UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT"

Transcriptie

1 UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER

2 Van de [nieuwe] Voorzitter door Paul Hendriks De tweede nieuwsbrief van 2004 het juni nummer of misschien wel de vakantie-uitgave van ons verenigingsblad ligt voor uw neus. En dat nu net voordat u op vakantie gaat. Er dient dus al direct een belangrijke beslissing te worden genomen. Nemen we deze uitgave gewoon mee op vakantie of komt hij boven op de stapel te lezen vakliteratuur? Ons verenigingsblad is géén zware kost, inhoudelijk misschien zelfs wel gezellig om te lezen; dus mijn advies neem hem lekker mee en lees hem onder de parasol bij een heerlijk glas bier, wijn of fris op je vakantiebestemming. Gedurende het tweede kwartaal zijn er ook weer tal van zaken de revue gepasseerd. Op 30 en 31 maart jl. hebben wij als CJBers een straatje mogen vullen op de Business Dagen Drechtsteden. Het waren een paar gezellige en voor onze vereniging vruchtbare dagen. Ook door / dankzij onze deelname mochten we weer een paar nieuwe leden aan ons bestand toevoegen. Een uiterst positieve ontwikkeling in een zorgelijke tijd, hoewel er toch duidelijk weer licht aan de economische horizon gloort. Niet alleen bij onze vereniging zien we een toename van het aantal leden. Ook andere verenigingen zien hun ledenbestand toenemen. Blijkbaar zien toch steeds meer en meer ondernemers in dat wachten op opdrachten of klanten die binnen komen vallen een zinloos verpozen is. Netwerken is in!! Steeds meer ondernemersverenigingen gaan nu zelfs ontbijtsessies plannen. Ondernemers die s-morgens om half acht bij elkaar gaan zitten en tijdens het nuttigen van een croissantje met een of meerdere medeondernemers hun contacten leggen. Deze ontbijtsessies zijn echter zeker niet geschikt voor uw voorzitter. Alhoewel hij vroeg genoeg op is, is hij zeker op genoemd tijdstip uiterst non-communicatief. Op 19 april hebben we een goed verzorgde bedrijfspresentatie gehad, gebracht door Norman Driver van ND-IT Consultancy & Design in combinatie met een gezellige borrel voor leden en introducés. Op deze avond werd ook de door het CJB beschikbaar gestelde prijs, van de prijsvraag op de Business Dagen Drechtsteden, uitgereikt. Op 17 mei hebben we een hele leuke avond verzorgd gekregen van Ankie Woltman; nu weten wij als CJB-ers alles over mediation, confictbemiddeling dus. Niet dus. Het is best nog een gecompliceerd geheel, waarover we de laatste tijd meer en meer horen zien en lezen. Vanaf deze plaats moet ik Ankie Woltman een groot compliment maken. Het is mijns inziens best moeilijk over een dergelijk onderwerp in een zo n korte tijdspanne het een en ander duidelijk te maken. Zij is daar echter zeker in geslaagd. Leuk onderdeel van deze uitleg was de casus welke ons werd voorgeschoteld en waarover druk werd gediscussieerd. Behoorlijk wat interactie was het resultaat. En dan last maar zeker niet least ons social event 2004 gehouden op 25 juni. Een compliment aan onze programmacommissie! Rivierzeilen met de Helena. Ingezet door middel van Feestjeophetwater en culinair omlijst door Cooking n catering. Het rivierzeilen was leuk; jammer dat de zomerstorm net daags hiervoor was geluwd. Maar nog belangrijker, het was gezellig en zeer ontspannend! Een perfecte afsluiting van het eerste halfjaar Al met al belooft dit ook voor het najaar 2004 veel goeds. Ik wens jullie allemaal een heel plezierige en zonnige vakantie toe. Tot 6 september!! Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 3.

3 Er WAZ eens door MKB-Nederland Nieuwe verzekering moeilijk verzekerbaren na afschaffing WAZ rond MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn een oplossing overeengekomen voor moeilijk verzekerbare ondernemers na afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) op 1 juli aanstaande. De moeilijk verzekerbare ondernemers zouden bij arbeidsongeschiktheid terugvallen op de Algemene Bijstandswet en eerst het eigen vermogen moeten opeten, alvorens een uitkering kan worden verkregen. Als oplossing bieden MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars nu per 1 juli een verzekering die voor elke ondernemer toegankelijk is, met een uitkering en premie die ongeveer gelijk liggen aan de WAZ. Deze verzekering is tot stand gekomen op basis van het uitgangspunt dat elke zelfstandige zich moet kunnen verzekeren tegen de huidige maximale WAZ-dekking ( ,- op jaarbasis). Het Verbond van Verzekeraars adviseert zijn leden het product aan te bieden tegen een gemiddelde nettopremie gelijk aan de WAZ ( 2.200,- per jaar). MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe verzekering zelfstandigen die ook nu al moeilijk verzekerbaar zijn, een goede oplossing biedt. Als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen of willen afsluiten. Deze oplossing garandeert dat iedere zelfstandige zich kan verzekeren binnen drie maanden na afschaffing van de WAZ en binnen drie maanden na het starten van een nieuwe onderneming. Uitgegaan wordt van een wachttijd van twee jaar na de eerste ziektedag. De uitkering wordt uitsluitend verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. De geadviseerde nettopremie loopt uiteen van 2.000,- tot 2.500,- afhankelijk van het soort beroep dat wordt uitgeoefend. Wanneer arbeidsongeschiktheid optreedt in de eerste vijf jaar na afsluiting van de verzekering is de dekking beperkt tot maximaal vijf jaar. Als arbeidsongeschiktheid optreedt na vijf jaar dan vindt dekking plaats tot 65 jaar. Deze verzekering heeft geen negatief effect op de premies van de overige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Voor het grootste gedeelte van de ondernemers is de afschaffing van de WAZ voordelig: zij kunnen zich nu tegen betere condities en op vrijwillige basis tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. De afschaffing van de WAZ is het resultaat van een jarenlange lobby van MKBNederland. Voor de kleine groep zelfstandigen die zich moeilijk kunnen verzekeren, zijn MKB- Nederland en het Verbond van Verzekeraars nu een nieuwe verzekering overeengekomen, gebaseerd op de WAZ. Bron: MKB-Nederland Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 4.

4 Terug uit de BV met dank aan JMH Adviseurs De verlaging van het toptarief van de inkomstenbelasting bij de invoering van de Wet IB 2001 en het feit dat ondernemingsresultaten in economisch mindere tijden onder druk komen te staan kunnen ertoe leiden dat het interessant kan zijn de rechtsvorm BV in te ruilen voor die van een persoonlijke onderneming. De meest toegepaste methoden daarbij zijn: overdracht van (een deel) van de onderneming van de BV aan de directeurgrootaandeelhouder; inbreng van de onderneming van de BV in een personenvennootschap samen met de directeur-grootaandeelhouder; faciliteit van de geruisloze terugkeer van artikel 14c Wet Vennootschaps-belasting Het is per onderneming verschillend welke van bovenstaande methoden het meest geschikt is. Redenen om niet voor de faciliteit van de geruisloze terugkeer te kiezen zijn: a. indien er een lijfrente- en/of pensioenverplichting in de BV aanwezig is moet deze worden afgestort bij een professionele verzekeraar; het ontbreken van liquide middelen kan daarbij een struikelblok vormen; er vindt onmiddellijk heffing plaats over stille reserves in vermogensbestanddelen die niet tot het ondernemingsvermogen van de voortzettende directeurgrootaandeelhouder gaan horen. Redenen om juist wel voor de geruisloze terugkeer te kiezen kunnen zijn: a. vrijstelling overdrachtsbelasting voor onroerende zaken die tot het ondernemings-vermogen van de voortzettende directeur-grootaandeelhouder gaan horen; b. geen afrekening over ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen die door de terugkeer verplicht ondernemingsvermogen worden; overgang van niet-verrekende verliezen van de BV. Bij de keuze voor de geruisloze terugkeer vindt er uitstel van belastingheffing plaats. De combinatie van de claim in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (box 2) wordt omgezet in een enkelvoudige inkomstenbelastingclaim (box 1); deze enkelvoudige claim komt tot uitdrukking door een terugkeerreserve op de balans van de persoonlijke onderneming. Deze reserve valt uiterlijk vrij bij staking van de persoonlijke onderneming. Wil men gebruik maken van de faciliteit van de geruisloze terugkeer, dan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a. de aandelen moeten op het overgangstijdstip volledig in handen zijn van één of meer natuurlijke personen; b. de ondernemer dient een onderneming te drijven zoals dat is gedefinieerd in de Wet Inkomstenbelasting 2001; c. de gehele onderneming moet door de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit worden voortgezet; d. de voortzettende aandeelhouders treden met betrekking tot de belastingheffing in de plaats van de BV; e. de BV moet ontbonden worden; de BV en de voortzettende aandeelhouders moeten verzoeken om toepassing van de regeling. Uit bovenstaande blijkt dat de uitvoering van een terugkeer uit de BV maatwerk is, waarbij zorgvuldigheid geboden is. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 5.

5 COMPUTERbeveiliging: FIREWALL door norman Driver Wat is nu precies een firewall? De Engelse term firewall (vrij vertaald brandmuur ) stamt uit de wereld van de brandpreventie. Vroeger kwam het in steden regelmatig voor dat door wat begon als een klein brandje hele woonblokken of wijken in de as werden gelegd, omdat de vlammen in de dichtbebouwde straten snel van huis naar huis konden overspringen. Men is toen op het idee gekomen om tussen de huizen brandmuren te bouwen. Deze muren waren van een bepaalde dikte en stabiliteit en moesten er voor zorgen dat het vuur niet van huis op huis kon overspringen. Bij de ontwikkeling van bescherming van computers en computernetwerken koos men voor de voor de hand liggende benaming firewall, omdat ook hier voorkomen moet worden dat gevaren en schade van het ene deel van een computer of computernetwerk op een ander overspringt. Goede portier Een firewall vervult de functie van toegangspoort tot een computer of computernetwerk en werkt ongeveer als een portier. De firewall kijkt naar alle verkeer dat naar binnen of naar buiten gaat. Van belang is het hierbij wel regels op te stellen waar het verkeer zich aan dient te houden. Aan de hand van deze regels houdt de firewall, net als een goed geinstrueerde portier, verdacht of niet toegestaan netwerkverkeer tegen. Ook, net als bij een portier, houdt de firewall een administratie bij van het bezoek. Soorten Er zijn verschillende typen firewall oplossingen; voor professioneel of privé gebruik. De professionele firewall oplossingen hebben als taak het beschermen van een (bedrijfs) computernetwerk, dat verbonden is met het Internet. De firewall wordt hier tussen het Internet en het interne computernetwerk geplaatst. Zulke professionele firewall oplossingen zijn minder geschikt voor privé-gebruikers. Ze zijn meestal zeer kostbaar en het installeren/configureren is nogal moeilijk. Er zijn wel routers al dan niet met ADSL of Kabelmodem met ingebouwde firewall die in een kleine netwerk (thuis) goed te gebruiken zijn. Om de eigen computer te beschermen kunt u beter een product kiezen uit de reeks personal firewalls. Daarbij gaat het om software producten, die als uitbreiding van het besturingssysteem worden geïnstalleerd. Ze zijn aanzienlijk goedkoper dan de professionele firewall oplossingen en vooral makkelijker te bedienen. Veel personal firewalls zijn gratis te downloaden van het Internet. Van veel van deze programma s zijn ook professionele versies te koop. Deze hoeft u voor thuisgebruik echter niet aan te schaffen. De gratis versies zijn dan wel uitgeklede programma s maar voldoen prima. Waarom heb je een firewall nodig? Het Internet is een verzameling computers en computernetwerken die met elkaar verbonden zijn. Neem als voorbeeld een computer thuis waarmee bij een Internet provider is ingebeld, of die een ADSL- of kabelaansluiting heeft. Deze computer is daardoor een onderdeel van het Internet. Dat betekent dat met deze computer een verbinding gemaakt kan worden met allerlei andere computers op het Internet, bijvoorbeeld om webpagina s te bekijken of om bestanden te downloaden. Andersom betekent dit dat andere computers ook het initiatief kunnen nemen om een ver- Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 6.

6 COMPUTERbeveiliging: FIREWALL [vervolg] binding op te zetten met deze computer. Als je bijvoorbeeld thuis een webserver hebt geinstalleerd dan kunnen anderen met hun webbrowser een verbinding maken met je webserver om de website te bekijken die daarop draait. En als je gebruik maakt van een peerto-peer-programma dan kunnen anderen een verbinding maken om de bestanden te downloaden die je aanbiedt. Ongewenste activiteiten Naast de hierboven beschreven normale activiteiten, kunnen er helaas ook een heleboel ongewenste activiteiten plaatsvinden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden: Een computer kan tijdens normaal gebruik toegankelijk zijn voor kwaadwillenden van buitenaf. Dit is afhankelijk van de installatie en instellingen van het besturingssysteem, maar is niet altijd duidelijk voor de gebruiker. In zulke gevallen kan het mogelijk zijn voor derden om bestanden op de computer te bekijken en soms zelfs te verwijderen. Met poortscans wordt informatie naar een computer gestuurd en aan de hand van de reactie van die computer wordt bepaald of er en wat voor communicatie er mogelijk is. Een poortscan gaat vaak vooraf aan een feitelijke hackpoging. Trojaanse paarden worden vaak als onderdeel van een legitiem programma of als onderdeel van een virus op een computer geïnstalleerd. Eenmaal aanwezig op de computer kunnen ze verbindingen van buitenaf aannemen om anderen toegang te geven tot de computer. Ook kunnen trojaanse paarden zo opgezet zijn dat ze zelf informatie verzamelen en deze naar een derde partij sturen. Het gaat dan vaak om bijvoorbeeld bezochte websites of toetsaanslagen, en daarmee dus zaken als wachtwoorden of creditcardnummers. Bescherming Het mag duidelijk zijn dat een computer die onderdeel uitmaakt van het Internet en die niet beschermd is door middel van een firewall, erg kwetsbaar is. Daarnaast is door de schending van de privacy die bovenstaande activiteiten met zich mee kan brengen ook de gebruiker zelf kwetsbaar. Een firewall heb je nodig om ongewenste activiteiten zoals hierboven aangegeven tegen te houden. In principe is elke activiteit waar een gebruiker niet zelf voor kiest ongewenst, en de meeste firewalls werken ook volgens dit principe: al het netwerkverkeer, van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, wordt tegengehouden, tenzij dit expliciet is toegestaan. Het is dus belangrijk dat een firewall goed ingesteld is. Tekortkoming Ook een goed ingestelde firewall kan echter niet altijd het goede netwerkverkeer van het kwade onderscheiden. De meeste personal firewalls kijken namelijk alleen waar het netwerkverkeer vandaan komt en waar het naartoe gaat. Er zijn zaken die volgens de ingestelde regels van een firewall toegestaan zijn, maar toch ongewenst kunnen zijn, bijvoorbeeld: Een virus dat per binnenkomt zal ongestoord langs de firewall komen. De wordt immers door een mailprogramma bij de server van de Internet provider opgehaald, en dit is volgens de regels van de firewall toegestaan. De firewall kan de inhoud van de niet bekijken. Een virus dat geactiveerd wordt op Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 7.

7 COMPUTERbeveiliging: FIREWALL [vervolg & eind] een computer kan zichzelf door middel van Outlook naar andere adressen doorsturen. Een firewall zal in zo n geval zien dat Outlook het veel netwerkverkeer veroorzaakt naar de server van de Internet provider. Omdat Outlook volgens de regels van de firewall een verbinding mag maken met de server van de Internet provider, zal de firewall dit toestaan. Een webserver die op een computer draait, is bereikbaar voor computers op het Internet. Kwaadwillenden kunnen een verbinding met de webserver maken en proberen om bepaalde opdrachten uit te laten voeren of de webserver op andere manier te misbruiken. Omdat volgens de regels iedereen een verbinding mag maken met de webserver, laat de firewall dit toe. Er zijn overigens professionele firewalls die verder kunnen kijken dan alleen de bron en de bestemming van netwerkverkeer. Deze firewalls kunnen ook de inhoud van het verkeer tot op zekere hoogte bekijken en analyseren, en zijn daardoor een stuk krachtiger. Firewalls kunnen geen volledige veiligheid garanderen. Het blijft daarom van belang om ook andere maatregelen te nemen om veilig gebruik te maken van een computer. Met dank aan Norman Driver l kort NIEUWS Verliessituatie in de Inkomstenbelasting Zoals iedereen weet, leven we in een economische mindere tijd. Daardoor verdienen de meeste ondernemers minder en kan het zelfs voorkomen dat er een verliessituatie ontstaat voor de onderneming. Wat gebeurt er nu met een verlies wat door de onderneming wordt geleden. Ondernemingsverlies is een verlies in box 1. Ondernemingsverlies is daardoor alleen te verrekenen met inkomsten in box 1. Ondernemingsverlies wordt in eerste instantie verrekend met overige positieve inkomsten in box 1. Resteert er dan nog een negatief inkomen in box 1, dan wordt dit verrekend met de positieve inkomsten in box 1 uit de voorgaande drie jaren. Hebt u in die jaren inkomstenbelasting betaald over inkomsten in box 1 dan krijgt u dat (gedeeltelijk) terug. Verrekening begint bij de oudste van deze drie jaren. Is het ondernemingsverlies in het belastingjaar zo aanzienlijk geweest dat het niet volledig verrekend kan worden met de positieve inkomsten in box 1 uit de voorgaande drie jaren, dan blijft dit verlies staan en kan het verrekend worden met toekomstige positieve inkomsten in box 1. Daarbij is ondernemingsverlies onbeperkt verrekenbaar, andere verliezen zijn slechts beperkt verrekenbaar tot de volgende acht jaar. Ook als er geen verliessituatie is kan er wellicht geld terugkomen van de fiscus. In het geval er in de voorgaande jaren veel is verdiend en daardoor belasting betaald tegen het hoogste tarief van 52%, en in het huidige jaar is er een grote terugval in de ondernemingswinst waardoor er nog maar belasting wordt betaald tegen de laagste tarieven, kennen we de regeling van middeling voor zowel de Inkomstenbelasting als de WAZ. Daarbij worden de belastbare inkomens uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren gelijkmatig over de drie jaren verdeeld. Bedoeling daarvan is dat de inkomens van de "goede" jaren in een lagere tariefschijf terechtkomen, zodat er als het ware over die jaren te veel belasting is betaald. Is daarbij de drempel van EUR 545 overschreden, dan is er een teruggaaf van belasting. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 8.

8 de KUNST van het KIEZEN door Nelleke Smits Na jarenlang in het bijzonder prettige bestuur onder leiding van Onno Keuker te hebben gezeten én in de programmacommissie vond ik het een goede zaak mijn activiteiten over te dragen aan een nieuwe generatie. Een keuze die je op een dag moet maken. De bijeenkomsten van het CJB ervaar ik nog steeds als bijzonder aangenaam en de sfeer is ontspannen en positief te noemen. Mijn eerste kennismaking met het CJB was op de bedrijvenkontaktdagen (nog in de Merwehal) in als functie van eigenaresse van Galerie Etalage. Na de start van mijn bedrijf Iv-Support heb ik besloten als sponsor verder te gaan. Ook weer een keuze die je kunt maken met je bedrijf! In het kort wil ik graag een korte toelichting op de bedrijfsactiviteiten van Iv-Support geven. Iv-Support is opgericht in 1999 en begonnen in een pand op het bedrijventerrein te Ridderkerk. Na een snelle groei en het feit dat we helemaal waren uitgekeken op de tegenover ons kantoor geparkeerde vrachtwagens hebben we besloten een meer passende werkomgeving te gaan vinden. En dat is gelukt! Sedert november 2002 zitten wij in het schitterende pand Stokholm aan de Wolwevershaven te Dordrecht. De omgeving is prachtig, het pand heeft een ongekende allure en een stukje lopen vanwege de Dordtse parkeerproblematiek is in ieder seizoen een welkome verrassing. Kortom wij zitten hier op onze plaats, een bewuste keuze dus. Onze activiteiten bestaan uit het werven & selecteren en uitzenden van administratief, commercieel en secretarieel personeel op MBO en HBO gebied. Daarnaast verrichten wij ook diverse andere secretariële opdrachten zoals het notuleren van vergaderingen, het verzorgen van mailings en diverse interim opdrachten. Ons motto is: bij elkaar brengen wat bij elkaar past. Een dure oplossing?? Absoluut niet. Deze manier van werving en selectie voorkomt dure advertenties, het eindeloos ontvangen van sollicitanten en het testen, referenties inwinnen etc. Een aanrader voor ieder ondernemer die gewoon met zijn vak bezig wil zijn. Bovendien is uit het recent verschenen rapport De kosten van flexibiliteit van IBM Business Consulting Services gebleken dat uitzendpersoneel zeker niet duurder is dan vast personeel. Wij kunnen inmiddels rekenen op een grote relatiekring van multinationals, internationale en nationale bedrijven en veel gemeentes in de regio. Met enige trots kunnen we dan ook vaststellen dat het ons als relatief klein bureau gelukt is een vaste voet aan de grond te krijgen. Ook bij het selecteren van onze kandidaten maken wij duidelijke keuzes. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Een goed intakegesprek vormt de basis voor een succesvolle plaatsing. Plannen voor de toekomst zijn er genoeg het veranderende economische tij verandert daar niets aan. Zo bestaat er sinds kort de mogelijkheid om bedrijven op tijdelijke basis te assisteren en te adviseren op het gebied van personeel en organisatie en het begeleiden van reorganisaties en het daarbij behorende outplacement is eveneens een activiteit. Vorig jaar heeft Victor Deconinck ons nieuwe pand geopend en zijn visie gegeven op de kunst van het kiezen, het motto van Iv- Support. Zijn conclusie was onder andere dat hij kon merken dat wij ons werk met veel inzet en plezier doen. En volgens mij is dat het belangrijkste bestaansrecht zowel voor jezelf als voor je bedrijf! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nelleke Smits. Het volledige adres is: Iv-Support bv, Wolwevershaven 30, 3311 AW DORDRECHT Telefoon , fax Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 9.

9 10 REGELS van ICT veiligheid 1. Installeer een anti-virusprogramma Naast de installatie van een antivirusprogramma is het zaak de anti-virus programmatuur regelmatig te updaten. De meeste anti-virus programma's kunnen zo worden ingesteld dat deze updates automatisch plaatsvinden. een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld bij web-based mail of andere internetdiensten. Nu komt het voor dat een internetsite nagebouwd is waar u vervolgens naar toe geleid wordt. Dit alles met de bedoeling daar uw wachtwoord te lezen. Heeft u met een dergelijke situatie te maken, wijzig dan direct uw wachtwoord. 2. Installeer de laatste patches Leveranciers van systeem- en applicatiesoftware brengen geregeld patches uit om fouten aan hun producten te verbeteren. Check daarom regelmatig de websites van leveranciers op nieuwe (gratis) patches. 3. Wees voorzichtig met het lezen van met bijlagen Pas ondanks het bezit van anti-virus programmatuur altijd op met het klakkeloos openen van bijlage. Let er o.a. op of de komt van iemand die u kent, of u eerder van de verzender heeft ontvangen, of u met een bijlage van de verzender verwachtte of dat de inhoud van het onderwerp overeenkomt met de namen van de bijlagen. 4. Gebruik een (personal) firewall Een personal firewall is een programma dat uw computer afsluit voor misbruik van buitenaf. Voorbeelden van (gratis) personal firewalls zijn Tiny Personal Firewall en Zone- Alarm. 5. Maak regelmatig backups Mocht er van alles mis gaan met uw pc, bijvoorbeeld een virus wist uw gegevens of de harde schijf raakt beschadigd, dan is het erg prettig om te weten dat u een backup heeft liggen. Backup-media die hiervoor gebruikt worden zijn diskettes, CD-RW s en tapes. 6. Let op valse inlog pagina s 7. Maak gebruik van versleuteling (encryptie) Versleuteling is het proces waarmee gegevens (bijvoorbeeld teksten in een ) onleesbaar worden gemaakt voor personen die deze proberen af te vangen. Een mogelijkheid om te versleutelen is PGP (Pretty Good Privacy). PGP is gratis voor privégebruik. 8. Let op berichten met een valse afzender Het is mogelijk te versturen onder naam en adres van iemand anders. U begrijpt dat hiermee grote persoonlijke schade aangericht kan worden. Wees dus voorzichtig met het geven van vertrouwelijke informatie via . Geef zeker geen wachtwoorden weg via de Gebruik moeilijk te raden wachtwoorden Het is verstandig om wachtwoorden vaak te veranderen. Ook is het belangrijk om een wachtwoord te kiezen dat moeilijk is te raden. Het is raadzaam om ook een paar 'vreemde' leestekens en/of cijfers in uw wachtwoord op te nemen. Een veel gebruikte methode is om een bekende zin te nemen die je gemakkelijk kan onthouden (bijvoorbeeld "Den Haag is een prima stad om in te werken"). Neem daar de eerste letters van (DHiepsoitw") en wijzig nog wat. U heeft nu een makkelijk te onthouden wachtwoord wat moeilijk te raden is. Regelmatig dient u op het internet ergens 10. Gebruik uw gezond verstand Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 10.

10 klanten VINDEN klanten houden over actie & reactie in de markt Ondernemersbelang De klant is koning: wil je producten of diensten afzetten, dan zul je moeten voldoen aan de wensen van je afnemer. Voor een goede ondernemer is die koning echter geen potentaat. Een goede ondernemer verliest nooit de winst van zijn onderneming uit het oog. Als een klant onmogelijke eisen stelt dan is hij niet zo gek om die klant nog langer te bedienen. Wel ziet een goede ondernemer in dat hij zijn winst en continuïteit te danken heeft aan zijn klanten. Zijn bedrijf is daarom sterk gericht op de klant. Marketing wordt vaak vereenzelvigd met verkoop en reclame, maar het behelst veel meer dan het zo nu en dan plaatsen van een advertentie om klanten te werven. Vier P's Meestal worden deze marketinginstrumenten herleid tot de zogenaamde vier P's: Product, Plaats, Prijs en Promotie. Zaak is deze vier P's zo te organiseren dat ze elkaar optimaal aanvullen en een eenheid vormen - zodat duidelijk blijkt om wat voor een bedrijf het gaat, tot welke doelgroepen het bedrijf zich richt en waarin het bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie. Product (of dienst) Een afnemer koopt een bepaald product omdat hij het nodig heeft (of denkt te hebben) en omdat de eigenschappen ervan hem aanstaan. De eigenschappen van een product zijn bijvoorbeeld de kwaliteit, de verpakking, het merk, de garantie en de bijbehorende service. Plaats Bij de koop van een product speelt de plaats, ofwel de verkrijgbaarheid, een grote rol. Een product dat overal verkrijgbaar is, zal door meer mensen gekocht worden dan een product dat maar in één winkel in Nederland te kopen is. Bij de P van plaats draait het dus in de eerste plaats om distributie. Ook de bereikbaarheid, de zichtbaarheid en de vestigingsplaats zijn belangrijk. Prijs Het ligt voor de hand dat de prijs van een product een belangrijke factor is voor de klant. Vaak gaat het echter niet zozeer alleen om de prijs van een product als wel om de prijs in verhouding tot de kwaliteit. En vaak (zeker in de dienstverlening) is de kwaliteit heel moeilijk vast te stellen. Klanten zijn dan geneigd om af te gaan op meetbare factoren. De prijs bijvoorbeeld! De prijs geldt als een kwaliteitsindicator. Een klant denkt al gauw: het is duur, dus het zal wel goed zijn. Starters spelen hier maar zelden op in. Integendeel, ze maken vaak de fout zichzelf veel te goedkoop te verkopen. Nieuwe klanten werf je daar niet of nauwelijks mee, of het moeten prijsjagers zijn die overal op willen beknibbelen. En als je eenmaal doorgroeit en je marktconforme prijzen wilt doorvoeren, jaag je veel bestaande klanten weg. Voorzichtig dus met lage prijzen. Promotie Deze P draait om het beïnvloeden van de (potentiële) afnemer. Hoe doe je dat? Er zijn allerlei manieren voor. Reclame is er een van: advertenties in dag- en weekbladen en andere media. Direct marketing is een andere vorm van promotie: via direct mail ( , brief, folder) bijvoorbeeld of door middel van telemarketing. Goede naam Voor een professionele dienstverlener kan promotie vaak het beste plaatsvinden door goed te netwerken. Als professional verkoop je bovenal jezelf: de klant moet jou 'zien zitten' en erop kunnen vertrouwen dat hij er goed aan doet met jou in zee te gaan. Netwerken is de manier om direct of indirect in contact te komen met potentiële opdrachtgevers. 'Hoort zegt het voort' doet voor menige zelfstandige wonderen. Want hoe gaat dat? Iemand zoekt een tekstschrijver voor een brochure, of een vormgever die een mooi logo kan ontwerpen. Hij belt wat rond met zijn vrienden voor advies. Gelukkig, zij weten wel iemand: "Niet goedkoop, maar wel erg goed. Aardige vent ook." En voor je het weet, rinkelt bij jou de telefoon. EINDE Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 11.

11 Elektronische AANGIFTE een nieuwe verplichting per 1 januari 2005 Wat verandert er? Ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB), de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) en de winst (inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb)). Voor de loonaangifte geldt deze verplichting vanaf In plaats van op papier gaat u of uw fiscaal intermediair de aangifte elektronisch doen; dat wil zeggen via aangifte- of administratiesoftware, of via de internetsite van de Belastingdienst. U blijft wel met dezelfde frequentie aangifte doen, behalve voor de loonaangifte, die u per 1 januari 2006 maandelijks moet gaan doen. Als u aangifte moet doen, zal de Belastingdienst u een schriftelijke en elektronische uitnodiging sturen om aangifte te doen. Vervolgens moet u of uw fiscaal intermediair deze aangifte elektronisch doen. Hoe kunt u elektronisch aangifte doen? U kunt op 3 manieren elektronisch aangifte gaan doen: U doet aangifte met uw aangifte- of administratiesoftware. U doet aangifte via de internetsite van de Belastingdienst. U laat uw aangiften verzorgen door een fiscaal intermediair, zoals een accountants- of administratiekantoor. U kunt aangifte gaan doen met uw aangifteof administratiesoftware. Het softwarepakket verstuurt uw aangifte dan naar de Belastingdienst. Dit gaat via een inbel of een internetverbinding. Om aangifte te kunnen doen met uw aangifte- of administratiesoftware moet uw softwareleverancier u wel een nieuwe release leveren die geschikt is gemaakt voor het veilig doen van elektronische aangifte. Het is dus verstandig om op korte termijn contact op te nemen met uw softwareleverancier, om vast te stellen of zijn software straks geschikt is voor elektronische aangifte. Aangifte doen via de internetsite van de Belastingdienst Via de internetsite van de Belastingdienst kunt u voor de verschillende aangiftesoorten elektronisch aangifte gaan doen. U logt dan in met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord en kunt daarna volledig veilig uw aangifte doen. Dat kan op 2 manieren: U doet on line aangifte. De verbinding blijft in stand terwijl u de gegevens op het elektronische formulier invult en verzendt. Deze manier is geschikt voor eenvoudige formulieren. U doet off line aangifte. U gaat het elektronische formulier eerst downloaden en verbreekt dan de verbinding. Als u het formulier heeft ingevuld en het klaar is voor verzending, maakt u weer verbinding en verzendt u het ingevulde formulier. Deze manier is geschikt voor uitgebreidere aangiften. Tussen september en december 2004 krijgen alle ondernemers hun gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd, zodat u kunt inloggen op de internetsite van de Belastingdienst om elektronisch aangifte te doen. U krijgt dus altijd toegang tot de aangiftemogelijkheid via internet, ook als u aangifte gaat doen met aangifte- of administratiesoftware. Aangifte laten verzorgen door een fiscaal intermediair U kunt uw elektronische aangiften ook laten verzorgen door een fiscaal intermediair, zoals een accountant of belastingadviseur. Hij stelt uw elektronische aangifte met behulp van een softwarepakket samen. Vervolgens verstuurt hij deze naar de Belastingdienst. Daarnaast kunt u de aangifte ook door uw fiscaal intermediair laten voorbereiden, maar deze zelf elektronisch invullen en versturen. Als u uw aangiften nu al laat verzorgen door Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 12.

12 Elektronische AANGIFTE [vervolg] een fiscaal intermediair, is het verstandig om contact met hem op te nemen. Misschien moet u nieuwe afspraken maken, bijvoorbeeld over de manier waarop u uw administratie doet of over wie de aangifte gaat versturen. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (winstaangifte) Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting moet u voor het eerst verplicht elektronisch aangifte doen in februari/ maart Door de verplichte elektronische winstaangifte veranderen er een aantal dingen: U ontvangt alleen nog een schriftelijke uitnodiging van de Belastingdienst om winstaangifte te doen. De Belastingdienst verstuurt dus geen papieren aangiften meer. Bij de elektronische winstaangifte mogen geen papieren bijlagen meer worden meegestuurd. Bijlagen, zoals de balans en resultatenrekening, zijn volledig geïntegreerd in de elektronische aangifte. De balans en resultatenrekening zijn vanaf 2005 dan ook verplichte onderdelen van uw aangifte. In de elektronische winstaangifte hebben de balans en resultatenrekening een bepaalde standaardstructuur. Daarom kan het verstandig zijn uw boekhouding daaraan aan te passen. Omzetbelasting en intracommunautaire leveringen Wanneer u voor de omzetbelasting voor het eerst verplicht elektronisch aangifte moet doen, hangt af van het tijdvak waarover u aangifte doet: Doet u maandaangifte, dan moet u voor het eerst verplicht elektronisch aangifte doen in februari Doet u kwartaalaangifte, dan moet u voor het eerst verplicht elektronisch aangifte doen in april Doet u jaaraangifte, dan moet u voor het eerst verplicht elektronisch aangifte doen in januari Wanneer u de opgaaf intracommunautaire leveringen voor het eerst verplicht elektronisch moet indienen, hangt ook af van het tijdvak waarop de opgaaf betrekking heeft: Doet u kwartaalaangifte, dan moet u voor het eerst verplicht elektronisch aangifte doen in april Door de verplichte elektronische aangifte omzetbelasting (OB) en opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) verdwijnt het papieren aangiftebiljet. U ontvangt dan alleen nog een - schriftelijke en elektronische - uitnodiging van de Belastingdienst om aangifte OB/ICL te doen. Loonheffing en premies werknemersverzekeringen (loonaangifte) Voor de loonaangifte moet u voor het eerst verplicht elektronisch aangifte doen in februari De invoering van de verplichte elektronische aangifte loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in 2006 hangt samen met de overheveling van de premieheffing van de werknemersverzekeringen door Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) naar de Belastingdienst. Werkgevers (en andere inhoudingsplichtigen) krijgen per 1 januari 2006 te maken met een geheel nieuwe loonaangifte. Vanaf die datum volstaat één gecombineerde aangifte aan de Belastingdienst. Werkgevers hoeven vanaf 1 januari 2006 dus niet langer apart aangifte te doen voor loonbelasting, premie volksverzekering (samen loonheffing genoemd) en premies werknemersverzekeringen. Meer informatie over de loonaangifte krijgt u in de loop van dit jaar. Let op! De overheveling van de premieheffing van de werknemersverzekeringen naar de Belastingdienst moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 13.

13 Administratieve LASTENDRUK column van Robin van Linschoten Het bedje is gespreid Op het bedrijfsleven ligt nu een administratieve lastendruk van circa 13 miljard euro. Dat moet anders. Vanaf 2000 heeft het kabinet structuur gebracht in de aanpak van de administratieve lasten. Het tijdelijke Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) is opgericht. En toen ging het kabi-net daadwerkelijk investeren in het leggen van een infrastructuur. Nu zijn er meetmodellen voor het in beeld brengen van de administratieve lasten. De kabinetsdoelstelling om de administra-tieve lasten met een kwart te verminderen is verankerd in de begrotingssystematiek. Het kabinet heeft voor de beperking van de lastendruk spelregels afgesproken. Alle bewindslieden komen beslagen ten ijs. De departementen staan op scherp. Zij zijn de afge-lopen periode goed voorbereid en hebben een volle gereedschapskist om de reductiedoelstelling te realiseren. Het is nu of nooit met de vermindering van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven. Ik ben van mening dat de vermindering van de administratieve lastendruk met op z n minst een kwart in 2006 gehaald wordt. De doelstelling wordt echter niet bereikt met alleen procedures. Nu draait het om resultaten boeken en de vaart erin houden. Uiterlijk 31 december 2003 moet er per departement of per beleidsterrein vastgelegd zijn wat zij voor elkaar gaan krijgen met de reductie van de administratieve lasten. In mei 2004 moeten de eerste resultaten er zijn. Individu-ele bewindslieden kunnen op dat moment zo nodig aangesproken worden op hun vorderingen met de reductie van de administratieve lasten. Ik verwacht veel resultaat van samenwerking van de departementen bij de beleidsterreinover-stijgende aanpak van administratieve lasten. Ook hier is veel voorbereidend werk gedaan. Het kabinet hoeft alleen nieuwe thema s in te vullen. De aanpak van Europese administratieve lasten is één van mijn prioriteiten. Ik kijk uit naar de resultaten van het onderzoek van het kabinet naar de nationale of internationale herkomst van de administratieve lasten. Uit de onderzoeksresultaten én de daarbij behorende kwantitatieve onderbouwing blijkt in welke mate en op welk niveau de administratieve lasten beïnvloed kunnen worden. Is een groot deel van de administratieve lasten internationaal bepaald, dan kan Neder-- land dat gegeven gebruiken voor de vermindering van de administratieve lastendruk op het Euro-pese niveau. Het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2004 biedt vele kansen om de Europese lastendruk te beperken. Blijkt echter dat Nederland veelvuldig meer administratieve lasten oplegt dan internationale regelgeving vereist, dan ben ik benieuwd naar het oogmerk en de omvang van het Nederlandse surplus aan administratieve lasten. Natuurlijk ben ik benieuwd naar de consequenties voor de reductiedoelstelling en het beleid dat het kabinet daarop gaat voeren. Ik vind het een goede zaak dat het kabinet het bedrijfsleven steeds actiever betrekt bij de ver-laging van de lastendruk bijvoorbeeld in de gemengde commissies die bij alle departementen zijn samengesteld. Ook individuele ondernemers willen graag hun commentaar kwijt. Vanaf vandaag kunnen zij deze website hiervoor gebruiken. Ik roep het bedrijfsleven op het kabinet met hun commentaren en suggesties scherp te houden. Volgens mij staat het kabinet niets meer in de weg om te scoren met een vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven met op z'n minst een kwart. Het kabinet laat zich toch niet van een gespreid bedje lichten? Robin Linschoten Voorzitter Adviescollege toetsing administratieve lasten Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 14.

14 Administratieve LASTENDRUK column van Hans Smits De plannen zijn klaar nu de uitvoering nog! Terugdringen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven vind ik een belangrijk thema. Ik werd als ondernemer ook al geconfronteerd met veel informatieverplichtingen aan de overheid, waarvan nut en noodzaak mij regelmatig ontgingen, dus over de vraag of ik de Gemengde Commissie voor administratieve lastenreductie van EZ wilde voorzitten hoefde ik niet lang na te denken. Toen de Gemengde Commissie afgelopen mei vol goede moed en grootse plannen van start ging hadden we geen idee waar we op uit zouden komen. De doelstelling van 25% reductie was een mooi streven. Met het nieuwe Hoofdlijnenakkoord werd dit nog wat aangescherpt. De plannen voor AL-reductie van EZ zijn nu klaar. Het resultaat mag er zijn. De Gemengde Commissie heeft samen met een viertal werkgroepen alle regelgeving met de stofkam doorgenomen. Hierin werkten beleidsmedewerkers en toezichthouders, samen met een flink aantal ondernemers aan voorstellen om de administratieve lasten van EZ te verlagen. Zij hebben samen een groot aantal voorstellen voor AL-reductie gedaan. De voorstellen heb ik onlangs besproken met de staatssecretaris van EZ en zij heeft hier enthousiast op gereageerd. De plannen vallen uiteen in verbetering van de efficiency bij de uitvoering van regelgeving bijv door toepassing van ICT, het schrappen van informatieverplichtingen en acties richting Brussel. Een substantieel deel van de informatieverplichtingen komt voort uit EU-regelgeving (bijv de Prijzenwet). Dat is een lastige, maar ook hiervoor hebben we acties voorzien. Dat Nederland binnenkort als voorzitter van de EU is biedt zeker kansen om de aandacht hierop te vestigen. Zoals gezegd zijn de plannen nu klaar, nu de uitvoering nog! De Gemengde Commissie en haar werkgroepen blijven bestaan tot het eind van deze regeerperiode. De aandacht verschuift nu naar monitoring van de uitvoering van de plannen. Beleidsmedewerkers en bewindspersonen zijn enthousiast en zien ook de noodzaak van AL-reductie, dus ik heb er wel vertrouwen in. Maar er is nog veel werk te verzetten Daarnaast blijft het een uitdaging om de aanwas van administratieve lasten uit nieuwe regelgeving te beperken. Ook daar zal de Gemengde Commissie op hoofdlijnen naar kijken. De signalen vanuit het bedrijfsleven (waaronder de meldingen die binnenkomen op deze website) zijn voor ons zeer belangrijk en helpen om het werk van de Gemengde Commissie te focussen op die lasten waar bedrijven echt last van hebben. Hans Smits Voorzitter Gem. Commissie ALLEZ van EZ Waarom wil het kabinet minder administratieve lasten? Het kabinet Balkenende II kiest zowel voor economisch herstel als voor een grotere deelname van burgers en bedrijven aan maatschappelijke processen. Daarvoor vormen regels en administratieve lasten in het bijzonder vaak een belemmering: de administratieve lastenomvang bedraagt met 16,4 miljard 3,6 procent van het BBP. Het kabinet gaat de komende jaren de bureaucratie en het woud aan wetten en regels voor burgers en bedrijven dan ook fors verminderen. Een andere aanpak vanuit de overheid is hiervoor nodig. Een aanpak waarbij de overheid zich kritischer en terughoudender opstelt in wat zij regelt en hoe zij het regelt. De doorgeschoten wet- en regelgeving blijkt in diverse onderzoeken ergernis nummer één te zijn voor Nederlandse ondernemers. Minder administratieve lasten en minder regels zorgen voor een aanzienlijke verbetering van het ondernemingsklimaat voor nieuwe en bestaande bedrijven, een sterkere economie, herstel van de concurrentiekracht én een slagvaardige overheid. Kortom, meer ruimte voor ondernemers door minder lasten. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 15.

15 de VRIJE ENERGIE markt [1] door Marlies Eijsink Op 1 juli is het zover: de energiemarkt is dan officieel geliberaliseerd. Dit houdt in dat je zelf kunt besluiten bij welke leverancier je je energie wilt kopen. Waarom wil de overheid dit en wat zijn de consequenties voor de energiegebruikers. In deze special besteedt Planet Internet speciale aandacht aan de vrije energiemarkt. In het kader van de Europese eenwording is afgesproken dat het vrije handelsverkeer bevorderd moet worden, dit geldt ook voor energie. Om bedrijven efficiënter te laten werken en de concurrentie met buitenlandse energie aanbieders aan te gaan is besloten de energiemarkt open te gooien. In een aantal EU-landen is het al zover: Duitsland, Groot-Brittannië en Noorwegen kennen al een geliberaliseerde energiemarkt. De overheid en 'Brussel' redeneren dat de klant uiteindelijk profijt zal hebben van een groter aantal energie-aanbieders. Wie over liberalisering op de energiemarkt praat, krijgt al snel associaties met de problemen rondom de overgang van de NS van staatsbedrijf naar particulier bedrijf. Echter, liberalisering is niet hetzelfde als privatisering. Privatisering is verandering van eigendom en liberalisering is keuzevrijheid. Maar wie werkt aan liberalisering, moet ook nadenken over privatisering en de vraag waar welke eigendomsrechten komen te liggen. Stroomuitval Het ministerie van EZ is inmiddels druk bezig met het opstellen van regels voor de vrije energiemarkt. Dit moet ervoor zorgen dat de overgang soepeler gaat dan in het buitenland en dat de consument zoveel mogelijk wordt beschermd. Of dat ook werkelijk zo zal gaan, is zeer de vraag. In de VS waar al lange tijd een vrije energiemarkt is, valt de stroom regelmatig langere tijd uit en er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat dat in Europa ook kan gebeuren. Een van de oorzaken van de energieproblemen in de VS is dat door het grote aantal energieleveranciers de marges zo laag zijn - zeggen de leveranciers - dat er nauwelijks geld overblijft om in nieuwe, moderne elektriciteitscentrales te investeren. Op een energiemarkt waar slechts één (overheids)aanbieder is, kunnen de tarieven hoog blijven waardoor voldoende geld is om te investeren. Splitsen Om dat soort problemen te voorkomen heeft Brinkhorst besloten de energiemarkt op te splitsen. Bij het leveren van gas en energie gaat het in feite om twee diensten: het netwerk (de leidingen etcetera) en het product (de energie).vooralsnog blijft het netwerk in handen van één bedrijf, TenneT dat in handen is van de overheid. Bedrijven die energie willen gaan leveren, moeten overeenkomsten aangaan met TenneT. Na 2007 wil minister Brinkhorst ook deze markt liberaliseren. Het ministerie van Economische Zaken heeft een onafhankelijk toezichthouder aangesteld, de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe, die toeziet houdt op naleving van de regels. Ook de Consumentenbond zit het ministerie op de hielen en heeft harde garanties geëist van de minister als het gaat om agressieve verkoopmethodes van leveranciers en het overstappen op andere dan de huidige energie leverancier. Historisch overzicht Aan de revolutionaire datum van 1 juli 2004 waarop de consument niet meer vastzit aan zijn leverancier is heel wat voorafgegaan. Sinds augustus 1998 mogen 700 grotere bedrijven al hun eigen energieleverancier kiezen. In augustus 200 treedt de nieuwe Gaswet in werking. Eindgebruikers van gas krijgen geleidelijk meer vrijheid bij de keuze van een gasleverancier. In juli 2001 wordt de markt voor groene stroom opengegooid en kan iedereen zelf z'n leverancier van biostroom kiezen. In januari 2002 volgt een nieuwe belangrijke stap: bedrijven mogen zelf hun electriciteitsleverancier kiezen en 2500 bedrijven mogen overstappen op andere gasleveranciers. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 16.

16 de VRIJE ENERGIE markt [2] door Marlies Eijsink Met de toenemende concurrentie zullen de prijzen voor gas en electriciteit dalen. Het verschil kan maar liefst oplopen tot 50%. In aflevering 2 van de special vrije energiemarkt: wat houden de nieuwe veranderingen precies in en waar moet je op letten? De energiedistributie wordt opgesplitst in producenten van energie en handelsbedrijven die deze energie gaan verkopen. Voorheen was het handels bedrijf onderdeel van de energieproducent, maar dat verandert nu. Het gevolg is dat er tientallen bedrijven zijn opgericht of bestaande bedrijven zijn uitgebreid met de verhandeling van energie. Bij die bedrijven kun je vanaf 1 juli 2004 je energie inkopen. Belangrijkste overweging is de prijs. Aan het product verandert niet zoveel, er bestaat niet zoiets als goede en slechte energie. Het enige onderscheid is grijze en groene stroom waar je uit kunt kiezen (daarover later meer). Verder kun je de verschillende bedrijven selecteren op service en prijs. Op verschillende websites kun je op basis van wat je per jaar verbruikt en waar je woont, laten berekenen waar de goedkoopste energieleverancier te vinden is. Een van de meest informatieve sites is naar een idee van Ben Woldring. Ook op de website en kun je testen waar je op basis van je huidige energieverbruik en waar je woont de goedkoopste energie kunt krijgen. Opvallend is dat op elke website met andersoortige tarieven wordt gerekend. De een rekent wel transportkosten en de ander niet, en sommige leveranciers gaan na een aantal maanden de prijs flink verhogen. Snel valt op dat de leveranciers van alles proberen klanten te binden: van het aanbieden van een gratis digitale camera tot het verloten van een gratis jaarabonnement onder elke vijftigste klant. Veel bedrijven doen dat omdat ze vrezen dat mensen niet gemakkelijk over zullen stappen op een andere energieleverancier. Hun marketing is er de eerstkomende tijd vooral op gericht dat mensen zich bewust worden van het feit dat energie elders goedkoper wordt aangeboden. Voor wie zich meer wil verdiepen in de kwaliteit van de dienstverlening alle nieuwe aanbieders is de website van Dienst Toezicht Energiemarkt een handige website. Op deze website kun je een overzicht opvragen van de status van alle vergunningaanvragen. Elke leverancier heeft een vergunning nodig en de bedrijven moeten aan allerlei voorwaarden voldoen voordat zij in energie mogen gaan handelen. Op de website van deze dienst kun je lezen wat die voorwaarden zijn en hoe het met de status van de vergunning gaat. Er staan ook bedrijven tussen van wie de vergunning is afgewezen. Verder is op deze website de energiewet 1998 helemaal te lezen. Hierin staan alle voorwaarden van leveranciers die de markt gaan betreden. Een van deze voorwaarden is dat als energieleveranciers failliet gaan er een noodleverancier moet zijn die de energie in elk geval tijdelijk gaat leveren. Naast de vergunning van het nieuwe energiebedrijf moet je letten op de opzegtermijn van de huidige energieleverancier. Meestal bedraagt deze zes maanden en is er sprake van een contractduur van twaalf maanden. Met name als je onlangs bent overgestapt naar groene stroom moet je er rekening mee houden dat je niet van de ene dag op de andere van leverancier kunt wisselen. Ook nieuwe contracten ga je niet meer voor onbepaalde tijd aan, maar per jaar of twee jaar. Tot slot moet een bedrijf aangesloten zijn bij de Stichting Geschillencommissie. Dit is ook een van de voorwaarden volgens de Energiewet Als een bedrijf niet bij deze geschillencommissie is aangesloten wordt er geen vergunning verleend. Klachten van consumenten over energieleverantie kunnen bij deze geschillencommissie worden behandeld. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 17.

17 Social Event 2004 een korte foto impressie van een bezoeker Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 18.

18 Programma 2004 een overzicht van de ledenavonden 6 september (Leren) Netwerken Kijk eens verder dan naar je eigen CJB! Een avond in het kader van netwerken samen met de leden van het CJB in Rotterdam en Gouda, gevolgd door een gezamenlijke borrel. Locatie: De Schaapskooi (bij FC Dordrecht) Aanvangstijd: vanaf uur 18 oktober Bedrijfshulpverlening Op deze avond zijn wij te gast bij Kanters BHV. Meer informatie over het programma zal t.z.t. op de website worden geplaatst. Locatie: Kanters BHV, Groenedijk 72, Dordrecht Aanvangstijd: vanaf uur 29 november Eindejaarsborrel We sluiten het jaar af met een bedrijfspresentatie van één van onze CJB leden, gevolgd door een eindejaarsborrel. Locatie: De Schaapskooi (bij FC Dordrecht) Aanvangstijd: vanaf uur Met dank aan de geheel vernieuwde programmacommissie. De nieuwe commissieleden zijn: Erika Lunsch [bestuur], Guido van Zurk en Edwin Bax. Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar ALV 17 mei 2004 Korte notule van korte ALV Tussentijdse algemene ledenvergadering van de Vereniging Contact Jonge Bedrijven te Dordrecht gehouden op 17 mei 2004 CONCEPT ter goedkeuring tijdens de eerstvolgende ALV Notulen ALV 26 januari 2004 De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2004 worden goedgekeurd en vastgesteld. Aanstelling Erika Lunsche Omdat André Vermeulen afscheid neemt van het bestuur, wordt Erika Lunsche voorgesteld als zijn vervangster. Hier gaat iedereen mee akkoord. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 19.

19 Meer KORTE berichten met dank aan verschillende bronnen Nieuwe belastingregels over werkruimte aan huis Vanaf 1 januari 2005 zijn nieuwe regels van kracht op het punt van de fiscale behandeling van de werkruimte. Voor de belastingen is een ruimte straks een werkruimte als het een zelfstandig deel van de eigen woning is en intensief gebruikt wordt voor de verwerving van inkomen. Om dat te toetsen geldt naast een zelfstandigheidscriterium ook een inkomenscriterium. Ook werkruimte in een huurwoning komt vanaf 1 januari voor belastingaftrek in aanmerking. Een onzelfstandige werkruimte, zoals een slaapkamer of zolderkamer, of een zelfstandige werkruimte waarin onvoldoende wordt gewerkt, blijft onderdeel van de eigen woning en valt dus onder de regeling van het eigenwoningforfait. Meer info: ministerie van financiën Nieuwe regels voor facturen: Controleer uw facturen! Per 1 januari 2004 gelden er nieuwe eisen die aan facturen worden gesteld vanuit de BTW-wetgeving. Voldoet een factuur niet aan de gestelde eisen, dan heeft de Belastingdienst formeel het recht de aftrek te weigeren. Wees daarom steeds kritisch bij het aanvaarden van facturen van leveranciers/dienstverrichters. Blijkt nu dat op een factuur niet alle wettelijke gegevens zijn opgenomen, verzoek de leverancier/dienstverrichter dan om een verbeterde factuur. Dit kan problemen bij het aftrekrecht voorkomen. Voor de nieuwe eisen verwijzen wij naar onze website Correctie BTW voor privé-gebruik auto vereenvoudigd Per 1 januari 2004 geldt er een nieuwe regeling voor de correctie BTW voor privé-gebruik auto. De nieuwe regeling is een stuk vereenvoudigd ten opzichte van de oude regeling en luidt als volgt: ondernemers moeten in verband met privé-gebruik vanaf 2004 elk jaar 12% van 22% van de cataloguswaarde van de auto corrigeren in hun BTW-aangifte; bij werknemers met een auto van de zaak moet vanaf 2004 in de BTWaangifte een correctie van 12% van 25% van de cataloguswaarde van de auto worden opgenomen. Voor werknemers geldt het woon-werkverkeer als privékilometers, maar voor ondernemers als zakelijke kilometers in de BTWwetgeving. Daarom het verschil tussen de percentages van 22% en 25%. Alleen aan de hand van een sluitende kilometeradministratie kunt u aantonen dat u minder dan 500 privé-kilometers hebt gereden en dat de correctie voor privégebruik lager moet zijn dan de forfaitaire bijtelling. Aftrek van BTW op reiskosten van ambulant personeel Een onderneming kan de BTW die bij aanschaf en onderhoud van de bedrijfsauto in rekening wordt gebracht niet aftrekken voorzover die auto wordt gebruikt voor privé-doeleinden. Meestal wordt dit gecorrigeerd met een forfaitair bedrag. Woon-werkverkeer is ook privégebruik voor de BTW. Voor werknemers die hun arbeid verrichten op een vaste plaats, denk aan een fabriek, een werkplaats, een kantoor, een magazijn of een winkel, geldt dus ook deze regel. We kennen ook het zogenaamde ambulante personeel, werknemers die op verschillende plaatsen werken. Bij hen is het gebruik van een bedrijfsauto voor woon-werkritten geen privé-gebruik, zodat er ook geen aftrekbeperking geldt voor de BTW over het woonwerkverkeer. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan uitzendkrachten, onderhoudsmonteurs, vertegenwoordigers, accountants en boekhouders die hun werkzaamheden bij hun cliënten verrichten. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 20.

20 Adverteren bij het CJB Vergroot uw naamsbekendheid onder de leden en sponsoren door te adverteren in de media die het CJB te bieden heeft. Voor leden is het mogelijk om tegen een geringe bijdrage te adverteren in de nieuwsbrief en/of de website. Een advertentie in de CJB nieuwsbrief heeft het formaat van 9*11 cm (h.*br.) en kost 25,= per uitgave. De nieuwsbrief komt 4x per jaar uit, en wordt gelezen door alle leden en sponsoren. Op plaatsen waar jonge ondernemers komen wordt de nieuwsbrief vrij aangeboden. Een banner op de website van het CJB heeft het formaat van 60*120 pixels (h.*br.) = ca. 2*4cm. en kost 40,= per half jaar. Met circa 25 (unieke) bezoekers per dag een zeer interessant medium. Om het nog aantrekkelijker te maken kunnen wij u een combinatie van beide zaken aanbieden: Een jaar lang adverteren in de nieuwsbrief en op de website voor maar 150,= Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de redactie van de nieuwsbrief: Colofon Deze uitgave is samengesteld door: De Redactiecommissie en het bestuur van het CJB te Dordrecht. CJB Dordrecht Postbus AM Dordrecht T Deze uitgave valt onder verantwoording van het CJB te Dordrecht. Zaken die in deze nieuwsbrief aan de orde komen dienen geen ander doel dan de lezer te informeren. Voor het overnemen van informatie uit deze uitgave dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris van de vereniging.

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Elektronische winstaangifte

Elektronische winstaangifte Elektronische winstaangifte De wettelijke bepalingen en de invulling daarvan In het Programma Overheidsloket 2000 heeft het toenmalige kabinet reeds bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Ondernemers zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB) en de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL).

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Naarden, 30 april 2004 Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar het tijdperk van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Start hier met lezen!

Start hier met lezen! k s e d e n li n O s id g Snelstart Voor eigenaren 2 Snelstartgids Onlinedesk Start hier met lezen! U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen Veilig Online Pakket van HISCOX

Veelgestelde Vragen Veilig Online Pakket van HISCOX Juni 2014 1 Veelgestelde Vragen Veilig Online Pakket van HISCOX Bescherming Verzekering Service Juni 2014 2 Inhoud 1. Waarom biedt Hiscox in samenwerking met ABN AMRO het Veilig Online Pakket aan? 3 2.

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Levensloop. Het dienstverleningspakket van Doorneweerd Assurantiën bv. voor de werkgever. Een uniek werkgeverspakket.

Levensloop. Het dienstverleningspakket van Doorneweerd Assurantiën bv. voor de werkgever. Een uniek werkgeverspakket. Levensloop Het dienstverleningspakket van Doorneweerd Assurantiën bv voor de werkgever Een uniek werkgeverspakket. Uw werknemers ontvangen een persoonlijke begeleiding bij de juiste keuze. De werkzaamheden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Omgaan met e-mail in Thunderbird (Netmail)

Omgaan met e-mail in Thunderbird (Netmail) Omgaan met e-mail in Thunderbird (Netmail) Als er iets is wat waar we dagelijks de nodige tijd insteken, dan is dat wel de afhandeling van onze e-mail. Dat is in deze tijd niet meer weg te denken. Waar

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie