MACTIE RENOVATIESPOUWANKER VAN B+B TEC. Aanwijzingen voor de constructieve toepassing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MACTIE RENOVATIESPOUWANKER VAN B+B TEC. Aanwijzingen voor de constructieve toepassing"

Transcriptie

1 DOSSIER 7581 MACTIE RENOVATIESPOUWANKER VAN B+B TEC Rapport Aanwijzingen voor de constructieve toepassing 17 juni 2011 Eigendom B+BTec BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval-systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B+BTec BV te Zevenbergen B+BTec BV, Zevenbergen, The Netherlands. All rights reserved

2 INHOUD 1 Inleiding Opdracht Beschikbare gegevens Uitgangspunten Beschrijving van het Mactie renovatiespouwanker Eisen te stellen aan spouwankers volgens NEN-EN Algemeen Vervormingscapaciteit Bestandheid tegen corrosie Eigenschappen van een spouwanker volgens NEN-EN Algemeen Vervormingscapaciteit Sterkte van de spouwankers Bestandheid tegen corrosie Aantal spouwankers volgens NEN-EN en NPR Inleiding Rekenwaarde van de sterkte Rekenwaarde van de kracht Voorbeeldberekening Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1, Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = Samenvatting Eigendom B+BTec BV. 1

3 1 Inleiding 1.1 Opdracht In opdracht van B+B Tec te Zevenbergen is door Adviesbureau Hageman ingegaan op de constructieve toepassing van Mactie renovatiespouwankers. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van het Mactie renovatiespouwanker, de eisen die gesteld worden aan spouwankers en de bij de verschillende toepassingen benodigde aantallen spouwankers per vierkante meter metselwerk. 1.2 Beschikbare gegevens Voor het opstellen van het rapport is de volgende informatie beschikbaar: 1. Uittrek- en drukproeven op Mactie renovatiespouwankers, TU Eindhoven, leerstoel Steenconstructies en Pieter van Musschenbroeklaboratorium, rapportnummer TU/e-COUT , d.d Bepaling te declareren sterkten, Adviesbureau Hageman, notitie Uitgangspunten De eigenschappen van de spouwankers en het benodigd aantal spouwankers is ontleend aan de volgende documenten: NEN-EN Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten; NEN-EN Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 5: Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers (tussen twee metselstenen); NEN-EN Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 6: Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers (eenzijdig bevestigd); NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp; NEN-EN Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting; NEN-EN Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting; NEN-EN Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen; NEN-EN Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk; NEN-EN Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk; NPR Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN-EN (inclusief nationale bijlage) Eigendom B+BTec BV. 2

4 2 Beschrijving van het Mactie renovatiespouwanker Het Mactie renovatiespouwanker is geschikt om in bestaande situaties in een spouwmuur nieuwe spouwankers aan te brengen. Dit kan noodzakelijk zijn als de oorspronkelijke spouwankers door corrosieproblemen hun constructieve eigenschappen grotendeels hebben verloren of indien in de bestaande situatie onvoldoende spouwankers aanwezig zijn om aan de geldende regelgeving te voldoen. figuur 1 Mactie renovatiespouwanker Het Mactie renovatiespouwanker bestaat uit een roestvast stalen staaf, kwaliteit A2 of A4, die middels twee spreidankers kan worden bevestigd in het binnen- en buitenblad van een spouwmuur. Het anker kan worden aangebracht door in de spouwmuur, vanaf één zijde een gat te boren in een volle steen. Dit gat hoeft niet geheel doorgaand te zijn door de spouwmuur. Vervolgens kan met een speciale momentsleutel het spreidanker in het verst weggelegen spouwblad worden vastgezet met het daarvoor vereiste aandraaimoment. Op deze wijze wordt de juiste bevestiging in dit spouwblad gewaarborgd. Daarna kan het spreidanker in het nabij gelegen spouwblad worden vastgezet, zie figuur 2. Om het overdragen van vocht op het binnenblad en de eventueel in de spouw aanwezige isolatie te voorkomen, wordt aanbevolen het anker met een opwaartse hoek van 10 aan te brengen. Daarnaast is op het anker een rubber ring aanwezig die de overdracht van water moet voorkomen Eigendom B+BTec BV. 3

5 1 Volgens voorschrift gat Ø12 boren 2 Anker inbrengen met voorgemonteerd hulpstuk 3 Momentsleutel aanbrengen en spreidelement in het binnenspouwblad expanderen 4 Momentsleutel met exact ingesteld aandraaimoment (6,8 Nm) knikt 5 De pal in tegengestelde richting draaien en hulpstuk verwijderen 6 Hexagonaal hulpstuk en momentsleutel aanbrengen en het spreidelement in het buitenspouwblad expanderen figuur 2 Aanbrengen van Mactie spouwanker De diameter van de stalen staaf is gelijk aan 6 mm. Het gat dat ten behoeve van het anker in de spouwmuur geboord moet worden heeft een diameter van 12 mm. Het Mactie renovatieanker is beschikbaar in verschillende lengten, zodat het bij verschillende spouwbreedten kan worden toegepast. 3 Eisen te stellen aan spouwankers volgens NEN-EN Algemeen In NEN-EN Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk worden eisen gesteld aan de vervormingscapaciteit en de bestandheid tegen corrosie. 3.2 Vervormingscapaciteit In de nationale bijlage bij NEN-EN is bij artikel opgemerkt dat in Nederland de toepassing van zogenaamde movement tolerant spouwankers wordt aanbevolen. Movement tolerant spouwankers zijn ankers die in staat zijn een verplaatsingsverschil tussen beide spouwbladen te ondergaan met behoud van sterkte-eigenschappen. De grootte van de verplaatsingen die deze ankers volgens de aanbeveling moeten kunnen ondergaan is gelijk aan 6 mm (± 3 mm) Eigendom B+BTec BV. 4

6 De reden voor deze eis is dat er vervormingsverschillen tussen het binnen- en buitenblad van een spouwmuur kunnen ontstaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door krimp- en kruipgedrag en verschillen in temperatuur. Krimp- en kruipvervormingen zijn eenmalig. Door zonbestraling en andere invloeden wisselt de temperatuur van het buitenspouwblad dagelijks, terwijl de temperatuur van de binnenconstructie door de aanwezige isolatie redelijk constant blijft. De grootte van deze temperaturen is gegeven in NEN-EN , Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting. Uit deze norm zijn, tezamen met de bijbehorende nationale bijlage, voor Nederland de volgende temperaturen te bepalen: - De temperatuur binnen in een constructie is gelijk aan 17 C; - De maximale temperatuur wordt bepaald door een maximale luchttemperatuur T max die verhoogd moet worden met een temperatuur die door straling wordt veroorzaakt. Deze verhoging is het grootste bij donker gekleurde oppervlakken, T 5. Voor T max moet 30 C worden aangehouden. T 5 is gelijk aan 45 C. De maximale temperatuur is dan gelijk aan 75 C; - De minimale temperatuur in een wintersituatie T min is gelijk aan -25 C. De verschillen in vervorming ontstaan zowel in de breedterichting als de hoogterichting van de gevel. De grootte van de vervormingen is mede afhankelijk van de lengte van de spouwbladen waarover het vervormingsverschil wordt veroorzaakt en is dus afhankelijk van de afstand tussen de dilatatievoegen die in een gemetseld buitenblad worden aangehouden. In het algemeen is een lengte van circa 6 meter hierbij gebruikelijk. Als extreme waarde wordt een afstand van 10 meter aangehouden. Hierna worden voor deze extreme waarde de grootte van de vervormingen beschouwd: Een reële waarde voor de bijkomende krimpverkorting van een betonconstructie, ε r, is 0,2. Een gemetseld baksteen buitenblad zal nagenoeg geen krimpverkorting ondergaan. Het vervormingsverschil in krimpverkorting tussen binnen- en buitenblad is dan gelijk aan: ΔL r = L ε r = , = 2 mm Bij een draagconstructie die bestaat uit wanden zijn de spanningen zo beperkt dat de kruipvervorming buiten beschouwing kan gelaten. De vervormingsverschillen door temperatuursveranderingen worden veroorzaakt door de temperatuursveranderingen in het buitenblad en de thermische uitzettingscoëfficiënt van het baksteenmetselwerk. Het binnenblad blijft namelijk nagenoeg van de zelfde temperatuur. Als temperatuursverandering wordt het verschil tussen de maximale temperatuur van het buitenblad en de gemiddelde temperatuur van de binnenconstructie aangehouden. De grootte van het vervormingsverschil volgt uit: ΔL T = L ΔT α = (75-17) = 3,5 mm waarin: L is de beschouwde lengte, mm ΔT is het beschouwde temperatuursverschil (75-17) = 58K α is de thermische uitzettingscoëfficiënt van baksteenmetselwerk, K Eigendom B+BTec BV. 5

7 Het maximale vervormingsverschil volgt uit een optelling van de effecten van krimp en temperatuur. Het totale vervormingsverschil tussen binnen- en buitenblad is dan gelijk aan: ΔL = ΔL r + ΔL T = 2 + 3,5 5,5 mm Opgemerkt wordt dat bij toepassing van het renovatieanker in bestaande situaties de eenmalige vervormingen ten gevolge van krimp reeds zullen zijn opgetreden. Anderzijds kan het in bestaande situaties zo zijn dat de ongedilateerde lengte van het metselwerk groter is dan de hiervoor aangehouden 10 meter. In die gevallen is vaak echter ook de aanwezige isolatie beperkt en zal het temperatuurverschil tussen het buitenblad en het binnenblad niet zo extreem zijn, zoals hiervoor is aangenomen. 3.3 Bestandheid tegen corrosie In bijlage C van NEN-EN worden eisen gesteld aan de bestandheid tegen corrosie. Spouwankers in metselwerk dienen bestand te zijn tegen de effecten bij milieuklasse MX3.1 of MX3.2. De omschrijving van deze milieuklassen zijn opgenomen in bijlage A van NEN-EN : MX3.1 MX3.2 Blootgesteld aan vocht en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met belangrijke inbreng van sulfaten of agressieve chemicaliën. Blootgesteld aan regen en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met significante hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën Omdat een spouwanker deels is opgenomen in een buitenblad dat blootgesteld is aan regen, wordt aanbevolen om voor de selectie van een geschikt materiaal en/of afwerking uit te gaan van milieuklasse MX3.2 In de nationale bijlage bij NEN-EN is in tabel C.1 aangegeven welke materialen geschikt zijn voor toepassing in milieuklasse MX3.1 en MX3.2. De inhoud van deze tabel is normatief. In de tabel is een verwijzing opgenomen naar een referentienummer van materialen en/of afwerking die in NEN-EN zijn beschreven. tabel 1 Materiaal Toegestane materialen en/of afwerking van materialen volgens tabel C.1 van NB bij NEN-EN Ref. MX MX nr. a Austenitisch roestvast staal (chroom-nikkel-molybdeenlegeringen) 1 V V Austenitisch roestvast staal (chroom-nikkellegeringen) 3 V a referentie van materiaal en/of afwerking volgens NEN-EN Uit tabel 1 is af te leiden dat voor toepassing in milieuklasse MX3.2 Austenitisch roestvast staal met een chroom-nikkel-molybdeenlegeringen geschikt is. Austenitisch roestvaststaal Eigendom B+BTec BV. 6

8 met een chroom-nikkellegering is uitsluitend geschikt in milieuklasse MX3.1. Voorbeelden van deze beide roestvaststaalsoorten zijn gegeven in tabel 2. tabel 2 Voorbeelden van roestvaststaalsoorten die voldoen aan referentie nummer 1 uit NEN-EN Referentie nummer Nr. volgens NEN-EN Naam AISI Aanduiding X5CrNiMo A X5CrNi 304 A2 4 Eigenschappen van een spouwanker volgens NEN-EN Algemeen In NEN-EN Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten zijn de door een fabrikant te declareren eigenschappen voor spouwankers beschreven. Deze eigenschappen hebben betrekking op: - de sterkte van het anker; - de vervormingscapaciteit van het anker; - het materiaal van het anker in verband met bestandheid tegen corrosie. Om een deel van deze eigenschappen te kunnen beschrijven, is in opdracht van B+B Tec door het Musschenbroeklaboratorium van de TU te Eindhoven experimenteel onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gerapporteerd in [1]. 4.2 Vervormingscapaciteit In hoofdstuk 3 is gesteld dat spouwankers in staat moeten zijn verplaatsingen van 3 mm in beide richtingen op te nemen met behoud van de sterkte-eigenschappen. In NEN-EN en NEN-EN 846-6, de normen waarin het experimenteel bepalen van de sterkteeigenschappen van spouwankers is beschreven, is gesteld dat deze verplaatsing eenmalig aan het proefstuk moet worden opgelegd. Omdat de verplaatsingen tussen beide spouwbladen voor een groot deel worden veroorzaakt door temperatuurswisselingen, is de commissie TGB Steenconstructies van mening dat deze verplaatsingen ten minste vijftigmaal aan het proefstuk moeten zijn opgelegd, voordat het proefstuk voor het bepalen van de sterkte wordt beproefd. Bij het uitvoeren van de proeven voor het bepalen van de trek- en druksterkte is rekening gehouden met deze kritiek. Voorafgaand aan het belasten van het proefstuk zijn de voorgeschreven verplaatsingen van ± 3 mm eerst vijftigmaal aan het proefstuk opgelegd, zie figuur Eigendom B+BTec BV. 7

9 3 mm 3 mm figuur 3 Aan proefstuk opgelegde verplaatsingen Op basis van de bij het beproeven gevolgde procedure kan worden gesteld dat de vervormingscapaciteit van de Mactie renovatiespouwankers 6 mm is. 4.3 Sterkte van de spouwankers Volgens NEN-EN dient de leverancier de sterkte-eigenschappen van de spouwankers, bepaald volgens NEN-EN of NEN-EN 846-6, te declareren. Opgemerkt wordt dat de gedeclareerde sterkte van de spouwankers overeenkomt met het gemiddelde van een serie experimenteel bepaalde waarden. Dit met de voorwaarde dat de laagste experimenteel bepaalde waarde niet kleiner is dan 70% van de gedeclareerde waarde. De bepaling van de sterkte-eigenschappen is beschreven in [1]. Bepalend voor de treksterkte van de ankers is de uittreksterkte van het anker uit een spouwblad. Daarom zijn de trekproeven uitgevoerd bij een toepassing van het anker in metselwerk van verschillende stenen. Bij toepassing van een anker in een steen is een proef uitgevoerd waarbij het anker is aangebracht in een enkele steen, conform NEN-EN 846-6, zie figuur 4. Bij toepassing van een anker in een lintvoeg is het anker aangebracht in metselwerk van één strek breed dat is voorgespannen met een voordruk, conform NEN- EN De lintvoeghoogte bij dit proefstuk was gelijk aan circa 10 mm Eigendom B+BTec BV. 8

10 figuur 4 Proefopstelling voor het bepalen van de treksterkte uit een steen zonder voordruk In tabel 3 zijn de uit het uitgevoerde onderzoek af te leiden te declareren waarden voor de treksterkte van een Mactie renovatiespouwanker bij de verschillende toepassingen gegeven. De bepaling van de grootte van de gedeclareerde waarden is beschreven in [2] tabel 3 Treksterkte van Mactie renovatiespouwankers Uitvoering: Mactie anker opgenomen in Gedeclareerde waarde [kn] Porisosteen 4,29 Kalkzandsteen kwaliteit CS12 6,29 Beton C20/25 6,39 Lintvoeg van kalkzandsteenmetselwerk 1,26 Tijdens het onderzoek zijn ook Mactie renovatiespouwankers aangebracht in geperforeerde bakstenen. Door de aanwezige perforaties en de geringe dikte van de baksteendelen tussen de perforaties is het bij dit type steen niet goed mogelijk om een voldoende verankering te verkrijgen. Uit de proeven is gebleken dat, met uitzondering van een toepassing van het anker in een lintvoeg, de uittreksterkte bij toepassing in een Porisosteen de laagste uittreksterkte geeft. Daarom is, in het vervolg van het bepalen van de uittreksterkte, de druksterkte bepaald bij toepassing van een Mactie renovatiespouwanker tussen twee stenen, zie figuur 5. Hierbij is telkens de aanwezige spouwbreedte gevarieerd Eigendom B+BTec BV. 9

11 figuur 5 Proefopstelling voor het bepalen van de druksterkte In tabel 4 zijn de te declareren waarden, die in [1] zijn gerapporteerd voor de druksterkte bij de verschillende spouwbreedten, gegeven. tabel 4 Druksterkte van Mactie renovatiespouwankers bij toepassing in Porisostenen Uitvoering: Gedeclareerde waarde Mactie anker opgenomen in Porisostenen met een spouwbreedte [kn] van 50 mm 2, mm 2, mm 1,37 In artikel van NEN-EN is gesteld dat de vervorming van het anker, in de richting van de belasting, bij een belasting gelijk aan een derde van de gedeclareerde waarde niet groter mag zijn dan 1 mm. 4.4 Bestandheid tegen corrosie Het Mactie renovatiespouwanker kan geleverd worden in roestvaststaalkwaliteiten A2 en A4. In de kwaliteit A2 is het voldoende duurzaam bij een toepassing in milieuklasse MX3.1. In de kwaliteit A4 is het voldoende duurzaam bij een toepassing in zowel milieuklasse MX3.1 als MX Aantal spouwankers volgens NEN-EN en NPR Inleiding De constructieve functie van een spouwanker is het steunen van het buitenblad in de richting loodrecht op zijn vlak. De krachten die hierbij ontstaan, zullen uiteindelijk aan de stabiliserende elementen in de constructie moeten worden afgedragen. In het algemeen is de windbelasting bepalend voor de grootte van de krachten op de spouwankers. Afwijkende belastingen kunnen optreden direct boven stalen hoeklijnlateien of metselwerkondersteuningen en bij metselwerk dat uit het lood is geplaatst Eigendom B+BTec BV. 10

12 Het buitenblad van een spouwmuur, de constructie die gesteund wordt door de spouwankers, mag in de situatie dat hij belast wordt door de permanente belasting en de windbelasting beschouwd worden voor gevolgklasse 1 volgens NEN-EN Dit is ook het geval als de constructie waarvan de betreffende spouwmuur onderdeel uitmaakt, volgens NEN- EN 1990, beschouwd moet worden voor gevolgklasse 2 of 3. Volgens noot b in tabel B1 uit de nationale bijlage bij NEN-EN 1990 mogen constructie-elementen zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse dan de constructie waarvan zij deel uitmaken, indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van een geringere orde zijn. De partiële factor voor de veranderlijke belasting bij gevolgklasse 1 is gelijk aan 1,5 K FI = 1,5 0,9 = 1,35. Het benodigde aantal spouwankers dat in een spouwmuur moet worden aangebracht volgt uit de eis dat de rekenwaarde van de kracht in het spouwanker kleiner dan of gelijk aan de rekenwaarde van de sterkte moet zijn: F Ed F Rd 5.2 Rekenwaarde van de sterkte Volgens artikel 6.5 van NEN-EN is de rekenwaarde van de sterkte van een spouwanker F Rd gelijk aan de gedeclareerde waarde gedeeld door γ M. Volgens de nationale bijlage bij artikel is de waarde van γ M voor nevenproducten, zoals spouwankers, bij een toets voor gevolgklasse 1 gelijk aan 1,8. Op basis hiervan zijn de volgende rekenwaarde van sterkten voor de Mactie renovatiespouwankers af te leiden, zie tabel 5 en tabel 6. tabel 5 Rekenwaarde van de uittreksterkte van Mactie renovatiespouwankers Uitvoering: Rekenwaarde van de Mactie anker opgenomen in sterkte [kn] Porisosteen 2,38 Kalkzandsteen kwaliteit CS12 3,49 Beton C20/25 3,55 Lintvoeg van kalkzandsteenmetselwerk 0,70 tabel 6 Rekenwaarde van de druksterkte van Mactie renovatiespouwankers bij toepassing in Porisostenen Uitvoering: Mactie anker opgenomen in Porisostenen met een spouwbreedte van Rekenwaarde van de sterkte [kn] 50 mm 1, mm 1, mm 0, Eigendom B+BTec BV. 11

13 Op basis van het voorgaande wordt de volgende benadering aangehouden. Geadviseerd wordt om Mactie renovatieankers niet aan te brengen in lintvoegen en geperforeerde bakstenen. Voor overige toepassingen kan voor het bepalen van het aantal benodigde ankers worden uitgegaan van de volgende rekenwaarde de sterkten die in tabel 7 zijn beschreven. Bij het opstellen van deze tabel is uitgegaan van de minimale waarden die in tabel 5 en tabel 6 zijn beschreven. tabel 7 Rekenwaarde van de sterkte van Mactie renovatiespouwankers Soort sterkte Rekenwaarde [kn] Uittreksterkte 2,38 Druksterkte bij een spouwbreedte tot en met 100 mm 1,11 * Druksterkte bij een spouwbreedte van 150 mm 0,76 * * bij tussen liggende spouwbreedte kan de rekenwaarde van de druksterkte middels interpolatie worden bepaald 5.3 Rekenwaarde van de kracht In (4) van artikel 6.5 van NEN-EN is gesteld dat het aantal toe te passen spouwankers volgt uit: WEd n t FRd waarin: n t is het aantal toe te passen spouwankers per eenheid van oppervlakte; W Ed is de rekenwaarde van de horizontale belasting die door de ankers moet zijn overgedragen per eenheid van oppervlakte; is de rekenwaarde van de sterkte van de spouwankers. F Rd De grootte van de rekenwaarde van de horizontale belasting die moet worden overgedragen door de spouwankers is beschreven in NPR De rekenwaarde van de kracht in het anker F Ed volgt zodoende uit: F Ed = W n Ed t Voor het bepalen van de rekenwaarde van de horizontale belasting die door de ankers moet zijn overgedragen per eenheid van oppervlakte, dat toegepast is in een door wind belaste spouwmuur, is in artikel 6.5 van NPR de volgende vergelijking opgenomen: W Ed = 1,35 c a c pe,10 q q waarin: Eigendom B+BTec BV. 12

14 c a = 1,5 voor situaties waarbij sprake is van een gesteund binnenblad, dat op zichzelf in staat is de voorgeschreven windbelasting te weerstaan, met een buigstijfheid die ten minste tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheid mag zijn gebaseerd op het traagheidsmoment van de ongescheurde doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens van NEN-EN of tabel 3.1 van NEN-EN = 3,0 voor situaties waarbij sprake is van een niet-dragend binnenblad dat aan de bovenzijde niet in horizontale richting uit het vlak van de wand gesteund wordt en waarbij het buitenblad ter plaatse van de vloerranden ook niet is voorzien van een horizontale koppeling met de vloerrand; = 2,0 in de overige gevallen. c pe,10 is de drukcoëfficiënt voor winddruk of windzuiging op een gevel met een oppervlak van 10 m² volgens NEN-EN ; q p is de extreme stuwdruk volgens NEN-EN De grootste waarde van de drukcoëfficiënt c pe,10 bij winddruk volgens tabel 7.1 van de nationale bijlage bij NEN-EN is gelijk aan 0,8. De coëfficiënt voor windzuiging met de absoluut grootste waarde is gelijk aan -1,2. De waarden van de extreme stuwdruk is gegeven in tabel NB.4 van de nationale bijlage bij NEN-EN In deze tabel wordt onderscheid gemaakt tussen drie windgebieden en drie terreincategorieën: kust, onbebouwd en bebouwd. De categorie kust heeft uitsluitend betrekking op gebouwen direct gelegen aan een groot open water. Deze categorie wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Verder is de stuwdruk afhankelijk van de hoogte van de beschouwde gevel. In het algemeen kan aangenomen worden dat de stuwdruk niet varieert over de hoogte van het gebouw en dat de grootte van de stuwdruk één op één bepaald wordt door de hoogte van het gebouw. Desgewenst kan een reductie van de stuwdruk worden beschouwd als de hoogte van het gebouw groter is dan de grootste breedte van het gebouw. Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het aantal benodigde spouwankers afhankelijk is van de volgende nog onbekende variabelen: - de stijfheid, sterkte en randvoorwaarden van het binnenblad; - de breedte van de spouw; - de hoogte van het gebouw; - de combinatie van windgebied en terreincategorie waarin het gebouw zich bevindt. Omdat de verhouding tussen de winddrukcoëfficiënten bij zuiging en druk gelijk is aan 1,5 en de rekenwaarde van de uittreksterkte meer dan 1,5 maal zo groot is als de rekenwaarde van de druksterkte kan worden geconcludeerd dat situatie bij winddruk bepalend is voor het benodigde aantal spouwankers. In de volgende paragrafen zijn tabellen opgenomen waarmee het benodigd aantal spouwankers in verschillende situaties eenvoudig kan worden bepaald Eigendom B+BTec BV. 13

15 5.4 Voorbeeldberekening Hierna is voor een 20 meter hoog gebouw, gelegen in een onbebouwde omgeving in windgebied II een berekening uitgevoerd om het aantal benodigde spouwankers te bepalen. De spouwbreedte bij de beschouwde spouwmuur is gelijk aan 100 mm. Het binnenblad van de spouwmuur is een dragende betonwand met een dikte van 120 mm. Het buitenblad is uitgevoerd in baksteenmetselwerk en heeft een dikte van 100 mm. De buigstijfheid EI van het betonnen binnenblad, met een breedte van 1 meter, wordt als volgt benaderd: - traagheidsmoment I = bh³/12 = 1 0,12³/12 = m 4 - elasticiteitsmodulus E = kn/m² voor beton C20/25 volgens tabel 3.1 van NEN-EN buigstijfheid EI binnen = = 4320 knm² De buigstijfheid van het gemetselde bakstenen buitenblad, met een breedte van 1 meter, wordt als volgt benaderd: Aangenomen wordt dat de bakstenen een druksterkte van 30 N/mm² en de mortel een druksterkte van 5 N/mm² hebben. - traagheidsmoment I = bh³/12 = 1 0,1³/12 = m 4 - karakteristieke druksterkte f k = 0,6 f b 0,85 f m 0,25 = 0,6 30 0,65 5 0,25 = 16,2 N/mm² volgens van NEN-EN elasticiteitsmodulus E = K E f k = ,2 = N/mm² = 11, kn/m² met K E volgens van NEN-EN buigstijfheid EI buiten = 83 11,3= 938 knm² De verhouding tussen de buigstijfheid van het binnenblad en het buitenblad is 4,6 en ruimschoots voldoende groot om aan te mogen nemen dat de factor c a gelijk is aan 1,5. De stuwdruk q p bij het gebouw is volgens tabel NB-1 uit NEN-EN gelijk aan 1,07 kn/m². De grootte van W Ed is dan bij winddruk gelijk aan: W Ed = 1,35 c a c pe,10 q p = 1,35 1,5 0,8 1,07 = 1,73 kn/m² De rekenwaarde van de druksterkte van het anker bij een spouw van 100 mm, F Rd, is gelijk aan 1,11 kn. Het aantal benodigde ankers volgt uit: W Ed 1,73 n t = = 1,56 stuks per m² F 1, 11 Rd De toe te passen verdeling van de spouwankers kan als volgt worden bepaald. Het Maximale oppervlak per spouwanker is gelijk aan: A sp = 1 = v h n t Eigendom B+BTec BV. 14

16 waarin: A sp is het geveloppervlak per spouwanker in m² n t is het aantal benodigde spouwankers per m² v is de verticale afstand tussen de spouwankers in m; h is de horizontale afstand tussen de spouwankers in m. Als wordt aangenomen dat de verticale afstand, v, tussen de ankers gelijk is aan 0,75 meter, dan volgt de maximale horizontale afstand, h, uit: h = A sp = v 1 = n v t 1 = 0,85 m 1,56 0,75 Voorbeelden van toe te passen spouwankerpatronen voor 1,56 ankers per m² zijn gegeven in figuur 6. h = 850 mm h = 850 mm 0,5 h = 0,5 h = 425 mm 425 mm h = 850 mm v = 750 mm v = 750 mm v = 750 mm v = 750 mm figuur 6 Voorbeelden van toe te passen spouwankerpatronen Eigendom B+BTec BV. 15

17 5.5 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1,5 De variabele c a mag gelijk aan 1,5 worden aangenomen als sprake is van een gesteund binnenblad, dat op zichzelf in staat is de voorgeschreven windbelasting te weerstaan, met een buigstijfheid die ten minste tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheid van het binnen- en buitenblad mag zijn gebaseerd op het traagheidsmoment van de ongescheurde doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens van NEN-EN of tabel 3.1 van NEN-EN De verdeling van de windgebieden over Nederland, volgens NEN-EN , is gegeven in figuur 7. tabel 8 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1,5 en een spouwbreedte 100 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 1,49 1,18 1,24 0,99 1,02 0, ,69 1,40 1,43 1,17 1,17 0, ,85 1,56 1,56 1,31 1,28 1, ,98 1,69 1,66 1,42 1,37 1, ,09 1,80 1,75 1,50 1,44 1, ,19 1,90 1,82 1,59 1,50 1, ,26 1,97 1,90 1,65 1,56 1, ,34 2,04 1,96 1,71 1,62 1, ,41 2,12 2,01 1,77 1,66 1, ,47 2,17 2,07 1,82 1,71 1, ,52 2,23 2,12 1,87 1,74 1,53 tabel 9 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1,5 en een spouwbreedte van 150 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 2,17 1,73 1,81 1,45 1,49 1, ,47 2,05 2,09 1,71 1,71 1, ,71 2,28 2,28 1,92 1,88 1, ,90 2,47 2,43 2,07 2,00 1, ,05 2,62 2,56 2,20 2,11 1, ,20 2,77 2,66 2,32 2,20 1, ,30 2,88 2,77 2,41 2,28 1, ,41 2,98 2,86 2,49 2,37 2, ,52 3,09 2,94 2,58 2,43 2, ,60 3,18 3,03 2,66 2,49 2, ,69 3,26 3,09 2,73 2,54 2, Eigendom B+BTec BV. 16

18 5.6 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 2 De variabele c a mag gelijk aan 2 worden aangenomen als sprake is van een gesteund binnenblad met een buigstijfheid die minder dan tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheid van het binnen- en buitenblad mag zijn gebaseerd op het traagheidsmoment van de ongescheurde doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens van NEN-EN of tabel 3.1 van NEN-EN tabel 10 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 2,0 en een spouwbreedte 100 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 1,98 1,58 1,65 1,32 1,36 1, ,26 1,87 1,91 1,56 1,56 1, ,47 2,08 2,08 1,75 1,71 1, ,65 2,26 2,22 1,89 1,83 1, ,78 2,39 2,34 2,00 1,93 1, ,92 2,53 2,43 2,12 2,00 1, ,02 2,63 2,53 2,20 2,08 1, ,11 2,72 2,61 2,28 2,16 1, ,21 2,82 2,69 2,35 2,22 1, ,29 2,90 2,76 2,43 2,28 2, ,37 2,98 2,82 2,49 2,32 2,04 tabel 11 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 2,0 en een spouwbreedte van 150 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 2,90 2,30 2,42 1,93 1,99 1, ,30 2,73 2,79 2,27 2,27 1, ,61 3,04 3,04 2,56 2,50 2, ,87 3,30 3,24 2,76 2,67 2, ,06 3,50 3,41 2,93 2,81 2, ,26 3,69 3,55 3,10 2,93 2, ,41 3,84 3,69 3,21 3,04 2, ,55 3,98 3,81 3,33 3,15 2, ,69 4,12 3,92 3,44 3,24 2, ,80 4,23 4,04 3,55 3,33 2, ,92 4,35 4,12 3,64 3,38 2, Eigendom B+BTec BV. 17

19 5.7 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 3 De variabele c a moet gelijk aan 3 worden aangenomen als sprake is van een aan de bovenzijde niet-gesteund, niet-dragend binnenblad. Dat wil zeggen dat er aan de bovenzijde van het niet-dragende binnenblad geen horizontale kracht overgedragen kan worden aan de vloer. tabel 12 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 3,0 en een spouwbreedte 100 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 2,98 2,36 2,48 1,98 2,04 1, ,39 2,80 2,86 2,34 2,34 1, ,71 3,12 3,12 2,63 2,57 2, ,97 3,39 3,33 2,83 2,74 2, ,17 3,59 3,50 3,01 2,89 2, ,38 3,79 3,65 3,18 3,01 2, ,52 3,94 3,79 3,30 3,12 2, ,67 4,09 3,91 3,42 3,24 2, ,82 4,23 4,03 3,53 3,33 2, ,93 4,35 4,14 3,65 3,42 3, ,05 4,47 4,23 3,74 3,47 3,06 tabel 13 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 3,0 en een spouwbreedte van 150 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 4,35 3,45 3,62 2,90 2,98 2, ,95 4,09 4,18 3,41 3,41 2, ,41 4,56 4,56 3,84 3,75 3, ,80 4,95 4,86 4,14 4,01 3, ,10 5,24 5,12 4,39 4,22 3, ,39 5,54 5,33 4,65 4,39 3, ,61 5,76 5,54 4,82 4,56 3, ,82 5,97 5,71 4,99 4,73 4, ,03 6,18 5,88 5,16 4,86 4, ,20 6,35 6,05 5,33 4,99 4, ,38 6,52 6,18 5,46 5,07 4, Eigendom B+BTec BV. 18

20 figuur 7 Verdeling van windgebieden in Nederland Eigendom B+BTec BV. 19

21 6 Samenvatting In opdracht van B+B Tec te Zevenbergen is door Adviesbureau Hageman bepaald of het Mactie renovatiespouwanker geschikt is voor zijn toepassing en voldoet aan de eisen die in de in Nederland van toepassing zijnde normen, aan spouwankers zijn gesteld. Samenvattend kan worden gesteld dat de vervormingscapaciteit van het spouwanker voldoende is om aan de aanbeveling in NEN-EN te voldoen. Als het anker is uitgevoerd in A4 kwaliteit, is het anker volgens NEN-EN geschikt voor toepassing in milieuklasse MX3.2 en MX3.1. Als het anker is uitgevoerd in A2 kwaliteit is het anker geschikt voor toepassing in milieuklasse MX3.1. Het op basis van de voorgeschreven windbelasting benodigd aantal spouwankers, is afhankelijk van diverse randvoorwaarden van een betreffende situatie. In hoofdstuk 5 zijn tabellen opgenomen waarin voor verschillende situaties het benodigd aantal spouwankers is gegeven. 17 juni 2011 ir. S.N.M. Wijte Eigendom B+BTec BV. 20

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Door schade en schande wijzer? Industriedag Stichting Stapelbouw Simon Wijte Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. Rijswijk Technische Commissie Stichting Stapelbouw

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

WIJZE VAN ONDERZOEK...

WIJZE VAN ONDERZOEK... Rapportnummer : 115 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Opdrachtomschrijving... 4 1. Doel onderzoek... 4 1.3 Aanleiding gevelonderzoek in Nederland... 4 1.4 Toegepaste normen... 4 1.5 Gegevens... 4 WIJZE

Nadere informatie

Tekst brochure Ontwerpen met dilataties

Tekst brochure Ontwerpen met dilataties Tekst brochure Ontwerpen met dilataties Inleiding Deze brochure heeft ten doel om de architect, die zekerheid wenst over de esthetische prestatie van zijn ontwerp, richtlijnen te geven bij het ontwerp.

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Inhoud Spouwankers Informatie 3 Slagspouwankers Welle 4 Slagspouwankers ZV-Welle 5 Slagspouwankers PU Welle 6 Slagspouwankers

Nadere informatie

HET RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Expertise in gevels en daken

HET RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Expertise in gevels en daken HET RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Expertise in gevels en daken IsoniQ B.V. T.a.v. de heer H.F. Coenen Sluisweg 11 8321 DX URK BDA Dak- en Geveladvies B.V. Avelingen West 33 Postbus 389 NL-4200 AJ Gorinchem

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

VBS-M fischer VBS-M Renovatie spouwvanker

VBS-M fischer VBS-M Renovatie spouwvanker fischer Korte algemene Renovatie informatie Spouwanker fischer Renovatie spouwvanker fischer mechanisch Renovatie Spouwanker Systeem Korte algemene fischer Renovatieinformatie Spouwanker Renovatie spouwvanker

Nadere informatie

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70

Nadere informatie

Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012

Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012 BIJLAGE 9 Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012 3120-106/C Heembeton casco Constructieve onderbouwing Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen

Nadere informatie

Stabiliteit met FERMACELL

Stabiliteit met FERMACELL Stabiliteit met FERMACELL STABILITEITSWANDEN Versie 2 VDH Konstruktieburo, Postbus 1, 7873 ZG Odoorn, Tel. (0591) 513 109 STABILITEITSWANDEN Versie 2 Overzicht: BEREKENINGSVOORBEELD WINDBELASTINGEN 4 Inleiding:

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Geconstateerde gebreken 17 juni 2009 Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV Rijswijk Inhoud presentatie geconstateerde gebreken

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

25 jaar Stichting Stapelbouw. In deze editie: Nieuws uit het bestuur. Oktober 2015

25 jaar Stichting Stapelbouw. In deze editie: Nieuws uit het bestuur. Oktober 2015 Oktober 2015 In deze editie: Nieuws vanuit het bestuur: 25 jaar Stichting Stapelbouw Een stukje geschiedenis: Stichting Stapelbouw blikt terug Nieuws uit de Technische Commissie: Eerste eigen Technische

Nadere informatie

nee nee nee Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting

nee nee nee Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting 34 woningen Ooslmera la Berkel en Rodenrijs D.R. van Dongen, Nex2us Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting gevel 30.04

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN!

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN! O V E R S C H I E S E W E G 3 5 B 3 0 4 4 E E R OT T E R D A M P O S T B U S 113 9 5 3 0 0 4 E J R O T T E R D A M T 0 10 4 1 5 0 5 5 9 F 010 4 1 5 6 1 4 9 E I N F O @ S T E E N 010. N L BAKSTEEN INHOUD

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project plaatsen dakkapel Donge 30 te Deurne projectnummer 16084 onderdeel

Nadere informatie

Rapportage gevelinspectie

Rapportage gevelinspectie Projectbureau _ bezoekadres Raadhuisplein 2D 1701 EJ Heerhugowaard postadres Postbus 216, 1700 AE Heerhugowaard Telefoon Fax 084 222 83 97 E-mail: info@sgroenland.nl Internet: www.sgroenland.nl Rabobank:

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

URL 40.01. Datum vaststelling CvD: 2013-09-02 Datum uitgifte : 2013-11-18. Uitgever: IKOB-BKB BV

URL 40.01. Datum vaststelling CvD: 2013-09-02 Datum uitgifte : 2013-11-18. Uitgever: IKOB-BKB BV UITVOERINGSRICHTLIJN voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het verankeren van bestaande gemetselde URL 40.01 Datum vaststelling CvD: 2013-09-02 Datum uitgifte : 2013-11-18

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN Metselwerk renovatie: TOTAL WALL CONCEPT Nr.1 in muurherstel * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN * UITVOERING DOOR GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN * 10 tot 25 JAAR GARANTIE Scheurherstel

Nadere informatie

1 Algemene projectgegevens

1 Algemene projectgegevens Pagina 1 van 15 1 Algemene projectgegevens Opdrachtgever VvE Voorbeeldstraat 2 t/ 50 (even) Voorbeeldstraat 2 t/ 50 1234 AA Naaldwijk Kvk nr. 12345678 adres tel fax mail web Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk

Nadere informatie

Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie

Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie Bouwen op onze expertise Balkons in seismische gebieden Inleiding De laatste jaren komen in Nederland steeds vaker aardbevingen voor, met name in

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Productbeschrijving 85 Bovenaanzichten 86 apaciteitstabellen 87-92 Rekenvoorbeeld 93 Bijlegwapening 94 Inbouwhandleiding 95-96 hecklist 97 Brandwerendheid

Nadere informatie

Inspecties van gemetselde gevels

Inspecties van gemetselde gevels Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Loppersum 27 mei 2014 Interim Advies Nieuwbouwconstructies onder aardbevingsbelasting in NO-Nederland 1 Introductie Simon Wijte Werkzaam bij Adviesbureau

Nadere informatie

fischer bevestigingen voor gevelrenovatie Voor constructieve veiligheid

fischer bevestigingen voor gevelrenovatie Voor constructieve veiligheid fischer bevestigingen voor gevelrenovatie Voor constructieve veiligheid 2 fischer Gevelrenovatie Gevels zitten rotsvast met fischer roestvast stalen spouwankers Regelmatig bereiken berichten de media dat

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdrachtgever : J.F. Kennedylaan 59, NL-5555 XC Valkenswaard, Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdracht : Onderzoek naar de duurzame functionaliteit van 3Fpanel gevelpanelen en boeiboorddelen alsmede de kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Gildenweg 21 3334 KC Zwijndrecht

SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Gildenweg 21 3334 KC Zwijndrecht PROJECT: Beproeving glazen balustrade, type Dione SB-01 Opdrachtgever: SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Gildenweg 21 3334 KC Zwijndrecht Betreft: Bepaling weerstand tegen horizontale belastingen van de glazen balustrade,

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Per 1 april 2006 dient de Europese productnorm NEN-EN 771-1 Specificaties voor metselstenen Deel 1: Baksteen gehanteerd te worden. De invoering van Europese

Nadere informatie

Schöck Isokorf type D

Schöck Isokorf type D Inhoud Shök Isokorf type 12/10 Q8+Q8 K7417 Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Produtbeshrijving 85 Bovenaanzihten 86 Capaiteitstabellen 87 Rekenvoorbeeld 88 Bijlegwapening 89 Inbouwhandleiding 90-91 Cheklist

Nadere informatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw HSB* isolatie *Houtskeletbouw PIF isolatiefolie toegepast in houtbouwconstructies ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning

Nadere informatie

05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur

05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur 05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur Doel Deze informatie beoogt duidelijk te maken hoe de warmte-isolerende functie van een spouwmuur wordt verzekerd. Zij geeft onder ander antwoord

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie 15-02-2015 ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane Renovatie van een winkelpand in Woerden 1 Inhoud Inleiding 3 1 Fasering

Nadere informatie

CONSTRUEREN IN YTONG- CELLENBETON. Deel 3. Compleet bouwen met panelenwanden (verdiepinghoog) in combinatie met dak- en vloerplaten

CONSTRUEREN IN YTONG- CELLENBETON. Deel 3. Compleet bouwen met panelenwanden (verdiepinghoog) in combinatie met dak- en vloerplaten CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON Deel 3. Compleet bouwen met panelenwanden (verdiepinghoog) in combinatie met dak en vloerplaten Rapportnummer 0398/99 Datum uitgifte : 19990901 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Situatie Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen d.d. 27-03-2015) Project Nieuwbouw woning Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Opdrachtgever Fam. Doddema Ontwerp

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Dienst Stadsontwikkeling GEMEENTE UTRECHT Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Nummer : wr 29 auteur eigenaar : A. Borst : A. Borst uitgave : 9-10-2013 mutatie : werkrichtlijn wr 29/blz: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www.foamglas.nl FOAMGLAS Isoleren met aandacht voor de toekomst 45 cm 11 15 19 cm 5 cm of 10 cm FOAMGLAS PERINSUL Koudebruggen hebben

Nadere informatie

REHAU-Character-Design 70 4.3 Versterkingsrichtlijnen

REHAU-Character-Design 70 4.3 Versterkingsrichtlijnen .3 srichtlijnen Copyright by REHAU 990.670nl 09.05 .3 srichtlijnen Inhoud Blad Afbeelding Waarom is het statischie bewijs nodig? Traagheismoment en Elasticiteitsmodulus Belasting door wind 7 Belasting

Nadere informatie

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL S FOAMGLAS PERINSUL HL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www. foamglas.be FOAMGLAS Isoleer met visie voor de toekomst 45 cm 5 cm of 10 cm 9 11 14 19 cm of 11,5 17,5 24

Nadere informatie

Styrodur C Technische gegevens en ontwerprichtlijnen

Styrodur C Technische gegevens en ontwerprichtlijnen Europa kleurt groen Styrodur C Technische gegevens en ontwerprichtlijnen 1. Mechanische eigenschappen (gemiddelde waarden, ontwerpwaarden) 1.1 Op druk belaste toepassingen 3 1.2 Ontwerpspanningen 3 1.3

Nadere informatie

Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem

Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem Versie 1 Montagevoorschrift Borgh Facafix Gevelmontagesysteem SE&O - Versie 1.0, januari 2015 Index Algemeen 3 Toepassingen 3 Voorwaarden 4 Booradvies 4 A.

Nadere informatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie 05-11-1 Doel of van de Gedrag van staal-beton vloersystemen Achtergrond van de eenvoudige Inhoud van de presentatie Achtergrond van de eenvoudige van gewapend betonplaten bij 0 C Vloerplaatmodel Bezwijkvormen

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING Werk: Kloosterkampweg 7 Renkum Opdrachtgever: Fam. Temmink-Berkhout Ontwerper: H.E. Hoekzema Constructeur: H.H.M. Diesvelt

Nadere informatie

OBS R.A. Venhuisschool te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS R.A. Venhuisschool te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS R.A. Venhuisschool te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Bijlage W(informatief) Sterkte van metselwerk 46

Bijlage W(informatief) Sterkte van metselwerk 46 46 Druksterkte karakteristiek van metselwerk in [N/mm 2 ] Kalkzandsteen xxix 47 Tabel 36:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het kalkzandsteen metselwerk fk in N/mm2 M5 M10 M15 48 CS12:12 6,6

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren C.A. van der Steen -13, 14, 15 oktober 2015 TechnoConsult BV CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren Ir. Corné van der Steen Voorzitter VABOR (vereniging adviseurs betononderhoud en reparatie) Directeur

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN!

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! nano en R nano DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! connecting insulations 1.0 WAT IS MARMOX THERMOBLOCK? Marmox THERMOBLOCK is een gepatenteerde isolerende bouwblok en bestaat uit een isolerend deel,

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Alles over de CE-markering

Alles over de CE-markering Alles over de CE-markering Met CE-label zijn SILKA en YTONG nu e tra makkelijk verhandelbaar. De letters CE kent u vast. Ze staan op het etiket van veel producten die in Europa worden verkocht. Dus ook

Nadere informatie

11 3.2.2 Karakteristieke druksterkte f k. op het metselwerk f k Y f d. 13 3.2.4 Toepassen van een verminderingsfactor φ op het metselwerk f d Y N Rd

11 3.2.2 Karakteristieke druksterkte f k. op het metselwerk f k Y f d. 13 3.2.4 Toepassen van een verminderingsfactor φ op het metselwerk f d Y N Rd INHOUD 1 Inleiding 2 2 Wettelijke verplichtingen 4 3 Berekening 6 3.1 Belastingen 6 3.2 Materialen 7 3.2.1 Karakteristieke druksterkte f k van het metselwerk uit proeven op baksteen en mortel 8 Baksteen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding K.I.T.S.S. en H.T.S.S. versie 1 2011. Inhoud

Gebruikershandleiding K.I.T.S.S. en H.T.S.S. versie 1 2011. Inhoud Inhoud 1 1.0 Waar staat K.I.T.S.S. en H.T.S.S. voor...3 1.1 Waar kunt u deze programma s vinden...5 1.2 Volgens welke norm is dit programma opgebouwd...7 1.3 Hoe blijft deze actueel...8 2.0 Wat zijn de

Nadere informatie

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004 pagina : 1 van 9 LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN Document : NBD 00800 Uitgave : 28-10-2004 Afd./opsteller * toetser * vastgesteld * uitgave * status NIQ/J.den Toom * NIQ/J.J.Taal * NIQ/ *

Nadere informatie

ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen

ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen 1 project onderwerp opdrachtgever rapportnummer auteur Totem Paal bank Ankerberekening Tribal Field Events 091903_RA03_Totempaal_V1 RH datum 15.07.09 projectnummer

Nadere informatie

VOOR PROEVEN OP MATERIALEN

VOOR PROEVEN OP MATERIALEN KATHOLIEKE U"NrVERSITEIT LEUVEN LABORATORIUM REYNTJENS VOOR PROEVEN OP MATERIALEN ERKENNINGSPROEVEN INNERFIX Kasteelpark Arenberg 40 B-3001 Heverlee K.U.LEUVEN RESEARCH Mi) DEVELOPMENT LABORATORIUM REYNTJENS

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

CK-HW 10/13 NL. Verwerkingsvoorschriften HALFEN metselwerkondersteuningen en lateien verzinkt / gecoat. blad 1/8. Algemene opmerkingen

CK-HW 10/13 NL. Verwerkingsvoorschriften HALFEN metselwerkondersteuningen en lateien verzinkt / gecoat. blad 1/8. Algemene opmerkingen blad 1/8 Algemene opmerkingen De door HALFEN b.v. geleverde metselwerkondersteuningen worden berekend en geleverd volgens KOMO-nummer K26655 (BRL3121) en dienen te worden verwerkt volgens onderstaande

Nadere informatie

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Eco-Brick, keramische warmtewandstenen 1. Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen

Nadere informatie

GB-houtverbindingen. Algemene informatie

GB-houtverbindingen. Algemene informatie GBhoutverbindingen Algemene informatie Algemeen In het verleden werden balken en gordingen opgelegd in de gemetselde wanden. Hiervoor waren sparingen nodig die bij een verbouwing moesten worden uitgekapt.

Nadere informatie

BDA Agrément BAW 13-022/01/A

BDA Agrément BAW 13-022/01/A Nummer BAW 13-022//A Vervangt: - Datum 23.10.15 Projectnummer 12-B-0249/5 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem BDA ADVIES BDA Agrément BAW 13-022//A EUROAL doorvalbeveiliging Categorie Gevels Betreft Beoordeling

Nadere informatie

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed De eerste parameter voor het comfortgevoel binnen een gebouw is de binnentemperatuur. Om deze zomer en winter op een economische wijze op een aangenaam peil te houden is een samenwerking tussen de en de

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag datum 19 mei 13.30 tijd 13.30-15.00-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie