Studiegids van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering bezoekers congressen deelnemers opleidingen opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten studiemappen opdrachten zaalverhuur

2

3 Studiegids Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 2013

4

5 Voorwoord Er komt veel op ons af bij de rijksoverheid. Bezuinigingen, de Compacte Rijksdienst, reorganisaties, fusies, het delen van diensten, het nieuwe werken. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden over uiteenlopende zaken. De Rijksacademie speelt hier op in door nieuwe opleidingen aan te bieden op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, regievoering, lean management en projectmanagement. Veel nieuwe en actuele opleidingen tref je aan in deze studiegids met een mooi uitgebreid aanbod aan opleidingen bedrijfsvoering. In onze opleidingen leer je van docenten uit de praktijk, van professoren van de verschillende universiteiten, experts van buiten de overheid en van elkaar door kennis uit te wisselen met collega s van andere ministeries en uitvoerende diensten. In deze studiegids en op vind je de opleidingen geclusterd per vakgebied: - Audit - Financieel Management - Bedrijfsvoering - Economie Facing the future is het thema van het 10 jarig jubileum van de Rijksacademie in Met het gezicht naar de toekomst en boven op de actualiteit en de praktijk. Dat is al 10 jaar lang de kracht van de Rijksacademie. In die 10 jaar hebben we bijna deelnemers in onze opleidingen mogen verwelkomen. Daarnaast hebben ongeveer hetzelfde aantal deelnemers onze congressen bijgewoond. Daar zijn we bijzonder trots op. Laat je óók inspireren door het nieuwe aanbod in onze studiegids en kijk voor actuele informatie en uitvoeringsdata op We zien je graag tijdens een van onze opleidingen of congressen. Namens alle medewerkers van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, Hans Monnickendam Hans Monnickendam

6 Inhoud Audit Uniformiteit, kwaliteit en vitaliteit Judith Jeurissen, programmamanager Audit bij de Rijksacademie 11 Van reliance naar relevance Anneke van Zanen, Algemeen directeur Auditdienst Rijk (ADR) 13 Auditor in de publieke sector 16 Basis administratieve organisatie 16 Basis accountantscontrole 16 Comptabiliteitswet en beheer 17 Auditing van bedrijfsprocessen 17 Basis verslaggeving met het baten-lastenstelsel 17 Actualiteitencollege auditfunctie rijksoverheid 17 Beroepsethiek 18 Aanpak financial auditing (HARo) 18 Onderzoeksmethodologie voor auditors 18 Management control frameworks 18 Auditing van soft controls 19 Auditing van risicomanagement 19 Accountantscontrole agentschappen 19 Kwantitatieve methoden en technieken 19 IT-auditing 20 Auditing in perspectief 20 Schriftelijke auditvaardigheden 20 Interviewvaardigheden 20 Communiceren op strategisch niveau 21 Leidinggeven aan auditprofessionals 21 Masterclass IT voor auditors in de publieke sector 21 Masterclass auditors in de publieke sector 21

7 Financieel management Vernieuwen, aanvullen en verbeteren Björn Teunen, programmamanager Financieel management bij de Rijksacademie 25 Samen naar een betere overheid Laura van Geest, directeur-generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financiën 27 Programma Financieel management 30 VOFMA 33 VOFHA 33 Financiële administratie 33 VOFMAplus 34 Comptabiliteitswet en beheer 34 Basis administratieve organisatie 34 Basis accountantscontrole 34 Auditing van bedrijfsprocessen 35 Basis verslaggeving met het baten-lastenstelsel 35 Werking van agentschappen 35 Risicomanagement voor controllers 35 Projectbeheersing en control 36 VOFHAplus 36 Politiek bestuurlijke verhoudingen 36 Lean management rijksoverheid 36 Business case 37 Controllersopleiding 37 Masterclass Financieel management 37 Masterclass ICT sturing en beheersing 37 Beleid 38 VOFNiFF 38 VOFNiFFplus 38 Bedrijfsvoering Permanente educatie Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 41 Met kennis en ervaring kom je verder Olav Welling, directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 42 Inkopen doe je niet alleen Siep Eilander, Directeur Faciliteiten, huisvesting en inkoopbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 45

8 Algemeen 48 Essentieprogramma 48 Organisatie en bedrijfsvoering 48 Auditing van bedrijfsprocessen 48 Adviseurs SSO s en regieorganisatie 49 Lean management rijksoverheid 49 Besturingsmodel bedrijfsvoering Rijk 49 Leernetwerk SSO 49 Projectmanagement 50 Projectbeheersing en control 50 Business case 50 Personeel en organisatie 51 Basis Rechtspositie rijkspersoneel 51 HR accounting 51 Adviesvaardigheden HR-adviseurs 51 Vervolgtraining Functiegebouw Rijk 52 Strategische personeelsplanning 52 Arbeidsconflictbemiddeling door mediation 52 Leergang professionalisering en positionering P&O adviseurs 52 ICT en informatiemanagement 59 Curriculum CIO Adviseurs 53 Projectmanagement ICT 53 Inkoop en aanbesteden 54 Inkoop en aanbesteding in de publieke sector A (IAPS A) 54 Inkoop en aanbesteding in de publieke sector B (IAPS B) 54 IAPS Marktbenadering 54 IAPS Specificeren 55 IAPS Selectie en gunning 55 IAPS Contract als instrument 55 Strategische adviesvaardigheden inkoopadviseurs 55 Aanbesteden van advies- en onderzoeksopdrachten 56 Wat iedere manager van Europees aanbesteden moet weten 56 Congres/leernetwerk 56 Leernetwerk Categoriemanagement 56 Faciliteiten en huisvesting 57 Werkatelier ICFH 57 Docent van het jaar Harry van Drunen, senior adviseur FEZ, Ministerie van Veiligheid en Justitie 58 Genomineerd docent van het jaar Loubna Zarrou, IT-auditor, Auditdienst Rijk, Ministerie van Financiën 60 Arjan Vos, plv hoofd Rijkshoofdboekhouding, Ministerie van Financiën 62

9 Economie Veel aandacht voor de actualiteit Jan Donders, programmamanager Economie bij de Rijksacademie 66 Voor ons en door ons is een ongelofelijk goed concept Guido Biessen, directeur Algemene Economische Politiek en loco-sg, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 69 Economie voor beleidsmakers 73 Economie van de overheid 73 De werking van de Nederlandse economie 73 Economie van de publieke belangen 73 Zomerschool economie en beleid De werking van Brussel 74 Winteracademie economie en beleid Masterclass economie 74 Economie van de financiële markten 74 Maatschappelijke kosten-batenanalyse 75 Toegepaste statistiek voor beginners 75 Toegepaste statistiek voor gevorderden 75 Maatwerkopleidingen Liever een opleiding op maat? 77 Goed om te weten Congressen 78 Voor én in het buitenland 79 Onze docenten 81 Inschrijven, annuleren en algemene voorwaarden 82 Waar vind je ons? 83

10 Prachtig om te ervaren dat tijdens onze leeractiviteiten departementale bedrijfsvoeringsgrenzen worden afgebroken en interdepartementaal wordt gehandeld Yvonne

11 Audit Studiegids

12

13 Audit Studiegids Judith Jeurissen, programmamanager Audit bij de Rijksacademie Uniformiteit, kwaliteit en vitaliteit Wat worden in 2013 de centrale thema s binnen de rijksauditfunctie? Uniformiteit, kwaliteit en vitaliteit. De Auditdienst Rijk (AdR) moet zich in 2013 gaan settelen en waarmaken. Dat gaat van uniformeren van werkwijzen, systemen en producten (de hardware) tot uniformeren van kennis, vaardigheden en attitude (de software). Het mag voor de medewerkers niet meer uitmaken voor welk onderdeel van de AdR ze werken. En het mag voor de klanten ook niet meer uitmaken wie van de AdR ze voor zich hebben. Dit uniformeren alleen al wordt een gigantische klus voor de nieuwe organisatie. Maar uniformeren alleen is niet genoeg. Het geheel zal meer moeten worden dan de som der delen. De tijd dat de accountantsdienst een vanzelfsprekende partij was waar je niet omheen kon, is definitief voorbij. De AdR zal zich meer dan ooit moeten waarmaken, zeker nu ze organisatorisch meer op afstand van de kerntaak is komen te staan. De dienst kan zich qua omvang meten aan de Big Five, maar heeft nog niet dat imago. Dat betekent investeren. In vaktechnische kwaliteit, in innovatie, in kwaliteit van de klantrelaties en in sociale vaardigheden. Vitaliteit is daarbij een belangrijk thema. Organisatieontwikkeling ontstaat vanuit een sterke centrale visie, maar moet uiteindelijk gedragen worden door de medewerkers. Dat gaat over het gezamenlijk eigenaarschap nemen voor het realiseren van de ambities en ruimte geven aan de energie en bezieling die in de organisatie aanwezig is. Alleen zo kan een lerende organisatie ontstaan, die nodig is om de gewenste rol en positie in te kunnen nemen. Wat betekent dit voor de Rijksacademie? De AdR is nu verreweg de grootste afnemer van het auditprogramma van de Rijksacademie. Het is bijna een één-op-één relatie geworden. De AdR zal hierdoor een grotere stempel gaan drukken op onze programmering. Opleidingen kunnen een krachtig instrument vormen in de organisatieontwikkeling van de AdR, mits er sprake is van een weloverwogen mix van individuele ontwikkelingstrajecten, teamleren en organisatieleren. AdR en Rijksacademie zijn nu in overleg over hoe dit het beste vormgegeven kan worden. Maar wij blijven natuurlijk ook opleidingen aanbieden voor auditors buiten de AdR. Ook voor hen willen wij hét opleidingsinstituut op het gebied van auditing in de publieke sector zijn en blijven! Judith Jeurissen

14 12 Studiegids 2013 Audit Wat kunnen we bij de Rijksacademie verwachten in 2013? Ons auditaanbod in de studiegids is vrijwel identiek aan dat van Ik verwacht dat de dynamiek in 2013 vooral gaat komen uit maatwerktrajecten voor de AdR. De leerroute zit goed in elkaar, maar kan scherper toegesneden worden op het HRM-beleid van de nieuwe dienst. De mogelijkheid om dat te doen is er nu en dat lijkt me winst voor het vakgebied! adr leerroute De opleidingen die een auditor bij de rijksoverheid eigenlijk niet kan missen, zijn door de adr vastgelegd in een leerroute. De leerroute wordt in 2013 herijkt. Zie onze website voor de meest actuele informatie Auditor Senior Coördinerend (s 8 11) Auditor auditor (s 11 s 13) (s 13 15) Startersprogramma Auditor publieke sector X X X Comptabiliteitswet en beheer X X X Vervolg leerroute Onderzoeksmethodologie voor auditors X Auditing in perspectief X Schriftelijke auditvaardigheden X Interviewvaardigheden X Leidinggeven aan auditprofessionals X Communiceren op strategisch niveau X Daniëlle Leuk om te zien dat de niet financial na het volgen van de VoFNiFF zich volledig thuis voelt in de wereld van de financial

15 Studiegids Anneke van Zanen, Algemeen directeur Auditdienst Rijk (ADR) Van reliance naar relevance Sinds 1 mei 2012 is er één Auditdienst Rijk. Deze nieuwe organisatie bundelt de krachten van de auditdiensten van de ministeries. Anneke van Zanen is de eerste algemeen directeur. Niet nieuw bij de overheid ze was hiervoor PSG van het ministerie van Veiligheid en Justitie - maar ze werkte ook bij PriceWaterhouseCoopers en de Algemene Rekenkamer. Wat gaat er veranderen nu er één Auditdienst voor het Rijk is? Van Zanen: De vorm maar ook de inhoud. De kernwaarden voor de nieuwe dienst zijn geformuleerd, maar nu begint het echte werk: opnieuw kijken naar onze rol, naar onze taken en verantwoordelijkheden. Want de Auditdienst moet niet alleen in naam maar ook in werkelijkheid een eenheid zijn. Dat betekent dat we de bestaande (audit)processen zullen stroomlijnen en harmoniseren. Bijvoorbeeld alle EU-controle-activiteiten onder één regie brengen, bij de controle op de departementale verantwoording bij alle departementen op dezelfde momenten rapporteren en deze aanvullen met rijksbrede analyses. Gaan er dan ook inhoudelijk zaken veranderen? Van Zanen: Ja, volgens mij wel. Er is duidelijk ruimte voor een nieuwe rol van de Auditdienst: van reliance naar relevance. Daar bedoel ik mee dat we niet moeten blijven steken in onze bevindingen over betrouwbaarheid, maar ook de volgende stap moeten zetten: wat betekent dat voor het functioneren van een dienst, van een ministerie, van een overheid? Dus niet meer alleen constateren dat er bij een bepaalde afdeling van bijvoorbeeld Defensie een voorraadverschil is, maar ook duidelijk maken dat en hoe dat gevolgen kan hebben voor de paraatheid van het leger. Ja, dat gaat over risico s. En die zitten bij de overheid niet vooral in de rechtmatigheid maar zeker, juist ook in zaken als ketenbeheersing, toezicht en handhaving. Ik vind dat de Auditdienst ook de verantwoordelijkheid heeft om controle in een breder verband te plaatsen. Die veranderende rol van de Auditdienst past bij de veranderende rol van de overheid: complexere vraagstukken in een steeds complexere omgeving en nu zeker een grote nadruk op het beheersen van de uitgaven en het verkleinen van risico s. Ziet u daar ook een rol voor de Rijksacademie? Van Zanen: Een belangrijke rol zelfs. Want dat is waar voor ons en door ons ook om draait: meebewegen met veranderingen en die inweven in je opleidingen.

16 14 Studiegids 2013 Audit En dat is precies waar we de Rijksacademie voor nodig hebben: de onderwijsexpertise, de ervaring om wat we willen leren om te zetten in een behapbare, relevante leerroute. We werken ook samen met de beroepsorganisaties; ook zij leveren voor onze mensen relevante opleidingen, vaak van meer specialistische soort. Bij de Rijksacademie willen we terecht kunnen voor de bredere leerroutes, die specifiek zijn voor de sector waarin we werken: de rijksoverheid. En, dat vind ik ook belangrijk, die leerroutes hoeven niet per se alleen aan auditors te worden gegeven. Het zou een goede zaak zijn als iedere ambtenaar, zeker een ambtenaar met ambitie, een basiskennis heeft over financiën en economie. Ik ben wel een voorstander van een stoomcursus audit voor ambtenaren. Dat kan ook door uitwisselingen: beleidsmensen die eens meekijken bij een audit, mensen van de Auditdienst die een tijdje meedraaien op een beleidsafdeling. Zo leren mensen met een andere blik te kijken. Ik denk dat het hele ambtenarenapparaat daar sterker van wordt. Mist u nog iets in het opleidingenaanbod van de Rijksacademie? Van Zanen: Ik moet er natuurlijk de komende tijd eens goed naar kijken en goed over nadenken. Zolang zit ik hier nog niet. Maar wat me sowieso opvalt is dat er weinig aandacht is voor ICT. Of en hoe dat werkt lijkt een vanzelfsprekendheid maar dat is het niet. Iedere keuze in het gebruik van ICT kan grote financiële en economische gevolgen hebben. Dat hoort allemaal in het basispakket van iedere ambtenaar. Een mooie uitdaging voor de Rijksacademie. De Rijksacademie verzorgt ook de opleidingsprogramma s voor audittrainees. Gaan we daar mee door? Van Zanen: Wat mij betreft zeker. Op dit moment is de vierde lichting trainees gestart. In de vier lichtingen zijn in totaal 36 trainees gestart. Daarvan zijn er inmiddels veertien ingestroomd bij de AdR; zeven trainees zijn elders aan de slag gegaan. We zijn erg tevreden over het niveau van de trainees, en het is natuurlijk een goede manier om steeds te zorgen voor nieuwe instroom, zodat wij een evenwichtige leeftijdsopbouw in de dienst behouden. Dat blijft van belang ook als er eens wat minder arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Anneke van Zanen

17

18 16 Studiegids 2013 Audit Audit Auditor in de publieke sector Maak kennis met het complete kader en krachtenveld waarin je als overheidsauditor functioneert. Wet en regelgeving, governance, politiek bestuurlijke verhoudingen en de auditmethode rijksoverheid passeren uitgebreid de revue. Met recht dé basisopleiding voor alle medewerkers in een auditfunctie. Voor Starters in auditfunctie bij de rijksoverheid Duur 1 x 3 dagen en 1 x 2 dagen. Kosten Extra Met auditgame ADR leerroute Basis administratieve organisatie In deze opleiding leer je hoe de administratieve organisatie bij de overheid functioneert en hoe informatiestromen in elkaar steken. Verplichte kost voor medewerkers in een audit of financiële functie die hun kennis over de administratieve organisatie en interne controle willen verdiepen. Voor Auditors, medewerkers financiële functie Duur 2 x 2 dagen Kosten Basis accountantscontrole Controle en accountantscontrole zijn onmisbare instrumenten voor het beheer van elke organisatie. Deze opleiding leert je alles over de taken en de instrumenten van een accountant bij de rijksoverheid en laat je zien hoe leuk, boeiend en spannend accountantscontrole kan zijn. Voor Auditors, medewerkers financiële functie Duur 2 x 2 dagen Kosten Uitgebreide opleidingsinformatie op

19 Audit Studiegids Comptabiliteitswet en beheer De rijksoverheid heeft een omvangrijk stelsel aan wetten, voorschriften en codes voor de inrichting, sturing en beheersing van haar eigen financiële bedrijfsvoering. De Comptabiliteitswet vormt de basis voor deze harde en zachte wet en regelgeving. Voor auditors en medewerker in een financiële functie is dit natuurlijk onmisbare kennis. Voor Auditors, medewerkers financiële functie Duur 1 x 3 dagen en 1 x 2 dagen. Kosten Auditing van bedrijfsprocessen Zijn de bedrijfsprocessen goed georganiseerd? Zijn de juiste beheersmaatregelen genomen en worden ze ook nageleefd? Belangrijke vragen voor iedere controller en auditor. Het vakgebied van de internal auditing biedt je het gereedschap om hier op objectieve wijze onderzoek naar te doen. Voor Medewerkers (interne) controlfunctie Duur 4 dagen Kosten ADR leerroute Basis verslaggeving met het batenlastenstelsel Werk je in een audit of financiële functie bij de rijksoverheid, dan krijg je vroeg of laat te maken met het baten lastenstelsel. Deze opleiding geeft je niet alleen het benodigde theoretische inzicht in de jaarverslaggeving binnen dit stelsel, maar biedt je ook praktische handvatten om die kennis in je werk als controller of auditor te kunnen toepassen. Voor Financieel (beleids)medewerkers, auditors Duur 2 dagen Kosten 950 Actualiteitencollege auditfunctie rijksoverheid De auditfunctie bij de rijksoverheid is permanent in ontwikkeling; nieuwe wet en regelgeving, nieuwe auditmethoden, nieuwe organisatieontwikkelingen in de Rijksdienst en, met de komst van de adr, een nieuwe positionering van de auditfunctie binnen de Rijksdienst. Deze opleiding vertelt je wat dit voor jouw werk als auditor (niet ra) betekent. Voor Auditors, auditmedewerkers Duur 3 dagen Kosten Uitgebreide opleidingsinformatie op

20 18 Studiegids 2013 Audit Beroepsethiek Ben je accountant in business dan is beroepsethiek jouw verplichte permanente educatieonderwerp voor De training Beroepsethiek bestaat uit een (door de NBa ontwikkelde) self assessment en een klassikale training van één dag. Voor Overheidsaccountants (ra/aa) Duur 1 dag Kosten 475 Financial auditing (HARo) In deze praktische driedaagse opleiding passeren alle belangrijke vaktechnische uitgangspunten voor het uitvoeren van een financial audit volgens het handboek Auditing Rijksoverheid (HARo) de revue. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dag Kosten Onderzoeksmethodologie voor auditors Het kunnen maken van een uitvoerbare en deugdelijke onderzoeksopzet is cruciaal bij alle vraaggestuurde en bijzondere onderzoeken. Deze opleiding geeft je gedegen inzicht in onderzoeksmethodologie en hoe je die bij audits moet toepassen. Ook vul je je gereedschapskist aan met een scala aan (nieuwe) dataverzamelingstechnieken. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dagen Kosten Management control frameworks Kennis van management control frameworks is onmisbaar bij het maken van een referentiemodel. Complexe auditvragen dwingen bovendien om verder te kijken dan de frameworks zelf en creatief te zijn met bestaande én nieuwe frameworks. In deze intensieve tweedaagse vergroot je je gereedschapskist met frameworks en hun toepassingsmogelijkheden in hoog tempo. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 2 dagen Kosten 950 Extra IODAD leerroute Uitgebreide opleidingsinformatie op

21 Audit Studiegids Auditing van soft controls Soft controls vormen een belangrijk element in de sturing en beheersing van organisaties. Als auditor kun je er dan ook niet omheen. In deze opleiding leer je hoe je soft controls kunt zien en beoordelen. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 2 dagen Kosten 950 Auditing van risicomanagement Van auditors wordt verwacht dat ze hun departementsleiding op een stimulerende wijze kunnen adviseren over het implementeren en functioneren van het (integrale) risicomanagement in hun organisatie en dat zij de gehanteerde systemen kunnen auditen. Deze opleiding wijst je daarbij de weg. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 2 dagen Kosten 950 Accountantscontrole agentschappen Hoe voer je een accountantscontrole bij een agentschap uit? Wat is het verschil met controles op het kerndepartement? Hoe interpreteer je de regelgeving? Welke dilemma s kun je hierbij tegenkomen? Welke verantwoordings en controleproblemen spelen er? Deze opleiding geeft je de benodigde kennis om een gedegen accountantscontrole te kunnen doen. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 2 dagen Kosten 950 Kwantitatieve methoden en technieken Steekproeven leveren de financial auditor een schat aan informatie op. De auditors die zich willen verdiepen in het opzetten van een steekproef zijn bij deze opleiding aan het juiste adres. Je leert wanneer welke steekproeftechnieken toepasbaar zijn, hoe je een steekproef opzet én hoe je een steekproef evalueert. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dagen Kosten Uitgebreide opleidingsinformatie op

22 20 Studiegids 2013 Audit IT-auditing De invloed van It groeit met de dag en de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razendsnel. Het belang van It auditing neemt daardoor ook steeds meer toe ook voor operational en financial auditors. In deze opleiding maak je uitgebreid kennis met It auditing bij de rijksoverheid. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dagen Kosten Auditing in perspectief De omgeving waarin de overheid opereert wordt steeds complexer en internationaler. Er wordt steeds meer van het openbaar bestuur gevraagd en dit heeft invloed op de rol van de auditor. Kennis en begrip van de ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur en de invloed daarvan op het vakgebied van de public auditor is essentieel om daadwerkelijk toegevoegde waarde aan het (top) management te kunnen leveren. Deze opleiding geeft je de benodigde inzicht en laat je oefenen met zelfingebrachte praktijkcases. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers, clustermanagers Duur 3 dagen Kosten Extra Schriftelijke auditvaardigheden Het succes van een audit staat of valt met de rapportage. Leer de fijne kneepjes van het schrijven en verhoog zo de kwaliteit en effectiviteit van je teksten. Deze speciaal voor auditors ontwikkelde opleiding bestaat uit e learning en een uitdagende lesdag. Voor Senior auditors Duur Min. 4 uur e learning, een ingangstoets en 1 dag met avondprogramma Kosten Extra Ingangstoets ADR leerroute ADR leerroute i.s.m. Center for Public Auditing & Accounting (cpaa) Interviewvaardigheden Voor auditors is het interview een belangrijke informatiebron. Maar de informatie die je uit een interview haalt moet wel zo objectief mogelijk zijn. Belangrijk is dus dat je de techniek van het interviewen tot in de puntjes beheerst. In deze opleiding leer je hoe je met de juiste voorbereiding, opzet, vragen en persoonlijke interactie een effectief interview afneemt. Voor Senior auditors Duur 2 dagen Kosten Extra Met acteurs. Basiskennis van communicatieve vaardigheden is gewenst. ADR leerroute Uitgebreide opleidingsinformatie op

23 Audit Studiegids Communiceren op strategisch niveau Wil je als auditor een stevige partner zijn voor het hoger management, wil je de vaak complexe problematiek goed overbrengen én wil je je soepel kunnen bewegen in de politiek bestuurlijke realiteit, dan kun je niet zonder uitstekende communicatieve vaardigheden. Verwerf die vaardigheden in deze opleiding. Voor Coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dagen Kosten ADR leerroute Leidinggeven aan auditprofessionals De kwaliteit van een audit staat of valt met de inzet van de auditprofessionals in je team. Het motiveren van deze professionals, het aansturen van het team én van de individuele leden zijn daarmee onmisbare vaardigheden. Leer met deze opleiding het beste uit jezelf en uit je team te halen. Voor Coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dagen Kosten Extra ADR leerroute Masterclass IT voor auditors in de publieke sector Welke ontwikkelingen in de It en de It auditing zijn voor jouw werk als auditor van belang? In deze masterclass geven maatgevende experts van binnen én buiten de overheid hun kijk op de actualiteit. Een must voor alle ervaren auditors met belangstelling voor It. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 2 x 1 dag Kosten 950 Masterclass auditors in de publieke sector Welke ontwikkelingen mag jij absoluut niet missen in jouw functie als auditor bij de overheid? In deze masterclass brengen hoogleraren, doorgewinterde experts en aansprekende autoriteiten van binnen én buiten de overheid jou in korte tijd weer helemaal op de hoogte. Voor Senior auditors, coördinerend auditors, auditmanagers Duur 3 dagen Kosten Uitgebreide opleidingsinformatie op

24 Het mooiste aan de Rijksacademie is dat zowel docenten als deelnemers een enorme hoeveelheid kennis en ervaring meebrengen. Zo gaat iedereen een stukje rijker naar huis. Lotte

25 Financieel management Studiegids

26

27 Financieel management Studiegids Björn Teunen, programmamanager Financieel management bij de Rijksacademie Vernieuwen, aanvullen en verbeteren Wat worden in 2013 de centrale thema s binnen de financiële functie? De financiële functie is voortdurend in beweging. In de huidige economische context gaat het vooral over meer met minder maar ook om het actief meedenken over strategie en beleid. Dit zijn én blijven belangrijke centrale thema s in de financiële functie. We zien dat bedrijfsvoering en de uitvoering steeds belangrijker worden in het werkveld van de controller. Je hebt of krijgt meer en meer te maken met shared service organisaties, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dat vergt inzicht in politieke- en bestuurlijke verhoudingen. Je wordt als financieel medewerker steeds meer adviseur én spin in het web van de organisatie. Je ontwikkelt van boekhouder naar beheerser en vervolgens tot financieeleconomisch adviseur. Je beweegt je op verschillende niveaus en schakelt tussen de vele dossiers. Dat maakt de functie en rol van de controller binnen de rijksoverheid bijzonder aantrekkelijk. De financiële functie is dan ook de mooiste functie die er is! Het wordt steeds belangrijker om als organisatie én als individu in control te zijn, zeker in tijden van tekorten en bezuinigingen, nieuwe beleidswensen en veranderende wet- en regelgeving. Je moet snel kunnen schakelen tussen de verschillende rollen in de vele, vaak complexe dossiers. Door een proactieve werkwijze en door relaties en verbanden te leggen met de strategische doelen ben je een meerwaarde voor de gehele organisatie. Immers, de controller legt verbinding tussen beleid, geld en organisatie. Als controller denk je in een vroeg stadium mee over de beleidsontwikkeling en blijf je niet hangen in de rol van het achteraf toetsen en controleren. In algemene zin kan je zeggen dat er een meer positieve benadering wordt gevraagd. Betekent dat vaker Ja zeggen? Nee. Het betekent dat louter Nee zeggen wijzigt in een Nee, tenzij... of een Ja, mits.... Dit vraagt een nadere uitwerking van de randvoorwaarden die je stelt, het helder kunnen benoemen van risico s en het in kaart kunnen brengen van consequenties van voorstellen. Zoals het voorgaande doet vermoeden betekent dat dat je actief en creatief mee moet denken over in te zetten alternatieven in plaats van het louter tegenhouden van niet goed onderbouwde voorstellen. Uiteindelijk help je je klant een directeur-generaal of minister niet met een dergelijk resultaat. Door actief en creatief mee te denken kun je juist mede sturing geven aan het resultaat, het behalen van de organisatiedoelstellingen en daarmee toegevoegde waarde leveren in plaats van te worden gezien als een verplicht nummer. Björn Teunen

28 26 Studiegids 2013 Financieel management Wat betekent dit voor de Rijksacademie? De kwaliteit van de financiële functie binnen de Nederlandse rijksoverheid staat bij het IMF en de OECd als goed bekend. Hoewel het natuurlijk altijd aardig is om een compliment te ontvangen, blijft er veel werk te verzetten om de financiële functie en de rol van controller binnen de rijksoverheid verder te professionaliseren. Juist daarom is in 2003 op de Rijksacademie opgericht en zijn wij inmiddels een vanzelfsprekende partner in vakopleidingen voor de financiële, audit, bedrijfsvoering en economische functies binnen de rijksoverheid. Dat willen we voortzetten. Daarom blijven wij het opleidingsprogramma ook continu vernieuwen, aanvullen en verbeteren. Dat doen we overigens niet alleen, maar juist ook samen met opdrachtgevers, deelnemers en onze docenten. Zo blijven we ook sterk verbonden met de praktijk. Wat kunnen we bij de Rijksacademie verwachten in 2013? In het opleidingsprogramma hebben we diverse nieuwe opleidingen opgenomen die inspelen op de ontwikkelingen in de financiële functie. Denk aan opleidingen als Business case, Politiek bestuurlijke verhoudingen, Lean management, Projectbeheersing en control. Dit zijn nieuwe opleidingen voor de meer ervaren financiële medewerkers die zich verder willen ontwikkelen op vakinhoud en/of vaardigheden. Naast het introduceren van nieuwe opleidingen hebben we ook diverse bijeenkomsten in petto om verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen, denk dan aan bijeenkomsten voor auditors, controllers, PenO-ers, inkopers maar ook medewerkers uit de informatievoorziening. Onze masterclasses en netwerkbijeenkomsten zijn daar een mooi voorbeeld van. De financiële functie staat immers niet op zich zelf.

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Van het Rijk naar Amsterdam

Van het Rijk naar Amsterdam INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie