Verbinding in verantwoordelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding in verantwoordelijkheid"

Transcriptie

1 Verbinding in verantwoordelijkheid

2

3 Jaarverslag 2013

4 4

5 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad 18 V Vooruitblik DEEL II 23 Inhoudelijke ontwikkelingen 23 VI Onderwijs en begeleiding 24 VII Medewerker in ontwikkeling 36 VIII Verbinding met de regio 42 IX Een goede bedrijfsvoering 44 DEEL III 51 De onderwijsdomeinen 51 X Domein Bedrijfsopleidingen 53 XI Domein Dienstverlening 57 XII Domein Economie 61 XIII Domein Gezondheidszorg 65 XIV Domein Oriëntatie en Toeleiding 69 XV Domein Techniek & ICT 73 XVI Domein Welzijn 77 DEEL IV 81 Continuïteitsparagraaf 82 Financieel jaarverslag 98 DEEL V 106 Jaarrekening 106 contactgegevens 137 5

6 Voorwoord College van Bestuur Wij zijn, zoals dat heet, een maatschappelijke onderneming. Wij voeren met publieke middelen een maatschappelijke taak uit. Voor ons betekent dit dat we ernaar streven dat al onze studenten een diploma halen waar zij iets aan hebben en dat wij een belangrijke rol spelen bij het versterken van de economie en de samenleving in onze omgeving. Om het anders te zeggen: wij willen van betekenis zijn door waarde toe te voegen aan onze studenten en onze regio. We hebben daarbij een stevige ambitie: uiteindelijk willen wij bij de top 3 van best presterende ROC s behoren. In 2013 hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van deze ambities en doelstellingen. Alle eerste- en tweedejaars studenten zijn gestart met een opleiding die is ontworpen volgens ons eigen unieke onderwijsmodel. Hierin staat de beroepspraktijk centraal en krijgen de studenten veel persoonlijke aandacht. De inhoud van ons onderwijs geven we zoveel mogelijk vorm in nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen. Wij geven ze de kans om mee te denken over de kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Wij bieden hen hiermee ook de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij de beoordeling van de praktijkopdrachten en praktijkexamens. Die samenwerking is belangrijk. Zo vergroten we de kans dat onze studenten goede en zelfbewuste vakkrachten worden of succesvol doorstromen naar het hbo. Ook in een ander opzicht was 2013 een bijzonder jaar. Na jarenlange voorbereidingen, hebben we in Leidschendam-Voorburg een nieuwe school geopend. Het is een modern en licht gebouw dat is voorzien van de laatste ICT-voorzieningen. De studenten en medewerkers voelen zich helemaal thuis in de school. Het bijzondere is dat we deze school delen met een vmbo-school en de bibliotheek. Dit levert mooie kruisbestuivingen op. In Leiden hebben we een belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuw schoolgebouw. We hebben grond in het hartje van de historische binnenstad gekocht en na een openbare aanbesteding een architect en aannemer gecontracteerd. De verwachting is dat we de nieuwe school over drie jaar kunnen betrekken. In Woerden hebben we een huurcontract voor een nieuw pand gesloten. Ook daar ontwikkelen we een school die aansluit bij de leefwereld van de studenten en de eisen die het werkveld aan een school stelt. Dit jaarverslag hebben we de titel Verbinding in verantwoordelijkheid gegeven. Enerzijds benadrukken we daarmee het belang dat we hechten aan de samenwerking met bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden. Aan de andere kant geven we zo aan dat het onze verantwoordelijkheid is het beste uit studenten te halen en hen optimaal voor te bereiden op een snel veranderende samenleving. Otto Jelsma en Oege de Jong 6

7 DEEL I Algemene informatie 7

8 I Het ID College Kernactiviteiten ID College Het ID College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. Het ID College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatietrajecten in de domeinen Bedrijfsopleidingen, Dienstverlening (Uiterlijke Verzorging, Sport & Veiligheid, Bakkerij & Horeca), Economie, Gezondheidszorg, Oriëntatie & Toeleiding, Techniek & ICT en Welzijn. De letters ID staan voor individu en identiteit. Wij leggen met onze naam de nadruk op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van onze studenten. Zij maken hun eigen keuzes. Keuzes die bij hen passen, die hen ontwikkelen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten en cursisten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij. Onze missie Wij bereiden jongeren en volwassenen optimaal voor op de arbeidsmarkt, op vervolgonderwijs en op participatie in de samenleving. Ook ondersteunen wij hen in het kader van een leven lang leren. Daarom bieden wij vraaggericht en uitstekend georganiseerd (beroeps)onderwijs aan. Het motto dat wij daarbij hanteren is: Kies voor ontwikkeling, kies voor het ID College. Onze ambitie Wij willen trots zijn op het ID College als onderwijsinstelling. Wij willen een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement nastreven. Wij willen dat alle studenten die het ID College verlaten een diploma hebben. Wij willen een belangrijke onderwijspartner in de regio zijn en een lerende organisatie die openstaat voor veranderingen en permanent streeft naar verbetering van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Deze ambities realiseren we binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering. Onze kernwaarden Wij leren studenten een vak en zorgen ervoor dat ze het ID College met een diploma verlaten. Hierbij laten we ons leiden door zes kernwaarden. Die waarden zijn de toetssteen van ons dagelijks handelen. Ze bepalen hoe we onze missie en ambitie waarmaken en op welke manier we omgaan met studenten en collega s. Deze kernwaarden verbinden ons met elkaar, maar scheppen ook verplichtingen. Wij spreken elkaar aan op het naleven van deze waarden en helpen elkaar om ze scherp te krijgen en te houden. Bezieling Integriteit Veiligheid Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen 8

9 Strategisch programma In 2013 heeft het ID College zich scherp gericht op het nog verder versterken van het onderwijs. Hiervoor hebben we een speciaal strategisch programma in het leven geroepen. Dit programma werkt aan een leeromgeving waarin de studenten een studie kunnen volgen die helemaal past bij hun drijfveren en mogelijkheden. Dat betekent heldere processen waarin iedereen weet wat hij van anderen kan verwachten. Het betekent ook roosters die kloppen en onderwijs waarbij studenten weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast zorgt het programma ervoor dat we het verzuim van studenten efficiënt kunnen registreren en afwezige studenten goed kunnen begeleiden om voortijdig schooluitval te voorkomen. Het programma is er bovendien op gericht ons assortiment aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Het programma Flex-ID zorgt er dus voor dat docenten zich helemaal kunnen richten op het geven van onderwijs en het begeleiden van onze studenten. Onderwijsmodel Flex-ID Alle projecten en activiteiten binnen het strategisch programma zijn erop gericht ons onderwijsmodel Flex-ID te realiseren. Flex-ID kenmerkt zich door vijf onderdelen: Iedere student krijgt een persoonlijk intakegesprek. Hierin onderzoeken we wat hij kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn interesses en plannen. Samen met de student zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn talenten en drijfveren. Elke student heeft een vaste studieloopbaanbegeleider die zijn studievoortgang volgt en hem helpt bij het plannen van zijn studie, stage en examens. Deze begeleider bespreekt vier keer per jaar de voortgang van zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De praktijk staat centraal in het onderwijs. De student krijgt authentieke leeractiviteiten waarin hij intensief bezig is met de beroepspraktijk. Deze opdrachten kan hij binnen de school uitvoeren, maar ook in een bedrijf of instelling. Rondom deze authentieke leeractiviteiten groeperen we kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. De kennis en vaardigheden die een student hierin opdoet, kan hij meteen toepassen in de authentieke leeractiviteiten. Zo leert hij zijn toekomstige beroep goed kennen. Flex-ID geeft een student de ruimte om keuzes te maken. Hij kan keuzeblokken kiezen om zijn kennis en ervaring te verdiepen. Zo leren wij hem een vak dat past bij zijn karakter, ambities en mogelijkheden. In Flex-ID geven we een student veel structuur. We verdelen het jaar in vier periodes van tien weken. Elke dag kent vaste studieblokken. Zo weet de student waar hij aan toe is. 9

10 Het onderwijsontwerp We hebben Flex-ID gebouwd volgens de principes van het 4C/ID model. In de praktijk betekent dit dat ons onderwijs is opgebouwd uit authentieke leeractiviteiten (ALA s), kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. In elke ALA werkt de student aan een situatie uit de beroepspraktijk. Een ALA kan bijvoorbeeld een demonstratie, een casus of een simulatieopdracht zijn. De ALA voeren de studenten uit op school, in de Beroepspraktijkvorming (BPV) of in een andere realistische of reële omgeving. De ALA s worden omringd door één of meer cursussen en trainingen. Hierin leren de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de docent begeleidingsinformatie (Just-in-Time-information: JIT) tot zijn beschikking. Een volledige opleiding bestaat uit meerdere taakklassen. In een taakklasse zitten verschillende ALA s met dezelfde moeilijkheidsgraad. De eerste ALA in de taakklasse voert de student met veel sturing en begeleiding door de docent uit; daarna neemt de sturing en begeleiding af en moet de student steeds meer zelfstandig werken. De taakklassen hebben dus een oplopende moeilijkheidsgraad. De taakklasse op het hoogste complexititeitsniveau komt overeen met het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. Na afsluiting van deze laatste taakklasse ontvangt de student zijn diploma. De onderwijslogistiek Om Flex-ID mogelijk te maken hebben we duidelijke kaders en spelregels vastgesteld voor alle belangrijke bedrijfsprocessen. Deze afspraken hebben we vormgegeven volgens de principes van het Triple A-referentiekader. Per proces hebben we beschreven welke stappen we moeten doorlopen, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn, welke rol zij vervullen en welke resultaten (prestatie-indicatoren) we willen behalen. Deze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken de spelregels duidelijk wat we van anderen kunnen verwachten. 10

11 Organisatie ROC ID College is vormgegeven in een stichting aangestuurd door een College van Bestuur en met een Raad van Toezicht die daarop toeziet. De organisatie bestaat uit de volgende organisatorische onderdelen: College van Bestuur Domeinen Onderwijsteams Strategische stafdiensten Shared Service Centre Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Studentenraad Staf CvB Human Resource Management Planning & Control Marketing & Communicatie Onderwijs & Begeleiding Afdeling 1 Afdeling 1 Afdeling 1 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 2 Afdeling 2 Afdeling 2 Afdeling...x Afdeling...x Afdeling...x Afdeling...x domein domein domein domein domein domein domein Economie Gezondheidszorg Welzijn Dienstverlening Techniek & ICT Oriëntatie & Toeleiding Bedrijfs opleidingen onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 afdeling 1 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 afdeling 2 onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x afdeling...x Shared Service Centre 11

12 II Raad van Toezicht Scheiding tussen bestuur en toezicht De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het ID College. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichthoudende rol binnen de context van de branchecode Goed bestuur in de bve-sector. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de instelling. Als toezichthouder en werkgever heeft de Raad van Toezicht onder andere de volgende taken op zich genomen: toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van het ID College en de daaraan verbonden onderwijsdoelstellingen; toezicht houden op de algehele gang van zaken binnen het ID College, zoals de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid, het financieel beleid, de huisvesting en de ICT; gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en fungeren als klankbord voor het College van Bestuur. Op grond van deze taakstelling heeft de Raad van Toezicht in 2013 onder meer de beleidsrijke begroting vastgesteld en de jaardocumenten 2013 besproken, beoordeeld en goedgekeurd. Belangwekkende thema s Het College van Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen het strategische programma Flex-ID. Dit programma werkt aan een leeromgeving waarin de studenten een studie kunnen volgen die helemaal past bij hun drijfveren en mogelijkheden. Door het realiseren van een transparante leeromgeving, toegeruste medewerkers, een op het werkveld toegesneden assortiment en heldere processen verlaten studenten het ID College gekwalificeerd, succesvol en tevreden met zicht op eigen competenties en toekomstmogelijkheden. Binnen het programma heeft het realiseren van het actieplan Focus op vakmanschap van de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen een eigen plek. Ook de onderzoeken en de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs zijn altijd onderwerp van gesprek tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur. In het bijzonder noemen we de eindrapportage van het omvattende onderzoek de Staat van de instelling. In de rapportage toont de inspectie vertrouwen in de wijze waarop het ID College de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen optimaliseert. De inspectie meldt wel dat de kwaliteit van het onderwijs bij twee opleidingen en de examinering bij drie opleidingen een belangrijk punt van aandacht is en blijft. Tevens geeft de inspectie aan dat het systeem van kwaliteitszorg op orde is, maar dat de borging van de uitvoering van de kwaliteitszorg een punt van zorg is. De Raad van Toezicht volgt nauwgezet de verbeteracties die het ID College heeft ingezet. Het strategisch huisvestingsprogramma van het ID College is een terugkerend gespreksonderwerp met het College van Bestuur. Het betreft hier dan vooral de in 2013 gerealiseerde nieuwbouw in Leidschendam en de voorbereiding en uitvoering van de nieuwbouw van de unilocatie in Leiden en de verhuizing van onze vestigingslocatie in Woerden. In ieder overleg met het College van Bestuur bespreken we de resultaten op de strategische kernprestatieindicatoren. Het gaat hierbij onder andere over de scores op studenttevredenheid, jaarresultaat, uitval, ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid, groei aantal studenten, solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. 12

13 Governance code Voor de Raad van Toezicht van ROC ID College is goed bestuur en toezicht een belangrijk aandachtspunt. Om die reden is governance dan ook een vast agendapunt op het overleg van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. Dit komt voort vanuit de gedeelde overtuiging dat goed bestuur en toezicht ten diensten staan van kwalitatief goed onderwijs en een gezonde en vitale organisatie. De code Goed bestuur in de bve-sector is voor het ID College hierbij een belangrijke leidraad. Het ID College voldoet aan deze branchecode. Bestuur en toezicht zijn bij ROC ID College organiek gescheiden. De taken en de werkwijze van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn ingevuld conform de afspraken in de code. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur en in de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is nagegaan of ook de uitvoering van taken en werkwijze plaats heeft gevonden zoals deze zijn vastgelegd. Om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de eisen van de branchecode, is de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke derde. Verder heeft het ID College een vastgestelde en goedgekeurde klachtenregeling, een bestuursreglement en een klokkenluidersregeling. Deze regelingen zijn voor alle betrokkenen goed toegankelijk. De integriteitscode is in concept gereed. Samen met het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht een advies gegeven over de nieuwe branchecode Goed bestuur in het mbo. De Raad van Toezicht onderschrijft in algemene zin de inhoud van deze branchecode, waaraan het ID College zich moet committeren om lid te kunnen blijven van de mbo-raad. Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2013 vijfmaal bijeen geweest voor het reguliere overleg. De inhoud van deze vergaderingen werd, op de voor hen relevante onderwerpen, voorbereid door de onderwijs- en auditcommissie van de Raad van Toezicht. Ook heeft een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad en de studentenraad. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in het kader van het onderwerp Focus op vakmanschap een werkbezoek aan twee vestigingen gebracht en een themabijeenkomst Strategische ontwikkelingen bijgewoond. 13

14 Samenstelling Raad van Toezicht In 2013 kende de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: de heer H.W.J. Elbers (voorzitter, lid remuneratiecommissie) de heer W.E. van Hulsenbeek (voorzitter auditcommissie) de heer C. Slingerland (voorzitter onderwijscommissie) de heer M.J. Stroop (lid auditcommissie) mevrouw H. Tichler-Schlemper (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie) mevrouw V.Th. Tjon A Ten (lid onderwijscommissie) In 2014 zal de huidige voorzitter, de heer Elbers, aftreden vanwege het verlopen van zijn tweede zittingstermijn. In 2013 hebben we de werving en selectie in gang gezet van een nieuw beoogd voorzitter voor de Raad van Toezicht. De uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht lagen ten grondslag aan deze werving en selectie. Dit leidde tot een generiek profiel van de Raad van Toezicht en een profiel voor de te werven voorzitter. Deze profielen zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad, de studentenraad en het College van Bestuur. Met ondersteuning van een extern bureau is de selectiecommissie van de Raad van Toezicht gekomen tot een voordracht aan de Raad van Toezicht. In de decembervergadering van de Raad van Toezicht is besloten om de heer B.J.F. Fransen te benoemen tot beoogd voorzitter. De heer Fransen maakt vanaf 1 januari 2014 als lid deel uit van de Raad van Toezicht en zal in juni 2014 de voorzittershamer overnemen. Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht De heer ir. H.W.J. Elbers Lid Raad van Toezicht van het Meridiaan College in Amersfoort. Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Amsterdam-Noord. Lid bestuur Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Lid bestuur coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA). De heer B.J.F. Fransen Voorzitter Bestuur Edventure (Brancheorganisatie voor School Advies Diensten/Den Haag). Voorzitter KNVB Amateurverenigingen. De heer drs. W.E. van Hulsenbeek Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas. Commissaris Bafuca B.V. Commissaris IBL International B.V. Commissaris NOVEK Group B.V. Commissaris Rollepaal B.V. Commissaris Jamacad B.V./Autohaas Groep. Commissaris Tauw B.V. Voorzitter Curatorium Postgraduate Accountantopleiding Vrije Universiteit. 14

15 De heer ing. C. Slingerland Voorzitter van de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. Voorzitter van de stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers te Alphen aan den Rijn. Secretaris van de stichting Wiesenthal Fonds. Voorzitter van het Comité Herdenkingen Alphen aan den Rijn. Lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting Gilde Alphen Promotie. Jaarlijks wisselende functie in de Rotaryclub Alphen aan den Rijn. De heer drs. M.J. Stroop: Financieel Bestuurder Vluchtelingen Werk Midden-Nederland. Financieel Bestuurder Nederlandse Handboogbond. Accountant voor Jong Ondernemen, begeleiding HBO & MBO groepen. Expert voor PUM: Project Uitzending Managers. Schuldhulpmaatje Stichting Schuldhulpverlening Alphen aan den Rijn. Penningmeester Stichting IofC Pensioen 65plus. Penningmeester Stichting Hart voor Alphen. Freelancer bij Berenschot o.a. Projecten Onderwijs Caribisch Nederland. Expert bij de Utrechtse Ondernemers Associatie. Mevrouw dr. Varina Th. Tjon A Ten Ambassadeur Bookids te Den Haag. Voorzitter van Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees (SHOP) (Den Haag). Secretaris van de Stichting WASTE, Advisers on Urban Environment and Development (Gouda). Mevrouw H. Tichler-Schlemper Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Humanitas te Rotterdam. Lid van het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland en van het bestuur van de Vrienden van Stichting Hospice Lansingerland. Lid van het bestuur van Vereniging Humanitas Lansingerland. 15

16 III Ondernemingsraad Samenstelling De Ondernemingsraad van het ID College bestond op 1 januari 2013 uit 11 leden. Door het vertrek van twee leden in het begin van het jaar, bestond de raad vanaf eind februari uit 9 leden. Dit aantal is gedurende 2013 ongewijzigd gebleven. Lidwien Meijer (voorzitter) en Margreet Barth (secretaris) vormden het dagelijks bestuur van de OR. Omdat de zittingsperiode van de OR-leden per 1 februari 2014 eindigde, stond 2013 in het teken van de OR verkiezingen, die in november 2013 plaatsvonden. Vizier op de toekomst De Ondernemingsraad heeft veel aandacht besteed aan het verbeteren van het eigen functioneren. Hierbij is de Ondernemingsraad uitgegaan van de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden. In 2013 hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur duidelijke afspraken gemaakt over hun samenwerking. Deze afspraken hebben ze op 14 mei 2013 bezegeld met het tekenen van de notitie Het vizier op de toekomst. Naar aanleiding van deze afspraken heeft de Ondernemingsraad vaste commissies in het leven geroepen en de werkgroepen Financiën, Arbo, HRM en Onderwijs en Organisatie opgeheven. Op 1 december hebben we de Ondernemingsraad versterkt met de aanstelling van een ambtelijk secretaris. Vergaderingen De Ondernemingsraad heeft in 2013 in totaal 19 keer vergaderd. Ook heeft de Ondernemingsraad acht keer overlegd met het College van Bestuur. In deze vergaderingen hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur vooral gesproken over de onderlinge samenwerking, de werkdruk, de werk- en rusttijdenregeling, de spreiding van werkzaamheden voor het onderwijzend personeel en het werkverdelingsbeleid. Bij dit laatste onderwerp hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur veel aandacht besteed aan de invulling van de scholingstijd van het onderwijzend personeel. Bij twee vergaderingen met het College van Bestuur was een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig. In deze overleggen is toen vooral gesproken over de herinrichting van de strategische stafdiensten, het Shared Service Centra en de bestuursstaf. De Ondernemingsraad heeft verschillende commissies die regelmatig vergaderden. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten, spraken de commissieleden op gezette tijden met de directeuren van de diensten. 16

17 Contact achterban De Ondernemingsraad belegde tweemaal een achterbanbijeenkomst: op 14 maart in Zoetermeer en op 7 november in Leiden. Op deze bijeenkomsten werd gesproken over de spreiding van werkzaamheden van het onderwijzend personeel, de verkiezingen voor de Ondernemingsraad, de werkkostenregeling en de herinrichting van de diensten. De Ondernemingsraad bracht achtmaal een OR-bulletin uit. Bovendien had zij via de mail een levendig contact met de achterban. Tot slot woonden de leden van de Ondernemingsraad diverse werkoverleggen van teams bij. Verlenen instemming / geven van positief advies. De Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht over: de profielschets van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met: de werk- en rusttijdenregeling. Verkiezingen Ondernemingsraad 21 november 2013 Op 21 november 2013 vonden verkiezingen plaats voor alle vijftien plekken van de Ondernemingsraad. Vier van de zittende leden hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Eén lid verliet het ID College vanwege beëindiging van zijn werkzaamheden. De verkiezingen leidde tot een nieuwe samenstelling van de Ondernemingsraad: 11 nieuwe leden en vier herkozen leden. Hun nieuwe zittingsperiode begint op 1 februari Met 15 leden is de Ondernemingsraad op dit moment voltallig De nieuw gekozen Ondernemingsraad zal met een frisse blik en nieuwe energie de medezeggenschap binnen het ID College vormgeven. Nu is al bekend dat de Ondernemingsraad zich zal buigen over de implementatie van de herinrichting van de diensten, de werkkostenregeling, de intensivering van het onderwijs, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het koersdocument en diverse ARBO-zaken. 17

18 IV Studentenraad Ook in 2013 is er binnen het ID College weer een Studentenraad actief geweest. De studentenraad heeft zich ingezet om een aantal zaken voor studenten te verbeteren. Het gaat dan onder andere om de examinering, de communicatie tussen de studenten en de docenten, de studieruimtes en het verbeteren van de website. De Studentenraad heeft in 2013 veel aandacht besteed aan het versterken van de communicatie en relatie met de achterban. In dat kader heeft de Studentenraad contact gezocht met de studentenpanels van het ID College. Op elke vestiging van het ID College is zo n studentenpanel actief. Dit zijn groepen van studenten die meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van het ID College. De Studentenraad heeft zijn ideeën met deze studentenpanels besproken en de feedback van de panels verwerkt in zijn voorstellen en werkplannen, die de Studentenraad elk jaar opnieuw opstelt en waar nodig bijwerkt en aanpast. Om de eigen achterban te ontmoeten, heeft de Studentenraad ook diverse vestigingen van het ID College bezocht. Tijdens deze bezoeken heeft de Studentenraad het belang van studenteninspraak benadrukt, het werk van de Studentenraad uitgelegd en studenten gemotiveerd een bijdrage te leveren aan een goed leer- en leefklimaat. 18

19 V Vooruitblik 2014 In 2014 is de focus van het College van Bestuur in ieder geval gericht op de volgende vier onderwerpen: Het opstellen en uitvoeren van een nieuw koersdocument van het ID College. De herinrichting van de strategische stafdiensten, shared service centre en de bestuursstaf. Het verder uitvoeren van het strategische programma Flex-ID en de koppeling van dit programma aan het landelijke actieplan Focus op vakmanschap. Het ontwikkelen van een strategisch assortimentsbeleid. Opstellen en uitvoeren nieuw koersdocument Het strategisch plan Kies voor ontwikkeling loopt in 2014 ten einde. Vooruitlopend hierop zijn we eind 2013 gestart met het ontwikkelen van een nieuw koersdocument: Ondernemen in ontwikkeling. Tot nu toe schreven we elke vier jaar een strategisch beleidsplan. Echter, de samenleving en de arbeidsmarkt veranderen voortdurend en in hoog tempo. Om te voorkomen dat we ad hoc reageren op deze dynamiek, kijken we steeds vooruit en houden we rekening met de trends op korte en lange termijn. Het koersdocument beschrijft waar we in de toekomst willen staan. In ons koersdocument staan onze leidende principes. Het is ons kompas waarmee we de toekomst tegemoet treden. Elke twee jaar onderzoeken we of onze koers nog aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk om bijstelling vraagt. Om te zorgen voor een groot draagvlak, zorgen we dat het koersdocument tot stand komt in samenwerking met een groot aantal medewerkers. We organiseren daarvoor bijeenkomsten met studenten, het onderwijzend en ondersteunend personeel, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht, de aanleverende scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Op het moment dat het koersdocument is vastgesteld, vertalen wij dit document via de kaderbrief naar concrete plannen: het strategisch programma Flex-ID en de domein- en de teamplannen. Op basis hiervan stellen we de beleidsrijke begroting op. Hiermee wordt het koersdocument een onderdeel van onze planning- & controlcyclus. Herinrichting stafdiensten, shared service centre en bestuursstaf In 2013 hebben we de herinrichting van de strategische stafdiensten, het shared service centre en de bestuursstaf ingezet. Met deze herinrichting streven we naar meer effectiviteit en een hogere kwaliteit van de advisering en ondersteuning van het College van Bestuur en de domeindirectie. De adviesvraag voor deze herinrichting hebben we eind 2013 aan de ondernemingsraad voorgelegd. Als de ondernemingsraad een positief advies uitbrengt, beginnen we in 2014 met het plaatsen van de medewerkers en, vanaf 1 april, met de uitvoering van de herinrichting. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een verdere professionalisering van de ondersteuning van het primaire proces. Voor het Shared Service Centre geldt dat we door het samenvoegen van gelijksoortige werkzaamheden een grotere efficiency bewerkstelligen. De hieraan gekoppelde besparingen komen ten goede aan het primaire proces, het onderwijs. De herinrichting leidt in het geval van de bestuursstaf tot een afdeling die het College van Bestuur inhoudelijk, organisatorisch en administratief ondersteunt bij de sturing op de uitvoering van de strategie en de besluitvormingsprocessen. De herinrichting zal leiden tot een betere multidisciplinaire samenwerking tussen het College van Bestuur, de domeinen, de teams, de strategische stafdiensten, het Shared Service Centre en de bestuursstaf. Bovendien brengt de herinrichting de omvang van de ondersteuning meer in balans: we reduceren de omvang van de ondersteuning ten gunste van het onderwijs. 19

20 Strategische programma koppelen aan Focus op vakmanschap In 2013 zijn alle eerstejaars- en tweedejaars studenten gestart met een opleiding die is vormgegeven volgens ons onderwijsmodel Flex-ID. In 2014 gaan wij Flex-ID verder uitbouwen en versterken. We voeren duidelijke spelregels in voor onder andere de instroom van studenten, de studieloopbaanbegeleiding, de onderwijsuitvoering, de examinering, de beroepspraktijkvorming en het plannen en roosteren. Verder bouwen we een digitale onderwijscatalogus waarin we alle leereenheden, onderwijsproducten, lesmaterialen en informatie van al onze opleidingen opslaan en toegankelijk maken voor studenten en medewerkers. We ontwerpen samenhangende onderwijsprogramma s, bestaande uit losse leereenheden, waarmee we maattrajecten kunnen samenstellen. We bieden studenten de mogelijkheid om hun opleiding te versnellen als dat mogelijk is of te vertragen als dat nodig is. Verder kunnen studenten keuzeblokken kiezen. Zo kan een student zijn onderwijsprogramma personaliseren. Bovendien zorgen we dat het strategisch programma Flex-ID aansluit bij het landelijke actieplan Focus op vakmanschap. Dit betekent onder andere dat we de opleidingen verkorten en ons onderwijs intensiveren. Ontwikkelen strategisch assortimentsbeleid Het ID College verzorgt onderwijs in een groot deel van Zuid-Holland. Ons voedingsgebied en onze omringende arbeidsmarkt zijn groot en divers. Tevens hebben wij aan de grenzen van onze regio direct te maken met andere ROC s. Voor ons is het dan ook van groot belang om inzicht te hebben in de kracht en de mogelijkheden van ons opleidingenaanbod. Aan welke opleidingen hebben de studenten en het werkveld behoefte? Wat zijn de arbeidsmarktperspectieven van de opleidingen? Waar liggen de kansen? Waar kunnen wij samenwerken met andere scholen, instellingen en het bedrijfsleven? Op basis van de antwoorden op dit type vragen ontwikkelen we een aanbod aan opleidingen dat aansluit op de arbeidsmarkt, de scholingsvragen van studenten en de doelmatigheid waar we als instelling naar streven. In 2014 voert ieder domein een portfolio-analyse uit, deze analyses vormen de basis voor een strategisch assortimentsbeleid. 20

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie