Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches"

Transcriptie

1 Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches 2/3 september 2014 Er is in de Supportroute (een traject van coaching, on-demand expertise-input, masterclasses en inspiratie) gekozen om te werken met innovatiecoaches om zo dicht op de bedrijven te zitten en hen bij de innovatiesprong flexibel en op maat ondersteuning te geven. Hiervoor bestond bij de bedrijven draagvlak, zo was eerder getoetst. Er is gestart met een 7-tal coaches waarbij iedere coach maximaal 4 uur per week per bedrijf en zijn comakers beschikbaar heeft. De coaches zijn gekozen met als criteria: coaching-ervaring, in staat gesprekspartner te zijn op technisch en business vlak, werkelijk verbonden aan het innovatiedoel en in staat om aansluiting te maken met de context van Energiesprong (denk hierbij aan de tactiek om tegelijk alle lichten op groen te krijgen: vraag, aanbod en condities). Er is bewust gekozen om coaches met verschillende persoonlijke insteek te kiezen, om zo ook flexibel te zijn binnen de groep en van elkaars mogelijkheden gebruik te maken. Rond de coaches zijn experts klaar om on-demand met maatwerk in te zetten als daar behoefte aan is. De coaches werden in een 24-uurs sessie gebriefd over de context, ze zijn met diverse experts binnen Energiesprong in contact gebracht en de coaches hebben allen een eigen programmaonderdeel voor hun rekening genomen om zo een eerste indruk te krijgen van elkaars werkwijze en energie. Verder is veel tijd genomen om de bedrijven aan de hand van het business model canvas samen door te spreken. De deal De Stroomversnelling is een initiatief van Energiesprong, waarin bouwpartijen en toeleveranciers producten en concepten ontwikkelen om bestaande particuliere woningen uit de periode nul op de meter te maken, gegarandeerd. Dat wil zeggen: de woning levert evenveel energie als het huis(houden) nodig heeft voor gemiddeld gebruik. De uitdaging bestaat er bovendien uit dat de verbouwing binnen 10 dagen gereed moet zijn en niet meer dan zo n mag kosten voor de woningeigenaar. Gemeenten, energie coöperaties en wijkambassadeurs interesseren particuliere woningeigenaren en de aanbieders stellen hen een alles-in-1 verbouwingspakket voor. Het bedrag van is gebaseerd op het uitgangspunt dat de verbouwing woonlastenneutraal moet worden uitgevoerd voor de bewoner/eigenaar. Uitgaande van een gemiddelde energierekening van 175 per maand bij een woning met een E-G woning, betekent dit dat een hypothecaire lening van verstrekt kan worden door een bank wanneer die over een periode van 30 jaar volledig wordt afbetaald. Per saldo blijven de maandlasten voor de bewoner dus gelijk, het geld dat eerst naar de energiemaatschappij ging, gaat nu naar de aflossing van de lening. De bewoner krijgt hier een woning voor terug die comfortabeler en meer waard is. De aanbieders De opgaaf om een woning nul-op-de-meter te maken voor is geen eenvoudige; het is een radicale verbeteringsslag. Op het moment van ondertekening van de deal is er nog geen enkele aanbieder die dit kan. Sterker nog, de meeste concepten kosten het dubbele. Om toch tot dat prijspeil te komen zijn een aantal mechanismen van groot belang, met als grootste voorwaarde samenwerking: het is onmogelijk om als alleenstaand bedrijf een concept te ontwikkelen dat op voldoende schaal tegen de juiste prijs en met de juiste prestaties kan worden verkocht.

2 Schaalvergroting. Waar in de huidige bouw nog vaak aan individuele maatoplossingen gewerkt wordt, zal dit moeten verschuiven naar het aanbieden van een standaard kant en klaar product dat in grote hoeveelheden (deels) geautomatiseerd geproduceerd kan worden. Door op deze wijze op een veel grotere schaal te produceren kan de prijs per eenheid omlaag gebracht worden. Overigens blijven variatie en maatwerk-keuzes door klanten mogelijk, alleen zijn deze vooraf gedefinieerd. Samenwerking tussen verschillende disciplines. Het zal niet langer mogelijk zijn werkzaamheden te beperken tot een enkele discipline en langs elkaar heen te werken. Een verregaande optimalisatie is nodig, waarbij actieve (installaties) en passieve (isolatie, wanden, etc.) onderdelen op elkaar zijn afgestemd en wellicht zelfs in elkaar samenvloeien teneinde kosten te besparen. Dit is een andere samenwerking dan gebruikelijk is op dit moment in de bouw; er moet actief samen ontwikkeld worden en de manier van werken moet werkelijk geïntegreerd worden. Industrialisatie. Het realiseren van een nul-op-demeter renovatie zal niet langer enkel op locatie plaatsvinden. Een groot deel van de werkzaamheden zullen zich verplaatsen naar industriële constructiehallen waar een groot deel van de handelingen geautomatiseerd zullen worden. Dit is nodig om de prijs te drukken. En het is ook mogelijk vanuit het principe dat de woningen die geschikt zijn, in serie zijn gebouwd en er dus ook in serie verbouwd kunnen worden. Kant en klare delen worden op locatie geassembleerd. De rollen tussen aannemers en toeleveranciers zullen (mogelijk) veranderen. Om de slimste integrale oplossingen mogelijk te maken, zal de aannemer de kennis en kunde van zijn toeleveranciers veel actiever gebruiken. De toeleveranciers zullen dus een meer betrokken rol krijgen. Het gevolg van deze ontwikkelingen zal zijn dat de rol en werkzaamheden van de aanbiedende partijen zullen veranderen. Het maatwerk wat voorheen de standaard was zal veranderen en bouwbedrijven zullen verschuiven van aannemer naar aanbieder van een product. Er spelen nog meer zaken naast het technische vraagstuk van een nul-op-de-meter renovatie voor Vraagstukken als garantie op energieprestatie, waardevermeerdering van de woning, aantrekkelijkheid van de geboden oplossing of verkrijgbaarheid van de lening bij banken. Zaken die allemaal een invloed hebben op het besluitvormingsproces bij de klant, en dus ook op potentiële markt. Dit najaar zullen de eerste pilotprojecten worden opgeleverd. Er zijn op het moment ongeveer 25 conceptaanbieders, die beoogd 100 pilotwoningen zullen renoveren tot eind Deze pilot woningen dienen om ervaring op te doen met de ontwikkelde concepten, en om de concepten nog verder te verbeteren. Om die reden krijgen de bouwers per woning: de bewoners betalen , de betrokken gemeente draagt bij. Eventuele extra kosten zullen door de bouwer zelf gedekt moeten worden. De vragers Er zijn in Nederland 1.8 miljoen woningen uit de periode Daarvan is 70% particulier woningbezit. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van die bewoners geïnteresseerd is in een aanbod voor een nul-op-de-meter renovatie voor Zij vormen de doelgroep voor de Stroomversnelling Koopwoningen. Gemeentes en energiecoöperaties werken hard om een eerste volume van woningen te vinden die de eerste vraag en dus markt zullen vormen voor de aanbieders. De gemeenten: - faciliteren in de transactie tussen vraag en aanbod (proces,

3 lening/garantstelling/subsidie/bijdrage in de ontwikkelkosten), - zorgen voor een soepel en snel vergunningentraject voor de pilots en vertalen dit naar beleid, - zorgen voor beleidsverankering van nul-opde-meter, verbinding met andere beleidsdomeinen (economie, wonen) en een plan voor opschaling binnen hun gemeenten - zorgen voor aanvullende innovatie-funding in de pilotfase Op de website is een overzicht te vinden van alle woningen die de gemeentes inmiddels hebben opgehaald als geïnteresseerde afnemers. De coaches De rol van de coaches is om bij de bedrijven die zij begeleiden de innovatiesprong te stimuleren. Hierbij staan diverse vooraf ontwikkelde interventies (business model canvas, prijstool, bijeenkomsten) tot hun beschikking en kunnen zijn ook uit hun eigen bagage putten. Daarnaast zullen tijdens de Supportroute interventietools ontwikkeld worden. Innovatie is niets iets dat uit zichzelf tot stand komt, maar het resultaat is van hard werken en bijdragen van verschillende partners. De coaches werken dan ook niet alleen met het bouwbedrijf, maar ook met de toeleveranciers en (vaste)onderaannemers waar het bouwbedrijf mee samenwerkt. De deelnemende bedrijven hebben allen verschillende niveaus van ervaring op gebieden als (prestatie)garanties, klantcontact, techniek, verkoopkanalen etc. De coaches begeleiden gemiddeld drie bedrijven en hebben vier uur per bedrijf per week ter beschikking. Hoe die uren worden ingevuld is aan de coach: daar waar de situatie om vraagt zal hij of zij bijspringen. De coaches en de bedrijven die zij begeleiden zijn: Alcuin Olthof - van de Kreeke - Plegt-Vos - Pret-a-loger studenten start-up - Renolution Alwin Nieuwenstein - Comeg - Hagemans, Reinbouw,Loohuis - Build4u - Hendriks Ferry van Wilgenburg - Van der Leij - Produbo - CRH - AC Borst José van der Loop - ASVB Katja Zuhorn - NVT - Think building - o3 - Koenders Liesbeth Wassenberg - Volker Wessels - Raab Karcher - Ter Steege - Seinen - BJW Claudia Laumans - Induco - Smits

4 Hulpmiddelen De coaches hebben een aantal hulpmiddelen ter beschikking om de bedrijven te ondersteunen. Een eerste stap is reeds genomen door de coaches op de 24-uurs startbijeenkomst. Gezamenlijk zijn de bedrijven waar diezelfde week nog contact mee zou zijn door de desbetreffende coaches besproken. Hierbij kwam niet alleen ter sprake wat de sterke punten op technisch vlak van de desbetreffende bedrijven waren, maar ook wat de intrinsieke motivaties waren van de betrokken personen om deel te nemen aan de Stroomversnelling en hoe ver in het ontwikkelingsproces ze al waren. Die motivatie kan per bedrijf zeer verschillend zijn: de een gelooft sterk in een technische ontwikkeling en ziet er een uitdaging in een product te ontwikkelen. Een ander ziet de Stroomversnelling als een onvermijdbare toekomst en haakt aan om de boot niet te missen. Een derde gelooft sterk in de klantgeoriënteerde aanpak en denkt kennis en kunde te kunnen bieden, of hoopt die juist te halen. Ook qua positie zijn er grote verschillen tussen de bedrijven. Sommigen moeten praktisch nog beginnen met het ontwikkelproces, terwijl anderen al een prototype product gereed hebben en in de pilot fase zitten. Al deze verschillende partijen hebben een verschillende uitgangspositie en vragen om verschillende ondersteuning. Het is aan de coaches om deze op de juiste manier aan te bieden, waarbij ze regelmatig onderling overleg hebben en de betrokken bedrijven bespreken om tot de meest effectieve ondersteuning te komen. Een ander instrument dat de coaches zullen aanbieden aan de bedrijven in de Stroomversnelling Koop is het Businessmodel werk canvas. Dit model geeft inzicht in het eigen bedrijf op het gebied van marktpositie en kwaliteiten, en helpt bij het definiëren van de doelstellingen en welke acties nodig zijn om die doelstellingen te bereiken. Figuur 1: businessmodel werk canvas

5 Het Businessmodel werk canvas (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) is ontwikkeld om alle aspecten van het bedrijf die geraakt worden door de innovatiesprong in kaart te hebben. Feitelijk is de onderzijde van het model het analyse-deel: aan de rechterzijde de interne (bedrijfs-)analyse, aan de linkerzijde de externe (markt-)analyse. Op basis van die analyse en de keuzes die daarin worden gemaakt, ontstaat een propositie. De bovenzijde van het model is feitelijk de uitwerking in alle bedrijfsaspecten van die propositie. Het thema prestatiegarantie heeft een eigen plek in dit model gekregen vanwege het feit dat dit specifiek voor deze bedrijven een geheel nieuw item is dat veel consequenties heeft. Een derde mogelijkheid tot het verkrijgen van inzicht in de grootste uitdaging om tot het prijspeil te komen van is de Prijsberekeningstool. Deze tool helpt bij het maken van integrale kostprijsberekeningen, iets wat veel bouwbedrijven niet gewend zijn omdat zij werken op projectbasis. Het inzicht in de gekoppelde kosten van verschillende onderdelen kan bloot leggen waar nog de grootste stappen gemaakt dienen te worden bij de conceptontwikkeling van het nul-op-de-meter product (onderstaande tabel). Hoe nu verder Voor de bedrijven is het nu zaak, om samen met hun coaches, de resterende tijd van dit jaar zo goed mogelijk in te vullen, zodat er aan het eind van het jaar een prototype gereed is. De eerste stap daarvoor is het schrijven van een plan van aanpak: hoe komt het bedrijf van waar het nu is naar de eindtekst van de deal. Het product is daar een onderdeel van (naast zaken als garantie, klantcontact, etc.). Het concreet invullen van het Businessmodel canvas is een stap die niet alleen ondersteunt bij verkrijgen van inzicht in het eigen bedrijf en de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, maar tevens de basis voor de gesprekken op de expertmeetings: op management/directieniveau is er binnen de Supportroute dit jaar één keer gelegenheid om zaken op bedrijfsniveau 1-op-1 te bespreken met een vijftal experts. Bedrijven kiezen zelf welke onderwerpen ze willen bespreken op basis van het Business Model Canvas. De experts geven Feed Forward : expertiseinput, advies en/of inspiratie om de gekozen innovatiesprong verder te brengen. De experts hebben via de innovatiecoaches vooraf een indruk gekregen van de bedrijven. Delen Toelichting Eerste prijsindicatie om naar toe te werken Opmeten 500 Woning-componenten Gevels Dak Installaties (incl. monitoring en duurzame energie-opwekking) Vloer Plaatsen Sloop kozijn, ramen en dak Geveluitgraaf Logistiek Plaatsing, afbouw Cost of sales Verkoop Prestatiemanagement (metingen, verzekering, service) TOTAAL incl. BTW

6 Deze experts zijn: Jos Lichtenberg, professor productontwikkeling gebouwde omgeving, TU Eindhoven (9 oktober) Jan Willem van de Groep, programma-regisseur Energiesprong en adviseur Stroomversnelling-huur; kennis van woningbouw en innovatie, Niels Sijpheer, projectleider bij Energiesprong; kennis van integrale concepten en prestatiesturing, Lenny Vulperhorst, partner adviesbureau Andersson, Elffers, Felix; kennis van organisatie-ontwikkeling en veranderingen in de bouwsector. Voor eind 2014 moet een prototype product klaar zijn. Een prototype betekent een product dat maximaal mag kosten: 45 voor de bewoner en 15 voor de gemeente. Eventuele meerkosten moet het bedrijf zelf bijleggen. Andere relevante data die nog in dit jaar vallen zijn de volgende: 29 september: Ondertekening Deal in aanwezigheid van Minister Blok 9, 10 oktober: Feed Forward Meeting (dieptegesprek per bedrijf met expertpanel 13 oktober: Tussenevaluatie door innovatiecoaches en experts: routing najaar 21 oktober: Garantie Atelier 30 oktober: Masterclas Prestatiesturing 6, 7 november: resp. co-developers en Propositie-ontwikkeling 14 november: Ontmoeting aanbieders en codevelopers diverse data: regionale keukentafelgesprekken (verkenning woningeigenaren/ bouwpartijen) Verslaglegging Bas Hasselaar, SBRCURnet

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Redactie: Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen Ir. F.W.J. Zuthof regiodirecteur BVGO Zuid Volker Wessels Claudia Reiner

Nadere informatie

Partner worden: de 9 van SamenGroen

Partner worden: de 9 van SamenGroen Partner worden: de 9 van SamenGroen 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel

Nadere informatie

MASTERPLAN INNOPEDIA

MASTERPLAN INNOPEDIA MASTERPLAN INNOPEDIA Auteurs: ir. Herbert P.T. Zwanen, SBR Jan Willem van de Groep, SEV Maurice Coen, SEV Datum: 1 november 2011 EXTERN SUMMARY EnergieSprong EnergieSprong is een programma dat in opdracht

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 sport SNEIJDER IN BASIS TEGEN BRAZILIANEN Nederland 1,50 DAGCOURANT België 2,10 Cyprus 2,90 Duitsland 2,10 Frankrijk 2,60 Italië 2,70

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie