Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Onder informatiebeheer wordt verstaan het geheel van informatievoorziening en archiefbeheer. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. Pagina 1 van 23

2 0 Algemeen 3839 Archiefbestel staat grote veranderingen te wachten Marijke Bovens (Artikel) Binnenlands Bestuur van 13-apr-2001 Archiefdienst Het archiefbestel gaat op de schop, maar wat er precies gaat veranderen is nog onduidelijk. Zo voelt staatssecretaris Van der Ploeg weinig voor het idee om het rijk de zorg voor alle archieven te geven en de rol van de gemeenten te beperken tot de loketfunctie. Archiefbeleid; Archiefbestel. ** 3851 Bouwers van kennisbroeikassen; Grote varieteit aan informatiearchitecten Erik Vlietinck (Artikel) Computable van 20-apr Informatiearchitect In de bouwwereld weet iedereen wel wat een architect is en doet. In de ict-werteld lopen ook architecten rond. Informatiearchitecten wel te verstaan. Wat hun werkzaamheden precies zijn is echter niet zo duidelijk. Die onduidelijkheid heeft te maken met de ruis van de marketinghype. Een informatiearchitect is iemand die informatieconcepten en -stromen uittekent op een niet uitvoerend niveau. Een informatiearchitect heeft het over abstracte zaken als: - organisatieontwikkeling - horizontale organisaties - decentralisatie - teamprestaties en - afdelingsoverstijgende kennisstromen Context; Informatiesysteem; Kennis; Systeemanalyse; Systeemontwerp. Informatisering is meer dan automatisering mr. C.M. de Graaf (Artikel) Overheidsdocumentatie / 2001 Jaargang 55, nummer 2, maart 2001 Informatisering 'Een informatiemaatschappij voor iedereen'. Vergaderstuk A5-0067/2000 van het Europees Parlement is veelbelovend in zijn aankondiging. Het is een resolutie met een verwijzing naar eerdere stukken, 21 overwegingen en 69 beslispunten. Het vergaderstuk is een initiatief over e-europe van de Commissie voor de buitengewone Raad van Lissabon op 23 en 24 maart De hele maatschappij gaat op de digitale snelweg. Wie durft nog niet? Of, wie durft nog wel? Bedrijfsmatig is er een voorsprong. Maar, geeft verdere automatisering ook betere informatisering? Of ligt die vraag moeilijker? Is informatisering niet meer dan automatisering? Een blik naar vroeger: 'Kijk uit, de R is in de maand, pak de levertraan!'. Dat is vertaald naar vandaag: 'Kijk uit, de E is in de maand, vergeet de integrale informatisering niet!' Automatisering; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Digitalisering; ICT. Informatie- en communicatietechnologie; Overheidsinformatie. Nederlandse Internetdief slaat toe in Amerika (Bericht) Trouw van 4-apr-2001 Beveiligen Een 26 jarige Nederlander beweert persoonlijke informatie van klanten van internetbedrijf Addr.com te hebben gestolen. Het gaat om Namen, wachtwoorden en creditcardnummers. Van een aantal bankrekeningen is al geld afgeschreven. Pagina 2 van 23

3 0 Algemeen 3845 Crackers; Hackers; Persoonsgegevens; Privacy; Provider. Overheid is digitale nul vergeleken met burger; Informatietechnologie Oussama Cherribi (Ingezonden brief) Trouw van 20-apr-2001 Informatiestrategie Minister van Boxtel (D66) voert de coördinatie over het ict-beleid van de overheid. Aan plannen ontbreekt het deze kuifje in wonderland niet, maar in de praktijk bakt hij er niet veel van. 'De digitalisering heeft de overheid angstig dicht bij de burger gebracht, maar de burger kan langs digitale weg nog nauwelijks dichter bij het bestuur komen.' Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Democratie; Digicratie; ICT. Informatie- en communicatietechnologie. Pagina 3 van 23

4 1 Ontstaan Beren op weg naar centrale GBA; Gemeenten zullen vertragingen niet accepteren Peter Mom (Bericht) Computable van 20-apr-2001 GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking Uitvoering van het voorstel van de Commissie Snellen om centraal een gemeentelijk GBA-startpakket te ontwikkelen, dat gemeenten met aanvullende modulen tot een compleet bevolkingssysteem kunnen uitbouwen, leidt bij totstandkoming van dat totaalsysteem tot vertraging. Gemeenten zullen dat niet accepteren. Bevolkingsboekhouding; Digikluis; Systeemontwikkeling. Cipers/SAP voor GBA op de tocht; Roccade vreest investeringsstop gemeenten Peter Mom (Artikel) Computable van 13-apr-2001 GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking "Afblazen is een groot woord, maar we zullen zeker goed moeten denken of we er wel mee doorgaan."directeur Hans Dijkstra van Roccade Civillity spreekt over de herbouw op basis van SAP van het persoonsinformatiesysteem CIPERS. Aangekondigd voor eind volgend jaar us Cipers/ SAP nu op zijn minst onderwerp voor heroverweging. Aan leiding is het idee om gemeenten gratis een 'GBA-startpakket' te bezorgen. Bevolkingsboekhouding; Digikluis; Persoonsgegevens; Systeemontwikkeling. ' Computers zullen rechtspreken' Jaap van den Herik (Artikel) Automatisering Gids van 6-apr-2001 Rechtspraak De rechtspraak is te complex om in systemen te vangen. Bovendien is de software-technologie niet in staat dergelijke systemen te bouwen. De uitdaging voor systeemontwikkelaars is om uit een inconsistente verzameling van uitspraken een adequate (de meest adequate!) consistente deelverzameling te selecteren waarop een nieuwe uitspraak mede gebaseerd kan worden. Een moeilijk probleem, maar waarom zou een computerprogramma daar minder goed in zijn dan een menselijke rechter? Betrouwbaarheid; Kennissysteem; Systeemontwikkeling. Eén bouwer voor decentrale GBA; Nationale mini-gba alleen voor acute knelpunten Peter Mom (Bericht) Computable van 6-apr-2001 GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking Over acht jaar hebben alle gemeenten een nieuw GBA-systeem, dat zich volcontinu via een centraal internetportaal laat bevragen. Dit 'GBA-startpakket'wordt in rijksopdracht gebouwd door één leverancier en gratis aan gemeenten ter beschikking gesteld. Beschikbaarheid; Beveiligen; Bevolkingsregister; Persoonsregister. Expertise Centrum tegen 'standaard' GBA; 'Afhankelijkheid van één leverancier is onwenselijk' Peter Mom (Bericht) Computable van 13-apr-2001 Pagina 4 van 23

5 1 Ontstaan 3867 GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking Het Expertise Centrum is geen voorstander van het centraal ontwikkelen van een standaard GBA-systeem voor alle gemeenten. Twijfelachtig is of ontwerpers een basissysteem kunnen maken dat voor het hele scala van gemeenten geschikt is, en daarnaast is de afhankelijkheid van één leverancier onwenselijk. Bevolkingsregister; Persoonsgegevens; Systeemontwikkeling. Gas terug met GBA; Van Boxtel gereserveerder tegenover advies Snellen Peter Mom (Bericht) Computable van 27-apr-2001 GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking "Met het centraal aanbesteden van de ontwikkeling van een GBA-startpakket lopen we het risico dat de bestaande marktwerking wordt verstoord", luidde de opmerkelijke uitspraak van minister van Boxtel op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (Nvvb). Beveiligen; Bevolkingsregister; Digikluis; Identiteitsbewijs; Oligopolie; Paspoort; Systeemontwikkeling. 1.1 Definitie 3798 Woordenboek juridische terminologie en politiejargon Jaap van der Wijk (Internet) Amsterdam, 1996 Terminologie Het woord vooraf: De juridische terminologie is zo veelomvattend dat er een zeer omvangrijk lexicon voor nodig zou zijn om volledigheid enigszins te kunnen benaderen. Dit woordenboek heeft niet de pretentie volledig te zijn. Ik heb getracht de meest voorkomende begrippen uit de dagelijkse praktijk van de advocaat, de officier van justitie, de rechter en de deurwaarder te verzamelen en door middel van verwijzingen heb ik geprobeerd de samenhang tussen die begrippen duidelijk te maken. De lezer zal al snel merken dat er relatief veel aandacht aan het strafprocesrecht is besteed. Dat is niet toevallig, want de naslagwerken die ik in de boekhandel en de bibliotheek heb gevonden, besteden doorgaans niet of nauwelijks aandacht aan het strafprocesrecht. In die zin vult dit woordenboek een leemte. De tekst van de wet is vaak omslachtig en oubollig. Ik heb hier en daar, waar dat mogelijk was, geprobeerd de wettekst te moderniseren, zonder hem geweld aan te doen, maar soms lukte dat van geen kanten. Hoe graag ik dat ook zou willen, het is niet aan mij om de tekst van de wet te veranderen. Insiders in de behandelde materie worden verzocht te reageren wanneer zij van mening zijn dat bepaalde begrippen niet of onvoldoende aan bod komen, zodat deze in een volgende druk van dit boek kunnen worden vermeld. Arbeidsrecht; Begrip; Bestuursrecht; Burgerlijk recht; Civiel recht; Jargon; Justitie; Recht; Rechtspraak; Staatsrecht; Strafrecht. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De website lexicografie Het woordenboek op internet Pagina 5 van 23

6 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 3879 Digitale communicatie creeert schijnzekerheid; Er gaat veel mis in digitaal verkeer tussen arts en apotheek (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr-2001 Betrouwbaarheid Elektronische communicatie heeft niet automatisch zo'n positieve invloed op de kwaliteit van de medische zorg als iedereen verwacht. Resultaten van een onderzoek naar het berichten verkeer tussen artsen en apothekers. De inhoud verbetert alleen kwalitatief als de inhoud van berichten verbeterd. Communicatie; EDI. Electronic data interchange; Juistheid. ** 3790 De Digitale overheid en de wet; de juridische kaders voor gebruik van digitale documenten bij overheden Prof. mr. J.E.J. Prins en dr. L.J. Matthijssen (Rapport) Programma Digitale Duurzaamheid, Den Haag, 2000 Vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering / Katholieke Universiteit Brabant Tilburg Overheidsinformatie Vanuit juridisch oogpunt is de digitalisering van de documenthuishouding binnen de overheid op veel plaatsen (nog) niet op orde. Vaak handelt men onbewust in strijd met één of meer bepalingen uit de wet. Elektronische bestanden staan op pc s, schijven en servers. Ze zijn toegankelijk via intranetten en internet. Kopietjes worden achteloos gemaakt en blijven op pc s, schijven, servers en in databestanden achter. Wat betekent dit juridisch? Past dit binnen de vigerende wetgeving? Hoe zit het met de bewaring, de echtheid, de archivering, de vormvereisten, de openbaarheid, de privacy, de beveiliging en de intellectuele eigendom? De Grondwet, de Archiefwet, de Auteurswet, de Algemene Wet Bestuursrecht, de wetgeving op de privacy (Wbp), de Wet op de openbaarheid van bestuur (Wob), de Databankenwet, maar ook bijvoorbeeld de Gemeentewet of de Kadasterwet, alle spelen ze een rol. Tientallen andere wetten en regelingen spelen een kleinere rol. Het wettelijk kader is complex en voor een buitenstaander moeilijk te overzien. Automatiseerders hebben van de juridische context geen verstand, output-gerichte managers houden hier geen rekening mee, archivarissen komen er onvoldoende aan te pas, juridisch onderlegde ambtenaren wordt niets gevraagd. En de burger? Die gaat terechte vragen stellen, vroeger of later. Dit rapport bevat een inventarisatie van de in dit opzicht relevante wetgeving Dit rapport biedt daarnaast een analysemodel, bruikbaar in alle stadia van een digitaal document binnen de overheid. Waar moet op gelet worden in de verschillende digitale stadia van de levenscyclus van een document? Archieffunctie; Archiveren; Audit; Auteursrecht; Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Bewaren; Digitalisering; Inspectie; Juridische waarde; Privacy; Regelgeving; Toezicht; Wetgeving. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bibliotheek Projectbureau Digitale Duurzaamheid Het bestand in de bibliotheek van het Projectbureau Digitale Duurzaamheid Site Projectbureau Digitale Duurzaamheid Handtekening van Kamminga vervalst Martin Steenbeke (Bericht) NRC van 26-apr-2001 Authenticiteit De provincie Gelderland heeft aangifte gedaan van het vervalsen van de handtekening van commissaris van de Pagina 6 van 23

7 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid koningin Kamminga. Onder voorlopige contracten tussen de provincie en een evenementenbureau staan vervalste handtekeningen. Betrouwbaarheid; Diplomatiek; Handtekening; Oorkondenleer. In één oogopslag bekend; Binnenlandse zaken test biometrische identificatie Gijs Hillenius (Bericht) Computable van 27-apr-2001 Biometrie Biometrische identificatie is binnen enkele jaren normaal. Dat lijkt een voor de hand liggende uitspraak voor Joh. Enschedé, een van de leveranciers van systemen voor persoonsidentificatie via iris, vingerafdruk of infraroodpatroon. Toch is het geen ijdele hoop. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt via drie proeven welke van de huidige biometrie-methodenhet best toepasbaar is. De proeven zijn: - iris herkenning bij de vreemdelingen politie in Rotterdam - infraroodpatroon herkenning bij inburgeringscursussen in Hilversum - vingerafdrukken bij het CWI in Delft. Autorisatie; Betrouwbaarheid; Beveiligen; Infraroodpatroon; Irisscopie; Persoonsidentificatie; Privacy; Vingerafdruk. Over en in!; Web Distributed Data Exchange (Wddx) vereenvoudigt gegevensuitwisseling via internet Sander Duivestein (Artikel) Computable van 6-apr-2001 Gegevensuitwisseling Om een uniforme manier van gegevens-uitwisseling over internet mogelijk te maken, is XML ontwikkeld. XML zegt echter niets over de complexe datastructuur waarin de gegevens gegeten zijn en uit wat voor datatypen losse elementen van de gegevensset het bestaan. Wddx voegt deze informatie toe aan XML. Communicatie; Markup language; Schema; Standaard; Wddx. Web Distributed Data Exchange; XML. extensible Markup Language. Overheidinformatisering & Recht; De juridische implicaties van digitale informatievoorziening J.E.J. Prins (Artikel) Archievenblad / 2001 april 2001 Juridische waarde twee jaar geleden verscheen van de Algemene Rekenkamer het rapport 'Beheer en archivering van digitale bestanden'. Daarin velde de Rekenkamer een zeer kritisch oordeel over het bewaarbeleid bij de diverse departementen. Ze constateerde onder meer dat er onvoldoende inzicht is in de relevante wet en regelgeving en dat de vaststelling van toegesneden departementale beheersregels te lang op zich laat wachten. Inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, middels het programma digitale duurzaamheid, een aantal projecten op de rails gezet waarmee de bewustwording rondom digitale informatievoorziening op een hoger niveau wordt gebracht. Dat een grotere bewustwording noodzakelijk is, is evident. Immers, zonder een weloverwogen aandacht voor de problematiek van de opslag en het bewaren van documenten in elektronische vorm is het niet ondenkbaar dat ons digitaal erfgoed geen lang leven is beschoren. Archieffunctie; Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Bewaarbelang; Digitale duurzaamheid; Integriteit van informatie; Waarderen. Pagina 7 van 23

8 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 3869 PKI vordert traag Peter Mom (Bericht) Computable van 27-apr-2001 PKI. Public Key Infrastructure "Ik ben midden in de polder beland," De reden waarom het PKI-project zo weinig opschiet. Beveiligen; Digital signature. * 3804 Propaganda Herbert Blankesteijn (Column) Intermediair van 5-apr-2001 Digicratie Het Electronic Highway Platform Nederland (EPN) is een propaganda organisatie voor internet. Ze hebben een onderzoek gedaan onder kamerleden over het stemmen via internet. De methodologie en de interpretatie van de resultaten is dubieus. Vooral in relatie tot het type bedrijven dat achter dit platform zit. Er is een rapport over online stemmen van het Internet Policy Institute in de VS, gemaakt in opdracht van het National Science Foundation en het Witte Huis. Twee citaten uit het rapport: 'The security problems cannot be resolved using even the most sofisticated technology today' en ' Remote voting from home or the workplace is not viable in the near future.' Twee lessen in propaganda voeren: 1 wees eerlijk genoeg om serieus te worden genomen 2 als je manipuleert, bezorgd dat het niet uitkomt. Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid; Democratie; Integriteit; Methodologie; Onderzoek; Statistiek. ** 3847 Sites; Amerikaanse 'censuur' (Bericht) Trouw van 14-apr-2001 Censuur Niet al het nieuws dat het Amerikaanse publiek zou moeten lezen haalt de kranten. Volgens het project Censored dat verbonden is aan de Sonoma Stat University in Californie. Voorbeelden van weggedrukt nieuws: - het feit dat Amerikaanse militairen, gespecialiseerd in psychologische operaties (psyops) werkten bij CNN tijdens de Kossovo crisis; - de vraag of de Chinese ambasade in Belgrado wel of niet bewust is gebombardeerd; - verwijzingen naar onderzoeken die wijzen op de gevaren van genetisch gemanipuleerd voedsel. Betrouwbaarheid; Desinformatie; Openbaarheid. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Project Censored Stemmen per internet (1) Peter van der Wel (Ingezonden brief) NRC van 7-apr-2001 Digicratie De betrouwbaarheid van onze huidige manier van stemmen is ook in twijfel te trekken. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Beveiligen; Controleerbaarheid; Democratie; ICT. Informatie- en communicatietechnologie; Privacy. Pagina 8 van 23

9 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Stemmen per internet (2) Arjen Nijeboer (Ingezonden brief) NRC van 7-apr-2001 Digicratie Het valt wel mee met de bereikbaarheid van de stemmers, kijk maar naar ervaringen in Zwitserland met stemmen per post. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Beveiligen; Controleerbaarheid; Democratie; ICT. Informatie- en communicatietechnologie; Privacy. Veilig zakendoen met Uncle Sam; Amerikaanse overheid worstelt met beveiliging van communicatie via internet Teake Zuidema (Artikel) Computable van 6-apr-2001 Beveiligen Invoering van een pki (public key infrastructure) is noodzakelijk voor een goed beveiligde elektronische overheid. Door het ontbreken van een integratiebeleid en uniforme standaarden zitten Amerikaanse overheidsinstellingen straks opgezadeld met pki's die niet samenwerken. Een onderbemande interdepartementale stuurgroep probeert een warrant boel aan initiatieven aan elkaar te breien. Een lastige problematiek, waaruit de Nederlandse overheid wellicht lering kan trekken. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Communicatie; Controleerbaarheid; Encryptie; PKI. Public Key Infrastructure; Privacy; Standaard. Voor overheid zijn surfende burgers lastig te regelen (Bericht) Trouw van 12-apr-2001 Besturen Probleem voor de overheid is dat niet iedereen is bereikbaar door middel van ICT. Dit terwijl de rol van ICT als bron van informatie steeds belangrijker wordt. Bereik; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Betrouwbaarheid. Pagina 9 van 23

10 3 Gebruik, afstemming en toezicht * 3878 Alomtegenwoordige computer leidt tot chaos Jelle Wijkstra (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr Complexiteit We staan op de drempel van het tijdperk van de alom toegankelijke computer. Dat heeft consequenties coor de ICT-infrastructuur en het beheer daarvan. Mensen bepalen zelf onder welke omstandigheden zij welk apparaat gebruiken. De informatie raakt verspreidt, beveiliging en autorisatie wordt/is een groot probleem. Ook het beheer en de coördinatie wordt een bottle-neck. Autorisatie; Beheer; Beschikbaarheid; Beveiligen. Kennis moet rollen ir. A.E. van der Marel-Swart (Artikel) Overheidsdocumentatie / 2001 Jaargang 55, nummer 4 april 2001 Kennis In kennisintensieve organisaties met een hoog ervaringspotentieel is de communicatievoorziening vaak niet meer in overeenstemming met de snelheid waarmee tegenwoordig besluitvormingsprocessen doorlopen worden. Om hier verbetering in aan te brengen, wordt kennismanagement als middel ingezet om de effectiviteit en efficiëntie van de primaire processen te verhogen. Een overzicht van managementsaspecten, technologieën en hulpmiddelen en een reden waarom kennismanagement vaak niet van de grond komt. Beslissingsproces; Context; Netwerk; Proces. Meeste spam komt van collega's; Gartner: 'Instrumenten voor samenwerking op intranet betere oplossing dan mailen' (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr-2001 Communicatie Een derde deel van de interne bedrijfs berichten verdient het predikaat 'spam'. "De collegiale spam is tijdrovend en nauwelijks te filteren". ; Gedragscode; Intranet. 3.1 Bewaken kosten 3811 XML is geen Haarlemmerolie voor EDI (Artikel) Automatisering Gids van 6-apr-2001 Gegevensuitwisseling XML gaat de voordelen brengen die electronic data interchange nooit heeft kunnen waarmaken: die indruk wekken de apostelen van deze relatief nog jonge markeertaal. Of dat zo is, is echter nog maar de vraag. Veel goedkoper zal de samenwerking langs elektronische weg er in ieder geval niet van worden. Betrouwbaarheid; Communicatie; EDI. Electronic data interchange; Markup language; Standaard; XML. extensible Markup Language. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Pagina 10 van 23

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Akkoord over aftappen internetverkeer (Bericht) Trouw van 19-apr-2001 Aftappen De overheid en de Nederlandse Internetaanbieders (ISP's) zijn het in principe eens over de manier waarop het aftappen van internetverkeer wordt ingevoerd. Common carrier regel; Privacy; Privacy; Provider; Tapbevel. Auteursrechten: the continuing story (Bericht) Informatie professional / 2001 Nummer 4, 2001 Auteursrecht Weer is er een nieuwe richtlijn aangenomen die aanpassing van de auteursrechten aan de informatiemaatschappij betreft. In februari heeft het Europese Parlement ingestemd met een richtlijn die het reproduceren van digitale kopieën verder inperkt. Elke online-dienst om een beschermd werk of kopieën te leveren, is een handeling daarvoor toestemming dient te vragen aan de rechthebbenden. Mogelijke uitzonderingen: 1 kopie voor privé-gebruik 2 publieke instellingen zonder commercieel doel mogen digitale kopieën leveren mits - bestemd voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek of voor visueel gehandicapten of gehoorgestoorden 3 reproducties voor archivering en behoud door archiefdiensten, culturele instellingen en dergelijke. Archiveren; Kopie; Reproductie; Vervanging. Bush gestopt met en (Bericht) Trouw van 7-apr-2001 Openbaarheid George Bush heeft sinds hij het ambt van president van de Verenigde Staten in januari dit jaar aanvaardde het e- mailen afgezworen.,,ik was een fervent er, ik stuurde ze bijvoorbeeld naar mijn dochters en mijn vader, maar ik wil niet dat de elektronische brieven openbaar worden.'' De president stopte met mailen uit angst voor de wet op vrijheid van informatie, waardoor de post in de openbaarheid zou kunnen komen. Controleerbaarheid; Democratie; . Centrale registratie dreigt doos van Pandora te worden; Invoering van digitale kluis zet privacy te zeer onder druk Jaap-Henk Hoepman (Ingezonden brief) Volkskrant van 3-apr-2001 Privacy Er ligt misbruik van de digitale kluis op de loer en hij is ook nog eens niet goed te beveiligen. Decentrale opslag van gegevens valt te prefereren. Beveiligen; Digikluis; Digitale kluis; Encryptie; GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking; Persoonsgegevens. Pagina 11 van 23

12 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Conflict aftappen dreigt; Aftapverplichting lijkt volgende week in te gaan ondanks protest ISP's (Bericht) Automatisering Gids van 6-apr-2001 Privacy Internetproviders en Verkeer en Waterstaat liggen op ramkoers. Over ruim een week moeten de netwerken van alle ISP's aftapbaar zijn. Onmogelijk volgens de NLIP, de regeling bedreigt de hele sector. Een brandbrief en Kamervragen lijken een gang naar de rechter niet te kunnen afwenden. Common carrier regel; Privacy; Provider; Verantwoordelijkheid. De onderkrant; Cijfers / Fraudeur vindt nieuwe wegen op internet (Bericht) Trouw van 5-apr-2001 Fraude Meer dan sites werden vorig jaar door medewerkers van toezichthouders onderzocht. 10% leek op de eerste oog niet te deugen. Op een aantal werden beleggers diensten of producten aangeboden andere landen dan de vestigingsplaats van het aanbieder. Een indicatie dat de aanbieders activiteiten ontplooien buiten het toeziend oog van de beurswaakhonden. Controleerbaarheid; Inspectie; Toezicht. Digitale kluis (Commentaar) NRC van 9-apr-2001 Privacy De grote vraag is of de burger echt de zeggenschap heeft over de inhoud van zijn digitale identiteitskaart. Voorzover het gaat om de toegang van overheidsinstanties tot de inhoud van de kluis, is de invloed van de burger slechts beperkt. De voorgestelde kluis is voor de overheid grabbelton. Verder is het de vraag of het beginsel van contracteervrijheid opgewassen is tegen het machtsverschil van de institutionele aanbieder en de individuele aanbieder. Beveiligen; Identiteitsbewijs; Paspoort. Elke leerling krijgt een sofi-onderwijsnummer (Bericht) Trouw van 5-apr-2001 Persoonsgegevens Leerlingen krijgen vanaf het eerste jaar op de basisschool een persoonsgebonden registratienummer dat ze hun schoolloopbaan behouden. Het nummer wordt vanaf 2002 geleidelijk ingevoerd. Koppelen; Privacy; Uitwisseling; Verwerking van gegevens. Glazen deur in digitale kluis; Veel vragen rond 'informationele zelfbeschikking' Peter Mom (Bericht) Computable van 6-apr-2001 Persoonsgegevens De overheid speelt met het idee iedere burger een digitale kluis te geven. Burgers kunnen dan zelf bepalen aan wie ze toegang tot bepaalde gegevens verlenen. Dit plan is ontstaan in het kader van de vernieuwde GBA. Doordat de Pagina 12 van 23

13 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden burger de regie over z'n eigen gegevens in zijn handen krijgt (informationele zelfbeschikking) zou zijn positie verbeteren. Digikluis; Digitale kluis; GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking; Identiteitsbewijs; Paspoort; Privacy; Verwerking van gegevens. ISP's richten 'aftapcentrale' op; Justitie gedoogt na tweemaal opschorten nog steeds overtredingen van de aftapverplichting (Bericht) Automatisering Gids van 20-apr-2001 Aftappen Er komt een aparte organisatie die het aftappen van internetverkeer bij providers voor zijn rekening neemt. Hoewel de ISP's sinds vorige week verplicht zijn een eigen aftapvoorziening in huis te hebben, heeft Justitie volgens de NLIP toegezegd het ingebreke blijven te gedogen. Common carrier regel; Privacy; Provider. Jorritsma zou de IT-was het liefst de deur uit doen Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 13-apr-2001 Overheidsinformatie De overheid zal er uiteindelijk wel in slagen zijn (foei!) informatie via internet te ontsluiten. Maar echte interactie en transacties komen maar moeizaam van de grond. Minister Jorritsma wil er private partijen bij betrekken. Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Ontsluiting; PPP. Public private partnership; Privacy. Journalist verliest geding om hergebruik (Bericht) Trouw van 13-apr-2001 Auteursrecht De Rechtbank in Amsterdam heeft de journalist Max Pam in het ongelijk gesteld in diens zaak tegen drie grote kranten, die zonder zijn uitdrukkelijke toestemming bijdragen van hem hadden hergebruikt in elektronische databanken. Databankrecht; Hergebruik. Nog even geen filters in bibliotheken VS (Bericht) Informatie professional / 2001 Nummer 4, 2001 Filter De rechter in Californië heeft bepaald dat bibliotheek niet verplicht kunnen worden pornografische sites te blokkeren. Censuur; Gedragscode; Verantwoordelijkheid. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Forumdiscussie Pagina 13 van 23

14 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Rijk drukt web-aftap door; Afluistersysteem internetverkeer negeert Europese standaardisering (Bericht) Computable van 27-apr-2001 Aftappen De overheid gaat onzorgvuldig te werk bij het verplichten van internet aanbieders tot het aftappen van internetverkeer. De regels waarmee dit moet gebeuren zijn nog niet uitgewerkt. Ook negeert de overheid de Europese Etsi-standaard voor het aftappan van internetverkeer die in de maak is. Common carrier regel; Inlichtingendiensten; Privacy; Provider. SMS-actie krijgt vervolg (Bericht) Trouw van 27-apr-2001 Bericht De Amsterdamse politie gaat door met de actie tegen gestolen gsm-telefoons. DoS. Denial of Service; Spam. Surfend op zoek naar fraude Han Koch (Bericht) Trouw van 5-apr-2001 Fraude Internet en dus ook frauderen via internet bestaat al jaren, was de laatste twee jaar echter speurt de Nederlandse beurswaakhond STE gericht naar misleidende of onvolledige reclames op het net en kijkt en en passant ook naar malafide aanbieders van producten en diensten. Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid; Toezicht. Terugblik;.NL viert vijftiende verjaardag (Bericht) Trouw van 27-apr-2001 Domeinnaam De oudste Nederlandse internet pagina met het achtervoegsel.nl vierde 25 april haar vijftiende verjaardag. Het CWI, het centrum voor Wiskunde en Informatica, heeft de eerste 10 jaar alle internetpagina's onder het nl-domein geregistreerd. In 1996 is vervolgens de Stichting Internet Domeinregistratie opgericht. (geen gerelateerde termen opgenomen) Verwijzing (URL of bestandsnaam) Het adres Werkgever mag privé mail lezen (Bericht) Automatisering Gids van 6-apr-2001 Privacy Een werkgever mag onder voorbehoud de berichten van een ambtenaar inzien, zo blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter in Rotterdam. Pagina 14 van 23

15 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Briefgeheim; ; Gedragscode. 3.3 Fysiek beheer Hallo Bandoeng Herbert Blankensteijn (Column) Intermediair van 12-apr-2001 Gegevensdrager Een digitaal medium of apparaat werkt nooit een beetje, het wekt perfect of het werkt niet. Digitaal komt tegenwoordig neer op binair, een of nul, alles of niets. Binair; Digitaal; Digitale duurzaamheid; Duurzaamheid. Holografie zet terabytes op visitekaartje (Bericht) Automatisering Gids van 6-apr-2001 Opslag Het Duitse bedrijf Optostor heeft een techniek ontwikkeld om gegevens in de vorm van hologrammen op te slaan. Zo passen terabytes in een ruimte die niet groter is dan een visitekaartje. Hologram. 3.4 Integratie 3842 ' Voice XML bevrijdt de consument uit zijn kantoorpositie' Luc van Peteghem (Interview) Automatisering Gids van 13-apr-2001 Spraakherkenning "Intel is altijd geïnteresseerd in het vinden van nieuwe manieren waarop micro-processoren gebruikt kunnen worden." Spraaktechnologie is daartoe een van de middelen. Voice XML is geen programmeertaal. Het beschrijft veel meer wat er gedaan moet worden, dan hoe het gedaan moet worden. Het is een taal die moet functioneren zoals een manuscript dat acteurs begeleid in het theater. Het is een script dat weet welke vragen de computer kan stellen en op welke manier de mens antwoord geeft. Communicatie; Spraakherkenning; Standaard; Uitwisseling; Voice XML; XML. extensible Markup Language. 3.5 Documentatie * 3843 Systeem Linnaeus kraakt in zijn voegen; Taxonomie Sander Bekker (Artikel) Trouw van 13-apr-2001 Classificatie Biologen beraden zich op een nieuwe manier om de natuur te classificeren. Het oude systeem van Linnaeus zou niet meer voldoen., omdat het te zeer botst met de groeiende kennis over de evolutionaire verwantschap tussen organismen. Het idee is om de natuur te classificeren op basis van hun evolutionaire achtergrond, de fylogenese. De nieuwe methode heet FyloCode. Pagina 15 van 23

16 3.5 Documentatie Biologie; Evolutie; Fylogenese; Ordeningskenmerk; Taxonomie. 3.6 Beschikbaarstellen Compromis over Eurowob; Ruimere openbaarheid Nederland wordt niet aangetast Frank Kools (Bericht) Trouw van 26-apr-2001 Openbaarheid Burgers kunnen binnenkort meer en makkelijker Europese documenten inzien dan nu. Dat moet het effect zijn van de Europese Wet openbaarheid van bestuur (eurowob) waarover een akkoord is bereikt. Lidstaten zoals Nederland die een ruimere wob hebben, hoeven hun openbaarheid niet in te perken. Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Openbaar bestuur; Overheidsinformatie. Gegevens Amerikaanse emgiranten op internet (Bericht) Metro van 20-apr-2001 Beschikbaarstellen De gegevens van meer dan 22 miljoen Europese emigranten die de Verenigde Staten binnenkwamen via Ellis Island, vlakbij het Vrijheidsbeeld, zijn beschikbaar op internet. Genealogie. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De website Jorritsma zou de IT-was het liefst de deur uit doen Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 13-apr-2001 Overheidsinformatie De overheid zal er uiteindelijk wel in slagen zijn (foei!) informatie via internet te ontsluiten. Maar echte interactie en transacties komen maar moeizaam van de grond. Minister Jorritsma wil er private partijen bij betrekken. Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Ontsluiting; PPP. Public private partnership; Privacy. Liever snel een paspoort dan chatten met de wethouder Noël van Bemmel (Bericht) Volkskrant van 10-apr-2001 Beschikbaarheid De overheid heeft in een jaar tijd veel achterstand ingehaald op Internet. Bijna elke rijksdienst en de helft van alle gemeenten heeft inmiddels een website. Maar wie zijn paspoort wil verlengen, moet nog altijd een nummertje trekken. 'Den haag heeft last van technologisch optimisme.' Beschikbaarstellen; Dienstverlening; Overheidsinformatie. Nieuwe zoekalgoritmes redden Internet (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr-2001 Pagina 16 van 23

17 3.6 Beschikbaarstellen 3857 Zoeken De grootste database ter wereld, beter bekend als internet is in praktische zin onbruikbaar. Nieuwe zoekalgoritmes moeten internet beter doorzoekbaar maken. Beschikbaarheid; Toegankelijke staat; Toegankelijkheid; Zoekmachine. Zoeken op het eerste gezicht Chris Sprangers (Bericht) Intermediair van 19-apr-2001 Zoekmachine Room102 is een zoekmachine die plaatjes presenteert van de openingspagina's van sites. Internet; Zoeken. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De site Beveiliging Digitale kluis Marie-José Klaver (Column) NRC van 2-apr-2001 Beschikbaarheid De vraag is of een internet site met persoonsgevens ipv het GBA wel zo werkbaar is. Internet is complex, slecht te beveiligen en de beschikbaarheid kan te wensen over laten. Beveiligen; DoS. Denial of Service; GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking; Persoonsgegevens; Privacy. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De site van minister van Boxtel GBA-site Aanbieders lopen zich warm voor digikluizen; Centrale opslag met decentrale look en feel Peter Mom (Bericht) Computable van 20-apr-2001 Digikluis "Niemand kan ooit garanderen dat gegevens in een digitale kluis voor 100 procent veilig zijn. Hackers komen ook bij het Pentagon binnen. Maar de kluizen kunnen door opzet. Firewalls, PKI-technieken en biometrische verificatie wel heel erg veilig worden gemaakt." Aldus directeur Arie de Groot van de firma Marviq. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Beveiligen; Biometrie; Firewall; PKI. Public Key Infrastructure; Privacy. Het is de hoogste tijd voor veiligheidscertificering voor Internet-providers (Bericht) Automatisering Gids van 27-apr-2001 Beveiligen Het toenemend B2B en B2 verkoopsites werkt als een rode lap op het aantal gelegenheidshackers, vandalen, virusverspreiders, oplichters en beroepsmatige computercriminelen. Webdesigners en Internet-verschaffers laten Pagina 17 van 23

18 3.7 Beveiliging zich aan informatiebeveiliging weinig gelegen liggen en maken hun klanten kwetsbaarder dan nodig. Cybercrime; Hackers; Provider; Verantwoordelijke. In één oogopslag bekend; Binnenlandse zaken test biometrische identificatie Gijs Hillenius (Bericht) Computable van 27-apr-2001 Biometrie Biometrische identificatie is binnen enkele jaren normaal. Dat lijkt een voor de hand liggende uitspraak voor Joh. Enschedé, een van de leveranciers van systemen voor persoonsidentificatie via iris, vingerafdruk of infraroodpatroon. Toch is het geen ijdele hoop. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt via drie proeven welke van de huidige biometrie-methodenhet best toepasbaar is. De proeven zijn: - iris herkenning bij de vreemdelingen politie in Rotterdam - infraroodpatroon herkenning bij inburgeringscursussen in Hilversum - vingerafdrukken bij het CWI in Delft. Autorisatie; Betrouwbaarheid; Beveiligen; Infraroodpatroon; Irisscopie; Persoonsidentificatie; Privacy; Vingerafdruk. Interene cybermisdaad onderschat; 'Systeembeheerders vaak zwakke schakel binnen een bedrijf' Rik Sanders (Bericht) Computable van 20-apr-2001 Beveiligen De aanpak van cybercriminaliteit is veel te veel gericht op aanvallen van buitenaf. De interne dreiging is stukken groter, maar wordt onderschat. Vooral systeembeheerders vormen een risicogroep. Crackers; Cybercrime; Cybermisdaad; Hackers; Systeembeheer. Managers weten te weinig van virussen Richard Keijzer (Interview) Automatisering Gids van 27-apr-2001 Virus IN grote bedrijven weten de managers vaak meer van virussen die mensen kunnen aantasten, dan over de venijnige programma's die een netwerk kunnen verlammen. "De onkunde is troef", constateert Vincent Gullotto, hoofd van het virus-lab van McAfee Beveiligen; Cybercrime; Verantwoordelijke. Microsoft verspreidt virus FunLove (Bericht) NRC van 27-apr-2001 Virus Het FunLove virus is verspreid vanaf twee websites van Microsoft die gebruikt worden door bedrijven die zakelijke software ontwikkelen. Beveiligen. Pagina 18 van 23

19 3.7 Beveiliging Nederland wantrouwt cookies met reden Peter Lievense (Bericht) Automatisering Gids van 13-apr-2001 Beveiligen Nederlandse internet gebruikers maken zich in tegenstelling tot Amerikaanse zorgen over cookies. Terecht, zo blijkt na een nadere beschouwing. Ze worden gebruikt voor het zeer gedetailleerd opstellen van een profiel van gebruikers samen te stellen. Privacy. Nederlandse Internetdief slaat toe in Amerika (Bericht) Trouw van 4-apr-2001 Beveiligen Een 26 jarige Nederlander beweert persoonlijke informatie van klanten van internetbedrijf Addr.com te hebben gestolen. Het gaat om Namen, wachtwoorden en creditcardnummers. Van een aantal bankrekeningen is al geld afgeschreven. Crackers; Hackers; Persoonsgegevens; Privacy; Provider. De onderkrant; Producten / Eindelijk oplossing voor computervirus? (Bericht) Trouw van 25-apr-2001 Virus Het Britse ministerie van defensie heeft een programma ontwikkeld dat virussen verhinderd een binnengedrongen computer te verlaten. Op deze manier wordt verdere verspreiding voorkomen. Beveiligen; . Spionagetoestel is goudmijntje voor Chinezen (Bericht) Trouw van 27-apr-2001 Beveiligen Niet alle apparatuur in het spionage vliegtuig dat een noodlanding maakte in China is onklaar gemaakt. Diskettes en harde schijven zijn wel stuk geslagen, maar 'een vastberaden onderzoeker kan altijd nog wel iets met een beschadigde diskette'. Herstelprocedure; Inlichtingendiensten; Vertrouwelijkheid. Pagina 19 van 23

20 4 Afstoten Archief Gestapo Wenen teruggevonden (Bericht) Trouw van 10-apr-2001 Overbrengen Een Oostenrijks historicus heeft het archief van de Gestapo in Wenen teruggevonden. In het verleden blijkt het gewoon aan het gemeentearchief te zijn overgedragen door de Weense politie. Aanwinst; Archiefbeheer; Registratie; WOII. Collecting and Preserving the Web: The Minerva Prototype William Y. Arms en Roger Adkins, Cassy Ammen, Allene Hayes (Artikel) RLG Diginews! van 13-apr-2001 Volume 5, Number 2 Acquisitie An ever-increasing amount of primary source materials is being created in digital formats and distributed on the Web; many materials do not exist in any other form. Future scholars will need them to understand the cultural, economic, political and scientific activities of today and, in particular, the changes that have been stimulated by computing and the Internet. These are fragile materials, a transient and quickly disappearing record of our time. The Library of Congress collects and preserves the cultural and intellectual artifacts of today for the benefit of future generations. Last year, the National Research Council report, A Digital Strategy for the Library of Congress, emphasized the importance of extending these activities to digital materials. The report urged the Library to move ahead rapidly. Recently,Congress has voted substantial amounts of money to support such work. For the past year, we have been working together on a prototype system for the Library of Congress to collect and preserve materials from the Web. This project is known as "Minerva" (the name is a light hearted acronym for "Mapping the INternet: the Electronic Resources Virtual Archive"). This article describes the prototype, but more importantly it discusses what we have learned and offers suggestions for what should be included in a full-scale system. Verwerving; Website. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De site van RLG DigiNews! Volume 5, Number 2 op het web Pagina 20 van 23

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV.

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. FACULTY OF SCIENCE Bart Jacobs Identity Management bij de Overheid Overzicht I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. Nabeschouwing Niet: ambtelijke nota s of technische details Wel: grote lijnen &

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat:

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: Motie: Stop opslag biometrische gegevens De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: - bij de aanvraag van een nieuw paspoort/idkaart naast lengte, pasfoto en

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Datum 8 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opslag van DNA data bij onder andere Google en Amazon

Datum 8 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opslag van DNA data bij onder andere Google en Amazon 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij R e g i s t r a t i e k a m e r De Minister voor Grote Stedenen Integratiebeleid 23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij070-3811339..'s-Gravenhage, 29 mei 2001.. Onderwerp Advies over rapport

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag sorganisatie Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag - - Contact T - F - Uw kenmerk Bijlagen 0 Betreft Antwoorden op vragen

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

raad voor cukuur raad voor cultuur

raad voor cukuur raad voor cultuur raad voor cukuur R.J. Schimmelpennincklaan 3 oostbus 612e 2506 AE Den Haag telefoon +31(0)70 310 66 86 fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

FAQ Over SeeZam. 1. Wat is een virtuele kluis? 2. Wat is SeeZam? 3. Wie zit er achter SeeZam? 4. Hoe kan ik als particulier SeeZam gebruiken?

FAQ Over SeeZam. 1. Wat is een virtuele kluis? 2. Wat is SeeZam? 3. Wie zit er achter SeeZam? 4. Hoe kan ik als particulier SeeZam gebruiken? FAQ Over SeeZam FAQ Over SeeZam 1. Wat is een virtuele kluis? 2. Wat is SeeZam? 3. Wie zit er achter SeeZam? 4. Hoe kan ik als particulier SeeZam gebruiken? 5. Hoe kan SeeZam gebruikt worden in een professionele

Nadere informatie

Doel van de opleiding informatieveiligheid

Doel van de opleiding informatieveiligheid Doel van de opleiding informatieveiligheid Het netwerk voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse instellingen van de sociale zekerheid, dat door de Kruispuntbank wordt beheerd,

Nadere informatie

Beginselen van behoorlijk ICTgebruik. Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden

Beginselen van behoorlijk ICTgebruik. Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden Beginselen van behoorlijk ICTgebruik Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden Behoorlijk gebruik van ICT gericht op vertrouwen - particulier dataverkeer; - e-commerce; - e-governance vermijden / voorkomen

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 10 juni 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Rapport Methodiek Risicoanalyse

Rapport Methodiek Risicoanalyse Versie 1.5 31 december 2014 A.L.M. van Heijst emim drs. R.B. Kaptein drs. A. J. Versteeg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methodiek... 3 3. Stappenplan uitvoering risicoanalyse... 6 3.1 Landelijke risicoanalyse...

Nadere informatie

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Proposall met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Redactionele opmerkingen Informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 26 november 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2000 Redactioneel

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING Laatste wijziging: 30-06-2016 Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING... 1 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 HOSTING... 3 ARTIKEL 3 WEBDESIGN

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 275 Besluit van 3 juli 2008, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Datum 1 september 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het artikel "Amerika graait in Europese clouddata"

Datum 1 september 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het artikel Amerika graait in Europese clouddata 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

welke voorwaarden biometrische identificatiesystemen moeten voldoen. Hierna wordt heel beknopt ingegaan op drie aspecten van deze regelgeving.

welke voorwaarden biometrische identificatiesystemen moeten voldoen. Hierna wordt heel beknopt ingegaan op drie aspecten van deze regelgeving. Samenvatting Binnen de informatiebeveiliging is de exclusiviteit van gegevens een belangrijk kwaliteitsaspect. De belangen van een bedrijf of van een persoon kunnen ernstig geschaad worden als onbevoegden

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

De onzichtbare grens van online privacy. Essay

De onzichtbare grens van online privacy. Essay De onzichtbare grens van online privacy Essay Auteur: Estelle Heijneman Studentnummer: 1619340 Docent: Dick Swart Format: Essay Specialisatie: Visual Design Seminar: 2014-B Datum: 16-12-2014 Inleiding

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen havo 2015-II

maatschappijwetenschappen havo 2015-II opgave 3 De Nederlandse inlichtingendienst AIVD Bij deze opgave horen de teksten 5 tot en met 7 uit het bronnenboekje. Inleiding Eind november 2013 maakte NRC Handelsblad bekend dat de Algemene Inlichtingen-

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Privacy aspecten van apps

Privacy aspecten van apps Privacy aspecten van apps mr. Peter van der Veen Senior juridisch adviseur e: vanderveen@considerati.com t : @pvdveee Over Considerati Considerati is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in ICT-recht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874 > Retouradres Postbus20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Burgerschap en Informatiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Tilburg, 9 maart 2011 Ons kenmerk: T90/Eversteijn Uw kenmerk: Betreft:Dhr. J.P. Eversteijn BEROEPSCHRIFT

Nadere informatie

Standpunten. Piratenpartij Nederland Postbus 346, 3500 AH Utrecht www.piratenpartij.nl info@piratenpartij.nl

Standpunten. Piratenpartij Nederland Postbus 346, 3500 AH Utrecht www.piratenpartij.nl info@piratenpartij.nl Piratenpartij Nederland Postbus 346, 3500 AH Utrecht www.piratenpartij.nl info@piratenpartij.nl Piratenpartij Nederland 1 Standpunten Andere partijen vertellen je graag dat ze overal een mening over hebben.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Datum 8 november 2012 Onderwerp Beantwoording kamervragen over de toegang van de VS tot data in de cloud

Datum 8 november 2012 Onderwerp Beantwoording kamervragen over de toegang van de VS tot data in de cloud 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 - cloud computing: het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. - cloud: een netwerk van computers, waarbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 977 AIVD Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Zaakgericht archiveren met Blockchain

Zaakgericht archiveren met Blockchain Zaakgericht archiveren met Blockchain Aan de hand van een daadwerkelijke business case Sphereon at a glance Wat we doen Sphereon biedt een cloud platform voor Document Processing en Blockchain Start #

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Voorbereiding website

Voorbereiding website Voorbereiding website Opdracht 1 Op de website van R.H.V. Leonidas www.leonidas.nl De testvraag is: hoe laat en waar is de wedstrijd van heren 1 aanstaand weekend? 1. Gedaan 2. Heren 1 speelt aanstaand

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Adviseren over ICT-projecten. Oordeel over start en kritieke momenten in de uitvoering Departementale I-strategie Departementale architectuur

Nadere informatie

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager.

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager. Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager 27 november 2013 Workshop Privacy en Security Issues voor de contractmanager

Nadere informatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Voorstelling Dries Vandaele Quincy Oeyen Wat is informatiemanagement? Over welke informatie gaat het? TAAK Bestaansreden organisatie PROCES Bedrijfsprocesse

Nadere informatie

STORAGEVRAAGSTUKKEN IN ZIEKENHUIZEN

STORAGEVRAAGSTUKKEN IN ZIEKENHUIZEN STORAGEVRAAGSTUKKEN IN ZIEKENHUIZEN Lineaire autonome groei, sterke groei door projecten Opslag overwegend in eigen beheer Meer dan 50% opslag voor beeldinformatie Trend naar snellere opslagmedia, uitfasering

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie