Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging"

Transcriptie

1 Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging Organisatie Het woord kinderopvang dekt bij Korein al lang de lading niet meer. Daarom spreekt Korein liever over dagarrangementen: een combinatie van opvang, begeleiding en activiteiten. Met Korein Kinderplein, KluppluZ, de Lunch-Club en Click helpen de medewerkers van Korein kinderen bij het opgroeien tot Regelmatig raadplegen meer dan twaalfhonderd medewerkers van Korein kinderopvang het 'Handboek Kwaliteit'. Het opzoeken van informatie kost hen echter veel tijd, omdat het boek uit acht ordners bestaat. Met SharePoint Server 2010 en Visio 2010 is in zes dagen een proefomgeving gebouwd, die zulke zoekacties niet alleen sneller, maar ook vollediger maken. Samen met de ingebouwde workflow- en validatiefunctionaliteit leidt dat tot een verhoging van het kwaliteitsniveau en een betere klantbenadering, beiden strategische doelen voor Korein voor dit jaar. zelfstandige personen. Op een actieve, leuke en pedagogisch verantwoorde manier. Korein opereert in de omgeving van Eindhoven en telt 120 vestigingen en SITUATIE 1500 medewerkers, onder wie 1200 kinderverzorgers en verzorgsters. Ook al is Korein een grote organisatie, de persoonlijke benadering van de klant, dus het kind en zijn ouders, staat centraal. De werkzaamheden in de kinderopvang zijn gebonden aan een groot aantal regels. Deze regels (hoe om te gaan met kinderen, ouders, ongevallen etc.) heeft Korein vastgelegd in het 'Handboek Kwaliteit'. Het handboek omvat maar liefst acht ordners en ligt op alle 120 vestigingen. Ook staat er een digitale versie van het handboek in een mappenstructuur op het netwerk van de organisatie. Dit was een verre van bevredigende situatie, die Timo van den Berg, ICT Manager bij Korein, graag verbeterd wilde zien. Hij startte een business case op teneinde de informatievoorziening te vernieuwen. Timo van den Berg: "Het kost onze 1200 kinderverzorgers en verzorgsters veel tijd en bladerwerk om iets in de ordners op te zoeken. Soms moet dat een paar keer per dag, soms maar eenmaal per maand, dat wisselt sterk. Ook de elektronische versie voldoet niet, omdat de mappenstructuur voor veel medewerkers vrij complex is, om de simpele reden dat zij weinig affiniteit met de computer hebben en zij er ook - mede door hun werkzaamheden - maar zelden achter zitten." Behalve voor de verzorgers was de situatie ook voor de stafmedewerkers verre van ideaal. Timo van den Berg: "Het handboek bevat allerhande informatie: pedagogie,

2 Eisen - informatie snel en gemakkelijk vinden - lage drempel voor mensen met weinig hygiëne, financiën, beleidsplannen, H&R etc. Zo'n 25 medewerkers houden de informatie bij, maar elke verandering betekent een fysieke update van de handboeken op onze vestigingen. Een traag en qua logistiek kostbaar proces." computeraffiniteit - efficiënter en flexibeler updaten van informatie - klantgerichter werken - workflowmanagement Voordelen - efficiënt en snel zoeken - kostenbesparing - flexibel en gemakkelijk te updaten informatievoorziening - betere klantgerichtheid - workflow ondersteuning - volledig online - hoge kwaliteit van de gevonden informatie - mogelijkheid voor webportaal voor ouders - rapportage- en BI-functionaliteit BUSINESS CASE De basis van de business case was dat het zowel voor de verzorgers als de stafmedewerkers belangrijk was, dat de informatie uit het handboek snel en gemakkelijk vindbaar werd en efficiënt geüpdatet kon worden. Timo van den Berg: "De IT-oplossing die we hiervoor inzetten, moet tevens geschikt zijn voor het realiseren van nog enkele andere strategische doelen. Zoals de bewaking van de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Workflowmanagement is daar een goed middel voor, omdat we daarmee bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat stappen in procedures worden overgeslagen (compliance). Tenslotte moet de oplossing ons helpen om klantgerichter te werken. Immers, alles wat we doen staat in het teken van de klant, dus het kind én zijn ouders. Ouders willen graag op de hoogte worden gehouden, dus moeten we hen op een gemakkelijke manier van informatie kunnen voorzien. Bijvoorbeeld over de groepsactiviteiten waar het kind aan deelgenomen heeft, maar ook specifieke informatie over het kind zelf." Betrof de business case oorspronkelijk alleen het handboek, gaandeweg kwamen er meer zaken aan het licht, die in de case konden worden meegenomen en opgelost. Kiezen voor Microsoft-oplossing Er zijn tal van content management systemen (CMS) op de markt, ook speciaal voor handboeken. Timo van den Berg: "Daar zitten hele goede bij. Zo'n oplossing zou betekenen dat we een nieuwe applicatie aan ons IT-landschap toevoegen, waar onze medewerkers zich in moeten verdiepen en die weer anders werkt dan onze bestaande applicaties. Dat is geen probleem als je elke dag met zo'n applicatie werkt, maar als je de hele dag bezig bent met kinderen, met opvang, spelen, eten geven enz. en maar af en toe iets moet opzoeken, dan mis je de handigheid en blijft de drempel van zo'n pakket hoog. Ook ontsluiting van informatie uit verschillende applicaties is lastig. Ik voelde meer voor het uitbouwen van onze bestaande SharePoint intranet-omgeving."

3 Producten Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft Visio 2007 Voor het delen van informatie had Korein al een kleine intranetomgeving draaien op basis van SharePoint Server Timo van den Berg meende dat het gebruik van de andere mogelijkheden van SharePoint Server 2007 op alle fronten kon helpen bij het vernieuwen van het handboek, workflowmanagement en klantgerichte informatie. Hij legde zijn plan voor aan Microsoft Certified Partner Advantive. André Cardinaal van Advantive: "Microsoft helpt mensen en bedrijven om hun potentieel te realiseren met software die zo ontworpen is, dat iedereen ermee kan werken en wel zo efficiënt mogelijk. Zo is SharePoint dé oplossing, als je informatie met anderen wilt delen. De kracht van SharePoint is dat het een platform is waarin je complete informatievoorziening geïntegreerd zit, en dat het één eenduidige en gemakkelijke gebruikersinterface biedt voor alles wat je op dit platform wilt doen." Toch kon Advantive zich niet vinden in de keuze voor versie André Cardinaal: "Ons advies aan Korein was om meteen de stap te maken naar Microsoft SharePoint Server 2010, omdat met deze nieuwe versie minder tijd nodig is om doelstellingen te realiseren. Ook hebben we voorgesteld om Microsoft Visio 2010 in de SharePointomgeving op te nemen, omdat je daarmee op een zeer gebruiksvriendelijke manier workflows inzichtelijk kunt maken voor mensen met weinig of geen affiniteit met computers." Verandering van IT-landschap Korein heeft 35 servers (allemaal HP) en thin clients op vestigingen en flexplekken, gekoppeld aan Citrix omgevingen. Op dit moment draaien er 300 clients. De servers zijn Windows Server 2003 systemen met Exchange Server, SQL Server en SharePoint Server voor intra en internet en het publiceren van informatie, er is weinig interactie. Op de clients draaien Windows XP en Office Korein is momenteel bezig met een migratie/moderniseringsslag. Korein streeft ernaar om zowel aan server- als clientkant te migreren naar Windows 2008, SQL Server 2008, Exchange Server 2010 en SharePoint Server Deze software draait inmiddels in een testomgeving. De clients zullen gemigreerd worden naar Windows 7 en Office Timo van den Berg: "We hebben met partner Advantive een proeftuin opgezet om te onderzoeken of de Microsoft-oplossing aan onze eisen kon voldoen. Dit proeftraject bevestigde dat we met SharePoint 2010 op het goede spoor zitten. Het gaf me de handvaten om het Management Team te overtuigen om geld vrij te maken om de vernieuwingen ook daadwerkelijk door te voeren. Resultaat zonder IT-architect Omdat er sprake was van bestaande processen en er alleen een vertaling van een papieren situatie naar een digitaal intranet moest worden gemaakt, hoefde er geen IT-architect aan te pas te komen. De upgrade van de bestaande SharePoint 2007 omgeving naar de nieuwe 2010-versie verliep vlekkeloos. Vervolgens is Visio als een laag over alle informatie en documenten heen gelegd, die op de SharePoint intranetomgeving zijn opgeslagen. Timo van den Berg: "In die laag zijn onze processen weergegeven. Op het hoogste niveau is dat onder andere het 's morgens brengen van de kinderen, gedurende de dag onze verzorging en 's middags het

4 Meer informatie - Microsoft weer ophalen. Daarónder liggen de subprocessen, zoals het bijhouden van het kindervolgsysteem. Door simpel door te klikken wordt onze verzorger stap voor stap door zo'n subproces geleid, zodat hij of zij precies weet wat ze moet invullen en er geen dingen worden vergeten." Dat we met SharePoint en Visio tijd besparen en daardoor goedkoper kunnen werken is prima, maar dat we er ook ons kwaliteitsniveau mee kunnen verhogen is nog beter. Timo van den Berg, Korein (foto: Fotoventuno) André Cardinaal: "Wil je globaal iets weten dan navigeer je door het visuele schema van Visio. Wil je meer details dan klik je door. Je 'daalt' dan af naar de onderste lagen, dus naar de documenten en formulieren. Zo'n gelaagde structuur, waarin je doorlinkt naar andere informatie of documenten, is met SharePoint Server 2010 en Visio 2010 heel mooi en snel te realiseren omdat SharePoint Server 2010 standaard met een tagging-functie is uitgerust. Versie 2007 mist de tagging-functionaliteit om documenten te ontsluiten, dus moet je die zelf met.net code ontwikkelen, wat veel extra tijd kost. In SharePoint Server 2010 hebben we in slechts zes dagen tijd een model kunnen ontwikkelen, dat met versie 2007 minstens tweemaal zoveel tijd zou hebben gekost. Korein gebruikt dit model bij haar dagelijkse werkzaamheden om er alle handboek informatie mee te publiceren en up to date te houden, daar hebben zij ons niet voor nodig." Timo van den Berg: "In totaal hebben we zo'n 25 medewerkers die de informatie beheren en bewerken. Zo hebben medewerkers van onze pedagogische dienst toegang tot alle opvoedkundige informatie en beschrijft iemand van de HR-afdeling het proces rond het aannemen van personeel. Wat dat betreft verandert er weinig ten opzichte van de situatie met het papieren handboek. Als je in Word kunt werken, kun je ook in SharePoint werken, een cursus is daar niet echt voor nodig." De meeste van de 1200 kinderverzorgers hebben geen edit-rechten en kunnen de informatie alleen raadplegen. Timo van den Berg: "Het is klikken en lezen, dat gaat heel simpel en - mede door de visuele presentatie van Visio zeer intuïtief." Daarnaast is er nog een kleine groep op de afdeling IT, die het model onderhoudt. Timo van den Berg: "We hadden al wel wat ervaring met het tekenen van schema's en organigrammen in Visio 2003, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar koppelingen maken met SharePoint laten we liever aan de specialist over, Advantive. En ook al hebben we over hun schouder meegekeken, als we nieuwe functionaliteiten willen toevoegen of iets willen wijzigen in de navigatie, dan halen we Advantive er weer bij."

5 Dat SharePoint Server 2010 sociale netwerken ondersteunt is tevens een plus. Timo van den Berg: "Hoewel veel van onze medewerkers weinig ervaring hebben met computers, hebben zij bijvoorbeeld wel een eigen Hyves pagina. Onze SharePoint omgeving komt qua look and feel in de buurt van hun privé-omgeving en dat is een groot voordeel. Immers, zoals het thuis werkt, zo werkt het ook in de bedrijfomgeving." VOORDELEN Het tijdrovende en kostbare distribueren van update-pagina's voor het Handboek Kwaliteit behoort met de invoering van SharePoint Server 2010 en Visio 2010 tot het verleden. Timo van den Berg: "Het zoeken gaat veel efficiënter en sneller, wat direct tot een kostenbesparing leidt." "Al onze klanten moeten in staat zijn om zelf het basisbeheer te doen. Bouwen van nieuwe functionaliteiten doen wij, dagelijkse zaken moeten ze zelf kunnen." André Cardinaal, Advantive Ook de klantgerichtheid wordt verbeterd want de informatievoorziening is veel flexibeler en gemakkelijker up to date te houden. Om te voorkomen dat gepubliceerde informatie veroudert, worden in de metagegevens van elk document de aanmaakdatum en de geldigheid opgenomen. Timo van den Berg: "Twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid krijgt de verantwoordelijke redacteur een berichtje dat er een update moet komen. Geheel automatisch wordt ook een taak aan zijn of haar takenlijst toegevoegd. Is het geüpdate document gereed, dan gaat het via de autorisatie workflow naar de hoofdredactie, daarna naar de kwaliteitsmanager om tot slot gepubliceerd te worden." André Cardinaal: "De workflow ondersteuning zit in SharePoint én in Visio. Eenvoudige accorderingen regelen we vanuit SharePoint, specifieke zaken vanuit Visio." Een ander voordeel van de nieuwe oplossing is dat hij volledig online werkt. Timo van den Berg: "Een pc met browser en internetverbinding is al voldoende. Je hoeft dus ook geen Visio of Visio Reader op je clients te installeren. De clients op al onze 120 vestigingen zijn via een beveiligde Citrix infrastructuur gekoppeld aan onze servers, dus of je nu vanaf je werkplek, met een thin book vanuit de auto of met een laptop vanuit huis werkt, het maakt allemaal niet uit." De nieuwe oplossing is bedoeld voor alle 1500 medewerkers binnen de Korein organisatie. Timo van den Berg vertelt dat de kwaliteit van de gevonden informatie Disclaimer De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. SP

6 veel beter is: "Als bijvoorbeeld een medewerker in het oude Handboek Kwaliteit bijzonderheden zocht over het contract met het schoonmaakbedrijf, dan bladerde hij of zij naar het hoofdstuk 'Hygiëne', om daar vooral informatie te vinden over de persoonlijke hygiëne, zoals het handen wassen vóór het eten. In de SharePointomgeving kan de medewerker veel gerichter zoeken, wat heel snel het juiste zoekresultaat oplevert. Bovendien kan hij of zij doorklikken naar meer gedetailleerde en aanverwante informatie, waardoor de zoekactie meer volledige resultaten oplevert. Ook dat komt de kwaliteit van ons werk ten goede, net als de workflows die bijvoorbeeld stap voor stap het invullen van een formulier begeleiden." Timo van den Berg kan de voordelen van de nieuwe omgeving nog niet in cijfers uitdrukken: "Dat kan pas als de SharePoint Server 2010 omgeving volledig is uitgerold en langere tijd operationeel is." Wel verwacht hij een flinke toename in de productiviteit: "Stel dat een verzorger eenmaal per week een kwartier bezig was om informatie te zoeken in het papieren handboek, dan besparen we met de SharePoint omgeving wekelijks zo'n 300 manuren." TOEKOMST Dat het SharePoint Server 2010 platform in de nabije toekomst voor nog meer ondersteuning van de Korein organisatie gaat zorgen, staat voor Timo van den Berg als een paal boven water. "Ik denk aan connecties vanuit de Visio diagrammen naar andere systemen, bijvoorbeeld om gegevens aan te passen in ons ERP-systeem. Zulke koppelingen zijn er nu nog niet, maar technisch zijn ze gemakkelijk te realiseren. Ook denk ik aan webportalen, die onze klanten meer functionaliteit bieden. Sinds kort kunnen ouders hun kind online aanmelden maar er is nog veel meer mogelijk. Zo schrijven we nu nog informatie over een kind of over de groep in een schriftje of op een whiteboard en presenteren we foto's op een digitale fotolijst, maar rekening houdend met juridische en privacy aspecten is de portal daar een veel mooier medium voor." Een van de eerste voorzieningen, die Korein na de oplevering van het nieuwe Handboek Kwaliteit aan de SharePoint-omgeving wil toevoegen, is een functie om

7 op gemakkelijke manier de Business Intelligence te ontsluiten. Timo van den Berg: "Rapportages en KPI's, waarop het management onze organisatie kan sturen, worden nu via papier en verspreid. Dat kan veel beter via SharePoint, omdat je daarmee real time en op basis van actuele gegevens grafieken en andere belangrijke info kunt genereren. Ook hier kunnen we de bediening door middel van visuele elementen van Visio heel gemakkelijk maken voor de betrokkenen."