Samen een eigen skûtsje. Skûtsje Welvaart. Een voor allen en allen voor een.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen een eigen skûtsje. Skûtsje Welvaart. Een voor allen en allen voor een. www.skutsjeskippery.nl"

Transcriptie

1 Samen een eigen skûtsje Skûtsje Welvaart Een voor allen en allen voor een

2 De aanleiding Fanatiek, gedreven, enthousiast, plezier en in voor uitdagingen! Dat zijn wij: de bemanning en schipper Tjsibbe van der Veer die al vele jaren achtereen met elkaar het skûtsjesilen liefhebben. Wat ons met elkaar bindt is het skûtsjesilen; de sfeer rondom het samen zijn, het genieten van het water, de mooie Friese natuur, het zonnetje wat over het land achter de weilanden onder gaat, het bourgondisch genieten, het ontspannen, maar ook het met en voor elkaar er zijn! Een netwerk waar je op kunt bouwen! Zowel door het doen van leuke, nieuwe, nog-nooit-eerder-over-nagedachte-acties, zoals met 2 Friese skûtsjes naar New York, waarvan wij er 1 waren! Een uniek belevenis waar we nog ieder jaar vol enthousiasme en overweldigende herinneringen over spreken. Natuurlijk de jaarlijkse wedstrijden zoals de opening in Langwar, waar we bij de burgemeester voor huis liggen, Lemmer Ahoy waar we rock en rollen in de feesttent en zelfs dit jaar SKS schepen foar de wyn inhaalden, de slotwedstrijd en Roekepolle waarbij we Tsjibbe van der Veer op het podium hebben gekregen. En natuurlijk het hoogtepunt van de wedstrijden: de IFKS, de kampioenschappen waar we met het de klipper als volgboot een week lang genieten volop in de strijd, maar ook het plezier en de gezelligheid eromheen waarbij familie, vrienden, donateurs en sponsoren aan- en af komen waaien. De afgelopen 10 jaren hebben wij altijd met skûtsje Hoop en Vertrouwen(1913) gezeild, wat we huurden van een particuliere eigenaar. De Stichting Skûtsje Skippery is hiervan het juridisch orgaan en zorgt voor alle geldstromen. Jaarlijks kwamen de huur, kosten voor verzekering, onderhoud en vervangingen/investeringen voor onze rekening. Om dit te bekostigen betaalde bemanningslid ieder jaar een vaste financiële bijdrage, ofwel contributie. Dit was alleen niet genoeg om alle kosten te betalen en hebben ook vrienden, donateurs en sponsors ons zowel financieel als ook in natura gesteund en hebben we met gasten ploegjes gezeild om zodoende ieder jaar weer rond te komen. Afgelopen jaren is gebleken wij met de totale inkomsten wel de huur, verzekering en onderhoud konden dekken, maar dat wij niet voldoende inkomsten hadden voor nieuwe prijzige investeringen zoals nieuwe zeilen en zwaarden, terwijl dit eigenlijk wel nodig was voor de competitie en voor het schip. We wilden graag investeren in het schip en nieuwe investeringen doen door bijvoorbeeld actiever achter sponsorgelden aangaan, maar omdat het schip niet van onszelf was hadden we moeite om dit verder uit te bouwen. Vanuit deze situatie liepen we vaak rond met de gedachte om een eigen skûtsje te kopen. Hoe en wat was nog een vraagteken: een investeerder? Kunnen en willen- wij als ploeg samen een skûtsje kopen? Kan de Stichting Skûtsje Skippery een skûtsje kopen? Krijgen we een ondernemer zover die mee wil investeren? Vele vragen, veel ideeën maar het doel was duidelijk: een eigen skûtsje waarbij investeringen in het eigen schip gedaan worden. Tijdens een inventarisatie onder de ploeg bleek dat velen mee willen doen aan de koop van een schip, maar een aantal bemanningsleden ook niet. Onder degene die wel mee willen doen is de totale financiële ruimte onder de ploeg voor de koop van een skûtsje goed, maar nog onvoldoende om samen heel schip te kopen. Van hieruit zijn we dus op zoek naar mede-eigenaren die zich verbonden willen voelen bij het skûtsjesilen en samen met ons deelgenoot willen worden van een mooie hobby en een trots medeeigenaar willen zijn van een eigen skûtsjes wat in Elahuzen komt te liggen. Wat voor ons heel belangrijk is om aan de nieuwe mede-eigenaren te laten weten is dat men deelgenoot wordt van een aaneensluitende ervaringen en belevenissen voortkomend uit de passie voor het skûtsjesilen. Naast trots mede-bezitter zijn van een stukje eigen skûtsje, ook samen met de ploeg het skûtsjesilen intens een puur beleven. Trots zijn op het skûtsje, een beetje een eigen skûtsje, wat daar zeilt over de Friese wateren. De enthousiaste ploeg is dus op zoek naar enthousiaste medeeigenaren die met elkaar verweven willen worden: een pakkend gespreksonderwerp, de mogelijkheid om iets bijzonders te zien en te ondernemen, een nieuw netwerk, een gezamenlijke hobby en liefhebberij. Wel moet duidelijk zijn dat er onderscheid is in 3 groepen mensen: bemanningsleden die lekker willen zeilen, maar geen aandeel willen kopen, bemanningsleden die zeilen en mede-eigenaren zijn, en mede-eigenaren die geen bemanningslid zijn.

3 Om de groep gebruikers en de groep eigenaren voldoende te onderscheiden wordt de Vereniging van Eigenaren skûtsje Welvaart(VvESW) opgericht. De vereniging heeft het behoud en verhuur van cultuurhistorisch erfgoed skûtsje Welvaart(1910) als formeel doel. Maar daarnaast gaat het ook vooral ook om de binding met het skûtsjesilen, de ploeg en vooral de mogelijkheden die het skûtsjesilen schept voor het samen beleven van mooie momenten waarbij skûtsje Welvaart centraal staat. Door het meedoen aan deze constructie worden nieuwe mede-eigenaren meegenomen in deze unieke belevenissen, bijzondere ervaringen en het genieten en de trots van het authentiek skûtsjesilen. En hoe gaaf is het om te zeggen tegen eigen vrienden, familie of zakenlieden: Kijk, DAT skûtsje wat daar in de wedstrijden zeilt, of Kijk dat skûtsje daar liggend bij de kerk daar ben ik ook een beetje trotse eigenaar van. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De constructie Het skûtsje Welvaart wordt aangekocht door de Vereniging van Eigenaren skûtsje Welvaart(VvESW) voor de prijs van ,--. Binnen de vereniging wordt het eigendom van het skûtsje verdeeld in 55 aandelen van 1.000,-- per stuk. Deze aandelen kunnen worden aangekocht door enerzijds enkele bemanningsleden die mede-eigenaren willen worden, anderzijds door nieuwe mede-eigenaren (particulieren en bedrijven) die zich verbonden voelen met de ploeg, het skûtsjesilen, het skûtsje Welvaart en alles wat er omheen valt een warm hart toedragen. Een eigenaar van één of meerdere aandelen is automatisch lid van de vereniging en heeft inspraak in het beleid door middel van stemrecht. Het gebruik Stichting Skûtsje Skippery blijft naast de VvESW nog steeds bestaan en is het juridisch orgaan van schipper Tjibbe van de Veer en zijn 12 bemanning. De stichting huurt skûtsje Welvaart voor de prijs van 5.000,-- per jaar. Naast de huur, dient ook de verzekering van het schip door de stichting betaald te worden. De inkomsten van de stichting worden in hoofdmoot gevormd door de jaarlijkse bijdrage die elk bemanningslid verplicht is te betalen. Deze inkomsten worden aangevuld met bijdragen van een aantal sponsors en inkomsten uit verhuur aan groepen. Naast het zeilen dragen schipper en bemanning zorg voor het uitvoeren van groot en klein onderhoud.

4 De financiën Jaarlijks ontvangt de vereniging de huur van de stichting. Daarvan betaalt zij eerst de administratieve kosten van de vereniging en de kosten van het klein onderhoud aan het schip(materialen, hellingkosten, kraan). Tevens wordt een deel van de huur apart gezet als reservering voor groot onderhoud totdat een afgesproken bedrag bereikt is. Het overgebleven bedrag wordt toegevoegd aan de pot vervangingen/investeringen. Op deze laatste pot mag de stichting, via de algemene ledenvergadering van de VvESW, een beroep doen wanneer zij over wil gaan tot de aanschaf van nieuwe hardware (zwaarden, tuig, roer, mast etc). Vooral in de eerste jaren van de vereniging wordt gespaard voor groot onderhoud. Daarom zal de pot vervangingen/investeringen niet zo snel groeien. Het is dan aan de stichting om door middel van sponsors en donateurs zo veel mogelijk de pot bij te vullen zodat men eerder toe is aan een vervanging/investering naar wens. Alle vervangingen/investeringen die (mede-)gefinancierd worden door de VvESW zijn onverkort eigendom van de VvESW. De aandeelhouders Voor de vereniging worden aandeelhouders gezocht die begaan zijn met het schip, de bemanning, de wedstrijden en de skûtsjes als cultuurhistorisch erfgoed in het algemeen. Er wordt gezocht naar mensen en bedrijven die op een verantwoorde en niet al te kostbare manier dit alles een warm hart toe willen dragen. In plaats van telkens jaarlijks een bijdrage over te maken, wordt gevraagd de stichting in de gelegenheid te stellen op eigen kracht te kunnen draaien. De sponsoring van de aandeelhouders blijft daarbij beperkt tot de rente die zij anders over de gelden ontvangen zouden hebben en het beperkte risico dat zij lopen. Bij verkoop, tegen dezelfde prijs, van het aandeel of het schip, komt de bijdrage immers weer geheel terug in de portemonnee. De vereniging en stichting liggen in het verlengde van elkaar. De kring van aandeelhouders kan daarin ook beter gezien worden als vrienden van, zij horen net zo bij het schip als de bemanning die erop zeilt en zij zijn net zo welkom bij het reilen en zeilen.

5 Veel gestelde vragen V: Waarom is gekozen voor skûtsje Welvaart? A: De Welvaart is een erg mooi en snel schip, was te koop en ook nog voor een bedrag wat behapbaar is en dus door middel van de verenigingsconstructie gefinancierd kan worden. En door zijn omvang, groter zeiloppervlak en holte(hoogte van het schip), de staat van onderhoud is ook prima en de verkopende eigenaren zijn zeer bereid om mee te denken. V: Wat krijg ik ervoor terug? A: Normaliter wordt er bij aandelen jaarlijks dividend of rente/intrest uitgekeerd. Om dat interessant te maken op een aandeel van 1000,- gaat het over enkele procenten. Indien dit jaarlijks wordt uitgekeerd over 55 aandelen, wordt het gehele plan onhaalbaar. Daarom bieden de stichting en vereniging u, in ruil voor het uitlenen van uw hartelijkheid het volgende: - Jaarvergadering en mogelijkheid om van te voren het schip te bekijken en wellicht een klein stukje te varen. - Voor bedrijven zijn er speciale sponsorarrangementen beschikbaar. - Een gegarandeerd succesvol gespreksonderwerp bij klanten, suspects en prospecten, maar ook bij familie en vrienden; - Op het moment dat het schip verkocht wordt krijgt u een gelijk deel van de waarde geretourneerd; V: Zijn de aandelen vrij verhandelbaar? A: Ja, de aandelen zijn vrij verhandelbaar met één beperking. Bij verkoop van uw aandeel aan een ander mag u zelf over de waarde beslissen, dat is geheel aan u. De overdracht van het aandeel van u naar de nieuwe eigenaar moet wel bekrachtigd worden door de algemene ledenvergadering. Dit is vooral bedoeld om een meerderheidsbelang bij één persoon te voorkomen. V: Wat en waarvoor is het stemrecht precies? A: Het stemrecht geeft inspraak bij besluiten, meestal in de ALV(Algemene ledenvergadering) van de VvESW. Elk aandeel geeft recht op één stem. In de eerste vergadering worden een aantal afspraken binnen de vereniging en tussen de vereniging en de stichting geformaliseerd door er in de vergadering over te stemmen. Als deze afspraken gemaakt zijn wordt het stemrecht alleen nog gebruikt in situaties waarin leden of bestuur daarom vragen. V: Wat is het prospectus, ofwel, hoe zal de waardeontwikkeling van mijn aandeel zijn? A: Door het schip constant in een zeer goede staat van onderhoud te houden is de verwachting dat de marktwaarde gelijk blijft. Echter, skûtsjesilen is een oude volkssport. Hoewel het altijd populair is geweest, zijn er ook pieken en dalen geweest binnen deze populariteit. Gelijk met deze trends zal ook de waarde van het schip zich ontwikkeling. V: Ik doe mee! Hoe gaat het nu verder? A: Geweldig, daar zijn we ontzettend blij mee, welkom! Als u het bij één van de bemanningsleden of het bestuur aangeeft, dan nemen wij contact met u op. Contactgegevens: Frank van Eck( ,

6 Meetbrief Welvaart Registratienummer: S 968 N Bouwjaar: 1910 Type: Roefschip Originele naam: Welvaart Werf: Wildschut in Gaastmeer Opdrachtgever: Gerrit Agricola te St. Nicolaasga Lengte: 17,10 meter Breedte: 3,57 meter Tonnage: 33,127 ton Meting: Sneek, 10 dec Tweede eigenaar: Marten Willems de Vreeze te Bakhuizen ( ) Kadastraal brandmerk: 806 Sneek 1918 Tweede meting: Sneek, 27 mrt. 1920: l 17,16 m / b 3,57 m / t 36,404 Tweede naam: 'Hoop op Zegen' Vorige eigenaar: Vorige eigenaar: Vorige eigenaar: Naam: schipper: schipper: schipper: vrouw onbekend, Heerenveen (woonschip) Peter Syperda, Osingahuizen Jurjen Jan Posthuma & Erwin Boschma, Oudega(W) (vanaf 2001 ( , IFKS)) 'Trije Doarpen' (Oudega/Sandfirden/Idzega) Jurjen Jan Posthuma te Oudega (W) ( , IFKS) Erwin Boschma te Oudega (W) ( , IFKS) Ron Sijperda (2013, IFKS) Nieuwe eigenaar: VvESW (Vereniging van Eigenaren Skutsje Welvaart) vanaf 2014 Schipper: Tjibbe van de Veer 2014 heden IFKS

7 Wij zijn voor!! Doet u mee? Sfeerimpressie van waar we u in mee kunnen nemen: New York waar gaan we heen? IFKS Hoog bezoek: Het team! En op bezoek bij Bent u zo iemand die dit fantastisch vindt? Meld het bij één van de bemanningsleden of bij onze speciale contact persoon: Frank van Eck( ,