De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)"

Transcriptie

1 De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

2 Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal Adres Koning Albert II laan 19 bus 6, 1210 Brussel Url opmaak De Barbaren coverfoto Danny Vanloocke, verzamelt onder andere oude sleutels en sloten en dit sinds Deze brochure werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met het FSC-label.

3 De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Deze brochure behandelt de registratierechten verschuldigd bij de aankoop van onroerende goederen die in het Vlaamse Gewest liggen en gelijkaardige transacties. Zij is met de grootste zorg samengesteld, maar niet alle bijzonderheden en uitzonderingsgevallen worden vermeld. Inhoud Wegwijs in de Vlaamse registratierechten...p Voor welke transacties betaalt u registratierechten?... p Hoeveel moet u betalen? 2.1. Basistarief: 10 % op de verkoopsom...p Klein beschrijf : 5 %...p Welke verminderingen kunt u krijgen? 3.1. Het abattement: vermindering van registratierechten bij aankoop van uw enige woning...p Het bijabattement: bijkomende vermindering voor het aangaan van een hypothecaire lening...p Vermindering van de heffingsgrondslag voor de activering van panden...p Meeneembaarheid van de registratierechten bij latere aankopen...p Welke verminderingen kunt u combineren?...p Hoe gebeurt de betaling in de praktijk?...p Wat als de verkoop wijzigt of niet doorgaat?...p Waar kunt u terecht voor meer informatie?...p Bijlage: wat zegt de wet?...p. 23 (3) De regelgevende teksten kan u terugvinden op Deze brochure is met grote zorg samengesteld en geverifieerd. Het Vlaamse Ministerie van Financiën en Begroting kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in deze brochure..

4

5 Wegwijs in de Vlaamse registratierechten Als u een huis of stuk grond koopt, dan moet u daar registratierechten op betalen. Ligt die eigendom in het Vlaamse Gewest, dan gelden daarvoor de Vlaamse tarieven, en die verschillen van de Waalse en de Brusselse. In deze brochure leggen we u uit hoeveel de registratierechten precies bedragen, welke verminderingen u kunt krijgen en hoe alles praktisch in zijn werk gaat. Twee verlaagde tarieven Het algemene tarief bedraagt nog 10 % (vroeger 12,5 %) en het tarief voor een klein beschrijf is gedaald van 6 % naar 5 %. Tot euro korting en meer Maar daarbovenop kunt u ook nog eens van een aantal verminderingen profiteren. Zo moet wie een woning koopt en geen andere woning of bouwgrond heeft, sinds 1 januari 2007 geen registratierechten meer betalen op de eerste euro van de aankoopsom. Dat bespaart u al gauw euro. En gaat u voor de financiering van die aankoop een hypothecaire lening (woonkrediet) aan, dan kunt u van een extra vermindering van euro genieten. Samen zijn deze maatregelen dus goed voor euro korting! En er is meer. Als u al een huis hebt gekocht en een paar jaar later verhuist, dan zijn de registratierechten vaak ook meeneembaar. U hoeft dus niet noodzakelijk nog eens de volle pot te betalen. Koopt en renoveert u een pand dat ten hoogste vier jaar is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, dan wordt vanaf 1 september 2009 de heffingsgrondslag - het bedrag waarop de heffing wordt berekend - met euro verminderd. (5)

6 1. Voor welke transacties betaalt u registratierechten? U moet Vlaamse registratierechten betalen voor elke overdracht van een onroerend goed ('verkoopsrecht') dat in het Vlaamse Gewest ligt. Deze overdracht is meestal de aankoop van een huis of een stuk grond. Het kan evenwel ook gaan om een een andere vorm van overdracht zoals een ruilovereenkomst of de overdracht, of vestiging van een ander zakelijk recht, zoals een recht van vruchtgebruik of erfdienstbaarheid. Let op: ook al zijn een recht van erfpacht en een recht van opstal zakelijke rechten, toch is bij de overdracht van deze niet het 'verkooprecht' maar wel het federale registratierecht op huurovereenkomsten (0,2%) verschuldigd. Ook voor een compromis. Doorgaans betaalt u de registratierechten als de verkoop rond is: bij de opmaak van de notariële akte. Maar de registratierechten zijn eigenlijk al verschuldigd van zodra u een mondelinge overeenkomst hebt gesloten of een compromis hebt getekend (een bindende overeenkomst tussen koper en verkoper vóór het opstellen van de notariële akte). Niet voor schenkingen. Doet of ontvangt u een schenking? Dan moet u daarop specifieke registratierechten betalen, de zogenaamde schenkingsrechten. De reglementering daarover bespreken we niet in deze brochure. Uw notaris kan u er meer informatie over geven. U kan ook onze brochure schenkingsrechten aanvragen via Vraag uw notaris om raad. Twijfelt u of de overeenkomst die u hebt gesloten onderworpen is aan registratierechten? Neem dan contact op met een notaris. Die kan u meteen uitsluitsel geven. (6)

7 2. Hoeveel moet u betalen? Normaal betaalt u 10 % registratierechten op de verkoopsom van het onroerend goed. Er zijn echter belangrijke verminderingen. Op de volgende pagina s zetten we ze allemaal voor u op een rijtje. De volgende tarieven en verminderingen komen aan bod: 1 Basistarief bij verkoop: 10% 1 Het klein beschrijf (een verlaagd tarief voor bescheiden woningen): 5% 1 Het abattement: een vermindering voor de aankoop van uw enige woning 1 Het bijabattement: een bijkomende vermindering voor het aangaan van een hypothecaire lening 1 De vermindering van de heffingsgrondslag ten behoeve van de activering van panden 1 De meeneembaarheid Wat als u een nieuwbouw koopt? Btw op bijhorende grond? Als u van een btw-plichtige een nieuw gebouw koopt, moet u sedert 1 januari 2011 ook btw betalen op het bijhorende terrein dat samen met dit gebouw wordt overgedragen. om te vermijden dat naast de btw op die terreinen ook evenredige registratierechten verschuldigd zouden zijn, werd de bestaande regelgeving aangepast. Wanneer btw verschuldigd is, zal het 'verkoopsrecht' niet meer verschuldigd zijn. Bij de overdracht van de terreinen die niet als 'bijhorende' terreinen worden beschouwd, zal evenwel nog steeds het 'verkoopsrecht' worden geheven. Wanneer wordt een gebouw als nieuw beschouwd? (7) Voor de btw-belastingsdiensten is een gebouw nieuw tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming. De eerste ingebruikneming is voor een woning de datum waarop de voor de eerste maal bewoond werd. Als een woning dus voor de eerste maal bewoond werd op 14 mei 2009, wordt deze tot en met 31 december 2011 als 'nieuw' beschouwd. Wat wordt bedoeld met bijhorend terrein? Het 'bijhorend terrein' waarvan sprake is, is het terrein waarvoor de toelating werd verkregen om erop te bouwen en dat door eenzelfde persoon wordt overgedragen tegelijk met het gebouw waartoe het behoort.

8 2.1. Basistarief: 10 % op de verkoopsom Het basisbedrag van de registratierechten die u moet betalen wordt heel eenvoudig berekend: het bedraagt 10 % van de verkoopprijs. In sommige gevallen worden hier nog bijkomende sommen geteld (lasten voor de koper) of afgetrokken (voordelen voor de koper): Bijvoorbeeld: 1 Als de koper en verkoper overeenkomen dat de verkoper nog drie maanden na de verkoop in de verkochte woning mag wonen, vormt dat een voordeel voor de verkoper en een last (kost) voor de koper. Hij moet dan immers nog langer huur betalen. Deze last zal bij de verkoopsprijs worden geteld om de verschuldigde registratierechten te berekenen. 1 De koper en de verkoper komen overeen dat de verkoper de registratierechten en notariskosten zal betalen. De betaling van deze kosten door de verkoper vormt een voordeel voor de koper en wordt van de verkoopsprijs afgetrokken. De overheid kan de werkelijke verkoopwaarde vaststellen. Koopt of verkoopt u een onroerend goed voor een prijs die beduidend lager ligt dan de eigenlijke waarde, dan moet u in de akte de normale verkoopwaarde vermelden zoals u ze zelf inschat. Doet u dat niet, dan kan de overheid zelf een heffing doen op basis van de verkoopwaarde, eventueel vermeerderd met een boete. Het is de plaatselijke ontvanger die in dat geval de verkoopwaarde bepaalt, op basis van de verkoopsom van gelijkaardige woningen of gronden in dezelfde buurt. Die schatting kunt u eventueel betwisten. Als u niet tot een vergelijk kunt komen met de ontvanger, kan een controleschatting door één of drie onafhankelijke deskundigen worden aangevraagd. Drie vijfden terug als u binnen twee jaar opnieuw verkoopt. Als u (of bijvoorbeeld uw kinderen) het onroerend goed geheel of gedeeltelijk binnen 2 jaar weer verkoopt, dan kunt u drie vijfden van de oorspronkelijk betaalde registratierechten terugvorderen. Meestal is het de notaris die daarvoor op uw verzoek een verzoekschrift tot teruggave opstelt. (8) Het basistarief in een praktijkvoorbeeld: U koopt een woning van euro. Het basisbedrag van de registratierechten bedraagt 10% van de aankoopprijs, dat is dus euro.

9 2.2 klein beschrijf: 5 % Wie een bescheiden woning koopt en aan een aantal andere voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor een klein beschrijf en betaalt dan maar 5 % registratierechten. Wanneer komt u in aanmerking voor deze vermindering? Een woning is bescheiden als het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning en de erbij aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen (bijvoorbeeld de garage of de schuur) maximum 745 euro bedraagt. Het kadastraal inkomen van de samen met de woning aangekochte gronden (bijv. een aangrenzende tuin) mag niet meer dan 323 euro bedragen. Voorbeeld: Jan koopt een woning met aangrenzende tuin. De woning en de tuin hebben een afzonderlijk (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen. Voor de woning bedraagt dit 510 euro, voor de tuin 100 euro. De aangekochte woning met aangrenzende tuin komt aldus in aanmerking voor het klein beschrijf nu het totale (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen 745 euro (610 euro = 510 euro euro) niet overschrijdt. Voor gezinnen met minimum drie kinderen ten laste wordt het bedrag van 745 euro opgetrokken met 100 euro voor drie of vier kinderen ten laste, 200 euro voor vijf of zes kinderen ten laste of 300 euro voor zeven of meer kinderen ten laste. Opgelet! Voor de berekening van deze bedragen worden ook de onroerende goederen meegerekend waarvan u (of uw man of vrouw) al eigenaar bent op het moment van de aankoop, tenzij u: 1 die goederen in blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn, bijv. (groot)ouders 1 die goederen in volle of blote eigendom geërfd hebt van bloedverwanten in opgaande lijn én het kadastraal inkomen van de goederen die zij in volle eigendom bezitten maximum 25% bedraagt van bovenstaande grenswaarden (dus, als u geen kinderen ten laste hebt: 80,75 euro voor grond en 186,25 euro voor een woning). Voorbeeld: Jan en An kopen een woning met een (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van 742 euro. In principe komt deze woning in aanmerking voor een klein beschrijf. Jan is ingevolge het overlijden van zijn ouders bovendien al eigenaar van de ouderlijke woning met een (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van 730 euro. Met het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van deze laaste woning wordt geen rekening gehouden nu 25% van het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen (25% * 730 euro = 182,50 euro) 186,25 euro niet overschrijdt. (9) Controle door het kadaster. Als de koper een woning wenst aan te kopen tegen het gunsttarief, vermeldt de notaris bij de aanvraag van een kadastraal uittreksel uitdrukkelijk dat dit uittreksel moet dienen voor de aankoop van een woning met toepassing van het klein beschrijf. De ambtenaar van het kadaster zal dan een controle van het kadastraal inkomen uitvoeren door een consultatie van de beschikbare gegevensbanken. Dit kan leiden tot volgend resultaat: Het kadastraal inkomen is definitief en nog steeds actueel (het kadastraal inkomen is niet in herschatting): in dit geval zal het afgeleverde kadastraal uittreksel volgende tekst vermelden: "Als de verkrijger of zijn echtgenoot geen, één of twee kinderen ten laste heeft, is onderhavig uittreksel geschikt om te worden gevoegd bij de aanvraag tot het bekomen van het verlaagd recht voor bescheiden woningen voor zover het op dat uittreksel vermeld K.I. van de bij de aanvraag beoogde woning kleiner of gelijk is aan 745 euro (*) (*) Als hij/zij drie of vier kinderen ten laste heeft, bedraagt dit bedrag 845 euro; (*) Als hij/zij vijf of zes kinderen ten laste heeft, bedraagt dit bedrag 945 euro; (*) Als hij/zij zeven of meer kinderen ten laste heeft, bedraagt dit bedrag euro". De koper heeft met dit uitreksel de garantie dat er op het kadastraal inkomen niet meer zal worden teruggekomen.

10 Het kadastraal inkomen is nog steeds actueel maar nog niet definitief: in dit geval zal het gewone verkooprecht (10%) worden geheven. Indien het kadastraal inkomen definitief is geworden en niet meer bedraagt dan het maximum (KI <746 euro, eventueel te verhogen vanaf drie kinderen ten laste) onstaat het recht op teruggave van 5% (verschil tussen het gewoon verkooprecht en het recht verschuldigd bij een klein beschrijf. Het kadastraal inkomen is niet meer actueel (het K.I. is in herschatting): in dit geval zal het kadastraal inkomen herschat worden. Dit herschat kadastraal inkomen wordt dan betekend aan de verkoper. Deze laatste heeft het recht om bezwaar in te dienen. Indien hij dit niet doet binnen de 2 maanden wordt het betekend kadastraal inkomen definitief. Eens definitief wordt een nieuw kadastraal uittreksel verstuurd. Ook hier zal de koper het gewone verkooprecht moeten betalen met recht op teruggave indien blijkt dat het kadastraal inkomen opgenomen in het nieuw kadastraal uittreksel het maximum (KI<746 euro, eventueel te verhogen vanaf drie kinderen ten laste) niet overschrijdt. niet de enige: Andere voorwaarden. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is de basisvoorwaarde om van een klein beschrijf te genieten, maar het is 1 Alleen natuurlijke personen kunnen van een klein beschrijf gebruikmaken. Rechtspersonen, zoals vennootschappen of vzw s, kunnen dat niet. 1 U moet het volledige goed verwerven. 1 U moet de volle of blote eigendom verwerven. Als u alleen het vruchtgebruik verwerft, kunt u niet van het klein beschrijf genieten. 1 U (of uw man of vrouw) mag geen andere woning voor de geheelheid in volle of blote eigendom in bezit hebben, tenzij u die geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn. 1 U (of uw man of vrouw) moet maximum 3 jaar na het verlijden van de akte op het adres van de woning ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, en er ook minstens 3 jaar zonder onderbreking ingeschreven blijven. Het klein beschrijf in een praktijkvoorbeeld: U koopt een woning van euro, waarvan het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen lager ligt dan 745 euro. U voldoet aan de voorwaarden voor het klein beschrijf en betaalt dus maar 5 % registratierechten of euro. (10) o ok voor bouwgrond? Voor een bouwgrond moet u altijd het normale tarief (10%) betalen. maar u kunt wel een teruggave krijgen als u later op die grond een bescheiden woning bouwt. Een voorbeeld: 1 U koopt een bouwgrond waarop u achteraf een woning bouwt die onder het klein beschrijf valt. in dat geval kunt u 5% terugvorderen als u expliciet in de akte hebt laten vermelden dat u aan de voorwaarden van het klein beschrijf voldoet. U doet dat via een verzoekschrift tot teruggave met als bijlage een uittreksel uit het kadaster met het definitieve kadastraal inkomen. U kunt dat verzoekschrift door uw notaris laten opstellen.

11 3. Welke verminderingen kunt u krijgen? 3.1 Het abattement: vermindering van registratierechten bij aankoop van uw enige woning. Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment geen ander tot bewoning bestemd onroerend goed bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste euro van de aankoopsom (deze vermindering wordt het abattement of de voetvrijstelling genoemd). Belangrijk: het gaat niet alleen om uw eerste woning: de vermindering geldt ook voor de aankoop van een nieuwe woning nadat u de vorige van de hand hebt gedaan. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 1 Alleen natuurlijke personen kunnen van deze maatregel gebruikmaken. Rechtspersonen, zoals vennootschappen of vzw s, kunnen dat niet. 1 U moet de woning als hoofdverblijfplaats in gebruik nemen binnen twee jaar na de registratie van het document waarop de aankooprechten worden geheven. Normaal is dat de aankoopakte. Voor een bouwgrond geldt een periode van 5 jaar. Een gebouw dat op het ogenblik van de aankoop nog niet bewoonbaar is (bijv. een loods die u tot loft wilt omvormen) wordt beschouwd als bouwgrond. 1 Alleen volle eigendom. Deze regeling geldt niet voor vruchtgebruik of blote eigendom. 1 U moet(en) het volledige goed verwerven. 1 De aankoop moet zuiver zijn. Dat betekent dat de vermindering niet geldt voor bijvoorbeeld een ruil. 1 U mag apart of samen geen andere woning of bouwgrond in volle en volledige eigendom hebben op de datum van de aankoop. Ook niet door een erfenis. (11) Als u het goed met verschillende mensen samen verwerft, moet elke koper aan alle voorwaarden voldoen. Indien de vermindering niet werd gevraagd of bekomen op het moment van de registratie, kunt u de teveel geheven rechten nog terugvragen d.m.v. een verzoekschrift binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van de registratie. Omdat de vormvoorwaarden op verschillende wijzen kunnen worden vervuld, raden we u aan steeds uw notaris te raadplegen.

12 Het abattement in een praktijkvoorbeeld: U koopt een woning van euro die valt onder het basistarief: U moet 10 % registratierechten betalen, dus euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat, moet u maar registratierechten betalen op euro (namelijk euro). U betaalt dus euro in plaats van euro. U koopt een woning van euro die valt onder het klein beschrijf: U moet 5 % registratierechten betalen, dus euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat, moet u maar registratierechten betalen op euro (namelijk euro). U betaalt dus euro in plaats van euro. 3.2 Het bijabattement: bijkomende vermindering bij het aangaan van een hypothecaire lening Wie voor de aankoop van een huis of een bouwgrond van het abattement kan genieten en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, kan van een bijkomend voordeel van euro genieten. De verkoopprijs wordt in dergelijk geval verminderd met euro ( x 10% = 1.000) of met euro ( x 5% = 1.000). Wanneer komt u in aanmerking voor het bijabattement? Naast de voorwaarden die gelden voor het abattement moet er binnen de termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de aankoop een hypothecaire inschrijving worden genomen op het gekochte goed. (12) Het bijabattement in een praktijkvoorbeeld: U koopt een woning van euro die valt onder het basistarief: U moet 10% registratierechten betalen, dus euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat en er tijdig een hypothecaire inschrijving zal worden genomen, moet u maar registratierechten betalen op euro (namelijk = ). U betaalt dus in plaats van euro. U koopt een woning van euro die valt onder het klein beschrijf: U moet 5% registratierechten betalen, dus euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat en er tijdig een hypothecaire inschrijving zal worden genomen, moet u maar registratierechten betalen op euro (namelijk = ). U betaalt dus euro in plaats van euro.

13 3.3 Vermindering van de heffingsgrondslag ten behoeve van de activering van panden. Als u een pand koopt dat voor ten hoogste vier opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, kunt u van een vermindering van de heffingsgrondslag van euro genieten. Dat komt neer op een fiscaal voordeel van euro (of euro als het klein beschrijf van toepassing is). Voorwaarden 1 Het onroerend goed is sinds ten hoogste vier opeenvolgende jaren opgenomen in één of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten: Het leegstandsregister De inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (artikel 3 1 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten) De lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen (artikel 28 1 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996). 1 Het goed dient te worden gerenoveerd. 1 Een hoofdverblijfplaats moet worden gevestigd binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de registratie van de aankoopakte. Het hoeft niet noodzakelijk de koper te zijn die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gerenoveerde pand (ook bijvoorbeeld een huurder kan zijn hoofdverblijfplaats er binnen de termijn vestigen om deze voorwaarde te voldoen). Het is voldoende dat het goed wordt vernieuwd binnen de vermelde termijnen van 2 of 5 jaar. De vermindering voor activering van panden in een praktijkvoorbeeld: Onder het basistarief: U koopt een leegstaande (in het register opgenomen) woning van euro. Daarop moet u 10% registratierechten betalen, dus euro. Maar omdat u de woning zult renoveren en aan de andere voorwaarden voldoet, moet u maar registratierechten betalen op euro ( ). U betaalt dus in plaats van euro. (13) Onder het klein beschrijf: U koopt een leegstaande (in het register opgenomen) woning van euro die in aanmerking komt voor het klein beschrijf. Daarop moet u 5% registratierechten betalen, dus euro. Maar omdat u de woning zult renoveren en aan de andere voorwaarden voldoet, moet u maar registratierechten betalen op euro ( ). U betaalt dus in plaats van euro.

14 3.4 meeneembaarheid van de registratierechten bij latere aankopen U hebt in het Vlaamse Gewest een woning-hoofdverblijfplaats gekocht en besluit die wonging later te verkopen en een andere woning-hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest te kopen. Dan kunt u de registratierechten in mindering brengen die u voor die eerste woning hebt betaald, tot maximum euro. U kunt zelfs van deze vermindering genieten als u al uw rechten in de samen aangekochte woning overkoopt. Juridisch spreekt men dan van een 'verdeling'. Twee situaties mogelijk Op de volgende pagina s zetten we het verschil uit elkaar tussen de twee mogelijke situaties die kunnen ontstaan, elk met hun eigen gevolgen op het vlak van de meeneembaarheid: 1 u koopt een nieuwe woning nadat u uw eerste woning hebt verkocht 1 u koopt een nieuwe woning nog vóór u uw eerste woning hebt verkocht abattement of meeneembaarheid? maak de voordeligste keuze! de meeneembaarheid is niet combineerbaar met het abattement bij aankoop van uw enige woning (zie p.11). Naargelang van wat in uw geval het voordeligst is, kiest u voor één van beide systemen. Bijvoorbeeld: U verkoopt een woning die u voor euro heeft gekocht, en koopt een woning van euro. op de aankoop van die tweede woning moet u normaal 10% registratierechten, dus euro betalen. (14) 1 het abattement zou u euro opleveren, want de heffingsgrondslag wordt met euro verminderd. U betaalt 10% x ( euro euro) = euro. 1 de meeneembaarheid zou u euro opleveren: u hebt euro (10% x euro) registratierechten betaald op woning 1 en u mag die volledig in mindering brengen, want u blijft onder het plafond van euro. U betaalt (10% x euro) euro = euro. in dit geval kiest u dus het best voor de meeneembaarheid

15 3.4.1 Beperkingen van de meeneembaarheid Als u gebruik wenst te maken van de meeneembaarheid van registratierechten, moet u in beide situaties rekening houden met vier beperkingen: 1. De mee te nemen rechten worden beperkt tot uw wettelijk aandeel in de rechten die betaald werden bij de aankoop van de opnieuw verkochte woning. 2. De meeneembare rechten bedragen maximum , Het maximumbedrag van ,00 wordt bovendien beperkt in verhouding tot de fractie die u bekomt in het nieuw aangekochte onroerend goed. 4. De door u mee te nemen rechten worden beperkt tot uw wettelijk aandeel in de rechten verschuldigd op de nieuw aangekochte woning. Een voorbeeld: U koopt een woning van euro, die u bestemt tot uw hoofdverblijfplaats. U kunt bij deze aankoop van het verlaagd tarief van 5% (klein beschrijf) genieten. Later gaat u een relatie aan, waardoor u beslist uw woning te verkopen en samen met uw partner een nieuwe woning te kopen van euro, die u zult gebruiken als uw gezamenlijke hoofdverblijfplaats. Bij deze aankoop kan niet van het klein beschrijf worden genoten en is het algemeen tarief van 10% van toepassing. Op uw eerste woning betaalde u ,00 x 5% = euro registratierechten. Op uw nieuwe woning moet u ,00 x 10% = euro registratierechten betalen. 1 1ste beperking: u mag maximaal meenemen (betaald op uw eerste aankoop). 1 2de beperking: u mag de maximumgrens van euro niet overschrijden. 1 3de beperking: u verwerft slechts de helft van de nieuwe woning, dus deze maximumgrens wordt verlaagd tot ,00 x ½= 6.250, de beperking: u moet voor de nieuwe woning de helft van de registratierechten betalen, dus u kunt maximaal ,00 x ½= euro meenemen. De derde beperking geeft hier de doorslag: u kunt euro meenemen. Aanvullende rechten zijn niet meeneembaar. De rechten die na de registratie van de aankoop van uw eerste woning worden geheven (bijvoorbeeld omdat u niet voldeed aan de voorwaarden van het klein beschrijf), kunnen niet in mindering worden gebracht van de rechten die u verschuldigd bent op de aankoop van uw nieuwe woning. Voorbeeld: U koopt een bescheiden woning voor euro en geniet van het tarief van 5% (i.p.v. 10%). U betaalt ( * 5%=) euro registratierechten. U neemt laattijdig uw inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de aangekochte woning. U zal 5% of euro aanvullende rechten moeten betalen. Deze laatste rechten kunnen niet meegenomen worden indien u de bescheiden woning verkoopt en een nieuwe woning aankoopt. (15) Combinatie met de drievijfden-maatregel. Als u uw woning binnen twee jaar na aankoop weer verkoopt, kunt u sowieso drie vijfden van de registratierechten terugkrijgen (zoals beschreven op pagina 6). Als u dus euro registratierechten hebt betaald, krijgt u euro terug. Omdat u dat geld uiteraard maar één keer kunt terugkrijgen, geldt de meeneembaarheid in dat geval enkel voor de resterende euro.

16 3.4.2 Situatie 1: u koopt een nieuwe woning nadat u uw eerste woning hebt verkocht. Als u uw oorspronkelijke woning al hebt verkocht of verdeeld vóór u uw tweede woning aankoopt, worden de betaalde registratierechten op woning 1 (maximum euro) direct in mindering gebracht. Gebeurt dat om één of andere reden toch niet op het moment van de registratie, dan kunt u een verzoekschrift tot teruggave indienen binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van de registratie. De voorwaarden: 1 Alleen natuurlijke personen kunnen van deze maatregel gebruikmaken. Rechtspersonen, zoals vennootschappen of vzw s, kunnen dat niet. Maar u mag het goed wel samen met een rechtspersoon verwerven. 1 Als u het goed met verschillende mensen samen verwerft, kan elke koper die aan de voorwaarden voldoet, van de vermindering genieten voor het gedeelte van de registratierechten die hij of zij wettelijk gezien verschuldigd is zelfs als de andere kopers niet aan de voorwaarden voldoen. 1 Woning 1 moet uw hoofdverblijfplaats zijn op enig ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de verkoop of verdeling. Als u dus een bouwgrond hebt gekocht, moet er een woning op zijn gebouwd die uw hoofdverblijfplaats was op enig ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de verkoop of verdeling. 1 Woning 2 moet uw hoofdverblijfplaats worden binnen twee jaar na de registratie van het document waarop de aankooprechten worden geheven. Normaal is dat de aankoopakte, maar bij een aankoop onder opschortende voorwaarden geldt de registratie van de fiscale verklaring als begindatum. Als u een bouwgrond koopt, moet u daar binnen 5 jaar uw hoofdverblijfplaats vestigen. Een gebouw dat op het ogenblik van de aankoop nog niet bewoonbaar is (bijv. een loods die u tot loft wilt omvormen met de nodige vergunningen) wordt beschouwd als bouwgrond. 1 Woning 1 moet zuiver worden verkocht of verdeeld. Woning 2 moet zuiver worden aangekocht. Dit betekent dat de meeneembaarheid niet geldt voor bijvoorbeeld een ruil. 1 U moet woning 2 maximum 2 jaar na de verkoop of verdeling van woning 1 hebben aangekocht. U mag intussen wel een andere woning huren Situatie 2: u koopt een nieuwe woning nog vóór u uw eerste woning hebt verkocht. (16) Als u uw oorspronkelijke hoofdverblijfplaats verkoopt of verdeelt nadat u uw tweede woning hebt aangekocht, kunt u in de verkoopakte of verdelingsakte van woning 1 verzoeken om de oorspronkelijk betaalde registratierechten op woning 1 teruggestort te krijgen, met een maximum van euro. Wordt die vraag niet in de akte vermeld, dan kunt u de terugstorting achteraf aanvragen via een verzoekschrift in te dienen binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van de registratie. De voorwaarden: 1 Alleen natuurlijke personen kunnen van deze maatregel gebruikmaken. Rechtspersonen, zoals vennootschappen of vzw s, kunnen dat niet. Maar u mag het goed wel samen met een rechtspersoon verwerven. 1 Als u het goed met verschillende mensen samen verwerft, kan elke koper die aan de voorwaarden voldoet, van de vermindering genieten zelfs als de andere kopers niet aan de voorwaarden voldoen. 1 Woning 1 moet uw hoofdverblijfplaats zijn op enig ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan het ogenblik dat u het compromis voor woning 2 afsluit. Als u dus een bouwgrond hebt gekocht, moet er een woning op zijn gebouwd die uw hoofdverblijfplaats was op enig ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de aankoop van woning 2 (of bouwgrond 2). 1 U moet woning 1 verkopen of verdelen binnen 2 jaar na de aankoop van woning 2. Als u een bouwgrond koopt, geldt een termijn van 5 jaar. Een gebouw dat op het ogenblik van de aankoop nog niet bewoonbaar is (bijv. een loods die u tot loft wilt omvormen met de nodige vergunningen) wordt beschouwd als bouwgrond.

17 1 Woning 2 moet uw hoofdverblijfplaats worden binnen twee jaar na de registratie van het document waarop de aankooprechten worden geheven. Normaal is dat de aankoopakte, maar bij een aankoop onder opschortende voorwaarden geldt de registratie van de fiscale verklaring als begindatum. Als u een bouwgrond koopt, moet u daar uw hoofdverblijfplaats vestigen binnen 5 jaar na de registratie. 1 Woning 2 moet zuiver worden aangekocht. Woning 1 moet zuiver worden verkocht of worden verdeeld. Dit betekent dat de meeneembaarheid niet geldt voor bijvoorbeeld een ruil. De meeneembaarheid in een praktijkvoorbeeld: Voorbeeld 1. U koopt samen met uw partner, ieder voor de helft, een woning met een waarde van euro. De verschuldigde registratierechten, zonder enige vermindering, bedragen euro ( x 10%). U betaalt dus elk euro registratierechten. Vervolgens verkoopt u een paar jaar later die woning en koopt u samen een woning met een waarde van euro. De verschuldigde registratierechten bedragen euro ( x 10%), dus elk euro. Dankzij de meeneembaarheid kunt u de eerder betaalde registratierechten ( euro) nu in mindering brengen, maar er is een plafond van euro. U betaalt dus = euro, of elk euro. Voorbeeld 2. U gaat na de aankoop van uw woning van euro uit elkaar. U had euro registratierechten betaald, of elk euro. U verkoopt de gezamenlijke woning en u koopt alleen een nieuwe woning met een waarde van euro. De verschuldigde rechten bedragen euro ( x 10%). Dankzij de meeneembaarheid mag u euro in mindering brengen. Dat is uw aandeel in de registratierechten die verschuldigd waren voor de vorige woning die u samen met uw partner had aangekocht. U betaalt dus nog = euro. (17)

18 3.5 Welke verminderingen kunt u combineren? basistarief van 10% klein beschrijf abattement bijabattement vermindering activering van panden meeneembaarheid basistarief van 10% * * * * klein beschrijf * * * * Abattement * * * * Bijabattement * * * * vermindering activering van panden * * * * * Meeneembaarheid * * * * = combinatie is mogelijk Het abattement U kunt zowel onder het basistarief als onder het klein beschrijf in aanmerking komen voor het abattement. Mogelijk kunt u die vermindering combineren met het bijabattement. Ook een combinatie met de vermindering van heffingsgrondslag ten behoeve van de activering van panden is mogelijk. Het bijabattement Het bijabattement kan enkel worden genoten indien men ook van het abattement geniet. Ook een combinatie met de vermindering van de heffingsgrondslag ten behoeve van de activering van panden is mogelijk. Al deze maatregelen gelden zowel onder het basistarief als onder het klein beschrijf. (18) De vermindering voor activering van panden De vermindering van heffingsgrondslag ten behoeve van de activering van panden kan samen met het klein beschrijf worden genoten. Ook een combinatie met het abattement, het bijabattement en de meeneembaarheid is mogelijk. De meeneembaarheid De meeneembaarheid is niet combineerbaar met het abattement bij aankoop (zie p.11), en dus ook niet met het bijabattement.

19 Het abattement, het bijabattement en de vermindering voor activering van panden in een praktijkvoorbeeld: Onder het basistarief: U koopt een leegstaande (in het register opgenomen) woning van euro, die u financiert met een kredietopening. Daarop moet u 10% registratierechten betalen, dus euro. Maar de heffingsgrondslag wordt verlaagd met: euro omdat het om uw enige woning gaat (abattement) euro omdat u die enige woning financiert met een hypothecair krediet (bijabattement) euro omdat het om een leegstaand pand gaat, dat u zult renoveren U moet dus maar registratierechten betalen op euro ( ). Conclusie: u betaalt in plaats van euro. Onder het klein beschrijf: U koopt een leegstaande (in het register opgenomen) woning van euro, die u financiert met een kredietopening. Daarop moet u 5% registratierechten betalen, dus euro. Maar de heffingsgrondslag wordt verlaagd met: euro omdat het om uw enige woning gaat (abattement) euro omdat u die enige woning financiert met een hypothecair krediet (bijabattement) euro omdat het om een leegstaand pand gaat, dat u zult renoveren U moet dus maar registratierechten betalen op euro ( ). Conclusie: u betaalt in plaats van euro. (19)

20 4. Hoe gebeurt de betaling in de praktijk? Normaal betaalt de koper de registratierechten aan de notaris, bij het verlijden van de akte. De notaris laat de akte dan tegen contante betaling registreren bij het registratiekantoor van zijn standplaats. De registratierechten kunnen ook door de verkoper worden betaald. Het is normaal de koper die betaalt, maar koper en verkoper kunnen wel een contract opstellen waarin ze zich er bijvoorbeeld toe verbinden om elk de helft te betalen. Die overeenkomst blijft echter tussen de partijen onderling. De ontvanger eist de registratierechten altijd van diegene die de verkoopovereenkomst ter registratie aanbiedt. Maximum vier maand na het compromis. Als de authentieke akte na vier maanden nog steeds niet kan worden getekend, dan moet u binnen die vier maanden zelf de overeenkomst laten registreren bij het registratiekantoor van het ambtsgebied waarbinnen het onroerend goed ligt. U brengt dan 3 originele exemplaren van de overeenkomst mee, ondertekend door alle partijen. U betaalt de registratierechten ter plaatse in het registratiekantoor. De registratiekantoren zijn open van 8 tot 12 uur. Twijfelt u in welk registratiekantoor u de overeenkomst moet laten registreren, dan kunt u altijd terecht bij uw notaris of het contactcenter van de FOD Financiën (0257/257.57). Boeten Zoals voor de meeste fiscale bepalingen zijn ook voor de niet-naleving van de regels betreffende de registratierechten fiscale boeten voorzien. Voor zover de overtreding niet werd begaan met de bedoeling de belasting te ontduiken of dit mogelijk te maken, worden deze boeten verminderd volgens een schaal bepaald in de bijlage en de tweede bijlage gevoegd bij het Koninklijk Besluit van 11 januari 1940 (zie de tabel in bijlage onder 2.2). (20)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2009/3241/273 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Wegwijs in Vlaamse registratierechten de Wat moet u wanneer betalen? Vlaamse registratierechten fors verminderd / 3 Voor welke transacties betaalt u registratierechten? / 4 Hoeveel moet u betalen? / 5

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

De registratierechten

De registratierechten De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Verkooprechten

Hoofdstuk 1 Verkooprechten Hoofdstuk 1 Verkooprechten 1. Wat is een verkoop? Artikel 1582 Burgerlijk Wetboek Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten F iscaliteit Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten Vlaams Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 1 februari 2002

Nadere informatie

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T Rolnummer 5059 Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46bis, derde lid, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. 2/2008 (AFZ 3/2008 - E.E./L.171 en L17/60bis). Vlaanderen. Vlaams Gewest. Vrijstelling of vermindering. Vrijstelling. Vennootschap.

Nadere informatie

FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING

FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING Laatste aanpassing: 21 april 2006. A. Algemeen. B. Vragen betreffende de verschillende grondvoorwaarden. a. Aankoop van een woning (al dan

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 19 20 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen voorgesteld verzendcode: IED 2 Stuk 1326

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1 I NHOUDSTAFEL VOORWOORD............................................. ix FBELASTING............................................ 1 Belastingheffing............................................ 1 Algemeen..................................................

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/250 BERAADSLAGING NR. 16/114 VAN 20 DECEMBER MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

==================================================================== : Landsverordening overdrachtsbelasting

==================================================================== : Landsverordening overdrachtsbelasting AB 1989 no. GT 73 Intitulé : Landsverordening overdrachtsbelasting Citeertitel : Landsverordening overdrachtsbelasting Vindplaats : AB 1989 no. GT 73 Wijzigingen : AB 1997 nos. 33, 34; AB 2004 no. 11 (inwtr.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Ingediend op : AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE Belangrijk : GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 13.12.2016 VAN TOEPASSING VANAF 01.01.2017

Nadere informatie

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Hoofdstuk I: Inleiding Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: De gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13.12.2016 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven, hetzij door

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1.

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 11 september 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen 4602 FIN Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 2

Nadere informatie