CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS Ben van Gampelaere werkt sinds 1977 in de automatisering. Hij is begonnen als Computer Operator en heeft zich middels trainingen en een HEAO-BI opleiding ontwikkeld tot senior projectmanager. De afgelopen 10 jaar was Ben als projectmanager verantwoordelijk voor projecten als gegevens conversie, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Innovatie projecten, Business Intelligence trajecten en veranderprojecten. Alle projecten verliepen via Prince2 en TMAP testmethodiek. Ben stuurt op output, met daarbinnen ruimte voor eigen inbreng en invulling. SPECIALISMEN Domeinkennis : Document Management, Archivering, Methode / Technieken : Prince2, ITIL, CDM, JSP Rollen : Projectmanager Branchekennis : Gemeenten, Commerciële Instellingen, Gezondheidszorg, Rijksoverheid Document management : - Digitalisering archief Eurofiles (juli 2009 heden) - Digitalisering archief Gemeente Nieuwkoop (2005) - Digitalisering archief en opzetten DMS ( ) OPLEIDING & TRAINING 1991 : HEAO BI Relevante training : BI(Business Intelligence) Essentials : Project server 2007 : Sharepoint server 2007 : Microsoft Project Professional : Prince2 Foundation : CMMI Foundation : Projectmanagement voor project- en Teamleiders : ITIL Practioner Incident Management & Service Desk 1 (7)

2 PROFESSIONELE ERVARING / heden Eurofiles Functie: Interim Manager Twee ziekenhuizen(vlaardingen en Schiedam) zijn gefuseerd en gaan verder als een nieuw ziekenhuis in Schiedam. Hierbij zijn beide archiveringsafdelingen extern geplaatst bij een verhuisbedrijf in Vlaardingen. Digitalisering Archief d.m.v. software ontwikkeld door Eurofiles. Bestaande papieren dossiers worden ingescand en digitaal binnen de poli s ter beschikking gesteld. Daarnaast gebruikt men ook nog de papieren versie, die van een barcode zijn voorzien. opstellen van werkprocessen, dagelijkse leiding als interim manager, zorgdragen voor teambuilding, zorgdragen voor juiste applicatie t.a.v. de werkzaamheden, communicatie naar management ziekenhuis, werkoverleggen, uitdragen van visie en beleid, kwaliteit en kwantiteit van de productie / Lanschot Bankiers, Den Bosch Functie: Projectmanager BizTalk Pilot(Infrastructuur) De Projectmanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een reeks BizTalk interfaces. Diverse applicaties worden hierdoor gekoppeld aan elkaar. Opstarten en begeleiden van het project, op het gebied van resources(ontwikkelaars), middelen, financiën, testtraject(mtp/dtp), voortgangsrapportages en resultaten / BunnikPlants(Potplantkwekerij), Bleiswijk Functie: Projectmanager ICT De Projectmanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een geheel nieuw website. Het project heeft o.a. te maken met organisatie veranderingen. Opstarten en begeleiden van het project, op het gebied van resources(ontwikkelaars), middelen, financiën, voortgangsrapportages en resultaten / Ziggo(TV, Internet & Telefonieprovider), Utrecht Functie: Projectmanager ICT De Projectmanager is verantwoordelijk voor de inrichten en beheren van een tijdelijke management omgeving om één of meer vooraf gedefinieerde business producten op te leveren volgens een vooraf gespecificeerde business case. Projecten: Gratis internet installatie voor de oudere doelgroep Content Smartcards gelijk Schakelbare Multi taps Internal Re-Branding 2 (7)

3 - Succesvol uitvoeren van het project: conform business case en gemaakte afspraken - Zorgen voor adequate overdracht naar de lijn van project- en/of change resultaten. - Het juist toepassen projectmanagementmethode PRINCE2 - Het maken van juiste afspraken met IT verantwoordelijken voor de bemensing van het projectteams. - Administratieve processen en interne controle - Verantwoordelijk voor een adequaat financieel beheer van de aan hem toegewezen projectbudgetten. Bewaakt juiste uitnutting en rapporteert over bestedingen. Verantwoordelijk voor een juiste urenregistratie van projectmedewerkers / Evides(Waterbedrijf), Werkendam Functie: Projectleider BizTalk Pilot(Infrastructuur) Het project Biztalk Pilot is opgestart met als doel om 6 bestaande interfaces om te zetten naar Biztalk interfaces. Hiermee werd aangetoond dat Biztalk interfaces een goede vervanging is, van de reeds bestaande interfaces. Opstarten en begeleiden van het project Biztalk Pilot, op het gebied van resources, middelen, voortgangsrapportages en resultaten. Implementeren van de software applicatie Biztalk / SBB(StaatsBosBeheer), Driebergen Functie: Projectleider BI-traject Het project Management Informatie is opgestart met als doel de aanwezige gegevens van HRM(Personeel) te vertalen naar informatie op basis waarvan de organisatie beslissingen op HRM valk kan nemen en bestuurd kan worden. De BI(Business Intelligence) tool biedt hierin een meerwaarde aan de organisatie. Het project heeft o.a. te maken met organisatie veranderingen. Opstarten en begeleiden van het project BI(HRM), op het gebied van resources, middelen, financiën, voortgangsrapportages en resultaten / RDW(Rijksdienst voor Wegverkeer), Zoetermeer Functie: Projectmanager VT(Voertuigtechniek) Projectleider WAF(Wijziging APK Frequentie), in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat moest de APK frequentie voor verschillende voertuigcategorieën worden gewijzigd. Het betrof hier wijzigingen voor benzinevoertuigen en oldtimers. Projectleider IeGK(Implementatie egain Knowledge), implementeren bij KC(KennisCentrum) de tool egain Knowledge en zorgdragen dat de medewerkers KC(KennisCentrum) hiervoor zijn opgeleid, instructies hebben en dat het beheer van de VT kennis in de kennisbank in egain Knowledge is ingeregeld Projectleider OTR(Onderdelen Typegoedkeuringen registratie), Ontwerpen, realiseren en implementeren van een register, waarin de typegoedkeuringen van o.a. roetfilters komen te 3 (7)

4 staan en dat bij afmelding een controle zal worden gerealiseerd of het ingevoerde merk en type roetfilter wel is toegestaan. Projectleider RSI(Registratie Systeem IJk-certificaten), Ontwerpen, realiseren en implementeren van een (geautomatiseerd) systeem, voor het beheer van de noodzakelijke gegevens van Meetmiddelen. Meetmiddelen die door de branche moet worden gebruikt bij de APK. Opstarten en begeleiden van de projecten, op het gebied van resources, middelen, financiën en resultaten. Maandelijkse programmarapportage op basis van highlightrapportages per project. Projecten hebben o.a. te maken met organisatie veranderingen. Alle projecten verliepen in proces met o.a. ITIL, ASL beheermethodiek testen via TMAPmethodiek / DTO(Defensie Telematica Organisatie), Maasland Functie: Programmamanager SP4(Innovatie projecten) - Begeleiden van opstellen van PID s - Inbrengen van PID s en andere relevante documenten (RFC s etc.) ter besluitvorming in het MT SLPLS - Voorzitten van stuurgroepen van de projecten binnen het programma - Voortgang bewaken en afhandelen van projectissues - (Laten) archiveren van relevante documenten vanuit programma (PV, PID, RFC s, HRrapportages, maandrapportages etc.) - Wekelijkse voortgangsrapportage (situation reports) aan hoofd Projects - Wekelijks bijwonen van Project-overleg (overleg tussen programmamanagers SLPLSprojects) - Maandelijks beoordelen en (eventueel) bespreken met projectleiders van highlightrapportages per project - Maandelijkse programmarapportage op basis van highlightrapportages per project - Maandelijkse presentatie van programmarapportage in MT SLPLS - Maandelijks bijwonen van professionaliseringsoverleg - Periodiek (minimaal maandelijks) programmaoverleg voeren (overleg tussen projectleiders binnen het programma) - Periodiek (minimaal maandelijks) individueel gesprek voeren met elke projectleider / DTO(Defensie Telematica Organisatie), Maasland Functie: Projectmanager Projectleider MaxDB, implementeren en inrichten van het beheer hiervan in de organisatie van het DBMS voor de SAP-dienstverlening t.b.v. SPEER. Algemeen Projectleider Oracle Grid, om de onderhandelingen met Oracle, DTO Verwerving en de partijen binnen DCS op te starten en het PID op te stellen. Projectleider I-Comm, Implementeren en inrichten van het beheer hiervan in de organisatie t.b.v. Defensie. I-Comm is het portaal om vanuit Defensie(via DMZ) richting internet(buitenwereld) te communiceren. 4 (7)

5 Projectleider P2Toolbox, inzetten van een verbeterproces performance voor de applicatie. P2Toolbox is een applicatie voor het registreren van projecten(prince2). Opstarten en begeleiden van vier projecten, op het gebied van resources, middelen, financiën en resultaten. Projecten hebben o.a. te maken met organisatie veranderingen / YACHT, Rotterdam Functie: Tijdelijke Recruiter YACHT ICT richt zich o.a. op de bemiddeling van vaste functies voor het hoger management niveau. Door middel van kennis, ervaring én dat vermogen, om de competenties achter de kandidaat op te sporen. Dat zijn precies de vaardigheden waarom ik ben ingeschakeld. - Opsporen van de juiste kandidaten - Eerste contacten leggen met de kandidaten, voor de uitnodiging gesprek bij YACHT - Eerste sollicitatie gesprekken bijwonen - Evalueren met Account Manager v.w.b. geschikte kandidaten / Gemeente Rotterdam Servicedienst, RotterdamFunctie: Deelprojectleider SSC (Shared Service Center) Doel van het project is om één afdeling SSC(ICT en FZ) op te richten voor werkplekken voor de gemeente Rotterdam. Het ging bij deze korte opdracht om het deelproject "Inrichting Servicedesk" gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam maakte gebruik van Prince2 en ITIL methoden. Tijdens deze periode heb ik een aantal basisdocumenten opgeleverd aan het projectmanagement. De volgende basisdocumenten zijn opgeleverd: - Programma van eisen huisvesting SSC - Functionele eisen telefoonverdeelsysteem - Functionele eisen melding- en kennissysteem / Gemeente Nieuwkoop, Nieuwkoop Functie: Projectleider archivering Voor de gemeente nieuwkoop was een fusie aangekondigd met de gemeente Ter Aar en de gemeente Liemeer. Om de zaken op archiefgebied in orde te maken, moesten er archiefstukken gedigitaliseerd worden, alvorens ze naar het streekarchief werden verplaatst. Gegevens werden ingevoerd in een elektronisch archiveringsysteem. Project heeft o.a. te maken met organisatie veranderingen. - Inventariseren archief - Maken plan van aanpak digitalisering - Maken plan van aanpak verhuizing archief - Schoning en herordening archief - Logistieke planning en coördinatie van uitvoering - Beschikbaar stellen van informatie via digitaal opleveren aan het streekarchief - Aansturen van medewerkers Facilitaire Dienst 5 (7)

6 / Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam Functie: Projectleider Veranderingsprocessen Doel van dit project was uniformiteit brengen in de werkprocessen voor drie DIV(Documentaire Informatie Verwerking) afdelingen en drie FZ(Facilitaire Zaken). Reorganisatie van drie DIV-afdelingen en drie FZ-afdelingen, door terug te brengen naar één afdeling. Project heeft o.a. te maken met organisatie veranderingen / RDW(Rijksdienst voor wegverkeer), Zoetermeer Functie: Projectleider adresbeheersysteem Doel van dit project was om van meerdere adresbeheerssystemen terug te brengen naar één adresbeheersysteem. Landelijk ondersteuning bieden aan +/- 200 gebruikers v.w.b. adresbeheersysteem / AIC(Ad Interim Consultancy), Alphen aan den Rijn Functie: Manager Facilitaire Zaken Ondersteuning bieden aan +/- 51 gebruikers v.w.b. Facilitaire Zaken. Verantwoordelijk voor digitale archivering/dms(document Management System) welke één van de peilers van het bedrijf was. Implementeren van een voorraadbeheersysteem voor transport en opslag / NOB(Nederlands Octrooi Bureau), Den Haag Functie: Projectleider EURO Doel van het project om binnen het NOB die voorwaarden te scheppen en de voorbereidingen te treffen, die nodig waren om een soepele overgang van gulden naar de EURO te verkrijgen. De implementatie binnen de organisatie te realiseren en de communicatie te regelen naar gebruikers/leveranciers/relaties, over de gevolgen van de invoering van de EURO binnen het NOB / KPN, Den Haag Functie: Projectcoördinator Gegevensconversie Het project omvatte de samenvoeging en conversie van twee projectadministratiesystemen(technisch en financieel). Beide systemen verwerkten gegevens van 1400 lopende projecten van KPN Telecom / Essentium, Rijswijk Functie: Deelprojectleider SI&ST Essentium(Automatiseringsbedrijf) heeft bij SFS(Pensioenbedrijf te Rijswijk) een Pensioen Productadministratie Systeem(PPS) geïmplementeerd / MN Services, Rijswijk Functie: Projectleider Interne Projecten MN Services is een pensioenbedrijf voor klein metaal bedrijven. Door de regelmatige veranderingen in applicaties en databases had men veel aansturing nodig voor interne projecten / AEGON Nederland, Den Haag en Leeuwarden Functie: Projectleider Oracle 6 (7)

7 Bij AEGON Nederland was ik gedetacheerd bij de afd. ADA(Automatisering Dienst AEGON). Als interne projectleider en Oracle DBA er heb ik werkzaamheden uitgevoerd voor de vele diensten en afdelingen binnen AEGON Nederland. Van 1977 tot en met 1998 werkzaam als DBA, systeembeheerder en computer operator bij diverse bedrijven / Gemeente Delft afd. Bestuursdienst, Delft / Start Uitzendbureau, Gouda / Hasselblad, Utrecht Implementeren en onderhouden van foto/tekst archiveringssystemen bij diverse Nederlandse kranten / Productschap voor Zuivel, Rijswijk / Van Buuren- Van Swaay, Zoetermeer / Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Spijkenisse Implementatie van BAZIS applicatie in een nieuw ziekenhuis / Eudokia Ziekenhuis, Rotterdam / Stichting BAZIS, Den Haag / Westeinde Ziekenhuis, Den Haag / Computer Service Holland, Rotterdam 7 (7)

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

PORTFOLIO CV BAS MULDER

PORTFOLIO CV BAS MULDER PORTFOLIO CV BAS MULDER ERVAREN PROJECT / VERANDER MANAGER Maarten Lutherweg 112 1185 AR AMSTELVEEN (06) 212 82 480 b.mulder@promain.nl www.promain.nl Ervaren en gedreven service-, project-, en procesmanager.

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972 Profiel Naam Adres Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam Nederland Geboortedatum 13 maart 1972 Gespecialiseerd in Ervaring in ICT sinds 1990 Projectleiding ITIL processen (Release,-

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

CV Ewen Wijmenga v1.1

CV Ewen Wijmenga v1.1 Ewen Wijmenga Eikesingel 58 9203 NZ, Drachten Nederland 06-37348707 11-08-1980 contact@you-n.nl Samenvatting Ervaren projectmanager en business consultant in Business Intelligence projecten in de Zorg,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv CURRICULUM VITAE Personalia Naam, Voornamen : Klein Velderman, Evert Jan Geboortedatum en -plaats : 13 mei 1953, Rotterdam Woonplaats : Raamsdonksveer (nb) Burgerlijke staat : gehuwd, 4 kinderen BSN :

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714)

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714) CURRICULUM VITAE Arwin de Beer (06-14831714) SAMENVATTING Sinds 1 mei 2008 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur/projectleider en heb in die hoedanigheid verschillende projecten uitgevoerd bij verschillende

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Curriculum vitae Anthony Schrijer

Curriculum vitae Anthony Schrijer Personalia Naam : Drs. Ing. Anthony F.J. Schrijer Functie : Informatie architect / Informatie analist / Functioneel ontwerper Geboortedatum : 24 oktober 1964 Woonplaats : Beneden Leeuwen Telefoon : 06

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

Branche Handel en Industrie Overheid Zakelijke dienstverlening ICT Woningcorporatie

Branche Handel en Industrie Overheid Zakelijke dienstverlening ICT Woningcorporatie Naam Roepnaam Functie Geboortedatum Nationaliteit Woonplaats Ing. André Seesink André SAP Basis consultant / Architect 6 oktober 1966 Nederlandse Berkel en Rodenrijs Expertisegebieden SAP Beheer Change

Nadere informatie

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie