Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk"

Transcriptie

1 n u m m e r 173 m e i L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie in Europa, de VS en ook andere delen van de wereld zijn de zuivelnoteringen de afgelopen weken flink gedaald. De voorraden melkpoeder en boter lopen op en er is een snel stijgend melkoverschot ontstaan. Volgens de NMV des te meer reden om vast te houden aan productiebeheersing. Vooral op de vrije melkmarkt zijn de gevolgen voor de leverende melkveehouders dramatisch geworden. De melk is heel moeilijk af te zetten en de spotmarktprijzen voor melk zijn gedaald tot 0,21-0,24 franco aan de fabriek. Dat is 0,10 tot 0,12 minder dan de voorschotprijzen die de zuivelverwerkers aan hun leden uitbetalen. Dit mag niet lang voortduren. Echter ook de voorschotprijzen bij de zuivelcoöperaties zakken iedere maand verder weg. En in Duitsland zijn in nieuwe contracten tussen zuivelverwerkers en Aldi en Lidl Dacian Cioloş eregast bij introductie Fairebel IJs Eurocommissaris Cioloş was aanwezig op de presentatie van Fairebel IJs in het Belgische Francorchamps. Naar eigen zeggen omdat hij juist een initiatief als faire melk een belangrijk voorbeeld vindt voor de Europese boeren. Lees het verslag van de presentatie en zijn opvallende uitspraken op pagina 3. In dit nummer: - Dacian Cioloş eregast bij introductie Fairebel IJs - Platform ABC vestigt aandacht op voedselsoevereiniteit - EMB-Nieuwsbrief april 2012 prijzen afgesproken die 4 cent lager liggen. Nadat in eerste instantie door verschillende partijen nog vrij optimistisch werd gereageerd, wordt het steeds duidelijker dat het huidige overschot structureel is, en alleen maar verder groeit. Tegen de verwachtingen in nam bijvoorbeeld de melkproductie in de VS in maart toe met 4,3% ten opzichte van vorig jaar. Onzinnige opmerking Dit leidde tot een onzinnige opmerking in Boerderij Vandaag van Joop Kleibeuker, Secretaris Generaal van de Europese koepel van melkverwerkers EDA. Hij zei te hopen dat melkveehouders het signaal oppikken en begrijpen dat er niet nog een tandje bij moet. Natuurlijk houdt een individuele melkveehouder hier geen rekening mee. Een individuele melkveehouder heeft geen enkele invloed heeft op de totale productie van de markt en zal zich daarom nooit als eenling beperken. Wat de situatie op dit moment zo ernstig maakt is dat de kosten voor krachtvoer, ruwvoer, stro, diesel en kunstmest het afgelopen jaar juist flink gestegen zijn, zonder vooruitzicht dat deze weer zullen gaan zakken. Als de melkprijs opnieuw zou dalen naar het niveau van 2009, zullen de financiële consequenties nog veel harder aankomen dan toen.

2 De huidige situatie toont opnieuw de noodzaak aan voor een flexibele regulering van de zuivelmarkt. Al vanaf eind 2011 zijn de zuivelnoteringen aan het dalen, zowel in Europa als op de internetveiling in Nieuw Zeeland. Voor 1 april was al volstrekt helder dat de markt geen extra melk kan gebruiken. Toch is de door de politiek besloten uitbreiding van 1% gewoon doorgegaan en per direct aan de Nederlandse melkveehouders uitgedeeld. Indien overgaan wordt naar een flexibele regulering van de zuivelmarkt kan continu, op geleide van een marktanalyse, besloten worden om te verruimen, te stabiliseren of te krimpen. In dat geval zou de 1% nu zeker niet uitgedeeld zijn, maar bevroren tot een tijdstip dat de markt dit wel aankan. Grote fluctuaties in strijd met Europese Verdragen De NMV roept de politiek op te werken aan een markgericht zuivelbeleid waarbij wel gereageerd kan worden op de signalen uit de markt. Middels een op te richten Europees monitoringsinstituut met beslissingsbevoegdheid kan aan de hand van marktanalyse en de kostprijs voor de melk effectief gereageerd worden op veranderende marktomstandigheden. Het is bovendien volledig in strijd met de Europese verdragen om akkoord te gaan met de grote prijsfluctuaties zoals we die vanaf 2007 gekend hebben, en deze zijn met een flexibele regulering ook goed te voorkomen. De NMV blijft bij haar standpunt dat het daarom van groot belang is de melkquotering te behouden. Indien hier geen Europese meerderheid voor te vinden is, zullen de zuivelverwerkers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij zijn het namelijk die het hardst gepleit hebben voor afschaffing van de melkquotering. De zuivelindustrie moet ophouden de kop in het zand te steken en met praatjes over een toenemende wereldbevolking alleen maar in te zetten op groei. De wereldbevolking groeit al meer dan 100 jaar, maar de eigen zuivelproductie in deze landen groeit tot nu toe net zo hard mee. Dit geeft op korte termijn geen enkele garantie voor extra afzet vanuit Europa. De coöperaties zullen aan hun leden duidelijk moeten maken dat, als de leden een goede melkprijs willen behouden, de coöperatie niet méér melk kan verwerken dan ze op de markt kan afzetten. Alleen maar beloven dat alle melk afgenomen gaat worden is te makkelijk, geeft geen enkele prijszekerheid en is daarom een verkeerd signaal. Uitgangspunt van de zuivelcoöperatie is om in de stoffelijke behoefte van haar leden te voorzien. Indien dit door een niet te plaatsen melkoverschot in gevaar komt zal de coöperatie samen met haar leden instrumenten moeten ontwikkelen die, indien nodig, de aanvoer van de melk beperkt. Overal in Europa kan meer geproduceerd worden Afgelopen quotumjaar is in zes landen, waaronder Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Nederland, over het melkquotum gemolken. Frankrijk, België en Denemarken zijn er maar net onder gebleven. Vooral de stijging van de melkproductie in Frankrijk met maar liefst 6,5% is opvallend. In de hele EU is de productie met ongeveer 2% gestegen. Deze cijfers tonen aan dat het grote onzin is om na het afschaffen van de melkquotering alleen in Nederland een forse uitbreiding van de melkproductie te verwachten. Dat ondanks de uitbreiding ieder jaar met 1% steeds meer landen hun melkquotum vol melken toont aan dat, indien de vrijheid er is, in heel veel EU-landen meer gemolken kan worden. En misschien zal juist in Nederland vanwege het mestoverschot zelfs nog beperkt worden, in tegenstelling tot andere EU-landen. Dit toont eens te meer aan hoe noodzakelijk het is dat de productie in de EU door een overkoepelende instantie in de hand gehouden moet worden. Foto: Sjaak Ruyter 2

3 Eurocommissaris: Boeren zijn geen aalmoezeniers Dacian Cioloş eregast bij introductie Fairebel IJs Op 19 april introduceerden onze Belgische collega s van Faircoop onder grote belangstelling een nieuw product: Fairebel roomijs, gemaakt van faire melk. Ook de NMV was hierbij vertegenwoordigd. De introductie werd opgeluisterd met de komst van eregast Eurocommissaris Cioloş van landbouw, die een aantal opvallende uitspraken deed. De feestelijke presentatie van Fairebel roomijs werd gehouden in het Waalse Francorchamps, naast de fabriek van ijsproducent Gilfi. Fairebel halfvolle melk en chocolademelk zijn al enige tijd op de Belgische markt. Voorlopig zal het ijs, dat in drie verschillende smaken verkrijgbaar is, alleen nog te koop zijn bij Carrefour supermarkten. Veel afgevaardigden van EMB-leden waren aanwezig, zo ook NMV-voorzitter Hans Geurts en vicevoorzitter Dirk-Jan Schoonman. Zeer verheugd waren de aanwezigen dat Eurocommissaris Cioloş van Landbouw, samen met Alexandra Catalau, Kabinetslid en verantwoordelijk voor het zuivelbeleid, naar Francorchamps was gereisd om bij de introductie aanwezig te zijn. Hans Geurts maakte van de gelegenheid gebruik om namens de NMV aan Commissaris Cioloş zijn rapport aan te bieden over de desastreuze gevolgen van de afschaffing van het melkquotum. Moed om samen te werken In zijn toespraak zei Cioloş dat hij in de Faircoop, en in de hele beweging rond faire melk, twee elementen ziet die volgens hem de belang- Wij werken aan maatregelen om de gevolgen van quotumafschaffing te verzachten Dirk-Jan en Hans in gesprek met EU-commissaris Dacian Cioloş. rijk zijn voor de toekomst van de Europese landbouw: enerzijds het willen herstellen van de relatie tussen boer en consument, en anderzijds het feit dat boeren zich verenigen in een producentenorganisatie. Hij noemde dat heel positief. Hij verwacht dat melkveehouders op deze manier de grootste kans ma- Boeren moeten voor hun overleving niet afhankelijk zijn van subsidies ken om een goede prijs voor hun product te krijgen. Boeren moeten volgens hem de moed hebben om samen te werken. Vermeldenswaard zijn enkele uitspraken die Cioloş deed toen hij in gesprek was met een verslaggever van Grenz-Echo (21 april 2012). We hebben boeren nodig die niet bij de pakken neer gaan zitten, maar die nieuwe ideeën ontwikkelen om zo een uitweg uit de diepe crisis te vinden waarin de Europese landbouw zich nu bevindt. [ ] Het is aan de politiek om boeren de helpende hand te bieden teneinde de voedselzekerheid en een levensvatbare en passende landbouw veilig Erwin Schöpges, bestuurslid EMB en voorzitter Faircoop, spreekt de genodigden toe. Rechts naast hem op de foto Dacian Cioloş. 3

4 te stellen. Daartoe is de Europese Commissie bereid. Gevolgen quotumafschaffing verzachten Over de wens van de EMB, geuit door Erwin Schöpges, dat boeren hun inkomen met hun product zouden moeten kunnen verdienen, en niet afhankelijk zouden moeten zijn van subsidies en premies (waardoor ze van de Europese Commissie afhankelijk blijven), zegt Cioloş: Ik wil benadrukken, dat boeren geen aalmoezeniers zijn. Boeren hebben recht op hun toeslagen. Wel moeten we voorkomen, dat boeren van deze toeslagen afhankelijk worden om te kunnen overleven. Over de inmiddels weer sterk dalende melkprijzen zei Cioloş: [ ] Ik begrijp de zorgen en de nood van de boeren, vooral wat betreft de afschaffing van het melkquotum in Wij werken momenteel heel hard aan aanvullende maatregelen om de gevolgen van deze verandering voor de zuivelmarkt te verzachten, vooral voor de kleinere boerenbedrijven. De Europese landbouw bevindt zich in een diepe crisis NMV sponsort BIG Challenge: veehouderij tegen kanker Ook de NMV is sponsor van BIG Challenge: op 6 en 7 juni beklimmen 185 fietsers uit de veehouderij zo vaak mogelijk de Alpe d HuZes om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De BIG Challenge-fietsers maken deel uit van fietsers die zullen deelnemen aan Alpe d HuZes. Het doel van BIG Challenge is om tijdens Alpe d HuZes 1 miljoen euro bijeen te fietsen. Om dit te bereiken benaderde BIG Challenge een groot aantal sponsors en in de aanloop naar het evenement organiseren de deelnemers diverse sponsoractiviteiten. Enerzijds om geld in te zamelen en anderzijds om bij een breed publiek bekendheid te geven aan dit initiatief van de veehouderij. Meer informatie hierover kunt u lezen op: en De NMV sponsort het BIG Challenge rundveeteam: Platform Aarde Boer Consument vestigt aandacht op voedselsoevereiniteit Naar aanleiding van de internationale Dag van de boerenstrijd heeft Platform ABC op 17 april publiekelijk de aandacht gevestigd op het begrip voedselsoevereiniteit. Dit is het recht van elk land of regio van landen (EU) om de eigen landbouw te beschermen en het eigen voedsel- en landbouwbeleid in te vullen. Hierdoor is het mogelijk de productie te reguleren en eerlijke prijzen voor de boeren te realiseren. Dit is actueel vanwege de discussie over het nieuwe GLB, dat dit jaar vorm moet gaan krijgen. Helaas gaat deze discussie vooral over het (her)verdelen van de toeslagen en onder welke voorwaarden (vergroening) je een toeslag kunt krijgen. 25 miljard besparen Als de EU echter weer een fatsoenlijk markt- en prijsbeleid gaat voeren zijn de toeslagen helemaal niet nodig. Boeren moeten kunnen leven van het product dat ze produceren en niet afhankelijk zijn van een bedrijfstoeslag. De Franse economen J. Berthelot en J.M. Boussard hebben berekend dat een regulerend beleid met kostendekkende prijzen veel minder hoeft te kosten dan het huidige beleid. Indien gestopt kan worden met de bedrijfstoeslagen bespaart dit de Europese belastingbetaler 25 miljard euro per jaar. Terwijl de huishoudelijke uitgaven van de consument slechts stijgen van 15% naar 15,9%, dalen dus de kosten van het landbouwbeleid fors en stijgt het inkomen van de agrariërs naar kostendekkend niveau. 4

5 EMB-Nieuwsbrief april 2012 Hierbij een samenvatting van de EMB-Nieuwsbrief van april, waarbij zoals gebruikelijk weer de volgorde van de berichten is aangehouden zoals die ook in de Nieuwsbrief staan. De volledige Nieuwsbrief is in het Engels en Duits te vinden op de EMB-site: De Engelstalige versie is ook als pdf te downloaden op klik op Dossiers en vervolgens op European Milk Board (EMB). Intro: nieuw EMB-bestuurslid Erna Feldhofer stelt zich voor. Erna Feldhofer is, als voorzitter van IG-Milch in Oostenrijk, een ervaren bestuurder die na de laatste verkiezingen is toegetreden tot het EMBbestuur. Enkele citaten uit haar openingsartikel: Nergens wordt de kostprijs voor de melk betaald. Het raakt me enorm, dat juist die bestuurlijke organisaties die in het leven zijn geroepen om het belang van de burgers te dienen, met hun willekeur werk en inkomens juist vernietigen. Een ander citaat: Melkveehouders worden uitgeleverd aan de vrije markt, die in werkelijkheid helemaal niet vrij is. Het is een zeer spannende tijd voor melkveehouders in Europa. Vanwege de hervormingen van het GLB worden er binnenkort zeer belangrijke beslissingen genomen. Het volledige artikel vindt u in de Nieuwsbrief. Halfjaarlijkse ledenvergadering EMB op 12 en 13 maart in Brussel. Tijdens deze vergadering werden onder meer de nieuwe bestuursleden verkozen. Ook werd besloten tot een tweesporenbeleid voor de toekomst van de EMB. In de eerste plaats zullen de campagnes en contacten gericht op de Europese politici gecontinueerd worden. In de tweede plaats maakt het Melkpakket (GLB-hervorming) de weg vrij voor melkveehouders om zich op een Europees niveau te bundelen. Hier zal een begin mee worden gemaakt. De redactie van de Koebont verwijst voor een uitgebreider verslag naar de Nieuwsbrief op de website van de EMB. Ook werd in de vorige Koebont verslag gedaan van deze tweedaagse ledenvergadering. Veel acties Europese melkveehouders dit voorjaar zorg dat je erbij bent. Om in Brussel de druk op de ketel te houden blijft het belangrijk dat Europese melkveehouders actie voeren. In Wenen demonstreerden op 30 maart boeren, NGO s, consumentenorganisaties en vooral bezorgde burgers tegen beleid dat duurzame voedselproductie juist tegenwerkt. Op 19 april werd in België Fairebel IJs geïntroduceerd. Onder de vele aanwezigen voegde zich ook eregast Eurocommissaris Cioloş. (Zie ook elders in deze Koebont, Red.) Op 26 april kwamen de Duitse federale ministers van landbouw bijeen voor de jaarlijkse conferentie in Konstanz. De Duitse BDM organiseerde een trekkerkonvooi, samen met collega s uit Zwitserland en Oostenrijk. Op 1 juni zullen Zweedse melkveehouders demonstreren in Stockholm, om aandacht te vragen voor de onacceptabele lage melkprijzen. Support van collega s uit andere Europese landen is zeer welkom. (Voor contactgegevens zie de Nieuwsbrief.) Nieuw EMB-bestuur gekozen. In de Nieuwsbrief een apart en uitgebreid artikel over de nieuw gekozen bestuursleden. Herkozen zijn Romuald Schaber (Duitsland), voorzitter, Sieta van Keimpema (Nederland), vicevoorzitter, Erwin Schöpges (België) en Roberto Cavaliere (Italië). Nieuwe bestuursleden zijn Richard Blanc (Frankrijk), John Comer (Ierland) en Erna Feldhöfer (Oostenrijk). Afscheid werd genomen van Thomas Schmidthaler, Anton Sidler en Willem Smeenk. Uitgebreidere introducties van alle leden vindt u in de Nieuwsbrief. Symposium Samen sterker : DDB met zuivelsector om de tafel. Op 17 maart organiseerde de DDB een symposium Samen sterker. Voorzitters en vicevoorzitters van coöperatiebesturen van de drie grootste Nederlandse zuivelbedrijven, zuivelmanagers, leden van het PZ-bestuur, wetenschappers en vertegenwoordigers van het ministerie van EL&I waren aanwezig. Velen gaven hun visie op de toekomst van de zuivel. Ondanks een te verwachten groei van de wereldwijde vraag naar zuivel (aldus onder meer Kees Wantenaar van PZ) is de toekomst van melkveehouders volgens de DDB onzeker. De zuivelindustrieën zijn enorm in omvang gegroeid, maar desondanks hebben melkveehouders al tien jaar geen kostendekkende prijs voor de melk meer ontvangen. En de kostprijs zal, volgens onderzoeker Poppe van de Wageningen Universiteit, alleen maar kunnen stijgen. Greetje van Heezik, juriste en gespecialiseerd in mededingingswetgeving, vindt de kans dat de melkprijzen beter worden wel toegenomen nu er nieuwe voorstellen zijn gedaan voor hervorming van het GLB. Deze voorstellen zijn gedaan, los van het (al aangenomen) Melkpakket. De DDB benadrukte dat het belangrijk is dat alle spelers in de keten in hun lobby niet moeten focussen op 5

6 hun eigen belang, maar op dat van de hele sector. Op die manier is de kans het grootst dat de marktmacht eerlijker verdeeld wordt, en de zuivelsector een duurzame en verantwoorde toekomst krijgt. Open brief EMB aan Europese Landbouwministerraad: Stop zinloze uitbreiding van melkquota. Op 22 maart stuurde de EMB een open brief naar de Europese ministers van Landbouw en de leden van het Europese Parlement en alle nationale Parlementen. In deze brief worden de maatregelen die door de aanname van het Melkpakket zullen worden ingevoerd als een eerste stap in de goede richting gezien. Maar volgens de EMB is er veel meer nodig om de toekomst van de melkveehouderij zeker te stellen. In de brief worden de EMB-standpunten nog eens op een rij gezet. In het bijzonder vraagt de EMB aandacht voor de toenemende overproductie van melk in Europa, wat de prijzen momenteel doet kelderen. Alleen al in België daalde de melkprijs in drie maanden tijd van 29,84 cent naar 28,5 cent. In Frankrijk zijn prijzen aangekondigd voor de maand april van 27,5 cent. De EMB doet daarom een dringend beroep op de politici om het quotum op 1 april 2012 niet verder te verruimen met 1%. (Inmiddels is bekend dat aan deze oproep vooralsnog geen gehoor is gegeven. Red.) Duitse Mededingingsautoriteit kritisch over concurrentiepositie melkveehouders. De Duitse Mededingingsautoriteit heeft, bij monde van Eva-Maria Schulze, onlangs laten weten kritiek te hebben op de positie van melkveehouders. In de eerste plaats blijken melkveehouders gebonden te zijn aan extreem lange opzegtermijnen voor hun contracten met zuivelverwerkers, tot wel twee jaar. In de tweede plaats vindt zij dat melkveehouders te weinig keuze hebben uit verschillende zuivelverwerkers bij hen in de buurt. De Duitse Mededingingsautoriteit zal in de toekomst daarom voorgenomen fusies nog kritischer beoordelen, en daarbij ook kijken naar eventuele negatieve consequenties voor de melkveehouders. Franse APLI stuurt open brief naar president Sarkozy. In deze brief vraagt de APLI (Association des Producteurs de Lait Indépendants) aandacht voor de problemen rondom de verplichte contracten. Franse melkveehouders hebben recht op economisch acceptabele en fatsoenlijke leefomstandigheden. Onder andere moeten de contracten voor minimaal vijf jaar worden aangegaan, zonder dat in dat contract een minimum melkprijs is afgesproken. EMB-Agenda april: Ondermeer een bijeenkomst van 16 t/m 18 april in Polen, de presentatie van Fairebel IJs in België op 19 april en een demonstratie in de vorm van een trekkerkonvooi dat bij de conferentie van Duitse landbouwministers in Konstanz aanwezig zal zijn op 26 april. Afschaffing accijnsvoordeel rode diesel op bordje melkveehouders De NMV is zeer ongelukkig met het voornemen van het kabinet om het accijnsvoordeel voor rode diesel af te schaffen. De financiële gevolgen daarvan zullen voor een groot deel op het bordje van de melkveehouders komen. Niet alleen wordt de diesel die de melkveehouders zelf gebruiken duurder, maar ook de loonwerkers zullen de gestegen dieselkosten door rekenen naar hun klanten. De kostenstijging voor de melkveehouders komt daarmee van verschillende kanten. De melkveehouderij zit op dit moment absoluut niet te wachten op weer een nieuwe kostenstijging. Naast de dieselprijzen, die het afgelopen jaar toch al waren gestegen, is ook het ruw- en krachtvoer, het stro en de kunstmest flink duurder geworden. Dit in combinatie met een dalende melkprijs, zal de financiële situatie op veel melkveebedrijven snel doen verslechteren NMV actueel 2-4 Startbijeenkomst begeleidingscommissie ganzen + salmonella e klankbord groepbijeen komst Evaluatie Meststoffenwet 5-4 Overleg KRW/Delta Maas 11-4 Informatiebijeenkomst uitvoeringsbesluiten Wet dieren 16-4 Bijeenkomst NMV-werkgroep Zuivel 17-4 Overleg Platform ABC 19-4 Introductie faire melk-ijs België 19-4 Opening mestverwerkingsinstallatie Gebr. Verkooyen te Langeweg 23-4 Overleg Arbeidstijdenwet melkveehouderij 26-4 Basisoverleg ministerie EL&I over Schmallenbergvirus 6

7 Onderzoek ganzen en salmonella Regelmatig stellen melkveehouders de vraag of ganzen in de weideperiode een bron van salmonella-infecties bij rundvee kunnen zijn. Op basis van de huidige kennis is dat onwaarschijnlijk, maar helemaal uit te sluiten is het niet. Daarom financieren het Productschap Zuivel en het Faunafonds een onderzoek naar salmonella-infecties bij ganzen in de weideperiode. GD verzorgt de uitvoering. Het onderzoek wordt uitgevoerd op 25 melkveebedrijven met een VAN DE VOORZITTER Bodemvruchtbaarheid Sinds ik vorig jaar op een bijeenkomst over de kringloop van de landbouw ben geweest is mijn interesse in de bodemvruchtbaarheid flink toegenomen. Ik ben er achter gekomen dat ik (net als heel veel andere melkveehouders) daar eigenlijk maar weinig van af weet. Raar is dat eigenlijk; dan ben je al 25 jaar boer en dan kom je er achter dat je van de processen die zich in die grond afspelen waar je ieder jaar weer op aan het werk bent eigenlijk maar weinig af weet. Op school en ook daarna op verschillende cursussen heb ik van alles geleerd over het verzorgen en voeren van koeien. Ook over bemesting, voerderwinning, fokkerij en economie. Maar hoe die bodem nu precies functioneert en vooral ook te verbeteren is daar weet ik eigenlijk te weinig van. Bemesten was oorspronkelijk niet zo moeilijk. Dierlijke mest was er genoeg en er was ook nog geen beperking op het gebruik daarvan. Daarnaast werd nog flink kunstmest bijgegooid. De bemestingsnormen zijn (terecht) echter steeds verder bijgesteld en de mestgift is dus verminderd. We zijn er achter gekomen dat we met minder mest nog steeds langdurige salmonellabesmetting en ganzen in de weideperiode. Op deze bedrijven wordt verse mest van 100 ganzen en mest uit de mestopslag van runderen onderzocht op salmonellabacteriën. Ook worden de blootstelling van runderen aan ganzenmest en de bedrijfsvoering in kaart gebracht met een korte enquête. Veehouders die mogelijk aan de selectiecriteria voor dit onderzoek voldoen zullen hiervoor door de zuivelondernemingen worden benaderd. dezelfde of zelfs hogere opbrengsten kunnen halen. Door de hoge (kunst) mestgiften hadden we in feite een zeer lager N-efficiëntie. De huidige bemestingsnormen zijn echter zo scherp dat het steeds moeilijker wordt hiermee optimaal te bemesten en zowel kwalitatief als kwantitatief goede opbrengsten te behalen. Het wordt daarom steeds belangrijker om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Het blijkt dat een gezonde bodem met een hoog organisch stofgehalte en een actief bodemleven in staat is veel meer voedingstoffen voor de plant beschikbaar te stellen. In feite, zeggen de deskundigen, moet je niet de plant voeden, maar de bodem. De bodem zorgt er dan weer voor dat de planten gevoed worden. Door het bodemleven te stimuleren komt er meer structuur in de grond en kunnen de gewassen dieper wortelen. Dit geeft ook een betere ontwatering, een betere capillaire opstijging en voorkomt mineralenverlies. Door de koeien meer structuur en minder eiwit te voeren, verbetert de kwaliteit van de mest en daarmee ook weer de kwaliteit van de bodem. Omdat mest injecteren slecht voor het bodemleven blijkt te zijn zou bovengronds uit rijden beter zijn, maar dat zal voorlopig nog niet kunnen. Gelukkig zijn er ook hulpmiddelen om het bodemleven te stimuleren. Sinds vorig jaar gebruik ik hiervoor toevoegmiddelen, zowel op de grond als in de mest. Hoe de uitwerking in de grond is kan ik nog niet zeggen, maar dat het invloed heeft op de mest is afgelopen winter al duidelijk gebleken. De mest is veel homogener en ondanks dat ik in de stal niet kan mixen, kon ik zelfs de mest van het jongvee zonder problemen overpompen naar de grote mestput. Dit ging voorgaande jaren wel even wat moeilijker. Nu maar afwachten wat het effect op de bodem, het gras, de maïs en de koeien is. Als het lukt om met nog minder input toch hoge opbrengsten te blijven halen is de melkveehouderij nog weer een stukje duurzamer geworden. Hans Geurts, voorzitter NMV 7

8 21 mei Agenda NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Tabaksland 73, 4031 MH Ingen tel / fax Contactpersonen NMV Invullen gecombineerde opgave Denkt u aan het invullen van de gecombineerde opgave?! Houd er rekening mee dat wanneer u de percelen digitaal (en wellicht met GPS) wilt inleveren de percelen niet groter kunnen worden ingetekend dan dat ze bij Dienst Regelingen geregistreerd staan. Zoals in de vorige Koebont al aangegeven, geldt hierbij hetzelfde als voor intekenen met de hand: kleinere maten zullen direct door DR worden geaccepteerd, grotere niet! Vacature NMV Onlangs heeft Eric Bals, secretarieel medewerker/adviseur van de NMV, om hem moverende redenen een andere betrekking geaccepteerd. In een vergadering van het landelijk bestuur heeft hij afscheid van de bestuurders genomen. Ook hierbij willen wij Eric nog nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet en inbreng bij de NMV. Eric was een zeer betrokken NMV-medewerker. Op dit moment is de NMV nog op zoek naar een nieuwe secretarieel medewerker. De vacature is inmiddels te lezen op Agriholland.nl en op de site van de NMV. Sollicitaties (met CV) kunnen nog naar het secretariaat gezonden worden tot 10 mei aanstaande. We hopen op zeer korte termijn een nieuwe medewerker te vinden en u daarvan op de hoogte te kunnen stellen. Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Ronald van der Scheer, Kamperveen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Resnwoude, MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Holland-West: Ard van der Harg, Pijnacker, Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Pieter Sommers, Elsendorp, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan! Wie nu lid wordt, kan kiezen uit een welkomstgeschenk: ontvang één van de prachtige De faire melk doeken gratis of kies voor een blauwe overall met op het voorzakje het logo van de NMV en op het achterpand: Inkomen, daar draait t om. Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met één van de wel komstgeschenken. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. De overalls zijn ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk.

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa

Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Nieuwsbrief december 2007 European Milk Board Oostenrijk Oostenrijk maakt gestadig vorderingen de melkveehouders bij elkaar te brengen,

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

http://www.europeanmilkboard.org

http://www.europeanmilkboard.org Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier MELK-NIEUWS http://www.europeanmilkboard.org Beste melkveehouders en geïnteresseerden, Al decennia lang, hebben boeren in de EU terecht - geklaagd

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 1 Nog niet zo lang geleden had je als boer te maken met een melkquotum. Een melkquotum betekent dat je een maximale hoeveelheid

Nadere informatie

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU MARKT- en PRIJSBELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid beoogt o.a. de agrarische bevolking een redelijk inkomen te verschaffen en de consumenten te verzekeren

Nadere informatie

NMV-visie toekomstig zuivelbeleid

NMV-visie toekomstig zuivelbeleid NMV-visie toekomstig zuivelbeleid Nederlandse Melkveehouders Vakbond Tabaksland 73 4031 MH Ingen Tel.: 0344 655336 Fax: 0344 655221 E-mail: info@nmv.nu Internet: www.nmv.nu NMV-visie toekomstig zuivelbeleid

Nadere informatie

Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8

Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8 Markt en overheid bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V/1: 7 en 8 De markt, marktsector en particuliere sector het zijn alle drie benamingen die

Nadere informatie

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV

De faire melk centraal thema tijdens ALV NMV n u m m e r 156 n o v. 2 0 1 0 Afscheid Marion Logtenberg Om statutaire redenen zal Marion Logtenberg, na een periode van zeven jaar, aftreden als Dagelijks Bestuurslid. Hiermee neemt de NMV afscheid van

Nadere informatie

Melk nieuws. Nieuwsbrief juni 2010. http://www.europeanmilkboard.org. Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Melk nieuws. Nieuwsbrief juni 2010. http://www.europeanmilkboard.org. Beste melkveehouders en geïnteresseerden, Melk nieuws http://www.europeanmilkboard.org Nieuwsbrief juni 2010 Beste melkveehouders en geïnteresseerden, Bij gesprekken, gehouden in de Belgische stad Nijvel in de buurt van Brussel op 10 mei 2010,

Nadere informatie

Kunstkoeien met een reële boodschap

Kunstkoeien met een reële boodschap Eerlijke melkprijzen voor een duurzame zuivelproductie in Europa Nieuwsbrief november 2007 European Milk Board Kunstkoeien met een reële boodschap Faironika Wie is Faironika? Faironika is een kunstkoe

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie

NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie n u m m e r 152 j u n i 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d NMV teleurgesteld over toestemming overname Alpuro door VanDrie De NMV is teleurgesteld

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Groeiende vraag Stabiele vraag Dalende vraag Positief effect op garantieprijs Negatief effect op garantieprijs

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Sectorupdate: Nederlandse zuivelkolom in internationaal perspectief

Rabobank Food & Agri. Sectorupdate: Nederlandse zuivelkolom in internationaal perspectief Sectorupdate: Nederlandse zuivelkolom in internationaal perspectief De zuivelmarkt verandert in rap tempo. Het afschaffen van het melkquotum in Europa is slechts één van de ingrijpende mondiale ontwikkelingen.

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory nummer 195 mei 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory In dit nummer: - Meldpunt klachten Deutsche Bank nu voor alle renteswaps klachten - Wandelen

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga Vraag In de laatste zes maanden was er steeds zoveel slecht nieuws over de economische groei, dat dit de consumptiegroei deed stagneren. In de

Nadere informatie

Melk nieuws. Nieuwsbrief november 2010. http://www.europeanmilkboard.org. Beste melkveehouders en melkveehoudsters, beste geïnteresseerden,

Melk nieuws. Nieuwsbrief november 2010. http://www.europeanmilkboard.org. Beste melkveehouders en melkveehoudsters, beste geïnteresseerden, Melk nieuws http://www.europeanmilkboard.org Nieuwsbrief november 2010 Beste melkveehouders en melkveehoudsters, beste geïnteresseerden, Om onze belangen in Brussel en op Europees niveau beter te kunnen

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Wervelkatern. Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing? juni 2007. en Verantwoorde Landbouw Werkgroep voor een Rechtvaardige

Wervelkatern. Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing? juni 2007. en Verantwoorde Landbouw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw Werkgroep voor een Rechtvaardige Wervelkatern Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing? Wervel vzw juni 2007 Vooruitgangstraat 333b9 1030 Brussel 02/203 60

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER MELKPRIJZEN Toelichting melkprijzen november Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in november 33,23 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging

Nadere informatie

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor?

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Erwin Wauters Senior Onderzoeker Melle, 27 maart 2015 WAT IS DE VRAAG EIGENLIJK Wat na de quota Wit goud of zwarte sneeuw?* De meningen

Nadere informatie

Handboek snijmaïs. 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs...

Handboek snijmaïs. 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs... 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs... 10 6 1 Inleiding Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij.

Nadere informatie

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan nummer 193 maart 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan In dit nummer: - Inspirerende Voedsel Anders Conferentie - De NMV wordt lid van

Nadere informatie

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie!

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie! Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk!? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari 2017 Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Ruwvoerproductie en economie! KLW Actualiteit: Managementinstrument

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

De Zuivelmarkt. Zuivelverwerkers zoeken biologische melk. Veehouders gezocht voor vraagmarkt

De Zuivelmarkt. Zuivelverwerkers zoeken biologische melk. Veehouders gezocht voor vraagmarkt De Zuivelmarkt Veehouders gezocht voor vraagmarkt Zuivelverwerkers zoeken biologische melk Nederland produceert ongeveer 125 miljoen liter biologische melk. De vraag naar biologische zuivel neemt fors

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand

Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand n u m m e r 163 j u n i 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Fosfaatuitscheiding verlagen moet eerlijk en met gezond verstand Fosfaat wordt steeds meer

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

De bodem is van ons allemaal

De bodem is van ons allemaal Congres Bodem Anders! De bodem is van ons allemaal Openingsspeech 20 maart 2015 Beste mensen, Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag de aftrap te mogen geven. Deze kans laat ik niet onbenut

Nadere informatie

Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs

Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs Werkboek van: Den Haneker Educatie Streekonderwijs Inhoud Inhoud... 2 1. De Melkveehouderij in onze streek... 3 1.1 Onze streek... 3 1.2 Wat is veen?... 3 1.3 Boeren vanaf het begin... 3 1.4 Koeien melken...

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Wat kost de melk? 0,45. Melkproductiekosten in Nederland. Nederland

Wat kost de melk? 0,45. Melkproductiekosten in Nederland. Nederland Wat kost de melk? Melkproductiekosten in Nederland Nederland 0,45 2014 Dutch Dairymen Board Alle rechten zijn voorbehouden aan de Dutch Dairymen Board. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm en op welke

Nadere informatie

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine,

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine, Een rondje regio... Ko-Kalf Nou kan ik wel een hele Blonde d Aquitaine, maar daar zit je ook niet middag blijven praten over op te wachten! Een plek waar het zo rustig is, als in de stal van boerenbedrijf

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Speech. Dames en heren, excellenties,

Speech. Dames en heren, excellenties, Speech Door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de conferentie over antimicrobiële resistentie op 9 en 10 februari in Amsterdam. Dames en heren, excellenties, Welkom in onze hoofdstad

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

European Milk Board. Nieuwsbrief mei 2008. EMB nieuwsbrief mei 2008. Fair milk prices for a sustainble dairy production in Europe

European Milk Board. Nieuwsbrief mei 2008. EMB nieuwsbrief mei 2008. Fair milk prices for a sustainble dairy production in Europe EMB nieuwsbrief mei 2008 European Milk Board Fair milk prices for a sustainble dairy production in Europe Nieuwsbrief mei 2008 Marktvraag rechtzetten onderhandelen op gelijke voet Het schijnt dat de zuivelindustrie

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier MELK-NIEUWS http://www.europeanmilkboard.org Beste melkveehouders en geïnteresseerden, EMB Niewsbrief februari 2013 Een nieuw jaar is begonnen.

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Agricultural and Rural Convention

Agricultural and Rural Convention Melk nieuws http://www.europeanmilkboard.org Nieuwsbrief oktober 2010 Beste boeren, boerinnen en geïnteresseerden, Brussel, Lübeck, Parijs EU-Landbouwcommissaris Dacian Cioloş treft overal ARC. Deze afkorting

Nadere informatie

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. DE ZUIVELSECTOR > Inleiding In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief De Nederlandse melkveehouderij is, samen met de toeleverende en verwerkende industrie,

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Nacht van Brussel 2012

Nacht van Brussel 2012 n u m m e r 179 d e c. 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Oorzaken van melkprijsschommelingen in Nieuw Zeeland. Notitie in het kader van het onderzoek Melken in de Nieuwe Realiteit. 1.

Oorzaken van melkprijsschommelingen in Nieuw Zeeland. Notitie in het kader van het onderzoek Melken in de Nieuwe Realiteit. 1. Oorzaken van melkprijsschommelingen in Nieuw Zeeland Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group van Wageningen UR Mark Voorbergen, Rabobank Nederland Aart van der Ham, Landbouw Economisch Instituut van Wageningen

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Mastitis en de vrije markt. Henk Hogeveen

Mastitis en de vrije markt. Henk Hogeveen Mastitis en de vrije markt Henk Hogeveen Wat kunt u van mij verwachten Denken in een tijd zonder quotum Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten En nu zonder quotum Oude denken Productiecapaciteit

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Kalverhouderij website ABN-AMRO 19 mei 2016 Algemene prognose Minder kalveren, maar meer rosévlees

Kalverhouderij website ABN-AMRO 19 mei 2016 Algemene prognose Minder kalveren, maar meer rosévlees Kalverhouderij website ABN-AMRO 19 mei 2016 De kalverhouderij is opgedeeld in twee segmenten; witvlees en rosévlees (jong of oud) kalveren. In hun opbrengsten zijn met name witvlees-kalverhouders sterk

Nadere informatie

Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord

Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord nummer 190 dec. 2013 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Geen draagvak bij boeren en jagers voor ganzenakkoord In dit nummer: - Verslag Algemene Ledenvergadering EMB - Droogzetten? Richtlijn nu

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2014

MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2014 MELKPRIJSVERGELIJKING JANUARI 2014 (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller DMK (Nordmilch) Arla

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven.

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven. Technisch efficiënt boven lage kosten 31/12/2015 Inleiding Ilvo deed op basis van anonieme Liba-boekhouddata een onderzoek naar technische en economische efficiëntie op melkveebedrijven. - Het hoofdbesluit

Nadere informatie

En de boerin uit Namibië? (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

En de boerin uit Namibië? (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) En de boerin uit Namibië? (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In een rollenspel ervaren de deelnemers de invloed van beleidsbeslissingen in het ene land op het leven van mensen in een ander land. De meerderheid

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede berichten. Nummer 3, maart 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede berichten. Nummer 3, maart 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo laten Nederlandse panelcijfers zien dat de consumptie van paprika in Nederland toeneemt. Verder vragen wij uw aandacht voor

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2014

MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2014 MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2014 (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller DMK (Nordmilch) Arla

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

Melken in de Nieuwe Realiteit. Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad

Melken in de Nieuwe Realiteit. Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad Melken in de Nieuwe Realiteit Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad Wat is de Nieuwe Realiteit? Zicht op afschaffing melkquotering in 2015, hoe anticiperen? Sterkere melkprijsfluctuaties,

Nadere informatie

Toekomstperspectieven Vlaamse melkveehouderij. Studiedag KBC AVEVE SBB. Aalter Grobbendonk

Toekomstperspectieven Vlaamse melkveehouderij. Studiedag KBC AVEVE SBB. Aalter Grobbendonk Toekomstperspectieven Vlaamse melkveehouderij Studiedag KBC AVEVE SBB Aalter 6.11.2014 Grobbendonk 13.11.2014 Renaat Debergh Belgische Confederatie Zuivelindustrie (BCZ) Inhoud 1. Zuivelmarkt : wereldgebeuren

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in mei 2017 met 0,7%. Voor de tweede maand op rij nam het volume af, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Tot en met mei lag het volume

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

Melk nieuws. Nieuwsbrief december 2010. http://www.europeanmilkboard.org. Geachte melkveehouders, geachte lezers,

Melk nieuws. Nieuwsbrief december 2010. http://www.europeanmilkboard.org. Geachte melkveehouders, geachte lezers, Melk nieuws http://www.europeanmilkboard.org Nieuwsbrief december 2010 Geachte melkveehouders, geachte lezers, De Europese Commissie (EC) heeft zijn voorstellen voor het hervormen van het Europese landbouwbeleid

Nadere informatie

Kringlooplandbouw: Meer verdienen met aandacht voor het natuurlijk systeem. Linda van der Weijden

Kringlooplandbouw: Meer verdienen met aandacht voor het natuurlijk systeem. Linda van der Weijden Kringlooplandbouw: Meer verdienen met aandacht voor het natuurlijk systeem Linda van der Weijden Opzet Inhoud: Hoe ontwikkel je met het natuurlijk systeem? Proces: Hoe pakken we dat aan? 2 Wat is kringlooplandbouw?

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Product-info Aubergine

Product-info Aubergine Product-info Aubergine PT 2009 / 58 Oktober 2009/ Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Aubergine Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist Telefoon 079-3470662

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden?

Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden? Resultaten met functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen vanuit project Boeren en Agrobiodiversiteit.. Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden? Jan de Wit Louis Bolk Instituut 1 Biodiversiteit?

Nadere informatie