In de Buurt. Hoe buren Huren. Een grote huiskamer voor iedereen. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. jaargang 3 nummer 10 winter 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de Buurt. Hoe buren Huren. Een grote huiskamer voor iedereen. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. jaargang 3 nummer 10 winter 2012"

Transcriptie

1 In de Buurt jaargang 3 nummer 10 winter 2012 Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen Hoe buren Huren Een grote huiskamer voor iedereen

2 Nieuws Inhoud Voorwoord Nieuws Bewoner in het zonnetje Energie- en milieubesparing: begin bij uzelf Hoe buren huren Een heel grote huiskamer voor iedereen Column: Yes! In de verhuur MENSenWERK Openingstijden december Een cadeautje van ons aan u Muurpoëzie IndebinnenstadvanTilburgvindt usindsseptember het bijzondere gedicht Mijnstraat. Dit verborgenkunstwerkjebevindt zichopde muur vanhet gebouwbrouwerslakeni indeschoolstraat. Bewoonster en kunstenares Karla Witjens schreef het gedicht dat gaat over het leven in haar straat. Het werd in september feestelijk onthuld tijdens het 25-jarigbestaanvandeflat. Voorwoord We hebben weer een regering. Na een heel korte kabinetsformatie hebben VVD en PvdA een regeerakkoord gesloten. Ik denk dat de maatregelen in dit akkoord de vastgelopen woningmarkt echter niet zullen lostrekken. Huurders worden benadeeld ten opzichte van kopers, omdat de huurverhoginggroter is dande verlagingvande hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van het inkomenwordt dehuurverhogingongeveer 3,5 procent voor inkomens tot , 4,5 procent voor inkomens tot , en 8,5 procent voor inkomens meer dan , bij een inflatie van 2 procent. Daarmee worden onze huurders gedwongen opzoek te gaan naar een koopwoning enkomendegemengdewijken, waar wein Tilburgzotrots opzijn, onder druk te staan. De extra opbrengsten van deze huurverhogingen moeten de corporaties afgeven Beursvloerafspraken aan de Rijksschatkist. Hierdoor gaan corporaties inhet algemeenminder investerenin nieuwbouweninbestaandebouw. plezierige decembermaandtoe, fijne kerstdagen en alvast een heel gelukkignieuwjaar. Waar heel veel corporaties inhet landmoeite krijgen om aan deze betalingen te voldoen, is TBV Wonen nogfinancieel gezond. Daarom kunnen wij nog voldoende investeren in onze mooie stad. We gaan vooral aandacht besteden aan het terugdringen vandeenergielastenvoor onzehuurders. RobVinke Ukunt indezeeditielezenwaar zeer actievebewoners vande Hoffmannlaantoeinstaat zijnbij het realiserenvan hunontmoetingsruimte Weberhoff. Directieen medewerkers vantbv Wonenwensenuveel leesplezier eneen Acht afspraken, dat is het resultaat van een middagje daten op de beursvloer. Op de beursvloer wisselen (maatschappelijke) organisaties met gesloten beurs diensten, kennis en producten uit. Zo gaanweeenkoor eenworkshopgevenover perscontact, biedenwe stallingruimte voor fietsen aan het CentrumBuitenlandse Vrouwen en stellen we oefenruimte beschikbaar aan een ander koor in de kapel vanmariëngaarde. Eengeslaagdebeursvloer dus! Samen de toekomst bepalen DewoningenaandeTobiasAsserlaanzijntoeaaneenmetamorfose, vinden ook de bewoners. Maar wordt het een grote verbouwing of eentotaal nieuwhuis? Wij gaandekomendetijdsamenmet de bewoners de toekomst voor het gebouw bepalen. We kiezen voor deze aanpak omdat de bewoners zelf nu eenmaal het bestewetenwaar zezichthuis voelen. Géén open geisers meer Wonen in een veilige en gezonde woning vinden wij belangrijk. Daarom zijn alle open geisers inmiddels vervangen door een gesloten toestel. Dat is beter voor de kwaliteit van de lucht in de woningendus ook voor degezondheid. 2 3

3 Energie- en milieubesparing: begint bij onszelf Bewoner in het zonnetje Henk en Els Dijkstra verrast met bloemen en taart Oprecht verbaasd zijn Henk en Els als de delegatie bij hen aanbelt. Het duurt even voordat ze hun ogen en oren geloven. Jullie hebben het dubbel en dwars verdient, zegt huismeester Phillipe als hij de cadeaus aan het verbijsterde echtpaar overhandigt. Daar is mevrouw Meijer (92) het roerend mee eens. Zij heeft Henk en Els voorgedragenvoor Bewoner inhet zonnetje. Omdat ze zo veel voor mij en de andere bewoners doen, legt ze uit. Zeker sinds mijn man en kinderen zijn overleden, hebik heel veel steun aan hen. Ze helpen me met de computer of met ander kleine klusjes, maar zijn er ook voor een praatje of als ik een keer mijnei kwijt moet. Dat is tochheerlijk? In de centrale hal van het appartementengebouw Brouwerslaken 3 is het een drukte van belang. Huismeester Phillipe de Coen, mevrouw Meijer en nog een paar andere buurvrouwen staan met bloemen, taart eneencadeaubonklaar omaantebellenbij Henk enels Dijkstra. Zij zijn dit keer de bewoners die in het zonnetje gezet worden, maar ze weten nogvan niets. Opde vraagwat ze dan zoal doen voor hun buren, antwoordt Els: Nougewoon, dedingen die je ook voor je moeder zou doen. De meterstanden invullen bijvoorbeeld. Of een lampje indraaien. Het soort dingen waar anders een hulpverlenende instantie voor moet komen. Maar ook gewoon eens opde koffiegaanof eenkaartjesturenals iemand in het ziekenhuis ligt. Phillipe voegt daar aan toe: In mijn taak als huismeester heb ik ook heel veel aan deze twee mensen. Ze zijnalshet waremijnorenenogenindit gebouw. Ze signaleren dingen bijvoorbeeld eenbel dieniet gehoordwordt - enmelden dat danaanmij. Voor 100 procent zettenzij zichinvoor dit soort zaken, totdat het geregeldis. Zehelpendaarmeehunburen, maar mij ook, omdat ik ook niet altijdalles zie. Een hoop kleine dingen die we doen, kosten toch weer extra energie. Een kopje koffie zetten, de televisie aanzetten; al die dingenzorgenervoor dat onze energierekeningtochwat hoger uitvalt dan verwacht. Wanneer we meer energie verbruiken, voelen we dat dus in de portemonnee, maar het heeft ook een negatief effect op ons milieu. Gelukkig zijn er genoeg maatregelenomenergiemeetebesparen; eentaak voor ons, maar ook voor u. Kijk, zegt Henk, demeestemensenindit gebouw zijn al behoorlijk op leeftijd. Is er iets stuk, dan moeten ze dat tegenwoordig telefonisch melden bij de reparatielijn. Dat is een omschakeling die niet voor iedereen even makkelijk is, ook omdat het gehoor soms niet meer mee wil werken. Voor mij is het geen moeite om die klachten te inventarisereneneventebellen. Enis het iets eenvoudigs wat ik zelf op kan lossen, dan doeik dat gewooneven. Het valt ophoevaakdedijkstra s het woord gewoon gebruiken. Voor henzijndehanden spandiensten, de bezoekjes, de praatjes en de attenties die zij met en voor hun burendoendenormaalstezaakvandewereld. Maar de bewoners van Brouwerslaken 3 denken daar anders over. Een bijzonder stel, vinden zij. En dat mag best een keer beloondworden. Oproep! Wat kunt u zelf doen? Ukunt eenbelangrijke bijdrage leverenaande besparingvanenergiekosten en aan een beter milieu. Door uw meterstanden bij te houden, krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Is dat hoog? Geen nood: energiebesparenhoeft niet veel moeitetekosten. U kunt natuurlijk de verwarming een graadje lager zetten, korter douchen en apparaten en verlichting automatisch aan en uit laten schakelen. Het gebruik vanspaar-enledlampen, tochtstrips enradiatorfoliekanook flink schelenopuwenergierekening. Dezeenheel veel anderetipsvindt uoponzewebsitewww.tbvwonen.nl enopde sites van verschillende energiemaatschappijen. Door ieder jaar kritisch te kijken naar uw energiemaatschappij kunt u ook behoorlijk besparen. Woonenergie is een energiemaatschappij waar u eens kunt kijken voor een vergelijking met uw huidige aanbieder. Deze maatschappij doet niet aan stuntprijzen en aanbiedingen, maar biedt u een goede, betrouwbare prijs,ook op lange termijn (www. woonenergie.nl). Wat doen wij op dit moment? Voortaan passen we LED-verlichting en andere energiezuinige verlichtingsmaatregelen toe bij nieuwbouw en onderhoud. Belangrijk voordeel hiervan is de 50 procent lagere energielasten. Bovendien halveert deco2-uitstoot met dit soort verlichting. LEDheeft ooknog eenlangerelevensduur. Kortom: eenverbeteringvoor het milieuén gunstigvoor deportemonneevandehuurder. We zijn bezig met de verbouwing van zowel de woningen in Berkdijk als in Groenewoud. Deze verbouwen we zo dat ze ten minsteenergielabel Bkrijgen. Dat scheelt flinkincomfort enkosten. Ookbij nieuwbouwkijkenwegoednaar duurzameoplossingen, van groene daken tot zonnepanelen. Het nieuwbouwproject Zonnehof krijgt een duurzame verwarming en dat scheelt maar liefst 90 procent inco2-uitstoot. Ook in onze organisatie zijn we ons bewust van ons gedrag. We scheiden afval, gebruiken FSC-papier en werken steeds meer digitaal. Want eengoedmilieubegint immers bij onszelf! Zet een buurtbewoner in het zonnetje! Kent u ook zo n bijzondere buurtbewoner die veel doet voor de wijk of andere buurtbewoners? Geef hem of haar dan nu bij ons op! Dan verrassen wij deze huurder, net zoals Henk en Els Dijkstra. Omdat die het verdient! 4 Met z n allen aan de taart 5

4 Hoe buren huren Vast onderdeel in het bewonersblad is Hoe buren huren. In deze rubriek geven buren u een uniek kijkje in hun huis. Deze editie laten twee buren in de Maarschalk Wavellstraat zien hoe zij huren. In de wijk Berkdijk vinden we de Maarschalk Wavellstraat; een eenrichtingstraat tussen de Karel Doormanlaan en het Rooseveltplein. Alle huizen zijn hier pas gerenoveerd, tot groot plezier van de huurders. Maarschalk Wavellstraat Familie Walter Jerryiane Walter of kortweg Jetty, zoals de meesten haar noemen - woont sinds mei dit jaar met haar man, dochter en kleindochter in de Maarschalk Wavellstraat en al sinds 2005 in deze wijk. We vinden het hier fijn wonen, vertelt ze. Alles bij de hand, zoals winkels, en je zit binnen een paar minuten in het centrum. Er is ook veel groen in de buurt zodat we lekker met de hond kunnen gaan wandelen. De huizen in deze straat gaan al heel wat jaren mee, maar daar is aan de binnenkant niets van te merken. Ook het huis van de familie Walter kreeg een complete make-over: de benedenverdieping werd Jerryiane Walter uitgebouwd, er kwameen nieuwe keuken en badkamer, de muren zijn geïsoleerd en zelfs de berging kreeg een facelift. Toch was het geen liefde op het eerste gezicht. Toen we voor de eerste keer gingen kijken, was de renovatie nog in volle gang, vertelt Jetty Walter. Ik dacht: nee, dit wordt niet mijn huis. We zijn nog een keer gaan kijken toen het net af was en toen hebben we toch ja gezegd. Daar ben ik heel blij omwant het is een heel fijn huis. Over de inrichting hebben ze van tevoren goed nagedacht. Het werd zwart-wit, met kleurige accenten. Meneer Walter namhet kluswerk voor zijn rekening, knapte meubels op, legde de tegelvloer en voorzag de muren van horizontale banen slangenprintbehang. Mevrouw Walter zorgde voor de finishing touch. Ik heb al veel kleuren in mijn interieur uitgeprobeerd. Dit keer is het een combinatie van paars en roze geworden. We hebben veel weggedaan toen we verhuisden, maar die drie hoedjes bovenop de spiegel wilde ik per se houden. Ik kreeg ze van een oud-collega met wie ik bevriend ben geraakt en ze zijn een dierbare herinnering voor mij. Jean Pierre Brok Ook Jean Pierre Brok woont nog niet zo lang in deze straat: sinds april Toen zijn vorige woning toe was aan renovatie, kwamvoor hemde kans omte verhuizen naar deze pas gerenoveerde woning in dezelfde buurt. Ik kon ook naar een flat verhuizen, maar dat is niets voor mij, vertelt hij. Het bevalt hemuitstekend in de Maarschalk Wavellstraat. Lekker rustig, zegt hij. Jean Pierre bewoont alleen de benedenverdieping: een appartement met één slaapkamer. De verdieping boven hemhoort bij de woning van de buren. Voor Jean Pierre is het groot genoeg, ook al omdat hij vaak van huis is. Zo doet hij onder meer vrijwilligerswerk bij de kegelclub in Berkel-Enschot, waar hij mensen met beperkingen helpt, en volgt hij een computercursus. En dat allemaal naast zijn werk als plantsoenmedewerker bij de Diamant Groep. Het is dan ook niet zo vreemd dat hij de tuin het mooiste vindt aan zijn woning. Ik hou ervan ombuiten te zijn, is zijn verklaring. Ook deze woning was compleet gerenoveerd toen Jean Pierre er kwamwonen. Hij hoefde alleen maar een vloer te leggen en de meubels binnen te zetten. Die namhij mee uit zijn vorige woning. Zijn collectie muziek neemt zichtbaar veel ruimte in beslag. Voornamelijk Nederlandstalig en skihutmuziek, vertelt Jean Pierre over Jean Pierre Brok zijn muzikale voorkeur. De verzameling bussen en vrachtwagens in de vitrinekast staat er puur voor het mooie. Mijn vorige huis was groter, maar hier is alles nieuw, zelfs de keuken. Als ik had mogen kiezen, zou ik een andere kleur genomen hebben, maar ik vind dit ook prima, besluit hij. Buren gezocht Wij zijn op zoek naar meer buren die huren en graag een kijkje in hun thuis willen geven. Wilt u meewerken aan deze rubriek, neem dan contact op met de afdeling communicatie via (013) of naar 6 7

5 Ontmoetingsruimte het WeberHoff Hoffmannfflat voor en door bewoners Het houtengebouwaandehoffmannlaan doet aan de buienkant haast vakantie-achtig. Enals uevendoor éénvan de ramen naar binnen gluurt, komt de sfeer van gezelligheid en ontmoeting u tegemoet. Aan een grote ronde tafel zitten acht dames gezelligte kletsen met een kopje thee. Aan een andere tafel zit een man tevreden de krant van die dag te lezen. Iets verderop legt een oudere mevrouw een stukje aan een puzzel met een grote afbeelding vaneenzwitsers berglandschap. Er staat eenbiljarttafel eneen grote kast vol met boeken en spelletjes. De ontmoetingsruimte van de Hoffmannflat is eigenlijk een heel grote huiskamer. Een grote huiskamer voor iedereen Ik ben zo blij met ons tweede thuis hier Marjan Scholberg, Toon Erkelens, Olga van Dongen, Con Scholberg en Jan Schipper Ook vrijwilligers die een activiteit organiseren, of helpen achter de bar zijn voor ons onmisbaar, vult hij aan. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond leveren ze een bijdrage. Ik gebruik mijn ervaring op het gebied van financiële zaken bij het maken van offertes en het regelen van de activiteiten. Maar stiekemkan ik ook mijn liefde voor de horeca en voor eten hier kwijt, geeft Jan Schipper grinnikend toe. Dat blijkt wel als hij vertelt over de plannen om ook maaltijden te verzorgen en culinaire avondenteorganiseren. Maar ook ideeënzoals thema-avonden over mode staan op het verlanglijstje. En er lopen gesprekken met de reumavereniging omte kijken of zij iets kunnen komen vertellen over gezondheidenbewegen, vertelt hij. Tweede huis Bloed, zweet en tranen Deze bijzondere ruimte naast de flat is er gekomen dankzij de inzet en het enthousiasme van een groot aantal bewoners, in het bijzonder door kartrekkers John Liesting, Willem Jansen en Piet Staffhorst. Van het overleg met de Gemeente tot en met de bouw en de inrichting: debewoners hebbenalles zelf gedaan en dat kostte soms bloed, zweet en tranen. Dit allemaal met de ondersteuning van TBV Wonen en andere partijen, maar debewoners zelf vormdendefundering vanhet gebouw. Ook nude ruimte eentijdje in 8 gebruik is, zijn het de bewoners die de ontmoetingsruimte tot een succes maken. Van creatieve middagen tot bingo s en kaartavondjes. Bewoners van de Hoffmannflat en huurders van TBV Wonen in de Bachlaan kunnen allemaal gebruik maken van de ontmoetingsruimte. Beretrots JanSchipper, voorzittervan VerenigingHetWeberHoff, wantzoheet de ontmoetingsruimte is beretrots: De ontmoetingsruimte is echt opgericht ombewoners uit hunisolement te halen. Niet dat ze hier danverplicht sociaal moetendoen. Het gaat eromdat er eenruimte is waar jeeveneenbakkiekoffiekunt nemenenmensenziet, licht hij toe. Samenmet deanderebestuursledenvandeverenigingzorgt hij voor het reilenenzeilenvandeontmoetingsruimte. Deheer Schipper vervolgt : Ondertussenis bijna 70%vandebewoners lid van de ontmoetingsruimte. Deze leden hebben voorrang opalle activiteiten en betalen een klein bedragvoor een drankje of iets lekkers. En natuurlijk zijn ook niet leden altijd welkom. Als ze zien wat hier allemaal gebeurt, worden ze vanzelf wel lid, voegt Jan Schipper er lachend aan toe. De belangstelling voor de kerstvieringwas bovendienzogroot dat dezebinnenvier dagenvol was. Met name alleenstaande bewoners die er eenleuke enontspannen avond van willen maken met muziek, een drankje en een hapje en... thuis niet meer hoeventeeten. Eentevredenbewoner enregelmatigbezoeker vandeontmoetingsruimte wil nogevenwat kwijt: Ik benzoblij met ons tweede thuis hier. Kijk, sluit Jantevredenaf, hier doenwehet nouvoor. 9

6 MENSenWERK In de verkoop verhuur Even voorstellen: Loodgieter is het allermooiste beroepdat er bestaat, vindt Maikel Witlox. Hij kan het weten, want hij doet dit werk al meer dan 20 jaar. Voor stagiair HischamTaouel moet het allemaal nog beginnen, maar het lijkt eropdat hij zijn leermeester gelijk moet geven. Wonen, leven en genieten in Zonnehof! Yes! 10 Soms zijn er van die dagen dat huismeester Paul fluitend binnenkomt omdat mevrouw Janssen zo blij was met haar douchebeugels. Dat jobcoach Roos het uitschreeuwt als ze hoort dat Fatima nu eencontract heeft bij DeWever. Dat buurmanger trots meldt dat de kerstverlichting weer hangt en brandt - op het Pater van de Elsenplein. Dat Ilse aangeeft dat de bewoner nu zelf snapt hoe ze de zorgtoeslag moet aanvragen. Dat Milo komt vertellendat degraffitimuur klaar is. Dat wijkverpleegkundige Inge even komt melden wat ze allemaal geregeldheeft met de manmijn woonwensen: telzorgersvaneendementebewoonster. Dat Theobinnenzeilt met goednieuws over een Indruk nieuwbouw Onbezorgd huren bewoner van Skaeve Huste. Dat dochterlkon Genieten op het ba lief whatsappt dat ze een goed voor haar zorg in de buurt Fysiotherapeut en project voor school heeft. Dat Khadija oetingsruimte Restaurant en ontm met acht vrouwen uit de wijk een plan htbij Groene omgeving dic smeedt over toezicht op het plein. Dat g Energiezuinige wonin een bewoonster vol trots vertelt dat ze eling ko Vloerverwarming en bijna schuldenvrij is. Dat Nell een ver Parkeerplaats auto warde bewoner weer op de rit heeft. Dat Yuri eenvrijwilliger heeft gescout om boodschappen te doen voor de buurman. Dat... Dit is eind volgend jaar allemaal mogelijk aan de Professor Gimbrèrelaan, in de mooie wijk De Reit in Tilburg! De 43 comfortabele driekamerappartementen met Soms zijn er van die dagen dat we balkon liggen opkorte afstandvan het park de Oude Warande. elkaar aankijken en uit volle borst Yes, we can! roepen, geïnspizorg en gezelligheid in de buurt reerd door die meneer Obama, De ruime binnengalerij biedt toegang tot het appartement met twee slaapkamers en die ook nog pas geleden herbergruimte. De moderne badkamer beschikt over een douche, toilet en wastafel. Er is kozenis. Hij moest eens weten. ook een mogelijkheid voor een apart toilet. De ontmoetingsruimte en het restaurant biedenugezelligheidénbovendienlekker etenonder ééndak. Dehuurprijzenengrootte Ralf Embrechts is bedragen circa 664,- (± 70 m²) en 825,- (± 90 m²). MOM-manager enwerkzaam intilburgsebuurten. Informatie?Wilt u dat wij u op de hoogte houden over de verhuur van deze nieuwe Meer info: appartementenenontvangt ugraagde nieuwsbrief? Neemt udancontact opmet het team Verhuur, telefoon (013) , of naar Volgde ontwikkelingen van Zonnehof opfacebook en Twitter! Zonnehof Maikel en Hischam bij TBV Wonen Maikel Witlox werkt al sinds 1991 als loodgieter bij TBV Wonen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderhoud- en renovatieklussen, overal inhuis. Wij komenvan onderdegrondtotaanhetdakvaneenhuis, vertelt hij. Wesluitenkeukens aan, monteren badkamers, doen dak- en leidingwerk enookbeperkt cv-werkzaamheden. Zelf doe ik graag rioolwerk. Vraag me niet waarom, maar het boeit me gewoon. Ik houd van uitdagende grote klussen. Het is veelzijdig werk en dat is ook wat het zo leuk maakt. Geendagis hetzelfde. HischamTaouel (15) knikt instemmend. De loodgieter in opleiding gaat vier dagen in de week naar de vakschool. Sinds een paar maanden gaat hij iedere donderdag met Maikel mee, als stagiair. En dat bevalt prima: Ik heb veel geleerd in die tijd en ik hebal aanverschillendeklussen mee mogen werken. Zo moeten ze het toch leren, vult Maikel aan. Door het te doen. Helemaal niet erg als zeeenkeer wat verknallen. Doenwehet gewoon nog een keer. Als ze maar bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en te leren van hun fouten. Ze moeten er wel zininhebben, anders wordt het niks. Die zin is er bij Hischamzeer zeker. Behalve dat hij het werk leuk vindt, geniet hij er ook vanomhuurders tevredentestellen. Als je klanten achterlaat met een glimlach, dan is het voor mij goed. Eenheel goeduitgangspunt, volgens Maikel Witlox. Ja, die komt er wel. Hij is netjes, beleefd, leergierig en flexibel. Zozieik het graag. Maikel en Hischam privé Als het werk gedaan is, is het tijd voor andere dingen, al hebben ze beiden niet echt eenfavorietehobby. Maikel computert graag, is vaak te vinden langs de lijn bij de voetbalwedstrijden van zijn kinderen en in de grote schuur achter zijn huis. Daar ben ik bezigmet allerlei klus- enknutseldingen. Ook buiten mijn werk omdoe ik dat graag. Behalve in de wintermaanden, want dan is het tekoudindieschuur. Danzittenwelekker bij dehoutkachel enstokenwehet hout dat ikzelf gekapt, gezaagdengekliefdheb. Hischamis na school- en werktijd het liefst bij zijn vrienden. We ontmoeten elkaar meestal buiten, op het plein bijvoorbeeld. Vaak sprekenwe danaf wat we gaandoen, karten of zo. Maar we zijn ook gewoon graag buiten, maakt niet uit wat voor weer het is. Als we het toch te slecht vinden buiten, spreken we af in het buurtcentrum. Wevermakenons altijdwel. Maikel en Hischam 11

7 Onderhoudstip! De winter kan ook overlast met zich mee brengen. Vooral als het flink gaat sneeuwen. U kunt uw stoep voor uw woning sneeuwvrij houden en gratis een zak strooizout afhalen bij het Brabants Afval Team aan de Ceramstraat 6.Op vindt u meer informatie. Openingstijden In verband met de feestdagen zijn wij van maandag 24 december tot en met 26 december gesloten. Ook op 1 januari zijn wij dicht. U kunt voor spoedeisende zaken wel terecht bij onze reparatielijn op (013) Wij wensen u fijne feestdagen! Colofon Oplage: exemplaren Hoofdredactie: Marleen Wickering, TBV Wonen Tekst: Redactie TBV Wonen: Ati Biemans, Reinier Zegers, MarcovanBoxtel, CeciledeNatris, AstridVerhees, MarleenWickering Esther Nagtegaal, Esther schrijft Column blz. 10: Ralf Embrechts Een cadeautje van ons aan u Ook dit jaar kunt ueenkalender aanvragenals uhuurder bent vantbvwonen. Vul het formulier inopdewebsite of bel (013) enukrijgt dekalender thuisgestuurd. Fotografie cover, blz. 4, 6-7, 8-9, 11: Anja Dierx blz. 10 foto Ralf Embrechts: Bart van Hattum Overig: TBV Wonen, Shutterstock Vormgeving: Schwung reclame + internet Druk: Drukkerij Groels, Tilburg Vragen, opmerkingen of tips? Telefoonnummer: (013) TBV Wonen Spoorlaan 430, 5038 CG Tilburg Website: 12 Algemeen Telefoonnummer: (013) Verhuurlijn: (013) Reparatielijn: (013) Faxnummer: (013)

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Vijverhof Groot in kleinschalig wonen De Rijnhoven Ouderenzorg in Woerden, Harmelen, Vleuten, De Meern, Mon2oort en Leidsche Rijn. Wonen zoals thuis Een ruime

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

CARINTREGGELAND HUIS DOKTER EEKMANHOF DENEKAMP

CARINTREGGELAND HUIS DOKTER EEKMANHOF DENEKAMP CARINTREGGELAND HUIS DOKTER EEKMANHOF DENEKAMP Een veilige, warme omgeving in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

In de Buurt. Even. gesprek lost burenruzie op. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. jaargang 3 nummer 9 najaar 2012

In de Buurt. Even. gesprek lost burenruzie op. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. jaargang 3 nummer 9 najaar 2012 In de Buurt jaargang 3 nummer 9 najaar 2012 Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen Even Wat terugblikken deden wij het Een afgelopen goed jaar gesprek voor lost u Een veel goed op gesprek lost burenruzie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Veilig en prettig wonen in een groene omgeving. Eikenhorst. Voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking

Veilig en prettig wonen in een groene omgeving. Eikenhorst. Voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking Veilig en prettig wonen in een groene omgeving Eikenhorst Voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking Van harte welkom in Eikenhorst, woonzorglocatie voor beschermd wonen op Park

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont.

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. www.edusom.nl Opstartlessen Les 2. Wonen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst. Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen.

Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst. Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen. Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen. Fijn wonen vragenlijst Persoonlijke vragen: Wat vind je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Binnenrijk.

Binnenrijk. Binnenrijk www.pleyade.nl Van een kort praatje tot een diepgaand gesprek; Pleyade koestert ieder contact. Welkom bij Binnenrijk, welkom bij Pleyade Bij Binnenrijk bieden we liefdevolle zorg aan ouderen

Nadere informatie

Huizen. Netjes onderhouden. Uitgebouwde woonkamer/ keuken. 4 slaapkamers. Zonnige tuin met westligging. Fijne woonomgeving, nabij binnenstad

Huizen. Netjes onderhouden. Uitgebouwde woonkamer/ keuken. 4 slaapkamers. Zonnige tuin met westligging. Fijne woonomgeving, nabij binnenstad Huizen vanhendriks Lambert van Noortstraat 22, 3812 SC Amersfoort Uitgebouwde woonkamer/ keuken Zonnige tuin met westligging 4 slaapkamers Netjes onderhouden Fijne woonomgeving, nabij binnenstad H47 Kenmerken

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

GRONINGEN Regattaweg 210

GRONINGEN Regattaweg 210 GRONINGEN Regattaweg 210 Vraagprijs: 195.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen

bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen Weer op uzelf? U woont in een verzorgingshuis of een aanleunwoning naast

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Het leukste. eengezinswoningen. wonenophetleukstepunt.nl

Het leukste. eengezinswoningen. wonenophetleukstepunt.nl Het leukste eengezinswoige GROE & Stads wonen in nieuw west wonenophetleukstepunt.nl vrije Sector Huur Osdorper Ban in ontwikkeling Sociale huur start bouw september 2013 FASE 1 eengezinswoningen FASE

Nadere informatie

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier.

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier. Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen 55 huurappartementen Vida en Armonia Plattegronden en huurprijzen www.spaanskwartier.nl Armonia President Rooseveltlaan Salvador Dalístraat Vida Antoní Gaudipark

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Karel Appellaan 11 Rhoon Rijwoning Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw 11 Eengezinswoning voor een groot gezin Aan de dorpsrand van Rhoon ligt het sfeervolle, landelijke Essendael. In deze kleine

Nadere informatie

WELKE LIEFDESTAAL HEB JIJ?

WELKE LIEFDESTAAL HEB JIJ? WELKE LIEFDESTAAL HEB JIJ? Volgens psycholoog Gary Chapman zijn er vijf universele liefdestalen, waarin mensen liefde kunnen en ontvangen. Iedereen heeft een of twee liefdestalen waardoor hij of zij zich

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert augustus/september 2009

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert augustus/september 2009 Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert augustus/september 2009 Lieve familie en vrienden, Vanaf mid-augustus stond (bijna) alles in het teken van verhuizen en het klussen in ons nieuwe huis. Maar:

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Hoflaan oneven 101-167, Weidehof nrs 33-56 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben we van u gehoord? Wat zijn de voorgenomen plannen? Wanneer willen we dat doen en

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Stijlvol wonen aan het Spaarne Aurora in Heemstede

Stijlvol wonen aan het Spaarne Aurora in Heemstede 19 nieuwbouw appartementen in de vrije sector Stijlvol wonen aan het Spaarne Aurora in Heemstede Aan de oever van de Spaarne, naast het Spaarne ziekenhuis in Heemstede, staat Aurora. Een kleinschalig,

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

Beste verwanten en buren

Beste verwanten en buren juli-augustus 2014 Bouwbrief 6 Herontwikkeling locatie De Wissel Beste verwanten en buren Voorlopig is dit de laatste bouwbrief wat de gebouwen W5 en W7 betreft. Men gaat er namelijk 3 juli al naartoe

Nadere informatie

In de Buurt. Is de huur. al betaald? Bewoner in het zonnetje Mariëngaarde krijgt nieuwe bestemming. Wat deden wij het afgelopen jaar voor u Een goed

In de Buurt. Is de huur. al betaald? Bewoner in het zonnetje Mariëngaarde krijgt nieuwe bestemming. Wat deden wij het afgelopen jaar voor u Een goed In de Buurt j a a r g a n g 4 n u m m e r 1 3 n a j a a r 2 0 1 3 B e w o n e r s b l a d v o o r a l l e h u u r d e r s va n T B V W o n e n Wat deden wij het afgelopen jaar voor u Een goed Is de huur

Nadere informatie

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten?

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 1. Rechte tellingen Buren Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren, andere buurtgenoten zien elkaar eigenlijk niet zoveel. 6 1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 51% 5

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Wonen OP de Es in Norg. 10 betaalbare. woningen

Wonen OP de Es in Norg. 10 betaalbare. woningen Wonen OP de Es in Norg Binnen vijf minuten alles bij de hand Het knusse Norg ligt in de kop van Drenthe. Een sfeervol esdorp waar je volop voorzieningen bij de hand hebt. Vanuit je nieuwe woning ben je

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312.

Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312. Verhuurbrochure Voorwoord Het seniorenwooncomplex De Kolenbranderhof bevindt zich in het centrum van Tubbergen op de hoek van de Almeloseweg en de Waldeckstraat. De winkels bevinden zich op loopafstand.

Nadere informatie

Mijn huis, mijn thuis

Mijn huis, mijn thuis Les 5: Mijn huis, mijn thuis (A-klas) Mijn huis, mijn thuis 1. Mijn huis Mijn naam is Ik ben jaar oud. Ik woon in Ik woon samen met... mensen. Heb je een broer? JA / NEE Heb je een zus? JA / NEE Mijn huis

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen:

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen: Overlast 1 Waar mensen samen wonen kan het voorkomen dat er irritaties groeien door overlast. Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprekje al.

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Haarlem. Gezellig en ruim wonen bij centrum Haarlem. Kleverpark. www.boonstra.nl. Prijs: 1.150,00 per maand en parkeren in de kelder 75,00 per/mnd.

Haarlem. Gezellig en ruim wonen bij centrum Haarlem. Kleverpark. www.boonstra.nl. Prijs: 1.150,00 per maand en parkeren in de kelder 75,00 per/mnd. Haarlem Gezellig en ruim wonen bij centrum Haarlem Een geborgen, sfeer. Dat is kenmerkend voor de Kleverparkbuurt. Deze lichte appartementen grenzen aan het Bolwerk, de groene strook om centrum Haarlem.

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER Je gaat studeren en je gaat op zoek naar een goede studentenwoning. Je wil graag een kamer huren samen met een collega-student. Wat moet je doen? 1. Maak de oefeningen op blad 2 en blad 3. 2. Controleer

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Als het snel moet gaan, is bouwen met houtskelet ideaal. www.sibomat.be

Als het snel moet gaan, is bouwen met houtskelet ideaal. www.sibomat.be Als het snel moet gaan, is bouwen met houtskelet ideaal. www.sibomat.be Wie zegt baksteen in de maag, denkt aan Luc D. (46). Bouwen zit in zijn bloed. Nadat hij zijn eerste woning had gerenoveerd, wilde

Nadere informatie

EE P6 n huis huren/ verhuizen

EE P6 n huis huren/ verhuizen CP6 Een huis huren/ verhuizen In Nederland kunt u een huis huren of een huis kopen. In cruciale praktijksituatie 6 oefent u met het kiezen en huren van een huis en met het doorgeven van uw verhuizing.

Nadere informatie

Huizen. Licht appartement. Unieke locatie, vrij uitzicht. Royaal dakterras. Voldoende parkeergelegenheid. Rustig, maar dichtbij winkels gelegen

Huizen. Licht appartement. Unieke locatie, vrij uitzicht. Royaal dakterras. Voldoende parkeergelegenheid. Rustig, maar dichtbij winkels gelegen Huizen vanhendriks Groningensingel 1059, 6835 HW Arnhem Unieke locatie, vrij uitzicht Royaal dakterras Voldoende parkeergelegenheid Licht appartement Rustig, maar dichtbij winkels gelegen H49 H49 Kenmerken

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf uw woning aanpassen? Wat leest u in deze folder? Met wie neemt u contact op als u iets wilt veranderen in uw woning? Welke eisen stelt Woonzorg Nederland

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

ZUIDHORN van Houtenstraat 2

ZUIDHORN van Houtenstraat 2 ZUIDHORN van Houtenstraat 2 Vraagprijs: 245.000 kosten koper Omschrijving ZUIDHORN - van Houtenstraat 2 Op grote hoekkavel gelegen, ruim opgezette halfvrijstaande woning met meer dan 150 m2 woonoppervlakte!

Nadere informatie

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit Vrijwilligerswerk op de locatie Kempenhof, maandag Vervoer van cliënten, intern In staat zijn om een rolstoel te kunnen duwen, cliënten van en naar bijvoorbeeld de kapper/fysio brengen Maandagochtend 9.30-12.00u

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER overlast

uren INFORMATIE OVER overlast uren INFORMATIE OVER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan door overlast. In deze folder geven wij u tips hoe u

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief.

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. Gewoon gezellig, lekker actief! Met de activiteiten van Savant Zorg kunt u samen met anderen veel plezier beleven.

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Edisonstraat 46-D AW Breda. Huurprijs: 901,11 p.m. (excl. servicekosten) WonenBreburg. woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te huur

Edisonstraat 46-D AW Breda. Huurprijs: 901,11 p.m. (excl. servicekosten) WonenBreburg. woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te huur Edisonstraat 46-D3 4816 AW Breda woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te huur Huurprijs: 901,11 p.m. (excl. servicekosten) WonenBreburg vrijesectorbreda@wonenbreburg.nl 013-539 99 11 www.wonenbreburg.nl

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie