Voor slechts 15 euro per jaar bent u lid van de WFBN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor slechts 15 euro per jaar bent u lid van de WFBN."

Transcriptie

1 Jaargang 38 nr 2 zomer 2013 ÉÉN WERELD Nieuwsbrief Wereld Feralist Beweging Nerland WFBN, Laan Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD D Haag Wereld Feralist Beweging Nerland Iere aardbewoner heeft recht op welzijn welvaart. De WFBN, in 1948 opgericht, streeft naar e duurzame mocratische wereldrechtsor, met respect voor recht ms. Zij badrukt door midl het vrag aandacht voor wereldwij problem noodzaak tot internationale samwerking versterking Verig Naties op ferale basis. De WFBN is het Nerlands ctrum voor inschrijving wereldburgers. De WFBN is verbond met Citoys du Mon aangeslot bij World Feralist Movemt. Voor slechts 15 euro per jaar bt u lid WFBN. Iere is belang, we hebb led nodig! Led bewijz dat het wereldferatie zinvol is. strev naar wereldburgerschap 15 euro is e laag bedrag. Bankreking / IBAN : NL73INGB BIC : INGBNL2A Als u al lid bt, overweeg dan e automatische opdracht om uw bijdrage over te mak. Dit maakt het lev pningmeester gemakkelijker. 1

2 Op algeme ledvergaring afgelop april hebb we afscheid gom Theo Knegt als pningmeester het steunfonds. Met zijn meer dan 90 jaar is hij cnia lang e steunpilaar geweest voor onze beweging in Nerland. Theo was één laatst led kort na Twee Wereldoorlog die nog actief elnam aan het verigingslev. Ms bov 70 die actief participer zijn binn WFBN niet uitzonrlijk. Maar iemand 90 die nog e functie bekleed, daarmee was Theo ige. Van voorzitter Theo Knegt met ruggesteun Rob Moerbeek, alv De hout sculptuur voor werelheid verlevdig het zaaltje in het ctrum voor mondiaal actieve ms. Frans Vermeul Michiel Visser beschouw ze creatieve schepping waar in e vorige nieuwsbrief uitgebreir aandacht is gegev aan dit SUM monumt. 2

3 wereldburger. Tiduizd volgd zijn voorbeeld schaft bij hem e wereldpaspoort aan. Theaterstuk Gary Davis E boeid spektakel gegev door één vrouw: Marjolijn Heemstra1. Als realiteit je niet bevalt, niet vecht, maar e nieuwe mak. Deze uitspraak Gary Davis was het uitgangspunt voorstelling. Alles is toneelspel. Waar wil je aan meespel? Welk toneelstuk kies je? Het documtair theaterstuk Gary Davis is r productie Marjolijn Heemstra in e drieluik over verbondheid in e geglobaliseer samleving. Zij bezocht Gary Davis gedur e aantal dag in Verig Stat waar ze hem e weekd lang interview. Haar verhaal over wereldburgers verbondheid op het wereldtoneel werd prachtig verwev met het verhaal over haar vridschap met Libanese Souad. Waarom zou zij Marjolijn Heemstra meer waard zijn dan haar vridin Souad die op zelf dag als zij gebor was, maar in e anr grsgebied? Dankzij onze internationaal secretaris Ton Máčel die door Met het Oog op Morg op Radio 1 werd uitgodigd om het wereldburgerschap wereldferalisme toe te licht, werd het WFBN bestuur getrakteerd op vrijkaart voor theaterproductie Marjolijn Heemstra over het lev werk Gary Davis, bek wereldburger vresactivist die het wereldpaspoort uitvond. Nadat acteur Gary Davis als Amerikaans staatsburger in Twee Wereldoorlog B-17 vliegtuig had gevlog, nam hij afstand zijn Amerikaanse nationaliteit. Hij produceer zijn eig wereldpaspoort riep zichzelf uit tot Marjolijn Heemstra speelt sterr hemel. Ze is bevlog, authtiek zeer professioneel. Onrsteund door e verrass techniek neemt ze toeschouwers mee op haar ontkkingsreis door wereldburgerland. Veel lof voor ze uitstek theaterproductie die WFBN weer op kaart terug zet. Marjolijn Snippe Verr informatie over voorstelling is te krijg op website het ROTheater: id=83 In het najaar gaat zij met ze voorstelling op toernee door het land. Zij speelt ook in e theater bij u in buurt. E must see! Marjolijn Heemstra (1981) stuer godsdistwetschapp ontwikkel zich in korte tijd tot e veelgeprez dichter, prozaschrijver, columnist theatermaker. Vanaf 2013 is zij opgom in het semble het Ro theater. Garry Davis is haar meest recte voorstelling bij Frascati Producties 1 3

4 JSF toekomst 2 maritieme hanlsmacht, waarin marine ctraal staat met e breed Nerlanse krijgsmacht scala aan morne midl om overal ter wereld Nerlandse economische hanlsbelang te kunn verdig Afgelop 30 november 2012 schrev ministers fsie financiën aan voorzitter Twee Kamer: 3 robuuste stabilisatiemacht, die ter zee, in lucht op land moet kunn bijdrag aan operaties bij beëindiging conflict aan stabilisatiefase met bre 3-D (Defce, Diplomacy, Developmt) capaciteit; `Het kabinet heeft zich voorgom eind 2013 e besluit te nem over verging F-16. In ze brief informer wij u over wijze waarop wij ze besluitvorming voorbereid. De minister Defsie ontwikkelt in overleg met minister Buitlandse Zak e visie op krijgsmacht toekomst. Deze visie zal op basis e soli financiële onrbouwing helre, richtinggev keuzes bevatt over nationale internationale tak krijgsmacht capaciteit die daarvoor nodig zijn. De verging het F-16 jachtvliegtuig zal integraal el uitmak ze visie. De visie zal berust op e analyse relete nationale internationale ontwikkeling. Uitgangspunt visie zijn wettelijke tak krijgsmacht, het huidige budget in overestemming met het regeerakkoord, voltooiing lop bezuinigingsoperatie bij Defsie, inclusief reorganisaties het traject «krijgsmacht op or». 4 onrsteun vresmacht, die over zeer beperkte gevechtskracht beschikt maar maximaal is ingericht voor assisttie bij normalisatie weropbouw om langdurige vre stabiliteit te bewerkstelling, tevs zeer geschikt is voor onrsteuning bij rampbestrijding. In elk vier variant wordt rol elektronische oorlogsvoering over internet als belangrijk gezi om in te invester. Alle in het eerste scario is JSF nodig. Variant 3 robuuste stabilisatiemacht - komt in studie als beste naar vor. De Nerlandse krijgsmacht kan dan ge bijdrage lever aan het begin e militaire intervtie, maar wel in het vervolg daarop. Tevs is hoofdtaak het eig grondgebied verdig in hoge mate te vervull. Als bijdrage aan discussie heeft het instituut Clingdael, dktank voor buitlandbeleid, e studie uitgegev met haar visie op krijgsmacht toekomst. Hierin word vier variant geschetst: In politieke discussies staat vooral aankoop of niet JSF ctraal. Terecht is hier veel aandacht voor, want het betreft e zeer grote meerjarige uitgave. E goed alternatief voor JSF werd naar vor gebracht door e militair expert op e NGIZ symposium: besluit om nog 10 tot 15 jaar ou F-16 toestell op kop daarmee het luchtwap in stand te houd. E el kan dan reserveonrl lever. De knis expertise is in huis ze toestell zijn relatief goedkoop. 1 vlieg intervtiemacht, die over mornste luchtstrijdkracht beschikt inclusief Joint Strike Fighter die mee kan met Verig Stat grote Europese land in opingsfase militaire intervties; 4

5 Waardoor e groot aantal kan word aangeschaft onrhoud. e neutrale opbouw internationale rechtsor gewaarborgd? Het JSF testtoestel dat Nerland heeft aangeschaft wordt vrijwel niet - of is zelfs nog nooit - door e eig Nerlandse piloot gevlog. Wel betal we Amerikan 1 miljo per jaar voor stalling onrhoud. Het JSF project heeft e track-record grote vertraging orme overschrijding het plechtig beloof budget. Enkele jar terug zou Nerland 70 JSF toestell kunn kop. Voor hetzelf budget krijg we er nu nog 40. Maar dit is e schatting, er kom zeker weer grote tegvallers met weer e hogere prijs per toestel. Straks krijgt Nerland er misschi slecht 15 geleverd voor e astronomisch bedrag per vliegtuig. Het JSF verhaal gaat heel erg lijk op het Fyra bacle. De visie op krijgsmacht is ingebed in het buitlands- veiligheidsbeleid. Nerland heeft traditioneel positie klein land tuss grote land in. E neutrale zone tuss Duitsland, Engeland Frankrijk. We hebb goe betrekking met Rusland VS, die beid vocht voor bevrijding uit Nazi staatsterreur. Uiteraard zijn we als wereldferalist voor e wereldpolitiemacht die actief is voor het realiser e wereldor waarin msrecht zijn gewaarborgd. Maar erkning dat Nerlandse verdigingskracht niet gevestigd is in militaire macht, is noodzakelijk om met juiste ambitie visie op krijgsmacht te bepal. Bescheidheid terughouddheid met het inzett ehed beroepsmilitair past krijgsmacht e koninkrijk dat neutrale bufferzone is tuss grote land. De JSF is ook alle nodig in e gezamlijke operatie met elname door VS bij e intervtie in e (zeer) hoog convtioneel geweldsspectrum. Met anre woord: behoud Nerland daarmee zijn onafhankelijkheid? Of kiez we zo voor e permante bijrol in uitvoering strategie VS voor kom titall jar? Ik vrees dat dit laatste het geval is. Want maakt u zich ge illusies: e humanitaire intervtiemacht onr leiding grote Europese land VS is e Westerse intervtiemacht, die overekomstige geopolitiek belang volgt. Het congres in Washington DC is hier zeer op over. De diplomatiek druk die Nerland kan zett om e militaire intervtie te autoriser zal nooit voldo zijn om permante led veiligheidsraad mee te krijg als dit niet in hun belang is. In praktijk zal Nerland altijd of volg of niet meedo, ook al hebb we e klein aantal JSF vliegtuig. Waarom dan ambitie voor krijgsmacht als vlieg intervtiemacht, t koste marine of het kunn lever e onrsteun krijgsmacht voor humanitaire hulpverling? De Nerlandse krijgsmacht is veel te klein om ooit leiding te kunn nem in e militaire intervtie. De politionele actie in Indonesië, waar we nog steeds wrange vrucht plukk, was echt laatste. Dus in hoeverre wordt door het uitvoer e hulprol bij militaire intervtie geleid door VS Nerland heeft op haar grondgebied het Internationaal Gerechtshof, het ige orgaan Verig Naties buit New York. In wereldhoofdstad het recht, D Haag, wordt permante huisvesting het Internationaal Strafhof gebouwd. De Verig Stat Amerika hebb in 5

6 alle opheid e wet aangom die invasie Nerland mogelijk maakt als er VS onrdan in hechtis gehoud word in verband met verdking het pleg zeer zware oorlogsmisdad. Will wij als koninkrijk 200 jaar als land met e vroege burgerlijke revolutie wel eerste helft 21e eeuw zo'n éénzijdige krijgsmacht gedomineerd door JSF aankoop? Is dat geopolitiek gezi wel verstandig? daarnaar hanlt, dit ook ' buit af' naar je toekomt. Hij noemt dit, onr anr in navolging Jung, het synchroniciteitprincipe. E principe dat stelt: zo binn, zo buit. Met e rgelijke bril op kunn we ook kijk naar toekomst Nerlands' volksverdiging. Onrsteuning onrzoek training in actieve geweldloosheid hoort integraal onrel uit te mak Nerlandse visie op veiligheid. Financiering daar zal e heel klein el het fsiebudget nem, met e hoge opbrgst. Het betreft immers vooral personele kost, aan materieel zijn kele gebouw kantoorinrichting nodig, ge zwaar militair materieel dat grote explosies verwonding kan veroorzak. E heel anr onrel wordt in ze visie ook totaal niet aan or gesteld. Dat is vorming fsieve diplomatieke kracht in het spectrum geweldloze weerbaarheid. De geschiedis bewijst dat het inzett het wap r geweldloze weerbaarheid, om het igszins provocatief zo te boem, heel effectief kan zijn. Goed getrain vresactivist kunn ook ingeschakeld word in conflictgebied: Zij kunn daarbij, opererd in het lage geweldsspectrum, uitbarsting escalatie tot op het hoogste spectrum voorkom. Voorkom oorlog is sterker dan e oorlog voer die winn. In zijn boek 'Synchronicity' beschrijft Joseph Jaworski perio dat hij werkte aan scario studies bij ergiemaatschappij Shell. Het hoger managemt wordt één keer in drie jaar blootgesteld aan grondig voorberei scario's. Zij acter daarin mee, alsof het werkelijkheid is. Hij geeft e frappant voorbeeld: bij e olieprijs 30 dollar per vat op wereldmarkt gaat e scario doodgemoereerd in op e snelle prijsstijging tot 80 euro per vat. Hij beschrijft orme verbazing het ongeloof managers, die wel gedwong word door te gaan met creatieve oplossing te kom. Na aanvaarding dat dit werkelijkheid zou kunn zijn, heeft het doorlev e orm bevrijdd effect. Zonr met e stappplan thuis te kom na training, heeft iere wel geest- veerkracht ook op heel ongewone situaties goed in te spel. Hij gaat vervolgs verr stelt dat als je gelooft in e mogelijke toekomst, Conclusie: De JSF aanschaff is onverstandig. 1) Er is ge zekerheid dat het al kleine aantal wordt geleverd. Er is ge keihar zwart op wit garantie dat Nerland het Europese onrhoudsctrum krijgt. 2) Kiez voor JSF gaat sterk t koste anre verdigingsmogelijkhed 3) Voor het meedo aan versmissies kan Nerland beter niet ambitie hebb mee te will do met eerste intervtie, wel na die fase. 6

7 4) Geopolitiek is het onverstandig om ons relatief kleine land zo sterk één grootmacht, VS, afhankelijk te mak in ons geval gepaard gaat met e revolutionair nieuw business mol. Op dit momt heeft armste 80% wereld namelijk 6% welvaart in hand, rijkste 2% meer dan helft. Daarom strev wij naar e organisatie waar alle wereldburgers el uitmak, waar iere mee kan dk om het bedrijf product die het maakt beter te mak. Winst invester we niet in marketing of hoge salariss, in plaats daar wd we ze aan om te bouw aan e duurzame, zelfvoorzi eerlijke wereldmaatschappij. De ro draad hierin is dat alle product zo duurzaam mogelijk zijn, ms die eraan werk e eerlijk salaris krijg, wij volledig transparant zijn 7 Billion Presidts keurig haar belasting betaalt. Bovdi vorm sociale media het fundamt onze communicatie naar buitwereld; kosteloos optimaal gebruik makd mselijke interactie werzijds vertrouw. Op ze manier is e positieve impact op samleving te realiser zonr dat daar gedragsveranring of technologische innovaties voor nodig zijn. 5) Uit het fsiebudget zal ook training inzet 'e bataljon' vresactivist met e stevige basis in geweldloze weerbaarheid betaalt di te word. Zij zijn internationaal inzetbaar kunn e netwerk opbouw Nerlanrs die geweldloos verzet bied bij invasie het grondgebied. Peter Davidse Vecht niet teg het ou, maar bouw (collectief) aan het nieuwe De 21e eeuw laat e wereld zi die verre iaal is. De maatschappij zoals we die nu kn, waar we vrijwel allemaal mee zijn opgegroeid, legt e aantal fundamtele kwesties bloot, als we daar niets aan do wordt situatie er niet zelf beter op. Echter is er meer nodig dan e sterke motivatie om er ook daadwerkelijk iets te do. Overconsumptie, armoe, ecologische scha e oneerlijke verling goer, financiën welvaart zijn kele meest voor hand ligg mondiale kwesties. Dk echter ook aan torhoge managemt salariss, marketingbudgett vele miljard die door multinationales in marketing wordt gepompt. Geld dat ook aan meer filantropische zak besteed zou kunn word. Als eerste project, aftrapmomt tevs laagdrempelig instapmomt gaan wij Biggest Party Ever organiser, e festival in 2015 waar we alle nationaliteit sam will brg. Hiermee strev we ernaar kloof tuss consumt product te dicht, door e bottomup crowdsourced alternatief voor huidige gang zak te prester. Om die red zijn wij gestart met 7 Billion Presidts. De naam is niet gesped ige ambitie, maar ambitie gedrevheid is tslotte waar het allemaal begint. Vertrouw in toekomst e betere maatschappij do rest. Het is zoals Socrates ooit zei: "The secret of change is to focus all of your ergy, not on fighting the old, but on building the new." E credo dat De geratie 21ste eeuw bepaalt wat locatie wordt welke artiest er zull kom, dit alles onr toepasselijke slogan In Diversity We Unite. Zo will we aanton dat we gezamlijk aan e betere wereld kunn bouw dat wij allemaal onrel zijn één mondiale familie. 7

8 Als u dit leest bouw wij immer gestaag door aan, als, 7 Billion Presidts. Hierbij zijn wij continu met ms in gesprek die ons verr kunn help op het gebied knis, midls hun netwerk of met financieel steun. Alle input die wij op dit gebied kunn krijg is meer dan welkom, tslotte kunn wij het niet alle. We moet stopp met collectief klag, stopp met protester stopp met schreeuw om e betere maatschappij. A world parliamt would complemt the United Nations Geral Assembly either formally integrated in the UN system or instituted as a separate body. This ia is not new, but as it matures, it is receiving increasing support from civil society actors and regional parliamts (including the European, Latin American and African Parliamts) and was rectly highlighted in the Manifesto for Global Democracy put forward by a multinational group of intellectuals. Het wordt tijd om wereld es flink op zijn kop te zett. Het wordt tijd voor e alternatief voor het huidige systeem. Het wordt tijd om collectief onze ergie te stek in het bouw aan e nieuwe wereld. A world parliamt would be composed of legates from national parliamts, represting multiple political parties from each country. Since the great majority of national parliamts are mocratically elected, such a body would have a high level of represtativess and political accountability. A world parliamt would serve as a link betwe national policymaking and global cisionmaking, providing inctives for national parliamts and governmts to consir the implications of cisions beyond national borrs and instilling national parliamts with knowledge and experice on governing global issues. In Diversity We Unite, 7 Billion Presidts. To be "WE", we need you! David Theuvet Jerry Houtman A world parliamt for global mocracy? In het Human velopmt report 2013 bespreekt in e box campagne voor e parlemtaire assemblee bij Verig Naties. Het onrstaan stuk is hieruit overgom. This assembly could have one extd annual session, during which it would issue recommdations and add agda items to the UN Geral Assembly and, by a qualified majority, submit agda items to the UN Security Council for bate and cisions. The liberations would possess a high moral and political authority, although the final cisionmaking power would remain with national governmts. The composition of each national legation could be termined either by national parliamts or through special elections allowing citizs to choose represtatives for the world parliamt. Delegation size would be proportional to a country s population, an approach consirably differt from international bodies where voting quotas are based on monetary contributions. Door Jo Lein, lid het Europees parlemt. Legitimacy and represtativess of the world s people in global cisionmaking are imperative for the governance of global issues, but global cisionmaking bodies have no institutional mechanisms for effective and influtial citiz participation. At a time wh intergovernmtal cision making has shown its limits, the quest for equity and sustainability and the urgcy of addressing fining challges for our planet require the gagemt of the global citizship. 8

9 Floris Methorst over het lev werk Alice Bailey Meesters Wijsheid Boekbespreking Wildgroei: Overbevolking ontwrichting milieu samleving Rob Hgeveld Floris Methorst, vicevoorzitter pningmeester WFBN tevs voorzitter Theosofisch Loge Utrecht gaf op vrijdagavond 17 mei jl. e lezing over het lev werk Alice Bailey in het gebouw Theosofische Loge Utrecht. Alice Bailey ( ) was Britse afkomst kwam uit e goed milieu. Zij heeft als medium e twintigtal boek doorgekreg e Meester Wijsheid (D.K.). Deze boek gaan vooral over ontwikkeling ziel distbaarheid aan msheid. Volgs theosofische leer begeleid Meesters Wijsheid msheid uit e anre dimsie naar e hoger plan. Ongeveer veertig jaar geled bestuer Floris Methorst in e jaar tijd het volledige werk Alice Bailey. Hij el zijn schat aan knis met ruim twintig ms die op lezing war afgekom. Onr het publiek war opvalld veel jonge ms. In e uitstek verhanling passeerd in vogelvlucht meeste werk Bailey revue. Aan or kwam onr meer boek: Ms zonneinwijding, E verhanling over kosmisch vuur, E verhanling over witte magie, Problem r msheid, Opvoeding in het nieuwe tijdperk Het naar buit tred geestelijke Hiërarchie. Met hiërarchie word Meesters Wijsheid bedoeld. De aanwezig raakt zo geënthousiasmeerd door het verhaal Floris Methorst dat er spontaan e werkgroep werd opgericht om het werk Alice Bailey verr te bestur. Na e geanimeer vraag antwoord sessie was er e gezellig samzijn met ruimte voor nieuwe ontmoeting. Overzichtelijk, objectief, diepgaand meeslepd, maar ook confronterd, alarmerd emotionerd. Dit is e boek dat iere wereldburger zou moet lez om meer inzicht te krijg in process die gaan zijn in onze wereld prijs die we daarvoor moet betal. Na e lange geschiedis consumptie rak we door onze grondstoff he, terwijl wereld verstikt raakt in allerlei afval. Met e mogelijke ontwrichting samleving tot gevolg. In Wildgroei, vertaling Wasted World: How Our Consumption Challges the Planet, geeft auteur e integrale visie op huidige mondiale ontwikkeling. Glashelr toont hij lezer dat het aanpakk individuele problem onmogelijk kan werk zolang hun oorzaak niet wordt aangepakt: Onze onstuimige bevolkingsgroei die gepaard gaat met toem persoonlijke verlangs. Dit boek beschrijft het volledige proces gebruik, verspilling recycling ergie, materiële hulpbronn ruimte. Het gaat over manier waarop wij ons milieu vernietig hoeveel tijd er nog rest om daar iets teg te do. Uit zijn betoog sprek e diepe lief voor onze planeet met alles wat daarop leeft e groot respect voor wat ms heeft bereikt. Als je maar één boek leest over wortels onze hachelijke milieusituatie, zorg dan dat het dit boek is. De auteur is nauw betrokk bij Alterra, onrel Waging UR Marjolijn Snippe 9

10 (University & Research Ctre) hèt knisinstituut voor groe leefomgeving. Hij was Bijzonr Hoogleraar aan faculteit Dierecologie Vrije Universiteit Amsterdam. scioinstitucio por verda vivmedio. Li estis speciala profesoro ĉe la bestekologia fakultato la Libera Universitato Amsterdamo. Rob Hgeveld: Wildgroei Vertaling in het Esperanto: ISBN NUR 740, Zwerk Uitgevers, Hout Klara, bone aranĝita, objektiva, ĝisfunda kaj verva, sed ankaŭ konfrontanta, alarmanta kaj emocianta. J libro kiun ĉiu mondcivitano vus legi por akiri pli da kompro la procezoj kiuj okazas nia mondo kaj la prezo kiun oni vas pagi por tio. Post longa historio konsumado niaj krudmaterialoj ekmankas al ni, dum la mondo eksufokiĝas ĉia rubaĵo. Tio eble rezultigas konfuzadon nia socio. En Wildgoei: Overbevolking ontwrichting milieu samleving (nekontrolita multiĝo: troloĝateco kaj la konfuzado la vivmedio kaj la socio), la traduko Wasted World: How Our Consumption Challges the Planet (malŝparema mondo: kiel nia konsumado fias la planedon), la aŭtoro donas integran opinion pri la hodiaŭaj tutmondaj disvolviĝoj. Li tute klare montras al la leganto ke la alirado individuaj problemoj povas neeble labori, dum oni ne aliras ilian kaŭzon: Nia impeta loĝantarkresko, kiu estas akompanata pligrandiĝantaj personaj ziroj. Ĉi tiu libro priskribas la tutan procezon la uzo, malŝparado kaj recikligo ergio, materiaj helprimedoj kaj spaco. Tio temas pri la maniero laŭ kiu oni truas nian vivmedion kaj kiom da tempo restas por fari ion kontraŭ tio. El lia argumtado aperas profunda amo por nia planedo kun ĉio kio vivas sur ĝi, kaj granda respekto por tio kion la homo atingis. Se vi legus nur unu libron pri la radikoj nia kriza vivmedia situacio, ĝi estu ĉi tiu libro. La aŭtoro estas intse gaĝita ĉe Alterra, sekcio UE (Universitato kaj Esploro) Waging kaj la Jan Willem Lehoff Op vrijdagavond 7 juni vier SIBNerland haar 65-jarig bestaan. Dit ed SIB met e lezing met twee grote sprekers: Vijay Mehta Jan Pronk, geleverd door WFBN Economie ontwikkelingssamwerking, hoe beïnvloed zij elkaar? Is onrontwikkel wereld veroorzaakt door het West? De onrlinge connectiviteit is toegom door globalisering. Wat is rol wapindustrie? Het geweld militarisme is geszins afgom. Maar hebb zij dit te dank aan het West? Word poging tot vredige nationale ontwikkeling geblokkeerd door het West? Vijay Mehta el zijn gedachtegoed hierover aan hand zijn boek The Economics of Killing, waarna Jan Pronk reageer. Studt Internationale Betrekking Op 30 november 1947 werd Nerlandse Studtveriging voor Ferale Wereldregering opgericht, oorsprong alle SIB-veriging. Deze naam had veriging te dank aan het feit dat in ze tijd (vlak na Twee Wereldoorlog) e wereldregering als oplossing werd gezi voor alle het gewap conflict. E ferale wereldregering hield namelijk in dat alle land e el soevereiniteit beslissingsmacht in moest lever aan e soort 10

11 overkoepeld orgaan ' wereldregering'. Voor elname aan bijekomst werkgroep kunt u contact op nem met Frans Vermeul In 1948 kwam m tot conclusie dat e ferale wereldregering niet haalbaar was. Vre moest eerst op e kleinere schaal gehandhaafd word. Daarna kon naar e hoger geleg doel als e wereldregering gestreefd word. E ferale regering op Europees niveau Verig Naties zoud in toekomst vre moet waarborg. De veriging kreeg als gevolg ze veranr instelling naam 'Nerlandse Studtveriging voor Wereldsrechtsor'. COLOFON Kantooradres: Laan Nieuw OostIndië CD D Haag, telefoon: Raad advies prof.mr.drs.j.berkouwer, prof.dr.th. Bov, dr. P.H.J.J. Terhal drs. L. Wecke Bestuur In datzelf jaar sloot SIB zich aan bij International Studts Movemt of the United Nations (ISMUN), gevestigd in Gève. ISMUN vorm e soort overkoepeld orgaan voor alle internationale studt/jeugdveriging die verbond war met Verig Naties. Er werd internationale conferties georganiseerd me door ISMUN had SIB contact met anre gelijksoortige veriging in het buitland. Wegs corrupt gedrag kele veriging binn ISMUN heeft SIB ISMUN eind 1990 verlat. Momteel zijn kele organisaties bezig met oprichting e nieuwe ISMUN. SIB neemt daaraan el. Redactie Eén Wereld: Voorzitter: Peter Davidse: Vice-voorz & pningmeester: Floris Methorst: Secretaris: Marjolijn Snippe: Internationaal secr: Ton Mácel, Werkgroep WRO: Frans Vermeul, Kamer Koophanl Amsterdam: V ISSN ( ) Agda: Bijdrage: In het najaar e excursie naar het internationaal strafhof. U kunt u opgev door e te zd aan met als onrwerp: elname excursie. Bankreking / IBAN : NL73INGB BIC : INGBNL2A t name Wereld Feralist Beweging Nerland 11

12 Kaart geschrev door werkgroep wereldrechtsor op haar bijekomst 6 juli 2013 Met dank aan Jan Willem voor het stur e uitgebrei beschrijving casus Bradley Manning, e stuk Karel Koster. 12

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen.

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen. 1 beroepsveriging doct MBO nummer 32 juni 2014 ROC Avtus werkt hard aan eig strategische beleidsplan Focus op Vakmanschap. Hoe pakt deze school dit aan wat zijn de succesfactor de leerpunt? Beheersing

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

-Een brochure in het kader van het Platform DSE-

-Een brochure in het kader van het Platform DSE- -Een brochure in het kader van het Platform DSE- Enthousiast over deze Brochure voor Mondiaal Bestuur? Geef 'm door. Dat kan ook digitaal; deze uitgave is e-book beschikbaar via http://www.platformdse.org/"

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24 Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven info@plasticsoupfoundation.org Telefoon 040 711 24 24 JAARVERSLAG 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Mindmap Plastic Soup Foundation 2. Voorwoord 3.

Nadere informatie

Ko Colijn Margriet Drent Kees Homan Jan Rood Dick Zandee Clingendael Rapport

Ko Colijn Margriet Drent Kees Homan Jan Rood Dick Zandee Clingendael Rapport Clingendael s visie op de krijgsmacht van de toekomst Ko Colijn Margriet Drent Kees Homan Jan Rood Dick Zandee Clingendael Rapport Clingendael s visie op de krijgsmacht van de toekomst Ko Colijn Margriet

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie