Stichting ProSea Verslag activiteiten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ProSea Verslag activiteiten 2012"

Transcriptie

1 Stichting PrSea Verslag activiteiten 2012 SCHEEPVAART IMO mdel curse 1. Inbedding mdel curse bij Nederlandse zeevaartschlen PrSea is in 2012 gestart met het benaderen van alle zeevaartschlen, het veren van gesprekken en het maken van (meerjarige) afspraken ver de inbedding van marine envirnmental awareness training p de schlen. PrSea heeft hiervr in 2012 nder andere een Train de Trainer cursus vr dcenten gerganiseerd en een update van het educatief pakket uitgegeven. Resultaten: Het educatieve materiaal wrdt in schljaar kstels aan alle Nederlandse zeevaartschlen aangebden. Succesvlle inbedding bij: Maritiem Instituut Willem Barentz (HBO), Terschelling. Drie dcenten hebben deelgenmen aan een Train de Trainer prgramma van PrSea en veren de cursus nu zelfstandig uit. Daarbij maken ze gebruik van de educatieve materialen van PrSea. Inbedding in gang gezet bij: Hgeschl vr de Scheepvaart (HBO), Rtterdam. Twee dcenten hebben deelgenmen aan een Train de Trainer prgramma van PrSea. Er zijn samen met PrSea initiatieven genmen m de cursussen in 2013 te rganiseren. Scheepvaart en Transprt cllege (MBO), Rtterdam. Drie dcenten hebben deelgenmen aan een Train de Trainer prgramma van PrSea. Er zijn samen met PrSea initiatieven genmen m de cursussen in 2013 te rganiseren. Hgeschl Amsterdam (HBO), Amsterdam. Twee dcenten hebben deelgenmen aan een Train de Trainer prgramma van PrSea. In 2012 heeft PrSea een cursus gegeven aan de studenten, dcenten waren daarbij aanwezig. Maritiem Instituut de Ruyter (HBO), Vlissingen. Twee dcenten hebben deelgenmen aan een Train de Trainer prgramma van PrSea. In 2012 heeft PrSea een cursus gegeven aan de studenten, dcenten waren daarbij aanwezig. Maritiem Instituut de Ruyter (MBO), Vlissingen. Een dcent heeft deelgenmen aan een Train de Trainer prgramma van PrSea. Nrderprtcllege (MBO), Delfzijl. In 2012 heeft PrSea een cursus gegeven aan de studenten, dcenten waren daarbij aanwezig. 2. Aanbieden PrSea educatief pakket bij mdel curse PrSea geeft jaarlijks een set educatieve materialen uit, als hulpmiddel vr dcenten van de zeevaartschlen m de IMO mdel curse Marine Envirnmental Awareness te kunnen uitveren. Deze set bestaat uit een serie achtergrndartikelen, alle lezingen/wrkshps en een aantal filmpjes. In september 2012 is de tweede versie (update 2012) van deze set educatieve materialen geprduceerd en uitgegeven. De CD-ROM met educatieve materialen behrende bij de IMO mdel curse bieden we te kp aan vr 750 eur. Schlen kunnen k een abnnement nemen, zdat ze jaarlijks een update krijgen (eerste jaar 500 eur, daarna 350 eur per jaar). Het eenmalige pakket is

2 inmiddels zes keer verkcht (een schl, vier trainingsinstituten en een reder), het abnnement drie keer (twee Nederlandse schlen en een trainingsinstituut). 3. Inbedding mdel curse in Griekenland In 2010 heeft Prsea subsidie gekregen van de MAVA Fundatin uit Zwitserland m de mdel curse Marine Envirnmental Awareness te implementeren in Griekenland. Op 28 en 29 maart 2012 hebben PrSea en HELMEPA samen een mdel curse Marine Envirnmental Awareness gegeven in Athene, vr Griekse reders en vertegenwrdigers van reginale rganisaties uit Turkije, Cyprus, de Glf en Malta. Hiermee is een belangrijke stap naar implementatie gezet, mdat HELMEPA een centrale plaats inneemt in de training van zeevarenden in Griekenland, zeker p het gebied van milieu en duurzaamheid. 4. Cursussen Havenbedrijf Rtterdam PrSea heeft in 2012 ttaal vier duurzaamheidcursussen gegeven vr het havenbedrijf Rtterdam. Deze cursussen zijn speciaal p maat gemaakt vr het havenbedrijf en zijn een cmbinatie van de mdel curse marine envirnmental awareness en aandacht vr het streven van de haven van Rtterdam m zich te ntwikkelen als duurzame haven. De cursussen in 2012 waren nderdeel van een serie van zes cursussen die vanaf het najaar van 2011 zijn gegeven aan medewerkers van het havenbedrijf, waarnder inspecteurs, mensen van de eigen vlt en kantrpersneel. 5. Mdel curse - pen inschrijving Op 25 en 26 april heeft PrSea een cursus marine envirnmental awareness gerganiseerd vr individuele deelnemers in een htel bij Amsterdam. Ttaal waren er 11 deelnemers, van Heerema, Bskalis, Anthny Veder en Stichting Nrdzee. 6. Dedicated cursussen in Nederland PrSea is in 2012 gestart met het actief benaderen van reders m de mdelcursus marine envirnmental awareness nder de aandacht te brengen en met het aanbieden van cursussen aan reders. Resultaten: Opname in trainingsprgramma reders: Ryal Bskalis Drie medewerkers van Bskalis hebben in 2012 deelgenmen aan een marine envirnmental awareness cursus van PrSea. PrSea gaat in 2013 de cursus p maat maken vr Bskalis (in verleg met de milieucördinatr) en gaat twee cursussen geven aan medewerkers van Bskalis. Cntacten met reders ver pname training: Seaway Heavy Lifting In het kader van de ISO certificering is Seaway Heavy Lifting geïnteresseerd in de cursus. PrSea gaat hgstwaarschijnlijk in medewerkers trainen. Heerema Cntractrs Een medewerker van Heerema heeft in 2012 deelgenmen aan een marine envirnmental awareness cursus van PrSea. Op verzek van Heerema heeft

3 PrSea een inhudelijk vrstel vr een cursus gedaan. Hier wrdt begin 2013 met medewerkers van Heerema inhudelijk en praktisch verder ver gesprken. Anthny Veder Drie medewerkers van Anthny Veder hebben in 2012 deelgenmen aan een marine envirnmental awareness cursus van PrSea. We zijn in gesprek ver een specifieke cursus vr Anthny Veder Ldswezen Het ldswezen is geïnteresseerd in de PrSea cursus, maar dr andere pririteiten (nieuwbuw) is dit vrlpig in de wacht gezet. 7. Dedicated cursussen in het buitenland In 2012 heeft PrSea geen cursussen vr reders in het buitenland gerganiseerd. Wel zijn er veelbelvende cntacten: KOTC, Keweit KOTC gaat al haar senir fficieren trainen. De afgelpen jaren is de helft getraind, de verwachting is dat de vlgende training in het vrjaar van 2013 plaatsvindt.\ Eletsn, Griekenland Eletsn schakelt PrSea al een aantal jaar in m haar fficieren te trainen. Er hebben de afgelpen jaren een aantal cursussen plaatsgevnden, in februari/maart 2013 is de vlgende cursus. Tsaks, Griekenland In samenwerking met Llyds Register vindt in het vrjaar een pilt cursus plaats vr Tsaks shipping. 8. Llyds Register PrSea heeft een samenwerkingscntract getekend met Llyds Register (LR). Onder de vrwaarden van het samenwerkingscntract heeft PrSea haar marine envirnmental awareness cursus in licentie gegeven aan LR. Die zal de cursus aan reders aanbieden, PrSea wrdt dan ingeschakeld m f medewerkers van LR te trainen f m de cursus te kmen geven. Er hebben in 2012 geen cursussen plaatsgevnden. SCHEEPVAART verige prjecten 9. Stichting Nrdzee prject Clean Shipping Stichting Nrdzee vert het prject Clean Shipping uit waarin aandacht wrdt besteed aan verschillende aspecten van duurzame scheepvaart. Onderdeel van dit prject is het in de scheepvaartsectr vragen van aandacht vr bewustwrding van scheepsbemanning en studenten van zeevaartschlen. Stichting PrSea vult dit nderdeel van het prject in vr stichting Nrdzee, nder andere dr het veren van gesprekken met reders en het inbedding van de PrSea marine envirnmental awareness cursus in de scheepvaartsectr en het nderwijs. 10. Ballast Water Opprtunity PrSea is subpartner in het Interreg prject rndm de invering van het Ballastwater verdrag in Eurpa. PrSea speelt een in de disseminatie van de prjectresultaten en bij het maken van

4 educatieve materialen. Naast het deelnemen aan vergaderingen, cnferenties en wrkshps is er verder ng geen cncrete rl vr PrSea. De kmende jaren zal PrSea een actievere rl krijgen m de vral wetenschappelijke resultaten van het prject bij de zeevaartsectr nder de aandacht te brengen. 11. Maritiem Transprt Cluster In het kader van het Interreg prgramma van de EU lpen er verschillende Interreg prjecten p het gebied van scheepvaart. De Interreg regeling biedt de mgelijkheid vr de lead partners in deze prjecten m beleidmatig samen te werken in een zgenaamd clusterprject. Als lead partner van het Nrth Sea Ballast water Opprtunity prject is NIOZ nderdeel van dit prject. NIOZ heeft PrSea gevraagd hier namens het prject zitting in te nemen. PrSea neemt in het Maritiem Transprt Cluster prject met name de thema s milieu en duurzaamheid vr haar rekening. 12. Website Shrt Sea Shipping In pdracht van HME heeft PrSea een serie artikelen geschreven ver milieuaspecten van de scheepvaart. Deze artikelen wrden dr HME gebruikt p de website Shrt Sea Shipping, die deze zmer is gelanceerd. 13. Cmputer Based Training pakket PrSea en Seagull uit Nrwegen hebben vrig jaar gezamenlijk een Cmputer Based Training (CBT) gemaakt ver marine envirnmental awareness. In het najaar van 2012 is begnnen aan twee aanvullende CBT s en een pakket met pdrachten vr aan brd. Seagull gaat deze prducten gezamenlijk aanbieden als mdel curse. PrSea is inhudelijk deskundige en scriptschrijver. Geplande release is augustus VISSERIJ diverse prjecten 14. Schling Duurzame Visserijketens De cursussen die gegeven zijn tijdens de prjectfase van het prject Schling Duurzame Visketens zijn in 2012 succesvl afgernd. In ttaal hebben 47 deelnemers de schling gevlgd. Zij waren verdeeld ver twee gevarieerde grepen met in elke grep zwel vissers als vishandelaren. Het cmplete schlingsprgramma bestnd uit drie tweedaagse wrkshps en drie lsse themadagen. Het merendeel daarvan (twee tweedaagse wrkshps en drie themadagen) vnd plaats in Wrkshp 2 De Vismarkt In deze wrkshp nderzchten de deelnemers he de visketen/vismarkt werkt: ketenmdellen, prijspbuw en margeverdeling in de keten, marketing (trends, wie bepaalt?, waar heb je zelf invled p?), nderscheidend vermgen en certificering, cmmunicatieve vaardigheden: een gesprek veren, vragen stellen, meningen nderzeken.. Themadag A Vis en Media In de chtend leidde Adrieke de Kraker de deelnemers rnd in de wereld van de nieuwe media. s Middags liet Pauline van Aken de deelnemers efenen met cmmunicatieve vaardigheden die nntbeerlijk zijn wanneer je dr de ude media benaderd wrdt

5 (jurnalisten radi/televisie) f wanneer je in het algemeen vr een grep mensen staat en je verhaal vertelt. Themadag B Kennismaken met NGOs In de chtend gaf Steven de Bie een inleiding ver NGOs: wat zijn het en wat met f kun je er mee? In de middag maakten de cursisten kennis met: Wuter Verheij van de Waddenvereniging, Christien Absil van Stichting de Nrdzee, Elies Arps van het Wereld Natuur Fnds en Tm Grijsen van Greenpeace. Zij werden dr kleine grepjes cursisten geïnterviewd. De middag werd afgeslten met een discussie ver een paar hete hangijzers. Wrkshp 3 Duurzame Visketen De cursisten begnnen elk met een dr hun vrbereide elevatr pitch ver hun bedrijfsvisie in het kader van slim, samen en duurzaam. Daarna werd de kers en beleid van de visketen bekeken aan de hand van de presentatie van twee visies: een dr de sectr zelf (de Kadergrep Visketen) en een dr de Eurpese Cmmissie (Jst Paardekper). Cursisten brachten het hele speelveld van de sectr in beeld en efenden met prjectmanagement. Als vaardigheden stnden centraal: het veren van een discussie, wat werd geefend met rllenspeler Eric Versteegh en debatteren ftewel de kunst van het vertuigen, geleid dr Gijs Weenink (Debatacademie). De tweede middag van wrkshp 3 zijn de cursisten begnnen m in kleine grepjes de laatste themadag vr te bereiden. Themadag C Grt Debat Op de chtend van 25 september werden cncrete plannen van de cursisten gepresenteerd ver verbeterpunten en samenwerking in een duurzame visketen. In de middag vlgde een geanimeerd Lagerhuisdebat vlgens ud-engelse regels.l.v. Gijs Weenink van de Debatacademie. Hierin kwamen prikkelende stellingen aan bd ver hete hangijzers wat betreft duurzaamheid in de visketen, ingebracht dr de cursisten zelf. Het debat werd geverd dr alle aanwezige cursisten en dr Jhan Nitgedagt (Vissersbnd), Pim Visser (VisNed), Henri Kl (Dierlijke Agrketens en Dierenwelzijn, Min EZ), Eelc Leemans (Stichting de Nrdzee) en Kees Taal (Landbuw Ecnmisch Instituut). 15. Opleidingsschip PD147 Cmmercieel visserijschip PD147 wrdt ingezet als pleidingsschip vr visserijleerlingen van visserijschl Urk. PrSea heeft binnen dit prject materialen ntwikkeld rndm de thema s ndernemerschap, visketen, certificering en maatschappij. In maart en nvember hebben twee grepen leerlingen van de visserijschl Urk deelgenmen aan een themaweek ndernemerschap, ntwikkeld en gerganiseerd dr PrSea en het Berechja cllege p Urk. 16. Schlencursus Vissen met Tekmst Behalve ROC Kp van Nrd-Hlland, die m praktische redenen niet kan meeden aan de cursussen, hebben alle visserijschlen deelgenmen met ttaal 123 leerlingen aan de cursus Vissen met Tekmst in kalenderjaar PrSea is flexibel met de wensen van de schlen mgegaan. Gekzen is m vr elke schl maatwerk te verrichten en uiteindelijk heeft PrSea in 2012 de vlgende prgramma s ntwikkeld, gerganiseerd en uitgeverd: 1) Berechja Cllege Urk Deelname: 18 leerlingen SW4 en SW5 en 2 dcenten Data: 23 februari en 5-9 maart 2012

6 Lcatie: Urk Vr het Berechja Cllege p Urk is een speciale themaweek gerganiseerd rndm het thema Slim Ondernemen. Hierin kwamen verschillende aspecten van ndernemerschap aan bd, zals maatschappelijke ntwikkelingen, bedrijfsplannen, visketen, keurmerken en ndernemerschap. Bij de ntwikkeling van het prgramma is speciaal rekening gehuden met de het cmpetentiegericht nderwijs, zals dat dr het Berechja Cllege wrdt gegeven. Dit resulteerde in een serie pdrachten, waar dr de leerlingen zelfstandig aan kn wrden gewerkt. Externe sprekers waren Kees Taal van het LEI en Auke Pasterkamp van de Ekfish Grup. 2) STC Katwijk Deelname: 11 leerlingen SW5 en SW6 en 4 dcenten Data: 2-4 april 2012 Lcatie: Texel Katwijk heeft met een grep deelgenmen aan het driedaagse prgramma p Texel, inclusief wadexcursie, tcht met de garnalenktter TX-10, bezek aan EcMare en avndprgramma s. Externe sprekers/experts waren Kees Taal van het LEI en acteur Eric Versteeg. 3) STC Stellendam Deelname: 19 leerlingen (visserij en scheepvaart) en 2 dcenten Data: 7-10 mei 2012 Lcatie: Stellendam In samenwerking met de dcenten visserij en scheepvaart van STC Stellendam is een prgramma ntwikkeld, waaraan zwel de leerlingen visserij als de leerlingen scheepvaart knden deelnemen. Een aantal nderdelen (zals de pening, wrkshp duurzaamheid, milieu, imag) werden dr de leerlingen gezamenlijk gedaan, andere nderdelen (zals visserijbeheer, cmmunicatie, ecnmie) apart. In samenwerking met de stichting Veldstudie is k een eclgie excursie naar nder andere de Bruwersdam gerganiseerd. Externe sprekers/experts waren Kees Taal van het LEI en acteur Eric Versteeg. 4) Berechja Cllege Urk Deelname: 27 leerlingen SW4 en SW5 en 2 dcenten Data: september 2012 Lcatie: Urk Vr het Berechja Cllege p Urk is een speciaal prgramma Vissen met Tekmst ntwikkeld. Daarbij is speciaal rekening gehuden met het cmpetentiegericht nderwijs, dr het werken aan pdrachten en een aantal centraal gerganiseerde nderdelen. In samenwerking met de natuurschl is een wadexcursie bij Lauwersg gerganiseerd. Externe sprekers waren acteur Eric Versteeg, Frank Dames van Wartsila (mtren) en Frans Veenstra van IMARES, die een telichting gaf ver het masterplan duurzame visserij/schip van de tekmst. 5) STC Katwijk Deelname: 23 leerlingen SW4, SW5 en SW6 en 2 dcenten Data: ktber 2012 Lcatie: Katwijk Het vierdaagse prgramma p Katwijk is inhudelijk te vergelijken met het rsprnkelijke prgramma p Texel. inclusief een wadexcursie bij Den Helder. Externe sprekers/experts waren Kees Taal van het LEI, acteur Eric Versteeg en Frans Veenstra van IMARES.

7 6) Berechja Cllege Urk Deelname: 9 leerlingen SW6 en 2 dcenten Data: 5-8 nvember 2012 Lcatie: Urk Vr de leerlingen SW6 van het Berechja cllege p Urk is een speciaal prgramma gemaakt, aangepast aan hun niveau. Dit prgramma was een mix van het prgramma ver ndernemerschap en van het rsprnkelijke vissen met tekmst. Ok hierbij is weer speciaal rekening gehuden met het cmpetentiegericht nderwijs, dr het werken aan pdrachten en een aantal centraal gerganiseerde nderdelen. Externe sprekers waren acteur Eric Versteeg en Luwe Pst van Pst Cnsultancy. 7) Maritiem Instituut de Ruyter Deelname: 15 leerlingen en 1 dcent Data: 7 december en 14 december Lcatie: Vlissingen De visserijleerlingen in Vlissingen hebben elke vrijdag visserijkunde. De rest van de week hebben ze gezamenlijk les met de scheepvaartstudenten. Vr Vlissingen is een verkrt prgramma gemaakt van twee middagen, waarin de leerlingen kennis kunnen maken met het nderwerp duurzaamheid. 17. Innvatienetwerk Zuid-West Nederland PrSea maakt nderdeel uit van de kerngrep van het visserij innvatienetwerk in Zuid-West Nederland. PrSea heeft een ntitie geschreven ver schling en educatie en een aantal cncrete aanbevelingen gedaan vr het pzetten van prjecten binnen dit netwerk. PrSea heeft nder andere aanbevlen aandacht te besteden aan kennisuitwisseling tussen de aanversectr en vishandelaren. 18. Bedrijfssurvey prject De bestandschatting vr tng en schl in de Nrdzee zijn nder andere gebaseerd p de nderzeksresultaten van de nderzeksschepen Isis en Tridens. Het meenemen van vangstresultaten van cmmerciële schepen (met name de vangstsamenstelling) kan de bestandschatting verbeteren. Sinds 2010 vissen cmmerciële schepen mee met de nderzekschepen. Dit is de zgenaamde bedrijfssurvey. Ok in 2012 en 2013 wrdt een bedrijfssurvey uitgeverd, waarbij cmmerciële vissersschepen wrden ingezet bij de bestandschatting van vis in de Nrdzee. PrSea speelt een rl bij de cmmunicatie van de resultaten van het prject naar de sectr en heeft in nvember een infrmatiedag vr de visserijsectr gerganiseerd.

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen, voert gesprekken en maakt (meerjarige)

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen in Nederland, voert gesprekken en maakt

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1. 1 / 6 Regeling ntwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Prjectplan Auteur(s) Versienummer Datum Stichting Kennisnet Ict p Schl 1.0 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende nderwijsinstelling

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009 Quickscan Jeugd en Alchl in Zeeland dd 1 maart 2009 1. Actuele stand van zaken rndm dit thema in Zeeland, k met betrekking tt benemde prblematiek als cmazuipen, alchlgebruik beneden de 16 jaar, etc. Is

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Inschrijffrmulier C-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Algemeen LanguageOne zrgt vr passend, kwalitatief en eigentijds nderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur gericht p Nederlandstalige leerlingen

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA nr. 3.7 Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 09_K. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 09_K. Coöperatie Baronije UA nr. 09_K Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA nr. 21_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Vastelaovend 2014-2015

Vastelaovend 2014-2015 Vastelavespakketten 2014 2015 Tijdens het vastelavesseizen wrdt L1 weer L11 Alaaf. L11 Alaaf is het vastelavesplatfrm van Limburg. Het platfrm bestaat uit een multimediale mix van TV, Radi, een website,

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013- december 2013 BuitenEnZ Berderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zrgberderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbuw en Zrg Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd f penbaar

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Gehouden op :18 februari 2014

Gehouden op :18 februari 2014 Algemene ledenvergadering 2013 Gehuden p :18 februari 2014 20:00 uur in de Omval, Diemen Ntulen pgemaakt dr Aad Stuurman. Versie 1.01 Verslag Afwezig met berichtgeving: Nellie Platjee Vennema Jannie Kme

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Project Ad-Power: Van reclamewijsheid naar weerbaarheid

Project Ad-Power: Van reclamewijsheid naar weerbaarheid 2012 Prject Ad-Pwer: Van reclamewijsheid naar weerbaarheid Fnds Mediawijzer.net 2011 Esther Rzendaal Universiteit van Amsterdam 1-10-2012 Inhud Achtergrnd prject Ad-Pwer 2 Onderzek 1 4 Onderzek 2 8 De

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Evaluatie Peereducatie Love & Sens(e)uality

Evaluatie Peereducatie Love & Sens(e)uality Evaluatie Peereducatie Lve & Sens(e)uality Taakgrep Seksuele Gezndheid Apeldrn, 30 augustus 2013 Prgramma 2013 Graafschap Cllege, Detinchem Janne Leerlijer & Carline Timmerman-Kk, Evaluatiebureau Publieke

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Programmeren als gereedschap om te leren

Programmeren als gereedschap om te leren Prgrammeren als gereedschap m te leren Waarm leren prgrammeren? Met prgrammeren kunnen kinderen hun ideeën vrmgeven met beweging, geluid, beeld en interactiviteit. Ze krijgen inzicht in de achterkant van

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

De dienst M&C in 2012

De dienst M&C in 2012 Dienst Marketing & Cmmunicatie Jaarverslag 2012 De dienst M&C in 2012 1. Inleiding De Dienst (Strategie), Marketing & Cmmunicatie kent vanuit zijn expertrl en zijn functiedmein een vijftal hfdaandachtsvelden

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 26_M. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 26_M. Coöperatie Baronije UA nr. 26_M Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS

RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aanpak... 2 Resultaten kennisbehefte...4 Resultaten cmpetentiebehefte... 5 Cnclusie...6 Bijlage 1 Interviewschema/-script...

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Uitwerking Vragenlijst Workshop 4: Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen.

Uitwerking Vragenlijst Workshop 4: Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen. Uitwerking Vragenlijst Wrkshp 4: Inventariseren en uitwisselen van nieuwe efeningen vr RAPP-trainers tijdens de cursussen. De vragenlijsten zijn per vraag uitgewerkt. Hiernder wrdt per nderwerp de belangrijkste

Nadere informatie

Deelrapportage: FENEX

Deelrapportage: FENEX Nederlandse Organisatie vr tegepast-natuurwetenschappelijk nderzek / Netherlands Organisatin fr Applied Scientific Research Memrandum Aan Dhr. M. de Jng (Syntens) Van Dhr. S. Schultz Kpie aan FENEX Onderwerp

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA nr. 6.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

3D Printers en Techniek op de basisschool

3D Printers en Techniek op de basisschool 3D Printers en Techniek p de basisschl Waarm 3D printen met leerlingen p de basisschl? Aanleiding van 3Dkanjers m met 3D printen vr leerlingen p de basisschl te starten is de, breed gedeelde, cnstatering

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 27_O. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 27_O. Coöperatie Baronije UA nr. 27_O Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Techniek het jaar rond! Onderzoeksrapportage techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs

Onderzoeksrapport Techniek het jaar rond! Onderzoeksrapportage techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs Onderzeksrapprt Techniek het jaar rnd! Onderzeksrapprtage techniekbevrderende activiteiten in het basisnderwijs Kenniscentrum Bèta Techniek Barbara Evertsen maart 2014 Inhudspgave 1. Inleiding... 3 Regi

Nadere informatie