Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003"

Transcriptie

1 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Amsterdam, maart 2004

2 Inhoudsopgave INLEIDING...3 KINDERPORNOGRAFIE...4 ORGANISATIE...7 BESTUUR...8 PERSONEEL...9 WERKZAAMHEDEN...10 PR EN VOORLICHTING...12 INTERNATIONAAL: INHOPE...14 FINANCIËN...16 STATISTIEK MELDINGEN...17 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN...20 CONCLUSIES...23 BIJLAGES...24 STATISTIEK...26 INHOPE...26 SPONSORS VAN HET MELDPUNT

3 Inleiding In 2003 ontving het Meldpunt meldingen die hebben geleid tot aangiftes van kinderporno aan het KLPD en buitenlandse meldpunten. Hoewel het aantal meldingen ten opzichte van 2002 ongeveer het zelfde is gebleven is het aantal aangiftes van kinderporno met 67% gestegen. In één melding kunnen meerdere klachten genoemd worden; over meer dan één kinderpornografische site. Al deze aangiftes betroffen verspreiding van kinderporno volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht artikel 240b. Het Meldpunt heeft van 208 gevallen van verspreiding van kinderporno in Nederland aangifte gedaan bij de Dienst Recherche van het KLPD. Hieruit zijn bijna 100 zaken voor justitie voortgekomen (ter vergelijking in 2002: ruim 80 zaken). Concluderend zijn het aantal meldingen hetzelfde gebleven maar zijn er meer zaken uit voortgekomen. De meeste meldingen hadden echter nog steeds betrekking op afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op buitenlandse sites. Deze betroffen vooral de Verenigde Staten, Rusland, Korea en Brazilië. Het aantal meldingen naar de VS is in 2003 zelfs meer dan verdubbeld. Het Meldpunt heeft de indruk dat de aangeboden kinderporno steeds extremere vormen aanneemt en dat nader (wetenschappelijk) onderzoek naar dit fenomeen zou moeten plaatsvinden. Voor verzamelaars en verspreiders van kinderporno is het Internet een belangrijk medium. Het internet is laagdrempelig, men voelt zich op het Internet betrekkelijk veilig en anoniem en kan wereldwijd eenvoudig contact met elkaar maken. Gebruik van Internet is dan ook een eenvoudige methode om kinderporno te verspreiden en te bekijken. De toename in het gebruik van digitale camera s, webcams en scanners spelen hier ook een rol in. In het jaar 2003 is het Meldpunt wederom financieel ondersteund door het ministerie van Justitie en het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie. Over het verslagjaar ontving het Meldpunt later dan afgesproken subsidie van het Ministerie van Justitie. Het Meldpunt fungeert als voorportaal van de politie en doet dus feitelijk werk gesteund door de overheid en van belang bij het strafrechtelijk onderzoek door de politie. Helaas bleef de overheid in 2003 in gebreke bij de betaling van de activiteiten, daar de subsidie aanzienlijk lager was dan het gevraagde bedrag. Het Meldpunt is er echter in geslaagd om sponsors uit de zakelijke markt te vinden en heeft hierdoor 2003 alsnog positief kunnen afsluiten. 3

4 Kinderpornografie Onder kinderpornografie wordt verstaan het afbeelden van reële of gesimuleerde seksuele activiteiten van een jeugdige, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft, alleen of in relatie tot anderen, het op ontuchtige wijze afbeelden van geslachtsorganen en anus van een jeugdige en het op ontuchtige wijze afbeelden van mictie (urineren) en defecatie (ontlasting) van een jeugdige. 1 De verspreiding van kinderpornografie Het internet is voor de gebruiker in het algemeen een schijnbaar veilige en soms goedkope manier om aan kinderpornografie te komen. Het gaat hier zowel om mensen die op zoek zijn naar seks en alles uit willen proberen, dus ook kijken naar beelden van pubers en adolescenten, als om mensen die een specifieke voorkeur hebben voor het hebben van seks met kinderen, met name kinderen die nog niet in de puberteit zijn. Kinderpornonetwerken Op het internet hebben zich internationale netwerken van mensen gevormd die behoefte hebben aan beelden van seks met kinderen en die deze beelden ook met elkaar uitwisselen. Internet heeft het mogelijk gemaakt dat een vrije uitwisseling van gedachten en beeldmateriaal binnen de veilige grenzen van gelijk denkenden haast anoniem en op grote schaal kan plaatsvinden. Een dergelijk netwerk biedt de deelnemers een bevestiging van hun seksuele voorkeur of vervulling van hun actuele seksuele behoeften, zonder dat buitenstaanders zich er mee kunnen bemoeien of er weet van hebben. Digitale kinderlokkers Internet wordt ook gebruikt én misbruikt als mogelijkheid contacten te leggen met kinderen, via bijvoorbeeld chatboxen. Dit hoeft niet te leiden tot seksueel misbruik, hoewel het regelmatig voorkomt dat op deze manier kinderen geworven worden: dit wordt ook wel hawking genoemd. De computer is onderdeel van het alledaagse leven van een kind. Het kind computert in de woon- of slaapkamer, plaatsen waar kinderen zich op hun gemak voelen en te veel van zichzelf kunnen prijsgeven aan mogelijk de verkeerde personen, aldus John Carr (internet consultant bij de Engelse liefdadigheids instelling National Childrens Home; Action for Children). Zoals bijvoorbeeld de zaak waar een 14 jarig Amerikaans meisje via chat een online relatie had opgebouwd met een man, die haar deed geloven dat hij 23 jaar oud was. Zij stemde toe hem te ontmoeten. Tijdens de ontmoeting werd zij aangerand door de man en zegt te zijn verkracht als ze niet was weggevlucht. De dader, een 41-jarige man, werd veroordeeld tot 18 maanden cel. 2 1 Deze definitie is gebaseerd op art 240b van het WvS 2 BBC News, (http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/ stm) 4

5 Kinderporno op Internet: de slachtoffers De primaire slachtoffers van kinderporno zijn uiteraard de seksueel misbruikte kinderen van wie afbeeldingen worden verspreid. Bij de productie zijn zij misbruikt en door de verspreiding van het materiaal worden zij steeds weer gereduceerd tot lustobject. Kinderporno doet schade aan de kinderen die daarvoor worden misbruikt, niet alleen fysiek maar ook (lang) daarna in geestelijk opzicht. Een foto blijft namelijk voor altijd op het Interneten/of in de collectie van een verzamelaar van kinderpornografie. Kinderpornografie verliest nooit zijn waarde voor mensen die het verzamelen. 3 Veel slachtoffers worden niet achterhaald, dus uitgebreide statistieken zijn niet voorhanden, aldus de Ierse onderzoekster O Connell van de universiteit te Cork. Zij concludeert dat het misbruikte kind in 88 procent van de gevallen een meisje is en in 12 procent een jongen. Ze vermoedt dat veel van het materiaal dat zij gezien heeft getuigenissen betreft van incest, omdat veel achtergronden op de foto s bestaan uit een kinderkamer, studeerkamer of huiskamer. Ook diegene die op internet ongewenst in aanraking komt met kinderpornografisch materiaal zou als slachtoffer kunnen worden aangemerkt. Het is echter niet zo dat de gemiddelde internetter een reële kans loopt om ongewild te worden geconfronteerd met een dergelijke afbeelding. Het Meldpunt signaleert echter een stijging in het aantal meldingen van spam-mails die afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen bevatten. Hierdoor kan een internetgebruiker ongewild met kinderporno geconfronteerd worden. De maatschappelijke onrust wordt vooral veroorzaakt doordat kinderporno voor geïnteresseerden via internet veel eenvoudiger is te vinden dan toen internet als massamedium nog niet bestond. Hoewel exacte cijfers ontbreken is nog onduidelijk of de opmars van internet tot een toename in het aantal afbeeldingen heeft geleid. De producent zou bijvoorbeeld een bewuste keuze kunnen maken om het misbruik te normaliseren tot een gezinsgebeuren. Onderzoekers hebben dus nog geen antwoord op de vraag of dat ook heeft geleid tot meer misbruik van kinderen. De rol van de politie Het wereldwijde gebruik van internet maakt een internationale aanpak en coördinatie van onderzoeken naar de verspreiding van kinderpornografie via internet noodzakelijk. Het KLPD coördineert (inter)nationale onderzoeken naar kinderpornografie en beheert een database kinderpornografie. Identificatie van de slachtoffers en daders heeft voor politie de hoogste prioriteit waarbij samenwerking internationaal van het grootste belang is. De samenwerking tussen het KLPD en het Meldpunt is goed. Ongeveer tien keer per jaar worden beide partijen tijdens vergaderingen van elkaars activiteiten op de 3 Kinderpornografie de stand van zaken, R.A.C. Bilo, p. VAN Wijk, T. Houtman, Zwolle

6 hoogte gehouden. Het KLPD heeft mede dankzij tips en aanwijzingen van het Meldpunt een groot aantal zaken kunnen oplossen, verdachten veroordeeld en actuele situaties van seksueel misbruik kunnen stoppen. 6

7 Organisatie In 1995 is de Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet opgericht.vanuit de internetbranche en de maatschappij kwamen geluiden kinderporno op internet een halt toe te roepen. Daar de politie toen technisch nog niet in staat was deze rol te vervullen namen enkele afgevaardigden van Internetproviders, destijds ook betrokken bij de oprichting van de NLIP en individuele Internetgebruikers het initiatief het Meldpunt op te richten. Het aanvankelijk informele samenwerkingsverband is in juni 1996 officieel geopend door de toenmalige minister van Justitie, mevrouw W. Sorgdrager. In mei 1997 is de stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderpornografie op het Internet opgericht als onafhankelijke particuliere stichting. Sinds 1998 beschikt het Meldpunt over een bureau waar haar werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het verzamelen en controleren van meldingen, het doen van aangifte bij het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten), overleg met diverse organisaties en het onderhouden van Public Relations. Het Meldpunt heeft in 1999 het Internationale samenwerkingsverband van Meldpunten (INHOPE) 4 mede opgericht en is sindsdien actief lid van deze organisatie. Doelstelling De doelstelling van het Meldpunt is: een bijdrage te leveren aan de vermindering van het aanbod van kinderporno op Internet. Daarbij beperkt het Meldpunt zich tot meldingen betreffende kinderporno op de openbare gedeelten van het Internet. Meldingen over andere strafbare zaken op Internet en meldingen over kinderpornografie buiten het Internet vallen niet onder de doelstelling. Daar waar mogelijk worden de melders naar de juiste instantie doorverwezen. Het Meldpunt probeert niet om een algemene oplossing voor kinderporno op Internet te worden. Verspreiding van kinderporno in zeer dynamische delen van Internet, zoals KaZaa, betaalsites of in besloten groepen vallen tevens buiten het werkgebied van het Meldpunt Kinderporno. Het Meldpunt zoekt zelf niet actief naar kinderporno op het Internet en handelt uitsluitend na het ontvangen van meldingen van Internetgebruikers. Actieve opsporing is de taak van de politie. 4 In de bijlage treft u meer informatie over INHOPE aan. 7

8 Bestuur Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit vijf personen die vrijwillig hun functie binnen het bestuur vervullen: Christine Karman (voorzitter), Alex de Joode, Theo Noten, Mirjam Jorna en Toos Voermans. Christine Karman en Alex de Joode zijn sinds de oprichting van de stichting lid van het bestuur. Theo Noten trad toe in Hij is werkzaam als coördinator van de Nederlandse afdeling van de kinderrechten-organisatie ECPAT die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Begin 2003 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Mirjam Jorna en Toos Voermans (Raad van de Kinderbescherming). Het Meldpunt vergaderde in 2003 iedere zes weken. Deze vergaderingen hadden twee onderdelen: Extern overleg tussen bestuur en medewerkers van het bureau met de contactpersonen van het KLPD en afgevaardigden van de NLIP 5 ; Intern overleg tussen bestuur en de medewerkers van het bureau. Incidenteel is het bestuur in besloten vergadering bijeen gekomen. 5 Vanwege een reorganisatie is het NLIP (Branchevereniging Nederlandse Internet Providers) sinds begin november 2003 niet meer actief betrokken bij het Meldpunt. 8

9 Personeel Jacqueline van der Hoop heeft per 1 februari 2003 het Meldpunt verlaten en is vervangen door Liesbeth Bartels. De bezetting op kantoor bestaat sindsdien uit Linda Veenstra (36 uur per week), Liesbeth Bartels en Monique de Jager (beiden 24 uur). Psychologische ondersteuning Door de dagelijkse confrontatie met seksueel misbruik van kinderen is aandacht voor het welzijn van de medewerkers van het Meldpunt van groot belang. De medewerkers van het Meldpunt worden daarom begeleid door een psychologe, gespecialiseerd in onder meer begeleiding van politiemensen belast met zedenzaken. De begeleiding bestaat uit regelmatige gesprekken tussen de medewerkers en de psychologe. 9

10 Werkzaamheden De werkzaamheden van het Meldpunt bestaan uit de volgende onderdelen: ontvangen en verwerken van meldingen van Internetgebruikers,. dialoog met politie, justitie, ISP s en kinderrechtenorganisaties voorlichting aan ouders, opvoeders,kinderen, leerkrachten voorlichting en perscontacten internationale coördinatie en samenwerking via INHOPE Procedure van een melding: 1. Een Internetgebruiker, of de abuse -afdeling van een Internet Service Provider, stuurt een melding over verspreiding van kinderporno naar het Meldpunt op het adres 2. Het Meldpunt ontvangt de melding en stuurt automatisch een ontvangstbevestiging en een volgnummer aan de melder 3. Het Meldpunt categoriseert en verwerkt de melding, waarbij gekeken wordt of het materiaal voldoet aan art 240b WvSr. Bij twijfel of het materiaal strafbaar is wordt overleg gepleegd met de Dienst Recherche van het KLPD 4. Als het gemelde materiaal strafbaar is doet het Meldpunt aangifte bij de Dienst Recherche van het KLPD. Het Meldpunt geeft geen naam of andere gegevens van de melder door 5. Indien het materiaal niet vanuit Nederland verspreid wordt geeft het Meldpunt de informatie door aan een ander meldpunt waarmee binnen INHOPE wordt samengewerkt. Indien er geen samenwerkingspartner in het desbetreffende land aanwezig is wordt de informatie doorgegeven aan de Dienst Recherche, zodat deze via Interpol of anderszins de zaken kan afhandelen 6. Het Meldpunt informeert (indien mogelijk) de melder over de afhandeling. Wettekst van artikel 240b WvSr Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt. Artikel 240b WvSr strekt er toe, te voorkomen dat: 1. een jeugdige in een situatie wordt gebracht waarin hij/zij wordt gebruikt voor het op beeldmateriaal vastleggen van een seksuele 10

11 gedraging in de zin van artikel 240b WvSr waarbij hij/zij alleen of met een ander/anderen is betrokken, 2. beeldmateriaal dat onder het bereik van artikel 240b WvSr valt, na vervaardiging (verder) wordt verspreid, openlijk wordt tentoongesteld, of in bezit gehouden wordt, 3. jeugdigen worden aangemoedigd of verleid om deel te nemen aan seksueel gedrag en gedrag dat deel kan gaan uitmaken van een subcultuur die seksueel misbruik van kinderen bevordert. Meldingen en ISP s Het merendeel van de meldingen aan het Meldpunt komt rechtstreeks van Internetgebruikers. Slechts zo nu en dan komt er ook via abuse -afdelingen van een Internet provider een melding. Omdat deze afdelingen over het algemeen bezettingstekorten hebben en een breed scala van abuse moeten behandelen is kennis over het omgaan met kinderpornomeldingen beperkt. Hoewel de uiteindelijke beoordeling of materiaal al dan niet strafbaar is bij de rechter ligt is het in eerste instantie beoordelen van materiaal één van de taken van het Meldpunt en vraagt dus specifieke kennis van de beoordelaar. De bekendheid van het Meldpunt maakt dat meldingen van kinderporno bijna altijd rechtstreeks bij het Meldpunt gedaan worden. Met een gerichte zoekopdracht is het Meldpunt Kinderporno gemakkelijk te vinden. 11

12 PR en Voorlichting Media Het Meldpunt heeft in 2003 herhaalde malen de pers gehaald. In de internetkrant Webwereld, bijvoorbeeld, verscheen een artikel over de penibele financiële situatie waar het Meldpunt zich in bevond. Mede dankzij media-aandacht kwamen er reacties van particulieren die geld wilden doneren en overtuigde het een aantal sponsors van de noodzaak het Meldpunt financieel te steunen. 6 Tijdens een interview in het radioprogramma De ochtenden (EO) werd in gegaan op de toename van kinderporno op het internet. Ook kwam het Meldpunt bij Nova aan bod over kinderporno via spam (ongewenste mail), in Het Parool over de gevaren in chatboxen, bij Radio en TV Friesland naar aanleiding van het oprollen van kinderpornonetwerken door het KLPD. Het RTL Nieuws besteedde in 2003 meerdere keren uitgebreid aandacht aan het onderwerp kinderporno. Zo kwam onder meer de toename van kinderporno op internet en kinderpornoproducties uit Rusland aan bod. Begin december 2003 zijn twee kinderpornonetwerken in Nederland opgerold. Hierover werd bericht door RTL Nieuws en een aantal regionale en landelijke dagbladen. Eén van de zaken betrof een, door het KLPD, gecoördineerd onderzoek naar de verspreiding van kinderpornografie via internet. Het onderzoek werd in mei 2003 onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Parket gestart, mede naar aanleiding van aangiftes van het Meldpunt. In het onderzoek zijn ook aangiftes uit het buitenland en uit verschillende politieregio s meegenomen. Er werden twee verdachten aangehouden en 16 woningen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op 28 personal computers, 70 hard disks en honderden cd s, dvd s en video s. De twee verdachten waren een 41-jarige man uit Nunspeet en een 30-jarige man uit Sneek. Bij de verdachte uit Sneek zijn films en foto s met - vermoedelijk - kinderpornografie in beslaggenomen. De verdachten maakten gebruik van het zogeheten peer-to-peer (P2P) programma Kazaa. Met behulp van dit programma kunnen individuele computergebruikers wereldwijd op een gemakkelijke manier bestanden delen en uitwisselen. Tijdens internetsurveillances viel het de rechercheurs op dat een aantal Kazaa-gebruikers grote hoeveelheden kinderpornografie, waaronder ook beelden van zeer jonge kinderen, aanboden. Het ging niet alleen om gebruikers in Nederland, maar ook vanuit de Verenigde Staten werd kinderpornografie verspreid. De rechercheurs van het KLPD identificeerden 26 verdachten in Nederland en de Verenigde Staten. Voorlichting De werkgroep Veilig Internet voor kinderen is in december 2001 opgericht op initiatief van Profit for the World s Children, in samenwerking met het Meldpunt en kinderrechtenorganisaties ECPAT Nederland en Save the Children Nederland. 6 Zie sponsorpagina van het Meldpunt: 12

13 Het doel van deze werkgroep is een bijdrage te leveren aan een veiliger Internet, in het bijzonder voor kinderen. In 2003 heeft de werkgroep overleg gepleegd met chatboxbeheerders van de belangrijkste chatboxen in Nederland. Inmiddels zijn richtlijnen opgesteld waar een goede chatsite aan moet voldoen om misbruik te voorkomen. Website De website van het Meldpunt is midden 2003 gemoderniseerd. Sponsor WebGenerator heeft het Meldpunt een door hen ontwikkeld Content Management Systeem gratis ter beschikking gesteld. Zodra de nieuwe database in gebruik wordt genomen zal een meldingsformulier op de website gerealiseerd worden. 13

14 Internationaal: INHOPE INHOPE (International Network of Hotlines Combating Illegal Material Online) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Europese en een aantal niet-europese Meldpunten, zoals de Verenigde Staten, Korea en Australië. INHOPE is, mede dankzij het Nederlandse Meldpunt, in 1999 opgericht. Alle leden ontmoeten elkaar ongeveer drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld, lezingen gehouden door experts en wordt er samengewerkt in verschillende werkgroepen (zie De functie van INHOPE: uitwisselen van meldingen tussen INHOPE leden ondersteunen van nieuwe meldpunten informeren van beleidsmakers, vooral op internationaal niveau uitwisselen van kennis en expertise. In 2003 zijn door het Meldpunt meldingen doorgestuurd naar bij INHOPE aangesloten meldpunten. Daarvan werd er keer aangifte gedaan bij het Amerikaanse Meldpunt (CyberTipline), een verdubbeling ten opzichte van 2002, toen waren het er nog 899. Al deze meldingen betroffen verspreiding van kinderporno volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht artikel 240b. Bijeenkomsten van INHOPE in 2003 Dublin Tijdens de bijeenkomst in Dublin werd de nieuwe Secretary General van INHOPE geïntroduceerd, Cormac Callanan. Het Griekse meldpunt deed aanvraag tot lidmaatschap van INHOPE. De aanvraag van het Italiaanse meldpunt voor lidmaatschap werd gehonoreerd. Reykjavik De statuten van INHOPE zijn tijdens deze bijeenkomst aangepast. Het woord Europees is uit de naam van INHOPE gehaald en zodoende ook het gegeven dat uitsluitend landen van de EU lid kunnen worden. Daarom werd voor een nieuwe definitie van de organisatie gekozen: INHOPE, International Network of Hotlines combating illegal material online. Het Zuid-Koreaanse Meldpunt kreeg het voorlopige lidmaatschap van een jaar toegekend. Luxemburg Finland kreeg na een jaar volledig INHOPE-lidmaatschap toegekend. Joan Irvine van het ASACP (Adult Sites Against Child Pornography) uit de VS hield een presentatie over hoe de volwassen porno-industrie kinderporno bestrijdt. 14

15 De laatste dag was er een informatiedag bij de EU over het Safer Internet Action Plan. INHOPE conferentie in Berlijn Op 20 november 2003 organiseerde INHOPE een Conferentie in Berlijn: The Internet in 2003: Safe or just safer?. De conferentie was gericht op de bescherming van internetgebruikers, in het bijzonder van kinderen. Meer dan 130 deelnemers uit 22 landen waren aanwezig. De conferentie zorgde voor een ideale mogelijkheid om kennis en expertise uit te wisselen. Er werden lezingen gegeven door internationale experts en er was ruimte voor discussie tijdens drie workshops: internettechnologie en zelfregulering, effectief onderzoek en veroordeling van criminele activiteiten en voorlichting van veilig gebruik van het internet. INHOPE tip leidt tot oprollen van het grootste kinderpornonetwerk ter wereld In navolging van een tip van het INHOPE meldpunt in Duitsland (ECO) in juli 2002, heeft op 26 september 2003 de Duitse politie in Saxen-Anhalt en de stad Halle één van de grootste internationale kinderpornonetwerken opgerold. Hierbij ging het om meer dan internetgebruikers in 166 landen. Operation Marcy was ingezet na een melding van het Spaanse meldpunt Protegeles, die via het Duitse meldpunt FSM bij het Duitse meldpunt ECO terecht kwam. Zij hebben aangifte gedaan bij de Duitse Dienst Recherche in mei Het gehele onderzoek duurde uiteindelijk meer dan een jaar. Dankzij de computerbestanden van een man die vorig jaar in de stad Magdeburg werd gearresteerd konden de verdachten worden opgepakt. Deze bestanden bevatten een grote distributielijst die werd gebruikt bij het uitwisselen van kinderpornografische afbeeldingen waarvan een aantal met afbeeldingen van kinderen van slechts vier maanden oud. Wereldwijd werden in totaal verdachten aangemerkt in onder meer de Verenigde Staten, Australië en Zwitserland. In Duitsland alleen al waren er politiemensen betrokken bij Operation Marcy. Er werden honderden huiszoekingen gedaan waarbij 745 computers, CD s, diskettes en video s in beslag werden genomen. Thomas Rickert, President van INHOPE: Deze zaak benadrukt het belang en het effect van INHOPE als het enige internationale samenwerkingsverband van meldpunten tegen kinderporno op Internet. Samenwerkend, met ondersteuning van de Internetindustrie, kinderrechtenorganisaties en Justitie, zijn we trots op het aantal successen die we hebben behaald. Het bestrijden van strafbaar materiaal op Internet is een complex wereldomvattend probleem. Het is het meest effectief als we samenwerken en onze kennis en expertise delen. 15

16 Financiën De procedure van financiering van het Meldpunt baart het bestuur nog steeds zorgen. De Europese Commissie financiert achteraf per halfjaar op basis van werkelijk gemaakte kosten en heeft vervolgens nog zes maanden nodig om een declaratie te beoordelen, betaalbaar te stellen en daadwerkelijk uit te betalen. Omdat het Meldpunt geen fondsen heeft om te kunnen voorfinancieren, blijkt het in de praktijk erg moeilijk om de gebudgetteerde subsidie ook daadwerkelijk te verkrijgen. In het verleden is met het Ministerie van Justitie de afspraak gemaakt dat voorfinanciering kan plaatsvinden met het geld van het ministerie, als zij het geld meteen aan het begin van het jaar overmaakt. Dit is in voorgaande jaren ook gebeurd. In 2002 heeft het Meldpunt echter de subsidie pas ontvangen aan het einde van het boekjaar. In 2003 dreigde hetzelfde te gebeuren. Het Meldpunt heeft daarom een brief aan Minister Donner gestuurd om de penibele financiële situatie aan te geven en aan te dringen op actie. Van deze brief zijn tevens 150 kopieën naar de kamerleden gestuurd. Hierop hebben een aantal kamerleden gereageerd en het Meldpunt denkt dat deze reacties de betaling van de subsidie heeft bespoedigd. De eerste helft (een voorschot) van de subsidie heeft het Meldpunt ontvangen in mei en de tweede helft in november Voor de periode is in oktober 2003 een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie in het kader van het vervolg op het Safer Internet Action Plan. Ook bij het Ministerie van is Justitie een aavraag voor subsidie ingediend. Het overleg hierover is gaande. Het Meldpunt heeft ongeveer een honderd-tal bedrijven (grotendeels ISP s) benaderd voor financiële ondersteuning, waaruit een aantal positieve reacties zijn voortgekomen. Ilse, Chello, WebGenerator, Demon en XS4all hebben onder meer toegezegd te het Meldpunt financieel of in natura te steunen. Dankzij deze schenkingen heeft het Meldpunt 2003 financieel positief kunnen afsluiten. 16

17 Statistiek meldingen In 2003 kreeg het Meldpunt meldingen. Uit deze meldingen kwamen klachten voort die verspreiding van kinderpornografisch materiaal betroffen. Het aantal klachten met betrekking tot verspreiding van kinderpornografisch materiaal waarop actie is ondernomen is in 2003 met ruim 67% gestegen vergeleken met Deze toename werd met name veroorzaakt door meldingen over spam (ongewenste ). De stijging in het aantal klachten over spam waarin wordt verwezen naar kinderpornografische sites lijkt deel uit te maken van een zorgwekkende globale trend die mogelijk wijst op een toenemende commercialisering van kinderpornografie. De meeste meldingen hadden, evenals voorgaande jaren, betrekking op kinderporno op buitenlandse sites. Deze betroffen vooral de Verenigde Staten, Rusland, Korea en Brazilië. Het aantal meldingen die het Meldpunt deed naar het Amerikaanse meldpunt is ten opzichte van 2002 zelfs verdubbeld. Rusland beschikt helaas nog steeds niet over een meldpunt om kinderpornografisch materiaal aan te geven en dat terwijl het aantal meldingen over kinderporno blijft stijgen. Klachten over Russische websites worden volgens de procedure doorgegeven aan de Dienst Recherche van het KLPD, die de klachten via Interpol of anderzins afhandelt. Bij het bekijken van de grafieken en tabellen is het belangrijk de begrippen meldingen en klachten van elkaar te onderscheiden. In één melding kunnen meerdere klachten genoemd worden; over meer dan één kinderpornografische site. Indien deze klachten verspreiding van kinderporno volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht artikel 240b betreffen doet het Meldpunt hiervan aangifte. Uit één melding kunnen dus meerdere aangiften voortkomen, die als ze Nederland betreffen doorgegeven worden aan het KLPD en als ze het buitenland betreffen aan collega meldpunten van het INHOPE netwerk. Aangiftes in Nederland Het Meldpunt heeft in 2003 van 208 gevallen van verspreiding van kinderporno aangifte gedaan bij de Dienst Recherche van het KLPD. Hieruit zijn bijna 100 zaken voor justitie voortgekomen (ter vergelijking in 2002: ruim 80 zaken). Het grootste deel van de aangiftes had betrekking op MSN-groepen / Hotmailaccounts. Een nadeel hiervan is dat de Dienst Recherche in geval van MSN 7 afhankelijk is van informatie uit de Verenigde Staten. 7 MSN= Microsoft Network 17

18 Overzicht aantal meldingen Meldingen kp WWW NL WWW BU Usenet NL Usenet BU Spam - (**) (*)567 Peer-to-peer (bijv. KaZaa) Meldingen geen kp WWW NL WWW BU WWW niet bevestigd Usenet niet bevestigd Usenet BU Spam Chat/netmeeting Overige meldingen Vragen melders Totaal aantal meldingen Toelichting op tabel kp geen kp WWW Usenet Chat/Netmeeting Peer-to-peer BU niet bevestigd : kinderporno volgens art. 240b WvSr : melding betreft geen kinderporno volgens art. 240b WvSr : melding over een website : melding betreffende een nieuwsgroep(en) : melding over chat : filesharing (met name KaZaa) : buitenland : reeds verwijderd of onvoldoende info (*) : door de enorme toename van spam-meldingen is vanaf 2003 spam onderverdeeld in de categorieën spam en spam kp. Bij spam is geen sprake van kinderporno of was de geadverteerde website reeds verwijderd. Bij spam 18

19 kp is er wel kinderporno aangetroffen. In 2003 was er van de spam-meldingen in 439 gevallen sprake van kinderporno. (**) : de aangetroffen kinderporno in spam in 2002 is verwerkt in WWW BU (kp) 19

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2013 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS ROTTERDAM-RIJNMOND

LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS ROTTERDAM-RIJNMOND LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS RR ROTTERDAM-RIJNMOND RR Uitgave : Loverboys zijn laffe boys Beschrijvend onderzoek pilot loverboys Politie Rotterdam Rijnmond Auteur :

Nadere informatie

Netiquette of Wetiquette

Netiquette of Wetiquette Netiquette of Wetiquette Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Simone van der Hof Bert-Jaap Koops Robert

Nadere informatie

Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet. Een quickscan. Auteurs: Jaap-Henk Hoepman Bert-Jaap Koops Wouter Lueks

Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet. Een quickscan. Auteurs: Jaap-Henk Hoepman Bert-Jaap Koops Wouter Lueks Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet Een quickscan Auteurs: Jaap-Henk Hoepman Bert-Jaap Koops Wouter Lueks Dit onderzoek is uitgevoerd door het Privacy & Identity Lab (http://www.pilab.nl/),

Nadere informatie

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Kinderpornografie Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Colofon Referentie: Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2011). Kinderpornografie Eerste rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag:

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/129949

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

3 Internationale ontwikkelingen

3 Internationale ontwikkelingen 3 Internationale ontwikkelingen 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste internationale ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van mensenhandel. Deze ontwikkelingen betreffen

Nadere informatie

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Inzicht in e-health Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies E-health in zicht Zoetermeer,

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek Vóór Veilig en Veilig Verder Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland Vóór Veilig en Veilig

Nadere informatie

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Colofon Nationaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24 Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven info@plasticsoupfoundation.org Telefoon 040 711 24 24 JAARVERSLAG 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Mindmap Plastic Soup Foundation 2. Voorwoord 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 838 Auteursrechtbeleid 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

(Zoals gezongen door een groep Vikingen in de beroemde Monty Python spam sketch) www.detritur.org/spam/skit.html

(Zoals gezongen door een groep Vikingen in de beroemde Monty Python spam sketch) www.detritur.org/spam/skit.html 2 Spam spam spam spam. Lovely spam! Wonderful spam! Spam spa-a-a-a-a-am spam spa-a-a-am spam. Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Spam spam spam spam! (Zoals gezongen door

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Een explorerende studie Auteurs Dr. T.H. van de Belt L.M. Verhoef, Msc L.J.L.P.G. Engelen Dr. L. Schoonhoven Dr. R.B. Kool 1 Dit onderzoek

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

6 Slachtoffers als daders en het non punishment-beginsel

6 Slachtoffers als daders en het non punishment-beginsel 6 Slachtoffers als daders en het non punishment-beginsel 6.1 Inleiding Slachtoffers van mensenhandel zijn soms ook als dader betrokken bij strafbare feiten die verband houden met de mensenhandelsituatie.

Nadere informatie