Voorwoord. Mededelingen Aureus:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Mededelingen Aureus:"

Transcriptie

1 Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Finance. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met M bestaat uit de verplichte literatuur van het hoofdboek. Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de verplichte leerstof. Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een exemplaar aanschaffen! Mededelingen Aureus: Samenwerking Aureus & Slimstuderen Met trots kunnen wij vermelden dat Aureus recent tot een samenwerking met SlimStuderen.nl is gekomen. De coöperatie met deze partner zorgt voor een betere garantie van de kwaliteit en recentheid van de samenvattingen. Dit betekent voor jou dat er vanaf nu elke periode samenvattingen worden aangeboden voor alle verplichte vakken in de Aureus store! We hopen je op deze manier te ondersteunen bij je studie. Zelf dictaten/uittreksels schrijven (bijbaan): Schrijf je altijd al samenvattingen en wil je er vanaf nu ook geld mee verdienen, dan kan dat! Er wordt een ruime vergoeding aangeboden, je kan je eigen tijd indelen en tijdens het samenvatten ben je tegelijkertijd ook aan het leren voor je tentamens. Heb je interesse? Stuur een mail naar Emilia via Zelf deelnemen aan activiteiten: Voor iedere student heeft Aureus een activiteit in huis. Van een fantastische en gezellige wintersport, tot de mogelijkheid met meer dan 75 bedrijven in contact te komen op de Amsterdamse Carrière Dagen: Aureus organiseert het! Van academisch naar carrièregericht en via internationaal tot sociaal, in elke categorie kan je een Aureus activiteit terugvinden. Bijna al onze activiteiten zijn kosteloos om te bezoeken of aan deel te nemen. Voor de ideale service naast je studie kan je dus altijd bij Aureus terecht! Meer informatie over onze activiteiten vind je op onze website: Zelf activiteiten organiseren: Succes Wil jij je met horizon de tentamens! verbreden tijdens te studie? Wil jij met een team van gemotiveerde mede studenten een top evenement organiseren? Maar wil jij ook plezier hebben terwijl je op hetzelfde ook een beter CV opbouwt? Dan biedt één van de vele commissies van Aureus je deze kans. Voor een omschrijving van alle commissies kan je terecht op de Aureus website: Succes met de tentamens! SlimStuderen.nl & Aureus 1

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 A. THE CORPORATION (HOOFDSTUK 1)... 3 B. INTRODUCTION TO FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: IFRS (HOOFDSTUK 2)

3 A. The corporation (hoofdstuk 1) The types of firms Sole proprietorship: een bedrijf die wordt beheerd en uitgevoerd door één persoon. Een aantal karakteristieken van dit bedrijf: Het bedrijf is gemakkelijk op te zetten; Er is geen scheiding tussen het bedrijf en de eigenaar. Investeerders kunnen niet mede-eigenaar worden van het bedrijf; De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf. Als het bedrijf schulden heeft, kan de schuldeiser de eigenaar opleggen de rekening te betalen van zijn/haar privé geld; Het voortbestaan van het bedrijf hangt af van het leven van de eigenaar. Wanneer de eigenaar overlijdt, zal het bedrijf niet meer voortbestaan. Partnership: dit bedrijf is gelijk aan een sole proprietorship, maar dit bedrijf heeft meerdere eigenaren. Een aantal karakteristieken van dit bedrijf: Alle eigenaren zijn persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf. Als het bedrijf schulden heeft, kan de schuldeiser de eigenaren opleggen de rekening te betalen van hun privé geld; Het bedrijf zal niet meer voortbestaan als één van de eigenaren overlijdt of beslist ermee te stoppen; Het bedrijf kan echter wel voortbestaan (wanneer één van de eigenaren beslist ermee te stoppen) als de andere eigenaren hem/haar uitkopen/overkopen. Limited partnership: een partnership met twee soorten eigenaren, namelijk general partners en limited partners. General partner: deze eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf; Limited partner: deze eigenaar is gelimiteerd persoonlijk aansprakelijk voor het bedrijf. Daarnaast heeft deze eigenaar geen autoriteit en wordt niet betrokken bij bedrijfsbeslissingen. Limited liability companies: een bedrijf waarbij de eigenaren niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van het bedrijf. Een bedrijf wordt gevormd door middel van een officiële overeenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat voor soort bedrijf het is en wie de eigenaar/eigenaren is/zijn. Eigenaren van een bedrijf hoeven zich niet perse bezig te houden met het dagelijks reilen en zeilen van het bedrijf. Personen kunnen eigenaar worden van een bedrijf door een aandeel te kopen. Wanneer een persoon aandelen heeft in een bedrijf (en dus medeeigenaar is), krijgt deze persoon een percentage van de winst uitgekeerd. Hierbij komt het fenomeen double taxation kijken. Hiermee wordt bedoeld dat er dubbel belasting wordt betaald. Het bedrijf betaalt namelijk belasting over haar winst, waarna de medeeigenaar ook nog belasting betaalt over de ontvangen winst (voor hem/haar inkomen). Bijvoorbeeld: het bedrijf moet 5 winst per aandeel uitkeren. Eerst moet de belasting over de winst betaald worden: 0,4 5 = 2, waardoor er 3 euro overblijft die uitgekeerd wordt aan de aandeelhouder. Deze aandeelhouder moet inkomensbelasting betalen: 0,15 3 = 0,45, waardoor de aandeelhouder uiteindelijk maar 3 0,45 = 2,55 ontvangt. 3

4 Ownership versus control of corporations Board of directors: een groep mensen die de autoriteit hebben om (belangrijke) beslissingen te maken binnen een bedrijf. In de meeste bedrijven vertegenwoordigd één persoon de aandeelhouders. Chief Executive Officier (CEO): deze persoon runt de organisatie door de regels te handhaven. De hoogst mogelijke manager. Chief Financial Officer (CFO): deze persoon heeft direct contact met de CEO en maakt financiële beslissingen, investeringsbeslissingen en beheert de cashflows. Investeringsbeslissingen: de kosten moeten worden afgewogen tegen de baten bij een investering. Hierna neemt de CFO een beslissing of de investering een positief effect heeft voor het bedrijf. Financiële beslissingen: Nadat de beslissing is genomen om te investeren, besluit de CFO hoe deze investering wordt betaald. Managen van de cashflows: de CFO moet in de gaten houden dat het bedrijf, naast de investering, zijn dagelijkse verplichtingen kan blijven betalen. Het stellen van een bedrijfsdoel is heel erg belangrijk. Hier kunnen de processen en de investeringen op worden afgestemd. Bij een sole proprietorship wordt dit doel door één persoon bepaald, bij de andere soorten bedrijven moeten de verschillende eigenaren samen beslissen over het bedrijfsdoel. Bij een bedrijf met meerdere eigenaren (aandeelhouders), wordt een bedrijfsdoel dus bepaald door met al deze eigenaren te overleggen. Vaak is dit echter niet het geval. Wanneer managers hun eigen mening serieuzer nemen dan de meningen van de aandeelhouders, heb je een agency problem. Een gevolg van een agency problem is vaak een hostile takeover. De mening van de aandeelhouders wordt genegeerd, waardoor zij zich niet gewaardeerd voelen. Hierdoor kan een groep individuen de CEO (proberen te) laten vervangen, aldus een hostile takeover. Corporate bankruptcy: een bedrijf is niet meer in staat zijn schulden te betalen, waardoor het bedrijf failliet wordt verklaard. Er kan echter nog wel een doorstart worden gemaakt met het bedrijf. Liquidation: een bedrijf is niet meer in staat zijn schulden te betalen én er wordt geen doorstart gemaakt. 4

5 The stock market Stock market: een markt waar bedrijven hun aandelen kunnen verkopen en toekomstige aandeelhouders hun aandelen kunnen kopen (aandelenmarkt). Een investering kan liquide worden genoemd, als deze investering makkelijk kan worden omgevormd tot cash. Een aandeel kan bijvoorbeeld makkelijk verkocht worden op de aandelenmarkt, waardoor het liquide is. Primary stock market: wanneer het bedrijf hun aandelen direct / zelf verkoopt aan de toekomstige aandeelhouders. Secondary stock market: het bedrijf verkoopt de aandelen niet direct / zelf aan de toekomstige aandeelhouders. Dit wordt uitgevoerd door een derde. Bijvoorbeeld: iemand bezit aandelen van Starbucks. Jij wil ook aandelen van Starbucks. Deze aandelen koop je niet direct van Starbucks, maar van de persoon die aandelen van hen bezit. Bid price: de prijs waarvoor een bedrijf haar aandeel wilt verkopen. Ask price: de prijs waarvoor de toekomstige aandeelhouder het aandeel zou willen kopen. Er is vaak een verschil tussen deze twee prijzen. Dit verschil wordt bid-ask spread genoemd. Over-the-counter (OTC) market: een markt van verschillende markthouders en handelaren die verbonden zijn door een computer netwerk en door de telefoon. Bijvoorbeeld: de NASDAQ, een Amerikaanse OTC market. 5

6 B. Introduction to financial statement analysis: IFRS (hoofdstuk 2) Firm s disclosure of financial information Financial statement: een boekhoudkundig rapport die periodiek (per kwartaal, jaarlijks) wordt opgesteld door een bedrijf. Bijvoorbeeld: statement of cash flows, balance sheet, income statement. Annual report: een jaarlijks financial statement die aan de aandeelhouders moet worden gepresenteerd. Deze rapporten moeten duidelijk zijn en nauwkeurig zijn samengesteld. De Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) en de International Financial Reporting Standards bevatten standaard regels en een format voor deze rapporten. Door deze universele regels zijn de financiële resultaten tussen verschillende bedrijven makkelijk te vergelijken. Daarnaast wordt er een auditor ingehuurd. Hij/zij controleert de rapporten die zijn opgesteld door het bedrijf of deze wel op waarheid gebaseerd zijn. Een auditor wordt ook wel een derde genoemd. The balance sheet or statement of financial position De balance sheet geeft de activa en passiva van een bedrijf weer. Onder activa verstaan we de bezittingen van een bedrijf, zoals machines, een bedrijfswagen, maar ook de liquide middelen (het geld op de bank en het geld in de kas). Onder passiva verstaan we de verplichtingen aan crediteuren, zoals de korte en lange schulden. De activa is bij een balance sheet gelijk aan de passiva, oftewel: Assets = liabilities + shareholders equity Bijvoorbeeld: als de liabilities euro zijn en de shareholders equity ! = De activa is dus Assets: activa. Dit kan je onderverdelen in: Current assets: cash of activa (vlottende activa) die in cash kan worden omgezet binnen een jaar. Bijvoorbeeld: cash, effecten, debiteuren, voorraden. Non-current assets: bezittingen en machines (vaste activa) die meer dan een jaar in het bedrijf blijven. Bijvoorbeeld: bedrijfspand, machines, bedrijfswagen. Goodwill: het verschil tussen de prijs die betaald wordt bij een overname van een bedrijf en het bedrag van de assets. Dit is de meerwaarde, omdat het bedrijf een goede reputatie of een goede plek op de markt heeft. Book value: de waarde van een activa die is opgenomen in de financial statement. Liabilities: passiva. Dit kan worden onderverdeeld in: Current liabilities: schulden (korte termijn schulden) die binnen een jaar worden afgehandeld. Bijvoorbeeld: crediteuren, korte termijn schulden. Non-current liabilities: schulden (lange termijn schulden) die langer dan een jaar lopen. Bijvoorbeeld: lange termijn schulden, leningen. 6

7 Het verschil tussen de activa en de passiva is de shareholders equity (ook wel de book value of equity genoemd). Zoals bij het voorbeeld hierboven: Als de liabilities euro zijn en de passiva , is de shareholders equity De market value of equity verschilt vaak van de book value of equity, omdat hierbij de shareholders equity op dat moment wordt berekend. Dat wil zeggen dat het aantal aandelen wordt vermenigvuldigd met de marktprijs per aandeel op dat moment.! Market value of equity = shares outstanding market price per share Bijvoorbeeld: Vodafone heeft aandelen met een marktprijs van 1,72. Hierdoor is de market value of equity ,72 = Om het verschil tussen de book value of equity en de market value of equity te vergelijken, wordt de volgende formule gebruikt, die de market-to-book ratio:! Market to book ratio =!!"#$%!"#$%!"!"#$%&!""#!"#$%!"!"#$%& Aandelen met een lage market-to-book ratio worden vaak value stocks genoemd, en aandelen met een hoge market-to-book ratio growth stocks. Enterprise value: de activa van het bedrijf, inclusief de schulden, exclusief de cash.! Enterprise value = market value of equity + debt cash. Bijvoorbeeld: Vodafone heeft een market value of equity van , een schuld van en cash van Hierdoor is de enterprise value = The income statement Income statement: een lijst met de winst en de uitgaven van een bedrijf in een bepaalde periode. Gross profit: het bovenste deel van de income statement. Dit zijn twee regels: de een vermeld de omzet, de ander de kosten (verkoop- en productiekosten) die gemaakt zijn om deze omzet te draaien. Operating Expenses: uitgaven van een bedrijf die gemaakt worden, maar niet direct gelinkt zijn aan het produceren of verkopen van de producten. Deze uitgaven worden genoemd onder de gross profit in de income statement. Bijvoorbeeld: administratiekosten en de kosten voor het huren van het bedrijfspand. Earnings before interest and taxes: uitgaven of inkomsten die worden gemaakt door een activiteit die niet centraal staat in het bedrijf (een nevenactiviteit). Deze uitgaven/inkomsten staan onder de operating expenses in de income statement. Bijvoorbeeld: de winst die is behaald door het handelen in effecten van andere bedrijven. Net income: de winst die een bedrijf heeft behaald in een bepaalde periode. Deze staat helemaal onderaan de income statement. Om erachter te komen hoeveel winst er is verdiend per aandeel, moet je de EPS (Earnings Per Share) berekenen. Dit doe je door het netto inkomen (net income) te delen door het aantal aandelen.!"#!"#$%&! EPS =!!!"#$!"#$#%&'(&) 7

8 The statement of cash flows Statement of cash flows: een lijst waarin staat waar het ontvangen geld vandaan is gekomen en waar het uitgegeven geld naar toe is gegaan. Deze lijst wordt vergeleken met de lijst van het jaar daarvoor, waardoor er gezien kan worden welke uitgaven/inkomens extreem zijn gestegen/gedaald. De statement of cash flows is onderverdeeld in: Cash from operating activities: bevat onder andere de account receivable en de accounts payable. Cash from investing activities: bevat de uitgaven en inkomsten van investeringen. Cash from financing activities: bevat het dividend die betaald wordt aan de aandeelhouders. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een bedrijf al een product heeft verkocht aan een klant, maar dat de klant nog niet heeft betaald. De verkoopovereenkomst is er wel, maar er is enkel nog geen cash ontvangen. Dit noem je working capital. Er zijn een aantal verschillende soorten te onderscheiden: Accounts receivable: debiteuren. De verkoopovereenkomst is al gesloten en het bedrijf heeft het product / de dienst al geleverd, maar de klant heeft nog niet betaald. Hierdoor is de klant het bedrijf nog iets schuldig. Accounts payable: crediteuren. De verkoopovereenkomst is al gesloten en de klant heeft al betaald, maar het product / de dienst is nog niet geleverd door het bedrijf. Hierdoor is het bedrijf de klant nog iets schuldig. De winst die uiteindelijk overblijft in een bedrijf is te berekenen door het betaalde dividend van het netto inkomen (de netto winst) af te halen. Dit noem je ook wel retained earnings.! Retained earnings = Net Income Dividends Other financial statement information Statement of changes in shareholders equity: deze statement geeft informatie weer over de veranderingen in het aandelen kapitaal en de reserves. Veranderingen in de shareholders equity kan je berekenen via de volgende formule:! Change in Shareholders equity = retained earnings + Net sales of share!change in Shareholders equity = Net Inome Dividends + Sales of shares Repurchases of shares In een management discussion and analysis (MD&A) wordt er gekeken naar de prestaties van een bedrijf in het afgelopen jaar. Hierbij komen de prestatie aan bod, maar ook gebeurtenissen die significant zijn geweest voor het bedrijf. Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken naar het komend jaar met onder andere een off-balance sheet transactions. Hierbij wordt gekeken naar toekomstige transacties die invloed kunnen hebben op de bezittingen en/of de prestatie van het bedrijf in het komende jaar. Dit is erg belangrijk om te doen, omdat deze transacties niet opgenomen zijn in de balance sheet. 8

9 Financial statement analysis Financial statements worden door een bedrijf op twee verschillende manieren gebruikt: Het vergelijken met de financial statements van voorgaande jaren. Hiermee kan het bedrijf zien of de financiële situatie veranderd is in vergelijking met voorgaande jaren; Het vergelijken met een financial statement van een ander bedrijf door middel van het vergelijken van verschillende financiële ratio s. De verschillende ratio s worden hieronder toegelicht. Winstratio s: Gross margin: de mogelijkheid van een bedrijf om zijn/haar producten/diensten te verkopen voor meer dan de productieprijs.!"#$$!"#$%&! Gross margin =!"#$% Operating margin: hoeveel een bedrijf verdient voor elke euro die verkocht is (voordat de rente en de belastingen zijn betaald).!"#$%&'()!"#$%&! Operating margin =!"#$% Net profit margin: deze ratio laat zien hoe groot deel van elke euro van de omzet beschikbaar is voor de aandeelhouders (nadat het bedrijf rente en belastingen heeft betaald).!"#!"#$%&! Net Profit Margin =!"#$% Liquiditeitsratio s: Current ratio: deze ratio vergelijkt de activa met de schulden van een bedrijf. Hiermee wordt duidelijk of het bedrijf in staat is om korte termijn bepaalde benodigdheden tegemoet te komen.!"##$%&!""#$"! Current ratio =!"##$%&!"#$"!"%"&' Quick ratio: deze ratio vergelijkt (net als de current ratio) de activa met de schulden van een bedrijf. Bij deze ratio wordt alleen de activa opgenomen die gemakkelijk omgezet kan worden in geld (bijvoorbeeld de voorraad) en activa dat al geld is.!"#!!"#!!!"#!!"#$!"#$%&'$"&%!!""#$%&'!"#"$%&'("! Quick ratio =!"##$%&!"#$"!"%"&' Cash ratio: deze ratio vergelijkt de beschikbare cash met de schulden die het bedrijf heeft. Een bedrijf moet bijvoorbeeld in staat zijn haar personeel te betalen (met het cash wat op dat moment in het bedrijf is).!"#!! Cash ratio =!"##$%&!"#$"!"%"&' Working capital ratio s: Accounts receivable days: de snelheid waarmee een bedrijf haar verkopen kan omzetten in cash.!""#$%&'!"#"$%&'("! Accounts receivable days =!"#$!%#!"#$%!"#$! Accounts payable days: de snelheid waarmee een bedrijf de crediteuren kan betalen.!""#$%&'!"#"$%&! Accounts payable days =!"#$!%#!"#$%!"#$!"!"#$! Inventory days: de snelheid waarmee een bedrijf haar voorraad kan verkopen.! Inventory days =!"#$"%&'(!"#$!%#!"#$%!"#$!"!"#$! Inventory turnover: de omzet van de voorraad.!""#!$!"#$!"!"#$!! Inventory turnover =!"#$"%&'( 9

10 Investment returns: Return on equity: hierbij wordt gemeten wat het bedrijf terug krijgt van investeringen in het verleden.!"#!"#$%&! Return on equity =!""#!"#$%!"!"#$%& Return on assets:!"#!"#$%&!!"#$%$&#!"#!$%!! Return on assets =!""#!"#$%!"!""#$" Return on Invested Capital:! Return on invested capital =!"#$(!!!"#!"#$)!""#!"#$%!"!"#$%&!!"#!"#$ 10