Inleiding. Namens de Belangenbehartiging Mantelzorg Almere, VMCA T.a.v. BMA Mw. Jos Alders Wagenmakerbaan BC Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Namens de Belangenbehartiging Mantelzorg Almere, VMCA T.a.v. BMA Mw. Jos Alders Wagenmakerbaan 43 1315 BC Almere"

Transcriptie

1 Inleiding 1: 10 mensen is mantelzorger. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Dit betekent dat zij minimaal 8 uur per week en/of langer dan drie maanden intensief voor de ander zorgen. Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 8 werknemers werk met mantelzorgtaken. Op 17 november 2012 vond het Mantelzorgdebat plaats. Het jaarlijkse Mantelzorgdebat is een initiatief van Belangenbehartiging Mantelzorg Almere (BMA), onderdeel van de VMCA. De BMA bestaat uit een groep mantelzorgers die de belangen van mantelzorgers in Almere behartigt. Doel van het mantelzorgdebat is het inventariseren van meningen van mantelzorgers over thema's die hen aangaan en signalen doorspelen naar beleidsmakers en politiek. Op het debat was een diversiteit aan mantelzorgers aanwezig; van jong tot oud, met verschillende culturele achtergronden, werkend/niet werkend. Ook was de groep een goede afspiegeling van de mantelzorgers door verschil in zorgsituatie en zorgrelatie. Naar aanleiding van stellingen hebben mantelzorgers, onder leiding van debatleider Niels van der Schaaff, hun ervaringen gedeeld en aanbevelingen gedaan. Mantelzorgers die niet op het debat aanwezig konden zijn, hebben de mogelijkheid gehad schriftelijk op de stellingen te reageren. Beide uitkomsten en aanbevelingen vanuit mantelzorgers vindt u terug in dit verslag. Wij gaan ervan uit dat de ervaringen en signalen vanuit de mantelzorgers u inspireren tot erkenning van de positie van mantelzorgers, passende communicatie, samenwerking en dienstverlening. Namens de Belangenbehartiging Mantelzorg Almere, VMCA T.a.v. BMA Mw. Jos Alders Wagenmakerbaan BC Almere Telefoon: Uitgave: december 2012

2 100% van aanwezigen geeft aan zich nooit vrij van zorg te voelen. Zorgen met je hoofd wordt als zwaarder ervaren dan zorg met je handen. Het je zorgen maken, keuzes/dilemma s waar je voor komt te staan en continue alertheid is niet in tijd meetbaar en wordt vaak niet meegeteld als mantelzorgers worden gevraagd naar hun aandeel in zorg. Ook het feit dat de zorgvrager steeds afhankelijker van je wordt en/of zich afhankelijker opstelt, het gevoel hebben 'geleefd' te worden, het overnemen van regeltaken en beslissingen, steeds minder contacten (kunnen) onderhouden en 'je vrijheid kwijt zijn' wordt vaak genoemd. Veel mantelzorgers voelen zich schuldig om dit aan te geven. Het niet of onvoldoende erkennen van zorgen met je hoofd wordt voor mantelzorgers als een verzwaarde factor ervaren. "Wanneer je mantelzorger bent van iemand die langzaamaan steeds meer functies verliest, zit je continu in een soort rouwproces". De vragen aan mantelzorgers gaan altijd over fysieke taken, Nooit over de hoofdpijn 24/7. Als je zorgt, ben je sterk. Maar als je s avonds in je bed ligt, ga je nadenken. Aanbeveling: Om de zorgsituatie en belastbaarheid van de mantelzorger goed in kaart te brengen, dient naast hun aandeel aan fysieke en praktische zorg, aandacht te zijn voor de mentale belasting. Het aangeven van grenzen 22% geeft zelf grenzen aan ten opzichte van de zorgvrager. De cursus In Balans die door de VMCA aan mantelzorgers wordt aangeboden heeft een aantal mantelzorgers geholpen zich sterker te maken in het aangeven van grenzen, loslaten en het zoeken naar ontspanning. De meeste mantelzorgers geven aan dat het moeilijk is grenzen aan te geven aan de zorgvrager wanneer er bij hen sprake is van een verminderd ziekte inzicht. Dit speelt ook wanneer de zorgvrager niet of onvoldoende onderkent wat er van de mantelzorger gevraagd wordt. Door de zorg kan gelijkwaardigheid in de relatie- of kunnen rolpatronen veranderen. Vaak is er sprake van aanpassing in communicatie of een grotere afhankelijkheid van elkaar. Ook ervaren veel mantelzorgers het als confronterend wanneer zij in contact komen met anderen dan 'de cocon van de zorgsituatie'. Het dagelijks leven vraagt andere energie en aandacht dan bij mensen die niet in zorgsituatie zitten. Wat vaak genoemd wordt als belastend is wanneer de zorgvrager niet door heeft dat hij/zij (te) veel vraagt van de mantelzorger en/of is claimend is. Mantelzorgers ervaren onderschatting van de zorgvrager over wat de mantelzorger allemaal doet of over waar deze zorgen om heeft. Sommige zorgvragers zijn denk-afhankelijk in plaats van zorg-afhankelijk. Bijvoorbeeld bij Niet Aangeboren Hersenletsel, dementie of psychiatrische problematiek. Dit wordt door mantelzorgers genoemd als een zwaar onderschatte psychische belasting. Bij mensen met onvoldoende ziekte inzicht stellen mantelzorgers wel grenzen aan het gebruik van bijvoorbeeld een pin pas. Dit kan stress veroorzaken bij de zorgvrager maar blijkt noodzakelijk. 1

3 Het aangeven van grenzen doen mantelzorgers voornamelijk als ze zelf 'doodmoe' of zelf ziek zijn. Ook 'schuldig voelen' over grenzen aangeven wordt vaak genoemd (28%). "Omdat mijn man niks meer zelf kan, voel ik mij verplicht alles te doen". "We hebben voor elkaar gekozen en beloofd voor elkaar te zorgen tot de dood ons scheidt". "Als ik er niet ben is er niemand anders". "Mijn zorgvrager is achterdochtig door Alzheimer dus vertrouwt niemand anders dan mij. Ik ben als mantelzorger zijn enige houvast". Het aangeven van grenzen ten opzichte van hulpverleners Een mantelzorger geeft aan dat het belangrijk is dat mantelzorgers zich bewust zijn van de positie te mogen onderhandelen. Daarnaast zouden organisaties moeten/kunnen helpen als de zorgvrager niet meewerkt. Een mantelzorger geeft aan grenzen te hebben aangegeven bij de huisarts waardoor een circus werd opgezet om oplossingen te creëren. De zorgvrager (met Alzheimer) heeft alles weer teruggedraaid. Dit wordt door vele mantelzorgers herkend. Vaak wordt degene die zorg nodig heeft als centraal gezien, behalve bij wilsonbekwamen. "Mijn zorgvrager zegt tegen de indicatiesteller: ik heb een mantelzorger, dus alles gaat goed". "Als je aangeeft dat je wel iets zou willen doen, wordt automatisch gedacht dat je het altijd blijft doen." Veel mantelzorgers ervaren onvoldoende begrip van hulpverleners over hun rol, inzet en belastbaarheid. Verschillende mantelzorgers hebben meegemaakt dat een hulpverlener of iemand van de gemeente zei: "de behandeling wordt gestopt want de dochter kan het wel doen. Of: "je hebt het maar te doen". "Als je aangeeft dat je wel iets zou willen doen, wordt automatisch gedacht dat je het altijd blijft doen". "Als je je terugtrekt, zie je dat er niets gedaan wordt". "Ik word niet ziek van degene die ik zorg geef, maar wel van de instanties, want ze leunen op jou. Er wordt te automatisch verwacht dat je alles doet als mantelzorger. Je gaat er aan onderdoor". Aanbeveling: Bij indicatiestelling is het verplicht de situatie en belastbaarheid van de mantelzorger mee te nemen. Regelmatige communicatie met zorgvrager en mantelzorger is noodzakelijk om de zorgvraag in beeld te krijgen, te kijken wat eigen mogelijkheden zijn en waar nodig ondersteuning op maat te kunnen bieden. Dit betekent ook aanwezigheid bij de zorgplanbespreking, tenzij de zorgvrager dat uitdrukkelijk niet wil. Actief betrekken van- en communiceren met de mantelzorger is vooral van belang wanneer de zorgvrager onvoldoende inzicht heeft in het ziektebeeld en/of de belastbaarheid van de mantelzorger. 2

4 Het gebruik van techniek Een mantelzorger geeft aan positieve ervaringen te hebben met een doorschakeltelefoon die het netwerk inschakelt en doorschakelt als een van de personen niet kan helpen. Een andere mantelzorger heeft de telefoon juist teruggevraagd omdat de zorgvrager haar de hele dag opbelde. Het gebruik van techniek, bijvoorbeeld een beeldtelefoon, suggereert een grotere oplossing dan het in de praktijk is. Het kan een handig hulpmiddel zijn, maar geen oplossing. De (sociale) media inzetten Een mantelzorger geeft aan de media in te willen zetten om duidelijk te maken dat zij heeft gekozen voor een thuisprogramma met PGB wat minder kosten met zich meebrengt dan opname in een instelling. Omdat ze graag haar dochter thuis wilde verzorgen heeft zij haar baan opgezegd en met hulpverleners en thuisprogramma opgezet. Het thuisprogramma is er naast het bieden van zorg ook op gericht het kind meer vaardigheden aan te leren. Nu wordt het PGB teruggedraaid en wordt hulp in natura gestimuleerd. De mantelzorger vindt dat zij gedwongen wordt op een andere manier de hulp voor haar kind vorm te geven die mindere maatgericht is en bovendien duurder. Het inzetten van sociale media wordt door mantelzorgers niet gedaan maar zou een snel effect kunnen hebben bij gemeente of zorginstellingen. Vaak is er binnen een instelling iemand verantwoordelijk voor het behandelen van quotes of vragen via sociale media. Dit wordt als mogelijke oplossing gezien maar ook door veel mantelzorgers ervaren als iets wat te veel energie kost. Ook is het gebruik van de pc niet voor alle mantelzorgers gangbaar. Mantelzorg en werk Bij mensen die vanuit hun werksituatie mantelzorger zijn geworden blijken er wisselende ervaringen te zijn bij het bespreekbaar maken van de privé situatie. Cultuur op de werkvloer en relatie met leidinggevende spelen een rol bij het wel/niet bespreekbaar maken. Door ontslagen en bezuinigingen ontstaat angst bij mantelzorgers om de thuissituatie aan te geven omdat ze bang zijn dat dit gevolgen heeft voor beslissingen bij welke werknemer er voor ontslag in aanmerking komt. Positieve ervaringen: Een mantelzorger geeft bij iedere sollicitatie aan dat zij mantelzorger is en vermeldt dit ook op het cv. "Dit is wie ik ben. Ze weten waar ze aan toe zijn. Ik kan er begrip door kweken en ruimte om als het moet bijvoorbeeld zorgverlof aan te vragen". "Collega's weten van mijn situaties en helpen me door diensten over te nemen als ik plotseling weg moet". "Ik heb een functie gekozen die mogelijk was naast mijn mantelzorgtaken". Negatieve ervaringen: Baan kwijt door te zware zorg thuis, Bij hulpvragen aan de werkgever volgde ontslag, Promotie niet gekregen, Na gedwongen thuis zijn/mantelzorg bleek het moeilijk om terug te komen in eigen werk. 3

5 "Wanneer je ooit hebt aangegeven dat je belast bent door het mantelzorgen, wordt dit misbruikt op andere momenten, die niets met overbelasting te maken hebben". Als je eerlijk bent over je mantelzorgsituatie kan dit tegen je gebruikt worden op momenten waar keuzes gemaakt moeten worden wie ontslagen moet worden. Je bent het eerste aan de beurt want ' je hebt het thuis zo zwaar'. "Het is ter bescherming voor jezelf om niet het achterste van je tong te laten zien. Het begrip gaat tot de baas er moeilijkheden mee krijgt". "Ik ben gestopt met werken, dat is de makkelijkste oplossing". "Door de huidige situatie met bezuinigingen en dergelijke loop je risico wanneer je aangeeft dat je dingen nodig hebt om de mantelzorg te regelen. Je kunt beter nu geen eisen stellen". Aanbeveling: Advies bij het wel of niet bespreekbaar maken van je rol als mantelzorger op werk is voor veel mantelzorgers wenselijk om de dialoog voor te bereiden en mogelijke gevolgen beter te kunnen inschatten. (N.B.: VMCA heeft een overzicht gemaakt van tips voor werkende mantelzorgers. Ook is er veel informatie te vinden op: (onderdeel steunpunt mantelzorg, praktische ondersteuning) en op Financiën De meeste mantelzorgers maken extra kosten; reiskosten, medicijnen, telefoon et cetera. 33% van de aanwezigen ontvangt een mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment wordt als een 'doekje voor het bloeden' gezien. Ook doordat het niet voor iedere mantelzorger beschikbaar is. Zorgvragers blijken het over het algemeen prettig te vinden om een mantelzorgcompliment te kunnen geven aan een mantelzorger. Bij een mantelzorger werd het mantelzorgcompliment tegen haar gebruikt. De zorgvrager zelf was zorgmijdend, de mantelzorger kreeg een mantelzorgcompliment en vervolgens te horen: "Je hebt nu geld gekregen, dus je moet het doen". Het is veel mantelzorgers niet duidelijk dat zij ook een mantelzorgcompliment aan kunnen vragen als zijzelf de AWBZ zorg overnemen. (0 uren indicatie). Het mantelzorgcompliment kan voordelen opleveren bij de erfbelasting. Een zorgvrager kan maar een mantelzorgcompliment geven. De vraag is hoe overige kinderen wel of geen profijt hebben. (Bij navraag bij Mezzo blijkt dat de overige kinderen voordeel hebben van de lage belasting over het huis) Aanbeveling: Het mantelzorgcompliment is niet voor alle mantelzorgers beschikbaar terwijl de meeste mantelzorgers hoge kosten maken. De gemeente zou andere middelen in moeten zetten om mantelzorgers financieel te compenseren. Meer verantwoording bij de zorgvrager en zijn/haar omgeving. De aanwezigen vinden het goed dat er meer verantwoording komt te liggen bij de zorgvrager en zijn/haar omgeving. Wel zijn er zorgen over dat mantelzorgers steeds meer onder druk komen te staan en dat er meer van hen verwacht wordt. Mantelzorgers kunnen zelf ondersteuning zoeken maar organisaties en gemeente zouden daarnaast een actieve rol moeten vervullen om mensen herhaaldelijk te wijzen op ondersteuning om ze over de drempel heen te helpen ook voor zichzelf te zorgen. We doen al alles wat we kunnen. Er kan niet NOG meer van ons verwacht worden. Solidariteit in de samenleving mag niet zover gaan dat je mensen aan hun lot overlaat. 4

6 Aanbeveling: Het is goed als de overheid zich meer terugtrekt, mits het betekent dat mensen meer regie krijgen en dat de hulp meer op maat mogelijk is. Het zou niet moeten inhouden dat de overheid zich financieel terugtrekt. Ondersteuning door mantelzorgers verplicht stellen in zorginstelling waar zijn/haar familielid verblijft. 17% is het eens dat mantelzorgers verplicht kunnen worden mee te helpen in een instelling. Vooral als het gericht is op aandacht geven voor degene voor wie hij zorgt. Het zou niet automatisch moeten betekenen dat dit ook zorg voor andere medebewoners betreft of medische of huishoudelijke zorg betekent. Er is angst dat bij verplichting van hulp door mantelzorgers, de professionele zorg wordt ingeperkt. Naast inzet van de mantelzorger zou er ook ruimte moeten zijn voor inzet voor mantelzorgers. Aanbeveling: De zorginstelling dient in gesprek te gaan met de mantelzorger over wat hij/zij kan bieden en over wat hij/zij nodig heeft, niet alleen bij de intake maar ook tussentijds. Voor advies en ondersteuning worden mantelzorgers verwezen naar de VMCA. Doelgroepgericht aanbod De helft van de aanwezigen is voor doelgroepgericht aanbod. Belangrijkste reden: Mannen en vrouwen hebben andere behoeften om zorgen te delen. Een vergelijkbare zorgsituatie, achtergrond of cultuur vergroot herkenbaarheid. Een aantal mantelzorgers geeft aan, dat het vaak na verloop van tijd het gemakkelijker wordt ook buiten de eigen herkenbare groep zich prettig te voelen. Aanbeveling: Doelgroepgericht aanbod waar het (h)erkenning vergroot en drempel verlaagt om tot contacten te komen. Communicatie vanuit en met de gemeente Alle aanwezigen hebben slechte ervaringen wat betreft informatie van de gemeente naar de burgers. Men ervaart geen maatgerichte zorg en keuzevrijheid. Genoemde knelpunten: Onvoldoende aanwezige generalisten; de antwoorden zijn niet eenduidig en stellig. Ik denk dat. Met terugwerkende kracht komt pas duidelijkheid over de eigen bijdrage, waardoor het zoeken naar een alternatief geen optie is. De gemeente erkent deze fout niet. Degene die het aanvechten lukt het om de eigen bijdrage terug te krijgen. Andere mensen weten niet dat ze dit kunnen terugeisen. Een te hoge eigen bijdrage. Eigen aanschaf en onderhoud van voorzieningen blijkt goedkoper dan huur. Verwijzing naar een website voor het berekenen van de eigen bijdrage die je niet kan berekenen omdat je de aanschafprijs niet weet. (wat men niet weet bij navraag) Het is voor veel mantelzorgers niet duidelijk wat de WMO raad is en wat zij wel/niet voor hen kan betekenen. Vanuit de gemeente is wel communicatie over wat er is afgeschaft aan hulp(middelen) maar niet over wat wel mogelijk is. Berichten over wijzigingen zijn algemeen. Hierdoor is er geen persoonlijk inzicht: Wat betekent het voor mij?. Je kunt je als mantelzorger niet goed voorbereiden op toekomstig beleid van de gemeente. Door slechte communicatie kun je voor grote verrassingen komen te staan. Onzekerheid hierdoor geeft veel stress. 5

7 Aanbevelingen: Duidelijkheid in communicatie naar de burgers bij servicepunt Z over te voeren beleid en eenduidigheid naar buiten. Wat doen we wel en wat doen we niet?. Informatie over regelwijzigingen wekelijks in huis aan huis bladen plaatsen in heldere taal, geen ambtenarentaal. Informatie over regelgeving en beleid niet alleen via de gemeente, maar ook door organisaties. Gebruik maken van informeren via nieuwsbrieven. Duidelijker maken waar de WMO raad voor staat en informatie uit de WMO raad meer openbaar en toegankelijker maken voor burgers. 1 Mensen informeren over veranderingen in 2013, ook al is nog niet alles uitgewerkt, mensen betrekken bij het proces. De onzekerheid kost heel veel onnodige energie. Duidelijke communicatie over wie welke zorg of middelen levert, zodat er keuze vrijheid is, ook financieel. 1 Individuele knelpunten van mantelzorgers worden gemeld bij de Belangenbehartiging Mantelzorg Almere, onderdeel van VMCA. De BMA speelt signalen door via het Breed Overleg naar de WMO raad. VMCA voert mantelzorgondersteuning uit in opdracht van de gemeente en door korte lijnen kan de VMCA invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid. Mantelzorgers en de vmca kunnen invloed uitoefenen op landelijk beleid door lid te worden van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. 6

8 Aanbevelingen voor communicatie en beleid mantelzorg - overzicht - 1. Om de zorgsituatie en belastbaarheid van de mantelzorger goed in kaart te brengen, dient naast hun aandeel aan fysieke en praktische zorg, aandacht te zijn voor de mentale belasting. 2. Bij indicatiestelling is het verplicht de situatie en belastbaarheid van de mantelzorger mee te nemen. Regelmatige communicatie met zorgvrager en mantelzorger is noodzakelijk om de zorgvraag in beeld te krijgen, te kijken wat eigen mogelijkheden zijn en waar nodig ondersteuning op maat te kunnen bieden. Dit betekent ook aanwezigheid bij het zorgplanbespreking, tenzij de zorgvrager dat uitdrukkelijk niet wil. Actief betrekken van- en communiceren met de mantelzorger is met name van belang wanneer de zorgvrager onvoldoende inzicht heeft in het ziektebeeld en/of de belastbaarheid van de mantelzorger. 3. Advies bij het wel of niet bespreekbaar maken van je rol als mantelzorger op werk is voor veel mantelzorgers wenselijk om de dialoog voor te bereiden en mogelijke gevolgen beter te kunnen inschatten. 4. Het mantelzorgcompliment is niet voor alle mantelzorgers beschikbaar terwijl de meeste mantelzorgers hoge kosten maken. De gemeente zou andere middelen in moeten zetten om mantelzorgers financieel te compenseren. 5. Het is goed als de overheid zich meer terugtrekt, mits het betekent dat mensen meer regie krijgen en dat de hulp meer op maat mogelijk is. Het zou niet moeten inhouden dat de overheid zich financieel terugtrekt. 6. De zorginstelling dient in gesprek te gaan met de mantelzorger over wat hij/zij kan bieden en over wat hij/zij nodig heeft, niet alleen bij de intake maar ook tussentijds. Voor advies en ondersteuning worden mantelzorgers verwezen naar de VMCA. 7. Doelgroepgericht aanbod waar het (h)erkenning vergroot en drempel verlaagt om tot contacten te komen. 8. Duidelijkheid in communicatie naar de burgers bij servicepunt Z over te voeren beleid en eenduidigheid naar buiten. Wat doen we wel en wat doen we niet. 9. Informatie over regelwijzigingen wekelijks in huis aan huis bladen plaatsen in heldere taal, geen ambtenarentaal. 10. Informatie over regelgeving en beleid niet alleen via de gemeente, maar ook door organisaties. 11. Gebruik maken van informeren via nieuwsbrieven. ( de WMO gebruikers zijn bekend ) 12. Duidelijker maken waar de WMO raad voor staat en informatie uit de WMO raad meer openbaar en toegankelijker maken voor burgers. 13. Mensen informeren over veranderingen in 2013, ook al is nog niet alles uitgewerkt, mensen betrekken bij het proces. 14. Duidelijke communicatie over wie welke zorg of middelen levert, zodat er keuze vrijheid is, ook financieel. 7

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Verslag over de Lagerhuis discussiemiddag voor mantelzorgers 18 juni 2011

Verslag over de Lagerhuis discussiemiddag voor mantelzorgers 18 juni 2011 Verslag over de Lagerhuis discussiemiddag voor mantelzorgers 18 juni 2011 Belangenbehartiging Mantelzorg Almere (BMA), onderdeel van de VMCA, komt op voor de gezamenlijke belangen van groepen mantelzorgers.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende,

Nadere informatie

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Zorgen voor anderen Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Zorgen voor anderen Hoe mantelzorgers in balans blijven Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof

Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Programma

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving MANTELZORG: NOG NOOIT VAN GEHOORD? Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl

Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl powered by Mezzo & Qidos Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl Kijk op www.werkenmantelzorg.nl voor instrumenten en praktische

Nadere informatie

Mantelzorg: nog nooit van gehoord?

Mantelzorg: nog nooit van gehoord? Mantelzorg: nog nooit van gehoord? Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende, misschien. Of de

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

MANTELZORGDEBAT 2013 - De resultaten -

MANTELZORGDEBAT 2013 - De resultaten - MANTELZORGDEBAT 2013 - De resultaten - Wat leeft er? Wat zijn kansen? Welke zorgen zijn er? Mantelzorg Afvalputje van de zorg? Lijdend of leidend? Zorgen of werken? Mantelzorgers in debat met beleidsmakers

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Maak Werk van Mantelzorg!

Maak Werk van Mantelzorg! Maak Werk van Mantelzorg! Bron: Stichtng Werk en Mantelzorg Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Zorg & Welzijn Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg? Vraag

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Acht praktische tips voor mantelzorgers

Acht praktische tips voor mantelzorgers Acht praktische tips voor mantelzorgers De zorg voor een dierbare kan uw leven veranderen; vaak steken emoties de kop op die u nooit eerder heeft ervaren. Sommige mensen vinden dat de zorg voor een dierbare

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd December 2010 Auteur: Jan Hiemstra 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 H. 1. Actuele ontwikkelingen Blz. 4 H. 2. Afstemming mantelzorg en formele zorg Blz. 7 H. 3. Visie

Nadere informatie

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie pggm.nl/enquete Voorwoord Bart Blanken 3 Samenvatting, onderzoeksopzet, conclusie 4 Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 1 Samen leren is leuk Inhoud Inleiding 3 Cursussen voor mantelzorgers De Zorg de Baas 4 Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

29 oktober 2015. Lenette van Tienhoven projectleider

29 oktober 2015. Lenette van Tienhoven projectleider 29 oktober 2015 Lenette van Tienhoven projectleider Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Programma Stichting Werk & Mantelzorg

Nadere informatie

Workshop Formulier Mantelzorg in het zorg(leef)plan Ans Verdonschot; beleidmedewerker BRIZ. Programma workshop. casus.

Workshop Formulier Mantelzorg in het zorg(leef)plan Ans Verdonschot; beleidmedewerker BRIZ. Programma workshop. casus. Workshop Formulier Mantelzorg in het zorg(leef)plan Ans Verdonschot; beleidmedewerker BRIZ Ervoor zorgen dat er geen patiënt achter de patiënt opduikt Programma workshop v Achtergrond Mantelzorg in de

Nadere informatie

Yvonne Kroonenberg te gast! Agenda

Yvonne Kroonenberg te gast! Agenda Agenda GGZ Noord-Holland-Noord 30 juni, 19.00-21.00 uur. Thema: Omgaan met stress/burn-out. Yvonne Kroonenberg te gast! Woensdag 2 september is schrijfster Yvonne Kroonenberg te gast bij de Palatijn in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voor MANTELZORGERS Bureau Mantelzorg Weststellingwerf

NIEUWSBRIEF voor MANTELZORGERS Bureau Mantelzorg Weststellingwerf Hierbij ontvangt u de eerste (digitale) nieuwsbrief voor mantelzorgers van dit jaar. Alle mantelzorgers die bekend zijn bij de het Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg in de gemeente Weststellingwerf

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Introductie bijeenkomst Video Interventie Ouderenzorg Gerard van de Rijt

Introductie bijeenkomst Video Interventie Ouderenzorg Gerard van de Rijt Introductie bijeenkomst Video Interventie Ouderenzorg Gerard van de Rijt 1 VIO bij Mantelzorgers Waarom? Wat is Video Interventie Ouderenzorg Wat is goede zorg Hoe en waarom werkt het Film met casus familie

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof)

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) GL Nr. 2 Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Aanleiding Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op de 4. Gemiddeld besteden zij 14 uur per

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zomer 2013. Inhoud: Week van de toegankelijkheid Korte nieuwtjes Geert Bakker over mantelzorg Vakantie

Nieuwsbrief Zomer 2013. Inhoud: Week van de toegankelijkheid Korte nieuwtjes Geert Bakker over mantelzorg Vakantie Nieuwsbrief Zomer 2013 Inhoud: Week van de toegankelijkheid Korte nieuwtjes Geert Bakker over mantelzorg Vakantie Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG Westervoort Tel: 06 24

Nadere informatie

Ouderen en seksualiteit:

Ouderen en seksualiteit: Ouderen en seksualiteit: een oud taboe of een sexy verhaal? Vaak denken jongeren dat mensen van boven de 60 geen seks meer hebben, of daar toch zeker niet van genieten. Niets is minder waar. Maar ook in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Mijnseniorwinkel.nl Een initiatief van Oog en oorhuis! Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Zoals in de compacte versie van dit rapport al is

Nadere informatie

Inhoud. deel i kader 23. deel ii niet-aangeboren hersenletsel 53. Woord vooraf 1 1. Inleiding 1 3. Over de auteurs 1 9

Inhoud. deel i kader 23. deel ii niet-aangeboren hersenletsel 53. Woord vooraf 1 1. Inleiding 1 3. Over de auteurs 1 9 Inhoud Woord vooraf 1 1 Inleiding 1 3 Over de auteurs 1 9 deel i kader 23 1 Dialoog in de zorg bij hersenletsel 25 1.1 Inleiding 2 5 1.2 Kenmerken van communicatie als trialoog 26 1.3 De persoon met hersenletsel

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

P l a t f o r m M a n t e l z o r g A m s t e r d a m VISIEDOCUMENT & PRIORITEITEN 2015 2017. PMA geeft mantelzorger een stem

P l a t f o r m M a n t e l z o r g A m s t e r d a m VISIEDOCUMENT & PRIORITEITEN 2015 2017. PMA geeft mantelzorger een stem P l a t f o r m M a n t e l z o r g A m s t e r d a m VISIEDOCUMENT & PRIORITEITEN 2015 2017 PMA geeft mantelzorger een stem Mantelzorgen doe je niet alleen Amsterdam, februari 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Mantelzorg en Eenzaamheid

Mantelzorg en Eenzaamheid Mantelzorg en Eenzaamheid 1 Mantelzorg en eenzaamheid Over mantelzorg Het hoe en wat van het onderzoek De resultaten van het onderzoek Perspectief 2 Mantelzorg in Nederland Mantelzorg is zorg die niet

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel affectieschade en zorgkosten van NVvA

Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel affectieschade en zorgkosten van NVvA Per post en per e-mail De Letselschade Raad T.a.v. mevrouw drs. D. Lauria, directeur Postbus 93309 2509 AH DEN HAAG Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS Voor de mantelzorger in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2 Mantelzorg: nog nooit

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Gezond blijven werken, ook met mantelzorg

Gezond blijven werken, ook met mantelzorg Onderzoeken De gegevens in dit leaflet zijn afkomstig uit verschillende onderzoeken: 1. Tussen 2011 en 2013 voerden de Vrije Universiteit in samenwerking met het Expertisecentrum Mantelzorg onderzoek uit

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie