Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011"

Transcriptie

1 Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

2 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan Bezoek en postadressen: Locatie I Locatie II Christinastraat 4 Irenestraat CZ Sint-Michielsgestel 5271 ED sint-michielsgestel Telefoon: Telefoon: website: OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Onderwijs Samenvatting evaluatie en plannen Verslag en plannen opleidingsschool Leerlingenverloop Verslag en plannen interne begeleiding Verslag en plannen Talentenbureau Verslag ICT Resultaten en kwaliteit 25 3 Personeel Formatie 26 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

4 1. Inleiding In het schoolplan heeft De Touwladder de beleidsvoornemens voor een periode van 4 jaar in beeld gebracht. Om een verdeling van die beleidsvoornemens te maken over de vier jaren worden er jaarlijks prioriteiten gesteld. In het gecombineerde jaarplan/jaarverslag worden de beleidsvoornemens verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het jaarverslag/jaarplan wordt aan het einde van het schooljaar geschreven door de directeur. De IB-ers en clustercoördinatoren e.a. leveren een bijdrage. In dit document worden de volgende twee delen met elkaar gecombineerd: 1. Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarplan 2011 In dit onderwijskundig jaarverslag doen we verslag van de belangrijkste onderwijskundige activiteiten van het afgelopen schooljaar. In het onderwijskundig jaarplan worden de onderwijskundige activiteiten van het nieuwe schooljaar aangegeven, Het jaarverslag/jaarplan wordt z.s.m. na afloop van het schooljaar toegezonden aan: 1. De algemene directie; 2. De medezeggenschapsraad van de school; 3. De personeelsleden; Het jaarverslag/jaarplan wordt geplaatst op de website van de school. Hierdoor is de informatie beschikbaar voor alle ouders en belangstellenden. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

5 2. Onderwijs 2.1 Een samenvatting van evaluatie van de clusterontwikkelplannen van en de plannen voor het schooljaar Actie schooljaar Resultaten schooljaar Acties Verwachte resultaten Rekenen Rekenen op 3 niveaus schoolbreed invoeren en op elkaar afstemmen. Klassenvisitatie door directeur om toepassing hiervan te bekijken. Zie boekje: Rekenen op de Touwladder in de bijlage. In de groepen 3 t/m 8 wordt volgens de afspraken, zoals aangegeven in het boekje rekenen op de Touwladder gewerkt. Het niveau van uitvoering is nog niet overal optimaal. Directeur heeft in de betreffende groepen het rekenonderwijs geobserveerd. SLOprogramma doornemen in CO. GIPmodel in CO toelichten met concreet waarneembaar leerkrachtgedrag. CC en leerkrachten bekijken de toepassing van het GIPmodel en bespreken dit na met elkaar, in CO en in staf. Hieruit aandachtspunten formuleren. In de groepen 3 t/m 8 wordt volgens de afspraken, zoals aangegeven in het boekje rekenen op de Touwladder gewerkt, dus op 3 niveau s. -compacten m.b.v. SLOrichtlijnen in doorgaande lijn binnen de school -de leerkracht past vanuit het GIPmodel het stoplicht, gebruik van de rood/ groene kaartjes, time-timer en het vaste looprondje toe. -de toepassing van deze punten wordt door de directeur aan de hand van een kijkwijzer in de betreffende groepen bekeken en nabesproken. Actie schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Collegiale consultatie Schoolbreed Collegiale consultatie zal verder vormgegeven worden. De leerkrachten gaan minimaal één keer dit schooljaar bij elkaar kijken tijdens het rekenen in de middenbouw. In de bovenbouw bij het rekenen/ weektaak en in de onderbouw bij het werken/ rekenen en toepassing GIPmodel. De clustercoördinatoren zullen gaan kijken naar de ontwikkelingen binnen de school. De meeste leerkrachten hebben één keer bij elkaar gekeken, volgens de gemaakte afspraken. Doelstelling GIPmodel nog eens verduidelijken. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

6 Verwachte resultaten Actie schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Verwachte resultaten CC maken schema zodat leerkrachten bij elkaar kunnen gaan kijken aan de hand van een kijkwijzer. Aan de hand van de nabespreking hiervan worden aandachtspunten geformuleerd. Afstemming bewerkstelligen in doorgaande lijn door met elkaar in gesprek te gaan hierover en de afspraken vast te leggen. De CC gaan kijken naar de toepassingen van het GIPmodel bij alle leerkrachten. Aan de hand van de nabespreking hiervan worden aandachtspunten geformuleerd. De leerkrachten gaan minimaal één keer dit schooljaar bij elkaar kijken tijdens het werken [1-2], hoekenwerk of rekenen[3],het rekenen [4-8]. Zicht krijgen op doorgaande lijn in de toepassing van het GIPmodel binnen het cluster, Facultatief clusterdoorbrekend bij elkaar kijken. De CC gaan kijken naar de toepassingen van het GIPmodel bij iedereen. 3. Werken met portfolio s Met het werken met portfolio s zal schoolbreed gestart worden. Het werken met portfolio s is schoolbreed ingevoerd. Alle leerlingen zijn in het bezit van een portfoliomap. Werkgroep evalueert ervaringen van schooljaar Werkgroep maakt een plan voor schooljaar aan de hand van de opdracht van de staf. Werkgroep maakt meerwaarde duidelijk aan het team. Werkgroep komt met een plan voor -2011en zorgt voor de borging van de gemaakte afspraken. 4. Techniek integreren in het leerstofaanbod Acties schooljaar De techniekwerkgroep gaat de komende twee jaar verder met het implementeren van het onderdeel techniek binnen het aangeboden onderwijs; Er zullen nieuwe materialen aangeschaft en geïntegreerd gaan worden binnen het onderwijsaanbod; Resultaten schooljaar Acties schooljaar OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder Er zijn nieuwe materialen aangeschaft en deze worden gebruikt in het techniekonderwijs. De techniekwerkgroep gaat het komende jaar verder met het implementeren van het onderdeel techniek binnen het aangeboden onderwijs; Er zullen nieuwe materialen aangeschaft en geïntegreerd gaan worden binnen het onderwijsaanbod;

7 Wat er is, wordt geinventariseerd Verwachte resultaten Acties schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Er zijn nieuwe materialen aangeschaft en deze worden gebruikt in het techniekonderwijs. Er wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande materialen. 5. Doorgaande lijn weektaak Onderbouw Komend schooljaar zal nog meer keuze binnen het hoekenwerk worden doorgevoerd vanwege afstemming op de diverse niveaus en naar de verschillende intelligenties. Afspraken moeten afgestemd worden met de middenbouw zodat er een goede doorgaande lijn is. Midden- en bovenbouw Bij de weektaak wordt gedifferentieerd werk aangeboden binnen de parallelgroepen en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot het registreren. Daarnaast wordt het gebruik van het stoplicht en de rood/groene kaartjes verder ingebed in de klassenorganisatie. In de OB zijn meer keuzemogelijkheden ingevoerd. In de MB en BB is het aanbieden van gedifferentieerd werk gerealiseerd. Er zijn concrete afspraken gemaakt betreffende het registreren. In alle groepen wordt tijdens de weektaak gewerkt met stoplicht, rood/groene kaartjes. CCers gaan m.b.v. een kijkwijzer kijken naar het werken tijdens hoekenwerk/ weektaak. In de clusters worden deze bezoeken nabesproken ; ook de afspraken worden meegenomen in dit overleg. Zo nodig worden deze aangepast en/ of aangevuld. Ook de afstemming van het werk tussen de parallelgroepen komt aan de orde. Hierna formuleert de staf schoolbreed de afspraken rondom de doorgaande lijn en koppelt deze weer terug naar de clusters. Daarna worden ze definitief geborgd. Verwachte resultaten schooljaar OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder Iedereen werkt volgens de gemaakte afspraken die schoolbreed geborgd zijn [doorgaande lijn voor de weektaak/ zelfstandig werken]. Gedifferentieerd werken volgens de gemaakte afspraken die schoolbreed geborgd zijn [differentiatie binnen de weektaak voor gr.4 t/m 8 en afspraken hoekenwerk voor gr. 3] Afstemming van het werk tussen de

8 parallelgroepen. Verdere afstemming van de doorgaande lijn in de school. Acties schooljaar Resultaten schooljaar Acties schooljaar Verwachte resultaten Meer- en hoogbegaafdheid De pluskast wordt in het volgend schooljaar schoolbreed opgezet, ingedeeld en aangevuld. Verder uitwerken van verrijkingsmappen schoolbreed tevens komt er scholing voor het team. De pluskast is schoolbreed opgezet. De verrijkingsmappen zijn schoolbreed verder uitgewerkt. Er heeft scholing plaatsgevonden voor het team. CCers formuleren afspraken rondom het inrichten van de pluskast. Tijdens het WO zullen deze kasten daadwerkelijk ingericht worden. Werkgroep pluskast maakt voorzet voor schoolspecifieke afspraken voor gebruik pluskast t.b.v. bespreking in de clusters. Afspraken over verrijkingsmap komen aan bod tijdens CO. In tweede helft schooljaar pilot talentenklas door IBer. De pluskast wordt clusterdoorbrekend vorm gegeven. De inrichting van de kast wordt schoolbreed afgestemd. Over het gebruik van de pluskast worden schoolspecifieke afspraken gemaakt. Duidelijke inzet en afspraken rondom de verrijkingsmappen. Pilot voor talentenklas. Actie schooljaar Groepsdoorbrekend werken Onderbouwcluster Uitgangspunt hierbij is dat kinderen leren van en met elkaar Het moet een meerwaarde hebben [het is een middel om te komen tot niet doel op zich] Toepassingen kunnen zowel klassen- als groepsdoorbrekend zijn,bijvoorbeeld Toepassingen in het Touwladderuurtje, bij spelletjesmiddagen en maandsluitingen Kennismaken oudste kleuters in groep 3 AVIlezen Toepassingen bij ZONkinderen van Veilig leren lezen Toepassingen bij goede rekenaars uit beide OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

9 Resultaten schooljaar Acties Verwachte resultaten OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder groepen 3 Toepassingen kleuters maken gebruik van dezelfde hoek die aansluit bij het thema. Middenbouwcluster Aan het eind van dit schooljaar zijn er minimaal 5 rondes hoekenwerk geweest rondom 17 dozen. Met deze dozen wordt binnen het cluster heterogeen, groepsdoorbrekend gewerkt (groep 4 t/m 6 door elkaar). Bovenbouwcluster Komend schooljaar gaan we aan de volgende drie thema s groepsdoorbrekend werken: Thema 1: Ruimte wk 46, 47, 48 Thema 2: Tropen wk 09, 10, 11 Thema 3: WO II wk 21, 22, 23 Uitgangspunt voor het thematisch werken is de meervoudige intelligentie van de kinderen. OB: tijdens spelletjesmiddagen, touwladderuurtje, maandsluitingen, kennismaking oudste kleuters, AVI lezen, Veilig leren lezen, rekenen in groep 3 en themawerk, is groepsdoorbrekend gewerkt. MB: er zijn 5 rondes hoekenwerk uitgevoerd. BB: Er is tijdens drie thema s groepsdoorbrekend gewerkt. OB:taken zijn verdeeld. MB: rondes zijn ingepland en wie welke doos ontwikkelt BB:alles is ingepland en coördinatoren zijn verdeeld Onderbouwcluster Kennismaken oudste kleuters in groep 3 AVIlezen Toepassingen bij ZONkinderen van Veilig leren lezen Toepassingen kleuters maken gebruik van dezelfde hoek die aansluit bij het thema. Middenbouwcluster: Aan het eind van dit schooljaar zijn er minimaal 4 rondes hoekenwerk geweest van drie weken. Hiermee wordt heterogeen, groepsdoorbrekend gewerkt (groep 4 t/m 6 door elkaar). Er zullen 3 dozen rondom het thema techniek worden ontwikkeld. Bovenbouwcluster Komend schooljaar gaan we aan de volgende drie thema s groepsdoorbrekend werken: Thema 1: kracht en energie wk 45,46, 47 Thema 2: samenwerking in de wereld wk 5, 6, 7 Thema 3: Indonesie wk 15,16,17[ hierbij wordt kids move in the World betrokken] Uitgangspunt voor het thematisch werken is de meervoudige intelligentie van de kinderen.

10 2.2 Verslag opleidingsschool Opleidingsschool zijn we in relatie tot de Pabo te s Hertogenbosch en ROC s in de omgeving. De verdeling van de Pabostudenten is vooraf vastgelegd, te weten: 2 propedeusestudenten. ( eerste jaars ) 4 hoofdfasestudenten. ( tweede/derdejaars ) 2 meestertrajectstudenten. ( vierdejaars ) mits er natuurlijk voldoende studenten om te plaatsen zijn. De plaatsing van ROC-studenten wordt van jaar tot jaar bekeken. Ook studenten van universiteiten en hogescholen zijn bij ons te gast. Dit schooljaar heeft de herijking vanuit Calibris plaatsgevonden. Onze school is opnieuw aangemerkt als leerplek. Plaatsing van de studenten: - 3 propedeusestudenten in de groepen 8(2x) en 6. Na carnaval 1 student in groep 1-2 en 1 in groep 3. 1 student heeft de opleiding vroegtijdig verlaten per januari. - 3 ( bijna )hoofdfasestudenten in de groepen 4, 5 en 7. Na de herfstvakantie 1 student verplaatst i.v.m. de omstandigheden in die groep. (8) Na carnaval 1 student in groep 6 en 1 student in 8 en 1 student in groep ( bijna )afstudeerstudent in groep 1-2 en ROC studenten Onderwijsassistente tweede jaars in de groepen 1-2 en vanaf januari 1 van de 2 studenten in groep 4. Activiteiten in relatie tot opleidingsschool: -Pabodocent bezoekt ons 1 keer per 2 weken voor overleg met de basisschoolcoach. -4 keer een studiedag voor alle basisschoolcoaches op de Pabo. -3 intervisiebijeenkomsten op regionaal niveau. ( Dommel en Aa ). -3 intervisiebijeenkomsten op Skiposniveau. -4 intervisiebijeenkomsten op schoolniveau met studenten en/of mentoren. -1 ontmoetingsmiddag op de Pabo voor eerstejaars studenten om zich te oriënteren op de volgende opleidingsschool. 2 van die studenten zijn voor het nieuwe jaar op onze school geplaatst. De studenten hebben naast hun groepswerkzaamheden ook groepsoverstijgende werkzaamheden verricht zoals: Het verzorgen van de kinderboekenweek, deelname aan het schoolkamp, voorbereiding en uitvoering van de kerstmusical, deelname aan de schoolsportolympiade. Verder wordt er regelmatig een beroep gedaan op de studenten om een groep voor een bepaalde tijd over te nemen. Aan afstudeerders wordt al een grotere verantwoordelijkheid toegekend om een groep voor langere tijd over te nemen. Knelpunten: 1. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over het beoordelen van de studenten via de portal van Fontys. ROC. Het Koning Willem 1 College heeft ons 2 studenten onderwijsassistente geleverd. Eén heeft een jaar in de groep 1-2 stage gelopen. De ander heeft een half jaar in groep 1-2 en een half jaar in groep 4 gestaan. Ze hebben de stage met goed resultaat doorlopen en gaan allebei naar een nieuwe school. Andere onderwijsinstellingen. 2 studenten van Fontys Tilburg OHAB, die werkten aan de SOVAcursus voor kinderen in het eerste half jaar. TumTum( training in groepjes op sociaal-emotioneel gebied ) OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

11 2 studenten van Fontys Tilburg OHAB, die werkten aan de SOVAcursus voor kinderen in het tweede half jaar. 1 studente van Reinier van Arkel die de cursus Alles Kidzz met kinderen heeft verzorgd. ( individuele training op sociaal-emotioneel gebied) 1 student van de universiteit Nijmegen heeft onderzoek gedaan in groep 8 m.b.t. toetsing van een leerling en interactie leerling-leerkracht. Een tweetal en later nog een viertal scholieren van Beekvliet hebben hun maatschappelijke stage in groep 5 en 7 volbracht. Het schooljaar In het schooljaar hebben wij een student die een meestertraject in de onderbouw volgt en een in de bovenbouw. De opdrachten die deze studenten krijgen liggen weer in het verlengde van onze schoolontwikkeling voor onderbouw en bovenbouw. Wij vinden dat onze studenten moeten proberen bij te dragen aan onze schoolontwikkeling. Dit is niet alleen voorbehouden aan studenten in de eindfase maar ook hoofdfasestudenten kunnen hun bijdrage leveren. De studenten mogen ook zelf initiatieven ontplooien om hun portfolio uit te breiden en tevens een bijdrage te leveren aan de school bijv. binnen de clusterontwikkelplannen van het betreffende cluster. Ook de Pabocoach zal hier in de toekomst een grotere rol in krijgen. Wanneer de Pabocoach ongeveer één keer in de twee weken op de opleidingsschool is, zal er meer tijd besteed worden aan de ontwikkelopdrachten en onderzoeksvraagstukken van de school. Wij vinden verder dat studenten in de hoofdfase al een bepaalde mate van flexibiliteit aan de dag moeten leggen zodat ze ook ingezet kunnen worden in andere groepen dan hun vaste groep. Hoofdfasestudenten hebben in principe de maandag als ontwikkeldag en de dinsdag als groepsdag. Op de maandag mag bredere inzetbaarheid verondersteld worden. De studenten mogen ook gezamenlijk proberen projecten op te zetten voor de school. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met de leerkrachten. Bij het opzetten van projecten moeten ze wel proberen al rekening te houden met de verschillende geledingen waarmee ze te maken krijgen. Ook de meestertrajectstudenten kunnen de hulp inroepen van de andere studenten. Hier moet wel een goede communicatie aan vooraf gaan. Claimen of eisen kan niet. Plan van aanpak Twee jaar geleden is er een grote enquête geweest m.b.t. opleiden in school. Het ligt voor de hand dat we met de uitkomsten hiervan iets moeten gaan doen. Met ingang van het schooljaar zijn de Roald-Dahl en de St.Lambertus op het gebied van studenten samengegaan met de Touwladder. Doelen Schooljaar Realiseren Wie 1. Taakomschrijving 09 Voor Edward Klaar mentor 10 Herfstvakantie 2. Taakomschrijving 09 Voor Edward Klaar basisschoolcoach 10 Herfstvakantie 3. Vragenuurtje instellen 09 Structureel iedere 2 Edward Gedaan voor mentoren 10 weken 4. Intervisies vastleggen 09 Begin van het Edward/Anni Gedaan 10 schooljaar e 5. Bezoekrooster studieloopbaanbegeleid er op de website opnemen Vooraf aan ieder kwartaal Edward Gedaan 6. Toetsingsinstrumenten voor studenten opnemen op de website OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder Voor Kerstvakantie Edward Klaar

12 7. De informatievoorziening vanuit de Pabo beter stroomlijnen naar de mentoren 8. Visie op opleiden in school verder ontwikkelen 9. Ontwikkeling van profielen voor leerwerkplekken 10. Opbrengsten en aanbevelingen van de ontwikkelprojecten meenemen in de COP s 11. Inhoudelijk bijdragen aan het opleiden op de Pabo. 12. Mentoren begeleiden in het werken met 13. Studenten verdelen over de scholen. 14. Contacten aangaan en onderhouden met de satelietscholen Voor Kerstvakantie Edward/Anni e Voor zomervakantie Voor zomervakantie Voor kerstvakantie 2009 Voortdurend Ieder half jaar Voortdurend Edward/Nol/ Annie Edward/Anni e Staf Team Annie/Edwar d Edward Annie/Edwar d Gedaan Onder handen Onder handen Gedeeltelijk toegepast 2.3 Leerlingenverloop groep A B C D n.v.t. 1-2E n.v.t. n.v.t. 3A B C 23 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4A B C n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5A B C n.v.t n.v.t. n.v.t. 6A B C n.v.t. n.v.t. 22 n.v.t. n.v.t. 7A B C 21 n.v.t. n.v.t. 22 n.v.t. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

13 8A B C n.v.t. 20 n.v.t. n.v.t. 20 Totaal Verslag en plannen Interne Begeleiding. Zorgsysteem Begin van het schooljaar klassenbezoeken gehouden met aansluitend een overdrachtsgesprek tussen IB en leerkrachten. Verder zijn er gedurende het schooljaar nog 3 consultaties gehouden. Tijdens studiedagen was er volop aandacht voor hoogbegaafdheid. Er heeft bijscholing plaats gevonden en we zijn concreet bezig geweest met het opzetten van de zgn. pluskasten. Ook is er in het zorgoverleg een eerste aanzet gemaakt over de opzet van extra begeleiding voor de hoogbegaafde leerlingen. In het COP zijn de plannen opgenomen en komen ook komend schooljaar weer terug. Verder zijn we van plan om komend schooljaar te gaan starten met een pilot rondom een plusgroepje. Over deze mogelijkheden is volop gebrainstormd, samen met medewerker van WSNS/ DOEN groep. Vanaf 1 maart heeft een IB er twee dagen extra formatie gekregen voor het overnemen van de ambulante begeleiding vanuit cluster 4. Inhoud van het talentenbureau besproken en hoe in te zetten in ons zorgsysteem; Intervisie middels geïntegreerde zorgbijeenkomsten met Herlaarhof en de zwengel. Door omstandigheden vanuit Rec Chiron heeft dit niet 4, maar slechts 2 keer plaats gevonden. Volgend schooljaar zal dit niet voortgezet worden. We hebben slechts 1 LGF leerling. Vanuit Skipos is er gekozen voor een nieuw digitaal administratiesysteem: ParnasSys. Hiervoor hebben we enkele studiebijeenkomsten gevolgd en vanaf de voorjaarsvakantie is het ingevoerd. Ook voor komend jaar zal het een belangrijk speerpunt zijn. Met Giralis zijn we in overleg over het vastleggen van zorgniveaus/ zorgstructuur. Hiermee hopen we de zorg op een hoger niveau te tillen. Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaats gevonden hierover. Nu wachten we op de offerte en toestemming om er mee verder te gaan. Op donderdag 20 mei is de inspecteur op bezoek geweest. Hij heeft met directie, staf en IB om tafel gezeten, nadat hij een kort bezoek had gebracht in de groepen. Aandachtspunt voor de zorg is het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Uit dit bezoek is een beoordeling gekomen en er is een verslag gemaakt. Dit verslag zal te zijner tijd op de site terug te vinden zijn. Personele bezetting De taken zijn als volgt verdeeld: Mathilde Mandos: de groepen Elfri van Ieperen: de groepen Peggy van Heck: de groepen 7 en 8 Doublures schooljaar Groep 3: 1 Groep 6: 1 Groep 3: 1 Versnellen schooljaar Groep 7: einde schooljaar naar VO 1 leerling. Groep 2: 5 leerlingen zijn versneld naar groep 3 gegaan. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

14 Uitstroomgegevens De Touwladder naar school en brugklastype: Naast de uitstroom vanuit groep 8 heeft er een leerling uit groep 7 vervroegd de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Dit in goed overleg met alle betrokkenen. Voor de verwijzing naar de Marwindt was het noodzakelijk een vervroegde herindicatie aan te vragen. Deze is gehonoreerd. Ook voor de kinderen met Lwoo (4) zijn onderwijskundige rapporten geschreven. Voor deze kinderen is een positieve beschikking afgegeven Cito gemiddelde 536,3 533,9 537,5 536,4 School type brugklas Beekvliet gymnasium St Janslyceum Vmbo-t 1 vmbo-t/havo havo/atheneum atheneum/gymn Eldecollege praktijkonderwijs 1 lwoo vmbo k/b Vmbo t/ k Vmbo t/havo havo/atheneum VWO tweetalig 1 V Maerlant lwoo Havo/ atheneum 1 Vmbo Boxtel vmbo t/k 1 Lwoo-basis 1 Jacob Roelandcollege havo/vwo 1 Zwijsencollege vwo 1 Hervioncollege vmbo b/k 1 Jeroen Boschcollege havo/atheneum 2 1 Piersoncollege havo/vwo 1 1 Marwindt VSO (Nijmegen) 1 Totaal Gesprekken/ mailcontact met scholen V.O./ ouders Alle leerlingen uit groep 8 zijn geplaatst op de school van keuze. Voor alle leerlingen heeft er een overdracht plaats gevonden met de scholen van voortgezet onderwijs. Dit hield voor de zorgkinderen vaak in dat er zelfs extra gesprekken gepland waren voor een warme overdracht. Ook is er een handleiding aangeleverd voor deze kinderen, waar docenten alert op moeten wezen. Rugzakken schooljaar Gestart met 2 leerlingen cluster 2 1 leerling cluster 3 (deeltijd op V.O.) 6 leerlingen cluster 4 Aanvraag herindicatie: twee lln cluster 4 (21 april toegekend 1x/.) Één lle cluster 2 (12 juli toegekend) OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

15 Uitbreiding AB ivm zwangerschapsverlof Vanaf 1 maart heeft Peggy het zwangerschapsverlof ingevuld van Elke Eijnthoven. Hierdoor zijn haar groepstaken komen te vervallen. Ook in deze groep, dus te maken gehad met invalkrachten. Drie bijeenkomsten met supervisor hebben plaatsgevonden. In de laatste bijeenkomst de opzet geëvalueerd. Zorgcontract in groep 3 1 in groep 5 2 in groep 6 Verhuizers/ andere school 2 leerlingen uit groep 3 3 leerlingen uit groep 5 Uitstroom S.O. / S.B.O leerling vanuit groep 5 naar het SBO Contacten Giralis 15 sept. met Susan Broeren en de IB een bijeenkomst gehad over het opstellen van zorgniveaus binnen onze school. 15 juni met Susan eerste opzet gemaakt wensen ten aanzien van zorgniveaus. Begeleiding op groepsniveau Groep 4 is dit jaar intensief begeleid door Jan van Veen (SON edutraining). Dit houdt in dat de leerkracht intensief gecoacht en begeleid is, in de groepsaanpak, door Jan en door de IB-er van de middenbouw. School Maatschappelijk werk Naast het overleg dat we twee keer per jaar houden met de IB-ers van de Kern St. Michielsgestel heeft er elke maand contact plaats gevonden over verschillende leerlingen. Dit varieert van een keer per maand tot een eenmalig contact. Soms is consultatie voldoende, soms is er contact met ouders en/of kinderen. Groep 1: 5 leerlingen Groep 2: 4 leerlingen Groep 3: 4 leerlingen Groep 5: 2 leerlingen Groep 6 : 1 leerling Groep 7: 1 leerling Groep 8: 1 leerling Sociaal Verpleegkundige Naast het overleg dat we twee keer per jaar houden met de IB-ers van de Kern St. Michielsgestel heeft er elke maand contact plaats gevonden over verschillende leerlingen. Dit varieert van een keer per maand tot een eenmalig contact. Soms is consultatie voldoende, soms resulteert het in een begeleidingstraject voor ouders. Groep 1: 12 leerlingen Groep 2: 2 leerlingen Groep 3: 3 leerlingen WSNS bijeenkomsten met IB netwerk; bijeenkomsten over Passend Onderwijs met directie/ IB en leerkrachten; OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

16 Meesterlijk Coachen vervolgbijeenkomsten; Verschillende leerkrachten hebben deelgenomen aan scholing bij WSNS; Zorgloket Er zijn dit jaar diverse hulpvragen ingediend bij het zorgloket van WSNS. Ook zijn er hulpvragen vanuit het vorig schooljaar gecontinueerd. Groep 1-2: 3 hulpvragen zijn opgestart, 1 is lopend vanaf het vorig schooljaar. Groep 3: 1 hulpvraag is opgestart, 1 hulpvraag is lopend vanaf groep 1. Groep 4: 1 leerling vanuit groep 3 opgestart voor 1 leerling is een nieuwe hulpvraag opgestart; Groep 5: 1 leerling die vanuit groep 4 was opgestart en voor 2 leerlingen is een nieuwe hulpvraag opgestart; Twee hulpvragen zijn inmiddels afgesloten, de anderen lopen nog. PCL 1 aanmelding vanuit groep 3. Er is een positieve beschikking afgegeven. Er is een zorgcontract afgesloten en de leerling wordt op school begeleid. 1 aanmelding vanuit groep 5. Er is een positieve beschikking afgegeven. Deze leerling gaat na de zomervakantie naar het SBO; Cursussen/scholing studiedagen verdieping Meesterlijk Coachen door Peggy- Stacha; informatiebijeenkomst PGB bij stichting Balans door Mathilde en Peggy IB congres; Twee studiedagen met het team over hoogbegaafdheid: in samenwerking met Marij Persons vanuit WSNS; Lezing: Hoogbegaafdheid van Tessa Kieboom; Invoering Parnassys met IB en voor de collega s; Verdiepingscursus Gedragsproblemen ervaren; School zelfevaluatie van CITO; Uitleg door behandelaars van Dyslexie volgens de nieuwe criteria van de zorgverzekeraars; Overgang van BAO naar VO door de leerkrachten van groep 8; Cursusaanbod van WSNS; Intervisie bijeenkomsten: 2x gehouden over communicatie met ouders onder leiding van N. van Gurp; Symposium: ze zeggen dat ik gek ben gevolgd door Stacha en Mathilde op 3 november 09 over psychopathologie bij kinderen. DOEN (hoogbegaafdheidsgroep bij WSNS) Groep 3: 1 leerling Groep 5: 2 leerlingen Groep 6: 1 leerling Groep 7: 1 leerling Auto-laptop Groep 2: 1 traject is afgesloten. SOVA TUMTUM training met medewerking van 4 studenten van de Fontys Tilburg pedagogiek onder leiding van Stacha. Oktober 2009 t/m februari: 6 leerlingen. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

17 Maart t/m juni : 6 leerlingen. Alles Kidzzz We zijn reeds twee jaar als school aangesloten bij een onderzoek naar de effectiviteit van de training alles kidzzz.. Dit schooljaar zal het laatste jaar zijn dat er metingen verricht worden onder kinderen en hun ouders en leerkrachten. In september heeft de IB een voorlopige terugkoppeling gekregen over dit onderzoek. Ook konden er hulpvragen aangegeven worden en zijn er gerichte vragen gesteld over de training. Als het onderzoek is afgerond en uitgewerkt, zal er een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd. 1 student heeft 2 leerlingen de training Alles Kidzzz aangeboden. Hiermee is de bestaande wachtlijst op deze training voorlopig weg gewerkt. SKIPOS bijeenkomsten Dit jaar waren er vijf bijeenkomsten gepland met alle IB-ers van SKIPOS. Onderwerpen die hier besproken zijn, waren o.a. de invoering van Parnassys, afstemming van de toetskalenders, Auto & laptop, behandeling van dyslexie (o.a.verlengde armcontructie met Giralis), centrum jeugd & gezin, de eindtoets, Kind in zicht, praktijk van Stacha, intervisie. Daarnaast hebben we een aantal extra bijeenkomsten geweest rondom de invoering van Parnassys (2 ½ dag). Contacten met de kinderbescherming: Er is onderzoek geweest door de Raad van de Kinderbescherming naar de omstandigheden van 4 kinderen. School is daarbij betrokken. Contacten met Gemeente: Zorg voor Jeugd: dit schooljaar een aantal bijeenkomsten gehad met Dhr. P. Klein over de mogelijkheden die ZvJ te bieden heeft. Contacten met Bureau Jeugdzorg In de groepen 1-2 en 3 staan 6 kinderen onder toezicht van een voogd van BJZ. 1 kind heeft een voogd van de William Schrikker stichting. Regelmatig is er overleg met school, samen met/of in overleg met de ouders(s). Er is een zorgmelding gedaan door school voor 2 leerlingen. In 1 geval is er een zorgmelding gedaan door derden en is de school geïnformeerd. In 2 gevallen is er sprake geweest van huiselijk geweld. 2 kinderen zijn het afgelopen schooljaar uit huis geplaatst. Contacten met GGZ (Herlaarhof / Parkzicht) 16 maart geïntegreerde zorg bijeenkomst/ intervisie met teamleden 29 juni geïntegreerde zorg bijeenkomst/ intervisie met teamleden Incidenteel bespreking met de behandelaar van een leerling n.a.v. een rapportage/onderzoek. JAARPLAN IB De volgende zaken staan op onze agenda: Meer- en hoogbegaafdheid: Nieuwe werkgroep formeren rondom hoogbegaafdheid; Schoolbreed implementeren en uitbreiden Pluskasten; Uitbreiding verrijkingsmaterialen; OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

18 Stage lopen door IB bij DOEN (WSNS); Pilot starten met een plus-groepje in de tweede helft van het schooljaar; Ontwikkelen van beleid rondom het werken met plusgroep; Hulpvragen bij WSNS rondom hoogbegaafdheid. Inzetten van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. ParnasSys: Verder invoeren op teamniveau zoals beschreven in de clusterontwikkelplannen. Teamvergadering belegd met informatie over spelling-parnassys. Bijscholing IB. Spelling: IB en directie maken trendanalyses op het gebied van spelling en zetten aan de hand van de analyse acties uit richting het team in een meerjarenplan. IB en directie hebben 4 dagdelen gepland voor de analyse en de uitwerking daarvan. Teamvergadering belegd met informatie over spelling-parnassys. Giralis: Invoeren van zorgniveaus. Hierbij worden ParnasSys en de 1-zorgroute als uitgangspunt genomen. WSNS: Passend Onderwijs/ 1-zorgroute: IB netwerkwerkbijeenkomsten: 6 bijeenkomsten rondom verschillende thema s aangestuurd vanuit WSNS. Scholing: We maken dit schooljaar wederom gebruik van het scholingsaanbod vanuit WSNS voor IB-ers en leerkrachten. SKIPOS: IB bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten rondom passend onderwijs en de invoering van Parnassys Verder de gewone zaken die binnen de IB-werkzaamheden vallen. In het jaarverslag van - wordt dit uitgewerkt en gedocumenteerd. 2.5 Verslag en plannen Talentenbureau Personele bezetting Talentenbureau: Het talentenbureau werd op maandag en dinsdagochtend bemand door onze gedragsspecialist. In deze dagen zat tevens de administratie rondom het talentenbureau. Dat betekent dat deze dagen niet alleen met kinderen werd gewerkt, maar ook ingevuld werd met alle administratie die een LGF leerling met zich mee brengt. Indien nodig en uitvoerbaar hebben kinderen zonder LGF begeleiding gekregen. Soms zijn leerkrachten ondersteund bij het afnemen van toetsen. Rugzakken schooljaar : Groep 2 1 leerling* -het hele schooljaar Rec 2 spraak/taalachterstand Groep 7 1 leerling* - het hele schooljaar Rec 4 gedragsregulering/ NLD OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

19 Groep 8 1 leerling* - het hele schoojaar Rec 2 dove leerling 1 leerling - het hele schooljaar Rec 3 lichamelijke beperking 1 leerling - het hele schooljaar Rec 4 stoornis in autistisch spectrum 1 leerling - het hele schooljaar Rec 4 gedragsregulering/ ADHD 1 leerling - het hele schooljaar Rec 4 gedragsregulering/ ADHD 1 leerling* 1 leerling* - het hele schooljaar - januari 2009 Rec 4 ADD/ woordvindingsprobl. Etc. Rec 4 PDD nos * Dit schooljaar kwamen de volgende kinderen met een rugzak wekelijks in het talentenbureau. Aanvragen rugzak: Herindicaties voor 3 leerlingen. Alle drie de aanvragen zijn geïndiceerd, waardoor 2 leerlingen aangenomen konden worden op de scholen voor V(S)O en 1 leerling hier op school de extra begeleiding kan blijven krijgen. Begeleiding overige leerlingen schooljaar: Naast de rugzak leerlingen werden er ook andere kinderen begeleid door leerkrachten uit het talentenbureau. Groep 5 : 1 leerling (zorgcontract) Groep 7 : 1 leerling Groep 4 : 1 leerling Time-out plek Is dit schooljaar niet of nauwelijks ingezet. Aangeschafte materialen talentenbureau schooljaar Literatuur Als je nergens meer zin in hebt Zo gaan Roos en Tom met elkaar om Als je (g)een Einstein bent, Tessa Kieboom Niet pesten maar aanpakken, Landelijk Netwerk Autisme Materialen Handleiding voor jezelf: Hoe ik ben. Handleiding voor jezelf: Hersenen in bedrijf. Handeleiding voor jezelf: Hoe ik denk en voel Handeleiding voor jezelf: werkboek brugklas katern, 7 stuks Scholing Ze zeggen dat ik gek ben Middagsymposium over psychopathologische problemen van leerlingen Terugkomdag Meesterlijk Coachen, WSNS (1 dagdeel) Moeilijke gesprekken met ouders, WSNS (1 dagdeel) Financiën Het financieel overzicht is dit jaar gemaakt door de School Business Manager van onze school. Ambulante begeleiders Dit schooljaar waren ambulante begeleiders werkzaam voor leerlingen uit het talentenbureau: REC 2. REC 3. OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

20 REC 4. Vergaderingen Er is regelmatig overleg geweest tussen de IB ers, leerkrachten en de gedragsspecialist over de leerlingen die begeleiding hebben gehad in het Talentenbureau Handelingsplannen/ evaluaties Er is dit jaar steeds planmatig gewerkt via handelingsplannen of een plan van aanpak. Deze werden steeds geëvalueerd na ongeveer 7 weken. Zowel de eigen leerkracht als de AB en IB kregen steeds een afschrift voor eigen gebruik. De IB-er van het talentenbureau was verantwoordelijk voor het bewaken van deze handelingsplannen/plannen van aanpak/ evaluaties en het up to date houden van het zorgdossier van de leerlingen. De afstemming vond steeds plaats tijdens het overleg tussen ouders, groepsleerkracht, AB en RT. Evaluatiegesprekken Dit jaar hebben we steeds na 6 tot 8 weken een evaluatiegesprek gevoerd. Het was prettig om dit afwisselend met en zonder ouders te voeren. Aan het begin en einde van het schooljaar is de IB-er aangesloten bij de gesprekken. Van elk gesprek is steeds een verslag gemaakt door de contactpersoon voor in het dossier. Een kopie was voor ouders, AB en groepsleerkracht. Dit schooljaar hebben we naast de oudergesprekken ook tweemaal de leerlingen uit cluster 4 besproken met AB vanuit de Zwengel en Herlaarhof. (zgn. project geïntegreerde schoolbegeleiding). Alle leerkrachten met een cluster 4 leerling waren uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken. Door stagiaires werden de groepen overgenomen en konden steeds een aantal leerkrachten tegelijk aansluiten. Door middels van deze intervisie hebben we leerkrachten de kans gegeven zich meer te professionaliseren op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Dit is naar volle tevredenheid van een ieder verlopen. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt en zijn tips en adviezen per leerling digitaal vastgelegd door het talentenbureau. Project geintegreede schoolbegeleiding De bijeenkomsten met medewerkers van de Zwengel, Herlaarhof en onze school hebben plaats gevonden op: Dinsdag 16 maart Dinsdag 29 juni Van elke leerling wordt steeds een kort overzicht bij gehouden door de gedragsspecialist met tips en adviezen die tijdens de bespreking ter sprake komen. Leerkrachten komen met hulpvragen die besproken worden. De bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren en vanuit de zwengel, die dit project aansturen, hebben we als school veel complimenten ontvangen voor de opzet zoals we hier werken. Voor het volgende schooljaar zal deze opzet helaas niet meer mogelijk zijn aangezien we dan slechts 1 LGF-leerling uit REC4 zullen hebben. Plannen schooljaar Onze gedragsspecialist zal minder gaan werken in het talentenbureau. De tijd zal teruggebracht worden tot 2 ochtenden (maandag- en donderdagochtend). Tijdens deze ochtenden zal er tijd worden besteed aan de LGF-leerling, leerlingen met een zorgcontract, het geven van begeleiding op sociaal/emotioneel gebied aan leerlingen indien nodig, samen met IB en directie het opzetten van een talentenklas. Concept Zorg Op Maat Indien nodig zal, in samenwerking met leerkrachten, IB ers en mogelijk AB ers, het talentenbureau ernaar streven zo goed mogelijk zorg op maat te geven aan leerlingen van De Touwladder. Dit houdt in OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015 Jaarplan Schooljaar 2014 2015 Lezen. 2013-2014 evaluatie 2013-2014 2014-2015 Weten wat aan leesonderwijs uit de Leeslijn wordt gedaan. Specifieke leesbegeleiding vindt plaats. Vanuit het takenbeleid inventariseert

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 CBS MEESTER S WIJBRANDISCHOOL DE TJONGERWERVEN, CPO 1 Onderwijskundig jaarverslag 2013-2014 cbs De Adelaar, Wolvega Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3.

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 S C H O O L ( O N T W I K K E L ) P L A N D E T E N D E R In 2011 hebben we een nieuw schoolplan ge maakt. Het schoolplan is een formeel document dat aan de basis ligt

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011. Bijlage

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011. Bijlage Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010 Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 2010 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling Beginsituatie / Actie / Tijdpad 1. Enquête leerlingen groep 8 : mening van de leerlingen over het onderwijs peilen. 2. Levensbeschouwelijke identiteit:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Een beknopt overzicht van het afgelopen jaar. Het is onmogelijk om echt alle zaken te benoemen die er gedaan of gebeurd zijn, maar ik ga mijn best doen om u zo compleet

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011 AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool Visie Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1 Schooljaar 2010

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

TOOLKIT. voor intern taakspelbegeleiders. Handvatten bij de implementatie en borging van Taakspel. Ontwikkeld door de CED-Groep

TOOLKIT. voor intern taakspelbegeleiders. Handvatten bij de implementatie en borging van Taakspel. Ontwikkeld door de CED-Groep TOOLKIT voor intern taakspelbegeleiders Handvatten bij de implementatie en borging van Taakspel Ontwikkeld door de CED-Groep 2 Inhoud Toolkit 1. Inleiding en inhoud Toolkit Taakspel... 5 2. Planning implementatietraject

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag Jaarverslag 2013-2014 Algemene gegevens: Naam school Basisschool De Hoge Hof Bestuursnummer BasisBuren 6041538 Brinnummer Schoolleider postadres Postcode en plaats 23FM Hanneke Schalkwijk Hoge Hof 2a 4013

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie