2N Helios IP Pure IP deur oplossing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2N Helios IP Pure IP deur oplossing"

Transcriptie

1 2N Helios IP Pure IP deur oplossing De Helios IP Video Deurtelefoon is een gemakkelijke en betaalbare manier van op elke afstand te communiceren of een deur te openen. Het is ideaal voor elke virtuele deur tot deur communicatie omgeving. Het virtueel bureau en videomededelingen voor zakelijke of niet zakelijk gebruik. De IP Helios is een geavanceerde IP videodeurtelefoon die gebruik maakt van de SIP standaard dit product is scherp geprijsd en gemakkelijk in het gebruik. De IP Helios combineert professionele ontwerp en technologie eigenschappen met uitstekende beeldkwaliteit, Met het gemak van de plaatsing van de producten (inbouw of opbouw) met een combinatie van een 3de partij SIP account. Compleet deur systeem Voice, video, keypad & access alles in een pakket Modern design Hoge kwaliteit audio & video Remote beheer De IP Helios is de eerste video IP deurtelefoon die het H.264 protocol gebruikt met uitstekende video kwaliteit in real time.2n heeft een unieke oplossing op de markt gebracht die snel geïnstalleerd kan worden en die gemakkelijk in gebruik is..

2 CommunicatieoverIPwordtverstrekt doorhetsipprotocol.video& voicewordt verzondenviahetlan ofhetinternet. Directvanuitdevoordeur.Ishetmogelijk om tienwachtwoordentedefiniëren voorelkvandetweeschakelaarsdiededeur openen.bovendienishetmogelijkom één privéwachtwoordvoorelkeappartementte bepalen.deopeningperiodeisconfigureerbareookalsueendubbeledeurheeft. Eengeïnstaleerdekaartlezerbiedeenextra functieom eengebouw tebetreden.meerals 500kaartenzijnerbeschikbaarvoor ditsysteem. AlsU eenkaartlezeraanuw pckoppelt kuntu zienwieerinofuithetgebouw gaan Alszeeenkaartbezitten. AlsdedeurgeforceerdwordtdankrijgU een alarm melding. Doordeextraswitchkanmenmeerdere apparatenaansluitenzoals:deursloten, deverlichtingennatuurlijkeencamera. Eenextraswitchiseenoptionelemodulen diegeïnstaleerdmoetworden. Eenaangeslotenvideocameramaakt mogelijkevisuelecontactvandepersoon,die hetgebouw wilenbetreden. Hetbeeldkannaaruw PC ofvideotelefoon wordenverzonden. Staatutoeopelkmomentbereikbaartezijn. Uw Deurcommunicatiewordtnaardevooraf ingesteldelocatietoegestuurd. Detoegangvandeingangwordenverleend doordeautomatischetijdplanner. Voorgemakkelijkereaanpassenvande instelingenvandeheliosipkuntuvia dewebbrouwserdezeaanpassen. U kuntmetdeconfiguratietooltoegang hebbenvanuitelkelocatieinhet Netwerk.

3 Draadloos/Gsm VideoVoIPtelefoons kantoor Locatieopafstand universiteit Ziekenhuis Woonwijk Huis Voorwieisde2NHeliosIPdeurtelefoonbestemd? Huizen Woonwijk Ziekenhuizen Grootenkleinbedrijven Universiteit Kantoren Appartementen

4 LAN oplossingen Video& Voicewordenomgezetnaar eendatanetwerk.comfortabelenop eenveiligemanierkuntdoortezienen tehorenofdebezoekernaarbinnen mag. HetgesprekwordnaardedesbetreffendeappartementgestuurdviadeLAN verbinding. HetgesprekvandeHelioswordtdoor deipvideotelefoon ofdooreenpcgeaccepteerd. bereikbaaropelkmomentom een dedeurteopenenvia eenpc ofeensmarttelefoonvan elkeplaats. Pratenentegelijkzienmetwieje beltvoorbedrijven metofzondereenreceptionist(te) ooknakantooruren. Dereceptionistisophaarplaats enhetsipgebaseerde PBX brengthetgespreknaarde smarttelefoonofeenremotepc. Devraagkandanwordenbeantwoordendedeurkanworden geopend. DeCommunicatiegaatviahetLAN netwerk hierdoorwordenergeenkosten gemaakt vandegesprekkenvanstem & videodezeworden rechtstreeksnaardeipvideotelefoonofpc. DezegesprekkengaanoverhetIP protocol. Hetisnietalenmogelijkom viaip tecommuniceren maarookom tezienwieeraande deurstaatenom dedeurteopenen. Hetenigewatunodigheeftiseen SIPVoIPtelefoonofPC.

5 Basic modules Without camera E 1 button E 3 buttons E 6 buttons KE 1 button & keypad KE 3 buttons & keypad KE 6 buttons & keypad With camera CE 1 button & camera CE 3 buttons & camera CE 6 buttons & camera CKE 1 button & keypad & camera CKE 3 buttons & keypad & camera CKE 6 buttons & keypad & camera 110 x 210 x 29 mm Extenders Vandal resistant protection E Extender 8 buttons E Extender 16 buttons E Infopanel without keypad E VR protection 3 buttons, masonry fitting KE VR protection 3 buttons & keypad, masonry fitting E VR protection extender 8 buttons, masonry fitting 100 x 210 x 29 mm Mask: 138,5 x 241 mm, Hole: 110 x 220 x 50 mm Roofs & boxes E Roof E Roof E Flush fixed box E Flush fixed box E Roof & box for masonry fitting - 1 module E Roof & box for masonry fitting - 2 modules 103 x 218 x 60 mm 203 x 218 x 60 mm Mask: 125 x 235 x 46 mm Hole: 110 x 220 x 50 mm Mask: 225 x 235 x 46 mm Hole: 210 x 220 x 50 mm Mask: 129 x 240 x 41 mm Hole: 110 x 220 x 50 mm Mask: 229 x 240 x 41 mm Hole: 210 x 220 x 50 mm Accessories Complementary products E Infopanel name plate E Double button name plate E Name plate E Additional switch SW Phone VoIP Video Phone PoE Injectors

6 2N Helios IP modular system Basic module 1 button 3 buttons 6 buttons 1 button & keypad 3 buttons & keypad 6 buttons & keypad 2. Extender 8 buttons 16 buttons infopanel without buttons 3. Additional switch 4. Card reader 5., 6. Vandal resistant protection for masonry fitting for basic module for basic module & keypad for extender 7. Roofs 8. Flush fixed box 9. Roof & box for masonry fitting 6. Technical parameters: 2N Helios IP Number of buttons Interconnection Power Supported protocols Audio codecs Video codecs 3 to 54 (up to 500) Direct SIP calls or SIP proxy PoE (IEEE af) or external power supply 12V SIP 2.0 (RFC 3261) /TCP/IP/UDP, RTP/HTTP/ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP G.711 (A/u-law) H.264 baseline real-time video codec (at QCIF, QVGA, CIF or VGA resolution) up to 30 frames per second Intratel B.V Magalhaesweg 8 A 5928 LN Venlo Nederland Telefoon: Fax: