De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden."

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem Energy Services B.V., Takkebijsters 17A1, 4817 BL Breda (hierna te noemen Techem ), inclusief de inhoud en functies( hierna genoemd als internetaanbod ). Voor de gebruiker van het internetaanbod (hierna genoemd gebruiker ) gelden de volgende regels in iedere hier op van toepassing zijnde situatie. Algemeen Het internetaanbod richt zich op klanten van Techem en deelnemers in de objecten die toegang tot het internetaanbod werd aangeboden of wordt aangeboden. In het kader van het internetaanbod biedt Techem informatie over de verschillende producten, (dienstverleningen) en aanbiedingen van Techem. Met het gebruik van het internetaanbod dat Techem biedt voor de inhoud en de functies ontstaat er een overeenkomst over het gebruik van het internet aanbod tussen Techem en de respectievelijke gebruiker (hierna genoemd de gebruiksovereenkomst ). De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. 1. Contract In het kader van het internetaanbod stelt Techem de volgende diensten ter beschikking: Archief online Klanten kunnen de voor hun relevante documenten (bijv.: Individuele- en totaalafrekeningen,) voor hun objecten middels de applicatie online service inzien, als pdf downloaden en afdrukken. Deze documenten worden op zijn minst 10 jaar in het archief gehouden. Techem monitoring Via deze online service verkrijgt de gebruiker de mogelijkheid om verschillende analyses uit te voeren. Deze analyses maken het mogelijk om energie- en waterverbruiken/verbruikskosten inzichtelijk te krijgen, zowel op object niveau als op woningniveau. Via de in het object aanwezige meetapparatuur en hun eigenschappen worden de analyses verkregen. Analyses op objectniveau staan uitsluitend ter beschikking voor de klanten van Techem.

2 adapterm cockpit Met deze online service verkrijgt de klant een overzicht van de bereikte besparing op de warmte-energie en de CO2 indien aangesloten op het Techem energie besparingsysteem adapterm. De energiebesparing zal via de adapterm cockpit in een maandelijks en jaarlijks overzicht beschikbaar worden gesteld. Deze dienst is uitsluitend te gebruiken voor klanten van Techem, die beschikking hebben over adapterm. Meterstanden Via deze online service worden de meterstanden van de afgelopen drie jaar ter beschikking gesteld. De frequentie van de waarden die voorhanden zijn, hangt af van het metertype alsmede de frequentie van het aflezen. Opdrachten aan Techem Klanten kunnen met deze online service, o.a. tussenaflezingen en reparatie verzoeken bij Techem in opdracht geven. Infocentrum In het infocentrum wordt voor de gebruiker relevante informatie ter beschikking gesteld. Bijv.: formulieren met betrekking tot onze meetapparatuur of brochures van de verschillende diensten. Ondanks de zorgvuldigheid die Techem hieraan besteedt, aanvaard Techem geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de documenten die beschikbaar worden gesteld. Het gebruik van deze informatie geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Contact met Techem. Via deze online service kunt u algemene vragen of opmerkingen aan Techem sturen. Onze klantenservice zal hierop een reactie aan u geven. 2. Toegangsvoorwaarden/aanmelden 2.1 Om succesvol gebruik te maken van het internetaanbod is er eerst een volledige registratie van de gebruiker nodig. Hiervoor hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. De inlog gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden vrijgegeven door Techem en beschikbaar gesteld aan de gebruiker. Het wachtwoord wat door Techem wordt toegekend aan de gebruiker is door de gebruiker zelf te wijzigen waardoor dit een persoonlijk wachtwoord wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de inloggegevens geheim te houden om misbruik te voorkomen. Techem vraagt u hierbij om uw wachtwoord gelijk te wijzigen

3 wanneer u deze van Techem heeft ontvangen. Schade naar aanleiding van misbruik van het wachtwoord is niet toe te kennen aan Techem. 2.2 Als bescherming voor de gebruiker zal Techem bij herhaaldelijk invoeren van verkeerde wachtwoorden, gebruikersnaam of typefouten, de internettoegang definitief weigeren. De toegang wordt geweigerd nadat er vijf keer geprobeerd wordt in te loggen met de onjuiste combinatie. In opdracht van de gebruiker kan Techem het wachtwoord weer herstellen. Techem kan om een identiteitsproef vragen. Dit is om vast te stellen dat er geen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon gaat. Daarnaast zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld dat het de toegang tot het Techem Portal werd hersteld. 3. Beschikbaarheid en waarborging Een gebruiker kan geen aanspraak maken op de toegankelijk- en beschikbaarheid van deze internet service. De service zal in het bijzonder niet beschikbaar zijn tijdens onderbrekingen, uitval of andere storingen. Hier kan de gebruiker geen aanspraak doen bij Techem. Techem behoudt zich het recht om de internet service of gedeelten ervan ieder moment te beëindigen. D.w.z. dat er onderdelen weg kunnen vallen of dat in bijzondere gevallen online diensten van gebruik uitgesloten kunnen worden. 4. Verdere prestaties van Techem Techem biedt het internetaanbod op grond van de actuele technische, juridische en commerciële randvoorwaarden van het internet aan. De verantwoordelijkheid van Techem voor de dataoverdracht eindigt, zodra deze data aan de internetprovider van Techem wordt overgedragen. 5. Kosten Aan het gebruik van dit Techem Portal (met uitzondering voor de kosten die de gebruiker heeft voor zijn/haar provider en/of telecommunicatie kosten) zijn geen extra kosten verbonden. Voor de meerwaarde diensten die op klantniveau worden aangeboden, zullenindien kostendragend- de prijzen worden gehanteerd die Techem met de gebruiker heeft afgesloten. 6. Plichten voor de gebruiker 6.1 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om over de juiste hardware te beschikken die vereist is. Het is een vereiste dat uw browser JavaScript ondersteunt en Cookies accepteert. 6.2 De gebruiker mag het internetaanbod alleen zakelijk benutten. Men dient in het bijzonder: de toegangsmogelijkheden niet anders toepassen als genoemd in deze gebruiksovereenkomst.

4 ter bescherming van de data rekening te houden met de geldende grondbeginselen van databescherming uitgaand verkeer en het opvragen van database gegevens met de meest zorgvuldige manier schadevrij te verzenden d.w.z. zonder virussen of andere schadelijke materialen. aan juridische, officiële en technische voorschriften zoals Netiquette te voldoen, voor geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord zorgvuldig zorg te dragen. Zodra u misbruik van uw inloggegevens vermoed bent u gehouden het wachtwoord te wijzigen of te laten wijzigen Techem te informeren wanneer u het wachtwoord bent kwijt geraakt. Techem op de hoogte te stellen als er het vermoeden bestaat dat het gebruik van het internetaanbod wordt misbruikt. 6.3 Het is de gebruiker niet toegestaan maatregelen te nemen die onredelijke of een overbelasting van de infrastructuur van het internetaanbod tot gevolg heeft. In het bijzonder is het verboden om mechanisme, software of andere routines aan te wenden die het functioneren van het internetaanbod storen d.w.z. het proberen, virussen of andere schadelijke software te verspreiden en aan de online service van Techem opdrachten te sturen zoals reclameboodschappen (Spam) of andere massa s (junk s). 6.4 Techem behoudt zich het recht bij verdenking van misbruik of contractbreuk, deze na te gaan, en derhalve maatregelen te treffen en bij gegronde redenen de gebruiker de toegang te weigeren of de toegang te ontzeggen. 7. Gebruikersvoorwaarden Alle rechten, in het bijzonder het copyright en de octrooirechten, behoren aan Techem toe. De gebruiker mag binnen het internetaanbod onderzoek doen en de gewenste uitkomsten kopiëren naar de eigen server of computer. De gebruiker mag de data alleen voor eigen doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik van de data is verboden. Alle toegankelijke webinhoud mag, met uitzondering van wettelijke toegestane situaties, zonder toestemming van Techem niet gekopieerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden. Elk gebruik van de via het portal verkregen data voor commerciële doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van Techem verboden. 8. Aansprakelijkheidsbeperkingen 8.1 Techem is voor de inhoud van de website van derden, voor schade of andere storingen, die door fouten of incompatibiliteit van software of hardware van de gebruiker veroorzaakt word, evenals schade die op grond van niet passende beschikbaarheid of door het foutieve functioneren van het internetaanbod ontstaan, niet verantwoordelijk.

5 8.2 Aanspraak op schadevergoeding is uitgesloten. Dit is exclusief vorderingen die voortvloeien uit schade aan leven, lichaam, gezondheid, of van de schending van essentiële contractuele verplichtingen en de aansprakelijkheid voor andere schade op basis van opzet of grove nalatigheid of plichtsverzuim door Techem, zijn wettelijke vertegenwoordiger of agent. De contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die voor het doel van dit contract noodzakelijk zijn. 8.3 Bij het niet opvolgen van de essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van Techem beperkt tot de typische contractvoorwaarden, als deze zijn veroorzaakt door het nalatig werken. Dit geldt niet voor schadevorderingen die letsel aan het leven, lichaam of gezondheid heeft toegebracht. 8.4 De voorschriften van de productaansprakelijkheidwet blijft onaangetast. 9. Databescherming, geheimhouding en inbreuk Techem verplicht zich te voldoen aan de regels inzake de wet op de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Techem zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen dan wel doorspelen. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Techem, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. 10. Overig 10.1 Techem behoudt zich het recht om ongevraagd of zonder nadere toelichting het aanbod van de internet service elk moment te wijzigen, in het bijzonder als de technische, juridische of commerciële randvoorwaarden voor het internet zich wijzigen Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing met uitzondering van de UNaankooprechten.

6 10.3 De rechtbank van Breda is domicilie voor alle evt. gerechtelijke geschillen die voortvloeien uit deze contractuele overeenkomst.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie