Young Professional Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Young Professional Program"

Transcriptie

1 Young Professional Program Bekijk de video

2 2 Inhoud Netontwikkeling Visie 2050 p.4 Grensoverschrijdende projecten p.8 Oplossen capaciteitsknelpunten p.12

3 3 Werken met interconnectoren p.18 Noordwesteuropese energiemarkt p.22 Spannings- en blindvermogen p.26

4 4 Netontwikkeling Visie 2050 Na het afronden van mijn afstudeeropdracht bij TenneT voor mijn studie elektrotechniek, ben ik gaan werken op de afdeling Corporate Asset Owner (CAS). Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de lange termijn netontwikkeling. Bij CAS heb ik me bezig gehouden met de Visie TenneT maakt lange termijn visies om ervoor te zorgen, dat de investeringen die in het netwerk worden gedaan ook nuttig zijn voor de toekomst. Dat is hard nodig, want een nieuwe verbinding kost miljoenen en gaat minimaal 50 jaar mee. Er is al eerder een dergelijke studie gedaan, maar in overleg besloten we dat we het op een andere manier wilden aanpakken. Ik ben aan de slag gegaan om een aantal scenario s voor de Europese landen te maken. Deze scenario s heb ik in een model gecombineerd met historische data over de opwekking van energie door windmolens en zonnecellen. Hierdoor kunnen we nu per land en per uur de hoeveelheid opgewekte energie bepalen en vergelijken met andere landen in de Europese Unie. Door de combinatie van landspecifieke vraag en aanbod en meerdere scenario s kun je verschillende effecten analyseren. Zo heb ik gekeken naar hoeveel energie landen met elkaar gaan uitwisselen, en tussen welke landen de grootste hoeveelheden uitgewisseld gaan worden. Verder heb ik me gericht op de opslagbehoefte voor landen individueel en wanneer de EU-landen als één samenwerken, en wat het

5 5 Profiel Naam Arno Haverkamp Leeftijd 27 jaar Studie Electrical Engineering aan de TU/e

6 6 Na het afronden van mijn afstudeeropdracht bij TenneT voor mijn studie elektrotechniek, ben ik gaan werken op de afdeling Corporate Asset Owner (CAS). Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de lange termijn netontwikkeling. Bij CAS heb ik me bezig gehouden met de Visie TenneT maakt lange termijn visies om ervoor te zorgen, dat de investeringen die in het netwerk worden gedaan ook nuttig zijn voor de toekomst. Dat is De dynamiek in de energiemarkt maakt TenneT een geweldig bedrijf om bij te werken hard nodig, want een nieuwe verbinding kost miljoenen en gaat minimaal 50 jaar mee. Er is al eerder een Visie TenneT De maatschappij heeft gekozen voor de grootschalige invoering van hernieuwbare energie. De opwekking van deze energie zorgt voor grote veranderingen in de dynamiek van de elektriciteitsvoorziening. Tegelijkertijd worden we steeds afhankelijker van elektriciteit. Dit vereist dat de leveringszekerheid voortdurend op peil wordt gehouden. Om deze ontwikkelingen bij te benen, moet de Europese elektriciteitsmarkt verder integreren Een goede marktinrichting, innovatie in techniek en bedrijfsvoering, oplossingen voor de opslag van elektriciteit en voldoende netcapaciteit zijn allemaal van belang om vraag en aanbod over de grenzen in balans te kunnen houden.

7 7 dergelijke studie gedaan, maar in overleg besloten we dat we het op een andere manier wilden aanpakken. Ik ben aan de slag gegaan om een aantal scenario s voor de Europese landen te maken. Deze scenario s heb ik in een model gecombineerd met historische data over de opwekking van energie door windmolens en zonnecellen. Hierdoor kunnen we nu per land en per uur de hoeveelheid opgewekte energie bepalen en vergelijken met andere landen in de Europese Unie. Door de combinatie van land- specifieke vraag en aanbod en meerdere scenario s kun je verschillende effecten analyseren. Zo heb ik gekeken naar hoeveel energie landen met elkaar gaan uitwisselen, en tussen welke landen de grootste hoeveelheden uitgewisseld gaan worden. Verder heb ik me gericht op de opslagbehoefte voor landen individueel en wanneer de EU-landen als één samenwerken, en wat het effect van een enorme stijging van Arno Haverkamp

8 8 Grensoverschrijdende projecten Mijn eerste opdracht was bij Offshore, een deels Duitse afdeling. Offshore houdt zich bezig met megaprojecten om de windmolenparken voor de Duitse Noordzeekust aan te sluiten, door het bouwen van stopcontacten in zee. Het was mijn taak om binnen negen verschillende deelgebieden de processen en procedures voor kennisoverdracht en opslag te verbeteren. Dit heb ik aangepakt door eerst in kaart te brengen wat er binnen deze groepen al aan kennisoverdracht gedaan werd. Als volgende stap heb ik in overeenstemming met de specialisten en hun managers een proces uitgedacht, hoe kennis het beste gedeeld en hergebruikt kan worden binnen deze afdeling. Dit proces wordt nu gebruikt. Mijn huidige opdracht voer ik uit in Duitsland, op de afdeling System Operations. Onder deze afdeling vallen de controlecentra waar de dagelijkse stabiliteit van het net in de gaten wordt gehouden, en een tak die waarborgt dat het net ook in de toekomst stabiel kan worden beheerd. Ik begeleid hier een project dat de (minimaal dagelijkse) berekening van de transportcapaciteiten over grensoverschrijdende verbindingen automatiseert. Door dit uit te rekenen kan dagelijks de maximale transmissiecapaciteit ter beschikking worden gesteld aan de markt. Iets wat door de Europese integratie van de energiemarkt en invoer van duurzame energieën belangrijk is. Binnen dit project zorg ik ervoor dat technische documenten en contracten voldoen aan de eisen van mijn afdeling

9 Profiel Naam Leeftijd Studie Allard de Winter 27 jaar Bachelor Elektrotechniek, Master Management of Technology aan de TU Delft 9

10 10 en dat collega s het juiste werk aanleveren. Verder verzorg ik de communicatie met collega s binnen en buiten het project, stuur ik de samenwerking met een externe contractor aan en zorg ik voor het opstellen van projectdocumentatie. Het bijwonen van discussies van specialisten over hun vak is zeer interessant In mijn eerste opdracht werkte ik al veel samen met Duitse collega s. Dat beviel zo goed dat ik mijn tweede opdracht volledig in Duitsland wilde doen. Ik woon nu voor acht maanden in Bayreuth, in de buurt van ons Duitse hoofdkantoor. Dat is niet alleen goed voor mijn Duits, maar ook voor andere vaardigheden. Bij het projectmanagement komt de Prince2-cursus die ik gevolgd heb goed van pas. En er zijn door de Energiewende zoveel ontwikkelingen gaande, dat je hier elke dag wel iets bijleert. In dit project vind ik het erg interessant dat ik van zoveel verschillende facetten iets meekrijg. Ik kan ervaren hoe de oplossing er technisch uit komt te zien, ik heb contact met de Tsjechische softwareleverancier en ik werk samen met TenneT in Nederland. Het is heel veelzijdig. In mijn eerste opdracht zag ik al hoeveel tijd en geld TenneT steekt in het uitbreiden, behouden, maar ook delen van kennis. Het was immers mijn taak dat in kaart te brengen. Kennis van eerdere projecten wordt zoveel mogelijk hergebruikt in toekomstige projecten. Daarnaast krijg ik de kans om vergaderingen bij te wonen van specialisten die over een vakgebied discussiëren; zeer interessant voor mij! Ik heb met veel plezier samengewerkt met Duitse collega s, dus het is erg leuk dat ik nu in Duitsland het Young Professionals Program kan voortzetten. Allard de Winter

11 11

12 12 Oplossen capaciteitsknelpunten Mijn eerste project was bij Asset Management - Netstrategie. Hier heb ik een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar Dynamic Line Rating, als oplossing voor een toekomstig capaciteitsknelpunt op een 150 kv-verbinding in Noord-Nederland. Het capaciteitsknelpunt zal ontstaan door volledige ontsluiting van Windpark Wieringermeer. Dynamic Line Rating is een voorbeeld van hoe TenneT zoekt naar enerzijds minimale maatschappelijke kosten en anderzijds maximale facilitering van windenergie op onze hoogspanningsnetten. Windturbines draaien maar een klein percentage van het jaar op vol vermogen en het net uitbreiden enkel om deze piekmomenten op te kunnen vangen is erg kostbaar voor de maatschappij. De capaciteit van een hoogspanningslijn is onder andere afhankelijk van de koeling op de lijn, welke bepaald wordt door de actuele weersituatie en met name de wind. In de studie heb ik onderzocht of er voldoende lijnkoeling is om, ook bij grote windenergie-invoeding vanuit de Wieringermeer, de noodzakelijke capaciteit te kunnen faciliteren. Voor mijn tweede opdracht wilde ik graag minder individueel aan de slag maar echt meewerken op een afdeling. Dit is mogelijk bij de stafafdeling Grid Service - Development; een nieuwe afdeling met als doel de business unit Grid Service efficiënter te maken en verschillende procesoptimalisaties door te voeren. Ik zit nu in een totaal andere rol dan tijdens mijn eerste opdracht. Het is

13 Profiel Naam Leeftijd Studie Anouk Tummers 27 jaar Bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement, Master Science & Innovation Management aan de Universiteit Utrecht 13

14 14 veel meer procesgericht. Doordat de afdeling nieuw is, is deze ook erg dynamisch. Als ik niet oplet, word ik voor veel taken ingezet en stapelt het werk zich op. Ik heb moeten leren Het is heel waardevol om te kunnen werken op verschillende plekken binnen de organisatie om bewuster naar mijn werkpakket te kijken, en specifiek te vragen hoe een taak moet worden uitgevoerd en wanneer het afgerond moet zijn. Tijdens de eerste opdracht heb ik ervaren dat het onderzoek voor sommige mensen niet dezelfde prioriteit en belangen kende dan voor mij. Ik moest de verschillende stakeholders zien te bewegen om de juiste input te leveren binnen mijn planningstermijn. Daarvoor moest ik leren om actief contact te onderhouden en verwachtingen duidelijk te maken. Daarnaast heb ik geleerd dat het goed is om regelmatig een stapje terug te doen, weg van de inhoud en het resultaat, om te kijken naar het proces. Soms is het niet de juiste weg om koste wat het kost het geplande resultaat te willen halen, maar is het beter om de doelstelling bij te stellen op basis van nieuwe inzichten. In de tweede opdracht ben ik bezig met procesoptimalisatie. Ik merk dat verandering vaak gepaard gaat met weerstand en emoties. Het is soms lastig feiten boven tafel te krijgen en te identificeren hoe een proces nu daadwerkelijk verloopt. Door lastige gesprekken te evalueren en te De merkwaarden van TenneT: Verantwoordelijk Betrokken Verbonden

15 15 bespreken met meer ervaren collega s gaat dit me steeds beter af. Binnen TenneT zijn er ruimschoots mogelijkheden om aan interessante en uitdagende projecten te werken. Ik merk hoe waardevol het is om op verschillende plekken in de organisatie werkzaam te zijn. Enerzijds omdat je de bedrijfsprocessen en belangen van verschillende business units leert kennen. Anderzijds omdat je snel een netwerk binnen het bedrijf opbouwt, waardoor je sneller en gemakkelijker aan informatie komt en dingen voor elkaar krijgt. Daarnaast zijn er de externe trainingen die bij het Young Professional Program horen. Deze zijn vaak confronterend, maar daardoor erg interessant en leerzaam. Anouk Tummers

16 16 Uitwisseling Nederlandse en Duitse Young Professionals - april 2014

17 17

18 18 Werken met interconnectoren In mijn eerste project heb ik het aansluitbeleid geschreven, op basis waarvan TenneT bepaalt waar en hoe een klant wordt aangesloten. Als tweede opdracht voer ik een haalbaarheidsstudie uit naar een gelijkstroom interconnector. Gelijkstroomverbindingen zijn in staat om grote hoeveelheden energie met minimale verliezen over lange afstanden te transporteren. Wanneer een dergelijke High Voltage Direct Current (HVDC) verbinding twee landen met elkaar verbindt, spreken we over een Direct Current Interconnector. Een interconnector stelt markten in staat om energie uit te wisselen. Dit vergroot de leverings- zekerheid in beide landen en helpt de markten verder te integreren. Deze marktintegratie is zeer belangrijk vanuit Europees oogpunt en een belangrijke facilitator voor het mogelijk maken van grootschalige, duurzame energieopwekking. Ik onderzoek of we zo n interconnector kunnen maken. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit, we gaan nu verkennen of andere partijen interesse hebben om samen een nieuwe interconnector te ontwikkelen. Het gaat al snel om een investering van miljoen. Ik vind het prachtig om aan het begin te staan van zo n enorm project. Mijn opdracht verloopt goed! Ik ben voor deze opdracht wel echt op mijzelf aangewezen. Dat vereist natuurlijk een grote mate van zelfstandigheid, maar ik kan gelukkig altijd mijn ervaren collega s om hulp

19 Profiel Naam Niek de Groot Leeftijd 29 jaar Studie Systems Engineering, Policy Analysis, Management aan de TU Delft 19

20 20 vragen. Naast dit project pak ik wat kleinere opdrachten op binnen de afdeling. Zo raak ik betrokken bij de andere medewerkers en hun taken, en leer ik interessante dingen die ik direct kan toepassen op mijn eigen Mijn opdracht staat aan de basis van een mógelijke investering van 900 miljoen onderzoek. Mijn manager heeft echt oog voor mijn leerproces. Ik mocht bijvoorbeeld meeschrijven aan het jaarplan van de afdeling en aanschuiven bij het projectmanagersoverleg. Inhoudelijk heb ik veel geleerd over de technische, economische en reguleringsvraagstukken met betrekking tot interconnectoren. Daarnaast heb ik inzicht gekregen in wat er voor nodig is om dit soort projecten te initiëren, en leer ik veel over het management van grote projecten. Puur praktisch, maar ook politiek. TenneT is een bedrijf met veel mogelijkheden voor Young Professionals. Je merkt dat het transportnet een belangrijke rol speelt in de energietransitie en dat zorgt voor een flink aantal grote projecten en nieuwe verantwoordelijkheden. TenneT is in korte tijd erg gegroeid en dat zorgt ook wel voor groeistuipen. Doordat het een gereguleerd bedrijf is, moeten beslissingen op een zorgvuldige manier genomen worden, zodat ze achteraf zijn uit te leggen aan de toezichthouder. Dit betekent dat het soms langer kan duren voordat ergens een beslissing over wordt genomen. Dat zorgt voor uitdagingen, maar zeker ook voor kansen voor jonge enthousiaste medewerkers. Niek de Groot

21 TenneT is de eerste grensoverschrijdende TSO 21

22 22 Noordwesteuropese energiemarkt Voor mijn eerste project werd ik geplaatst op de afdeling System Operations, waar ik mij bezig heb gehouden met Phasor Measurement Units (PMU s). Een PMU is een meetinstrument dat gesynchroniseerd is met de GPS, waardoor simultaan realtime meetgegevens van verschillende onderstations beschikbaar zijn. Een PMU maakt deel uit van een groter systeem: de Wide Area Monitoring System (WAMS). Binnen TenneT wil men de WAMS gaan gebruiken voor het (tijdig) detecteren van power system oscillaties. Gedurende mijn project heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het inrichten van het systeem, zodat het juiste meldingen genereert bij het optreden van oscillaties (frequentieschommelingen) in het netwerk. Na mijn project bij System Operations wilde ik graag mijn horizon verbreden, door voor mijn tweede opdracht te kiezen voor een minder technisch project. Ik ben gestart als Regulatory Analyst bij BritNed Development Limited. BritNed is een joint venture tussen TenneT Holding B.V. (de moedermaatschappij van TenneT TSO) en de Engelse National Grid Holdings. Ik ben voornamelijk bezig om de implicaties van Europese wetgeving vanuit een technisch perspectief te analyseren voor de business. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met een high level impact analyse van de Europese Netwerk Codes. Deze Netwerk Codes zijn een set van regels met als doel de harmonisatie, integratie en

23 Profiel Naam Vinay Sewdien Leeftijd 23 jaar Studie Electrical Engineering aan de KU Leuven/TU Delft 23

24 24 efficiëntie van de Europese energiemarkt te faciliteren. Ik analyseer de codes en beschrijf in hoofdlijnen hoe onze business-processen aangepast moeten worden, zodat BritNed voldoet aan al deze codes. Ik reis regelmatig naar Engeland, Tsjechië en België Mijn opdracht is erg veelzijdig. Voor de implementatie van bijvoorbeeld de Transparency Regulation moet ik frequent reizen naar Engeland, Tsjechië (waar onze IT-leverancier zit) en Brussel. Voor de analyse van de codes ben ik voortdurend in gesprek met collega s zowel binnen als buiten de BritNed-organisatie. Uiteindelijk zal BritNed mijn analyse gebruiken om gedetailleerde projecten te definiëren voor het aanpassen van de business-processen. Ik vervul ook de rol van Technical Secretary voor het management team (MT) en de Risk and Compliance Committee van BritNed. In deze hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de meetings en het opstellen van de notulen en acties die voortvloeien uit discussies gedurende deze meetings. Door de veelzijdigheid leer ik heel

25 25 veel. Dankzij mijn deelname aan de vergaderingen van het MT en de Risk and Compliance Committee krijg ik in relatief korte tijd een veel beter beeld van de zaken die zich afspelen binnen de wereld van een TSO. Ik heb veel vrijheid om zelf invulling te geven aan het Young Professional Program. Daarom heb ik voorafgaand aan mijn tweede opdracht ook gesprekken met verschillende afdelingshoofden gevoerd. Dat je die ruimte krijgt is heel prettig. De grootte van de organisatie en verschillende business units zijn uiteraard ook voordelig. In januari 2015 loopt mijn project bij BritNed af. Dan is het alweer tijd voor een nieuwe uitdaging: acht maanden aan de slag bij Asset Management! Vinay Sewdien TenneT in de keten

26 26 Spannings- en blindvermogen In mijn project heb ik me verdiept in de verschillende aspecten van spannings- en blindvermogen huishouding. Een technisch zeer complex onderwerp waarbij ik mijn elektrotechnische achtergrond goed kon gebruiken. Ik deed onderzoek naar de primaire spanningsregeling op productie-eenheden, hoe deze is geïmplementeerd en hoe we hiermee in de toekomst moeten omgaan wanneer er steeds meer duurzame opwekking komt. Daarnaast werk ik aan een behoefteraming voor blindvermogen. Wanneer er namelijk kan worden ingespeeld op een mogelijk toekomstig tekort aan compensatiemiddelen, om de netspanning binnen de veilige grenzen te houden, kan er tijdig actie worden ondernomen. Ik heb hiervoor een applicatie ontwikkeld die deze behoefteraming geautomatiseerd kan opstellen en een beter inzicht kan geven in welke periode er in welk deel van het net een bepaalde restbehoefte aan blindvermogen bestaat. Op basis van deze resultaten kan bijvoorbeeld worden besloten om een blindvermogen-contract te sluiten met een productie-eenheid om extra blindvermogen te borgen. Het resultaat van mijn onderzoek is goed ontvangen door mijn collega s en leidinggevende. Tijdens het onderzoek heb ik hen er zoveel mogelijk bij betrokken om tot een goede oplossing te komen. Zo is de controle op de naleving van de primaire spanningsregeling op productie-eenheden verscherpt. Verder wordt mijn applicatie voor de behoefteraming van blindvermogen hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor het

27 Profiel Naam Leeftijd Studie Wesley Snoeren 25 jaar Electrical Engineering aan de TU/e 27

28 28 opzetten van een nieuw project, met als doel om deze applicatie te integreren binnen het huidige proces. Gedurende mijn tijd bij deze afdeling heb ik vooral geleerd het belang van een oplossing te plaatsen binnen de Je krijgt de vrijheid om dingen te doen die je echt interessant vindt organisatie en hierop actief te sturen. Een oplossing bedenken is één, maar anderen ervan overtuigen deze te gebruiken of te implementeren binnen een bedrijfsproces is punt twee. Hierbij is het tijdig betrekken van de eindgebruiker noodzakelijk om tot succes te komen. Tijdens mijn eerste opdracht heb ik TenneT leren kennen als een bedrijf, op een prachtige locatie, met een zeer open cultuur. Hier kun je jezelf zijn en worden je eigen mening en inzichten erg gewaardeerd. Dit zorgt ervoor dat je je al snel thuis voelt en als gelijkwaardige gesprekspartner wordt behandeld. Daarnaast zorgt dit ervoor dat je zelf de regie in handen kunt nemen, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak. Zo ervaar ik voldoende vrijheid om de nadruk te leggen op die delen van mijn onderzoek die ik het meest waardevol of interessant vind. Daarnaast worden de Young Professionals betrokken bij de opzet van (externe) trainingen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Het Young Professional Program biedt daarbij heel veel kansen. Binnenkort stap ik over naar de afdeling Large Projects - cluster ZuidWest. Hier ga ik me bezig houden met het nieuwe engineerings-contract waarbij meer verantwoordelijkheid en werk bij de markt wordt gelegd. Een totaal andere omgeving dan waarin ik nu zit: meer projectgericht en minder technisch. Normaal was ik daar niet snel terecht gekomen, maar nu krijg ik de kans om daar te leren en andere competenties te ontwikkelen. Dat is voor mij de kracht van het Young Professional Program. Wesley Snoeren

29 29 Taken van een netbeheerder onze drie belangrijkste taken: Transportdiensten Aanleggen en onderhouden van een robuust hoogspanningsnet. Systeemdiensten Handhaven van het evenwicht tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Marktfacilitering Faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele elektriciteitsmarkt.

30 TenneT - november 2014 Bekijk de video

Young Professional Program

Young Professional Program Young Professional Program Bekijk de video 2 Inhoud Netontwikkeling Visie 2050 p.4 Grensoverschrijdende projecten p.8 Oplossen capaciteitsknelpunten p.12 3 Werken met interconnectoren p.18 Noordwesteuropese

Nadere informatie

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen Jaap Hagen TenneT in één oogopslag Enige grensoverschrijdende netbeheerder in Europa Hoofdkantoren in Arnhem en Bayreuth (Duitsland) Leveringszekerheid 99,9975% Efficiënt Robuust netwerk Geïntegreerd netbedrijf

Nadere informatie

Netaansluiting Windparken

Netaansluiting Windparken Netaansluiting Windparken Wouter van den Akker Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand:

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

TenneT in de energiemarkt

TenneT in de energiemarkt TenneT in de energiemarkt Klaas Hommes Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

Elke schakel even sterk

Elke schakel even sterk Ketenveiligheid voldoende op agenda van overheid en bedrijf? Ben Voorhorst TenneT Eerste grensoverschrijdende netbeheerder in Europa 22.000 km hoogspanningslijnen 41 miljoen eindgebruikers, ca. 3.000 medewerkers

Nadere informatie

TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie

TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie Arnhem, 13 maart 2015 TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie TenneT investeert EUR 2,3 miljard in 2014. Investeringsplan komende 10 jaar bedraagt circa EUR 20 miljard Underlying bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Energie & Vermogen. Kansen voor aangeslotenen. Martijn Ophuis. 26-mei-2015

Energie & Vermogen. Kansen voor aangeslotenen. Martijn Ophuis. 26-mei-2015 Kansen voor aangeslotenen Martijn Ophuis Onderwerpen Ancillary Services Kenmerken Make or Buy? Uitdagingen Systeemdiensten FCR - Primaire Reserve FRR Regel-, Reserve- en Noodvermogen Herstelvoorziening

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Onze mentaliteit. 16 merkwaarden. 2 Home. Bedrijfscode. Welke waarden bieden we? Kader van basisprincipes. Onze kernwaarden. De TenneT working.

Onze mentaliteit. 16 merkwaarden. 2 Home. Bedrijfscode. Welke waarden bieden we? Kader van basisprincipes. Onze kernwaarden. De TenneT working. TenneT De way of of working working way Profiel Profi el Visie Visie en en missie missie mentaliteit Bedrijfscode 1 1 Welke waarden bieden we? Kader van Openheid Openheid in in waar waar we we voor voor

Nadere informatie

TenneT. Strategie als netbeheerder op zee. Marco Kuijpers. Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015

TenneT. Strategie als netbeheerder op zee. Marco Kuijpers. Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015 TenneT Strategie als netbeheerder op zee Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015 Marco Kuijpers In deze presentatie TenneT in 20 seconden Netbeheerder op zee Stappen naar Net op zee Strategie TenneT

Nadere informatie

Position Paper. Interconnectoren

Position Paper. Interconnectoren Position Paper Interconnectoren 2 Position Paper TenneT Position Paper Interconnectoren De Europese elektriciteitsmarkt is sterk in ontwikkeling. Landsgrenzen worden steeds minder belangrijk. Het grensoverschrijdende

Nadere informatie

Systeemaspecten en Netintegratie. Ralph Hendriks (TU Delft, Siemens AG)

Systeemaspecten en Netintegratie. Ralph Hendriks (TU Delft, Siemens AG) Systeemaspecten en Netintegratie Ralph Hendriks (TU Delft, Siemens AG) Inhoud Systeemaspecten Balanshandhaving met wind Netintegratie Stand van de techniek Overzicht ontwerpaspecten Clusteren en combineren

Nadere informatie

Regulering inkoopkosten energie en vermogen

Regulering inkoopkosten energie en vermogen Reactie TenneT Jan-Paul Dijckmans Regulering inkoopkosten E&V Huidige regulering: 1. Budgetregulering met bonus malus en gedeeltelijke nacalculatie 2. Geen statische en dynamische efficiëntie Te overwegen

Nadere informatie

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Project Lead Autodesk Inventor CorelDRAW X3

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Project Lead Autodesk Inventor CorelDRAW X3 Curriculum vitae PERSOONLIJKE DETAILS Naam Gijs Woonplaats Den Bosch Geboortedatum 17 december 1975 SAMENVATTING Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats Master MSc Integrated Product

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ALV KIVI NIRIA Afd. Elektrotechniek

ALV KIVI NIRIA Afd. Elektrotechniek ALV KIVI NIRIA Afd. Elektrotechniek Toekomst volgens TenneT Klaas Hommes Arnhem, 25 april 2012 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen:

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 1 Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 Inhoud 2 1. Innovatietafel aanloop naar TKI Switch2SmartGrids 2. Actieplan Duurzame Energievoorziening link naar E-akkoord 3. Toekomstbeelden

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6.1 Aanpassingen van de infrastructuur in Nederland De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben voor vraag en aanbod van energie en voor de netwerken

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Consequenties voor de balanshandhaving en oplossingsrichtingen Engbert Pelgrum, TenneT TSO B.V. Symposium Cogen Nederland

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Denktank vernieuwing energiemarkt. Frans Rooijers

Denktank vernieuwing energiemarkt. Frans Rooijers Denktank vernieuwing energiemarkt Frans Rooijers Agenda Kennismaking Stand van zaken Problemen Oplossingen Werkwijze Afspraken 2 Deelnemers? Stichting Natuur & Milieu - ECF Ministerie EZ E.On APX TenneT

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Visie2030. Addendum Ontsluiting procesinformatie

Visie2030. Addendum Ontsluiting procesinformatie Visie2030 Addendum Ontsluiting procesinformatie Introductie Voor u ligt de Visie2030, een langetermijnvisie op de ontsluiting van procesinformatie die afkomstig is van de stations en van het elektriciteitsnet

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Elektriciteitsmarkt nu en in de toekomst. Klaas Hommes Arnhem, 20 maart 2013

Elektriciteitsmarkt nu en in de toekomst. Klaas Hommes Arnhem, 20 maart 2013 Elektriciteitsmarkt nu en in de toekomst Klaas Hommes Arnhem, 20 maart 2013 Transitie Veranderingen in productie Veranderingen in balancering Nieuwe kansen Vergroening 20-03-2013 2 Agenda - TenneT - Energiemarkt

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen Nut- en noodzaak project Ir. J.A. (Jorrit) Bos - Netstrateeg Inhoud Introductie en aanleiding Overzicht Zeeuws-Vlaanderen Wet- en regelgeving Aanleiding voor het project Afgevallen oplossingsrichtingen

Nadere informatie

16/17. TenneT Today. Elektriciteit transporteren en de maatschappij draaiende houden. Verbindingen aanleggen over grenzen heen

16/17. TenneT Today. Elektriciteit transporteren en de maatschappij draaiende houden. Verbindingen aanleggen over grenzen heen 16/17 TenneT Today Elektriciteit transporteren en de maatschappij draaiende houden Verbindingen aanleggen over grenzen heen De overgang mogelijk maken van traditionele naar hernieuwbare energiebronnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een juridisch kader voor een grensoverschrijdend elektriciteitsnet in de Noordzee De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Water en hoogspanning

Water en hoogspanning Water en hoogspanning een goede combinatie? Frank Wester Arnhem, 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur Elektriciteit

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Aansluitbeleid TenneT

Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid & Congestiemanagement Klaas Hommes Arnhem, 23 juni 2011 Aansluitbeleid TenneT Introductie Elektriciteitsmarkt Ontwikkelingen net Europees net Nederlands net Taken Tennet

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Use case Blockchain. Register medische hulpmiddelen

Use case Blockchain. Register medische hulpmiddelen Use case Blockchain Register medische hulpmiddelen Wat kan Blockchain verbeteren in het proces van het vastleggen van gegevens in het register van medische hulpmiddelen? Verwachtingen van het CIBG m.b.t.

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Staan de beste stuurlui aan wal?

Staan de beste stuurlui aan wal? Staan de beste stuurlui aan wal? ir. Harry Droog, voorzitter van het Energietransitie Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening / Jaap t Hooft, adviseur EOS Welkom, opening, doelen De heer Droog gaat

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

OPERATIONELE VEERKRACHT VOOR VEILIGHEID (TORC) NVVK Congres 2017 Dolf van der Beek en Johan van der Vorm

OPERATIONELE VEERKRACHT VOOR VEILIGHEID (TORC) NVVK Congres 2017 Dolf van der Beek en Johan van der Vorm OPERATIONELE VEERKRACHT VOOR VEILIGHEID (TORC) NVVK Congres 2017 Dolf van der Beek en Johan van der Vorm INHOUD Operationele veerkracht Betekenis voor flexibele veiligheid Serious gaming voor veerkracht

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie