ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES"

Transcriptie

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION AMWAY NEDERLAND LTD. EN AMWAY BELGIUM CO.

2 Zero Tolerance Beleid websites Europese Amway Business Owner Het internet heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk handels- en communicatienetwerk, dat mensen vrijwel onbegrensde mogelijkheden biedt voor transacties en het netwerken met anderen. Om ABO's in staat te stellen om hun verkoop te stimuleren, en de producten van Amway te distribueren en te verkopen door de mogelijkheden van het internet te benutten, heeft Amway onderstaande eisen opgesteld op basis van de Amway Gedragsregels. Dit Beleid vervangt alle eerdere Beleidslijnen van Amway over dit onderwerp, en is vanaf 1 mei 2011 van kracht in alle markten van Europa waar Amway filialen met het Amway Sales & Marketing Plan werken, met uitzondering van Rusland en Groot-Brittannië/ Ierland. Het is een onderdeel, en geen vervanging, van de bestaande Gedragsregels van Amway of overig Amway Beleid en contractuele afspraken tussen ABO s en Amway filialen, die hierop betrekking hebben. Amway behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen, zoals beschreven in punt 1.3 van de Gedragsregels van Amway. I. Algemene Voorwaarden 1. Definitie van een ABO-website: Een bijdrage op het internet, die is aangemaakt door een ABO ter ondersteuning en ontwikkeling van zijn eigen Amway Business. Belangrijk: Ongeacht wie de bouwer of hosting provider is van een ABOwebsite, moeten alle ABO-websites voldoen aan de contractuele verplichtingen van de ABO aan Amway, inclusief en niet beperkt tot de Gedragsregels van Amway, de richtlijnen zoals hier vermeld en alle wet- en regelgeving, die hierop van toepassing is. Daarnaast dient Amway schriftelijk toestemming te geven voordat de site wordt gepubliceerd op het internet. 2. Beoordeling en goedkeuring Alle inhoudelijke aspecten van een site dienen voordat de site actief wordt door Amway bekeken en goedgekeurd te worden. Dit geldt tevens voor eventuele wijzigingen die worden aangebracht in goedgekeurde websites. Amway behoudt zich het recht voor om alle ABO-websites te controleren op accuratesse en toegestane inhoud en actie te ondernemen tegen elke ABO wiens site niet in overeenstemming is met de richtlijnen zoals in dit document vermeld en/of andere van toepassing zijnde voorschriften. II. richtlijnen voor websites van Amway Business Owners Soorten ABO-websites Overzicht De volgende typen websites mogen door ABO's gebruikt worden. De toepassingen van de websites mogen gecombineerd worden binnen één enkele site, mits de gecombineerde site voldoet aan de criteria die staan voor elk van de afzonderlijke sites binnen deze gecombineerde site. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over wat gepaste inhoud is het hoofdstuk Aanvullende vereisten voor bepaalde typen ABO-websites in dit Beleid. 1. Persoonlijke website Het is ABO s toegestaan een persoonlijke website te creëren, waarop zij aan hun downline en andere belangstellenden informatie verstrekken over hun zaak of over hun persoonlijke achtergrond en ervaringen. Een dergelijke site dient erop gericht te zijn om persoonlijk contact te leggen met en vertrouwen te scheppen voor iemand die meer wil weten omtrent de zakelijke mogelijkheden van Amway. De volgende zaken mogen niet voorkomen op een persoonlijke website: productinformatie, aankoopmogelijkheden, informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway of serviceinformatie (met uitzondering van wat specifiek is toegestaan volgens punt "Aanvullende vereisten voor bepaalde typen ABO-websites"). 2. Productinformatiesite ABO s mogen een site ontwikkelen om potentiële klanten te interesseren voor Amway producten. Een dergelijke site is erop gericht om de ABO te helpen productinformatie ter beschikking te stellen aan potentiële klanten. Er mag echter wel gesteld worden dat het verkopen van producten en diensten door ABO's inkomsten kan opleveren voor een ABO op basis van het Amway Sales & Marketing Plan. 3. Site met informatie omtrent de zakelijke mogelijkheden van Amway Het is ABO s toegestaan een site te ontwikkelen, die zich richt op het wekken van interesse bij potentiële ABO's voor de zakelijke 2

3 mogelijkheden die Amway te bieden heeft. Zulke sites zijn bedoeld om potentiële ABO s te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze omtrent hun deelname aan de zakelijke mogelijkheden van Amway. Als zodanig mogen deze sites alleen feitelijke informatie bieden omtrent Amway en de zakelijke mogelijkheden van Amway. 4. Productverkoopsite Het is ABO s toegestaan een site te ontwikkelen waarop zij Amway producten verkopen. 5. Andere typen sites Het is ABO s niet toegestaan andere typen sites te ontwikkelen voor gebruik ten behoeve van hun eigen Amway Business zonder toestemming van Amway. Sites voor een sponsorlijn (Line of Sponsorship - LOS) zullen uitgebreid bekeken worden om er zeker van te zijn dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. III. Algemene criteria voor alle ABO-WebSites TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS STAAT VERMELD, ZIJN DEZE CRITERIA VAN TOEPASSING OP ALLE TYPEN ABO-WEBSITES. VERDERE SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE TYPEN WEBSITES VOLGEN HIERONDER. 1. Overeenstemming met de Gedragsregels Om er zeker van te zijn dat de website van de ABO in overeenstemming is met de Zakelijke Voorwaaarden/Gedragsregels van Amway, dient de ABO in de website gericht te zijn op zijn doel- en thuismarkt en speciale aandacht te besteden aan eventuele Gedragsregels en Beleidslijnen van Amway met betrekking tot a. adverteren (met name hfdst. 9) b. presentatie van de Amway Business (met name hfdst. 8) c. presentatie van Amway producten (met name hfdst. 4) d. richtlijnen voor direct marketing (hfdst. 4 en 8) e. gebruik van Trainings- en Voorlichtingsmateriaal (hfdst 7 & Beleid Trainings- en Voorlichtingsmateriaal) f. gebruik van intellectueel eigendom van derden waaronder Amway merknamen, handelsnamen en copyrights (hfdst 9); g. privacy en vertrouwelijkheid (Privacybeleid voor de Amway Business Owner). 2. Controle van de site ABO's dienen de inhoud van hun site per fax, of post naar hun lokale Amway vestiging te sturen. In plaats daarvan mag een ABO de lokale vestiging ook een vertrouwelijk URL-adres geven waar iemand van het lokale filiaal van Amway de inhoud van de site kan bekijken. 3. Gebruik van intellectueeel eigendom van Amway ABO's mogen uitsluitend gebruik maken van de intellectuele eigendom van Amway in overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Gedragsregels. Met betrekking tot websites gelden eveneens hierna vermelde criteria: a. URL en adres Een ABO mag in zijn websiteadres of adres geen gebruik maken van merknamen, handelsnamen of andere materialen waarop copyrights berusten van Amway en/of haar vestigingen, noch van variaties op deze namen aanleiding zouden kunnen geven tot verwarring met handels- en merknamen van Amway of haar filialen (zoals bijvoorbeeld Quickstart.com, Amway4u.com). b. Site-labels/meta-tags Behalve met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Amway mogen ook in meta-tags en site-labels geen handels- en merknamen of andere materialen waarop copyrights berusten van Amway en haar vestigingen gebruikt worden, noch variaties daarop, die aanleiding kunnen geven tot verwarring met een merknaam of handelsnaam van Amway of haar vestigingen. 4. Siteaddressen (URL) en adressen Adressen van websites (URL's) of adressen mogen niet misleidend of in strijd zijn met de Gedragsregels van Amway (zoals bijvoorbeeld E z m o n e y. c o m, R e t i Nosellingrequired.com 5. Correcte zakelijke handelswijzen Zoals reeds genoemd in hfdst. 4 en 8 van de Gedragsregels van Amway, mogen ABO's zich niet inlaten met activiteiten, verklaringen afleggen of nalaten een verklaring af te leggen naar aanleiding van of in verband met een Amway Business of de zakelijke mogelijkheid van Amway, die gezien de context en omstandigheden niet waarheidsgetrouw, correct en gepast is. Verklaringen over Amway producten mogen uitsluitend woordelijk worden overgenomen uit de officiële Amway literatuur en de officiële Amway websites die gericht zijn op en goedgekeurd zijn voor gebruik in de betreffende markt. ABO-websites mogen geen inkomstenrepresentaties of afbeeldingen uit het Amway Sales & Marketing Plan bevatten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amway. ABO-websites mogen mensen niet verleiden de ABO-site te gebruiken door niet duidelijk aan te geven dat de site zakelijke mogelijkheden of producten van Amway laat zien, dit moet zelfs duidelijk kenbaar gemaakt worden op de site. ABO's mogen geen taal gebruiken op hun websites die de zakelijke mogelijkheden van Amway tekort doet. 6. Niet-Amway-producten, diensten of zakelijke mogelijkheden. Er mogen geen andere producten of diensten dan die Amway aan haar ABO s aanbiedt op ABO-websites worden aangeboden, getoond of verkocht, ook niet direct of indirect via advertentiebanners, doorklik-links of frames. 3

4 7. Informatie over klanten, downliners en sitegebruik ABO's moeten een privacyverklaring op hun website publiceren die in overeenstemming is met het Privacybeleid van Amway en met de lokale wet- en regelgeving die hierop van toepassing is; hiervoor kan het nodig zijn dat de ABO's zelf juridische informatie inwinnen om ervoor te zorgen dat hun privacybeleid in overeenstemming is met de betreffende wetgeving. Op een website mag een bezoeker uitsluitend gevraagd worden persoonlijke gegevens te verstrekken, voor zover dit nodig is om bezoekers de gelegenheid te bieden een te versturen naar de site-eigenaar. Bij ABO-websites die bezoekers de gelegenheid geven om een te sturen naar de site-eigenaar, moet op de website duidelijk vermeld staan dat bij gebruik van de faciliteit aan de ABO automatisch het retouradres van de bezoeker wordt verstrekt. Op de website moet ook vermeld worden dat een dergelijk adres uitsluitend gebruikt zal worden om de vragen van de websitebezoeker te beantwoorden en niet voor andere doeleinden gebruikt zal worden zonder de toestemming van de bezoeker. Vervolgens dient de ABO deze toezegging na te komen en het adres van de bezoeker niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het beantwoorden van zijn vragen. haar vestigingen vrijwaren van en beschermen tegen enige of alle schadeloosstellingen, onkosten en schade veroorzaakt door of voortkomende uit dergelijke claims. 11. Toepasselijk recht en jurisdictie ABO s dienen duidelijk aan te geven welke wetten en jurisdictie van toepassing zijn op hun websites en de transacties die naar aanleiding van die websites tot stand komen. 12. Wachtwoordbescherming Bij websites die worden beschermd door een wachtwoord dient de gebruiker een wachtwoord op te geven alvorens toegang te krijgen tot de website. Hier dient een wachtwoord gebruikt te worden dat niet makkelijk door ongewenste individuen achterhaald kan worden. De toegangspagina zal alleen informatie bevatten die nodig is om toegang te krijgen (zoals gebruikersnaam, ABO-nummer en/of wachtwoord), en een korte inleiding die aangeeft dat de bezoeker de juiste site heeft bereikt. Een adres voor technische ondersteuning mag toegevoegd worden voor personen die mogelijk problemen met de site kunnen ondervinden. De toegangspagina mag geen ABO-nummers of wachtwoorden bevatten op een manier die een toevallige webgebruiker in staat stelt toegang tot de site te verkrijgen. 8. Doorklik-links naar andere websites Persoonlijke websites van ABO s mogen geen enkele link leggen naar om het even welk deel van een officiële website van Amway. Andere ABO-websites mogen uitsluitend doorklik-links bieden naar: a. de homepage van officiële Amway websites (dieplinks of doorklik-links naar andere pagina's zijn niet toegestaan); b. goedgekeurde sponsorlijn-sites en sites over de zakelijke mogelijkheden binnen Amway, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amway. 9. Framing Het is verboden om een officiële Amway website of een website van een derde partij te framen. 10. Intellectueel eigendom derde partij ABO's mogen geen gebruik maken van door copyright beschermd materiaal, handels- en/of merknamen, dienstenmerken of materiaal waarop andere intellectuele eigendomsrechten rusten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en/of een licentie van de eigendomhouders. De ABO blijft zelf verantwoordelijk voor alle zaken aangaande intellectueel eigendom alsmede juridische inbreuk door derden of andere intellectuele eigendomsclaims door derden tegen de ABO, Amway, haar vestigingen of een enig ander, gerelateerd aan of voortkomend uit het gebruik of misbruik door de ABO van enig intellectueel eigendom. De ABO zal Amway en ABO's mogen geen wachtwoorden geven aan prospect ABO's behalve in persoonlijke meetings of één-op-één situaties zoals telefoongesprekken, schriftelijke correspondentie of beveiligde , dit laatste in de vorm van een retour-mail op een waarin iemand vraagt naar het wachtwoord. Wachtwoorden mogen niet gegeven worden door middel van automatische functies zoals automatische handtekeningen of onderwerpregels. Ten slotte mogen ABO's geen wachtwoord of URL-adres van een ABO-website verspreiden voordat Amway schriftelijke goedkeuring heeft gegeven voor de website. 13. Updaten van sites: Alle ABO-websites moeten worden geüpdatet. Zulke updates dienen regelmatig te gebeuren of als omstandigheden dit wenselijk maken. Verder dient een ABO-website een verklaring te bevatten waarin wordt aangegeven wanneer de website voor het laatst is geüpdatet. Eventuele wijzigingen dienen naar Amway gestuurd te worden ter controle en goedkeuring, voordat ze gepubliceerd worden. 4

5 IV. aanvullende vereisten voor bepaalde typen ABO-WebSites (1) Persoonlijke website 1. Toegestane inhoud omvat: a. naam en locatie (provincie/land) van de Amway Business Owner; b. persoonlijke geschiedenis Amway Business Owner; c. kwalificatieniveau van de ABO; d. persoonlijke verklaring over de zakelijke mogelijkheden van Amway; e. foto van de ABO op de persoonlijke website; f. artistieke elementen die bijdrage leveren aan de zakelijke aard van de persoonlijke website en waarvan de ABO alle rechten en toestemmingen omtrent gebruik op de persoonlijke website in bezit heeft; g. audio/videobegroeting door de ABO; h. algemene verklaring dat de zakelijke mogelijkheden in de thuismarkt van de ABO beschikbaar zijn, en dat er mogelijkheden zijn voor internationale uitbreiding. 2. Ontoelaatbare inhoud omvat: a. productreclame; b. verkoopmogelijkheden van Amway producten; c. uitgebreide beschrijving van de zakelijke mogelijkheden van Amway of informatie over de geboden service; d. doorklik-links naar om het even welk deel van de officiële websites van Amway. (2) Productinformatiesites 1. Productinformatiesites hoeven niet met een wachtwoord beschermd te worden. 2. Toegestane inhoud omvat: a. productbeschrijvingen en afbeeldingen die geschikt zijn voor het betreffende land, inclusief door copyright beschermde materialen, handelsmerken, logo s en productnamen van Amway of haar vestigingen, mits integraal overgenomen uit de officiële Amway literatuur en inclusief alle vereiste en gepaste aanduidingen voor handelsmerken en copyrights, zoals expliciet door Amway goedgekeurd; b. een verklaring dat de beschreven producten alleen verkrijgbaar zijn binnen een bepaald geografisch gebied, waarbij dat gebied met name genoemd wordt (dit geografische gebied dient uitsluitend gebieden te bevatten, waar de productclaims met betrekking tot de op de site vertoonde producten wettelijk geldig zijn en waar het product geregistreerd is voor de verkoop); c. doorklik-links naar de homepage van de officiële website van Amway, die ontworpen is voor gebruik in de betreffende markt. (3) Informatiesites zakelijke mogelijkheden van Amway 1. Informatiesites over de zakelijke mogelijkheden moeten door middel van een wachtwoord beveiligd worden. 2. Gepaste inhoud omvat: a. feitelijke informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway en de voordelen ervan; b. informatie over de ABO die eigenaar van de site is; c. het persoonlijke verhaal van de desbetreffende ABO en zijn persoonlijke ervaringen met de zakelijke mogelijkheden van Amway; d. achtergrond- en statistische informatie die te maken heeft met algemene economische trends, het algemene zakenleven en toekomstverwachtingen met direct herkenbare en accurate bronvermelding van de informatie; e. algemene, praktische informatie met betrekking tot het soort activiteiten die een nieuwe ABO zou moeten ontplooien om een eigen zaak op te bouwen. Bijvoorbeeld instructies voor productdemonstraties en voor de presentatie van de zakelijke mogelijkheden van Amway; f. doorklik-links naar de homepage van officiële websites van Amway; g. een verklaring dat de omschreven zakelijke mogelijkheden van Amway alleen binnen een bepaald, met name genoemd geografisch gebied voorhanden zijn, met mogelijkheden voor internationale uitbreiding. Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat de site en de informatie en materialen erop de zakelijke mogelijkheden beschrijft zoals deze zich in Nederland en België voordoen. De zakelijke mogelijkheden van Amway kunnen ook in andere landen beschikbaar zijn, met mogelijke variaties als gevolg van de plaatselijke wetgeving. 3. Ontoelaatbare inhoud omvat: Verkoopmogelijkheden voor Amway producten, tenzij ook voldaan wordt aan alle criteria voor productverkoopsites. (4) Productverkoopsites 1. Productverkoopsites moeten door middel van een wachtwoord beveiligd zijn. 2. Algemene vereisten: alleen productclaims die letterlijk zijn overgenomen uit door Amway goedgekeurde literatuur mogen worden gepubliceerd; door copyright beschermd materiaal van Amway mag alleen worden gebruikt na goedkeuring door en met toestemming van Amway; afbeeldingen van door Amway gedistribueerde producten op de site, dienen vooraf door Amway te worden goedgekeurd; alle vereiste en van toepassing zijnde aanduidingen van handelsmerken en copyrights moeten duidelijk zichtbaar op de site staan. Deze sites mogen geen informatie bevatten over de zakelijke mogelijkheden van Amway. Er mag wel vermeld worden dat het verkopen van producten door ABO s winst kan opleveren voor deze ABO op basis van het Amway Sales & Marketing Plan. Deze sites mogen geen andere producten en diensten te koop aanbieden dan Amway producten en diensten. 5

6 Dit geldt, zonder beperking, ook voor Trainings- en Voorlichtingsmateriaal. Om ook te voldoen aan de criteria vermeld in de ZERO TOLERANCE POLICY TEN AANZIEN VAN ONGEAUTORISEERDE ABO-ACTIVITEITEN IN MARKTEN DIE NIET ZIJN OPENGESTELD, moeten deze websites duidelijk gericht zijn op een publiek in een bepaald geografisch gebied, en moeten ze vermelden dat er geen producten zullen worden verkocht in landen waar de producten niet geregistreerd zijn voor de verkoop en op andere wijze niet aan het toepasselijk recht voldoen. De website zou bijvoorbeeld kunnen vermelden dat alle op de website genoemde informatie, materialen, producten en/of diensten alléén toegankelijk zijn en bedoeld zijn voor verkoop en gebruik in Nederland en België en dat de getoonde producten niet verkrijgbaar zijn in landen waar de producten niet geregistreerd zijn voor de verkoop en op andere wijze niet aan het toepasselijk recht voldoen. 3. ABO's zijn door de nationale wet- en regelgeving verplicht om bepaalde specifieke informatie te verstrekken aan klanten, alvorens er een verkoop via het internet mag plaatsvinden. Deze informatie moet correct, duidelijk en eenvoudig toegankelijk zijn. De verplichte informatie dient te bestaan uit (bij wijze van voorbeeld): a. de identiteit van de ABO als leverancier van de producten, alsmede het adres van waaruit hij zaken doet en waar klanten terecht kunnen in geval van klachten; b. een beschrijving van de goederen/diensten die via de ABO-website te koop aangeboden worden; c. de prijs van de goederen of diensten inclusief alle belastingen (bijv. btw); d. afleveringskosten en, indien van toepassing, de leveringsmethode; e. een beschrijving van de betaalwijze; f. een verklaring dat de klant binnen 15 werkdagen na ontvangst van het aangekochte artikel zonder verdere sancties van gedachten mag veranderen inzake aankoop, in sommige gevallen slechts tegen de kosten van het retourneren van het onderhavige artikel aan de verkoper (bekend als "het recht van teruggave"); g. informatie over hoe de klant dit recht van teruggave kan uitoefenen; h. de periode (indien van toepassing) waarbinnen de klant het product moet kopen om het voor de gestelde prijs en voorwaarden te verkrijgen; i. informatie over service en garanties en j. in het geval van contracten voor de levering van producten of diensten die op regelmatige basis plaats vinden, de minimum looptijd van de overeenkomst, evenals informatie over hoe het contract kan worden opgezegd. ABO s mogen de hierboven vermelde informatie mondeling geven. De informatie dient echter ook schriftelijk te worden verstrekt aan de klanten, en niet later dan bij de aflevering van de gekochte producten aan de klant. 4. Verder toegestane inhoud bestaat uit: a. on-line formulieren en on-line verwerking van orders voor zover deze in overeenstemming zijn met de nationale wet- en regelgeving, die het kopers mogelijk maakt fouten in hun bestelling op te sporen en te corrigeren, een uitdrukkelijk akkoord te geven voor hun aankoop en een compleet en accuraat overzicht van hun aankoop te verkrijgen. b. Gemakkelijk te gebruiken, beveiligde betalingsmogelijkheden en informatie over het beveiligingsniveau van deze betaalmogelijkheden, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. c. Doorklik-links naar de homepage van officiële websites van Amway. Nationale voorschriften ter implementatie van de regels van de EU-Richtlijn voor "Op afstand gesloten overeenkomsten"3 of een gelijksoortige nationale wetgeving kunnen de exacte informatie die aan de klanten moet worden verstrekt in zekere mate wijzigen. ABO s dienen altijd juridisch advies in te winnen om er zeker van te zijn dat hun websites alle juiste informatie bevatten die verplicht is volgens de nationale wetgeving. 5. Ontoelaatbare inhoud omvat: a. Informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway, tenzij ook voldaan wordt aan alle criteria voor een business opportunity- informatiesite. Een gebruiker dient op een dergelijke website met meerdere doeleinden de mogelijkheid te hebben om een product te kopen zonder verplicht te worden om verder kennis te nemen van de zakelijke mogelijkheden; b. Productinformatie of aanbiedingen voor de aankoop van producten die niet van Amway zijn, inclusief maar niet beperkt tot Trainings- en Voorlichtingsmateriaal. V. Overtreding Het niet naleven van dit beleid kan een serieuze inbreuk vormen op uw contractuele verplichtingen als ABO en kan uiteindelijk zelfs leiden tot beëindiging van uw ABO-overeenkomst. Het Zero Tolerance Beleid zal worden toegepast voor de volgende hoofdregels: Overtreding van deze regels kan leiden tot onmiddellijke schorsing of beëindiging van de ABO-overeenkomst. Regel 1 Geen Spamming Een ABO mag niet ongevraagd s verzenden, tenzij de ontvanger hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 6

7 Regel 2 ABO-websites mogen niet een bepaalde winst voorspiegelen of het Sales & Marketing Plan beschrijven, tenzij Amway hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Regel 3 ABO-websites over productverkoop (webwinkels) of met informatie over de zakelijke mogelijkheden van Amway moeten met een wachtwoord zijn beveiligd. Regel 4 Alleen productclaims die letterlijk zijn overgenomen uit officiële literatuur van Amway mogen worden gepubliceerd op dergelijke sites. Eventuele afbeeldingen van door Amway gedistribueerde producten die op de site staan moeten expliciet zijn goedgekeurd door Amway, evenals alle productinformatie op de site. Regel 5 De inhoud van een ABO-website en eventuele wijzigingen, moeten worden beoordeeld door Amway. Er is formele schriftelijke goedkeuring van Amway nodig, voordat de site op het internet mag worden gepubliceerd. Regel 6 ABO-websites moeten voldoen aan alle bepalingen voor ABOwebsites, inclusief dit Zero Tolerance Beleid en de Gedragsregels van Amway. Regel 7 Een ABO mag in zijn site-adres of adres geen handelsnamen, handelsmerken of dienstenmerken van Amway of haar filialen gebruiken, of een variatie erop die kan leiden tot verwarring met een handelsnaam, handelsmerk of dienstenmerk van Amway of haar filialen (bijvoorbeeld: Quickstart.com, Amway 4u.com). Regel 8 Persoonlijke websites mogen niet de volgende informatie bevatten: productreclame; wederverkoopmogelijkheden voor Amway producten; beschrijving van de zakelijke mogelijkheden van Amway of informatie over de geboden service; doorklik-links naar een deel van de Amway-website of naar de websites van één van de filialen van Amway; verzoeken om contactgegevens of andere persoonlijke informatie van de bezoekers. Regel 9 Een ABO mag in een meta-tag of een ander site-label geen gebruik maken van door copyright beschermd materiaal, handelsnamen, handelsmerken of dienstenmerken van Amway of haar filialen, of een variatie erop die kan leiden tot verwarring met een handelsnaam, handelsmerk of dienstenmerk van Amway of haar filialen, tenzij Amway hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. Editie mei

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION NUTRITION NUTRITION NUTRITION EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid

Nadere informatie

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS 1 EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid van Amway te vergroten

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring Dit beleid geldt per 1 april 2015 voor alle Europese markten (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland,

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Toetsingskader leden Thuiswinkel.org

Toetsingskader leden Thuiswinkel.org Toetsingskader leden Thuiswinkel.org Het lidmaatschap van Thuiswinkel.org kan worden aangevraagd als uw organisatie in Nederland actief is en Nederlandse consumenten op afstand producten en/of diensten

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

DiaDeemShop adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer:

DiaDeemShop  adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer: DiaDeemShop E-mailadres: diadeemshop@hotmail.com Kamer van Koophandel nummer: 68859538 BTW nummer: Algemeen De algemene voorwaarden van DiaDeemShop zijn van toepassing op alle bestellingen die door de

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Soofos B.V. Amstelveenseweg 63-IV 1075 VV, Amsterdam KVK: BTW: NL B01

Algemene voorwaarden. Soofos B.V. Amstelveenseweg 63-IV 1075 VV, Amsterdam KVK: BTW: NL B01 Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van Soofos die van toepassing zijn als u als leraar of als student de website van Soofos gebruikt. Soofos raadt aan om inhoudelijk kennis te

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden AutoTrack.nl Gebruiksvoorwaarden Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de AutoTrack.nl website. Door de AutoTrack.nl website te gebruiken, geeft

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Algemene voorwaarden Disclaimer De informatie op mijn website is met zorgvuldigheid samengesteld. Typisch-M wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. 1. Definities - Your Perfect Body Plan: Your Perfect Body Plan gevestigd op de Kromme Steenweg 25 te Helmond.

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet

Gedragscode Stichting BrowseSafe. Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Gedragscode Stichting BrowseSafe Normen en waarden voor een betere online veiligheid, bescherming en vertrouwen op het internet Voorwoord Deze Gedragscode behorend bij het BrowseSafe Keurmerk is tot stand

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF 1. Definities Ruggengraat is een initiatief van OptiLyfe VOF Constructieweg 23A 3641 SB, Mijdrecht; KVK nr. 62686801 De Klant: de klant die

Nadere informatie

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. Partner: de ondernemer die op www.aed inkoop.nl zijn product

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid.

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Multipharma C.V.B.A. ("Multipharma") Square Marie Curie 30 B-1070 Brussel BTW BE 0866.855.346 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: Geheimhouder en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. copyright 2011 Blinker BV

ALGEMENE VOORWAARDEN. copyright 2011 Blinker BV ALGEMENE VOORWAARDEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave H1 Algemene voorwaarden gebruik... 2 1.1 Looptijd MailPlus Proefaccount... 2 1.2 Kosten MailPlus Proefaccount... 2 H2 Privacy... 3 2.1 Privacy

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie