In de Buurt. Hoe buren Huren. Een grote huiskamer voor iedereen. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. jaargang 3 nummer 10 winter 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de Buurt. Hoe buren Huren. Een grote huiskamer voor iedereen. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. jaargang 3 nummer 10 winter 2012"

Transcriptie

1 In de Buurt jaargang 3 nummer 10 winter 2012 Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen Hoe buren Huren Een grote huiskamer voor iedereen

2 Nieuws Inhoud Voorwoord Nieuws Bewoner in het zonnetje Energie- en milieubesparing: begin bij uzelf Hoe buren huren Een heel grote huiskamer voor iedereen Column: Yes! In de verhuur MENSenWERK Openingstijden december Een cadeautje van ons aan u Muurpoëzie IndebinnenstadvanTilburgvindt usindsseptember het bijzondere gedicht Mijnstraat. Dit verborgenkunstwerkjebevindt zichopde muur vanhet gebouwbrouwerslakeni indeschoolstraat. Bewoonster en kunstenares Karla Witjens schreef het gedicht dat gaat over het leven in haar straat. Het werd in september feestelijk onthuld tijdens het 25-jarigbestaanvandeflat. Voorwoord We hebben weer een regering. Na een heel korte kabinetsformatie hebben VVD en PvdA een regeerakkoord gesloten. Ik denk dat de maatregelen in dit akkoord de vastgelopen woningmarkt echter niet zullen lostrekken. Huurders worden benadeeld ten opzichte van kopers, omdat de huurverhoginggroter is dande verlagingvande hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van het inkomenwordt dehuurverhogingongeveer 3,5 procent voor inkomens tot , 4,5 procent voor inkomens tot , en 8,5 procent voor inkomens meer dan , bij een inflatie van 2 procent. Daarmee worden onze huurders gedwongen opzoek te gaan naar een koopwoning enkomendegemengdewijken, waar wein Tilburgzotrots opzijn, onder druk te staan. De extra opbrengsten van deze huurverhogingen moeten de corporaties afgeven Beursvloerafspraken aan de Rijksschatkist. Hierdoor gaan corporaties inhet algemeenminder investerenin nieuwbouweninbestaandebouw. plezierige decembermaandtoe, fijne kerstdagen en alvast een heel gelukkignieuwjaar. Waar heel veel corporaties inhet landmoeite krijgen om aan deze betalingen te voldoen, is TBV Wonen nogfinancieel gezond. Daarom kunnen wij nog voldoende investeren in onze mooie stad. We gaan vooral aandacht besteden aan het terugdringen vandeenergielastenvoor onzehuurders. RobVinke Ukunt indezeeditielezenwaar zeer actievebewoners vande Hoffmannlaantoeinstaat zijnbij het realiserenvan hunontmoetingsruimte Weberhoff. Directieen medewerkers vantbv Wonenwensenuveel leesplezier eneen Acht afspraken, dat is het resultaat van een middagje daten op de beursvloer. Op de beursvloer wisselen (maatschappelijke) organisaties met gesloten beurs diensten, kennis en producten uit. Zo gaanweeenkoor eenworkshopgevenover perscontact, biedenwe stallingruimte voor fietsen aan het CentrumBuitenlandse Vrouwen en stellen we oefenruimte beschikbaar aan een ander koor in de kapel vanmariëngaarde. Eengeslaagdebeursvloer dus! Samen de toekomst bepalen DewoningenaandeTobiasAsserlaanzijntoeaaneenmetamorfose, vinden ook de bewoners. Maar wordt het een grote verbouwing of eentotaal nieuwhuis? Wij gaandekomendetijdsamenmet de bewoners de toekomst voor het gebouw bepalen. We kiezen voor deze aanpak omdat de bewoners zelf nu eenmaal het bestewetenwaar zezichthuis voelen. Géén open geisers meer Wonen in een veilige en gezonde woning vinden wij belangrijk. Daarom zijn alle open geisers inmiddels vervangen door een gesloten toestel. Dat is beter voor de kwaliteit van de lucht in de woningendus ook voor degezondheid. 2 3

3 Energie- en milieubesparing: begint bij onszelf Bewoner in het zonnetje Henk en Els Dijkstra verrast met bloemen en taart Oprecht verbaasd zijn Henk en Els als de delegatie bij hen aanbelt. Het duurt even voordat ze hun ogen en oren geloven. Jullie hebben het dubbel en dwars verdient, zegt huismeester Phillipe als hij de cadeaus aan het verbijsterde echtpaar overhandigt. Daar is mevrouw Meijer (92) het roerend mee eens. Zij heeft Henk en Els voorgedragenvoor Bewoner inhet zonnetje. Omdat ze zo veel voor mij en de andere bewoners doen, legt ze uit. Zeker sinds mijn man en kinderen zijn overleden, hebik heel veel steun aan hen. Ze helpen me met de computer of met ander kleine klusjes, maar zijn er ook voor een praatje of als ik een keer mijnei kwijt moet. Dat is tochheerlijk? In de centrale hal van het appartementengebouw Brouwerslaken 3 is het een drukte van belang. Huismeester Phillipe de Coen, mevrouw Meijer en nog een paar andere buurvrouwen staan met bloemen, taart eneencadeaubonklaar omaantebellenbij Henk enels Dijkstra. Zij zijn dit keer de bewoners die in het zonnetje gezet worden, maar ze weten nogvan niets. Opde vraagwat ze dan zoal doen voor hun buren, antwoordt Els: Nougewoon, dedingen die je ook voor je moeder zou doen. De meterstanden invullen bijvoorbeeld. Of een lampje indraaien. Het soort dingen waar anders een hulpverlenende instantie voor moet komen. Maar ook gewoon eens opde koffiegaanof eenkaartjesturenals iemand in het ziekenhuis ligt. Phillipe voegt daar aan toe: In mijn taak als huismeester heb ik ook heel veel aan deze twee mensen. Ze zijnalshet waremijnorenenogenindit gebouw. Ze signaleren dingen bijvoorbeeld eenbel dieniet gehoordwordt - enmelden dat danaanmij. Voor 100 procent zettenzij zichinvoor dit soort zaken, totdat het geregeldis. Zehelpendaarmeehunburen, maar mij ook, omdat ik ook niet altijdalles zie. Een hoop kleine dingen die we doen, kosten toch weer extra energie. Een kopje koffie zetten, de televisie aanzetten; al die dingenzorgenervoor dat onze energierekeningtochwat hoger uitvalt dan verwacht. Wanneer we meer energie verbruiken, voelen we dat dus in de portemonnee, maar het heeft ook een negatief effect op ons milieu. Gelukkig zijn er genoeg maatregelenomenergiemeetebesparen; eentaak voor ons, maar ook voor u. Kijk, zegt Henk, demeestemensenindit gebouw zijn al behoorlijk op leeftijd. Is er iets stuk, dan moeten ze dat tegenwoordig telefonisch melden bij de reparatielijn. Dat is een omschakeling die niet voor iedereen even makkelijk is, ook omdat het gehoor soms niet meer mee wil werken. Voor mij is het geen moeite om die klachten te inventarisereneneventebellen. Enis het iets eenvoudigs wat ik zelf op kan lossen, dan doeik dat gewooneven. Het valt ophoevaakdedijkstra s het woord gewoon gebruiken. Voor henzijndehanden spandiensten, de bezoekjes, de praatjes en de attenties die zij met en voor hun burendoendenormaalstezaakvandewereld. Maar de bewoners van Brouwerslaken 3 denken daar anders over. Een bijzonder stel, vinden zij. En dat mag best een keer beloondworden. Oproep! Wat kunt u zelf doen? Ukunt eenbelangrijke bijdrage leverenaande besparingvanenergiekosten en aan een beter milieu. Door uw meterstanden bij te houden, krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Is dat hoog? Geen nood: energiebesparenhoeft niet veel moeitetekosten. U kunt natuurlijk de verwarming een graadje lager zetten, korter douchen en apparaten en verlichting automatisch aan en uit laten schakelen. Het gebruik vanspaar-enledlampen, tochtstrips enradiatorfoliekanook flink schelenopuwenergierekening. Dezeenheel veel anderetipsvindt uoponzewebsitewww.tbvwonen.nl enopde sites van verschillende energiemaatschappijen. Door ieder jaar kritisch te kijken naar uw energiemaatschappij kunt u ook behoorlijk besparen. Woonenergie is een energiemaatschappij waar u eens kunt kijken voor een vergelijking met uw huidige aanbieder. Deze maatschappij doet niet aan stuntprijzen en aanbiedingen, maar biedt u een goede, betrouwbare prijs,ook op lange termijn (www. woonenergie.nl). Wat doen wij op dit moment? Voortaan passen we LED-verlichting en andere energiezuinige verlichtingsmaatregelen toe bij nieuwbouw en onderhoud. Belangrijk voordeel hiervan is de 50 procent lagere energielasten. Bovendien halveert deco2-uitstoot met dit soort verlichting. LEDheeft ooknog eenlangerelevensduur. Kortom: eenverbeteringvoor het milieuén gunstigvoor deportemonneevandehuurder. We zijn bezig met de verbouwing van zowel de woningen in Berkdijk als in Groenewoud. Deze verbouwen we zo dat ze ten minsteenergielabel Bkrijgen. Dat scheelt flinkincomfort enkosten. Ookbij nieuwbouwkijkenwegoednaar duurzameoplossingen, van groene daken tot zonnepanelen. Het nieuwbouwproject Zonnehof krijgt een duurzame verwarming en dat scheelt maar liefst 90 procent inco2-uitstoot. Ook in onze organisatie zijn we ons bewust van ons gedrag. We scheiden afval, gebruiken FSC-papier en werken steeds meer digitaal. Want eengoedmilieubegint immers bij onszelf! Zet een buurtbewoner in het zonnetje! Kent u ook zo n bijzondere buurtbewoner die veel doet voor de wijk of andere buurtbewoners? Geef hem of haar dan nu bij ons op! Dan verrassen wij deze huurder, net zoals Henk en Els Dijkstra. Omdat die het verdient! 4 Met z n allen aan de taart 5

4 Hoe buren huren Vast onderdeel in het bewonersblad is Hoe buren huren. In deze rubriek geven buren u een uniek kijkje in hun huis. Deze editie laten twee buren in de Maarschalk Wavellstraat zien hoe zij huren. In de wijk Berkdijk vinden we de Maarschalk Wavellstraat; een eenrichtingstraat tussen de Karel Doormanlaan en het Rooseveltplein. Alle huizen zijn hier pas gerenoveerd, tot groot plezier van de huurders. Maarschalk Wavellstraat Familie Walter Jerryiane Walter of kortweg Jetty, zoals de meesten haar noemen - woont sinds mei dit jaar met haar man, dochter en kleindochter in de Maarschalk Wavellstraat en al sinds 2005 in deze wijk. We vinden het hier fijn wonen, vertelt ze. Alles bij de hand, zoals winkels, en je zit binnen een paar minuten in het centrum. Er is ook veel groen in de buurt zodat we lekker met de hond kunnen gaan wandelen. De huizen in deze straat gaan al heel wat jaren mee, maar daar is aan de binnenkant niets van te merken. Ook het huis van de familie Walter kreeg een complete make-over: de benedenverdieping werd Jerryiane Walter uitgebouwd, er kwameen nieuwe keuken en badkamer, de muren zijn geïsoleerd en zelfs de berging kreeg een facelift. Toch was het geen liefde op het eerste gezicht. Toen we voor de eerste keer gingen kijken, was de renovatie nog in volle gang, vertelt Jetty Walter. Ik dacht: nee, dit wordt niet mijn huis. We zijn nog een keer gaan kijken toen het net af was en toen hebben we toch ja gezegd. Daar ben ik heel blij omwant het is een heel fijn huis. Over de inrichting hebben ze van tevoren goed nagedacht. Het werd zwart-wit, met kleurige accenten. Meneer Walter namhet kluswerk voor zijn rekening, knapte meubels op, legde de tegelvloer en voorzag de muren van horizontale banen slangenprintbehang. Mevrouw Walter zorgde voor de finishing touch. Ik heb al veel kleuren in mijn interieur uitgeprobeerd. Dit keer is het een combinatie van paars en roze geworden. We hebben veel weggedaan toen we verhuisden, maar die drie hoedjes bovenop de spiegel wilde ik per se houden. Ik kreeg ze van een oud-collega met wie ik bevriend ben geraakt en ze zijn een dierbare herinnering voor mij. Jean Pierre Brok Ook Jean Pierre Brok woont nog niet zo lang in deze straat: sinds april Toen zijn vorige woning toe was aan renovatie, kwamvoor hemde kans omte verhuizen naar deze pas gerenoveerde woning in dezelfde buurt. Ik kon ook naar een flat verhuizen, maar dat is niets voor mij, vertelt hij. Het bevalt hemuitstekend in de Maarschalk Wavellstraat. Lekker rustig, zegt hij. Jean Pierre bewoont alleen de benedenverdieping: een appartement met één slaapkamer. De verdieping boven hemhoort bij de woning van de buren. Voor Jean Pierre is het groot genoeg, ook al omdat hij vaak van huis is. Zo doet hij onder meer vrijwilligerswerk bij de kegelclub in Berkel-Enschot, waar hij mensen met beperkingen helpt, en volgt hij een computercursus. En dat allemaal naast zijn werk als plantsoenmedewerker bij de Diamant Groep. Het is dan ook niet zo vreemd dat hij de tuin het mooiste vindt aan zijn woning. Ik hou ervan ombuiten te zijn, is zijn verklaring. Ook deze woning was compleet gerenoveerd toen Jean Pierre er kwamwonen. Hij hoefde alleen maar een vloer te leggen en de meubels binnen te zetten. Die namhij mee uit zijn vorige woning. Zijn collectie muziek neemt zichtbaar veel ruimte in beslag. Voornamelijk Nederlandstalig en skihutmuziek, vertelt Jean Pierre over Jean Pierre Brok zijn muzikale voorkeur. De verzameling bussen en vrachtwagens in de vitrinekast staat er puur voor het mooie. Mijn vorige huis was groter, maar hier is alles nieuw, zelfs de keuken. Als ik had mogen kiezen, zou ik een andere kleur genomen hebben, maar ik vind dit ook prima, besluit hij. Buren gezocht Wij zijn op zoek naar meer buren die huren en graag een kijkje in hun thuis willen geven. Wilt u meewerken aan deze rubriek, neem dan contact op met de afdeling communicatie via (013) of naar 6 7

5 Ontmoetingsruimte het WeberHoff Hoffmannfflat voor en door bewoners Het houtengebouwaandehoffmannlaan doet aan de buienkant haast vakantie-achtig. Enals uevendoor éénvan de ramen naar binnen gluurt, komt de sfeer van gezelligheid en ontmoeting u tegemoet. Aan een grote ronde tafel zitten acht dames gezelligte kletsen met een kopje thee. Aan een andere tafel zit een man tevreden de krant van die dag te lezen. Iets verderop legt een oudere mevrouw een stukje aan een puzzel met een grote afbeelding vaneenzwitsers berglandschap. Er staat eenbiljarttafel eneen grote kast vol met boeken en spelletjes. De ontmoetingsruimte van de Hoffmannflat is eigenlijk een heel grote huiskamer. Een grote huiskamer voor iedereen Ik ben zo blij met ons tweede thuis hier Marjan Scholberg, Toon Erkelens, Olga van Dongen, Con Scholberg en Jan Schipper Ook vrijwilligers die een activiteit organiseren, of helpen achter de bar zijn voor ons onmisbaar, vult hij aan. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond leveren ze een bijdrage. Ik gebruik mijn ervaring op het gebied van financiële zaken bij het maken van offertes en het regelen van de activiteiten. Maar stiekemkan ik ook mijn liefde voor de horeca en voor eten hier kwijt, geeft Jan Schipper grinnikend toe. Dat blijkt wel als hij vertelt over de plannen om ook maaltijden te verzorgen en culinaire avondenteorganiseren. Maar ook ideeënzoals thema-avonden over mode staan op het verlanglijstje. En er lopen gesprekken met de reumavereniging omte kijken of zij iets kunnen komen vertellen over gezondheidenbewegen, vertelt hij. Tweede huis Bloed, zweet en tranen Deze bijzondere ruimte naast de flat is er gekomen dankzij de inzet en het enthousiasme van een groot aantal bewoners, in het bijzonder door kartrekkers John Liesting, Willem Jansen en Piet Staffhorst. Van het overleg met de Gemeente tot en met de bouw en de inrichting: debewoners hebbenalles zelf gedaan en dat kostte soms bloed, zweet en tranen. Dit allemaal met de ondersteuning van TBV Wonen en andere partijen, maar debewoners zelf vormdendefundering vanhet gebouw. Ook nude ruimte eentijdje in 8 gebruik is, zijn het de bewoners die de ontmoetingsruimte tot een succes maken. Van creatieve middagen tot bingo s en kaartavondjes. Bewoners van de Hoffmannflat en huurders van TBV Wonen in de Bachlaan kunnen allemaal gebruik maken van de ontmoetingsruimte. Beretrots JanSchipper, voorzittervan VerenigingHetWeberHoff, wantzoheet de ontmoetingsruimte is beretrots: De ontmoetingsruimte is echt opgericht ombewoners uit hunisolement te halen. Niet dat ze hier danverplicht sociaal moetendoen. Het gaat eromdat er eenruimte is waar jeeveneenbakkiekoffiekunt nemenenmensenziet, licht hij toe. Samenmet deanderebestuursledenvandeverenigingzorgt hij voor het reilenenzeilenvandeontmoetingsruimte. Deheer Schipper vervolgt : Ondertussenis bijna 70%vandebewoners lid van de ontmoetingsruimte. Deze leden hebben voorrang opalle activiteiten en betalen een klein bedragvoor een drankje of iets lekkers. En natuurlijk zijn ook niet leden altijd welkom. Als ze zien wat hier allemaal gebeurt, worden ze vanzelf wel lid, voegt Jan Schipper er lachend aan toe. De belangstelling voor de kerstvieringwas bovendienzogroot dat dezebinnenvier dagenvol was. Met name alleenstaande bewoners die er eenleuke enontspannen avond van willen maken met muziek, een drankje en een hapje en... thuis niet meer hoeventeeten. Eentevredenbewoner enregelmatigbezoeker vandeontmoetingsruimte wil nogevenwat kwijt: Ik benzoblij met ons tweede thuis hier. Kijk, sluit Jantevredenaf, hier doenwehet nouvoor. 9

6 MENSenWERK In de verkoop verhuur Even voorstellen: Loodgieter is het allermooiste beroepdat er bestaat, vindt Maikel Witlox. Hij kan het weten, want hij doet dit werk al meer dan 20 jaar. Voor stagiair HischamTaouel moet het allemaal nog beginnen, maar het lijkt eropdat hij zijn leermeester gelijk moet geven. Wonen, leven en genieten in Zonnehof! Yes! 10 Soms zijn er van die dagen dat huismeester Paul fluitend binnenkomt omdat mevrouw Janssen zo blij was met haar douchebeugels. Dat jobcoach Roos het uitschreeuwt als ze hoort dat Fatima nu eencontract heeft bij DeWever. Dat buurmanger trots meldt dat de kerstverlichting weer hangt en brandt - op het Pater van de Elsenplein. Dat Ilse aangeeft dat de bewoner nu zelf snapt hoe ze de zorgtoeslag moet aanvragen. Dat Milo komt vertellendat degraffitimuur klaar is. Dat wijkverpleegkundige Inge even komt melden wat ze allemaal geregeldheeft met de manmijn woonwensen: telzorgersvaneendementebewoonster. Dat Theobinnenzeilt met goednieuws over een Indruk nieuwbouw Onbezorgd huren bewoner van Skaeve Huste. Dat dochterlkon Genieten op het ba lief whatsappt dat ze een goed voor haar zorg in de buurt Fysiotherapeut en project voor school heeft. Dat Khadija oetingsruimte Restaurant en ontm met acht vrouwen uit de wijk een plan htbij Groene omgeving dic smeedt over toezicht op het plein. Dat g Energiezuinige wonin een bewoonster vol trots vertelt dat ze eling ko Vloerverwarming en bijna schuldenvrij is. Dat Nell een ver Parkeerplaats auto warde bewoner weer op de rit heeft. Dat Yuri eenvrijwilliger heeft gescout om boodschappen te doen voor de buurman. Dat... Dit is eind volgend jaar allemaal mogelijk aan de Professor Gimbrèrelaan, in de mooie wijk De Reit in Tilburg! De 43 comfortabele driekamerappartementen met Soms zijn er van die dagen dat we balkon liggen opkorte afstandvan het park de Oude Warande. elkaar aankijken en uit volle borst Yes, we can! roepen, geïnspizorg en gezelligheid in de buurt reerd door die meneer Obama, De ruime binnengalerij biedt toegang tot het appartement met twee slaapkamers en die ook nog pas geleden herbergruimte. De moderne badkamer beschikt over een douche, toilet en wastafel. Er is kozenis. Hij moest eens weten. ook een mogelijkheid voor een apart toilet. De ontmoetingsruimte en het restaurant biedenugezelligheidénbovendienlekker etenonder ééndak. Dehuurprijzenengrootte Ralf Embrechts is bedragen circa 664,- (± 70 m²) en 825,- (± 90 m²). MOM-manager enwerkzaam intilburgsebuurten. Informatie?Wilt u dat wij u op de hoogte houden over de verhuur van deze nieuwe Meer info: appartementenenontvangt ugraagde nieuwsbrief? Neemt udancontact opmet het team Verhuur, telefoon (013) , of naar Volgde ontwikkelingen van Zonnehof opfacebook en Twitter! Zonnehof Maikel en Hischam bij TBV Wonen Maikel Witlox werkt al sinds 1991 als loodgieter bij TBV Wonen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderhoud- en renovatieklussen, overal inhuis. Wij komenvan onderdegrondtotaanhetdakvaneenhuis, vertelt hij. Wesluitenkeukens aan, monteren badkamers, doen dak- en leidingwerk enookbeperkt cv-werkzaamheden. Zelf doe ik graag rioolwerk. Vraag me niet waarom, maar het boeit me gewoon. Ik houd van uitdagende grote klussen. Het is veelzijdig werk en dat is ook wat het zo leuk maakt. Geendagis hetzelfde. HischamTaouel (15) knikt instemmend. De loodgieter in opleiding gaat vier dagen in de week naar de vakschool. Sinds een paar maanden gaat hij iedere donderdag met Maikel mee, als stagiair. En dat bevalt prima: Ik heb veel geleerd in die tijd en ik hebal aanverschillendeklussen mee mogen werken. Zo moeten ze het toch leren, vult Maikel aan. Door het te doen. Helemaal niet erg als zeeenkeer wat verknallen. Doenwehet gewoon nog een keer. Als ze maar bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en te leren van hun fouten. Ze moeten er wel zininhebben, anders wordt het niks. Die zin is er bij Hischamzeer zeker. Behalve dat hij het werk leuk vindt, geniet hij er ook vanomhuurders tevredentestellen. Als je klanten achterlaat met een glimlach, dan is het voor mij goed. Eenheel goeduitgangspunt, volgens Maikel Witlox. Ja, die komt er wel. Hij is netjes, beleefd, leergierig en flexibel. Zozieik het graag. Maikel en Hischam privé Als het werk gedaan is, is het tijd voor andere dingen, al hebben ze beiden niet echt eenfavorietehobby. Maikel computert graag, is vaak te vinden langs de lijn bij de voetbalwedstrijden van zijn kinderen en in de grote schuur achter zijn huis. Daar ben ik bezigmet allerlei klus- enknutseldingen. Ook buiten mijn werk omdoe ik dat graag. Behalve in de wintermaanden, want dan is het tekoudindieschuur. Danzittenwelekker bij dehoutkachel enstokenwehet hout dat ikzelf gekapt, gezaagdengekliefdheb. Hischamis na school- en werktijd het liefst bij zijn vrienden. We ontmoeten elkaar meestal buiten, op het plein bijvoorbeeld. Vaak sprekenwe danaf wat we gaandoen, karten of zo. Maar we zijn ook gewoon graag buiten, maakt niet uit wat voor weer het is. Als we het toch te slecht vinden buiten, spreken we af in het buurtcentrum. Wevermakenons altijdwel. Maikel en Hischam 11

7 Onderhoudstip! De winter kan ook overlast met zich mee brengen. Vooral als het flink gaat sneeuwen. U kunt uw stoep voor uw woning sneeuwvrij houden en gratis een zak strooizout afhalen bij het Brabants Afval Team aan de Ceramstraat 6.Op vindt u meer informatie. Openingstijden In verband met de feestdagen zijn wij van maandag 24 december tot en met 26 december gesloten. Ook op 1 januari zijn wij dicht. U kunt voor spoedeisende zaken wel terecht bij onze reparatielijn op (013) Wij wensen u fijne feestdagen! Colofon Oplage: exemplaren Hoofdredactie: Marleen Wickering, TBV Wonen Tekst: Redactie TBV Wonen: Ati Biemans, Reinier Zegers, MarcovanBoxtel, CeciledeNatris, AstridVerhees, MarleenWickering Esther Nagtegaal, Esther schrijft Column blz. 10: Ralf Embrechts Een cadeautje van ons aan u Ook dit jaar kunt ueenkalender aanvragenals uhuurder bent vantbvwonen. Vul het formulier inopdewebsite of bel (013) enukrijgt dekalender thuisgestuurd. Fotografie cover, blz. 4, 6-7, 8-9, 11: Anja Dierx blz. 10 foto Ralf Embrechts: Bart van Hattum Overig: TBV Wonen, Shutterstock Vormgeving: Schwung reclame + internet Druk: Drukkerij Groels, Tilburg Vragen, opmerkingen of tips? Telefoonnummer: (013) TBV Wonen Spoorlaan 430, 5038 CG Tilburg Website: 12 Algemeen Telefoonnummer: (013) Verhuurlijn: (013) Reparatielijn: (013) Faxnummer: (013)

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek Bewonersblad van Seyster Veste InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen mensen met elkaar in gesprek InVeste De Vijverhof: Soms komt er een kudde schapen langslopen Tussen

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium Jaargang 06 Nummer 01 Mei 2015 Tijdschrift dat Stadjers verbindt. Thema Meedoen Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium In dit nummer: Pag. 04 Meedoen? Dat kan iedereen! Overal hoor en lees

Nadere informatie

Mercatorplein: Hip, Hot en Happening. Spectaculaire transformatie van een volksbuurt. Veilig op vakantie p15

Mercatorplein: Hip, Hot en Happening. Spectaculaire transformatie van een volksbuurt. Veilig op vakantie p15 Huurdersmagazine Stadgenoot Achtste jaargang juni 2015 nummer 1 Wonen in een VvE Wat betekent dat eigenlijk? Gratis en voor niks Onderhoud aan uw CV-ketel Beter een goede buur Bijzondere bewonersinitiatieven

Nadere informatie

Haal de zomer in huis

Haal de zomer in huis MAGAZINE VAN WONINGCORPORATIE EIGEN HAARD - JUNI 2014 Haal de zomer in huis 4X WOONTIPS HET HUIS- KAMERGEVOEL VAN MADS VERKLEIN DE KANS OP INBRAAK DE VERRASSINGEN VAN OUDERKERK EIGENzinnig EIGENzinnig

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel'

Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' jaargang 2 nr. 5 > oktober 2010 is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort Auto & een uitkering 'Eerst de mens dan de regel' 'Dit is voor mij een KANSZ!' Stad met een hart Auto & een uitkering U heeft

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach één van de vijf koopvoordelen van Mercatus De Mercatus Starterslening Dit is een zeer aantrekkelijke regeling waarbij Mercatus een gedeelte van de lening voor haar rekening neemt. Zie het als een tweede

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen Thuis! bij Woonwaard Zomer 2013 Jaargang 03 Schade? Alles over verzekeringen De stem van huurders in een VvE Bewoners leggen SpeelMoesTuin aan Meld woonfraude Lees hoe! + Inspiratie voor bewonersgroepen

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No3 Jaargang 2 April 2010 Groninger thuis energie special Met onder andere: Onze huurders en hun tuinen 3 Alle huurwoningen

Nadere informatie

Matthieu Robeest nummer 11 september 2013

Matthieu Robeest nummer 11 september 2013 Matthieu Robeest Matthieu Robeest woont aan het Jotterpad in Huizen. Deze woningen zijn vijf jaar geleden neergezet als starterswoningen voor jongeren. Veel van de stelletjes hebben inmiddels kinderen

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie