Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003"

Transcriptie

1 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Amsterdam, maart 2004

2 Inhoudsopgave INLEIDING...3 KINDERPORNOGRAFIE...4 ORGANISATIE...7 BESTUUR...8 PERSONEEL...9 WERKZAAMHEDEN...10 PR EN VOORLICHTING...12 INTERNATIONAAL: INHOPE...14 FINANCIËN...16 STATISTIEK MELDINGEN...17 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN...20 CONCLUSIES...23 BIJLAGES...24 STATISTIEK...26 INHOPE...26 SPONSORS VAN HET MELDPUNT

3 Inleiding In 2003 ontving het Meldpunt meldingen die hebben geleid tot aangiftes van kinderporno aan het KLPD en buitenlandse meldpunten. Hoewel het aantal meldingen ten opzichte van 2002 ongeveer het zelfde is gebleven is het aantal aangiftes van kinderporno met 67% gestegen. In één melding kunnen meerdere klachten genoemd worden; over meer dan één kinderpornografische site. Al deze aangiftes betroffen verspreiding van kinderporno volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht artikel 240b. Het Meldpunt heeft van 208 gevallen van verspreiding van kinderporno in Nederland aangifte gedaan bij de Dienst Recherche van het KLPD. Hieruit zijn bijna 100 zaken voor justitie voortgekomen (ter vergelijking in 2002: ruim 80 zaken). Concluderend zijn het aantal meldingen hetzelfde gebleven maar zijn er meer zaken uit voortgekomen. De meeste meldingen hadden echter nog steeds betrekking op afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op buitenlandse sites. Deze betroffen vooral de Verenigde Staten, Rusland, Korea en Brazilië. Het aantal meldingen naar de VS is in 2003 zelfs meer dan verdubbeld. Het Meldpunt heeft de indruk dat de aangeboden kinderporno steeds extremere vormen aanneemt en dat nader (wetenschappelijk) onderzoek naar dit fenomeen zou moeten plaatsvinden. Voor verzamelaars en verspreiders van kinderporno is het Internet een belangrijk medium. Het internet is laagdrempelig, men voelt zich op het Internet betrekkelijk veilig en anoniem en kan wereldwijd eenvoudig contact met elkaar maken. Gebruik van Internet is dan ook een eenvoudige methode om kinderporno te verspreiden en te bekijken. De toename in het gebruik van digitale camera s, webcams en scanners spelen hier ook een rol in. In het jaar 2003 is het Meldpunt wederom financieel ondersteund door het ministerie van Justitie en het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie. Over het verslagjaar ontving het Meldpunt later dan afgesproken subsidie van het Ministerie van Justitie. Het Meldpunt fungeert als voorportaal van de politie en doet dus feitelijk werk gesteund door de overheid en van belang bij het strafrechtelijk onderzoek door de politie. Helaas bleef de overheid in 2003 in gebreke bij de betaling van de activiteiten, daar de subsidie aanzienlijk lager was dan het gevraagde bedrag. Het Meldpunt is er echter in geslaagd om sponsors uit de zakelijke markt te vinden en heeft hierdoor 2003 alsnog positief kunnen afsluiten. 3

4 Kinderpornografie Onder kinderpornografie wordt verstaan het afbeelden van reële of gesimuleerde seksuele activiteiten van een jeugdige, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft, alleen of in relatie tot anderen, het op ontuchtige wijze afbeelden van geslachtsorganen en anus van een jeugdige en het op ontuchtige wijze afbeelden van mictie (urineren) en defecatie (ontlasting) van een jeugdige. 1 De verspreiding van kinderpornografie Het internet is voor de gebruiker in het algemeen een schijnbaar veilige en soms goedkope manier om aan kinderpornografie te komen. Het gaat hier zowel om mensen die op zoek zijn naar seks en alles uit willen proberen, dus ook kijken naar beelden van pubers en adolescenten, als om mensen die een specifieke voorkeur hebben voor het hebben van seks met kinderen, met name kinderen die nog niet in de puberteit zijn. Kinderpornonetwerken Op het internet hebben zich internationale netwerken van mensen gevormd die behoefte hebben aan beelden van seks met kinderen en die deze beelden ook met elkaar uitwisselen. Internet heeft het mogelijk gemaakt dat een vrije uitwisseling van gedachten en beeldmateriaal binnen de veilige grenzen van gelijk denkenden haast anoniem en op grote schaal kan plaatsvinden. Een dergelijk netwerk biedt de deelnemers een bevestiging van hun seksuele voorkeur of vervulling van hun actuele seksuele behoeften, zonder dat buitenstaanders zich er mee kunnen bemoeien of er weet van hebben. Digitale kinderlokkers Internet wordt ook gebruikt én misbruikt als mogelijkheid contacten te leggen met kinderen, via bijvoorbeeld chatboxen. Dit hoeft niet te leiden tot seksueel misbruik, hoewel het regelmatig voorkomt dat op deze manier kinderen geworven worden: dit wordt ook wel hawking genoemd. De computer is onderdeel van het alledaagse leven van een kind. Het kind computert in de woon- of slaapkamer, plaatsen waar kinderen zich op hun gemak voelen en te veel van zichzelf kunnen prijsgeven aan mogelijk de verkeerde personen, aldus John Carr (internet consultant bij de Engelse liefdadigheids instelling National Childrens Home; Action for Children). Zoals bijvoorbeeld de zaak waar een 14 jarig Amerikaans meisje via chat een online relatie had opgebouwd met een man, die haar deed geloven dat hij 23 jaar oud was. Zij stemde toe hem te ontmoeten. Tijdens de ontmoeting werd zij aangerand door de man en zegt te zijn verkracht als ze niet was weggevlucht. De dader, een 41-jarige man, werd veroordeeld tot 18 maanden cel. 2 1 Deze definitie is gebaseerd op art 240b van het WvS 2 BBC News, ( 4

5 Kinderporno op Internet: de slachtoffers De primaire slachtoffers van kinderporno zijn uiteraard de seksueel misbruikte kinderen van wie afbeeldingen worden verspreid. Bij de productie zijn zij misbruikt en door de verspreiding van het materiaal worden zij steeds weer gereduceerd tot lustobject. Kinderporno doet schade aan de kinderen die daarvoor worden misbruikt, niet alleen fysiek maar ook (lang) daarna in geestelijk opzicht. Een foto blijft namelijk voor altijd op het Interneten/of in de collectie van een verzamelaar van kinderpornografie. Kinderpornografie verliest nooit zijn waarde voor mensen die het verzamelen. 3 Veel slachtoffers worden niet achterhaald, dus uitgebreide statistieken zijn niet voorhanden, aldus de Ierse onderzoekster O Connell van de universiteit te Cork. Zij concludeert dat het misbruikte kind in 88 procent van de gevallen een meisje is en in 12 procent een jongen. Ze vermoedt dat veel van het materiaal dat zij gezien heeft getuigenissen betreft van incest, omdat veel achtergronden op de foto s bestaan uit een kinderkamer, studeerkamer of huiskamer. Ook diegene die op internet ongewenst in aanraking komt met kinderpornografisch materiaal zou als slachtoffer kunnen worden aangemerkt. Het is echter niet zo dat de gemiddelde internetter een reële kans loopt om ongewild te worden geconfronteerd met een dergelijke afbeelding. Het Meldpunt signaleert echter een stijging in het aantal meldingen van spam-mails die afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen bevatten. Hierdoor kan een internetgebruiker ongewild met kinderporno geconfronteerd worden. De maatschappelijke onrust wordt vooral veroorzaakt doordat kinderporno voor geïnteresseerden via internet veel eenvoudiger is te vinden dan toen internet als massamedium nog niet bestond. Hoewel exacte cijfers ontbreken is nog onduidelijk of de opmars van internet tot een toename in het aantal afbeeldingen heeft geleid. De producent zou bijvoorbeeld een bewuste keuze kunnen maken om het misbruik te normaliseren tot een gezinsgebeuren. Onderzoekers hebben dus nog geen antwoord op de vraag of dat ook heeft geleid tot meer misbruik van kinderen. De rol van de politie Het wereldwijde gebruik van internet maakt een internationale aanpak en coördinatie van onderzoeken naar de verspreiding van kinderpornografie via internet noodzakelijk. Het KLPD coördineert (inter)nationale onderzoeken naar kinderpornografie en beheert een database kinderpornografie. Identificatie van de slachtoffers en daders heeft voor politie de hoogste prioriteit waarbij samenwerking internationaal van het grootste belang is. De samenwerking tussen het KLPD en het Meldpunt is goed. Ongeveer tien keer per jaar worden beide partijen tijdens vergaderingen van elkaars activiteiten op de 3 Kinderpornografie de stand van zaken, R.A.C. Bilo, p. VAN Wijk, T. Houtman, Zwolle

6 hoogte gehouden. Het KLPD heeft mede dankzij tips en aanwijzingen van het Meldpunt een groot aantal zaken kunnen oplossen, verdachten veroordeeld en actuele situaties van seksueel misbruik kunnen stoppen. 6

7 Organisatie In 1995 is de Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet opgericht.vanuit de internetbranche en de maatschappij kwamen geluiden kinderporno op internet een halt toe te roepen. Daar de politie toen technisch nog niet in staat was deze rol te vervullen namen enkele afgevaardigden van Internetproviders, destijds ook betrokken bij de oprichting van de NLIP en individuele Internetgebruikers het initiatief het Meldpunt op te richten. Het aanvankelijk informele samenwerkingsverband is in juni 1996 officieel geopend door de toenmalige minister van Justitie, mevrouw W. Sorgdrager. In mei 1997 is de stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderpornografie op het Internet opgericht als onafhankelijke particuliere stichting. Sinds 1998 beschikt het Meldpunt over een bureau waar haar werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het verzamelen en controleren van meldingen, het doen van aangifte bij het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten), overleg met diverse organisaties en het onderhouden van Public Relations. Het Meldpunt heeft in 1999 het Internationale samenwerkingsverband van Meldpunten (INHOPE) 4 mede opgericht en is sindsdien actief lid van deze organisatie. Doelstelling De doelstelling van het Meldpunt is: een bijdrage te leveren aan de vermindering van het aanbod van kinderporno op Internet. Daarbij beperkt het Meldpunt zich tot meldingen betreffende kinderporno op de openbare gedeelten van het Internet. Meldingen over andere strafbare zaken op Internet en meldingen over kinderpornografie buiten het Internet vallen niet onder de doelstelling. Daar waar mogelijk worden de melders naar de juiste instantie doorverwezen. Het Meldpunt probeert niet om een algemene oplossing voor kinderporno op Internet te worden. Verspreiding van kinderporno in zeer dynamische delen van Internet, zoals KaZaa, betaalsites of in besloten groepen vallen tevens buiten het werkgebied van het Meldpunt Kinderporno. Het Meldpunt zoekt zelf niet actief naar kinderporno op het Internet en handelt uitsluitend na het ontvangen van meldingen van Internetgebruikers. Actieve opsporing is de taak van de politie. 4 In de bijlage treft u meer informatie over INHOPE aan. 7

8 Bestuur Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit vijf personen die vrijwillig hun functie binnen het bestuur vervullen: Christine Karman (voorzitter), Alex de Joode, Theo Noten, Mirjam Jorna en Toos Voermans. Christine Karman en Alex de Joode zijn sinds de oprichting van de stichting lid van het bestuur. Theo Noten trad toe in Hij is werkzaam als coördinator van de Nederlandse afdeling van de kinderrechten-organisatie ECPAT die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Begin 2003 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Mirjam Jorna en Toos Voermans (Raad van de Kinderbescherming). Het Meldpunt vergaderde in 2003 iedere zes weken. Deze vergaderingen hadden twee onderdelen: Extern overleg tussen bestuur en medewerkers van het bureau met de contactpersonen van het KLPD en afgevaardigden van de NLIP 5 ; Intern overleg tussen bestuur en de medewerkers van het bureau. Incidenteel is het bestuur in besloten vergadering bijeen gekomen. 5 Vanwege een reorganisatie is het NLIP (Branchevereniging Nederlandse Internet Providers) sinds begin november 2003 niet meer actief betrokken bij het Meldpunt. 8

9 Personeel Jacqueline van der Hoop heeft per 1 februari 2003 het Meldpunt verlaten en is vervangen door Liesbeth Bartels. De bezetting op kantoor bestaat sindsdien uit Linda Veenstra (36 uur per week), Liesbeth Bartels en Monique de Jager (beiden 24 uur). Psychologische ondersteuning Door de dagelijkse confrontatie met seksueel misbruik van kinderen is aandacht voor het welzijn van de medewerkers van het Meldpunt van groot belang. De medewerkers van het Meldpunt worden daarom begeleid door een psychologe, gespecialiseerd in onder meer begeleiding van politiemensen belast met zedenzaken. De begeleiding bestaat uit regelmatige gesprekken tussen de medewerkers en de psychologe. 9

10 Werkzaamheden De werkzaamheden van het Meldpunt bestaan uit de volgende onderdelen: ontvangen en verwerken van meldingen van Internetgebruikers,. dialoog met politie, justitie, ISP s en kinderrechtenorganisaties voorlichting aan ouders, opvoeders,kinderen, leerkrachten voorlichting en perscontacten internationale coördinatie en samenwerking via INHOPE Procedure van een melding: 1. Een Internetgebruiker, of de abuse -afdeling van een Internet Service Provider, stuurt een melding over verspreiding van kinderporno naar het Meldpunt op het adres 2. Het Meldpunt ontvangt de melding en stuurt automatisch een ontvangstbevestiging en een volgnummer aan de melder 3. Het Meldpunt categoriseert en verwerkt de melding, waarbij gekeken wordt of het materiaal voldoet aan art 240b WvSr. Bij twijfel of het materiaal strafbaar is wordt overleg gepleegd met de Dienst Recherche van het KLPD 4. Als het gemelde materiaal strafbaar is doet het Meldpunt aangifte bij de Dienst Recherche van het KLPD. Het Meldpunt geeft geen naam of andere gegevens van de melder door 5. Indien het materiaal niet vanuit Nederland verspreid wordt geeft het Meldpunt de informatie door aan een ander meldpunt waarmee binnen INHOPE wordt samengewerkt. Indien er geen samenwerkingspartner in het desbetreffende land aanwezig is wordt de informatie doorgegeven aan de Dienst Recherche, zodat deze via Interpol of anderszins de zaken kan afhandelen 6. Het Meldpunt informeert (indien mogelijk) de melder over de afhandeling. Wettekst van artikel 240b WvSr Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt. Artikel 240b WvSr strekt er toe, te voorkomen dat: 1. een jeugdige in een situatie wordt gebracht waarin hij/zij wordt gebruikt voor het op beeldmateriaal vastleggen van een seksuele 10

11 gedraging in de zin van artikel 240b WvSr waarbij hij/zij alleen of met een ander/anderen is betrokken, 2. beeldmateriaal dat onder het bereik van artikel 240b WvSr valt, na vervaardiging (verder) wordt verspreid, openlijk wordt tentoongesteld, of in bezit gehouden wordt, 3. jeugdigen worden aangemoedigd of verleid om deel te nemen aan seksueel gedrag en gedrag dat deel kan gaan uitmaken van een subcultuur die seksueel misbruik van kinderen bevordert. Meldingen en ISP s Het merendeel van de meldingen aan het Meldpunt komt rechtstreeks van Internetgebruikers. Slechts zo nu en dan komt er ook via abuse -afdelingen van een Internet provider een melding. Omdat deze afdelingen over het algemeen bezettingstekorten hebben en een breed scala van abuse moeten behandelen is kennis over het omgaan met kinderpornomeldingen beperkt. Hoewel de uiteindelijke beoordeling of materiaal al dan niet strafbaar is bij de rechter ligt is het in eerste instantie beoordelen van materiaal één van de taken van het Meldpunt en vraagt dus specifieke kennis van de beoordelaar. De bekendheid van het Meldpunt maakt dat meldingen van kinderporno bijna altijd rechtstreeks bij het Meldpunt gedaan worden. Met een gerichte zoekopdracht is het Meldpunt Kinderporno gemakkelijk te vinden. 11

12 PR en Voorlichting Media Het Meldpunt heeft in 2003 herhaalde malen de pers gehaald. In de internetkrant Webwereld, bijvoorbeeld, verscheen een artikel over de penibele financiële situatie waar het Meldpunt zich in bevond. Mede dankzij media-aandacht kwamen er reacties van particulieren die geld wilden doneren en overtuigde het een aantal sponsors van de noodzaak het Meldpunt financieel te steunen. 6 Tijdens een interview in het radioprogramma De ochtenden (EO) werd in gegaan op de toename van kinderporno op het internet. Ook kwam het Meldpunt bij Nova aan bod over kinderporno via spam (ongewenste mail), in Het Parool over de gevaren in chatboxen, bij Radio en TV Friesland naar aanleiding van het oprollen van kinderpornonetwerken door het KLPD. Het RTL Nieuws besteedde in 2003 meerdere keren uitgebreid aandacht aan het onderwerp kinderporno. Zo kwam onder meer de toename van kinderporno op internet en kinderpornoproducties uit Rusland aan bod. Begin december 2003 zijn twee kinderpornonetwerken in Nederland opgerold. Hierover werd bericht door RTL Nieuws en een aantal regionale en landelijke dagbladen. Eén van de zaken betrof een, door het KLPD, gecoördineerd onderzoek naar de verspreiding van kinderpornografie via internet. Het onderzoek werd in mei 2003 onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Parket gestart, mede naar aanleiding van aangiftes van het Meldpunt. In het onderzoek zijn ook aangiftes uit het buitenland en uit verschillende politieregio s meegenomen. Er werden twee verdachten aangehouden en 16 woningen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op 28 personal computers, 70 hard disks en honderden cd s, dvd s en video s. De twee verdachten waren een 41-jarige man uit Nunspeet en een 30-jarige man uit Sneek. Bij de verdachte uit Sneek zijn films en foto s met - vermoedelijk - kinderpornografie in beslaggenomen. De verdachten maakten gebruik van het zogeheten peer-to-peer (P2P) programma Kazaa. Met behulp van dit programma kunnen individuele computergebruikers wereldwijd op een gemakkelijke manier bestanden delen en uitwisselen. Tijdens internetsurveillances viel het de rechercheurs op dat een aantal Kazaa-gebruikers grote hoeveelheden kinderpornografie, waaronder ook beelden van zeer jonge kinderen, aanboden. Het ging niet alleen om gebruikers in Nederland, maar ook vanuit de Verenigde Staten werd kinderpornografie verspreid. De rechercheurs van het KLPD identificeerden 26 verdachten in Nederland en de Verenigde Staten. Voorlichting De werkgroep Veilig Internet voor kinderen is in december 2001 opgericht op initiatief van Profit for the World s Children, in samenwerking met het Meldpunt en kinderrechtenorganisaties ECPAT Nederland en Save the Children Nederland. 6 Zie sponsorpagina van het Meldpunt: 12

13 Het doel van deze werkgroep is een bijdrage te leveren aan een veiliger Internet, in het bijzonder voor kinderen. In 2003 heeft de werkgroep overleg gepleegd met chatboxbeheerders van de belangrijkste chatboxen in Nederland. Inmiddels zijn richtlijnen opgesteld waar een goede chatsite aan moet voldoen om misbruik te voorkomen. Website De website van het Meldpunt is midden 2003 gemoderniseerd. Sponsor WebGenerator heeft het Meldpunt een door hen ontwikkeld Content Management Systeem gratis ter beschikking gesteld. Zodra de nieuwe database in gebruik wordt genomen zal een meldingsformulier op de website gerealiseerd worden. 13

14 Internationaal: INHOPE INHOPE (International Network of Hotlines Combating Illegal Material Online) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Europese en een aantal niet-europese Meldpunten, zoals de Verenigde Staten, Korea en Australië. INHOPE is, mede dankzij het Nederlandse Meldpunt, in 1999 opgericht. Alle leden ontmoeten elkaar ongeveer drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld, lezingen gehouden door experts en wordt er samengewerkt in verschillende werkgroepen (zie De functie van INHOPE: uitwisselen van meldingen tussen INHOPE leden ondersteunen van nieuwe meldpunten informeren van beleidsmakers, vooral op internationaal niveau uitwisselen van kennis en expertise. In 2003 zijn door het Meldpunt meldingen doorgestuurd naar bij INHOPE aangesloten meldpunten. Daarvan werd er keer aangifte gedaan bij het Amerikaanse Meldpunt (CyberTipline), een verdubbeling ten opzichte van 2002, toen waren het er nog 899. Al deze meldingen betroffen verspreiding van kinderporno volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht artikel 240b. Bijeenkomsten van INHOPE in 2003 Dublin Tijdens de bijeenkomst in Dublin werd de nieuwe Secretary General van INHOPE geïntroduceerd, Cormac Callanan. Het Griekse meldpunt deed aanvraag tot lidmaatschap van INHOPE. De aanvraag van het Italiaanse meldpunt voor lidmaatschap werd gehonoreerd. Reykjavik De statuten van INHOPE zijn tijdens deze bijeenkomst aangepast. Het woord Europees is uit de naam van INHOPE gehaald en zodoende ook het gegeven dat uitsluitend landen van de EU lid kunnen worden. Daarom werd voor een nieuwe definitie van de organisatie gekozen: INHOPE, International Network of Hotlines combating illegal material online. Het Zuid-Koreaanse Meldpunt kreeg het voorlopige lidmaatschap van een jaar toegekend. Luxemburg Finland kreeg na een jaar volledig INHOPE-lidmaatschap toegekend. Joan Irvine van het ASACP (Adult Sites Against Child Pornography) uit de VS hield een presentatie over hoe de volwassen porno-industrie kinderporno bestrijdt. 14

15 De laatste dag was er een informatiedag bij de EU over het Safer Internet Action Plan. INHOPE conferentie in Berlijn Op 20 november 2003 organiseerde INHOPE een Conferentie in Berlijn: The Internet in 2003: Safe or just safer?. De conferentie was gericht op de bescherming van internetgebruikers, in het bijzonder van kinderen. Meer dan 130 deelnemers uit 22 landen waren aanwezig. De conferentie zorgde voor een ideale mogelijkheid om kennis en expertise uit te wisselen. Er werden lezingen gegeven door internationale experts en er was ruimte voor discussie tijdens drie workshops: internettechnologie en zelfregulering, effectief onderzoek en veroordeling van criminele activiteiten en voorlichting van veilig gebruik van het internet. INHOPE tip leidt tot oprollen van het grootste kinderpornonetwerk ter wereld In navolging van een tip van het INHOPE meldpunt in Duitsland (ECO) in juli 2002, heeft op 26 september 2003 de Duitse politie in Saxen-Anhalt en de stad Halle één van de grootste internationale kinderpornonetwerken opgerold. Hierbij ging het om meer dan internetgebruikers in 166 landen. Operation Marcy was ingezet na een melding van het Spaanse meldpunt Protegeles, die via het Duitse meldpunt FSM bij het Duitse meldpunt ECO terecht kwam. Zij hebben aangifte gedaan bij de Duitse Dienst Recherche in mei Het gehele onderzoek duurde uiteindelijk meer dan een jaar. Dankzij de computerbestanden van een man die vorig jaar in de stad Magdeburg werd gearresteerd konden de verdachten worden opgepakt. Deze bestanden bevatten een grote distributielijst die werd gebruikt bij het uitwisselen van kinderpornografische afbeeldingen waarvan een aantal met afbeeldingen van kinderen van slechts vier maanden oud. Wereldwijd werden in totaal verdachten aangemerkt in onder meer de Verenigde Staten, Australië en Zwitserland. In Duitsland alleen al waren er politiemensen betrokken bij Operation Marcy. Er werden honderden huiszoekingen gedaan waarbij 745 computers, CD s, diskettes en video s in beslag werden genomen. Thomas Rickert, President van INHOPE: Deze zaak benadrukt het belang en het effect van INHOPE als het enige internationale samenwerkingsverband van meldpunten tegen kinderporno op Internet. Samenwerkend, met ondersteuning van de Internetindustrie, kinderrechtenorganisaties en Justitie, zijn we trots op het aantal successen die we hebben behaald. Het bestrijden van strafbaar materiaal op Internet is een complex wereldomvattend probleem. Het is het meest effectief als we samenwerken en onze kennis en expertise delen. 15

16 Financiën De procedure van financiering van het Meldpunt baart het bestuur nog steeds zorgen. De Europese Commissie financiert achteraf per halfjaar op basis van werkelijk gemaakte kosten en heeft vervolgens nog zes maanden nodig om een declaratie te beoordelen, betaalbaar te stellen en daadwerkelijk uit te betalen. Omdat het Meldpunt geen fondsen heeft om te kunnen voorfinancieren, blijkt het in de praktijk erg moeilijk om de gebudgetteerde subsidie ook daadwerkelijk te verkrijgen. In het verleden is met het Ministerie van Justitie de afspraak gemaakt dat voorfinanciering kan plaatsvinden met het geld van het ministerie, als zij het geld meteen aan het begin van het jaar overmaakt. Dit is in voorgaande jaren ook gebeurd. In 2002 heeft het Meldpunt echter de subsidie pas ontvangen aan het einde van het boekjaar. In 2003 dreigde hetzelfde te gebeuren. Het Meldpunt heeft daarom een brief aan Minister Donner gestuurd om de penibele financiële situatie aan te geven en aan te dringen op actie. Van deze brief zijn tevens 150 kopieën naar de kamerleden gestuurd. Hierop hebben een aantal kamerleden gereageerd en het Meldpunt denkt dat deze reacties de betaling van de subsidie heeft bespoedigd. De eerste helft (een voorschot) van de subsidie heeft het Meldpunt ontvangen in mei en de tweede helft in november Voor de periode is in oktober 2003 een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie in het kader van het vervolg op het Safer Internet Action Plan. Ook bij het Ministerie van is Justitie een aavraag voor subsidie ingediend. Het overleg hierover is gaande. Het Meldpunt heeft ongeveer een honderd-tal bedrijven (grotendeels ISP s) benaderd voor financiële ondersteuning, waaruit een aantal positieve reacties zijn voortgekomen. Ilse, Chello, WebGenerator, Demon en XS4all hebben onder meer toegezegd te het Meldpunt financieel of in natura te steunen. Dankzij deze schenkingen heeft het Meldpunt 2003 financieel positief kunnen afsluiten. 16

17 Statistiek meldingen In 2003 kreeg het Meldpunt meldingen. Uit deze meldingen kwamen klachten voort die verspreiding van kinderpornografisch materiaal betroffen. Het aantal klachten met betrekking tot verspreiding van kinderpornografisch materiaal waarop actie is ondernomen is in 2003 met ruim 67% gestegen vergeleken met Deze toename werd met name veroorzaakt door meldingen over spam (ongewenste ). De stijging in het aantal klachten over spam waarin wordt verwezen naar kinderpornografische sites lijkt deel uit te maken van een zorgwekkende globale trend die mogelijk wijst op een toenemende commercialisering van kinderpornografie. De meeste meldingen hadden, evenals voorgaande jaren, betrekking op kinderporno op buitenlandse sites. Deze betroffen vooral de Verenigde Staten, Rusland, Korea en Brazilië. Het aantal meldingen die het Meldpunt deed naar het Amerikaanse meldpunt is ten opzichte van 2002 zelfs verdubbeld. Rusland beschikt helaas nog steeds niet over een meldpunt om kinderpornografisch materiaal aan te geven en dat terwijl het aantal meldingen over kinderporno blijft stijgen. Klachten over Russische websites worden volgens de procedure doorgegeven aan de Dienst Recherche van het KLPD, die de klachten via Interpol of anderzins afhandelt. Bij het bekijken van de grafieken en tabellen is het belangrijk de begrippen meldingen en klachten van elkaar te onderscheiden. In één melding kunnen meerdere klachten genoemd worden; over meer dan één kinderpornografische site. Indien deze klachten verspreiding van kinderporno volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht artikel 240b betreffen doet het Meldpunt hiervan aangifte. Uit één melding kunnen dus meerdere aangiften voortkomen, die als ze Nederland betreffen doorgegeven worden aan het KLPD en als ze het buitenland betreffen aan collega meldpunten van het INHOPE netwerk. Aangiftes in Nederland Het Meldpunt heeft in 2003 van 208 gevallen van verspreiding van kinderporno aangifte gedaan bij de Dienst Recherche van het KLPD. Hieruit zijn bijna 100 zaken voor justitie voortgekomen (ter vergelijking in 2002: ruim 80 zaken). Het grootste deel van de aangiftes had betrekking op MSN-groepen / Hotmailaccounts. Een nadeel hiervan is dat de Dienst Recherche in geval van MSN 7 afhankelijk is van informatie uit de Verenigde Staten. 7 MSN= Microsoft Network 17

18 Overzicht aantal meldingen Meldingen kp WWW NL WWW BU Usenet NL Usenet BU Spam - (**) (*)567 Peer-to-peer (bijv. KaZaa) Meldingen geen kp WWW NL WWW BU WWW niet bevestigd Usenet niet bevestigd Usenet BU Spam Chat/netmeeting Overige meldingen Vragen melders Totaal aantal meldingen Toelichting op tabel kp geen kp WWW Usenet Chat/Netmeeting Peer-to-peer BU niet bevestigd : kinderporno volgens art. 240b WvSr : melding betreft geen kinderporno volgens art. 240b WvSr : melding over een website : melding betreffende een nieuwsgroep(en) : melding over chat : filesharing (met name KaZaa) : buitenland : reeds verwijderd of onvoldoende info (*) : door de enorme toename van spam-meldingen is vanaf 2003 spam onderverdeeld in de categorieën spam en spam kp. Bij spam is geen sprake van kinderporno of was de geadverteerde website reeds verwijderd. Bij spam 18

19 kp is er wel kinderporno aangetroffen. In 2003 was er van de spam-meldingen in 439 gevallen sprake van kinderporno. (**) : de aangetroffen kinderporno in spam in 2002 is verwerkt in WWW BU (kp) 19

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Het Meldpunt wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Justitie en via het Safer Internet Action

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet. Meldpunt Kinderporno op Internet. Jaarverslag 2002

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet. Meldpunt Kinderporno op Internet. Jaarverslag 2002 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Amsterdam, mei 2003 Inhoudsopgave INLEIDING...2 ORGANISATIE...3 BESTUUR...4 PERSONEEL...5 WERKZAAMHEDEN...6

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2004

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2004 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Het Meldpunt krijgt financile ondersteuning van de Europese Unie en het Ministerie van Justitie. Amsterdam,

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Toekomstvisie van het Meldpunt Kinderporno op Internet 15 jaar Meldpunt Kinderporno op het internet Het Meldpunt Kinderporno is een particuliere

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Pubers in beeld OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen

Pubers in beeld OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen Landelijk Expertisecentrum Kinderporno en Kindersekstoerisme Pubers in beeld OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen De laatste jaren krijgen politie en Openbaar

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen SEKSUELE UITBUITING VAN MINDERJARIGEN Sinds 2014 richt Child Focus zich voornamelijk op volgende vormen van seksuele uitbuiting

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Het Meldpunt Kinderporno wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Justitie en de Europese Commissie Amsterdam, april 2007 1 Aan

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 4 april 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 8 2. Discriminatiegronden 9 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij Collectief Inclusief Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelijking De internationale context

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt. Jaarcijfers 1 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 2-77 666 6, fax 2-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl April 2 1 in cijfers 1 e lijnsactiviteiten Meldingen

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Datum 19 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het strafbaar stellen van wraakporno

Datum 19 december 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het strafbaar stellen van wraakporno 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Net Children Go Mobile

Net Children Go Mobile Rapport België 1 Inhoudsopgave 2 3 Lijst van tabellen 4 Lijst van figuren 5 6 7 1. Inleiding 1.1. Context 8 1.3. Onderzoekskader en methode 1.2. Net Children Go Mobile 9 2. Toegang en gebruik Tabel 1:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr.

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging Alexandra van Selm, Programma-directeur internationaal MVO bij de SER

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Internetbanking security challenges and co-operation. Patrick Wynant Manager Banking Operations (Febelfin)

Internetbanking security challenges and co-operation. Patrick Wynant Manager Banking Operations (Febelfin) Internetbanking security challenges and co-operation Patrick Wynant Manager Banking Operations (Febelfin) AGENDA I. Evolution internetbanking II. Co-operation: between banks with authorities III. Communication

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Online kinderporno neemt schrikbarende vlucht

Online kinderporno neemt schrikbarende vlucht Online kinderporno neemt schrikbarende vlucht De hoeveelheid meldingen van kinderporno op internet neemt in hoog tempo toe. Nieuwe technologieën maken het bovendien steeds moeilijker om de bewijslast rond

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Netherlands PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hoeveel

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Crimiquiz over trends en ontwikkelingen

Crimiquiz over trends en ontwikkelingen Crimiquiz over trends en ontwikkelingen Quiz voor de deelnemers aan de SSR cursus Criminologie/effectiviteit interventiestrategieën, Zwolle 22 november Jaap de Waard, Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of die met kinderporno in de weer zijn.

seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of die met kinderporno in de weer zijn. É Mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of tot kinderporno en zich zorgen maken over hun gedrag. É Mensen die ooit kinderen seksueel misbruikt hebben en bang zijn weer in de fout te

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Leden van de Commissie Veiligheid en Justitie M +31(0)6 5438 6680 E ot.vandaalen@bof.nl W www.bof.nl Bankrekening 55 47 06 512 Bits of Freedom,

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2013 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op internet

Meldpunt Kinderporno op internet Meldpunt Kinderporno op internet Jaarverslag 2009 Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen COLOFON Meldpunt Kinderporno op Internet Telefoon 071 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl www.meldpunt-kinderporno.nl

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2 Vraagstelling - Wat staat in bestaand instellings beleid (elementen/inhoud)? Aangetroffen bij Universiteiten uit UK, Australië en US - Welke best practices zijn bruikbaar voor NL? RDM beleid volop in ontwikkeling

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

PEGI Zelfregulering in de Europese videogame-industrie

PEGI Zelfregulering in de Europese videogame-industrie PEGI Zelfregulering in de Europese videogame-industrie Dirk Bosmans PEGI N.V. dirk.bosmans@pegi.eu Zelfregulering: de perceptie De realiteit: onafhankelijk en objectief Verificatieproces Classificatiesysteem

Nadere informatie

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID Joyce Kerstens 5 maart 2015 JONGEREN - INTERNET - MEDIA Meisje uit Pijnacker pleegt zelfmoord 'om bangalijst' De Oude Klapwijkseweg in Pijnacker. FOTO STREETVIEW. UPDATE

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b wvsr)

Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b wvsr) JU Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b wvsr) Categorie: opsporing, vervolging Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden van de parketten Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie