Curriculum vitae Anthony Schrijer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Anthony Schrijer"

Transcriptie

1 Personalia Naam : Drs. Ing. Anthony F.J. Schrijer Functie : Informatie architect / Informatie analist / Functioneel ontwerper Geboortedatum : 24 oktober 1964 Woonplaats : Beneden Leeuwen Telefoon : E mail : it.nl Profielschets is bij verschillende grote en complexe systeem ontwikkelingsprojecten betrokken geweest. Zijn focus heeft daarbij altijd gelegen op de kwaliteit, de functionele aansluiting en het gebruiksgemak. Daarnaast heeft hij geadviseerd in IT architectuur en de implementatie daarvan binnen grote organisaties. Anthony is bijzonder thuis in de volgende werkzaamheden: het maken van proces en informatie analyses het analyseren en herinrichten van bedrijfsprocessen toepassingen binnen het Geografische Informatie Systemen (GIS) domein advisering bij de invoering van IT architecturen Het analyseren en in kaart brengen van management informatie behoeften De volgende persoonlijke eigenschappen zijn op Anthony van toepassing: beschikt over een sterk analytisch en combinatievermogen is in staat het totale overzicht te bewaren werkt vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel is een teamplayer, met een grote zelfwerkzaamheid heeft een positieve en gemotiveerde instelling heeft een flexibele houding wil graag resultaten bereiken Specialismen Domeinkennis Processen Rollen Technologie /methodes : GIS, overheid, financiële dienstverleners, logistiek, industrie, nutsbedrijven, zorg : Primaire proces bij schadeverzekeraar, primaire proces bij pakketlogistiek, primaire proces bij spoorlogistiek, lokatiebepalingsproces bij Politieregio s : Informatie architect, business/procesanalist, informatie analist, adviseur, functioneel ontwerper : GIS, Zachman architectuur framework, Requirements engineering, Business Proces Redesign (BPR), NORA, OO/UML/RUP, Data modellering, Entity Relationship Diagrams (ERD), Proces modellering, Tmap testmethodiek pagina 1 van 10

2 Fagan inspecties, DSDM, BPMN2.0, Ubuntu server Tooling : BiZZdesigner, Oracle (Spatial), Business Objects, Powerdesigner, NIKU, Visio, UML, Enterprise Architect, Proxmox, Tryton (Erp), Activiti BPMN, Alfresco DMS Opleiding 1996 : Opleiding tot Oracle systeemontwikkelaar, Oracle specialisme: Entity Relationship Model (ERM), Reports 2.5, SO2: SQL/SQL*Plus, O7O, GPLS: PL/SQL, DCTO, PROC7, DGFR, GDI, Oracle Designer 2000, Oracle Forms 4.5 Oracle certificaten (Oracle Nederland, 1996): Workshop SQL, de procedurele extensie van Oracle7, Workshop PL/SQL en PROC7, gebruik van Developer/2000 Interface, bouwen met Oracle Forms 4.5, bouwen met Oracle Reports 2.5, Oracle7 voor Applicatie Ontwikkelaars 1996 : Basis AMBI (diploma behaald) : Opleiding Exportmanagement Midden en Oost Europa (certificaat behaald) : Open Universiteit (Heerlen) Commerciële bedrijfskunde : Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Organische chemie (diploma behaald (Drs.)) : Hogere Laboratorium Opleiding medisch, afstudeerrichting Microscopische technieken (diploma behaald (Ing.)) : HAVO, Canisiuscollege Mater Deï te Nijmegen (diploma behaald). Training nov 2006 : Masterclass Requirements engineering, CIBIT Bilthoven feb 2007 maart 2006 : Architectuur/ontwerp: OO en UML essentials, CIBIT Bilthoven dec 2005 : Communicatie: Goed Waarnemen, Juist Interpreteren, Effectief feb 2006 Communiceren. Schouten & Nelissen Zaltbommel juni 2005 : Architectuur: Java concepts maart 2004 : Process improvement: training CMM Integration, training RUP februari 1999 : Proces modellering: training business proces modelling met behulp van Bpwin januari 1999 : Project planning: training projectplanning met behulp van MS Project januari 1999 : Organisatorische Implementatie: training Organisatorische implementatie sep 1998 : ERP training: cursussen Oracle Financials dec 1998 Using Oracle Applications, Project accounting, Project Billing (set up), Project accounting, Project Costing (set up), Oracle General Ledger (set up), Oracle Payables (set up) pagina 2 van 10

3 Professionele ervaring Project : Business procesanalyse en ERP implementatie Periode : september 2009 juni 2011 Opdrachtgever : Auxiliaris, Beneden Leeuwen. Activiteiten : Voor de nieuw op te zetten zorg organisatie Auxiliaris heeft Anthony de business processen geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens werden de verschillende werkprocedures opgezet. Nadat alle processen waren geïnventariseerd heeft Anthony een pakketselectie uitgevoerd voor een ERP pakket. Het gekozen opensource pakket werd door Anthony geïmplementeerd zodat het geschikt was voor productie. Op basis van de proces en informatieanalyse heeft Anthony het ERP pakket ingericht en geconfigureerd. Rol : Business analist /Proces analist/informatie analist Tools & technologie : IA, Business procesanalyse, Tryton, Linux, Ubuntu server Domein : Sector Zorg en Welzijn Project : Handelsregister Informatie Producten Periode : Januari 2009 Mei 2009 Opdrachtgever : Kamer van Koophandel Nederland, Woerden. Activiteiten : Binnen de Kamer van Koophandel Nederland wordt het nieuwe Handelsregister gerealiseerd. Als gevolg hiervan worden ook de informatieproducten (met gegevens uit het handelsregister) opnieuw ontwikkeld. Bij de businessproces en informatieanalyse werd gebruik gemaakt van de BPMN procesnotatiemethode en UML (o.a. Use Cases). Via informatieanalyse en reverse engineering van de Synon uittrekselsoftware werden de specificaties voor het uittreksel in kaart gebracht. Op basis van de specificaties worden intern de uittreksels als product ontwikkeld voor online en offline opvraag. Anthony is binnen het project Handelsregister Informatieproducten bezig geweest met de business proces beschrijving en functionele requirements van de informatieproducten. Vervolgens is Anthony bezig geweest met de specificaties van een van de belangrijkste informatieproducten; "het Uittreksel". Rol : Informatie analist Tools & technologie : IA, Business procesanalyse, RUP, UML, Use cases, BPMN Domein : Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Kamer van Koophandel Nederland Project : Locatieserver en Nationaal Locatie Bestand (NLB) Periode : April 2008 september 2008 Opdrachtgever : Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtspn), Odijk Activiteiten : Het Nationaal Locatie Bestand (NLB) en de beoogde opvolger ervan pagina 3 van 10

4 de Locatieserver (een GIS systeem dat gebaseerd is op Oracle Spatial) bevinden zich in de beheerfase. Beide systemen voorzien de Nederlandse Politieregio s van locatiegegevens ten behoeve van o.a. calamiteiten. Anthony was vanuit zijn kennis betreffende de complexe materie van het NLB verantwoordelijk als landelijk functioneel beheerder. Voor de Locatieserver stond hij in nauw contact met de landelijk functioneel beheerder en voorzag deze van advies en informatie. Naast data analyse, advies en overleg met Regiobeheerders zorgde Anthony voor bronactualisatie van de Locatieserver. Rol : Senior informatie analist Tools & technologie : GIS, IA, locatieserver, SQL, Oracle spatial Domein : Overheid Politieregio's Project : Condor Periode : November 2007 December 2007 Opdrachtgever : Eneco Energie, Utrecht Activiteiten : De bedrijfsprocessen rond assetregistratie en beheer en de daarvoor beschikbare ICT systemen bij ENECO verschillen per district en regio. Deze situatie is ontstaan na de fusies van ENECO met verschillende energiebedrijven. Na het samengaan van de fusiebedrijven met ENECO Energie zijn de bestaande assetregistratiesystemen gehandhaafd. Deze situatie werkt onduidelijkheid, onvolledigheid en achterstallig onderhoud in de hand, wat voor ENECO een ongewenste situatie is. ENECO heeft om dit probleem aan te pakken onder andere een streefarchitectuur GIS ontworpen, die in 2008 gerealiseerd dient te zijn. In deze streefarchitectuur is voorzien dat de applicatie E GIS en aanpalende systemen ( E GIS systeemcomplex ) leidend wordt voor het gehele ENECO netgebied. Anthony heeft voor de regio Utrecht voor het Middenspanningsdeel meegewerkt aan de procesanalyse ter ondersteuning van de migratie naar het E GIS systeemcomplex. Rol : Procesanalist Tools & technologie : GIS, assetmanagement, Prince2, DFD, FD Domein : Energie Project : Doorontwikkelen WW intake Periode : Augustus 2007 November 2007 Opdrachtgever : UWV, Hoofdkantoor Amsterdam Activiteiten : Binnen het ketenprogramma Digitaal Klantdossier (DKD) wordt invulling gegeven aan de integrale digitale dienstverlening van de SUWI keten aan de klant. De ketenpartijen bieden hierbij gezamenlijk diensten aan de klant aan waarbij hergebruik van gegevens een belangrijk speerpunt is. De wet eenmalige uitvraag pagina 4 van 10

5 gegevens (WEU) is hiervoor de basis. Het project Doorontwikkelen WW intake draagt zorg voor de dienstverlening omtrent de aanvraag WW, wat momenteel een gezamenlijk product is van CWI en UWV. Het doel van het project is het vormgeven van de dienstverlening waarbij: De klant informatie krijgt omtrent de status van de aanvraag Efficiënte uitvoering Elektronische afhandeling van de aanvraag (zo min mogelijk fysieke klantcontacten) Anthony heeft de business en procesanalyse uitgevoerd rond de WW intake. Rol : Business/Proces analist Tools & technologie : Procesanalyse, Prince2, UML, DFD, Use cases, Architectuur, Visio Domein : Overheid Project : Sturen op Tijdigheid Periode : November 2006 augustus 2007 Opdrachtgever : Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), Hoofdkantoor Rijswijk Activiteiten : De Immigratie en Naturalisatie Dienst wil beter gaan sturen op tijdigheid. Hiertoe is een project opgestart dat de volgende doelen kent: Het inrichten van de communicatie aan klanten inzake termijnbelofte, opschortingen en verlengingen, het opstellen en implementeren van een besturingsmodel voor het sturen op tijdigheid. Het mogelijk maken van geautomatiseerde verwerking van de datums en de bewaking van termijnen (voorraadplanning). Dit betreft zowel de verwerking van de berichten aan de klant en de correspondentie met ketenpartners (termijn rapportages) als de gevolgen daarvan transparant en inzichtelijk maken in de voorraadplanning en managementinformatie. Het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend stelsel van indicatoren tbv managementinformatie en externe rapportage. Anthony heeft zorg gedragen voor het basisontwerp van de module Correspondentie die de communicatie regelt met de vreemdeling. Naast dit hoofdproject speelde ook het volgende: Begin 2007 krijgt de IND te maken met de (gewijzigde) Algemene wet bestuursrecht; Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Om hieraan te kunnen voldoen moet vanaf dat moment de vreemdeling, voordat de beslistermijn van de aanvraag is verstreken, een bericht ontvangen met een (nieuwe) termijnbelofte. Om dit te realiseren is pagina 5 van 10

6 de projectactiviteit Incidentele oplossing en queries opgestart. Anthony heeft de analyses en het basisontwerp opgezet rond de vereiste queryprogrammatuur, zodat alle vreemdelingen hun nieuwe termijnbelofte op tijd zullen ontvangen. Rol : Informatie analist/functioneel ontwerper Tools & technologie : Informatie en procesanalyse, ontwerp, communicatie, wetgeving, Prince2, Use cases, DFD, ERD, Architectuur, Visio Domein : Overheid Project : Monitoringsysteem Periode : Maart 2006 augustus 2006 Opdrachtgever : ProRail, Utrecht Activiteiten : Het doel van het ontwikkelen van het Monitoringsysteem voor de railvervoersector is het realiseren van een ondersteunend systeem dat inzicht verschaft om de vervoersprestaties te verbeteren. Het Monitoringsysteem vormt tevens een instrument waarmee: - De prestaties van de spoorsector (mede) verklaard kunnen worden. (bijvoorbeeld waarmee meer inzicht verkregen kan worden in de (dis)punctualiteit). - Sturing op de operationele processen (mede) kan plaatsvinden. - Informatie aangeleverd kan worden ter verantwoording van formele afspraken: - of aan prestatie eisen is voldaan zoals vastgelegd in overeenkomst tussen Directoraat Generaal Personenvervoer (DGP) met High Speed Alliance (HSA). - Kwartaalrapportage ProRail ten behoeve van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Anthony s taak was het ontwerpen van de gegevensverzamelingsen de valideringssysteemdelen van het Monitoringsysteem. Hiermee kunnen de spoorgegevens geregistreerd, gefiatteerd, geverifieerd en gearbitreerd worden. De opdracht omvat het opleveren van een detail functioneel ontwerp voor elk systeemdeel. Rol : Informatie analist, functioneel ontwerper Tools & technologie : Workshops, presentaties, Informatieanalyse, functioneel ontwerp, Prince2, SQL, FD, ERD, Mens machine ontwerp, Visio, Schermontwerp Domein : Logistiek Spoor Project : Management Informatie behoeftebepaling Periode : September 2005 december 2005 Opdrachtgever : OHRA, Arnhem Activiteiten : Bij OHRA heeft het Schade Service Center (SSC) tot taak schadeverzekeringen af te sluiten, te muteren en claims af te handelen. Het management van het SSC heeft behoefte aan Management Informatie voor sturing. pagina 6 van 10

7 Anthony s taak is het in kaart brengen van de Management Informatie behoefte bij het management en de directie van het SSC. De opdracht omvat het opleveren van een Informatieanalyse rapport waarin de Management Informatie behoefte van het SSC in kaart is gebracht. Vervolgens werd op basis van het goedgekeurde Informatieanalyse document een serie voorbeeldrapporten opgeleverd van waaruit een Business Intelligence ontwikkelaar rapporten kan ontwikkelen. Rol : Informatie analist Tools & technologie : Workshops, interviews, Informatieanalyse, management informatie, FD, rapportontwerp, Visio Domein : Financiële dienstverlening Schadeverzekeraar Project : Aanpassen Bedrijfs Beheer Systeem Periode : Maart 2005 september 2005 Opdrachtgever : Shell Nederland Raffinaderij, Pernis Activiteiten : Bij de Shell Downstream one organisatie is een project governance procedure ontwikkeld met als doel consistent projecten te kunnen afleveren die bij de externe benchmarking scoren in het eerste quartile. Het Bedrijfs Beheer Systeem van Shell Nederland Raffinaderij moet in lijn worden gebracht met deze begin 2004 ingevoerde procedures (Ways of Working). De nieuwe procedures moeten worden toegepast op alle projecten binnen Shell Pernis. Als teamleider is het Anthony s hoofdtaak het begeleiden, uitvoeren en bewaken van het aanpassingsproces in het Bedrijfs Beheer Systeem. De opdracht omvat het opleveren van een Bedrijfs Beheer Systeem dat in lijn is gebracht met de nieuwste procedure eisen. Rol : Consultant Quality assurance / teamleider Tools & technologie : Workshops, Teamleiding, procedures. Kwaliteitsmanagement, Procesanalyse Domein : Industrie Project : Ondersteuning primaire processen Politie Rotterdam Rijnmond Periode : September 2004 februari 2005 Opdrachtgever : Politie Rotterdam Rijnmond, Rotterdam. Activiteiten : De politie Rotterdam Rijnmond migreert van Windows NT naar Windows server Dit heeft gevolgen voor de continuïteit binnen het korps, omdat bestaande applicaties mogelijk niet meer werken onder het nieuwe besturingssysteem. Anthony s taak binnen het project Windows 2004 was het inventariseren van de bestaande applicaties binnen de ondersteunende diensten van de politie Rotterdam Rijnmond en het door een technisch team geschikt laten maken van de pagina 7 van 10

8 applicaties voor de nieuwe omgeving. Daartoe werden er inventarisatie en informatie analyse rondes gehouden onder alle ondersteunende diensten van de politie Rotterdam Rijnmond. Anthony heeft tevens een aantal aanbevelingen geschreven ten aanzien van het procesmatig werken binnen de afdelingen en de inzet van IT daarbij. De opdracht omvat het opleveren van een rapport waarin de bestaande applicaties van de politie Rotterdam Rijnmond zijn geïnventariseerd. Rol : Consultant / Informatie analist Tools & technologie : Interviews, Informatieanalyse, inventarisatie, migratie, rapportage. Domein : Overheid Politie Project : Organisatiestructuur advies en rapportageontwerp Periode : April 2004 augustus 2004 Opdrachtgever : VGZ zorgverzekeraar, Hoofdkantoor Nijmegen Activiteiten : Binnen het Service Center ICT zorgt het projectenbureau voor de projecten administratie en de rapportage naar het management en de Raad van Bestuur. Anthony s taak binnen het projectenbureau bestond uit onder andere het ontwikkelen van managementrapportages in Business Objects en de implementatie ervan. Parallel werd de projectadministratie verder ontwikkeld en bijgehouden. Daarnaast werd met behulp van de projectmanagementtool NIKU, projectmanagers en medewerkers geadviseerd en ondersteund bij het projectmatig werken. Om verder projectmatig werken te stroomlijnen werden adviezen gegeven over de vereiste organisatiestructuur in combinatie met NIKU. Anthony heeft tevens werkprocedures geschreven om de management informatie rapportage te optimaliseren. Rol : Consultant informatie management Tools & technologie : Business Objects, NIKU, Management Rapportage, IA, SQL Domein : Financiële dienstverlening Zorgverzekeraar Project : PIOS systeem Periode : Juni 2003 september 2003 Opdrachtgever : TPG Post pakketservice, Hoofddorp. Activiteiten : Anthony s taak, in dit fixed price project, was het functioneel ontwerpen van het PIOS systeem. Via workshops werden met behulp van proces en informatie analyse de bedrijfsprocessen en de informatiebehoeftes in kaart gebracht en verwerkt tot een functioneel ontwerp. Van de Data Flow Diagram (DFD) methode werd gebruikt gemaakt om processen in kaart te brengen en via de Entity Relationship Diagram (ERD) methode, met behulp van Visio, werd het datamodel vastgelegd. De nieuwe applicaties worden gerealiseerd in een.net omgeving. pagina 8 van 10

9 TPG Post Pakketservice vervangt een tweetal applicaties die end of life zijn. Het betreft een Sorteer Beslissing Systeem (SBS) dat gebruikt wordt voor de aansturing van een sorteermachine, en een Order verwerkings systeem (PIOS) dat sorteergegevens uit de sorteermachine omzet in orderregels. TPG Post Pakketservice vervangt een tweetal applicaties die end of life zijn. Het betreft een Sorteer Beslissing Systeem (SBS) dat gebruikt wordt voor de aansturing van een sorteermachine, en een Order verwerkings systeem (PIOS) dat sorteergegevens uit de sorteermachine omzet in orderregels. Rol : Informatie analist/functioneel ontwerper Tools & technologie : Informatieanalyse, architectuur, ERD, FD, DFD, Visio Domein : Logistiek Postverzending Project : NLB+ Lokatiebepalingsproces Periode : Februari 2003 april 2003 Opdrachtgever : ITO, Odijk Activiteiten : Anthony heeft op basis zijn eerder opgedane kennis van het Nationaal Locatie Bestand (NLB) advies kunnen aandragen voor de probleemdefinitie en de strategie voor het project. Vanuit zijn rol als Informatie analist werden oplossingen gevonden om het NLB met datasets te verrijken (NLB+) zodat toekomstige GIStoepassingen in de politiewereld gebruikt kunnen worden. Het project voor de verrijking van het Nationaal Locatie Bestand (NLB) dient als voorloopproject voor het Sherpa project dat tot doel heeft standaardisatie van GIS toepassingen in de politiewereld. Het project werd binnen de begrote tijdsduur en budget opgeleverd. Het project resulteerde in de oplevering van een adviesrapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en een onderzoeksrapport dat de mogelijkheden voor verrijking in detail beschrijft. De klant was zeer content met beide rapporten Rol : Informatie analist / adviseur Tools & technologie : Informatieanalyse, architectuur, GIS, ERD, FD, DFD, Visio Domein : Overheid Politie Project : Nationaal Locatie Bestand (NLB) Periode : Augustus 2001 augustus 2002 Opdrachtgever : ITO, Odijk Activiteiten : Het project Nationaal Locatie Bestand (NLB) heeft tot doel landelijk locatiegegevens te leveren voor systemen die behoefte hebben aan geografische locatiegegevens, zoals Politie Meldkamers, bedrijfsprocessen systemen en andere systemen binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid. Anthony was verantwoordelijk voor de informatieanalyse en het ontwikkelen van het functioneel ontwerp van het nieuw te bouwen pagina 9 van 10

10 NLB systeem. Via procesanalyse en ontwerp werd de basisstructuur van het systeem neergezet. Tot het taakgebied behoorde de coördinatie van de werkzaamheden van de teamleden en de stroomlijning van het systeemontwikkelingsproces. Anthony coördineerde daarnaast alle functioneel en kwaliteitsgerichte onderdelen binnen het project. Rol : Informatie analist / Teamleiding Tools & technologie : Procesmodellering, interviews, workshops, Informatieanalyse, architectuur, rapportage, GIS, DSDM, ERD, FD, DFD, Visio, teamleiding Domein : Overheid Politie Vanaf 1996 tot 2001 werden verder de volgende projecten uitgevoerd: Project : Offertemanager voor meerdere offertes, LogicaCMG, Arnhem Project : Quality manager / systeemtest coordinator van het Plato systeem, Achmea, Apeldoorn Project : Test consultant/auteur voor het Plato systeem, Achmea, Apeldoorn Project : Functionele en technische eisen van een webapplicatie, voor het online bestellen van producten door de externe distributeurs van KPN, in kaart gebracht en verwerkt tot een handzaam document, KPN Verkoopeenheid Externe Distributie Kanalen Project : Projectleider voor de ontwikkeling van een businesswebsite ten behoeve van de interne adviesgebieden E business en Performance management, Devote, Bunnik. Project : Als organisatieadviseur betrokken bij de advisering en visiebepaling voor de invoering van een nieuwe IT architectuur bij deze organisatie (3000 gebruikers) voor de Geestelijke Gezondheidszorg, Parnassia, Instituut voor GGZ te Den Haag. Project : Als implementatieconsultant betrokken bij de parametrisering en initiële implementatie van financiële ERP modules uitgaande van de bestaande bedrijfsprocessen en werkwijzen, Facilitair Bedrijf Arbeidsvoorziening Nederland, Zoetermeer. Project : Als Informatie analist / systeemontwikkelaar werd aan het nieuw artikel assortiment systeem van Albert Heijn (NASA) gewerkt, dit is het core business systeem waarop andere systemen en nieuwe ontwikkelingen aansluiting moeten vinden, Hoofdkantoor Albert Heijn, Zaandam. Project : Als Informatie analist en ontwikkelaar werd gewerkt aan de migratie van het oorspronkelijk Engelstalig vastgoedmanagementsysteem Skyline naar een systeem dat is afgestemd op de eisen van de Nederlandse markt, Fraser Williams, Tilburg. pagina 10 van 10

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Periode : december 2005 juli 2006 : Informatieanalist / functioneel ontwerper

Periode : december 2005 juli 2006 : Informatieanalist / functioneel ontwerper OPLEIDINGEN Vooropleidingen Na mijn VWO-B diploma te hebben behaald, heb ik van 1992 tot 1996 psychologie gestudeerd aan de Universiteit te Utrecht met als afstudeerrichting cognitieve ergonomie. Deze

Nadere informatie

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 D i t d o c u m e n t i s v e r t r o u w e l i j k. O m d e p r i v a c y v a n o n z e m e

Nadere informatie

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel Consultant Postbus 1076 2600BB Delft T: +31 (0) 6 24654629 E: Nils.van.Breugel@PrimeSkapes.com Geboortedatum: 24-09-1971 Woonplaats: Delft Pagina 1 Profiel Nils van Breugel is een scherpe, analytische

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Personalia Curriculum Vitae Naam Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41 Postcode & woonplaats 6821 EN ARNHEM Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Geboorteplaats Rheden Burgerlijke

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

CV David Paais 2010. Personalia. David, Johannes, Jozef, Karel Geboortedatum 20 maart 1976 Telefoon 06-12977145 dpaais@planet.nl

CV David Paais 2010. Personalia. David, Johannes, Jozef, Karel Geboortedatum 20 maart 1976 Telefoon 06-12977145 dpaais@planet.nl 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 CV David Paais 2010 Personalia Achternaam Paais Voornamen David, Johannes, Jozef, Karel Geboortedatum 20 maart 1976 Telefoon 06-12977145 E-mail dpaais@planet.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer Personalia Naam : Marcel Smilde Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum : 16-06-1975 Opleidingen : HBO-Overheidsmanagement (NHL), Basistraject Informatica (Bull, Amsterdam) Werkervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 PERSOONSGEGEVENS Naam Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 Postcode 1019 HW Woonplaats Amsterdam Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 28-07-1976 Burgerlijke staat ongehuwd E-Mail schilperoort@gsprojects.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

Curriculum Vitae. ing. Anwar Ibrahim Arwerd 9 9746 CM Groningen E: info@ai-consultancy.nl T: +31 (0)6-53767493

Curriculum Vitae. ing. Anwar Ibrahim Arwerd 9 9746 CM Groningen E: info@ai-consultancy.nl T: +31 (0)6-53767493 Curriculum Vitae ing. Anwar Ibrahim Arwerd 9 9746 CM Groningen E: info@ai-consultancy.nl T: +31 (0)6-53767493 PERSONALIA Naam: Anwar Ibrahim Adres: Arwerd 9 9746 CM GRONINGEN Telefoon: 06-53767493 Geboortedatum:

Nadere informatie

CV Ewen Wijmenga v1.1

CV Ewen Wijmenga v1.1 Ewen Wijmenga Eikesingel 58 9203 NZ, Drachten Nederland 06-37348707 11-08-1980 contact@you-n.nl Samenvatting Ervaren projectmanager en business consultant in Business Intelligence projecten in de Zorg,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Pleasure@Work CURRICULUM VITAE Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Persoonsgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht Engel B.C. Bruce Man Geboortedatum 28 augustus

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie