Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW!"

Transcriptie

1 Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW!

2 Laat ons met elkander, laat ons met elkander, zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer. OTH 438 1/1

3 Stil gebed

4 Votum en groet

5 Heer, onze Heer hoe machtig is uw naam op heel de aarde Heer, onze Heer hoe machtig is uw naam op heel de aarde Oké4Kids 15: Psalm 8 (Heer, onze Heer) 1/3

6 Zie ik de hemel het werk van uw hand De maan en sterren door U daar gepland De hele aarde en alles wat leeft Het is echt ongelofelijk dat u dit aan ons geeft Oké4Kids 15: Psalm 8 (Heer, onze Heer) 2/3

7 Wie ben ik Heer dat U aan mij denkt? En mij uw aandacht en liefde steeds schenkt U geeft mij alles, ik kom niets tekort En daarom dank ik U steeds weer U bent de grootste God Oké4Kids 15: Psalm 8 (Heer, onze Heer) 3/3

8 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? Psalm 8: 3 (nieuwe berijming) 1/3

9 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land, ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. Psalm 8: 4 (nieuwe berijming) 2/3

10 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. Psalm 8: 6 (nieuwe berijming) 3/3

11 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Elly & Rikkert Zie de zon 1/5

12 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar in de oceaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Elly & Rikkert Zie de zon 2/5

13 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar zweven af en aan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Elly & Rikkert Zie de zon 3/5

14 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit, mensen ontelbaar overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam. Elly & Rikkert Zie de zon 4/5

15 Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam, Heer hoe heerlijk is Uw naam. Elly & Rikkert Zie de zon 5/5

16 Gebed

17 Eerste Bijbellezing door Elise de Groot Genesis 1:1-19

18 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Dag / Gen 1:1-2

19 3 God zei: Er moet licht komen, en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. Dag 1 / Gen 1:3-5

20 6 God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa s van elkaar scheidt. 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. Dag 2 / Gen 1:6-8

21 9 God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. Dag 3 / Gen 1:9-10

22 Dag 3 / Gen 1: God zei: Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

23 14 God zei: Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Dag 4 / Gen 1:14-16

24 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. Dag 4 / Gen 1:17-19

25 God, die alles maakte, de lucht, en t zonlicht blij, de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij. OTH 401:1 1/3

26 God, die t gras gemaakt heeft, de bloempjes in de wei, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij. OTH 401:2 2/3

27 God, die alles maakte, de maan, de sterrenrij, als duist re wolken komen, zorgt steeds voor mij. OTH 401:3 3/3

28 Tweede Bijbellezing Door Elise Voskuijl Genesis 1:20 2:3

29 Dag 5 / Gen 1:20 20 God zei: Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.

30 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde. 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag. Dag 5 / Gen 1:21-23

31 Dag 6 / Gen 1: God zei: De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. 25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.

32 26 God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dag 6 / Gen 1:26-27

33 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. 29 Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Dag 6 / Gen 1:28-29

34 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Dag 6 / Gen 1:30-31

35 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dag 7 / Gen 2:1-3

36 In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis; God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 't licht dat vandaag onze dag nog is. OTH 362:1 1/6

37 In het begin zijn de wolken en luchten, in het begin is de hemel ontstaan. God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. OTH 362:2 2/6

38 In het begin is de aarde gekomen, in het begin uit de diepte der zee. In het begin kwam het gras en de bomen, bloeiden de bloemen en graasde het vee. OTH 362:3 3/6

39 In het begin zijn de sterren gaan branden, in het begin kwam de zon en de maan. Boven het land en de zee en de stranden wijzen zij wegen en tijden aan. OTH 362:4 4/6

40 In het begin kwamen vogels gevlogen, in het begin werd hun lied al gehoord. Vissen in 't water, wat leeft op het droge: God schiep de dieren, elk naar hun soort. OTH 362:5 5/6

41 In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond. Wat was het goed om op aarde te leven, wat was God blij dat de wereld bestond. OTH 362:6 6/6

42 Sketch

43 Bloempje, bloempje, hoe kom je aan die geur Groen, groen grasje, hoe kom je aan die kleur Vlinder, vlinder wie maakte jou zo teer, Hoor je t, hoor je t dat alles doet de Heer. Bloempje, bloempje 1/1

44 Je moet eens kijken als een rozenknop gaat bloeien je moet eens kijken naar het schijnen van de maan je moet eens kijken naar de gouden zonnestralen je moet eens kijken als de bloemen opengaan Oké4Kids Er is nog zoveel te ontdekken 1/6

45 Er is nog zoveel te ontdekken, te ontknopen maar als je zoekt dan zul je vinden dat staat vast op dat moment gaat er een wereld voor je open een wereld die zo prachtig bij je past er is nog zoveel te ontdekken heel bijzonder het maakt deel uit van het goddelijke plan als je het vindt - ja, dan ontdek jij ook het wonder het is zo groots dat niemand het beschrijven kan Oké4Kids Er is nog zoveel te ontdekken 2/6

46 Je moet eens kijken naar een pasgeboren kindje je moet eens kijken naar zo n kleine sneeuwkristal je moet eens kijken als een rups wordt tot een vlinder je moet eens kijken naar de sterren van t heelal Oké4Kids Er is nog zoveel te ontdekken 3/6

47 Er is nog zoveel te ontdekken, te ontknopen maar als je zoekt dan zul je vinden dat staat vast op dat moment gaat er een wereld voor je open een wereld die zo prachtig bij je past er is nog zoveel te ontdekken heel bijzonder het maakt deel uit van het goddelijke plan als je het vindt - ja, dan ontdek jij ook het wonder het is zo groots dat niemand het beschrijven kan Oké4Kids Er is nog zoveel te ontdekken 4/6

48 Je moet eens kijken naar twee mensen die verliefd zijn je moet eens kijken naar de zee - zo wijds en blauw je moet eens kijken naar de grote regendruppels en kijk dan ook eens naar het wonder diep in jou Oké4Kids Er is nog zoveel te ontdekken 5/6

49 Er is nog zoveel te ontdekken, te ontknopen maar als je zoekt dan zul je vinden dat staat vast op dat moment gaat er een wereld voor je open een wereld die zo prachtig bij je past er is nog zoveel te ontdekken heel bijzonder het maakt deel uit van het goddelijke plan als je het vindt - ja, dan ontdek jij ook het wonder het is zo groots dat niemand het beschrijven kan Oké4Kids Er is nog zoveel te ontdekken 6/6

50 Gods gebod voor ons leven

51 (allen) Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! De 10 geboden 1/6

52 (mannen) Een, dat is de Heer, niemand is als God. In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. Dien geen and re goden, dan God de Heer. De 10 geboden 2/6

53 (kinderen) Drie, dat is de naam van de hoge God. Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. De 10 geboden 3/6

54 (vrouwen) Vijf gaat over ouders die God je geeft blijf hen respecteren, steeds, zolang je leeft. Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. De 10 geboden 4/6

55 (kinderen) Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. Acht: je mag niet stelen, wat van and ren is. Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. De 10 geboden 5/6

56 (allen) Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! De 10 geboden 6/6

57 Ja, God is goed, ja, God is goed, ja, God is goed, God is goed voor mij. Я, Хот ис хут, (3p) Хот ис хут вор май. Ja, God is goed 1/4

58 Да, Бог хорош, да, Бог хорош; да, Бог хорош, Он хорош для нас. Dá, Bog charòsj, dá, Bog charòsj, dá, Bog charòsj, On charòsj dlja nas. Ja, God is goed 2/4

59 God heeft mij lief, God heeft mij lief, God heeft mij lief, ja, God heeft mij lief. Хот ейфт май лиф, (3p) Я, Хот ейфт май лиф Ja, God is goed 3/4

60 Он любит нас, Он любит нас; Он любит нас, да, Он любит нас. On ljoebiet nas, On ljoebiet nas, On ljoebiet nas, da, on ljoebiet nas. Ja, God is goed 4/4

61 Dankgebed en voorbede

62 Collecte Deze kinderen helpen met collecteren: Julia van Beek Lera Yakuesich Lise Jagtenberg David Jagtenberg

63 God is zo groot, groter dan groot, Hij is de grootste, allergrootste, aller-, allergrootste God Opwekking voor Kids 220 1/8

64 Niemand kan beseffen hoe God denkt, Hij is de Schepper die het leven schenkt. En zijn gedachten zijn veel groter dan dat, wat een mens bedenken kan! Opwekking voor Kids 220 2/8

65 God is zo groot, groter dan groot, Hij is de grootste, allergrootste, aller-, allergrootste God Opwekking voor Kids 220 3/8

66 Denk aan de aarde, zo buitengewoon en al die mooie mensen die hierop wonen. Wat een geweldig sterk staaltje techniek, want iedereen is echt uniek! Opwekking voor Kids 4/8

67 God is zo groot, groter dan groot, Hij is de grootste, allergrootste, aller-, allergrootste God Opwekking voor Kids 220 5/8

68 Meesterlijk, magistraal, heerlijk en heel speciaal. Grandioos, weergaloos, God is het helemaal! Opwekking voor Kids 220 6/8

69 God is almachtig maar vergeet dit niet: dat Hij van ons houdt en in alles voorziet. Wij zijn zijn kind'ren voor nu en altijd! Kom prijs de Heer, de Majesteit! Opwekking voor Kids 220 7/8

70 God is zo groot, groter dan groot, Hij is de grootste, allergrootste, aller-, allergrootste God Opwekking voor Kids 220 8/8

71 Dank U voor de wondren die gebeuren: dank U voor de bloemen in het veld. Dank U dat uw schepping vol met kleuren van uw liefde voor een mens vertelt. OTH 393 1/8

72 Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. OTH 393 2/8

73 Dank U voor die duizend mooie dingen; dank U voor uw liefde elke dag. Dank U dat als zorgen mij omringen ik eenvoudig bij U komen mag. OTH 393 3/8

74 Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. OTH 393 4/8

75 Dank U voor het zonlicht in de straten; dank U voor de sterren in de nacht. Dank U dat als vrienden mij verlaten U vanuit de hemel naar mij lacht. OTH 393 5/8

76 Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. OTH 393 6/8

77 Dank U voor het wonder in mijn leven; dank U voor uw Geest en voor uw kracht. Dank U dat U alles hebt gegeven, dat U alles voor mij hebt volbracht. OTH 393 7/8

78 Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. OTH 393 8/8

79 Zegen

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Een reis door de Bijbel. Dean L. Gossett

Een reis door de Bijbel. Dean L. Gossett Een reis door de Bijbel Dean L. Gossett 1 Een reis door de Bijbel Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van a journey through the

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

In Betlehem moet je zijn!

In Betlehem moet je zijn! Muzikaal kerstverhaal door Annette Doggen In Betlehem moet je zijn! 1 Inhoud Er komen veel toeristen in Betlehem. Op de markt ontmoeten ze elkaar en de inwoners van de stad. Ze ontdekken dat er in de geschiedenis

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie