Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar Versie 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar 2012-2013. Versie 1."

Transcriptie

1 STUDIEHANDLEIDING Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6 Academisch jaar Versie 1.0 Status Final Auteur(s) Hans Kemp Laurens Vreekamp Hogeschool Utrecht, Utrecht 2012 Proofing & Reflecting Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Welkom in de cursus Waarom dit vak wordt aangeboden en waarom nu? Opbouw van de cursus Leerdoelen en competenties De leerdoelen Competenties Opbouw van de cursus Wat heb je nodig deze cursus? Literatuurlijst Weekschema Aanwezigheid en rol van de bijeenkomsten Colleges, werkcolleges en opdrachten Introductie Colleges Toetsing Toetsing, weging en cesuur Toetscriteria, inlevervoorwaarden en beoordelingsformulieren Herkansingen Bezwaar maken Bijlage A. Bijlage B. Competentiematrix Regels voor citeren en bronvermeldingen Hogeschool Utrecht 2/13

3 1 Introductie 1.1 Welkom in de cursus In deze cursus ontwikkel je voor een user experience op basis van een door een UX-bedrijf ingebrachte casus. Je wordt door zowel UX ers uit dit bedrijf begeleid, als door jouw UX-docent(en) in klassikale design reviews. Uiteindelijk toon je aan dat jouw ontwerp bijdraagt aan een verbeterde, vergrote en/of verrijkte user experience binnen het gekozen domein en rekeninghoudend met de randvoorwaarden van de casus. Dit doe je in een eindpresentatie aan UX-specialisten, de docenten en mede-studenten. 1.2 Waarom dit vak wordt aangeboden en waarom nu? Bij deze cursus ga je verder met de kennis en vaardigheden waar je bij Researching for UX en Principals & Design Frameworks al uitvoerig mee bezig bent geweest. Je maakt designvoorstellen en (paper) prototypes en ontwikkelt deze verder door, ook a.h.v. de feedback die je hebt ontvangen tijdens design reviews met je klas en bij de gesprekken met de case-eigenaar. Daarnaast gebruik je de kennis en vaardigheden voor het doen van onderzoek en evaluatie uit de cursus Researching for UX, om je designvoorstellen voortdurend te testen en te verbeteren. 1.3 Opbouw van de cursus A. De opdracht Je maakt, in tweetallen, een keuze uit een van de opdrachten die worden aangeboden door een aantal externe UX-organisaties (bureau s of afdeling van een business-owner). Aan de hand van de vraag en briefing, ontwikkel je in 8 weken een aantal design-voorstellen (in diverse design-iteraties) en valideer je deze oplossingen met gebruikers en stakeholders. Voortgang tijdens de 8 weken Eens in de 2 weken spreek je af bij met case-eigenaar (op zijn/haar werkplek) om de voortgang te bespreken en om feedback op je ontwerp en resultaten te krijgen. De andere weken krijg je feedback van je mede-uxd ers bij de specialisatie, in de vorm van klassikale design-reviews. Je ontwerpt samen met de case-eigenaar het designtraject voor de komende 8 weken, en stelt doelstellingen en randvoorwaarden op om tot een gevalideerde deliverable (bijv. een hifi-prototype) te komen (getest met beoogde gebruikers en stakeholders). Hierbij onderzoek je nieuwe ontwikkelmogelijkheden, met behulp van zelf te bepalen research- en designmethoden. 1. Presentatie + feedback Aan het einde van het blok presenteer je je ontwerpvoorstellen voor een publiek van professionals en lever je bijbehorende documentatie op. Je levert dus beroepsproducten op die passen binnen de randvoorwaarden en doelstellingen van jouw case. De feedback op je werk en presentatie van het design vormen de basis voor een assessment, waarin je je designvoorstellen (bijdrage en kwaliteit van jouw werk) en -proces kritisch beschouwt. 2. Documentatie + Assessment Bovenstaande presentatie (bestaande uit concept, proces en design-voorstel a.h.v. schetsen, prototype(s) en testresultaten), bijbehorende documentatie en de feedback vormen de input voor je assessment. Daarnaast lever je als voorwaarden de volgende input aan voor het assessment: 1. Feedback-formulier, ingevuld door de externe case UX er. 2. Eigen documentatie van de case 3. Input van je begeleiders, en wat je daarmee gedaan hebt 4. Self-assessment volgens Korthagens Spiraalreflectie (zie bijlage Sharepoint) 5. Peer-review van je duo-lid 3. Gastles / workshop Daarnaast organiseer je in groepjes van 4 een les rondom een kwestie die speelt voor jouw case en die relevant is voor de hele UX-groep (jouw klas). Je nodigt een spreker uit of verzorgt zelf een les voor de hele klas. Deze les gaat over een vraagstuk uit de casus waar jij met je tweetal op dit moment aan werkt, EN die relevant is voor de rest van de klas. De masterclasses mogen plaatsvinden op HU-locaties, maar Hogeschool Utrecht 3/13

4 kunnen bijvoorbeeld ook op locatie een externe expert georganiseerd worden. Uiteraard in goed overleg met alle partijen. Met de docent bespreek en plan je in wanneer jouw gastles gegeven wordt B. Theorie Je benut eerder opgedane onderzoeksvaardigheden voor je eigen casus, om optimaal voor de beoogde user experience te ontwerpen. Daarnaast maak je gebruik van gebruikte informatiebronnen uit de voorgaande cursussen, en verdiep je je waar nodig verder in jouw domein. C. Het project Nieuwe Dingen Doen Tijdens het volgen van de UXD-cursussen vervul je bij Project de rol van User Experience Designer, en verwerk je het vraagstuk van de opdrachtgever vanuit deze specialisatie. Er is tijdens deze cursus de mogelijkheid om situaties in te brengen die zich voordoen bij Nieuwe Dingen Doen. Hogeschool Utrecht 4/13

5 2 Leerdoelen en competenties 2.1 De leerdoelen Houding: Implementeren van feedback uit designreviews (C.3.3) (D.1.2) (D.2.3) Kennis / vaardigheden Adviseren van vervolgstappen voor ontwikkeling en implementatie van het prototype (in context van domein en service-keten) (C.1.3) (D.2.3) Vaardigheden Communiceren/overdraagbaar maken van communicatieoplossing tot in de details (C.2.3) Kennis/vaardigheden Valideren van gemaakte ontwerpkeuzes met stakeholders (D.1.3) Activiteit hierbij: - Realiseren van een (marktconform proof-of-concept) prototype om testresultaten mee te verkrijgen. 2.2 Competenties Verbeelden en realiseren C.1.3. Student kan het concept operationaliseren op basis van zelfgekozen middelen, binnen de randvoorwaarden die zijn verkregen uit het eigen onderzoek. C.2.3. Student kan op basis van de operationalisatie, de visualisatie en art direction voor het concept vormgeven, binnen de randvoorwaarden van het onderzoek. C.3.3. Student kan de middelen binnen het concept realiseren, waarmee een evaluatie kan plaatsvinden Evalueren D.1.2. De student is in staat een juiste evaluatie-methode te kiezen om het gerealiseerde middel te evalueren. D.1.3. De student is in staat om relevante evaluatie-methoden, in verschillende fasen van het proces toe te passen. D.2.3. De student is in staat om de resultaten van de evaluatie te bekritiseren. Hogeschool Utrecht 5/13

6 3 Opbouw van de cursus 3.1 Wat heb je nodig deze cursus? De volgende zaken heb je nodig voor deze cursus. Voor sommige zaken staat in het schema hieronder wanneer je het in de les bij je moete hebben. Een laptop met de juiste software moet je altijd bij je hebben. Veel documenten zijn uiteraard beschikbaar op Sharepoint. Ook kan het zijn dat de docent tijdens de les materiaal uitdeelt, dat moet je natuurlijk bewaren en gebruiken voor de opdrachten en of tentamens. Powerpointpresentaties van de bijeenkomsten (via sharepoint) Andere relevante artikelen waar tijdens de lessen naar verwezen wordt (wordt elk jaar geactualiseerd, beschikbaar via sharepoint) of wordt uitgedeeld en niet digitaal beschikbaar is Schetsmateriaal voor de opdrachten tijdens de lessen 3.2 Literatuurlijst Zie literatuur uit de andere 2 UXD-cursussen PaD en ResUX. 3.3 Weekschema In deze tabel staat per week zeer beknopt beschreven wat de activiteiten en deadlines zijn, welke spullen en hoeveel tijd je nodig hebt. Week Voorbereiding Bijeenkomsten Inleveren Meenemen naar les 1 - les 1 Introductie en uitleg opdracht 1 - les 2 Lezen case-briefs Bespreken cases (debrief) en plan van aanpak opzetten. 2 - les 1 Actueel UX-thema + Verdieping theorie 2 - les 2 Kick-off case bij UX er Ingeschreven voor: - case - verzorgen gastles Feedback op werk uit Periode A Project, PaD en ResUX 3 - les 1 - Workshop 1 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 3 - les 2 FCJ Materiaal voor designreview 4 - les 1 - Workshop 2 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 4 - les 2 Feedback case UXer 5 - les 1 - Workshop 3 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 5 - les 2 FCJ Materiaal voor designreview 6 - les 1 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 6 - les 2 Feedback case Uxer 7 - les 1 - Workshop 4 - Actueel UX-thema - Verdieping theorie 7 - les 2 FCJ Materiaal voor designreview Hogeschool Utrecht 6/13

7 8 - les les 2 Feedback case Uxer 9 Presentaties In te plannen met externe UX er en docent Zie voorwaarden bij Toetsing 10 Assessments In te plannen met docent Zie voorwaarden bij Toetsing 3.4 Aanwezigheid en rol van de bijeenkomsten Het is niet verplicht aanwezig te zijn. Je moet wel altijd je resultaten van opdrachten aan de docent kunnen tonen. De opdrachten worden tijdens de les verstrekt en toegelicht. Ook wordt er tijdens de les aan gewerkt en krijg je mondeling feedback. Het is daarom wel belangrijk om in alle lessen aanwezig te zijn. Kun je echt niet (zoals een bruiloft, een crematie, etc.) neem contact op met je docent over hoe je de verloren tijd kunt compenseren of vraag het een medestudent. Hogeschool Utrecht 7/13

8 4 Colleges, werkcolleges en opdrachten 4.1 Introductie Hier staan de colleges en opdrachten in meer detail beschreven die je voor deze cursus gaat doen. Alle opdrachten worden tijdens de les nader uitgelegd. Etc. Vul alleen de hoofdstukken in die voor jouw vak relevant zijn (dus als je geen fasen in een project hebt, dan dat hoofdstukje verwijderen) 4.2 Colleges De colleges kennen de volgende indeling: Kennislessen en Feedbacklessen. Wekelijks 1. Kennislessen De eerste les van de week (2 uur) is de Kennisles. Deze worden gevuld met Workshops, verdieping van theorie van UX en het behandelen van actuele zaken op het vakgebied. De docenten bieden verdieping a.h.v.theorie, en bij de Workshops verzorgen studenten een workshop waarin een bepaald ontwerpprobleem wordt aangepakt, dat relevant is voor de hele groep. Dit doen we verdeeld over 4 weken steeds 4 groepen van 4 a 5 studenten, vooraf in te tekenen. Is er geen acute verdiepingsvraag of workshop, dan wordt de eerste les van de week gebruikt voor feedback op de voortgang en op ontwerpvoorstellen. 2. Feedbacklessen - designreviews De tweede les van de week (4 uur) is voor Feedback, in de vorm van design-reviews. Hierbij ben je de ene week op de FCJ, om klassikaal elkaars design te reviewen. De andere week spreek je af met de externe UX er (case-eigenaar) om je voortgang te bespreken en designvoorstellen te reviewen. Deze externe afspraak kun je los van het rooster inplannen. Lesweek 8 In lesweek 8 vindt de laatste feedbackles plaats, en bereid je je voor op de eindpresentatie. Lesweek 9 Presentaties aan externe UX er Deze week presenteer je je werk aan de externe UX er, mede-studenten en de docent. Na de presentatie bereid je je voor op het assessment in week 10. Zie hiervoor het onderdeel Toetsing om je voor te bereiden Lesweek 10 Assessments In deze week heb je je assessmentgesprek samen met nog 1 andere student, en 2 docenten. Hiervoor dien je elkaars documentatie te hebben doorgenomen. Hogeschool Utrecht 8/13

9 5 Toetsing 5.1 Toetsing, weging en cesuur Bij deze cursus zijn 2 verschillende toetsen (zoals in Osiris staan aangegeven): 1. Presentatie (1,8 EC) De beoordeelbare beroepsproducten die je oplevert zijn de volgende: Rationale - voor je concept en vervolgens prototype en testplan, volgens standaarden uit de beroepspraktijk Usability-test - ontwerp, uitvoer, analyse en reflectie; fundament voor vervolg-advies Design review - de iteraties, volgens standaarden uit de beroepspraktijk Adviesrapport - hoe dit prototype verder te ontwikkelen en/of rationale te verbeteren 2. Assessment (4,2 EC) De response op je UX-werk en presentatie (Toets 1) en de documentatie die hierbij hoort, vormen de basis voor een assessment, waarin je je designvoorstellen en -proces kritisch beschouwt. Dit zal plaatsvinden in een groepsgesprek: met docenten, externe professionals en mede-studenten. Hiervoor review je je peers en assess je je eigen werk en niveau. Je moet beide onderdelen met een voldoende (5,5) afronden om deze cursus te behalen. Er is geen compensatie mogelijk. 5.2 Toetscriteria, inlevervoorwaarden en beoordelingsformulieren Beoordelingsformulier & -criteria voor: Presentatie (P), Documentatie (D) & Assessment (A) Verbeelden & Realiseren 1. Kwaliteit en onderbouwing ontwerprationale voor uitwerking concept. (P, D) 2. Uitwerking van inzichten o.b.v. iteraties. (P, D) 3. Relevantie van functioneel ontwerp. (P, D, A) 4. Communicatie / presentatie van functioneel ontwerp. (P, D) 5. Detaillering en uitwerking van ontwerp voor kracht van product. (P) Beoordeling: onv. vold. goed, uitstekend Evalueren 6. Relevante validatie van gemaakte ontwerpkeuzes (soort en fase). (P, D) 7. Kwaliteit van inzichten na iteraties. (D) 8. Formulering van adequate consequenties (verkregen uit de evaluatie). (P,D) 9. Formulering van doelstellingen voor volgende fase. (D, A) Professionaliteit 10. Samenhang inzicht proces en resultaten. (P,D,A) 11. Kwaliteit en verzorging van visuele ondersteuning en verbale presentatie. (P, D) Kritische beschouwing 12. Inzicht in eigen functioneren (A) 13. Waarde van persoonlijke bijdrage tijdens proces (A) Totaal: Hogeschool Utrecht 9/13

10 Inlevervoorwaarden voor het assessment - Peerreview duo-lid - Designvoorstellen (prototypes, mockups, etc.) en documentatie - digitale link en/of print - Ingevuld feedbackformulier externe UX'er - Self-assessment (a.h.v. Korthagens Spiraalreflectie: https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fcj/97/jde- PROJ1.3V/Studie%20Materiaal/2012_10_23%20Yppah%20Korthagen%20spiraalreflectie.pdf ) - Al bovenstaand materiaal dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van het assessment aangeleverd worden bij de docent. - Alle geprinte materialen dienen in tweevoud aangeleverd te worden. Wordt aan deze inlevervoorwaarden niet voldaan, dan kun je niet deelnemen aan het assessment. 5.3 Herkansingen Je mag een opdracht maximaal twee keer per jaar in leveren, 1x in de reguliere inleverperiode en 1x in de hertentamenperiode. Niet inleveren in de daarvoor vastgestelde periode betekent dat die tentamenkans voorbij is gegaan. Als een opdracht niet voldoet bestaat de mogelijkheid om deze odpracht te herkansne. Dat kan door een hele nieuwe opdracht in te leveren, of door de feedback op je oorspronkelijke opdracht te verwerken en deze opnieuw in te leveren. Overleg met je docent welke optie het beste bij jouw resultaat past. 5.4 Bezwaar maken Je kunt op de volgende wijze bezwaar maken tegen een beoordeling: etc. Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen en beoordelingen van opdrachten). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Als je als projectgroep bezwaar wilt maken, moet elke individuele student bezwaar aantekenen. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit (bijvoorbeeld een tentamencijfer of een cijfer van een deeltentamen) een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen. Dit kan alleen bij het facultaire loket of bij de Examencommissie CMD Je kunt dus geen bezwaar indienen bij een vakcoördinator of opleidingsmanager. Voor het indienen van een bezwaar is een standaardformulier beschikbaar, deze vind je op onder documenten. Je wordt op de hoogte gesteld van de beslissing door de Examencommissie. Wanneer je het hier alsnog niet mee eens bent, kun je bezwaar aantekenen bij de Examencommissie. Hierna heb je nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de Examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl). Deze bron is leidend voor deze informatie. Hogeschool Utrecht 10/13

11 Bijlage A. Competentiematrix Hogeschool Utrecht 11/13

12 Bijlage B. Regels voor citeren en bronvermeldingen Verwijzen naar bronnen Het is, in onze huidige wereld, heel gemakkelijk om teksten van anderen te kopiëren in je werk. Maar, op onze school, willen we graag zien dat je zelf nadenkt en dingen kunt uitleggen in je eigen woorden. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen gebruik mag maken van boeken, tijdschriften of websites. In tegendeel. Vaak worden je argumenten sterker als je verwijst naar een onderzoek van een betrouwbare bron of een goeroe op een bepaald gebied. Het is echter van belang dat je op de juiste manier verwijst naar je bronnen. In dit document beschrijven we hoe je dat goed kunt doen. In het algemeen geldt: kopieer niet hele paragrafen uit een andere bron. De opdrachten die wij jullie geven moeten eigen werk zijn. Als je informatie hebt gelezen die je wilt gebruiken, probeer het dan in je eigen woorden samen te vatten. Maar verwijs nog steeds naar de oorspronkelijke bron, met behulp van voet- of eindnoten. Je vindt deze functionaliteit in de meeste tekstverwerkingsprogramma s. Voetnoten zetten de verwijzing onder aan de pagina, eindnoten aan het einde van een stuk tekst (bijvoorbeeld een hoofdstuk). 1 Voor de voet- of eindnoten gebruik je de volgende vorm: Naam schrijver (jaartal), bladzijde nummer Als je bron meerdere schrijvers heeft mag je de naam van de eerste schrijver gebruiken en dan e.a. (en anderen) Voorbeelden: 19. Bartlett e.a., 2003, blz Lenconi (2002), blz. 115 Je moet de voet- of eindnoot plaatsen aan het eind van de zin waarin je verwijst naar de bron. De tekst in de voet- of eindnoten verwijst naar de bibliografie die je aan het eind van het rapport opneemt. Hier laat je alle schrijvers zien, de titel van het boek of artikel, de uitgever en het jaar waarin de bron is gepubliceerd. Plaats deze bronnen in alfabetische volgorde. Voorbeelden: - Bartlett, C., S. Ghoshal & J. Birkin (2003), Transnational management, Mc Graw Hill, Boston. - Lenconi, P. (2002), Make your values mean something, in: Harvard Business Review, July 2002, blz Soms ontkom je er niet aan om toch een langer stuk tekst uit je bron te kopiëren. Bijvoorbeeld bij een definitie of de missie of visie van een organisatie. Nogmaals, probeer dit niet te veel te doen. Een letterlijk stuk gekopieerde tekst maak je zichtbaar door het tekst fragment tussen aanhalingstekens en/of in cursief te zetten. Digitale bronnen Gebruik je een website als je bron? Zorg dan dat je in je voet- of eindnoot de datum van raadpleging opneemt. Websites veranderen snel van inhoud en op deze manier is de bron beter te achterhalen. Voorbeelden van verwijzingen naar websites: Informatie van website: Tilburg University. (2012). Onbewuste waarneming lichaamstaal stuurt gedrag [Persbericht]. Geraadpleegd op 1 Dit is een voorbeeld van een voetnoot Hogeschool Utrecht 12/13

13 N.B. Bij [Persbericht] kun je ook bv rapport of brochure zetten. Gaat het om algemene informatie dan kun je dit achterwege laten. Term gevonden op Wikipedia 2 : Psychology. (z.j.). In Wikipedia. Verkregen op 14 maart, 2012, van N.B. z.j. betekent zonder jaar Blog post: Lehrer, J. (2010, 31 augustus). The identifiable victim bias [Web log post]. Verkregen van Commentaar op blog post: ScienceGuy. (2010, 31 augustus). Re: The identifiable victim bias [Web log comment]. Verkregen van Post op Facebook: Mark Zuckerberg (2012, January 18). Powerful tool [Facebook update]. Verkregen van Handige website die uitlegt hoe je bronvermelding moet toepassen: 2 Wikipedia kun je het beste gebruiken als beginpunt van je zoektocht. Meestal zet het je op het spoor van uitgebreidere bronnen Hogeschool Utrecht 13/13