Keep calm and carry on

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keep calm and carry on"

Transcriptie

1 AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de bovenstaande leuze. De originele affiches werden slechts in heel beperkte mate uitgehangen. De meest ruime verspreiding gebeurde pas ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Londen in Alles wat kon bedrukt worden, van een Iphone-hoesje tot elk mogelijk stuk textiel, kreeg ervan. Desondanks is de leuze treffend van toepassing voor de value-belegger. Het voorbije jaar zijn de Westerse aandelenbeurzen met 10 tot 20% procent gestegen, maar die stevige vooruitgang is sinds november 2013 gestaakt. De verklaring is niet te zoeken in slecht nieuws op macro-economisch vlak of op het niveau van de bedrijven. De reden is overwegend te zoeken bij de hoge waardering van de aandelen. Deze zijn te ver vooruitgelopen op het verwachte economische herstel. Dat herstel manifesteert zich wel degelijk en vertaalt zich in winststijgingen voor de ondernemingen, maar aan een tempo dat lager ligt dan wat de beurs voor november 2013 verrekende. Er duiken natuurlijk ook geopolitieke spanningen in Noord-Korea of Oekraïne op, of zelfs ernstige economische problemen met de ontkoppeling van de Argentijnse peso van de USD. Dergelijke verschijnselen zijn echter niet van die aard om de globale trend van economische groei te doen keren. Ze zorgen wel voor volatiliteit op de beurzen, maar breken het wereldwijd economisch herstel niet. De waarde van de Turkse lire, Zuid-Afrikaanse rand en andere fragiele economieën zijn effectief zeepbellen, maar ook die storen ons minder omdat de impact daarvan op de globale economie heel beperkt is. Keep calm and carry on. INHOUD Keep calm and carry on 1 Wist je dat... 3 Groeimarkten: risico s of opportuniteit een verslag 4 LS Value Equity Fund 7 Open architectuur 8 Rio Tinto weerstaat aan de prijsdruk 11 Generation skipping: successierechten besparen dankzij uw kleinkinderen 12 Of hoe een vermogenbeheerder een paardenfluisteraar kan zijn 15 Boordtabel 16 We moeten wel op onze hoede zijn voor zeepbellen die een verstorende impact op het globaal economisch systeem hebben. We onderscheiden er nog steeds twee : Het Chinese bankensysteem Niet alleen in het Westen, maar ook in China wordt financiële repressie toegepast op de vele spaarders die een lagere rentevergoeding krijgen dan de inflatie. Deze situatie is in China trouwens al langer aan de gang dan in het Westen. Dat duwt de Chinese spaarder al geruime tijd naar alternatieve investeringen zoals vastgoed of beleggingsvehikels uitgegeven door schaduwbanken. Die laatste zijn te vergelijken met ABS, CDO, RMBS,... Op het einde van de rit dienen ze effectief door een echte bank afgelost te worden maar tot het zover is, verschijnen ze niet op de balans van die echte bank. Daarnaast hebben lokale overheden teveel krediet

2 opgenomen om infrastructuurinvesteringen te financieren en bereiken ze tengevolge van de groeivertraging de grenzen van hun aflossingscapaciteit. Een kettingreactie van de gestresseerde Chinese banken op het Westen zal beperkt zijn, omdat de rechtstreekse blootstelling klein is. Bovendien is de daadkracht van een minister van financiën en centrale bankier, die de kredietverlening willen beteugelen en de schaduwbanken ordelijk ontmantelen, groter in een staatsgeleide economie dan in een systeem van vrij ondernemerschap. Ook in Japan is de vastgoedzeepbel uiteindelijk gedurende 20 jaar afgeschreven op de bankbalansen. Je moest in die periode best wel niet in Japanse bankaandelen belegd zijn. Keep calm and carry on. De Amerikaanse dollar Elk economisch onevenwicht of het nu financiële repressie is, handelstekort, foute risico-inschatting, hoge schuldpositie, hoge waarderingen (maar ook lage waarderingen!) wordt gecorrigeerd en uiteindelijk herleid naar een logisch evenwicht. Die correctie kan op micro- en macroniveau geleidelijk gebeuren maar ook bruusk. In het eerste geval spreken we van een gepast economisch beleid door de bedrijfsleider of centrale bankier; in het tweede van een zeepbel die ontploft. In de Amerikaanse economie zijn wel een paar onevenwichten te bespeuren. De meest dwingende betreft natuurlijk het extreem soepel monetair beleid (of financiële repressie) van de centrale bank die zelfs niet-conventionele maatregelen treft om naast de beleidsrente op korte termijn ook de marktrente op lange termijn zo laag mogelijk te houden. De economische groei in de Verenigde Staten bedraagt tegenwoordig een gezonde 2.5%, de werkloosheidsgraad is beneden de 7% gedaald, de inflatie ligt met 1.1% aan de lage kant, de huizenmarkt is al ettelijke kwartalen aan het herstellen en we verwachten op korte termijn ook geen inflatoire druk, dus de Amerikaanse economie gaat de goede kant uit. Het is nu zaak voor de beleidsmakers om het extreem soepel monetair beleid tijdig te normaliseren. In die zin was de verklaring van Fed-voorzitter Yellen, dat de beleidsrente begin 2015 in plaats van eind 2015 zou worden verhoogd, positief. Elke trendommekeer gaat met grote of kleine schokken gepaard. Dat zal nu niet anders zijn, maar een veel sterkere kracht gaat uit van de onderliggende economische trend die positief is. Keep calm and carry on. We behouden onze beleggingsstrategie met een voorkeur voor Europese aandelen, gezien deze nog steeds ongeveer 20% goedkoper noteren dan die van de VS en Japan. Bovendien kunnen bij een economisch herstel de winsten van de Europese bedrijven vanuit de huidige niveaus een sterkere groei voorleggen. Dit is zeker het geval voor de meer cyclische sectoren. Wat betreft de aandelen van groeilanden wijzigt onze strategie enigszins. Wegens de extreem lage waarderingen, de fors stijgende consumptie en de hoge potentiële groei op middellange termijn, beginnen we opnieuw op te bouwen in aandelen uit Aziatische groeimarkten met goede fundamentals (Zuid Korea, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Maleisië,...), maar blijven afzijdig van de groeilanden met fragiele fundamentals (Turkije, Zuid-Afrika, Indonesië,...). Selectiviteit is absoluut geboden. We gaan niet uit van een deflatie-scenario, maar verwachten wel dat de inflatie miniem zal zijn. De korte termijn-rente in Europa en de VS zal bijgevolg nog wel een tijdje laag blijven. De lange termijnrente zal na de recente rustpauze waarschijnlijk verder stijgen. Gezien de sterk verbeterende economische omstandigheden zal deze rentestijging zich hoofdzakelijk in de VS voordoen. Dit zal evenwel ook een opwaarts effect hebben op de Europese lange termijnrente en de rentecurve steiler maken. Wat beftreft de vastrentende beleggingen behouden we dan ook onze strategie korte looptijd-vaste coupon en lange looptijd-variabele coupon. Gezien de te lage extra vergoeding die de meer risicovolle hoogrenderende obligaties vandaag bieden, focussen we ons op kwaliteit. In deze optiek prefereren we vandaag een goed aandeel in plaats van een hoogrenderende obligatie. Op de USD hebben we een neutrale visie. Vanaf volgend jaar zou de USD echter steun moeten vinden in haar eigen energiebevoorrading en dus verbeterende handelsbalans, het gewijzigd internationaal militair beleid, en de verbetering van het rentebeeld ten opzichte van de EUR. Keep calm and carry on 2

3 Wist je dat... de regels om beursgenoteerde effecten te waarderen in een successie-aangifte recent gewijzigd zijn? Tot 31 juli 2013 moest er voor de waardering van de zogenaamde openbare effecten steeds worden nagegaan of deze effecten stonden genoteerd in de prijscourant bij het Belgisch Staatsblad. De prijscourant werd iedere 20ste van elke maand als bijlage in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en omvat het gemiddelde van de beurskoersen van de vorige maand. Erfgenamen van openbare effecten moesten kiezen tussen de gepubliceerde prijscourant van de maand volgend op die van het overlijden, of van de twee daaropvolgende maanden. Hierdoor werd tijd gecreëerd om het beste tijdstip te kiezen om de effecten te verkopen, zonder successierechten te moeten betalen op een waarde boven de verkoopwaarde. Aangezien de prijscourant echter enkel die effecten herneemt die op de Beurs van Brussel zijn genoteerd, volstond dit meestal niet om alle effecten in een portefeuille te waarderen. Voor effecten genoteerd op buitenlandse beurzen, nam men dan de koersen op de dag van overlijden. Sinds 1 augustus 2013 zijn er in het Vlaamse Gewest echter nieuwe waarderingsregels van toepassing: voortaan zal er slechts 1 waarderingsmethode van toepassing zijn, namelijk: de waardering van de openbare effecten, op basis van hun beurswaarde op een specifieke, welbepaalde dag. Deze dag is: de slotkoers zoals bepaald op basis van de koersinformatie, beschikbaar in de gespecialiseerde pers of middels de gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen. De beurswaarde dient te worden vastgesteld, op de dag van het overlijden of op dezelfde datum in de daaropvolgende 2 maanden. Bijkomend geldt dat de gekozen beurswaarde toepasselijk zal zijn voor alle nagelaten waarden, en dat de erfgenamen hun keuze moeten opnemen in de aangifte van nalatenschap, samen met de geraadpleegde bron (voor de vaststelling van de beurswaarde). Indien één van de gekozen data toevallig een dag zonder beursnotering zou zijn, dan geldt de beurswaarde van de eerstvolgende dag waarop wel een notering wordt vastgesteld. Dus wanneer iemand is overleden op 27 februari 2014, dan kunnen erfgenamen kiezen uit de slotkoersen van 27 februari 2014, 27 maart 2014 of 28 april 2014 (want 27 april is een zondag). Wel is het zo dat voor alle effecten één en dezelfde datum moet gekozen worden die dan op alle koersen zal worden toegepast. 3

4 Groeimarkten: risico s of opportuniteit De onstuitbare opmars van de Aziatische middenklasse Woensdag 19 maart kreeg Leo Stevens het gewaardeerde bezoek van Aberdeen Asset Management. Binnen de open architectuuraanpak van Leo Stevens wordt deze vooraanstaande vermogensbeheerder zeer ernstig genomen, dit zowel omwille van hun degelijke managementstijl als van hun consistente prestaties, vooral op het terrein van groeimarkten. Onze gastspreker Donald Amstad woont ruim 15 jaar in Azië. Momenteel verblijft hij met zijn familie in Kuala Lumpur en werkt hij voor Aberdeen vanuit Singapore als Director Business Development Asia. Geen wonder dat hij zo gedreven en doorleefd kon praten toen hij ons meenam op ontdekkingstocht door deze regio. Uit het leven gegrepen voorbeelden en sprekende anekdotes vulden de heldere slides aan en maakten er een erg boeiende voordracht van. Donald bekijkt een en ander uiteraard genuanceerd en is niet blind voor bedreigingen en risico s, verbonden aan deze markten. Hij stond daarom ook stil bij de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis in Azië in 2013: de aankondiging door de FED van de afbouw van de kwantitatieve versoepeling en de groeivertraging in China. Het immense land mag dan wel trager groeien, China is volgens Donald zéker niet uit de race geslagen. Ondanks een foute verdeling van kapitaal, problemen met trusts en vastgoed blijft een groei met 7,5% meer dan behoorlijk, al kan die op termijn richting 5 of zelfs 4% evolueren. De trend blijft mooi, en dat is belangrijk. Donald Amstad gaf de aanwezigen immers mee dat het bij beleggingsbeslissingen (en dus niet alleen bij valschermspringen) steeds belangrijk is om de horizon in het oog te houden. Zoniet en mede door een overvloed aan info ontstaat er vaak een gebrek aan focus waardoor men de neiging heeft om teveel op korte termijn te gaan denken. Een vergissing die ook in deze regio tot uiting komt door de erg grote rotatie van deelnemingen in sommige beleggingsfondsen. Aberdeen werkt hier fundamenteel anders. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in Azië is de verstedelijking. Ter illustratie noemde Donald Amstad Zuid- Korea waar over 50 jaar tijd het BBP per capita steeg van 600 naar USD, dankzij de doorgedreven urbanisatie. Bijna 70% van de Chinese bevolking zal in 2035 in stedelijke gebieden wonen. En in de komende 20 jaar zal China tussen de en nieuwe wolkenkrabbers bouwen, terwijl meer dan 170 steden binnen de 10 jaar aanzienlijke transportinfrastructuur nodig hebben. Het gebruik van mobiele telefoons draagt extreem bij tot deze evolutie. Zo zijn nu reeds -in amper 10 jaar tijdmeer dan een miljard mobieltjes in gebruik in een land als India. Indrukwekkende cijfers en een al even indrukwekkende markt als het aankomt op consumentengoederen: naast de 350 miljoen Europeanen en quasi evenveel Amerikanen, consumeren intussen immers 1,3 miljard Chinezen en evenveel Indiërs in steeds groeiende mate! Donald Amstad 4

5 De groei van de Aziatische middenklasse is in dat opzicht enorm belangrijk. Er wordt een verzesvoudiging verwacht in de komende 20 jaar, wat zich nu reeds begint te vertalen in ontspannings-, reis- en vlieggedrag In 2030 zullen de 3 belangrijkste Aziatische landen (India, China en Indonesië) samen instaan voor 45% van de wereldwijde consumptie, versus 7% door de VS. De middenklasse zal in Azië dan de 3,2 miljard mensen overstijgen. Alle grote bedrijven zien dit en zijn dan ook in de regio actief én geïnteresseerd. Aziatische merken hebben meer dan ooit de toekomst; Samsung, Shangri-La, Singapore Airlines, AIA en China Mobile zijn maar enkele van de namen die u beter nu reeds kent en volgt Beleggers doen er goed aan de regio in hun vizier te houden, weliswaar met de blik op de horizon, dus lange termijn. Tegen 2050 zal Azië groot én rijk zijn. Tegen dan realiseert de regio terug, zoals dat ook 2000 jaar geleden Belang middenklasse in respectievelijk 2009, 2020 en 2030 reeds was, 49% van het wereldwijde BBP, in absolute termen ruim 22% hoger dan vandaag. De economieën van India en China zullen dan tweemaal zo groot zijn als die van de VS; de vier rijkste landen ter wereld zullen dan in Azië liggen, gemeten naar BBP per capita. Maar Azië is uiteraard niet risicovrij. Beleggingen moeten er actief en selectief beheerd worden. Corporate Governance is daarbij erg belangrijk en een blik op de corruptie- index maakte allen duidelijk dat er hier nog werk aan de winkel is. Beleggen is vooral vooruitzien. De perspectieven voor de regio kwamen dan ook uitgebreid aan bod. De hervormingen in China worden voornamelijk aangestuurd door de centrale overheid. Anti-corruptiebeleid staat hoog op de agenda, net als financiële hervormingen en inkomensverdeling. Volgens Donald Amstad zijn de Chinezen op termijn niet langer tevreden met minimumlonen, maar willen ze evenveel verdienen elders in de wereld. Daarnaast streven ze naar een stabiele en vooral ook sterke lokale munt (import gedreven). Hij ziet China zeker niet omvallen. De overheid houdt immers enorme belangen aan in (gigantische) bedrijven, die ze kunnen verkopen indien nodig. Ook de geldvoorraden zijn enorm: zo beschikt de Chinese Nationale Bank over maar liefst 4000 miljard USD in buitenlandse deviezen. Ter vergelijking, bij de Amerikaanse Fed gaat dit om 50 miljard USD wordt een belangrijk jaar voor politieke ontwikkelingen met belangrijke verkiezingen in India en Indonesië. Donald ziet in India vernieuwer Narendra Modi electoraal succes halen, waardoor de rating van het land wel eens positief zou kunnen herbekeken worden, met appreciatie 5

6 van de munt en stijgende beurzen als gevolg. In Indonesië verwacht hij de hervormingsgezinde Joko Widodo als winnaar bij de stembusslag, eveneens met positieve gevolgen voor het land en investeringsmogelijkheden. Heel anders dan de imminente politieke instabiliteit in Thailand, waar een staatsgreep en opvolgingsproblemen voor de Thaise monarchie dreigen. Donald Amstad stond bij zijn vooruitzichten ook stil bij de risico s van de groeimarkten. Bovenvermelde verwachtingen worden immers niet ingelost, mochten in India en Indonesië de verkiezingsuitslagen voor de gedoodverfde winnaars dan toch anders uitvallen, al verwacht Donald dit niet. Evenmin verwacht hij dat de voorziene hervormingen in China niet zouden doorgaan zoals gepland. Qua financieel herstel snijdt het mes er aan twee kanten. Op de korte termijn bestaat het risico op een te sterke verstrakking van het monetaire beleid, wat kan leiden tot meer wanbetalingen en instorting van de groei. Op de langere termijn bestaat het risico dat de beleidsmakers er niet in slagen de kredietgroei te remmen, wat systeemrisico s in de economie kan veroorzaken. Ook met het geopolitieke risico in Noord- Korea houdt Donald terdege rekening. Net als met de invloed van het wijzigende beleid van de FED op de kapitaalstromen naar en uit de Deze van origine Schotse Asset Manager is onafhankelijk en niet gebonden aan een of andere private bank en houdt zich enkel bezig met vermogensbeheer. Met meer dan 324 miljard USD vermogen onder beheer en 33 vestigingen wereldwijd is het geen kleine speler. Ruim 2000 medewerkers, onder wie 600 beleggingsprofessionals bouwden expertise op in drie belangrijke beleggingsklassen: aandelen, vastrentende beleggingen en vastgoed. Aberdeen is al meer dan 20 jaar actief in de Aziatische groeimarkten en daarom erg goed geplaatst om hun inzichten en ervaringen in deze aantrekkelijke maar volatiele regio met ons te delen. Meer dan een derde van het totaal beheerd vermogen, 125 miljard USD, is immers geïnvesteerd in deze regio. opkomende markten. Verdere uitstroom van kapitaal is mogelijk als de kwantitatieve versoepeling te agressief wordt verminderd en de normalisering van de rentetarieven weerslag krijgt in de marktprijzen. Hij beseft dan ook dat Azië momenteel niet onverdeeld sexy is, zeker na een tegenvallend 2013! Toch is Donald Amstad ervan overtuigd dat Aziatische groeimarkten strategisch gezien een voldoende ruime plaats verdienen (10%+) in een internationaal gespreide aandelenportefeuille. In de afsluitende conclusie van de voordrachtavond kwam Leo Stevens & Cie, bij monde van Erik Peeters tot volgende vaststellingen en standpunten: 1. Zelfs als de groei van de groeilanden wat minder is, toch is het absolute belang van de groeimarkten zeer significant met 39% van het wereld-bbp en 11% van de globale marktkapitalisatie. Problemen zoals de ontwikkeling van zeepbellen in overgewaardeerd vastgoed en overmatige kredietverlening kunnen door een geleide economie en door verstedelijking onder controle blijven. In 2050 is Azië met 49% van het Globaal BBP dominant (nu 29%). 2. Groeimarkten zullen om andere redenen belangrijk blijven. De dynamiek van performante productiecentra en exportgedreven economieën evolueert naar één die aangestuurd wordt door de opmars van een koopkrachtige middenklasse die zorgt voor een sterke groei van de consumptie op basis van reële behoeften. 3. Leo Stevens is selectief. Zo blijven we voorzichtig met beleggingen in fragile5 -landen die door een hoog handelstekort erg afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal (India, Turkije, Indonesië, Brazilië en Zuid- Afrika). Onze voorkeur gaat dan ook eerder uit naar Zuid-Korea, Taiwan, Maleisië, Singapore en China (maar hier mijden we de banksector). Mede om die reden vermijden we ook indexfondsen, die vaak overwogen zijn in exportbedrijven en banken. 4. De waardering van de aandelen van bedrijven in groeilanden is nog steeds aantrekkelijk: koers/winst 10,34 in MSCI Emerging Markets versus 14,18 voor de EUROSTOXX600 en 15,82 voor de S&P Op basis van wat voorafgaat bouwt Leo Stevens in haar vermogensbeheer de posities in Aziatische groeimarkten verder op. 6

7 LS Value Equity Fund Zoals u ook in het macro-economisch luik van deze nieuwsbrief kan lezen, is het herstel van de economie in de Westerse landen zich wel degelijk aan het voltrekken. De VS loopt hier een flink stuk voor op Europa. Als u weet dat de beurzen doorgaans anticiperen, dan zal het u ook niet verwonderen dat we de waarderingen in de Verenigde Staten gemiddeld genomen minder aantrekkelijk vinden dan in Europa en de groeilanden. Binnen het aandelenfonds LS Value draait het natuurlijk ook om de selectie van individuele bedrijven waarvan de prestatie fors kan afwijken van het beursgemiddelde. Een mooi voorbeeld hiervan binnen het fonds is Signet, een Amerikaanse juwelendistributeur die haar sterke balans gebruikt heeft om een sectorgenoot over te nemen. Beleggers reageerden enthousiast, LS Value realiseerde een winst van 40%. Teva (+24%) is een voorbeeld van een bedrijf dat we in de VS gekocht hebben, maar bezwaarlijk een puur Amerikaans bedrijf kunnen noemen. Trouwens doet de juridische oorsprong of de beursnotering van een bedrijf voor de economische realiteit - er weinig toe. Ook Belgische bedrijven zoals Bekaert en CFE zitten in de portefeuille en hebben heel wat activiteiten buiten Europa. De verschillen in boekhoudregels, corporate governance en fiscaliteit op dividenden zijn vaak wel regionaal bepaald. Een fonds heeft op dat vlak meer mogelijkheden om de meest efficiënte belastingsroute te kiezen. STRATEGIE De belangrijkste strategische richting van het fonds blijft: 1. Focus op interessante waardering en lagere risico s (minder schulden op de balans) 2. Overgewicht in bedrijven die in Europa actief zijn, hernieuwde interesse in groeilanden 3. Permanente zoektocht naar ondergewaardeerde individuele waarden (ook in kleine en middelgrote bedrijven) LAATSTE WIJZIGINGEN Nieuw bedrijf in portefeuille Ter illustratie van onze permanente zoektocht naar individuele verhalen kunnen we de opname van een nieuw aandeel melden: Plus500. Dit financieel bedrijf is actief in het aanbieden van CFDs (Contract for Difference) voor particulieren. Het noteert sinds vorig jaar op de Engelse beurs en heeft momenteel een marktkapitalisatie van 700 miljoen Pond. Via CFDs kunnen particulieren met zeer lage kosten en via een hefboom inspelen op koersbewegingen van aandelen, munten, grondstoffen, indexen,... Aangezien het juridisch gaat om een contract tussen de particulier en Plus500 veranderen de aandelen zelf niet van eigenaar en wordt er bijgevolg ook geen beurstaks en (tot op heden geen) financiële transactietaks op de verrichtingen betaald. De groep zag in 2013 haar omzet verdubbelen en de nettowinst verdrievoudigen tot 50 miljoen USD. Nochtans konden we het aandeel na de resultaten nog oppikken aan aantrekkelijke waarderingen van 15 tot 18 keer de winst. Zolang groei niet overbetaald wordt, is er dus geen tegenstrijdigheid tussen waarde en groei. Groei sluit het vinden van waarde niet uit. Voor 2014 verwachten we opnieuw een aanzienlijke groei voor het bedrijf, gebaseerd op de forse instroom van nieuwe klanten in het 4de kwartaal van Bovendien neemt het aantal korte termijnbeleggers meer dan proportioneel toe naarmate het enthousiasme voor de beurs stijgt, en dat is momenteel het geval. Verhoging positie Aziatische aandelen De belangrijkste wijziging ten opzichte van drie maanden geleden is de recente verhoging van onze positie in 7

8 Aziatische groeimarkten. We zijn er immers van overtuigd dat deze regio duidelijk hogere groeivoeten zal blijven optekenen en dat hun economieën fundamenteel gezond zijn. De voorbije maanden kregen aandelenfondsen uit deze regio te maken met aanzienlijke outflows en de korte termijn sfeer in de media is eerder negatief. Dat resulteert quasi automatisch in aantrekkelijke waarderingen en lange termijn koopopportuniteiten. Na verschillende contacten met de beheerders van het Delta Lloyd Asia Participation Fund hebben we hierin een participatie genomen gezien ze duidelijk dezelfde strategie hebben als LS Value, doch volledig toegespitst op Aziatische small en mid caps. De beheerders beleggen op langere termijn en nemen grotere participaties. Door hun belangrijke participaties staan ze ook in nauw contact met het management en proberen ze invloed uit te oefenen op de bedrijfsstrategie. Onze totale rechtstreekse blootstelling aan Aziatische bedrijven (dus exclusief Europese spelers actief in Azië) bedraagt nu 17% van de portefeuille. Verkochte posities De verhoging van de Aziatische posities ging voornamelijk ten koste van onze investeringen in de telecomsector. Zowel Belgacom als Vivendi werden met een mooie meerwaarde volledig verkocht. Ook de Britse vastgoedspeler Conygar werd verkocht na de zeer forse koersontwikkeling en dit ten voordele van een ander bedrijf actief in dezelfde sector, maar op een ander continent. Intrinsieke waarde (NAV) en cash positie Vandaag zijn we met LS Value Equity wereldwijd geïnvesteerd in 62 bedrijven en bedraagt de cashpositie 1,5%. De intrinsieke waarde is licht positief ten opzichte van eind vorig jaar en dat is meer dan 1% beter dan wat de MSCI World-index dit jaar kon neerzetten. Open architectuur Evaluatie Fondsenselectie Het eerste kwartaal van 2014 werd gekenmerkt door redelijk wat volatiliteit op de beurzen. Het inzetten van een gefaseerde afbouw of tempering van het stimulusprogramma in de VS, de valutacrisis in de opkomende landen met een groot handelstekort ( Fragile 5 ), de geopolitieke crisis in Oekraïne en bij uitbreiding de onafhankelijkheid van de Krim, tekens van verdere groeivertraging in China, verbeterende economische indicatoren in de VS en Europa: allemaal elementen die de beurzen dan eens negatief en dan weer positief kleurden. Aan het einde van het kwartaal blijkt dat het vooral de obligatiefondsen geweest zijn die een positief rendement konden neerzetten, terwijl op het aandelenvlak de Europees gerichte fondsen de primus waren. Morningstar Munt Koers Datum Perf ytd Perf 2013 Perf 2012 Perf 2011 Perf 2010 AANDELEN EUROPA BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS A2 **** EUR 21,00 28/03/2014 3,9% 21,7% 20,7% -10,3% 21,63% DELTA LLOYD EUROPEAN PARTICIPATION FUND * EUR 20,54 27/03/2014 8,2% 28,7% 10,3% -23,5% 33,46% FIDELITY FAST EUROPE FD A - EUR - ACC **** EUR 293,64 28/03/2014 0,9% 20,2% 14,76% -4,46% 17,96% AANDELEN EMERGING MARKETS ABERDEEN GLOBAL ASIA SMALLER COMPANIES USD ***** USD 43,48 28/03/2014-0,76% 0,94% 34,65% -11,40% 39,91% DELTA LLOYD ASIAN PARTICIPATION FUND CAP 0 USD 1.260,01 27/03/2014 1,64% 17,16% 9,96% 0,00% 0,00% SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - CAP **** USD 24,61 28/03/2014 4,15% -2,76% 31,21% -9,35% 22,26% AANDELEN GLOBAAL VALUE SQUARE EQUITY FUND WORLD-CAP **** EUR 147,37 27/03/2014-0,28% 3,68% 14,75% -8,76% 31,90% LS VALUE EQUITY 0 EUR 116,82 27/03/2014 1,06% 13,52% 0,00% 0,00% 0,00% MERCLIN GLOBAL EQUITY FUND C CAP **** EUR 450,37 20/03/2014-0,53% 18,07% 6,88% -2,63% 13,50% MIXFONDSEN GLOBAAL (BALANCED EN FLEXIBEL) BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FD-EUR A2 CAP **** EUR 35,94 28/03/2014 0,04% 9,36% 6,11% -1,25% 16,35% R VALOR-F CAP ***** EUR 1.251,23 27/03/2014 1,58% 23,58% 8,52% -10,20% 25,52% OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND R ACC **** EUR 166,91 27/03/2014 2,47% 3,44% 15,50% -0,22% 4,43% TRANSPARANT B BOND CORPORATE - CAP *** EUR 1.256,71 27/03/2014 1,64% 2,15% 7,48% 0,37% 5,33% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CAP ***** EUR 16,42 28/03/2014 2,62% 3,22% 20,34% -1,42% 6,33% OBLIGATIEFONDSEN EMERGING MARKETS TEMPLETON ASIAN BOND FUND A - CAP *** USD 18,14 28/03/2014 1,23% -2,98% 10,40% -0,54% 11,32% 8

9 De lange termijn rente kende sinds het begin van het jaar een daling aan beide kanten van de oceaan. Dit zorgde ervoor dat de obligatiefondsen er nog in slaagden om een licht positieve performance neer te zetten. Transparant Corporate Bond Fund spitst zich voornamelijk toe op Europese bedrijfsobligaties en weet hier nog goed zijn duratie (interestgevoeligheid) te beteugelen, gecombineerd met een relatief aantrekkelijk rendement. In deze markten is het aangewezen om zich niet te zeer door zogenaamde hoge rendement -uitgiftes te laten verleiden. Rendementen van 3 à 5% zijn momenteel wel hoger dan het gemiddelde marktrendement maar men moet wel altijd in het oog houden of dit het gelopen emittentenrisico voldoende vergoedt. Dit is ook een stelling waar Invesco achterstaat. Gegeven de huidige schaarste aan hoge rendements-opportuniteiten in de vastrentende markt hebben zij hun posities in financiële en high yield obligaties sterk afgebouwd ten voordele van kwaliteitsemittenten, al verhogen ze daardoor licht de gemiddelde duratie van het fonds. Bluebay Investment grade Bond fund dat momenteel hoofdzakelijk belegd is in de Europese obligatiemarkt, heeft dankzij een focus op kwaliteitsnamen ook een goede performance neergezet. Echter obligatiefondsen gespecialiseerd in de opkomende markten hadden het wederom wat moeilijker. Vooral de muntfluctuaties speelden de fondsen die in lokale munten beleggen, parten. Ons geselecteerd Franklin Templeton Asian Bond Fund hield nog relatief goed stand doordat het zeer selectief is in zijn keuze van Aziatische markten: beleg in landen met goede macro-economische fundamenten, een beperkt tekort op de handelsbalans en positieve groeivooruitzichten. Zo zijn ze in geen enkel Fragile 5 -land belegd, behalve India. Daar hopen ze op veranderingen eens de hervormingsgezinde partij van Narendra Modi de verkiezingen zou winnen. Omwille van de risico s houden ze de duratie bewust laag (1.6). Zoals hoger vermeld vielen er in het algemeen weinig positieve returns te rapen bij de aandelenfondsen, al houdt onze selectie van fondsen nog zeer goed stand. De fondsen die meer op Europa gericht waren, deden het andermaal beter. Zowel BlackRock als Fidelity blijven sterk geloven in de meer consumptiegerichte aandelen. De globale aandelenfondsen met relatieve overwegingen in de VS (Merclin Global Equity) of de opkomende markten (ValueSquare) hebben het moeilijker. Ook de gemengde fondsen nemen een voorzichtige start. Het gebalanceerde fonds BlackRock Global Allocation (allocatie gemiddeld 60% aandelen, 40% obligaties) is één van de grootste fondsen wereldwijd met maar liefst 20 miljard USD onder beheer, maar weet ondanks deze grootte toch consistent een goede track record neer te zetten. Het flexibele fonds R Valor werd aan de lijst toegevoegd. Dit fonds is flexibel aangezien het zowel in aandelen als obligaties kan investeren, en dit aan een proportie van 0-100%. Zo is het dus mogelijk dat ze enkel in obligaties geïnvesteerd zijn, maar voor hetzelfde geld ook puur de markt van aandelen bespelen. Momenteel is 94% van het fonds belegd in aandelen, met een overweging in een aantal Amerikaanse technologie-aandelen. FONDSEN IN FOCUS Opkomende markten fondsen Zoals ook reeds elders in deze nieuwsbrief beschreven, kenden beleggingen in de groeimarkten het afgelopen jaar een woelig verloop. Na de groeiende zorgen over Chinese krediet-en huizenmarktbubbels en de eerste signalen van een nakende tempering in de VS, hadden wij midden vorig jaar onze posities in de regio afgebouwd door winsten te nemen op onze investering in het Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund. We blijven echter geloven in het lange termijn groeipotentieel van de opkomende markten, en meer specifiek van de Aziatische regio. Nu de waardering zeer aantrekkelijk is geworden en de meeste risico s door de markten gekend zijn, hebben we besloten om geleidelijk aan onze aanwezigheid hier opnieuw op te bouwen. In dit opzicht selecteerden we twee fondsen die hiervoor in aanmerking komen. Enerzijds is er het Aberdeen Global Asian Smaller Companies fonds, waar we al eerder positieve ervaringen mee hadden en anderzijds het Delta Lloyd Asian Participation Fund. 9

10 Aberdeen Global Asia Smaller Companies Fund In onze bijdrage Groeimarkten: risico s of opportuniteit heeft u reeds kunnen kennismaken met Aberdeen Asset Management. Hun beleggingsfilosofie is gebaseerd op value-beleggen. Ze verrichten hun analyses vanuit de individuele bedrijven zelf (bottom-up) en niet vanuit een zuiver macro-economisch oogpunt (top down) om dan de 20 grootste aandelen kopen. Het fonds belegt niet in de grootste bedrijven, maar in kleinere tot middelgrote ondernemingen met een beurskapitalisatie van ten minste 1 mia USD. Het fonds krijgt de hoogste score van Morningstar en doet het beter dan zijn sectorgenoten op basis van een vergelijking per jaar, over 3 jaar en over 5 jaar. We hebben vertrouwen in het gevoerde beheer van het fonds, maar wachten hier nog een ideaal instapmoment af, na onze verkoop van midden vorig jaar. Delta Lloyd Asian Participation Fund Delta Lloyd is een vermogensbeheerder binnen de Delta Lloyd Groep. Ze belegt hoofdzakelijk het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van de groep, maar beheert ook op dezelfde wijze voor institutionele en particuliere cliënten. Het totaal beheerd vermogen bedraagt momenteel 51.4 miljard euro. Sinds 1999 zijn ze gestart met het beheer volgens de Participatie -filosofie, initieel toegespitst op de Nederlandse markt, maar later uitgebreid naar de Europese en in 2011 naar de Aziatische markt. Het bijzondere hieraan is dat het woord participatie de strategie weerspiegelt. De fondsbeheerders investeren voor de lange termijn en participeren mee in de ontwikkeling van het bedrijf. Hiertoe nemen ze participaties van 5% of meer in bedrijven die hun screening doorstaan. Daarmee volgen ze dezelfde beleggingsfilosofie die value beleggers als onszelf nastreven. De belangrijkste kenmerken van de beheerder : 1. Denk als een industriële investeerder (lange termijn + doorheen de economische cyclus) 2. Investeer in bedrijven die een track record hebben in zowel moeilijke als goede economische tijden. 3. Investeer voornamelijk in kleine en middelgrote bedrijven: a. Deze worden minder opgevolgd door analisten => lagere waardering b. Grotere groeimogelijkheden c. Overnamekansen 4. Grondige research: kwantitatief en kwalitatief: corporate governance, bedrijfsbezoeken, klanten, leveranciers 5. Wees gedisciplineerd wat betreft waardering: kopen onder de intrinsieke waarde en wachten op de juiste verkoopprijs, met intussen een dividend als inkomen. Het Delta Lloyd Asian Participation Fund is momenteel belegd in 29 aandelen en heeft nog een interessante gemiddelde waardering (K/W: 8.6, dividendrendement 4.3%). Sinds zijn lancering doet het fonds het consistent beter dan zijn benchmark, de Aziatische small & midcap index. Het fonds heeft een jaarlijkse beheersvergoeding van 1% maar rekent ook een prestatievergoeding van 20% aan op het positieve verschil tussen de performance van het fonds en de benchmark. 10

11 Rio Tinto weerstaat aan de prijsdruk Grondstoffendelvers konden we de voorbije jaren niet catalogeren onder de best presterende sectoren. Na een decennium van oplopende vraag naar en prijsstijgingen van grondstoffen was een afkoelingsperiode welkom. De resultaten over het afgelopen boekjaar geven echter aan dat de mijnbouwsector zich heeft aangepast aan een nieuwe realiteit van lagere grondstoffenprijzen dan in de glorieperiode We tonen u hoe ze dit deden met Rio Tinto als voorbeeld. Het Brits-Australische Rio Tinto is s werelds tweede grootste grondstoffendelver. Het behaalde over 2013 een omzet van 51 miljard USD. De bijgevoegde grafiek toont aan dat ijzererts de belangrijkste grondstof is met ongeveer 50% van de omzet. Ook Aluminium draagt in belangrijke mate bij tot de omzet van Rio Tinto. Naast ijzererts en aluminium delft Rio ook nog koper, diamanten, steenkool en uranium. Kijken we echter naar de winstbijdrage dan zien we dat ijzererts met 85% veruit de belangrijkste bijdrage levert tot de winst van Rio Tinto. China is en blijft de belangrijkste afzetmarkt met bijna 40%. De prijs van ijzererts is dan ook in zeer belangrijke mate afhankelijk van de vraag vanuit China. Onder invloed van de industrialisering en verstedelijking van China groeide de vraag naar ijzererts fenomenaal om vanaf 2010 eerst te plafonneren en nadien zelfs af te nemen. China zit momenteel in een transitiefase naar een meer consumptiegedreven economie. Net zoals de sterke groei in het vorige decennium niet eindeloos kon blijven duren, zal ook de huidige daling uiteindelijk resulteren in een stabilisatie op een gezond evenwicht, dat niet noodzakelijk veel lager dient uit te komen dan de huidige niveaus. Tegen een achtergrond van marktonzekerheid slaagde Rio Tinto erin om haar winstgevendheid en cashflows te verbeteren ten opzichte van Dit deed Rio Tinto door te snoeien in de kosten en de investeringen voor een bedrag van 2.1 miljard USD over Ook de schulden op de balans werden vooral in de tweede jaarhelft afgebouwd en het dividend in USD steeg met 15%. Ook voor 2014 zal Rio Tinto verder in de kosten snoeien en de schulden afbouwen. Enkel op deze manier kan Rio Tinto in de huidige periode van lagere prijzen voor grondstoffen haar marges gezond houden. De onderliggende winst steeg dan ook met 10.2% ten opzichte van Op de lange termijn blijven we geloven in de industriële noodzaak van ijzererts voor de groei in zowel de mature als, en vooral, in de groeimarkten. Enerzijds sluit China onrendabele en vervuilende smelters van aluminium en staal. Anderzijds is de verstedelijking in China verre van voltooid. China zet nog steeds volop in op grote infrastructuurwerken zoals de aanleg van spoorlijnen en de start van nieuwe projecten van sociale woningbouw. Verstedelijking en industrialisering in andere Aziatische groeimarkten zoals India en Indonesië zal de vraag op de lange termijn ook ondersteunen. Dit heeft ontegensprekelijk zijn invloed gehad op de prijs van ijzererts, die er sinds de toppen van 2011 reeds een stevige daling heeft opzitten. Dit hoeft geen drama te betekenen indien de aanbieders van ijzererts zich aan deze nieuwe realiteit aanpassen. In de sector nam Rio Tinto hierin het voortouw en dat is nu reeds te merken in de recent gepubliceerde jaarcijfers. Prijsevolutie van ijzererts sinds midden

12 Generation skipping: successierechten besparen dankzij uw kleinkinderen Gezegend zijn met (veel) kleinkinderen brengt niet alleen levensvreugde met zich mee, maar kan ook een bron van fiscale vreugde betekenen. Buiten de wens die grootouders misschien koesteren om hun kleinkinderen al een beetje financieel vooruit te helpen, kan een begunstiging van de kleinkinderen in een testament vaak een belangrijke besparing aan successierechten met zich meebrengen. Kleinkinderen bevinden zich immers, net als kinderen, in de meest gunstige tariefschaal voor de successierechten. De successierechten in rechte lijn zijn (in het Vlaamse Gewest) als volgt: Van Tot Toepasselijk percentage Totaalbedrag belasting over voorgaande schijf EUR 3% EUR EUR 9% EUR Alles boven EUR 27% EUR Bovendien is het zelfs zo dat indien erfgenamen in rechte lijn minder dan EUR erven, ze helemaal geen successierechten dienen te betalen. Zolang het erfdeel beneden EUR blijft, zal een vermindering spelen die gradueel verdwijnt naargelang men opklimt tot EUR. Zo zal een erfgenaam in rechte lijn die slechts EUR erft, maar 2% successierechten dienen te betalen. Door ervoor te zorgen dat een deel van de erfenis rechtstreeks bij de kleinkinderen terecht komt, zal men op deze manier successierechten kunnen uitsparen. Stel dat men één kind heeft en deze zou een portefeuille erven met een waarde van EUR, dan zullen daarop voor EUR aan successierechten verschuldigd zijn. Maar wanneer het kind in kwestie zelf drie kinderen heeft en men zou aan elk van deze drie kleinkinderen een bedrag nalaten van EUR, dan zal elk kleinkind slechts EUR successierechten moeten betalen en zal het kind (dat dan EUR erft) maar EUR successierechten zijn verschuldigd. De totale successiekost zal zo tot EUR worden teruggebracht, wat dus een besparing betekent van EUR of 60%! Wanneer aangewezen? Het bovenstaande cijfervoorbeeld toont heel duidelijk het fiscale voordeel aan van een legaat aan de kleinkinderen. En hoe groter het aantal kleinkinderen, hoe groter de besparing die kan verwezenlijkt worden. Wel botsen grootouders soms op een moreel dilemma wanneer niet elk kind evenveel kinderen heeft: gaat men elk kleinkind evenveel legateren of moeten de legaten per staak even groot zijn? Als men louter vanuit een fiscaal optimalisatie-standpunt spreekt, zou men elk kleinkind best evenveel legateren maar dit gaat dan weer vaak in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de ouders waarbij men wil zorgen dat elke tak van de familie evenveel krijgt. Een dergelijke testamentaire bevoordeling van de kleinkinderen heeft ook als voordeel dat de erflaters zich bij leven nog niet helemaal moeten uitkleden teneinde zoveel mogelijk successierechten te besparen. Men zou immers ook kunnen schenken teneinde successierechten te besparen maar dan kan men bij leven niet meer over deze gelden beschikken. Door ook de kleinkinderen als bijzondere legataris in een testament mee op te nemen (en dus het aantal erfgenamen in rechte lijn te vergroten) zal men bij leven over een groter vermogen kunnen blijven beschikken en toch de successiefactuur binnen de perken houden. Het verdient natuurlijk aanbeveling om er al met de kinderen over te spreken indien men zinnens zou zijn om ook de kleinkinderen te bevoordelen in een testament. Zij zijn het immers die minder zullen erven ten voordele van hun eigen kinderen wat er dus in de praktijk op neerkomt dat ze meestal maar akkoord gaan indien ze zelf al een deel van de erfgoederen voor hun kinderen zouden willen reserveren. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat de kinderen reservataire erfgenamen zijn. Indien het legaat ten voordele van de kleinkinderen groter zou zijn dan het zogenaamde beschikbaar deel, dan kunnen de misdeelde kinderen inkorting vragen van hetgeen teveel is gelegateerd aan de kleinkinderen. Maar inkorting is geen automatisme en zal geen toepassing vinden indien de kinderen zich neerleggen bij het legaat ten voordeel van de kleinkinderen. 12

13 Wetgevend initiatief Ook de wetgever is het idee van generation skipping genegen en heeft door de wet van 10 december 2012 een zogenaamde vrijwillige generatiesprong mogelijk gemaakt. Door deze wet hebben de kinderen het recht de nalatenschap van hun ouders te verwerpen ten gunste van hun eigen kinderen, de kleinkinderen van de overledene. Dit klinkt misschien evident, maar dat was het vroeger niet. Verwerpen van de nalatenschap hield immers in dat men zelf, maar ook de eigen rechtsopvolgers (de kleinkinderen) niet meer tot de nalatenschap werden geroepen. Door deze wetswijziging kunnen nu toch de kleinkinderen in de plaats komen van hun verwerpende ouder daar waar zijn of haar erfdeel vroeger naar de andere mede-erfgenamen zou zijn gegaan (veelal de broers en zusters). Deze wet heeft echter een heel belangrijk nadeel: het initiatief moet uitgaan van het ervende kind en het is alles of niets. Daarom zal in de praktijk niet zo vaak van deze wettelijke mogelijkheid gebruik gemaakt worden. Een testament waarin de (groot)ouders bepalen wie wat erft, zal een veel doelmatiger middel zijn om de kleinkinderen bij de nalatenschap te betrekken op een wijze die ook fiscaal heel interessant kan zijn. Modaliteiten Wanneer grootouders hun kleinkinderen testamentair zouden willen bevoordelen, bestaat wel vaak de vrees voor het beruchte Ferrari-syndroom : Kan mijn kleinkind het wel aan om reeds op jonge leeftijd over een belangrijke som geld te beschikken? Gaat hij er geen gekke dingen mee doen? En hoe jonger de kleinkinderen nog zijn, hoe pertinenter deze vragen zijn. Zolang de kleinkinderen minderjarig zijn, zullen de ouders als wettelijke voogd het beheer over de gelegateerde goederen waarnemen. Maar eens de kleinkinderen 18 worden, zijn ze volledig handelingsbekwaam. Dit valt echter op te lossen door het beschikkingsrecht over de gelegateerde goederen aan voorwaarden te onderwerpen. Grootouders kunnen perfect in het testament stipuleren dat de kleinkinderen niet bij meerderjarigheid over de gelegateerde gelden of goederen mogen beschikken, maar pas wanneer ze de jaren des verstands hebben bereikt (bijvoorbeeld pas op hun 25ste) en dat tot dan de ouders de gelden zullen beheren. Ook zou de grootouder een testament kunnen opmaken waarbij hij slechts de blote eigendom aan zijn kleinkinderen legateert en het vruchtgebruik van het roerend vermogen overlaat aan zijn zoon of dochter. Het voordeel is dat het kind als vruchtgebruiker gedurende heel zijn 13

14 leven de opbrengsten geniet en dat de kleinkinderen pas bij overlijden van hun ouder volle eigenaar worden zonder successierechten te moeten betalen, terwijl men bij het overlijden van de grootouder toch al heeft kunnen profiteren van de verdeling over meerdere erfgenamen. Nochtans zal deze formule in de praktijk niet vaak worden toegepast. Als vruchtgebruiker heeft men immers niet de volledige beschikkingsmacht, men heeft slechts recht op de vruchten en de verplichting om het kapitaal in stand te houden zodat het kind (vruchtgebruiker) in zijn beschikkingsvrijheid is beperkt. Bovendien moeten de kleinkinderen (blote eigenaars) dan misschien wel heel lang wachten vooraleer ze ooit over de gelegateerde goederen kunnen beschikken. Indien het de bedoeling zou zijn dat de kleinkinderen pas bij overlijden van hun ouder over de gelegateerde gelden/goederen mogen beschikken, dan is het zogenaamde ik-opa testament waarschijnlijk een betere oplossing dan een legaat van de blote eigendom aan de kleinkinderen. Hierin wordt bepaald dat opa (of oma) zijn (haar) nalatenschap legateert aan de kinderen op voorwaarde om aan elk van de kleinkinderen een bepaald bedrag uit te betalen dat pas opeisbaar is bij overlijden van hun ouder. Bij het overlijden van opa of oma zal op de schuldvordering die de kleinkinderen erven reeds successierechten moeten betaald worden en mag het bedrag van deze schuldvordering worden afgetrokken van het erfdeel van hun ouder. Op deze wijze kan optimaal geprofiteerd worden van de spreiding tussen de verschillende erfgenamen en kunnen de kinderen toch in volle eigendom beschikken over de nalatenschap van opa en oma. Bovendien zullen de kleinkinderen hun schuldvordering bij het overlijden van hun ouder kunnen aftrekken van het actief van de nalatenschap zodat zij ook dan minder successierechten zullen moeten betalen. Conclusie In de praktijk wordt het legaat ten voordele van de kleinkinderen meestal toegepast voor beperkte bedragen tot EUR per kleinkind waarop deze maximaal 3% successierechten zullen betalen. Het is een mooie geste van de grootouders om hun kleinkinderen een duwtje in de rug te geven en met als aangename extra dat er vaak heel wat successierechten kunnen bespaard worden. Het laat hen ook toe meer in eigendom te houden zonder dat hun erfgenamen met de hoogste successierechten worden geconfronteerd. Men kan ook verder gaan met de techniek van de generation skipping. Een zogenaamd ik opa-testament zal dan niet zozeer bedoeld zijn om de kleinkinderen een financieel steuntje in de rug te geven maar is in de eerste plaats bedoeld om de kinderen de volledige beschikkingsmacht te geven over de erfgoederen maar zonder te veel aan successierechten te betalen. 14

15 Achter de schermen Of hoe een vermogensbeheerder ook een paardenfluisteraar kan zijn Als bij toeval heeft onze redactie in het jaar van het paard (cfr. De Chinese dierenriem) de gelegenheid om collega Peter Van den Broeck (48j) te interviewen. Peter is geboeid door de financiële markten. Niet verwonderlijk. In een carrière van reeds 25 jaar, steeds bij nichespelers, heeft hij zich eerst de techniek van het vak als back-office medewerker eigen gemaakt. Nadien voelde hij de polsslag van de financiële markten toen hij in de marktenzaal als trader in de front-en middle-office verantwoordelijkheid nam voor belangrijke institutionele cliënten. Die opgebouwde kennis en ervaring komen hem heel goed van pas in zijn huidige functie. Al 7 jaar is Peter een gewaardeerde vermogensbeheerder bij Leo Stevens, Puur en persoonlijk vermogensbeheer. Als je aan Peter vraagt zijn huidige functie te omschrijven dan heeft hij het over financieel ontzorgen : in absolute discretie de financiële belangen van de cliënt en zijn familie verdedigen, zijn doelstellingen realiseren en zijn zorgen mee ter harte nemen. Peter weet dat dit enkel kan binnen een zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelatie. Als vermogensbeheerder noemt hij zich ook de spin in het web. De vertrouwenspersoon die samen en in overleg met andere collega s zoals portefeuillebeheerders, analisten en estate planning de beste competenties aanwendt om een optimale dienst te verzorgen. Meerder malen per maand bezoekt Peter ook zijn cliënten in de streek van Poperinge. Toen onze lokale vertegenwoordiger Freddy Dequeker een jaar geleden met pensioen ging, was Peter de geknipte persoon om ons gewaardeerd cliënteel daar verder op te volgen. Peter noemt het een verrijking van zijn cliëntenbestand en kan zo genieten van de gastvrijheid die hem daar te beurt valt. Peter Van den Broeck is naast een gedreven professional, een trotse familieman. Samen met Manuele heeft hij twee flinke zonen, Simon (16j) en Toon (12j). Peter woont met zijn gezin op het platteland in Westmalle. Ruimte genoeg om met passie zijn hobby te beleven: paarden. Voor dag en dauw en ongeacht de weersomstandigheden is Peter als echte natuurmens in de weer om voor zijn drie dieren te zorgen. Ze luisteren naar namen als Lola de Behoute, Noblesse en Titandor Z. Hij geniet ervan dicht bij de natuur te zijn met veel respect en dankbaarheid voor wat de natuur te bieden heeft. Peter spreekt heel gemakkelijk over zijn relatie Peter Van den Broeck met zijn paarden en wat hij ervan geleerd heeft. Veel van die ervaringen komen hem in zijn beroepsleven ook van pas. Vertrouwen tussen mens en paard wordt met geduld op lange termijn opgebouwd. Snelle winsten zijn uit den boze. Een paard is eerlijk als ook de ruiter het is. Een paard maak je niks wijs, het staat met (meer dan) twee voeten op de grond. Consequent zijn en volhouden zijn sleutelwoorden. Een paard is een sociaal kuddedier dat leiding nodig heeft. De paardenfluisteraar (= meer dan een ruiter) begrijpt de (lichaams)taal van het paard en kan dan ook makkelijker gericht gestalte geven aan de opbouw van de relatie tussen mens en dier. Voor een stadsmens als uw redacteur was dit een heel inspirerend interview. Bedankt Peter! 15

16 Boordtabel Dow Jones Euro- Stoxx 50 Fed Funds (%) ECB-repo (%) US 10 YR (%) Bund 10 YR (%) Brent $/brl Goud $/ons USD/EUR Nat Gas VSA ,25 0,25 2,7 1,55 107, ,377 4, ,25 0,25 2,99 1,95 111, ,377 4, ,25 0,75 1,75 1,31 111, ,308 3, ,25 1 2,02 1,92 108, ,306 3, ,25 1 3,38 2,97 94, ,321 4, ,25 1 3,83 3,38 78, ,433 5, ,25 2,5 2,15 2,95 44, ,397 6, ,25 4 4,02 4,30 97, ,459 7, ,25 3,5 4,70 3,95 60, ,320 6, ,25 2,25 4,39 3,33 61, ,182 9, ,25 2 4,21 3,64 41, ,347 6, ,25 4,29 30, ,260 6, ,25 2,75 3,81 4,20 28, ,049 5, ,75 3,25 5,05 5,00 19, ,890 2, ,50 4,75 5,10 4, ,94 9, ,50 3,00 6,46 5, , ,75 3,00 4,83 3, ,16 1, ,50 3,00 6,46 5, , ,75 3,00 4,83 3, ,16 1,83 CPI (VSA) (%) CPI (Euro-12) (%) BBP-groei (VSA) (%) (e-yoy) BBP-groei (Eurozone) (%) (e-yoy) Werkloosh. (VSA) (%) Werkloosh. (Euro-12) (%) ISM Verwerkende Nijverhd -VSA IFO Duitsland Cons Vertr Eurozone ,10 0,70 2,50 1,10 6,70 12,00 53,2 110,7-9,3 82, ,20 0,90 2,50 0,70 7,00 12,10 57,3 109,5-13,6 70, ,70 2,20 2,00-0,10 7,80 11,80 50,2 102,5-26,3 66, ,40 3,00 2,00-0,90 8,60 10,30 52,7 107,2-21,2 64, ,60 1,90 2,60 1,70 9,00 10,00 56,6 109, , ,10 1,00 2,50 1,50 9,70 9,90 54,9 95, , ,00-1,50-1,50 6,70 7,70 36,2 82, ,10 3,20 1,50 2,00 5,00 7,20 50,7 103,4-9 90, ,50 2,40 2,50 2,50 4,60 7, , ,40 2,30 3,40 1,90 4,90 8,40 55,6 99, , ,00 2,10 3,10 1,80 5,40 8,90 56,4 96, , ,00 2,00 4,00 1,80 5,70 8,80 66,2 96, , ,50 2,10 2,00 1,00 6,00 8,50 55,2 87, , ,90 2,30 0,50 1,60 5,80 8,50 48,1 85, , ,70 2,40 5,00 3,30 4,20 8,70 44,2 96,8 115, ,70 1,70 4,20 3,30 4,40 9,60 57,5 98,8 144, ,10 1,10 4,00 2,00 4,50 10, ,9 Cons Vertr VSA Schildersstraat Antwerpen T F BTW BE RPR Antwerpen

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in Januari 9, 2015 Bij Templeton Emerging Markets Group zijn wij van mening dat de hoge economische groeipercentages een belangrijk aantrekkingspunt voor veel opkomende markten in 2015 zullen blijven. Hoewel

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving?

Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving? Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving? 7 december 2013 Koen De Leus Senior Economist, KBC Group www.kbceconomics.be @kbc_economics @koendeleus Opbouw MACRO Tien redenen waarom

Nadere informatie

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 1 1 16/12/2013 2 16/12/2013 Kapitaalsbescherming: 100% Index van 30 aandelen geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria

Nadere informatie

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen DOSSIER Fund Research Voor een selectie van de betere fondsen Hoewel het beste beleggingsfonds* niet bestaat, kunnen we de betere fondsen wel detecteren door middel van een degelijk onderbouwd fondsenonderzoek.

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. Zorgeloos

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site]

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] Banken tippen voor dit jaar beleggingsfondsen die beleggen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook een aantal specifieke opkomende marktenfondsen

Nadere informatie