Jaarverslag KHLeuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag KHLeuven 2011 2"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag KHLeuven

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en Algemene Vergadering Raad van bestuur De Algemene Vergadering Inspraak- en medezeggenschapsorganen: Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) De Academische Raad De werkzaamheden van de studentenraad (OSR) tijdens academiejaar De werkzaamheden van de Interne dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk (IDPBW) Structuur van de interne dienst Werkzaamheden van de interne dienst Comite voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) Sociale verkiezingen...26 HOOFDSTUK 2 - ICT in de KHLeuven Inleiding Basis ICT infrastructuur PC park Laptops voor studenten en personeel Draadloos netwerk Computerzalen ICT faciliteiten voor studenten en personeel Portaal voor studenten en personeel e-learning platform Kotnet Schijf- en webruimte voor studenten en personeel Elektronische bibliotheken Mailinglijsten Elektronische studenten- en personeelskaart Specifieke toepassingen in de verschillende departementen Realisaties van het academiejaar Overschakeling naar Office 2010 en nieuwe groupware voor personeel Invoering van MS Sharepoint Verdere evolutie van het Monitoring systeem Verdere evolutie en ingebruikname van het Stage Informatiesysteem (SIS) Projectendatabase voor opvolging projecten rond Onderzoek en Innovatie Persoonlijke uurroosters voor studenten Proefkeuzes Beslissing tot instap in het Corona project Optimalisatie van de didactische desktopomgeving Desktop virtualisatie Uitbreiding draadloze netwerk en invoering eduroam Continue vernieuwing van de computer- en netwerkinfrastructuur ICT ondersteuning...34 HOOFDSTUK 3 - Onderwijs Onderwijsaanbod Ingericht onderwijsaanbod good s en kood s...36 Jaarverslag KHLeuven

4 1.3 Kengetallen onderwijsaanbod Nieuw onderwijsaanbod in KHLeuven Onderwijswijsbeleid Onderwijswijsvisie en onderwijsontwikkelingsplan Het onderwijsinnovatiefonds van KHLeuven Naar een nieuw onderwijsmodel? Opbouw van een nieuwe visie op professioneel hoger onderwijs Resultaten onderwijsontwikkeling OOP II Actielijn 1: Opleidingsprogramma OOP II Actielijn 2: Leeromgeving, innovatieve werkvormen en leermiddelen OOP II Actielijn 3: Flexibilisering OOP II Actielijn 4: Studie- en studentenbegeleiding OOP II Actielijn 5: Diversiteit OOP II Actielijn 6: Internationalisering OOP II Actielijn 7: Onderzoek naar onderwijs OOP II Actielijn 8: Permanente Vorming OOP II Actielijn 9: Beleid en Organisatie Interne kwaliteitszorg De werking van de interdepartementale Werkgroep Kwaliteitszorg Kwaliteitsonderzoek aan de KHLeuven Bevraging van pas-afgestudeerden Intern opvolgsysteem en beleidsplannen Externe kwaliteitszorg : visitatie en accreditatie Tijdspad voor visitatie en accreditatie Centrale ondersteuning bij het opstellen van zelfevaluatierapporten en visitaties Voorbereidingen op de zelfevaluatierapporten en de opvolging van visitaties in de verschillende opleidingen van de KHLeuven Externe Profilering DKZ Taalrapportering KHLeuven Doelstellingen en resultaten Anderstalige opleidingsonderdelen initiële opleidingen Anderstalige opleidingsonderdelen Voortgezette opleidingen Anderstalige opleidingen Opleidingen met internationaal karakter Andere onderdelen van het verslag...75 HOOFDSTUK 4 - Onderzoek Onderzoeksbeleid Algemeen beleid en visie Onderzoeksorganisatie Uitvoering Kwaliteitszorg Financiering Inzet financiële middelen Projecten Personeelsbestand Onderzoeks- en valorisatieresultaten Integratie onderzoek - onderwijs Samenvatting...91 HOOFDSTUK 5 - Personeel PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS Personeelsbestand (VTE) per departement...92 Jaarverslag KHLeuven

5 1.2 Personeelsbestand (VTE) per studiegebied Personeelsbestand (VTE) per financieringsbron Personeelsleden (VTE) binnen en buiten de formatie Opsplitsing per categorie en ambt Opsplitsing van het personeel naar leeftijd en geslacht Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden Aantal doctores aan de KHLeuven Personeelsbeleid Beleidsdoeleinden en realisaties Kengetallen professionalisering Overzicht professionaliseringsaanbod Deelname aan vormingsactiviteiten Samenwerking Participatie Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening Bevorderingspolitiek, loopbaan- en selectiebeleid Benoemingen Mandaten Premies en persoonlijke vergoedingen Personeelsevaluatie Personeelsverloop en onderbreking loopbaan Ziekteverzuim Gastprofessoren Algemeen besluit personeelsbeleid Ratio-analyse Ratio s m.b.t. de personeelskosten Ratio s m.b.t. de personeelsformatie De ratio s brengen tot uiting wat we ook in de loonkosten zien. De loonkosten stijgen wat onder meer resulteert in een maximaal besteedde 80/20 norm. Staat van de personeelskosten HOOFDSTUK 6 - Toelichting bij de jaarrekening INLEIDING BESPREKING VAN DE BALANS ACTIVA PASSIVA BESPREKING VAN DE RESULTATENREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSOVERSCHOT FINANCIEEL RESULTAAT UITZONDERLIJK RESULTAAT Winst van het boekjaar RATIO s CASHFLOW FINANCIELE RATIO s CONCLUSIE HOOFDSTUK 7 - Studentenservice Voorwoord Voeding De toegang tot Alma De cafetaria s in ECHO/DLO - campus Hertogstraat en in G&T Analyse resultaat Jaarverslag KHLeuven

6 2.4 Voor de studenten in Diest De inrichting van de cafetaria s Drankautomaat Huisvesting Omkadering Omkadering Gesubsidieerde residenties Consultaties Huisvestingsdienst Onthaal Erasmusstudenten KHLeuven In februari 2011 heeft de Huisvestingsdienst 34 Erasmusstudenten van de KHLeuven die er niet in slaagden via Kotwijs zelf betaalbare huisvesting te vinden (wegens krappe kamermarkt) geholpen om iets te geschikts te vinden in de privé of op residenties van de KU Leuven. In september 2011 waren dat 32 studenten Sport en cultuur Sport Cultuur Mobiliteit De gratis studentenbuspas Velofiets KHLeuven op kleine voet Sociale dienst Inleiding Consultaties bij de Sociale dienst Individuele studiefinanciering Tussenkomsten Deelname informatiedagen Bemiddelingen bij afdeling Studietoelagen Individuele studiefinanciering: evolutie Algemene Bekommernis Juridische adviesdienst voor studenten Uitwerken van nieuwe criteria Studiefinanciering Terugbetaling studiegelden Erasmusbeurzen Jobdienst De internationale student De prioriteitstudent De hogeschoolstudent aan het werk binnen de KU Leuven Psychotherapie Inleiding Werkwijze Registratiegegevens Begrenzing van het aantal sessies per student Steun aan studentenorganisaties Inleiding Studentencoach Participatie binnen vzw Studentenservice en KHLeuven Participatie aan de studentenkoepel LOKO Communicatie Algemeen Rekruteringscommunicatie Communicatie naar studenten Communicatie naar personeel Organisatie Jaarverslag KHLeuven

7 11.1 Inleiding Organisatiestructuur Personeel Financiële middelen Samenwerking Jaarrekening Balans Bespreking van de balans in vergelijking met de begroting Resultatenrekening Diensten en diverse goederen: of 6.98 % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Andere werkingskosten Financieel resultaat Bespreking van de resultatenrekening in vergelijking met de begroting Kasstroom Ratio s Investeringen Verdeling over de 13 werkvelden Conclusie Bijlagen Jaarverslag KHLeuven

8 HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR 1. Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven De Katholieke Hogeschool Leuven werd opgericht op 2 maart 1995 als gevolg van het decreet van 13 juli 1994 dat het Hoger Onderwijs buiten de Universiteit in Vlaanderen herschikte. Zes scholen die Hoger Onderwijs van het korte type aanboden, traden toe tot de Katholieke Hogeschool Leuven. De Katholieke Hogeschool Leuven biedt professionele bacheloropleidingen aan in de studiegebieden gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Voor het overzicht van hat onderwijsaanbod wordt verwezen naar en naar hoofdstuk 2 Onderwijs. Het onderwijs wordt vanaf september 2007 georganiseerd in vier departementen. Het departement Lerarenopleiding (DLO) heeft twee vestigingen, één in Diest en één in Heverlee. Contactgegevens van Algemene diensten en departementen: Centrale diensten Abdij van Park Leuven (Heverlee) tel.: fax : Algemeen directeur: Toon Martens Departement Lerarenopleiding - DLO Vestiging Diest: Weerstandsplein Diest tel.: fax: Vestiging Heverlee: Hertogstraat Heverlee tel.: fax: departementshoofd: Wim Bergen adjunct-departementshoofd: Jan Vanderghote Jaarverslag KHLeuven

9 ECONOMISCH HOGER ONDERWIJS -ECHO Hertogstraat Heverlee tel.: fax: departementshoofd: Luc Vanhille adjunct-departementshoofd: Annemie Vervrangen Gezondheidszorg en Technologie G&T Herestraat Leuven tel.: fax: Departementshoofd: Mady Van Cauteren adjunct-departementshoofd: Toon Quaghebeur Sociale School Heverlee Groeneweg Heverlee tel.: fax: departementshoofd: Imran Uddin adjunct-departementshoofd: Eugeen Van Kerckhoven (tot augustus 2010) Leen Hellinckx (vanaf augustus 2010) 2. Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en Algemene Vergadering 2.1. Raad van bestuur Samenstelling en bevoegdheden: Tijdens het academiejaar was de Raad van bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Jos Clijsters Ondervoorzitter: Roger Haest Afgevaardigd Bestuurder: algemeen directeur Toon Martens Penningmeester: Marianne Vael Leden: Luc Deneffe, Guido Dedene, Patrick Develtere, Bob Elsen, Jos Geuvens, Kris Houthuys, Pieter Klingels, Bernard Himpens, Lon Holtzer, Jean-Jacques Lepère, Ludo Melis, Marie-Thérèse Smal, Norbert Vanbroekhoven. Jaarverslag KHLeuven

10 In mei 2005 werd in uitvoering van het participatiedecreet gekozen voor het model van medebeheer van studenten. In oktober 2010 werden bijgevolg ook twee vertegenwoordigers van de studenten als bestuurder aangesteld, nl. Nelke Vermaelen en Dries Claerhout die evenwel in januari 2011 ontslag namen omdat ze geen student meer waren aan de KHLeuven. De departementshoofden en de regeringscommissaris nemen deel aan de vergaderingen de Raad van bestuur als genodigden zonder stemrecht. De algemeen secretaris zorgt voor de documentatie en verslaggeving. De bevoegdheden van de Raad van bestuur zijn beschreven in het huishoudelijk reglement. Activiteitenverslag 2011 Hierna zijn de belangrijkste thema s opgenomen waarover de Raad van bestuur beslissingen nam of besprekingen voerde: 24 februari 2011 Benoemingsprotocol Aanstelling coördinator personeelsadministratie Beheersovereenkomst aanmoedigingsfonds Aanpassing reglement vernieuwing leidinggevende mandaten en planning voor leden van directieteam Volmachtenregeling Reglement Academische Raad en Departementale Raden 23 maart 2011 Vacantstelling studentencoach Aanstelling opleidingshoofden ECHO Authentieke volwachtenregeling Interne controle projectendatabank Strategische sessie i.v.m. onderwijsaanbod Samenwerking met KHLim Nieuwe opleidingen en afstudeerrichtingen Merkenbeleid associatie K.U.Leuven 27 april 2011 Aanstellingen opleidingshoofden DLO Vacantstelling Business Analist Enterprise Content Management Benoemingen 2011 Jaarrekening 2010 Verslag van auditcomité Strategische samenwerkingsovereenkomst KHLim-KHLeuven Aanpassing verkiezingsreglement voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in het HOC en de DOC s 16 mei 2011 Aanstelling KPMG als revisor Onderwijsaanbod van de KHLeuven en samenwerking met CVO van SSH 19 mei 2011 Onderwijsaanbod in de KHLeuven Onderwijs- en examenreglement Aangepaste enveloppeverdeling 2011 Raming enveloppe juni 2011 Aanstellingen, contracten en mandaten van leidinggevenden Gemeenschappelijke dienst veiligheid gezondheid en milieu Jaarverslag KHLeuven

11 Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden Resultaten van bevraging bij afgestudeerden van academiejaar Eindrapport lange termijnvisie professioneel hoger onderwijs Prioriteiten associatie K.U.Leuven Verzekeringen associatie K.U.Leuven 22 september 2011 Stand van zaken inschrijvingen voor Contacten met KHLim Rapportering over gesprekken i.v.m. HBO-5 met CVO-SSH, HIRL, Groep T, St.-Franciscus Corona-project Uitdagingen voor m.i.v. aanpak nieuwe organisatiestructuur 27 oktober 2011 Cumulverklaringen Overname van de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (HIRL) Stand van zaken besprekingen St.-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde Stand van zaken Besprekingen Groep T Presentatie van het departement ECHO Protocol van niet-akkoord i.v.m. Begroting 2012 Inventaris van de reglementen in de hogeschool. 23 november 2011 Overname van de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (HIRL) Stand van zaken besprekingen St.-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde Stand van zaken Besprekingen Groep T Inventaris van de reglementen m.b.t. personeel in de hogeschool. Organisatiestructuur van de KHLeuven 21 december 2011 Samenwerkingsovereenkomst associatie verzekeringen Vacantstelling/vernieuwing van mandaten van Directieteam Intentieverklaring overname SRW Studiegelden Jaarverslag KHLeuven

12 2.2. De Algemene Vergadering Samenstelling (oktober 2011) Leden van de eerste geleding Algemene vergadering KHLeuven Vaste vertegenwoordigers in de Algemene vergadering van de vzw Associatie K.U.Leuven Bruynseraede Yvan, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Devisch Noël, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven D Hulst Norbert, vertegenwoordiger van K.U.Leuven Dillemans Roger, ere-rector en vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Genoe Lodewijk, voorzitter en vertegenwoordiger van KH Kempen Goedseels Vic, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Janssens Jef, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Lenaers Rob, vertegenwoordiger van Lessius Antwerpen Rammant J.P, voorzitter en vertegenwoordiger van St. Lukas, Brussel Roos Jef, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Smets Jan, voorzitter en vertegenwoordiger van HUB - EHSAL Smets Jan, voorzitter en vertegenwoordiger van KAHO-St.-Lieven Van Broekhoven Norbert, voorzitter en vertegenwoordiger van KH Limburg Vandemeulebroecke Lieve, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Vanlerberghe, voorzitter en vertegenwoordiger van KATHO Vervenne Marc, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Vinck Karel, vertegenwoordiger van de K.U.Leuven Gecoöpteerde leden in de Algemene vergadering van de vzw Associatie K.U.Leuven: Boonen Carine Michiels Philippe De Wilde Julien Van Hecke Mieke Jonckheere Robert Lannoo Matthias Oosterlinck André Reynaers Martine Rombouts Theo Verhaeghe Paul Mgr.Bonny Johan Jaarverslag KHLeuven

13 Leden van de tweede geleding Algemene vergadering KHLeuven: Clijsters Jos Martens Toon Tavernier Karel Vael Marianne Brandhof Michel Baert Karel Deneffe Luc Gillis Marie Haest Roger Holtzer Lon Houthuys Kris Keirse Manu Melis Ludo Lepère Jean-Jacques Himpens Bernard Pletinck Beatrijs Patrick Develtere Smal Marie-Thérèse Verbaeten Pierre Hendrickx Laurence Gerochristos Céline De departementshoofden van KHLeuven nemen deel aan de algemene vergadering als genodigden zonder stemrecht. De regeringscommissaris ontvangt eveneens een uitnodiging en voor de goedkeuring van de jaarrekening wordt ook de commissaris-revisor uitgenodigd. De algemeen secretaris zorgt voor de documentatie en verslaggeving. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn beschreven in het huishoudelijk reglement. Activiteitenverslag: De algemene vergadering vergaderde op 27 oktober 2010 Samenstelling van de Raad van bestuur en Algemene Vergadering: Verlenging van het mandaat van een bestuurder en vervanging/benoeming van een bestuurder. Twee studenten werden voor de duur van één jaar aangesteld als lid van de Raad van bestuur. De investeringsbegroting door Associatie K.U.Leuven werd goedgekeurd, alsook de begroting 2011 en meerjarenbegroting De Algemene Vergadering vergaderde vervolgens op 19 mei 2011 en handelde over: Goedkeuring van de jaarrekening 2010 (Resultaatsverdeling, jaarverslag, verslag van de commissaris-revisor), verlening van decharge aan de beheerders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaten. Jaarverslag KHLeuven

14 De Algemene vergadering gaf ook haar goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van bestuur en aan de benoeming van de voorgestelde personen als lid van de tweede geleding van de Algemene Vergadering van KHLeuven. 3. Inspraak- en medezeggenschapsorganen: Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) Samenstelling van het HOC Voorzitter: Mieke Peeters Personeelsvertegenwoordigers tot en met juni 2011: Vic Bastiaens, Marien Laeremans, Marianne Lesaffer, Jan Weckx, Kathleen Zonderman. Personeelsvertegenwoordigers vanaf september 2011: Marien Laeremans, Nico Nijsten, Flor Ory, Peter Raymaekers, Odette Vanhorenbeek, Kathleen Zonderman. Vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur: Wim Bergen, Toon Martens, Mady Van Cauteren, Imran Uddin, Luc Vanhille. Plaatsvervangers: Toon Quaghebeur, Eugeen Van Kerckhoven (Leen Hellinckx), Annemie Vervrangen, Jan Vanderghote. Activiteitenverslag Het HOC vergaderde 6 maal in Hierna een overzicht van de belangrijkste agendapunten: 2 maart 2011 Functioneringsbegeleiding + planning communicatie en implementatie Samenstelling Commissie van beroep inzake evaluatie en aanpassing procedure Verslag vormingsfonds Werkdruk lectoren Reglement inzake tucht 4 mei 2011 Ombudsfunctie personeel Verkiezingsreglement HOC/DOC: voorstel addendum Samenhang Functioneringsbegeleiding en Evaluatie en voorstel HOC-protocol 16 tris - en GSM-beleid Samenwerking met KHlim Info Organisatie personeelsadministratie Loonopvolging + VTE s juni 2011 Ombudsfunctie personeel Verkiezingen HOC/DOC/AR/DR uitslagen + opvolging Benoemingen 2011 Jaarverslag personeel 2010 Jaarverslag KHLeuven

15 Prioriteiten HOC academiejaar Varia: - vergaderkalender HOC september 2011 Prioriteiten HOC werkjaar Evaluatie verkiezingen HOC-DOC + revisie verkiezingsreglement 21 oktober 2011 Begroting 2012 en meerjarenbegroting november 2011 Benoemingen Opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (prioriteiten + planning) Huishoudelijk Reglement en Verkiezingsreglement HOC & DOC Personeelsreglement Tuchtreglement Werkgroep functioneringsbegeleiding Sociale verkiezingen 2012 Mobiliteitsenquête Barema s bedienden vanaf 01/01/2012 Overgang van statutair (OP/ATP) naar contractueel bediende en demo portaalsite: Personeel Volgende protocols werden afgesloten in 2011: Protocol nr. 66 de vormings- en opleidingsinitiatieven aan de Katholieke Hogeschool Leuven 2010 Protocol nr. 67 en 67 bis m.b.t. Reglement inzake de preventieve schorsing, de tucht en het ontslag om dringende redenen in de gesubsidieerde vrije hogescholen Protocol nr. 68 (niet akkoord) i.v.m. personeelsformatie 2012 Protocol nr. 70 i.v.m. de voorwaarden waaronder de KHLeuven een vacante betrekking in OP/ATP kan invullen via overname van een benoemd lid van OP/ATP van een andere hogeschool. 4. De Academische Raad Samenstelling De academische raad is in academiejaar als volgt samengesteld: Voorzitter: Toon Martens De vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur: Wim Bergen, Mady Van Cauteren, Imran Uddin en Luc Vanhille. De vertegenwoordigers van het personeel: Hilde Bogaerts, Nancy Dierckx, Tom Robijns, An Roelandt. De vertegenwoordigers van de studenten: Bernd Rams en Jorik Cleenders. Irène Hermans, secretaris van de Academische raad. Genodigden: studentencoach Bert De Jonghe Documentatie en verslaggeving: Fons Jordens, algemeen secretaris. Jaarverslag KHLeuven

16 Verslag van de werking academiejaar : De Academische Raad vergaderde tijdens academiejaar op volgende datums met volgende thema s: 21 oktober 2010 Goedkeuring Huishoudelijk reglement van de Academische Raad Bespreking SPA-resultaten Aantal studenten KHLeuven en telling VLHORA 4/10 Standpunten van de Vlaamse regering naar aanleiding van het Maatschappelijk debat over het Hoger Onderwijs Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Rapportering uit de Associatie 24 november 2010 Onderwijsaanbod: o Nieuw in KHLeuven o In voorbereiding in KHLeuven Ontwikkelingssamenwerking Innovatiefonds Intern Reglement praktijkgebaseerd onderzoek Intern allocatiemodel Rapportering onderwijs- en examenreglement Rapportering uit de Associatie (verslagen van 15 oktober 2010) Arbeidsreglementen incl ICT-richtlijn 16 februari 2011 Studentenparticipatie: vijfjaarlijkse evaluatie door college van regeringscommissarissen Integratie van Studentenservice vzw in de KHLeuven: toelichting Verkiezingsreglement Academische Raad en Departementale Raden Onderwijs- en examenreglement: bindende voorwaarde Visie van de KHLeuven m.b.t. HBO-5 Werkdruk bij de lectoren 23 maart 2011 Dienst kwaliteitszorg: Mondelinge rapportering visitatie bedrijfsmanagement en kwaliteitskenmerken Informatie over nieuw Accreditatiestelsel Nieuw stelsel kwalitatieve benoemingscriteria Ombudsdiensten Onderwijsdecreet 21 Verslag RvB Associatie 18/2 18 mei 2011 Onderwijs- en examenreglement Onderwijsaanbod KHLeuven Verkiezingen studentenvertegenwoordigers Jaarverslag 2010 Opvolging van de beleidsplannen van de KHLeuven Strategisch samenwerkingsverband met KHLim Jaarverslag KHLeuven

17 Werking Academische Raad 5. De werkzaamheden van de studentenraad (OSR) tijdens academiejaar Situering Binnen de KHLeuven zijn de studenten georganiseerd in twee overkoepelende structuren: de Overkoepelende StudentenRaad (OSR) en de Overkoepelende KringRaad (OKeR). OKeR overkoepelt alle studentenkringen van de KHLeuven. OSR overkoepelt de Departementale Studentenraden (DSR) van de KHLeuven. De werking van OSR situeert zich op het niveau van de hogeschool. De studentenvertegenwoordigers geven advies over sociale zaken en onderwijsaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen. Binnen de Overkoepelende StudentenRaad van de KHLeuven komen democratisch verkozen studenten uit alle departementen samen om de meer dan 6000 studenten van de KHLeuven te vertegenwoordigen binnen een aantal interne en externe raden en werkgroepen. De studentenvertegenwoordigers kunnen rekenen op de ondersteuning van een voltijdse studentencoach. Gedurende het academiejaar werd deze functie uitgeoefend door Bert De Jonghe. De financiële, materiële en personele ondersteuning van studentenparticipatie wordt in KHLeuven consequent uitgevoerd. Hiertoe stelt zij samen met vzw Studentenservice (STUVO) een autonoom budget ter beschikking van OSR, biedt zij materiële ondersteuning én is er een studentencoach aangeworven. In het gebouw van LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie), gelegen in het centrum van Leuven, beschikt OSR over een eigen kantoor. Samenstelling en functies In het academiejaar heeft er één verkiezingsperiode op het einde van het academiejaar plaatsgevonden. De bureauverkiezingen vonden plaats op het einde van het voorgaande academiejaar. Jaarverslag KHLeuven

18 Verkozen Departement Functie studentenvertegenwoordigers Anne-Sophie Van Daele G&T Lid AV Bernd Rams G&T Lid AV Dries Claerhout DLO-Heverlee Lid AV Gijs Budé G&T Lid AV Jorik Cleenders SSH Lid AV Katrijn Heselmans ECHO Lid AV Kenneth Poot DLO-Heverlee Lid AV Korneel Bemelmans G&T Lid AV Laurence Hendrickx ECHO Lid AV Nele Apers ECHO Ondervoorzitter OSR Nelke Vermaelen SSH Voorzitter OSR Olivier Persyn ECHO Lid AV Philippe Beeckmans G&T Lid AV Reinout Moens ECHO Lid AV Yasmine Dumoulin SSH Lid AV Overige vertegenwoordigers Departement Functie Davy Buntinx afgestudeerd Vrijwillig lid AV Arne Raats afgestudeerd Vrijwillig lid AV Jojanneke Larivière DLO-Heverlee Vrijwillig lid AV De werking De Overkoepelende StudentenRaad is de officiële spreekbuis van alle studenten op het niveau van de hogeschool. De leden van de Overkoepelende StudentenRaad vertegenwoordigen de standpunten van de KHLeuven-studenten in diverse raden binnen en buiten de KHLeuven. Er worden zowel onderwijskundige als sociale zaken behandeld. De Overkoepelende StudentenRaad is samengesteld uit democratisch verkozen studentenvertegenwoordigers. De verkiezingen waren ook in het academiejaar zonder twijfel een succes. In mei 2011 kende het stemmingspercentage een daling van 25% naar 19%. Op regelmatige tijdstippen komt de Algemene Vergadering van OSR samen. Er wordt overleg gepleegd over de standpunten die de studentenvertegenwoordigers innemen in de raden en werkgroepen waarin ze participeren. In het academiejaar heeft de Overkoepelende StudentenRaad 10 Algemene Vergaderingen gehouden. Bijkomend vond één Bijzondere Vergadering plaats gedurende het vormingsweekend. Om de doorstroming Jaarverslag KHLeuven

19 van belangrijke informatie van en naar de Departementale StudentenRaden te bevorderen werd vanaf het academiejaar gestart met voorzittersvergaderingen. Binnen deze vergaderingen zetelen de voorzitters van de verschillende Departementale StudentenRaden, de voorzitter van de Overkoepelende StudentenRaad en de studentencoach. Zowel departementale zaken, activiteiten, bedenkingen als overkoepelende materies komen hier aan bod. Deze voorzittersvergadering heeft zonder twijfel de onderlinge contacten en samenwerking bevorderd en als gevolg hiervan heel wat positieve resultaten opgeleverd. De voorzittersvergadering werd hierop structureel ingebed binnen de studentenvertegenwoordiging van de studentenraden van KHLeuven. Interne vertegenwoordiging Op onderwijskundig vlak zetelen de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de Academische Raad en de Interdepartementale Opleidingscommissie van de KHLeuven. Daarnaast worden mandaten opgenomen in verschillende werkgroepen zoals de Interdepartementale Werkgroep Gelijke Kansen en Diversiteit, de Werkgroep Onderwijs- en Examenreglement en het Cateringcomité. Voor sociale materies zetelen de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Studentenservice KHLeuven. De paritaire samenstelling van deze raden maakt dat de studentenvertegenwoordigers een stempel kunnen drukken op het sociale beleid dat gevoerd wordt binnen de KHLeuven. Externe vertegenwoordiging Ook op hogere niveaus zendt de Overkoepelende StudentenRaad haar vertegenwoordigers uit om de mening van de KHLeuven-student kracht bij te zetten. Zo zetelen zij onder meer in de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO), de Studentenraad van de Associatie Leuven (StAL) en in de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Stroomlijnen van de communicatie en onderlinge samenwerking Zoals de voorgaande academiejaren werd ook in heel wat tijd en energie besteed aan het stroomlijnen van de communicatie en de onderlinge samenwerking. Dit zijn immers de basisvoorwaarden om te komen tot een goed functionerende studentenvertegenwoordiging voor de hogeschool en voor de studenten zelf. De uitgebreide vertegenwoordiging binnen verschillende instellingen en op onderscheiden niveaus brengt met zich mee dat een efficiënte doorstroming van informatie van enorm belang is. Als gevolg wordt reeds geruime tijd gestreefd naar een optimalisatie van de communicatie binnen en tussen de verschillende studentenraden, maar ook naar de achterban, de studentenkringen en externen toe. Verschillende initiatieven ter bevordering van de communicatie en onderlinge samenwerking werden opgestart en verdergezet. Jaarverslag KHLeuven

20 Interne communicatie Zo werkten de studentenvertegenwoordigers een aantal activiteiten uit ter bevordering van de samenwerking tussen de verschillende geledingen van de studentenvertegenwoordiging binnen KHLeuven. Zo werden onder meer teambuildingsactiviteiten op touw gezet waarbij de nadruk werd gelegd op informele kennismaking en het uitwisselen van meningen en ervaringen. Op deze activiteiten werden ook steeds de leden van OKeR uitgenodigd. De onderlinge samenwerking tussen OSR en OKeR werd opnieuw verstevigd. Net als het voorgaande academiejaar maakt een lid van OKeR deel uit van de Algemene Vergadering van de Overkoepelende StudentenRaad. Hij/zij creëert een duidelijke band tussen de studentenraden en de studentenkringen van de KHLeuven. Daarnaast vonden er 2 vergaderingen plaats waarin de leden van OSR samen zaten met de leden van OKeR. Hoewel elk vaak met eigen zaken bezig is, zijn er heel wat elementen die een KHLeuvenbrede aanpak en visie vereisen. Hiertoe behoren onder meer de organisatie van de Plug-In en de 24-urenloop. Daarnaast werden verschillen blootgelegd tussen de onderscheiden kringen en studentenraden die naar de toekomst toe voor problemen en/of uitdagingen konden zorgen. Ook op het jaarlijkse OSR-weekend werd sterk de nadruk gelegd op het leggen van nieuwe contacten. Tevens werd een vormingssessie rond communicatie met de achterban gegeven. Zowel interne als externe communicatie blijken vaak een struikelblok in de onderscheiden studentenraden en studentenkringen. In de vormingssessie werden de deelnemers geconfronteerd met mogelijke problemen, maar werden tevens oplossingen en communicatiestrategieën aangereikt. Op basis van deze informatie werd door OSR een communicatieplan opgesteld ter bevordering van de interne communicatie en informatiedoorstroom. Zo zijn er duidelijke afspraken gemaakt omtrent het onderhouden van een digitale vergaderkalender en werd het digitaal archief verder uitgebouwd. Elk van deze initiatieven heeft reeds haar vruchten afgeworpen. De Overkoepelende StudentenRaad plant dan ook om verder te gaan op deze weg. Voor de nieuw verkozen studentenvertegenwoordigers van OSR is het niet altijd even gemakkelijk zich een weg te banen door de hoeveelheid aan informatie die ze te verwerken krijgen. Om hieraan te verhelpen organiseren de studentenvertegenwoordigers in samenwerking met de studentencoach na de verkiezingen een informatiemoment over studentenparticipatie. Verschillende sprekers geven meer uitleg over de verschillende raden en werkgroepen binnen de hogeschool en vzw Studentenservice teneinde de studentenvertegenwoordigers voor te bereiden op hun opdracht. Naast de formele informatiesessie wordt ruim de tijd genomen voor een informele kennismaking met de personeelsleden van vzw Studentenservice. Het infomoment kent sinds haar eerste editie een groot succes en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd. Jaarverslag KHLeuven

Jaarverslag 2010 KHLeuven

Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag KHLeuven 2010 1/126 Jaarverslag KHLeuven 2010 2/126 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 6 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. KHLeuven

Jaarverslag 2012. KHLeuven Jaarverslag 2012 KHLeuven Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 Jaarverslag KHLeuven 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3 KHLEUVEN KORT 2 KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks de besparingscontext was 2011 een goed jaar voor de KHLeuven. We konden voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Nota. Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 1 Situering. 25/05/2015 // Diepenbeek. AAN // alle personeelsleden. VAN // Johan Hendrickx

Nota. Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 1 Situering. 25/05/2015 // Diepenbeek. AAN // alle personeelsleden. VAN // Johan Hendrickx Nota Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 25/05/2015 // Diepenbeek AAN // alle personeelsleden VAN // Johan Hendrickx 1 Situering In het kader van de fusie werd er een nieuwe UCLL Microsoft omgeving

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks krappere budgetten voor meer studenten konden we voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke vooruitgang boeken. Deze resultaten kwamen

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Beste ouders Beste opvoedingsverantwoordelijke Als ouder bent u nauw betrokken bij de studiekeuze van uw zoon of dochter. Ook de school en het

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid. Lenteconferentie NDN 13 mei 2011 Hilde Imberechts Xios Hogeschool Limburg

Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid. Lenteconferentie NDN 13 mei 2011 Hilde Imberechts Xios Hogeschool Limburg Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid in de lerarenopleiding l Lenteconferentie NDN 13 mei 2011 Hilde Imberechts Xios Hogeschool Limburg Kader en doelstellingen Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen LOKO Deelbureau Sociaal 8 oktober 2012 BELEIDSPLAN Algemeen Het jaarthema van LOKO dit jaar stad en student & oriëntering en integratie. Binnen het sociale beleid van LOKO kunnen deze thema s gemakkelijk

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Bijlage 5 OER

Bijlage 5 OER Bijlage 5 OER 2013-2014 Studentenparticipatiereglement Bijlage 5 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 1 Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 1.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 1

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst afdeling Scientica Cursusdienst van de vzw Scientica Leuven 1. Algemene Bepalingen (1.1 kadering) Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica CuDi, is een

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met:

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met: Brengt muziek tot bij kinderen in het ziekenhuis of kinderen met een handicap Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 0476/21 61 43 unenotepourchacunasbl@gmail.com http://www.unenotepourchacun.be PDF versie

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 10 ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Huishoudelijk reglement Hoofdstuk I: structuur van de vereniging Art. 1 De vzw bestaat uit het interdiocesane niveau en vijf diocesane niveaus die als

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 186.563 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 NOVEMBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 Wilrijk, 22 februari 2008 Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 De jaarlijkse LAV vergadering van de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen werd georganiseerd

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO De Ark te Antwerpen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO De Ark te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie