Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

2 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

3 Inhoud Studentenonderwijs Inleiding 9 1 Formatie, stafbezetting en taken 11 2 Onderwijsfaciliteiten en ondersteuning 17 3 Ontwikkelingen in Beleidsvoornemens voor studentenonderwijs Huisartsopleiding Inleiding 33 1 Ontwikkelingen in Voorzieningen huisartsopleiding/formatie/stafbezetting 47 3 Opleidingscapaciteit 55 4 Opzet en uitvoering van het opleidingsprogramma 63 5 De huisartsopleiders 71 6 Onderwijsfaciliteiten 79 7 Geschillen met betrekking tot de opleiding 81 8 Wetenschappelijk onderzoek 83 9 Missie, visie en beleidsvoornemens Publicaties 93 Post-academisch onderwijs voor huisartsen Utrecht Voorwoord 103 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van het Juliuscentrum van het UMC Utrecht. Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 3

4

5 Voorwoord Hierbij bieden wij met genoegen het jaarverslag 2012 van de afdeling onderwijs huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum van het UMC Utrecht aan. Vanaf 2009 zijn de jaarverslagen van het studentenonderwijs, huisartsopleiding en het postacademisch onderwijs samengevoegd. Vanuit de gedachte van de ontwikkeling van een continuüm huisartsgeneeskundig onderwijs heeft deze samenvoeging plaatsgevonden. Natuurlijk zijn voor de externe partijen de onderdelen wel goed herkenbaar aanwezig. Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 7

6 Studentenonderwijs Inleiding De initiële medische opleiding aan het UMC Utrecht kent twee curricula: de traditionele 6-jarige medische opleiding (CRU) die uit een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master bestaat en een 4-jarige master tot arts en klinisch onderzoeker (SUMMA). Jaarlijks starten 304 eerstejaars studenten in de bachelor van de reguliere opleiding en 40 studenten in de master SUMMA. SUMMA is toegankelijk voor bachelor graduates in Health Sciences, Farmaceutische wetenschappen en Biomedische wetenschappen. Selectie vindt plaats op motivatie, biomedische kennis, communicatieve en reflectieve vaardigheden. In beide opleidingen heeft huisartsgeneeskunde in de eerste jaren een stevige inbreng in werkgroepen en (werk)colleges waar klinisch redeneren rond patiëntproblemen uit de huisartspraktijk wordt getraind. Daarnaast volgen alle studenten een coassistentschap in de huisartspraktijk. Verder kunnen studenten in de masterfase keuzeonderwijs volgen bij de huisartsgeneeskunde, in de vorm van een wetenschappelijke stage of een klinisch keuzecoschap. In het laatste studiejaar is er de mogelijkheid voor een ASAS (Algemene Semi Arts Stage) van 12 weken bij huisartsgeneeskunde. In samenwerking met het onderwijsinstituut van het UMC Utrecht (de d OO) wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt door een continue monitoring van de studentwaarderingen en een docentprofessionalisering programma. Jaarlijks worden de waarderingen van de studenten en mogelijke verbeteringen in de programma s met de betrokken onderwijscoördinatoren besproken. Verder wordt van alle stafleden verwacht dat zij zich jaarlijks door observaties en didactische cursussen (bij)scholen op didactisch gebied. Landelijk onderhouden we nauw contact met de zusterafdelingen Huisartsgeneeskunde binnen het IOH-b (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde- basis). Dit biedt de mogelijkheid gezamenlijk op te trekken in de acht initiële opleidingen. Dit is bijvoorbeeld vruchtbaar bij onderwerpen die in ieder geval door huisartsgeneeskunde in het curriculum moeten worden gebracht en verder ten aanzien van docentprofessionalisering, onderwijs innovatie en toetsing. Voorliggende onderwerpen in het afgelopen jaar waren o.a.: werving en binding van HADO s, initiatieven voor onderzoek van onderwijs en het aios-co model. Hierna volgt een verslag over het jaar Achtereenvolgens komen aan de orde: Een overzicht van de formatie, de personeelsopbouw en de onderwijsfaciliteiten van de sectie studentenonderwijs, een overzicht van en reflectie op de ontwikkelingen van het studentenonderwijs op de beleidsthema s en taakgebieden in 2012 en de plannen voor Dorien Zwart 8 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 9

7 1 Formatie, stafbezetting en taken Onze afdeling beschikte in 2012 over ongeveer 4 FTE staf en ruim 2 FTE secretariële ondersteuning (zie de tabel op de volgende pagina). We verzorgden ongeveer 600 uur (werkgroep)onderwijs en 720 uur coördinatie van blok- en lijnonderwijs in de bachelor en de eerste 2 jaar van de master SUMMA. Onze docenten traden op in het onderwijs in werkgroepen, (werk)colleges en patiëntendemonstraties van de CRU Bachelor en in de eerste twee jaar van SUMMA, in o.a. het startblok en het klinisch lijn onderwijs (KLO/ KLC-1), acute interne geneeskunde, rode oog, lage rugpijn, circulatie en luchtweginfecties, Medical Humanities en keuzevakken. Daarnaast verzorgden ze het terugkomdagonderwijs in de master CRU en SUMMA jaar 3, o.a. van het huisartsencoschap en de ASAS. Coördinatietaken betroffen onderwijsontwikkeling, toetsen, organiseren en kwaliteitszorg van blok- en lijnonderwijs. Verder verzorgden we de plaatsing en begeleiding van bijna 400 studenten voor een coschap/klinische stage in de huisartspraktijk, zie het overzicht hieronder. Dank zij de inzet van een grote groep huisartsen in de regio was dit wederom mogelijk. We zijn deze dan ook uitermate erkentelijk voor het steeds zo gastvrij ontvangen van onze studenten. Benodigde opleidingscapaciteit voor klinische stages huisartsgeneeskunde per jaar in de initiële opleiding geneeskunde (UMC Utrecht) sinds 2006 Curriculum Jaar Stage Aantal studenten Aantal weken Totaal aantal weken SUMMA 1 Pvd Z CRU bach 1 Oriënterende stage SUMMA 3 Coschap CRU master 2 Coschap Schakeljaar ASAS (semiarts) CRU/SUMMA Keuze coschappen CRU/SUMMA Wetenschappelijke stages Buitenland*) Keuze stages Totaal Stages huisartspraktijk 444 studenten weken *) Telt niet mee 10 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 11

8 Personele wisselingen Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van afscheid en welkom; er zijn belangrijke verschuivingen geweest in de bezetting van functies in alle onderdelen van de sectie studentenonderwijs. Hieronder volgt een opsomming van deze wisselingen: Dr. Marijke M. Kuyvenhoven is met FPU gegaan en zij is per 1 april 2012 opgevolgd door dr. Dorien Zwart. Tegelijkertijd is de organisatiestructuur van de sectie aangepast aan de nieuwe afdelingsstructuur van huisartsgeneeskunde. Hiermee is de tweehoofdige leiding van de sectie studentenonderwijs door dr. Kuyvenhoven en dr. A. Sachs samen komen te vervallen. Dorien Zwart is per 1 april 2012 aangesteld als de leidinggevende van het studentenonderwijs. Daarnaast is, ter ondersteuning van de leidinggevende, mw. Esther de Wit-Mensink aangesteld als assistent-teamleider studentenonderwijs. Zij heeft zich naast het dagelijks aansturen van het onderwijssecretariaat ook bezig gehouden met de dagelijkse gang van zaken rond P&O en financiën van de afdeling. Dr. Alfred Sachs zal als senior-docent werkzaam blijven voor het studentenonderwijs en o.a. als coördinator Theoretisch Lijn Onderwijs dit onderwijsonderdeel voor het CRU innoveren. Van het docententeam is dr. H. Vreugdenhil per 1 april uit dienst gegaan en als coördinator van het bachelor startblok opgevolgd door Heleen Brehler, die tot dan toe huisartsdocent bij het co-team was. Mw. FJ Ummels (Frederique) en mw. CHK Wittkampf (Christel) zijn per 1 april begonnen als docenten van het co-team. Zij volgden daar Heleen Brehler en Alike Visser/Ravee Rhambarose op. Laatstgenoemden gingen beiden uit dienst. Anne Decanniere heeft haar werkzaamheden als huisarts-docent bij het studentenonderwijs i.v.m. uitbreiding van haar praktijkwerkzaamheden neergelegd. Rebecca Houtman heeft om dezelfde reden haar aanstelling teruggebracht van 0.2 naar 0.1 fte, en zal alleen nog als docent optreden in de introductiecursus van de Master CRU. Verder heeft Anouk van der Berg Christel Wittkampf vanaf 8 oktober 2012 vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Het zwangerschapsverlof van Frederique Ummels is opgevangen door de vaste docenten van het co-team. De aanstellingen van Janneke Witte en van dr. K (Kees) Gorter zijn per 1 juni 2012 uitgebreid van resp naar 0.44, en van 0.05 naar 0.1 fte. Binnen het secretariaat is mw. P (Patricia) Bachmann-Plomp per 1 augustus gestart als opvolgster van mw. J (Jeanny) Weel. Jeanny heeft Patricia ingewerkt en is per 1 januari 2013 uit dienst gegaan. Herinrichting taken en verantwoordelijkheden Met de nieuwe afdelingsstructuur van de huisartsgeneeskunde als geheel, en de wijziging in de structuur van de leiding van de sectie studentenonderwijs hebben we in 2012 een start gemaakt met herverdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het onderwijssecretariaat enerzijds en het docententeam anderzijds. In het onderwijssecretariaat heeft dit geresulteerd in een gelijkwaardig takenpakket voor de vier coördinerend secretaresses, dat deels bestaat uit eigen omschreven taken en verantwoordelijkheden en daarnaast uit omschreven, gezamenlijke overstijgende taken. Esther de Wit is functioneel leidinggevende van het secretariaat, Dorien Zwart blijft eindverantwoordelijk. Binnen de docentenstaf zijn eerste stappen gezet richting resultaatgerichte eenheden rond bachelor CRU, Master CRU en SUMMA. Janneke Witte is aangesteld als coördinator van het CRU-coschap en het CRU co-team. Naast de uitvoerende taken dragen we als afdeling huisartsgeneeskunde samen met andere afdelingen van het UMC Utrecht verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het onderwijs, toetsing en kwaliteitszorg op facultair niveau. Zo participeren we in tal van facultaire commissies, zoals de Opleidings Cie Geneeskunde (OCG) (Saskia Mol), de Cie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT) (Jan Schakelaar), de Cie Utrechtse Voortgangstoets (UVT) (Saskia Mol), de Cie keuze-onderwijs (Merijn Bosman) en de Cie Professioneel Gedrag (CPG) (Saskia Mol voor de bachelor en Dorien Zwart voor de master). Daarnaast participeert Dorien Zwart in de Kerngroep Kwaliteit en Veiligheid van het CRU-curriculum en is ze benoemd tot UMC Utrecht-afgevaardigde in de centrale commissie voor de ontwikkeling van de NFU-Master Kwaliteit en Veiligheid. Tabel 1 / Formatie studentenonderwijs huisartsgeneeskunde (31 december 2012) Naam (onderwijskwalificatie)*) Functie/onderdeel Formatie Management dagdelen Dr. D.L.M. (Dorien) Zwart Leidinggevende / Examinator klinische fase 0,44 Mw. E. de Wit-Mensink Assistent- teamleider 0,50 Totaal0,94 Docenten Drs. M. (Merijn) Bosman (BKO) Huisarts/docent 0,20 Dr. A.P.E. (Alfred) Sachs Huisarts/ senior-docent 0,20 12 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 13

9 Naam (onderwijskwalificatie)*) Functie/onderdeel Formatie Drs. L. (Wies) A. Dokkum Huisarts/docent (SUMMA) 0,22 Drs. E. (Els) Kuijper Huisarts/docent Coördinator KLO/KLC 0,25 Dr. S.S.L.(Saskia) Mol (SKO) Huisarts/docent vernieuwing/ Examinator KLO/KLC 0,40 Drs. J.H. (Jan) Schakelaar Huisarts/docent (SUMMA) 0,22 Drs. E. (Ernst) Scheele** Huisarts/docent pm Drs. W. (Wies) Remmers** Huisarts/docent pm Drs. H.D. (Heleen) Brehler Huisarts/coördinator Startblok bachelor 0,22 Dr. K.J. (Kees) Gorter Huisarts/docent 0,10 Drs. J. (Janneke) Bossenbroek Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs. C.T.M. (Christel) Wittkampf Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs M. (Marieke) Mennink Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,11 Drs. F.J. Frederique Ummels Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs. J.A.M. Janneke Witte Huisarts/coördinator klinische fase 0.44 Mw. A (Anouk) vd Berg** Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase pm Drs R. (Rebecca) Houtman Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,10 Drs C. (Charles) Helsper (BKO) Arts/docent vernieuwing 0,10 Totaal 3,17 Ondersteunend personeel M. (Monique) Pot Secretaresse (CRU coschap, stage jr 1) 0,89 A. (Annelies) van der Burg Secretaresse (keuzestages,coschap SUMMA, Ba CRU) 0,90 I.C. (Inge) Laurens Secretaresse (coschap CRU) 0,50 P. (Patricia) Bachmann-Plomp Secretaresse (stage jr 1 CRU en SUMMA) 0,50 Totaal 2,79 *) onderwijskwalificaties: Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) **) vaste inval of vervanging bij zwangerschapsverlof, ziekte, e.d. Zie voor informatie over de medische curricula (CRU en SUMMA) van het UMC Utrecht 14 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 15

10 2 Onderwijsfaciliteiten en ondersteuning Alle werkgroep- en lijnonderwijs wordt in het onderwijsgebouw van het UMC Utrecht, het Hijmans van den Berghgebouw, gegeven. Dit gebouw beschikt over vijf grote collegezalen en diverse werkgroepruimtes voor personen ingericht met beamer en een pc (met internet) voor kleinschalig onderwijs, practicumruimtes en een vaardigheidslab. Daarnaast is er een Studielandschap (met ongeveer 100 plaatsen). Deze onderwijs voorzieningen worden vanuit de divisie Onderwijs en Opleiding (d OO) van het UMC Utrecht professioneel ondersteund. De Introductieweek voor de CRU coschappen vindt plaats in het gebouw van de huisartsopleiding en de LRGC, locatie Parkwijk. De terugkomdagen voor coassistenten en ASAS vinden eveneens bij de huisartsopleiding plaats. De aanwezigheid van een computer-leerzaal en een vaardigheden lab maakt de huisartsopleiding uiterst geschikt voor kleinschalig onderwijs in de klinische fase. De mogelijkheden zijn met de verhuizing naar het Broederhuis in Zeist verbeterd. Daarnaast is hard gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijsvoorzieningen in de LRJG. Zo is er in Veldhuizen een groepsruimte voor onderwijs ingericht met een videoverbinding naar drie spreekkamer-ruimtes om met onderwijsgroepen de consultvoering door een huisarts te kunnen volgen en na te bespreken. Daarbij wordt vanzelfsprekend veel aandacht aan de bewaking van de privacy van de patiënten besteed. Tenslotte gaat het mogelijk worden om vanuit Parkwijk een video-conference verbinding met het UMC te leggen. Helaas is deze video-conference verbinding nog steeds niet volwaardig in gebruik. Dit zal in 2013 prioriteit krijgen. Al onze docenten hebben een werkruimte in het Stratenum, een van de gebouwen van het UMC Utrecht op de Uithof. De Terugkomdagdocenten van de coschappen en het semiartschap hebben een flexibele werkplek in Zeist. 16 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 17

11 Ontwikkelingen in Het afgelopen jaar is voortgebouwd op staand beleid, dat gegrond is in het beleid van de afdeling huisartsgeneeskunde en de onderwijsstrategie van het Julius Centrum. De strategische thema s zijn verbeteren van 1. onderwijsorganisatie, 2. toetsen, 3. onderwijsmethoden en 4. docentprofessionalisering. De afdeling huisartsgeneeskunde streeft naast verbeteringen op deze thema s naar voldoende zichtbaarheid van huisartsgeneeskunde als klinisch vak in het medisch curriculum en heeft verder versteviging van het onderwijscontinuüm en internationalisering op de beleidsagenda gezet. Naast deze beleidslijnen zijn de studentenevaluaties richtinggevend geweest bij directe aanpassingen van ons onderwijs. Op de beleidsthema s zijn in 2012 de volgende ontwikkelingen geweest: 1. Organisatie van onderwijs Herinrichten van de taken en verantwoordelijkheden van het onderwijssecretariaat en het communiceren hiervan heeft veel aandacht gekregen. Er is een begin gemaakt met het vormen van een multifunctioneel secretariaat; in de toekomst moet het beter mogelijk worden dat secretaresses inzicht hebben in elkaars werkzaamheden en werk van elkaar kunnen overnemen. Er is gecommuniceerd richting docenten welke ondersteuning en dienstverlening zij van het secretariaat mogen verwachten. Ook is een start gemaakt met het inzichtelijker maken van de financiën van het studentenonderwijs, o.a. het labelen van de verschillende structurele declaraties van externe stageverleners en zzp-docenten. Aangezien in de loop van het jaar het Hagport project is stopgezet is de vernieuwing van de administratieve processen gestremd. In plaats daarvan is nu gestart met het intern stroomlijnen en vereenvoudigen van de werkprocessen. Wat betreft de communicatie naar extern, de stageverleners (HADO s), hebben we besloten aan te sluiten op de afdeling als geheel: de oorspronkelijke HADO nieuwsbrief is nu gekoppeld aan de nieuwsbrief van de afdeling. Het is de bedoeling om hiermee een eenduidig beeld van de afdeling te schetsen en om te voorkomen dat HADO s zich overladen voelen door verschillende nieuwsbrieven uit eenzelfde hoek. 18 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 19

12 2. Toetsing Concreet zijn Bachelor docenten naar een cursus toetsing en digitale toetsing geweest. Daarnaast is onderzocht of Test Vision als programma voldoet voor onze bachelor toetsen (KLO/KLC en startblok). Voor het KLO-examen blijkt het programma thans niet bruikbaar; nader overleg met de makers van het programma zal volgen. In KLO/KLC is geëxperimenteerd met een innovatieve toetsvraagvorm, de CIP vraag en in het startblok zijn gesprekken geweest over digitalisering van de toets. De toets lijkt zich hiervoor uitstekend te lenen. Echter is het is op dit moment logistiek vanuit de Universiteit niet mogelijk om van zo n groot cohort de toets af te nemen. De startblokcoördinator blijft hierover met de coördinator van Test Vision in gesprek. 3. Onderwijsinnovatie Er is vooral ingezet op digitalisering van onderwijsprogramma s. Daartoe hebben we een aanvraag geschreven voor het project Onbegrensd leren voor de ontwikkeling van een digitaal spreekuur bij de huisarts. Dit onderwijsmateriaal willen we vooral inzetten in de stagepraktijken van de coassistenten. De aanvraag was eind 2012 in behandeling genomen door het project Onbegrensd leren. Hiernaast zijn o.a. in het startblok 14colleges opgenomen als weblectures. Niet digitaal maar wel innovatief: binnen de master voor de CRU hebben we het concept pressure cooking casus uitgewerkt. Hiermee beogen we in minuten vanuit een casus, die rechtstreeks uit de praktijk komt, een preklinische vraag uit te werken. Zo verbinden we basale vakken als anatomie, fysiologie en pathologie met de dagelijkse praktijk. Deze casuïstiek is onderdeel van het Theoretisch Lijn Onderwijs in het coschap huisartsgeneeskunde. 4. Docentprofessionalisering Rond docentprofessionalisering is voorgebouwd op het ingezette beleid rond behalen van BKO en SKO. Charles Helsper en Harriette Vreugdenhil hebben in 2012 hun BKO behaald. Er zijn 4intervisiebijeenkomsten geweest voor het docententeam. Daarnaast is beleid ontwikkeld voor 2013 om structurele intervisie en onderlinge observatie van docenten te faciliteren. Dit beleid zal in 2013 zijn beslag krijgen. Voor de HADO s zijn over het jaar twee scholingsavonden georganiseerd, in voor- en najaar. De onderwerpen van deze scholingen waren: beoordelen en feedback geven in het voorjaar en in het najaar de vernieuwingen in het coschap, resp. de introductiecursus en het theoretisch lijn onderwijs. 5. Zichtbaarheid huisartsgeneeskunde Het aantal klinisch lijn colleges in de CRU Bachelor is voor het studiejaar uitgebreid van 5 naar 7. Daarnaast is het standaardformat van de presentaties van KLO/KLC aangepast, zodat de structuur van het college verbetert, maar ook kraakhelder is dat er een huisarts college staat te geven. Daarnaast hebben we in het kader van de zichtbaarheid meerwaarde en positionering van huisartsgeneeskunde binnen SUMMA, naar aanleiding van plannen van de d OO om i.v.m. logistieke problemen de positionering van het coschap huisartsgeneeskunde te wijzigen, een notitie geschreven over de lacunes van de studenten wat betreft huisartsgeneeskunde. Hierin hebben we ook voorstellen gedaan om deze lacunes, binnen de op handen zijnde structuurwijzigingen, op te lossen. Deze notitie is nu onderdeel van voortgaand overleg met de d OO. 6. Onderwijs continuüm Binnen de organisatie is het onderwijscontinuüm versterkt door de aanstelling van Dorien Zwart als hoofd van het studentenonderwijs. Vanuit haar ruime ervaring binnen de huisartsopleiding, zal zij een brugfunctie kunnen vervullen tussen het curriculair en het vervolg onderwijs. Formeel is er ook een verbinding gelegd tussen curriculair en vervolg-onderwijs, nl. door de functie van plaatsvervangend opleider te koppelen aan de functie van leidinggevende van het studentenonderwijs. Concrete uitwerking van het aios-co model en gezamenlijk optrekken in onderwijsinnovaties zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van e-learning modules zijn vanuit het studentenonderwijs ingezet als vehikel voor de bevordering van de samenwerking en uitwisseling tussen de huisartsopleiding en het studentenonderwijs. Het studentenonderwijs heeft verder voor het eerst een bijdrage geleverd op de landelijke Interstavendag, die van oudsher voor de vervolgopleiding georganiseerd werd. Daarnaast is een gezamenlijke notitie over de implementatie van het aios-co model in het derde jaar van de huisartsopleiding geschreven en nu onderdeel van voortgaand gesprek. Wederom hebben twee AIOS-huisartsgeneeskunde de helft van hun onderwijsdifferentiatie in het basiscurriculum te lopen. Ze zijn daarbij begeleid door onze docenten. 7. Internationalisering Er zijn twee SUMMA studenten voor hun regulier huisartsgeneeskunde coschap naar Cardiff, UK, geweest. Deze coschappen zijn als succesvol geëvalueerd. Daarnaast is 20 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 21

13 gestart met een evaluatie van de coschappen op Curaçao van SUMMA studenten, met als doel te beoordelen of deze coschappen in deze vorm voortgezet moeten worden. Vooralsnog lijkt dit laatste coschap eerder geschikt als keuzecoschap dan als regulier coschap huisartsgeneeskunde binnen SUMMA. Met prof.dr. Mieke van Driel, afdelingshoofd huisartsgeneeskunde van University of Queensland in Brisbane, Australië, zijn eerste verkenningen gedaan in een gesprek over de mogelijkheden tot uitwisseling. Concreet zijn toen direct afspraken gemaakt voor de wetenschappelijke stage van een studente, die zijn beslag zal krijgen begin januari Het 7-weekse keuzecoschap in ziekenhuis en buitenposten in Machame (Tanzania) blijft een populair coschap onder studenten. In 2012 hebben 6 studenten dit coschap gelopen. Ontwikkeling per onderwijsonderdeel Op de verschillende onderdelen van het studentenonderwijs is ook aan de specifieke doelstellingen uit het jaarplan 2012 gewerkt, of zijn er naar aanleiding van studentenevaluatie of anderszins acties ondernomen. Onderstaand volgt het overzicht hiervan. teerd. Dit geldt voor zowel de capita selecta als het DEPTh onderwijs. De Elektronisch LeerOmgeving (ELO) van de Huisartsopleiding wordt gebruikt als digitale ondersteuning hiervoor. Ook is in het kader van innovatie van onderwijs interactieve, digitale casuïstiek ontwikkeld via pscribe. Daarnaast is naar aanleiding van evaluatie van studenten en de d OO is ingezet op aanpassing van de handleiding van het coschap, alsmede op heroverweging en verbetering van het uitwisselen op de terugkomdagen. Resultaten hiervan zullen in 2013 geïmplementeerd worden. Verder is het aantal diensten dat coassistenten moeten doen verhoogd van een naar twee, en zijn de regels rond compensatie verhelderd. De eerste evaluaties van de introductieweek zijn niet gunstig. Mogelijk zijn dit nog startproblemen. Na een jaar, nl. april 2013, zullen we de balans opmaken en eventuele aanpassingen van het onderwijs gaan ontwikkelen. Verder zijn mede op aangeven van jaarvertegenwoordiging van de studenten zog. co lunches geïmplementeerd. Deze vinden iedere 6 weken plaats, zodat elke groep tenminste eenmaal kan deelnemen. Tenslotte is toenadering gezocht met de Huisartsopleiding om het AIOS-co model verder vorm te gaan geven. Informeel heeft al een tiental studenten stage gelopen in een praktijk waar de begeleiding gedeeltelijk door de AIOS werd gedaan. Bachelor CRU Startblok: In het Startblok is getracht alle colleges op te nemen als weblecture (met uitzondering uiteraard van de colleges waar een patiënt aan deelneemt.) Dit is, op 1 college na, gelukt. Er is aandacht geweest voor branding o.a. d.m.v. universele powerpointformats. Over de digitale toetsing zijn gesprekken geweest. Niet de toets zelf maar de logistiek is nog bottleneck. Dit zal ook komend jaar helaas nog zo zijn. In 2013 zal derhalve nog schriftelijk worden getoetst. Wel worden er voorbereidingen getroffen voor digitale toetsing in KLO/KLC: De tevredenheid onder KLO-docenten was door verschillende maatregelen in gestegen; deze verbetering is in 2012 behouden gebleven. Een nieuwe toetsvorm is ingevoerd, de CIP vraag; deze werd gewaardeerd maar bleek te makkelijk. Master CRU De implementatie van de Introductieweek van het CRU coschap is voltooid. In het verlengde daarvan is ook het onderwijs op de Terugkomdagen is vernieuwd en geimplemen SUMMA Kees Gorter is aangesteld als coördinator van het coschap SUMMA. De specifieke doelstelling voor SUMMA jaar 1 en 2 meer profileren van de huisartsgeneeskunde en imago aantrekkelijker maken is uitgewerkt. Er is een flyer ontwikkeld in samenwerking met de principal investigators (PI s) waarin met de onderzoekslijnen van HAG beschreven worden. Deze wordt nu in jaar 1 en 2 verspreid tijdens de colleges Klinisch redeneren. Tevens zijn er vier gastcolleges toegevoegd, die gegeven worden door de PI s van de onderzoekslijnen binnen HAG. Op deze wijze wordt er in een vroege fase van de SUMMA opleiding aandacht gegeven aan wetenschappelijk onderzoek binnen de huisartsgeneeskunde. Doel is de onbekendheid van de SUMMA studenten met dit onderzoek te ondervangen. In SUMMA jaar 3 zijn de terugkomochtenden geïmplementeerd als een vast onderdeel van het coschap mede naar aanleiding van zeer goede studenten evaluaties. De patiëntenpresentaties tijdens deze ochtenden worden door de UMC Utrecht docent beoordeeld en tellen mee bij het eindoordeel van het coschap. 22 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 23

14 4 Beleidsvoornemens voor studentenonderwijs 2013 Algemeen Studentenonderwijs stelt zich ten doel huisartsgeneeskundig onderwijs te geven dat onderwijskundig en inhoudelijk van hoogwaardige kwaliteit en innovatief is, en bovendien wervend is voor de huisartsgeneeskunde als toekomstig vak. Conform Julius Strategie en de kaderstellingsbrief Julius 2013 focust het studentenonderwijs op 1. Docentprofessionalisering 2. Inzet van vakbeoefenaars als docent bij onderwijs 3. Professionalisering van onderwijsvormen en middelen 4. Professionalisering van toetsen 5. Transparantie rond de prestaties van het studentenonderwijs 6. Gastvrijheid voor studenten en stageverleners Hiervoor is een flexibele en efficiënte onderwijsorganisatie nodig, voldoende financiële middelen en ondersteuning van huisartsdocenten bij onderwijsontwikkeling en onderwijs geven en voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijsontwikkeling en huisartsgeneeskunde in de staf. Hieronder zijn de doelen en plannen per stafeenheid of taak van het docentenonderwijs voor 2013 uitgeschreven: Docentenstaf Doel: professionalisering, behoud en inzet van goede vakbeoefenaars als docent huisartsgeneeskunde Gevarieerd en variërend takenpakket - Onderwijsontwikkeling en -innovatie structureel opnemen als docententaak - Participatie in onderzoek van onderwijs - Uitwisseling met docentstaf vervolgopleiding 24 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 25

15 Stafinzet binnen andere Juliusafdelingen Professionalisering - SKO/BKO trajecten stimuleren - Intervisie programma uitbouwen: Uitschrijven observatie instrument voor colleges Plannen onderlinge observaties; alle docenten observeren Intervisie-halfuur na elk docentenoverleg - Nascholing onderwijs/didactiek: Deelname van docenten aan NVMO congres en terugrapportage van alle onderwijscongressen op docentenoverleg Scholingsdag voor docenten studentenonderwijs instellen Marktconforme beloning van (externe) huisarts-docenten - Budget externe docenten verruimen Organisatie en financiën Doel: bevorderen transparantie financiën, verbeteren beheer onderwijsmateriaal Vernieuwen betalingsprocedure stageverleners (i.v.m. eisen belastingdienst) Ordenen type declaraties/uitbetalingen aan externen Bevorderen beschikbaarheid onderwijsmateriaal voor docenten via sharepoint of elo Plan maken voor eenduidig beheer onderwijsmateriaal Onderwijsontwikkeling/-innovatie Doel: structureel inbouwen onderwijsontwikkeling en-innovatie in subafdeling studentenonderwijs Start onderwijsontwikkeling/-innovatie overleg in onderwijscontinuum Uitwerken DEPTh model binnen het onderwijscontinuum Uitschrijven DEPTh model in Nederlandse publicatie Onderwijsontwikkeling verbinden met onderzoek van onderwijs Huisartsdocenten (Stageverleners) Doel: Werven en versterken contact Aanpassen stagevergoeding naar meer marktconform bedrag Werven 5 nieuwe vaste HADO s Inbouwen telefonische evaluatie na 1 e co van eenmalige HADO ( Aftersales ) HADO informatiebrief inpassen in afdelingscommnunicatie/digitaliseren Onderwijssecretariaat Doel: vergroten gastvrijheid, reorganisatie taken en verantwoordelijkheden onderwijssecretariaat, bevorderen efficiëntie (vooruitlopend op mogelijke wijziging van de personele bezetting in 2014) Streven naar dagelijkse bezetting/bereikbaarheid van 8-17 uur Uniformeren van functies binnen het onderwijssecretariaat (ism bedrijfsbureau) Overstijgende vs onderwijsgerelateerde taken inventariseren en herverdelen Verbeteren onderlinge communicatie en samenwerking Ontwikkelen eenduidig werkproces m.b.t. beheer en continue update van PHB Digitaliseren planningsproces coschappen CRU Inwerken nieuwe coördinerend secretaresse bachelor Herinrichten organisatorische en secretariële ondersteuning docenten CRU Bachelor Doel: Kwaliteitsverbetering onderwijs en toetsing, vergroten zichtbaarheid HAG Vernieuwen onderdelen van programma en invulling startblok 1.1 Uitbouwen en vernieuwen onderwijs en positie huisartsgeneeskunde in blok acute geneeskunde Vernieuwen toetsing - Doorontwikkelen nieuwe toetsvraag-vorm (CIP) in KLO1 en startblok Voorbereiden digitaliseren toetsen hag Inzet minsten 2 nieuwe huisarts-docenten voor KLO/KLC onderwijs KLO werkgroepen op praktijklocatie (van werkgroepdocent) organiseren CRU Master Doel: Kwaliteitsverbetering onderwijs en toetsing, vergroten capaciteit docenten/ stageplaatsen: Definitief uitwerken aios/co model (ism HA-opleiding) Ontwikkelen docentonafhankelijke onderwijsmodules en toetsen Ontwikkelen van interactieve formatieve toetsen rond 20 NHG standaarden, een zogenaamd Digitaal Spreekuur van de Huisarts - Ontwikkelen zelfstudieopdrachten voor in de stagepraktijken Ontwikkelen van interactieve module met longitudinale casuïstiek Doorontwikkelen en implementeren DEPTh-HAG onderwijs op terugkomdagen 26 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 27

16 SUMMA Doel: bevorderen positie en zichtbaarheid huisartsgeneeskundig onderwijs, bewaken en verbeteren kwaliteit van onderwijs Uitwerken voorbereidingsdagen HAG voor coassistenten die HAG vroeg in jaar 3 krijgen Uitwerken koppeling van deze vroege coassistenten aan aios (aios.co model) Bestendigen terugkomochtenden Apeldoorn; o.a. structureel vervanger voor Kees Gorter aanstellen en inwerken Uitwerken lacunes HAG kennis SUMMA coassistenten tot voorstel voor aanvullingen van huisartsgeneeskundig onderwijs in de kennislijn Landelijk/IOH-B Samenwerking zoeken en uitbouwen op het gebied van de landelijk bepaalde thema s (onderzoek van onderwijs, aios/co model, toetsing) in de IOH-B setting. Internationalisering Doel: Opstarten, evalueren en uitbouwen internationale (budget neutrale) samenwerking op het gebied van onderwijs Uitwisseling van 5 studenten en 2 docenten in 2013 Cardiff: - Verbeteren inhoud en organisatie naar aanleiding van evaluaties SUMMA-co s Twee coassistenten in 2013 naar Cardiff Southampton en UQ Brisbane: - Opstarten samenwerking op gebied van onderwijs Inventariseren mogelijkheid doorstart Summerschool General Practice 28 Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Utrecht 29

17

18 Huisartsopleiding Utrecht Huisartsopleiding Utrecht Inleiding Zoals te doen gebruikelijk is er in ons jaarverslag een terugblik op 2012 en is ook het beleidsplan voor 2013 opgenomen. Naast het realiseren van de uitbreiding van de opleidingscapaciteit en het verzorgen van onderwijs op hoog niveau voor onze aios en opleiders mag 2012 gekenschetst worden als een minder hectisch jaar dan Na de verhuizing in oktober 2011 stond 2012 in het teken van de in gebruik neming en optimalisering van de voorzieningen in onze nieuwe ruimten op de mooie locatie in Zeist. Aandachtspunt bleef verder de academisering van het onderwijs op het niveau van aios, docenten, opleiders en de academische positionering binnen het UMC Utrecht en het verzorgen van evidence based huisartsgeneeskunde. Er waren activiteiten om in te spelen op het komende vertrek van Ron Pieters in maart Er werden stappen gezet in de opvolging van hem en in het kader van de verdere academisering was er de voorbereiding voor het onderwijs hoogleraarschap. De interstavendag vond plaats in Utrecht en er is een compliment op zijn plaats voor de organisatoren Monique Filippo en Tecla Wolf die een prachtige en inspirerende dag verzorgden voor zowel de docenten als het ondersteunend personeel van de 8 huisartsopleidingen van Nederland en voor enkele afgevaardigden van onze zusterafdelingen uit Vlaanderen. In september 2012 hebben wij afscheid moeten nemen van een zeer ervaren docent Sjoerd Zwart. In de laatste jaren hield hij zich naast zijn docentschap bezig met de internationale uitwisseling en de module internationale gezondheidszorg. Hij bezocht samen met Rianne Maille Southampton en verzorgde ook de reis van vier docenten uit Southampton naar Nederland. Naast Sjoerd moesten wij ook afscheid nemen van twee huisarts onderwijsontwikkelaars. Deze junior docenten groep is aan wisseling onderhevig vanwege het carrière perspectief van deze jonge huisartsen en soms keuzes voor alleen praktijk. Vanwege de uitbreiding van de huisartsopleiding moesten wij in 2012 ook extra docenten aannemen. De vacatures konden wij gelukkig op een goede wijze invullen met nieuwe enthousiaste medewerkers. 32 Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 33

19 In Utrecht wordt het hoofd van de huisartsopleiding gezien als het aanspreekpunt voor het onderwijs in de huisartsgeneeskunde. Dit is vergelijkbaar met de positie opleider binnen de andere specialismen. Het realiseren van het continuüm van onderwijs in de basis-, vervolg opleiding en het post academisch onderwijs vergt de nodige energie om tot een goede aansluiting en uitwisseling te komen. Het aios coassistent model kan een voorbeeld zijn van het realiseren van deze aansluiting. In het onderdeel studentenonderwijs is hier meer informatie over gegeven. Wij moesten vanwege haar pensioen afscheid nemen van Marijke Kuyvenhoven het hoofd van de basisopleiding / studentenonderwijs huisartsgeneeskunde. Het was verheugend dat een van onze eigen medewerkers Dorien Zwart bereid was om deze functie over te nemen. Het is altijd een goed gebruik om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet voor het onderwijs. Met recht kan er gesteld worden dat er met veel inzet en enthousiasme wordt gewerkt aan de verbetering van het onderwijs in de huisartsgeneeskunde zowel in het studentenonderwijs als in de vervolgopleiding en in het post academisch onderwijs. Het verslag geeft hiervan een weergave. Ron Pieters, Hoofd Huisartsopleiding 34 Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 35

20 1 Ontwikkelingen in 2012 Academisering van de opleiding In 2012 zijn wij verder gegaan om de academiseringsgedachte vorm te geven. Op verschillende niveaus, van zowel onderwijs, onderzoek van onderwijs, onze docenten, onze opleiders en onze organisatie zijn wij bezig deze academische kwaliteit te realiseren. Doel is om kritische huisartsen af te leveren, die betrokken en met oog voor de noden van de patiënt op een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze het vak uitoefenen. Het middel om dit doel via de academisering te bereiken is het realiseren van een verbetering van de koppeling tussen de patiëntenzorg, de opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoek binnen de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde, waardoor het wetenschappelijk niveau van de huisartsopleiding kan worden verhoogd. Samen met de huisartsopleiding van de UvA zal er een studie worden verricht naar de houding ten opzichte van EBM toepassing in de praktijk en het onderwijs in EBM. Er is hiervoor in 2010 een subsidie verkregen van het Cash fonds. Onderzoek van Onderwijs In een samenwerkingsproject van Nijmegen en Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de selectie van kandidaten voor de opleiding. In Utrecht is de samenhang onderzocht van de competentieontwikkeling en uitval in de opleiding. Deze observationele studie beschrijft problemen bij de voortgang van aios in het eerste jaar van de opleiding tot huisarts en factoren die daarmee samenhangen. De onderzoekvragen luidden: - Hoeveel aios tonen onvoldoende voortgang of vallen onvrijwillig uit en op welk taakgebied hebben ze problemen of lacunes? - In hoeverre hangen persoonskenmerken, danwel onvoldoende kennis of competenties in het eerste kwartaal samen met onvoldoende voortgang/onvrijwillige uitval aan het eind van jaar 1? In 2011 heeft verder in het kader van dit onderzoek een pilot plaatsgevonden met een nieuwe selectie methodiek. In 2013 zal dit project afgerond worden met een promotie. 36 Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2012 Huisartsopleiding Utrecht 37

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Onderwijs

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal O-team taken en planning I:\OPLEIDING EN NASCHOLING\OPLEIDING\HAO-ONDERWIJS\O-team\O team taken en planning.doc Inleiding Het Opleidersteam (O team) stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht UMC Utrecht Julius centrum Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag Studentenonderwijs

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan www.soon.nl Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is hét doel van SOON. Alle activiteiten van SOON zijn hier in meer of mindere mate op gericht. SOON maakt

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Coördinator namens studentenonderwijs: dr. S. Koning, coördinator coschappen. Opleider: Dr. H.J. Bueving, huisarts, Hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde.

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

UMC Utrecht Julius Centrum. Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht. Jaarverslag 2014. Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs

UMC Utrecht Julius Centrum. Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht. Jaarverslag 2014. Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs UMC Utrecht Julius Centrum Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2014 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Onderwijs Huisarts geneeskunde Utrecht Jaarverslag 2014

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8 Jaarplan 2015 2 Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 3 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie, visie en strategie SOON 5 1. Kwaliteit van de opleiding 6 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE MISSION STATEMENT. Pleidooi voor het verder professionaliseren van medisch leiderschap; een competentie van en voor artsen

ACHTERGRONDINFORMATIE MISSION STATEMENT. Pleidooi voor het verder professionaliseren van medisch leiderschap; een competentie van en voor artsen ACHTERGRONDINFORMATIE MISSION STATEMENT Pleidooi voor het verder professionaliseren van medisch leiderschap; een competentie van en voor artsen Aanleiding Wij, ondergetekenden, constateren dat: Huisartsen,

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CO14.049d Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 Toelichting Om te kunnen beoordelen of aan een docent een bepaalde onderwijskwalificatie (start, basis, uitgebreide of volledige kwalificatie)

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2 Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Bachelor jaar 2 bredere oriëntatie verdieping kerncurriculum blokonderwijs

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Waardenweb.nl een interactief onderwijsinstrument voor de student van nu

Waardenweb.nl een interactief onderwijsinstrument voor de student van nu Werken aan Professioneel gedrag via Waardenweb.nl een interactief onderwijsinstrument voor de student van nu HGZO Congres 2011 25 maart Bernadette Snijders Blok en Sanne van Roosmalen Afdeling Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Programma 8.45-9.10 uur: Welkom en korte uitleg programma Master gnk prof. dr. Harry van Goor, curriculumcoördinator master geneeskunde 9.10-9.30 uur: Verdeling coplaatsen

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie