Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )"

Transcriptie

1 Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld. INHOUDSOPGAVE RENDEMENT... 2 EXPLOITATIE... 2 CONTRACT MET DE BOER... 3 FINANCIERING... 4 DEBITEURENRISICO... 4 FISCAAL... 4 AANSPRAKELIJKHEID... 5 GOVERNANCE... 6 DOCUMENTATIE... 6 AGRECO PRODUCTS BV... 6 INSCHRIJVING... 6 DIVERS... 7 DISCLAIMER... 7 November 26,

2 RENDEMENT KUNT U MIJ DE FISCALE AFTREKPOST VAN VOORREKENEN? De investering in de zonnepanelen bedraagt Over dit bedrag mag Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) én energie-investeringsaftrek (EIA) worden geclaimd. De percentages die bij deze regelingen horen zijn 75% resp. 41,5%; in totaal mag dus 116,5% aftrek worden geclaimd. 116,5% over is Ook de projectkosten van mogen in 2014 in aftrek worden gebracht. De totale fiscale verliespost beloopt dus Op dit bedrag komt echter nog 14% MKB-winstvrijstelling in mindering. Aftrekbaar is dan dus Nu gaan we berekenen wat het aandeel van één participatie is in deze totale aftrekpost. Er worden 308 participaties van elk uitgegeven; we moeten de totale aftrek van dus delen door 308. Die rekensom leidt tot een aftrek van per deelname met Bij deelname met bedraagt de fiscale aftrek dus 3 maal ofwel WAAROM IS DE BEHEERDER VOORNEMENS EEN BOD TE DOEN OP DE BV-CERTIFICATEN? WAAR HANGT DIT VANAF? De beheerder heeft het doel een goed renderende portefeuille van verhuurde zonnepanelen op te bouwen met een langjarig bestendige kasstroom. Voor het opzetten van de portefeuille maakt de beheerder gebruik van de fiscale afschrijvingsruimte van de maten (particuliere investeerders), die de aftrekpost tegen het hoge IB-tarief kunnen verzilveren, waardoor zij een flinke belastingbesparing kunnen realiseren. Anderszins beseft de beheerder zich ook dat het (een belangrijk deel van) de investeerders is te doen om het fiscale voordeel. Met het doen van een bod na vijf jaar, wil de beheerder beleggers de mogelijkheid (maar niet de verplichting) geven om hun BV-certificaten te verkopen en de belastinglatentie daarmee te voldoen. EXPLOITATIE KUNT U DE OPBRENGSTEN NADER TOELICHTEN? Boer kiest Zon investeert per maatschap in à zonnepanelen. De verhuurprijs per paneel is 30 per jaar (inclusief asbestsanering), te verhogen met een vaste index van 2% per jaar. Op die wijze komt de verwachte verhuuropbrengst van circa per jaar van de maatschap c.q. BV tot stand. De panelen hebben een vermogen van 270 Wattpiek. Ze leveren 240 tot 250 kwh per stuk per jaar. In totaal gaat het dus om maal 245 kwh is kwh per jaar. HOE GROOT IS DE KANS DAT DE ZONNEPANELEN DEFECT RAKEN EN WIE DRAAGT DE KOSTEN? De kans dat zonnepanelen defect raken is bijzonder klein vanwege het Duitse fabricaat (0,0025%), de manier van installeren en de constante monitoring. Mochten panelen (of onderdelen) onverhoopt moeten worden vervangen, dan zijn de kosten voor onderhoud of vervanging van de zonnepanelen volledig voor rekening en risico van Agreco Products BV. Agreco Products BV ontvangt hiervoor een jaarlijks vaste vergoeding van de maatschap. Agreco Products BV heeft op haar beurt garanties van de leverancier. WAT IS DE LEVENSDUUR VAN DE ZONNEPANELEN. WAT ZIJN DE GARANTIES? Er zijn door Duitse fabrikant Solarworld langjarig garanties gegeven aan haar afnemers, onder meer zijn alle panelen individueel getest middels een zogenaamde flashtest. SolarWorld Duitsland heeft een opbrengstgarantie afgegeven van maar liefst 85% na 25 jaar. Agreco Products BV geeft gedurende 20 jaar een volledige garantie aan de maatschap. November 26,

3 KUNNEN DE KOSTEN VOOR ASBESTSANERING HOGER UITVALLEN? De asbestsanering zal worden uitgevoerd door gecertificeerde onderaannemers. Op voorhand zijn hiermee vaste prijsafspraken gemaakt. Bij de vaststelling van de leaseprijs voor een boer zal rekening gehouden worden met het totale pakket van asbestsanering en plaatsing van de zonnepanelen. WIE DRAAGT DE KOSTEN VAN SCHOONMAAK VAN DE ZONNEPANELEN? Schoonmaak is voor rekening van de vruchtgebruiker; de boer. De boer dient voor de schoonmaakwerkzaamheden zorg te dragen op basis van goed huisvaderschap. TUSSENTIJDSE UITKERINGEN? Worden niet gedaan voordat de volledige rente en aflossingsbetalingen zijn voldaan. Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan voor zover naar het oordeel van de beheerder er voldoende liquiditeiten zijn. CONTRACT MET DE BOER NAAST HET SANEREN VAN DE ASBEST. WAT IS HET FINANCIËLE VOORDEEL VOOR DE BOER? De boer betaalt een vast bedrag per maand, dat gelijkstaat aan het bedrag dat hij nu betaalt voor zijn energierekening, of in het geval van grotere installaties, zelfs veel lager uitvalt. Na de overeenkomst van 20 jaar is het systeem eigendom van de boer, waardoor hij nog ruim 10 jaar kan genieten van gratis stroom. ZIJN ALLE CONTRACTEN MET DE BOER AFGESLOTEN VOOR DE DUUR VAN DE BESCHOUWINGSPERIODE? Klopt. Wel kan de boer ervoor kiezen om de het contract (eerder) af te kopen door de resterende leasetermijnen direct te voldoen. In dat geval ontvangt Boer kiest Zon de betalingen vooruit en werkt dit positief uit voor de beleggers in het project. IS TOEKENNING SDE EEN VOORBEHOUD VOOR HET CONTRACT MET DE BOER? Ja. De intentieverklaringen (LOI) met de boeren bevat een voorbehoud voor toekenning SDE en een voorbehoud voor de kwaliteit van de dakconstructie. De dakconstructie is in de meeste gevallen geen beperkende factor, echter hebben wij deze uit voorzichtigheidsbeginsel opgenomen. HOE GROOT IS DE KANS OP TOEKENNING SDE? De kans op toekenning van de SDE is groot te noemen. Kort voordat fase 6 (de laatste fase) inging, te weten 4 november jl., was nog 1,1 miljard van het budget beschikbaar. Een simpele rekensom: Uit een gemiddeld paneel van 250 Watt Piek komt 225 kwh. De netto SDE subsidie per kwh in fase 6 is 0,093. Een zonnepaneel kost gedurende 15 jaar 313,- (0,093x225x15 jaar) aan SDE subsidie. Op basis van voornoemde rekensom is er dus nog ruimte voor 3,5 miljoen zonnepanelen waarvoor SDE kan worden toegekend. Pipeline De verwachting is op dit moment dat voor 100 miljoen aan overige groenprojecten wordt geclaimd. PS: MKB-aansluitingen kunnen geen gebruik maken van SDE. Hier is de toekenning van SDE niet aan de orde en wordt de stroom gesaldeerd. MKB-aansluitingen zijn aansluitingen met een doorlaatwaarde van maximaal 3 x 80 ampère. November 26,

4 AANVRAAG SDE. WANNEER IS DE SDE AANGEVRAAGD? De meeste boeren hebben gekozen voor fase 6. Onder meer op basis van voornoemde berekening. Dit betekent veel zekerheid voor de financier. RVO publiceert elke 14 dagen een update van de stand van zaken. Deze is terug te lezen op de site van de RVO. Wilt u meer weten? Op de website van RVO vindt u hierover meer informatie. FINANCIERING IS DE FINANCIERING ROND? Op 19 november 2014 is de offerte voor de financiering getekend. De condities van de financiering zijn conform het Investeringsmemorandum. Wij verwachten uiterlijk binnen twee weken de documentatie te kunnen afronden en over vier weken over de middelen te kunnen beschikken. De financiering is een voorwaarde voor het slagen van het project en met het tekenen van de offerte is aan deze voorwaarde voldaan. IS TOEKENNING SDE EEN VOORBEHOUD VOOR DE FINANCIERING? Nee. De financiering is niet afhankelijk van toekenning SDE. De SDE geldt wel als een extra zekerheid voor de financier. REKENING COURANT FACILITEIT. WAT GEBEURT ER ALS DEZE NIET TOEREIKEND BLIJKT? De beheerder verstrekt een r/c faciliteit van De investerings- en exploitatieprognose kent relatief weinig onzekere elementen en is opgesteld op basis van conservatieve uitgangspunten. Mocht de r/c-faciliteit desondanks onvoldoende zijn, dan zal de beheerder dat voor har rekening nemen. Overigens acht de beheerder dit scenario uiterst onwaarschijnlijk. DEBITEURENRISICO HOE WORDT DE GEGOEDHEID VAN DE BOER GETOETST? De financiële gegoedheid van boeren wordt zorgvuldig beoordeeld, de kredietwaardigheid van de boeren wordt getoetst bij Graydon of een vergelijkbaar bureau. WAT GEBEURT ER DAN ALS DE BOER FAILLIET GAAT? Mocht een boer failliet gaan dan zijn in de overeenkomst alle opbrengsten uit de overeenkomst verpand aan de Boer kiest Zon. Dit betekent dat de vergoeding voor de opgewekte stroom (SDE en/of vergoeding voor de stroom van de energiemaatschappij) is verpand aan Boer kiest Zon. DE ZONNEPANELEN WORDEN NIET (VOLLEDIG) AFGEMONTEERD. WAT GEBEURT ER DAN? Als niet wordt afgebouwd dan is er sprake van contractbreuk tussen Agreco Products en de Beheerder. Agreco Products BV wordt hierop aangesproken, die op haar beurt de onderaannemer aanspreekt. Agreco Products BV zal de gelden pas ontvangen nadat de prestaties zijn geleverd. Dit is een back-to-back afspraak met de onderaannemer, die de gelden pas ontvangt wanneer hij zijn prestaties heeft geleverd. FISCAAL IS BETALING EEN VEREISTE VOOR HET IN AFTREK NEMEN VAN DE VAMIL? Dat is juist. Dus voor het in aftrek kunnen nemen van de Vamil in 2014, zal de betaling voor dat deel (75% van de kosten voor de zonnepanelen) ook in 2014 moeten plaatsvinden. November 26,

5 IS HET VOOR DE VAMIL VAN BELANG WANNEER DE ZONNEPANELEN WORDEN GEPLAATST? Ja. De zonnepanelen dienen binnen drie jaar in gebruik te worden genomen. In de prognose wordt gerekend met ingebruikname in BETEKENT DEELNAME DAT IK VOORTAAN ALS ONDERNEMER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING DIEN TE DOEN? Dat is juist. Echter kunt u voor uw voorlopige aangifte gebruik maken van het reguliere aangifteprogramma voorlopige teruggave Dit kan tot 1 april WANNEER MOET NAAR VERWACHTING DE BELASTINGCLAIM WORDEN VOLDAAN? De Belastinglatentie ( Belastingclaim ) die ontstaat bij de geruisloze inbreng, moet uiterlijk worden voldaan bij verkoop van de BV-certificaten of ophef van de BV. In principe gebeurt dat bij 1) tussentijdse verkoop van de BV-certificaten (bijvoorbeeld aan de Initiatiefnemer die voornemens is na vijf jaar een bod uit te brengen) of 2) bij liquidatie van de BV. Tot liquidatie van de BV kan worden besloten als alle leasetermijnen door de boeren zijn voldaan en de zonnepanelen zijn overgedragen aan de boeren. Liquidatie kan mogelijk ook nog worden uitgesteld. VERVROEGD VERZOEK BELASTINGTERUGGAVE. KAN DIT? Ja dit kan. U kunt nog in 2014 uw voorlopige teruggave indienen of wijzigen. Een invulinstructie hiervoor is beschikbaar na inschrijving. U kunt uw voorlopige teruggave indienen of wijzigen tot 1 april 2015, voor het belastingjaar AANSPRAKELIJKHEID ZIJN DE DEELNEMERS TIJDENS DE MAATSCHAPPERIODE AANSPRAKELIJK? De maatschap is fiscaal transparant. Beleggers die in Boer kiest Zon investeren kunnen zodoende gebruik maken van de fiscale voordelen over Investeren betekent in dit verband dat de maatschap een verplichting aangaat (jegens Agreco Products BV) om daken van asbest te saneren en zonnepanelen aan te brengen. Deze verplichting wordt op turn-key basis aangegaan, dus afname door de maatschap bij gereedkomen. Agreco Products BV gaat op haar beurt de verplichtingen aan met de gecertificeerde bedrijven die asbest saneren, met panelenleveranciers en -installateurs. Fiscaal gezien is het nodig om in 2014 tenminste 75% van de investering te betalen; daarvoor is naast de deelnamebedragen van de deelnemers ook een lening nodig. De participanten van de maatschap zijn aansprakelijk naar gelang hun inbreng in het totale vermogen van de maatschap (zie H.7.3 van het Investeringsmemorandum). WANNEER EINDIGT DE AANSPRAKELIJKHEID? De maatschap wordt naar verwachting in januari 2015 in een BV omgezet. De maatschapperiode is dus kort. De maten treden namelijk in december 2014 toe tot de maatschap. In januari wordt deze naar verwachting omgezet in een BV en in dat geval beperkt zich de maatschapperiode tot slechts enkele weken. De maten zijn niet aansprakelijk voor verplichtingen die de BV aangaat. U geeft op het deelnameformulier volmacht aan de beheerder om de omzetting van maatschap in BV te effectueren. Daar is geen afzonderlijke actie van de deelnemers voor nodig. Uw belang in de BV komt procentueel overeen met uw belang in de maatschap. Als u een belang heeft van bijvoorbeeld 2,5% in de maatschap, krijgt u ook een belang van 2,5% in de BV. November 26,

6 GOVERNANCE CONTROLE BESTEDING De Initiatiefnemer heeft besloten om de governance aan te scherpen met een tweede bestuurder. Zodoende worden alle betalingen middels het vier-ogen-principe gewaarborgd. DE HEER SCHOENMAKERS IS DE AFGELOPEN VIJF JAAR NIET ONBEKWAAM VERKLAARD. EN DAARVOOR WEL? Nee, ook voor die tijd niet. De termijn van vijf jaar is een wettelijke termijn zoals opgenomen in het Investeringsmemorandum. DOCUMENTATIE WAAR VIND IK DE PESONAL DATA CARD ( PDC )? De PDC kan worden gedownload. Deze kunt u bij uw gemeente of de notaris laten legaliseren. WAT IS EEN GEWAARMERKTE KOPIE IDENTITEITSBEWIJS? U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Een gewaarmerkte kopie bevat een verklaring dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). AGRECO PRODUCTS BV WAT IS DE ROL VAN AGRECO PRODUCTS BV? Agreco Products BV levert de zonnepanelen, verzorgt de inkoop en verkoop van de zonnepanelen, verzorgt de vergunningaanvraag en begeleidt in opdracht van Boer kiest Zon de sanering en installatie van de zonnepanelen. Op deze wijze zijn de kosten voor Boer kiest Zon vooraf bekend en is de aansprakelijkheid voor de participanten zoveel mogelijk beperkt. Agreco Products BV is een gelieerde onderneming. WAAR VALT HET PRIJSVOORDEEL VAN EEN PRIJSVERLAGING OP DE ZONNEPANELEN? Agreco Products BV levert tegen vooraf vastgestelde prijzen. De prijs van zonnepanelen is veranderlijk, de prijs van onderdelen (omvormers, installatiemateriaal, bekabeling, arbeid, dakplaten) niet of nauwelijks. Agreco Products BV neemt een eventuele prijsaanpassing in de markt voor eigen risico. Dit risico is voor Agreco Products BV aanvaardbaar omdat de kosten van de zonnepanelen slechts 25% van de totale kostprijs uitmaken. Een eventuele prijsverandering van 5% heeft dus een verandering van 1,25% van de kostprijs tot gevolg. INSCHRIJVING STEL DE MAATSCHAP START MET 80 PARTICIPATIES. IS DIT WEL LEVENSVATBAAR? Ja, zelfs dan. De belangstelling is groot en de verwachting is dat de maatschappen volledig worden gevuld. In verband met de tijdsdruk aan het einde van het jaar, bestaat er een mogelijkheid dat de laatste maatschap niet volledig kan worden gevuld. In een dergelijke situatie geldt dit minimum. OM HOEVEEL MAATSCHAPPEN GAAT HET EIGENLIJK? Per maatschap worden gemiddeld zonnepanelen bij de boer geïnstalleerd. De investering bedraagt per maatschap Beleggers financieren hiervan Het gezamenlijk vermogen van de panelen van één maatschap is circa 2,5 MW. Inmiddels zijn er voor panelen contracten ( intentieverklaringen ) met boeren afgesloten. Bij de huidige stand van zaken is er dus ruimte voor 7 maatschappen. We verwachten dat dat aantal de komende tijd zal toenemen. November 26,

7 DIVERS CONFLICTEERT MIJN DEELNAME MET MIJN PRIVÉ ZONNE-INSTALLATIE WAAROP BTW IS TERUGGEVRAAGD? Nee, dit conflicteert niet. Met uw deelname in Boer kiest Zon maakt u onderdeel uit van een andere entiteit. ZIJN ER MEEDERE AANBIEDERS VAN DIT PRODUCT? Ja. Boer Kiest Zon Beheer BV heeft een aantal partijen gevraagd de participaties in Boer kiest Zon aan te bieden aan beleggers. De naam van de aanbieder staat vermeld in het Investeringsmemorandum. DISCLAIMER De informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is naar het oordeel van Boer kiest Zon Beheer BV een juiste weergave van de stand van zaken ten tijde van de publicatie. Boer kiest Zon Beheer BV kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Boer kiest Zon Beheer BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is geen advies en ook geen poging daartoe. Elke investeerder die overweegt te investeren dient zijn of haar eigen oordeel te vormen over de betreffende investering en de uitgevende instelling. Eventuele investeringsbeslissingen geschieden op eigen verantwoordelijkheid en dienen uitsluitend gebaseerd te worden op informatie die is opgenomen in het betreffende Investeringsmemorandum. November 26,

HappyWhale VRAGENLIJST ( FAQ )

HappyWhale VRAGENLIJST ( FAQ ) HappyWhale VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van investeerders. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). INHOUDSOPGAVE RENDEMENT... 2 EXPLOITATIE...

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900

Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900 Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900 Bij deelname in onze zonnestroom maatschappen, investeert u in zonnepanelen die op daken

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014 Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders Stille Maatschap 123Energie 1 september 2014 1. Introductie U bent belegger in de Stille Maatschap 123Energie door het verschaffen van vreemd vermogen in de vorm

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Subsidie en belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie

Subsidie en belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Subsidie en belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Waarom SDE+ subsidie Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Materialen zijn geleverd door IsoGoed welke tezamen een werkend zonnepanelensysteem op een bepaalde locatie.

Materialen zijn geleverd door IsoGoed welke tezamen een werkend zonnepanelensysteem op een bepaalde locatie. De kwh-garantievoorwaarden IsoGoed garandeert een kwh-opbrengstgarantie op Sunpower zonnepanelen voor de duur van 25 jaar. Hierbij garandeert IsoGoed dat de panelen minimaal 85% van hun normale rendement

Nadere informatie

Zelf zonne-energie opwekken?

Zelf zonne-energie opwekken? Zelf zonne-energie opwekken? Programma Consumentenbond kiest voor zonne-energie Samen sterk met Vereniging Eigen Huis (VEH) Hoe werken zonnepanelen? Het aanbod en de zekerheid van het Zonnecollectief Rekenvoorbeeld

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg'

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Zonne-energie installatie Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Basisgegevens Voorbeeldberekening EIA 2016 Rechtsvorm K.I.A. aftrek Aantal vrije m2 beschikbaar punt dak Aantal

Nadere informatie

De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier.

De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier. De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier. Solar Frontier was jarenlang een dochteronderneming van Shell, deze fabrikant bestaat sinds 30 jaren. Solar Frontier groeit met rassen schreden,

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Dhr. X. Stolwijk Volmolengracht PH LEIDEN

Dhr. X. Stolwijk Volmolengracht PH LEIDEN Dhr. X. Stolwijk Volmolengracht 22 2312 PH LEIDEN Rotterdam, 09-05-2016 Betreft: Offerte Zonnepanelen Klantnummer: 1178495 Geachte heer Stolwijk, Hartelijk dank voor uw interesse in zonnepanelen van Greenchoice.

Nadere informatie

Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014. Frans van Wieren. duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s

Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014. Frans van Wieren. duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s Provinsje Fryslan Leeuwarden, 25 maart 2014 Frans van Wieren duurzaam ondernemen en toch geld verdienen Presentatie Financiering Esco s Financiering Esco s Terugverdientijd Vormen van financiering Esco

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Kennisdocument Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Wilt u uw stal, loods, schuur, kantoor of huis asbestvrij maken? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000!

Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000! Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000! 1 Investeer in duurzame energie! Inhoudsopgave Pagina 1. Samenvatting 4 2. De uitgevende instelling 10 3. Fiscale structuur 14 4. Juridische structuur

Nadere informatie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Market Pro is de officiële dealer van Nord Solar panelen in de Benelux Wie zijn wij? Market Pro BV is de officiële dealer van Nord Solar GmbH

Nadere informatie

Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden. Exploitatieplan

Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden. Exploitatieplan Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden Versie 0.1 concept Exploitatieplan Datum 17 december 2013 Auteur Bert Strijker / Jankees Klapwijk Dit exploitatieplan beschrijft hoe Parkmanagement Coevorden het

Nadere informatie

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied Koen Nieuwenhuis Advies-specialist voor het Buitengebied Kort voorstellen Problematiek asbestdaken Wetgeving Tijdig voorsorteren 2024 Subsidiemogelijkheden Zonnepanelen ja of nee? De Asbesttrein 1-1-2016

Nadere informatie

Zonnestroom interessant voor u?

Zonnestroom interessant voor u? Zonnestroom interessant voor u? Johan Schuitemaker jschuitemaker@lto-energie.nl Stroomverbruik per sector stijgt (in kwh) En wat doen de stroomtarieven? 2013 Zonnestroom, een kwestie van rekenen Techniek

Nadere informatie

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Zonne-energie in Nederland Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Informatie Horizon Opgericht 2009 Veel ervaring in (duurzame) energie ca. 60 jaar Grootaandeelhouder HVC Groep in Alkmaar In

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie?

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie? Informatiebrochure mei 2016 ZONNEPANELEN Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! INHOUDSOPGAVE Werking zonnepanelen Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen installatie Zonnepanelen op een plat dak Zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnestroom in de agrarische sector

Zonnestroom in de agrarische sector Zonnestroom in de agrarische sector Wouter Veefkind wveefkind@projectenltonoord.nl Projecten LTO Noord T 088 888 66 44 Over zonnepanelen Klik om een titel te maken Inhoud presentatie Waar op letten bij

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop. Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra

KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop. Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra KENNISARENA Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop Sjef van der Lubbe Saskia van Noordt Johannes Zijlstra 1 Programma Opening bijeenkomst en toelichting op het Programma 5 min Toelichting

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren wegens succes 2010 herhaald 149% van inleg retour 100% dividend over 12 jaar

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Introductie 040energie

Introductie 040energie 1 Introductie 040energie 040energie is een 100% non profit vereniging Vrijwilligers, door burgers, voor burgers Doel: betaalbare, duurzame energie middels lokale energieopwekking en energiebesparing Bestaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Samen verdien je meer in de SRE regio

Samen verdien je meer in de SRE regio Asbest eraf, Zonnepanelen erop Samen verdien je meer in de SRE regio Ruud Hoosemans (Z)LTO Programmamanager Asbestsanering November 13 www.zlto.nl/asbest De wereld van Asbest Asbestanering is van belang!

Nadere informatie

9-2-2016. Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016. Even voorstellen 2. Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO)

9-2-2016. Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016. Even voorstellen 2. Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO) Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016 Even voorstellen 2 Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO) Inhoud 3 Waarom zonne-energie? Waarom is zonne-energie interessant van u? Hoe

Nadere informatie

Zonnepanelen Diamanthof Venlo

Zonnepanelen Diamanthof Venlo Zonnepanelen Diamanthof Venlo Inhoudsopgave: 1. Brief 24-02-2016 2. Toelichting 24-02-2016 3. Werkwijze 4. Aantal zonnepanelen per woning 5. Plattegrond Diamanthof 6. Techniek 7. Techniek en garanties

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Haal alles uit de zon. Dit vindt u in dit persoonlijk aanbod:

Haal alles uit de zon. Dit vindt u in dit persoonlijk aanbod: Haal alles uit de zon. Dit vindt u in dit persoonlijk aanbod: 1. Uitleg over het zonnepanelen systeem en installatiepakket. 2. Uw persoonlijk advies en de verwachting van uw besparing. 3. Informatie over

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Bouwen Gunningsadvies voor zonnepanelen op gemeentehuis en gemeenteloods Afdelingshoofd Auteur : Lommerse, H.C.J. : Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen Financieel Fiscale regelingen MIA Vamil EIA KIA Subsidieregelingen Provinciale regeling In groter geheel Financiering Rekenvoorbeelden Menu-item: Fiscale regelingen Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP 3 juli 2013 Johan Martens - architect 06-20993941 - jmartens@arvalis.nl Maurice Wolters - bedrijfsadviseur energie en tuinbouw 06-14669886 - mwolters@arvalis.nl

Nadere informatie

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!!

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!! InformatieMemorandum Obligatielening ZelfstroomSPV2B.V. 18April2015 InformatieMemorandumObligatieleningZelfstroomSPV2B.V. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave...2 1 Samenvatting...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Samenvattingvandeaanbieding...5

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN MET AGRECO. Investeringsmemorandum

SLIM INVESTEREN MET AGRECO. Investeringsmemorandum SLIM INVESTEREN M Investeringsmemorandum 1 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Belangrijke informatie 4 3. Samenvatting 5 4. Ter inzage en door middel van verwijzing beschikbare documenten 13 5. Uitgevende Instelling:

Nadere informatie

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014 Zon-PV op ziekenhuizen September 2014 Inhoud Kennismaking Greenspread Het proces Haalbaarheid Scenario s Referentie: ziekenhuis Rijnstate Kennismaking Greenspread Wie we zijn Greenspread adviseert organisaties

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Kennisdocument Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Het wettelijke kader... 4 1.1 Gebruik van het dak sporthal SRO Zielhorst...

Nadere informatie

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal

De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal Progamma - Uitleg Tender regeling Provincie Overijssel - Zon energie Hoe en wat? - pauze - Terugverdientijd/investering - Wijze van aanpak gezamenlijk aanvraag - Vragen? - Meenemen en/of Invullen intentieverklaring

Nadere informatie

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht ZONNIG VOORDEEL ZON PRIVE 2013 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht De actie loopt tot en met 30 september 2013 2 Zon-Privé Utrecht Schoon, Slim

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

ZONNEPANELENPROJECT WEZEP

ZONNEPANELENPROJECT WEZEP ZONNEPANELENPROJECT WEZEP Wezep krijgt zonnepanelen. MELD U DIRECT AAN VIA: ZONNEPLAN.NL/WEZEP Wij verdienen honderden euro s per jaar aan de zon. EINDELIJK. ZONNEPANELEN IN WEZEP! Deze maand start er

Nadere informatie

Zonnepanelen: vergeet CO 2, het gaat om koopkracht!

Zonnepanelen: vergeet CO 2, het gaat om koopkracht! Zonnepanelen: vergeet CO 2, het gaat om koopkracht! ir. drs. Mark Workum Presentatie VNO-NCW 28-8-2012 Deze presentatie bevat drie onderwerpen Zonnepanelen zijn een goede investering (zeker voor particulieren)

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Decentrale duurzame energie opwekking

Decentrale duurzame energie opwekking Decentrale duurzame energie opwekking Fiscaliteit in vogelvlucht Seminar Hier Opgewekt, 14 november 2012 2 1 Inhoud Selectie recente fiscale ontwikkelingen Fiscale stimuleringsmaatregelen Energiebelasting

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Zonnepanelen. Dakpan coating. Presentatie: Rob Jongerden 3 & 5 juni 2014 19.00 uur In samenwerking met de Waterbuurtvereniging Meerzicht, Zoetermeer

Zonnepanelen. Dakpan coating. Presentatie: Rob Jongerden 3 & 5 juni 2014 19.00 uur In samenwerking met de Waterbuurtvereniging Meerzicht, Zoetermeer Zonnepanelen Dakpan coating Presentatie: Rob Jongerden 3 & 5 juni 2014 19.00 uur In samenwerking met de Waterbuurtvereniging Meerzicht, Zoetermeer 19.00 20.00 Rob Jongerden Stimulering van de overheid

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen

Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen Evaluatie Subsidieregeling zonnepanelen 2011-2013 Opsteller: Jasper Schilling, DSB Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken dient de energievoorziening

Nadere informatie

AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan.

AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan. AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan. Deze eenvoudige voor u samengestelde Sunit systemen bestaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw...,

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw..., ......... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning Geachte heer mevrouw........, U neemt deel in een project voor zonnepanelen in Raalte. Namens

Nadere informatie