Voorwoord. Mededelingen Aureus:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Mededelingen Aureus:"

Transcriptie

1 Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Finance. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met M bestaat uit de verplichte literatuur van het hoofdboek. Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de verplichte leerstof. Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een exemplaar aanschaffen! Mededelingen Aureus: Samenwerking Aureus & Slimstuderen Met trots kunnen wij vermelden dat Aureus recent tot een samenwerking met SlimStuderen.nl is gekomen. De coöperatie met deze partner zorgt voor een betere garantie van de kwaliteit en recentheid van de samenvattingen. Dit betekent voor jou dat er vanaf nu elke periode samenvattingen worden aangeboden voor alle verplichte vakken in de Aureus store! We hopen je op deze manier te ondersteunen bij je studie. Zelf dictaten/uittreksels schrijven (bijbaan): Schrijf je altijd al samenvattingen en wil je er vanaf nu ook geld mee verdienen, dan kan dat! Er wordt een ruime vergoeding aangeboden, je kan je eigen tijd indelen en tijdens het samenvatten ben je tegelijkertijd ook aan het leren voor je tentamens. Heb je interesse? Stuur een mail naar Emilia via Zelf deelnemen aan activiteiten: Voor iedere student heeft Aureus een activiteit in huis. Van een fantastische en gezellige wintersport, tot de mogelijkheid met meer dan 75 bedrijven in contact te komen op de Amsterdamse Carrière Dagen: Aureus organiseert het! Van academisch naar carrièregericht en via internationaal tot sociaal, in elke categorie kan je een Aureus activiteit terugvinden. Bijna al onze activiteiten zijn kosteloos om te bezoeken of aan deel te nemen. Voor de ideale service naast je studie kan je dus altijd bij Aureus terecht! Meer informatie over onze activiteiten vind je op onze website: Zelf activiteiten organiseren: Succes Wil jij je met horizon de tentamens! verbreden tijdens te studie? Wil jij met een team van gemotiveerde mede studenten een top evenement organiseren? Maar wil jij ook plezier hebben terwijl je op hetzelfde ook een beter CV opbouwt? Dan biedt één van de vele commissies van Aureus je deze kans. Voor een omschrijving van alle commissies kan je terecht op de Aureus website: Succes met de tentamens! SlimStuderen.nl & Aureus 1

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 A. THE CORPORATION (HOOFDSTUK 1)... 3 B. INTRODUCTION TO FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: IFRS (HOOFDSTUK 2)

3 A. The corporation (hoofdstuk 1) The types of firms Sole proprietorship: een bedrijf die wordt beheerd en uitgevoerd door één persoon. Een aantal karakteristieken van dit bedrijf: Het bedrijf is gemakkelijk op te zetten; Er is geen scheiding tussen het bedrijf en de eigenaar. Investeerders kunnen niet mede-eigenaar worden van het bedrijf; De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf. Als het bedrijf schulden heeft, kan de schuldeiser de eigenaar opleggen de rekening te betalen van zijn/haar privé geld; Het voortbestaan van het bedrijf hangt af van het leven van de eigenaar. Wanneer de eigenaar overlijdt, zal het bedrijf niet meer voortbestaan. Partnership: dit bedrijf is gelijk aan een sole proprietorship, maar dit bedrijf heeft meerdere eigenaren. Een aantal karakteristieken van dit bedrijf: Alle eigenaren zijn persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf. Als het bedrijf schulden heeft, kan de schuldeiser de eigenaren opleggen de rekening te betalen van hun privé geld; Het bedrijf zal niet meer voortbestaan als één van de eigenaren overlijdt of beslist ermee te stoppen; Het bedrijf kan echter wel voortbestaan (wanneer één van de eigenaren beslist ermee te stoppen) als de andere eigenaren hem/haar uitkopen/overkopen. Limited partnership: een partnership met twee soorten eigenaren, namelijk general partners en limited partners. General partner: deze eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf; Limited partner: deze eigenaar is gelimiteerd persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf. Daarnaast heeft deze eigenaar geen autoriteit en wordt niet betrokken bij bedrijfsbeslissingen. Limited liability companies: een bedrijf waarbij de eigenaren niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van het bedrijf. Een bedrijf wordt gevormd door middel van een officiële overeenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat voor soort bedrijf het is en wie de eigenaar/eigenaren is/zijn. Eigenaren van een bedrijf hoeven zich niet perse bezig te houden met het dagelijks reilen en zeilen van het bedrijf. Personen kunnen eigenaar worden van een bedrijf door een aandeel te kopen. Wanneer een persoon aandelen heeft in een bedrijf (en dus medeeigenaar is), krijgt deze persoon een percentage van de winst uitgekeerd. Hierbij komt het fenomeen double taxation kijken. Hiermee wordt bedoeld dat er dubbel belasting wordt betaald. Het bedrijf betaalt namelijk belasting over haar winst, waarna de medeeigenaar ook nog belasting betaalt over de ontvangen winst (voor hem/haar inkomen). Bijvoorbeeld: het bedrijf moet 5 winst per aandeel uitkeren. Eerst moet de belasting over de winst betaald worden: 0,4 5 = 2, waardoor er 3 euro overblijft die uitgekeerd wordt aan de aandeelhouder. Deze aandeelhouder moet inkomensbelasting betalen: 0,15 3 = 0,45, waardoor de aandeelhouder uiteindelijk maar 3 0,45 = 2,55 ontvangt. 3

4 Ownership versus control of corporations Board of directors: een groep mensen die de autoriteit hebben om (belangrijke) beslissingen te maken binnen een bedrijf. In de meeste bedrijven vertegenwoordigd één persoon de aandeelhouders. Chief Executive Officier (CEO): deze persoon runt de organisatie door de regels te handhaven. De hoogst mogelijke manager. Chief Financial Officer (CFO): deze persoon heeft direct contact met de CEO en maakt financiële beslissingen, investeringsbeslissingen en beheert de cashflows. Investeringsbeslissingen: de kosten moeten worden afgewogen tegen de baten bij een investering. Hierna neemt de CFO een beslissing of de investering een positief effect heeft voor het bedrijf. Financiële beslissingen: Nadat de beslissing is genomen om te investeren, besluit de CFO hoe deze investering wordt betaald. Managen van de cashflows: de CFO moet in de gaten houden dat het bedrijf, naast de investering, zijn dagelijkse verplichtingen kan blijven betalen. Het stellen van een bedrijfsdoel is heel erg belangrijk. Hier kunnen de processen en de investeringen op worden afgestemd. Bij een sole proprietorship wordt dit doel door één persoon bepaald, bij de andere soorten bedrijven moeten de verschillende eigenaren samen beslissen over het bedrijfsdoel. Bij een bedrijf met meerdere eigenaren (aandeelhouders), wordt een bedrijfsdoel dus bepaald door met al deze eigenaren te overleggen. Vaak is dit echter niet het geval. Wanneer managers hun eigen mening serieuzer nemen dan de meningen van de aandeelhouders, heb je een agency problem. Een gevolg van een agency problem is vaak een hostile takeover. De mening van de aandeelhouders wordt genegeerd, waardoor zij zich niet gewaardeerd voelen. Hierdoor kan een groep individuen de CEO (proberen te) laten vervangen, aldus een hostile takeover. Corporate bankruptcy: een bedrijf is niet meer in staat zijn schulden te betalen, waardoor het bedrijf failliet wordt verklaard. Er kan echter nog wel een doorstart worden gemaakt met het bedrijf. Liquidation: een bedrijf is niet meer in staat zijn schulden te betalen én er wordt geen doorstart gemaakt. 4

5 The stock market Stock market: een markt waar bedrijven hun aandelen kunnen verkopen en toekomstige aandeelhouders hun aandelen kunnen kopen (aandelenmarkt). Een investering kan liquide worden genoemd, als deze investering makkelijk kan worden omgevormd tot cash. Een aandeel kan bijvoorbeeld makkelijk verkocht worden op de aandelenmarkt, waardoor het liquide is. Primary stock market: wanneer het bedrijf hun aandelen direct / zelf verkoopt aan de toekomstige aandeelhouders. Secondary stock market: het bedrijf verkoopt de aandelen niet direct / zelf aan de toekomstige aandeelhouders. Dit wordt uitgevoerd door een derde. Bijvoorbeeld: iemand bezit aandelen van Starbucks. Jij wil ook aandelen van Starbucks. Deze aandelen koop je niet direct van Starbucks, maar van de persoon die aandelen van hen bezit. Bid price: de prijs waarvoor een bedrijf haar aandeel wilt verkopen. Ask price: de prijs waarvoor de toekomstige aandeelhouder het aandeel zou willen kopen. Er is vaak een verschil tussen deze twee prijzen. Dit verschil wordt bid-ask spread genoemd. Over-the-counter (OTC) market: een markt van verschillende markthouders en handelaren die verbonden zijn door een computer netwerk en door de telefoon. Bijvoorbeeld: de NASDAQ, een Amerikaanse OTC market. 5

6 B. Introduction to financial statement analysis: IFRS (hoofdstuk 2) Firm s disclosure of financial information Financial statement: een boekhoudkundig rapport die periodiek (per kwartaal, jaarlijks) wordt opgesteld door een bedrijf. Bijvoorbeeld: statement of cash flows, balance sheet, income statement. Annual report: een jaarlijks financial statement die aan de aandeelhouders moet worden gepresenteerd. Deze rapporten moeten duidelijk zijn en nauwkeurig zijn samengesteld. De Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) en de International Financial Reporting Standards bevatten standaard regels en een format voor deze rapporten. Door deze universele regels zijn de financiële resultaten tussen verschillende bedrijven makkelijk te vergelijken. Daarnaast wordt er een auditor ingehuurd. Hij/zij controleert de rapporten die zijn opgesteld door het bedrijf of deze wel op waarheid gebaseerd zijn. Een auditor wordt ook wel een derde genoemd. The balance sheet or statement of financial position De balance sheet geeft de activa en passiva van een bedrijf weer. Onder activa verstaan we de bezittingen van een bedrijf, zoals machines, een bedrijfswagen, maar ook de liquide middelen (het geld op de bank en het geld in de kas). Onder passiva verstaan we de verplichtingen aan crediteuren, zoals de korte en lange schulden. De activa is bij een balance sheet gelijk aan de passiva, oftewel: Assets = liabilities + shareholders equity Bijvoorbeeld: als de liabilities euro zijn en de shareholders equity ! = De activa is dus Assets: activa. Dit kan je onderverdelen in: Current assets: cash of activa (vlottende activa) die in cash kan worden omgezet binnen een jaar. Bijvoorbeeld: cash, effecten, debiteuren, voorraden. Non-current assets: bezittingen en machines (vaste activa) die meer dan een jaar in het bedrijf blijven. Bijvoorbeeld: bedrijfspand, machines, bedrijfswagen. Goodwill: het verschil tussen de prijs die betaald wordt bij een overname van een bedrijf en het bedrag van de assets. Dit is de meerwaarde, omdat het bedrijf een goede reputatie of een goede plek op de markt heeft. Book value: de waarde van een activa die is opgenomen in de financial statement. Liabilities: passiva. Dit kan worden onderverdeeld in: Current liabilities: schulden (korte termijn schulden) die binnen een jaar worden afgehandeld. Bijvoorbeeld: crediteuren, korte termijn schulden. Non-current liabilities: schulden (lange termijn schulden) die langer dan een jaar lopen. Bijvoorbeeld: lange termijn schulden, leningen. 6

7 Het verschil tussen de activa en de passiva is de shareholders equity (ook wel de book value of equity genoemd). Zoals bij het voorbeeld hierboven: Als de liabilities euro zijn en de passiva , is de shareholders equity De market value of equity verschilt vaak van de book value of equity, omdat hierbij de shareholders equity op dat moment wordt berekend. Dat wil zeggen dat het aantal aandelen wordt vermenigvuldigd met de marktprijs per aandeel op dat moment.! Market value of equity = shares outstanding market price per share Bijvoorbeeld: Vodafone heeft aandelen met een marktprijs van 1,72. Hierdoor is de market value of equity ,72 = Om het verschil tussen de book value of equity en de market value of equity te vergelijken, wordt de volgende formule gebruikt, die de market-to-book ratio:! Market to book ratio =!!"#$%!"#$%!"!"#$%&!""#!"#$%!"!"#$%& Aandelen met een lage market-to-book ratio worden vaak value stocks genoemd, en aandelen met een hoge market-to-book ratio growth stocks. Enterprise value: de activa van het bedrijf, inclusief de schulden, exclusief de cash.! Enterprise value = market value of equity + debt cash. Bijvoorbeeld: Vodafone heeft een market value of equity van , een schuld van en cash van Hierdoor is de enterprise value = The income statement Income statement: een lijst met de winst en de uitgaven van een bedrijf in een bepaalde periode. Gross profit: het bovenste deel van de income statement. Dit zijn twee regels: de een vermeld de omzet, de ander de kosten (verkoop- en productiekosten) die gemaakt zijn om deze omzet te draaien. Operating Expenses: uitgaven van een bedrijf die gemaakt worden, maar niet direct gelinkt zijn aan het produceren of verkopen van de producten. Deze uitgaven worden genoemd onder de gross profit in de income statement. Bijvoorbeeld: administratiekosten en de kosten voor het huren van het bedrijfspand. Earnings before interest and taxes: uitgaven of inkomsten die worden gemaakt door een activiteit die niet centraal staat in het bedrijf (een nevenactiviteit). Deze uitgaven/inkomsten staan onder de operating expenses in de income statement. Bijvoorbeeld: de winst die is behaald door het handelen in effecten van andere bedrijven. Net income: de winst die een bedrijf heeft behaald in een bepaalde periode. Deze staat helemaal onderaan de income statement. Om erachter te komen hoeveel winst er is verdiend per aandeel, moet je de EPS (Earnings Per Share) berekenen. Dit doe je door het netto inkomen (net income) te delen door het aantal aandelen.!"#!"#$%&! EPS =!!!"#$!"#$#%&'(&) 7

8 The statement of cash flows Statement of cash flows: een lijst waarin staat waar het ontvangen geld vandaan is gekomen en waar het uitgegeven geld naar toe is gegaan. Deze lijst wordt vergeleken met de lijst van het jaar daarvoor, waardoor er gezien kan worden welke uitgaven/inkomens extreem zijn gestegen/gedaald. De statement of cash flows is onderverdeeld in: Cash from operating activities: bevat onder andere de account receivable en de accounts payable. Cash from investing activities: bevat de uitgaven en inkomsten van investeringen. Cash from financing activities: bevat het dividend die betaald wordt aan de aandeelhouders. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een bedrijf al een product heeft verkocht aan een klant, maar dat de klant nog niet heeft betaald. De verkoopovereenkomst is er wel, maar er is enkel nog geen cash ontvangen. Dit noem je working capital. Er zijn een aantal verschillende soorten te onderscheiden: Accounts receivable: debiteuren. De verkoopovereenkomst is al gesloten en het bedrijf heeft het product / de dienst al geleverd, maar de klant heeft nog niet betaald. Hierdoor is de klant het bedrijf nog iets schuldig. Accounts payable: crediteuren. De verkoopovereenkomst is al gesloten en de klant heeft al betaald, maar het product / de dienst is nog niet geleverd door het bedrijf. Hierdoor is het bedrijf de klant nog iets schuldig. De winst die uiteindelijk overblijft in een bedrijf is te berekenen door het betaalde dividend van het netto inkomen (de netto winst) af te halen. Dit noem je ook wel retained earnings.! Retained earnings = Net Income Dividends Other financial statement information Statement of changes in shareholders equity: deze statement geeft informatie weer over de veranderingen in het aandelen kapitaal en de reserves. Veranderingen in de shareholders equity kan je berekenen via de volgende formule:! Change in Shareholders equity = retained earnings + Net sales of share!change in Shareholders equity = Net Inome Dividends + Sales of shares Repurchases of shares In een management discussion and analysis (MD&A) wordt er gekeken naar de prestaties van een bedrijf in het afgelopen jaar. Hierbij komen de prestatie aan bod, maar ook gebeurtenissen die significant zijn geweest voor het bedrijf. Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken naar het komend jaar met onder andere een off-balance sheet transactions. Hierbij wordt gekeken naar toekomstige transacties die invloed kunnen hebben op de bezittingen en/of de prestatie van het bedrijf in het komende jaar. Dit is erg belangrijk om te doen, omdat deze transacties niet opgenomen zijn in de balance sheet. 8

9 Financial statement analysis Financial statements worden door een bedrijf op twee verschillende manieren gebruikt: Het vergelijken met de financial statements van voorgaande jaren. Hiermee kan het bedrijf zien of de financiële situatie veranderd is in vergelijking met voorgaande jaren; Het vergelijken met een financial statement van een ander bedrijf door middel van het vergelijken van verschillende financiële ratio s. De verschillende ratio s worden hieronder toegelicht. Winstratio s: Gross margin: de mogelijkheid van een bedrijf om zijn/haar producten/diensten te verkopen voor meer dan de productieprijs.!"#$$!"#$%&! Gross margin =!"#$% Operating margin: hoeveel een bedrijf verdient voor elke euro die verkocht is (voordat de rente en de belastingen zijn betaald).!"#$%&'()!"#$%&! Operating margin =!"#$% Net profit margin: deze ratio laat zien hoe groot deel van elke euro van de omzet beschikbaar is voor de aandeelhouders (nadat het bedrijf rente en belastingen heeft betaald).!"#!"#$%&! Net Profit Margin =!"#$% Liquiditeitsratio s: Current ratio: deze ratio vergelijkt de activa met de schulden van een bedrijf. Hiermee wordt duidelijk of het bedrijf in staat is om korte termijn bepaalde benodigdheden tegemoet te komen.!"##$%&!""#$"! Current ratio =!"##$%&!"#$"!"%"&' Quick ratio: deze ratio vergelijkt (net als de current ratio) de activa met de schulden van een bedrijf. Bij deze ratio wordt alleen de activa opgenomen die gemakkelijk omgezet kan worden in geld (bijvoorbeeld de voorraad) en activa dat al geld is.!"#!!"#!!!"#!!"#$!"#$%&'$"&%!!""#$%&'!"#"$%&'("! Quick ratio =!"##$%&!"#$"!"%"&' Cash ratio: deze ratio vergelijkt de beschikbare cash met de schulden die het bedrijf heeft. Een bedrijf moet bijvoorbeeld in staat zijn haar personeel te betalen (met het cash wat op dat moment in het bedrijf is).!"#!! Cash ratio =!"##$%&!"#$"!"%"&' Working capital ratio s: Accounts receivable days: de snelheid waarmee een bedrijf haar verkopen kan omzetten in cash.!""#$%&'!"#"$%&'("! Accounts receivable days =!"#$!%#!"#$%!"#$! Accounts payable days: de snelheid waarmee een bedrijf de crediteuren kan betalen.!""#$%&'!"#"$%&! Accounts payable days =!"#$!%#!"#$%!"#$!"!"#$! Inventory days: de snelheid waarmee een bedrijf haar voorraad kan verkopen.! Inventory days =!"#$"%&'(!"#$!%#!"#$%!"#$!"!"#$! Inventory turnover: de omzet van de voorraad.!""#!$!"#$!"!"#$!! Inventory turnover =!"#$"%&'( 9

10 Investment returns: Return on equity: hierbij wordt gemeten wat het bedrijf terug krijgt van investeringen in het verleden.!"#!"#$%&! Return on equity =!""#!"#$%!"!"#$%& Return on assets:!"#!"#$%&!!"#$%$&#!"#!$%!! Return on assets =!""#!"#$%!"!""#$" Return on Invested Capital:! Return on invested capital =!"#$(!!!"#!"#$)!""#!"#$%!"!"#$%&!!"#!"#$ 10

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bedrijfseconomie (BE) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bedrijfseconomie (BE) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bedrijfseconomie (BE) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock) Onderwerpen Comptabele Aspecten Financiering (CAFI) * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Vennootschap onder firma (v.o.f.) * Voorzieningen * Kort vreemd vermogen

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA. NCD Drs. Jean Gieskens AC CCM QT

Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA. NCD Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA NCD 2017 - Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Inhoud Groei en Stakeholders 5-K Klassiek groeiperspectief: Omzet, bruto winst, EBITDA, EBIT, NE The Value Network / B2-UCR

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht In publicaties betreffende waarderingen van ondernemingen worden we vaak geconfronteerd met diverse Engelse termen, al dan niet eenvoudig te plaatsen

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 A day made of glass h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 HC5: Finance in Entrepreneurship Blok 3: 2011 Ben White & Arnout Kroezen Agenda 1) Why focus on finance ma.ers? 2) Break Even point 5) Prijs

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 PERSBERICHT Antwerpen, 10 april 2008 Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 Financiële samenvatting 2007 2006 verschil (in duizenden EUR) Opbrengsten 20.810 3.738 x

Nadere informatie

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan In dit artikel wordt het belang van de managerial balance sheet of compressed balance sheet aangetoond. Hiervoor beginnen wij met een uitdieping

Nadere informatie

De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren

De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren FAB KE1 EM Toets- en examenmatrijs SPL 2016 De examenmatrijs is auteursrechterlijk eigendom van Stichting Praktijkleren Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie,

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Er zijn 4 verschillende ondernemingsvormen: - Eenmanszaak/Sole proprietorship

Hoofdstuk 1. Er zijn 4 verschillende ondernemingsvormen: - Eenmanszaak/Sole proprietorship Er zijn 4 verschillende ondernemingsvormen: - Eenmanszaak/Sole proprietorship Hoofdstuk 1 Dit is eenvoudig om mee te beginnen. De meeste bedrijven beginnen met deze ondernemingsvorm. Er is geen scheiding

Nadere informatie

Instructie Deze tussentoets bevat 18 mc-vragen. Dit voorblad moet van de toetsvragen worden afgescheurd en met het mcantwoordenvel

Instructie Deze tussentoets bevat 18 mc-vragen. Dit voorblad moet van de toetsvragen worden afgescheurd en met het mcantwoordenvel Tussentoets Financiering propedeuse 24 april 2009 Versie 1 Naam. Collegekaartnummer/studentnummer.. Handtekening.. Instructie Deze tussentoets bevat 18 mc-vragen. Dit voorblad moet van de toetsvragen worden

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Amersfoort, 2 maart 2007 Jaarresultaten 2006 Laurus N.V. Keerpunt voor Laurus ondanks verlies in 2006: solide basis voor de toekomst van Super de Boer gelegd Kernpunten 2006: nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslagen ZO SPOT JE DE BESTE BEDRIJVEN! BEURSBINK.NL

Jaarverslagen ZO SPOT JE DE BESTE BEDRIJVEN! BEURSBINK.NL Jaarverslagen ZO SPOT JE DE BESTE BEDRIJVEN! BEURSBINK.NL Copyright 2016 beursbink.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm,

Nadere informatie

Groeiratio`s, statistische analyse en. Drs. Jean Gieskens AC CCM QT

Groeiratio`s, statistische analyse en. Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Groeiratio`s, statistische analyse en Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Inhoud Perspectief 1: Big-Data: definitie Van BD via BIV naar BI Perspectief 2: The Value Network Perspectief 3: Statistische analyse

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be GELD Tijs Vastesaeger,js@doenker.be Hoeveel geld heb je nodig? Voor je zaak Om van te leven Om te investeren Om te starten Waar ga je geld halen? Uit je ac,viteiten Loon, winst, kosten vergoeding Leningen

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

HOFAM - Financieel Management Module 3B

HOFAM - Financieel Management Module 3B HOFAM - Financieel Management Module 3B 1-1 Algemeen Gele planbladen geven het programma weer Sheets zijn niet meer dan een ondersteuning Examen: Open boek 1 uur en 30 minuten Meestal 3 vragen 60 % sommen,

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

Financial Statement Analysis

Financial Statement Analysis Course Outline I. Basics of Accounting II. Selected topics III. Financial Statement Analysis 1. Objectives 2. Horizontal and vertical analysis 3. Financial Ratios 2.1. Liquidity, cash conversion cycle,

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 PERSBERICHT Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 Leiden, 27 januari 2003 Crucell NV (Euronext en NASDAQ) maakt vandaag de financiële resultaten over het jaar 2002 bekend. Totale omzet over het jaar 2002

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009

Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009 Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009 Amsterdam, 24 februari 2010 Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1: Introduction to Accounting Hoofdstuk 2: Wealth and the Measurement of Profit Hoofdstuk 3: The Measurement of Wealth

Samenvatting Hoofdstuk 1: Introduction to Accounting Hoofdstuk 2: Wealth and the Measurement of Profit Hoofdstuk 3: The Measurement of Wealth Samenvatting A. Berry & R. Jarvis Accounting in a Business Context Hoofdstuk 1: Introduction to Accounting * Accounting is voor veel mensen en instanties nodig om de juiste beslissingen te kunnen maken.

Nadere informatie

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam PERSBERICHT This press release contains forward-looking statements that involve inherent risks and

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

: Accounting 1, Financial Accounting

: Accounting 1, Financial Accounting Verplicht gedeelte: FINAL Vaknaam : Accounting 1, Financial Accounting Vakcode : 324060 Datum tentamen : 18 Januari 2013 Duur tentamen Docent : 3 uur : dr B. van den Brand Telefoon secretariaat departement:

Nadere informatie

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND Solide kaspositie en uitbreiding van productportfolio Leiden, 26 april 2006. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM)

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II 4 Antwoordmodel Opgave Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa /deelnemingen. Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Voorwoord. 1. Uitleg van de theorie; 2. Voorbeeldopgave(s); 3. Oefenopgave(s).

Voorwoord. 1. Uitleg van de theorie; 2. Voorbeeldopgave(s); 3. Oefenopgave(s). Voorwoord Dit voorbeeldverslag bevat de twee eerste hoofdstukken uit het SlimRekenen verslag van het accounting deel van het vak Financiële Processen. SlimRekenen is een unieke samenwerking tussen SlimStuderen

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2012 EN INHALERS 8 FEBRUARI 2013 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Riverchase Gardens appartementencomplex 216 woningen

Riverchase Gardens appartementencomplex 216 woningen Fonds: DOI WFW Fund I, LLLP Project: Riverchase Gardens appartementencomplex 216 woningen Locatie: Birmingham, Alabama Status: Stabiel Ontwikkelaar: Welden-Field-Welden Investeringsdatum: 3 e kwartaal

Nadere informatie

Annexe 3G. Communiqué annuel du 19 mars 2007

Annexe 3G. Communiqué annuel du 19 mars 2007 COMPLEMENT AU PROSPECTUS Ce complément a été approuvé par la CBFA le 20 mars 2007, conformément à l article 54 de l arrêté royal du 8 novembre 1989 et à l article 14 de la loi sur l offre publique. L approbation

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers P E R S B E R I C H T Amsterdam, 25 november 2009 TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers TIE Holding N.V. ( TIE ) maakt de volgende hoogtepunten bekend met betrekking tot het financiële

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

http://company.info/id/280340550000

http://company.info/id/280340550000 pagina 1 van 8 'Mavom' B.V. Main branch Address Route Organisation 'Mavom' B.V. Handelsweg 6 2404 CD ALPHEN AAN DEN RIJN P.O. Box 5 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN The Netherlands tel: 0172-436361 fax: 0172-420310

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 T/m 19.12 zijn activiteitskengetallen. Vanaf 19.13 Rentabiliteitskengetallen Opgave 19.3 A. Bereken de gemiddelde voorraad over 2013 Q1 1-1

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Koopprijsaanpassingen in M&A. Steven Storm

Koopprijsaanpassingen in M&A. Steven Storm Koopprijsaanpassingen in M&A Steven Storm Fasen overnameproces 1 e contact Key terms Due diligence Onderhandelen Pre-closing convenanten Confirmatory DD Garanties & vrijwaringen Post-closing convenants

Nadere informatie