Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar Versie 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar 2012-2013. Versie 1."

Transcriptie

1 STUDIEHANDLEIDING Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6 Academisch jaar Versie 1.0 Status Final Auteur(s) Hans Kemp Laurens Vreekamp Hogeschool Utrecht, Utrecht 2012 Proofing & Reflecting Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Welkom in de cursus Waarom dit vak wordt aangeboden en waarom nu? Opbouw van de cursus Leerdoelen en competenties De leerdoelen Competenties Opbouw van de cursus Wat heb je nodig deze cursus? Literatuurlijst Weekschema Aanwezigheid en rol van de bijeenkomsten Colleges, werkcolleges en opdrachten Introductie Colleges Toetsing Toetsing, weging en cesuur Toetscriteria, inlevervoorwaarden en beoordelingsformulieren Herkansingen Bezwaar maken Bijlage A. Bijlage B. Competentiematrix Regels voor citeren en bronvermeldingen Hogeschool Utrecht 2/13

3 1 Introductie 1.1 Welkom in de cursus In deze cursus ontwikkel je voor een user experience op basis van een door een UX-bedrijf ingebrachte casus. Je wordt door zowel UX ers uit dit bedrijf begeleid, als door jouw UX-docent(en) in klassikale design reviews. Uiteindelijk toon je aan dat jouw ontwerp bijdraagt aan een verbeterde, vergrote en/of verrijkte user experience binnen het gekozen domein en rekeninghoudend met de randvoorwaarden van de casus. Dit doe je in een eindpresentatie aan UX-specialisten, de docenten en mede-studenten. 1.2 Waarom dit vak wordt aangeboden en waarom nu? Bij deze cursus ga je verder met de kennis en vaardigheden waar je bij Researching for UX en Principals & Design Frameworks al uitvoerig mee bezig bent geweest. Je maakt designvoorstellen en (paper) prototypes en ontwikkelt deze verder door, ook a.h.v. de feedback die je hebt ontvangen tijdens design reviews met je klas en bij de gesprekken met de case-eigenaar. Daarnaast gebruik je de kennis en vaardigheden voor het doen van onderzoek en evaluatie uit de cursus Researching for UX, om je designvoorstellen voortdurend te testen en te verbeteren. 1.3 Opbouw van de cursus A. De opdracht Je maakt, in tweetallen, een keuze uit een van de opdrachten die worden aangeboden door een aantal externe UX-organisaties (bureau s of afdeling van een business-owner). Aan de hand van de vraag en briefing, ontwikkel je in 8 weken een aantal design-voorstellen (in diverse design-iteraties) en valideer je deze oplossingen met gebruikers en stakeholders. Voortgang tijdens de 8 weken Eens in de 2 weken spreek je af bij met case-eigenaar (op zijn/haar werkplek) om de voortgang te bespreken en om feedback op je ontwerp en resultaten te krijgen. De andere weken krijg je feedback van je mede-uxd ers bij de specialisatie, in de vorm van klassikale design-reviews. Je ontwerpt samen met de case-eigenaar het designtraject voor de komende 8 weken, en stelt doelstellingen en randvoorwaarden op om tot een gevalideerde deliverable (bijv. een hifi-prototype) te komen (getest met beoogde gebruikers en stakeholders). Hierbij onderzoek je nieuwe ontwikkelmogelijkheden, met behulp van zelf te bepalen research- en designmethoden. 1. Presentatie + feedback Aan het einde van het blok presenteer je je ontwerpvoorstellen voor een publiek van professionals en lever je bijbehorende documentatie op. Je levert dus beroepsproducten op die passen binnen de randvoorwaarden en doelstellingen van jouw case. De feedback op je werk en presentatie van het design vormen de basis voor een assessment, waarin je je designvoorstellen (bijdrage en kwaliteit van jouw werk) en -proces kritisch beschouwt. 2. Documentatie + Assessment Bovenstaande presentatie (bestaande uit concept, proces en design-voorstel a.h.v. schetsen, prototype(s) en testresultaten), bijbehorende documentatie en de feedback vormen de input voor je assessment. Daarnaast lever je als voorwaarden de volgende input aan voor het assessment: 1. Feedback-formulier, ingevuld door de externe case UX er. 2. Eigen documentatie van de case 3. Input van je begeleiders, en wat je daarmee gedaan hebt 4. Self-assessment volgens Korthagens Spiraalreflectie (zie bijlage Sharepoint) 5. Peer-review van je duo-lid 3. Gastles / workshop Daarnaast organiseer je in groepjes van 4 een les rondom een kwestie die speelt voor jouw case en die relevant is voor de hele UX-groep (jouw klas). Je nodigt een spreker uit of verzorgt zelf een les voor de hele klas. Deze les gaat over een vraagstuk uit de casus waar jij met je tweetal op dit moment aan werkt, EN die relevant is voor de rest van de klas. De masterclasses mogen plaatsvinden op HU-locaties, maar Hogeschool Utrecht 3/13

4 kunnen bijvoorbeeld ook op locatie een externe expert georganiseerd worden. Uiteraard in goed overleg met alle partijen. Met de docent bespreek en plan je in wanneer jouw gastles gegeven wordt B. Theorie Je benut eerder opgedane onderzoeksvaardigheden voor je eigen casus, om optimaal voor de beoogde user experience te ontwerpen. Daarnaast maak je gebruik van gebruikte informatiebronnen uit de voorgaande cursussen, en verdiep je je waar nodig verder in jouw domein. C. Het project Nieuwe Dingen Doen Tijdens het volgen van de UXD-cursussen vervul je bij Project de rol van User Experience Designer, en verwerk je het vraagstuk van de opdrachtgever vanuit deze specialisatie. Er is tijdens deze cursus de mogelijkheid om situaties in te brengen die zich voordoen bij Nieuwe Dingen Doen. Hogeschool Utrecht 4/13

5 2 Leerdoelen en competenties 2.1 De leerdoelen Houding: Implementeren van feedback uit designreviews (C.3.3) (D.1.2) (D.2.3) Kennis / vaardigheden Adviseren van vervolgstappen voor ontwikkeling en implementatie van het prototype (in context van domein en service-keten) (C.1.3) (D.2.3) Vaardigheden Communiceren/overdraagbaar maken van communicatieoplossing tot in de details (C.2.3) Kennis/vaardigheden Valideren van gemaakte ontwerpkeuzes met stakeholders (D.1.3) Activiteit hierbij: - Realiseren van een (marktconform proof-of-concept) prototype om testresultaten mee te verkrijgen. 2.2 Competenties Verbeelden en realiseren C.1.3. Student kan het concept operationaliseren op basis van zelfgekozen middelen, binnen de randvoorwaarden die zijn verkregen uit het eigen onderzoek. C.2.3. Student kan op basis van de operationalisatie, de visualisatie en art direction voor het concept vormgeven, binnen de randvoorwaarden van het onderzoek. C.3.3. Student kan de middelen binnen het concept realiseren, waarmee een evaluatie kan plaatsvinden Evalueren D.1.2. De student is in staat een juiste evaluatie-methode te kiezen om het gerealiseerde middel te evalueren. D.1.3. De student is in staat om relevante evaluatie-methoden, in verschillende fasen van het proces toe te passen. D.2.3. De student is in staat om de resultaten van de evaluatie te bekritiseren. Hogeschool Utrecht 5/13

6 3 Opbouw van de cursus 3.1 Wat heb je nodig deze cursus? De volgende zaken heb je nodig voor deze cursus. Voor sommige zaken staat in het schema hieronder wanneer je het in de les bij je moete hebben. Een laptop met de juiste software moet je altijd bij je hebben. Veel documenten zijn uiteraard beschikbaar op Sharepoint. Ook kan het zijn dat de docent tijdens de les materiaal uitdeelt, dat moet je natuurlijk bewaren en gebruiken voor de opdrachten en of tentamens. Powerpointpresentaties van de bijeenkomsten (via sharepoint) Andere relevante artikelen waar tijdens de lessen naar verwezen wordt (wordt elk jaar geactualiseerd, beschikbaar via sharepoint) of wordt uitgedeeld en niet digitaal beschikbaar is Schetsmateriaal voor de opdrachten tijdens de lessen 3.2 Literatuurlijst Zie literatuur uit de andere 2 UXD-cursussen PaD en ResUX. 3.3 Weekschema In deze tabel staat per week zeer beknopt beschreven wat de activiteiten en deadlines zijn, welke spullen en hoeveel tijd je nodig hebt. Week Voorbereiding Bijeenkomsten Inleveren Meenemen naar les 1 - les 1 Introductie en uitleg opdracht 1 - les 2 Lezen case-briefs Bespreken cases (debrief) en plan van aanpak opzetten. 2 - les 1 Actueel UX-thema + Verdieping theorie 2 - les 2 Kick-off case bij UX er Ingeschreven voor: - case - verzorgen gastles Feedback op werk uit Periode A Project, PaD en ResUX 3 - les 1 - Workshop 1 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 3 - les 2 FCJ Materiaal voor designreview 4 - les 1 - Workshop 2 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 4 - les 2 Feedback case UXer 5 - les 1 - Workshop 3 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 5 - les 2 FCJ Materiaal voor designreview 6 - les 1 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 6 - les 2 Feedback case Uxer 7 - les 1 - Workshop 4 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 7 - les 2 FCJ Materiaal voor designreview Hogeschool Utrecht 6/13

7 8 - les les 2 Feedback case Uxer 9 Presentaties In te plannen met externe UX er en docent Zie voorwaarden bij Toetsing 10 Assessments In te plannen met docent Zie voorwaarden bij Toetsing 3.4 Aanwezigheid en rol van de bijeenkomsten Het is niet verplicht aanwezig te zijn. Je moet wel altijd je resultaten van opdrachten aan de docent kunnen tonen. De opdrachten worden tijdens de les verstrekt en toegelicht. Ook wordt er tijdens de les aan gewerkt en krijg je mondeling feedback. Het is daarom wel belangrijk om in alle lessen aanwezig te zijn. Kun je echt niet (zoals een bruiloft, een crematie, etc.) neem contact op met je docent over hoe je de verloren tijd kunt compenseren of vraag het een medestudent. Hogeschool Utrecht 7/13

8 4 Colleges, werkcolleges en opdrachten 4.1 Introductie Hier staan de colleges en opdrachten in meer detail beschreven die je voor deze cursus gaat doen. Alle opdrachten worden tijdens de les nader uitgelegd. Etc. Vul alleen de hoofdstukken in die voor jouw vak relevant zijn (dus als je geen fasen in een project hebt, dan dat hoofdstukje verwijderen) 4.2 Colleges De colleges kennen de volgende indeling: Kennislessen en Feedbacklessen. Wekelijks 1. Kennislessen De eerste les van de week (2 uur) is de Kennisles. Deze worden gevuld met Workshops, verdieping van theorie van UX en het behandelen van actuele zaken op het vakgebied. De docenten bieden verdieping a.h.v.theorie, en bij de Workshops verzorgen studenten een workshop waarin een bepaald ontwerpprobleem wordt aangepakt, dat relevant is voor de hele groep. Dit doen we verdeeld over 4 weken steeds 4 groepen van 4 a 5 studenten, vooraf in te tekenen. Is er geen acute verdiepingsvraag of workshop, dan wordt de eerste les van de week gebruikt voor feedback op de voortgang en op ontwerpvoorstellen. 2. Feedbacklessen - designreviews De tweede les van de week (4 uur) is voor Feedback, in de vorm van design-reviews. Hierbij ben je de ene week op de FCJ, om klassikaal elkaars design te reviewen. De andere week spreek je af met de externe UX er (case-eigenaar) om je voortgang te bespreken en designvoorstellen te reviewen. Deze externe afspraak kun je los van het rooster inplannen. Lesweek 8 In lesweek 8 vindt de laatste feedbackles plaats, en bereid je je voor op de eindpresentatie. Lesweek 9 Presentaties aan externe UX er Deze week presenteer je je werk aan de externe UX er, mede-studenten en de docent. Na de presentatie bereid je je voor op het assessment in week 10. Zie hiervoor het onderdeel Toetsing om je voor te bereiden Lesweek 10 Assessments In deze week heb je je assessmentgesprek samen met nog 1 andere student, en 2 docenten. Hiervoor dien je elkaars documentatie te hebben doorgenomen. Hogeschool Utrecht 8/13

9 5 Toetsing 5.1 Toetsing, weging en cesuur Bij deze cursus zijn 2 verschillende toetsen (zoals in Osiris staan aangegeven): 1. Presentatie (1,8 EC) De beoordeelbare beroepsproducten die je oplevert zijn de volgende: Rationale - voor je concept en vervolgens prototype en testplan, volgens standaarden uit de beroepspraktijk Usability-test - ontwerp, uitvoer, analyse en reflectie; fundament voor vervolg-advies Design review - de iteraties, volgens standaarden uit de beroepspraktijk Adviesrapport - hoe dit prototype verder te ontwikkelen en/of rationale te verbeteren 2. Assessment (4,2 EC) De response op je UX-werk en presentatie (Toets 1) en de documentatie die hierbij hoort, vormen de basis voor een assessment, waarin je je designvoorstellen en -proces kritisch beschouwt. Dit zal plaatsvinden in een groepsgesprek: met docenten, externe professionals en mede-studenten. Hiervoor review je je peers en assess je je eigen werk en niveau. Je moet beide onderdelen met een voldoende (5,5) afronden om deze cursus te behalen. Er is geen compensatie mogelijk. 5.2 Toetscriteria, inlevervoorwaarden en beoordelingsformulieren Beoordelingsformulier & -criteria voor: Presentatie (P), Documentatie (D) & Assessment (A) Verbeelden & Realiseren 1. Kwaliteit en onderbouwing ontwerprationale voor uitwerking concept. (P, D) 2. Uitwerking van inzichten o.b.v. iteraties. (P, D) 3. Relevantie van functioneel ontwerp. (P, D, A) 4. Communicatie / presentatie van functioneel ontwerp. (P, D) 5. Detaillering en uitwerking van ontwerp voor kracht van product. (P) Beoordeling: onv. vold. goed, uitstekend Evalueren 6. Relevante validatie van gemaakte ontwerpkeuzes (soort en fase). (P, D) 7. Kwaliteit van inzichten na iteraties. (D) 8. Formulering van adequate consequenties (verkregen uit de evaluatie). (P,D) 9. Formulering van doelstellingen voor volgende fase. (D, A) Professionaliteit 10. Samenhang inzicht proces en resultaten. (P,D,A) 11. Kwaliteit en verzorging van visuele ondersteuning en verbale presentatie. (P, D) Kritische beschouwing 12. Inzicht in eigen functioneren (A) 13. Waarde van persoonlijke bijdrage tijdens proces (A) Totaal: Hogeschool Utrecht 9/13

10 Inlevervoorwaarden voor het assessment - Peerreview duo-lid - Designvoorstellen (prototypes, mockups, etc.) en documentatie - digitale link en/of print - Ingevuld feedbackformulier externe UX'er - Self-assessment (a.h.v. Korthagens Spiraalreflectie: PROJ1.3V/Studie%20Materiaal/2012_10_23%20Yppah%20Korthagen%20spiraalreflectie.pdf ) - Al bovenstaand materiaal dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van het assessment aangeleverd worden bij de docent. - Alle geprinte materialen dienen in tweevoud aangeleverd te worden. Wordt aan deze inlevervoorwaarden niet voldaan, dan kun je niet deelnemen aan het assessment. 5.3 Herkansingen Je mag een opdracht maximaal twee keer per jaar in leveren, 1x in de reguliere inleverperiode en 1x in de hertentamenperiode. Niet inleveren in de daarvoor vastgestelde periode betekent dat die tentamenkans voorbij is gegaan. Als een opdracht niet voldoet bestaat de mogelijkheid om deze odpracht te herkansne. Dat kan door een hele nieuwe opdracht in te leveren, of door de feedback op je oorspronkelijke opdracht te verwerken en deze opnieuw in te leveren. Overleg met je docent welke optie het beste bij jouw resultaat past. 5.4 Bezwaar maken Je kunt op de volgende wijze bezwaar maken tegen een beoordeling: etc. Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen en beoordelingen van opdrachten). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Als je als projectgroep bezwaar wilt maken, moet elke individuele student bezwaar aantekenen. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit (bijvoorbeeld een tentamencijfer of een cijfer van een deeltentamen) een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen. Dit kan alleen bij het facultaire loket of bij de Examencommissie CMD Je kunt dus geen bezwaar indienen bij een vakcoördinator of opleidingsmanager. Voor het indienen van een bezwaar is een standaardformulier beschikbaar, deze vind je op onder documenten. Je wordt op de hoogte gesteld van de beslissing door de Examencommissie. Wanneer je het hier alsnog niet mee eens bent, kun je bezwaar aantekenen bij de Examencommissie. Hierna heb je nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de Examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU ( Deze bron is leidend voor deze informatie. Hogeschool Utrecht 10/13

11 Bijlage A. Competentiematrix Hogeschool Utrecht 11/13

12 Bijlage B. Regels voor citeren en bronvermeldingen Verwijzen naar bronnen Het is, in onze huidige wereld, heel gemakkelijk om teksten van anderen te kopiëren in je werk. Maar, op onze school, willen we graag zien dat je zelf nadenkt en dingen kunt uitleggen in je eigen woorden. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen gebruik mag maken van boeken, tijdschriften of websites. In tegendeel. Vaak worden je argumenten sterker als je verwijst naar een onderzoek van een betrouwbare bron of een goeroe op een bepaald gebied. Het is echter van belang dat je op de juiste manier verwijst naar je bronnen. In dit document beschrijven we hoe je dat goed kunt doen. In het algemeen geldt: kopieer niet hele paragrafen uit een andere bron. De opdrachten die wij jullie geven moeten eigen werk zijn. Als je informatie hebt gelezen die je wilt gebruiken, probeer het dan in je eigen woorden samen te vatten. Maar verwijs nog steeds naar de oorspronkelijke bron, met behulp van voet- of eindnoten. Je vindt deze functionaliteit in de meeste tekstverwerkingsprogramma s. Voetnoten zetten de verwijzing onder aan de pagina, eindnoten aan het einde van een stuk tekst (bijvoorbeeld een hoofdstuk). 1 Voor de voet- of eindnoten gebruik je de volgende vorm: Naam schrijver (jaartal), bladzijde nummer Als je bron meerdere schrijvers heeft mag je de naam van de eerste schrijver gebruiken en dan e.a. (en anderen) Voorbeelden: 19. Bartlett e.a., 2003, blz Lenconi (2002), blz. 115 Je moet de voet- of eindnoot plaatsen aan het eind van de zin waarin je verwijst naar de bron. De tekst in de voet- of eindnoten verwijst naar de bibliografie die je aan het eind van het rapport opneemt. Hier laat je alle schrijvers zien, de titel van het boek of artikel, de uitgever en het jaar waarin de bron is gepubliceerd. Plaats deze bronnen in alfabetische volgorde. Voorbeelden: - Bartlett, C., S. Ghoshal & J. Birkin (2003), Transnational management, Mc Graw Hill, Boston. - Lenconi, P. (2002), Make your values mean something, in: Harvard Business Review, July 2002, blz Soms ontkom je er niet aan om toch een langer stuk tekst uit je bron te kopiëren. Bijvoorbeeld bij een definitie of de missie of visie van een organisatie. Nogmaals, probeer dit niet te veel te doen. Een letterlijk stuk gekopieerde tekst maak je zichtbaar door het tekst fragment tussen aanhalingstekens en/of in cursief te zetten. Digitale bronnen Gebruik je een website als je bron? Zorg dan dat je in je voet- of eindnoot de datum van raadpleging opneemt. Websites veranderen snel van inhoud en op deze manier is de bron beter te achterhalen. Voorbeelden van verwijzingen naar websites: Informatie van website: Tilburg University. (2012). Onbewuste waarneming lichaamstaal stuurt gedrag [Persbericht]. Geraadpleegd op 1 Dit is een voorbeeld van een voetnoot Hogeschool Utrecht 12/13

13 N.B. Bij [Persbericht] kun je ook bv rapport of brochure zetten. Gaat het om algemene informatie dan kun je dit achterwege laten. Term gevonden op Wikipedia 2 : Psychology. (z.j.). In Wikipedia. Verkregen op 14 maart, 2012, van N.B. z.j. betekent zonder jaar Blog post: Lehrer, J. (2010, 31 augustus). The identifiable victim bias [Web log post]. Verkregen van Commentaar op blog post: ScienceGuy. (2010, 31 augustus). Re: The identifiable victim bias [Web log comment]. Verkregen van Post op Facebook: Mark Zuckerberg (2012, January 18). Powerful tool [Facebook update]. Verkregen van Handige website die uitlegt hoe je bronvermelding moet toepassen: 2 Wikipedia kun je het beste gebruiken als beginpunt van je zoektocht. Meestal zet het je op het spoor van uitgebreidere bronnen Hogeschool Utrecht 13/13

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie)

Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie) studiehandleiding voor de cursus Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie) code Studiepunten Willy BI-B6VHO 1 EC blok B6 studiejaar 2013 2014 schrijver M. Rutten en J.G. de Zwart datum 27-08-2013

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Cursusdoelen 1. De student heeft kennis van getalfuncties, inzicht in de telrij, (structuur van) getallen en getalrelaties

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Marketing - les02. Kwartaal 01 - Customer Understanding. Docent: Jeff Simons http://marketing.jeffsimons.com contact @ jeffsimons.

Marketing - les02. Kwartaal 01 - Customer Understanding. Docent: Jeff Simons http://marketing.jeffsimons.com contact @ jeffsimons. Marketing - les02 Kwartaal 01 - Customer Understanding Docent: Jeff Simons http://marketing.jeffsimons.com contact @ jeffsimons.com @jeffsimons Nieuwe docent! Hoera toch les. Marketing les02 Kwartaal 1

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Praktische zaken INFOB3SO

Praktische zaken INFOB3SO Praktische zaken INFOB3SO Department of Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht November 7, 2014 Welkom bij INFOB3SO Ofwel: Systeemontwikkeling: Methoden en Management Vervolg op MSO,

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT)

Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) universitair onderwijscentrum groningen Cursusontwerp Individueel Onderwijsontwerp Traject (IOT) Versie Augustus 2013 Naam: Datum: Dit sjabloon geeft een structuur voor het ontwerpen van uw cursus. Onder

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3.

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3. Projectbundel 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31 oriëntatiefase beroepsfase afstudeerfase Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3 auteur: Marij Verheugen eindredactie: versie:

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Cursus. Evalueren begeleiding van activiteiten

Cursus. Evalueren begeleiding van activiteiten Cursus Evalueren begeleiding van activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Cursus

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding. INFORMATIE OVER RINO PORTAL versie BIG16.09 Voor deelnemers BIG-opleidingen De RINO Groep biedt u als deelnemer aan een van de BIG-opleidingen een online service aan ter ondersteuning van het opleidingsproces.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen -

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen - Handleiding Osiris Student - Inschrijven op toetsen - Juli 2011 Versie 0.2 Functioneel Beheer OsirisVolg INHOUDSOPGAVE Introductie 3! Inschrijven op toetsen 3! Inschrijfperiode 3! Osiris Student 3! Inloggen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie

Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Annemiek Hermans Bouwstenen voor leesbevordering

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Praktische opdracht. klas 2. Moderne voortplantingstechnieken

Praktische opdracht. klas 2. Moderne voortplantingstechnieken 1 Praktische opdracht Moderne voortplantingstechnieken 2 Inhoud bladzijde Inleiding 3 Doelen 3 Eisen 3 Overzicht onderwerpen 3 Aanwijzingen voor het verwerken van informatie 4 Aanwijzingen poster 4 Opdrachten

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Assessment as learning. Van lesgeven naar leren. Over leren, ontwikkelen en vormen. Over aanleren en toepassen. Hoe doe ik dat in mijn school?

Assessment as learning. Van lesgeven naar leren. Over leren, ontwikkelen en vormen. Over aanleren en toepassen. Hoe doe ik dat in mijn school? Assessment as learning Van lesgeven naar leren. Over leren, ontwikkelen en vormen. Over aanleren en toepassen. Hoe doe ik dat in mijn school? Formatieve assessment, waarom zou je dat gebruiken? In John

Nadere informatie

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep'

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Team TA 28 Juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79611 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud PROJECT DOMINO DAY 2014 Antoniuscollege Gouda Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 De organisatie 3 Begeleiding 4 Beoordeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persoonlijk verslag C Evaluatielijst

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 Studiejaar 2013-2014 Coördinator LSW 1 jaar 1 Contactgegevens: Rudy van Belkom r.vanbelkom@fontys.nl +316 3019 3653 Lifestyle week gids

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Els ; 11 October 2012 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/39641 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Evalueren bij afstuderen. OOF Bachelortoets

Evalueren bij afstuderen. OOF Bachelortoets Evalueren bij afstuderen OOF Bachelortoets Intro Voorbeeld Teams van studenten (Onderzoeks-)project Aangeleverd door externen uit het vakgebied Begeleid door docenten en externe opdrachtgevers Rapporteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Tekstanalyse. Studiehandleiding Blok 2, DEELTIJD. Docent: Rick Nouwen. Afdeling Taalbeheersing Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht

Tekstanalyse. Studiehandleiding Blok 2, DEELTIJD. Docent: Rick Nouwen. Afdeling Taalbeheersing Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht Tekstanalyse Studiehandleiding Blok 2, 2009-2010 DEELTIJD Docent: Rick Nouwen Afdeling Taalbeheersing Vakgroep Nederlands Universiteit Utrecht Cursuscode: 200400857 1 Doel van de cursus Deze cursus gaat

Nadere informatie

Cursus. Onderwijs VVE 2 activerende leeromgeving

Cursus. Onderwijs VVE 2 activerende leeromgeving Cursus Onderwijs VVE 2 activerende leeromgeving Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Geerte Binnema Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Onderwijs/VVE2

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie