CARDVD1 DVD-SPELER VOOR IN DE AUTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARDVD1 DVD-SPELER VOOR IN DE AUTO"

Transcriptie

1 CARDVD1 DVD-SPELER VOOR IN DE AUTO 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Als het toestel werd beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. De CARDVD1 wordt geleverd met deze handleiding, een afstandsbediening, een adapter voor in de wagen en audio/videokabels. Een netadapter is optioneel. Deze DVD-speler is geschikt voor de volgende mediatypes: DVD's (8 of 12cm) Audio-cd's (8 of 12cm) mp3 cd's (8 of 12cm) 2. Veiligheidsinstructies Open de behuizing niet! Binnenin zijn niet-geïsoleerde hoge spanningen aanwezig. Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid. Onzichtbare laserstraal wanneer het toestel open is en het automatische onderbrekingssysteem niet werkt. LASER Deze DVD (Digital Video Disc)-speler werkt met een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig om zeker te zijn dat u het product goed gebruikt, en hou deze handleiding bij om later eventueel te consulteren. Laat dit toestel onderhouden en herstellen door een geschoolde technicus. Andere bedieningen, regelingen en procedures dan omschreven in deze handleiding kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Kijk nooit in de laserstraat. Type laser: halfgeleider laser GaAIAs Golflengte: 650nm / 780nm Uitgangsvermogen: 5mW Straaldivergentie: Algemeen MACROVISION: dit product bevat technologie voor bescherming van de auteursrechten. De intellectuele eigendom en patenten voor de VS zijn in handen van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze technologie moet zijn toegelaten door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor gebruik in huiselijke sfeer en een beperkt aantal andere toepassingen, tenzij Macrovision Corporation uitdrukkelijk andere toepassingen toegelaten heeft. Het is verboden deze technologie te ontleden of tegen te werken. FCC mededeling: Dit toestel is getest en conform bevonden met de limieten voor een digitaal toestel van klasse B volgens de FCC regels, deel 15. Deze limieten zijn gesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een huiselijke omgeving. FCC waarschuwing: Zorg ervoor dat de conformiteit gerespecteerd wordt (bijvoorbeeld: gebruik enkel afgeschermde kabels als u het toestel verbindt met een computer of een ander randapparaat). De gebruiker kan zijn rechten om dit apparaat te gebruiken, ontzegd worden bij iedere wijziging of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die instaat voor de conformiteit. DOLBY: Dit toestel is vervaardigd onder licentie van de Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-d symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke onuitgegeven werken Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten zijn voorbehouden. CARDVD1 1 VELLEMAN

2 4. Bedieningsorganen 1. Klep schijfcompartiment 2. Aan/uit-schakelaar (op de zijkant) 3. Knop voor ontgrendeling klep 4. LCD-scherm 5. Hoofdtelefoonaansluiting 6. Volumeregeling 7. NEXT knop 8. PLAY knop 9. STOP knop 10. PREVIOUS knop 11. Sensor afstandsbediening 12. Optische digitale uitgang 13. S-Video uitgang 14. Video uitgang 15. Audio R uitgang 16. Audio L uitgang 17. DC in aansluiting (9~12Vdc) Fig. 2 Fig Afstandsbediening a. Standby-knop: om het toestel aan of uit te zetten. b. PGM: om de speelvolgorde te bepalen c. SEARCH: om naar het kernmenu terug te keren d. BOOKMARK: om een digitaal referentiepunt in te stellen e. REPEAT: om 1 of alle nummers te herhalen f. A-B: om het stuk tussen punt A en punt B opnieuw te spelen g. SUBTITLE: ondertitels selecteren of afzetten h. NUMBERS: knop om te schakelen tussen de nummer- en functiemode van de knoppen van de afstandsbediening. i. CANCEL: om de ingegeven data te wissen j. SETUP: systeem set-up k. P/N: om het Tv-systeem te selecteren 1/AUDIO : nummer 1 / selectieknop voor taal of audiospoor 2/3D : nummer 2 / 3D-effect aan- of uitzetten 3/CHANNEL : nummer 3 / terugkeren naar hoofdmenu 4/ANGLE : nummer 4 / invalshoek camera selecteren 5/MENU : nummer 5 / terugkeren naar kernmenu 6/TITLE : nummer 6 / een specifieke titel zoeken 7/ZOOM : nummer 7 / inzoomen op het beeld op het scherm 8/RETURN : nummer 8 / de ingegeven data bevestigen 9/OSD : nummer 9 / menu op het scherm laten verschijnen +10/SLOW : voor nummers met 2 digits / fragment traag laten spelen 0/STEP : nummer 0 / beeld per beeld laten spelen!/" : snel terugkeren / doorspoelen #/$ : naar het vorige / volgende nummer gaan /% : weergave starten / pauzeren! : weergave stoppen MUTE : alle audio-uitgangen afzetten SELECT : selectieknoppen (&,',(,)) + selectie bevestigen ( ) VOL +/- : geluidssterkte hoger / lager zetten Fig. 3 CARDVD1 2 VELLEMAN

3 6. LCD-scherm 1. geeft aan dat de schijf afgespeeld wordt 2. geeft aan dat de weergave gepauzeerd is 3. er zit een DVD in de lezer 4. er zit een SVCD, VCD of gewone CD in de lezer 5. er zit een mp3-cd in de lezer 6. het nummer dat afgespeeld wordt 7. de tijdsweergave van het fragment dat wordt afgespeeld 8. de herhalingsfunctie is actief (in combinatie met 9 of 10) 9. (+8): het huidige nummer zal worden herhaald 10. (+8): de volledige schijf zal worden herhaald 11. de nummers op de schijf worden in willekeurige volgorde afgespeeld. 12. het fragment tussen referentiepunten A en B wordt weergegeven 13. de geluidsweergave staat af Op de plaats van de nummer- en tijdsweergave (6 & 7) kan ook verschijnen: "OPEN": open de klep "CLOSE": doe de klep dicht "LOAD": schijf wordt gelezen "NO DISC": de schijf kan niet worden gelezen of er is geen schijf 7. Aansluitingen 1. op het lichtnet: sluit de stroomadapter aan op de DC-ingang (fig. 2 # 17) en steek hem in het stopcontact. 2. in de auto: sluit de adapter aan op de DC-ingang (fig. 2 # 17) en stop het andere eind in de sigarenaansteker. 3. op een Tv-toestel: zet beide toestellen uit, verbind de audio/videoaansluitingen van de CARDVD1 (fig. 2 #14, 15 & 16) met die van het Tv-toestel via de meegeleverde kabel. Zorg ervoor dat de kleuren overeenkomen. Sluit eventueel ook een SVideokabel aan (fig. 2 # 13). 4. op een audioversterker: zet beide toestellen uit en verbind de audioaansluitingen van de CARDVD1 (fig. 2 #15 & 16) met die van de versterker. Zorg ervoor dat de kleuren overeenkomen. 5. een hoofdtelefoon: zet het geluidsniveau van de CARDVD1 laag met de volumeregeling (fig. 1 #6) en sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluiting (fig. 1 #5). Regel het volume (fig. 1 #6) naar uw believen. 8. Bediening a. Afstandsbediening De CARDVD1 kan het signaal van de afstandsbediening ontvangen als deze zich binnen een hoek van 30 boven, onder, links of rechts van het punt recht voor de sensor bevindt. De maximum afstand voor ontvangst is 5 meter. b. Weergave Fig Maak de vereiste aansluitingen voor u de toestellen aanschakelt. 2. Schakel de toestellen aan (schakelaar fig. 1 #2 voor de CARDVD1) en selecteer indien nodig de correcte videobron op het scherm / Tv-toestel en desgevallend de correcte audiobron op de audioversterker. 3. Open het schijfcompartiment door op de ontgrendelingsknop (fig. 1 #3) te drukken. 4. Plaats de schijf met het label naar boven en klik deze vast op de as in het midden. 5. Sluit het schijfcompartiment door de klep (fig. 1 #1) dicht te drukken. 6. Normaal zal uw CARDVD1 de schijf automatisch beginnen afspelen. Is dit niet het geval, druk dan op de weergaveknop (fig. 1 #8). CARDVD1 3 VELLEMAN

4 c. Weergave stoppen Druk op! op de afstandsbediening of "STOP" op het toestel zelf. Als de weergave gestopt wordt tijdens het afspelen van een DVD zal het toestel onthouden waar de weergave gestopt werd. Als u terug op "PLAY" of drukt, zal de weergave beginnen op dat punt. Als u niet wenst dat de speler het punt onthoudt, druk dan nog eens op! of "STOP". d. Weergave pauzeren Druk tijdens de weergave op%op de afstandsbediening of "PAUSE" op het toestel zelf om te pauzeren. Druk nog eens op % of "PAUSE" ofwel op "PLAY" of om de weergave te hervatten. e. Snel door- of terugspoelen Druk tijdens de weergave op!(rev) of " (FWD) om respectievelijk terug of door te spoelen. Door meerdere keren op dezelfde knop te drukken verhoogt u de snelheid tot 2x, 4x, 8x of 20x. Tijdens de versnelde weergave is er geen geluidsweergave. f. Vertraagd weergeven Druk tijdens de weergave op SLOW om de weergave te vertragen. Door meerdere keren op dezelfde knop te drukken vertraagt u de snelheid tot 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 of 1/7. Tijdens de vertraagde weergave is er geen geluidsweergave. g. Herhaalfunctie (repeat) Om een titel, hoofdstuk of nummer te herhalen: 1. Druk op de repeat-knop (fig. 3 #e). 2. Selecteer de titel, het hoofdstuk of het nummer dat moet worden herhaald, of druk nog eens op de repeat-knop (fig. 3 #e) om alles te herhalen (repeat all). Het stuk tussen 2 referentiepunten A en B herhalen: 1. Druk tijdens de weergave op de 'A-B'-knop (fig. 3 #f) om het startpunt van de herhaling aan te geven (punt A). 2. Druk nog eens op de 'A-B'-knop (fig. 3 #f) om het eindpunt van de herhaling aan te geven 'punt B). 3. Druk nog eens op de 'A-B'-knop (fig. 3 #f) om de A-B herhaalfunctie uit te schakelen. h. De weergave starten vanaf een bepaald punt Druk op de BOOKMARK-knop (fig. 3 #d) om een referentiepunt op de plaats waar u de weergave wenst te starten. Druk vervolgens op de PLAY-knop ; de weergave zal starten op de door u aangeven plaats. Er kunnen maximum vijf referentiepunten aangegeven worden ; deze zijn genummerd. U kunt ze selecteren door op de selectieknoppen &of( (zie fig. 3) te drukken. i. Een titel, hoofdstuk of nummer selecteren Druk op de TITLE-knop (fig. 3 #6) en vervolgens op de nummerknoppen, de selectieknoppen 'of ) of de knoppen # of $ (zie fig. 3) om het gewenste hoofdstuk of nummer te selecteren. j. Ondertitels selecteren Indien er op de DVD ondertitels in diverse talen beschikbaar zijn, kunt u de gewenste taal selecteren door tijdens de weergave op de SUBTITLE-knop (fig. 3 #g) te drukken en via de selectieknoppen (zie fig. 3) de taal te selecteren en de ondertitels aan of uit te zetten. CARDVD1 4 VELLEMAN

5 k. Invalshoek camera selecteren Indien er op de DVD scènes staan die vanuit diverse camerastandpunten te bekijken zijn, kunt u de gewenste invalshoek selecteren door tijdens de weergave op de ANGLE-knop (fig. 3 #4) te drukken. Als er slechts één camerastandpunt beschikbaar is zal drukken op de ANGLE-knop geen gevolgen hebben. l. Audio / Taal veranderen Druk tijdens de weergave op de AUDIO-knop (fig. 3 #1) om de verschillende taal- en klankmogelijkheden van de DVD te zien en te selecteren door middel van de selectieknoppen (zie fig. 3). m. mp3's weergeven 1. Plaats een schijf met mp3's in de speler en wacht enkele seconden. 2. Wanneer de lezer de gegevens op de schijf gelezen heeft zal hij deze tonen op de Tv of monitor. 3. Selecteer een map of nummer door middel van de selectieknoppen (zie fig. 3) ; druk op de -knop om een map te openen of een nummer af te spelen. n. Set-up menu's Druk op SETUP (fig. 3 #j) om het SETUP menu te openen: Via 'SYSTEM SETUP' krijgt u toegang tot de menu's TV SYSTEM, SCREEN SAVER, VIDEO, TV TYPE, PASSWORD, RATING, DEFAULT en MAIN PAGE. Via 'LANGUAGE SETUP' kunt u OSD LANGUAGE, AUDIO LANGUAGE, SUBTITLE LANGUAGE en MENU LANGUAGE regelen. AUDIO SETUP laat u toe de AUDIO OUT te regelen (ANALOG, SPDIF/RAW of SPDIF/PCM) Via SPEAKER SETUP kunt u de DOWNMIX instelling veranderen. DIGITAL SETUP geeft toegang tot de menu's OP MODE en DUAL MONO. Voorbeeld: om de speler te beveiligen zodat hij bepaalde films niet afspeelt: Druk op SETUP (fig. 3 #j), selecteer SETUP met de selectieknoppen en druk op om het system setup menu te openen. De speler zal u om een paswoord vragen. Het standaard paswoord is "0000". Druk op en selecteer RATING met de selectieknoppen. Druk op en selecteer de gewenste mode met de selectieknoppen. CARDVD1 5 VELLEMAN

6 9. Technische specificaties Toets Functie DVD Functie VCD Functie muziekcd Functie mp3 Functie jpeg BOOKMARK referentiepunt(en) instellen - - OSD toont weergavestatus + tijdsindicatie huidige positie toont weergavestatus 0-9 / +10 hoofdstuk selecteren fragment selecteren nummer van liedje selecteren nummer selecteren AUDIO audiomode veranderen wisselen audio L /audio R TITLE titel selecteren RETURN terugkeren naar menu terugkeren MENU terugkeren naar menu PBC functie beelden op scherm SUBTITLE andere taal ondertitels &'() cursor bewegen in menu's idem + nr. selecteren idem + beeld roteren ANGLE invalshoek regelen PGM afspeelvolgorde instellen SELECT selectie bevestigen - - selectie bevestigen SEARCH titel of hoofdstuk zoeken tijdstip zoeken CANCEL huidige selectie annuleren laatste input wissen programmering annuleren annuleren ZOOM inzoomen 1x/2x/3x zoomfunctie NUMBERS wisselen numerieke toetsen / functietoetsen SLOW traag vooruit of achteruit 1/2 7x PAUSE Pauzeren - - pauzeren PREV naar vorig hoofdstuk naar vorig fragment naar vorig nummer naar vorig beeld REV snel terugkeren 2x/4x/8x/20x inzoomen in zoomfunctie FWD snel vooruit 2x/4x/8x/20x uitzoomen in zoomfunctie NEXT naar volgend hoofdstuk naar volgend fragment naar volgend nummer naar volgend beeld REPEAT herhaalfunctie A-B herhalen tussen punt A en B CARDVD1 6 VELLEMAN

7 10. Problemen en oplossingen Als uw DVD niet schijnt te werken, overloop dan eerst even de tabel hieronder: Symptomen Mogelijke oorzaken Oplossing De lezer wil de schijf niet afspelen, op het LCD-scherm verschijnt "Error". De schijf is verkeerd in de lezer geplaatst. Plaats de schijf met de te lezen kant naar beneden en druk ze stevig op de as. Schijf is vuil of bekrast. Zorg ervoor dat er geen krassen of vingerafdrukken op de schijf terechtkomen. Schijf is voor andere regio. Gebruik schijven voor uw regio. Geen beeld op Tv / monitor AV-kabel is niet goed aangesloten Sluit de kabel goed en stevig aan. Verkeerde ingang geselecteerd op Tv. Selecteer de juiste ingang. Geen geluid AV-kabel is niet goed aangesloten Sluit de kabel goed en stevig aan. Verkeerde ingang geselecteerd op Selecteer de juiste ingang. audioversterker. Afstandsbediening werkt niet Geen batterijen of batterijen zijn te zwak. Plaats nieuwe batterijen. CARDVD1 is buiten bereik van afstandsbediening. Zie hoofdstuk "8.a. Afstandsbediening". Laat uw CARDVD1 nakijken of herstellen door een geschoold technicus wanneer: - het toestel blootgesteld is aan regen of water - het toestel niet normaal lijkt te werken - bovenstaande tips niet helpen! Probeer het toestel niet zelf te herstellen! De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. CARDVD1 7 VELLEMAN

8 CARDVD1 DVD PORTÁTIL DE COCHE 1. Introducción Gracias por haber comprado el CARDVD1! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Verifique si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte antes de la puesta en marcha. Si es el caso, no conecte el aparato a la red y póngase en contacto con su distribuidor. Se entrega el CARDVD1 con este manual del usuario, un adaptador de coche y cables de audio/vídeo. El adaptador de red es opcional. Este DVD es apto para las siguientes marcas: DVDs (8 o 12cm) Audio CDs (8 o 12cm) Mp3 CDs (8 o 12cm) 2. Instrucciones de seguridad Nunca abra la caja! Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables con un voltaje peligroso. No exponga este equipo a lluvia o humedad. Rayo láser invisible que se produce al abrir el aparato y cuando el sistema de interrupción automático no funciona. LÁSER Este lector DVD (Digital Video Disc) usa un sistema de lectura láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea cuidadosamente el manual y guárdelo para futuras referencias. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado. El uso inadecuado de los controles y ajustes y los procedimientos diferentes a los especificados en este manual pueden causar una exposición a la peligrosa radiación láser. Nunca mire directamente al rayo láser. Tipo láser: láser semiconductor GaAIAs Longitud de la onda: 650nm / 780nm Potencia de salida: 5mW Divergencia del haz: General MACROVISION: Este producto incorpora la tecnología de protección del copyright protegida por ciertas patentes norteamericanos y otros derechos de la propiedad intelectual que pertenecen a Macrovision Corporation y otros propietarios de los derechos. El uso de esta tecnología de protección debe ser autorizado por Macrovision Corp., y sólo está destinado para el uso doméstico y otros usos limitados, a menos que Macrovision Corporation lo autorice explícitamente. Queda prohibido cualquier ingeniería inversa o cualquier otro tipo de desmontaje. Noticia FCC : Este aparato ha sido comprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de la clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial. Aviso FCC : Para asegurar la conformidad, sólo use cables blindados al conectar el aparato a un ordenador u otro equipo periférico. Cualquier cambio o modificación sin expresa autorización de la parte responsable de la conformidad puede anular el derecho del usuario a usar el equipo. DOLBY: Este dispositivo ha sido fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. Obras Confidenciales no Publicadas Dolby Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. CARDVD1 8 VELLEMAN

9 4. Descripción 1. Tapa del compartimiento de disco 2. Botón encendido/apagado (en el lado) 3. Botón de desbloqueo 4. Pantalla LCD 5. Conexión de auriculares 6. Ajuste del volumen 7. Botón NEXT (salto al capítulo siguiente) 8. Botón PLAY (reproducir) 9. Botón STOP 10. Botón PREVIOUS (salto al capítulo anterior) 11. Sensor del mando a distancia Fig Salida óptica digital 13. Salida S-Vídeo 14. Salida Vídeo 15. Salida Audio R (derecha) 16. Salida Audio L (izquierda) 17. Conexión DC IN (9~12Vdc) Fig Mando a distancia Fig. 3 a. Botón Standby: para encender y apagar el aparato. b. PGM: para determinar el orden de reproducción c. SEARCH: para volver al menú índice d. BOOKMARK: para marcar un punto de referencia digital e. REPEAT: para repetir 1 o todos los títulos f. A-B: para repetir un fragmento entre punto A y B g. SUBTITLE: para seleccionar o desactivar los subtítulos h. NUMBERS: para conmutar entre el modo número y el modo función de los botones del mando a distancia. i. CANCEL: para borrar los datos introducidos j. SETUP: sistema setup k. P/N: para seleccionar el sistema TV 1/AUDIO : número 1 / botón de selección de idioma o pista de sonido 2/3D : número 2 / activar o desactivar el efecto 3D 3/CHANNEL : número 3 / volver al menú índice 4/ANGLE : número 4 / seleccionar el ángulo de la cámara 5/MENU : número 5 / volver al menú central 6/TITLE : número 6 / buscar un título específico 7/ZOOM : número 7 / aumentar el tamaño de la imagen 8/RETURN : número 8 / confirmar los datos introducidos 9/OSD : número 9 / dejar aparecer el menú en la pantalla +10/SLOW : para los números de 2 dígitos / reproducir el fragmento lentamente 0/STEP : número 0 / reproducir imagen por imagen!/" : retroceso/avance rápido #/$ : salto al capítulo anterior/siguiente /% : empezar la reproducción / interrumpir la reproducción! : detener la reproducción MUTE : desactivar todas las salidas de audio SELECT : botones de selección (&,',(,)) + confirmar selección ( ) VOL +/- : aumentar/disminuir el volumen CARDVD1 9 VELLEMAN

10 6. Pantalla LCD Fig indica que se está reproduciendo el disco 2. indica que se ha interrumpido la reproducción 3. indica que se encuentra un DVD en el lector 4. indica que se encuentra un SVCD, VCD o CD normal en el lector 5. indica que se encuentra un CD Mp3 en el lector 6. indica el número que se está reproduciendo 7. indica el tiempo de reproducción del fragmento que se está reproduciendo 8. indica que la función de repetición está activa (en combinación con 9 o 10) 9. (+8): indica que se repetirá el título actual 10. (+8): indica que se repetirá todo el disco 11. indica que se reproducirán los números por orden aleatorio. 12. indica que se reproducirá un fragmento entre punto de referencia A y punto de referencia B 13. indica que el sonido está desactivado Es posible que se visualicen en los números 6 & 7 (reproducción número & tiempo): "OPEN": abrir la tapa "CLOSE": cerrar la tapa "LOAD": cargar, indica la lectura del disco "NO DISC": no lectura del disco posible o no hay disco 7. Conexiones 1. a la red: conecte el adaptador de red a la entrada DC (fig. 2 # 17) y conéctelo a la toma de corriente. 2. en el coche: conecte el adaptador de red a la entrada DC (fig. 2 # 17) y conecte el otro extremo al conector mechero. 3. a un televisor: desactive ambos aparatos, conecte las conexiones de audio/vídeo del CARDVD1 (fig. 2 #14, 15 & 16) mediante el cable incluido a las del televisor. Asegúrese de que los colores coinciden. Si necesario, conecte también un cable S-Vídeo (fig. 2 # 13). 4. a un amplificador audio: desactive ambos aparatos, conecte las conexiones de audio del CARDVD1 (fig. 2 #15 & 16) con las del amplificador. Asegúrese de que los colores coinciden. 5. a unos auriculares: Baje el nivel de volumen del CARDVD1 mediante el ajuste de volumen al mínimo (fig. 1 #6) y conecte los auriculares a la conexión (fig. 1 #5). Ajuste el volumen (fig. 1 #6) a su discreción. 8. Funcionamiento a. Mando a distancia El CARDVD1 puede recibir la señal del mando a distancia cuando se encuentro dentro de un ángulo de 30 arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha del punto que se encuentra en frente del sensor. La distancia máx. para recepción es 5 metros. b. Reproducción 1. Haga las conexiones necesarias antes de activar los dispositivos. 2. Encienda los aparatos (botón fig. 1 #2 para el CARDVD1) y seleccione, si necesario, la fuente de vídeo correcta en la pantalla / el televisor y la fuente de audio correcta en el amplificador. 3. Abra la tapa del compartimiento de disco apretando el botón de desbloqueo (fig. 1 #3). 4. Introduzca el disco con la cara impresa hacia arriba y colóquelo sobre el eje que se encuentra en el medio. 5. Cierre el compartimiento de disco apretando la tapa (fig. 1 #1). 6. Normalmente, el CARDVD1 empezará a reproducir el disco automáticamente. Si no es el caso, apriete el botón de reproducción (fig. 1 #8). CARDVD1 10 VELLEMAN

11 c. Detener la reproducción Apriete! en el mando a distancia o apriete "STOP" en el aparato. Si aprieta este botón durante la reproducción de un DVD el aparato memorizará el punto en que se detuvo. Si vuelve a apretar "PLAY" o, el disco empezará desde el punto en que se detuvo. Si no quiere que el lector memoriza el punto en que se detiene, apriete 2 veces en! o "STOP" y el disco empezará desde el principio. d. Interrumpir la reproducción (pausa) Apriete el botón%en el mando a distancia o "PAUSE" en el aparato durante la reproducción para hacer una pausa. Vuelve a apretar % o "PAUSE" o "PLAY" o para reanudar la reproducción. e. Avance/rebobinado rápido Apriete!(REV) o " (FWD) durante la reproducción para reproducir el disco más rápidamente hacia adelante o hacia atrás. Apretando varias veces en el mismo botón puede incrementar la velocidad hasta 2x, 4x, 8x o 20x. Durante la reproducción rápida no hay una reproducción del sonido. f. Avance/rebobinado lento Apriete SLOW durante la reproducción para reproducir el disco más lentamente hacia adelante o hacia atrás Apretando varias veces en el mismo botón puede reducir la velocidad hasta 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 o 1/7. Durante la reproducción lenta no hay una reproducción del sonido. g. Repetir la reproducción (repeat) Para repetir un título, capítulo o número: 1. Apriete el botón repeat (fig. 3 #e). 2. Seleccione el título, capítulo o número que quiere repetir, o vuelva a apretar el botón repeat (fig. 3 #e) para repetir todo (repeat all). Repetir un fragmento entre 2 puntos de referencia A y B: 1. Apriete el botón 'A-B' (fig. 3 #f) durante la reproducción para indicar el punto inicial de la repetición (punto A). 2. Vuelva a apretar el botón 'A-B' (fig. 3 #f) para indicar el punto final de la repetición (punto B). 3. Vuelva a apretar el botón 'A-B' (fig. 3 #f) para desactivar la función de repetición A-B. h. Empezar la reproducción desde un punto determinado Apriete el botón BOOKMARK (fig. 3 #d) para poner un punto de referencia en el lugar donde quiere empezar la reproducción. Luego, apriete el botón PLAY ; la reproducción empezará en el punto que ha indicado. Puede indicar un máx. de 5 puntos de referencia ; éstos están numerados. Puede seleccionarlos apretando los botones de selección &o( (véase fig. 3). i. Seleccionar un título, capítulo o número Apriete el botón TITLE (fig. 3 #6) y luego los botones de número, de selección 'o ) o los botones # o $ (véase fig. 3) para seleccionar el capítulo o número deseado. j. Seleccionar subtítulos Si dicha opción está disponible en el disco, puede seleccionar el idioma deseado apretando el botón SUBTITLE (fig. 3 #g) durante la reproducción, seleccionar el idioma y activar o desactivar los subtítulos mediante los botones de selección (véase fig. 3). CARDVD1 11 VELLEMAN

12 k. Seleccionar el ángulo de la cámara Si el DVD soporta esta función, puede ver las escenas desde diferentes ángulos. Apriete el botón ANGLE (fig. 3 #4) durante la reproducción. Si sólo está disponible un ángulo, no sirve para nada apretar el botón ANGLE. l. Cambiar Audio/Idioma Apriete el botón AUDIO (fig. 3 #1) durante la reproducción para ver y seleccionar las diferentes posibilidades de idioma y sonido del DVD mediante los botones de selección (véase fig. 3). m. Reproducir mp3 1. Introduzca el disco mp3 en el lector y espere algunos segundos. 2. Después de haber leído los datos en el disco, el lector los mostrará en el televisor o monitor. 3. Seleccione una mapa o un número mediante los botones de selección (véase fig. 3) ; apriete el botón para reproducir una mapa o un número. n. Menús setup Apriete SETUP (fig. 3 #j) para abrir el menú SETUP: Vía 'SYSTEM SETUP' puede entrar en los menús TV SYSTEM, SCREEN SAVER, VIDEO, TV TYPE, PASSWORD, RATING, DEFAULT y MAIN PAGE. Vía 'LANGUAGE SETUP' puede ajustar los menús OSD LANGUAGE, AUDIO LANGUAGE, SUBTITLE LANGUAGE y MENU LANGUAGE. AUDIO SETUP le permite ajustar AUDIO OUT (ANALOG, SPDIF/RAW o SPDIF/PCM) Viía SPEAKER SETUP puede cambiar los ajustes DOWNMIX. DIGITAL SETUP le permite entrar en los menús OP MODE y DUAL MONO. Por ejemplo: para proteger el reproductor de modo que no reproduzca algunas películas: Apriete SETUP (fig. 3 #j), seleccione SETUP con los botones de selección y apriete para abrir el menú system setup. El lector le preguntará introducir la contraseña. La contraseña estándar es "0000". Apriete y seleccione RATING con los botones de selección. Apriete y seleccione el modo deseado con los botones de selección. CARDVD1 12 VELLEMAN

13 9. Especificaciones Botón Función DVD Función VCD Función CD de música Función mp3 Función jpeg BOOKMARK introducir punto(s) de refercia - - visualiza el estado de OSD visualiza el estado de reproducción + indicación de tiempo posición actual reproducción 0-9 / +10 seleccionar capítulo seleccionar fragmento seleccionar número de la canción seleccionar número AUDIO cambiar el modo audio cambiar audio L /audio R TITLE Seleccionar título RETURN volver al menú volver MENU volver al menú función PBC imágenes en la pantalla SUBTITLE otro idioma subtítulos &'() mover el cursor en menús idem + seleccionar número idem + girar la imagen ANGLE ajustar el ángulo PGM introducir el orden de reproducción SELECT confirmar la selección - - confirmar la selección SEARCH buscar título o capítulo tiempo de búsqueda CANCEL anular selección actual borrar última entrada anular programación anular ZOOM aumentar el tamaño de la imagen 1x/2x/3x función zoom NUMBERS cambiar teclas numéricas / de función SLOW retroceso/ avance lento 1/2 7x PAUSE hacer una pausa - - hacer una pausa PREV saltar al capítulo anterior saltar al fragmento anterior saltar al número anterior saltar a la imagen anterior REV FWD retroceder rápidamente 2x/4x/8x/20x avanzar rápidamente 2x/4x/8x/20x aumentar el tamaño de la imagen en función zoom disminuir el tamaño de la imagen en función zoom NEXT saltar al capítulo siguiente saltar al fragmento siguiente saltar al número siguiente saltar a la imagen siguiente REPEAT función de repetición A-B repetir entre punto A y B CARDVD1 13 VELLEMAN

14 10. Solución a problemas Si le parece que su DVD no funciona bien, consulte en primer lugar la siguiente lista: Síntomas Causas eventuales Solución Se ha introducido el disco incorrectamente en el lector. El lector no quiere reproducir el disco, en la pantalla LCD aparece "Error". No hay imagen en el televisor / monitor No hay sonido Mando a distancia no funciona El disco está sucio o rayado. El disco es para otro regio. Cable AV no está bien conectado Se ha seleccionado la entrada incorrecta en el televisor. Cable AV no está bien conectado Se ha seleccionado la entrada incorrecta en el televisor. No hay pilas o las pilas están demasiadas débiles. CARDVD1 se encuentra fuera del alcance del mando a distancia. Introduzca el disco con la cara impresa hacia arriba y apriételo sobre el eje del centro Asegúrese de que no se encuentren rayas o huellas dactilares en el disco. Use discos para su regio. Conecte el cable correctamente Seleccione la entrada correcta. Conecte el cable correctamente Seleccione la entrada correcta. Introduzca nuevas pilas. Véase "8.a. Mando a distancia". La reparación y el mantenimiento del CARDVD1 deben ser realizados por personal especializado si : - el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad - no funciona correctamente - los consejos anteriormente mencionadas no ayudan Nunca intente reparar el aparato Usted mismo! Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. CARDVD1 14 VELLEMAN

HANDY DVD SPELER MDV-7

HANDY DVD SPELER MDV-7 HANDY DVD SPELER MDV-7 Handleiding 1 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat U de speler gaat gebruiken en bewaar de

Nadere informatie

Model No.: AV-1000 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig.

Model No.: AV-1000 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig. 7 inch Dual Screen Portable Player Model No.: AV-1000 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig. Pagina 1 Belangrijke Veiligheidsinstructies 1 2 Montage van de bevestiging riempjes 2 3 De DVD

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen in de verpakking zitten. LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN HET BIJGESLOTEN BOEKJE ALVORENS

Nadere informatie

TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm

TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm SDV-47AM Dual TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm By Handleiding BY 1 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat

Nadere informatie

TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm

TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm SDV-47AM Dual TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm By Handleiding BY 1 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat

Nadere informatie

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken.

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. Nederlands TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. SLING LOGO Hier drukken. Nederlands S-VIDEO: Indien uw tv uitgerust is met een S-Video aansluiting, dan kunt u deze

Nadere informatie

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding Integrated Home Theater Systeem Beknopte Handleiding Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Dank voor de aanschaf van een Harman Kardon product! Deze beknopte handleiding geeft u alle informatie

Nadere informatie

SDV-685A. TABLET DVD SPELER 8.5 inch scherm

SDV-685A. TABLET DVD SPELER 8.5 inch scherm SDV-685A TABLET DVD SPELER 8.5 inch scherm By Handleiding BY 1 BLANCO 2 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat U de

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

POWER CINEMA GEBRUIKEN

POWER CINEMA GEBRUIKEN A P P E N D I X C POWER CINEMA GEBRUIKEN C-1 OPMERKING Lees zorgvuldig de volgende informatie, alvorens Power Cinema Software te installeren. 1. Om Power Cinema Software op een NIEUWE VASTE SCHIJF te installeren,

Nadere informatie

Reproductor de DVD/CD Gebruiksaanwijzing. DVD/CD-speler. DVD/CD-spelare. DVD/CD-afspiller. Instrucciones de funcionamiento.

Reproductor de DVD/CD Gebruiksaanwijzing. DVD/CD-speler. DVD/CD-spelare. DVD/CD-afspiller. Instrucciones de funcionamiento. Instrucciones de funcionamiento Reproductor de DVD/CD Gebruiksaanwijzing DVD/CD-speler Bruksanvisning DVD/CD-spelare Kortfattet betjeningsvejledning DVD/CD-afspiller Model No. DVD-S33 Número de región

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

OLE24350-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 24 DVB-T/-CFJERNSYN // TELEVISIÓN 24 DVB-T/-C // TELEVÍZIÓ 24 DVB-T/-C GEBRUIKSAANWIJZING

OLE24350-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 24 DVB-T/-CFJERNSYN // TELEVISIÓN 24 DVB-T/-C // TELEVÍZIÓ 24 DVB-T/-C GEBRUIKSAANWIJZING LE24350-B 24 DVB-T/-CFJERNSYN // TELEVISIÓN 24 DVB-T/-C // TELEVÍZIÓ 24 DVB-T/-C NL GEBRUIKSAANWIJZING ES MANUAL DE INSTRUCCINES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 50273772 LE24350-B 20140228v1 Imtron GmbH Wankelstrasse

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Media 22 Multi Media Center Met I-Pod Docking Station CD/DVD speler / Radio Tuner MM card reader / USB / Bluetooth

Media 22 Multi Media Center Met I-Pod Docking Station CD/DVD speler / Radio Tuner MM card reader / USB / Bluetooth Media 22 Multi Media Center Met I-Pod Docking Station CD/DVD speler / Radio Tuner MM card reader / USB / Bluetooth By Handleiding DISTRIBUTED BY 1 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

appcrip Camera Connection Kit for ipad

appcrip Camera Connection Kit for ipad appcrip Camera Connection Kit for ipad Español...01 English...05 Français... 09 ABN...13 Capítulo 1. Introducción Gracias por elegir el kit ipad Cámara appcrip. Descripción del producto Con el appcrip

Nadere informatie

Handleiding. DRAAGBARE LCD DVD-SPELER Model: ADVD-1202

Handleiding. DRAAGBARE LCD DVD-SPELER Model: ADVD-1202 Handleiding DRAAGBARE LCD DVD-SPELER Model: ADVD-1202 LEES DE INSTRUCTIES DIE IN DEZE HANDLEIDING STAAN ZORGVULDIG DOOR VOOR HET AANSLUITEN EN BEDIENEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR HET GEVAL U DE HANDLEIDING

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Mobile DataSafe II Bestelnr.: 97 61 22

Mobile DataSafe II Bestelnr.: 97 61 22 NL GEBRUIKSAANWIJZING Versie 09/04 Mobile DataSafe II Bestelnr.: 97 61 22 Backup systeem, DVD player, media player voor geheugenkaarten, Hi-Speed USB kaartlezer en nog veel meer! 28 DataSafe II met de

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

PDX-Z9. receptor con reproductor de súper audio CD super-audio CD-receiver

PDX-Z9. receptor con reproductor de súper audio CD super-audio CD-receiver PDX-Z9 receptor con reproductor de súper audio CD super-audio CD-receiver Registre su producto en http://www.pioneer.es (o en http://www.pioneer.eu) Descubra los beneficios de registrarse on-line: Ontdek

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Hardware toetsen Met deze toets kan u op elk moment terugkeren naar de beginpagina van het menu (scherm Kamers).

Hardware toetsen Met deze toets kan u op elk moment terugkeren naar de beginpagina van het menu (scherm Kamers). Proficiat met de aankoop van uw Philips Pronto, met dit toestel is het mogelijk uw Nikobus systeem draadloos aan te sturen. Door middel van de intuïtieve grafische interface krijgt u de controle over alle

Nadere informatie

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 NEDERLANDS -INHOUD VAN DE VERPAKKING -TECHNISCHE SPECIFICATIE -HARDWARE INSTALLATIE -GARANTIE MULTIMEDIA PLAYER

Nadere informatie

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER Gebruiksaanwijzing Content Productomschrijving 1.Handleiding 1 1.1 Voorzijde en toetsen 1 1.2 Power On/Off 3 1.3 Netvoeding & Batterij 3 2. Menu

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

XL-PG37SL /XL-PG57SL / XL-PV370SL

XL-PG37SL /XL-PG57SL / XL-PV370SL OPEN MODE A.S.P. PORTABLE CD PLAYER LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER XL-PG37SL /XL-PG57SL / XL-PV370SL PROGRAM NY OF JAPAN, LIMITED DC IN 4.5V VOLUME OPERATING INSTRUCTIONS

Nadere informatie

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing CDN35 Professionele CD Speler Quick Start Gebruiksaanwijzing DOOS INHOUD CD SPELER TRANSPORT UNIT CD SPELER CONTROL UNIT IEC STROOMSNOER RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar) MINI DIN CONTROLE SNOER Kenmerken

Nadere informatie

Model No.: AV-1100 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V03 AVG$

Model No.: AV-1100 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V03 AVG$ 7 inch Dual Screen DVD Player Model No.: AV-1100 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V03 AVG$ Pagina Belangrijke Veiligheidsinstructies 1 Montage van de DVD speler en scherm in de

Nadere informatie

STAS partout. 12V - systeem

STAS partout. 12V - systeem STAS partout 12V - systeem Montage instructies STAS partout Lees eerst altijd zorgvuldig de montage instructies! - Indien er een STAS multirail aanwezig is waar men de STAS partout aan wil monteren, controleer

Nadere informatie

CR-715 CR-715DAB. CD Receiver. Es It Nl. Español Italiano Nederland. Primeros pasos...es-2 Procedure preliminari...it-2 Beginnen...

CR-715 CR-715DAB. CD Receiver. Es It Nl. Español Italiano Nederland. Primeros pasos...es-2 Procedure preliminari...it-2 Beginnen... Español Italiano Nederland CD Receiver CR-715 CR-715DAB Manual de instrucciones Muchas gracias por el Receptor de CDs Onkyo. Antes de realizar las conexiones y de conectar la alimentación, lea detenidamente

Nadere informatie

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-22 (2) FM/MW/LW Compact Disc Player Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning ES P NL S Con respecto a la instalación y las conexiónes, consulte el manual

Nadere informatie

SDV-1102. TABLET DVD SPELER Met DVB-TV/Radio Tuner

SDV-1102. TABLET DVD SPELER Met DVB-TV/Radio Tuner SDV-1102 TABLET DVD SPELER Met DVB-TV/Radio Tuner By Handleiding BY 1 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat U de speler

Nadere informatie

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC UNIT PAN & TILT NIGHT VISION IR LED 3 CHANNELS PLL CIRCUIT MIC BUILT-IN OBSERVATION & SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Systemen: VID-TRANS300

Nadere informatie

Nero Express. Nero Express openen: N-1

Nero Express. Nero Express openen: N-1 Nero Express Inleiding Welkom bij de populairste brandsoftware die momenteel op de markt is Nero Express. Met Nero Express kunt u uw favoriete muziek samenstellen of uw vcd een gebruikersvriendelijke interface

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Click 7/9 Lite Duo en Duo Deluxe. TABLET DVD SPELER Met extra 7/9 inch scherm (Duo) Met 2 spelers (Duo Deluxe)

Click 7/9 Lite Duo en Duo Deluxe. TABLET DVD SPELER Met extra 7/9 inch scherm (Duo) Met 2 spelers (Duo Deluxe) Click 7/9 Lite Duo en Duo Deluxe TABLET DVD SPELER Met extra 7/9 inch scherm (Duo) Met 2 spelers (Duo Deluxe) Handleiding Distributor Pag. 1 - Click 7 & 9 Lite Duo & Deluxe NL V01 VOORZORGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding en naslagwerk. Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder

Handleiding en naslagwerk. Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder Handleiding en naslagwerk Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. onderdelenomschrijving pag. 4 3. plaatsen van de accu pag. 7 3.1 Installatie van de accu 3.2 Verwijderen

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

VQS4CRT2 KLEUREN QUAD PROCESSOR

VQS4CRT2 KLEUREN QUAD PROCESSOR KLEUREN QUAD PROCESSOR 1. Veiligheidsvoorschriften Het toestel werkt op 12Vdc / 500mA Stel het toestel niet bloot aan water of regen om elk gevaar voor electroshocks te vermijden. Laat het toestel onderhouden

Nadere informatie

Basis bediening van het scherm

Basis bediening van het scherm Basis bediening van het scherm Het apparaat kan worden bedient met de meegeleverde muis aangesloten in de USB poort voor op het apparaat. Door te klikken op de knoppen en het gebruik van de scrol wheel

Nadere informatie

Model No. SC-BTT362 SC-BTT262

Model No. SC-BTT362 SC-BTT262 Instrucciones de funcionamiento Gebruiksaanwijzing Blu-ray Disc TM Sistema de sonido Home Theater (Teatro en casa) Blu-ray Disc TM Home Theater Geluidssysteem Model No. SC-BTT362 SC-BTT262 La ilustración

Nadere informatie

Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion

Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion V1.1 ADVD-213 HANDLEIDING Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik van dit product en bewaar de handleiding. s Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion Inhoud Introductie Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. O Verwarmingskussen. Gebruikshandleiding

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. O Verwarmingskussen. Gebruikshandleiding NL HK 58 Cosy HK 115 Cosy HK 125 XXL 06.0.43510 Hohenstein O Verwarmingskussen Gebruikshandleiding BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255

Nadere informatie

vision semi touch advanced car entertainment Powered by: Vision Electronics Gebruikershandleiding

vision semi touch advanced car entertainment Powered by: Vision Electronics Gebruikershandleiding vision semi touch advanced car entertainment Gebruikershandleiding Powered by: Vision Electronics 2 Geachte gebruiker, U heeft een entertainment Vision semi touch systeem aangeschaft. Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

6-Disk CD/DVD Wisselaar

6-Disk CD/DVD Wisselaar 6-Disk CD/DVD Wisselaar Gebruikshandleiding Clifford Electronics Benelux BV Belangrijke waarschuwingen voor uw veiligheid Waarschuwing Als u dit symbool tegenkomt in deze handleiding betekend dat, dat

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas Raccordez un cable HDMI Les cables de raccordements video ne sont pas DVD-22675HDMI- (el cable no está incluido) DVD-22675HDMI (cabo não fornecido) INSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK DVD-22675HDMI DVD-SPELER

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

THRUSTMASTER HANDLEIDING ENGLISH TECHNISCHE SPECIFICATIES INHOUD VAN DE VERPAKKING HOTLINE

THRUSTMASTER HANDLEIDING ENGLISH TECHNISCHE SPECIFICATIES INHOUD VAN DE VERPAKKING HOTLINE THRUSTMASTER HANDLEIDING ENGLISH TECHNISCHE SPECIFICATIES Uitgangsvermogen systeem: 900 W P.M.P.O. of 60 W RMS (effectief) Uitgangsvermogen subwoofer: 300 W P.M.P.O. of 20 W RMS (effectief) Uitgangsvermogen

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 )

HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 ) 1 HANDLEIDING NEDERLANDS ( 1 4 ) ::: DMC2 Handleiding ::: Deze handleiding geeft uitleg hoe u de Numark DMC2 controller snel kunt aansluiten en bedienen. Neem svp een paar minuten de tijd om deze handleiding

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

Model: AV-1900 Uno Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V01 AVG$

Model: AV-1900 Uno Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V01 AVG$ AV 1900 UNO 9 inch Screen DVD Player Model: AV-1900 Uno Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V01 AVG$ Pagina Belangrijke Veiligheidsinstructies 1 Montage van de DVD speler in de auto

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE!

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! Deze monitor is uitgerust met een stand-by functie om de interne klok en de AAN/UITschakelaar met stroom te verzorgen. Om te voorkomen dat

Nadere informatie

PORTABLE DVD PLAYER. Gebruikers Handleiding

PORTABLE DVD PLAYER. Gebruikers Handleiding PORTABLE DVD PLAYER SDV7A/7A/37A* Gebruikers Handleiding * afbeeldingen in deze handleiding van SDV7A, functies zijn gelijk aan 7A en 37A. ** De "S" Serie heeft een Slot-in CD mechanisme in plaats van

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

Español. Eee Box PC. Manual del usuario

Español. Eee Box PC. Manual del usuario Español Eee Box PC Manual del usuario Español S3870 Primera edición V1 Mayo de 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos

Nadere informatie

QWERTY USER S MANUAL

QWERTY USER S MANUAL QWERTY USER S MANUAL GB NL E DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Company Address: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium Declares that Product Name Product Type mr Handsfree Blue icover Bluetooth

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

VOORBLAD NEDERLANDS DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MODEL NR.: DVD-702 Lees deze handleiding voor gebruik P. 1

VOORBLAD NEDERLANDS DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MODEL NR.: DVD-702 Lees deze handleiding voor gebruik P. 1 VOORBLAD NEDERLANDS DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MODEL NR.: DVD-702 Lees deze handleiding voor gebruik P. 1 Inhoudsopgave Voorzieningen... 1 Veiligheidsinformatie...... 2 Afstandsbediening......3

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

!!! @ # Portable MP3-CD Player. User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Gebruikershandleiding

!!! @ # Portable MP3-CD Player. User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Gebruikershandleiding Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP246 EXP2462 User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Gebruikershandleiding 2 3 6 7 8 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater is een complete oplossing voor digitaal entertainment om tv te kijken en op te nemen, foto's te bekijken

Nadere informatie

Model: AV-1900IR Uno (1 speler) Model: AV-1900IR Duo Deluxe (2 spelers) Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Model: AV-1900IR Uno (1 speler) Model: AV-1900IR Duo Deluxe (2 spelers) Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. AV 1900IR UNO / Duo Deluxe 9 inch(22.9cm) Screen In Car DVD Player(s) Voorbereid voor draadloze hoofdtelefoons Model: AV-1900IR Uno (1 speler) Model: AV-1900IR Duo Deluxe (2 spelers) Lees voor gebruik

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

AVR 156. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS

AVR 156. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS Audio/video receiver Quick Start Gids NEDERLANDS Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Inleiding Dank u voor het kiezen van een harman kardon product! Deze Quick Start handleiding bevat alle informatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

CAMCOLVC DIGITALE KLEURENCAMERA MET 64MB GEÏNTEGREERD GEHEUGEN

CAMCOLVC DIGITALE KLEURENCAMERA MET 64MB GEÏNTEGREERD GEHEUGEN CAMCOLVC DIGITALE KLEURENCAMERA MET 64MB GEÏNTEGREERD GEHEUGEN 1. Inleiding en kenmerken Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Listener of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7030 EN User manual FR Mode d emploi DA Brugervejledning IT Manuale utente DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

Montesquieu Learning Centre

Montesquieu Learning Centre AV-Faciliteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) Inhoud Inleiding 3 AV-meubel toegankelijkheid 3 AV-meubel faciliteiten 3 AV-meubel software 3 AV-meubel bedieningspanelen 4 Zijpanelen 4 Zijpaneel

Nadere informatie

DVBTUSB USB DVB-T RECEIVER DVB-T ONTVANGER MET USB-AANSLUITING RÉCEPTEUR DVB-T USB RECEPTOR DVB-T USB USB DVB-T EMPFÄNGER

DVBTUSB USB DVB-T RECEIVER DVB-T ONTVANGER MET USB-AANSLUITING RÉCEPTEUR DVB-T USB RECEPTOR DVB-T USB USB DVB-T EMPFÄNGER USB DVB-T RECEIVER DVB-T ONTVANGER MET USB-AANSLUITING RÉCEPTEUR DVB-T USB RECEPTOR DVB-T USB USB DVB-T EMPFÄNGER QUICK SETUP GUIDE KORTE INSTALLATIEHANDLEIDING GUIDE D INSTALLATION RAPIDE GUÍA DE INSTALACIÓN

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

XL-PG300B PORTABLE CD PLAYER LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING.

XL-PG300B PORTABLE CD PLAYER LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING. PORTABLE CD PLAYER LECTOR PORTÁTIL DE DISCOS COMPACTOS PORTABLE DRAAGBARE CD-SPELER XL-PG300B INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES GEBRUIKSAANWIJZING LVT1178-005A [E] Warnings, Cautions and Others Avios, precauciones

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO ISCD-33 HANDLEIDING BELAGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Lees de instructies. Alle gebruiksrichtlijnen moeten worden gelezen vóór het apparaat wordt gebruikt.

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie