UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT"

Transcriptie

1 UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER

2 Van de [nieuwe] Voorzitter door Paul Hendriks De tweede nieuwsbrief van 2004 het juni nummer of misschien wel de vakantie-uitgave van ons verenigingsblad ligt voor uw neus. En dat nu net voordat u op vakantie gaat. Er dient dus al direct een belangrijke beslissing te worden genomen. Nemen we deze uitgave gewoon mee op vakantie of komt hij boven op de stapel te lezen vakliteratuur? Ons verenigingsblad is géén zware kost, inhoudelijk misschien zelfs wel gezellig om te lezen; dus mijn advies neem hem lekker mee en lees hem onder de parasol bij een heerlijk glas bier, wijn of fris op je vakantiebestemming. Gedurende het tweede kwartaal zijn er ook weer tal van zaken de revue gepasseerd. Op 30 en 31 maart jl. hebben wij als CJBers een straatje mogen vullen op de Business Dagen Drechtsteden. Het waren een paar gezellige en voor onze vereniging vruchtbare dagen. Ook door / dankzij onze deelname mochten we weer een paar nieuwe leden aan ons bestand toevoegen. Een uiterst positieve ontwikkeling in een zorgelijke tijd, hoewel er toch duidelijk weer licht aan de economische horizon gloort. Niet alleen bij onze vereniging zien we een toename van het aantal leden. Ook andere verenigingen zien hun ledenbestand toenemen. Blijkbaar zien toch steeds meer en meer ondernemers in dat wachten op opdrachten of klanten die binnen komen vallen een zinloos verpozen is. Netwerken is in!! Steeds meer ondernemersverenigingen gaan nu zelfs ontbijtsessies plannen. Ondernemers die s-morgens om half acht bij elkaar gaan zitten en tijdens het nuttigen van een croissantje met een of meerdere medeondernemers hun contacten leggen. Deze ontbijtsessies zijn echter zeker niet geschikt voor uw voorzitter. Alhoewel hij vroeg genoeg op is, is hij zeker op genoemd tijdstip uiterst non-communicatief. Op 19 april hebben we een goed verzorgde bedrijfspresentatie gehad, gebracht door Norman Driver van ND-IT Consultancy & Design in combinatie met een gezellige borrel voor leden en introducés. Op deze avond werd ook de door het CJB beschikbaar gestelde prijs, van de prijsvraag op de Business Dagen Drechtsteden, uitgereikt. Op 17 mei hebben we een hele leuke avond verzorgd gekregen van Ankie Woltman; nu weten wij als CJB-ers alles over mediation, confictbemiddeling dus. Niet dus. Het is best nog een gecompliceerd geheel, waarover we de laatste tijd meer en meer horen zien en lezen. Vanaf deze plaats moet ik Ankie Woltman een groot compliment maken. Het is mijns inziens best moeilijk over een dergelijk onderwerp in een zo n korte tijdspanne het een en ander duidelijk te maken. Zij is daar echter zeker in geslaagd. Leuk onderdeel van deze uitleg was de casus welke ons werd voorgeschoteld en waarover druk werd gediscussieerd. Behoorlijk wat interactie was het resultaat. En dan last maar zeker niet least ons social event 2004 gehouden op 25 juni. Een compliment aan onze programmacommissie! Rivierzeilen met de Helena. Ingezet door middel van Feestjeophetwater en culinair omlijst door Cooking n catering. Het rivierzeilen was leuk; jammer dat de zomerstorm net daags hiervoor was geluwd. Maar nog belangrijker, het was gezellig en zeer ontspannend! Een perfecte afsluiting van het eerste halfjaar Al met al belooft dit ook voor het najaar 2004 veel goeds. Ik wens jullie allemaal een heel plezierige en zonnige vakantie toe. Tot 6 september!! Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 3.

3 Er WAZ eens door MKB-Nederland Nieuwe verzekering moeilijk verzekerbaren na afschaffing WAZ rond MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn een oplossing overeengekomen voor moeilijk verzekerbare ondernemers na afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) op 1 juli aanstaande. De moeilijk verzekerbare ondernemers zouden bij arbeidsongeschiktheid terugvallen op de Algemene Bijstandswet en eerst het eigen vermogen moeten opeten, alvorens een uitkering kan worden verkregen. Als oplossing bieden MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars nu per 1 juli een verzekering die voor elke ondernemer toegankelijk is, met een uitkering en premie die ongeveer gelijk liggen aan de WAZ. Deze verzekering is tot stand gekomen op basis van het uitgangspunt dat elke zelfstandige zich moet kunnen verzekeren tegen de huidige maximale WAZ-dekking ( ,- op jaarbasis). Het Verbond van Verzekeraars adviseert zijn leden het product aan te bieden tegen een gemiddelde nettopremie gelijk aan de WAZ ( 2.200,- per jaar). MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe verzekering zelfstandigen die ook nu al moeilijk verzekerbaar zijn, een goede oplossing biedt. Als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen of willen afsluiten. Deze oplossing garandeert dat iedere zelfstandige zich kan verzekeren binnen drie maanden na afschaffing van de WAZ en binnen drie maanden na het starten van een nieuwe onderneming. Uitgegaan wordt van een wachttijd van twee jaar na de eerste ziektedag. De uitkering wordt uitsluitend verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. De geadviseerde nettopremie loopt uiteen van 2.000,- tot 2.500,- afhankelijk van het soort beroep dat wordt uitgeoefend. Wanneer arbeidsongeschiktheid optreedt in de eerste vijf jaar na afsluiting van de verzekering is de dekking beperkt tot maximaal vijf jaar. Als arbeidsongeschiktheid optreedt na vijf jaar dan vindt dekking plaats tot 65 jaar. Deze verzekering heeft geen negatief effect op de premies van de overige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Voor het grootste gedeelte van de ondernemers is de afschaffing van de WAZ voordelig: zij kunnen zich nu tegen betere condities en op vrijwillige basis tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. De afschaffing van de WAZ is het resultaat van een jarenlange lobby van MKBNederland. Voor de kleine groep zelfstandigen die zich moeilijk kunnen verzekeren, zijn MKB- Nederland en het Verbond van Verzekeraars nu een nieuwe verzekering overeengekomen, gebaseerd op de WAZ. Bron: MKB-Nederland Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 4.

4 Terug uit de BV met dank aan JMH Adviseurs De verlaging van het toptarief van de inkomstenbelasting bij de invoering van de Wet IB 2001 en het feit dat ondernemingsresultaten in economisch mindere tijden onder druk komen te staan kunnen ertoe leiden dat het interessant kan zijn de rechtsvorm BV in te ruilen voor die van een persoonlijke onderneming. De meest toegepaste methoden daarbij zijn: overdracht van (een deel) van de onderneming van de BV aan de directeurgrootaandeelhouder; inbreng van de onderneming van de BV in een personenvennootschap samen met de directeur-grootaandeelhouder; faciliteit van de geruisloze terugkeer van artikel 14c Wet Vennootschaps-belasting Het is per onderneming verschillend welke van bovenstaande methoden het meest geschikt is. Redenen om niet voor de faciliteit van de geruisloze terugkeer te kiezen zijn: a. indien er een lijfrente- en/of pensioenverplichting in de BV aanwezig is moet deze worden afgestort bij een professionele verzekeraar; het ontbreken van liquide middelen kan daarbij een struikelblok vormen; er vindt onmiddellijk heffing plaats over stille reserves in vermogensbestanddelen die niet tot het ondernemingsvermogen van de voortzettende directeurgrootaandeelhouder gaan horen. Redenen om juist wel voor de geruisloze terugkeer te kiezen kunnen zijn: a. vrijstelling overdrachtsbelasting voor onroerende zaken die tot het ondernemings-vermogen van de voortzettende directeur-grootaandeelhouder gaan horen; b. geen afrekening over ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen die door de terugkeer verplicht ondernemingsvermogen worden; overgang van niet-verrekende verliezen van de BV. Bij de keuze voor de geruisloze terugkeer vindt er uitstel van belastingheffing plaats. De combinatie van de claim in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (box 2) wordt omgezet in een enkelvoudige inkomstenbelastingclaim (box 1); deze enkelvoudige claim komt tot uitdrukking door een terugkeerreserve op de balans van de persoonlijke onderneming. Deze reserve valt uiterlijk vrij bij staking van de persoonlijke onderneming. Wil men gebruik maken van de faciliteit van de geruisloze terugkeer, dan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a. de aandelen moeten op het overgangstijdstip volledig in handen zijn van één of meer natuurlijke personen; b. de ondernemer dient een onderneming te drijven zoals dat is gedefinieerd in de Wet Inkomstenbelasting 2001; c. de gehele onderneming moet door de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit worden voortgezet; d. de voortzettende aandeelhouders treden met betrekking tot de belastingheffing in de plaats van de BV; e. de BV moet ontbonden worden; de BV en de voortzettende aandeelhouders moeten verzoeken om toepassing van de regeling. Uit bovenstaande blijkt dat de uitvoering van een terugkeer uit de BV maatwerk is, waarbij zorgvuldigheid geboden is. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 5.

5 COMPUTERbeveiliging: FIREWALL door norman Driver Wat is nu precies een firewall? De Engelse term firewall (vrij vertaald brandmuur ) stamt uit de wereld van de brandpreventie. Vroeger kwam het in steden regelmatig voor dat door wat begon als een klein brandje hele woonblokken of wijken in de as werden gelegd, omdat de vlammen in de dichtbebouwde straten snel van huis naar huis konden overspringen. Men is toen op het idee gekomen om tussen de huizen brandmuren te bouwen. Deze muren waren van een bepaalde dikte en stabiliteit en moesten er voor zorgen dat het vuur niet van huis op huis kon overspringen. Bij de ontwikkeling van bescherming van computers en computernetwerken koos men voor de voor de hand liggende benaming firewall, omdat ook hier voorkomen moet worden dat gevaren en schade van het ene deel van een computer of computernetwerk op een ander overspringt. Goede portier Een firewall vervult de functie van toegangspoort tot een computer of computernetwerk en werkt ongeveer als een portier. De firewall kijkt naar alle verkeer dat naar binnen of naar buiten gaat. Van belang is het hierbij wel regels op te stellen waar het verkeer zich aan dient te houden. Aan de hand van deze regels houdt de firewall, net als een goed geinstrueerde portier, verdacht of niet toegestaan netwerkverkeer tegen. Ook, net als bij een portier, houdt de firewall een administratie bij van het bezoek. Soorten Er zijn verschillende typen firewall oplossingen; voor professioneel of privé gebruik. De professionele firewall oplossingen hebben als taak het beschermen van een (bedrijfs) computernetwerk, dat verbonden is met het Internet. De firewall wordt hier tussen het Internet en het interne computernetwerk geplaatst. Zulke professionele firewall oplossingen zijn minder geschikt voor privé-gebruikers. Ze zijn meestal zeer kostbaar en het installeren/configureren is nogal moeilijk. Er zijn wel routers al dan niet met ADSL of Kabelmodem met ingebouwde firewall die in een kleine netwerk (thuis) goed te gebruiken zijn. Om de eigen computer te beschermen kunt u beter een product kiezen uit de reeks personal firewalls. Daarbij gaat het om software producten, die als uitbreiding van het besturingssysteem worden geïnstalleerd. Ze zijn aanzienlijk goedkoper dan de professionele firewall oplossingen en vooral makkelijker te bedienen. Veel personal firewalls zijn gratis te downloaden van het Internet. Van veel van deze programma s zijn ook professionele versies te koop. Deze hoeft u voor thuisgebruik echter niet aan te schaffen. De gratis versies zijn dan wel uitgeklede programma s maar voldoen prima. Waarom heb je een firewall nodig? Het Internet is een verzameling computers en computernetwerken die met elkaar verbonden zijn. Neem als voorbeeld een computer thuis waarmee bij een Internet provider is ingebeld, of die een ADSL- of kabelaansluiting heeft. Deze computer is daardoor een onderdeel van het Internet. Dat betekent dat met deze computer een verbinding gemaakt kan worden met allerlei andere computers op het Internet, bijvoorbeeld om webpagina s te bekijken of om bestanden te downloaden. Andersom betekent dit dat andere computers ook het initiatief kunnen nemen om een ver- Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 6.

6 COMPUTERbeveiliging: FIREWALL [vervolg] binding op te zetten met deze computer. Als je bijvoorbeeld thuis een webserver hebt geinstalleerd dan kunnen anderen met hun webbrowser een verbinding maken met je webserver om de website te bekijken die daarop draait. En als je gebruik maakt van een peerto-peer-programma dan kunnen anderen een verbinding maken om de bestanden te downloaden die je aanbiedt. Ongewenste activiteiten Naast de hierboven beschreven normale activiteiten, kunnen er helaas ook een heleboel ongewenste activiteiten plaatsvinden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden: Een computer kan tijdens normaal gebruik toegankelijk zijn voor kwaadwillenden van buitenaf. Dit is afhankelijk van de installatie en instellingen van het besturingssysteem, maar is niet altijd duidelijk voor de gebruiker. In zulke gevallen kan het mogelijk zijn voor derden om bestanden op de computer te bekijken en soms zelfs te verwijderen. Met poortscans wordt informatie naar een computer gestuurd en aan de hand van de reactie van die computer wordt bepaald of er en wat voor communicatie er mogelijk is. Een poortscan gaat vaak vooraf aan een feitelijke hackpoging. Trojaanse paarden worden vaak als onderdeel van een legitiem programma of als onderdeel van een virus op een computer geïnstalleerd. Eenmaal aanwezig op de computer kunnen ze verbindingen van buitenaf aannemen om anderen toegang te geven tot de computer. Ook kunnen trojaanse paarden zo opgezet zijn dat ze zelf informatie verzamelen en deze naar een derde partij sturen. Het gaat dan vaak om bijvoorbeeld bezochte websites of toetsaanslagen, en daarmee dus zaken als wachtwoorden of creditcardnummers. Bescherming Het mag duidelijk zijn dat een computer die onderdeel uitmaakt van het Internet en die niet beschermd is door middel van een firewall, erg kwetsbaar is. Daarnaast is door de schending van de privacy die bovenstaande activiteiten met zich mee kan brengen ook de gebruiker zelf kwetsbaar. Een firewall heb je nodig om ongewenste activiteiten zoals hierboven aangegeven tegen te houden. In principe is elke activiteit waar een gebruiker niet zelf voor kiest ongewenst, en de meeste firewalls werken ook volgens dit principe: al het netwerkverkeer, van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, wordt tegengehouden, tenzij dit expliciet is toegestaan. Het is dus belangrijk dat een firewall goed ingesteld is. Tekortkoming Ook een goed ingestelde firewall kan echter niet altijd het goede netwerkverkeer van het kwade onderscheiden. De meeste personal firewalls kijken namelijk alleen waar het netwerkverkeer vandaan komt en waar het naartoe gaat. Er zijn zaken die volgens de ingestelde regels van een firewall toegestaan zijn, maar toch ongewenst kunnen zijn, bijvoorbeeld: Een virus dat per binnenkomt zal ongestoord langs de firewall komen. De wordt immers door een mailprogramma bij de server van de Internet provider opgehaald, en dit is volgens de regels van de firewall toegestaan. De firewall kan de inhoud van de niet bekijken. Een virus dat geactiveerd wordt op Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 7.

7 COMPUTERbeveiliging: FIREWALL [vervolg & eind] een computer kan zichzelf door middel van Outlook naar andere adressen doorsturen. Een firewall zal in zo n geval zien dat Outlook het veel netwerkverkeer veroorzaakt naar de server van de Internet provider. Omdat Outlook volgens de regels van de firewall een verbinding mag maken met de server van de Internet provider, zal de firewall dit toestaan. Een webserver die op een computer draait, is bereikbaar voor computers op het Internet. Kwaadwillenden kunnen een verbinding met de webserver maken en proberen om bepaalde opdrachten uit te laten voeren of de webserver op andere manier te misbruiken. Omdat volgens de regels iedereen een verbinding mag maken met de webserver, laat de firewall dit toe. Er zijn overigens professionele firewalls die verder kunnen kijken dan alleen de bron en de bestemming van netwerkverkeer. Deze firewalls kunnen ook de inhoud van het verkeer tot op zekere hoogte bekijken en analyseren, en zijn daardoor een stuk krachtiger. Firewalls kunnen geen volledige veiligheid garanderen. Het blijft daarom van belang om ook andere maatregelen te nemen om veilig gebruik te maken van een computer. Met dank aan Norman Driver l kort NIEUWS Verliessituatie in de Inkomstenbelasting Zoals iedereen weet, leven we in een economische mindere tijd. Daardoor verdienen de meeste ondernemers minder en kan het zelfs voorkomen dat er een verliessituatie ontstaat voor de onderneming. Wat gebeurt er nu met een verlies wat door de onderneming wordt geleden. Ondernemingsverlies is een verlies in box 1. Ondernemingsverlies is daardoor alleen te verrekenen met inkomsten in box 1. Ondernemingsverlies wordt in eerste instantie verrekend met overige positieve inkomsten in box 1. Resteert er dan nog een negatief inkomen in box 1, dan wordt dit verrekend met de positieve inkomsten in box 1 uit de voorgaande drie jaren. Hebt u in die jaren inkomstenbelasting betaald over inkomsten in box 1 dan krijgt u dat (gedeeltelijk) terug. Verrekening begint bij de oudste van deze drie jaren. Is het ondernemingsverlies in het belastingjaar zo aanzienlijk geweest dat het niet volledig verrekend kan worden met de positieve inkomsten in box 1 uit de voorgaande drie jaren, dan blijft dit verlies staan en kan het verrekend worden met toekomstige positieve inkomsten in box 1. Daarbij is ondernemingsverlies onbeperkt verrekenbaar, andere verliezen zijn slechts beperkt verrekenbaar tot de volgende acht jaar. Ook als er geen verliessituatie is kan er wellicht geld terugkomen van de fiscus. In het geval er in de voorgaande jaren veel is verdiend en daardoor belasting betaald tegen het hoogste tarief van 52%, en in het huidige jaar is er een grote terugval in de ondernemingswinst waardoor er nog maar belasting wordt betaald tegen de laagste tarieven, kennen we de regeling van middeling voor zowel de Inkomstenbelasting als de WAZ. Daarbij worden de belastbare inkomens uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren gelijkmatig over de drie jaren verdeeld. Bedoeling daarvan is dat de inkomens van de "goede" jaren in een lagere tariefschijf terechtkomen, zodat er als het ware over die jaren te veel belasting is betaald. Is daarbij de drempel van EUR 545 overschreden, dan is er een teruggaaf van belasting. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 8.

8 de KUNST van het KIEZEN door Nelleke Smits Na jarenlang in het bijzonder prettige bestuur onder leiding van Onno Keuker te hebben gezeten én in de programmacommissie vond ik het een goede zaak mijn activiteiten over te dragen aan een nieuwe generatie. Een keuze die je op een dag moet maken. De bijeenkomsten van het CJB ervaar ik nog steeds als bijzonder aangenaam en de sfeer is ontspannen en positief te noemen. Mijn eerste kennismaking met het CJB was op de bedrijvenkontaktdagen (nog in de Merwehal) in als functie van eigenaresse van Galerie Etalage. Na de start van mijn bedrijf Iv-Support heb ik besloten als sponsor verder te gaan. Ook weer een keuze die je kunt maken met je bedrijf! In het kort wil ik graag een korte toelichting op de bedrijfsactiviteiten van Iv-Support geven. Iv-Support is opgericht in 1999 en begonnen in een pand op het bedrijventerrein te Ridderkerk. Na een snelle groei en het feit dat we helemaal waren uitgekeken op de tegenover ons kantoor geparkeerde vrachtwagens hebben we besloten een meer passende werkomgeving te gaan vinden. En dat is gelukt! Sedert november 2002 zitten wij in het schitterende pand Stokholm aan de Wolwevershaven te Dordrecht. De omgeving is prachtig, het pand heeft een ongekende allure en een stukje lopen vanwege de Dordtse parkeerproblematiek is in ieder seizoen een welkome verrassing. Kortom wij zitten hier op onze plaats, een bewuste keuze dus. Onze activiteiten bestaan uit het werven & selecteren en uitzenden van administratief, commercieel en secretarieel personeel op MBO en HBO gebied. Daarnaast verrichten wij ook diverse andere secretariële opdrachten zoals het notuleren van vergaderingen, het verzorgen van mailings en diverse interim opdrachten. Ons motto is: bij elkaar brengen wat bij elkaar past. Een dure oplossing?? Absoluut niet. Deze manier van werving en selectie voorkomt dure advertenties, het eindeloos ontvangen van sollicitanten en het testen, referenties inwinnen etc. Een aanrader voor ieder ondernemer die gewoon met zijn vak bezig wil zijn. Bovendien is uit het recent verschenen rapport De kosten van flexibiliteit van IBM Business Consulting Services gebleken dat uitzendpersoneel zeker niet duurder is dan vast personeel. Wij kunnen inmiddels rekenen op een grote relatiekring van multinationals, internationale en nationale bedrijven en veel gemeentes in de regio. Met enige trots kunnen we dan ook vaststellen dat het ons als relatief klein bureau gelukt is een vaste voet aan de grond te krijgen. Ook bij het selecteren van onze kandidaten maken wij duidelijke keuzes. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Een goed intakegesprek vormt de basis voor een succesvolle plaatsing. Plannen voor de toekomst zijn er genoeg het veranderende economische tij verandert daar niets aan. Zo bestaat er sinds kort de mogelijkheid om bedrijven op tijdelijke basis te assisteren en te adviseren op het gebied van personeel en organisatie en het begeleiden van reorganisaties en het daarbij behorende outplacement is eveneens een activiteit. Vorig jaar heeft Victor Deconinck ons nieuwe pand geopend en zijn visie gegeven op de kunst van het kiezen, het motto van Iv- Support. Zijn conclusie was onder andere dat hij kon merken dat wij ons werk met veel inzet en plezier doen. En volgens mij is dat het belangrijkste bestaansrecht zowel voor jezelf als voor je bedrijf! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nelleke Smits. Het volledige adres is: Iv-Support bv, Wolwevershaven 30, 3311 AW DORDRECHT Telefoon , fax Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 9.

9 10 REGELS van ICT veiligheid 1. Installeer een anti-virusprogramma Naast de installatie van een antivirusprogramma is het zaak de anti-virus programmatuur regelmatig te updaten. De meeste anti-virus programma's kunnen zo worden ingesteld dat deze updates automatisch plaatsvinden. een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld bij web-based mail of andere internetdiensten. Nu komt het voor dat een internetsite nagebouwd is waar u vervolgens naar toe geleid wordt. Dit alles met de bedoeling daar uw wachtwoord te lezen. Heeft u met een dergelijke situatie te maken, wijzig dan direct uw wachtwoord. 2. Installeer de laatste patches Leveranciers van systeem- en applicatiesoftware brengen geregeld patches uit om fouten aan hun producten te verbeteren. Check daarom regelmatig de websites van leveranciers op nieuwe (gratis) patches. 3. Wees voorzichtig met het lezen van met bijlagen Pas ondanks het bezit van anti-virus programmatuur altijd op met het klakkeloos openen van bijlage. Let er o.a. op of de komt van iemand die u kent, of u eerder van de verzender heeft ontvangen, of u met een bijlage van de verzender verwachtte of dat de inhoud van het onderwerp overeenkomt met de namen van de bijlagen. 4. Gebruik een (personal) firewall Een personal firewall is een programma dat uw computer afsluit voor misbruik van buitenaf. Voorbeelden van (gratis) personal firewalls zijn Tiny Personal Firewall en Zone- Alarm. 5. Maak regelmatig backups Mocht er van alles mis gaan met uw pc, bijvoorbeeld een virus wist uw gegevens of de harde schijf raakt beschadigd, dan is het erg prettig om te weten dat u een backup heeft liggen. Backup-media die hiervoor gebruikt worden zijn diskettes, CD-RW s en tapes. 6. Let op valse inlog pagina s 7. Maak gebruik van versleuteling (encryptie) Versleuteling is het proces waarmee gegevens (bijvoorbeeld teksten in een ) onleesbaar worden gemaakt voor personen die deze proberen af te vangen. Een mogelijkheid om te versleutelen is PGP (Pretty Good Privacy). PGP is gratis voor privégebruik. 8. Let op berichten met een valse afzender Het is mogelijk te versturen onder naam en adres van iemand anders. U begrijpt dat hiermee grote persoonlijke schade aangericht kan worden. Wees dus voorzichtig met het geven van vertrouwelijke informatie via . Geef zeker geen wachtwoorden weg via de Gebruik moeilijk te raden wachtwoorden Het is verstandig om wachtwoorden vaak te veranderen. Ook is het belangrijk om een wachtwoord te kiezen dat moeilijk is te raden. Het is raadzaam om ook een paar 'vreemde' leestekens en/of cijfers in uw wachtwoord op te nemen. Een veel gebruikte methode is om een bekende zin te nemen die je gemakkelijk kan onthouden (bijvoorbeeld "Den Haag is een prima stad om in te werken"). Neem daar de eerste letters van (DHiepsoitw") en wijzig nog wat. U heeft nu een makkelijk te onthouden wachtwoord wat moeilijk te raden is. Regelmatig dient u op het internet ergens 10. Gebruik uw gezond verstand Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 10.

10 klanten VINDEN klanten houden over actie & reactie in de markt Ondernemersbelang De klant is koning: wil je producten of diensten afzetten, dan zul je moeten voldoen aan de wensen van je afnemer. Voor een goede ondernemer is die koning echter geen potentaat. Een goede ondernemer verliest nooit de winst van zijn onderneming uit het oog. Als een klant onmogelijke eisen stelt dan is hij niet zo gek om die klant nog langer te bedienen. Wel ziet een goede ondernemer in dat hij zijn winst en continuïteit te danken heeft aan zijn klanten. Zijn bedrijf is daarom sterk gericht op de klant. Marketing wordt vaak vereenzelvigd met verkoop en reclame, maar het behelst veel meer dan het zo nu en dan plaatsen van een advertentie om klanten te werven. Vier P's Meestal worden deze marketinginstrumenten herleid tot de zogenaamde vier P's: Product, Plaats, Prijs en Promotie. Zaak is deze vier P's zo te organiseren dat ze elkaar optimaal aanvullen en een eenheid vormen - zodat duidelijk blijkt om wat voor een bedrijf het gaat, tot welke doelgroepen het bedrijf zich richt en waarin het bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie. Product (of dienst) Een afnemer koopt een bepaald product omdat hij het nodig heeft (of denkt te hebben) en omdat de eigenschappen ervan hem aanstaan. De eigenschappen van een product zijn bijvoorbeeld de kwaliteit, de verpakking, het merk, de garantie en de bijbehorende service. Plaats Bij de koop van een product speelt de plaats, ofwel de verkrijgbaarheid, een grote rol. Een product dat overal verkrijgbaar is, zal door meer mensen gekocht worden dan een product dat maar in één winkel in Nederland te kopen is. Bij de P van plaats draait het dus in de eerste plaats om distributie. Ook de bereikbaarheid, de zichtbaarheid en de vestigingsplaats zijn belangrijk. Prijs Het ligt voor de hand dat de prijs van een product een belangrijke factor is voor de klant. Vaak gaat het echter niet zozeer alleen om de prijs van een product als wel om de prijs in verhouding tot de kwaliteit. En vaak (zeker in de dienstverlening) is de kwaliteit heel moeilijk vast te stellen. Klanten zijn dan geneigd om af te gaan op meetbare factoren. De prijs bijvoorbeeld! De prijs geldt als een kwaliteitsindicator. Een klant denkt al gauw: het is duur, dus het zal wel goed zijn. Starters spelen hier maar zelden op in. Integendeel, ze maken vaak de fout zichzelf veel te goedkoop te verkopen. Nieuwe klanten werf je daar niet of nauwelijks mee, of het moeten prijsjagers zijn die overal op willen beknibbelen. En als je eenmaal doorgroeit en je marktconforme prijzen wilt doorvoeren, jaag je veel bestaande klanten weg. Voorzichtig dus met lage prijzen. Promotie Deze P draait om het beïnvloeden van de (potentiële) afnemer. Hoe doe je dat? Er zijn allerlei manieren voor. Reclame is er een van: advertenties in dag- en weekbladen en andere media. Direct marketing is een andere vorm van promotie: via direct mail ( , brief, folder) bijvoorbeeld of door middel van telemarketing. Goede naam Voor een professionele dienstverlener kan promotie vaak het beste plaatsvinden door goed te netwerken. Als professional verkoop je bovenal jezelf: de klant moet jou 'zien zitten' en erop kunnen vertrouwen dat hij er goed aan doet met jou in zee te gaan. Netwerken is de manier om direct of indirect in contact te komen met potentiële opdrachtgevers. 'Hoort zegt het voort' doet voor menige zelfstandige wonderen. Want hoe gaat dat? Iemand zoekt een tekstschrijver voor een brochure, of een vormgever die een mooi logo kan ontwerpen. Hij belt wat rond met zijn vrienden voor advies. Gelukkig, zij weten wel iemand: "Niet goedkoop, maar wel erg goed. Aardige vent ook." En voor je het weet, rinkelt bij jou de telefoon. EINDE Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 11.

11 Elektronische AANGIFTE een nieuwe verplichting per 1 januari 2005 Wat verandert er? Ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB), de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) en de winst (inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb)). Voor de loonaangifte geldt deze verplichting vanaf In plaats van op papier gaat u of uw fiscaal intermediair de aangifte elektronisch doen; dat wil zeggen via aangifte- of administratiesoftware, of via de internetsite van de Belastingdienst. U blijft wel met dezelfde frequentie aangifte doen, behalve voor de loonaangifte, die u per 1 januari 2006 maandelijks moet gaan doen. Als u aangifte moet doen, zal de Belastingdienst u een schriftelijke en elektronische uitnodiging sturen om aangifte te doen. Vervolgens moet u of uw fiscaal intermediair deze aangifte elektronisch doen. Hoe kunt u elektronisch aangifte doen? U kunt op 3 manieren elektronisch aangifte gaan doen: U doet aangifte met uw aangifte- of administratiesoftware. U doet aangifte via de internetsite van de Belastingdienst. U laat uw aangiften verzorgen door een fiscaal intermediair, zoals een accountants- of administratiekantoor. U kunt aangifte gaan doen met uw aangifteof administratiesoftware. Het softwarepakket verstuurt uw aangifte dan naar de Belastingdienst. Dit gaat via een inbel of een internetverbinding. Om aangifte te kunnen doen met uw aangifte- of administratiesoftware moet uw softwareleverancier u wel een nieuwe release leveren die geschikt is gemaakt voor het veilig doen van elektronische aangifte. Het is dus verstandig om op korte termijn contact op te nemen met uw softwareleverancier, om vast te stellen of zijn software straks geschikt is voor elektronische aangifte. Aangifte doen via de internetsite van de Belastingdienst Via de internetsite van de Belastingdienst kunt u voor de verschillende aangiftesoorten elektronisch aangifte gaan doen. U logt dan in met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord en kunt daarna volledig veilig uw aangifte doen. Dat kan op 2 manieren: U doet on line aangifte. De verbinding blijft in stand terwijl u de gegevens op het elektronische formulier invult en verzendt. Deze manier is geschikt voor eenvoudige formulieren. U doet off line aangifte. U gaat het elektronische formulier eerst downloaden en verbreekt dan de verbinding. Als u het formulier heeft ingevuld en het klaar is voor verzending, maakt u weer verbinding en verzendt u het ingevulde formulier. Deze manier is geschikt voor uitgebreidere aangiften. Tussen september en december 2004 krijgen alle ondernemers hun gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd, zodat u kunt inloggen op de internetsite van de Belastingdienst om elektronisch aangifte te doen. U krijgt dus altijd toegang tot de aangiftemogelijkheid via internet, ook als u aangifte gaat doen met aangifte- of administratiesoftware. Aangifte laten verzorgen door een fiscaal intermediair U kunt uw elektronische aangiften ook laten verzorgen door een fiscaal intermediair, zoals een accountant of belastingadviseur. Hij stelt uw elektronische aangifte met behulp van een softwarepakket samen. Vervolgens verstuurt hij deze naar de Belastingdienst. Daarnaast kunt u de aangifte ook door uw fiscaal intermediair laten voorbereiden, maar deze zelf elektronisch invullen en versturen. Als u uw aangiften nu al laat verzorgen door Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 12.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

De gids voor de startende webwinkelier

De gids voor de startende webwinkelier Starters Kit De gids voor de startende webwinkelier start idee doe plan De webwinkel van A tot Z Wat kost betalen? Tips voor online-marketing Usability Tevreden klanten Werken met vergelijkingssites De

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie