2011 / 2012 INSTALLATIE- een overzicht van opleidingen en cursussen door cursusinstituten in heel nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011 / 2012 INSTALLATIE- een overzicht van opleidingen en cursussen door cursusinstituten in heel nederland"

Transcriptie

1 V E R D E R IN K O U D E -, INSTALLATIE- E N EL E K T R O T E C H N I E K 2011 / 2012 een overzicht van opleidingen en cursussen door cursusinstituten in heel nederland V E R Z A M E L D DO O R HE T OP L E I D I N G S- E N ON T W I K K E L I N G S F O N D S VO O R HE T TE C H N I S C H IN S TA L L AT I E B E D R I J F

2 sopgave Voorwoord 2 Investeer in scholing en ontwikkeling 3 Leeswijzer OTIB cursuscatalogus 2011/ Vaktechische Cursussen Overzicht vaktechnische vakgebieden 6 Alfabetisch vaktechnisch cursusoverzicht 15 Algemene cursussen Algemene cursussen 205 Commerciële vaardigheden 207 Computervaardigheden 213 Management 217 Ondernemen 226 Talen 235 Beroepsopleidingen Beroepsopleidingen 242 Loopbaanplanner installatietechniek 246 Doorstroomschema beroepsopleidingen installatietechniek 248 Loopbaanplanner elektrotechniek 250 Doorstroomschema beroepsopleidingen elektrotechniek 252 ROC s met Installatietechnische opleidingen 256 Overige informatie Alfabetisch cursusoverzicht 259 Alfabetisch trefwoorden register 269 Adressen cursusinstituten 283 sopgave 1

3 voorwoord Voorwoord Cursuscatalogus De technische installatiebranche staat voor grote uitdagingen. Onder druk van de economische tegenslag in de afgelopen periode is de flexibiliteit en het ondernemerschap in de branche uitvoerig getest. Daaruit en uit recent onderzoek van OTIB blijkt opnieuw dat er veel winst te behalen is met sociale innovatie, waaronder het slimmer en anders organiseren van het werk. De persoonlijke ontwikkeling van werknemers staat centraal in sociale innovatie. Groei van kennis en vaardigheden in de diepte of in bredere zin maakt het immers mogelijk dat werknemers het werk effectiever organiseren en hun arbeidsproductiviteit vergroten. De investering in kennis en kunde van werknemers zorgt er ook voor dat de technische installatiebranche haar technologische innovatie-ambitie kan waarmaken. Om een duurzame en innovatieve ontwikkeling van werknemers en bedrijven echt te ondersteunen, is een stevig personeels- en loopbaanbeleid nodig. Alleen zo realiseren bedrijven werkelijk flexibele, goed-opgeleide vakkrachten in een succesvolle, toekomstgerichte onderneming. De branche hecht veel belang aan kennisontwikkeling. OTIB faciliteert dit onder andere door het ontsluiten van de vele opleidingsmogelijkheden. De cursuscatalogus 2011/2012, samengesteld door het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), biedt iedereen die zijn kennis en kunde wil verbreden een goede gids. De cursuscatalogus geeft een overzicht van een groot aantal cursussen, trainingen en opleidingen voor de technische installatiebranche. OTIB brengt dit cursusaanbod neutraal in beeld zonder een uitspraak te doen over de kwaliteit van de aanbieders en hun cursus-aanbod. Naast deze papieren versie biedt de (cursus) Etalage van OTIB u gedurende het gehele jaar een actueel aanbod van bestaande en nieuwe cursussen, opleidingen en trainingen. Kijk daarvoor op Voor scholing van werknemers is het mogelijk om een financiële tegemoetkoming in de kosten te ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Wat heeft u aan OTIB in 2011? of op De Servicedesk van OTIB is natuurlijk ook altijd bereid om uw vragen hierover te beantwoorden. U kunt de Servicedesk bereiken via telefoonnummer (kosteloos) of per Ik wens u met deze uitgebreide catalogus veel inspiratie en gebruiksgemak toe. Elly Verburg 2 voorwoord

4 Investeer in scholing en ontwikkeling Investeer in scholing en ontwikkeling en maak daarbij gebruik van de tegemoetkomingen in de scholingskosten van OTIB De OSR De OSR, OntwikkelingsStimuleringsRegeling, geeft uw werknemers de mogelijkheid cursussen en/of trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB. Voorwaarden Uw bedrijf is aangesloten bij OTIB. De werknemer is 18 jaar of ouder en heeft een arbeidsovereenkomst met uw bedrijf. Indien de werknemer al gebruik maakt van een tegemoetkoming in het kader van de brede broepsopleidingen, komt deze werknemer individueel niet meer in aan- merking voor een OSR-tegemoetkoming. De keuze voor de cursus of training vindt in overleg tussen de werkgever en de werknemer plaats. De werkgever heeft ten behoeve van de uitgevoerde cursus/training een factuur betaald aan een externe dienstverlener. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen, exclusief btw, voor tegemoetkoming in aanmerking komen, andere kosten zoals reis-, verblijf-, maaltijd-, boeken- en verletkosten worden niet vergoed. Het Bedrijfsopleidingsplan (BOP) De OSR- regeling kan voor elke werknemer individueel worden aangevraagd. Als u de OSR voor uw bedrijf als geheel wilt aanvragen, behoort u een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) in te dienen. Uw werknemers tekenen dan een afstandsverklaring waarmee de individuele scholingsrechten worden overgedragen. De BOP kan online worden ingediend. Met behulp van kunt u in zeven stappen uw eigen uitgebreide bedrijfsopleidingsplan opstellen. Aanvraag U kunt de tegemoetkoming voor OSR aanvragen via Bij een collectieve aanvraag behoort de BOP vóór 1 mei 2011 zijn ingediend. De declaraties kunnen het gehele jaar worden ingediend tot uiterlijk 1 april Omdat het budget voor 2011 op 1 april 2012 formeel wordt afgesloten, kunnen te laat ingediende declaraties niet worden gehonoreerd. Regelingen gekoppeld aan een brede beroepsopleiding Als u werknemers heeft in een leer-werktraject, dan zijn deze regelingen er voor u. De regelingen gekoppeld aan een brede beroepsopleiding voorzien in een tegemoetkoming voor het beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats in het kader van een BBL-opleiding. Maar ook kunnen u én uw werknemer een tegemoetkoming ontvangen voor het beschikbaar stellen van een praktijkplaats in het kader van MIT en/of een duaal HBO opleiding. De regelingen zijn: Instroomregeling BPV; voor werknemers die korter dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever. Opscholingsregeling BPV; voor werknemers die langer dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever. Voorwaarden: de werknemer is korter, respectievelijk langer dan 24 maanden werkzaam bij een bij OTIB aangesloten werkgever de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met uw bedrijf er is een beroepspraktijkovereenkomst (BPV) van minimaal zes maanden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient de BPV-overeenkomst uiterlijk binnen 12 maanden na de startdatum bij OTIB te worden aangemeld en dient de arbeidsovereenkomst minimaal 16 uur te omvatten de Instroomregeling BPV en de Opscholingsregeling BPV kunnen nooit worden gecombineerd met een EVC-traject of de OSR Instroomregeling MIT en duaal HBO; voor werknemers die korter dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever. Opscholingsregeling MIT en duaal HBO; voor werknemers die langer dan 24 maanden werkzaam zijn bij een bij OTIB aangesloten werkgever. Voorwaarden: de werknemer is korter, respectievelijk langer dan 24 maanden werkzaam bij een bij OTIB aangesloten werkgever de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 16 uur per week voor aanvraag van de tegemoetkoming is een inschrijfbewijs en een kopie lesrooster voorhanden. De tegemoetkoming geldt voor een dagopleiding die niet volledig in de avonduren wordt gevolgd om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen, dienen bovenstaande documenten uiterlijk binnen 12 maanden na startdatum van de BPV-overeenkomst bij OTIB te worden aangemeld. Het traject moet minimaal zes maanden duren De instroom- en de Opscholingsregeling MIT en duale HBO kunnen nooit worden gecombineerd met een EVC-traject of de OSR. Meer informatie Meer informatie over bijvoorbeeld de hoogte van de tegemoetkoming en hoe de tegemoetkoming kan worden aangevraagd vindt u op U kunt ook tijdens kantooruren kosteloos contact opnemen met de OTIB Servicedesk via Belasting U kunt mogelijk een aanzienlijke vermindering van de belasting- en premieafdracht ontvangen voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen. Voor informatie hierover raadpleeg Hier vindt u informatie over de WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen). investeer in scholing en ontwikkeling 3

5 leeswijzer otib cursuscatalogus 2011/2012 Hoe vindt u de opleiding die u zoekt? Vanaf dit jaar is de cursuscatalogus ingedeeld in vakgebieden en geeft opleidingen en cursussen voor 2011/2012 weer. De catalogus geeft een overzicht van 3 hoofdgroepen opleidingen en cursussen: Vaktechnische cursussen Algemene cursussen Beroepsopleidingen Vaktechnische cursussen Het eerste deel is opgedeeld in een aantal vakgebieden. Binnen deze vakgebieden staan alle opleidingen en cursussen op alfabetische volgorde. Dit overzicht verwijst naar de pagina van een alfabetisch cursusoverzicht met uitgebreidere informatie. Een cursus of opleiding kan behoren tot meerdere vakgebieden. Als een cursus meer dan tien aanbieders heeft, verwijst de omschrijving naar een tabel achterin deze catalogus. Vaktechnische vakgebieden: Beheer en Inspectie Beheer en Inspectie werkterreinen Beveiliging Bliksembeveiliging Domotica System Integrator Elektro-mechanisch onderhoud ICT Infratechniek Klimaat- en duurzame techniek Lichtreclame Maritiem Normen Riooltechniek Sanitair Technische automatisering Technische automatisering, industriële normen VEI Veiligheid en milieu Verhuur en service van energietoestellen Beroepsopleidingen Het derde deel bevat de installatietechnische beroepsopleidingen. De rangschikking van de beroepsopleidingen hangt samen met de oude en nieuwe kwalificatiestructuur. Kwalificatiestructuur In verband met de nieuwe kwalificatiestructuur voor het competentiegericht onderwijs (CGO) zijn de bijscholingscursussen en opleidingen van de catalogus ingedeeld op basis van vakgebieden en niet meer op basis van de oude kwalificatiestructuur. Achterin deze catalogus vindt u nog wel het doorstroomschema van de oude kwalificatiestructuur ten behoeve van installatietechnische beroepsopleidingen die nog volgens de oude structuur werken. Meer informatie over de nieuwe kwalificatiestructuur kunt u vinden op de website van Kenteq: Aanmelden U kunt zich aanmelden voor een opleiding of cursus door contact op te nemen met het betreffende opleidingsinstituut. Kijk ook eens naar opleidingen en cursussen van buiten uw eigen vakgebied. Deze kunnen ook interessant voor u zijn! Meer informatie Bezoek voor een actueel overzicht van alle opleidingen en cursussen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het opleidingsinstituut van uw keuze als u nog vragen heeft over bijvoorbeeld de en planning van beroepsopleidingen en cursussen. Algemene cursussen Het tweede deel is opgedeeld in algemene vakgebieden. Per vakgebied zijn de cursussen alfabetisch gerangschikt. Voor uitgebreidere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar het actuele overzicht in de OTIB Cursusetalage op Algemene vakgebieden: Commerciële en sociale vaardigheden Computervaardigheden Management Ondernemen Talen 4 leeswijzer

6 VAKTECHNISHE CURSUSSEN

7 overzicht vaktechnische vakgebieden Beheer & Inspectie pag Afvoertechniek vuilwater en hemelwater 17 Arbo en Preventie 19 Asbest herkennen 20 Auditing 22 Autogeen lassen niveau 4 24 Bestek Lezen 30 Binnenklimaat Scholen 35 Brandmeldinstallaties Elektronische branddetectie (basis) 38 CAD tekenen (basis) 43 Calculeren volgens de Uneto-VNI methode 44 Collectieve Warmtepompen voor Woningen 47 Elektrische veiligheid van machines 55 Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Energetisch stook- en koellijnen instellen 60 Energieprestatieadvies/certificaat Utiliteit (EPA) 60 Energieprestatieadvies/certificaat Woningbouw (EPA) 60 Energieprestatienormering (EPN) Utiliteit 61 Energieprestatienormering (EPN) Woningbouw 61 EuroVisa Eerste/bijzondere inspecties (EBI) 62 Facilitaire dienstverlening 63 Gasinstallatievoorschriften (GAVO) voor monteurs 67 Gasmeten 67 Gebouwautomatisering Praktijktraining service luchtbehandeling CE Gebouwriolering, Binnenriolering 69 GIW/ISSO regelingen en eisen 70 Hoogspanning 76 Inregelen van ontwerpvolumestromen in CV-installaties, ISSO-publicatie Inspecteur laagspanningsinstallaties, inspectietechnieken NEN Inspectie- en Keuringstechniek level 2 (IKT 2) 84 Inspectie- en keuringstechniek level 3(IKT 3) 84 Inspectietechnieken voor niet MTS-ers 85 Integraal adviseur vastgoed 87 Klachten behandelen 92 Klimaattechniek algemeen (KLIA) 93 Laagspanningsinstallaties Basis NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Opfris NEN 3140 / NEN-EN Lasserskwalificaties Beoordeelaar NIL EN 287-serie 100 Legionella-preventie in leidingwater 101 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 103 Management Onderhoud en Maintenance HBO 104 Meten is weten 106 Meten van verlichting conform NEN Milieucoördinator 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Algemeen 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Technisch beheer 110 NEN 1010: NEN 1010 opfris 115 NEN 1010 voor monteurs 116 Onderhoud gastoestellen 122 Onderhoudstechnologie HBO 123 Optimaliseren bedrijfsprocessen 129 Periodieke Inspectie Arbeidsmiddelen NEN 3140 / NEN EN Periodiek onderhoud / inspectie Stookinstallaties 133 Power Quality 138 Priva TopControl Eindgebruikers training 143 Projectmanagement (basis) 146 PV-systemen op daken installeren, installatietechnici 147 Reliability-centred Maintenance II (RCM2) 149 Slopen, Handreiking 157 Stoffeninventarisatie 161 Storingstechnicus Elektro 162 Technicus periodieke inspectie (TPI) CE Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging 169 TOPteq Training 176 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 Verlichting Energiebesparing 191 Voorziening voor gas 196 Warmtepompen utiliteitsbouw grondgebonden 198 Warmteverliesberekening 198 Beheer & Inspectie, werkterreinen pag Aanwijzingsbeleid NEN 3140 / NEN-EN Airco-monteur, kleine koelinstallaties 17 APK woningen NTA ATEX basiscursus 21 ATEX inspectie en leidinggevend 22 ATEX voor ontwerpers 22 Auditing 22 Beproeven installaties W 29 Beproeven van keerkleppen in de praktijk 29 Bestek Lezen 30 Binnenklimaat Scholen 35 Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) 46 Collectieve Warmtepompen voor Woningen 47 Elektrische Veiligheid conform NEN-EN Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Elektrotechnisch meten Woonhuisinstallaties 58 Employability & loopbaanontwikkeling 59 Energetisch stook- en koellijnen instellen 60 Energieprestatieadvies/certificaat Utiliteit (EPA) 60 Energieprestatieadvies/certificaat Woningbouw (EPA) 60 Energieprestatienormering (EPN) Utiliteit 61 Energieprestatienormering (EPN) Woningbouw 61 EuroVisa Eerste/bijzondere inspecties (EBI) 62 Gasinstallatievoorschriften (GAVO) voor monteurs 67 Gasmeten 67 Gastechniek basis 68 Gebouwautomatisering Praktijktraining service luchtbehandeling CE Geluid in technische installaties 69 Hogere veiligheidskunde 75 HotSpotVrij Ontwerpen Bouwen en Installeren 76 Industriële machineveiligheid 82 Inregelen van ontwerpvolumestromen in CV-installaties, ISSO-publicatie Inspecteur laagspanningsinstallaties, inspectietechnieken NEN Inspectie van elektrische apparaten en installaties 85 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) Stoomketelinstallaties 87 Keuren elektrisch handgereedschap voor niet-elektrotechnici 91 Keuren van draagbaar klimmaterieel 91 Klimaattechniek algemeen (KLIA) 93 Koeltechniek automatisering 93 Kwaliteit 95 Laagspanningsinstallaties Basis NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Inspectie NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Opfris NEN 3140 / NEN-EN Lage Temperatuur Verwarming (LTV): installatie en beheer 98 Legionella-preventie basiskennis 100 Legionella-preventie in leidingwater 101 Leidingwaterinstallaties Beveiliging en Beheer 101 Luchtbehandeling, Installaties en Techniek 102 Management / Leidinggeven 104 Meet- en Regeltechniek 105 Meten aan regelorganen en regelsystemen 106 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 Middenkader Airconditioning 107 MIT, post-mbo installatietechniek, Projectleiding 110 Monteur airconditioning inclusief STEK 112 NEN 1010 opfris 115 Ontwerpen stoominstallaties 126 Ontwerpen van regel-, besturings, en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRKC) 127 Periodieke Inspectie Arbeidsmiddelen NEN 3140 / NEN EN Periodiek onderhoud / inspectie Stookinstallaties 133 Praktijk inregelen luchtkanalen en service aan inductie-units CE Praktijk service aan cv-ketel, ventilatorbrander (B>120kW) 139 Praktijktraining koeltechniek 140 PV-systemen op daken installeren, installatietechnici 147 Sanitaire installaties instructie 153 Servicemonteur Airconditioning 155 Steigerbouw overzicht vaktechnische vakgebieden

8 overzicht vaktechnische vakgebieden STEK-monteur theorie 160 STEK voor aircomonteurs 159 Sterkstroominstallaties: onderhoud, storingen en metingen 160 Technicus Luchtbehandeling; naslagwerk 167 Technicus periodieke inspectie (TPI) CE Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Tijdelijke Elektrische Installaties 174 UPS 177 Vakbekwaam Operator Stoomketelinstallaties 179 Vakbekwaam Persoon Basis NEN 3140 (VP) 179 Vakbekwaam Persoon Laagspanning (VP) 180 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Veiligheidsdeskundige CV stookinstallaties EBI-CV 189 Veilig werken op Hoogten 187 Ventilatie 189 Voldoend Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP) 193 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 Voorbereiden installatiewerkzaamheden W 194 Voorschriften water (AVWI) voor monteurs 195 Voorziening voor gas 196 Warmtepompen utiliteitsbouw grondgebonden 198 Warmteverliesberekening 198 Waterkwaliteit Beheersing 199 Werkverantwoordelijke NEN 3140 / NEN-EN Wet & regelgeving elektrotechniek 201 Woning Ventilatie 201 Beveiliging pag Adviseur elektronische beveiliging (ABV) 16 Asbest herkennen 20 ATEX basiscursus 21 Bekabelinginfrastructuren Ontwerp voor glasvezel-, telecom- en CATV-netwe 28 Bekabelinginfrastructuren Technicus voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 28 Bestek Lezen 30 Blusgasbeveiligingen Beheerder 36 Blusinstructie/gebruik blustoestellen 36 Brandbeveiliging 37 Brand en ontruiming 36 Brand- en Rookveilige Doorvoeringen 37 Brandmeldinstallatie Beheerder (Opfriscursus) 37 Brandmeldinstallaties Algemeen 38 Brandmeldinstallaties Beheer 38 Brandmeldinstallaties Elektronische branddetectie (basis) 38 Brandmeldinstallaties Installatiedeskundige 39 Brandmeldinstallaties Monteur 39 Brandmeldinstallaties Onderhoudsdeskundige 39 Brandmeldinstallaties Opgeleid persoon 40 Brandmeldinstallaties Projecteringsdeskundige 40 Brandmeldinstallaties Wet en regelgeving 40 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 CATV netwerken 45 CCTV-camerasystemen voor beveiliging 45 CCTV Installatiedeskundige Camerasystemen 45 Draadloze alarmsystemen 52 Gebouwautomatisering Praktijktraining service luchtbehandeling CE Geometrisch meten 69 Glasvezel meten 70 Glasvezeltechniek Monteur 72 HFC Netwerken 74 HMI 74 ICT Datanetwerken LAN 79 ICT Netwerkinfrastructuur Beheer 80 Inbraaksignaleringssystemen 81 Industrieel Ethernet 81 Inspectie m.b.v. Infraroodcamera 84 ISDN en ADSL voor de beveiligingstechniek 89 Meten is weten 106 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 Middelbare Veiligheidskunde (MVK) 107 Monteur beveiligingsinstallaties (MBV) 113 Monteur beveiligingsinstallaties (MBV) Opfris 113 NEN 1010 opfris 115 Netwerkinfrastructuren Beheer voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 118 Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding 118 Noodverlichtingsdeskundige en vluchtrouteaanduiding 119 Noodverlichtingsdeskundige Herhaling 119 Onderhoud Kleine Blusmiddelen 123 Ontruimingalarmsinstallaties Projecteringsdeskundige 123 Ontruimingsinstallaties Beheerder 124 Ontwerpen schuimblusinstallaties voor brandbeveiliging 125 Ontwerpen van NFPA Sprinklerinstallaties 126 Ontwerpen veiligheidssystemen 127 Opgeleid Persoon Sprinklerinstallaties 129 PAC Particuliere Alarm Centrale (theorie) 131 Praktijk inregelen luchtkanalen en service aan inductie-units CE Programma Van Eisen Opstellen en Beoordelen van een PvE 144 Projectering blusmiddelen 145 Projecteringsdeskundige camerasystemen 145 RiTTO deursystemen basis 152 Spectrum analyzer 157 StabiCAD LT 158 Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging 169 Technische Beveiliging (TBV) 170 Technische vooropleiding Monteur Beveiliging (MBV) 171 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 Terreinbeveiliging 172 Toegangsbeheer en controle 175 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Veiligheid op daken 188 Vervolgcursus MBV naar TBV 192 Visuele inspectie en meting Vision systemen 192 VSS Verpleegroepsysteem basis 196 Bliksembeveiliging pag Bestek Lezen 30 Beveiligen van middenspannings-installaties (H-BM) 31 Bliksembeveiliging NEN Bliksembeveiliging / Overspanningsbeveiliging, Inwendig 35 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 Elektrische Energietechniek en opwekking 55 Elektronica basis 57 Elektrostatische Ontlading of Electrostatic Discharge (ESD) 57 EMC Basis 59 EMC Gevorderd 59 Energietechnische metingen 61 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) hoogspanning 86 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 Monteur Aarding & Bliksembeveiliging (MABO) 112 Monteur aarding en Bliksembeveiliging (MABO) Opfris 112 NEN 1010 medische ruimten 115 NEN 1010 opfris 115 NEN 1010 voor monteurs 116 NEN 1010 voor ontwerpers 116 Normen en metingen voor elektrische installaties 119 Ontwerpcriteria laag- en middenspannings- installaties 124 Overspanningsbeveiliging en aarding telematica-installaties 130 Panelenbouw NEN-EN inspecteurs 131 Technicus Aarding, Bliksembeveiling en Overspanningsbeveiliging (TABO) 167 Technicus aarding en bliksem- en overspanningsbeveiliging Opfris (TAB & TAO) 166 Technische vooropleiding Monteur Beveiliging (MBV) 171 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 UPS 177 Vakbekwaam Persoon Hoogspanning (VP) 179 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 Veiligheidsaarding elektrotechnische installaties 188 Vliegveldverlichting met constantstroomregelaar 193 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 overzicht vaktechnische vakgebieden 7

9 overzicht vaktechnische vakgebieden Domotica System integrator pag Adviseur elektronische beveiliging (ABV) 16 BACnet Introductie training 27 Bekabelinginfrastructuren Ontwerp voor glasvezel-, telecom- en CATV-netwe 28 Bekabelinginfrastructuren Technicus voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 28 Bekabelingsinfrastructuren Technicus CATV en FIBER 28 Bestek Lezen 30 Bliksembeveiliging / Overspanningsbeveiliging, Inwendig 35 Bussystemen (Bus) 41 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 CAI voor elektro monteurs 44 CCTV-camerasystemen voor beveiliging 45 ComfortCheck 48 Domotica, comfort en zorg voor leidinggevenden 51 Domotica en levensloopbestendig wonen 51 Draadloze Netwerken Installeren 52 Elektrotechniek basiskennis 58 Fiber to the Home 64 Glasvezel meten 70 Glasvezel RDC 71 Glasvezeltechniek basiskennis 71 Glasvezeltechniek fusielassen 71 Glasvezeltechniek Monteur 72 HFC Netwerken 74 ICT Bekabelinginfrastructuur Beheer 79 ICT Bekabelinginfrastructuur Technicus 79 ICT Datanetwerken LAN 79 ICT Introductie 80 ICT Netwerkinfrastructuur Beheer 80 Industrieel Ethernet 81 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 83 ISDN en ADSL voor de beveiligingstechniek 89 Kabelberekenen 91 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 MOD-bus 111 Netwerkinfrastructuren Beheer voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 118 Ontwerper bekabelinginfrastructuur 128 Ontwerper netwerkinfrastructuur 128 PC technicus 132 PLC Siemens Simatic S7 136 Security en Internet protocol 154 Spectrum analyzer 157 Technicus netwerkinfrastructuur 168 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 Tele- en datacommunicatie overview 172 VSS Verpleegroepsysteem basis 196 Windows server onderhouden 201 Workshop RF Connect 202 Elektro-mechanisch onderhoud pag Aandrijftechniek Mechanisch 15 Bestek Lezen 30 Besturingstechniek 30 CAD tekenen gevorderden 43 CAN-bus 44 Dieselmotoren 51 Elektrische Veiligheid conform NEN-EN Elektrische veiligheid van machines 55 Elektrisch positioneren 53 Elektrisch schakelen opfris 54 Elektrotechniek basiskennis 58 Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Elektrotechnisch meten Woonhuisinstallaties 58 EMC Gevorderd 59 Frequentieregelaars 65 Hardsolderen in de installatietechniek 73 HBO Elektrotechniek 73 HMI 74 Hydrauliek 77 Hydrauliek en Pneumatiek 77 Hydraulische schakelingen 78 Hydraulische Schakelingen Ontwerp 78 Hydraulische systemen Technicus 78 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Meet- en Regeltechniek 105 Meten is weten 106 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 MIT-Werktuigkundige installaties 111 NEN 1010 opfris 115 Onderhoud elektromotoren 122 Ontwerpen van Warmtepompinstallaties 127 PC technicus 132 Periodiek onderhoud / inspectie Stookinstallaties 133 Pomptechniek, de juiste pomp voor uw systeem 137 Post-MBO MIT-Werktuigbouwkundige Installaties 138 Praktijk inregelen hydraulische schakelingen en service expansie-automaat 138 Praktijkopleiding Microcontrollers 140 Profibus 144 Relaistechniek 149 Relaistechniek basis voor (service) monteurs E & I 149 Sensoren 154 Solderen Loodvrij 157 Storingzoeken in elektrotechnische installaties 162 Storingzoeken in hydraulische installaties 162 Storingzoeken in PLC- en Soft-PLC-bestuurde installaties 163 Storingzoeken in pomptechnische installaties 163 Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technisch Onderhoud uitvoering 170 Toegepaste elektrische aandrijving en besturingstechniek 175 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Veiligheid van beweegbare bruggen 188 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 Werktuigbouwkunde HBO 199 Werktuigbouwkunde voor Elektrotechnici 200 ICT pag ASL, Application Services Library 20 BACnet Introductie training 27 Bekabelinginfrastructuren Ontwerp voor glasvezel-, telecom- en CATV-netwe 28 Bekabelingsinfrastructuren Technicus CATV en FIBER 28 Bestek Lezen 30 Bliksembeveiliging / Overspanningsbeveiliging, Inwendig 35 Bussystemen (Bus) 41 CAD tekenen (basis) 43 CAI voor elektro monteurs 44 CCTV-camerasystemen voor beveiliging 45 Draadloze Netwerken Installeren 52 Fiber to the Home 64 Glasvezel meten 70 Glasvezel RDC 71 Glasvezeltechniek basiskennis 71 Glasvezeltechniek fusielassen 71 Glasvezeltechniek Monteur 72 ICT Bekabelinginfrastructuur Beheer 79 ICT Bekabelinginfrastructuur Technicus 79 ICT Datanetwerken LAN 79 ICT Introductie 80 ICT Netwerkinfrastructuur Beheer 80 ICT Programmeren in C 80 Industrieel Ethernet 81 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 83 Kabelberekenen 91 MOD-bus 111 Netwerkinfrastructuren Beheer voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 118 Object Oriented Design met UML 121 Ontwerper bekabelinginfrastructuur 128 Ontwerper netwerkinfrastructuur 128 PC technicus 132 PLC - Mitsubishi 135 PLC Siemens Simatic S7 136 Profibus, basis 144 Programmeren basiskennis overzicht vaktechnische vakgebieden

10 overzicht vaktechnische vakgebieden Security en Internet protocol 154 Sharepoint 156 Technicus netwerkinfrastructuur 168 Technische Informatica 171 Tele- en datacommunicatie overview 172 Windows server onderhouden 201 Infratechniek pag Autogeen lassen niveau 1 23 Autogeen lassen niveau 2 23 Autogeen lassen niveau 3 23 BACnet Introductie training 27 Bekabelinginfrastructuren Beheer voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 27 Bekabelinginfrastructuren Ontwerp voor glasvezel-, telecom- en CATV-netwe 28 Bekabelinginfrastructuren Technicus voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 28 Bestek Lezen 30 Bliksembeveiliging / Overspanningsbeveiliging, Inwendig 35 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 CAN-bus 44 CATV netwerken 45 CCTV-camerasystemen voor beveiliging 45 Fiber to the Home 64 Glasvezel meten 70 Glasvezeltechniek basiskennis 71 Glasvezeltechniek fusielassen 71 Glasvezeltechniek Monteur 72 Hoofdverdeler praktijk 75 ICT Bekabelinginfrastructuur Technicus 79 ICT Datanetwerken LAN 79 ICT Introductie 80 Industrieel Ethernet 81 Introductie Infratechniek 88 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 MOD-bus 111 Monteur krimplassen groot laswerk 113 Monteur krimplassen klein laswerk 113 Monteur storingsvrije overname 114 Netwerkinfrastructuren Technicus voor glasvezel-, telecom en CATV netwerken 118 Profibus 144 Projectmanagement (basis) 146 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 WAN bekabelinginfrastructuren introductie 197 Klimaat- en duurzame techniek pag Aanleggen installatieleidingen Werktuigbouw 15 Afvoertechniek vuilwater en hemelwater 17 Airco-monteur, kleine koelinstallaties 17 Aircosystemen: service en onderhoud 17 Asbest herkennen 20 ATAG verwarming gaswandketels 21 Autogeen lassen niveau 1 23 Autogeen lassen niveau 2 23 Beproeven installaties W 29 Bestek Lezen 30 Bewerken van koperen buis in de installatietechniek 31 Binnenklimaat Scholen 35 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 Centrifugaalpompen 46 Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) 46 Climate and Environment 47 Collectieve Warmtepompen voor Woningen 47 CombinAir 47 Computerbestek opstellen basis 48 Dakrenovaties Energiebewust en duurzaam 50 Elektrische Energietechniek en opwekking 55 Elektrisch schakelen 54 Elektrode (boog) lassen niveau 2 56 Elektrotechniek basiskennis 58 Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Energetisch stook- en koellijnen instellen 60 Energieprestatieadvies/certificaat Utiliteit (EPA) 60 Energieprestatieadvies/certificaat Woningbouw (EPA) 60 Energieprestatienormering (EPN) Utiliteit 61 Energieprestatienormering (EPN) Woningbouw 61 F-gassen training categorie 1 (STEK) 63 F-gassen training categorie 2 (STEK) 63 F-gassen training categorie 3 (STEK) 64 F-gassen training categorie 4 (STEK) 64 Gasinstallatievoorschriften (GAVO) voor monteurs 67 Gebouwautomatisering Praktijktraining service luchtbehandeling CE Geluid in technische installaties 69 GIW/ISSO regelingen en eisen 70 Hardsolderen in de installatietechniek 73 HotSpotVrij Ontwerpen Bouwen en Installeren 76 HR-ventilatie: installatie en beheer 76 HR-ventilatie: Ontwerp en systeemkeuze 77 Hydraulische schakelingen 78 Hydraulische Schakelingen Ontwerp 78 Individuele warmtepompen in woningen en kleine utiliteit 81 Inregelen van ontwerpvolumestromen in CV-installaties, ISSO-publicatie Installatie Performance Scan 85 Installatietechniek basiskennis 86 Intergas gaswandketels 88 Klimaatbeheersing, Meet- en regeltechniek (MRKA) 92 Klimaatbeheersingsinstallaties ontwerpen (KLIC) 92 Klimaattechniek algemeen (KLIA) 93 Koeltechniek Algemeen 93 Koeltechniek automatisering 93 Koeltechnische installaties ontwerpen (KTC) 94 Koudemiddel / STEK handelingen 94 Lage Temperatuur Verwarming (LTV): installatie en beheer 98 Lage Temperatuur Verwarming (LTV): ontwerp en systeemkeuze 98 Lassen en bewerken van dikwandig staal t.b.v. CV installaties 99 Leidingaanleg en servicehandelingen 101 Luchtbehandeling, Installaties en Techniek 102 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 103 Meet- en Regeltechniek 105 Meten aan regelorganen en regelsystemen 106 Meten is weten 106 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 Middenkader Airconditioning 107 MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau Milieucoördinator 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Algemeen 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Projectleiding 110 Monteren toestellen en appendages 111 Monteur airconditioning inclusief STEK 112 Onderhoud & Beheer van Energiesystemen met Energieopslag 122 Onderhoud gastoestellen 122 Ontwerpen en Rekenen instructie 125 Ontwerpen en tekenen 125 Ontwerpen van Bodemwarmtewisselaarsystemen, Integraal Ontwerpen 126 Ontwerpen van regel-, besturings, en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRKC) 127 Ontwerpen van Warmtepompinstallaties 127 Ontwerper Koudetechniek; schriftelijke cursus 128 Optimaliseren van verwarmingssystemen 129 Passief Bouwen 132 Periodiek onderhoud / inspectie Stookinstallaties 133 Pneumatiek 137 Praktijk inregelen luchtkanalen en service aan inductie-units CE Praktijk service aan cv-ketel, ventilatorbrander (B>120kW) 139 Praktijktraining elektrotechniek 140 Praktijktraining koeltechniek 140 Praktijktraining montage koudetechniek 141 Praktijktraining Solderen Koudetechniek 141 overzicht vaktechnische vakgebieden 9

11 overzicht vaktechnische vakgebieden Praktijktraining stooktechniek 141 Praktisch meten 142 Projectleiding koude- en klimaattechniek 146 PV-systemen op daken installeren, installatietechnici 147 Remeha cv ketels 150 Servicemonteur Airconditioning 155 Servicemonteur koudetechniek bijscholing; schriftelijke cursus 155 Service monteur warmtepompen 155 Solderen Loodvrij 157 Spiegellassen voor PE-buis nvieau StabiCAD LT 158 STEK in bedrijfstellen koude-installaties oefendag 159 STEK-monteur theorie 160 STEK voor aircomonteurs 159 Stiebel Eltron warmtepompen 160 Stromingsleer 163 Technicus Beheer en Onderhoud (TBO) 167 Technicus Luchtbehandeling; naslagwerk 167 Technicus periodieke inspectie (TPI) CE Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technicus Werktuigkundige Installaties (TWI) 169 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 Technisch Onderhoud uitvoering 170 TIG lassen niveau Transportkoeling Servicemonteur cursus 176 Universeelmeter, gebruik bij cv-apparatuur 177 Vakbekwaamheid CV-techniek 180 Vakbekwaamheid gastechniek 180 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Ventilatie 189 Verlichting Energiebesparing 191 Verticale bodemwarmtewisselaars, Ontwerp en Realisatie 192 Voorbereidend leerjaar MIT-W 195 Voorbereiden installatiewerkzaamheden W 194 Warmtepompen Basis voor monteurs 197 Warmtepompen Basis voor Ontwerpers 197 Warmtepompen utiliteitsbouw grondgebonden 198 Warmtepompen utiliteitsbouw lucht/lucht 198 Warmteverliesberekening 198 Waterzijdig inregelen van CV installaties 199 Werktuigbouwkunde voor Elektrotechnici 200 Woning Ventilatie 201 Zonneboilers 203 Lichtreclame pag Assembleren van deelproducten E 21 Autogeen lassen niveau 1 23 Autogeen lassen niveau 2 23 Autogeen lassen niveau 3 23 Autogeen lassen niveau 4 24 Bestek Lezen 30 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 Elektrisch schakelen 54 Elektrode (boog) lassen niveau 1 56 Elektrode (boog) lassen niveau 2 56 Elektrode (boog) lassen niveau 3 56 Elektrode (boog) lassen niveau 4 57 Elektronica basis 57 Elektrotechniek basiskennis 58 Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Elektrotechnisch meten Woonhuisinstallaties 58 Europese installatiebus (EIB) 62 Geometrisch meten 69 Hardsolderen in de installatietechniek 73 HBO Elektrotechniek 73 Installatietechniek basiskennis 86 Lassen algemeen niveau 1 98 Lassen algemeen niveau 2 99 Lassen en bewerken van dikwandig staal t.b.v. CV installaties 99 Lassen volgens NEN-EN LED Verlichting 100 Meten van verlichting conform NEN Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIT-Werktuigkundige installaties 111 NEN 1010 voor ontwerpers 116 Neoninstallaties: montage en voorschriften 117 Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding 118 Noodverlichtingsdeskundige en vluchtrouteaanduiding 119 Noodverlichtingsdeskundige Herhaling 119 Plaatbuigen 134 Post-MBO MIT-Werktuigbouwkundige Installaties 138 StabiCAD V 158 Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 Tekeninglezen werktuigbouwkunde 171 TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Verlichting: advisering & uitvoering 191 Verlichting basis 190 Verlichting Energiebesparing 191 Verlichting Norm NEN EN Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 Vorm- en plaatstoleranties 196 Werktuigbouwkunde HBO 199 Workshop Verlichting Energiebesparing 202 Maritiem pag Autogeen lassen niveau 1 23 Autogeen lassen niveau 2 23 Autogeen lassen niveau 4 24 Bestek Lezen 30 CAD tekenen gevorderden 43 Centrifugaalpompen 46 Elektrode (boog) lassen niveau 2 56 Elektrode (boog) lassen niveau 3 56 Elektrode (boog) lassen niveau 4 57 F-gassen training categorie 2 (STEK) 63 Flensmonteur 65 Hoogspanning 76 Hydrauliek 77 Hydraulische Schakelingen Ontwerp 78 Hydraulische systemen Technicus 78 Lassen algemeen niveau 2 99 MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIT-Werktuigkundige installaties 111 Offshore trainingen veiligheid Nogepa / Opito 121 Onderhoud elektromotoren 122 Pomptechniek, de juiste pomp voor uw systeem 137 Post-MBO MIT-Werktuigbouwkundige Installaties 138 Storingzoeken in hydraulische installaties 162 Storingzoeken in pomptechnische installaties 163 Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau Werktuigbouwkunde HBO 199 Normen pag Aanwijzingsbeleid NEN 3140 / NEN-EN Assembleren van deelproducten E 21 Bestek Lezen 30 Brand en ontruiming 36 Brandmeldinstallaties Installatiedeskundige 39 Brandmeldinstallaties Onderhoudsdeskundige overzicht vaktechnische vakgebieden

12 overzicht vaktechnische vakgebieden Brandmeldinstallaties Wet en regelgeving 40 Elektrische Veiligheid conform NEN-EN Elektrische veiligheid van machines 55 Elektronica basis 57 Elektrotechniek basiskennis 58 EMC Gevorderd 59 GIW/ISSO regelingen en eisen 70 Hogere harmonischen 75 Hogere veiligheidskunde 75 Hoogspanning 76 Inspecteur laagspanningsinstallaties, inspectietechnieken NEN Inspectietechnieken voor niet MTS-ers 85 Inspectie van elektrische apparaten en installaties 85 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) hoogspanning 86 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Kwaliteit 95 Laagspanningsinstallaties Basis NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Inspectie NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Opfris NEN 3140 / NEN-EN Lassen volgens NEN-EN Legionella-preventie in leidingwater 101 Meten is weten 106 Meten van verlichting conform NEN Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 NEN 1010: NEN 1010 medische ruimten 115 NEN 1010 opfris 115 NEN 1010 Utiliteit & Industrie 116 NEN 1010 voor monteurs 116 NEN 1010 voor ontwerpers 116 NEN 1010 voor ontwerpers/projectleiders, Opfris cursus 117 Neoninstallaties: montage en voorschriften 117 Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding 118 Normen en metingen voor elektrische installaties 119 Ontwerpcriteria laag- en middenspannings- installaties 124 Optimaliseren bedrijfsprocessen 129 Panelenbouw NEN-EN inspecteurs 131 Panelenbouw NEN-EN ontwerpers 132 Periodieke Inspectie Arbeidsmiddelen NEN 3140 / NEN EN Power Quality 138 Programma Van Eisen Opstellen en Beoordelen van een PvE 144 Riolering Inspecteur - Visuele inspectie riolering 150 StabiCAD V 158 Sterkstroominstallaties: onderhoud, storingen en metingen 160 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 Tijdelijke Elektrische Installaties 174 UPS 177 Vakbekwaam Persoon Basis NEN 3140 (VP) 179 Vakbekwaam Persoon Laagspanning (VP) 180 Veiligheidsaarding elektrotechnische installaties 188 Veiligheid van beweegbare bruggen 188 Voldoend Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP) 193 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 Voorbereiden installatiewerkzaamheden E 194 Werkverantwoordelijke NEN 3140 / NEN-EN Wet & regelgeving elektrotechniek 201 Riooltechniek pag Aanleggen installatieleidingen Werktuigbouw 15 Afvoertechniek vuilwater en hemelwater 17 Autogeen lassen niveau 1 23 Autogeen lassen niveau 4 24 Beproeven installaties W 29 Beproeven van keerkleppen in de praktijk 29 Bestek Lezen 30 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 Centrifugaalpompen 46 Climate and Environment 47 Elektrode (boog) lassen niveau 2 56 Elektrode (boog) lassen niveau 4 57 Flensmonteur 65 Gebouwriolering, Binnenriolering 69 Geometrisch meten 69 Installatietechniek basiskennis 86 Klachten behandelen 92 Legionella-preventie basiskennis 100 MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau Milieucoördinator 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Algemeen 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Projectleiding 110 Ontwerpen en tekenen 125 Pomptechniek, de juiste pomp voor uw systeem 137 Riolering Inspecteur - Visuele inspectie riolering 150 Storingzoeken in pomptechnische installaties 163 Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Veilig werken in riolen 185 Voorschriften water (AVWI) voor monteurs 195 Sanitair pag Aanleggen installatieleidingen Werktuigbouw 15 Afvoertechniek vuilwater en hemelwater 17 Algemene techniek 18 Arbo en Preventie 19 Badkamers Ontwerpen 27 Beproeven installaties W 29 Beproeven van keerkleppen in de praktijk 29 Bestek Lezen 30 Bewerken van koperen buis in de installatietechniek 31 Binneninstallatiecontroleur Gas (BIC-Gas) 34 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 Centrifugaalpompen 46 Climate and Environment 47 CombinAir 47 Computerbestek opstellen basis 48 Dakcursus Groen - Leefdaken 49 Dakdekken met bitumineuze bouwstoffen 49 Dakdekken met kunststof dakbedekking 50 Dakdekken met TECU-koper 50 Drinkwaterinstallaties Ontwerp 52 Drukmeting 52 Elektrode (boog) lassen niveau 2 56 Energieprestatieadvies/certificaat Utiliteit (EPA) 60 Energieprestatieadvies/certificaat Woningbouw (EPA) 60 Energieprestatienormering (EPN) Utiliteit 61 Energieprestatienormering (EPN) Woningbouw 61 EuroVisa Eerste/bijzondere inspecties (EBI) 62 F-gassen training categorie 1 (STEK) 63 F-gassen training categorie 2 (STEK) 63 F-gassen training categorie 4 (STEK) 64 Gasinstallatievoorschriften (GAVO) voor monteurs 67 Gasmeten 67 Gasstationstechniek 67 Gastechniek basis 68 Geluid in technische installaties 69 Geometrisch meten 69 GIW/ISSO regelingen en eisen 70 Grohe sanitaire kranen 72 HotSpotVrij Ontwerpen Bouwen en Installeren 76 HR-ventilatie: installatie en beheer 76 Hydrauliek 77 Installatietechniek basiskennis 86 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) Stoomketelinstallaties 87 Intergas gaswandketels 88 Klachten behandelen 92 overzicht vaktechnische vakgebieden 11

13 overzicht vaktechnische vakgebieden Koudemiddel / STEK handelingen 94 Lassen en bewerken van dikwandig staal t.b.v. CV installaties 99 Legionella-preventie basiskennis 100 Legionella-preventie in leidingwater 101 Leidingwaterinstallaties Beveiliging en Beheer 101 Luchtbehandeling, Installaties en Techniek 102 Meet- en Regeltechniek 105 MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIT, post-mbo installatietechniek, Algemeen 109 MIT, post-mbo installatietechniek, Projectleiding 110 Monteren toestellen en appendages 111 NEN 1010 opfris 115 NEN 1010 voor monteurs 116 NEN 1010 voor ontwerpers 116 Onderhoud gastoestellen 122 Ontwerpen en tekenen 125 Ontwerpen stoominstallaties 126 Ontwerpen van regel-, besturings, en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRKC) 127 Periodiek onderhoud / inspectie Stookinstallaties 133 Pijpbuigen 134 Praktijktraining stooktechniek 141 Productieplanner 143 PV-systemen op daken installeren, installatietechnici 147 Remeha cv ketels 150 Sanitaire installaties instructie 153 Spiegellassen voor PE-buis nvieau StabiCAD LT 158 STEK-monteur theorie 160 Stoom- en Condensaattechniek 161 Technicus Beheer en Onderhoud (TBO) 167 Technicus periodieke inspectie (TPI) CE Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technicus Werktuigkundige Installaties (TWI) 169 Technisch Beheerder Gas (TBG) 169 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 TIG lassen niveau Titaanzink basis 174 Titaanzink be- en verwerken 174 Uitvoeren van kleine reparaties op daken 177 Vakbekwaamheid gastechniek 180 Vakbekwaamheid waterleidingtechniek 181 Vakbekwaam Operator Stoomketelinstallaties 179 Veiligheid op daken 188 Veiligheidsdeskundige CV stookinstallaties EBI-CV 189 Verkoopvaardigheden Sanitair 190 Voorbereidend leerjaar MIT-W 195 Voorbereiden installatiewerkzaamheden W 194 Voorschriften Water (AVWI) voor installateurs 195 Voorschriften water (AVWI) voor monteurs 195 Voorziening voor gas 196 Waterkwaliteit Beheersing 199 Werktuigbouwkunde voor Elektrotechnici 200 Werkvoorbereiding 200 Zink Bewerken 203 Technische automatisering, industriële normen pag ATEX basiscursus 21 Besturingstechniek 30 Bussystemen (Bus) 41 CAD tekenen (basis) 43 CAD tekenen gevorderden 43 CE-markering 46 Elektrische veiligheid van machines 55 EMC Basis 59 EMC Gevorderd 59 HMI 74 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) Stoomketelinstallaties 87 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 103 Maintenance Engineering 103 Meten is weten 106 Milieucoördinator 109 Multidisciplinaire werkvoorbereider in de procesindustrie (VOMI) 114 Ontwerpen stoominstallaties 126 PLC - Allen-Bradley 135 PLC - Mitsubishi 135 PLC Siemens Simatic S5 135 PLC Siemens Simatic S7 136 PLC techniek (vervolg) 136 Profibus, basis 144 Projectmanagement (basis) 146 SCADA Proficy Cimplicity 154 Stoom- en Condensaattechniek 161 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Werktuigbouwkunde HBO 199 Technische automatisering pag Automatiseringssystemen constructie en controle 24 Automatiseringssystemen onderhoud 25 Automatiseringssystemen Ontwerpen 25 Automatiseringssystemen storingzoeken 25 Bestek Lezen 30 Besturingstechniek 30 Bussystemen (Bus) 41 CAD tekenen gevorderden 43 CAN-bus 44 CE-markering 46 Elektrische Veiligheid conform NEN-EN Elektrische veiligheid van machines 55 Elektrisch schakelen 54 Elektrisch schakelen opfris 54 Elektrotechnisch meten Woonhuisinstallaties 58 EMC Basis 59 EMC Gevorderd 59 Europese installatiebus (EIB) 62 Frequentieregelaars 65 Gebouwautomatisering Siemens Building Technologies 68 HBO Elektrotechniek 73 HMI 74 Hogere harmonischen 75 Hogere veiligheidskunde 75 ICT Datanetwerken LAN 79 Industriële Automatisering, basis 82 Industriële automatisering, gevorderd 82 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Maintenance Engineering 103 Mechatronica 105 Meet- en Regeltechniek 105 Meten aan regelorganen en regelsystemen 106 Meten is weten 106 Milieucoördinator 109 MOD-bus 111 Multidisciplinaire werkvoorbereider in de procesindustrie (VOMI) 114 Onderhoudstechnicus Instrumentatie 123 Panelenbouw NEN-EN inspecteurs 131 Panelenbouw NEN-EN ontwerpers 132 PC technicus 132 PLC - Allen-Bradley 135 PLC - Mitsubishi 135 PLC Siemens Simatic S5 135 PLC Siemens Simatic S7 136 PLC-Systemen divers 137 PLC techniek (basis) 136 PLC techniek (vervolg) 136 Pneumatiek 137 Praktijkopleiding Microcontrollers 140 Praktijktraining elektrotechniek 140 Priva Certified Engineer 143 Profibus 144 Profibus, basis 144 Projectleiding TA 146 Projectmanagement (basis) 146 Relaistechniek basis voor (service) monteurs E & I 149 Robotica Introductie 152 Scada 153 Scada overzicht vaktechnische vakgebieden

14 overzicht vaktechnische vakgebieden SCADA Proficy Cimplicity 154 Sensoren 154 Sharepoint 156 Siemens Regelbare aandrijvingen 156 SINAMICS regelbare aandrijving 156 Storingzoeken in PLC- en Soft-PLC-bestuurde installaties 163 Storing zoeken met TC Vision 161 Systeemontwerp TA 164 TA Systeem integratie 165 TA Technische Aautomatisering Apparatuur installatie 165 TA Technische Automatisering Onderhoudsmanagement 165 TA Technische Automatisering Ontwerpen Installaties 165 TA Technische Automatisering Service en Onderhoud 166 TA Technische Automatisering Systeem installatie 166 TA Technische Automatisering Troubleshooting en in bedrijfstellen 166 Technicus Beheer en Onderhoud (TBO) 167 Toegepaste Elektronica 175 UPS 177 Werktuigbouwkunde HBO 199 Veiligheid en milieu pag Aanhangerrijbewijs 15 Adembescherming B SIR 16 Arbocoördinator 19 Arbo en Preventie 19 Asbestdeskundige 20 Asbest herkennen 20 Assembleren van deelproducten E 21 ATEX basiscursus 21 Automated External Defibrillator (AED) Opleiding 24 Bepalen van onderdelen en bedraden bekabeling E 29 BHV Adembescherming 31 BHV Adembescherming (Opfris) 32 BHV Bedrijfshulpverlening 32 BHV Bedrijfshulpverlening (herhaling) 33 BHV Bedrijfshulpverlening Hoofd 33 BHV Bedrijfshulpverlening Hoofd (herhaling) 33 BHV Bedrijfshulpverlening Ploegleider 34 BHV Bedrijfshulpverlening Ploegleider (herhaling) 34 Blusinstructie/gebruik blustoestellen 36 Brand en ontruiming 36 Dakdekken met bitumineuze bouwstoffen 49 Dakdekken met kunststof dakbedekking 50 Eerste Hulp Bij Elektriciteitsletsel 53 EHBO / Eerste hulp 53 Elektrische veiligheid van machines 55 Ergonomisch werken 62 Heftruck rijden, Heftruckchauffeur 73 Heftruck rijden, Heftruckchauffeur Herhaling 74 Hogere veiligheidskunde 75 Industriële machineveiligheid 82 Inspectietechnieken voor niet MTS-ers 85 Inspectie van elektrische apparaten en installaties 85 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Ioniserende straling 88 Keuren elektrisch handgereedschap voor niet-elektrotechnici 91 Kwaliteit 95 Laagspanningsinstallaties Basis NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Opfris NEN 3140 / NEN-EN Maatschappelijk verantwoord ondernemen 103 Magazijn medewerker 103 Management / Leidinggeven 104 Management Niet technisch 104 Mechanische veiligheid in machines 105 Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 Middelbare Veiligheidskunde (MVK) 107 Milieucoördinator 109 NEN 1010 opfris 115 Offshore trainingen veiligheid Nogepa / Opito 121 Omgaan met stress en werkdruk 121 Pallettruck rijden (ook stapelaar genoemd) 131 Periodieke Inspectie Arbeidsmiddelen NEN 3140 / NEN EN Personeelsadministratie Personeelszaken 133 Persoonlijke beschermingsmiddelen 134 Preventiemedewerker 142 Preventiemedewerker, expert 142 Programma Van Eisen Opstellen en Beoordelen van een PvE 144 PV-systemen op daken installeren, installatietechnici 147 Rijvaardigheid auto 150 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE of RI&E) 151 Risicomanagement 151 Risico s en toezicht bij elektrotechnische werkzaamheden 151 Robotica Introductie 152 Slopen, Handreiking 157 Steigerbouw 159 Stoffeninventarisatie 161 Vakbekwaam Persoon Basis NEN 3140 (VP) 179 Vakbekwaam Persoon Laagspanning (VP) 180 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 184 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA herhaling) 183 Veilig & Gezond Werken 184 Veiligheid op daken 188 Veiligheidsaarding in de praktijk 189 Veiligheid van beweegbare bruggen 188 Veilig hijsen 185 Veilig werken in riolen 185 Veilig werken langs / aan de weg 185 Veilig werken met de hoogwerker 186 Veilig werken met de verreiker 186 Veilig werken met een rolsteiger 186 Veilig werken met gevaarlijke stoffen 187 Veilig werken met klein materieel 187 Veilig werken op Hoogten 187 Verkeersregelaar 190 Voldoend Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP) 193 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 Voorbereiden installatiewerkzaamheden E 194 Voorbereiden installatiewerkzaamheden W 194 Werkverantwoordelijke NEN 3140 / NEN-EN Ziekteverzuimbeheersing 203 VEI pag Algemene techniek 18 Ammoniakkoeling 18 APK woningen NTA Applicaties meten van verlichting NEN Assembleren van deelproducten E 21 Bepalen van onderdelen en bedraden bekabeling E 29 Bestek Lezen 30 Besturingstechniek 30 Beveiligen van middenspannings-installaties (H-BM) 31 Bewerken van koperen buis in de installatietechniek 31 CAD tekenen gevorderden 43 Elektrische Energietechniek en opwekking 55 Elektrische Veiligheid conform NEN-EN Elektrisch schakelen 54 Elektrisch schakelen, gevorderd 54 Elektronica basis 57 Elektrotechniek basiskennis 58 Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Elektrotechnisch meten Woonhuisinstallaties 58 EMC Gevorderd 59 Energietechnische metingen 61 FLUKE 1650-serie installatietester 65 Frequentieregelaars 65 Gebouwautomatisering Praktijktraining service luchtbehandeling CE Gebouwautomatisering Siemens Building Technologies 68 Geometrisch meten 69 GIW/ISSO regelingen en eisen 70 HBO Elektrotechniek 73 Hoogspanning 76 Inspecteur laagspanningsinstallaties, inspectietechnieken NEN Inspectietechnieken voor niet MTS-ers 85 Installatietechniek basiskennis 86 overzicht vaktechnische vakgebieden 13

15 overzicht vaktechnische vakgebieden Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) hoogspanning 86 Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke (IWV) NEN 3140 / NEN-EN Klachten behandelen 92 Kortsluitstroom- berekeningen laag- en middenspanningsnetten (H-KB) 94 Laagspanningsinstallaties Basis NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Inspectie NEN 3140 / NEN-EN Laagspanningsinstallaties Opfris NEN 3140 / NEN-EN Maintenance Engineering 103 Meet- en Regeltechniek 105 Meten aan regelorganen en regelsystemen 106 Meten is weten 106 Meten van verlichting conform NEN Middelbaar installatietechnicus E-installaties 107 MIT-Elektrotechniek: Integraal ontwerpen 110 MIT, post-mbo installatietechniek, Algemeen 109 MIT-Werktuigkundige installaties 111 NEN 1010: NEN 1010 medische ruimten 115 NEN 1010 opfris 115 NEN 1010 Utiliteit & Industrie 116 NEN 1010 voor monteurs 116 NEN 1010 voor ontwerpers 116 Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding 118 Normen en metingen voor elektrische installaties 119 Ontwerpcriteria laag- en middenspannings- installaties 124 Ontwerpdeskundige Laagspanning 124 PC technicus 132 Periodieke Inspectie Arbeidsmiddelen NEN 3140 / NEN EN Pijpbuigen 134 PLC-Systemen divers 137 Pomptechniek, de juiste pomp voor uw systeem 137 Post-MBO MIT-Werktuigbouwkundige Installaties 138 Power Quality 138 Praktijk inregelen luchtkanalen en service aan inductie-units CE Priva TopControl Eindgebruikers training 143 Productieplanner 143 Reliability-centred Maintenance II (RCM2) 149 Scada 153 StabiCAD LT 158 Sterkstroominstallaties: onderhoud, storingen en metingen 160 Storingstechnicus Elektro 162 Storingzoeken in elektrotechnische installaties 162 Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technische Beveiliging (TBV) 170 Technische vooropleiding Monteur Beveiliging (MBV) 171 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 Technisch Onderhoud uitvoering 170 Terreinbeveiliging 172 Tijdelijke Elektrische Installaties 174 Toegepaste Elektronica 175 UPS 177 Vakbekwaam Persoon Basis NEN 3140 (VP) 179 Vakbekwaam Persoon Hoogspanning (VP) 179 Vakbekwaam Persoon Laagspanning (VP) 180 Verkeersregelaar 190 Verlichting Energiebesparing 191 Vliegveldverlichting met constantstroomregelaar 193 Voldoend Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP) 193 Voldoend Onderricht Persoon Opfris NEN 3140 (VOP) 194 Voorbereiden installatiewerkzaamheden E 194 Werktuigbouwkunde HBO 199 Werktuigbouwkunde voor Elektrotechnici 200 Werkverantwoordelijke NEN 3140 / NEN-EN Werkvoorbereiding 200 Workshop Verlichting Energiebesparing 202 CAD tekenen (basis) 43 Climate and Environment 47 CombinAir 47 Daalderop gaswandketels 49 Elektrode (boog) lassen niveau 1 56 Elektrode (boog) lassen niveau 2 56 Elektrode (boog) lassen niveau 3 56 Elektrode (boog) lassen niveau 4 57 Elektrotechniek Basis voor W Installateurs 58 Energieprestatieadvies/certificaat Utiliteit (EPA) 60 Energieprestatieadvies/certificaat Woningbouw (EPA) 60 Energieprestatienormering (EPN) Utiliteit 61 Energieprestatienormering (EPN) Woningbouw 61 EuroVisa Eerste/bijzondere inspecties (EBI) 62 Hydraulische Schakelingen Ontwerp 78 Installatietechniek basiskennis 86 Intergas gaswandketels 88 Koudemiddel / STEK handelingen 94 Lassen algemeen niveau 1 98 Lassen en bewerken van dikwandig staal t.b.v. CV installaties 99 Lassen volgens NEN-EN Meten is weten 106 MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau MIG/MAG lassen niveau Milieucoördinator 109 Nefit cv ketels 115 Onderhoud gastoestellen 122 Periodiek onderhoud / inspectie Stookinstallaties 133 Praktijk service aan cv-ketel, ventilatorbrander (B>120kW) 139 Praktijk service cv-ketel, atmosferische brander (B>120kW) 139 Praktijktraining stooktechniek 141 Praktisch meten 142 Remeha cv ketels 150 Spiegellassen voor PE-buis nvieau Technicus periodieke inspectie (TPI) CE Technicus periodiek onderhoud (TPO) CE Technicus Werktuigkundige Installaties (TWI) 169 Technisch leidinggevende: werken met bestek en tekeningen 170 TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau TIG lassen niveau Vakbekwaam Operator Stoomketelinstallaties 179 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1) 182 VCA Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA 1 herhaling) 183 Veiligheidsdeskundige CV stookinstallaties EBI-CV 189 Waterzijdig inregelen van CV installaties 199 Verhuur en service van energietoestellen pag Aanleggen installatieleidingen Werktuigbouw 15 Autogeen lassen niveau 1 23 Autogeen lassen niveau 4 24 Bestek Lezen overzicht vaktechnische vakgebieden

16 Aandrijftechniek Mechanisch Herkennen/selecteren componenten en hun toepassingen rekening houdend met bedrijfactoren/rendement De belangrijkste constructieve uitvoeringen Voor- en nadelen van verschillende overbrengingsmogelijkheden Elektromotoren, as en lagering, koppelingen ROVC Omspanningsoverbrengingen (V-riemen, tandriemen en kettingen) Reductiekasten en tandwieloverbrengingen Remmen Variatoren en frequentieregelingen Rechtgeleidingen Projecten, zoals bijvoorbeeld: de ventilator, mixer en inpakmachine Monteur Onderhoudstechnicus Verkoper W Werktuigbouwkundige Ontwerper Cursusprijs dagdelen Elektro-mechanisch onderhoud Aanhangerrijbewijs Niveau 1 Complete rijopleiding voor de aanhanger en voorbereiding op het examen Theorie: o.a. kijktechnieken, bijzondere verrichtingen, kentekenpapieren Heerkens Bedrijfskundig Ingenieursbureau BV Ito opleidingen Praktijk: o.a. controle voertuig, aankoppelen, veilig en gecontroleerd rijden, zowel voorals achteruit Iedereen die met aanhanger wil rijden Cursusprijs varieert van 495 tot 779 Variërend van 1 dag tot 2 dagen Veiligheid en milieu Aanleggen installatieleidingen Werktuigbouw Niveau 2 Installaties voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en riolering Vakjargon Branche en sector Product- en diensten van de organisatie (bedrijf) Kwaliteitssysteem Installatiewerk Midden Kwaliteitseisen van het bedrijf Relevante arbo-, veiligheid- en milieuvoorschriften Persoonlijke beschermingsmiddelen De bij installatieleidingen aanleggen met benodigde materialen en middelen Monteur installatietechniek (in opleiding) Kostenloos 1 maand Klimaat- en duurzame techniek Riooltechniek Sanitair Verhuur en service van energietoestellen vaktechnische cursussen 15

17 Aanwijzingsbeleid NEN 3140 / NEN-EN De relatie Arbo-wet; EN 50110; NEN 3140 derde druk Definitie personen De aanwijzingsprocedure volgens NEN 3140 Het aanwijzingsformulier Het aanwijzingsbeleid bij het uitvoeren van werkzaamheden bij klanten SBK Advies & Training Het aanwijzingsbeleid bij het inlenen van personeel en het uitbesteden van werk Na afloop van de cursus kunnen de functionarissen het aanwijzingsbeleid in het eigen bedrijf uitvoeren en een eigen aanwijzingsformulier ontwikkelen Veiligheidsdeskundige De personeelsfunctionaris Leidinggevende Ondernemer Cursusprijs varieert van 305 tot dag Beheer & Inspectie, werkterreinen Normen Adembescherming B SIR Basistraining werken met ademluchttoestellen DGS Training & Advies EasyCursus SIR examen dgs.easycursus.nl Voor mensen in een werkplek waar ademapparatuur gebruikt wordt Cursusprijs dagen Veiligheid en milieu Adviseur elektronische beveiliging (ABV) Niveau varieert van 3 tot 4 Wat is beveiliging en waarin is dit begrip op te delen? Risicobeoordeling Beveiligingsplan Alarmcentraleaansluiting en contract Soba Security Opleidingen B.V. Van Dusseldorp Training Wat te doen na oplevering aan de klant Vernieuwde risicoklassenindeling (VRKI) Wetgeving en normering Projecteringsoefeningen Praktijkcases Beveiligingsadviseur Verkoper alarminstallaties Verzekeringsdeskundigen Adviseur beveiligingsinstallatie Cursusprijs varieert van 850 tot Examenkosten variëren van 0 tot 445 leermiddelen varieert van 0 tot 150 Variërend van 1 week tot 2 weken Beveiliging Domotica System integrator 16 vaktechnische cursussen

18 Afvoertechniek vuilwater en hemelwater Ontwerpen en dimensioneren van VWA afvoersystemen Ontwerpen en dimensioneren van HWA afvoersystemen Zowel traditioneel als Pluvia Conform de richtlijnen van NEN3215 en NTR3216 Nabootsing praktijksituaties m.b.v. afvoertoren Geberit B.V. Onderhoud & service sanitair (praktijk) Persverbindingen Mepla en Mapress (praktijk) Montagetechniek PE-afvoersystemen (praktijk) Aan de orde komen de specifieke eisen die gesteld worden aan de aansluitsituaties Systemen & Sanitair Projectleider Adviseur Installateur Monteur Ontwerper Showroommedewerker Kostenloos 1 dag Beheer & Inspectie Klimaat- en duurzame techniek Riooltechniek Sanitair Airco-monteur, kleine koelinstallaties Niveau varieert van 1 tot 3 Het inspecteren van kleine koelinstallaties Het in bedrijf stellen van kleine koelinstallaties ORKA ROC van Amsterdam (Tempelhofstraat) Problemen oplossen van kleine koelinstallaties Monteur koudetechniek (Mk) Airco-monteur Cursusprijs varieert van 495 tot 600 Variërend van 2 dagen tot 3 dagen Beheer & Inspectie, werkterreinen Klimaat- en duurzame techniek Aircosystemen: service en onderhoud Niveau 2 Capaciteitsbeoordeling van een installatie Herkennen en oplossen van veelvoorkomende storingen Verklaring van de koelcyclus op basis van het Mollierdiagram, verdampings- en condensatiedruk in relatie met temperatuur Verbindingen en aanleg van leidingen tussen binnen- en buitendeel Functie, werking en opstelling van de componenten in het binnen- en buitendeel van de installatie Opbouw van een split- en multi-split aircosysteem (luchtbehandelingsystemen komen hierbij niet aan bod) Monteur koudetechniek (Mk) Cursusprijs dagen Klimaat- en duurzame techniek vaktechnische cursussen 17

19 Algemene techniek Niveau 1 Werktuigbouwkundige begrippen Tekeninglezen Metalen en kunststoffen: staalproducten, staal, staallegeringen, non-ferrometalen, thermohardende kunststoffen en thermoplasten Mechanische overbrengingen: omspanningsoverbrengingen, tandwielen, tandwielkasten en variatoren, assen, spieën, lagers, koppelingen en remmen ROVC (Elektro) motoren en cilinders Smeermiddelen Afdichtingen Onderhoud van machines Handgereedschappen Inleiding in de industriële automatisering Niet-technici Cursusprijs weken Sanitair VEI Ammoniakkoeling Voorschriften CPR 13-2 en de monteur Veilig handelen tijdens onderhoud en bedrijf Koel- en vriesinstallaties met ammoniak PTC+ Eigenschappen van ammoniak Voor -en nadelen van ammoniak als koelmiddel Installatiemonteur utiliteit Servicemonteur installatietechniek Monteur koudetechniek Servicemonteur koudetechniek Cursusprijs dagen VEI APK woningen NTA 8025 Niveau 4 Visuele inspectie van alle installaties en voorzieningen NTA 8025 organisatie Zelfstandig en veilig diverse metingen uitvoeren en juiste conclusies trekken Beoordelingsfrequentie bepalen Kenteq SBK Advies & Training Elektrische metingen: isolatieweerstand, circuitweerstand, aardverspreidingsweerstand, beschermingsleidingen en aardlekschakelaars Gasmetingen: dichtheidsmeting, CO, corrosie Monteur Installateur Installatietechnicus Onderhoudstechnicus Servicetechnicus Cursusprijs varieert van 525 tot Examenkosten variëren van 0 tot 412 Variërend van 3 dagen tot 1 week Beheer & Inspectie, werkterreinen VEI 18 vaktechnische cursussen

20 Applicaties meten van verlichting NEN 1891 Niveau 4 Applicatie berekenen en meten van verlichting Applicatie noodverlichting conform NEN-EN 1838 Projectleider Technicus Werkvoorbereider Leidinggevend monteur Cursusprijs dag VEI Arbo en Preventie Niveau varieert van 1 tot 6 Uitvoering arbowetgeving Beheersen arbowetgeving Adviesbureau KAP DGS Training & Advies EasyCursus ISBW Opleiding & Training Ito opleidingen Schouten & Nelissen Arbo op de werkvloer dgs.easycursus.nl Divers Cursusprijs varieert van 189 tot Examenkosten variëren van 0 tot 77 leermiddelen varieert van 0 tot 176 Variërend van 3 uren tot 3 weken Beheer & Inspectie Sanitair Veiligheid en milieu Arbocoördinator Niveau 4 Wetgeving Arbo- en verzuimbeleid Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Bijzondere groepen Elsevier Opleidingen B.V. SBK Advies & Training Arbozorgsystemen Welzijn Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening Arbeidsplaatsen Ondernemer Bedrijfsleider Technisch Leidinggevende Projectleider Arbocoördinator Preventiemedewerker Cursusprijs varieert van 815 tot week Veiligheid en milieu vaktechnische cursussen 19

Key Accountmanager / Salesmanager installatietechniek (E/W)

Key Accountmanager / Salesmanager installatietechniek (E/W) Ciquèl, uw intermediair op het gebied van elektrotechnisch en werktuigkundig personeel binnen de utiliteit en industrie, heeft voor u een selectie gemaakt van kandidaten die wij hebben gezien, gesproken

Nadere informatie

bijscholing medewerkers vergroot concurrentiekracht

bijscholing medewerkers vergroot concurrentiekracht thema: opleidingen bijscholing medewerkers vergroot concurrentiekracht Elektrotechniek behelst steeds complexere technologische toepassingen en vergt vaker integratie met vakgebieden als werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012-2013

Cursusaanbod 2012-2013 SOBA Security Opleidingen BV Cursusaanbod 2012-2013 OPLEIDINGEN IN INBRAAKBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING VEILIGHEID PERSOONLIJKE ONTWIKKELING NNi ei eu uw: w: Post-HBO Bedrijfskunde Post-HBO BHV Management

Nadere informatie

Opleidingengids 2013-2014. Opleidingen voor werkend Nederland.

Opleidingengids 2013-2014. Opleidingen voor werkend Nederland. Opleidingengids 2013-2014 Opleidingen voor werkend Nederland. 2 Wij werken graag aan uw ontwikkeling, maar staan ondertussen zelf ook niet stil. Wij presenteren u dan ook met trots onze nieuwe opleidingengids.

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

Cursusgids. Industrial Automation

Cursusgids. Industrial Automation Cursusgids Industrial Automation 02 Contactinformatie Cursusgids Industrial Automation itsme Industrial Automation Steurweg 2, 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 128, 4940 AC Raamsdonksveer Tel. +31(0)76 578

Nadere informatie

Gestructureerd opleiden

Gestructureerd opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 8 Gestructureerd opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven In de "Denktank Slimmer Scholen bespraken P&O

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

TECHNIEK VOOR EN DOOR DE MENS

TECHNIEK VOOR EN DOOR DE MENS TECHNIEK VOOR EN DOOR DE MENS BEHEER EN INSPECTIE ELEKTROTECHNIEK KLIMAATTECHNIEK TELECOM BEVEILIGING INFRATECHNIEK AUTOMATISERING WWW.GIANT.NL De Klaver Giant Groep bestaat uit 8 zelfstandige, sterk gespecialiseerde

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

2006 stond in het teken van bundeling van krachten.

2006 stond in het teken van bundeling van krachten. 2006 stond in het teken van bundeling van krachten. Om voor al uw projecten de juiste oplossing te kunnen bieden heeft Schneider Electric in 2006 de krachten gebundeld van haar merken Merlin Gerin, Telemecanique,

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

NPR 5313 wordt Europese norm NEN-EN 50600

NPR 5313 wordt Europese norm NEN-EN 50600 auteur Harrie Heemskerk Richtlijn computerruimtes en datacenters uitgebreid met overspanningsbeveiliging NPR 5313 wordt Europese norm NEN-EN 50600 Begin dit jaar heeft NEN de eerste Nederlandse praktijkrichtlijn

Nadere informatie

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Management/Training Installatieverantwoordelijke als manager In-house trainen Project Management als spel Quercus PS Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015

Studiegids 2014-2015 Studiegids 2014-2015 Colofon: 2014 De Studiegids van Dak Academie wordt uitgegeven door BDA Dak- en Gevelopleidingen en TECTUM voor Dakvakmanschap VOORWOORD Avelingen West 33 4202 MS Gorinchem (085) 4871910

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015 NIEUWSBRIEF Juli 2015 Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 2 O.a. in in deze uitgave Overname BBL leerling na 1 juli 2015 en de Wet werk en zekerheid Workshop Greenskills

Nadere informatie

Syntra Opleidingsgids

Syntra Opleidingsgids Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. Syntra Opleidingsgids 2015-2016 www.syntra-ab.be Leren van professionals 2 Welkom www.syntra-ab.be Inhoud p 6 p 9 p 25 p 29 p 35 p 40 p 46 p 50 p 55 p 62 p 66 p

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen MBO Opleidingen 2015-2016 rocvanflevoland.nl Inhoudsopgave Sport & Veiligheid 4 Welkom bij het ROC van Flevoland Marketing, Economie & Administratie 10 Handel & Ondernemen / Mode 16 Mobiliteit & Logistiek

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen? OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen? GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven,

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie