MACTIE RENOVATIESPOUWANKER VAN B+B TEC. Aanwijzingen voor de constructieve toepassing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MACTIE RENOVATIESPOUWANKER VAN B+B TEC. Aanwijzingen voor de constructieve toepassing"

Transcriptie

1 DOSSIER 7581 MACTIE RENOVATIESPOUWANKER VAN B+B TEC Rapport Aanwijzingen voor de constructieve toepassing 17 juni 2011 Eigendom B+BTec BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval-systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B+BTec BV te Zevenbergen B+BTec BV, Zevenbergen, The Netherlands. All rights reserved

2 INHOUD 1 Inleiding Opdracht Beschikbare gegevens Uitgangspunten Beschrijving van het Mactie renovatiespouwanker Eisen te stellen aan spouwankers volgens NEN-EN Algemeen Vervormingscapaciteit Bestandheid tegen corrosie Eigenschappen van een spouwanker volgens NEN-EN Algemeen Vervormingscapaciteit Sterkte van de spouwankers Bestandheid tegen corrosie Aantal spouwankers volgens NEN-EN en NPR Inleiding Rekenwaarde van de sterkte Rekenwaarde van de kracht Voorbeeldberekening Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1, Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = Samenvatting Eigendom B+BTec BV. 1

3 1 Inleiding 1.1 Opdracht In opdracht van B+B Tec te Zevenbergen is door Adviesbureau Hageman ingegaan op de constructieve toepassing van Mactie renovatiespouwankers. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van het Mactie renovatiespouwanker, de eisen die gesteld worden aan spouwankers en de bij de verschillende toepassingen benodigde aantallen spouwankers per vierkante meter metselwerk. 1.2 Beschikbare gegevens Voor het opstellen van het rapport is de volgende informatie beschikbaar: 1. Uittrek- en drukproeven op Mactie renovatiespouwankers, TU Eindhoven, leerstoel Steenconstructies en Pieter van Musschenbroeklaboratorium, rapportnummer TU/e-COUT , d.d Bepaling te declareren sterkten, Adviesbureau Hageman, notitie Uitgangspunten De eigenschappen van de spouwankers en het benodigd aantal spouwankers is ontleend aan de volgende documenten: NEN-EN Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten; NEN-EN Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 5: Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers (tussen twee metselstenen); NEN-EN Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 6: Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers (eenzijdig bevestigd); NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp; NEN-EN Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting; NEN-EN Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting; NEN-EN Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen; NEN-EN Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk; NEN-EN Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk; NPR Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN-EN (inclusief nationale bijlage) Eigendom B+BTec BV. 2

4 2 Beschrijving van het Mactie renovatiespouwanker Het Mactie renovatiespouwanker is geschikt om in bestaande situaties in een spouwmuur nieuwe spouwankers aan te brengen. Dit kan noodzakelijk zijn als de oorspronkelijke spouwankers door corrosieproblemen hun constructieve eigenschappen grotendeels hebben verloren of indien in de bestaande situatie onvoldoende spouwankers aanwezig zijn om aan de geldende regelgeving te voldoen. figuur 1 Mactie renovatiespouwanker Het Mactie renovatiespouwanker bestaat uit een roestvast stalen staaf, kwaliteit A2 of A4, die middels twee spreidankers kan worden bevestigd in het binnen- en buitenblad van een spouwmuur. Het anker kan worden aangebracht door in de spouwmuur, vanaf één zijde een gat te boren in een volle steen. Dit gat hoeft niet geheel doorgaand te zijn door de spouwmuur. Vervolgens kan met een speciale momentsleutel het spreidanker in het verst weggelegen spouwblad worden vastgezet met het daarvoor vereiste aandraaimoment. Op deze wijze wordt de juiste bevestiging in dit spouwblad gewaarborgd. Daarna kan het spreidanker in het nabij gelegen spouwblad worden vastgezet, zie figuur 2. Om het overdragen van vocht op het binnenblad en de eventueel in de spouw aanwezige isolatie te voorkomen, wordt aanbevolen het anker met een opwaartse hoek van 10 aan te brengen. Daarnaast is op het anker een rubber ring aanwezig die de overdracht van water moet voorkomen Eigendom B+BTec BV. 3

5 1 Volgens voorschrift gat Ø12 boren 2 Anker inbrengen met voorgemonteerd hulpstuk 3 Momentsleutel aanbrengen en spreidelement in het binnenspouwblad expanderen 4 Momentsleutel met exact ingesteld aandraaimoment (6,8 Nm) knikt 5 De pal in tegengestelde richting draaien en hulpstuk verwijderen 6 Hexagonaal hulpstuk en momentsleutel aanbrengen en het spreidelement in het buitenspouwblad expanderen figuur 2 Aanbrengen van Mactie spouwanker De diameter van de stalen staaf is gelijk aan 6 mm. Het gat dat ten behoeve van het anker in de spouwmuur geboord moet worden heeft een diameter van 12 mm. Het Mactie renovatieanker is beschikbaar in verschillende lengten, zodat het bij verschillende spouwbreedten kan worden toegepast. 3 Eisen te stellen aan spouwankers volgens NEN-EN Algemeen In NEN-EN Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk worden eisen gesteld aan de vervormingscapaciteit en de bestandheid tegen corrosie. 3.2 Vervormingscapaciteit In de nationale bijlage bij NEN-EN is bij artikel opgemerkt dat in Nederland de toepassing van zogenaamde movement tolerant spouwankers wordt aanbevolen. Movement tolerant spouwankers zijn ankers die in staat zijn een verplaatsingsverschil tussen beide spouwbladen te ondergaan met behoud van sterkte-eigenschappen. De grootte van de verplaatsingen die deze ankers volgens de aanbeveling moeten kunnen ondergaan is gelijk aan 6 mm (± 3 mm) Eigendom B+BTec BV. 4

6 De reden voor deze eis is dat er vervormingsverschillen tussen het binnen- en buitenblad van een spouwmuur kunnen ontstaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door krimp- en kruipgedrag en verschillen in temperatuur. Krimp- en kruipvervormingen zijn eenmalig. Door zonbestraling en andere invloeden wisselt de temperatuur van het buitenspouwblad dagelijks, terwijl de temperatuur van de binnenconstructie door de aanwezige isolatie redelijk constant blijft. De grootte van deze temperaturen is gegeven in NEN-EN , Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting. Uit deze norm zijn, tezamen met de bijbehorende nationale bijlage, voor Nederland de volgende temperaturen te bepalen: - De temperatuur binnen in een constructie is gelijk aan 17 C; - De maximale temperatuur wordt bepaald door een maximale luchttemperatuur T max die verhoogd moet worden met een temperatuur die door straling wordt veroorzaakt. Deze verhoging is het grootste bij donker gekleurde oppervlakken, T 5. Voor T max moet 30 C worden aangehouden. T 5 is gelijk aan 45 C. De maximale temperatuur is dan gelijk aan 75 C; - De minimale temperatuur in een wintersituatie T min is gelijk aan -25 C. De verschillen in vervorming ontstaan zowel in de breedterichting als de hoogterichting van de gevel. De grootte van de vervormingen is mede afhankelijk van de lengte van de spouwbladen waarover het vervormingsverschil wordt veroorzaakt en is dus afhankelijk van de afstand tussen de dilatatievoegen die in een gemetseld buitenblad worden aangehouden. In het algemeen is een lengte van circa 6 meter hierbij gebruikelijk. Als extreme waarde wordt een afstand van 10 meter aangehouden. Hierna worden voor deze extreme waarde de grootte van de vervormingen beschouwd: Een reële waarde voor de bijkomende krimpverkorting van een betonconstructie, ε r, is 0,2. Een gemetseld baksteen buitenblad zal nagenoeg geen krimpverkorting ondergaan. Het vervormingsverschil in krimpverkorting tussen binnen- en buitenblad is dan gelijk aan: ΔL r = L ε r = , = 2 mm Bij een draagconstructie die bestaat uit wanden zijn de spanningen zo beperkt dat de kruipvervorming buiten beschouwing kan gelaten. De vervormingsverschillen door temperatuursveranderingen worden veroorzaakt door de temperatuursveranderingen in het buitenblad en de thermische uitzettingscoëfficiënt van het baksteenmetselwerk. Het binnenblad blijft namelijk nagenoeg van de zelfde temperatuur. Als temperatuursverandering wordt het verschil tussen de maximale temperatuur van het buitenblad en de gemiddelde temperatuur van de binnenconstructie aangehouden. De grootte van het vervormingsverschil volgt uit: ΔL T = L ΔT α = (75-17) = 3,5 mm waarin: L is de beschouwde lengte, mm ΔT is het beschouwde temperatuursverschil (75-17) = 58K α is de thermische uitzettingscoëfficiënt van baksteenmetselwerk, K Eigendom B+BTec BV. 5

7 Het maximale vervormingsverschil volgt uit een optelling van de effecten van krimp en temperatuur. Het totale vervormingsverschil tussen binnen- en buitenblad is dan gelijk aan: ΔL = ΔL r + ΔL T = 2 + 3,5 5,5 mm Opgemerkt wordt dat bij toepassing van het renovatieanker in bestaande situaties de eenmalige vervormingen ten gevolge van krimp reeds zullen zijn opgetreden. Anderzijds kan het in bestaande situaties zo zijn dat de ongedilateerde lengte van het metselwerk groter is dan de hiervoor aangehouden 10 meter. In die gevallen is vaak echter ook de aanwezige isolatie beperkt en zal het temperatuurverschil tussen het buitenblad en het binnenblad niet zo extreem zijn, zoals hiervoor is aangenomen. 3.3 Bestandheid tegen corrosie In bijlage C van NEN-EN worden eisen gesteld aan de bestandheid tegen corrosie. Spouwankers in metselwerk dienen bestand te zijn tegen de effecten bij milieuklasse MX3.1 of MX3.2. De omschrijving van deze milieuklassen zijn opgenomen in bijlage A van NEN-EN : MX3.1 MX3.2 Blootgesteld aan vocht en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met belangrijke inbreng van sulfaten of agressieve chemicaliën. Blootgesteld aan regen en vorst/dooiwisselingen maar niet aan externe bronnen met significante hoeveelheden sulfaten of agressieve chemicaliën Omdat een spouwanker deels is opgenomen in een buitenblad dat blootgesteld is aan regen, wordt aanbevolen om voor de selectie van een geschikt materiaal en/of afwerking uit te gaan van milieuklasse MX3.2 In de nationale bijlage bij NEN-EN is in tabel C.1 aangegeven welke materialen geschikt zijn voor toepassing in milieuklasse MX3.1 en MX3.2. De inhoud van deze tabel is normatief. In de tabel is een verwijzing opgenomen naar een referentienummer van materialen en/of afwerking die in NEN-EN zijn beschreven. tabel 1 Materiaal Toegestane materialen en/of afwerking van materialen volgens tabel C.1 van NB bij NEN-EN Ref. MX MX nr. a Austenitisch roestvast staal (chroom-nikkel-molybdeenlegeringen) 1 V V Austenitisch roestvast staal (chroom-nikkellegeringen) 3 V a referentie van materiaal en/of afwerking volgens NEN-EN Uit tabel 1 is af te leiden dat voor toepassing in milieuklasse MX3.2 Austenitisch roestvast staal met een chroom-nikkel-molybdeenlegeringen geschikt is. Austenitisch roestvaststaal Eigendom B+BTec BV. 6

8 met een chroom-nikkellegering is uitsluitend geschikt in milieuklasse MX3.1. Voorbeelden van deze beide roestvaststaalsoorten zijn gegeven in tabel 2. tabel 2 Voorbeelden van roestvaststaalsoorten die voldoen aan referentie nummer 1 uit NEN-EN Referentie nummer Nr. volgens NEN-EN Naam AISI Aanduiding X5CrNiMo A X5CrNi 304 A2 4 Eigenschappen van een spouwanker volgens NEN-EN Algemeen In NEN-EN Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten zijn de door een fabrikant te declareren eigenschappen voor spouwankers beschreven. Deze eigenschappen hebben betrekking op: - de sterkte van het anker; - de vervormingscapaciteit van het anker; - het materiaal van het anker in verband met bestandheid tegen corrosie. Om een deel van deze eigenschappen te kunnen beschrijven, is in opdracht van B+B Tec door het Musschenbroeklaboratorium van de TU te Eindhoven experimenteel onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gerapporteerd in [1]. 4.2 Vervormingscapaciteit In hoofdstuk 3 is gesteld dat spouwankers in staat moeten zijn verplaatsingen van 3 mm in beide richtingen op te nemen met behoud van de sterkte-eigenschappen. In NEN-EN en NEN-EN 846-6, de normen waarin het experimenteel bepalen van de sterkteeigenschappen van spouwankers is beschreven, is gesteld dat deze verplaatsing eenmalig aan het proefstuk moet worden opgelegd. Omdat de verplaatsingen tussen beide spouwbladen voor een groot deel worden veroorzaakt door temperatuurswisselingen, is de commissie TGB Steenconstructies van mening dat deze verplaatsingen ten minste vijftigmaal aan het proefstuk moeten zijn opgelegd, voordat het proefstuk voor het bepalen van de sterkte wordt beproefd. Bij het uitvoeren van de proeven voor het bepalen van de trek- en druksterkte is rekening gehouden met deze kritiek. Voorafgaand aan het belasten van het proefstuk zijn de voorgeschreven verplaatsingen van ± 3 mm eerst vijftigmaal aan het proefstuk opgelegd, zie figuur Eigendom B+BTec BV. 7

9 3 mm 3 mm figuur 3 Aan proefstuk opgelegde verplaatsingen Op basis van de bij het beproeven gevolgde procedure kan worden gesteld dat de vervormingscapaciteit van de Mactie renovatiespouwankers 6 mm is. 4.3 Sterkte van de spouwankers Volgens NEN-EN dient de leverancier de sterkte-eigenschappen van de spouwankers, bepaald volgens NEN-EN of NEN-EN 846-6, te declareren. Opgemerkt wordt dat de gedeclareerde sterkte van de spouwankers overeenkomt met het gemiddelde van een serie experimenteel bepaalde waarden. Dit met de voorwaarde dat de laagste experimenteel bepaalde waarde niet kleiner is dan 70% van de gedeclareerde waarde. De bepaling van de sterkte-eigenschappen is beschreven in [1]. Bepalend voor de treksterkte van de ankers is de uittreksterkte van het anker uit een spouwblad. Daarom zijn de trekproeven uitgevoerd bij een toepassing van het anker in metselwerk van verschillende stenen. Bij toepassing van een anker in een steen is een proef uitgevoerd waarbij het anker is aangebracht in een enkele steen, conform NEN-EN 846-6, zie figuur 4. Bij toepassing van een anker in een lintvoeg is het anker aangebracht in metselwerk van één strek breed dat is voorgespannen met een voordruk, conform NEN- EN De lintvoeghoogte bij dit proefstuk was gelijk aan circa 10 mm Eigendom B+BTec BV. 8

10 figuur 4 Proefopstelling voor het bepalen van de treksterkte uit een steen zonder voordruk In tabel 3 zijn de uit het uitgevoerde onderzoek af te leiden te declareren waarden voor de treksterkte van een Mactie renovatiespouwanker bij de verschillende toepassingen gegeven. De bepaling van de grootte van de gedeclareerde waarden is beschreven in [2] tabel 3 Treksterkte van Mactie renovatiespouwankers Uitvoering: Mactie anker opgenomen in Gedeclareerde waarde [kn] Porisosteen 4,29 Kalkzandsteen kwaliteit CS12 6,29 Beton C20/25 6,39 Lintvoeg van kalkzandsteenmetselwerk 1,26 Tijdens het onderzoek zijn ook Mactie renovatiespouwankers aangebracht in geperforeerde bakstenen. Door de aanwezige perforaties en de geringe dikte van de baksteendelen tussen de perforaties is het bij dit type steen niet goed mogelijk om een voldoende verankering te verkrijgen. Uit de proeven is gebleken dat, met uitzondering van een toepassing van het anker in een lintvoeg, de uittreksterkte bij toepassing in een Porisosteen de laagste uittreksterkte geeft. Daarom is, in het vervolg van het bepalen van de uittreksterkte, de druksterkte bepaald bij toepassing van een Mactie renovatiespouwanker tussen twee stenen, zie figuur 5. Hierbij is telkens de aanwezige spouwbreedte gevarieerd Eigendom B+BTec BV. 9

11 figuur 5 Proefopstelling voor het bepalen van de druksterkte In tabel 4 zijn de te declareren waarden, die in [1] zijn gerapporteerd voor de druksterkte bij de verschillende spouwbreedten, gegeven. tabel 4 Druksterkte van Mactie renovatiespouwankers bij toepassing in Porisostenen Uitvoering: Gedeclareerde waarde Mactie anker opgenomen in Porisostenen met een spouwbreedte [kn] van 50 mm 2, mm 2, mm 1,37 In artikel van NEN-EN is gesteld dat de vervorming van het anker, in de richting van de belasting, bij een belasting gelijk aan een derde van de gedeclareerde waarde niet groter mag zijn dan 1 mm. 4.4 Bestandheid tegen corrosie Het Mactie renovatiespouwanker kan geleverd worden in roestvaststaalkwaliteiten A2 en A4. In de kwaliteit A2 is het voldoende duurzaam bij een toepassing in milieuklasse MX3.1. In de kwaliteit A4 is het voldoende duurzaam bij een toepassing in zowel milieuklasse MX3.1 als MX Aantal spouwankers volgens NEN-EN en NPR Inleiding De constructieve functie van een spouwanker is het steunen van het buitenblad in de richting loodrecht op zijn vlak. De krachten die hierbij ontstaan, zullen uiteindelijk aan de stabiliserende elementen in de constructie moeten worden afgedragen. In het algemeen is de windbelasting bepalend voor de grootte van de krachten op de spouwankers. Afwijkende belastingen kunnen optreden direct boven stalen hoeklijnlateien of metselwerkondersteuningen en bij metselwerk dat uit het lood is geplaatst Eigendom B+BTec BV. 10

12 Het buitenblad van een spouwmuur, de constructie die gesteund wordt door de spouwankers, mag in de situatie dat hij belast wordt door de permanente belasting en de windbelasting beschouwd worden voor gevolgklasse 1 volgens NEN-EN Dit is ook het geval als de constructie waarvan de betreffende spouwmuur onderdeel uitmaakt, volgens NEN- EN 1990, beschouwd moet worden voor gevolgklasse 2 of 3. Volgens noot b in tabel B1 uit de nationale bijlage bij NEN-EN 1990 mogen constructie-elementen zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse dan de constructie waarvan zij deel uitmaken, indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van een geringere orde zijn. De partiële factor voor de veranderlijke belasting bij gevolgklasse 1 is gelijk aan 1,5 K FI = 1,5 0,9 = 1,35. Het benodigde aantal spouwankers dat in een spouwmuur moet worden aangebracht volgt uit de eis dat de rekenwaarde van de kracht in het spouwanker kleiner dan of gelijk aan de rekenwaarde van de sterkte moet zijn: F Ed F Rd 5.2 Rekenwaarde van de sterkte Volgens artikel 6.5 van NEN-EN is de rekenwaarde van de sterkte van een spouwanker F Rd gelijk aan de gedeclareerde waarde gedeeld door γ M. Volgens de nationale bijlage bij artikel is de waarde van γ M voor nevenproducten, zoals spouwankers, bij een toets voor gevolgklasse 1 gelijk aan 1,8. Op basis hiervan zijn de volgende rekenwaarde van sterkten voor de Mactie renovatiespouwankers af te leiden, zie tabel 5 en tabel 6. tabel 5 Rekenwaarde van de uittreksterkte van Mactie renovatiespouwankers Uitvoering: Rekenwaarde van de Mactie anker opgenomen in sterkte [kn] Porisosteen 2,38 Kalkzandsteen kwaliteit CS12 3,49 Beton C20/25 3,55 Lintvoeg van kalkzandsteenmetselwerk 0,70 tabel 6 Rekenwaarde van de druksterkte van Mactie renovatiespouwankers bij toepassing in Porisostenen Uitvoering: Mactie anker opgenomen in Porisostenen met een spouwbreedte van Rekenwaarde van de sterkte [kn] 50 mm 1, mm 1, mm 0, Eigendom B+BTec BV. 11

13 Op basis van het voorgaande wordt de volgende benadering aangehouden. Geadviseerd wordt om Mactie renovatieankers niet aan te brengen in lintvoegen en geperforeerde bakstenen. Voor overige toepassingen kan voor het bepalen van het aantal benodigde ankers worden uitgegaan van de volgende rekenwaarde de sterkten die in tabel 7 zijn beschreven. Bij het opstellen van deze tabel is uitgegaan van de minimale waarden die in tabel 5 en tabel 6 zijn beschreven. tabel 7 Rekenwaarde van de sterkte van Mactie renovatiespouwankers Soort sterkte Rekenwaarde [kn] Uittreksterkte 2,38 Druksterkte bij een spouwbreedte tot en met 100 mm 1,11 * Druksterkte bij een spouwbreedte van 150 mm 0,76 * * bij tussen liggende spouwbreedte kan de rekenwaarde van de druksterkte middels interpolatie worden bepaald 5.3 Rekenwaarde van de kracht In (4) van artikel 6.5 van NEN-EN is gesteld dat het aantal toe te passen spouwankers volgt uit: WEd n t FRd waarin: n t is het aantal toe te passen spouwankers per eenheid van oppervlakte; W Ed is de rekenwaarde van de horizontale belasting die door de ankers moet zijn overgedragen per eenheid van oppervlakte; is de rekenwaarde van de sterkte van de spouwankers. F Rd De grootte van de rekenwaarde van de horizontale belasting die moet worden overgedragen door de spouwankers is beschreven in NPR De rekenwaarde van de kracht in het anker F Ed volgt zodoende uit: F Ed = W n Ed t Voor het bepalen van de rekenwaarde van de horizontale belasting die door de ankers moet zijn overgedragen per eenheid van oppervlakte, dat toegepast is in een door wind belaste spouwmuur, is in artikel 6.5 van NPR de volgende vergelijking opgenomen: W Ed = 1,35 c a c pe,10 q q waarin: Eigendom B+BTec BV. 12

14 c a = 1,5 voor situaties waarbij sprake is van een gesteund binnenblad, dat op zichzelf in staat is de voorgeschreven windbelasting te weerstaan, met een buigstijfheid die ten minste tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheid mag zijn gebaseerd op het traagheidsmoment van de ongescheurde doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens van NEN-EN of tabel 3.1 van NEN-EN = 3,0 voor situaties waarbij sprake is van een niet-dragend binnenblad dat aan de bovenzijde niet in horizontale richting uit het vlak van de wand gesteund wordt en waarbij het buitenblad ter plaatse van de vloerranden ook niet is voorzien van een horizontale koppeling met de vloerrand; = 2,0 in de overige gevallen. c pe,10 is de drukcoëfficiënt voor winddruk of windzuiging op een gevel met een oppervlak van 10 m² volgens NEN-EN ; q p is de extreme stuwdruk volgens NEN-EN De grootste waarde van de drukcoëfficiënt c pe,10 bij winddruk volgens tabel 7.1 van de nationale bijlage bij NEN-EN is gelijk aan 0,8. De coëfficiënt voor windzuiging met de absoluut grootste waarde is gelijk aan -1,2. De waarden van de extreme stuwdruk is gegeven in tabel NB.4 van de nationale bijlage bij NEN-EN In deze tabel wordt onderscheid gemaakt tussen drie windgebieden en drie terreincategorieën: kust, onbebouwd en bebouwd. De categorie kust heeft uitsluitend betrekking op gebouwen direct gelegen aan een groot open water. Deze categorie wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Verder is de stuwdruk afhankelijk van de hoogte van de beschouwde gevel. In het algemeen kan aangenomen worden dat de stuwdruk niet varieert over de hoogte van het gebouw en dat de grootte van de stuwdruk één op één bepaald wordt door de hoogte van het gebouw. Desgewenst kan een reductie van de stuwdruk worden beschouwd als de hoogte van het gebouw groter is dan de grootste breedte van het gebouw. Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het aantal benodigde spouwankers afhankelijk is van de volgende nog onbekende variabelen: - de stijfheid, sterkte en randvoorwaarden van het binnenblad; - de breedte van de spouw; - de hoogte van het gebouw; - de combinatie van windgebied en terreincategorie waarin het gebouw zich bevindt. Omdat de verhouding tussen de winddrukcoëfficiënten bij zuiging en druk gelijk is aan 1,5 en de rekenwaarde van de uittreksterkte meer dan 1,5 maal zo groot is als de rekenwaarde van de druksterkte kan worden geconcludeerd dat situatie bij winddruk bepalend is voor het benodigde aantal spouwankers. In de volgende paragrafen zijn tabellen opgenomen waarmee het benodigd aantal spouwankers in verschillende situaties eenvoudig kan worden bepaald Eigendom B+BTec BV. 13

15 5.4 Voorbeeldberekening Hierna is voor een 20 meter hoog gebouw, gelegen in een onbebouwde omgeving in windgebied II een berekening uitgevoerd om het aantal benodigde spouwankers te bepalen. De spouwbreedte bij de beschouwde spouwmuur is gelijk aan 100 mm. Het binnenblad van de spouwmuur is een dragende betonwand met een dikte van 120 mm. Het buitenblad is uitgevoerd in baksteenmetselwerk en heeft een dikte van 100 mm. De buigstijfheid EI van het betonnen binnenblad, met een breedte van 1 meter, wordt als volgt benaderd: - traagheidsmoment I = bh³/12 = 1 0,12³/12 = m 4 - elasticiteitsmodulus E = kn/m² voor beton C20/25 volgens tabel 3.1 van NEN-EN buigstijfheid EI binnen = = 4320 knm² De buigstijfheid van het gemetselde bakstenen buitenblad, met een breedte van 1 meter, wordt als volgt benaderd: Aangenomen wordt dat de bakstenen een druksterkte van 30 N/mm² en de mortel een druksterkte van 5 N/mm² hebben. - traagheidsmoment I = bh³/12 = 1 0,1³/12 = m 4 - karakteristieke druksterkte f k = 0,6 f b 0,85 f m 0,25 = 0,6 30 0,65 5 0,25 = 16,2 N/mm² volgens van NEN-EN elasticiteitsmodulus E = K E f k = ,2 = N/mm² = 11, kn/m² met K E volgens van NEN-EN buigstijfheid EI buiten = 83 11,3= 938 knm² De verhouding tussen de buigstijfheid van het binnenblad en het buitenblad is 4,6 en ruimschoots voldoende groot om aan te mogen nemen dat de factor c a gelijk is aan 1,5. De stuwdruk q p bij het gebouw is volgens tabel NB-1 uit NEN-EN gelijk aan 1,07 kn/m². De grootte van W Ed is dan bij winddruk gelijk aan: W Ed = 1,35 c a c pe,10 q p = 1,35 1,5 0,8 1,07 = 1,73 kn/m² De rekenwaarde van de druksterkte van het anker bij een spouw van 100 mm, F Rd, is gelijk aan 1,11 kn. Het aantal benodigde ankers volgt uit: W Ed 1,73 n t = = 1,56 stuks per m² F 1, 11 Rd De toe te passen verdeling van de spouwankers kan als volgt worden bepaald. Het Maximale oppervlak per spouwanker is gelijk aan: A sp = 1 = v h n t Eigendom B+BTec BV. 14

16 waarin: A sp is het geveloppervlak per spouwanker in m² n t is het aantal benodigde spouwankers per m² v is de verticale afstand tussen de spouwankers in m; h is de horizontale afstand tussen de spouwankers in m. Als wordt aangenomen dat de verticale afstand, v, tussen de ankers gelijk is aan 0,75 meter, dan volgt de maximale horizontale afstand, h, uit: h = A sp = v 1 = n v t 1 = 0,85 m 1,56 0,75 Voorbeelden van toe te passen spouwankerpatronen voor 1,56 ankers per m² zijn gegeven in figuur 6. h = 850 mm h = 850 mm 0,5 h = 0,5 h = 425 mm 425 mm h = 850 mm v = 750 mm v = 750 mm v = 750 mm v = 750 mm figuur 6 Voorbeelden van toe te passen spouwankerpatronen Eigendom B+BTec BV. 15

17 5.5 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1,5 De variabele c a mag gelijk aan 1,5 worden aangenomen als sprake is van een gesteund binnenblad, dat op zichzelf in staat is de voorgeschreven windbelasting te weerstaan, met een buigstijfheid die ten minste tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheid van het binnen- en buitenblad mag zijn gebaseerd op het traagheidsmoment van de ongescheurde doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens van NEN-EN of tabel 3.1 van NEN-EN De verdeling van de windgebieden over Nederland, volgens NEN-EN , is gegeven in figuur 7. tabel 8 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1,5 en een spouwbreedte 100 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 1,49 1,18 1,24 0,99 1,02 0, ,69 1,40 1,43 1,17 1,17 0, ,85 1,56 1,56 1,31 1,28 1, ,98 1,69 1,66 1,42 1,37 1, ,09 1,80 1,75 1,50 1,44 1, ,19 1,90 1,82 1,59 1,50 1, ,26 1,97 1,90 1,65 1,56 1, ,34 2,04 1,96 1,71 1,62 1, ,41 2,12 2,01 1,77 1,66 1, ,47 2,17 2,07 1,82 1,71 1, ,52 2,23 2,12 1,87 1,74 1,53 tabel 9 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 1,5 en een spouwbreedte van 150 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 2,17 1,73 1,81 1,45 1,49 1, ,47 2,05 2,09 1,71 1,71 1, ,71 2,28 2,28 1,92 1,88 1, ,90 2,47 2,43 2,07 2,00 1, ,05 2,62 2,56 2,20 2,11 1, ,20 2,77 2,66 2,32 2,20 1, ,30 2,88 2,77 2,41 2,28 1, ,41 2,98 2,86 2,49 2,37 2, ,52 3,09 2,94 2,58 2,43 2, ,60 3,18 3,03 2,66 2,49 2, ,69 3,26 3,09 2,73 2,54 2, Eigendom B+BTec BV. 16

18 5.6 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 2 De variabele c a mag gelijk aan 2 worden aangenomen als sprake is van een gesteund binnenblad met een buigstijfheid die minder dan tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheid van het binnen- en buitenblad mag zijn gebaseerd op het traagheidsmoment van de ongescheurde doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens van NEN-EN of tabel 3.1 van NEN-EN tabel 10 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 2,0 en een spouwbreedte 100 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 1,98 1,58 1,65 1,32 1,36 1, ,26 1,87 1,91 1,56 1,56 1, ,47 2,08 2,08 1,75 1,71 1, ,65 2,26 2,22 1,89 1,83 1, ,78 2,39 2,34 2,00 1,93 1, ,92 2,53 2,43 2,12 2,00 1, ,02 2,63 2,53 2,20 2,08 1, ,11 2,72 2,61 2,28 2,16 1, ,21 2,82 2,69 2,35 2,22 1, ,29 2,90 2,76 2,43 2,28 2, ,37 2,98 2,82 2,49 2,32 2,04 tabel 11 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 2,0 en een spouwbreedte van 150 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 2,90 2,30 2,42 1,93 1,99 1, ,30 2,73 2,79 2,27 2,27 1, ,61 3,04 3,04 2,56 2,50 2, ,87 3,30 3,24 2,76 2,67 2, ,06 3,50 3,41 2,93 2,81 2, ,26 3,69 3,55 3,10 2,93 2, ,41 3,84 3,69 3,21 3,04 2, ,55 3,98 3,81 3,33 3,15 2, ,69 4,12 3,92 3,44 3,24 2, ,80 4,23 4,04 3,55 3,33 2, ,92 4,35 4,12 3,64 3,38 2, Eigendom B+BTec BV. 17

19 5.7 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 3 De variabele c a moet gelijk aan 3 worden aangenomen als sprake is van een aan de bovenzijde niet-gesteund, niet-dragend binnenblad. Dat wil zeggen dat er aan de bovenzijde van het niet-dragende binnenblad geen horizontale kracht overgedragen kan worden aan de vloer. tabel 12 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 3,0 en een spouwbreedte 100 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 2,98 2,36 2,48 1,98 2,04 1, ,39 2,80 2,86 2,34 2,34 1, ,71 3,12 3,12 2,63 2,57 2, ,97 3,39 3,33 2,83 2,74 2, ,17 3,59 3,50 3,01 2,89 2, ,38 3,79 3,65 3,18 3,01 2, ,52 3,94 3,79 3,30 3,12 2, ,67 4,09 3,91 3,42 3,24 2, ,82 4,23 4,03 3,53 3,33 2, ,93 4,35 4,14 3,65 3,42 3, ,05 4,47 4,23 3,74 3,47 3,06 tabel 13 Benodigd aantal spouwankers per m² bij c a = 3,0 en een spouwbreedte van 150 mm gebouwhoogte windgebied I windgebied II windgebied III [m] onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 10 4,35 3,45 3,62 2,90 2,98 2, ,95 4,09 4,18 3,41 3,41 2, ,41 4,56 4,56 3,84 3,75 3, ,80 4,95 4,86 4,14 4,01 3, ,10 5,24 5,12 4,39 4,22 3, ,39 5,54 5,33 4,65 4,39 3, ,61 5,76 5,54 4,82 4,56 3, ,82 5,97 5,71 4,99 4,73 4, ,03 6,18 5,88 5,16 4,86 4, ,20 6,35 6,05 5,33 4,99 4, ,38 6,52 6,18 5,46 5,07 4, Eigendom B+BTec BV. 18

20 figuur 7 Verdeling van windgebieden in Nederland Eigendom B+BTec BV. 19

21 6 Samenvatting In opdracht van B+B Tec te Zevenbergen is door Adviesbureau Hageman bepaald of het Mactie renovatiespouwanker geschikt is voor zijn toepassing en voldoet aan de eisen die in de in Nederland van toepassing zijnde normen, aan spouwankers zijn gesteld. Samenvattend kan worden gesteld dat de vervormingscapaciteit van het spouwanker voldoende is om aan de aanbeveling in NEN-EN te voldoen. Als het anker is uitgevoerd in A4 kwaliteit, is het anker volgens NEN-EN geschikt voor toepassing in milieuklasse MX3.2 en MX3.1. Als het anker is uitgevoerd in A2 kwaliteit is het anker geschikt voor toepassing in milieuklasse MX3.1. Het op basis van de voorgeschreven windbelasting benodigd aantal spouwankers, is afhankelijk van diverse randvoorwaarden van een betreffende situatie. In hoofdstuk 5 zijn tabellen opgenomen waarin voor verschillende situaties het benodigd aantal spouwankers is gegeven. 17 juni 2011 ir. S.N.M. Wijte Eigendom B+BTec BV. 20

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Door schade en schande wijzer? Industriedag Stichting Stapelbouw Simon Wijte Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. Rijswijk Technische Commissie Stichting Stapelbouw

Nadere informatie

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007 Techniek BA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer Statische berekening Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden Projectnummer 2015-003 Opdrachtgever Naam : Dhr. M. Boersma Adres : Almenseweg 16 Postcode : 7251 HR Vorden Status Definitief

Nadere informatie

WIJZE VAN ONDERZOEK...

WIJZE VAN ONDERZOEK... Rapportnummer : 115 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Opdrachtomschrijving... 4 1. Doel onderzoek... 4 1.3 Aanleiding gevelonderzoek in Nederland... 4 1.4 Toegepaste normen... 4 1.5 Gegevens... 4 WIJZE

Nadere informatie

Tekst brochure Ontwerpen met dilataties

Tekst brochure Ontwerpen met dilataties Tekst brochure Ontwerpen met dilataties Inleiding Deze brochure heeft ten doel om de architect, die zekerheid wenst over de esthetische prestatie van zijn ontwerp, richtlijnen te geven bij het ontwerp.

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Inhoud Spouwankers Informatie 3 Slagspouwankers Welle 4 Slagspouwankers ZV-Welle 5 Slagspouwankers PU Welle 6 Slagspouwankers

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON

CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON DOSSIER 7547 CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON Rapport 7547-1-0 Berekening van blokkenwanden volgens de Eurocode met de Nederlandse nationale bijlagen 24 december 2013 INHOUD A. Algemeen... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70

Nadere informatie

VBS-M fischer VBS-M Renovatie spouwvanker

VBS-M fischer VBS-M Renovatie spouwvanker fischer Korte algemene Renovatie informatie Spouwanker fischer Renovatie spouwvanker fischer mechanisch Renovatie Spouwanker Systeem Korte algemene fischer Renovatieinformatie Spouwanker Renovatie spouwvanker

Nadere informatie

HET RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Expertise in gevels en daken

HET RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Expertise in gevels en daken HET RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Expertise in gevels en daken IsoniQ B.V. T.a.v. de heer H.F. Coenen Sluisweg 11 8321 DX URK BDA Dak- en Geveladvies B.V. Avelingen West 33 Postbus 389 NL-4200 AJ Gorinchem

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012

Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012 BIJLAGE 9 Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012 3120-106/C Heembeton casco Constructieve onderbouwing Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen

Nadere informatie

Project Hangar 12 Schiphol

Project Hangar 12 Schiphol Knüwer Bouwadvies Postbus 113, 2000 AC Haarlem Wateringweg 107 tel: 023-5404977 fax: 023-5404978 K.v.K. Amsterdam 34122934 Project 160070 Hangar 12 Schiphol Opdrachtgever Rodeca Systems BV Koperweg 11N

Nadere informatie

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten

Nadere informatie

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen aan welke sterkte-eisen een vloerafscheiding moet voldoen en op welke wijze deze sterkte wordt bepaald. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Stabiliteit met FERMACELL

Stabiliteit met FERMACELL Stabiliteit met FERMACELL STABILITEITSWANDEN Versie 2 VDH Konstruktieburo, Postbus 1, 7873 ZG Odoorn, Tel. (0591) 513 109 STABILITEITSWANDEN Versie 2 Overzicht: BEREKENINGSVOORBEELD WINDBELASTINGEN 4 Inleiding:

Nadere informatie

Support gevelstenen STAALKWALITEITEN IN HET BUITENBLAD

Support gevelstenen STAALKWALITEITEN IN HET BUITENBLAD Support gevelstenen STAALKWALITEITEN IN HET BUITENBLAD Schades door foutieve staalkwaliteit keuzen zijn vaak pas na langere tijd (vele jaren) te zien. Herstel is dan veelal moeilijk en kostbaar. In onderstaand

Nadere informatie

WABO-document Constructieve Haalbaarheid

WABO-document Constructieve Haalbaarheid WABO-document Constructieve Haalbaarheid d a t u m 8 september 2016 k e n m e r k 16087-BR-01 p r o j e c t a d r e s Noordzuidhollands Koffiehuisje Stationsplein 10 1012 AB Amsterdam b e t r e f t Aanlegsteiger

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport constructie

Uitgangspuntenrapport constructie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 1527782061451 Uitgangspuntenrapport constructie Renovatie PJ Vethgebouw aan de Nonnesteeg te Leiden Opdrachtgever : Vastgoedbedrijf

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Geconstateerde gebreken 17 juni 2009 Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV Rijswijk Inhoud presentatie geconstateerde gebreken

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600618 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30-03-2016

Nadere informatie

NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 nehobo@nehobo.

NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 nehobo@nehobo. NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 E-mail nehobo@nehobo.nl Internet www.nehobo.nl Pagina 2 Inhoud Onderwerp 1. Algemene

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901 BEM1606273 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 4835 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 14-12-2016 ZK16004950 Statische berekening

Nadere informatie

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD Memo Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen Aan: Opsteller: Engbert van der Weide Pieter Schoutens Datum: 18-10-2016 Documentnummer: IJD-013265 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Ontwerp Berekening. Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Varsseveld, Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag

Ontwerp Berekening. Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Varsseveld, Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag Varsseveld, 20-07-2016 Werknr. : 21040-IG Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal Ontwerp Berekening Onderdeel A : Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag Constructeur : ir. C. Onstenk paraaf HC: E-mail: c.onstenk@fwiggers.nl

Nadere informatie

SPREID ANKERS FAX: MAIL: 149

SPREID ANKERS FAX: MAIL: 149 SPREID ANKERS 6 FAX: 0168-331 250 MAIL: BOUWCAT@BBTEC.NL 149 150 SPREIDANKERS INHOUD Kanaalplaatanker EASY M8 - M12 Lasten: 0,7-4,3 KN 151 Slaganker SD M5 - M20 Lasten: 1,4-14,3 KN 152 Snelmontage anker

Nadere informatie

Rapportage gevelinspectie

Rapportage gevelinspectie Projectbureau _ bezoekadres Raadhuisplein 2D 1701 EJ Heerhugowaard postadres Postbus 216, 1700 AE Heerhugowaard Telefoon Fax 084 222 83 97 E-mail: info@sgroenland.nl Internet: www.sgroenland.nl Rabobank:

Nadere informatie

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Contactpersonen IR. M. (MEINT) SMITH Senior Ontwerper / Projectleider T +31646158726 M +31646158726 E meint.smith@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 9096-1-1 Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1 (inclusief nationale bijlage) Masonry structures - Simple design rules, based

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Detaillering Porotherm Eco-Brick

Detaillering Porotherm Eco-Brick Detail 1 Aansluiting op een vloer in een skelet Als een warmtewand van Porotherm Eco-Brick in een betonskelet wordt toegepast, dient de detaillering hierop te zijn aangepast. Het toepassen van een glijlaag

Nadere informatie

Notitie Dossier 8915

Notitie Dossier 8915 Notitie 02 03 2016 Dossier 8915 Brandschade bergingen Tichelberg Noord te Zoetermeer Verslag inspecties d.d. 21 en 26 januari 2016 tijdens verwijderen dakbedekking 1 Inleiding Op 31 december 2014 heeft

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept code: 11714K Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E Concept Berekening

Nadere informatie

nee nee nee Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting

nee nee nee Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting 34 woningen Ooslmera la Berkel en Rodenrijs D.R. van Dongen, Nex2us Trans missiegegevens rekenzone gehele woning conslructie A[m* RcţrrŕKAV] UfW/nťK] 3oi H zonwering beschaduwing toelichting gevel 30.04

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN!

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN! O V E R S C H I E S E W E G 3 5 B 3 0 4 4 E E R OT T E R D A M P O S T B U S 113 9 5 3 0 0 4 E J R O T T E R D A M T 0 10 4 1 5 0 5 5 9 F 010 4 1 5 6 1 4 9 E I N F O @ S T E E N 010. N L BAKSTEEN INHOUD

Nadere informatie

Calduran Kalkzandsteen Dilatatierichtlijnen

Calduran Kalkzandsteen Dilatatierichtlijnen Calduran Kalkzandsteen Dilatatierichtlijnen Versie december 2004 Calduran Kalkzandsteen Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk (0341) 464 004 Calduran Kalkzandsteen Dilatatierichtlijnen

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

URL 40.01. Datum vaststelling CvD: 2013-09-02 Datum uitgifte : 2013-11-18. Uitgever: IKOB-BKB BV

URL 40.01. Datum vaststelling CvD: 2013-09-02 Datum uitgifte : 2013-11-18. Uitgever: IKOB-BKB BV UITVOERINGSRICHTLIJN voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het verankeren van bestaande gemetselde URL 40.01 Datum vaststelling CvD: 2013-09-02 Datum uitgifte : 2013-11-18

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600634 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-04-2016

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project plaatsen dakkapel Donge 30 te Deurne projectnummer 16084 onderdeel

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

25 jaar Stichting Stapelbouw. In deze editie: Nieuws uit het bestuur. Oktober 2015

25 jaar Stichting Stapelbouw. In deze editie: Nieuws uit het bestuur. Oktober 2015 Oktober 2015 In deze editie: Nieuws vanuit het bestuur: 25 jaar Stichting Stapelbouw Een stukje geschiedenis: Stichting Stapelbouw blikt terug Nieuws uit de Technische Commissie: Eerste eigen Technische

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen

constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen T (010) 206 59 59 F (010) 413 01 75 sbr@sbr.nl www.sbr.nl Artikelnummer 629.12 ISBN 978-90-5367-557-1 SBR: Kennisplatform voor de bouw SBR beschikt over een groot netwerk in de bouw en vastgoedwereld.

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Productbeschrijving 85 Bovenaanzichten 86 apaciteitstabellen 87-92 Rekenvoorbeeld 93 Bijlegwapening 94 Inbouwhandleiding 95-96 hecklist 97 Brandwerendheid

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

1 Algemene projectgegevens

1 Algemene projectgegevens Pagina 1 van 15 1 Algemene projectgegevens Opdrachtgever VvE Voorbeeldstraat 2 t/ 50 (even) Voorbeeldstraat 2 t/ 50 1234 AA Naaldwijk Kvk nr. 12345678 adres tel fax mail web Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk

Nadere informatie

Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen Pagina: 1 van 8 INHOUDSOPGAVE PAG. 1 ALGEMEEN 2 1.1 Projectomschrijving 2 1.2 Wijziging beheer 2 1.3 Distributie 2 1.4 Bijbehorende documenten 2 2 UITGANGSPUNTEN DOCUMENTEN 3 2.1 Normen 3 2.1.1 Richtlijnen

Nadere informatie

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN Metselwerk renovatie: TOTAL WALL CONCEPT Nr.1 in muurherstel * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN * UITVOERING DOOR GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN * 10 tot 25 JAAR GARANTIE Scheurherstel

Nadere informatie

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT BOUWEN HALFEN Teplo spouwhaak met lage thermische geleidbaarheid De HALFEN Teplo composiet spouwhaak, samengesteld uit gepultrudeerde

Nadere informatie

Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie

Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie Bouwen op onze expertise Balkons in seismische gebieden Inleiding De laatste jaren komen in Nederland steeds vaker aardbevingen voor, met name in

Nadere informatie

Berekening vloersilobouw bv BEREKENING SILOVLOER VOOR HET VERKRIJGEN VAN KIWA-KEUR OP SILO S EN TANKS VAN SILOBOUW BV

Berekening vloersilobouw bv BEREKENING SILOVLOER VOOR HET VERKRIJGEN VAN KIWA-KEUR OP SILO S EN TANKS VAN SILOBOUW BV Berekening vloersilobouw bv 14-010-RV-V1 CONSTRUCTIEBEREKENING: BEREKENING SILOVLOER VOOR HET VERKRIJGEN VAN KIWA-KEUR OP SILO S EN TANKS VAN SILOBOUW BV Notitie : Pagina V1 t/m V11 Vissers & Vissers bv

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d.

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d. STATISCHE BEREKENING AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4 deel 1: hoofdberekening Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid Ontvangen op : 29-06-2016 Zaaknummer : 16-1556WB datum: 29 juni 2016 Behoort

Nadere informatie

Inspecties van gemetselde gevels

Inspecties van gemetselde gevels Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

projectnr. 130121 berekend J.E. datum 12-11-14

projectnr. 130121 berekend J.E. datum 12-11-14 1 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 2 1.1 CONSTRUCTIEVE SIMPLICITEIT... 2 1.2 UNIFORMITEIT, SYMMETRIE EN REDUNDANTIE... 2 1.3 TWEEZIJDIGE WEERSTAND EN STIJFHEID... 2 1.4 WEERSTAND EN STIJFHEID TEGEN TORDEREN...

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het buitenspouwblad Het buitenspouwblad 84 Stichting Bouwresearch K1uwer Technische Boeken B.V. - Deventer - AntWerpen Ten Hagen B.V. - Den Háag Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren

Nadere informatie

Schöck Isokorf type D

Schöck Isokorf type D Inhoud Schöck Isokorf type K7417 Pagina Toepassingsvoorbeelden 90 Productbeschrijving 91 Bovenaanzichten 92 Capaciteitstabellen 93-101 Rekenvoorbeeld 102 Bijlegwapening 103 Inbouwhandleiding 104-105 Checklist

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Schöck Isokorf type D

Schöck Isokorf type D Inhoud Shök Isokorf type 12/10 Q8+Q8 K7417 Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Produtbeshrijving 85 Bovenaanzihten 86 Capaiteitstabellen 87 Rekenvoorbeeld 88 Bijlegwapening 89 Inbouwhandleiding 90-91 Cheklist

Nadere informatie

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN 1.2.1 2.13 PODUCTBLADEN CONSTUCTIEVE VEILIGHEID GT blad 1 uit 6 In dit hoofdstuk worden toepassingsvoorbeelden gegeven van ockpanel panelen bevestigd op houten latwerk ockpanel ringnagels en ockpanel schroeven

Nadere informatie

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Loppersum 27 mei 2014 Interim Advies Nieuwbouwconstructies onder aardbevingsbelasting in NO-Nederland 1 Introductie Simon Wijte Werkzaam bij Adviesbureau

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK

HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK 20160201- HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK project: Bouw Woonhuis werknummer: 20160201 locatie: Heemskerkerweg Beverwijk onderdeel: Bijlagen: CONSTRUCTIEVE HOOFDOPZET Rapport BIJLAGE 1: Constructieve Hoofdopzet

Nadere informatie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie HOOFDBEREKENING Project : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 Onderdeel : Funderingsconstructie Opdrachtgever: Aannemersbedrijf vd Heijkant Biddinghuizen Projectleider:

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Daktuin Vilvaldistraat 50-66 Ordernummer : 8299 Onderdeel : Constructieve omschrijving t.b.v. Omgevingsvergunning Berekeningnummer : 001 Opdrachtgever : Breevast Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Geveloplossingen Slim in ruimte Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Slim in esthetiek Ecologisch en duurzaam Slim in comfort Geveloplossingen Gevelbakstenen SlimBrick en EcoBrick Slim in

Nadere informatie

fischer bevestigingen voor gevelrenovatie Voor constructieve veiligheid

fischer bevestigingen voor gevelrenovatie Voor constructieve veiligheid fischer bevestigingen voor gevelrenovatie Voor constructieve veiligheid 2 fischer Gevelrenovatie Gevels zitten rotsvast met fischer roestvast stalen spouwankers Regelmatig bereiken berichten de media dat

Nadere informatie

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdrachtgever : J.F. Kennedylaan 59, NL-5555 XC Valkenswaard, Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdracht : Onderzoek naar de duurzame functionaliteit van 3Fpanel gevelpanelen en boeiboorddelen alsmede de kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Gildenweg 21 3334 KC Zwijndrecht

SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Gildenweg 21 3334 KC Zwijndrecht PROJECT: Beproeving glazen balustrade, type Dione SB-01 Opdrachtgever: SCHMOLZ+BICKENBACH B.V. Gildenweg 21 3334 KC Zwijndrecht Betreft: Bepaling weerstand tegen horizontale belastingen van de glazen balustrade,

Nadere informatie

CONSTRUEREN IN YTONG-CELLENBETON

CONSTRUEREN IN YTONG-CELLENBETON Ongewapende dragende- en niet-dragende scheidingsconstructies pagina 1 CONSTRUEREN IN YTONG-CELLENBETON Deel 1. Ongewapende dragende en niet-dragende Scheidingsconstructies (blokken) Datum: januari 2008

Nadere informatie

Standaardprogramma. Lateien Geveldragers. Enkelvoudige console ter plaatse van het kozijn

Standaardprogramma. Lateien Geveldragers. Enkelvoudige console ter plaatse van het kozijn Standaard Standaardprogramma Lateien Enkelvoudige console ter plaatse van het kozijn Enkelvoudige console ter plaatse van het doorgaande metselwerk Dubbele console ter plaatse van het houten binnenblad

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie