Studiegids International Lifestyle Studies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids International Lifestyle Studies"

Transcriptie

1 Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

2 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg! En met je besluit om Lifestyle Professional te worden, dus om van het analyseren van trends en van het ontwikkelen van lifestyle-concepten je toekomstige beroep te maken. Een studie die je zeer zeker zal inspireren en waarin jij op jouw beurt anderen zult gaan inspireren om nieuwe concepten te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen. Waarschijnlijk heb je voor deze studie gekozen, omdat je een goed gevoel hebt voor trends. Of omdat je graag creatief bezig bent. Of ben je eerder een ondernemend type? Dat is geen toeval! Een combinatie van dit alles heb je straks nodig om het beroep van Lifestyle Professional te kunnen gaan uitoefenen. We gaan nog even door met vragen. Ga bij je zelf eens na of je geëngageerd bent. Dat betekent dat je je geregeld druk kunt maken over maatschappelijke issues en over het wel en wee van mensen. En hoe zit het eigenlijk met je ethisch besef? Dat kun je meten door jezelf af te vragen of je meestal een duidelijke mening hebt over wat goed of slecht is? En ben je innovatief? Waarschijnlijk kun je dat vermogen wel verder ontwikkelen, als je het nu al een uitdaging vindt om voor problemen nieuwe oplossingen te verzinnen. We hebben je zojuist iets meer verteld over de beroepshouding van een Lifestyle Professional. Natuurlijk hoef je dit nu nog niet allemaal in huis te hebben. De opleiding zal je zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden om ervoor te zorgen dat je deze eigenschappen in vier jaar tijd optimaal kunt ontwikkelen. De opleiding die je gaat volgen, is nieuw. Daarom zetten we hieronder even op een rijtje wat je sowieso moet weten over de opleiding Lifestyle en over het beroep van Lifestyle Professional: De opleiding richt zich op het gedeelde gebied van sectoren die van belang zijn voor de manier waarop mensen hun leven op hun eigen wijze inrichten: sport/bewegen, gezondheid, voeding, vrije tijd, uiterlijk en woon en leefomgeving. De branchevervaging zorgt ervoor dat de grenzen tussen deze sectoren vervagen en in elkaar overlopen waardoor nieuwe (combinaties van) sectoroverstijgende diensten/producten ontstaan. Het lifestyle-domein is nog een nieuw kennisgebied dat snel groeit. De opleiding leidt Lifestyle Professionals op, die op basis van onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de samenleving bestaande lifestyle-concepten kunnen versterken en vernieuwen en die (ver)nieuwe(nde) lifestyle-concepten kunnen ontwikkelen. Een lifestyle-concept is een uitgewerkt idee voor een (ver)nieuwende dienst (en/of een daaraan gerelateerd product) binnen één of meerdere van de betreffende lifestyle-sectoren (health, living, appearance, human movement, food, leisure) dat een toegevoegde waarde heeft voor de consument ten aanzien van zijn kwaliteit van leven. De Lifestyle Professional verbetert niet alleen het aanbod van lifestyle-concepten, maar is vooral in staat om concepten te ontwikkelen voor nieuwe diensten/producten voor diverse mentaliteitsgroepen. Dit gebeurt door de kennis in de genoemde deelsectoren te verbinden en zodanig in samenhang te brengen dat nieuwe en vernieuwende diensten/producten op het gebied van lifestyle ontstaan. Dat betekent ook dat de Lifestyle Professional interdisciplinair moet kunnen werken. Een Lifestyle Professional heeft kennis van de bestaande technologische mogelijkheden om (ver)nieuwe(nde) concepten te kunnen ontwikkelen voor nieuwe diensten / producten. De Lifestyle Professional kan zijn creativiteit aan de technologische mogelijkheden koppelen en daardoor nieuwe (innovatieve) combinaties maken tussen technologische mogelijkheden en de behoeftes van consumenten voor zover die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

3 De Lifestyle Professional moet kennis hebben van mensen (van hun behoeftes en emoties), van hun cultuur en van groepsgedrag en de concepten die hij ontwikkelt, moeten aansluiten bij maatschappelijke mentaliteitstrends. De Lifestyle Professional is dus iemand die de markt kan analyseren en trends kan vertalen in nieuwe diensten/producten. De Lifestyle Professional levert een bijdrage aan de ontwikkeling van diensten/producten ten dienste van de kwaliteit van leven van mensen ondermeer in termen van gezondheid, vitaliteit, onthaasting, zingeving, inspiratie, veiligheid, geborgenheid, saamhorigheid, welbevinden, duurzaamheid, zelfbewustzijn en een positief zelfbeeld. Dat betekent dat hij diensten/producten moet kunnen leveren, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de mentaliteitsgroep, waarvoor het product en/of de dienst bedoeld is. In deze studiegids vind je alle informatie die nodig is om je studie goed te kunnen doorlopen. Lees deze gids aandachtig door. Heb je vragen? Laat het ons dan meteen weten. Wij wensen je in ieder geval een inspirerende studietijd met veel nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en ideeën als resultaat. Het docententeam Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

4 Inleiding Je start met een nieuwe opleiding en je hebt vast een heleboel vragen. In deze studiegids gaan we aan de hand van vragen die studenten vaak stellen (Frequently Asked Questions= FAQ) de meest relevante informatie aan je voorleggen. Als je al deze informatie hebt gelezen en begrijpt, heb je een goed beeld van waar de studie voor staat en van wat je de komende jaren kunt verwachten. De FAQ s die we de revue laten passeren zijn: 1. Wat is lifestyle en wat valt eronder? 2. Wat betekent kwaliteit van leven? 3. Hoe is de opleiding opgebouwd? 4. Wat betekent het major-minor model voor mij? 5. Wat is een leerarrangement? 6. Aan welke competenties ga ik werken? 7. Hoe leer ik mijn creativiteit te ontwikkelen? 8. Met welke werkvormen krijg ik te maken? 9. Hoe kom ik in aanraking met de beroepspraktijk? 10. Hoe ontwikkel ik een ondernemende houding? 11. Hoe word ik begeleid? 12. Hoe word ik getoetst? 13. Welke voorzieningen kan ik tijdens mijn studie gebruiken? 14. Wat moet ik weten en kunnen als ik ga afstuderen? 15. Waar kom ik terecht na mijn studie? 16. Waar kan ik heen als ik nog meer vragen heb? Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

5 1. Wat is lifestyle en wat valt eronder? Het begrip lifestyle, van origine een marketingterm, is ontleend aan het Engels en betekent letterlijk levensstijl. Het begrip leefstijl heeft betrekking op voorkeuren en smaakuitingen, waarmee mensen uitdrukking geven aan hun sociale positie. Deze voorkeuren en smaken kunnen betrekking hebben op een groot aantal verschillende zaken, zoals materiële consumptie, vrijetijdsbesteding, esthetische voorkeuren met betrekking tot kunst en woninginrichting en op politieke en morele opvattingen. In de ontwikkeling van leefstijlen is de toenemende individualisering in de westerse samenleving, duidelijk herkenbaar. Viel voorheen een sociale groep in de samenleving min of meer samen met een bepaalde leefstijl, vandaag de dag is die vanzelfsprekendheid verdwenen. We zien nu dat individuen zich een bepaalde lifestyle aanmeten, zichzelf een identiteit geven. Bovendien hebben mensen niet meer één eenduidige lifestyle, maar kan een individu meerdere lifestyles hebben. Zo kun je bewust ecologisch eten, om het milieu te ontzien. Maar in je vakantie vlieg je wel naar het andere eind van de wereld om daar te gaan backpacken. De laatste tijd wordt het begrip lifestyle ook in verband gebracht met waarden- en normenpatronen, met culturele oriëntaties en met voor de consument beschikbare nieuwe technologieën (bv Philips, Nike, Campina). Zo wordt het duurzaamheidsvraagstuk steeds belangrijker. Dat betekent dat bij het creëren van nieuwe lifestylediensten/producten het duurzame karakter ervan meegenomen moet worden. Nu vandaag de dag in de westerse wereld de materiële basisbehoeftes grotendeels voor iedereen zijn vervuld, zijn mensen in toenemende mate op zoek naar zingeving en betekenis. Daardoor wordt de immateriële toegevoegde waarde (zoals ontspanning, beleving, welbevinden en geluk) van diensten/producten op het gebied van lifestyle steeds belangrijker. Je hebt inmiddels vast wel een beeld van wat Lifestyle is. En je bent waarschijnlijk ook al aan het denken gezet over je eigen leefstijl. Maar bij de International Lifestyle Studies is Lifestyle méér dan dat. Het is ons werkveld. Daarmee bedoelen we het gedeelde gebied van sectoren die van belang zijn voor de manier waarop mensen hun leven op hun eigen wijzen inrichten en die bijdragen aan hun kwaliteit van leven: Human Movement (sport en bewegen) Health (gezondheid) Food (voeding) Leisure (vrije tijd) Appearance (uiterlijk en mode) Living (wonen en omgeving) Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

6 2. Wat betekent kwaliteit van leven? De opleiding heeft een missie waarin staat dat ze professionals wil gaan opleiden die straks in de beroepspraktijk een bijdrage kunnen en vooral ook willen leveren aan de verbetering van de quality of life. Dat betekent dat je bij het uitwerken van allerlei opdrachten je werk ook moeten kunnen verantwoorden vanuit de (mogelijke) bijdrage aan die beoogde verbetering van de kwaliteit van leven van mensen. Om dat te bewerkstelligen is aandacht voor kwaliteit van leven in het curriculum verweven. In de propedeuse begint elk leerarrangement met een vertaling van kwaliteit van leven voor de betreffende sector die dan aan de orde is. Ook komen per sector de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden aan de orde, waarbij vooral de vraag centraal staat in hoeverre die kunnen bijdragen aan de quality of life. Maar wat is eigenlijk kwaliteit van leven? Eerst maar even een definitie, zoals die door de World Health Organization is opgesteld. Kwaliteit van leven is iemands perceptie van zijn/haar positie in het leven in de context van cultuur en waardesystemen waarin zij/hij leeft, en in relatie tot zijn/haar doelen, verwachtingen, normen en waarden, en zorgen. Kwaliteit van leven bestaat dus zowel uit relatief objectieve als uit subjectieve aspecten. Aspecten die kwaliteit van leven bepalen zijn gezondheid, vrije tijd, bewegen, voeding, uiterlijk en de omgeving. Dus het is geen toeval dat de Lifestyle-opleiding zich juist op deze sectoren richt. Ook Felce en Perry hebben geprobeerd grip te krijgen op het begrip Quality of Life. Zij maken onderscheid in een 5-tal domeinen ten aanzien van kwaliteit van leven (zie figuur 1): Fysiek, Materieel, Sociaal, Ontwikkeling/participatie en Emotioneel. Deze zijn in veel situaties onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat betekent dit nou? Het gaat erom dat de manier waarop een persoon zijn leven inricht en vorm geeft (leefstijl) mede wordt bepaald door de subjectieve beleving van alles wat zich afspeelt binnen genoemde sectoren. Deze subjectieve beleving heeft onder andere te maken met hoe je naar jezelf en naar andere mensen kijkt (mensbeeld). Dit is de aanleiding om op een bepaalde wijze te handelen of juist niet te handelen om kwaliteit van leven te kunnen handhaven of te verbeteren. Sdt uu dt ut g

7 3. Hoe is de opleiding opgebouwd? De opleiding HBO Lifestyle van Fontys Hogescholen is een vierjarige, voltijd bacheloropleiding voor studenten met een afgeronde vooropleiding havo, vwo of mbo (niveau 4). In omvang staat de opleiding in totaal voor 240 ec s (één ec staat gelijk aan 28 studiebelastingsuren). Dat betekent dat voor de opleiding in totaal 240 x 28 = uur staat. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 40 uur per week. In de opleiding is gekozen voor een combinatie van een brede basis van 2,5 jaar waarin je kennis over en ervaring in alle zes de lifestyle-sectoren opdoet. Bovendien bekwaam je jezelf in alle vier de taken, die de opleiding onderscheidt: trends analyseren, lifestyle-concepten ontwikkelen, diensten/ producten realiseren en adviseren/begeleiden bij de implementatie. Zo n brede basis is noodzakelijk. Want alleen door de kennis in de genoemde sectoren te verbinden en zodanig in te zetten kun je nieuwe en vernieuwende diensten/producten op het gebied van lifestyle ontwikkelen, die je dan ook daadwerkelijk kunt realiseren of helpen realiseren. De laatste 1,5 jaar kun je je inhoudelijk specialiseren in minimaal twee sectoren. Dat kan dus zijn sport/bewegen en vrije tijd, gezondheid en voeding of uiterlijk/ mode en wonen/leefomgeving. Allerlei combinaties zijn mogelijk. In onderstaand schema staat aangegeven hoe de opleiding is opgebouwd. Opzet curriculum Meesterschap (afstudeerfase): ---specialisatie in beide kerntaken trends analyseren én concepten ontwikkelen ---verdere verdieping in taken realiseren en adviseren minor en stage specialisatie in minimaal 2 sectoren--- Vakmanschap (hoofdfase): --- verdieping in kerntaken trends analyseren en concepten ontwikkelen en in taken realiseren en adviseren Stage verdieping in alle sectoren --- Ambacht (propedeuse): --- oriëntatie op kerntaken trends analyseren en concepten ontwikkelen en op taken realiseren en adviseren oriëntatie op alle sectoren--- aantal ec Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

8 4. Wat betekent het major-minor model voor mij? De Bachelor Lifestyle is, net als alle andere Fontys-opleidingen, opgebouwd volgens het major-minor model. Dat betekent dat de opleiding bestaat uit een major plus een minor. Wat betekent dat concreet voor je opleiding Lifestyle? Tijdens de afstudeerfase, tijdens de laatste fase van je studie, volg je een zogenaamde minor. Deze minor kun je zelf kiezen, bijvoorbeeld om één van je talenten verder te ontwikkelen. Maar het ligt voor de hand dat je een minor kiest die aansluit bij je inhoudelijke specialisatie (in minimaal 2 lifestyle-sectoren) of bij je profiel van Lifestyle Professional. Je volgt deze minor samen met studenten van andere Fontys-opleidingen. Fontys Hogescholen heeft tientallen minoren in de minorcatalogus opgenomen, die je kunt raadplegen via Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

9 5. Wat is een leerarrangement? Een leerarrangement is een vastomlijnde periode waarin je onderwijs volgt en waarin je begeleid wordt om je competenties (die aan het leerarrangement zijn gekoppeld) te behalen. In principe bestaan de leerarrangementen uit 5 weken (tijdens de propedeuse) of 10 weken (tijdens de hoofdfase), met uitzondering van de Lifestyleweken en de Quality of Life-Week. Elke week heb je 20 contacturen in de vorm van lessen, groepsbijeenkomsten, andere werkvormen of begeleiding. Aan de hand van het leerarrangement weet je van week tot week wat er van je verwacht wordt en wat je van de opleiding kunt verwachten. Zo staat erin wat het leerarrangement precies inhoudt, welke competenties je kunt behalen, welke lessen je krijgt, welke literatuur je moet lezen, hoe je getoetst gaat worden, aan welke beroepsproducten je gaat werken en welke andere bewijsstukken je moet verzamelen voor in je portfolio. Voor elk leerarrangement geldt dat de beroepspraktijk van de Lifestyle Professional het vertrekpunt is. Het werk van Lifestyle Professionals bestaat in essentie uit vier (kern)taken. De opleiding is rondom deze vier (kern)taken opgebouwd. Binnen de propedeuse komen de (kern)taken en de bijbehorende competenties, één voor één in achtereenvolgende leerarrangementen aan bod. Een aantal keren worden de verschillende (kern)taken geïntegreerd in een leerarrangement, omdat de beroepspraktijk later ook van je eist dat je dit kunt. Ook de sectoren komen één voor één aan bod in de leerarrangementen tijdens de propedeuse. Behalve tijdens het laatste leerarrangement; dan mag je met je groep zelf een sector kiezen waarbinnen je de opdrachten uitvoert. De leerarrangementen die te maken hebben met trendanalyse worden vanaf de propedeuse in het Engels aangeboden. Dit heeft te maken met het internationale karakter van trends. Bovendien participeer je in die periode actief in een internationaal trendonderzoek. Als je de Engelse taal onvoldoende beheerst, ben je verplicht om naast het algemene programma een cursus Engels te volgen. Dat betekent dat je tijdens de propedeuse extra lessen Engels moet bijwonen plus bijbehorende thuisopdrachten moet maken. Die cursus omvat vier aandachtsgebieden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

10 6. Aan welke competenties ga ik werken? De opleiding Lifestyle is competentiegestuurd. Dat betekent dat het studieprogramma aan de hand van competenties is opgebouwd. De term houdt ook in dat je op je competentiebeheersingsniveau wordt getoetst tijdens een competentie-examen (een assessment). Een competentie is een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houding. We gaan er vanuit dat kennis alleen niet volstaat en dat vaardigheden alleen ook niet voldoende zijn voor een hoger opgeleide professional. Competenties geven dus aan hoe je straks, in je toekomstige beroep, moet kunnen functioneren. Tijdens je studie zullen de competenties in moeilijkheidsgraad toenemen. Zo zal er in de propedeuse (= niveau 1) meer begeleiding zijn en wordt er bijvoorbeeld maar één sector en één mentaliteitsgroep als uitgangspunt genomen. In de daarop volgende niveaus zul je meer en meer zelfstandig moeten gaan werken en moet je ook meerdere sectoren tegelijkertijd kunnen overzien en verschillende mentaliteitsgroepen kunnen bedienen. Om de competenties te behalen moet je een aantal zaken kennen en kunnen. Wat precies, dat kun je aflezen uit het Competentieprofiel van de opleiding. Die vind je op Hierin zijn de competenties uitgewerkt in verschillende prestatie-indicatoren, zowel voor de propedeuse als voor de andere fases van de opleiding. Dit is in feite het routeboekje van je opleiding. In het schema hieronder zijn de competenties van de opleiding Lifestyle beschreven. Ze zijn gedefinieerd op het niveau van de startbekwame student, dus op niveau 3 van de opleiding. Dat betekent dat je dit niveau van competentiebeheersing moet aantonen om je diploma te kunnen behalen. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

11 Competentie 1 Signaleren 2 Analyseren 3 Ontwerpen De 4 Resultaatgericht handelen 5 Innoveren 6 Communiceren 7 Professioneel handelen Omschrijving De startbekwame student kan (inter)nationale maatschappelijke trends opsporen die van betekenis kunnen zijn voor quality of life plus de achterliggende actuele waarden voor meerdere mentaliteitsgroepen en voor combinaties van diverse lifestyle-sectoren De startbekwame student kan op gestructureerde wijze informatiebronnen raadplegen ten behoeve van trendanalytisch onderzoek en kan lifestyle-concepten die zijn ontworpen voor meerdere mentaliteitsgroepen binnen combinaties van diverse lifestyle-sectoren analyseren op economische, maatschappelijke en technologische haalbaarheid De startbekwame student kan op basis van beschikbare informatie innovatieve concepten ontwerpen voor diensten/producten voor combinaties van diverse lifestyle-sectoren die bijdragen aan de quality of life van meerdere mentaliteitsgroepen en die economisch, technologisch en/of maatschappelijk haalbaar zijn De startbekwame student kan trendonderzoek plannen en organiseren, creatieve technieken toepassen tijdens het ontwikkelen van concepten en kan de economische en organisatorische aspecten van een lifestyle-concept uitwerken. Ten behoeve van de realisatie van lifestyle-concepten kan hij draagvlak creëren bij betrokken partijen en kan hij relevante partners organiseren. De startbekwame student kan een opdrachtgever adviseren bij de realisatie van een lifestyleconcept en een organisatie ondersteunen bij het bewaken van de grondbeginselen van het lifestyle-concept. De startbekwame student kan op een creatieve manier bestaande onderzoeks- en ontwerpmethodieken toepassen en combineren ten behoeve van het analyseren van trends en het ontwikkelen van concepten voor diensten/producten voor meerdere mentaliteitsgroepen en voor combinaties van diverse lifestyle-sectoren. De startbekwame student is in staat om mondeling en schriftelijk in het Nederlands en Engels informatie, ideeën, adviezen en oplossingen in relatie tot innovatieve concepten voor diensten of producten op het gebied van lifestyle effectief en op een creatieve manier uit te wisselen met diverse mentaliteitsgroepen in verschillende contexten De startbekwame student kan reflecteren op zijn eigen positie, zijn creatief proces, zijn handelen en zijn kwaliteiten en kan werken aan de eigen ontwikkeling Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

12 7. Hoe leer ik mijn creativiteit te ontwikkelen? Tijdens de opleiding staat het ontwikkelen van concepten centraal. Om dat te kunnen, moet je de nodige creativiteit in huis hebben. Bovendien vraagt de maatschappij steeds meer om creatieve mensen die innovatieve oplossingen kunnen aandragen. Logisch dus dat het ontwikkelen van je creatieve vermogen in de opleiding het uitgangspunt is. De opleiding heeft door alle opleidingsfases heen een programma ontwikkeld, dat speciaal is bedoeld om jouw creativiteit verder te ontwikkelen. Creativiteit zal tijdens de verschillende fases van de studie in moeilijkheidsgraad opgebouwd worden. Creativiteit blijft in de opleiding niet beperkt tot het ontwikkelen van concepten. Ook in de andere (kern)taken en bijbehorende prestatie-indicatoren komt creativiteit aan de orde. Daarnaast zijn ook het werken aan een brede kennis en aan uiteenlopende vaardigheden belangrijke voorwaarden voor creativiteit. Dat alles is dan ook stevig in het studieprogramma verankerd. Net als een flinke portie uitdaging, want door je grenzen af te tasten, kom je vaak tot creatieve oplossingen waar je anders nooit op zou komen. Bovendien zorgt de opleiding voor een continu prikkelende omgeving, die een goede voedingsbodem vormt voor de ontwikkeling van creativiteit. Daarnaast krijg je creativiteit als vaardigheid ook aangeboden binnen een kader. Het kader wordt gevormd door de fases van het creatieve proces: Startvraag Divergeren Convergeren Actie Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

13 8. Met welke werkvormen krijg ik te maken? Bij International Lifestyle Studies wordt met werkvormen gewerkt die je waarschijnlijk al kent van je vooropleiding. Zo staan er colleges, workshops, gastlessen en literatuurstudies op het programma. Maar de Lifestyle-opleiding werkt met een aantal andere werkvormen die recht doen aan het bijzondere karakter van de opleiding. We noemen er een vijftal: Watching & Hunting Bij de rol van trendanalist moet je een continue alerte houding ontwikkelen ten aanzien van onderzoek in de omgeving van het domein Lifestyle, de zes sectoren en binnen de mentaliteitsgroepen. Deze werkvorm houdt je brein scherp. Trend van de week Iedere week worden er door studenten trends van de week gepubliceerd voor alle studenten en voor het netwerk van de opleiding. Hierbij gaat het om presentaties van actuele uitingen van heersende mentaliteitstrends. Dit is een werkvorm waarbij zelfstandigheid vereist is. Technitrip Bedrijfsbezoek waarbij je de nieuwste technische ontwikkelingen kunt zien, eventueel ondergaan en de mogelijkheden kunt uitproberen. Je gaat naar omgevingen in relatie tot lifestyle (of de diverse sectoren) waar je kennis kunt maken met de mogelijkheden van technologie en er zelf mee kunnen experimenteren. Domein Dialoog Dag Jaarlijks zal er voor het werkveld en voor studenten een zogenaamde Domein Dialoog Dag georganiseerd worden. Deze dag zal in het teken staan van dialoog, ontmoeten en kennisvergaring met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in het Lifestyle-domein. Meet & Greet Er zullen zowel door de opleiding als door studenten Meet & Greets georganiseerd worden. Dit zijn bijeenkomsten op een bijzondere locatie waar je in kleine groepjes iemand uit het werkveld ontmoet. Meestal zijn dat de hotshots uit een sector, het beroepenveld of uit relevante kennisinstellingen. Enkele andere voorbeelden van werkvormen waarmee je te maken krijgt: Technilab, Casusmeeting, Interview, Café Dialoog, Feeltrip, Congres- en informatiebijeenkomst, Forum, Debat, Het Theater, Creative Paradise. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

14 9. Hoe kom ik in aanraking met de beroepspraktijk? De opleiding Lifestyle vindt het belangrijk dat je zoveel mogelijk te maken krijgt met collega s uit het beroepenveld. En dat je de hele opleiding door aan praktijkopdrachten werkt voor, door en met het werkveld. In dit verband verdienen vier aspecten van de opleiding extra aandacht: Lifestyle Factory De Lifestyle Factory is een praktijkleerplaats in beheer van de opleiding, waar je werkt aan opdrachten die door de opleiding (en later door je zelf) bij het werkveld worden verworven. Door middel van de Lifestyle Factory kun je je competenties bewijzen en je talenten ontwikkelen. Het voordeel is dat je bedrijven kunt uitkiezen die voor jou interessant zijn. En je hebt de mogelijkheid om ervaring op te doen in sectoren waarin jij graag verder zou willen. Je begint tijdens de propedeuse al met activiteiten voor de Lifestyle Factory en die lopen door tot aan het eind van de opleiding. De opdrachten nemen zowel in moeilijkheidsgraad als in aantal SBU (studiebelastingsuren) toe naarmate je verder komt in de opleiding. Meester Gezel-Programma Dit is een bijzondere activiteit binnen de Lifestyle Factory. Het is de bedoeling dat je, vanaf de tweede helft van de propedeuse, een zogenaamde Meester hebt in de sector en/of met de kerntaak die op dat moment jouw grootste interesse heeft. Na de afronding van hoofdfase na 2,5 jaar, kun je een nieuwe Meester zoeken als dat beter aansluit bij je inhoudelijke specialisatie. Je Meester is een soort coach, die een belangrijke rol speelt in de begeleiding van je persoonlijke ontwikkeling. Jullie hebben geregeld gesprekken, waarin de Meester feedback geeft op de jouw ontwikkeling in relatie tot je sterke en zwakke kanten en de consequenties daarvan voor de keuzes die je tijdens je opleiding moet maken. Lifestyleweken De Lifestyleweken zijn vier weken per jaar waarin naast propedeuse-studenten ook de tweede-, derde- en vierdejaars studenten deelnemen aan allerlei uiteenlopende activiteiten. Die kunnen variëren van bezoeken van tentoonstellingen en het organiseren van symposia tot het in kaart brengen van je persoonlijke inspiratiebronnen. De Lifestyleweken staan in het teken van samenwerken, leren van elkaar en zelf onderdeel zijn van activiteiten die binnen het domein Lifestyle en binnen de verschillende sectoren georganiseerd kunnen worden. Ook vertegenwoordigers uit het werkveld, gastsprekers en Meesters (uit het Meester Gezel-programma) worden uitgenodigd voor deze Lifestyleweken. Stages Stages zijn belangrijke onderdelen van je studie. Want wat je tijdens je studie hebt geleerd, kun je dan in de praktijk toepassen in een realistische werkomgeving. Om die reden zet de opleiding Lifestyle stevig in op stages. Tijdens je opleiding doorloop je twee stages, die allebei 20 weken duren. De eerste stage, die je kunt doen als je je propedeuse gehaald hebt, valt tijdens de hoofdfase (Vakmanschap) van de opleiding. Tijdens die stage doe je meer praktijkervaring op als trendanalist en conceptontwikkelaar. Op tweede stage ga je in het laatste studiejaar (Meesterschap), als je je hoofdfase hebt gehaald. Die stage moet aansluiten bij (één van) de twee sectoren waarin je je gaat specialiseren. De opleiding stimuleert je om je tweede stage in het buitenland te doen. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

15 10. Hoe ontwikkel ik een ondernemende houding? Creatieve ideeën alleen zijn niet genoeg. De producten/diensten die je hebt bedacht moeten ook gerealiseerd worden. Om die reden is creativiteit meteen vanaf de propedeuse gelinkt aan ondernemerschap. Dat helpt je bij het ontwikkelen van een ondernemende houding, die essentieel is voor het beroep van Lifestyle Professional. Maar het leert je ook vanaf het begin ideeën te toetsen op maatschappelijke of economische haalbaarheid. Binnen de opleiding is ondernemerschap als een rode draad door de opleiding lifestyle verweven. Dus geen afzonderlijke leerarrangementen om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag, maar we doen continue een beroep op jou om ondernemend te zijn vanuit maatschappelijk verantwoord perspectief. Welke activiteiten tijdens de propedeuse stimuleren die ondernemende houding: Lifestyle Factory Je gaat, steeds zelfstandiger, op zoek naar opdrachten voor externe klanten. Naast de beoordeling op de kwaliteit van je beroepsproducten, word je ook beoordeeld op je ondernemende houding. Ook het Meester Gezel-programma,onderdeel van de Lifestyle Factory, vraagt een ondernemende, pro-actieve houding van je. Je moet immers zelf op zoek naar een Meester en deze relatie moet je ook onderhouden en gebruiken. Lifestyleweken: dromen, durven, doen Binnen de Lifestyleweken word je uitgedaagd om vooral pro-actief en initiatiefrijk te zijn. Daarnaast is een speciale Lifestyleweek die in het teken staat van het opbouwen van netwerken. Studieloopbaanbegeleiding (SLB) Binnen SLB is een van de aandachtspunten persoonlijk leiderschap, waarbij veel aandacht is voor (de ontwikkeling van) je ondernemende houding. Keuze van de werkvormen, waarbij je je actief en ondernemend moet gedragen Dan moet je denken aan werkvormen als Meet & Greet, Lifestyle Lunches, Expertmeeting Café. Keuze van de werkvormen waarbij je contact komt met ondernemers en/of ondernemende werknemers uit het werkveld Dan moet je denken aan werkvornen als de Experience-trip, Feeltrip, Gastcolleges, Casusmeeting, Meet & Greet, Domein Dialoog Dag. Relevante kennis en vaardigheden (Body of Knowledge) in de leerarrangementen In de leerarrangementen zijn kennis en vaardigheden die te maken hebben met een ondernemende houding, onderdeel van het programma. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

16 11. Hoe word ik begeleid? Er zijn verschillende begeleiders binnen de lifestyle-opleiding die er, samen met jou, voor zorgen dat je de studie kunt doorlopen. We maken onderscheid tussen inhoudelijk deskundige vakdocenten en begeleiders die jouw ontwikkeling op het gebied van je studieloopbaan en/of van je toekomstige rol als Lifestyle Professional in goede banen leiden. Inhoudelijk deskundige vakdocenten leren je, via colleges, workshops en andere werkvormen, de kennis en vaardigheden aan die een Lifestyle Professional nodig heeft. De opleiding heeft, naast een vaste kern vakdocenten, een uitgebreid netwerk aan (inter)nationale gastdocenten die geregeld als vakdocent worden ingeschakeld. Daarnaast heb je de praktijkgerichte begeleider. Binnen de leerarrangementen is dit meestal de projectbegeleider, die de projectgroep begeleidt om tot een volwaardig beroepsproduct te komen. Daarnaast is er ook praktijkbegeleiding binnen de Lifestyle Factory in de vorm van een Meester. De opleiding nodigt bedrijven en organisaties binnen de diverse lifestyle-sectoren uit om een student te adopteren. Je kunt op deze Meester terugvallen als je bijvoorbeeld opdrachten wilt verwerven in het kader van je competentie-ontwikkeling. Je Meester is vooral een soort coach, die je feedback geeft op de jouw ontwikkeling in relatie tot je toekomstige beroep van Lifestyle Professional. Een belangrijke plaats binnen de opleiding op het gebied van begeleiding wordt ingenomen door de studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB-er genoemd. Concreet ondersteunt de SLB-er je bij de keuze van onder andere je stage, je praktijkopdrachten en bij de keuze voor sectoren. Maar de begeleiding van de SLB-er is breder en vooral gericht op ontwikkelen, toepassen en verbeteren van jouw loopbaancompetenties. Hij begeleidt jou dan ook als coach bij het proces van bewustwording, zelfsturing en professionele beroepsvorming. Ook coacht hij je bij het hanteren van je studieloopbaanvragen en ondersteunt hij je bij het bepalen van de richting van je studieloopbaan. De centrale vragen en aspecten die hierbij aan de orde komen en waar de SLB-er jou expliciet op begeleidt zijn bijvoorbeeld: - Aandacht voor wie je bent en voor het beroep dat je gaat uitvoeren Wie ben ik en hoe sluit dat aan bij het profiel van de Lifestyle Professional? - Aandacht voor jouw motivatie Waar ligt mijn hart? Wat past bij mij? Waar wil ik goed in zijn/worden? - Aandacht voor hoe je leert Hoe leer ik het best? Wat past bij mij? Hoe kan ik effectief zijn? - Aandacht voor wat je kunt Wat kan ik en hoe kan ik dat laten zien? Reflectie en feedback. Wat levert het me op? - Aandacht voor persoonlijk leiderschap, het bepalen en bereiken van jouw doelen en van je pad Wat doe ik? Hoe ontwerp ik mijn eigen leeromgeving? Hoe stuur ik de ontwikkeling van mijn eigen loopbaan In de propedeuse is de sturing en begeleiding intensief en sturend. Naarmate je verder in je studie komt zal de sturing en begeleiding vanuit de opleiding afnemen. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

17 12. Hoe word ik getoetst? Binnen de opleiding Lifestyle kennen we een drietal competentie-examens (assessments). Bij elk examen moet je kunnen aantonen dat je een bepaald competentieniveau hebt behaald. Het eerste assessment vindt plaats aan het eind van de Propedeuse (Ambachtsfase). Het tweede assesment vindt plaats na de hoofdfase (Vakmanschap) en het derde en laatste assessment vindt plaats na de afstudeerfase (Meesterschap). Tijdens je assessment toon je dus aan dat je de competenties beheerst van het betreffende niveau. Dit toon je aan door een portfolio bij te houden en een gesprek daarover met je assessoren. In je portfolio zitten de beroepsproducten die je tijdens ieder leerarrangement hebt gemaakt, maar ook de uitslagen van de kennistoetsen of opdrachten die je hebt gedaan én de reflectieverslagen. Tijdens het performance deel van het competentie examen, presenteer je de beste illustraties van je competentiebeheersing uit je portfolio tegenover de assessoren. We noemen dit de presentatie van het showdossier. Tijdens elk leerarrangement vindt toetsing plaats. Door aan de leerarrangementen te werken en die met goed gevolg af te leggen, bouw je dus tijdens de hele opleiding je portfolio op. Tijdens je opleiding krijg je, behalve met assessments, te maken met twee vormen van toetsing; summatieve toetsing en formatieve toetsing. Formatieve toetsing levert meestal feedback op aan de hand waarvan je je opdrachten en/of beroepsproducten kunt verbeteren. Aan summatieve toetsing is een beoordeling gekoppeld, in de vorm van een cijfer of van een waardering. Summatieve toetsen leveren dus bewijzen op die ingebracht kunnen worden in het portfolio. In elk leerarrangement staat beschreven welke beroepsproducten en opdrachten je moet maken, hoe je getoetst wordt, wanneer de deadlines zijn en welke beoordelingscriteria er gelden. Daarnaast is er het Onderwijs Examen Reglement (OER). Hierin staat alles over toetsing en beoordeling tot in detail beschreven. De OER vind je op De opleiding kent 240 studiepunten. De studiepunten zijn gekoppeld aan de competenties. Per competentieniveau zijn de studiepunten aan de diverse competenties gekoppeld. In het schema hieronder zie je hoe deze studiepunten in alle fases van de opleiding zijn verdeeld over de verschillende competenties. Bachelor Lifestyle s a o r i c p Competentieniveau Competentieniveau Competentieniveau Minorruimte 30 Totaal Major Totaal Minor 30 Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

18 13. Welke voorzieningen kan ik tijdens mijn studie gebruiken? International Lifestyle Studies valt onder de Fontys Academy for Creative Industries. Vanaf september hebben we een eigen gebouw op de Fontys- Campus in het Stappegoorgebied in Tilburg. Naast Knowledgerooms (voor colleges) en Conceptingrooms (voor creatieve vakken) zijn er in het gebouw ook The Lab (voor research), The Studio (voor design) en The Factory (voor praktijkopdrachten) te vinden. Op deze manier willen we een broedplaats creëren voor aanstormend creatief talent. Er is bewust voor deze huisvesting gekozen, omdat de opleiding een inspirerende omgeving nodig heeft. Je hebt er te maken met andere studenten die de opleiding Communicatie of de opleiding Economie International Music and Entertainment Studies volgen. Zo kun je elkaar inspireren en versterken. Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig die jou het studeren mogelijk maken en kunnen inspireren. Zo is er binnen het hele gebouw sprake van een wireless omgeving. Hierdoor kun je overal met je laptop internetten en studeren. Daarnaast zijn er in het gebouw een aantal vaste pc s aanwezig Je ontvangt, als je begint met je studie, je Persoonlijk Communicatie Nummer (PCN) en een eigen Fontys e- mailadres. Hierdoor heb je toegang tot de verschillende ICTdiensten waaronder een breed pakket software en de e-learning omgeving van Fontys. De opleiding beschikt via portal (sharepoint) en over tools waarmee informatiebronnen en studiemateriaal beschikbaar worden gesteld, zowel thuis als op school. Een handleiding voor is te vinden op In de mediatheek in het Mollergebouw op de campus kun je alle relevante boeken, artikelen en tijdschriften en digitale informatiebronnen vinden die je nodig hebt voor je studie. En je hebt de keuze uit diverse kantines waar je tijdens de pauzes iets kunt eten of drinken. Het Mollergebouw heeft ook een café (Proost), waar je in een inspirerende omgeving met studiegenoten en met andere studenten in contact kunt komen. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

19 14. Wat moet ik weten en kunnen als ik ga afstuderen? Wij gaan ervan uit dat je, om nieuwe concepten te kunnen bedenken, veel moet weten. Dit betekent dat je ontzettend veel informatie tot je moet nemen. Nieuwsgierigheid is een must; je moet voortdurend willen weten wat er om je heen gebeurt. Daarnaast moet je veel boeken lezen, veel artikelen bekijken en vaak internet afstruinen. Omdat vooral up to date kennis van belang is, zorgt de opleiding ervoor dat er voldoende literatuur aanwezig is in de mediatheek en dat er relevante digitale informatiebronnen geraadpleegd kunnen worden. Zoals je inmiddels al weet, bestaat een competentie uit drie elementen namelijk kennis, vaardigheid en houding. Binnen de verschillende leerarrangementen komt de onderliggende kennis aan bod die bij de betreffend sector(en) of bij de betreffende kerntak(en) hoort. In the body of knowledge hebben we de kennisbasis vastgelegd zodat je weet wat je aan het eind van je studie in elk geval moet kennen. Ook de belangrijkste vaardigheden waarover je straks moet beschikken, staat in deze body of knowledge beschreven. Op vind je de volledige body of knowledge van je opleiding en je vind er ook de literatuurlijst van de propedeuse. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

20 15. Waar kom ik terecht na mijn studie? De Bachelor Lifestyle leidt op tot Lifestyle Professional. Dit betekent dat je kennis hebt van én ervaring in alle onderscheiden sectoren van lifestyle. Straks, na je opleiding, zul je werk vinden bij bedrijven en/of organisaties die zich begeven in (een combinatie van) de lifestyle-sectoren die de opleiding onderscheidt: living, appearance, health, food, leisure en human movement. Je studeert straks af als specialist op het gebied van conceptontwikkeling, Dat betekent dat je je in je latere beroep zult gaan bezighouden met het analyseren van maatschappelijke trends in relatie tot lifestyle en het op basis daarvan ontwikkelen van concepten voor nieuwe diensten/producten. En wellicht, in het verlengde daarvan, met het realiseren van concepten en/of het adviseren bij het implementeren ervan. Bij verschillende bedrijven en organisaties in de zes sectoren waarop de opleiding zich richt, werken nu al professionals die zich, soms naast andere werkzaamheden, bezig houden met het ontwikkelen en/of realiseren van concepten. Die zijn niet opgeleid tot Lifestyle Professional, maar hebben zich in die richting verder ontwikkeld. Ze werken onder andere in functies als trendonderzoeker, conceptontwikkelaar, productontwikkelaar, innovator en brand developer. In interviews met de opleiding hebben ze aangegeven dat het vak van conceptontwikkelaar zich ontwikkeld tot een nieuw beroep, maar dat hiervoor nog geen specifieke opleiding bestaat binnen de lifestyle-branche. Dat betekent dat je bij bedrijven of organisaties terecht kunt komen op een marketingafdeling of op een afdeling innovatie, maar ook bij een team Research & Development of New Business. Bovendien komen er ook steeds meer bureaus die kennis van trends en consumentenbehoeftes inzetten om concepten voor hun klanten te ontwikkelen. Tot slot kun je ook als creatief ondernemer zelfstandig aan de slag trendanalist annex conceptontwikkelaar en/of daaraan gerelateerde functies waarvoor je bent opgeleid. Uit recent arbeidsmarktonderzoek is gebleken dat: *80% van de ondervraagden uit het werkveld het ontstaan van nieuwe beroepen op het gebied van lifestyle erkent. *Bijna 70% van de ondervraagden tussen nu en 5 jaar een behoefte voorziet aan afgestudeerden van de hbo-opleiding Lifestyle op de arbeidsmarkt. Er zijn al ruim vijftig bedrijven die hebben aangegeven met stagiaires en afgestudeerden van International Lifestyle Studies te willen gaan werken (zie voor Stage-adressen). Een aantal van hen is als adviseur verbonden aan de opleiding en/of heeft meegedacht over de opzet en doelstelling ervan. Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES

CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES inhoud Voorwoord Barbera Wolfensberger 4 Inleiding 6 1. Het domein Creative Technologies binnen het hoger beroepsonderwijs 8 2. Beroepspraktijk en Beroepsrollen van het

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie