Verbinding in verantwoordelijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding in verantwoordelijkheid"

Transcriptie

1 Verbinding in verantwoordelijkheid

2

3 Jaarverslag 2013

4 4

5 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad 18 V Vooruitblik DEEL II 23 Inhoudelijke ontwikkelingen 23 VI Onderwijs en begeleiding 24 VII Medewerker in ontwikkeling 36 VIII Verbinding met de regio 42 IX Een goede bedrijfsvoering 44 DEEL III 51 De onderwijsdomeinen 51 X Domein Bedrijfsopleidingen 53 XI Domein Dienstverlening 57 XII Domein Economie 61 XIII Domein Gezondheidszorg 65 XIV Domein Oriëntatie en Toeleiding 69 XV Domein Techniek & ICT 73 XVI Domein Welzijn 77 DEEL IV 81 Continuïteitsparagraaf 82 Financieel jaarverslag 98 DEEL V 106 Jaarrekening 106 contactgegevens 137 5

6 Voorwoord College van Bestuur Wij zijn, zoals dat heet, een maatschappelijke onderneming. Wij voeren met publieke middelen een maatschappelijke taak uit. Voor ons betekent dit dat we ernaar streven dat al onze studenten een diploma halen waar zij iets aan hebben en dat wij een belangrijke rol spelen bij het versterken van de economie en de samenleving in onze omgeving. Om het anders te zeggen: wij willen van betekenis zijn door waarde toe te voegen aan onze studenten en onze regio. We hebben daarbij een stevige ambitie: uiteindelijk willen wij bij de top 3 van best presterende ROC s behoren. In 2013 hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van deze ambities en doelstellingen. Alle eerste- en tweedejaars studenten zijn gestart met een opleiding die is ontworpen volgens ons eigen unieke onderwijsmodel. Hierin staat de beroepspraktijk centraal en krijgen de studenten veel persoonlijke aandacht. De inhoud van ons onderwijs geven we zoveel mogelijk vorm in nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen. Wij geven ze de kans om mee te denken over de kennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Wij bieden hen hiermee ook de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij de beoordeling van de praktijkopdrachten en praktijkexamens. Die samenwerking is belangrijk. Zo vergroten we de kans dat onze studenten goede en zelfbewuste vakkrachten worden of succesvol doorstromen naar het hbo. Ook in een ander opzicht was 2013 een bijzonder jaar. Na jarenlange voorbereidingen, hebben we in Leidschendam-Voorburg een nieuwe school geopend. Het is een modern en licht gebouw dat is voorzien van de laatste ICT-voorzieningen. De studenten en medewerkers voelen zich helemaal thuis in de school. Het bijzondere is dat we deze school delen met een vmbo-school en de bibliotheek. Dit levert mooie kruisbestuivingen op. In Leiden hebben we een belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuw schoolgebouw. We hebben grond in het hartje van de historische binnenstad gekocht en na een openbare aanbesteding een architect en aannemer gecontracteerd. De verwachting is dat we de nieuwe school over drie jaar kunnen betrekken. In Woerden hebben we een huurcontract voor een nieuw pand gesloten. Ook daar ontwikkelen we een school die aansluit bij de leefwereld van de studenten en de eisen die het werkveld aan een school stelt. Dit jaarverslag hebben we de titel Verbinding in verantwoordelijkheid gegeven. Enerzijds benadrukken we daarmee het belang dat we hechten aan de samenwerking met bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden. Aan de andere kant geven we zo aan dat het onze verantwoordelijkheid is het beste uit studenten te halen en hen optimaal voor te bereiden op een snel veranderende samenleving. Otto Jelsma en Oege de Jong 6

7 DEEL I Algemene informatie 7

8 I Het ID College Kernactiviteiten ID College Het ID College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. Het ID College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatietrajecten in de domeinen Bedrijfsopleidingen, Dienstverlening (Uiterlijke Verzorging, Sport & Veiligheid, Bakkerij & Horeca), Economie, Gezondheidszorg, Oriëntatie & Toeleiding, Techniek & ICT en Welzijn. De letters ID staan voor individu en identiteit. Wij leggen met onze naam de nadruk op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van onze studenten. Zij maken hun eigen keuzes. Keuzes die bij hen passen, die hen ontwikkelen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten en cursisten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij. Onze missie Wij bereiden jongeren en volwassenen optimaal voor op de arbeidsmarkt, op vervolgonderwijs en op participatie in de samenleving. Ook ondersteunen wij hen in het kader van een leven lang leren. Daarom bieden wij vraaggericht en uitstekend georganiseerd (beroeps)onderwijs aan. Het motto dat wij daarbij hanteren is: Kies voor ontwikkeling, kies voor het ID College. Onze ambitie Wij willen trots zijn op het ID College als onderwijsinstelling. Wij willen een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement nastreven. Wij willen dat alle studenten die het ID College verlaten een diploma hebben. Wij willen een belangrijke onderwijspartner in de regio zijn en een lerende organisatie die openstaat voor veranderingen en permanent streeft naar verbetering van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Deze ambities realiseren we binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering. Onze kernwaarden Wij leren studenten een vak en zorgen ervoor dat ze het ID College met een diploma verlaten. Hierbij laten we ons leiden door zes kernwaarden. Die waarden zijn de toetssteen van ons dagelijks handelen. Ze bepalen hoe we onze missie en ambitie waarmaken en op welke manier we omgaan met studenten en collega s. Deze kernwaarden verbinden ons met elkaar, maar scheppen ook verplichtingen. Wij spreken elkaar aan op het naleven van deze waarden en helpen elkaar om ze scherp te krijgen en te houden. Bezieling Integriteit Veiligheid Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen 8

9 Strategisch programma In 2013 heeft het ID College zich scherp gericht op het nog verder versterken van het onderwijs. Hiervoor hebben we een speciaal strategisch programma in het leven geroepen. Dit programma werkt aan een leeromgeving waarin de studenten een studie kunnen volgen die helemaal past bij hun drijfveren en mogelijkheden. Dat betekent heldere processen waarin iedereen weet wat hij van anderen kan verwachten. Het betekent ook roosters die kloppen en onderwijs waarbij studenten weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast zorgt het programma ervoor dat we het verzuim van studenten efficiënt kunnen registreren en afwezige studenten goed kunnen begeleiden om voortijdig schooluitval te voorkomen. Het programma is er bovendien op gericht ons assortiment aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Het programma Flex-ID zorgt er dus voor dat docenten zich helemaal kunnen richten op het geven van onderwijs en het begeleiden van onze studenten. Onderwijsmodel Flex-ID Alle projecten en activiteiten binnen het strategisch programma zijn erop gericht ons onderwijsmodel Flex-ID te realiseren. Flex-ID kenmerkt zich door vijf onderdelen: Iedere student krijgt een persoonlijk intakegesprek. Hierin onderzoeken we wat hij kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn interesses en plannen. Samen met de student zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn talenten en drijfveren. Elke student heeft een vaste studieloopbaanbegeleider die zijn studievoortgang volgt en hem helpt bij het plannen van zijn studie, stage en examens. Deze begeleider bespreekt vier keer per jaar de voortgang van zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De praktijk staat centraal in het onderwijs. De student krijgt authentieke leeractiviteiten waarin hij intensief bezig is met de beroepspraktijk. Deze opdrachten kan hij binnen de school uitvoeren, maar ook in een bedrijf of instelling. Rondom deze authentieke leeractiviteiten groeperen we kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. De kennis en vaardigheden die een student hierin opdoet, kan hij meteen toepassen in de authentieke leeractiviteiten. Zo leert hij zijn toekomstige beroep goed kennen. Flex-ID geeft een student de ruimte om keuzes te maken. Hij kan keuzeblokken kiezen om zijn kennis en ervaring te verdiepen. Zo leren wij hem een vak dat past bij zijn karakter, ambities en mogelijkheden. In Flex-ID geven we een student veel structuur. We verdelen het jaar in vier periodes van tien weken. Elke dag kent vaste studieblokken. Zo weet de student waar hij aan toe is. 9

10 Het onderwijsontwerp We hebben Flex-ID gebouwd volgens de principes van het 4C/ID model. In de praktijk betekent dit dat ons onderwijs is opgebouwd uit authentieke leeractiviteiten (ALA s), kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. In elke ALA werkt de student aan een situatie uit de beroepspraktijk. Een ALA kan bijvoorbeeld een demonstratie, een casus of een simulatieopdracht zijn. De ALA voeren de studenten uit op school, in de Beroepspraktijkvorming (BPV) of in een andere realistische of reële omgeving. De ALA s worden omringd door één of meer cursussen en trainingen. Hierin leren de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de docent begeleidingsinformatie (Just-in-Time-information: JIT) tot zijn beschikking. Een volledige opleiding bestaat uit meerdere taakklassen. In een taakklasse zitten verschillende ALA s met dezelfde moeilijkheidsgraad. De eerste ALA in de taakklasse voert de student met veel sturing en begeleiding door de docent uit; daarna neemt de sturing en begeleiding af en moet de student steeds meer zelfstandig werken. De taakklassen hebben dus een oplopende moeilijkheidsgraad. De taakklasse op het hoogste complexititeitsniveau komt overeen met het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. Na afsluiting van deze laatste taakklasse ontvangt de student zijn diploma. De onderwijslogistiek Om Flex-ID mogelijk te maken hebben we duidelijke kaders en spelregels vastgesteld voor alle belangrijke bedrijfsprocessen. Deze afspraken hebben we vormgegeven volgens de principes van het Triple A-referentiekader. Per proces hebben we beschreven welke stappen we moeten doorlopen, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn, welke rol zij vervullen en welke resultaten (prestatie-indicatoren) we willen behalen. Deze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken de spelregels duidelijk wat we van anderen kunnen verwachten. 10

11 Organisatie ROC ID College is vormgegeven in een stichting aangestuurd door een College van Bestuur en met een Raad van Toezicht die daarop toeziet. De organisatie bestaat uit de volgende organisatorische onderdelen: College van Bestuur Domeinen Onderwijsteams Strategische stafdiensten Shared Service Centre Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Studentenraad Staf CvB Human Resource Management Planning & Control Marketing & Communicatie Onderwijs & Begeleiding Afdeling 1 Afdeling 1 Afdeling 1 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 2 Afdeling 2 Afdeling 2 Afdeling...x Afdeling...x Afdeling...x Afdeling...x domein domein domein domein domein domein domein Economie Gezondheidszorg Welzijn Dienstverlening Techniek & ICT Oriëntatie & Toeleiding Bedrijfs opleidingen onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 onderwijs team 1 afdeling 1 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 onderwijs team 2 afdeling 2 onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x onderwijs team...x afdeling...x Shared Service Centre 11

12 II Raad van Toezicht Scheiding tussen bestuur en toezicht De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het ID College. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichthoudende rol binnen de context van de branchecode Goed bestuur in de bve-sector. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de instelling. Als toezichthouder en werkgever heeft de Raad van Toezicht onder andere de volgende taken op zich genomen: toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van het ID College en de daaraan verbonden onderwijsdoelstellingen; toezicht houden op de algehele gang van zaken binnen het ID College, zoals de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid, het financieel beleid, de huisvesting en de ICT; gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en fungeren als klankbord voor het College van Bestuur. Op grond van deze taakstelling heeft de Raad van Toezicht in 2013 onder meer de beleidsrijke begroting vastgesteld en de jaardocumenten 2013 besproken, beoordeeld en goedgekeurd. Belangwekkende thema s Het College van Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen het strategische programma Flex-ID. Dit programma werkt aan een leeromgeving waarin de studenten een studie kunnen volgen die helemaal past bij hun drijfveren en mogelijkheden. Door het realiseren van een transparante leeromgeving, toegeruste medewerkers, een op het werkveld toegesneden assortiment en heldere processen verlaten studenten het ID College gekwalificeerd, succesvol en tevreden met zicht op eigen competenties en toekomstmogelijkheden. Binnen het programma heeft het realiseren van het actieplan Focus op vakmanschap van de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen een eigen plek. Ook de onderzoeken en de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs zijn altijd onderwerp van gesprek tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur. In het bijzonder noemen we de eindrapportage van het omvattende onderzoek de Staat van de instelling. In de rapportage toont de inspectie vertrouwen in de wijze waarop het ID College de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen optimaliseert. De inspectie meldt wel dat de kwaliteit van het onderwijs bij twee opleidingen en de examinering bij drie opleidingen een belangrijk punt van aandacht is en blijft. Tevens geeft de inspectie aan dat het systeem van kwaliteitszorg op orde is, maar dat de borging van de uitvoering van de kwaliteitszorg een punt van zorg is. De Raad van Toezicht volgt nauwgezet de verbeteracties die het ID College heeft ingezet. Het strategisch huisvestingsprogramma van het ID College is een terugkerend gespreksonderwerp met het College van Bestuur. Het betreft hier dan vooral de in 2013 gerealiseerde nieuwbouw in Leidschendam en de voorbereiding en uitvoering van de nieuwbouw van de unilocatie in Leiden en de verhuizing van onze vestigingslocatie in Woerden. In ieder overleg met het College van Bestuur bespreken we de resultaten op de strategische kernprestatieindicatoren. Het gaat hierbij onder andere over de scores op studenttevredenheid, jaarresultaat, uitval, ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid, groei aantal studenten, solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. 12

13 Governance code Voor de Raad van Toezicht van ROC ID College is goed bestuur en toezicht een belangrijk aandachtspunt. Om die reden is governance dan ook een vast agendapunt op het overleg van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. Dit komt voort vanuit de gedeelde overtuiging dat goed bestuur en toezicht ten diensten staan van kwalitatief goed onderwijs en een gezonde en vitale organisatie. De code Goed bestuur in de bve-sector is voor het ID College hierbij een belangrijke leidraad. Het ID College voldoet aan deze branchecode. Bestuur en toezicht zijn bij ROC ID College organiek gescheiden. De taken en de werkwijze van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn ingevuld conform de afspraken in de code. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur en in de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is nagegaan of ook de uitvoering van taken en werkwijze plaats heeft gevonden zoals deze zijn vastgelegd. Om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de eisen van de branchecode, is de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht begeleid door een onafhankelijke derde. Verder heeft het ID College een vastgestelde en goedgekeurde klachtenregeling, een bestuursreglement en een klokkenluidersregeling. Deze regelingen zijn voor alle betrokkenen goed toegankelijk. De integriteitscode is in concept gereed. Samen met het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht een advies gegeven over de nieuwe branchecode Goed bestuur in het mbo. De Raad van Toezicht onderschrijft in algemene zin de inhoud van deze branchecode, waaraan het ID College zich moet committeren om lid te kunnen blijven van de mbo-raad. Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2013 vijfmaal bijeen geweest voor het reguliere overleg. De inhoud van deze vergaderingen werd, op de voor hen relevante onderwerpen, voorbereid door de onderwijs- en auditcommissie van de Raad van Toezicht. Ook heeft een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad en de studentenraad. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in het kader van het onderwerp Focus op vakmanschap een werkbezoek aan twee vestigingen gebracht en een themabijeenkomst Strategische ontwikkelingen bijgewoond. 13

14 Samenstelling Raad van Toezicht In 2013 kende de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: de heer H.W.J. Elbers (voorzitter, lid remuneratiecommissie) de heer W.E. van Hulsenbeek (voorzitter auditcommissie) de heer C. Slingerland (voorzitter onderwijscommissie) de heer M.J. Stroop (lid auditcommissie) mevrouw H. Tichler-Schlemper (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie) mevrouw V.Th. Tjon A Ten (lid onderwijscommissie) In 2014 zal de huidige voorzitter, de heer Elbers, aftreden vanwege het verlopen van zijn tweede zittingstermijn. In 2013 hebben we de werving en selectie in gang gezet van een nieuw beoogd voorzitter voor de Raad van Toezicht. De uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht lagen ten grondslag aan deze werving en selectie. Dit leidde tot een generiek profiel van de Raad van Toezicht en een profiel voor de te werven voorzitter. Deze profielen zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad, de studentenraad en het College van Bestuur. Met ondersteuning van een extern bureau is de selectiecommissie van de Raad van Toezicht gekomen tot een voordracht aan de Raad van Toezicht. In de decembervergadering van de Raad van Toezicht is besloten om de heer B.J.F. Fransen te benoemen tot beoogd voorzitter. De heer Fransen maakt vanaf 1 januari 2014 als lid deel uit van de Raad van Toezicht en zal in juni 2014 de voorzittershamer overnemen. Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht De heer ir. H.W.J. Elbers Lid Raad van Toezicht van het Meridiaan College in Amersfoort. Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Amsterdam-Noord. Lid bestuur Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Lid bestuur coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA). De heer B.J.F. Fransen Voorzitter Bestuur Edventure (Brancheorganisatie voor School Advies Diensten/Den Haag). Voorzitter KNVB Amateurverenigingen. De heer drs. W.E. van Hulsenbeek Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas. Commissaris Bafuca B.V. Commissaris IBL International B.V. Commissaris NOVEK Group B.V. Commissaris Rollepaal B.V. Commissaris Jamacad B.V./Autohaas Groep. Commissaris Tauw B.V. Voorzitter Curatorium Postgraduate Accountantopleiding Vrije Universiteit. 14

15 De heer ing. C. Slingerland Voorzitter van de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. Voorzitter van de stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers te Alphen aan den Rijn. Secretaris van de stichting Wiesenthal Fonds. Voorzitter van het Comité Herdenkingen Alphen aan den Rijn. Lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting Gilde Alphen Promotie. Jaarlijks wisselende functie in de Rotaryclub Alphen aan den Rijn. De heer drs. M.J. Stroop: Financieel Bestuurder Vluchtelingen Werk Midden-Nederland. Financieel Bestuurder Nederlandse Handboogbond. Accountant voor Jong Ondernemen, begeleiding HBO & MBO groepen. Expert voor PUM: Project Uitzending Managers. Schuldhulpmaatje Stichting Schuldhulpverlening Alphen aan den Rijn. Penningmeester Stichting IofC Pensioen 65plus. Penningmeester Stichting Hart voor Alphen. Freelancer bij Berenschot o.a. Projecten Onderwijs Caribisch Nederland. Expert bij de Utrechtse Ondernemers Associatie. Mevrouw dr. Varina Th. Tjon A Ten Ambassadeur Bookids te Den Haag. Voorzitter van Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees (SHOP) (Den Haag). Secretaris van de Stichting WASTE, Advisers on Urban Environment and Development (Gouda). Mevrouw H. Tichler-Schlemper Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Humanitas te Rotterdam. Lid van het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland en van het bestuur van de Vrienden van Stichting Hospice Lansingerland. Lid van het bestuur van Vereniging Humanitas Lansingerland. 15

16 III Ondernemingsraad Samenstelling De Ondernemingsraad van het ID College bestond op 1 januari 2013 uit 11 leden. Door het vertrek van twee leden in het begin van het jaar, bestond de raad vanaf eind februari uit 9 leden. Dit aantal is gedurende 2013 ongewijzigd gebleven. Lidwien Meijer (voorzitter) en Margreet Barth (secretaris) vormden het dagelijks bestuur van de OR. Omdat de zittingsperiode van de OR-leden per 1 februari 2014 eindigde, stond 2013 in het teken van de OR verkiezingen, die in november 2013 plaatsvonden. Vizier op de toekomst De Ondernemingsraad heeft veel aandacht besteed aan het verbeteren van het eigen functioneren. Hierbij is de Ondernemingsraad uitgegaan van de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden. In 2013 hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur duidelijke afspraken gemaakt over hun samenwerking. Deze afspraken hebben ze op 14 mei 2013 bezegeld met het tekenen van de notitie Het vizier op de toekomst. Naar aanleiding van deze afspraken heeft de Ondernemingsraad vaste commissies in het leven geroepen en de werkgroepen Financiën, Arbo, HRM en Onderwijs en Organisatie opgeheven. Op 1 december hebben we de Ondernemingsraad versterkt met de aanstelling van een ambtelijk secretaris. Vergaderingen De Ondernemingsraad heeft in 2013 in totaal 19 keer vergaderd. Ook heeft de Ondernemingsraad acht keer overlegd met het College van Bestuur. In deze vergaderingen hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur vooral gesproken over de onderlinge samenwerking, de werkdruk, de werk- en rusttijdenregeling, de spreiding van werkzaamheden voor het onderwijzend personeel en het werkverdelingsbeleid. Bij dit laatste onderwerp hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur veel aandacht besteed aan de invulling van de scholingstijd van het onderwijzend personeel. Bij twee vergaderingen met het College van Bestuur was een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig. In deze overleggen is toen vooral gesproken over de herinrichting van de strategische stafdiensten, het Shared Service Centra en de bestuursstaf. De Ondernemingsraad heeft verschillende commissies die regelmatig vergaderden. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten, spraken de commissieleden op gezette tijden met de directeuren van de diensten. 16

17 Contact achterban De Ondernemingsraad belegde tweemaal een achterbanbijeenkomst: op 14 maart in Zoetermeer en op 7 november in Leiden. Op deze bijeenkomsten werd gesproken over de spreiding van werkzaamheden van het onderwijzend personeel, de verkiezingen voor de Ondernemingsraad, de werkkostenregeling en de herinrichting van de diensten. De Ondernemingsraad bracht achtmaal een OR-bulletin uit. Bovendien had zij via de mail een levendig contact met de achterban. Tot slot woonden de leden van de Ondernemingsraad diverse werkoverleggen van teams bij. Verlenen instemming / geven van positief advies. De Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht over: de profielschets van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met: de werk- en rusttijdenregeling. Verkiezingen Ondernemingsraad 21 november 2013 Op 21 november 2013 vonden verkiezingen plaats voor alle vijftien plekken van de Ondernemingsraad. Vier van de zittende leden hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Eén lid verliet het ID College vanwege beëindiging van zijn werkzaamheden. De verkiezingen leidde tot een nieuwe samenstelling van de Ondernemingsraad: 11 nieuwe leden en vier herkozen leden. Hun nieuwe zittingsperiode begint op 1 februari Met 15 leden is de Ondernemingsraad op dit moment voltallig De nieuw gekozen Ondernemingsraad zal met een frisse blik en nieuwe energie de medezeggenschap binnen het ID College vormgeven. Nu is al bekend dat de Ondernemingsraad zich zal buigen over de implementatie van de herinrichting van de diensten, de werkkostenregeling, de intensivering van het onderwijs, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het koersdocument en diverse ARBO-zaken. 17

18 IV Studentenraad Ook in 2013 is er binnen het ID College weer een Studentenraad actief geweest. De studentenraad heeft zich ingezet om een aantal zaken voor studenten te verbeteren. Het gaat dan onder andere om de examinering, de communicatie tussen de studenten en de docenten, de studieruimtes en het verbeteren van de website. De Studentenraad heeft in 2013 veel aandacht besteed aan het versterken van de communicatie en relatie met de achterban. In dat kader heeft de Studentenraad contact gezocht met de studentenpanels van het ID College. Op elke vestiging van het ID College is zo n studentenpanel actief. Dit zijn groepen van studenten die meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van het ID College. De Studentenraad heeft zijn ideeën met deze studentenpanels besproken en de feedback van de panels verwerkt in zijn voorstellen en werkplannen, die de Studentenraad elk jaar opnieuw opstelt en waar nodig bijwerkt en aanpast. Om de eigen achterban te ontmoeten, heeft de Studentenraad ook diverse vestigingen van het ID College bezocht. Tijdens deze bezoeken heeft de Studentenraad het belang van studenteninspraak benadrukt, het werk van de Studentenraad uitgelegd en studenten gemotiveerd een bijdrage te leveren aan een goed leer- en leefklimaat. 18

19 V Vooruitblik 2014 In 2014 is de focus van het College van Bestuur in ieder geval gericht op de volgende vier onderwerpen: Het opstellen en uitvoeren van een nieuw koersdocument van het ID College. De herinrichting van de strategische stafdiensten, shared service centre en de bestuursstaf. Het verder uitvoeren van het strategische programma Flex-ID en de koppeling van dit programma aan het landelijke actieplan Focus op vakmanschap. Het ontwikkelen van een strategisch assortimentsbeleid. Opstellen en uitvoeren nieuw koersdocument Het strategisch plan Kies voor ontwikkeling loopt in 2014 ten einde. Vooruitlopend hierop zijn we eind 2013 gestart met het ontwikkelen van een nieuw koersdocument: Ondernemen in ontwikkeling. Tot nu toe schreven we elke vier jaar een strategisch beleidsplan. Echter, de samenleving en de arbeidsmarkt veranderen voortdurend en in hoog tempo. Om te voorkomen dat we ad hoc reageren op deze dynamiek, kijken we steeds vooruit en houden we rekening met de trends op korte en lange termijn. Het koersdocument beschrijft waar we in de toekomst willen staan. In ons koersdocument staan onze leidende principes. Het is ons kompas waarmee we de toekomst tegemoet treden. Elke twee jaar onderzoeken we of onze koers nog aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk om bijstelling vraagt. Om te zorgen voor een groot draagvlak, zorgen we dat het koersdocument tot stand komt in samenwerking met een groot aantal medewerkers. We organiseren daarvoor bijeenkomsten met studenten, het onderwijzend en ondersteunend personeel, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht, de aanleverende scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Op het moment dat het koersdocument is vastgesteld, vertalen wij dit document via de kaderbrief naar concrete plannen: het strategisch programma Flex-ID en de domein- en de teamplannen. Op basis hiervan stellen we de beleidsrijke begroting op. Hiermee wordt het koersdocument een onderdeel van onze planning- & controlcyclus. Herinrichting stafdiensten, shared service centre en bestuursstaf In 2013 hebben we de herinrichting van de strategische stafdiensten, het shared service centre en de bestuursstaf ingezet. Met deze herinrichting streven we naar meer effectiviteit en een hogere kwaliteit van de advisering en ondersteuning van het College van Bestuur en de domeindirectie. De adviesvraag voor deze herinrichting hebben we eind 2013 aan de ondernemingsraad voorgelegd. Als de ondernemingsraad een positief advies uitbrengt, beginnen we in 2014 met het plaatsen van de medewerkers en, vanaf 1 april, met de uitvoering van de herinrichting. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een verdere professionalisering van de ondersteuning van het primaire proces. Voor het Shared Service Centre geldt dat we door het samenvoegen van gelijksoortige werkzaamheden een grotere efficiency bewerkstelligen. De hieraan gekoppelde besparingen komen ten goede aan het primaire proces, het onderwijs. De herinrichting leidt in het geval van de bestuursstaf tot een afdeling die het College van Bestuur inhoudelijk, organisatorisch en administratief ondersteunt bij de sturing op de uitvoering van de strategie en de besluitvormingsprocessen. De herinrichting zal leiden tot een betere multidisciplinaire samenwerking tussen het College van Bestuur, de domeinen, de teams, de strategische stafdiensten, het Shared Service Centre en de bestuursstaf. Bovendien brengt de herinrichting de omvang van de ondersteuning meer in balans: we reduceren de omvang van de ondersteuning ten gunste van het onderwijs. 19

20 Strategische programma koppelen aan Focus op vakmanschap In 2013 zijn alle eerstejaars- en tweedejaars studenten gestart met een opleiding die is vormgegeven volgens ons onderwijsmodel Flex-ID. In 2014 gaan wij Flex-ID verder uitbouwen en versterken. We voeren duidelijke spelregels in voor onder andere de instroom van studenten, de studieloopbaanbegeleiding, de onderwijsuitvoering, de examinering, de beroepspraktijkvorming en het plannen en roosteren. Verder bouwen we een digitale onderwijscatalogus waarin we alle leereenheden, onderwijsproducten, lesmaterialen en informatie van al onze opleidingen opslaan en toegankelijk maken voor studenten en medewerkers. We ontwerpen samenhangende onderwijsprogramma s, bestaande uit losse leereenheden, waarmee we maattrajecten kunnen samenstellen. We bieden studenten de mogelijkheid om hun opleiding te versnellen als dat mogelijk is of te vertragen als dat nodig is. Verder kunnen studenten keuzeblokken kiezen. Zo kan een student zijn onderwijsprogramma personaliseren. Bovendien zorgen we dat het strategisch programma Flex-ID aansluit bij het landelijke actieplan Focus op vakmanschap. Dit betekent onder andere dat we de opleidingen verkorten en ons onderwijs intensiveren. Ontwikkelen strategisch assortimentsbeleid Het ID College verzorgt onderwijs in een groot deel van Zuid-Holland. Ons voedingsgebied en onze omringende arbeidsmarkt zijn groot en divers. Tevens hebben wij aan de grenzen van onze regio direct te maken met andere ROC s. Voor ons is het dan ook van groot belang om inzicht te hebben in de kracht en de mogelijkheden van ons opleidingenaanbod. Aan welke opleidingen hebben de studenten en het werkveld behoefte? Wat zijn de arbeidsmarktperspectieven van de opleidingen? Waar liggen de kansen? Waar kunnen wij samenwerken met andere scholen, instellingen en het bedrijfsleven? Op basis van de antwoorden op dit type vragen ontwikkelen we een aanbod aan opleidingen dat aansluit op de arbeidsmarkt, de scholingsvragen van studenten en de doelmatigheid waar we als instelling naar streven. In 2014 voert ieder domein een portfolio-analyse uit, deze analyses vormen de basis voor een strategisch assortimentsbeleid. 20

Ondernemen in ontwikkeling

Ondernemen in ontwikkeling Ondernemen in ontwikkeling Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Ondernemen in ontwikkeling 3 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 6 Leeswijzer 7 DEEL I - ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Samen ondernemen JAARVERSLAG 2015

Samen ondernemen JAARVERSLAG 2015 Samen ondernemen JAARVERSLAG 1 Waardering voor kwaliteit en excellentie Kwaliteit en excellentie. Dat stond voorop in. Kwaliteit betekent voor ons: tevreden en gediplomeerde studenten en tevreden medewerkers.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 1. algemene informatie 2. raad Van toezicht 3. Vooruitblik 2013 4. ondernemingsraad 5.

INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 1. algemene informatie 2. raad Van toezicht 3. Vooruitblik 2013 4. ondernemingsraad 5. In verbinding Jaarverslag 2012 4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 6 1. Algemene informatie 8 Kernactiviteiten ROC ID College 8 Onze missie 8 Onze ambitie 8 Onze kernwaarden 8 Vier strategische pijlers

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 april 2015 te Gouda.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 april 2015 te Gouda. Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 april 2015 te Gouda. Voorwoord 4 I. Missie en visie ID College 5 1.1. Inleiding 5 1.2 Visie op kwaliteitszorg 10 1.3 Relatie Kwaliteitsplan en koers ID College

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Ondernemen in ontwikkeling. 2014 en verder... Koersdocument ID College

Ondernemen in ontwikkeling. 2014 en verder... Koersdocument ID College Ondernemen in ontwikkeling 2014 en verder... Koersdocument ID College 2 Ondernemen in ontwikkeling Koersdocument ID College Voorwoord Als ID College hebben we een drieledige doelstelling: we leren een

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Samen Ondernemen Jaarverslag 2015

Samen Ondernemen Jaarverslag 2015 Samen Ondernemen Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 3 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 6 Leeswijzer 7 DEEL I - ALGEMENE INFORMATIE 9 I ID COLLEGE 10 II RAAD VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2010

Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2010 jaarverslag 0 Inhoudsopgave Katern algemeen Katern onderwijs & begeleiding Katern ontwikkeling van medewerkers Katern verbinding met de regio Colofon Jaarverslag ROC ID College 2010 Uitgave ROC ID College

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

International Business & Marketing

International Business & Marketing Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25148 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker marketing & communicatie werk

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2011

Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2011 jaarverslag Inhoudsopgave Katern algemeen Katern onderwijs & begeleiding Katern medewerker in ontwikkeling Katern verbinding met de regio Colofon Jaarverslag ROC ID College 2011 Uitgave ROC ID College

Nadere informatie

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Economie & Ondernemen, Kappersschool, School voor Schoonheidsspecialisten

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Economie & Ondernemen, Kappersschool, School voor Schoonheidsspecialisten School- en functieprofiel MBO Amersfoort Directeur School voor Economie & Ondernemen, Kappersschool, School voor Schoonheidsspecialisten (S14 CAO-MBO) Versie 05-10-2015 Sollicitatieprocedure Informatie:

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

INHOUD. DEEL II SAMENWERKING ID COLLEGE EN ROC LEIDEN IX ID College en ROC Leiden op weg naar een fusie 32

INHOUD. DEEL II SAMENWERKING ID COLLEGE EN ROC LEIDEN IX ID College en ROC Leiden op weg naar een fusie 32 Samen sterker JAARVERSLAG 2016 INHOUD Voorwoord College van Bestuur 4 Leeswijzer 5 BESTUURSVERSLAG DEEL I ALGEMENE INFORMATIE I ID College 10 II Raad van Toezicht 16 III Ondernemingsraad 21 IV Studentenraad

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Techniek (S14 CAO-MBO) Sollicitatieprocedure

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Techniek (S14 CAO-MBO) Sollicitatieprocedure School- en functieprofiel MBO Amersfoort Directeur School voor Techniek (S14 CAO-MBO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Peter Overgaauw, tel. 06-53 12 27 94, peter.overgaauw@beteor.nl.

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Medewerker human resource management (HRM)

Medewerker human resource management (HRM) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25146 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Utrechtsestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker HRM houd je je bezig met personeelsaangelegenheden.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-3+BBL-1 2 studenten 1 student

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-3+BBL-1 2 studenten 1 student samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Goed in balans, vragen tussen praktijk en theorie goed te combineren. Sluit de theorie

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie