BTG Kwaliteitswijzer 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTG Kwaliteitswijzer 2005"

Transcriptie

1 BTG Kwaliteitswijzer 2005 Feiten, cijfers en perceptie mei 2005 Samenstelling: Henriëtte Scheeren kwaliteitswijzer :56:12

2 Colofon De BTG-Kwaliteitswijzer is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Deze vereniging stelt zich ten doel de uitwisseling van de algemene kennis en ervaring, het bevorderen van de onderlinge contacten en samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en instellingen, alsmede het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van bedrijfstelecommunicatie-faciliteiten. Bestuur BTG J. Smeding, voorzitter R. van den Oever, penningmeester T. van der Plaat Th.J. van der Meulen H.J. Rutgers T.M. Nieuwenhuizen mw. J.H. Kulicki Raad van advies J.D. Blaauw J. Scheltus Bezoekadres Heidestein ND DRIEBERGEN Telefoon: Fax: Samenstelling en redactie Henriëtte Scheeren, Yet Consult Vormgeving Pre Press Buro Booij, Huis ter Heide Druk Klomp Grafische Communicatie, Amersfoort kwaliteitswijzer :56:13

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer... 5 Alleen veel voorkomende leveranciers in grafieken... 5 Verschillende gemiddelden ten opzichte van Korte samenvatting Belangrijke verschillen tussen prestaties in 2005 en 2004 op een rij... 7 BTG streeft naar een 7 gemiddeld Acties BTG naar aanleiding van resultaten Nationale vaste telefonie Nationale telefonie inkomend KPN Nationale telefonie uitgaand KPN MCI TTG Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Internationale vaste telefonie Internationale telefonie inkomend KPN Versatel Internationale telefonie uitgaand BT KPN MCI TTG Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) kwaliteitswijzer :56:14

4 5. Vaste verbindingen BT KPN MCI Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Mobiele telefonie KPN Mobile Vodafone Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Internet providers KPN MCI Surfnet Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Beheer van de server PABX PABX-leverancier Volgen upgrades PABX PABX-onderhoud Avaya KPN Siemens Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) IP VPN KPN Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Mobiele hardware-shop TTG Online en KPN BIJLAGE: cijfers 2005 ten opzichte van kwaliteitswijzer :56:14

5 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers behartigt ruim 18 jaar de ICT-belangen van de grootzakelijke markt. Dit marktsegment kenmerkt zich door haar specifieke en complexe communicatiebehoeften en vraagt om alerte, flexibele, betrouwbare en dus kwalitatief hoogwaardige leveranciers. Om een vinger aan de pols te houden monitort BTG jaarlijks de kwaliteit van de geleverde diensten en de klantgerichtheid op ICT-gebied, met de nadruk op de T van telecommunicatie. Hiertoe stuurt BTG haar leden een vragenlijst met het verzoek hierop hun ervaringen met de door de leveranciers geleverde diensten aan te geven. Dit jaar hebben 133 bedrijfsvertegenwoordigers van de 240 gewone leden van BTG de vragenlijst ingevuld geretourneerd. Een hogere response dan in 2004, waarvoor onze dank. Om verschuivingen in de ICT-markt door de jaren heen zichtbaar te maken is zoveel mogelijk dezelfde opzet van het onderzoek als in voorgaande jaren gehanteerd. Zo is weer de waarderingsschaal van 1 tot 10 gebruikt. De cijfers hebben de gebruikelijke betekenis van zeer slecht (1) tot uitmuntend (10). De scores van 2005 zijn in de bijlage afgezet tegen de scores van Leeswijzer Alleen veel voorkomende leveranciers in grafieken In dit verslag is ervoor gekozen om alleen die leveranciers in de kolomgrafieken te behandelen die door minimaal 5% van de respondenten worden genoemd. Dit om een eerlijke presentatie ten opzichte van de veel genoemde leveranciers te bewerkstelligen. Als namelijk honderd respondenten gemiddeld een 7 geven, betekent dit heel wat anders dan wanneer vier respondenten dit doen. Bij de interpretatie van de kolomgrafieken adviseren wij u rekening te houden met het percentage van de respondenten dat de desbetreffende leverancier heeft opgegeven. Dit percentage staat in de kolomgrafieken steeds tussen haakjes achter de leverancier kwaliteitswijzer :56:15

6 Verschillende gemiddelden Er zijn steeds per aspect drie gemiddelden berekend: het gemiddelde van degenen die aangeven van leverancier te willen wisselen; de wisselaars het gemiddelde van degenen die aangeven niet van leverancier te willen wisselen; de blijvers een totaal gemiddelde; wisselaars en blijvers samen. Als in de tekst over gemiddelden wordt gesproken, wordt hiermee het totale gemiddelde bedoeld, tenzij dit expliciet anders is vermeld. Het gemiddelde van de wisselaars ligt vaak lager dan dat van de blijvers, waarmee gelijk een reden voor hun overweging is gegeven ten opzichte van 2004 Wanneer een waardering 0,5 punt of meer van de waardering van vorig jaar afwijkt, is dit in de kolommen aangeven. Een verbetering van 0,5 punt of meer herkent u aan een plusteken (+) onderin de kolom, een verslechtering ten opzichte van vorig jaar is aangegeven met een minteken (-). Zo ziet u in één keer hoe de ontwikkeling van de betreffende leverancier is ten opzichte van Zie voorbeeldgrafiek hieronder, waarbij MCI beter presteert op de aspecten accountmanagement en nakomen toezeggingen. KPN (75%) MCI (7%) TTG (8%) Versatel (7%) 8,0 7,0 6,0 7,5 7,8 6,7 6,8 6,4 7,4 7,3 6,8 7,5 6,6 7,0 7,1 7,6 7,6 6,9 7,1 7,1 7,2 6,9 6,2 5,0 4,0 Voorbeeldfiguur. Weergave hogere c.q. lagere waardering 2005 ten opzichte van 2004 (Nationaal uitgaand verkeer). 3,0 2,0 1, Accountmanagement + Inspelen behoeften + Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen kwaliteitswijzer :56:15

7 2. Korte samenvatting 2.1. Belangrijke verschillen tussen prestaties in 2005 en 2004 op een rij Net als vorig jaar laten de leveranciers voor een aantal aspecten een significante (> 0,5 punt) verbetering zien. Ook verslechteringen in prestatie komen voor en dan vooral op het deelgebied internet service provider. BT BT werd vorig jaar door meer dan 5% van de respondenten als internet service provider genoemd, dit jaar blijft het percentage respondenten onder de 5%. BT is daarom niet opgenomen in de kolomgrafieken voor het deelgebied internet service providers. Bij het deelgebied vaste verbindingen noemt 8% van de respondenten BT als leverancier. Vorig jaar presteerde BT voor dit deelgebied op een aantal aspecten al beter dan het jaar daarvoor, dit jaar zet deze trend door. KPN KPN ontvangt op drie deelgebieden (internationaal uitgaand, vaste verbindingen en onderhoud PABX) een significant hogere waardering voor de facturering dan vorig jaar. Opvallend is echter dat KPN op alle deelgebieden voor het aspect facturering alsnog een lagere waardering krijgt dan de andere leveranciers. Alleen Siemens ontvangt voor de facturering van het onderhoud op de PABX een lagere waardering dan KPN (KPN 6,3 en Siemens 6,1). De online hardware shop van KPN krijgt het zwaar te verduren. De waardering is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Toen schommelden de waarderingscijfers tussen de 6,3 en 7,0, dit jaar is dat tussen de 5,7 en 6,3. MCI MCI laat als internet service provider een duidelijke terugval zien. Waar vorig jaar nog sprake was van een flinke verbetering, ontvangt MCI nu een aantal minnen. Het storingsvrij zijn van de server en van de backbone van MCI wordt lager gewaardeerd dan bij de andere providers. MCI laat als leverancier van vaste verbindingen een tegengestelde beweging zien; vorig jaar was voor dit deelgebied de waardering gedaald en dit jaar weer gestegen. MCI komt voor dit deelgebied als een duidelijk meer klantgerichte organisatie naar voren dan vorig jaar kwaliteitswijzer :56:15

8 TTG Voor TTG is het beeld grotendeels geblijk gebleven; TTG wordt voor de deelgebiede Nationaal uitgaand en Internationaal uitgaand door meer dan 5% van de respondenten genoemd. Voor deze deelgebieden scoort TTG steeds samen met Versatel als beste leveranciers, waarbij de ene keer Versatel iets hoger scoort en de andere keer TTG. Versatel Zoals hiervoor al gezegd, scoren Versatel en TTG beiden aan de hoge kant voor (Inter)nationaal uitgaand verkeer. Versatel wordt daarnaast ook voor de deelgebieden Internationaal inkomend verkeer, Vaste verbindingen, Internet Service Providers en IP VPN door meer dan 5% van de respondenten genoemd. Op het deelgebied Vaste verbindingen krijgt Versatel twee minnen, namelijk voor de aspecten storingsvrij zijn van de verbinding en service bij storingen, terwijl de facturering een hoger cijfer krijgt dan vorig jaar. Versatel scoort daarmee niet meer als beste of als één van de beste op dit deelgebied. Als Internet Service Provider is Versatel achteruitgegaan in prestatie. Desalniettemin ontvangt Versatel hogere waarderingen voor de aspecten van klantgerichtheid dan KPN en MCI. Vodafone Vodafone laat voor alle aspecten een verbetering zien en voor het inspelen op de behoeften van de klant is die verbetering zelfs 0,5 punt. Hierna is een overzicht gegeven van de significant hogere ( 0,5 punt) en lagere waarderingen ( 0,5 punt) ten opzichte van vorig jaar. Een vergelijking met de prestatie van vorig jaar wordt overigens alleen gemaakt als de desbetreffende leverancier beide jaren door minimaal 5% van de respondenten werd genoemd kwaliteitswijzer :56:15

9 Leverancier Deelgebied telecom Aspect + of (2004) BT Vaste verbindingen prijs/prestatieverhouding + 7,5 (6,9) accountmanagement + 7,5 (7,0) snelheid van leveren + 6,8 (6,3) KPN Internationaal uitgaand facturering + 6,3 (5,7) Vaste verbindingen facturering + 6,5 (6,0) Internet Service Providers storingsvrij zijn server - 7,9 (8,4) Onderhoud PABX facturering + 6,3 (5,4) Online hardware shop site in zijn geheel - 6,3 (7,0) aanmeldingsprocedure - 6,0 (7,0) navigatie - 5,7 (6,8) responsetijd - 5,0 (6,3) assortiment - 6,0 (6,8) zoekmogelijkheden - 5,8 (6,8) wijze van bestellen - 6,0 (6,5) snelheid van leveren - 5,7 (6,8) MCI Nationaal uitgaand accountmanagement + 6,8 (6,0) nakomen toezeggingen + 7,0 (6,5) Vaste verbindingen prijs/prestatieverhouding + 7,3 (6,5) accountmanagement + 6,7 (5,5) inspelen op behoeften klant + 6,9 (5,8) nakomen toezeggingen + 7,0 (5,8) snelheid van leveren + 6,6 (5,3) service bij storingen + 7,0 (6,0) Internet Service Provider storingsvrij zijn server - 7,5 (8,6) storingsvrij zijn backbone - 7,7 (8,7) inspelen op behoeften klant - 6,5 (7,9) TTG Nationaal uitgaand accountmanagement + 7,5 (6,8) snelheid van leveren - 7,1 (7,8) kwaliteitswijzer :56:16

10 Versatel Nationaal uitgaand storingsvrij zijn van verbinding + 8,9 (8,3) prijs/prestatieverhouding + 7,8 (6,6) accountmanagement + 7,8 (6,4) inspelen op behoeften klant + 7,3 (6,6) Vaste verbindingen storingsvrij zijn van verbinding - 7,8 (8,4) facturering + 6,8 (6,3) service bij storingen + 7,0 (7,6) Internet Service Provider storingsvrij zijn server - 7,7 (8,2) prijs/prestatieverhouding + 7,3 (6,7) facturering - 6,7 (7,2) inspelen op behoeften klant - 7,2 (8,0) nakomen toezeggingen + 7,5 (7,0) service bij storingen - 7,5 (8,0) Vodafone Mobiele telefonie inspelen op behoeften klant + 6,9 (6,4) BTG streeft naar een 7 gemiddeld BTG is van oordeel dat een 7 een redelijk en haalbaar gemiddeld cijfer is. Leveranciers die geen 7 halen kennen duidelijk verbeterpunten in diensten- en/of serviceniveau. Acties BTG naar aanleiding van resultaten De vereniging brengt het resultaat van de kwaliteitsenquête onder de aandacht van de betrokken leveranciers. Daarnaast worden hieruit voorkomende actiepunten met partijen besproken en bewaakt kwaliteitswijzer :56:17

11 3. Nationale vaste telefonie 3.1. Nationale telefonie inkomend Twee op de drie respondenten (67%) heeft KPN als enige leverancier voor inkomend nationaal verkeer. Nog eens 19% heeft twee leveranciers waarvan één KPN. In totaal heeft dus 86% van de respondenten KPN als leverancier van inkomend nationaal verkeer. Leveranciers die naast KPN genoemd worden zijn: BT, Colt, Enertel, Essent, IBM, MCI, Priority, TTG en Versatel. In het staafdiagram hieronder zijn alleen de resultaten voor KPN weergegeven. De andere leveranciers worden door een te gering aantal respondenten genoemd (<5%) om deze in de grafiek te verwerken. 9,0 8,3 8,0 7,0 6,0 6,6 6,2 6,6 6,1 7,2 5,0 4,0 Figuur 1. KPN inkomend verkeer. Waardering diensten, klantgerichtheid en voorgenomen wisseling. 3,0 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen 28% % wissel KPN Het percentage KPN-klanten dat aangeeft van leverancier te willen veranderen, is flink gestegen; van 17% in 2004 naar 28% in Net als andere jaren is het storingsvrij zijn van de verbinding hier niet de oorzaak van. Dit aspect wordt nog steeds hoog gewaardeerd, namelijk met een 8,3. De oorzaak kan wel gezocht worden bij het inspelen op de behoeften van de klant en de service bij storingen. Deze aspecten krijgen van de wisselaars een duidelijk lagere waardering dan van de blijvers Nationale telefonie uitgaand Drie van de vier respondenten (75%) heeft KPN als enige of als één van de twee leveranciers voor uitgaand nationaal verkeer. Behalve KPN worden MCI, TTG en Versatel net als vorig jaar door meer dan 5% van de respondenten genoemd kwaliteitswijzer :56:17

12 niet KPN of TTG 15% KPN 54% TTG 7% Twee leveranciers: KPN en MCI 6% Twee leveranciers: KPN en overige 15% Figuur 2. Overzicht aanbieders nationaal uitgaand verkeer. Twee leveranciers: beide niet KPN 3% KPN Bijna één op de drie KPN-klanten (31%) voor uitgaand nationaal verkeer overweegt om KPN in de nabije toekomst vaarwel te zeggen. Zoals in alle eerdere Kwaliteitswijzers geconstateerd werd, moet de verklaring hiervoor niet gezocht worden in het storingsvrij zijn van de verbinding. Dit aspect wordt met een 8,3 gewaardeerd. De oorzaak moet gezocht worden in de volgende aspecten: Prijs/prestatieverhouding De prijs/prestatieverhouding van KPN wordt met een 6,6 aanzienlijk lager gewaardeerd dan die van MCI (7,8), TTG (7,6) en Versatel (7,8). Het is dan ook niet verwonderlijk dat kosten als belangrijke reden voor de voorgenomen wisseling wordt genoemd. Facturering De wisselaars beoordelen dit aspect met een 5,6, de blijvers met een 6,2. Met een gemiddelde waardering van 6,0 voor de facturering blijft KPN ver achter bij MCI (7,2), TTG (7,7) en Versatel (7,4). Ook in de opmerkingen komt ongenoegen over de facturering naar voren: Het is zeer moeilijk om met KPN tot goede afspraken te komen met betrekking tot facturering. Met name de inhoud en opbouw van de factuur kwaliteitswijzer :56:18

13 KPN (75%) MCI (7%) TTG (8%) Versatel (7%) Figuur 3. Nationaal uitgaand verkeer. Waardering diensten en voorgenomen wisseling. Let op: in de kolomgrafieken kunnen de percentages optellen tot boven de 100%, omdat één respondent meerdere leveranciers kan opgeven. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 8,9 8,3 8,4 8,1 Storingsvrij zijn 6,6 7,8 7,6 7,8 + + Prijs/ prestatie 6,0 7,7 7,2 7,4 Facturering 31% 33% 27% 22% % wissel De facturering van KPN blijft onduidelijk. De facturatie is verbeterd, maar overzicht in de facturen is nog steeds voor verbetering vatbaar. SPOC-billing is mooi, maar zou niet nodig moeten zijn. Factuur online is veel te traag en biedt (nog) niet voldoende functionaliteit. De mobile module ontbreekt. Facturering detailrapportage is structureel te laat beschikbaar. Gigantische stapels facturen, wirwar van debiteurennummers, trage wijze van inzichtelijkheid. Nota-report is geen goede factureringstool. Klantgerichtheid KPN scoort op bijna alle aspecten van klantgerichtheid lager dan MCI, TTG en Versatel. Over het accountmanagement en het inspelen op de behoeften van de klant worden de volgende opmerkingen gemaakt: KPN heeft veel geleerd met betrekking tot klantgerichtheid de laatste jaren. Klantgerichtheid is zeer persoonsgebonden. KPN zou pro-actiever moeten optreden met betrekking tot kostenbesparende nieuwe technologieën. Regelmatig biedt zij nieuwe diensten aan waar de klanten niet echt op zitten te wachten. De accountmanager spant zich heel erg in. De back-office laat het afweten. Ingewikkelde procedures die niet klantgericht zijn, processen die onhandig zijn, et cetera. Er zijn voorbeelden genoeg. Accountmanagement is op dit moment ZEER SLECHT. Zo ook de behandeling en uitvoering van opdrachten kwaliteitswijzer :56:18

14 De accountmanager wil wel, maar de organisatie er achter is daar nog niet op aangepast. Ik zou graag willen dat KPN wensen en afspraken schriftelijk terugkoppelt naar de klant. En ook terugkoppeling als zaken niet uitgevoerd kunnen worden. Nee is beter dan geen antwoord. Met een gemiddelde waardering van 7,2 voor de service bij storingen, scoort KPN minder goed dan TTG en Versatel, maar beter dan MCI. De KPN-wisselaars waarderen de service bij storingen flink lager dan de blijvers; 6,6 versus 7,4. Over dit aspect worden de volgende opmerkingen gemaakt: Bij storingen heeft KPN vaak een minder positieve attitude. Het wij en zij verhaal. Bij storingen blijft de reactietijd van KPN achter bij die van Versatel. Storingen moeten vaak geëscaleerd worden. En dan nog duurt het soms te lang. Voor de voorgenomen wisseling worden verder nog de volgende redenen genoemd: Als gevolg van internationaal corporate sourcing project in samenhang met nieuwe technologie (bv VoIP). Prijs, administratie en facturatie. Terugdringen van aantal leveraranciers. Afsluiten van package deal. KPN (75%) MCI (7%) TTG (8%) Versatel (7%) 8,0 7,0 6,0 7,5 7,8 6,7 6,8 6,4 7,4 7,3 6,8 7,5 6,6 7,0 7,1 7,6 7,6 6,9 7,1 7,1 7,2 6,9 6,2 5,0 4,0 3,0 2,0 Figuur 4. Nationaal uitgaand verkeer. Waardering klantgerichtheid. 1, Accountmanagement + Inspelen behoeften + Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen MCI MCI liet vorig jaar een daling van de waardering voor het accountmanagement zien. Dit jaar wordt het accountmanagement zelfs hoger gewaardeerd dan in De waardering voor het nakomen van toezeggingen is kwaliteitswijzer :56:19

15 van een 6,5 in 2004 naar een 7,0 in 2005 gestegen. Alle andere aspecten worden niet significant hoger of lager (verschil 0,5 punt) gewaardeerd dan vorig jaar. TTG Het storingsvrij zijn van de verbinding wordt net als vorig jaar hoog gewaardeerd, namelijk met een 8,4. Het accountmanagement wordt hoger gewaardeerd dan vorig jaar (6,8 in 2004; 7,5 in 2005). De waardering voor de snelheid van leveren was in 2004 gestegen, maar is nu weer gedaald, namelijk van een 7,8 naar een 7,1. Dit verklaart wellicht de stijging van het aantal wisselaars van 9% in 2004 naar 27% in 2005! Een TTG-blijver zegt: TTG still going strong: goede dienstverlening en accountmanagement. Versatel Versatel laat de nodige verbeteringen zien, waarbij vooral de flink hogere waarderingen voor het accountmanagement (6,4 in 2004; 7,8 in 2005) en voor de prijs/prestatieverhouding (6,6 in 2004; 7,8 in 2005) opvallen. Het aantal wisselaars is gek genoeg juist gestegen. Door hen worden vooral het nakomen van toezeggingen (blijvers 7,5; wisselaars 6,3) en inspelen op de behoeften van de klant (blijvers 7,7; wisselaars 6,7) lager gewaardeerd. Een klant van zowel KPN als Versatel merkt op dat de reactietijd van KPN achterblijft bij die van Versatel. Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Over Priority Telecom merkt een respondent op dat het cijfer laag is omdat we sinds de aansluiting in april 2004 meerdere ingrijpende storingen hebben gehad kwaliteitswijzer :56:19

16 4. Internationale vaste telefonie 4.1. Internationale telefonie inkomend Was het beeld vorige jaren nog overwegend KPN-groen, nu wordt ook Versatel door 8% van de respondenten als leverancier van inkomende internationale telefonie genoemd. Verder worden de volgende leveranciers genoemd: BT, Casema, Enertel, Equant, Essent, IBM, MCI, Priority Telecom, Telecom Utrecht, T-Systems en TTG. KPN (76%) Versatel (8%) 9,0 8,0 7,0 6,0 8,3 8,6 6,6 7,5 6,3 7,3 6,7 7,5 6,3 7,3 7,2 7,4 5,0 4,0 Figuur 5. Inkomend internationaal verkeer. Waardering diensten, klantgerichtheid en voorgenomen wisseling. 3,0 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen 27% 9% % wissel KPN KPN scoort op alle aspecten zelfs voor het storingsvrij zijn van de verbinding lager dan nieuwkomer Versatel. Er zijn meer KPN-klanten dan vorig jaar die een wisseling van leverancier overwegen: 18% in 2004 en 27% in Opvallend daarbij is dat de waardering voor de verschillende aspecten van klantgerichtheid van KPN juist is toegenomen, zij het met minder dan 0,5 punt. Bij de redenen die voor de voorgenomen wisseling worden gegeven, komt kosten het meest voor. Andere reden zijn: In verband met 088-nummers. Nieuwe technologie, bijvoorbeeld VoIP. Naar één leverancier. Versatel Bij Versatel zijn de wisselaars (9%) vooral minder tevreden over het account management: 7,9 blijvers versus 7,0 wisselaars. Er wordt verder geen specifieke reden opgegeven kwaliteitswijzer :56:19

17 4.2. Internationale telefonie uitgaand Vorig jaar had 77% van de respondenten KPN als leverancier van internationaal uitgaand verkeer, dit jaar is dat 68% (49% als enige aanbieder en 19% als één van de twee aanbieders). Naast KPN worden BT (8%), MCI (11%), TTG (9%) en Versatel (11%) door meer dan 5% van de respondenten genoemd en daarom in deze paragraaf nader besproken. Andere leveranciers die genoemd zijn, zijn: Casema, Enertel, Equant, Essent, Priority Telecom, Telecom Utrecht, T-Systems en Vodafone. niet KPN, TTG of Versatel 16% KPN 49% TTG 7% Versatel 6% Figuur 6. Overzicht aanbieders internationaal uitgaand verkeer. Twee leveranciers: beide niet KPN 3% Twee leveranciers: KPN en ander 19% BT Degenen die een wisseling overwegen, waarderen de prijs/prestatie-verhouding en het nakomen van toezeggingen met 0,5 punt lager dan de blijvers. Als reden voor de eventuele wisseling wordt genoemd: Harmonisatie. Prijs. Einde contract, opnieuw aanbesteden. KPN Dit jaar is KPN met een 8,2 koploper als het gaat om het storingsvrij zijn van de verbinding. De waardering voor de facturering is toegenomen, namelijk van een 5,7 in 2004 naar een 6,3 dit jaar. KPN presteert voor dit aspect echter nog steeds lager dan de andere leveranciers kwaliteitswijzer :56:20

18 9,0 8,0 7,0 6,0 BT (8%) KPN (68%) MCI (11%) TTG (9%) Versatel (11%) 8,2 7,8 8,0 7,7 7,3 7,0 6,5 7,7 7,6 7,2 7,2 7,3 7,5 7,4 6,3 5,0 4,0 3,0 32% 30% 31% 27% Figuur 7. Internationaal uitgaand verkeer. Waardering diensten en voorgenomen wisseling. 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn Prijs/ prestatie + Facturering % wissel 14% Eén op de drie respondenten zegt een wisseling van leverancier te overwegen. Kosten worden het meest als reden genoemd. Wisselaars en blijvers maken de volgende opmerkingen over KPN als leverancier van internationaal verkeer: Vanwege de kortingsregelingen wordt WorldLine/TotalLine een redelijk goed tarief. Accountmanager is niet eens bekend. Actievere rol van het accountmanager is gewenst, evenals het leveren van maatwerk-oplossingen. Mede door de OPTA-beperkingen kan KPN onvoldoende dienstverlening op maat leveren. Trage afwikkeling facturering uitgaand internationaal verkeer. BT (8%) KPN (68%) MCI (11%) TTG (9%) Versatel (11%) 8,0 7,0 6,0 7,3 7,1 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,3 7,3 6,9 7,3 6,7 6,7 6,7 6,9 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 6,8 6,8 6,8 6,5 6,3 5,0 4,0 3,0 Figuur 8. Internationaal uitgaand verkeer. Waardering klantgerichtheid. 2,0 1,0 0 Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen kwaliteitswijzer :56:20

19 MCI MCI laat bij de verschillende aspecten geen significante ( 0,5 punt) verbetering of verslechtering zien ten opzichte van vorig jaar. Op prijs/ prestatie-verhouding presteert MCI beter en op service bij storingen juist slechter dan de andere leveranciers. De reden dat een aantal MCI-klanten een wisseling overweegt is dat het huidige contract ten einde loopt en er opnieuw een keuze zal worden gemaakt. TTG TTG krijgt net als vorig jaar voor alle aspecten meer dan een 7,0 en heeft als meest klantgerichte organisatie gescoord. Als reden voor een eventuele wisseling zegt een respondent totaalprijs bij directe aansluiting (combinatie met data). Versatel Degenen die een wisseling van leverancier overwegen, doen dit uit kostenoverweging. Wat klantgerichtheid betreft, volgt Versatel TTG op de voet. Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Een Enertel-klant zegt dat hij een wisseling van leverancier overweegt vanwege de prestaties CPS. Een Equant-wisselaar zegt zowel voice als WAN als managed internet bij een ander onder te brengen op basis van prijs/kwaliteit kwaliteitswijzer :56:21

20 5. Vaste verbindingen Er is weinig veranderd in de verdeling van de respondenten over de verschillende leveranciers van vaste verbindingen. Nog steeds heeft zo n tachtig procent van de respondenten KPN als enige of als één van de twee leveranciers. Als tweede leverancier worden in volgorde van aantal respondenten onder andere de volgende leveranciers genoemd: BT, Versatel, MCI, Colt, Priority Telecom en AT&T. KPN 49% Twee leveranciers: KPN en ander 24% niet KPN 14% Figuur 9. Overzicht aanbieders vaste verbindingen. Twee leveranciers: niet KPN of Versatel 5% Twee leveranciers: KPN of Versatel 8% BT BT liet vorig jaar op bijna alle aspecten een verbetering zien. Dit jaar is de waardering voor een aantal aspecten verder verbeterd en drie keer zelfs met 0,5 punt of meer. BT scoort voor de meeste aspecten beter dan KPN, MCI en Versatel. Door de blijvers worden de volgende opmerkingen gemaakt: Bij BT graag minder snel wisselende contractbeheerders. MPLS is een goede dienst, ook ten opzichte van frame relay. Door MPLS beduidend lagere jaarkosten en meer bandbreedte. Het bestelproces bij BT mag wat sneller kwaliteitswijzer :56:21

21 9,0 BT (11%) KPN (81%) MCI (6%) Versatel (10%) 8,0 7,0 8,2 8,0 7,6 7,8 7,7 7,5 7,3 6,5 7,0 6,6 6,8 6,5 6,0 5,0 4,0 Figuur 10. Vaste verbindingen. Waardering diensten en voorgenomen wisseling. 3,0 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn + + Prijs/ prestatie + + Facturering 8% 26% 14% 9% % wissel KPN KPN scoort op de verschillende aspecten het laagst van de vier leveranciers, behalve voor het storingsvrij zijn van de verbinding en de service bij storingen. Bij deze twee aspecten scoren andere leveranciers als laagste. Eén op de vier respondenten (26%) overweegt van leverancier te veranderen, waarbij kosten als belangrijkste reden worden genoemd. De wisselaars onderbouwen hun overweging verder als volgt: Te vaak storingen. De betrouwbaarheid laat te wensen over. Dit geeft schade aan de bedrijfsvoering. Naar één leverancier. De verbindingen die KPN levert, zijn te duur. KPN vergeet misschien dat de wereld niet stil staat. In verband met diversiteit van leveranciers en invoering van een IP VPN. Over KPN worden net als bij (inter)nationale telefonie weer kritische opmerkingen over de facturatie gemaakt. Bij KPN slechte ervaringen met facturatie ondanks herhaalde pogingen tot correctie. Facturering in verband met kortingsregeling is ondoorzichtig. Als klant moet je wel zelf (goed) blijven bewaken of bijvoorbeeld opzeggingen/aanpassingen correct verwerkt zijn en of kosten op facturen terecht zijn opgevoerd. Verder maken de blijvers nog de volgende opmerkingen over KPN: Bij opheffen verbindingen is er geen nazorg (weghalen bekabeling, modems et cetera) kwaliteitswijzer :56:21

22 De contractsduur is relatief lang ten opzichte van de technologische ontwikkeling. De KPN-contactpersonen zijn zeer klantvriendelijk. MCI Vorig jaar liet MCI een dip zien wat betreft klantgerichtheid, maar deze leverancier heeft zich nu weer volledig hersteld. Vorig jaar schommelden de cijfers voor de verschillende aspecten van klantgerichtheid tussen de 5,3 en 6,0, dit jaar tussen de 6,6 en de 7,0. Over MCI werden geen opmerkingen gemaakt. Versatel In 2004 werd de facturering met een 6,3 gewaardeerd, dit jaar met een 6,8. Het storingsvrij zijn van de verbinding en de service bij storingen worden juist lager gewaardeerd, terwijl deze aspecten vorig jaar een significante verbetering lieten zien. Over Versatel werden geen opmerkingen gemaakt. BT (11%) KPN (81%) MCI (6%) Versatel (10%) 8,0 7,0 6,0 7,5 7,2 6,7 6,7 7,0 6,9 6,9 6,4 7,1 6,7 7,0 6,9 6,8 6,4 6,6 6,5 7,4 7,2 7,0 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Figuur 11. Vaste verbindingen. Waardering klantgerichtheid. 1, Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering + Service storingen Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Een AT&T wisselaar zegt dat de markt veel betere prijzen biedt waar AT&T niet aan kan voldoen. De facturering van AT&T wordt zeer laag gewaardeerd, namelijk met een 3,5! Een Bbned-klant zegt indirect wat over KPN, namelijk Bbned is regelmatig afhankelijk van de (on)wil van KPN kwaliteitswijzer :56:22

23 6. Mobiele telefonie Het percentage dat KPN Mobile als leverancier heeft (62%), is afgenomen terwijl het percentage dat Vodafone als leverancier heeft (49%) juist ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. Het percentage dat zowel Vodafone als KPN Mobile als leverancier heeft, is gestegen van 13% in 2004 naar 18% in In de vorige Kwaliteitswijzer is geconcludeerd dat het hebben van twee leveranciers bij sommige afnemers op beleid is gebaseerd. Men verwacht op deze manier beide partijen scherp te houden. niet KPN of Vodafone 6% Vodafone 31% Figuur 12. Overzicht aanbieders mobiele telefonie. Twee leveranciers: KPN en ander (niet Vodafone) 4% Twee leveranciers: KPN en Vodafone 18% Twee leveranciers: niet KPN of Vodafone 1% KPN Mobile 40% KPN Mobile Het percentage dat overweegt van leverancier te wisselen is gedaald van 39% in 2004 naar 31% dit jaar, terwijl de waardering over de hele linie nagenoeg gelijk is gebleven. KPN scoort alleen op het storingsvrij zijn van de verbinding beter dan Vodafone. Op de andere aspecten scoort KPN Mobile hetzelfde of minder goed dan Vodafone. Degenen die overwegen KPN Mobile als leverancier van mobiele telecommunicatie vaarwel te zeggen, geven vooral kosten en/of einde van het contract en dus opnieuw aanbesteden als belangrijkste redenen aan kwaliteitswijzer :56:22

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten Productmarkten en marktsegmentering bij zakelijke telecommunicatiediensten Eindrapportage, 20 april 2007 In opdracht van: OPTA Project: 2007.004 Publicatienummer: 2007.004-0706 Datum: Utrecht, 27 april

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

BTG. special. www.btg.org. 28 en 29 mei. Eens Anders. jaargang 17 augustus 2008. nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers

BTG. special. www.btg.org. 28 en 29 mei. Eens Anders. jaargang 17 augustus 2008. nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers BTG nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers special jaargang 17 augustus 2008 www.btg.org 28 en 29 mei Eens Anders Inhoud Redactioneel 5 Parallelsessie Vast Plenair 28 mei

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie