Voor slechts 15 euro per jaar bent u lid van de WFBN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor slechts 15 euro per jaar bent u lid van de WFBN."

Transcriptie

1 Jaargang 38 nr 2 zomer 2013 ÉÉN WERELD Nieuwsbrief Wereld Feralist Beweging Nerland WFBN, Laan Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD D Haag Wereld Feralist Beweging Nerland Iere aardbewoner heeft recht op welzijn welvaart. De WFBN, in 1948 opgericht, streeft naar e duurzame mocratische wereldrechtsor, met respect voor recht ms. Zij badrukt door midl het vrag aandacht voor wereldwij problem noodzaak tot internationale samwerking versterking Verig Naties op ferale basis. De WFBN is het Nerlands ctrum voor inschrijving wereldburgers. De WFBN is verbond met Citoys du Mon aangeslot bij World Feralist Movemt. Voor slechts 15 euro per jaar bt u lid WFBN. Iere is belang, we hebb led nodig! Led bewijz dat het wereldferatie zinvol is. strev naar wereldburgerschap 15 euro is e laag bedrag. Bankreking / IBAN : NL73INGB BIC : INGBNL2A Als u al lid bt, overweeg dan e automatische opdracht om uw bijdrage over te mak. Dit maakt het lev pningmeester gemakkelijker. 1

2 Op algeme ledvergaring afgelop april hebb we afscheid gom Theo Knegt als pningmeester het steunfonds. Met zijn meer dan 90 jaar is hij cnia lang e steunpilaar geweest voor onze beweging in Nerland. Theo was één laatst led kort na Twee Wereldoorlog die nog actief elnam aan het verigingslev. Ms bov 70 die actief participer zijn binn WFBN niet uitzonrlijk. Maar iemand 90 die nog e functie bekleed, daarmee was Theo ige. Van voorzitter Theo Knegt met ruggesteun Rob Moerbeek, alv De hout sculptuur voor werelheid verlevdig het zaaltje in het ctrum voor mondiaal actieve ms. Frans Vermeul Michiel Visser beschouw ze creatieve schepping waar in e vorige nieuwsbrief uitgebreir aandacht is gegev aan dit SUM monumt. 2

3 wereldburger. Tiduizd volgd zijn voorbeeld schaft bij hem e wereldpaspoort aan. Theaterstuk Gary Davis E boeid spektakel gegev door één vrouw: Marjolijn Heemstra1. Als realiteit je niet bevalt, niet vecht, maar e nieuwe mak. Deze uitspraak Gary Davis was het uitgangspunt voorstelling. Alles is toneelspel. Waar wil je aan meespel? Welk toneelstuk kies je? Het documtair theaterstuk Gary Davis is r productie Marjolijn Heemstra in e drieluik over verbondheid in e geglobaliseer samleving. Zij bezocht Gary Davis gedur e aantal dag in Verig Stat waar ze hem e weekd lang interview. Haar verhaal over wereldburgers verbondheid op het wereldtoneel werd prachtig verwev met het verhaal over haar vridschap met Libanese Souad. Waarom zou zij Marjolijn Heemstra meer waard zijn dan haar vridin Souad die op zelf dag als zij gebor was, maar in e anr grsgebied? Dankzij onze internationaal secretaris Ton Máčel die door Met het Oog op Morg op Radio 1 werd uitgodigd om het wereldburgerschap wereldferalisme toe te licht, werd het WFBN bestuur getrakteerd op vrijkaart voor theaterproductie Marjolijn Heemstra over het lev werk Gary Davis, bek wereldburger vresactivist die het wereldpaspoort uitvond. Nadat acteur Gary Davis als Amerikaans staatsburger in Twee Wereldoorlog B-17 vliegtuig had gevlog, nam hij afstand zijn Amerikaanse nationaliteit. Hij produceer zijn eig wereldpaspoort riep zichzelf uit tot Marjolijn Heemstra speelt sterr hemel. Ze is bevlog, authtiek zeer professioneel. Onrsteund door e verrass techniek neemt ze toeschouwers mee op haar ontkkingsreis door wereldburgerland. Veel lof voor ze uitstek theaterproductie die WFBN weer op kaart terug zet. Marjolijn Snippe Verr informatie over voorstelling is te krijg op website het ROTheater: id=83 In het najaar gaat zij met ze voorstelling op toernee door het land. Zij speelt ook in e theater bij u in buurt. E must see! Marjolijn Heemstra (1981) stuer godsdistwetschapp ontwikkel zich in korte tijd tot e veelgeprez dichter, prozaschrijver, columnist theatermaker. Vanaf 2013 is zij opgom in het semble het Ro theater. Garry Davis is haar meest recte voorstelling bij Frascati Producties 1 3

4 JSF toekomst 2 maritieme hanlsmacht, waarin marine ctraal staat met e breed Nerlanse krijgsmacht scala aan morne midl om overal ter wereld Nerlandse economische hanlsbelang te kunn verdig Afgelop 30 november 2012 schrev ministers fsie financiën aan voorzitter Twee Kamer: 3 robuuste stabilisatiemacht, die ter zee, in lucht op land moet kunn bijdrag aan operaties bij beëindiging conflict aan stabilisatiefase met bre 3-D (Defce, Diplomacy, Developmt) capaciteit; `Het kabinet heeft zich voorgom eind 2013 e besluit te nem over verging F-16. In ze brief informer wij u over wijze waarop wij ze besluitvorming voorbereid. De minister Defsie ontwikkelt in overleg met minister Buitlandse Zak e visie op krijgsmacht toekomst. Deze visie zal op basis e soli financiële onrbouwing helre, richtinggev keuzes bevatt over nationale internationale tak krijgsmacht capaciteit die daarvoor nodig zijn. De verging het F-16 jachtvliegtuig zal integraal el uitmak ze visie. De visie zal berust op e analyse relete nationale internationale ontwikkeling. Uitgangspunt visie zijn wettelijke tak krijgsmacht, het huidige budget in overestemming met het regeerakkoord, voltooiing lop bezuinigingsoperatie bij Defsie, inclusief reorganisaties het traject «krijgsmacht op or». 4 onrsteun vresmacht, die over zeer beperkte gevechtskracht beschikt maar maximaal is ingericht voor assisttie bij normalisatie weropbouw om langdurige vre stabiliteit te bewerkstelling, tevs zeer geschikt is voor onrsteuning bij rampbestrijding. In elk vier variant wordt rol elektronische oorlogsvoering over internet als belangrijk gezi om in te invester. Alle in het eerste scario is JSF nodig. Variant 3 robuuste stabilisatiemacht - komt in studie als beste naar vor. De Nerlandse krijgsmacht kan dan ge bijdrage lever aan het begin e militaire intervtie, maar wel in het vervolg daarop. Tevs is hoofdtaak het eig grondgebied verdig in hoge mate te vervull. Als bijdrage aan discussie heeft het instituut Clingdael, dktank voor buitlandbeleid, e studie uitgegev met haar visie op krijgsmacht toekomst. Hierin word vier variant geschetst: In politieke discussies staat vooral aankoop of niet JSF ctraal. Terecht is hier veel aandacht voor, want het betreft e zeer grote meerjarige uitgave. E goed alternatief voor JSF werd naar vor gebracht door e militair expert op e NGIZ symposium: besluit om nog 10 tot 15 jaar ou F-16 toestell op kop daarmee het luchtwap in stand te houd. E el kan dan reserveonrl lever. De knis expertise is in huis ze toestell zijn relatief goedkoop. 1 vlieg intervtiemacht, die over mornste luchtstrijdkracht beschikt inclusief Joint Strike Fighter die mee kan met Verig Stat grote Europese land in opingsfase militaire intervties; 4

5 Waardoor e groot aantal kan word aangeschaft onrhoud. e neutrale opbouw internationale rechtsor gewaarborgd? Het JSF testtoestel dat Nerland heeft aangeschaft wordt vrijwel niet - of is zelfs nog nooit - door e eig Nerlandse piloot gevlog. Wel betal we Amerikan 1 miljo per jaar voor stalling onrhoud. Het JSF project heeft e track-record grote vertraging orme overschrijding het plechtig beloof budget. Enkele jar terug zou Nerland 70 JSF toestell kunn kop. Voor hetzelf budget krijg we er nu nog 40. Maar dit is e schatting, er kom zeker weer grote tegvallers met weer e hogere prijs per toestel. Straks krijgt Nerland er misschi slecht 15 geleverd voor e astronomisch bedrag per vliegtuig. Het JSF verhaal gaat heel erg lijk op het Fyra bacle. De visie op krijgsmacht is ingebed in het buitlands- veiligheidsbeleid. Nerland heeft traditioneel positie klein land tuss grote land in. E neutrale zone tuss Duitsland, Engeland Frankrijk. We hebb goe betrekking met Rusland VS, die beid vocht voor bevrijding uit Nazi staatsterreur. Uiteraard zijn we als wereldferalist voor e wereldpolitiemacht die actief is voor het realiser e wereldor waarin msrecht zijn gewaarborgd. Maar erkning dat Nerlandse verdigingskracht niet gevestigd is in militaire macht, is noodzakelijk om met juiste ambitie visie op krijgsmacht te bepal. Bescheidheid terughouddheid met het inzett ehed beroepsmilitair past krijgsmacht e koninkrijk dat neutrale bufferzone is tuss grote land. De JSF is ook alle nodig in e gezamlijke operatie met elname door VS bij e intervtie in e (zeer) hoog convtioneel geweldsspectrum. Met anre woord: behoud Nerland daarmee zijn onafhankelijkheid? Of kiez we zo voor e permante bijrol in uitvoering strategie VS voor kom titall jar? Ik vrees dat dit laatste het geval is. Want maakt u zich ge illusies: e humanitaire intervtiemacht onr leiding grote Europese land VS is e Westerse intervtiemacht, die overekomstige geopolitiek belang volgt. Het congres in Washington DC is hier zeer op over. De diplomatiek druk die Nerland kan zett om e militaire intervtie te autoriser zal nooit voldo zijn om permante led veiligheidsraad mee te krijg als dit niet in hun belang is. In praktijk zal Nerland altijd of volg of niet meedo, ook al hebb we e klein aantal JSF vliegtuig. Waarom dan ambitie voor krijgsmacht als vlieg intervtiemacht, t koste marine of het kunn lever e onrsteun krijgsmacht voor humanitaire hulpverling? De Nerlandse krijgsmacht is veel te klein om ooit leiding te kunn nem in e militaire intervtie. De politionele actie in Indonesië, waar we nog steeds wrange vrucht plukk, was echt laatste. Dus in hoeverre wordt door het uitvoer e hulprol bij militaire intervtie geleid door VS Nerland heeft op haar grondgebied het Internationaal Gerechtshof, het ige orgaan Verig Naties buit New York. In wereldhoofdstad het recht, D Haag, wordt permante huisvesting het Internationaal Strafhof gebouwd. De Verig Stat Amerika hebb in 5

6 alle opheid e wet aangom die invasie Nerland mogelijk maakt als er VS onrdan in hechtis gehoud word in verband met verdking het pleg zeer zware oorlogsmisdad. Will wij als koninkrijk 200 jaar als land met e vroege burgerlijke revolutie wel eerste helft 21e eeuw zo'n éénzijdige krijgsmacht gedomineerd door JSF aankoop? Is dat geopolitiek gezi wel verstandig? daarnaar hanlt, dit ook ' buit af' naar je toekomt. Hij noemt dit, onr anr in navolging Jung, het synchroniciteitprincipe. E principe dat stelt: zo binn, zo buit. Met e rgelijke bril op kunn we ook kijk naar toekomst Nerlands' volksverdiging. Onrsteuning onrzoek training in actieve geweldloosheid hoort integraal onrel uit te mak Nerlandse visie op veiligheid. Financiering daar zal e heel klein el het fsiebudget nem, met e hoge opbrgst. Het betreft immers vooral personele kost, aan materieel zijn kele gebouw kantoorinrichting nodig, ge zwaar militair materieel dat grote explosies verwonding kan veroorzak. E heel anr onrel wordt in ze visie ook totaal niet aan or gesteld. Dat is vorming fsieve diplomatieke kracht in het spectrum geweldloze weerbaarheid. De geschiedis bewijst dat het inzett het wap r geweldloze weerbaarheid, om het igszins provocatief zo te boem, heel effectief kan zijn. Goed getrain vresactivist kunn ook ingeschakeld word in conflictgebied: Zij kunn daarbij, opererd in het lage geweldsspectrum, uitbarsting escalatie tot op het hoogste spectrum voorkom. Voorkom oorlog is sterker dan e oorlog voer die winn. In zijn boek 'Synchronicity' beschrijft Joseph Jaworski perio dat hij werkte aan scario studies bij ergiemaatschappij Shell. Het hoger managemt wordt één keer in drie jaar blootgesteld aan grondig voorberei scario's. Zij acter daarin mee, alsof het werkelijkheid is. Hij geeft e frappant voorbeeld: bij e olieprijs 30 dollar per vat op wereldmarkt gaat e scario doodgemoereerd in op e snelle prijsstijging tot 80 euro per vat. Hij beschrijft orme verbazing het ongeloof managers, die wel gedwong word door te gaan met creatieve oplossing te kom. Na aanvaarding dat dit werkelijkheid zou kunn zijn, heeft het doorlev e orm bevrijdd effect. Zonr met e stappplan thuis te kom na training, heeft iere wel geest- veerkracht ook op heel ongewone situaties goed in te spel. Hij gaat vervolgs verr stelt dat als je gelooft in e mogelijke toekomst, Conclusie: De JSF aanschaff is onverstandig. 1) Er is ge zekerheid dat het al kleine aantal wordt geleverd. Er is ge keihar zwart op wit garantie dat Nerland het Europese onrhoudsctrum krijgt. 2) Kiez voor JSF gaat sterk t koste anre verdigingsmogelijkhed 3) Voor het meedo aan versmissies kan Nerland beter niet ambitie hebb mee te will do met eerste intervtie, wel na die fase. 6

7 4) Geopolitiek is het onverstandig om ons relatief kleine land zo sterk één grootmacht, VS, afhankelijk te mak in ons geval gepaard gaat met e revolutionair nieuw business mol. Op dit momt heeft armste 80% wereld namelijk 6% welvaart in hand, rijkste 2% meer dan helft. Daarom strev wij naar e organisatie waar alle wereldburgers el uitmak, waar iere mee kan dk om het bedrijf product die het maakt beter te mak. Winst invester we niet in marketing of hoge salariss, in plaats daar wd we ze aan om te bouw aan e duurzame, zelfvoorzi eerlijke wereldmaatschappij. De ro draad hierin is dat alle product zo duurzaam mogelijk zijn, ms die eraan werk e eerlijk salaris krijg, wij volledig transparant zijn 7 Billion Presidts keurig haar belasting betaalt. Bovdi vorm sociale media het fundamt onze communicatie naar buitwereld; kosteloos optimaal gebruik makd mselijke interactie werzijds vertrouw. Op ze manier is e positieve impact op samleving te realiser zonr dat daar gedragsveranring of technologische innovaties voor nodig zijn. 5) Uit het fsiebudget zal ook training inzet 'e bataljon' vresactivist met e stevige basis in geweldloze weerbaarheid betaalt di te word. Zij zijn internationaal inzetbaar kunn e netwerk opbouw Nerlanrs die geweldloos verzet bied bij invasie het grondgebied. Peter Davidse Vecht niet teg het ou, maar bouw (collectief) aan het nieuwe De 21e eeuw laat e wereld zi die verre iaal is. De maatschappij zoals we die nu kn, waar we vrijwel allemaal mee zijn opgegroeid, legt e aantal fundamtele kwesties bloot, als we daar niets aan do wordt situatie er niet zelf beter op. Echter is er meer nodig dan e sterke motivatie om er ook daadwerkelijk iets te do. Overconsumptie, armoe, ecologische scha e oneerlijke verling goer, financiën welvaart zijn kele meest voor hand ligg mondiale kwesties. Dk echter ook aan torhoge managemt salariss, marketingbudgett vele miljard die door multinationales in marketing wordt gepompt. Geld dat ook aan meer filantropische zak besteed zou kunn word. Als eerste project, aftrapmomt tevs laagdrempelig instapmomt gaan wij Biggest Party Ever organiser, e festival in 2015 waar we alle nationaliteit sam will brg. Hiermee strev we ernaar kloof tuss consumt product te dicht, door e bottomup crowdsourced alternatief voor huidige gang zak te prester. Om die red zijn wij gestart met 7 Billion Presidts. De naam is niet gesped ige ambitie, maar ambitie gedrevheid is tslotte waar het allemaal begint. Vertrouw in toekomst e betere maatschappij do rest. Het is zoals Socrates ooit zei: "The secret of change is to focus all of your ergy, not on fighting the old, but on building the new." E credo dat De geratie 21ste eeuw bepaalt wat locatie wordt welke artiest er zull kom, dit alles onr toepasselijke slogan In Diversity We Unite. Zo will we aanton dat we gezamlijk aan e betere wereld kunn bouw dat wij allemaal onrel zijn één mondiale familie. 7

8 Als u dit leest bouw wij immer gestaag door aan, als, 7 Billion Presidts. Hierbij zijn wij continu met ms in gesprek die ons verr kunn help op het gebied knis, midls hun netwerk of met financieel steun. Alle input die wij op dit gebied kunn krijg is meer dan welkom, tslotte kunn wij het niet alle. We moet stopp met collectief klag, stopp met protester stopp met schreeuw om e betere maatschappij. A world parliamt would complemt the United Nations Geral Assembly either formally integrated in the UN system or instituted as a separate body. This ia is not new, but as it matures, it is receiving increasing support from civil society actors and regional parliamts (including the European, Latin American and African Parliamts) and was rectly highlighted in the Manifesto for Global Democracy put forward by a multinational group of intellectuals. Het wordt tijd om wereld es flink op zijn kop te zett. Het wordt tijd voor e alternatief voor het huidige systeem. Het wordt tijd om collectief onze ergie te stek in het bouw aan e nieuwe wereld. A world parliamt would be composed of legates from national parliamts, represting multiple political parties from each country. Since the great majority of national parliamts are mocratically elected, such a body would have a high level of represtativess and political accountability. A world parliamt would serve as a link betwe national policymaking and global cisionmaking, providing inctives for national parliamts and governmts to consir the implications of cisions beyond national borrs and instilling national parliamts with knowledge and experice on governing global issues. In Diversity We Unite, 7 Billion Presidts. To be "WE", we need you! David Theuvet Jerry Houtman A world parliamt for global mocracy? In het Human velopmt report 2013 bespreekt in e box campagne voor e parlemtaire assemblee bij Verig Naties. Het onrstaan stuk is hieruit overgom. This assembly could have one extd annual session, during which it would issue recommdations and add agda items to the UN Geral Assembly and, by a qualified majority, submit agda items to the UN Security Council for bate and cisions. The liberations would possess a high moral and political authority, although the final cisionmaking power would remain with national governmts. The composition of each national legation could be termined either by national parliamts or through special elections allowing citizs to choose represtatives for the world parliamt. Delegation size would be proportional to a country s population, an approach consirably differt from international bodies where voting quotas are based on monetary contributions. Door Jo Lein, lid het Europees parlemt. Legitimacy and represtativess of the world s people in global cisionmaking are imperative for the governance of global issues, but global cisionmaking bodies have no institutional mechanisms for effective and influtial citiz participation. At a time wh intergovernmtal cision making has shown its limits, the quest for equity and sustainability and the urgcy of addressing fining challges for our planet require the gagemt of the global citizship. 8

9 Floris Methorst over het lev werk Alice Bailey Meesters Wijsheid Boekbespreking Wildgroei: Overbevolking ontwrichting milieu samleving Rob Hgeveld Floris Methorst, vicevoorzitter pningmeester WFBN tevs voorzitter Theosofisch Loge Utrecht gaf op vrijdagavond 17 mei jl. e lezing over het lev werk Alice Bailey in het gebouw Theosofische Loge Utrecht. Alice Bailey ( ) was Britse afkomst kwam uit e goed milieu. Zij heeft als medium e twintigtal boek doorgekreg e Meester Wijsheid (D.K.). Deze boek gaan vooral over ontwikkeling ziel distbaarheid aan msheid. Volgs theosofische leer begeleid Meesters Wijsheid msheid uit e anre dimsie naar e hoger plan. Ongeveer veertig jaar geled bestuer Floris Methorst in e jaar tijd het volledige werk Alice Bailey. Hij el zijn schat aan knis met ruim twintig ms die op lezing war afgekom. Onr het publiek war opvalld veel jonge ms. In e uitstek verhanling passeerd in vogelvlucht meeste werk Bailey revue. Aan or kwam onr meer boek: Ms zonneinwijding, E verhanling over kosmisch vuur, E verhanling over witte magie, Problem r msheid, Opvoeding in het nieuwe tijdperk Het naar buit tred geestelijke Hiërarchie. Met hiërarchie word Meesters Wijsheid bedoeld. De aanwezig raakt zo geënthousiasmeerd door het verhaal Floris Methorst dat er spontaan e werkgroep werd opgericht om het werk Alice Bailey verr te bestur. Na e geanimeer vraag antwoord sessie was er e gezellig samzijn met ruimte voor nieuwe ontmoeting. Overzichtelijk, objectief, diepgaand meeslepd, maar ook confronterd, alarmerd emotionerd. Dit is e boek dat iere wereldburger zou moet lez om meer inzicht te krijg in process die gaan zijn in onze wereld prijs die we daarvoor moet betal. Na e lange geschiedis consumptie rak we door onze grondstoff he, terwijl wereld verstikt raakt in allerlei afval. Met e mogelijke ontwrichting samleving tot gevolg. In Wildgroei, vertaling Wasted World: How Our Consumption Challges the Planet, geeft auteur e integrale visie op huidige mondiale ontwikkeling. Glashelr toont hij lezer dat het aanpakk individuele problem onmogelijk kan werk zolang hun oorzaak niet wordt aangepakt: Onze onstuimige bevolkingsgroei die gepaard gaat met toem persoonlijke verlangs. Dit boek beschrijft het volledige proces gebruik, verspilling recycling ergie, materiële hulpbronn ruimte. Het gaat over manier waarop wij ons milieu vernietig hoeveel tijd er nog rest om daar iets teg te do. Uit zijn betoog sprek e diepe lief voor onze planeet met alles wat daarop leeft e groot respect voor wat ms heeft bereikt. Als je maar één boek leest over wortels onze hachelijke milieusituatie, zorg dan dat het dit boek is. De auteur is nauw betrokk bij Alterra, onrel Waging UR Marjolijn Snippe 9

10 (University & Research Ctre) hèt knisinstituut voor groe leefomgeving. Hij was Bijzonr Hoogleraar aan faculteit Dierecologie Vrije Universiteit Amsterdam. scioinstitucio por verda vivmedio. Li estis speciala profesoro ĉe la bestekologia fakultato la Libera Universitato Amsterdamo. Rob Hgeveld: Wildgroei Vertaling in het Esperanto: ISBN NUR 740, Zwerk Uitgevers, Hout Klara, bone aranĝita, objektiva, ĝisfunda kaj verva, sed ankaŭ konfrontanta, alarmanta kaj emocianta. J libro kiun ĉiu mondcivitano vus legi por akiri pli da kompro la procezoj kiuj okazas nia mondo kaj la prezo kiun oni vas pagi por tio. Post longa historio konsumado niaj krudmaterialoj ekmankas al ni, dum la mondo eksufokiĝas ĉia rubaĵo. Tio eble rezultigas konfuzadon nia socio. En Wildgoei: Overbevolking ontwrichting milieu samleving (nekontrolita multiĝo: troloĝateco kaj la konfuzado la vivmedio kaj la socio), la traduko Wasted World: How Our Consumption Challges the Planet (malŝparema mondo: kiel nia konsumado fias la planedon), la aŭtoro donas integran opinion pri la hodiaŭaj tutmondaj disvolviĝoj. Li tute klare montras al la leganto ke la alirado individuaj problemoj povas neeble labori, dum oni ne aliras ilian kaŭzon: Nia impeta loĝantarkresko, kiu estas akompanata pligrandiĝantaj personaj ziroj. Ĉi tiu libro priskribas la tutan procezon la uzo, malŝparado kaj recikligo ergio, materiaj helprimedoj kaj spaco. Tio temas pri la maniero laŭ kiu oni truas nian vivmedion kaj kiom da tempo restas por fari ion kontraŭ tio. El lia argumtado aperas profunda amo por nia planedo kun ĉio kio vivas sur ĝi, kaj granda respekto por tio kion la homo atingis. Se vi legus nur unu libron pri la radikoj nia kriza vivmedia situacio, ĝi estu ĉi tiu libro. La aŭtoro estas intse gaĝita ĉe Alterra, sekcio UE (Universitato kaj Esploro) Waging kaj la Jan Willem Lehoff Op vrijdagavond 7 juni vier SIBNerland haar 65-jarig bestaan. Dit ed SIB met e lezing met twee grote sprekers: Vijay Mehta Jan Pronk, geleverd door WFBN Economie ontwikkelingssamwerking, hoe beïnvloed zij elkaar? Is onrontwikkel wereld veroorzaakt door het West? De onrlinge connectiviteit is toegom door globalisering. Wat is rol wapindustrie? Het geweld militarisme is geszins afgom. Maar hebb zij dit te dank aan het West? Word poging tot vredige nationale ontwikkeling geblokkeerd door het West? Vijay Mehta el zijn gedachtegoed hierover aan hand zijn boek The Economics of Killing, waarna Jan Pronk reageer. Studt Internationale Betrekking Op 30 november 1947 werd Nerlandse Studtveriging voor Ferale Wereldregering opgericht, oorsprong alle SIB-veriging. Deze naam had veriging te dank aan het feit dat in ze tijd (vlak na Twee Wereldoorlog) e wereldregering als oplossing werd gezi voor alle het gewap conflict. E ferale wereldregering hield namelijk in dat alle land e el soevereiniteit beslissingsmacht in moest lever aan e soort 10

11 overkoepeld orgaan ' wereldregering'. Voor elname aan bijekomst werkgroep kunt u contact op nem met Frans Vermeul In 1948 kwam m tot conclusie dat e ferale wereldregering niet haalbaar was. Vre moest eerst op e kleinere schaal gehandhaafd word. Daarna kon naar e hoger geleg doel als e wereldregering gestreefd word. E ferale regering op Europees niveau Verig Naties zoud in toekomst vre moet waarborg. De veriging kreeg als gevolg ze veranr instelling naam 'Nerlandse Studtveriging voor Wereldsrechtsor'. COLOFON Kantooradres: Laan Nieuw OostIndië CD D Haag, telefoon: Raad advies prof.mr.drs.j.berkouwer, prof.dr.th. Bov, dr. P.H.J.J. Terhal drs. L. Wecke Bestuur In datzelf jaar sloot SIB zich aan bij International Studts Movemt of the United Nations (ISMUN), gevestigd in Gève. ISMUN vorm e soort overkoepeld orgaan voor alle internationale studt/jeugdveriging die verbond war met Verig Naties. Er werd internationale conferties georganiseerd me door ISMUN had SIB contact met anre gelijksoortige veriging in het buitland. Wegs corrupt gedrag kele veriging binn ISMUN heeft SIB ISMUN eind 1990 verlat. Momteel zijn kele organisaties bezig met oprichting e nieuwe ISMUN. SIB neemt daaraan el. Redactie Eén Wereld: Voorzitter: Peter Davidse: Vice-voorz & pningmeester: Floris Methorst: Secretaris: Marjolijn Snippe: Internationaal secr: Ton Mácel, Werkgroep WRO: Frans Vermeul, Kamer Koophanl Amsterdam: V ISSN ( ) Agda: Bijdrage: In het najaar e excursie naar het internationaal strafhof. U kunt u opgev door e te zd aan met als onrwerp: elname excursie. Bankreking / IBAN : NL73INGB BIC : INGBNL2A t name Wereld Feralist Beweging Nerland 11

12 Kaart geschrev door werkgroep wereldrechtsor op haar bijekomst 6 juli 2013 Met dank aan Jan Willem voor het stur e uitgebrei beschrijving casus Bradley Manning, e stuk Karel Koster. 12

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

TOVERSTRALEN werken aan een duurzaam ontspannen samenleving Stedenbouw - Landschap - Architectuur

TOVERSTRALEN werken aan een duurzaam ontspannen samenleving Stedenbouw - Landschap - Architectuur Studiereis Oosterheem TOVERSTRALEN werken aan een duurzaam ontspannen samenleving Stedenbouw - Landschap - Architectuur NAWOORD 11.10.2013 Nawoord bij Zoetermeer excursie De belangrijkste vraag is nu of

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Maatschappelijk verantwoord omgaan met klanten Dr. Jenny van Doorn Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport CIC-2012-01 ISBN 978-90-367-5486-6 Onderzoeksrapport maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal uw meeigedom Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing syndicus raad meeigdom Dagelijkse nieuwtjes over het gebouw

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

DANKZIJ DIGITALE HULPMIDDELEN MEER LEESBEGRIP EN MINDER LEESANGST

DANKZIJ DIGITALE HULPMIDDELEN MEER LEESBEGRIP EN MINDER LEESANGST DANKZIJ DIGITALE HULPMIDDELEN MEER LEESBEGRIP EN MINDER LEESANGST HENRI MICHAUX (1899-1984) DICK SCHRAM Interview: Het lezen van literatuur biedt vaak een bijzondere ervaring. Je leest over personages

Nadere informatie

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ==> Download: ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF - Are you searching for Zo Gaat Dat In Rusland Books? Now, you will be happy that at this time Zo Gaat Dat

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Democratie op bestelling?

Democratie op bestelling? Democratie op bestelling? De Arabische Lente en andere seizoenen Studium Generale Universiteit Twente 1 november 2011 Jaap de Wilde Afdeling Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie (IBIO)

Nadere informatie

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015 Materialiteit en waardecreatie Jos Reinhoudt 21 mei 2015 JOS REINHOUDT MVO Nederland Speerpuntonderwerpen: Transparantie Stakeholderdialoog Impact MVO Trendrapport 2015 j.reinhoudt@mvonederland.nl @JosReinhoudt

Nadere informatie

Deskundig doelmatig dichtbij

Deskundig doelmatig dichtbij Deskundig doelmatig dichtbij Stichting Pamm: laboratoria voor pathologie medische microbiologie Distverler in diagnostiek sa r ui H ts e ig er Ov uw ro is hu is hu ke n dv zie is m ru nt Ce ek Zi oe k

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Macht en waarden in de wereldpolitiek

Macht en waarden in de wereldpolitiek Rik Coolsaet Macht en waarden in de wereldpolitiek Actuele vraagstukken in de internationale politiek Editie 2006-2007 2 Inhoud Inleiding... Deel 1. De jaren 90: het transitiedecennium 1. Van illusie naar

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen Semar route route naar naar succesvol Kleschalig Won Won In middag krijgt u antwoord vraag hoe won zowel In fancieel middag antwoord vraag hoevraag zowel In krijgt middag krijgt u antwoord hoe won zowel

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Hans Erik-Jan Willem Bulthuis, Cortenraad, Productmanager directeur Digitale Diensten 22 april november 2013 2012 1 ABONNEMENTSMODELLEN BOOK DISCOVERY KORTERE E-BOOKS 2 Verticale

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie <

www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018 Voor een aantrekkelijk, gezond en bereikbaar Rotterdam > een discussienotitie < www.rotterdam.nl Rotterdamse Mobiliteitsagda 2015-2018 Voor e aantrekkelijk, gezond bereikbaar Rotterdam > e discussiotitie < In afgelop jar is hard gewerkt om luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeter door

Nadere informatie

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen Je moet maar geluk hebb, achtti jaar lang. Geluk je taln hebt pass bij onrwijs. Want dan vergaat stilzitn, je goed goed: lang kunn kunn luisr, iets hebb met woorn, goed kunn analyser, structurer. Leesbare

Nadere informatie

ATMA Challenge 2010. Zomer van 2010: 30 Young Professionals 1 Uitdaging De 6120 meter Stok Kangri 1 Doel Stichting Atma World

ATMA Challenge 2010. Zomer van 2010: 30 Young Professionals 1 Uitdaging De 6120 meter Stok Kangri 1 Doel Stichting Atma World ATMA Challenge 2010 Zomer van 2010: 30 Young Professionals 1 Uitdaging De 6120 meter Stok Kangri 1 Doel Stichting Atma World De Challenge In de zomer van 2010 zal een groep Young Professionals naar India

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121 37 (1997) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 121 A. TITEL Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

30 jaar CITES Sonja Van Tichelen European Regional Director. 3 maart 2014

30 jaar CITES Sonja Van Tichelen European Regional Director. 3 maart 2014 30 jaar CITES Sonja Van Tichelen European Regional Director 3 maart 2014 1. Een woordje over IFAW 2. Belang van CITES voor de bescherming van soorten 3. Laten CITES en de EU de ijsberen in de kou staan?

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

De klant ketting De klant heeft activiteiten met de firma

De klant ketting De klant heeft activiteiten met de firma De klant ketting De klant heeft activiteiten met de firma Communication layer People Proces Systems 1 Money Page 1 Stap 1. Wat wil de klant van ons en wij met hem? Vertel me eens wat je zoals doet als

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar.

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. J ungle Speed is e spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. Doel van het spel Probeer zo snel mogelijk al je kaart kwijt te rak. Spelvoorbereiding De totem wordt in het midn tuss spelers

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

Publieke perceptie en wetgeving

Publieke perceptie en wetgeving Publieke perceptie en wetgeving Erik Lysen Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) Nationaal Symposium Schoon Fossiel Den Haag, 23 november 2005 Inhoud Internationale verdragen Publieke acceptatie

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- welzijnswet voor dier in verband met het invoer van e verplichte voorafgaande

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Agile Marke+ng. Adrie Dolman MSc

Agile Marke+ng. Adrie Dolman MSc Agile Marke+ng Adrie Dolman MSc Marke1ng? Wat je doet om op een rendabele manier een zo groot mogelijk marktaandeel te veroveren What's happening? 3 Since 1881 Product Leader Operational Excellence One

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Delta Lloyd Asset Management. Themapaper Myanmar. 10 juli 2012

Delta Lloyd Asset Management. Themapaper Myanmar. 10 juli 2012 Delta Lloyd Asset Management Themapaper Myanmar 10 juli 2012 Myanmar in ontwikkeling Onstuimige geschiedenis Myanmar, voorheen Birma, is een van oorsprong boeddhistische staat, ingeklemd tussen China,

Nadere informatie

Contentstrategie. Haal meer waarde uit je content

Contentstrategie. Haal meer waarde uit je content Contentstrategie Haal meer waarde uit je content 24 mei 2011 :: NVBA :: Woerden (NL) drs. Erik M. Hartman :: erik@hartman- communicahe.nl :: @erikmhartman Erik Communicatiekunde - Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

De Energie Unie en haar governance. Presentatie: Peter Van Kemseke (Europese Commissie) Vlaams Parlement, 14 maart 2016

De Energie Unie en haar governance. Presentatie: Peter Van Kemseke (Europese Commissie) Vlaams Parlement, 14 maart 2016 De Energie Unie en haar governance Presentatie: Peter Van Kemseke (Europese Commissie) Vlaams Parlement, 14 maart 2016 De Energie Unie Een Europees kader voor het nationaal klimaat-en energiebeleid, ontstaan

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie. Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur

Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie. Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur Wat gaan we doen? De opvolging van de F-16 De kandidaten De JSF Is de JSF de beste keuze? Conclusies Ik

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Homework assignment 7 (Intensionality)

Homework assignment 7 (Intensionality) Homework assignment 7 (Intensionality) Semantiek 2013 Solutions Opgave 1 Bekijk de volgende zinnen: A. Lewis Carroll is Charles Dodgson, en Tina ontmoette Charles Dodgson. B. Lewis Carroll is Charles Dodgson,

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Werken in de 21 e eeuw

Werken in de 21 e eeuw Werken in de 21 e eeuw Hoe organiseren we dat en wat is de rol van HR Paul Bessems 24-09-2014 Zelfstandig schrijver, onderzoeker en adviseur Tevens verbonden aan: Institute for New Organizational Thinking

Nadere informatie

Mens en maatschappij inhouden (PO-vmbo)

Mens en maatschappij inhouden (PO-vmbo) Ms maatschappij inhoud (PO-vmbo) Sector kerndoel primair onderwijs kerndoel onderbouw vmbo bovbouw examehed vmbo bovbouw bb examehed bb vmbo kb/gl/tl examehed Vakkern 1. Communicatie 37: zich te gedrag

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Geen renteniersland maar een vermogende toekomst Arnoud W. A. Boot Universiteit van Amsterdam Utrecht, Grip op je vermogen, 24 april 2015 Zijn economen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1996 Nr. 261

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1996 Nr. 261 83 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 261 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele

Nadere informatie

DE PIEK KOMT ERAAN 1

DE PIEK KOMT ERAAN 1 DE PIEK KOMT ERAAN 1 Ook al praat niemand over een naderende oliekrapte, de prijs per vat wil maar niet onder de 100 dollar zakken. Kopers van olie hebben kennelijk iets door wat de rest van ons lijkt

Nadere informatie

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or.

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or. RISK ASSESSMENTS A Must Do, or. NCSC LIAISON CSA Waar gaan we naar toe Mobile Social Cloud Big Data By 2016 smartphones and tablets will put power In the pockets of a billion global consumers Millennials

Nadere informatie

#ThoughtExpedition voorbereiding

#ThoughtExpedition voorbereiding #ThoughtExpedition voorbereiding Thema: waar blijft herstel van crisis Kies een voorbeeld uit welke je tijdens het groepswerk wilt inbrengen en waar je een dialoog over wilt voeren. Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie