Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel."

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs september Zieke flexwerkers? Hoge kosten! 4 Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl 8 Het levenstestament: zelf de regie houden! 9 Vraag btw terug op zonnepanelen - een update 10 Voorkom de bijtelling: de kilometeradministratie BOM gaat voor een sterker Brabant 12 Mijn lijfrente expireert. Wat nu? 13 Column Wil Vennix: Ondernemersleed 14 Titulair of statutair directeur? Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft een duidelijke ambitie. Brabant staat voor tal van uitdagingen op maatschappelijk en economisch gebied. Pelle legt in een uitgebreid interview uit wat daarbij de visie en aanpak zijn van de BOM om te komen tot het oplossen van uitdagingen en het realiseren van economische groei: Als BOM willen èn kunnen wij een bijdrage leveren om oplossingen te vinden, samen met provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs. Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Het feit dat we een Innovatiefonds, inclusief een Business Developmentfonds, mogen starten, helpt daarbij. Wij willen op een andere manier bijdragen aan een sterker Brabant. Vanuit de provincie hebben we de ruimte gekregen om een aanpak uit te werken die dit proces stimuleert. Graag nodigen we ondernemers uit mee te doen en ons uit te dagen met innovaties nieuwe stijl. Lees verder op pagina 4 16 Extra financiële ruimte door verruiming willekeurig afschrijven 6 Voor het Goede Doel Op een waardige manier afscheid nemen in Hospice De Sporen Beerbericht september

2 Pianogiganten bij de Cenakel Concerten Vier meesterpianisten laten betoverende klanken horen tijdens de serie Betoverende Pianisten 2 van de Cenakel Concerten. Vier zondagmiddagen kunt u genieten van een pianoserie van wereldklasse in het sfeervolle Rijksmonument Het Cenakel in Tilburg. Prinsjesdagsymposium Na de Troonrede Al sinds 1984 organiseren dispuut K.O.N.G.S.I. en de Tilburg School of Management het symposium Na de Troonrede. Op de derde dinsdag van september laten topeconomen hun licht schijnen op de sociaal en financieeleconomische hervormingsagenda, elk vanuit hun eigen expertise. Aan tafel zitten mensen uit de wetenschappelijke, leraar financiële economie), Roderick Munsters (CEO Robeco) en Lans Bovenberg (hoogleraar economie). De Beer Accountants en Belastingadviseurs is sponsor van dit symposium en nodigt haar relaties graag uit voor de bijeenkomst die gehouden wordt in de aula van de UvT. Om uur begint de uitzending van de Troonrede. De ont- Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie Zieke flexwerkers? Hogere kosten! Per 1 januari 2014 krijgt u als De Cenakel Concerten zijn een voor Zuid-Nederland ongekende serie pianoconcerten. Zo brengt op 15 september Anna Fedorova haar kunsten ten gehore en komt op 20 oktober Liebrecht Vanbeckevoort u in vervoering brengen. Het duo Scholtes-Janssens staat op 17 november garant voor bijzondere klanken uit hun twee vleugels. Marietta Petkova besluit de meesterlijke serie op 22 december. financiële, werknemers- en werkgeverswereld. In het sprekerspanel nemen plaats: Ton Wilthagen (hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt), Sylvester Eijfinger (hoog- vangst van het symposium is om uur en vanaf uur gaat het van start. De toegang is gratis. Voor meer informatie en inschrijving: nl De Beer medewerker ontvangt minister Blok werkgever te maken met hogere kosten wanneer een zogeheten vangnetter ziek wordt. Hoe meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA komen te zitten, hoe hoger de premie wordt die u als werkgever moet betalen. Doel van de nieuwe wetgeving is dat de Ziektewet (ZW) en WGA-lasten van Tip! in de categorieën kleine, middelgrote en flexwerkers vanaf 2014 rechtstreeks Door aanscherping van de wet krijgt u grote werkgevers. Binnen iedere categorie Minster Stef Blok van toegerekend worden aan de voormalige een groter belang om aan schadebe- komen de premies op een andere manier Wonen en Rijksdienst werkgever. Vangnetters zijn in dit ver- heersing te doen. Zorg dat uw Ziekte- tot stand: bracht op maandag 24 band ex-werknemers die bij ziekte geen wet- en WIA-administratie op orde is en Grote werkgevers krijgen een gedif- juni een bezoek aan de recht hebben op loondoorbetaling van dat u weet welke werknemers ziek uit ferentieerde premie op individueel gemeente Tilburg om hun werkgever. U moet hierbij denken dienst zijn gegaan of kort daarna ziek niveau. Deze wordt berekend aan de zich te laten informeren aan zieke WW ers, zieke uitzendkrachten zijn geworden. Het UWV gaat de premie hand van het aantal ingestroomde over de stand van zaken en zieke werknemers met een contract per 1 januari 2014 immers vaststellen vangnetters in de Ziektewet en de WGA. van de Blok-voor-Blok - voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de op basis van de WGA-schadelast uit het Voor middelgrote werkgevers geldt een De Beer Accountants en Belastingadviseurs is sponsor van de Cenakel Concerten en beveelt haar relaties een bezoek aan deze pianogiganten van harte aan. Meer informatie vindt u op onze website: cenakel-concerten aanpak. Deze aanpak maakt onderdeel uit van Samen geeft Energie, dat inzet op verduurzaming van de woningvoorraad. Tijdens dit werkbezoek kreeg de minister een praktijkuitleg over hoe een energiescan wordt opgesteld en reikte hij aan rapport staat ook wat de kosten voor de maatregelen zijn. De gemeente Tilburg heeft het onafhan- ziekteperiode. Het kabinet verhoogt de premies voor werkgevers om het onevenredig groot aantal flexwerkers dat in de Ziektewet of de WIA belandt, tegen te gaan. Een ander doel van de nieuwe wetgeving is dat u, als werkgever, meer verantwoordelijkheid verleden. Indien gewenst kunt u, zodra u het overzicht van het UWV ontvangt, onze salarisafdeling verzoeken om een controle toe te passen. Gevolgen werkgevers Om werkgevers financieel te prikkelen zieke of arbeidsongeschikte werknemers gewogen gemiddelde van de sectorpremie en de individuele premie. De premie wordt dus gebaseerd op eigen Ziektewet- en WGA-instroom en op sectorale schadelasten. Kleine werkgevers gaan een sectoraal bepaalde premie betalen. Zij worden dus niet direct op hun eigen instroom bewoner Sven Verbruggen, belastingad- kelijke adviesbureau Segon gevraagd krijgt rond de re-integratie van uw werk- aan het werk te helpen, bevat de nieuwe afgerekend. viseur bij De Beer, het eerste integrale eigenaren van een tweetal blokken van nemers die ziek uit dienst gaan. wetgeving een aantal belangrijke wij- energierapport uit. Een gespecialiseerde eengezinswoningen in Berkel-Enschot zigingen ten opzichte van de bestaande Vragen? De tekst van dit Beerbericht is begin september afgesloten. Latere informatie, onder andere naar aanleiding van Prinsjesdag, is niet verwerkt. energieadviseur stelt dit integraal energierapport op en bepaalt op basis van de energiescan welk energielabel een woning heeft en welke maatregelen de woning kunnen verbeteren. In het te benaderen voor Samen geeft Energie. Segon informeert en begeleidt de groepen van bewoners en biedt geïnteresseerden een integraal energieadvies aan. Voor de flexwerker zelf wijzigt het criterium dat bepaalt wanneer iemand onder de Ziektewet valt. Ook zijn er aanpassingen wat betreft de duur en hoogte van een Ziektewetuitkering. situatie. In de berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers vanaf 2014 ingedeeld Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&O-zaken, neemt u dan contact op met onze P&O-adviseur, Stijn van den Broek / ). 2 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

3 Vervolg van voorpagina Interview door Wil Vennix en Fridy Latijnhouwers Jan Pelle, directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl Jan Pelle is sinds vijf jaar directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Daarvoor was hij ruim zes jaar wethouder in Roosendaal. Voordat hij de overstap maakte naar de politiek doceerde hij politieke wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn theoretische kennis verbindt hij graag aan de praktijk. Ook zoekt hij liefst in samenwerking met anderen naar passende oplossingen die bijdragen aan een sterker Brabant. Als ondernemers ons als laatste strohalm vragen bij te dragen aan hun briljante idee of als zij denken dat wij voornamelijk geld schuiven om hun plannen waar te maken, dan tonen we onvoldoende aan waar wij als BOM voor staan, stelt Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het Innovatiefonds, inclusief Business Developmentfonds, helpt ons op een andere bedrijven overeind heeft gehouden èn er -naar het zich laat aanzien- maar liefst tweederde van het geld terug komt. manier bij te dragen aan een sterker Brabant. De directeur legt uit waaraan zijn organisatie wil bijdragen. Zoals gezegd staat Brabant voor tal van uitdagingen. Als BOM willen èn kunnen wij een bijdrage leveren om- samen met anderen- oplossingen te vinden. Vanuit de provincie hebben we de ruimte gekregen om een aanpak uit te werken die dit proces stimuleert. Voor het uitwerken van een kansrijk idee tot innoverend product of dienst kiezen we ook voor nieuwe samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld het oprichten van consortia. Binnen deze samenwerkingsvorm levert ieder zijn eigen expertise en doet iedereen risicodragend mee. We kiezen nadrukkelijk voor open innovatie. En stimuleren alle partijen om niet langer achter gesloten deuren te werken aan nieuwe producten of diensten, maar om met elkaar te brainstormen en oplossingen te verbinden aan de uitdagingen die er liggen. We zijn met name op zoek naar verrassende combinaties en nieuwe producten. De samenwerking verloopt wat ons betreft op een informele manier. Zodat van onder op nieuwe ideeën en concepten ontstaan. Serieuze partner in kansrijk project Pelle legt uit hoe de BOM bijdraagt. Wij delen onze kennis over bijvoorbeeld het organiseren en begeleiden van een consortium, het stimuleren van samenwerking en we helpen door verbindingen te leggen tussen bedrijven. Dat zijn Brabantse bedrijven, maar dat kunnen ook bedrijven uit aanpalende provincies zijn of uit het buitenland. In een consortium voorzien we bij voorkeur een rol voor enkele kleinere MKB-bedrijven, een groot bedrijf en een kennisinstelling. Als het nodig is, steken ook wij geld in het consortium. Dat betekent dat we verwachten dat onze financiële bijdrage ook daadwerkelijk iets op gaat leveren. We zijn een serieuze partner in een kansrijk project. De directeur doelt met dat laatste op het feit dat de BOM plannen op een professionele wijze zal wegen, alvorens ze in een consortium stapt of ondersteuning biedt. We zetten publieke middelen in, maar opereren als een onafhankelijke, privaatrechtelijke partij. Dat betekent dat we een eigen besluitvorming hanteren en op zakelijke gronden beslissingen nemen. Al eerder hebben we op deze manier geld geïnvesteerd in bedrijven die geraakt worden door de crisis. Dat is een succes geworden omdat het vele Bij tegenslag niet onder de tafel gaan zitten Pelle geeft ook aan dat de BOM bewust geen kapitaal gelijkelijk over de provincie of over de verschillende branches gaat verdelen. Nee, we spelen in op echte kansen. Bovendien betreur ik het als gemeenten elkaar beconcurreren om bedrijven binnen de gemeentegrenzen te halen. Dat gaat ons als samenleving niet helpen. Het is goed als een bedrijf kiest voor Brabant en met andere Brabantse partijen tot innovatie komt. Daar worden we als provincie wèl beter van. Ook is het belangrijk dat we bij tegenslag niet onder de tafel gaan zitten. Toen het bijvoorbeeld mis ging met MSD in Oss, hebben we meteen gereageerd. Samen met de provincie Niemand is in staat om de uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Noord-Brabant, de gemeente Oss en de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we het Pivot Park gestart. Als BOM zijn we 100% aandeelhouder. In Oss groeit nu een inspirerende campus voor open innovatie in de life sciences voor starters én bestaande ondernemingen. Als BOM is ons er veel aan gelegen ook deze bedrijven te laten groeien. Veel ondernemers ervaren toch een drempel bij de verdere groei van hun bedrijf. Daarom richten we ons met het Innovatie- en Business Developmentfonds met name ook op kleinere bedrijven. In oktober presenteren we als BOM onze plannen en zijn alle spelregels beschikbaar. Ik roep ondernemers op om ons uit te dagen met innovaties nieuwe stijl die bijdragen aan een sterker Brabant. We investeren graag in bedrijven van morgen. Over de BOM De provincie Brabant heeft grote economische ambities. Het is aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen om die waar te maken. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) helpt daarbij. Ze verleidt partijen om productieve allianties te sluiten. Ook helpt ze innovatieve Brabantse bedrijven om nationaal en internationaal te excelleren. Waar nodig legt de BOM extra gewicht in de schaal door mee te investeren in kansrijke initiatieven. De organisatie focust op internationalisering, kennisintensivering en verduurzaming van de Brabantse economie. De BOM is een onderneming en netwerkorganisatie tegelijk. Ze neemt initiatieven, tilt projecten van de grond en voert daarbij regie. Maar ze werkt vooral ook samen, brengt coalities tot stand tussen partijen die elkaar versterken en deelt kennis met anderen. Meer info: 4 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

4 Voor het Goede Doel Op een waardige manier afscheid nemen in Hospice De Sporen Ook in de huidige economische omstandigheden zijn veel ondernemers buiten hun dagelijkse werk bezig met iets geheel anders dan zaken doen en geld verdienen. Zij zetten zich in voor een goed doel. In de serie Voor het Goede Doel zet BeerBericht in de komende nummers de schijnwerper op een concreet goed doel dat een link heeft met De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Die link kan bestaan uit een directielid of medewerker van De Beer dat actief is voor het goede doel, maar ook in een cliënt of relatie van ons kantoor die een goed doel ondersteunt. Wat drijft hen, wat willen ze bereiken en welke wegen bewandelen ze daartoe? Ieder mens verdient een waardig afscheid. De een wil graag thuis in een sfeervolle omgeving afscheid kunnen nemen. sterven, de ander kiest liever voor een andere omgeving. Hospice De Sporen biedt mensen de mogelijkheid hun laatste levensfase door te brengen in een warm huis met de persoonlijke aandacht en zorg die ze wensen. Door Fridy Latijnhouwers Als je wordt geboren, staat vast dat je ook een keer doodgaat. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deze laatste levensfase op een goede manier te doorlopen. Daar besteden we in Hospice De Sporen veel aandacht aan. We willen dat mensen de ruimte voelen om hun wensen kenbaar te maken. Of als ze bang zijn voor de dood, dat ze zich durven uitspreken. Aan het woord is Mariëlle Verheijden, afdelingshoofd van het Hospice. Dit jaar bestaan we 10 jaar. We ontvangen elk jaar ongeveer 140 cliënten. De ene week hebben we meer cliënten dan de andere week. Ook hun leeftijd varieert steeds. Net als de tijd die ze hier verblijven. Soms is dat slechts enkele dagen, soms enkele maanden. In De Sporen is 24 uur per dag zorg aanwezig met een team van palliatief verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en een geestelijk verzorger ondersteund door vele vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben we veel expertise opgedaan bij de ondersteuning van en verzachtende zorg aan terminaal zieken. We zien dat het voor deze mensen en hun familie en vrienden belangrijk is dat ze tijd nemen en krijgen voor hun afscheid. Daarom stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen onder meer huisartsen en ziekenhuis. In het najaar organiseren we daarom voor hen een speciaal jubileum-symposium. Mariëlle vervolgt: We zijn natuurlijk tot in detail bekend met het stervensproces. Dat maakt dat we cliënten ook kunnen helpen waar nodig. Als we signaleren dat het vele bezoek een cliënt uitput, dan stellen we de vraag of hij dit echt zo wil. Zo helpen we hem bij het maken van keuzes en het bespreekbaar maken van zijn eigen wensen. Want de cliënt staat centraal in hun laatste levensfase. Hij mag echt aan zichzelf denken. Het afdelingshoofd is blij met de financiële ondersteuning die Stichting Vrienden van Hospice De Sporen biedt. Zij maken het mogelijk dat mensen Penningmeester van de Stichting, Cees Vermeer: Mijn onderneming is gerelateerd aan de zorg die het Hospice biedt. Ik begrijp waar ze mee bezig zijn en wat deze zorg betekent voor mensen. Daarom draag ik bewust mijn steentje bij, net als de andere bestuursleden dat doen. Het voor ons ook een mooie manier om iets terug te doen voor de samenleving. Net zoals De Beer Accountants dat doet, door het geheel belangenloos opstellen van de jaarrekening. Wij zamelen zoveel mogelijk geld in. Dat moet ook, want het Hospice krijgt alleen de zorg vergoed die mensen ontvangen. Maar daarmee creëer je geen prettige omgeving om afscheid te nemen. Mariëlle: De Stichting doet veel voor ons. Zo hebben we dankzij hun ondersteuning bijvoorbeeld in alle cliëntenkamers een digitale televisie kunnen plaatsen, is een hoekje van de huiskamer ingericht voor kinderen, is tuinmeubilair gekocht en de entree opgeknapt. Daarnaast maken ze mede de kerstviering mogelijk, staat er elk jaar bloeiend zomergoed in de tuin en zijn er elke week verse bloemen in huis. Dat maakt van ons Hospice een warm huis. Wilt u ook een bijdrage geven? Kijk op voor meer informatie of stuur een mail naar 6 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

5 drs. Colette Kooijmans-Baert belastingadviseur / estate planner mr. Sven Verbruggen FB belastingadviseur Het levenstestament: zelf de regie houden! Vraag btw terug op zonnepanelen een update Misschien heeft u er al eens over nagedacht wat er gebeurt wanneer u een ernstig ongeluk krijgt, gaat dementeren, ernstig ziek wordt of om een andere reden zelf niet meer uw belangen kunt behartigen. Wie bespreekt dan uw wensen op medisch gebied met een arts? Wie regelt uw zorg? En wie beheert uw vermogen? In ons vorige Beerbericht informeerden wij u over fiscale (subsidie-)regelingen bij zonnepanelen en de mogelijkheid de btw op uw zonnepanelen terug te vragen. In deze editie gaan wij nader in op de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie en de werkwijze waarop u uw rechten op teruggaaf van de btw kunt veiligstellen. De antwoorden op deze vragen kunt u vastleggen in een levens- wordt beheerd, hoe de onderneming moet worden voortgezet, of Het Hof van Justitie oordeelde dat een testament. In een levenstestament maakt u uw wensen kenbaar u wilt schenken aan kinderen of kleinkinderen, enzovoort. particulier die zonne-energie opwekt aan mensen en instanties om u heen, voor het geval u zaken én levert aan het elektriciteitsnet zich niet meer zelf kunt of wilt regelen. Dit levenstestament werkt Het is belangrijk dat een levenstestament zorgvuldig tot stand hiervoor als ondernemer voor de btw tijdens uw leven, met name in de periode voorafgaand aan uw komt. Meestal zijn er een aantal gesprekken kwalificeert. De btw op de aanschaf en overlijden. U bepaalt dat de door u gewenste persoon nodig om alle keuzes te kunnen maken voordat het het installeren van de zonnepanelen uw zaken gaat regelen, op het moment dat u levenstestament in definitieve vorm wordt komt daardoor voor aftrek in aan- dat wenst. opgesteld. Een levenstestament wordt merking. Levering van de opgewerkte Het levenstestament bestaat uit drie vastgelegd in een onderhandse of energie is vervolgens belast met btw. onderdelen: notariële akte. Wij adviseren u Wanneer de totale btw over de jaar- Volmacht(en). om het gehele levenstesta- omzet aan geleverde energie minder Een omschrijving van uw ment bij een notaris te laten bedraagt dan hoeft u echter géén wensen ten aanzien van opstellen en vastleggen en btw af te dragen. Ook kunt u in dat geval (medische) verzorging daarbij nauw overleg te om ontheffing van het doen van btw- zoals een behandelgebod plegen met uw fiscaal aangiften verzoeken, waardoor u slechts of verbod, een eutha- adviseur. U bent er gedurende één jaar btw-aangiften hoeft nasieverklaring of een dan van verzekerd dat in te dienen. donorcodicil. alles juridisch goed is Instructies en nuttige informatie voor degene(n) aan wie u volmachten geeft, zoals overzichten van uw bankrekeningen, wachtwoorden en verzekeringen. Of daarbij een instructie waar deze informatie te vinden is. Door het opstellen van een levenstestament houdt u de regie wanneer u zelf uw wensen niet meer kenbaar kunt maken. vastgelegd, de fiscale gevolgen zijn beoordeeld en het levenstestament niet kwijtraakt. Het wordt namelijk in de kluis bij de notaris bewaard en geregistreerd in een Centraal Levenstestamentregister waar alleen notarissen toegang tot hebben. De notaris zal Aangezien de uitspraak van het Hof van Justitie van recente datum is, bestaat nog geen volledige duidelijkheid over de vraag hoe met het eigen gebruik van de opgewekte stroom moet worden omgegaan. Het is niet ondenkbaar dat de btw-gevolgen variëren afhankelijk van het soort zonnepaneelsysteem en het contract dat u heeft afgesloten met de energiemaatschappij die uw opgewekte zonnepanelen aan te schaffen? Zorg er dan voor dat u uw rechten op teruggaaf van de btw veiligstelt door de volgende stappen te ondernemen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Meldt u - met terugwerkende kracht - aan als btw-ondernemer bij de Belastingdienst door het formulier Opgaaf startende onderneming in te sturen Zorg dat de ontheffing pas ná het jaar van aanschaf ingaat. De Kamer van Koophandel beschouwt particulieren die zonnepanelen plaatsen niet als ondernemers en verwijst u door naar de Belastingdienst. In afwachting van het standpunt van het ministerie van Financiën houdt de Belastingdienst Een levenstestament is niet alleen voor uzelf van belang, naar aanleiding van uw wensen stroom opkoopt. Een ander aandachts- via momenteel alle aanvragen voor een btw- maar ook voor uw naasten is het prettig uw wensen te kennen afwegen wie er kennis mag nemen van punt is de wijze van facturatie door de De belastingdienst zal btw-aangiften nummer tegen. Wij verwachten op korte en daarmee in uw lijn keuzes te kunnen maken. Bijvoorbeeld de inhoud van uw levenstestament. energiemaatschappijen van de gesal- uitreiken. Vul deze btw-aangiften in; termijn meer duidelijkheid op dit vlak. over de wijze van verzorging en medisch handelen en uw deerde opgewekte energie. Verzoek om ontheffing van adminis- Heeft u vragen over de financiële aspec- uitvaart. Voor degenen die uw vermogen gaan beheren is het belangrijk te weten op welke wijze u wilt dat uw vermogen Met een levenstestament houdt u de regie op momenten dat u zelf uw wensen niet meer kenbaar kunt maken! Heeft u in de afgelopen vijf jaar zonnepanelen aangeschaft of bent u van plan om tratieve verplichtingen zodat u geen btw-aangifte meer hoeft in te dienen. ten van zonnepanelen? Neem dan contact met ons op. 8 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

6 De Heilige Koe Voorkom de bijtelling: de kilometeradministratie De Belastingdienst neemt bij een auto die geschikt is voor privégebruik, maar niet op naam staat van een privé persoon, als uitgangspunt dat deze auto door u of uw werknemer ook gebruikt wordt voor privégebruik. Vanwege dit veronderstelde privégebruik wordt een bijtelling bij uw inkomen of dat van uw werknemer geteld. De verschuldigde belasting over de bijtelling kan een behoorlijk bedrag zijn. Het vermijden van de bijtelling kan daarom zinvol zijn. De grens van 500 kilometer geldt per kalen- Om de bijtelling te voorkomen, is het aan uzelf of uw werknemer om aan te tonen dat er géén sprake is van privégebruik of in ieder geval van minder dan vijfhonderd kilometer per jaar. Woon-werkverkeer geldt hierbij als zakelijk. Als aanvaardbare bewijzen kunnen bijvoorbeeld werkroosters, kantooragenda s, orderbriefjes, vakantieoverzichten, ziekte- en verlofstaten, garagenota s, schaderapporten en bekeuringen worden gebruikt. Het meest gebruikelijke bewijsstuk is echter de kilometeradministratie. gebruikt. Het systeem legt vast hoeveel kilometer met de auto is gereden, waarbij vaak elke afzonderlijke rit wordt vastgelegd. Maar ook al gebruikt u een black-boxsysteem, de schriftelijke rapportage uit zo n systeem moet voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan de kilometeradministratie. Voor bestelauto s die veel ritten op een dag rijden, mag het bewijs onder voorwaarden met een vereenvoudigde kilometeradministratie worden geleverd. derjaar. Wisselt u gedurende het jaar van auto en gaat u met de tweede auto ook privé rijden, dan heeft dit tot gevolg dat u in dat jaar ook voor uw eerste auto tijdsevenredig moet gaan bijtellen. In de praktijk zijn er behoorlijk veel kilometers met een deels Een kilometeradministratie dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: Merk, type en kenteken van de auto; De periode waarin u de auto tot uw beschikking heeft; De ritgegevens: Datum Beginstand en eindstand van de kilometerteller Beginadres en eindadres De gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke Het karakter (zakelijke rit of privé rit) Eventuele privé-omrijkilometers Er zijn diverse blackboxsystemen verkrijgbaar die als geautomatiseerd hulpmiddel bij de rittenregistratie kunnen worden zakelijk en deels privé-element. Enkele voorbeelden zijn: Verkeerd rijden bij een zakelijke rit is geen privégebruik. Bij stelselmatig verkeerd rijden ligt een nadere toelichting in de rede; Serviceclubs worden niet als zakelijk aangemerkt, ondanks dat daar zakelijke contacten worden opgedaan; Bij uitlenen van de auto aan collega s worden de kilometers toegerekend aan uzelf. Let dus op met uitlenen; Lunchritten golden in het verleden als privé, tegenwoordig kunnen ze als zakelijk worden gezien. Wanneer u door een sluitende kilometeradministratie kunt aantonen dat u uw auto voor minder dan vijfhonderd kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt, voorkomt u een bijtelling bij uw inkomen. Voor de auto s met de bijtellingscategorieën 14% en 0% is het financiële belang van de bijtelling aanzienlijk lager, zodat in de praktijk voor deze auto s veelal gewoon wordt bijgeteld. Onze ervaring is dat de Belastingdienst alle kilometeradministraties met de nodige professionele argwaan tegemoet treedt. Zij controleert de kilometeradministratie ondermeer met de gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau en met parkeergegevens van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Als verkeersovertredingen zijn geconstateerd op plaatsen die niet overeenkomen met de kilometeradministratie, vormt dat een aanwijzing voor de onjuistheid ervan. Overigens zal na recente ophef vanwege privacygevoeligheid het de politie niet langer toegestaan zijn informatie van flitscamera s lange tijd te bewaren en aan de Belastingdienst te verstrekken. Wanneer blijkt dat een kilometeradministratie onjuist is en ook niet op andere wijze kan worden aangetoond dat op jaarbasis minder dan vijfhonderd kilometer privé is gereden, zal de belastingdienst de alsnog verschuldigde bijtelling gaan navorderen. De bijtelling wordt daarbij verhoogd met een boete van maximaal 100% van het belastingbedrag gemoeid met de bijtelling; daarmee een kostbare kwestie dus! Tip: Stelt u als werkgever een auto van de zaak ter beschikking aan een werkgever die er niet privé mee rijdt, laat hem dan een Verklaring geen gebruik tekenen. Schiet hij onverhoopt toch over de 500 kilometer-grens heen, dan loopt de werknemer het boeterisico en niet u als werkgever. 10 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

7 mr. Frank van Bergen FB belastingadviseur Column mr. Wil Vennix FB vennoot / belastingadviseur Mijn lijfrente expireert. Wat nu? Ondernemersleed In het verleden heeft u een In de aanloop naar de derde dinsdag in september wordt zowat elke dag wel een nieuwe bezuinigingsmaatregel gelekt. Of het de werkzaamheden, geen echt debiteuren- of ondernemersrisico we kennen allemaal de voorbeelden. Ik gun iedereen van lijfrenteverzekering afgesloten. Ter aanvulling op uw pensioen, als appeltje voor de dorst of misschien wel om een fiscaal 2b. Uitkeren: lijfrenteverzekering U kunt een lijfrente aankopen - welke tijdelijk of levenslang is - en de uitkering in termijnen ontvangen. bewust gebeurt of niet, weet ik niet. Ik weet wel dat het totaaloverzicht er niet helderder op wordt. Het zal me benieuwen of dat na Prinsjesdag beter is. In afwachting van de definitieve fiscale plannen, vestig ik de aandacht op twee maatregelen die specifiek voor ondernemers gelden. harte zijn fiscale voordelen, maar waarom zo n zzp-er duizenden euro s minder belasting hoeft te betalen dan zijn naaste collega op de werkvloer die wel gewoon in loondienst is, ontgaat me. Fiscale ondersteuning is wat mij betreft wel op zijn plaats voor wat ik dan toch maar even echte ondernemers noem: bedrijven voordeel te behalen. De lijfrenteverzekering kent twee fases: de opbouw en de uitkering. De einddatum van de lijfrente is nu in zicht en een lijfrentekapitaal komt vrij. Wat zijn de mogelijkheden? Omdat de uitkering in de vorm van een polis plaatsvindt, zijn er kosten gemoeid met het aankopen van de uitkering. Over het nog niet uitgekeerd kapitaal wordt rente vergoed. Bij uw overlijden vervalt het overgebleven deel van het kapitaal aan de verzekeringsmaat- De eerste is de crisisheffing van 16 procent voor lonen boven de anderhalve ton. Waarschijnlijk oogt deze belasting in eerste instantie sympathiek vanuit het beginsel de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Bedenk dan echter wel de hoogste inkomens al 52 procent inkomstenbelasting betalen, zodat het toptarief hiermee in totaal uitkomt op maar liefst 68 procent! Internationaal prijst Nederland zich daarmee echt totaal uit de markt. Nog erger is dat de wetgever zich rondom de crisisheffing ronduit onbetrouwbaar gedraagt. Allereerst omdat de heffing die voor substantiële bedragen investeren, risico s lopen, voor innovatie zorgen en veelal ook personeel in dienst hebben. Naar verluidt is het half miljard inmiddels teruggebracht tot 300 miljoen euro, maar ook bij dat bedrag hoop ik dat de politiek niet alle ondernemers over één kam gaat scheren. Waar er verschillen zijn, mag de fiscale wetgeving ook verschil maken. schappij. pas in de loop van het jaar is ingevoerd en daarmee feitelijk Gedurende de afgelopen decennia zijn de fiscale spelregels diverse malen aangepast. Hierdoor hebben niet alle lijfrentes die vrijkomen dezelfde mogelijkheden. Wanneer tijdens de opbouw of het uitkeren niet langer U kunt het door u opgebouwde lijfrenteka- terugwerkende kracht heeft. Ten tweede omdat de heffing uitdrukkelijk als eenmalig is aangekondigd, maar nu toch voor een jaar is verlengd. Geen wonder dat meer dan de helft van de werkgevers die hiervoor worden aangeslagen, bezwaar hebben Afhankelijk van de ingangsdatum van de polis en de wijze waarop u destijds in de polis heeft gestort (koopsom of premiebetaling), bestaan er grote verschillen. Bij oude lijfrenteverzekeringen van vóór 16 oktober 1990 (v.w.b. premiepolissen) of 2a. Uitkeren: banksparen U kunt ervoor kiezen om het wordt voldaan aan de fiscale spelregels, zal de belastingdienst de in het verleden afgetrokken bedragen in één keer terugnemen, verhoogd met een pitaal ook laten uitkeren door een andere bank of verzekeraar dan waar u de aangetekend. Als de rechter gevoelig is voor hun argumenten, dreigt een tegenvaller voor de schatkist van een half miljard over zowel 2013 als Eindresultaat is dan dat de schatkist hier niets mee is opgeschoten, maar het vertrouwen in de overheid wel ernstig is beschadigd. Een half miljard is toevallig ook de beoogde opbrengst van van voor 1 januari 1992 (v.w.b. koopsompolissen) kunnen de mogelijkheden rui- kapitaal op een bankspaarrekening te storten, waarna het boete opbouw heeft gedaan. Het loont de beperking van aftrekposten voor ondernemers, in het bijzonder de zelfstandigenaftrek. Deze maatregel stond vorig jaar al mer zijn dan bij nieuwe polissen (zo kunt kapitaal in periodieke betalingen moeite om bij een aantal in het regeerakkoord van VVD en PvdA, maar heeft toen niet Wil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer Accountants & Belas- u bijvoorbeeld hoogte en looptijd van de wordt uitgekeerd. De bank houdt bij banken en/of verzekeraars offertes op te veel aandacht gekregen. Nu moet deze afspraak nader worden tingadviseurs, schrijft al elf jaar fiscale columns en artikelen uitkeringen eenvoudig variëren). uitbetaling de verschuldigde inkomsten- vragen: de verschillen tussen de diverse uitgewerkt en barst de discussie erover los. Niemand minder voor dagbladen. Aanvankelijk voor Brabants Dagblad, sinds belasting in. aanbieders kunnen groot zijn. dan Hans Wiegel trekt ten strijde tegen dit voorstel omdat dit 2007 voor alle Wegener-dagbladen. Naast Brabants Dagblad Kortgezegd kunt u kiezen tussen uitstel- De kosten zijn relatief beperkt. volgens hem nogal wat van de zzp-ers in de bijstand zou zijn dat Eindhovens Dagblad, BN-deStem, Twentsche Courant len of uitkeren. Over het nog niet uitgekeerd kapitaal Sinds het provisieverbod proberen de brengen. Tubantia, De Stentor, De Gelderlander en de PZC. De totale 1. Uitstellen wordt rente vergoed. banken en verzekeraars veelal een Anders dan blijkbaar Wiegel ben ik het wel eens met de vaststel- oplage bedraagt plm Elke vier weken publiceert Wanneer u het geld nog niet nodig heeft Wanneer het kapitaal op de bankspaar- adviesgesprek te verkopen waarin uw ling in het regeerakkoord dat de afgelopen jaren het verschil in Wil een artikel, waarin op toegankelijke wijze verslag wordt of uw persoonlijke situatie is gewijzigd, rekening volledig is uitgekeerd, kunt u wensen worden geïnventariseerd. Wan- de belastingdruk tussen ondernemers en werknemers te groot gedaan van actuele ontwikkelingen op het gebied van belas- kunt u het kapitaal als koopsom of via geen uitkeringen meer verwachten. neer u al weet wat u met het lijfrente- is geworden. Althans waar het gaat om ondernemers die qua tingen. De columns zijn ook na te lezen op banksparen doorstorten tot een later tijdstip. Uitstellen kan maximaal tot het jaar dat u zeventig jaar wordt. Bij uw overlijden komt het overgebleven deel van het kapitaal in uw nalatenschap. kapitaal wilt doen, weeg dan af of zo n adviesgesprek voor u nog interessant is. uitstraling en maatschappelijke positie nauwelijks te onderscheiden zijn van werknemers. Een hoge afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers, nauwelijks vrijheid in de uitvoering van 12 Beerbericht september 2013 Beerbericht september

Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel.

Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs september 2013 3 Zieke flexwerkers? Hoge kosten! 4 Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl 8 Het levenstestament: zelf

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Levenstestament voor. Ondernemers

Levenstestament voor. Ondernemers Levenstestament voor Ondernemers Levenstestament voor Ondernemers Als u als ondernemer bijvoorbeeld door langdurig ziekte onverwacht uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

C U R I O S I T A. 1. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt

C U R I O S I T A. 1. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt C U R I O S I T A S Digitale nieuwsbrief Van Houtert Thomassen & Partners Accountants & Belastingadviseurs 13 e jaargang nummer 4, mei 2013 1. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Werkgever Ondernemer

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken.

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken. Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan moet uw werkgever hierover loonbelasting inhouden. De belasting wordt direct of in termijnen geheven. Wordt de ontslagvergoeding direct aan u uitbetaald, dan ontvangt

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Beperkte schade bij uitvoering informele wil Hogere kosten bij ziekte flexwerkers Gevolgen hypotheek bij echtscheiding En natuurlijk

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving 2014

Nieuwe Wetgeving 2014 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie