Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs."

Transcriptie

1 Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat alle afspraken opnemen. Vraag uitleg bij onduidelijkheden. Prijs Vraag duidelijk wat in de huurprijs begrepen is, en wat niet, bv.: o Worden verwarming en elektriciteit apart verrekend? o Is er nog een afrekening te verwachten op het einde van het academiejaar? Laat alle bijkomende kosten in de huurovereenkomst opnemen. Tekenen Vul het ter plaatse bij de verhuurder in drievoud in en onderteken het. Eén exemplaar is voor de huurder, één voor de verhuurder en één voor de huisvestingsverantwoordelijken. Lever het gekleurde exemplaar bij het begin van het academiejaar in bij de huisvestingsverantwoordelijken. Registreren Een geregistreerd contract is een contract dat officieel bekend is bij de overheid. Het voordeel van een geregistreerd contract is dat het tegenstelbaar is aan derden, d.w.z. dat personen die niet in het huurcontract vermeld staan, het toch moeten respecteren. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer de verhuurder het huis verkoopt. In dat geval is het contract ook bindend voor de nieuwe eigenaar. De registratie is een fiscale verplichting en dient te gebeuren door de verhuurder binnen de twee maanden na ondertekening van het huurcontract. Als dat niet of laattijdig gebeurt, riskeert hij een boete van 25 euro. Huurwaarborg De huurwaarborg kan uitsluitend dienen: Om schade te vergoeden, toegebracht door jezelf of door derden aan wie je de toegang tot je kamer verleende. (Indien van toepassing:) voor achterstallige huur of andere kosten (verwarming, telefoon enz.) die je op het einde van de huurovereenkomst nog moet betalen. Bedrag

2 Maximaal 2 maanden huurprijs. Kosten die niet van de waarborg kunnen afgetrokken worden Energiekosten die niet kunnen worden verantwoord door geregistreerde meterstanden en bijhorende facturen van de energiemaatschappij. Normale slijtage, zoals een klein gaatje in de muur, een bruine brandplek op het plafond rond de verlichting, een versleten lichtschakelaar, kortom alle slijtage die aan de kamer is aangericht door normaal gebruik als woonplaats. Nalatigheidsintresten voor te laat betaalde huur. Het maakt niet uit wat er in je contract staat, je dient steeds aangetekend op de hoogte te worden gebracht van huurachterstand voor deze intresten op het huurgeld kunnen worden aangerekend. Alle andere regelingen die op papier staan, zijn in geen geval geldig. Kosten voor verplaatsing van de verhuurder, aangetekende zendingen of aanmaningen. Algemene (beheers)kosten die niet in het contract vermeld staan of duidelijk overdreven zijn. Betaalwijze Het staat de verhuurder vrij te kiezen voor een contante betaling van de waarborg (tegen ontvangstbewijs!), of voor een storting op zijn rekening. Als huurder heb je in dat geval echter geen recht op de interesten op deze som. Sommige verhuurders staan hun huurders toe de waarborgsom op een geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening te storten, zoals dat verplicht is voor huurovereenkomsten van gedomicilieerde huurders waarop de Woninghuurwet van toepassing is. Discussies over de terugbetaling van de waarborgsom worden dan uiteraard sneller opgelost, omdat geen van beide partijen er belang bij heeft dat het geld geblokkeerd blijft. De huurder ontvangt in dit geval ook de verworven interesten. Ook al verdient deze regeling de voorkeur, ze is echter niet verplicht voor studentenkamers. De waarborg, of het saldo ervan, wordt terugbetaald binnen de dertig dagen nadat je de kamer definitief hebt verlaten. De verhuurder moet uiteraard wel de kans krijgen om een definitieve afrekening van de nutskosten te maken. Betaal altijd alle verschuldigde huur! Sommige studenten betalen de laatste (twee) maand(en) geen huur, om op die manier de waarborg te compenseren. Dit is ten zeerste af te raden. Als jouw geschil door de vrederechter moet worden opgelost, loop je het risico gedeeltelijk in het ongelijk gesteld te worden, en op te draaien voor een deel van de gerechtskosten. Water, elektriciteit, verwarming (nutskosten) Vast Vaak betaal je een huurprijs met alle nutskosten inbegrepen. Op die manier weet je vooraf exact hoeveel jouw kamer een academiejaar lang zal kosten.

3 Variabel Wanneer de nutskosten niet in de huurprijs begrepen zijn, wordt hiervoor meestal maandelijks een vast voorschot aangerekend. Dit voorschot staat in het huurcontract. Op het einde van de huurperiode wordt een afrekening gemaakt. In de meeste studentenhuizen zijn geen individuele verwarmings- of elektriciteitsmeters en worden de kosten evenredig verdeeld over het totaal aantal bewoners in het huis. Je hebt als huurder steeds het recht om de betrokken facturen in te kijken. Energiekosten zijn op voorhand soms moeilijk in te schatten. Hoe hoog de energieafrekening zal zijn op het einde van de huurperiode hangt natuurlijk voor een groot deel van jezelf af. Tracht zo zuinig mogelijk met verwarming en elektriciteit om te gaan. Laat vooral geen verwarmingstoestellen opstaan of lichten branden als je op de hogeschool bent. Uiteindelijk draai je zelf op voor deze onnodige kosten. Huurperiode 10 of 12 maanden De huurperiode van een studentenkamer bedraagt meestal 10 maanden, de vakantieperiode dus niet inbegrepen. Wanneer je een studio huurt, teken je bijna altijd een contract van 12 maanden. Sleutels Op 30 juni eindigen de meeste huurovereenkomsten en moet je dus de sleutels inleveren, zelfs als je de kamer nodig hebben tijdens de derde examenperiode ( tweede zittijd in augustus-september), of als je de kamer opnieuw huurt vanaf 1 september. Tijdens de maanden juli en augustus betaal je geen huurgeld en kan je dus ook niet over de sleutel beschikken. Spullen Je maakt met de verhuurder afspraken over de mate waarin de kamer tijdens de vakantiemaanden moet worden ontruimd. Meestal mag je echter gewoon al je spulletjes laten staan. Huren tijdens de derde examenperiode ( tweede zittijd in augustus-september) o Mits uitdrukkelijk akkoord van de verhuurder kan je je kamer ook huren tijdens de vakantiemaanden voor de derde examenperiode. Als je in die derde examenperiode examens aflegt die behoren tot je studiecontract, heb je recht op een gelijkwaardige kamer, en dit vanaf één dag vóór de aanvang van de examens tot en met de dag na het laatste examen. o Als je van dit recht gebruik wenst te maken, breng dan de verhuurder hiervan vóór 15 juli op de hoogte. o Je betaalt per begonnen week een weekhuur die ten hoogste 1/4 van de maandelijkse huurprijs en energiekosten bedraagt. Plaatsbeschrijving De plaatsbeschrijving is een gedetailleerde schriftelijke beschrijving van de materiële toestand van de kamer: de gordijnen, het behang, de vloerbekleding, de meubels, de verwarmingsapparaten, de stopcontacten enz. De plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht: huurder en verhuurder stellen ze samen op en ondertekenen ze beiden.

4 Op het einde van de huurperiode maken de huurder en verhuurder samen een eindplaatsbeschrijving op. De verschilpunten tussen de eerste en de tweede plaatsbeschrijving bewijzen de schade waarvoor jij als student aansprakelijk bent. Speciale gevallen Voor schade veroorzaakt door ouderdom of overmacht ben je uiteraard niet aansprakelijk. Wanneer geen (eind)plaatsbeschrijving werd opgesteld, ontstaat een wettelijk maar weerlegbaar vermoeden dat de huurder de kamer op het einde van de huurovereenkomst achterlaat in de staat waarin hij ze ontving bij het begin van de overeenkomst. Bij eventuele schade moet dus de verhuurder bewijzen dat de huurder deze heeft veroorzaakt. Hij mag daar wel alle mogelijke wettelijke middelen voor gebruiken. Zorg ervoor dat elke tekortkoming of schade vastgelegd wordt. Wat niet vermeld wordt in de plaatsbeschrijving wordt immers geacht in goede staat te zijn. Brandverzekering Aansprakelijkheid Als huurder ben je aansprakelijk voor de gevolgen van brand, waterschade of ontploffing in het gehuurde goed, tenzij je kan bewijzen dat iemand anders schuld heeft aan de schade, of het om overmacht gaat (bv. blikseminslag). Verzekering kamer De verhuurder kan de schaderisico s voor de huurder bij brand op twee manieren laten verzekeren in zijn eigen verzekeringspolis door: o er een afstand van verhaal in te laten opnemen; o er een verzekering voor rekening van de huurder in te laten opnemen. Deze laatste regeling verdient de voorkeur omdat op die manier niet alleen je aansprakelijkheid als huurder gedekt wordt, maar ook het verhaal van derden (bijv. bij schade aan de inboedel van kotgenoten). De verhuurder betaalt hierdoor een hogere premie, maar kan de meerkost die hieruit voortvloeit op de huurder verhalen als dit duidelijk in de huurovereenkomst werd bepaald. Het komt steeds meer voor dat de huurdersrisico s van studenten gedekt worden via de brandverzekeringspolis van hun ouders. Omdat echter niet alle polissen dezelfde waarborg bieden, is de verzekering voor rekening van de huurder zeker aan te raden. Verzekering inboedel Je persoonlijke spullen (pc, muziekinstallatie enz.) zijn meestal verzekerd via de brandverzekeringspolis van je ouders. Als de polis van je ouders dit risico niet dekt en je erg waardevolle zaken in je kamer hebt, kan je het best zelf een verzekering afsluiten.

5 Binnenhuisreglement Een huurovereenkomst wordt vaak aangevuld met een binnenhuisreglement. Het binnenhuisreglement bevat afspraken over het gebruik van je kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Dit reglement is bindend op twee voorwaarden: o Je hebt het reglement kunnen lezen vóór je de huurovereenkomst ondertekende. o De huurovereenkomst verwijst expliciet naar het binnenhuisreglement. Lees dit reglement aandachtig na voor je een handtekening plaatst. Het kan immers een aantal beperkingen opleggen op je verblijf tijdens de weekends, bezoekuren, gebruik van douches enz.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie

Over (huur)overeenkomsten, huishoudelijke reglementen, waarborgen, annulatieregels, plaatsbeschrijvingen enz.

Over (huur)overeenkomsten, huishoudelijke reglementen, waarborgen, annulatieregels, plaatsbeschrijvingen enz. DOSSIER JURIDISCHE KWESTIES Over (huur)overeenkomsten, huishoudelijke reglementen, waarborgen, annulatieregels, plaatsbeschrijvingen enz. In juni 2009 organiseerde CJT een interessante Trefdag rond juridische

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Veiligheidsmaatregel Gelieve in acht te nemen: Vertalingen van Franse juridische teksten hebben geen rechtsgeldigheid. Deze vertaling dient enkel voor het comfort van Nederlandstalige

Nadere informatie

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door :

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door : CONTRACT Tussen enerzijds : (1) de autogebruiker(s) (2) de autogebruiker(s) en auto-eigenaar(s) Naam : Straat + nr: postcode + plaats : Tel. : GSM : e-mail : verder genoemd de autodeler en anderzijds De

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd lleen gaan wonen Vele jongeren kijken uit naar de dag dat ze op eigen benen kunnen staan. Voor sommigen is dat als ze op kot gaan, voor anderen gaat die droom in vervulling op het moment dat ze alleen,

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie