Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem"

Transcriptie

1

2 Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem

3

4 Hualien Beach Resort door BIG/Bjarke Ingels Group Utopia Forever, Gestalten 2012, zie colofon

5 Toekomstvisies op mobiliteit

6 TOEKOMST DOOR KINDEROGEN De tekeningen zijn gemaakt door de kinderen van groep 5-6 van een basisschool in Nijmegen. De juf vroeg tijdens de creatieve tekenles op vrijdag of de kinderen konden laten zien hoe ons vervoer er in de toekomst uitziet.

7 voorwoord De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf te creëren. The best way to predict the future is to create it. Peter F. Drucker 12eneenhalf jaar bestaan. Tijd om vooruit te kijken! Daarom hebben we zo veel mogelijk interessante mensen gesproken en ze naar hun toekomstbeelden en ideeën gevraagd. Het resultaat ligt voor u. Een boek met bijdragen uit verschillende hoeken, van vakgenoten en deskundigen. En van kinderen. De toekomst is immers van hen. We hebben dit boek gemaakt om met u te delen en om u te inspireren. Maar het is maar een momentopname. We blijven benieuwd naar nieuwe, volgende, úw verse ideeën. Dus deel ze, met wie u maar wilt en heel graag met ons. Wij kijken ernaar uit. U kunt uw reactie kwijt op Namens iedereen van Tiem: veel leesplezier. Iwan Arts P.S. Wilt u dit boek ook delen? Het is digitaal beschikbaar op

8 NHO UDs op Visionair Willem de Jager: Wij zijn De Nieuwe Mens. Blz. 36 Utrecht: Marieke Zijp, Han Schraders en Bas Govers over de stad die gaat vertrammen. Blz. 10 het nieuwe wonen: wie merkt er eigenlijk nog waar je bent (en wat maakt het nog uit)? Blz. 44 Ooit haalde je benzine bij de apotheek En straks? Blz. 24 Omgevingspsychologie: hoe beïnvloedt onze omgeving ons gedrag? Een gesprek met Ronald Hamel en Joren van Dijk. Blz. 18 Ondernemer Ronald van den Hoff: We gaan naar een interdependente economie. Blz. 28 Er kan een grote clash ontstaan, aldus Henk Goud appel. Een gesprek met een ouwe rot in het mobiliteitsvak en de nieuwe generatie Peter van der Mede en Alex Mulders. Blz. 48

9 Rick de Jager van provincie Zuid-Holland heeft nog stille hoop. Maar waarop? Blz. 58 Onstuitbaar volgens Carol de Vries van NXP: de elektrificatie van vervoersmiddelen. Blz. 70 Hoe sneller je A met B verbindt, hoe meer A en B op elkaar gaan lijken Blz. 78 Als het aan innovatie-adviseur Evert Driegen ligt, gaan we zelf algendiesel maken. Plus recept! Blz. 66 Directeur John Walraven van Advin: De positieve kant van de economische krimp: we winnen aan kwaliteit. Blz. 84 De toekomst blinkt Zo luidt de titel van het verhaal dat de essay-uitdaging heeft gewonnen! Blz. 90 En verder Cijfers Blz. 23 Social Media Blz. 35 De inhaalslag van Uganda Blz. 54 Cijfers Blz. 57 Social Media Blz. 83 Colofon Blz. 96

10 Foto: Jelmer de Haas Marieke Zijp Afdelingshoofd Verkeer en Vervoer Gemeente Utrecht Han Schraders (midden) stedenbouwkundige Gemeente Utrecht Bas Govers adviseur Strategie en beleid Goudappel Coffeng 10

11 gesprek

12 marieke zijp han schraders bas govers Het is niet de grootste of de kleinste stad, noch de oudste of jongste. Eens kijken waar het met deze stad heen gaat, op weg naar 2050 Een gesprek met drie mensen die nu al bouwen aan het Utrecht van de toekomst. Marieke Zijp: In 2050 is Utrecht een bruisende stad langs wat wij noemen de as van kennis en cultuur. Die loopt van Leidsche Rijn via de binnenstad naar de Uithof. De barrières die dat nu verhinderen zijn een stuk kleiner. Utrecht Centrum, Leidsche Rijn en de Uithof vormen nu nog verschillende werelden. Maar straks is dat een eenheid. De potentie van Utrecht is enorm, dat zie je aan de binnenstad die uit zijn voegen barst. Utrecht is ontzettend goed bereikbaar per auto en trein. Het gaat erom die potentie te benutten. De vraag naar ruimte is groot. Dat heeft tot gevolg dat de stad over de historische binnenstadsgrenzen heen dringt. Het centrum wordt twee keer zo groot als nu. Het zal er aangenaam zijn en aantrekkelijk. Een gebied waar je kunt ronddwalen, waar je interessante dingen tegenkomt. Vertramming Bas Govers: Een belangrijke rol in het streven naar eenheid is weggelegd voor de tram. De stad gaat vertrammen. De tram wordt de drager, het element dat alles verbindt: oost, west en midden. Het wordt de as van kennis en cultuur, waaraan alles ligt wat Utrecht tot Utrecht maakt. De tram geeft synergie. We gaan de tram ook gebruiken als sturingsinstrument. Zo werkt het namelijk ook: als je ergens een tram neerlegt, dan komen er functies naartoe. Dan biedt hij kansen in plaats van knelpunten. Het is interessant om te kijken wat het effect zou zijn op de ruimtelijke omgeving, wat het aan zou kunnen trekken. Zoals Marieke al zei, er zijn nu belemmeringen. Probeer maar eens in Utrecht van de ene naar de andere kant van de stad te lopen of fietsen. De stad gaat vertrammen. De tram geeft synergie Er is een aantal plekken verbonden aan de kwaliteitsbeleving van de stad, maar die zijn soms slecht met elkaar verbonden. Marieke: Behalve met het leggen van verbindingen, zijn we ook druk bezig met het herwaarderen van de openbare ruimte. In 2050 zullen burgers openbare ruimte als meer ervaren dan slechts plaatsen waar je doorheen komt, het worden plekken waar het prettig verblijven is. Visie plus lef Bas: Het is ongelooflijk belangrijk hoe mensen die openbare ruimte ervaren. Het zit hem in kleine dingen, in de beleving. Neem bijvoorbeeld het Onze-Lieve-Vrouwe-plein in Maastricht. Mensen ervaren dat plein als 12

13 gesprek heel prettig en mooi, maar als je goed om je heenkijkt, staan er ook lelijke jaren- 70- gebouwen. Iets hoeft niet feitelijk mooi te zijn om toch als prettig ervaren te worden. Marieke: Ik kan me een nieuwbouwwijk herinneren. Daar werd een heel oude boom neergezet. Een kostbare ingreep, maar het is wonderlijk wat het deed met het gevoel van de openbare ruimte. Het is een complexe uitdaging om de openbare ruimte goed vorm te geven, er zijn zoveel verschillende meningen en wensen. Maar het is waardevol. Het is vreemd: burgers vragen niet expliciet om prettige openbare ruimte, maar impliciet wel. Je moet als overheid visie hebben om je op de openbare ruimte te richten. En naast visie is er ook lef nodig. Dialoog op gang brengen De vraag rijst of het niet moeilijk is, met alle politieke wisselingen waar een stad mee te maken krijgt, om toe te werken naar het Utrecht waarover we het hebben. Marieke: Nee, dat denk ik niet. Je moet de opgave goed in beeld houden. De opgave is onafhankelijk van politieke wisselingen. Het gaat om de stad leefbaar houden, en dat geldt voor alle colleges. Als je echt daarvan uitgaat, kom je er altijd uit. Waar het vaak misgaat is dat mensen met elkaar aan de slag gaan over bedachte oplossingen. Het is van belang om samen te bepalen wat je wilt bereiken en samen te zoeken naar oplossingen. Die dialoog op gang brengen is een van de belangrijkste doelen van het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Het is heel belangrijk om ook met andere partijen over zo n opgave te praten, dus met alle bedrijven in Utrecht, met het maatschappelijk middenveld en met burgers. Vaak hebben veel partijen dezelfde belangen, dus daar moet je op focussen. Je moet elkaar steeds op belangenniveau vinden. Het OV moet helder zijn Als het over de toekomst gaat, duikt steevast Het Nieuwe Werken op. Is Utrecht daarop voorbereid? Wat gaat dit betekenen voor Utrecht? Bas: Een megaverandering. Werken betekent straks ontmoeten : waar zullen we afspreken?. Dat zal op plekken zijn waar je makkelijk kunt komen. Omdat het zo centraal ligt, wordt Utrecht dé ontmoetingsplaats. Dat betekent een verkeersstroom waarop we anticiperen. Ons openbaar vervoer moet ook voor bezoek makkelijk en helder zijn. Dan ga je gedrag beïnvloeden, daar gaat het eigenlijk om. De grote vraag nu is: hoe krijg je het voor elkaar dat gedragsbeïnvloeding al in het begin van het proces onderdeel is van dat proces? Eigenlijk horen er vanaf het begin al gedragswetenschappers aan tafel te zitten. Dat betekent dat het vak van stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen gaat veranderen. Als je meer gaat samenwerken met anderen, verandert de opgave, dan verandert dus ook je manier van werken. Han Schraders: Het klassieke gegeven van een stad waar de woongebieden aan de binnenkant liggen, daarbuiten de bedrijventerreinen en daar weer buiten de landbouw en de gedachte dat dat met automobiliteit moet worden gefaciliteerd, is al zo oud! Marieke: Als je nu met verkeerskundige blik naar een stad kijkt, is dat vanuit cijfers en feiten. Dat moet veranderen. Ergens willen zijn en blijven speelt dan ook mee. We gaan toe naar een belevingseconomie, de wens om iets te beleven. Daarin is tijdsbeleving een belangrijke factor. Een voorbeeld: we proberen afstanden nu vaak feitelijk zo klein mogelijk te houden. Maar een fietsroute door een mooie omgeving ervaar je als korter dan een even lange weg langs een winderig kanaal. Als je er zo naar kijkt, komen dingen in een ander daglicht te staan. Utrecht was een lappendeken Utrecht heeft ook te kampen met elementen waarvan het nut nu onderzocht moet worden. Toch?

14 marieke zijp han schraders bas govers Utrecht was een lappendeken, de gebraden duiven kwamen gewoon aanvliegen Han: Als ik nu kijk naar de infrastructuur in de stad vraag ik me bijvoorbeeld af wat de Waterlinieweg voor de stad betekent. De betekenis nu is nul. De plekken waar hij aan de stad linkt, leveren alleen maar problemen op, maar hij ontsluit geen stedelijke gebieden. De wijken Wilhelminapark, Rijnsweerd en Wittevrouwen hebben helemaal geen interactie. Rijnsweerd, een forse kantorenlocatie aan de oostkant van Utrecht, staat half leeg. De hoogste kantoorhuren daarentegen worden betaald aan de Maliebaan. Dat is een unieke locatie qua ligging en sfeer. Maar de Water linieweg heeft in feite dezelfde dimensies als de Maliebaan. Alleen blijft Rijnsweerd een eiland met nul uitstraling. Als je het Wilhelminapark kunt linken aan Rijnsweerd, zou er veel gebeuren. We moeten proberen het eiland van Rijnsweerd aan te koppelen, open te breken. Zo zijn er meer locaties in Utrecht die enorm verkeersdominant zijn, zoals het 24 Oktoberplein en het Jaarbeursterrein, terwijl ze in het hart van de stad liggen. Marieke: Er is zo veel mogelijk. Er zitten nog zoveel parels in de stad, Utrecht stikt van de potentie. Het is de best bereikbare plek van Nederland, per auto en spoor. En dat wordt alleen maar beter. Fietsfiles Han: Utrecht heeft nooit veel nodig gehad, het ging eigenlijk vanzelf. Ik las laatst een artikel waarin de stad en de openbare ruimte kritisch bekeken werden. Utrecht was een lappendeken, de gebraden duiven kwamen gewoon aanvliegen. Er is te weinig rekening gehouden met de vraag wat nou de som der delen is. Heel anders dan bijvoorbeeld Maastricht en Groningen. Twee steden die dat allebei wél hebben moeten doen. Ze moesten zich heel erg bewust zijn van hun kwaliteiten. De Utrechtse bereikbaarheid wordt nu een issue. De problematiek wordt groter. We hebben fietsfiles! Om de stad aantrekkelijk te houden, moet je daar echt een oplossing voor verzinnen. We moeten het spreiden. De samenleving zal ook transformeren. Marieke: Maar bewegen is toch een basisbehoefte van de mens. Bas: Klopt. Dat zie je ook wanneer je de invloed van Het Nieuwe Werken bekijkt. Elke verbetering van de communicatie; of het nou per post, telegraaf of internet gaat; het levert meer vervoer op. Wat er gebeurt, is dat mensen zich gaan specialiseren. Mensen hebben meer interactie en dus elkaar meer nodig. En dat levert meer behoefte aan mobiliteit op. Als we geen tweede station krijgen, laten we kansen liggen Marieke: Maar wel anders. Minder vaak, langere afstanden, andere momenten. De wereld wordt ook kleiner. Maar er blijven places to be. En één-op-één contacten blijven belangrijk. Berlijn en Bordeaux Over de vraag of er een stad in het buitenland is die fungeert als voorbeeld, hoeft 14

15 gesprek Werkzaamheden aan het Utrechtse 24 Oktoberplein. het gezelschap niet lang na te denken. Han: Wat me opviel in Berlijn was het nieuwe station. Dat neemt weliswaar een centrale positie in, maar als je kijkt naar het stedelijk netwerk dan zijn er verschillende manieren om je te verplaatsen. Je hoeft niet naar het station toe om je van de ene naar de andere kant van de stad te bewegen. En ook plekken buiten de stad kun je op verschillende manieren bereiken. Bas: Voor wat betreft de introductie van de tram denk ik aan Franse steden. Montpellier en Bordeaux bijvoorbeeld, die zijn ons voorgegaan. Daar hebben ze de tram niet sec als vervoersmiddel gepositioneerd, maar als iets wat de kwaliteit van leven verbetert, het gemak waarmee je de stad in kunt. Na de introductie van de tram is Bordeaux volkomen veranderd. Zo hebben ze ook vijf pleinen volkomen autovrij gemaakt. Die tram is heel laagdrempelig in het gebruik. Die stad is onherkenbaar, de leefbaarheid is enorm verbeterd. Hetzelfde geldt voor Montpellier. Stadsvitaliteit Han: Een aantal projecten in Utrecht gaan de grootte van de stad te boven. Al die treinen, we hebben de grootste vinex-locatie van Nederland Af en toe ben je bezig met grootheden die helemaal niet bij de schaal van de stad passen. Wist je dat we dagelijks meer overstappers hebben op Utrecht Centraal dan op Schiphol? De stad kan de druk van Utrecht CS gewoon niet aan. Is er niet een tweede knooppunt te maken? De vertramming van de stad is ook een onderdeel van de oplossing, maar uiteindelijk gaat het Foto: Marike Knigge om de treinen. Als we geen tweede station krijgen, laat je kansen liggen. Het komt hierop neer: als je het anders organiseert, kun je de vitaliteit over de stad verspreiden. Dát is wat ik hoop: dat we met het ambitiedocument zo n stap hebben weten te zetten dat we het niet meer zien als negatieve effecten, maar als kansen voor de stad. Dat we eindelijk weer de infrastructuur die hoort bij de stad teruggeven aan de stad. Marieke: Ik hoop ook dat de discussie niet meer gaat over auto s en trams, maar over bewoners en bezoekers. Utrecht moet voor beide partijen een prettige stad worden om te zijn. Reactie via 12eneenhalf.nl Als psycholoog is het heerlijk om te lezen dat er zoveel aandacht uitgaat naar gedrag, gemak en gevoel. Gedragswetenschappers aan het begin van het proces aan tafel voorkomt repareren achteraf. Dat deze verschuiving naar beleving niet alleen in Utrecht is te zien, valt ook te lezen in het artikel over omgevingspsychologie op bladzijde 18. Ruimte en mobiliteit nieuwe stijl...

16 Strategie gaat over dingen op afstand bekijken alsof ze dichtbij zijn en van een afstand kijken naar dingen die dichtbij je staan. Miyamoto Musashi Strategy is about seeing distant things as if they were close and to take a distanced view of close things. 16

17

18 Ronald Hamel docent Cognitieve en Omgevingspsychologie aan de UvA Joren van Dijk zelfstandig ondernemer van het bedrijf omgevingspsycholoog.nl 18

19 gesprek het draait om beleving We zitten op royale fauteuils, in een kamer die slechts drie hoeken telt. Vóór ons staat een salontafel met een schaakspel erop. In zo n prikkelende setting kan een gesprek over de invloed van omgeving op het menselijk gedrag alleen maar goed uitpakken. Het is een van Europa s meest trendy vergader- en ontmoetingsformules: Seats2Meet in Utrecht. Hier maken we kennis met twee invloedrijke omgevingspsychologen. Fysiek kennismaken dan, want we volgen elkaar al geruime tijd via LinkedIn, Twitter en weblog. Aan het woord zijn Ronald Hamel, docent Cognitieve en Omgevingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Joren van Dijk, zelfstandig ondernemer van het bedrijf omgevingspsycholoog.nl. Omgeving bepaalt beleving Waar moeten we aan denken bij het vakgebied omgevingspsychologie en waarom is deze insteek mogelijk zo interessant voor de toekomst van ruimte en mobiliteit? Omgevingspsychologen houden zich bezig met de wederkerige relatie tussen de omgeving en het gedrag van mensen, dus zowel met de invloed van de omgeving op mensen als met de invloed van mensen op de omgeving. Zij kruipen daarbij in de huid van de eindgebruiker en bekijken het object (bijvoorbeeld een kantoorgebouw) vanuit zijn perspectief. Een veel gebruikte term daarbij is placemaking. Dit beschrijft het proces van ontwerp van pleinen, parken, straten en andere verblijfsgebieden die een hoge attractiewaarde hebben. Beleving dus!

20 RONALD HAMEL JOREN VAN DIJK Het gevaar bestaat dat je verliefd wordt op je eigen ideeën Omgevingspsychologen doen onder meer onderzoek naar hoe mensen door een juiste inrichting van de omgeving het prettig vinden om te voet naar het station te komen waarbij de auto op grotere afstand geparkeerd wordt. Ook de wachttijdbeleving van reizigers blijkt beïnvloed te kunnen worden door het gebruik van muziek en kleuren. Het grote voordeel bij deze onbewuste aanpak is dat de reiziger geen weerstand voelt maar het juist als prettig, makkelijk of zelfs leuk ervaart. Subtiele gedragsbeïnvloeding Onze verkeerskundigen en planologen weten natuurlijk als geen ander dat ze het gedrag van de weggebruiker sturen met hun verkeerskundige en stedenbouwkundige ontwerpen. Wat dat betreft is gedragsbeïnvloeding niet nieuw. Als we in plaats van een snelweg over een bepaald traject een schelpenpad aanleggen dan kunnen we met grote zekerheid voorspellen dat daar geen 120 kilometer per uur wordt gereden. Maar de omgevingspsycholoog onderzoekt op een subtieler niveau het gedrag van de weggebruiker en zijn directe omgeving. Het gaat daarbij om de beleving van de ruimte die beïnvloed wordt door allerlei prikkels om ons heen. Denk daarbij niet alleen aan het bekende bordenwoud, de aanwezigheid van groen maar ook aan licht, geluid, kleuren en geur. Zo heeft Connexxion in Zuid-Holland bijvoorbeeld een geur laten ontwikkelen die het gevoel van veiligheid en comfort bij (vooral de vrouwe lijke) busreizigers verhoogt. Een andere conclusie als het gaat om geur is dat pepermunt mensen minder agressief maakt. Dit kan van nut zijn om agressief rijgedrag te verminderen. Blauw vlak Ook het bekende blauwe vlak op het busstation in Groningen wordt door Ronald en Joren beschouwd als een mooi voorbeeld van de mogelijke impact van de omgevings psychologie. Voetgangers worden onbewust gestuurd om over dit gekleurde vlak richting de bussen te lopen, wat tot minder gevaarlijke ontmoetingen met de bussen leidt (zie foto). Kanttekening daarbij is wel dat dit voorbeeld geen wetenschappelijke onderbouwing kent maar door toedoen van een creatieve Groningse gemeenteambtenaar en een toevallige pot blauwe verf op het asfalt is ontstaan. In dit geval heeft deze common sense-benadering gelukkig geleid tot het gewenste doelgedrag, zoals psychologen dit zo mooi noemen. Maar voor een goed ontwerp gaat de voorkeur toch uit naar een gedegen probleemanalyse, gevolgd 20

21 gesprek Het werkt: het loopvlak op het Groningse busstation vergroot de veiligheid. door een wetenschappelijk onderbouwde interventie of advies. Een busmaatschappij zet geur in om passagiers een gevoel van veiligheid te geven Idealiter volgt na realisatie een goede evaluatie waardoor je erachter komt of de interventie het gewenste effect heeft gehad. Dit biedt de grootste kans op succes. Dat is ook gelijk de toegevoegde waarde van de (omgevings)psycholoog voor verkeerskundige ontwerpen. De psycholoog zet de gebruiker centraal; hem meenemen vanaf het begin van het proces voorkomt repareren achteraf. Daarbij wordt het door Ronald en Joren wel van belang geacht dat er ruimte is om te experimenteren en te evalueren. Een basisrecept voor de omgevingspsychologie is niet te geven, aangezien iedere omgeving door de eigen complexiteit weer andere eisen stelt aan de gebruiker en vice versa. Toekomstvisie? Liever niet Daarom laten de heren zich ook niet verleiden tot het uitspreken van een toekomstvisie op het gebied van ruimte en mobiliteit. Ronald voegt daaraan toe dat je met het uitspreken van zo n visie het gevaar loopt om verliefd te worden op je eigen ideeën, wat er weer voor zorgt dat je wordt beperkt in je denken. De kennis en aanpak vanuit de omgevingspsychologie worden nu nog vooral ingezet bij het architectonisch ontwerp van gebouwen. Joren en Ronald zien echter mogelijkheden om ook in de wereld van verkeer en vervoer de weggebruiker het gewenste gedrag te laten vertonen. Sturen op beleving wordt de toekomst! Wordt vervolgd...

22 RONALD HAMEL JOREN VAN DIJK Reacties via 12eneenhalf.nl Nog een mooi voorbeeld van onbewuste gedragsbeïnvloeding: een hinkelpad om de snelheid van auto s te reduceren (je vindt het artikel op door in het zoekveld hinkelpad in te voeren). Wat mij betreft is onbewuste gedragsbeïnvloeding essentieel in het kader van verkeersveiligheid en het creëren van een aantrekkelijke omgeving en begrijpbare situaties. Hoe zorgen we er voor dat elke verkeerskundige hier oog voor heeft? En dat hij/zij weet wanneer het nodig is om psychologen in een vroeg stadium bij zijn/haar projecten te betrekken? Als ik mocht kiezen, dan wordt een reis in de toekomst meer een beleving dan een noodzakelijk kwaad om je te verplaatsen. Reizen gaat richting verblijven onderweg. Sta je op het station op de trein te wachten, dan is de stationshal veel meer een verblijfsruimte geworden. De sfeer is er gezellig en er is van alles te beleven. Regelmatig vinden er optredens plaats, er zijn verschillende eettentjes, er staan bankjes en tafeltjes om te wachten en de verlichting is aangenaam. Het is niet meer die tochtige, koude, met beton betegelde echodoos. Ook onderweg is de reis een belevenis. Een trein bestaat niet meer uit rijen stoelen, maar uit zithoeken om te ontspannen en vergaderruimtes om te werken. Iedereen kan zijn reis naar eigen wens invullen. Er wordt in alle gemakken voorzien. Stopcontacten om al je apparatuur op te laden, voldoende ruimte voor je bagage en een AH To Go voor de lekkere trek. Zo zou ik het graag zien. Dat maakt het reizen naar het werk en het werken tijdens het reizen een stuk aangenamer. De traditionele manier om de trein te laten concurreren met andere vervoerstypen, zoals de auto, is het optimaliseren van de bereikbaarheid in de vorm van versnelling. De beleving kan echter ook aanzienlijk verbeterd worden door te verdichten en te veraangenamen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat tijdgebonden kwaliteiten zoals snelheid en punctualiteit slechts voor een derde bepalend zijn voor de vervoerskeuze (Muconsult, 2003). Op de andere terreinen, het verdichten en veraangenamen, is nog veel winst te boeken voor voetgangers. Door zoveel mogelijk activiteiten in de buurt van stations te situeren, kan tijdrovend voor- en natransport vermeden worden en kan nutteloos ervaren reis- en wachttijd omgebogen worden in bruikbare verblijfstijd (verdichting). Daarnaast kan de vervoersketen ook veraangenaamd worden, door bijvoorbeeld visuele variatie. Deze strategie is zeer interessant omdat de snelheid minder relevant wordt en het comfort en de beleving onderweg relevanter. Denk aan een cruise-schip: de snelheid van het schip is ondergeschikt aan het comfort en de beleving op het schip. De stationsomgeving biedt veel fysieke mogelijkheden om te veraangenamen volgens van Hagen, met name in de vorm van drie G s: Gewin: brief posten, (vergeet)boodschappen, lezen op een bankje, vergaderen, eten. Genot: infotainment op videowall, spelletjesruimte, grand café, Gedenkwaardig: station als decor voor optredens, theater, promotie of als architectonisch hoogstandje (Grand Central/ Groningen). Station kan als zelfstandige attractie gaan functioneren, die mensen trots aan hun gasten laten zien of waar toeristen speciaal op af komen. We zijn tot nu toe erg gericht op het verkorten van reistijden per auto, fiets of openbaar vervoer. Daarvoor maken we snelle fietsroutes, HOV-banen en doorstroomwegen voor het autoverkeer. Maar wij blijken helemaal geen gevoel voor tijdsduur te hebben. Tijdsduur met een hoge belevingswaarde schatten we structureel korter in en tijdsduur met een lage belevingswaarde structureel langer. Terwijl we onze keuze voor een modaliteit wel mede laten afhangen van de tijd die we denken dat de rit kost. Vorig jaar is Mark van Hagen (NS) gepromoveerd op het onderzoek naar wachttijdbeleving. Dit onderzoek is voor de NS aanleiding geweest voor een revolutie in het denken over stations. Er wordt nu volop ingezet op veraangenaming als strategie om de wachttijdbeleving te verkorten in plaats van alleen op het letterlijk verkorten van wachttijden door hogere frequenties. Bijvoorbeeld in station Leiden is het effect van deze nieuwe strategie al goed merkbaar. Het blijkt ook tot een hogere klantwaardering en dus meer reizigers te leiden. Deze strategie kan ook van toepassing zijn op ons mobiliteitssysteem: - langere, maar meer aantrekkelijke fietsroutes zullen mensen als korter ervaren en zijn mogelijk effectiever dan snellere routes langs saaie hoofdinfrastructuur; - wachten op aantrekkelijke pleinen en een iets langere reistijd in de bus zullen mensen als korter ervaren dan wachten langs een drukke hoofdweg en een korte reistijd. Kijk ook eens naar het filmpje Piano Stairs op YouTube! Gewoon piano stairs in het zoekveld intikken! 22

23 cijfers Fietsfans 13,5 miljoen Nederlanders (84%) hebben een fiets, of meerdere. Vrouwen fietsen vaker dan mannen, autochtonen veel vaker dan allochtonen. Per dag nemen ruim 1,1 miljoen mensen de trein. Het drukste traject is Amsterdam- Schiphol (ruim 5,7 miljoen reizen per jaar), gevolgd door Utrecht- Amsterdam met 3,8 miljoen reizen. Bewust/ onbewust Grofweg 95% van ons gedrag wordt bepaald door onbewuste processen (invloeden uit zowel onze fysieke als sociale omgeving). Beleid is er vaak op gericht het gedrag via de bewuste route te beïnvloeden. Bijvoorbeeld via massamediale bewustwordingscampagnes. Dat kan efficiënter dus! 95 % Er ligt in ons land ruim 6800 kilometer spoor. Nederland telt 397 stations, 13 verkeersleidingsposten en 2600 overwegen waarvan er ruim 2000 actief beveiligd zijn. Het Nederlandse spoor is het drukst gebruikte van de EU. de 1 e file ooit in Nederland Wanneer: op eerste Pinksterdag, 29 mei 1955 Waar: op knooppunt Oudenrijn Waarom: dagjesmensen die massaal op pad gingen liepen vast

24 tanken bij de apo theek iwan arts Directeur en procesmanager bij Tiem, Obelix-fan, tekenaar/schilder en gitarist 24

25 Column De overgang naar een nieuw tijdperk is dichtbij, dat weet iedereen, dat voelt iedereen. Belangrijk onderdeel daarvan is onze energievoorziening. Tot zo n honderdvijftig jaar geleden was de enige energie die we nodig hadden voedsel! Voor onszelf en voor dieren. Nu zorgen fossiele brandstoffen voor het grootste deel van onze energievoorziening. Die kun je gewoon verbranden. Maar met wind, zon, water en aardwarmte kun je alleen elektriciteit opwekken. Zoals we allemaal weten, raken fossiele brandstoffen op. Daardoor zal in de toekomst alles elektrisch worden. Ook in mobiliteit zal het gebruik van elektriciteit als brandstof verder doorzetten. Niet alleen trein, tram en De openbare laadpalen vormen een tussenfase en kunnen straks grotendeels weer weg een enkele bus ook auto s, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen, scooters en fietsen gaan elektrisch aangedreven worden. De technische ontwikkeling daarvoor is in gang gezet. Accu s moeten verder doorontwikkeld worden. Als we zover zijn dat ze geen ondersteuning meer bieden maar de enige aandrijving zijn, kunnen voertuigen veel lichter en compacter worden. Daardoor zullen ze nog minder energie gaan verbruiken. Tel daarbij op dat we energie terug kunnen winnen bij het remmen en door de voet van de verkwistende mens van het gas pedaal te halen. Uit onderzoek van Robert van den Brink van Goudappel Coffeng blijkt dat op dit moment, met de huidige stand van de techniek, 5% van de één-autohuishoudens kan overstappen op een elektrische auto zónder beperkt te worden in verplaatsingsmogelijkheden. Voor 15% van de minimaal twee-autohuishoudens is een elektrische auto nu interessant. Die percentages lopen op als de actieradius van elektrische auto s groter wordt en meer laadpunten beschikbaar komen. Om even los te komen van onze huidige werkelijkheid; hoe ging de brandstofvoorziening in 1888? Het kan verbazing wekken, maar het eerste tankstation was een apotheek. Want daar verkochten ze wasbenzine aan mevrouw Benz! Later gingen drogisten en fietsenmakers benzine verkopen in blikken. Na 1905 kwamen de eerste tankstations van olieproducenten in de Benelux. Best grappig, die feiten die gewoon op Wikipedia te vinden zijn. En als we ons verplaatsen in de mensen van toen; zouden die zich hebben kunnen voorstellen dat er miljoenen auto s en honderden tankstations in Nederland zouden komen? Dus hoe onze energievoorziening zal gaan? We gaan het doen zoals we het nu al met onze mobieltjes en tablets doen: we laden onze auto s en scooters op als we ze niet gebruiken. Gewoon als we thuis zijn en dan vooral s nachts. Dat is ook gunstig voor de belasting van het elektriciteitsnetwerk dat overdag al energie moet leveren aan andere apparaten. Uit genoemd onderzoek blijkt dat dan voor 50% van de één-autohuishoudens een elektrische auto al interessant is. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de tankstations en openbare laadpalen. Die tankstations verdwijnen of krijgen een andere functie, ze verkopen geen fossiele brandstof meer. Wel nog andere energievoorzieners met cafeïne en chocola. Het worden rustplaatsen maar ook ontmoetingsplaatsen. Misschien ook wel de plekken waar we deelauto s stationeren. Want als we daarop overgaan komen die in elke wijk, een beetje zoals de bushaltes nu. Veel gemeenten zijn nu bezig laadpalen te faciliteren. De openbare laadpalen vormen een tussenfase en kunnen straks grotendeels weg. Alleen voor noodgevallen zijn ze nodig. En voor lange reizen? Nee, ik denk het niet. Omdat bezit van voertuigen onbelangrijk wordt, zullen we veel meer gaan reizen met verschillende modaliteiten. We kiezen de prettigste en snelste keten. We delen auto s, net als ladders, boormachines en bladblazers. Wat kunnen lokale overheden doen om te helpen het elektrisch rijden van de grond te krijgen? Ze zullen een bescheiden rol spelen in de toekomst, net als nu eigenlijk. Op dit moment worden in samenwerking met column iwan arts

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 428 Perspectievennota Verkeer en Vervoer Nr. 14 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 24 juni 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

2039 LEVE DE KRIMP! 2013

2039 LEVE DE KRIMP! 2013 2039 LEVE DE KRIMP! 2013 LEVE DE KRIMP! VOORWOORD Rotterdam, maart 2013 Beste lezer, U heeft een bijzonder voorstel in handen gekregen. Een voorstel dat u uitdaagt om deel te nemen aan het veranderen

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

DEEL C: NA 2005 De overwinning van de bits 1. De techniek wordt volwassen

DEEL C: NA 2005 De overwinning van de bits 1. De techniek wordt volwassen DEEL C: NA 2005 De overwinning van de bits Hoe we spreken tegen de computer. Hoe ogen, oren en mond door de wereld trekken. Wat de regel van de reizende zintuigen betekent voor het onderwijs en voor de

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Innovatie door co-creatie

Innovatie door co-creatie Innovatie door co-creatie inhoudsopgave Open Innovatie festival 2012 Joost Zijderveld en Rebecca van de Lagemaat Duo Interview 4 Han Bekkers - Gemeentesecretaris, Lucas Bolsius - Burgemeester Zonder een

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie