Curriculum vitae Anthony Schrijer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Anthony Schrijer"

Transcriptie

1 Personalia Naam : Drs. Ing. Anthony F.J. Schrijer Functie : Informatie architect / Informatie analist / Functioneel ontwerper Geboortedatum : 24 oktober 1964 Woonplaats : Beneden Leeuwen Telefoon : E mail : it.nl Profielschets is bij verschillende grote en complexe systeem ontwikkelingsprojecten betrokken geweest. Zijn focus heeft daarbij altijd gelegen op de kwaliteit, de functionele aansluiting en het gebruiksgemak. Daarnaast heeft hij geadviseerd in IT architectuur en de implementatie daarvan binnen grote organisaties. Anthony is bijzonder thuis in de volgende werkzaamheden: het maken van proces en informatie analyses het analyseren en herinrichten van bedrijfsprocessen toepassingen binnen het Geografische Informatie Systemen (GIS) domein advisering bij de invoering van IT architecturen Het analyseren en in kaart brengen van management informatie behoeften De volgende persoonlijke eigenschappen zijn op Anthony van toepassing: beschikt over een sterk analytisch en combinatievermogen is in staat het totale overzicht te bewaren werkt vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel is een teamplayer, met een grote zelfwerkzaamheid heeft een positieve en gemotiveerde instelling heeft een flexibele houding wil graag resultaten bereiken Specialismen Domeinkennis Processen Rollen Technologie /methodes : GIS, overheid, financiële dienstverleners, logistiek, industrie, nutsbedrijven, zorg : Primaire proces bij schadeverzekeraar, primaire proces bij pakketlogistiek, primaire proces bij spoorlogistiek, lokatiebepalingsproces bij Politieregio s : Informatie architect, business/procesanalist, informatie analist, adviseur, functioneel ontwerper : GIS, Zachman architectuur framework, Requirements engineering, Business Proces Redesign (BPR), NORA, OO/UML/RUP, Data modellering, Entity Relationship Diagrams (ERD), Proces modellering, Tmap testmethodiek pagina 1 van 10

2 Fagan inspecties, DSDM, BPMN2.0, Ubuntu server Tooling : BiZZdesigner, Oracle (Spatial), Business Objects, Powerdesigner, NIKU, Visio, UML, Enterprise Architect, Proxmox, Tryton (Erp), Activiti BPMN, Alfresco DMS Opleiding 1996 : Opleiding tot Oracle systeemontwikkelaar, Oracle specialisme: Entity Relationship Model (ERM), Reports 2.5, SO2: SQL/SQL*Plus, O7O, GPLS: PL/SQL, DCTO, PROC7, DGFR, GDI, Oracle Designer 2000, Oracle Forms 4.5 Oracle certificaten (Oracle Nederland, 1996): Workshop SQL, de procedurele extensie van Oracle7, Workshop PL/SQL en PROC7, gebruik van Developer/2000 Interface, bouwen met Oracle Forms 4.5, bouwen met Oracle Reports 2.5, Oracle7 voor Applicatie Ontwikkelaars 1996 : Basis AMBI (diploma behaald) : Opleiding Exportmanagement Midden en Oost Europa (certificaat behaald) : Open Universiteit (Heerlen) Commerciële bedrijfskunde : Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Organische chemie (diploma behaald (Drs.)) : Hogere Laboratorium Opleiding medisch, afstudeerrichting Microscopische technieken (diploma behaald (Ing.)) : HAVO, Canisiuscollege Mater Deï te Nijmegen (diploma behaald). Training nov 2006 : Masterclass Requirements engineering, CIBIT Bilthoven feb 2007 maart 2006 : Architectuur/ontwerp: OO en UML essentials, CIBIT Bilthoven dec 2005 : Communicatie: Goed Waarnemen, Juist Interpreteren, Effectief feb 2006 Communiceren. Schouten & Nelissen Zaltbommel juni 2005 : Architectuur: Java concepts maart 2004 : Process improvement: training CMM Integration, training RUP februari 1999 : Proces modellering: training business proces modelling met behulp van Bpwin januari 1999 : Project planning: training projectplanning met behulp van MS Project januari 1999 : Organisatorische Implementatie: training Organisatorische implementatie sep 1998 : ERP training: cursussen Oracle Financials dec 1998 Using Oracle Applications, Project accounting, Project Billing (set up), Project accounting, Project Costing (set up), Oracle General Ledger (set up), Oracle Payables (set up) pagina 2 van 10

3 Professionele ervaring Project : Business procesanalyse en ERP implementatie Periode : september 2009 juni 2011 Opdrachtgever : Auxiliaris, Beneden Leeuwen. Activiteiten : Voor de nieuw op te zetten zorg organisatie Auxiliaris heeft Anthony de business processen geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens werden de verschillende werkprocedures opgezet. Nadat alle processen waren geïnventariseerd heeft Anthony een pakketselectie uitgevoerd voor een ERP pakket. Het gekozen opensource pakket werd door Anthony geïmplementeerd zodat het geschikt was voor productie. Op basis van de proces en informatieanalyse heeft Anthony het ERP pakket ingericht en geconfigureerd. Rol : Business analist /Proces analist/informatie analist Tools & technologie : IA, Business procesanalyse, Tryton, Linux, Ubuntu server Domein : Sector Zorg en Welzijn Project : Handelsregister Informatie Producten Periode : Januari 2009 Mei 2009 Opdrachtgever : Kamer van Koophandel Nederland, Woerden. Activiteiten : Binnen de Kamer van Koophandel Nederland wordt het nieuwe Handelsregister gerealiseerd. Als gevolg hiervan worden ook de informatieproducten (met gegevens uit het handelsregister) opnieuw ontwikkeld. Bij de businessproces en informatieanalyse werd gebruik gemaakt van de BPMN procesnotatiemethode en UML (o.a. Use Cases). Via informatieanalyse en reverse engineering van de Synon uittrekselsoftware werden de specificaties voor het uittreksel in kaart gebracht. Op basis van de specificaties worden intern de uittreksels als product ontwikkeld voor online en offline opvraag. Anthony is binnen het project Handelsregister Informatieproducten bezig geweest met de business proces beschrijving en functionele requirements van de informatieproducten. Vervolgens is Anthony bezig geweest met de specificaties van een van de belangrijkste informatieproducten; "het Uittreksel". Rol : Informatie analist Tools & technologie : IA, Business procesanalyse, RUP, UML, Use cases, BPMN Domein : Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Kamer van Koophandel Nederland Project : Locatieserver en Nationaal Locatie Bestand (NLB) Periode : April 2008 september 2008 Opdrachtgever : Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtspn), Odijk Activiteiten : Het Nationaal Locatie Bestand (NLB) en de beoogde opvolger ervan pagina 3 van 10

4 de Locatieserver (een GIS systeem dat gebaseerd is op Oracle Spatial) bevinden zich in de beheerfase. Beide systemen voorzien de Nederlandse Politieregio s van locatiegegevens ten behoeve van o.a. calamiteiten. Anthony was vanuit zijn kennis betreffende de complexe materie van het NLB verantwoordelijk als landelijk functioneel beheerder. Voor de Locatieserver stond hij in nauw contact met de landelijk functioneel beheerder en voorzag deze van advies en informatie. Naast data analyse, advies en overleg met Regiobeheerders zorgde Anthony voor bronactualisatie van de Locatieserver. Rol : Senior informatie analist Tools & technologie : GIS, IA, locatieserver, SQL, Oracle spatial Domein : Overheid Politieregio's Project : Condor Periode : November 2007 December 2007 Opdrachtgever : Eneco Energie, Utrecht Activiteiten : De bedrijfsprocessen rond assetregistratie en beheer en de daarvoor beschikbare ICT systemen bij ENECO verschillen per district en regio. Deze situatie is ontstaan na de fusies van ENECO met verschillende energiebedrijven. Na het samengaan van de fusiebedrijven met ENECO Energie zijn de bestaande assetregistratiesystemen gehandhaafd. Deze situatie werkt onduidelijkheid, onvolledigheid en achterstallig onderhoud in de hand, wat voor ENECO een ongewenste situatie is. ENECO heeft om dit probleem aan te pakken onder andere een streefarchitectuur GIS ontworpen, die in 2008 gerealiseerd dient te zijn. In deze streefarchitectuur is voorzien dat de applicatie E GIS en aanpalende systemen ( E GIS systeemcomplex ) leidend wordt voor het gehele ENECO netgebied. Anthony heeft voor de regio Utrecht voor het Middenspanningsdeel meegewerkt aan de procesanalyse ter ondersteuning van de migratie naar het E GIS systeemcomplex. Rol : Procesanalist Tools & technologie : GIS, assetmanagement, Prince2, DFD, FD Domein : Energie Project : Doorontwikkelen WW intake Periode : Augustus 2007 November 2007 Opdrachtgever : UWV, Hoofdkantoor Amsterdam Activiteiten : Binnen het ketenprogramma Digitaal Klantdossier (DKD) wordt invulling gegeven aan de integrale digitale dienstverlening van de SUWI keten aan de klant. De ketenpartijen bieden hierbij gezamenlijk diensten aan de klant aan waarbij hergebruik van gegevens een belangrijk speerpunt is. De wet eenmalige uitvraag pagina 4 van 10

5 gegevens (WEU) is hiervoor de basis. Het project Doorontwikkelen WW intake draagt zorg voor de dienstverlening omtrent de aanvraag WW, wat momenteel een gezamenlijk product is van CWI en UWV. Het doel van het project is het vormgeven van de dienstverlening waarbij: De klant informatie krijgt omtrent de status van de aanvraag Efficiënte uitvoering Elektronische afhandeling van de aanvraag (zo min mogelijk fysieke klantcontacten) Anthony heeft de business en procesanalyse uitgevoerd rond de WW intake. Rol : Business/Proces analist Tools & technologie : Procesanalyse, Prince2, UML, DFD, Use cases, Architectuur, Visio Domein : Overheid Project : Sturen op Tijdigheid Periode : November 2006 augustus 2007 Opdrachtgever : Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), Hoofdkantoor Rijswijk Activiteiten : De Immigratie en Naturalisatie Dienst wil beter gaan sturen op tijdigheid. Hiertoe is een project opgestart dat de volgende doelen kent: Het inrichten van de communicatie aan klanten inzake termijnbelofte, opschortingen en verlengingen, het opstellen en implementeren van een besturingsmodel voor het sturen op tijdigheid. Het mogelijk maken van geautomatiseerde verwerking van de datums en de bewaking van termijnen (voorraadplanning). Dit betreft zowel de verwerking van de berichten aan de klant en de correspondentie met ketenpartners (termijn rapportages) als de gevolgen daarvan transparant en inzichtelijk maken in de voorraadplanning en managementinformatie. Het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend stelsel van indicatoren tbv managementinformatie en externe rapportage. Anthony heeft zorg gedragen voor het basisontwerp van de module Correspondentie die de communicatie regelt met de vreemdeling. Naast dit hoofdproject speelde ook het volgende: Begin 2007 krijgt de IND te maken met de (gewijzigde) Algemene wet bestuursrecht; Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Om hieraan te kunnen voldoen moet vanaf dat moment de vreemdeling, voordat de beslistermijn van de aanvraag is verstreken, een bericht ontvangen met een (nieuwe) termijnbelofte. Om dit te realiseren is pagina 5 van 10

6 de projectactiviteit Incidentele oplossing en queries opgestart. Anthony heeft de analyses en het basisontwerp opgezet rond de vereiste queryprogrammatuur, zodat alle vreemdelingen hun nieuwe termijnbelofte op tijd zullen ontvangen. Rol : Informatie analist/functioneel ontwerper Tools & technologie : Informatie en procesanalyse, ontwerp, communicatie, wetgeving, Prince2, Use cases, DFD, ERD, Architectuur, Visio Domein : Overheid Project : Monitoringsysteem Periode : Maart 2006 augustus 2006 Opdrachtgever : ProRail, Utrecht Activiteiten : Het doel van het ontwikkelen van het Monitoringsysteem voor de railvervoersector is het realiseren van een ondersteunend systeem dat inzicht verschaft om de vervoersprestaties te verbeteren. Het Monitoringsysteem vormt tevens een instrument waarmee: - De prestaties van de spoorsector (mede) verklaard kunnen worden. (bijvoorbeeld waarmee meer inzicht verkregen kan worden in de (dis)punctualiteit). - Sturing op de operationele processen (mede) kan plaatsvinden. - Informatie aangeleverd kan worden ter verantwoording van formele afspraken: - of aan prestatie eisen is voldaan zoals vastgelegd in overeenkomst tussen Directoraat Generaal Personenvervoer (DGP) met High Speed Alliance (HSA). - Kwartaalrapportage ProRail ten behoeve van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Anthony s taak was het ontwerpen van de gegevensverzamelingsen de valideringssysteemdelen van het Monitoringsysteem. Hiermee kunnen de spoorgegevens geregistreerd, gefiatteerd, geverifieerd en gearbitreerd worden. De opdracht omvat het opleveren van een detail functioneel ontwerp voor elk systeemdeel. Rol : Informatie analist, functioneel ontwerper Tools & technologie : Workshops, presentaties, Informatieanalyse, functioneel ontwerp, Prince2, SQL, FD, ERD, Mens machine ontwerp, Visio, Schermontwerp Domein : Logistiek Spoor Project : Management Informatie behoeftebepaling Periode : September 2005 december 2005 Opdrachtgever : OHRA, Arnhem Activiteiten : Bij OHRA heeft het Schade Service Center (SSC) tot taak schadeverzekeringen af te sluiten, te muteren en claims af te handelen. Het management van het SSC heeft behoefte aan Management Informatie voor sturing. pagina 6 van 10

7 Anthony s taak is het in kaart brengen van de Management Informatie behoefte bij het management en de directie van het SSC. De opdracht omvat het opleveren van een Informatieanalyse rapport waarin de Management Informatie behoefte van het SSC in kaart is gebracht. Vervolgens werd op basis van het goedgekeurde Informatieanalyse document een serie voorbeeldrapporten opgeleverd van waaruit een Business Intelligence ontwikkelaar rapporten kan ontwikkelen. Rol : Informatie analist Tools & technologie : Workshops, interviews, Informatieanalyse, management informatie, FD, rapportontwerp, Visio Domein : Financiële dienstverlening Schadeverzekeraar Project : Aanpassen Bedrijfs Beheer Systeem Periode : Maart 2005 september 2005 Opdrachtgever : Shell Nederland Raffinaderij, Pernis Activiteiten : Bij de Shell Downstream one organisatie is een project governance procedure ontwikkeld met als doel consistent projecten te kunnen afleveren die bij de externe benchmarking scoren in het eerste quartile. Het Bedrijfs Beheer Systeem van Shell Nederland Raffinaderij moet in lijn worden gebracht met deze begin 2004 ingevoerde procedures (Ways of Working). De nieuwe procedures moeten worden toegepast op alle projecten binnen Shell Pernis. Als teamleider is het Anthony s hoofdtaak het begeleiden, uitvoeren en bewaken van het aanpassingsproces in het Bedrijfs Beheer Systeem. De opdracht omvat het opleveren van een Bedrijfs Beheer Systeem dat in lijn is gebracht met de nieuwste procedure eisen. Rol : Consultant Quality assurance / teamleider Tools & technologie : Workshops, Teamleiding, procedures. Kwaliteitsmanagement, Procesanalyse Domein : Industrie Project : Ondersteuning primaire processen Politie Rotterdam Rijnmond Periode : September 2004 februari 2005 Opdrachtgever : Politie Rotterdam Rijnmond, Rotterdam. Activiteiten : De politie Rotterdam Rijnmond migreert van Windows NT naar Windows server Dit heeft gevolgen voor de continuïteit binnen het korps, omdat bestaande applicaties mogelijk niet meer werken onder het nieuwe besturingssysteem. Anthony s taak binnen het project Windows 2004 was het inventariseren van de bestaande applicaties binnen de ondersteunende diensten van de politie Rotterdam Rijnmond en het door een technisch team geschikt laten maken van de pagina 7 van 10

8 applicaties voor de nieuwe omgeving. Daartoe werden er inventarisatie en informatie analyse rondes gehouden onder alle ondersteunende diensten van de politie Rotterdam Rijnmond. Anthony heeft tevens een aantal aanbevelingen geschreven ten aanzien van het procesmatig werken binnen de afdelingen en de inzet van IT daarbij. De opdracht omvat het opleveren van een rapport waarin de bestaande applicaties van de politie Rotterdam Rijnmond zijn geïnventariseerd. Rol : Consultant / Informatie analist Tools & technologie : Interviews, Informatieanalyse, inventarisatie, migratie, rapportage. Domein : Overheid Politie Project : Organisatiestructuur advies en rapportageontwerp Periode : April 2004 augustus 2004 Opdrachtgever : VGZ zorgverzekeraar, Hoofdkantoor Nijmegen Activiteiten : Binnen het Service Center ICT zorgt het projectenbureau voor de projecten administratie en de rapportage naar het management en de Raad van Bestuur. Anthony s taak binnen het projectenbureau bestond uit onder andere het ontwikkelen van managementrapportages in Business Objects en de implementatie ervan. Parallel werd de projectadministratie verder ontwikkeld en bijgehouden. Daarnaast werd met behulp van de projectmanagementtool NIKU, projectmanagers en medewerkers geadviseerd en ondersteund bij het projectmatig werken. Om verder projectmatig werken te stroomlijnen werden adviezen gegeven over de vereiste organisatiestructuur in combinatie met NIKU. Anthony heeft tevens werkprocedures geschreven om de management informatie rapportage te optimaliseren. Rol : Consultant informatie management Tools & technologie : Business Objects, NIKU, Management Rapportage, IA, SQL Domein : Financiële dienstverlening Zorgverzekeraar Project : PIOS systeem Periode : Juni 2003 september 2003 Opdrachtgever : TPG Post pakketservice, Hoofddorp. Activiteiten : Anthony s taak, in dit fixed price project, was het functioneel ontwerpen van het PIOS systeem. Via workshops werden met behulp van proces en informatie analyse de bedrijfsprocessen en de informatiebehoeftes in kaart gebracht en verwerkt tot een functioneel ontwerp. Van de Data Flow Diagram (DFD) methode werd gebruikt gemaakt om processen in kaart te brengen en via de Entity Relationship Diagram (ERD) methode, met behulp van Visio, werd het datamodel vastgelegd. De nieuwe applicaties worden gerealiseerd in een.net omgeving. pagina 8 van 10

9 TPG Post Pakketservice vervangt een tweetal applicaties die end of life zijn. Het betreft een Sorteer Beslissing Systeem (SBS) dat gebruikt wordt voor de aansturing van een sorteermachine, en een Order verwerkings systeem (PIOS) dat sorteergegevens uit de sorteermachine omzet in orderregels. TPG Post Pakketservice vervangt een tweetal applicaties die end of life zijn. Het betreft een Sorteer Beslissing Systeem (SBS) dat gebruikt wordt voor de aansturing van een sorteermachine, en een Order verwerkings systeem (PIOS) dat sorteergegevens uit de sorteermachine omzet in orderregels. Rol : Informatie analist/functioneel ontwerper Tools & technologie : Informatieanalyse, architectuur, ERD, FD, DFD, Visio Domein : Logistiek Postverzending Project : NLB+ Lokatiebepalingsproces Periode : Februari 2003 april 2003 Opdrachtgever : ITO, Odijk Activiteiten : Anthony heeft op basis zijn eerder opgedane kennis van het Nationaal Locatie Bestand (NLB) advies kunnen aandragen voor de probleemdefinitie en de strategie voor het project. Vanuit zijn rol als Informatie analist werden oplossingen gevonden om het NLB met datasets te verrijken (NLB+) zodat toekomstige GIStoepassingen in de politiewereld gebruikt kunnen worden. Het project voor de verrijking van het Nationaal Locatie Bestand (NLB) dient als voorloopproject voor het Sherpa project dat tot doel heeft standaardisatie van GIS toepassingen in de politiewereld. Het project werd binnen de begrote tijdsduur en budget opgeleverd. Het project resulteerde in de oplevering van een adviesrapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en een onderzoeksrapport dat de mogelijkheden voor verrijking in detail beschrijft. De klant was zeer content met beide rapporten Rol : Informatie analist / adviseur Tools & technologie : Informatieanalyse, architectuur, GIS, ERD, FD, DFD, Visio Domein : Overheid Politie Project : Nationaal Locatie Bestand (NLB) Periode : Augustus 2001 augustus 2002 Opdrachtgever : ITO, Odijk Activiteiten : Het project Nationaal Locatie Bestand (NLB) heeft tot doel landelijk locatiegegevens te leveren voor systemen die behoefte hebben aan geografische locatiegegevens, zoals Politie Meldkamers, bedrijfsprocessen systemen en andere systemen binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid. Anthony was verantwoordelijk voor de informatieanalyse en het ontwikkelen van het functioneel ontwerp van het nieuw te bouwen pagina 9 van 10

10 NLB systeem. Via procesanalyse en ontwerp werd de basisstructuur van het systeem neergezet. Tot het taakgebied behoorde de coördinatie van de werkzaamheden van de teamleden en de stroomlijning van het systeemontwikkelingsproces. Anthony coördineerde daarnaast alle functioneel en kwaliteitsgerichte onderdelen binnen het project. Rol : Informatie analist / Teamleiding Tools & technologie : Procesmodellering, interviews, workshops, Informatieanalyse, architectuur, rapportage, GIS, DSDM, ERD, FD, DFD, Visio, teamleiding Domein : Overheid Politie Vanaf 1996 tot 2001 werden verder de volgende projecten uitgevoerd: Project : Offertemanager voor meerdere offertes, LogicaCMG, Arnhem Project : Quality manager / systeemtest coordinator van het Plato systeem, Achmea, Apeldoorn Project : Test consultant/auteur voor het Plato systeem, Achmea, Apeldoorn Project : Functionele en technische eisen van een webapplicatie, voor het online bestellen van producten door de externe distributeurs van KPN, in kaart gebracht en verwerkt tot een handzaam document, KPN Verkoopeenheid Externe Distributie Kanalen Project : Projectleider voor de ontwikkeling van een businesswebsite ten behoeve van de interne adviesgebieden E business en Performance management, Devote, Bunnik. Project : Als organisatieadviseur betrokken bij de advisering en visiebepaling voor de invoering van een nieuwe IT architectuur bij deze organisatie (3000 gebruikers) voor de Geestelijke Gezondheidszorg, Parnassia, Instituut voor GGZ te Den Haag. Project : Als implementatieconsultant betrokken bij de parametrisering en initiële implementatie van financiële ERP modules uitgaande van de bestaande bedrijfsprocessen en werkwijzen, Facilitair Bedrijf Arbeidsvoorziening Nederland, Zoetermeer. Project : Als Informatie analist / systeemontwikkelaar werd aan het nieuw artikel assortiment systeem van Albert Heijn (NASA) gewerkt, dit is het core business systeem waarop andere systemen en nieuwe ontwikkelingen aansluiting moeten vinden, Hoofdkantoor Albert Heijn, Zaandam. Project : Als Informatie analist en ontwikkelaar werd gewerkt aan de migratie van het oorspronkelijk Engelstalig vastgoedmanagementsysteem Skyline naar een systeem dat is afgestemd op de eisen van de Nederlandse markt, Fraser Williams, Tilburg. pagina 10 van 10

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider Jeroen Luijkman Business analist Curriculum Vitae Profielschets Mijn naam is Jeroen, in de afgelopen jaren heb ik mij zelf ontwikkeld tot een allround, ervaren business analist. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering. Johannes Koning A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.nl I www.koningautomatisering.nl Cursussen Jaar Teradata ( SQL, Database architecture ) 2014 Next Generation

Nadere informatie

IT architectuur, functioneel en technisch ontwerp, internettechnologie HTML/JavaScript, UML, SOA

IT architectuur, functioneel en technisch ontwerp, internettechnologie HTML/JavaScript, UML, SOA CV Hans Ad miraal Leeftijd: 48 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal@aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur, functioneel

Nadere informatie

Senso Management & Consultancy B.V.

Senso Management & Consultancy B.V. Persoonlijke gegevens Naam : Mike Hoogenboom Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 19 november 1967 Woonplaats : Zoetermeer Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Senso aug 2011 heden Functie

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed, mondeling & schriftelijk Duits: goed, mondeling & schriftelijk

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed, mondeling & schriftelijk Duits: goed, mondeling & schriftelijk Persoonlijke gegevens Naam/voornaam: Wolbers, Benn Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 17 januari 1961 Burgerlijke staat: Gehuwd Nationaliteit: Nederlandse Profiel schets Hands-on, werken in complexe omgevingen,

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam Voornamen : Rauwers : Bas Profiel Bas is een ervaren tester die over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Hij weet zich goed staande te houden

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PROFIEL

CURRICULUM VITAE PROFIEL CURRICULUM VITAE Titel: drs. (algemene economie) Woonplaats: Tilburg Geboortedatum: 13-07-1961 Mijn LinkedIn profiel PROFIEL Ik ben een gedreven professional met een jarenlange en brede ervaring in de

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Personalia Curriculum Vitae Naam Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41 Postcode & woonplaats 6821 EN ARNHEM Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Geboorteplaats Rheden Burgerlijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Michel Bols Curriculum Vitae

Michel Bols Curriculum Vitae Personalia Naam Functie Woonplaats Michel Bols Test consultant Hoogeveen Geboortedatum 24 juli 1982 Nationaliteit Talen Nederlands Nederlands, Engels, Duits Opleidingen Methoden en technieken = beginnend,

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Roel GEBOORTEJAAR 1984 WOONREGIO Rotterdam/ Den Haag NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS ja WIE IS ROEL? Roel is een SharePoint ontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied

Nadere informatie

Geboortedatum : 21 Maart 1963. Nationaliteit : Nederlandse. Woonplaats : Amsterdam. Email : info@sarphora.nl. Website : www.sarphora.

Geboortedatum : 21 Maart 1963. Nationaliteit : Nederlandse. Woonplaats : Amsterdam. Email : info@sarphora.nl. Website : www.sarphora. Curriculum Vitae Marc Bruinsma Geboortedatum : 21 Maart 1963 Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : Amsterdam Email : info@sarphora.nl Website : www.sarphora.nl 2009 Sarphora Laatste update: September

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bouke Goedhart

Curriculum Vitae Bouke Goedhart Curriculum Vitae Contactgegevens: BG-IT Greveslag 16 6662 VC Elst 06 12 94 47 47 www.bgit.nl info@bgit.nl Curriculum Vitae Versie 2.7 Bijgewerkt 22-08-2012 Algemeen Naam: Drs. Woonplaats: Elst (omgeving

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI?

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Sogeti / Ovum BI & IM Symposium, 4 oktober 2010 Tako de Roode Client Executive Finance Verzekeren Sogeti Nederland Albert van Braam Manager Solvency II Competence

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. CERTIFICERINGEN Microsoft Technology Associate:.NET Fundamentals Microsoft 2014

CURRICULUM VITAE. CERTIFICERINGEN Microsoft Technology Associate:.NET Fundamentals Microsoft 2014 Naam Beschikbaarheid Sven Direct PROFIEL Sven is een.net developer en sinds ruim twee jaar gecertificeerd BizTalk specialist. In deze tijd heeft hij praktijkervaring in BizTalk opgedaan bij de Kas Bank,

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken VACATURE INFORMATIE Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Alfen (gevestigd in Almere) levert al meer dan 75 jaar producten en diensten voor de distributie van elektrische energie zoals transformatorstations,

Nadere informatie

MichelBoulanger.NL VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Boulanger Voornamen. Michel Antoine Pierre Titel. ir. Postcode, plaats

MichelBoulanger.NL VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Boulanger Voornamen. Michel Antoine Pierre Titel. ir. Postcode, plaats VOORBLAD MichelBoulanger.NL PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Boulanger Voornamen Michel Antoine Pierre Titel ir. Postcode, plaats 6216 TG Maastricht Telefoon +31 (0)43 344 0446 Mobiel +31 (0)6 813 823 84 E-mail

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma Bedrijfsinformatica Vrije Universiteit 1996-2001 ja

Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma Bedrijfsinformatica Vrije Universiteit 1996-2001 ja Curriculum Vitae Naam drs. Niels Pouw Woonplaats Zaandam Geboortedatum 07-12-1977 Email Niels.pouw@TausIT.nl Website www.tausit.nl Tel 06-27457576 KvK nummer 59153717 Inzetbaar als Business consultant/

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Anaïs Huysmans Geboortejaar 1983 Woonregio Den Haag Telefoonnummer 06 19 528 708 Email a.huysmans@soulfood.nl Nationaliteit Nederlands Rijbewijs Ja SharePoint Consultant Werkervaring

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Curriculum Vitae Emile Winkelaar

Curriculum Vitae Emile Winkelaar Profiel Mijn naam is, 50 jaar, geboren in Amsterdam, gehuisvest in Maarssen. Sinds 1995 ben ik werkzaam in de IT. In 2006 heb ik EW Solutions opgestart en ben zelfstandig ondernemer geworden. Sinds 2010

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Wat doet de IND? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dé toelatingsorganisatie van Nederland. De IND is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Curriculum Vitae Gianni Stefano

Curriculum Vitae Gianni Stefano Curriculum Vitae Gianni Stefano Naam Gianni Stefano adres Heukelomdorp 51B, 3770 Riemst geboortedatum 9 maart 1978 huidige functie functioneel analyst - kredietapplicaties beschikbaarheid 1 juli 2015 ervaring

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie