Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12"

Transcriptie

1 Informatie over aandelen in durfkapitaal ANNO12 SAMENVATTING Algemeen De markt voor zorgverzekeringen wordt momenteel gedomineerd door vier grote partijen. Deze vier organisaties hebben in totaal ongeveer 90% van het marktaandeel. De zorgkosten blijven stijgen door onder andere vergrijzing, bredere zorgvraag en nieuwe mogelijkheden. De ontevredenheid bij klanten en zorgverleners is groot over deze kosten en over de wijze waarop huidige zorgverzekeraars zich in de markt manifesteren. Onderzoek naar nut en haalbaarheid voor een nieuwe zorgverzekeraar wijst dit uit en geeft aan dat er ruimte is voor en behoefte aan vernieuwing. Nieuwe zorgverzekeraar Een volledige en echte coöperatieve zorgverzekeraar. Niet alleen voor verzekerden, zoals nu vaak al het geval is. Maar vooral van, door en met verzekerden. Dat is waar ANNO12 voor staat. Verzekerden leggen veelal via de eenmalig aanschaf van een ledencertificaat à 850,00 (per verzekerde) in de coöperatie ANNO12 U.A. hun eigen solvabiliteitsdeel (vereiste spaarpot) in. Via de coöperatie ANNO12 naast de jaarlijkse concurrerende premie voor het basispakket. De aanvullende verzekering wordt weer een echte verzekering door zich te richten op echte financiële risico s met betrekking tot de benodigde zorg. Missie en visie Kosten van gezondheidszorg hangen sterk samen met gedrag. Bewust gezond gedrag leidt tot 20% lagere kosten. Door het voorkomen van onnodige of te late zorgconsumptie, en het juist toepassen van preventie kunnen kosten minimaal 10% verlaagd worden. ANNO12 stimuleert dit gedrag, omdat verzekerden zelf mede- eigenaar zijn. Zij hebben direct invloed op beleid en ontwikkeling van ANNO12. Het positieve financiële resultaat komt ten goede aan de leden en de aandeelhouders. Concept van ANNO12 Bewust gezond gedrag van verzekerden wordt eenvoudig gemeten en gestimuleerd op gebied van financiën (inleg), meedoen (o.a. beslissen, tijdige premiebetaling, beoordelen nota s) en gezondheid (o.a. eigen EPD, meedoen met preventie). Non- concurrentiële activiteiten worden uitbesteed evenals zorginkoop. Hiermee worden de vaste kosten geminimaliseerd en maximaal geflexibiliseerd. Er worden geen grote en dure commerciële campagnes opgezet. Transparant wordt verantwoording afgelegd aan leden en aandeelhouders. 1

2 Structuur ANNO12 Investeerders in het benodigde durfkapitaal voor ANNO12 via crowdfunding kopen één of meerdere aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. à 500,00 per aandeel. Deze aandelen worden gehouden door de stichting administratiekantoor Crowdfunding ANNO12, kortweg STAK ANNO12. De aandelen worden hier gecertificeerd en professioneel door een deskundig bestuur beheerd. Hiermee wordt voorkomen dat ondeskundigheid van diverse crowdfund beleggers kan leiden tot onacceptabele danwel onbeheersbare risico s voor hen. STAK ANNO12 legt op transparante wijze verantwoording af aan de aandeelhouders. STAK ANNO12 verzorgt tevens de registratie van de gecertificeerde aandelen en de eventuele dividend uitkeringen. Ook de verplichte verkoop van aandelen aan coöperatie ANNO12 U.A. tegen de overeengekomen prijs in de situatie dat ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de grens van verzekerden passeert wordt door de STAK ANNO12 verzorgt. Uiteraard krijgen in deze situatie alle aandeelhouders de overeengekomen prijs per gecertificeerd aandeel uitbetaald binnen een periode van maximaal twee weken. Schematische weergave juridische structuur: Het durfkapitaal voor de aanloop- resp opstartkosten van ANNO12 worden aangeleverd door Investment ANNO12 B.V. (grote investeerders) en de Stichting Administratiekantoor Crowdfunding ANNO12 (crowdfunders voor aandelen). Financiering opstartkosten van 3,2 mln Om ANNO12 zorgverzekeraar N.V. daadwerkelijk te kunnen laten functioneren als zorgverzekeraar is een vergunning van de DNB vereist. Onderdeel van deze vergunning is dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar moet zijn bestaande uit twee posten: 1. Een garantiefonds (lees: spaarpot) van 2,3 mln 2. Een bedrag voor de aanloopkosten. Deze kosten heeft ANNO12 weteh te beperken tot een bedrag van 0,9 mln 2

3 De initiatiefnemers voor ANNO12 investeren zelf een bedrag van 1,0 mln. Daarnaast is een investeringspartij gevonden dien eveneens 1,0 mln in ANNO12 wil investeren. Dit houdt in dat via crowdfunding de ontbrekende 1,2 mln bij elkaar gehaald moet worden. Hiertoe loopt een actie van begin april 2013 tot begin juni

4 RISICO S Algemeen Het aanschaffen van aandelen in ANNO12 is volledig risicovrij tot het moment waarop besloten wordt om de vergunning bij de DNB aan te gaan vragen. Dit is uiterlijk begin juni Pas vanaf het besluit om de vergunning bij de DNB aan te gaan vragen voor ANNO12 zorgverzeleraar N.V. zijn er risico s verbonden aan het hebben van aandelen in deze vennootschap. Voordat u daadwerkelijk besluit om aandelen aan te schaffen moet u bewust zijn van alle risico s. Omdat bij voorinschrijving op ledencertificaten in de coöperatie ANNO12 alsmede in aandelen ANNO12 zorgverzekeraar N.V. het totale bedrag onder de 2,5 mln ligt, kent deze prospectus geen goedkeuringsplicht door de AFM. Wij zijn verplicht om u de volgende boodschap te geven: Maar ook zonder deze plicht zouden wij u helder en transparant willen informeren. Dat is immers één van de uitgangspunten van ANNO12. Risico s Waardeverlies van de aandelen Genoemde rendementen in deze prospectus zijn niet gegarandeerd. Een belangrijk deel van de waarde van de aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. komt pas tot uiting in de resultaten van deze zorgverzekeraar alsmede op het moment dat ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de grens van verzekerden passeert. In geval de zorgverzekeraar een verlies maakt, zal de waarde van uw aandeel dalen. Verlies bij de zorgverzekeraar is mogelijk door: 1. Verkeerd vastgestelde premies 2. Te hoge uitvoeringskosten dan waarmee rekening werd gehouden 3. Hogere zorgkosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden Aanvulling financiële tekorten bij ANNO12 zorgverzekeraar N.V. De aandeelhouders in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. zijn niet aansprakelijk voor de eventuele financiële tekorten in deze vennootschap. Dit wordt vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de STAK ANNO12 en ANNO12 zorgverzekeraar N.V. 4

5 Politiek en media: De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid (politiek en VWS) bepaald. Media en politiek brengen jaarlijks de nodige onrust over zorgverzekeringen. De uitvoering is en blijft echter privaat. Gezien de historie van de oorspronkelijke particuliere zorgverzekeringen en het feit dat de oorspronkelijke ziekenfondsvermogens per 1 januari 2015 niet meer beklemd zijn (is bevestigd door het huidige kabinet) is het risico dat de basisverzekering genationaliseerd wordt klein maar wel aanwezig. Voor de aanvullende verzekering geldt dat deze volledig privaat is en blijft. Uit de markt drukken: Het risico bestaat dat de vier grote partijen een nieuwkomer door prijsdumping uit de markt drukken. Echter VWS en NZa juichen een nieuwkomer toe. Ook de NMa kijkt nauwlettend toe. De relatie tussen ons en de meeste grote zorgverzekeraars is goed tot uitstekend te noemen. De meeste zien ons graag komen. Slechte en/of onvoldoende service Klanten/verzekerden moeten vanaf het begin goed bediend worden. Een slechte service leidt direct tot een negatief sentiment. Door gebruik te maken van bestaande systemen en processen kan ANNO12 direct een uitstekende en adequate service uitvoeren. De betrokken leverancier heeft dit ook voor een andere zorgverzekeraar bewezen. Onvoldoende klanten Er bestaat altijd een risico dat de instroom in het eerste jaar en de jaren daarna onvoldoende is om continuïteit van ANNO12 te kunnen garanderen. In dat geval gaat er een terugval scenario in werking waarbij een bestaande zorgverzekeraar de verzekerden overneemt zonder het aanwezige vermogen. De waarde van de aandelen wordt dan aan de houders terugbetaald. Bij het niet starten van ANNO12 zorgverzekeraar N.V. zal het bedrag altijd minimaal 70% zijn. Stoppen na een aantal jaren betekent dat de aanwezige waarde uitgekeerd wordt aan de certificaat houders. Dit kan meer, maar ook minder dan 100% van de oorspronkelijke inleg zijn. 5

6 NADERE TOELICHTING Financiering opstartkosten Totaal: 3,2 mln (aanloopkosten 0,9 mln en solvabiliteitsfonds 2,3 mln) Aanwezig: 2,0 mln (oprichters 1,0 mln en investeringspartij 1,0 mln ) Benodigd: 1,2 mln (in aandelen van 500) Beoogd rendement respectievelijk exit strategie Rendement: Beoogd 20% per jaar, vanaf medio 2015 Exit: Uiterlijk na vijf jaar met totaal rendement 100% (5x20%). Indien ANNO12 eerder de aandelen overneemt is er toch een rendement van 100%. Mocht ANNO12 na vijf jaar nog niet in staat zijn de aandelen over te nemen, dan blijft het beoogd rendement 20% per jaar. Ergo: overname van aandelen in drie jaar, rendement van 100%; na vier en vijf jaar ook 100%, na 6 jaar 120%, na 7 jaar 140%, enz. Verplichting: ANNO12 neemt bij verzekerden de aandelen over tegen een vast- gestelde exit prijs. Risico: Tegenover een beoogd rendement van 100%, - verdubbeling van de waarde -, staat een verliesrisico van 40%. Beiden betreffen de oorspronkelijke waarde van 500 per aandeel. Rendement nader toegelicht Een rendement van 20% is realistisch. Het is mogelijk dat de eerste jaren op een lager niveau liggen. Naast het feit dat een hoger rendement vanuit een concurrentiële premiestelling niet haalbaar is, zal ook een hoger rendement sociaal niet aanvaardbaar zijn. Uitgangspunt is een exit na vijf jaar met een totaal rendement over de gehele periode van 100%. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de verzekeraar en de aandeelhouders in het durfkapitaal. Doordat de verzekeraar verplicht is om de aandelen over te nemen van de aandeelhouders van het risicokapitaal is een exit geregeld bij verzekerden (aandelenpercentage risicokapitaal is op dat moment gezakt onder 5%). In het pessimistische scenario is dit na 5 jaar. In het optimistische scenario is dit binnen drie jaar. Bij overname binnen de vijf jaar is het rendement te allen tijde 100%. Na vijf jaar is dit 20% x aantal jaren. De volgend figuur geeft dit schematisch weer: 6

7 Totaal rendement bij exit in jaar x NB. De aandeelhouders zijn verplicht om de aandelen tegen de vastgestelde Prijs aan te bieden aan coöperatie ANNO12 U.A. als daarom gevraagd wordt. Beoogd rendement, het upside potential De aandeelhouders van het durfkapitaal richten feitelijk de zorgverzekeraar ANNO12 N.V. en de bijbehorende coöperatie ANNO12 U.A. op. De aandeelhouders zijn daarmee ook aan zet voor het bestuurlijk bemensen van beiden juridische entiteiten (ANNO12 zorgverzekeraar N.V. en coöperatie ANNO12 U.A.). Bij deze oprichting worden tevens twee overeenkomsten gesloten ten behoeve van de exit strategie. Dit betekent dat er op een afgesproken moment de aandelen door coöperatie ANNO12 U.A. overgenomen gaan worden. De eerste overeenkomst betreft het verplicht overnemen door de coöperatie ANNO12 U.A. van de aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. die in het bezit zijn van de gecertificeerde aandeelhouders (via de STAK ANNO12) resp. alsmede het verplicht leveren van deze aandelen door de STAK ANNO12 namens de gecertificeerde aandeelhouders aan de coöperatie ANNO12 U.A.. Hierbij gelden de volgende voorwaarden (niet limitatief): - Overnemen van de aandelen door coöperatie ANNO12 U.A. en levering van de aandelen door STAK ANNO12 namens de gecertificeerde aandeelhouders moeten plaatsvinden als het aantal van volwassen (>18 jaar) verzekerden bereikt is in zorgverzekeraar ANNO12 N.V.. - De coöperatie ANNO12 U.A. moet dan uiteraard over voldoende eigen vermogen bezitten. - De reeds uitgekeerde dividenden aan de gecertificeerde aandeelhouders worden op de overname prijs in mindering gebracht. - Als de grens van verzekerden pas na vijf jaar bereikt wordt, dan wordt het rendement elk extra jaar met 20% verhoogd. - De aandelen mogen na transactie gedurende vijf jaren door ANNO12 niet met winst doorverkocht worden. Wanneer dat wel het geval is, dan komt deze winst ten goede aan alle aandeelhouders van het durfkapitaal, dus ook aan de gecertificeerde aandeelhouders. 7

8 Er wordt een tweede overeenkomst tussen de STAK ANNO12, - namens alle gecertificeerde aandeelhouders -, en ANNO12 zorgverzekeraar N.V. gesloten met de volgende elementen: - Als bij verzekerden de coöperatie ANNO12 U.A. de aandelen financieel niet kan overnemen van de aandeelhouders dan komt deze plicht bij ANNO12 zorgverzekeraar N.V. te liggen voor zover ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de beschikking heeft over voldoende eigen vermogen zonder haar solvabiliteitsniveau in gevaar te brengen. - De overige voorwaarden zijn gelijk als die uit de eerste overeenkomst. Het spreekt voor zich dat één en ander juridisch goed en degelijk uitgewerkt wordt opdat er geen problemen gaan ontstaan vanwege ondermeer tussentijdse wisseling van bestuurders, toezichthouders en houders van de aandelenpakketten alsmede de leden van de coöperatie ANNO12 U.A. Financieel risico, de downside risk Op het bedrag van de aanloopkosten van 0,9 mln lopen de aandeelhouders in het durfkapitaal 100% risico. Als alle aanloopkosten gemaakt zijn en er is onverhoeds onvoldoende belangstelling voor de nieuwe zorgverzekeraar, dan is dit geld volledig besteed zonder dat hier een intrinsieke waarde tegenover staat. Het bedrag voor het garantiefonds van 2,3 mln behoort vanaf de start tot het solvabiliteitsvermogen van de ANNO12 zorgverzkeraar N.V.. De DNB eist een niveau van 125%. Feitelijk wordt deze solvabiliteit direct na de start volledig door de leden/verzekerden van de coöperatie ANNO12 aangeleverd. Hun prijs van hun ledencertificaat wordt gecalculeerd op 125% van de vereiste solvabiliteit (Solvency- II niveau) verhoogd met een opslag. De DNB gaat maandelijks bewaken of ANNO12 zorgverzekeraar N.V.aan haar solvabiliteitseis voldoet. Als deze onder de 125% grens zakt, dan moet er direct een herstelplan opgesteld worden eventueel resulterend in een en- bloc premieverhoging (tussentijdse premie verhoging voor iedereen waarbij iedere verzekerde ook kan besluiten om naar een andere zorgverzekerar over te stappen). De DNB beoordeelt de kwaliteit en haalbaarheid van dit herstelplan. Indien het niveau op 100% uitkomt en het herstelplan functioneert niet, dan dient ANNO12 zorgverzekeraar N.V. sowieso een en- bloc premieverhoging uit te voeren dan wel de portefeuille over te dragen aan een zorgverzekeraar die deze groep verzekerden wel goed kan bedienen. Met een kleine maar stabiele zorgverzekeraar is afgesproken dat zij in dat geval de verzekerden gaan overnemen. Het maximale verlies op het garantiefonds is dus de daling van 125% naar 100% (een vijfde). Dit betreft dus 20% van 2,3 mln zijnde 0,46 mln. Totaal risico voor de gehele investering is derhalve 0,46 mln plus 0,9 mln is 1,36 mln. Dit betreft 42,5%. Omdat ANNO12 zorgverzekeraar N.V. vanaf het begin met reeds operationele systemen en procedures werkt, welke in de praktijk volop functioneren bij drie zorgverzekeraars, is er vanaf de eerste maand reeds sprake van goede managementinformatie. De oprichters/initiatiefnemers hebben dit bewust gedaan om het risico van onvoldoende informatie op een adequate wijze het hoofd te kunnen bieden. 8

9 Betalen van de aandelen Na ontvangst van de betaling krijgt u de aandelen toegewezen. Het geld wordt op een aparte rekening gezet, een derden rekening. Met het geld wordt niets ondernomen totdat er voldoende kapitaal bij elkaar is om de vergunning bij de DNB aan te vragen. Zo niet, dan krijgen wij geen vergunning. Als ANNO12 zorgverzekeraar N.V. de vergunning begin juni 2013 niet kan aanvragen bij de DNB, dan wordt het geld volledig teruggestort. De kosten van de banktransacties komen niet voor uw rekening. Terugbetaling van de (rest)waarde van de aandelen geschiedt in de volgende situaties Vergunning bij de DNB kan of wordt niet begin juni 2013 aangevraagd. Het gestorte geld (100%) wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het besluit teruggestort. Vergunning van de DNB is eind oktober 2013 niet verstrekt. De restwaarde (minimaal 80%) van de aandelen per 31 oktober 2013 wordt uiterlijk medio november 2013 teruggestort. ANNO12 zorgverzekeraar N.V. heeft onvoldoende klanten om te starten per 1 januari 2014 De ondergrens van het aantal benodigde verzekerden is gesteld op ca Op 31 december 2013 wordt definitief vastgesteld of de verzekeraar kan starten. Zo niet dan krijgt u de restwaarde (minimaal 70%) van de aandelen per 31 december 2013 medio januari 2014 teruggestort. Go/No- go beslissingen Aandeelhouders in het durfkapitaal dragen gelijk bij aan zowel de aanloopkosten (ca. 30%) als aan het garantiefonds (ca. 70%). Volgende aandeelhoudersbesluiten via de STAK ANNO12 zijn voorzien alvorens definitief van start te gaan: - Start, juni 2013: Aanvragen vergunning DNB 0,3 mln aanloopkosten - Tijdens juni- sept (Q2 2013): Technisch inrichten ANNO12 0,2 mln aanloopkosten - Vergunning ontvangst, okt. 2013: Inleggen 2,3 mln garantiefonds ingericht - Werving klanten (Q3/Q4 2013): Operationaliseren ANNO12 0,4 mln aanloopkosten - Definitieve start (1 dec. 2013): Inzetten 2,3 mln garantiefonds vastgezet Bij elk volgend GO- besluit worden dus akkoord gegeven op de aanloopkosten. Het garantiefonds is pas definitief (wel eerder gestort) op Na een definitieve start kan alleen nog maar 20% op het garantiefonds verloren gaan alvorens de DNB ingrijpt om de portefeuille aan een concurrent over te dragen. Het downside risk op het geheel komt dus neer op de aanloopkosten plus 20% garantiefondskosten. Samen rond de 40%. 9

10 Verhandelbaarheid van de aandelen Er wordt momenteel onderzocht of het zinvol is om de aandelen in ANNO12 zorgverzekeraar N.V. genoteerd te krijgen Als dit gaat doorgaat dan betekent dit dat aandeelhouders tussentijds aandelen kunnen verhandelen. Als dit lukt zal de STAK ANNO12 dit direct meedelen aan de houders van de gecertificeerde aandelen. Oprichters, directie en tevens medeaandeelhouders Initiatiefnemers, medeaandeelhouders in het durfkapitaal en straks de directie van ANNO12 zorgverzekeraar N.V. zijn: Rob Adolfsen, o.a. voormalig voorzitter RvB Agis ( Michiel Alkemade, o.a. voormalig directeur Agis ( Het derde lid van het ANNO12 team is: Petwin Verkerk, o.a. voormalig marketingmanager Agis Zij verbinden zich voor minimaal vijf jaar aan ANNO12 zodat hun inbreng voor lange tijd gewaarborgd is. Publiciteit tot op heden Er is al redelijk wat media aandacht voor het initiatief om de zorgverzekeraar ANNO12 te beginnen. Voorbeelden hiervan zijn: Financieel Dagblad, De Financiële Telegraaf, regiobladen (de Stentor, Friesch dagblad, Leeuwarder Courant), vakbladen (Skipr, Zorgvisie, Zorgmarkt). Radio- en TV- interviews BNR en Radio1, Omroep Apeldoorn, Vara Kassa! Meer info treft u aan op Contact Voor eventuele nadere informatie kan contact opgenomen worden met: Rob Adolfsen, Michiel Alkemade, Petwin Verkerk, Of via het algemene adres 10

Informatie over ledencertificaten coöperatie ANNO12

Informatie over ledencertificaten coöperatie ANNO12 Informatie over ledencertificaten coöperatie ANNO12 SAMENVATTING Algemeen De markt voor zorgverzekeringen wordt momenteel gedomineerd door vier grote partijen. Deze vier organisaties hebben in totaal ongeveer

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de nieuwe zorgverzekeraar Anno12 (2014Z16670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de nieuwe zorgverzekeraar Anno12 (2014Z16670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Nut & haalbaarheid nieuwe zorgverzekeraar Het onmogelijke mogelijk of het mogelijke onmogelijk?

Nut & haalbaarheid nieuwe zorgverzekeraar Het onmogelijke mogelijk of het mogelijke onmogelijk? Nut & haalbaarheid nieuwe zorgverzekeraar Het onmogelijke mogelijk of het mogelijke onmogelijk? Rob Adolfsen 19 mei 2011 Aanleiding zorgaspect Na vertrek bij Agis diverse keren om toelichting gevraagd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 522 Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars Nr. 8 NADER

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over plannen van een nieuw toetredende zorgverzekeraar (2012Z10354).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over plannen van een nieuw toetredende zorgverzekeraar (2012Z10354). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 juli 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 juli 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal

Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal Belangrijk is om de leden goed en objectief te informeren. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is niet uitputtend. Op deze vragen

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

MEERJARENPLAN HEJO ADVIES & ADMINISTRATIE

MEERJARENPLAN HEJO ADVIES & ADMINISTRATIE MEERJARENPLAN HEJO ADVIES & ADMINISTRATIE 2017-2020 2017 2020 2017 2020 INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Product 3) Personeel 4) Concurrentiepositie 5) Plan van aanpak 6) Conclusie INLEIDING Voor u ligt het

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2015

Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Sinds vorig jaar publiceren Zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zorgverzekeraars

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MAATSCHAP QI COLLECTIEF HOE HAALT U HET MAXIMUM UIT UW VORDERING OP DE AMERIKAANS VERZEKERAARS

MAATSCHAP QI COLLECTIEF HOE HAALT U HET MAXIMUM UIT UW VORDERING OP DE AMERIKAANS VERZEKERAARS MAATSCHAP QI COLLECTIEF HOE HAALT U HET MAXIMUM UIT UW VORDERING OP DE AMERIKAANS VERZEKERAARS WAT IS UW TOESTAND NU: BANG AFWACHTEN De basis voor het beleggingsfonds dat werd opgezet door Quality Investments

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2016

Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Sinds 2014 publiceren zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zij verzekerden

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

DeNederlandscheBank. De Minister van Financiën IR. ].R.V.A Dijsselbloem Postbus EE Den Haag. Geachte heet Dijsselbloem,

DeNederlandscheBank. De Minister van Financiën IR. ].R.V.A Dijsselbloem Postbus EE Den Haag. Geachte heet Dijsselbloem, DNBRESTRICTED EUROSY5TEEM De Minister van Financiën IR. ].R.V.A Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Onderwerp Initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars en consequenties

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel AANVULLING van 25/02/2014 op het prospectus voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen van 27/06/2013

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15)

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 Het ministerie van VWS heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Daarom publiceren Zorgverzekeraars dit

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Prospectus. Coöperatie ANNO12 U.A. (een coöperatie opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amersfoort)

Prospectus. Coöperatie ANNO12 U.A. (een coöperatie opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amersfoort) Prospectus Coöperatie ANNO12 U.A. (een coöperatie opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amersfoort) Dit prospectus (Prospectus) is opgesteld in verband met de uitgifte en de aanbieding

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS)

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) De voordelen van het SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) úw risico, is onze zorg Uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening gaat verder dan alleen het afsluiten van uw schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen DNBulletin DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen Datum 18 mei 2017 Thema Pensioenen Pensioenfondsen verwachten uit hun financiële tekorten te komen door hoge rendementen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 446 13 januari 2010 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

.Ontwikkeling met SDE+ subsidie ronde 5/6, Grondoppervlak ongeveer 1,9 ha zonnepanelen van 125 Wp..Vermogen 1,18 MW

.Ontwikkeling met SDE+ subsidie ronde 5/6, Grondoppervlak ongeveer 1,9 ha zonnepanelen van 125 Wp..Vermogen 1,18 MW HERZIENE UITGAVE OKTOBER 2016 ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2 SCHONE STROOM VAN EIGEN BODEM Projectbeschrijving Zonneweide Bergern Fase 2, oktober 2016 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie (BE) wil

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 09-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 1. Hogere zorgkosten, afvlakking premies

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Module 6 Stop! Geen risico!?

Module 6 Stop! Geen risico!? Module 6 Stop! Geen risico!? Risico = kans op * bedrag van Verwachte uitkering bij loterij = kans op lage uitkering * lage uitkering + kans op hoge uitkering*hoge uitkering Verwachte opbrengst = kans op

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering Oudedagsvoorziening Lijfrenteopbouwverzekering Hoe zeker is uw inkomen? Hoe is het straks, als u stopt met werken? Weet u zeker dat u dan kunt blijven leven zoals u dat nu wilt? En daarbij de leuke dingen

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Adviesbureaus Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de

Nadere informatie

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces! Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering informatie over ons medisch acceptatieproces! Een woord vooraf... Geachte klant, Deze brochure is bestemd voor u als de (toekomstige) verzekerde.het doel

Nadere informatie