BTG Kwaliteitswijzer 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTG Kwaliteitswijzer 2005"

Transcriptie

1 BTG Kwaliteitswijzer 2005 Feiten, cijfers en perceptie mei 2005 Samenstelling: Henriëtte Scheeren kwaliteitswijzer :56:12

2 Colofon De BTG-Kwaliteitswijzer is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Deze vereniging stelt zich ten doel de uitwisseling van de algemene kennis en ervaring, het bevorderen van de onderlinge contacten en samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en instellingen, alsmede het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van bedrijfstelecommunicatie-faciliteiten. Bestuur BTG J. Smeding, voorzitter R. van den Oever, penningmeester T. van der Plaat Th.J. van der Meulen H.J. Rutgers T.M. Nieuwenhuizen mw. J.H. Kulicki Raad van advies J.D. Blaauw J. Scheltus Bezoekadres Heidestein ND DRIEBERGEN Telefoon: Fax: Samenstelling en redactie Henriëtte Scheeren, Yet Consult Vormgeving Pre Press Buro Booij, Huis ter Heide Druk Klomp Grafische Communicatie, Amersfoort kwaliteitswijzer :56:13

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer... 5 Alleen veel voorkomende leveranciers in grafieken... 5 Verschillende gemiddelden ten opzichte van Korte samenvatting Belangrijke verschillen tussen prestaties in 2005 en 2004 op een rij... 7 BTG streeft naar een 7 gemiddeld Acties BTG naar aanleiding van resultaten Nationale vaste telefonie Nationale telefonie inkomend KPN Nationale telefonie uitgaand KPN MCI TTG Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Internationale vaste telefonie Internationale telefonie inkomend KPN Versatel Internationale telefonie uitgaand BT KPN MCI TTG Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) kwaliteitswijzer :56:14

4 5. Vaste verbindingen BT KPN MCI Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Mobiele telefonie KPN Mobile Vodafone Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Internet providers KPN MCI Surfnet Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Beheer van de server PABX PABX-leverancier Volgen upgrades PABX PABX-onderhoud Avaya KPN Siemens Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) IP VPN KPN Versatel Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Mobiele hardware-shop TTG Online en KPN BIJLAGE: cijfers 2005 ten opzichte van kwaliteitswijzer :56:14

5 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers behartigt ruim 18 jaar de ICT-belangen van de grootzakelijke markt. Dit marktsegment kenmerkt zich door haar specifieke en complexe communicatiebehoeften en vraagt om alerte, flexibele, betrouwbare en dus kwalitatief hoogwaardige leveranciers. Om een vinger aan de pols te houden monitort BTG jaarlijks de kwaliteit van de geleverde diensten en de klantgerichtheid op ICT-gebied, met de nadruk op de T van telecommunicatie. Hiertoe stuurt BTG haar leden een vragenlijst met het verzoek hierop hun ervaringen met de door de leveranciers geleverde diensten aan te geven. Dit jaar hebben 133 bedrijfsvertegenwoordigers van de 240 gewone leden van BTG de vragenlijst ingevuld geretourneerd. Een hogere response dan in 2004, waarvoor onze dank. Om verschuivingen in de ICT-markt door de jaren heen zichtbaar te maken is zoveel mogelijk dezelfde opzet van het onderzoek als in voorgaande jaren gehanteerd. Zo is weer de waarderingsschaal van 1 tot 10 gebruikt. De cijfers hebben de gebruikelijke betekenis van zeer slecht (1) tot uitmuntend (10). De scores van 2005 zijn in de bijlage afgezet tegen de scores van Leeswijzer Alleen veel voorkomende leveranciers in grafieken In dit verslag is ervoor gekozen om alleen die leveranciers in de kolomgrafieken te behandelen die door minimaal 5% van de respondenten worden genoemd. Dit om een eerlijke presentatie ten opzichte van de veel genoemde leveranciers te bewerkstelligen. Als namelijk honderd respondenten gemiddeld een 7 geven, betekent dit heel wat anders dan wanneer vier respondenten dit doen. Bij de interpretatie van de kolomgrafieken adviseren wij u rekening te houden met het percentage van de respondenten dat de desbetreffende leverancier heeft opgegeven. Dit percentage staat in de kolomgrafieken steeds tussen haakjes achter de leverancier kwaliteitswijzer :56:15

6 Verschillende gemiddelden Er zijn steeds per aspect drie gemiddelden berekend: het gemiddelde van degenen die aangeven van leverancier te willen wisselen; de wisselaars het gemiddelde van degenen die aangeven niet van leverancier te willen wisselen; de blijvers een totaal gemiddelde; wisselaars en blijvers samen. Als in de tekst over gemiddelden wordt gesproken, wordt hiermee het totale gemiddelde bedoeld, tenzij dit expliciet anders is vermeld. Het gemiddelde van de wisselaars ligt vaak lager dan dat van de blijvers, waarmee gelijk een reden voor hun overweging is gegeven ten opzichte van 2004 Wanneer een waardering 0,5 punt of meer van de waardering van vorig jaar afwijkt, is dit in de kolommen aangeven. Een verbetering van 0,5 punt of meer herkent u aan een plusteken (+) onderin de kolom, een verslechtering ten opzichte van vorig jaar is aangegeven met een minteken (-). Zo ziet u in één keer hoe de ontwikkeling van de betreffende leverancier is ten opzichte van Zie voorbeeldgrafiek hieronder, waarbij MCI beter presteert op de aspecten accountmanagement en nakomen toezeggingen. KPN (75%) MCI (7%) TTG (8%) Versatel (7%) 8,0 7,0 6,0 7,5 7,8 6,7 6,8 6,4 7,4 7,3 6,8 7,5 6,6 7,0 7,1 7,6 7,6 6,9 7,1 7,1 7,2 6,9 6,2 5,0 4,0 Voorbeeldfiguur. Weergave hogere c.q. lagere waardering 2005 ten opzichte van 2004 (Nationaal uitgaand verkeer). 3,0 2,0 1, Accountmanagement + Inspelen behoeften + Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen kwaliteitswijzer :56:15

7 2. Korte samenvatting 2.1. Belangrijke verschillen tussen prestaties in 2005 en 2004 op een rij Net als vorig jaar laten de leveranciers voor een aantal aspecten een significante (> 0,5 punt) verbetering zien. Ook verslechteringen in prestatie komen voor en dan vooral op het deelgebied internet service provider. BT BT werd vorig jaar door meer dan 5% van de respondenten als internet service provider genoemd, dit jaar blijft het percentage respondenten onder de 5%. BT is daarom niet opgenomen in de kolomgrafieken voor het deelgebied internet service providers. Bij het deelgebied vaste verbindingen noemt 8% van de respondenten BT als leverancier. Vorig jaar presteerde BT voor dit deelgebied op een aantal aspecten al beter dan het jaar daarvoor, dit jaar zet deze trend door. KPN KPN ontvangt op drie deelgebieden (internationaal uitgaand, vaste verbindingen en onderhoud PABX) een significant hogere waardering voor de facturering dan vorig jaar. Opvallend is echter dat KPN op alle deelgebieden voor het aspect facturering alsnog een lagere waardering krijgt dan de andere leveranciers. Alleen Siemens ontvangt voor de facturering van het onderhoud op de PABX een lagere waardering dan KPN (KPN 6,3 en Siemens 6,1). De online hardware shop van KPN krijgt het zwaar te verduren. De waardering is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Toen schommelden de waarderingscijfers tussen de 6,3 en 7,0, dit jaar is dat tussen de 5,7 en 6,3. MCI MCI laat als internet service provider een duidelijke terugval zien. Waar vorig jaar nog sprake was van een flinke verbetering, ontvangt MCI nu een aantal minnen. Het storingsvrij zijn van de server en van de backbone van MCI wordt lager gewaardeerd dan bij de andere providers. MCI laat als leverancier van vaste verbindingen een tegengestelde beweging zien; vorig jaar was voor dit deelgebied de waardering gedaald en dit jaar weer gestegen. MCI komt voor dit deelgebied als een duidelijk meer klantgerichte organisatie naar voren dan vorig jaar kwaliteitswijzer :56:15

8 TTG Voor TTG is het beeld grotendeels geblijk gebleven; TTG wordt voor de deelgebiede Nationaal uitgaand en Internationaal uitgaand door meer dan 5% van de respondenten genoemd. Voor deze deelgebieden scoort TTG steeds samen met Versatel als beste leveranciers, waarbij de ene keer Versatel iets hoger scoort en de andere keer TTG. Versatel Zoals hiervoor al gezegd, scoren Versatel en TTG beiden aan de hoge kant voor (Inter)nationaal uitgaand verkeer. Versatel wordt daarnaast ook voor de deelgebieden Internationaal inkomend verkeer, Vaste verbindingen, Internet Service Providers en IP VPN door meer dan 5% van de respondenten genoemd. Op het deelgebied Vaste verbindingen krijgt Versatel twee minnen, namelijk voor de aspecten storingsvrij zijn van de verbinding en service bij storingen, terwijl de facturering een hoger cijfer krijgt dan vorig jaar. Versatel scoort daarmee niet meer als beste of als één van de beste op dit deelgebied. Als Internet Service Provider is Versatel achteruitgegaan in prestatie. Desalniettemin ontvangt Versatel hogere waarderingen voor de aspecten van klantgerichtheid dan KPN en MCI. Vodafone Vodafone laat voor alle aspecten een verbetering zien en voor het inspelen op de behoeften van de klant is die verbetering zelfs 0,5 punt. Hierna is een overzicht gegeven van de significant hogere ( 0,5 punt) en lagere waarderingen ( 0,5 punt) ten opzichte van vorig jaar. Een vergelijking met de prestatie van vorig jaar wordt overigens alleen gemaakt als de desbetreffende leverancier beide jaren door minimaal 5% van de respondenten werd genoemd kwaliteitswijzer :56:15

9 Leverancier Deelgebied telecom Aspect + of (2004) BT Vaste verbindingen prijs/prestatieverhouding + 7,5 (6,9) accountmanagement + 7,5 (7,0) snelheid van leveren + 6,8 (6,3) KPN Internationaal uitgaand facturering + 6,3 (5,7) Vaste verbindingen facturering + 6,5 (6,0) Internet Service Providers storingsvrij zijn server - 7,9 (8,4) Onderhoud PABX facturering + 6,3 (5,4) Online hardware shop site in zijn geheel - 6,3 (7,0) aanmeldingsprocedure - 6,0 (7,0) navigatie - 5,7 (6,8) responsetijd - 5,0 (6,3) assortiment - 6,0 (6,8) zoekmogelijkheden - 5,8 (6,8) wijze van bestellen - 6,0 (6,5) snelheid van leveren - 5,7 (6,8) MCI Nationaal uitgaand accountmanagement + 6,8 (6,0) nakomen toezeggingen + 7,0 (6,5) Vaste verbindingen prijs/prestatieverhouding + 7,3 (6,5) accountmanagement + 6,7 (5,5) inspelen op behoeften klant + 6,9 (5,8) nakomen toezeggingen + 7,0 (5,8) snelheid van leveren + 6,6 (5,3) service bij storingen + 7,0 (6,0) Internet Service Provider storingsvrij zijn server - 7,5 (8,6) storingsvrij zijn backbone - 7,7 (8,7) inspelen op behoeften klant - 6,5 (7,9) TTG Nationaal uitgaand accountmanagement + 7,5 (6,8) snelheid van leveren - 7,1 (7,8) kwaliteitswijzer :56:16

10 Versatel Nationaal uitgaand storingsvrij zijn van verbinding + 8,9 (8,3) prijs/prestatieverhouding + 7,8 (6,6) accountmanagement + 7,8 (6,4) inspelen op behoeften klant + 7,3 (6,6) Vaste verbindingen storingsvrij zijn van verbinding - 7,8 (8,4) facturering + 6,8 (6,3) service bij storingen + 7,0 (7,6) Internet Service Provider storingsvrij zijn server - 7,7 (8,2) prijs/prestatieverhouding + 7,3 (6,7) facturering - 6,7 (7,2) inspelen op behoeften klant - 7,2 (8,0) nakomen toezeggingen + 7,5 (7,0) service bij storingen - 7,5 (8,0) Vodafone Mobiele telefonie inspelen op behoeften klant + 6,9 (6,4) BTG streeft naar een 7 gemiddeld BTG is van oordeel dat een 7 een redelijk en haalbaar gemiddeld cijfer is. Leveranciers die geen 7 halen kennen duidelijk verbeterpunten in diensten- en/of serviceniveau. Acties BTG naar aanleiding van resultaten De vereniging brengt het resultaat van de kwaliteitsenquête onder de aandacht van de betrokken leveranciers. Daarnaast worden hieruit voorkomende actiepunten met partijen besproken en bewaakt kwaliteitswijzer :56:17

11 3. Nationale vaste telefonie 3.1. Nationale telefonie inkomend Twee op de drie respondenten (67%) heeft KPN als enige leverancier voor inkomend nationaal verkeer. Nog eens 19% heeft twee leveranciers waarvan één KPN. In totaal heeft dus 86% van de respondenten KPN als leverancier van inkomend nationaal verkeer. Leveranciers die naast KPN genoemd worden zijn: BT, Colt, Enertel, Essent, IBM, MCI, Priority, TTG en Versatel. In het staafdiagram hieronder zijn alleen de resultaten voor KPN weergegeven. De andere leveranciers worden door een te gering aantal respondenten genoemd (<5%) om deze in de grafiek te verwerken. 9,0 8,3 8,0 7,0 6,0 6,6 6,2 6,6 6,1 7,2 5,0 4,0 Figuur 1. KPN inkomend verkeer. Waardering diensten, klantgerichtheid en voorgenomen wisseling. 3,0 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen 28% % wissel KPN Het percentage KPN-klanten dat aangeeft van leverancier te willen veranderen, is flink gestegen; van 17% in 2004 naar 28% in Net als andere jaren is het storingsvrij zijn van de verbinding hier niet de oorzaak van. Dit aspect wordt nog steeds hoog gewaardeerd, namelijk met een 8,3. De oorzaak kan wel gezocht worden bij het inspelen op de behoeften van de klant en de service bij storingen. Deze aspecten krijgen van de wisselaars een duidelijk lagere waardering dan van de blijvers Nationale telefonie uitgaand Drie van de vier respondenten (75%) heeft KPN als enige of als één van de twee leveranciers voor uitgaand nationaal verkeer. Behalve KPN worden MCI, TTG en Versatel net als vorig jaar door meer dan 5% van de respondenten genoemd kwaliteitswijzer :56:17

12 niet KPN of TTG 15% KPN 54% TTG 7% Twee leveranciers: KPN en MCI 6% Twee leveranciers: KPN en overige 15% Figuur 2. Overzicht aanbieders nationaal uitgaand verkeer. Twee leveranciers: beide niet KPN 3% KPN Bijna één op de drie KPN-klanten (31%) voor uitgaand nationaal verkeer overweegt om KPN in de nabije toekomst vaarwel te zeggen. Zoals in alle eerdere Kwaliteitswijzers geconstateerd werd, moet de verklaring hiervoor niet gezocht worden in het storingsvrij zijn van de verbinding. Dit aspect wordt met een 8,3 gewaardeerd. De oorzaak moet gezocht worden in de volgende aspecten: Prijs/prestatieverhouding De prijs/prestatieverhouding van KPN wordt met een 6,6 aanzienlijk lager gewaardeerd dan die van MCI (7,8), TTG (7,6) en Versatel (7,8). Het is dan ook niet verwonderlijk dat kosten als belangrijke reden voor de voorgenomen wisseling wordt genoemd. Facturering De wisselaars beoordelen dit aspect met een 5,6, de blijvers met een 6,2. Met een gemiddelde waardering van 6,0 voor de facturering blijft KPN ver achter bij MCI (7,2), TTG (7,7) en Versatel (7,4). Ook in de opmerkingen komt ongenoegen over de facturering naar voren: Het is zeer moeilijk om met KPN tot goede afspraken te komen met betrekking tot facturering. Met name de inhoud en opbouw van de factuur kwaliteitswijzer :56:18

13 KPN (75%) MCI (7%) TTG (8%) Versatel (7%) Figuur 3. Nationaal uitgaand verkeer. Waardering diensten en voorgenomen wisseling. Let op: in de kolomgrafieken kunnen de percentages optellen tot boven de 100%, omdat één respondent meerdere leveranciers kan opgeven. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 8,9 8,3 8,4 8,1 Storingsvrij zijn 6,6 7,8 7,6 7,8 + + Prijs/ prestatie 6,0 7,7 7,2 7,4 Facturering 31% 33% 27% 22% % wissel De facturering van KPN blijft onduidelijk. De facturatie is verbeterd, maar overzicht in de facturen is nog steeds voor verbetering vatbaar. SPOC-billing is mooi, maar zou niet nodig moeten zijn. Factuur online is veel te traag en biedt (nog) niet voldoende functionaliteit. De mobile module ontbreekt. Facturering detailrapportage is structureel te laat beschikbaar. Gigantische stapels facturen, wirwar van debiteurennummers, trage wijze van inzichtelijkheid. Nota-report is geen goede factureringstool. Klantgerichtheid KPN scoort op bijna alle aspecten van klantgerichtheid lager dan MCI, TTG en Versatel. Over het accountmanagement en het inspelen op de behoeften van de klant worden de volgende opmerkingen gemaakt: KPN heeft veel geleerd met betrekking tot klantgerichtheid de laatste jaren. Klantgerichtheid is zeer persoonsgebonden. KPN zou pro-actiever moeten optreden met betrekking tot kostenbesparende nieuwe technologieën. Regelmatig biedt zij nieuwe diensten aan waar de klanten niet echt op zitten te wachten. De accountmanager spant zich heel erg in. De back-office laat het afweten. Ingewikkelde procedures die niet klantgericht zijn, processen die onhandig zijn, et cetera. Er zijn voorbeelden genoeg. Accountmanagement is op dit moment ZEER SLECHT. Zo ook de behandeling en uitvoering van opdrachten kwaliteitswijzer :56:18

14 De accountmanager wil wel, maar de organisatie er achter is daar nog niet op aangepast. Ik zou graag willen dat KPN wensen en afspraken schriftelijk terugkoppelt naar de klant. En ook terugkoppeling als zaken niet uitgevoerd kunnen worden. Nee is beter dan geen antwoord. Met een gemiddelde waardering van 7,2 voor de service bij storingen, scoort KPN minder goed dan TTG en Versatel, maar beter dan MCI. De KPN-wisselaars waarderen de service bij storingen flink lager dan de blijvers; 6,6 versus 7,4. Over dit aspect worden de volgende opmerkingen gemaakt: Bij storingen heeft KPN vaak een minder positieve attitude. Het wij en zij verhaal. Bij storingen blijft de reactietijd van KPN achter bij die van Versatel. Storingen moeten vaak geëscaleerd worden. En dan nog duurt het soms te lang. Voor de voorgenomen wisseling worden verder nog de volgende redenen genoemd: Als gevolg van internationaal corporate sourcing project in samenhang met nieuwe technologie (bv VoIP). Prijs, administratie en facturatie. Terugdringen van aantal leveraranciers. Afsluiten van package deal. KPN (75%) MCI (7%) TTG (8%) Versatel (7%) 8,0 7,0 6,0 7,5 7,8 6,7 6,8 6,4 7,4 7,3 6,8 7,5 6,6 7,0 7,1 7,6 7,6 6,9 7,1 7,1 7,2 6,9 6,2 5,0 4,0 3,0 2,0 Figuur 4. Nationaal uitgaand verkeer. Waardering klantgerichtheid. 1, Accountmanagement + Inspelen behoeften + Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen MCI MCI liet vorig jaar een daling van de waardering voor het accountmanagement zien. Dit jaar wordt het accountmanagement zelfs hoger gewaardeerd dan in De waardering voor het nakomen van toezeggingen is kwaliteitswijzer :56:19

15 van een 6,5 in 2004 naar een 7,0 in 2005 gestegen. Alle andere aspecten worden niet significant hoger of lager (verschil 0,5 punt) gewaardeerd dan vorig jaar. TTG Het storingsvrij zijn van de verbinding wordt net als vorig jaar hoog gewaardeerd, namelijk met een 8,4. Het accountmanagement wordt hoger gewaardeerd dan vorig jaar (6,8 in 2004; 7,5 in 2005). De waardering voor de snelheid van leveren was in 2004 gestegen, maar is nu weer gedaald, namelijk van een 7,8 naar een 7,1. Dit verklaart wellicht de stijging van het aantal wisselaars van 9% in 2004 naar 27% in 2005! Een TTG-blijver zegt: TTG still going strong: goede dienstverlening en accountmanagement. Versatel Versatel laat de nodige verbeteringen zien, waarbij vooral de flink hogere waarderingen voor het accountmanagement (6,4 in 2004; 7,8 in 2005) en voor de prijs/prestatieverhouding (6,6 in 2004; 7,8 in 2005) opvallen. Het aantal wisselaars is gek genoeg juist gestegen. Door hen worden vooral het nakomen van toezeggingen (blijvers 7,5; wisselaars 6,3) en inspelen op de behoeften van de klant (blijvers 7,7; wisselaars 6,7) lager gewaardeerd. Een klant van zowel KPN als Versatel merkt op dat de reactietijd van KPN achterblijft bij die van Versatel. Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Over Priority Telecom merkt een respondent op dat het cijfer laag is omdat we sinds de aansluiting in april 2004 meerdere ingrijpende storingen hebben gehad kwaliteitswijzer :56:19

16 4. Internationale vaste telefonie 4.1. Internationale telefonie inkomend Was het beeld vorige jaren nog overwegend KPN-groen, nu wordt ook Versatel door 8% van de respondenten als leverancier van inkomende internationale telefonie genoemd. Verder worden de volgende leveranciers genoemd: BT, Casema, Enertel, Equant, Essent, IBM, MCI, Priority Telecom, Telecom Utrecht, T-Systems en TTG. KPN (76%) Versatel (8%) 9,0 8,0 7,0 6,0 8,3 8,6 6,6 7,5 6,3 7,3 6,7 7,5 6,3 7,3 7,2 7,4 5,0 4,0 Figuur 5. Inkomend internationaal verkeer. Waardering diensten, klantgerichtheid en voorgenomen wisseling. 3,0 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen 27% 9% % wissel KPN KPN scoort op alle aspecten zelfs voor het storingsvrij zijn van de verbinding lager dan nieuwkomer Versatel. Er zijn meer KPN-klanten dan vorig jaar die een wisseling van leverancier overwegen: 18% in 2004 en 27% in Opvallend daarbij is dat de waardering voor de verschillende aspecten van klantgerichtheid van KPN juist is toegenomen, zij het met minder dan 0,5 punt. Bij de redenen die voor de voorgenomen wisseling worden gegeven, komt kosten het meest voor. Andere reden zijn: In verband met 088-nummers. Nieuwe technologie, bijvoorbeeld VoIP. Naar één leverancier. Versatel Bij Versatel zijn de wisselaars (9%) vooral minder tevreden over het account management: 7,9 blijvers versus 7,0 wisselaars. Er wordt verder geen specifieke reden opgegeven kwaliteitswijzer :56:19

17 4.2. Internationale telefonie uitgaand Vorig jaar had 77% van de respondenten KPN als leverancier van internationaal uitgaand verkeer, dit jaar is dat 68% (49% als enige aanbieder en 19% als één van de twee aanbieders). Naast KPN worden BT (8%), MCI (11%), TTG (9%) en Versatel (11%) door meer dan 5% van de respondenten genoemd en daarom in deze paragraaf nader besproken. Andere leveranciers die genoemd zijn, zijn: Casema, Enertel, Equant, Essent, Priority Telecom, Telecom Utrecht, T-Systems en Vodafone. niet KPN, TTG of Versatel 16% KPN 49% TTG 7% Versatel 6% Figuur 6. Overzicht aanbieders internationaal uitgaand verkeer. Twee leveranciers: beide niet KPN 3% Twee leveranciers: KPN en ander 19% BT Degenen die een wisseling overwegen, waarderen de prijs/prestatie-verhouding en het nakomen van toezeggingen met 0,5 punt lager dan de blijvers. Als reden voor de eventuele wisseling wordt genoemd: Harmonisatie. Prijs. Einde contract, opnieuw aanbesteden. KPN Dit jaar is KPN met een 8,2 koploper als het gaat om het storingsvrij zijn van de verbinding. De waardering voor de facturering is toegenomen, namelijk van een 5,7 in 2004 naar een 6,3 dit jaar. KPN presteert voor dit aspect echter nog steeds lager dan de andere leveranciers kwaliteitswijzer :56:20

18 9,0 8,0 7,0 6,0 BT (8%) KPN (68%) MCI (11%) TTG (9%) Versatel (11%) 8,2 7,8 8,0 7,7 7,3 7,0 6,5 7,7 7,6 7,2 7,2 7,3 7,5 7,4 6,3 5,0 4,0 3,0 32% 30% 31% 27% Figuur 7. Internationaal uitgaand verkeer. Waardering diensten en voorgenomen wisseling. 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn Prijs/ prestatie + Facturering % wissel 14% Eén op de drie respondenten zegt een wisseling van leverancier te overwegen. Kosten worden het meest als reden genoemd. Wisselaars en blijvers maken de volgende opmerkingen over KPN als leverancier van internationaal verkeer: Vanwege de kortingsregelingen wordt WorldLine/TotalLine een redelijk goed tarief. Accountmanager is niet eens bekend. Actievere rol van het accountmanager is gewenst, evenals het leveren van maatwerk-oplossingen. Mede door de OPTA-beperkingen kan KPN onvoldoende dienstverlening op maat leveren. Trage afwikkeling facturering uitgaand internationaal verkeer. BT (8%) KPN (68%) MCI (11%) TTG (9%) Versatel (11%) 8,0 7,0 6,0 7,3 7,1 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,3 7,3 6,9 7,3 6,7 6,7 6,7 6,9 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 6,8 6,8 6,8 6,5 6,3 5,0 4,0 3,0 Figuur 8. Internationaal uitgaand verkeer. Waardering klantgerichtheid. 2,0 1,0 0 Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering Service storingen kwaliteitswijzer :56:20

19 MCI MCI laat bij de verschillende aspecten geen significante ( 0,5 punt) verbetering of verslechtering zien ten opzichte van vorig jaar. Op prijs/ prestatie-verhouding presteert MCI beter en op service bij storingen juist slechter dan de andere leveranciers. De reden dat een aantal MCI-klanten een wisseling overweegt is dat het huidige contract ten einde loopt en er opnieuw een keuze zal worden gemaakt. TTG TTG krijgt net als vorig jaar voor alle aspecten meer dan een 7,0 en heeft als meest klantgerichte organisatie gescoord. Als reden voor een eventuele wisseling zegt een respondent totaalprijs bij directe aansluiting (combinatie met data). Versatel Degenen die een wisseling van leverancier overwegen, doen dit uit kostenoverweging. Wat klantgerichtheid betreft, volgt Versatel TTG op de voet. Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Een Enertel-klant zegt dat hij een wisseling van leverancier overweegt vanwege de prestaties CPS. Een Equant-wisselaar zegt zowel voice als WAN als managed internet bij een ander onder te brengen op basis van prijs/kwaliteit kwaliteitswijzer :56:21

20 5. Vaste verbindingen Er is weinig veranderd in de verdeling van de respondenten over de verschillende leveranciers van vaste verbindingen. Nog steeds heeft zo n tachtig procent van de respondenten KPN als enige of als één van de twee leveranciers. Als tweede leverancier worden in volgorde van aantal respondenten onder andere de volgende leveranciers genoemd: BT, Versatel, MCI, Colt, Priority Telecom en AT&T. KPN 49% Twee leveranciers: KPN en ander 24% niet KPN 14% Figuur 9. Overzicht aanbieders vaste verbindingen. Twee leveranciers: niet KPN of Versatel 5% Twee leveranciers: KPN of Versatel 8% BT BT liet vorig jaar op bijna alle aspecten een verbetering zien. Dit jaar is de waardering voor een aantal aspecten verder verbeterd en drie keer zelfs met 0,5 punt of meer. BT scoort voor de meeste aspecten beter dan KPN, MCI en Versatel. Door de blijvers worden de volgende opmerkingen gemaakt: Bij BT graag minder snel wisselende contractbeheerders. MPLS is een goede dienst, ook ten opzichte van frame relay. Door MPLS beduidend lagere jaarkosten en meer bandbreedte. Het bestelproces bij BT mag wat sneller kwaliteitswijzer :56:21

21 9,0 BT (11%) KPN (81%) MCI (6%) Versatel (10%) 8,0 7,0 8,2 8,0 7,6 7,8 7,7 7,5 7,3 6,5 7,0 6,6 6,8 6,5 6,0 5,0 4,0 Figuur 10. Vaste verbindingen. Waardering diensten en voorgenomen wisseling. 3,0 2,0 1,0 0 Storingsvrij zijn + + Prijs/ prestatie + + Facturering 8% 26% 14% 9% % wissel KPN KPN scoort op de verschillende aspecten het laagst van de vier leveranciers, behalve voor het storingsvrij zijn van de verbinding en de service bij storingen. Bij deze twee aspecten scoren andere leveranciers als laagste. Eén op de vier respondenten (26%) overweegt van leverancier te veranderen, waarbij kosten als belangrijkste reden worden genoemd. De wisselaars onderbouwen hun overweging verder als volgt: Te vaak storingen. De betrouwbaarheid laat te wensen over. Dit geeft schade aan de bedrijfsvoering. Naar één leverancier. De verbindingen die KPN levert, zijn te duur. KPN vergeet misschien dat de wereld niet stil staat. In verband met diversiteit van leveranciers en invoering van een IP VPN. Over KPN worden net als bij (inter)nationale telefonie weer kritische opmerkingen over de facturatie gemaakt. Bij KPN slechte ervaringen met facturatie ondanks herhaalde pogingen tot correctie. Facturering in verband met kortingsregeling is ondoorzichtig. Als klant moet je wel zelf (goed) blijven bewaken of bijvoorbeeld opzeggingen/aanpassingen correct verwerkt zijn en of kosten op facturen terecht zijn opgevoerd. Verder maken de blijvers nog de volgende opmerkingen over KPN: Bij opheffen verbindingen is er geen nazorg (weghalen bekabeling, modems et cetera) kwaliteitswijzer :56:21

22 De contractsduur is relatief lang ten opzichte van de technologische ontwikkeling. De KPN-contactpersonen zijn zeer klantvriendelijk. MCI Vorig jaar liet MCI een dip zien wat betreft klantgerichtheid, maar deze leverancier heeft zich nu weer volledig hersteld. Vorig jaar schommelden de cijfers voor de verschillende aspecten van klantgerichtheid tussen de 5,3 en 6,0, dit jaar tussen de 6,6 en de 7,0. Over MCI werden geen opmerkingen gemaakt. Versatel In 2004 werd de facturering met een 6,3 gewaardeerd, dit jaar met een 6,8. Het storingsvrij zijn van de verbinding en de service bij storingen worden juist lager gewaardeerd, terwijl deze aspecten vorig jaar een significante verbetering lieten zien. Over Versatel werden geen opmerkingen gemaakt. BT (11%) KPN (81%) MCI (6%) Versatel (10%) 8,0 7,0 6,0 7,5 7,2 6,7 6,7 7,0 6,9 6,9 6,4 7,1 6,7 7,0 6,9 6,8 6,4 6,6 6,5 7,4 7,2 7,0 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Figuur 11. Vaste verbindingen. Waardering klantgerichtheid. 1, Accountmanagement Inspelen behoeften Nakomen toezeggingen Snelheid levering + Service storingen Andere leveranciers (< 5% van de respondenten) Een AT&T wisselaar zegt dat de markt veel betere prijzen biedt waar AT&T niet aan kan voldoen. De facturering van AT&T wordt zeer laag gewaardeerd, namelijk met een 3,5! Een Bbned-klant zegt indirect wat over KPN, namelijk Bbned is regelmatig afhankelijk van de (on)wil van KPN kwaliteitswijzer :56:22

23 6. Mobiele telefonie Het percentage dat KPN Mobile als leverancier heeft (62%), is afgenomen terwijl het percentage dat Vodafone als leverancier heeft (49%) juist ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. Het percentage dat zowel Vodafone als KPN Mobile als leverancier heeft, is gestegen van 13% in 2004 naar 18% in In de vorige Kwaliteitswijzer is geconcludeerd dat het hebben van twee leveranciers bij sommige afnemers op beleid is gebaseerd. Men verwacht op deze manier beide partijen scherp te houden. niet KPN of Vodafone 6% Vodafone 31% Figuur 12. Overzicht aanbieders mobiele telefonie. Twee leveranciers: KPN en ander (niet Vodafone) 4% Twee leveranciers: KPN en Vodafone 18% Twee leveranciers: niet KPN of Vodafone 1% KPN Mobile 40% KPN Mobile Het percentage dat overweegt van leverancier te wisselen is gedaald van 39% in 2004 naar 31% dit jaar, terwijl de waardering over de hele linie nagenoeg gelijk is gebleven. KPN scoort alleen op het storingsvrij zijn van de verbinding beter dan Vodafone. Op de andere aspecten scoort KPN Mobile hetzelfde of minder goed dan Vodafone. Degenen die overwegen KPN Mobile als leverancier van mobiele telecommunicatie vaarwel te zeggen, geven vooral kosten en/of einde van het contract en dus opnieuw aanbesteden als belangrijkste redenen aan kwaliteitswijzer :56:22

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul

Klanttevredenheidsonderzoek. November 2008. Lucia Tholense & Mariska Verheul Klantheidsonderzoek November 28 Lucia Tholense & Mariska Verheul Inleiding Benadering van de klanten 27= 1 persoon => 2,56% 28= 1 persoon => 3.23% Wat is er onderzocht Vergelijking tussen november 27 en

Nadere informatie

RID Enquete Gehouden Nov-Dec Maart 2013

RID Enquete Gehouden Nov-Dec Maart 2013 RID Enquete Gehouden Nov-Dec 2012 Maart 2013 1 Respons Enquête Tabel 1: Totale respons en respons per gemeente Totaal aantal werknemers Aantal ingevulde enquêtes 0- Aantal ingevulde enquêtes 1- Percentage

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

simpel. vertrouwd. voordelig.

simpel. vertrouwd. voordelig. simpel. vertrouwd. voordelig. www.mobileservice.nl Mobiele communicatie Het kan ook anders! Simpele, vertrouwde en voordelige oplossingen Mobile Service biedt wat ú wilt: Simpele, vertrouwde en voordelige

Nadere informatie

Welkom Introductie Netwerk Member programma

Welkom Introductie Netwerk Member programma Welkom Introductie Netwerk Member programma 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Wie is MOBICROSS? DEEL 2 MOBICROSS doet het anders DEEL 3 Het Netwerk Member programma DEEL 4 Het Netwerk Member Commissie

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

EDITIE 1 DIENSTBESCHRIJVING

EDITIE 1 DIENSTBESCHRIJVING EDITIE 1 DIENSTBESCHRIJVING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. OVERZICHT VOIP IN DE CLOUD MOBILE ABONNEMENTEN... 4 2.1. Alle VOIP in de Cloud Mobile varianten vrij combineerbaar... 4 2.2. Altijd onbeperkt

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: november 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 1 Inhoudsopgave Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Inleiding: Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010... 3 Hoofdstuk 1:Belang...

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Flexseating Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE E-commerce sites behoren als categorie tot de sites met de slechtste performance, ondanks het feit dat beschikbaarheid en performance rechtstreeks impact hebben

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

In dit document vindt u de analyse en op de laatste pagina s de samenvatting en nadere uitleg per onderdeel.

In dit document vindt u de analyse en op de laatste pagina s de samenvatting en nadere uitleg per onderdeel. Omnilabel heeft 630 klanten aangeschreven om het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen via internet. Er hebben 121 de moeite genomen om dat onderzoek in te vullen. Wij danken hen hartelijk voor de genomen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Internet jaarrapportage werk.nl 2013

Internet jaarrapportage werk.nl 2013 werk.nl 2 van 10 Samenvatting In stond de online dienstverlening van UWV veel in de belangstelling. Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

3. Worden alle oproepen geleid via ACN? Als u kiest voor het vastelijnabonnement met CPS worden alle oproepen geleid via ACN.

3. Worden alle oproepen geleid via ACN? Als u kiest voor het vastelijnabonnement met CPS worden alle oproepen geleid via ACN. ACN & Carrier pre-selectie 1. Wat is CPS (Carrier Pre-Selection; pre-selectie op de carrier van ACN)? Klanten kunnen een alternatieve aanbieder kiezen zonder dat ze een ander telefoonnummer krijgen, een

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2013 Den Haag, april 2014 Samenvatting Overstappers stappen vaker over en zijn daar zeer tevreden over In 2013 is

Nadere informatie

Rapport Incassotraject van Vitens Beleving en waardering van klanten

Rapport Incassotraject van Vitens Beleving en waardering van klanten Rapport Incassotraject van Vitens Beleving en waardering van klanten Marcel Lips 21 mei 2015 Inhoud Introductie Aanleiding Onderzoeksopzet Belangrijkste resultaten Overige interessante resultaten Conclusies

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie