PDS Belangenvereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDS Belangenvereniging"

Transcriptie

1 a b e i g PDS a r m S y n d r B e o l a n g e n v e D o m r r e n e i n g l k k i r P PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

2 Inhoudsopgave Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 1. Algemene informatie Organisatie van de PDSB Het bestuur Raad van aanbeveling Assistentie bestuur Vrijwilligers Administratie Leden, ledenaanwas, wanbetalers en belangstellenden Ledenwerving, ledenbinding Algemene Ledenvergadering (ALV) Sponsorwerving Lotgenotencontact Telefonisch lotgenotencontact: PDS-Infolijn Plaatselijk/regionaal lotgenotencontact: bijeenkomsten Werkgroepen Landelijke lotgenotendag Voorlichting en informatie Verenigingsblad Prikkels en tussentijds nieuws Website, forum, social media Landelijke PDS-Infodag Brochures Zorgboek Prikkelbare Darm Syndroom Belangenbehartiging Algemene belangenbehartiging via koepelorganisaties en door middel van samenwerking met andere patiëntenorganisaties Contacten met medici, andere beroepsgroepen, verzekeraars Mailingen en publicaties Presentatie op beurzen en bijeenkomsten PR-activiteiten Artikelen over PDS in de tijdschriften, kranten en tv Professionalisering Educatie Ledenraadpleging, enquête Automatisering Tot slot 35 PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

3 1. Algemene informatie Wat is PDS? Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) werd vroeger ook wel spastische dikke darm of spastisch colon genoemd. In het Engels heet het Irritable Bowel Syndrome (IBS). PDS valt onder de zogenaamde functionele buikklachten en is de meest voorkomende chronische darmstoornis. Ongeveer 7 tot 10% van de Nederlanders heeft PDS. Maar liefst 75% hiervan is vrouw. De belangrijkste symptomen van PDS zijn buikpijn, gasvorming, diarree en verstopping. Daarnaast komen maagklachten, slikklachten, een brok in de keel, winderigheid, een opgeblazen gevoel en een opgezette buik vaak voor. Stress en voeding kunnen veel invloed hebben op de klachten. De oorzaak van PDS is nog niet bekend. Helaas is PDS (nog) niet te genezen. PDS is niet gevaarlijk, dus men kan er oud mee worden, maar het is wel heel vervelend. Het kan van grote invloed zijn op iemands leven. De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) In oktober 2000 is een patiëntenvereniging, de PDSB, opgericht waar alle mensen met een prikkelbare darm terecht kunnen. Ook hun partners, familieleden en vrienden zijn welkom, eveneens mensen die beroepsmatig met PDS te maken hebben en allen die de organisatie willen steunen. Ook in 2010 hebben wij ons, zoals we dat nu al tien jaar doen, weer ten volle en naar beste vermogen ingezet om de doelstellingen van de PDSB te verwezenlijken. De doelstellingen van de PDSB Het doel van de PDSB is om mensen met PDS te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door: Lotgenotencontact van PDS-patiënten door het aanbieden van communicatiemogelijkheden zoals de PDS-Infolijn, regionale en landelijke bijeenkomsten, het forum op onze website. Voorlichting en informatie over PDS aan patiënten, artsen en anderen door informatieverstrekking via de website, foldermateriaal, het Zorgboek PDS en het ledenblad Prikkels. Belangenbehartiging van PDS-patiënten door het stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS en het streven naar verbetering van behandeling en zorg. 3 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

4 1.1 Organisatie van de PDSB Het bestuur Het bestuur wordt volgens de statuten gekozen uit de leden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, die zelf ook PDS-patiënt zijn of affi niteit hebben met PDS. Zo bereiken we dat ook het bestuur weet wat ons bezighoudt in verband met ons leven met PDS. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Eind 2010 bestond het bestuur uit vijf personen: Fien Stellingwerff Beintema-Blok, voorzitter Ageeth Klaassen, vicevoorzitter Gerard Hoefnagels, secretaris en coördinator PDS-Infolijn Nico Dijkhuizen, penningmeester Dyana Loehr-van Dijk, algemeen bestuurslid en webmaster. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 april 2010 is Nico Dijkhuizen met algemene stemmen gekozen tot penningmeester. Onze voorzitter heeft in 2008 aangegeven afscheid te zullen nemen op de eerste Algemene Ledenvergadering in Sindsdien is aan de opvolging meermalen aandacht besteed. Op onze website is een advertentie geplaatst en in de Prikkels is de afgelopen jaren meerdere malen een oproep geplaatst voor een opvolger. Zo ook in september en december van dit jaar. Eind 2010 plaatsten wij een bericht op Twitter. Ook deze oproep heeft nog niet tot een positief resultaat geleid. Bestuursvergaderingen Aangezien de bestuursleden nogal verspreid door het land wonen, is regelmatig samenkomen een te zware belasting. De PDSB heeft geen landelijk bureau. Overleg binnen het bestuur vindt daarom vrijwel dagelijks plaats via telefoon, , fax en post. De gekozen wijze van overleg bevordert de snelheid van besluitvorming en werkt tot ieders tevredenheid. In 2010 is het bestuur tweemaal bijeengekomen voor een bestuursvergadering in combinatie met het PGO-traject Modern Besturen. Beide keren vond deze bijeenkomst plaats in Utrecht, op 6 februari en 18 september Raad van aanbeveling Het bestuur wordt voor medische zaken bijgestaan door een Raad van aanbeveling. Hierin hebben zitting: Prof. dr. L.M.A. Akkermans Dr. C.H.M. Clemens Prof. dr. A.J.P.M. Smout Assistentie bestuur Het bestuur wordt in zijn functioneren ondersteund door o.a. de volgende vrijwilligers: Annelies Boelaert, hoofdcorrector Prikkels Antje Bouma, technisch forumbeheerder/toelatingsbeleid forum Lisette Lagendijk, coördinator werkgroep 30+ Vera Mulder, coördinator werkgroep Ouders van kinderen met PDS (tot 1 juli 2010) Wilma te Hennepe-Nijenhuis, forumbeheerder, inhoudelijk Daniëlle Overdijk, hoofdredacteur 'Prikkels' Wil Seldam, vertegenwoordigster van de PDSB bij Zorgbelang Overijssel Miranda Vermeulen, werkgroep jongeren van 18 tot 30 jaar PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

5 Elly van der Veer, regiocoördinator Marlies van Wette, coördinator beurzen en stands en lezingen over PDS aan beroepsgroepen en patiëntenorganisaties. De PDSB wordt in haar dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door drie professionele krachten, die hiervoor worden ingehuurd: Bram Eigenhuis (Comtec Farma te Amersfoort): PR, productie Prikkels, ondersteuning fondsenwerving, organisatie van de PDS-Infodag, verzorging van mailingen. Sieta Epema (accountantskantoor L.H. Epema te Leeuwarden): boekhouding, betalingen, incasso, budgetbewaking, begroting en jaarrekening. Anita Elzinga (werkzaam bij accountantskantoor Epema): ledenadministratie en contributieverwerking. 1.2 Vrijwilligers Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van PDS, zij weten waarom en voor wie zij zich inzetten. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn de PDSB met haar vele activiteiten in stand te houden. In 2010 kregen we steun van 71 vrijwilligers, die soms eenmalig, soms dagelijks hun tijd aan de PDSB besteedden. Alle vrijwilligers, waaronder ook de bestuursleden, stellen hun tijd vrijwillig beschikbaar en worden hiervoor niet fi nancieel beloond. Omdat het bestuur zwaar belast is met het vele werk dat van een patiëntenorganisatie verwacht wordt, is het noodzakelijk dat de taken over meerdere personen verdeeld worden. In 2010 is op diverse manieren getracht de noodzaak van meer vrijwilligers binnen de PDSB kenbaar te maken. Op de kaart waarmee men zich als lid aanmeldt is het mogelijk aan te kruisen dat men vrijwilligerswerk bij de PDSB wil gaan verrichten. Onze leden worden regelmatig opgeroepen in ons blad Prikkels om het vrijwilligersteam te komen versterken. Dit gebeurt ook via oproepjes op onze website en op Twitter. Voor uitbreiding van het vrijwilligersbestand staat de PDSB ook ingeschreven bij verschillende vrijwilligersorganisaties. Helaas zonder resultaat. De rechten en plichten van vrijwilligers, de taakomschrijving en de manier waarop zij voorgelicht worden, zijn vastgelegd in verschillende documenten. De voordelen van vrijwilliger zijn bij de PDSB: Plezierige en zinvolle tijdsbesteding Zeer dankbaar werk Sociale contacten Toename van kennis over PDS Werkervaring Mogelijkheid tot het volgen van cursussen Gratis naar de PDS-Infodag, vrijwilligersdag en andere bijeenkomsten Cadeaubon aan het eind van het jaar Onkostenvergoeding Een knuffel-egel cadeau Vrijwilligersverzekering. Vrijwilligers worden ingezet voor o.a.: Organiseren van bijeenkomsten (in eigen regio) Voorlichting geven op bijeenkomsten (in eigen regio) Voorlichting geven op beurzen en infomarkten Diverse bestuurstaken 5 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

6 Verslaglegging van lezingen en ledenvergaderingen Telefonische infolijn (vanuit eigen thuissituatie) Redactie Prikkels (vanachter de computer thuis) Het forum en de website Sponsorwerving. Verzekering Voor de bestuurders is een aparte bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers zijn door de PDSB verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Door goede voorlichting te geven aan de vrijwilligers beperken wij de kans op claims tot het minimum. Tot nu toe hebben we dan ook geen klachten gekregen over onze voorlichting en het functioneren van onze vrijwilligers. Integendeel: wij krijgen regelmatig te horen hoe blij men is ons gevonden te hebben. Vrijwilligersdag Op zaterdag 29 mei 2010 vond de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Tussen uur en uur kwamen 20 vrijwilligers bij elkaar in Utrecht bij Stadskasteel Oudaen. In het proeflokaal op de begane grond dronken we een kop koffi e of thee met een gebakje erbij. Ondertussen werd er druk (bij)gepraat. De meeste vrijwilligers hadden elkaar al eerder ontmoet, maar er waren ook nieuwe gezichten bij. We genoten van een uitgebreide lunch op de 1 e verdieping van Restaurant Oudaen. Ook nu werd er weer druk gedebatteerd over eten en wat iemand met PDS nu wel of niet kan verdragen. Veel mensen met PDS kunnen niet veel eten in korte tijd, hebben meer tijd nodig tussen de maaltijden door. Na de lunch klommen we de trappen op naar de 2 e verdieping voor het meer actieve deel van de dag. We kregen een workshop Uit je hoofd, in je lijf van Leontien Tiddens, docent van het Lazuli Cursuscentrum. We maakten kennis met de basisoefeningen van de cursus Algemeen lichaamswerk, waarbij je de relatie verkent tussen houdingen van je lichaam en hoe je je voelt. In de oefeningen werd gewerkt met beweging, lichaamshouding, lichaamsuitdrukking, stem, energieën, spanning en ontspanning. PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

7 Bij de oefeningen moest ieder zijn eigen belastbaarheid bewaken. Leontien gaf ons mee dat iedereen wel een beperking heeft. Ook kom je weerstand tegen, of omdat je je niet verder kunt belasten, of omdat je terugdeinst voor de (confrontatie van de) oefening. Na een kopje thee liepen we enkele meters naar de opstapplaats van de rondvaartboot. Aan de Viebrug gingen we aan boord van een van de schepen van Rederij Schuttevaer voor een rondvaart van een uur door de Utrechtse grachten. Aan boord kregen we van de gids veel historische en actuele informatie over de bruggen waar we onder door gingen en over de panden en andere bezienswaardigheden waar we langs voeren. Na de rondvaart ging de groep uiteen: sommigen gingen nog samen eten bij La Place, anderen gingen huiswaarts. Tijdens de rondvaart heeft ieder een indruk van de dag in een paar regels omschreven. De reacties zijn als volgt samen te vatten: Gezellig, leuk om iedereen te spreken, leuk om nieuwe mensen te leren kennen, lekker ontspannen met lotgenoten, goed verzorgde lunch waarbij rekening gehouden is met dieetwensen, (voor velen) een positieve ervaring met de workshop, interessante wetenswaardigheden tijdens de rondvaart, afwisselend programma, zo n dag is voor herhaling vatbaar, een mooie dag om niet te vergeten. We kunnen terugkijken op een geslaagde vrijwilligersdag, met dank aan de organisatoren. 1.3 Administratie De volledige ledenadministratie is sinds 1 januari 2009 ondergebracht bij accountantskantoor Epema, geen onbekende voor de PDSB, aangezien dit kantoor al jarenlang onze boekhouding, begroting en jaarrekening verzorgt. Binnen dit kantoor houdt Anita Elzinga zich bezig met de administratie voor de PDSB. Ook de doorschakeling van de PDS-Infolijn en de postafhandeling wordt door haar verzorgd. We kunnen ook wat betreft de werkzaamheden in 2010 weer terugkijken op een goede samenwerking tussen de PDSB en Epema Leden, ledenaanwas, wanbetalers en belangstellenden Leden In 2010 groeide het ledenaantal niet zo explosief als in de jaren ervoor. Een duidelijke reden hiervoor is niet aan te geven. Er werden 556 nieuwe leden ingeschreven. Ter vergelijking: in 2009 registreerden we 841 nieuwe leden, in nieuwe aanmeldingen, in 2007 waren dat er 697. Het ministerie van VWS, specifi ek CIBG/unit Fonds PGO hanteert voor het bepalen van de bijdrage in de exploitatielasten van de PDSB het ledenaantal per 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover subsidie wordt aangevraagd. Voor het jaaroverzicht zijn de ledenaantallen op 1 januari en 31 december interessant. Datum Aantal leden Opmerking 1 april PGO Peildatum 1 januari april PGO Peildatum 31 december januari leden zegden het lidmaatschap op per 1 januari Dit is 12,3% van het totaal aantal leden. Dit percentage lag op 1 januari 2010 op 11,7%. Het merendeel van de opzeggers gaf als reden op dat men na bestudering van de informatie op de website, in het Zorgboek PDS en in Prikkels wel meent te weten wat PDS inhoudt en hoe men ermee om kan gaan. 7 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

8 Daarnaast was bezuiniging, het (her)verdelen van de fi nanciële uitgaven, een andere vaker genoemde reden. In 2010 zijn om verschillende reden 430 leden uit ons bestand uitgeschreven. Naast de al eerder genoemde 372 opzeggers zijn in de loop van leden uitgeschreven wegens overlijden, 2 leden wegens schuldsanering, 2 eerdere opzeggingen, 1 wegens een misverstand. Eind 2010 zijn 44 leden als wanbetaler uit het ledenbestand verwijderd. Ledenaanwas Per saldo leverde 2010 een ledenaanwas op van ( =) 126 leden. (2009: 424; 2008: 611; 2007: 657; 2006: 366). De 556 aanmeldingen zijn als volgt over het jaar verdeeld: Maand Aanmeldingen Januari 66 Februari 74 Maart 69 April 46 Mei 26 Juni 46 Juli 36 Augustus 50 September 28 Oktober 35 November 60 December 20 Totaal: 556 Dit alles had tot gevolg dat de ledenadministratie het nodige werk te verzetten heeft gekregen in Niet alleen wat het inschrijven van nieuwe leden betreft; een toename van mutaties en opzeggingen binnen het grotere ledenbestand en ook de vraag naar onze informatiebrochure was groot. Wanbetalers Het contributiebeleid zoals dat momenteel geldt: Bij leden die een automatische incasso hebben afgegeven wordt eind februari de contributie van 17,50 geïnd. De andere leden ontvangen, wanneer ze de contributie nog niet betaald hebben, in december een factuur voor de contributie voor het volgend jaar. De contributie wordt dan verhoogd met 1,50 administratiekosten. Indien de betaling niet op 1 maart ontvangen is, wordt dit bedrag verhoogd met 2,50 extra administratiekosten (Besluit ALV ). Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij men vóór 1 december schriftelijk of per opzegt bij de ledenadministratie. De ledenadministratie houdt strikt bij wie zich na aanmelding niet houdt aan tijdige betaling van de contributie en stuurt in die gevallen een als herinnering. Mocht hier binnen 1 maand niet op gereageerd zijn, dan volgt een aanmaning. PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

9 Mede dankzij dit strikte beleid kon het aantal wanbetalers in 2010 beperkt blijven en verwijderden wij om die reden in december 44 leden uit onze administratie. In voorgaande jaren was dit aantal beduidend hoger. Belangstellenden De ledenadministratie is tevens belast met het bijhouden van een adressenbestand, waarin belangstellenden worden geregistreerd. Onder belangstellenden wordt verstaan: iedereen die ooit bij de PDSB informatie heeft ingewonnen of een brochure heeft aangevraagd, maar geen lid geworden is. Per 31 december 2010 stonden mensen als belangstellenden geregistreerd. Het belangstellendenbestand is van belang om, naast het ledenbestand, aan eventuele sponsors de importantie van de vereniging aan te kunnen tonen. Belangstellenden worden via een mailing op de hoogte gehouden van (regio) bijeenkomsten, georganiseerd door de PDSB. Deze zijn ook, behalve de Lotgenotendag, toegankelijk voor niet-leden. Men wordt soms alsnog lid wanneer men een bijeenkomst heeft bijgewoond. Eens per jaar wordt het bestand van belangstellenden opgeschoond naar aanleiding van de mailing voor de landelijke PDS-Infodag Ledenwerving, ledenbinding Ledenwerving Ledenwerving vindt plaats in gesprekken aan de PDS-Infolijn, via Twitter, tijdens regiobijeenkomsten, tijdens de landelijke PDS-infodag, op beurzen, maar voornamelijk via de website. Men kan lid worden van de PDSB door: De antwoordkaart die achterin de brochure zit in te vullen en op te sturen, Het aanmeldingsformulier op de website te downloaden, te printen, in te vullen en op te sturen per post. De laatst genoemde mogelijkheid versnelt de procedure van de aanmelding, mede omdat dan meteen ook een machtiging voor automatische incasso kan worden afgegeven, waardoor registratie voor het alleen voor de leden toegankelijke deel van de website/forum sneller verloopt dan voorheen. Op het formulier op onze website kan men ook invullen op welke manier men attent gemaakt is op het bestaan van de PDSB. Het merendeel van de aanvragers heeft zoekmachine aangevinkt. Onze website is via de zoekmachines gemakkelijk te vinden. Ook via de folder en de website van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) weten veel mensen onze website te vinden. Patiëntenvoorlichtingbureaus in ziekenhuizen bestellen regelmatig de PDSBbrochure. 9 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

10 Bij voorkeur gaan mailingen naar beroepsgroepen. Ook uit deze groepen vinden we regelmatig leden terug in ons bestand. Door PDS zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen in de pers bereiken we niet alleen een grotere bekendheid van deze aandoening, maar ook dat steeds meer mensen de weg naar onze vereniging kunnen vinden. Ledenbinding We trachten ledenbinding te bewerkstelligen door het voor de leden aantrekkelijk te maken om lid te blijven. De vele voordelen van het PDSB-lidmaatschap: Vier maal per jaar het tijdschrift Prikkels Een lidmaatschapspasje dat tevens kan dienen als toiletpasje De mogelijkheid om tegen reductie deel te nemen aan de landelijke PDS-Infodag Gratis deelname aan de Lotgenotendag Toegang tot het uitgebreide ledengedeelte op onze website, waar veel informatie te vinden is Toegang tot het forum op onze website. Dit schept de mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten en ervaringen met lotgenoten De mogelijkheid om online een diëtiste te raadplegen *) De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de informatie- en adviesdienst van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van werk, school en studie, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen, voorzieningen en beroepszaken Korting op de voedingssupplementen bij de Roode Roos **) Korting bij aankoop van Medacalm en Colpermin bij Drogisterij van Mourik ***) De mogelijkheid om binnen de PDSB vrijwilligerswerk te doen. Iets wat leuk, leerzaam, gezellig kan zijn, maar zeer zeker erg zinvol. *) Sinds het najaar van 2008 kunnen leden gebruik maken van de diëtiste via internet. Dit gebeurt in samenwerking met VodiService. Deze service biedt het lid snel en gemakkelijk hulp bij voedingsvragen, die beantwoord worden door een betrouwbare en in PDS geschoolde professional. Op deze manier ontstaat een mogelijkheid tot een best practice te komen voor een dieet bij PDS. Voordeel is vooral dat men er de deur niet voor uit hoeft. **) In 2006 is contact gelegd met De Roode Roos, leverancier van orthomoleculaire voedingssupplementen, zoals vitaminen, magnesium en andere mineralen, probiotica, vezels, enzymen, kruiden, enz. van diverse fabrikanten. Alles uiteraard van goede kwaliteit en zonder schadelijke toevoegingen. Leden van de PDSB konden ook in 2010 deze producten bestellen tegen prijzen die in het algemeen 25% lager zijn dan de publieksadviesprijzen. ***) In 2010 is contact gelegd met Drogisterij Van Mourik, Den Haag. Hij importeerde Medacalm al uit het buitenland en heeft op verzoek van de PDSB nu ook Colpermin opgenomen in het assortiment. Beide producten zijn pepermuntoliecapsules, die kunnen helpen tegen PDSklachten. Leden van de PDSB krijgen een korting van 2,50 op deze producten. Voor veel mensen is het PDSB-lidmaatschap gratis. Afhankelijk van de verzekering kan men de contributie van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging declareren bij de aanvullende zorgverzekering. 1.4 Algemene Ledenvergadering (ALV) De 17 e ALV, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort, werd bezocht door 40 personen, 29 van hen lid van de PDSB, waaronder alle bestuursleden en fi nancieel adviseur Sieta Epema. Tijdens deze vergadering werden de notulen van de 16 e ALV, gehouden op 18 april 2009, onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

11 Gerard Hoefnagels, secretaris, gaf een samenvatting van het PDSB Jaarverslag 2009 aan de hand van de drie doelstellingen: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Vervolgens gaf onze fi nanciële adviseur, Sieta Epema, een toelichting op de fi nanciële stukken van Tevens gaf zij via een presentatie toelichting op de begrotingen van 2010 en De Algemene Ledenvergadering keurde het door het bestuur gevoerde beleid over 2009 met algemene stemmen goed, waardoor het bestuur gedechargeerd werd voor het boekjaar Tijdens de vergadering werd de fi nanciële commissie waarin Martine Eker al deelnam, uitgebreid met André Dijkshoorn; Audrey van Hemert is reservelid geworden. De vereniging was al geruime tijd op zoek naar een penningmeester, de voorzitter vervulde in de tussentijd deze functie. Tijdens de vergadering werd Nico Dijkhuizen voorgesteld en de vergadering ging met algemene stemmen akkoord met de benoeming van Nico tot bestuurslid. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Rita Steenbergen. Zij is begonnen bij de PDS-Infolijn, daarna nam zij al snel het organiseren van regiobijeenkomsten op zich. Ook ging zij naar beurzen om de stands te verzorgen en te bemannen. Zij was in het verleden ook bestuurslid. Met een bos bloemen en cadeaubonnen werd Rita bedankt voor al het werk dat zij gedaan heeft voor de PDSB. Tijdens de rondvraag uitte Marlies van Wette (coördinator beurzen) een noodkreet voor vrijwilligers voor de beurzen. De suggestie werd gedaan om aan de hand van de ledenlijst mensen telefonisch te benaderen. 1.5 Sponsorwerving In het kader van sponsorwerving werden in 2010 enkele besprekingen gehouden door de voorzitter en onze PR-man. Zij bezochten Ferring (2 februari en 2 juni), Yakult (9 april), (voorheen Solvay) Abbott (13 april), Friesland Campina (11 mei). Voorts werd telefonisch overleg gevoerd met diverse mogelijke sponsors. In 2010 werden de activiteiten van de PDSB gesteund door: Ferring, Maag Lever Darm Stichting (MLDS), Solvay Pharma/Abbott en Yakult. Uitgeverij Inmerc stelde ook in 2010 weer tien exemplaren van het boek Prikkelbare Darm Syndroom van prof. Smout kosteloos ter beschikking. Uitgeverij Synthese gaf 40% korting op de aanschaf van het boek Prikkelbare Darm van dr. Kruis en dr. Rebstock. Beide boeken zijn bestemd voor nieuwe vrijwilligers. 11 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

12 2. Lotgenotencontact Het algemeen doel van lotgenotencontact is patiëntenervaring door te geven zodat men om kan gaan met PDS in het dagelijkse leven, het verwerven van kennis over medicatie, voeding, behandelingen en onderzoeken. 2.1 Telefonisch lotgenotencontact: PDS-Infolijn Sinds 1 januari 2009 is de PDS-Infolijn bereikbaar onder een 088 telefoonnummer, te weten: / 088 PDS INFO. Door gebruik te maken van dit nummer blijven de kosten voor de beller binnen de perken en zijn de kosten voor de PDSB zeer laag. Zowel leden als niet-leden kunnen de PDS-Infolijn bellen. De doorschakeling van dit nummer naar de infolijner die dienst heeft, wordt gedaan door kantoor Epema. Dit verliep ook in 2010 weer zonder problemen. Ook in 2010 was de PDS-Infolijn het gehele jaar opengesteld volgens het bekende schema van acht uur per week, verdeeld over twee middagen en twee avonden. Met ingang van 13 augustus 2009 kwam daarbij de mogelijkheid om via Skype (gratis via internet, ook vanuit het buitenland) te bellen op de donderdagavond, gedurende twee uur. Hiermee kwam de totale openingstijd van de PDS-Infolijn op tien uur per week. Ondanks het feit dat veel bekendheid aan de mogelijkheid te bellen via Skype gegeven is, onder andere via een persbericht, moeten we al in 2009 constateren dat er nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid. Omdat in 2010 hierin geen verandering kwam, werd op 16 juli 2010 besloten om per 1 september 2010 te stoppen met het aanbieden van deze service. Het aantal gesprekken dat gedurende twee uur infolijn binnenkomt, varieert nogal. Soms wordt er helemaal niet gebeld, soms komen er vier tot vijf gesprekken binnen. Gemiddeld komen we al jarenlang uit op twee tot drie gesprekken per openingstijd van de telefonische infolijn. Jaarlijks spreken we dan over ongeveer 500 gesprekken. De vrijwilligers aan de PDS-Infolijn bieden de bellers allereerst een luisterend oor. Naar gelang de aard van de gestelde vraag bekijkt de vrijwilliger wat de eventuele mogelijkheden zijn voor de beller om structuur aan te brengen in zijn leef- en eetpatroon en maakt de beller indien nodig attent op andere behandelingsmethoden, of andere medicatie. PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

13 Onderwerpen die tijdens de gesprekken aan de infolijn aan de orde komen, zijn o.a.: uitleg over PDS, wat zijn typische PDS-symptomen en welke niet, vragen over medicijnen en eventuele alternatieven, vragen over behandelingsmethoden, voeding en dieet, maatschappelijke problemen waarmee men geconfronteerd wordt als men PDS heeft, problemen in de relationele sfeer, waaronder seks, hoe om te gaan (te leven) met PDS. Een aantal bellers meldt zich na een gesprek met een vrijwillig(st)er van de PDS-Infolijn aan als lid van onze vereniging. 2.2 Plaatselijk/regionaal lotgenotencontact: bijeenkomsten Het doel van deze bijeenkomsten is kennisoverdracht en (h)erkenning van PDS en andere daarbij optredende problemen. Omdat deze bijeenkomsten ook voor niet-leden toegankelijk zijn, hebben zij tevens een ledenwervende functie. Voor deze bijeenkomsten worden zowel leden als belangstellenden uitgenodigd, waarbij als uitgangspunt geldt dat het voor hen niet meer dan 45 minuten reizen is naar de bijeenkomst. In 2010 zijn, onder leiding van Elly van der Veer (regiocoördinator) en in samenwerking met de afdeling patiëntenvoorlichting van het betreffende ziekenhuis zes regiobijeenkomsten tot stand gekomen. Hierbij verleenden meerdere vrijwilligsters hulp voor en tijdens de bijeenkomsten. Publiciteit voor deze bijeenkomsten werd gegeven door: Bekendmaking via onze website Bekendmaking en verwijzing naar de website via Twitter Aanschrijven van leden en belangstellenden in de omgeving Persberichten naar de plaatselijke/regionale pers Advertentie of persbericht in een huis-aan-huis-blad Aankondiging via de agenda op de website van het betreffende ziekenhuis. De toegang tot de bijeenkomsten is gratis. Publiciteit in de media is daardoor eveneens vaak kosteloos. Wanneer blijkt dat ondanks ons verzoek niet gratis aandacht zal worden besteed aan de bijeenkomst, wordt soms een betaalde advertentie geplaatst in een regionale krant. 13 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

14 De regiobijeenkomsten in 2010: Datum Plaats Spreker / thema Bezoekers 27 januari Harderwijk St. Jansdalziekenhuis 24 februari Heerlen Atrium Medisch Centrum 27 april Eindhoven Maxima Medisch Centrum 25 mei Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis 14 juni Dordrecht Albert Schweitzer Ziekenhuis 23 september Utrecht Diakonessenhuis Dr. M. Willems, MDL-arts, sprak over PDS. Elly van der Veer, PDSB, gaf uitleg over de PDS Belangenvereniging. Dr. M. Biëvre, MDL-arts, gaf een lezing over PDS. Mevrouw M. van den Burgh, hypno therapeut, vertelde over hypnotherapie bij PDS. Elly van der Veer, PDSB, vertelde e.e.a. over de PDSB. Dr. J. Salemans, MDL-arts, gaf een lezing over PDS. Dr. Jabandhan, MDL-arts, gaf een lezing over PDS. Mevrouw Vidakovic, hypnotherapeut, sprak over de behandeling van PDS door hypnotherapie. Mevrouw E. Alblas, psycholoog, sprak over somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Elly van der Veer, PDSB, gaf een presentatie over de PDSB. Dr. W. Lesterhuis, MDL-arts, hield een lezing over PDS. Bijeenkomst i.s.m. de ICP (Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging). Dhr. C. Mud, vicevoorzitter ICP, verzorgde een lezing over IC. Dr. Oberndorff, MDL-arts, hield een presentatie over PDS. Mevrouw Sluiter, bekkenfysiotherapeut, gaf een lezing over bekkenfysiotherapie. 95*) **) *) Er waren 120 aanmeldingen voor deze bijeenkomst, maar vanwege de gladheid waren er 95 mensen aanwezig. **) Voor deze bijeenkomst hadden zich 170 mensen aangemeld. Er mochten maximaal 120 mensen in de zaal (brandweervoorschrift). Besloten is om in 2011 hier nog een bijeenkomst te organiseren. Een geplande bijeenkomst in Delft kon geen doorgang vinden omdat er geen MDL-arts beschikbaar was. Ook de geplande bijeenkomst in Meppel kon om dezelfde reden niet doorgaan. 2.3 Werkgroepen Werkgroep Ouders van kinderen met PDS Tot 11 juli 2010 was Vera Mulder coördinator van deze werkgroep. Helaas kon zij de activiteiten voor de PDSB niet meer combineren met haar werk; reden om te stoppen met haar werkzaamheden voor de PDSB. Vanaf genoemde datum heeft de secretaris de activiteiten van deze werkgroep op zich genomen. In 'Prikkels' en op de website is enkele malen een oproep geplaatst om de ontstane vacature in te vullen. Eind december werd hier positief op gereageerd, waardoor deze werkgroep met ingang van 1 april 2011 weer een coördinator heeft in de persoon van Alieke Dekker. 60 PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

15 In 2010 is, in aansluiting op het contact dat in 2009 is gelegd met ZieZon, verder gewerkt aan het concept Handboek Prikkelbare Darmstoornis bij kinderen. De door de PDSB voorgestelde verbeteringen zullen worden aangebracht, waarna druk van het boek zal volgen. Helaas heeft dit in 2010 geen gestalte kunnen krijgen en kijken we uit naar het uitbrengen van dit handboek in Werkgroep Jongeren van 18 tot 30 jaar Om de jongeren binnen de vereniging tegemoet te komen is in 2007 een werkgroep Jongeren in het leven geroepen. De doelgroep: jongeren van 18 tot 30 jaar. In 2010 is het door gebrek aan mankracht niet mogelijk geweest een Jongerendag te organiseren. Werkgroep 30+ Een van onze leden, Lisette Lagendijk, plaatste medio 2010 een oproep op het forum met de vraag of er interesse is voor het oprichten van een groep voor mensen die niet meer behoren tot de groep met de leeftijd tot 30 jaar, maar zich nog wel jong voelen. Doel van deze groep: ervaringen uitwisselen, samen iets leuks doen. Deze oproep is in de Prikkels van juni geplaatst en leverde een aantal reacties op. Helaas is het er vanwege omstandigheden in 2010 niet van gekomen een dag te organiseren. Er wordt uitgekeken naar een activiteit in 2011, eventueel samen met de werkgroep Jongeren. 2.4 Landelijke lotgenotendag In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 april 2010 werd in Meeting Center Regardz Eenhoorn te Amersfoort de Lotgenotendag gehouden. De heer G.K. Khurana, Ayurvedisch behandelaar te Weesp, gaf een lezing met als titel: Ayurveda en PDS. In zijn inleiding vertelde de heer Khurana dat de Ayurvedische geneeswijze een wezenlijk deel uit maakt van de artsenopleidingen aan de medische faculteit van de universiteiten in India. Ook de World Health Organisation (WHO) erkent deze geneeswijze. De heer Khurana heeft deze opleiding gevolgd en is opgenomen in het Ayurvedisch artsenregister in India. In Nederland mag hij zich echter geen arts noemen, omdat hij hier geen artsenexamens heeft afgelegd. In zijn lezing ging hij allereerst in op de vraag Wat is Ayurveda? Ayurveda is een gezondheidsleer en een manier van leven die uit India afkomstig is. Er is sprake van een veelomvattend systeem van medische voorschriften en praktische handelingen. Ayurveda betekent letterlijk kennis van het leven ; het is een holistische benadering om lichaam en geest in balans te brengen en te houden. Na uitgelegd te hebben dat door de combinatie van vijf basiselementen (water, aarde, vuur, lucht en ether) drie biologische energieën tot stand komen, te weten: Vata (lucht, ether) Pitta (vuur) Kapha (water en aarde) legde de heer Khurana in zijn verdere betoog de nadruk op wat Ayurveda in geval van PDS kan doen. Dit werd na afloop van de lezing vervolgd door het beantwoorden van vele vragen vanuit de zaal. De complete lezing van de heer Khurana is toegevoegd aan de Reader 2010, waarin ook de lezingen die gehouden zijn tijdens de PDS-Infodag worden opgenomen. 15 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

16 3. Voorlichting en informatie Het doel van voorlichting is kennis over PDS te verspreiden onder patiënten, deelgenoten, werkgevers, (huis)artsen en andere beroepsgroepen die met PDS te maken hebben. Voorlichting is zeer belangrijk, omdat helaas te vaak blijkt dat zelfs beroepsgroepen die veel met PDS-patiënten te maken hebben onjuiste of inadequate adviezen geven. 3.1 Verenigingsblad Prikkels en tussentijds nieuws Ons verenigingsblad Prikkels verscheen in 2010 zoals begroot en gepland, vier keer, te weten in maart, juni, september en december. Teksten worden aangeleverd door o.a. het bestuur, de leden, de MLDS, de CG-Raad en anderen die mededelingen willen doen aan de leden. Het blad is alleen voor leden, die hiermee iets concreets terugzien voor de contributie. De uitgaven van maart en juni verschenen nog in de oude, vertrouwde lay-out, beide 12 pagina s dik. Deze uitgave is op mat papier in tweekleurendruk. De inhoud van de Prikkels van maart 2010: VSL#3 - uitnodiging jaarvergadering en lotgenotendag (met als bijlage het jaarverslag 2009) aankondiging ALV en lezing Ayurveda lichamelijk onverklaarde klachten niet psychisch PDS, beroerte en vogels in je lijf jongerencontact PDS na infectie Sedona methode introductie coördinator beurzen PDS als rots in je tuin St. Janskruid werkt niet bij PDS belastingaftrek ziektekosten brief aan de PDSB: lijnzaad webdiëtiste on line test uw voeding in 10 vragen. De inhoud van de Prikkels van juni 2010: Nieuwe perspectieven voor een prikkelend probleem verslag ALV en lotgenotendag PDS bij IBD vakantietips advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ook voor PDSB-leden doorlaatbaarheid van de darm invloed hormonen op PDS gasvorming bij PDS kinderen met obstipatie is PDS goed te behandelen met homeopathie? webdiëtiste met tips voor de zomer geen antidepressiva voor zwangeren magnesium tegen angst. De uitgaven van september (jubileumnummer vanwege het tienjarig bestaan van de PDSB) en van december verschenen in een totaal nieuw jasje, een magazinelook, met resp. 20 en 28 pagina s. De inhoud van de Prikkels van september 2010: Enquête Prikkels kom ook naar de PDS-Infodag verslag beurzen en stands gids: koken voor een gast met voedselovergevoeligheid Skype adviezen bij het Prikkelbare Darm Syndroom bekkenfysiotherapie en behandeling kinesiologie als middel om voedsel intoleranties op te sporen laxeren voor coloscopie verslag Ortico Seminar De darm in beweging gel tegen buikverklevingen een kijkje op de ontlasting onderzoek dieet bij PDS ploegendienst geeft meer kans op PDS VSL#3 s werelds meest geconcentreerde probioticum. De inhoud van de Prikkels van december 2010: Melatonine handige websites zorgpolis 2011 vergoeding lidmaatschap patiëntenverenigingen probiotica veranderen genenactiviteit in darmen het Prikkelbare Darm Syndroom: de diagnose PDS wel erfelijk? de PDS-Infodag en het tienjarig bestaan, verslag wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ammoniakwind door slechte eiwitvertering Vuurland, vakantieverslag pijnbestrijding via de ademhaling vette vis PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :21

17 Prikkels dec2010.indd :20 bij chronische darmontsteking website Poepie pepermuntolie eigen risico werkt niet vrijwilligerswerk verlengt je leven tempeh tegen diarree de hersendarmas hoe test je eenvoudig op IBD? een portie goede bacteriën graag (Yakult). Jaargang 10 Nummer 4 December 2010 Daarnaast verscheen in elke uitgave: Het artikel Van de voorzitter Een vrijwilliger aan het woord De column van Emil Stubbe De column van Tirza Koman Nieuws van het forum Nieuws op de website Verenigingsnieuws, o.a. verslagen regiobijeenkomsten, beurzen. Verslag PDS-Infodag PDS: de diagnose Pepermuntolie Door het gebruik van deze luxe uitziende uitvoering maakt de PDSB een goede indruk op de buitenwereld, met als verwacht resultaat meer lezers, meer sponsorinkomsten en meer leden. Bovendien geeft een mooi uitgevoerd blad een serieuze indruk. Ook de leden laten zich tevreden uit over ons verenigingsblad. Dit is belangrijk omdat veel leden zich vooral abonnee van het tijdschrift achten en niet zozeer lid van de vereniging. Valt het blad tegen, dan zal een groot deel van de leden het abonnement beëindigen. Van Heather Van Vorous (www.helpforibs.com), Amerikaans patiëntenvoorlichtster op het gebied van PDS, heeft de vereniging toestemming gekregen haar artikelen te vertalen en te publiceren in de Prikkels, uiteraard met bronvermelding. 3.2 Website, forum, social media Website algemeen Het doel van de website is onder andere voorlichting geven over PDS en over de patiëntenvereniging aan leden en niet-leden en het geven van actuele algemene informatie op gezondheidsgebied. Daarnaast heeft de website een belangrijke rol bij de ledenwerving. Op de website worden in het ledengedeelte - alleen toegankelijk na inloggen - de belangrijkste artikelen uit de Prikkels gepubliceerd evenals de lezingen die gehouden zijn op de PDS- Infodagen van de voorgaande jaren. Lezingen met een commercieel karakter worden alleen gepubliceerd als sponsors dit vergoeden. Anders wordt een eventueel commercieel gedeelte voor publicatie uit de lezing verwijderd. Dyana Loehr, onze webmaster, kan op de website veel in eigen beheer wijzigen. Zo moderniseert zij regelmatig de teksten en de indeling van de verschillende pagina s, waardoor alles levendiger en vrolijker oogt. Op 21 februari werd aan Reproka (die de techniek van de website in handen heeft) de opdracht gegeven wijzigingen aan te brengen, waardoor o.a. de indeling van het menu op de website gewijzigd werd. Tevens werd een zoekfunctie geplaatst. Op 23 maart 2010 kwam de vernieuwde website in de lucht. 17 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :22

18 Gemiddeld eens per week wordt nieuws op de website gezet. Dit is onderverdeeld naar nieuws van de PDSB, nieuws van anderen (o.a. CG-Raad, NPCF, MLDS), oproepen, enquêtes en nieuwsarchief. Uiteraard treft men op de site volop informatie aan over PDS zelf en hoe je ermee kunt leven. Ook alle bijeenkomsten die de PDSB organiseert worden op de website aangekondigd. Aan de lezingen die op de website gepubliceerd zijn, zijn nu ook overal de bijbehorende afbeeldingen toegevoegd. De gehele website wordt verluchtigd met toepasselijke plaatjes, veelal met ons beeldmerk het egeltje. Eventuele onderzoeken op het gebied van PDS, waar men aan mee kan doen, worden op de website gepubliceerd. Op de website is op meerdere plaatsen het formulier te vinden waarmee men zich kan aanmelden als lid (en eventueel vrijwilliger) van de PDSB. Wij huldigen het principe dat onze informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn. De hoogte van de subsidie die wij ontvangen via het CIBG/unit Fonds PGO is echter afhankelijk gesteld van het aantal leden. Sinds april 2006 kunnen niet-leden in het ledengedeelte van de site alleen de betreffende onderwerpen zien. Alleen leden kunnen na inloggen ook de inhoudelijke informatie hiervan lezen. De terugloop van het aantal leden bleek te wijten aan het feit dat men geen lid wordt, omdat alle informatie gratis in te zien is op de website. Sinds genoemde afsluiting voor niet-leden is de toeloop van leden aanzienlijk toegenomen. Forum Het forum, dat alleen voor betalende leden toegankelijk is, geeft gelegenheid tot lotgenotencontact. Men kan ervaringen delen en tips uitwisselen; men blijft op de hoogte van elkaars wel en wee, waardoor er een zekere binding tussen de leden ontstaat. PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :22

19 Het is duidelijk dat het forum in een behoefte voorziet. Herkenning en het zich niet meer alleen voelen wanneer je PDS hebt is voor de meeste mensen een reden om het forum te blijven bezoeken. Ook (meer) informatie opzoeken en vinden over PDS is populair bij de forumbezoekers. Ook melden wij hier nieuws op het gebied van PDS en de maatschappelijke gevolgen van het leven hiermee. Men is daardoor eerder bereid lid te blijven. Tevens trekt het bestaan van een forum, zeker onder jongeren, leden aan. Ook ouderen weten overigens de weg naar ons forum te vinden: een aantal 60-plussers heeft zich aangemeld. Antje Bouma is de technisch beheerder van het forum, zij registreert onder andere de nieuwe deelnemers. In 2009 is in het reglement opgenomen, dat men als nieuw lid pas dan toegang krijgt tot het forum en het ledengedeelte van de website, als men de contributie heeft betaald of een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven. De inhoud van het forum wordt in de gaten gehouden door Wilma te Hennepe-Nijenhuis. Zij houdt het geheel overzichtelijk en vat regelmatig de berichten per onderwerp samen. Ook worden oudere en niet meer actuele berichten verwijderd. In elke uitgave van de Prikkels wordt door Wilma een stukje over het forum geschreven. Dit geeft de leden inzicht wat er zoal op het forum leeft en ook wordt er opgeroepen zelf eens een kijkje te nemen. Het forum kent ook polls, deze kunnen ingevuld worden door forumleden. Met deze polls worden knelpunten opgespoord over PDS, maar ook algemene vragen over forumgebruik kunnen aan de orde komen. Eind 2010 waren leden geregistreerd zodat zij toegang konden krijgen tot het forum en/ of de gehele website. (Eind 2009: 1.507; eind 2008: 1.095). E-card Via de website kan men met een E-card een persoonlijke groet sturen. In de praktijk blijkt dat men hiervan nauwelijks gebruik maakt. Ook op een poll (januari) met de vraag of de e-card gehandhaafd moet blijven, wordt nauwelijks gereageerd. Besloten werd de e-card desondanks te laten staan op de website. 19 Jaarverslag 2010 PDS Belangenvereniging _COM_jaarbericht_PDSB.indd :22

20 Aantal unieke bezoekers In onderstaande tabel ziet u het aantal unieke bezoekers (UB) per maand in 2010, in de kolommen ernaast de cijfers uit 2009 en Een unieke bezoeker is iemand die binnen 1800 seconden (een half uur) maar één keer als bezoeker wordt geteld. Maand Aantal UB 2010 Aantal UB 2009 Aantal UB 2008 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal: Het aantal unieke bezoekers van onze website is in 2010 toegenomen met 34,8 %. Social media Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen alom en om een extra en snel communicatiekanaal te hebben, wordt medio 2010 door onze webmaster een aanzet gegeven om als PDSB op Twitter te gaan. Dit heeft op 22 november 2010 gestalte gekregen. De PDSB is vanaf die datum te volgen op: Via Twitter worden allerlei nieuwtjes van de PDSB verspreid, wordt aandacht besteed aan informatie over PDS, de PDSB en de website. Het aantal volgers op Twitter neemt snel toe. De doelstelling hierbij is meer bekendheid te geven aan PDS en de PDSB, waardoor er meer bezoekers op de website komen en wellicht meer leden. Ook op Hyves is de PDSB actief. 3.3 Landelijke PDS-Infodag Het doel van deze dag is het verstrekken van brede informatie aan patiënten en mensen uit hun directe omgeving, alsmede aan beroepsgroepen die met PDS te maken hebben. De PDS-Infodag vond plaats op zaterdag 6 november 2010 in Meeting Center Regardz Eenhoorn te Amersfoort. De organisatie van deze dag was als vanouds weer in de vertrouwde handen van ons vaste PR-bureau Comtec Farma. In het kader van het tienjarig bestaan van de PDSB was besloten dit jaar de PDS-Infodag een groots karakter te geven en een hele dag hiervoor uit te trekken. Zo lieten de ruim 300 deelnemers zich tussen 9.30 uur en uur registreren, waarna men de dag kon beginnen met een kop koffi e of thee in de foyer. Onder de aanwezigen waren behalve leden en hun begeleiders ook mensen van verschillende beroepsgroepen (waaronder MDL-verpleegkundigen, apothekers assistenten, diëtistes) en andere belangstellenden. PDS Belangenvereniging Jaarverslag _COM_jaarbericht_PDSB.indd :22

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie Jaarverslag 2014 In de frontlinie Inhoud Voorwoord: in de frontlinie 1 Grensverleggend onderzoek 2 Waar de klappen vallen 4 Korte berichten 7 Zorg voor zeldzaam Slikken en stikken Richtlijn HMSN Spierziekten

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan een vorm van kanker aan het spijsverteringsstelsel (er zijn secties voor slokdarm-, voor maag-, voor dunne en dikkedarmkanker, voor alvleesklier-,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

FODOK. Jaarverslag 2007

FODOK. Jaarverslag 2007 FODOK Jaarverslag 2007 FODOK JAARVERSLAG 2007 2 FODOK JAARVERSLAG 2007 FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754 3500 AT Utrecht (Tekst)telefoon: 030-2900360 Fax: 030-2900380

Nadere informatie

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl MenSen Oktober 2012 Nummer 5 20 e jaargang Kwaliteitscriteria gepubliceerd Het gevaar van PML Met korting naar Blijdorp MS-telefoon 0900-821 2108 (10ct/min) ma, do, vr: 14.00-17.30 uur di, wo: 10.30-17.30

Nadere informatie

Bestuursleden: Voorzitter: Will Hengst Daalderstraat 3 1827 JD Alkmaar Tel/fax: 072-5610622. CONTACTBLAD Postbank rekeningnummer 6933420

Bestuursleden: Voorzitter: Will Hengst Daalderstraat 3 1827 JD Alkmaar Tel/fax: 072-5610622. CONTACTBLAD Postbank rekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Postbank rekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.ikr.nl/ikr/polypos.ht m 7 e jaargang, nr. 22, september 2000 Redactieadres: Cunerastraat 95 1688 WD Nibbixwoud Adviesraad: Dr. A.B.

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie