Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,"

Transcriptie

1 Jaarbeeld 2010

2 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen 2010 Kengetallen Mensontwikkeling Re-integratie Leiden Leerwerkbedrijven - Bedrijfsonderdelen - Werkgevers aan het woord Toekomstige ontwikkelingen Bijlage I: Mensontwikkeling Bijlage II: Financiën Bijlage III: Raportagestructuur Zeer geachte lezer, Voor DZB was 2010 een goed jaar. Wij stelden onze visie voor de komende jaren vast en brachten de visie op de volgende wijze in praktijk. 1. WSW medewerkers niet dwingen om stappen te zetten, maar zelf aan het roer van hun loopbaan te laten staan. 2. Minder mensen binnen aan het werk en zoveel mogelijk begeleiden naar reguliere banen. En inderdaad gingen flink méér mensen van binnen naar buiten. We maakten verder een grote groei door in ons werk voor WWB ers en Wajongeren. Ook daarbij scoorden wij goed bij het helpen van mensen aan een baan. Wij brachten onze marktbenadering onder in één organisatie, Re-integratie Leiden (RL). RL kent onze mensen en diensten, maar ook de werkgevers. Met vereende krachten vormen zij de brug naar werk. Wij zijn blij dat de werkgevers goed te spreken waren over DZB. Wij probeerden aan te sluiten bij de vragen en behoeftes van de gemeenten die wij bedienen en zijn dankbaar voor de brede steun voor onze koers en visie. Wij investeerden in ontwikkelsystemen, in opleidingen en ook in een betere omgang met elkaar binnen DZB. Wij startten met de planvorming voor het Participatiecentrum voor WWB ers dat in 2011 haar start moet gaan maken. Het Participatiecentrum is het centrum waar de nieuwe instroom in de WWB haar weg naar de arbeidsmarkt moet gaan vinden. Tenslotte realiseerden wij onze begroting en daarmee was DZB ook in 2010 financieel betrouwbaar als instelling van de gemeente Leiden. DZB Leiden Le Pooleweg XT Leiden Postbus 387, 2300 AJ Leiden Colofon Tel.: Fax: Internet: Opdrachtgever: Managementteam DZB Leiden Ontwerp: DZB Leiden Drukwerk: Grafisch Productiecentrum Gemeente Leiden Fotografie: Gerard Slegers / Archief DZB Illustratie: Sjaak Klunder Al met al staan we met al onze medewerkers en partners sterk voor de komende grote klussen om de bezuinigingen van het vorige kabinet te absorberen en ons aan te passen op de participatievisies van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude. De aanstaande wet Werken naar Vermogen gaat grote gevolgen hebben voor DZB maar biedt ons ook grote kansen. Daarop anticiperen wij. De financiële gevolgen voor onze doelgroep zijn groot. DZB zal zich sterk blijven inzetten voor de belangen van haar doelgroepen. Bas van Drooge, Directeur 2

3 In vogelvlucht; ontwikkelingen 2010 Bejegening DZB hecht zeer aan correcte bejegening van en door de medewerkers van DZB, op alle niveaus binnen de organisatie. Daarom is er grote aandacht voor situaties die tot verkeerde bejegening zouden kunnen leiden, of hebben geleid. DZB kent daarom naast de leidinggevende ook vertrouwenspersonen en een klachtenmeldpunt, waar medewerkers terecht kunnen met problemen op het terrein van bejegening. Dat men de weg naar het klachtenmeldpunt weet te vinden is op zichzelf goed, maar laat ook zien dat er nog wel wat te verbeteren valt. DZB zal dan ook in 2011 blijvend aandacht geven aan dit onderwerp. OR en Cliëntenraden In 2010 is het overleg met de OR op een positieve en constructieve wijze verlopen. Met de cliëntenraden WSW en WWB Leiden/Leiderdorp is regelmatig, informeel, contact geweest, dat ook in 2011 verder zal worden vervolgd. Voor DZB was 2010 het jaar van de visie In het Jaarbeeld 2009 hebben wij aangekondigd dat eind 2010 de visie van DZB gepresenteerd zou worden. De visie is in november in het college van B&W van Leiden vastgesteld. In maart 2011 zal de gemeenteraad zich over de visie buigen.* De belangrijkste uitgangspunten op een rij: Mensen staan zelf aan het roer van hun loopbaan Leren is het primaire doel van DZB De nadruk ligt op het verwerven van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats voor zoveel mogelijk DZB ers en cliënten. Leiden en de regio De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude zijn opdrachtgever voor de WSW- en WWB-trajecten. In dat kader voert DZB ook veel activiteiten voor deze gemeenten uit. Denk hierbij aan o.a. catering, groenactiviteiten en detacheringen. Door hun opdrachten zorgen de gemeenten voor een belangrijk deel van de orderportefeuille en daardoor voor ontwikkelingsmogelijkheden voor hun inwoners die bij DZB een WSWof WWB-traject volgen. Werkgevers Gezien het percentage medewerkers dat gedetacheerd is of begeleid werkt (36%) én de cliënten die via een WWB of Wajong-traject door DZB bij een werkgever worden geplaatst (35% succesvolle plaatsing), wordt de rol van werkgevers voor DZB steeds belangrijker. In dit jaarverslag komt een deel van deze werkgevers aan het woord. DZB prijst zich gelukkig met een groot netwerk aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemende werkgevers. Uitgangspunten voor Goed Bestuur In 2011 zal branchevereniging Cedris samen met de leden aan de slag gaan om invulling te geven aan de beginselen van Goed Bestuur. DZB streeft ernaar om dat in 2011 ook te doen en hierover volgend jaar te kunnen rapporteren. Financieel resultaat Het financieel resultaat van DZB was in 2010 iets beter dan begroot. Dat het begrotingsresultaat positief was, is vooral te danken aan een beter resultaat op Begeleid Werken en personeelskostenreductie. De bijdrage van de gemeente Leiden aan de exploitatie van DZB was en daarmee lager dan de voorziene In de visie is opgenomen om in de komende jaren deze bijdrage sterk terug te dringen, evenals de bijdrage die de overige gemeenten daarin leveren. Zo regulier mogelijk aan het werk DZB wil mensen zo regulier mogelijk laten werken. In 2010 zijn daarin weer aanzienlijke resultaten behaald. Eind 2010 werkte 32% ( %) op een productieafdeling binnen DZB (montage, verpakkingen, kwekerij), 32% ( %) op een DZB-afdeling buiten de DZB-gebouwen (catering, onderhoud, post, hoveniers) en 36% ( %) werkte op basis van detachering of begeleid werken. Behoorlijke stappen voor veel mensen op weg naar een regulier baan. Een heel goed resultaat. * De visie van DZB voor het jaar is inmiddels geaccordeerd door de Leidse Gemeenteraad. 4

4 Kengetallen Opleidingen Opleidingsinspanningen DZB in 2010 waren als volgt: Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van beschut naar regulier in %. Beschut* Activiteiten buiten** Detachering/Begeleid werken Realisatie % 32 % 32 % Target % 30 % 35 % Realisatie % 32 % 36 % * Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij. ** Activiteiten buiten uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post. Conclusie: 2% meer van beschut naar buiten en 1% meer naar Deta/Begeleid Werken dan gesteld als target; dat is beter dan gepland. In totaal hebben 1070 medewerkers een training en/of opleiding gevolgd. Onderverdeeld in: WSW medewerkers 714 Ambtelijke medewerkers 356 Ontwikkeling Ziekteverzuim Percentage WSW-medewerkers met potentieel-analyse Realisatie 2009 Target 2010 Realisatie % 20 % 20 % 20 Ontwikkeling ziekteverzuim WBB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WBB ers die na afronding van hun traject bij RL een baan hebben voor langer dan 6 maanden. Trajecten naar werk 35 % Werken met verloning Leerwerktrajecten Horeca 54 % Klussenteam 33 % Conclusie: Re-integratie Leiden op target van 35%. 20 % (excl. uitstroom naar WSW), 34 % (incl. uitstroom naar WSW) Ziekteverzuimperc. Trendlijn ziekteverzuimpercentage Gemeentelijke bijdrage per WSW er aan DZB (bijdrage van Gemeente Leiden) 4 Target 2010 Realisatie Conclusie: beter dan begroot WSW Wachtlijst Toename 2010 Leiden Leiderdorp Voorschoten Zoeterwoude Tabel ziekteverzuim Het ziekteverzuim van DZB over 2010 totaal komt uit op 13,6%. De trendlijn laat zien dat het verzuimpercentage over het geheel nog steeds dalende is. DZB voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Door verminderde formatieplaatsen van het rijk voor WSW ers in dienst loopt de wachtlijst op. 6

5 Mensontwikkeling 8

6 Mensontwikkeling De afdeling Mensontwikkeling is verantwoordelijk voor de realisatie van de toegestane WSW-formatie, in samenspraak met de deelnemende gemeenten. Daarnaast zorgt de afdeling voor het vastleggen en monitoren van de trajectplannen, die in overleg met de betrokkenen worden opgesteld. Mensontwikkeling is ook de afdeling van waaruit het arbo- en scholingsbeleid wordt gecoördineerd. Taakstelling WSW De toegestane formatie voor de gemeente Leiden voor 2010 is volledig gerealiseerd. Doordat er in de loop van het jaar enige WSW-formatieruimte ontstond, was het mogelijk om nagenoeg alle medewerkers met een zij-instroomcontract (gefinancierd uit het participatiebudget) een WSW-contract aan te bieden. Voor een beperkt aantal zij-instromers bleek het werken in het WSW-bedrijf om medische reden niet vol te houden en is het tijdelijke contract beëindigd. De wachtlijst van Leiden is in 2010 opgelopen van 43 tot 162. Arbo Eind 2009 is een nieuwe Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in het kader van de Arbowet uitgevoerd. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld. De OR van DZB heeft ingestemd met de RI&E en het plan van aanpak. De uitvoering daarvan is in 2010 voortvarend opgepakt. Project Competentie In het tweede kwartaal is een project gestart om het cliëntvolgsysteem in te richten op de belangrijkste competenties die medewerkers moeten aanleren om stappen op de werkladder te kunnen maken. In het vierde kwartaal van 2010 is het personeelsinformatiesysteem Compas voorzien van een competentiemeetinstrument (Co-meet). In het eerste en tweede kwartaal van 2011 worden leidinggevenden en consulenten getraind en gecoacht in het gebruik van Co-meet. Trajecten Medewerkers die nieuw de WSW instromen krijgen een traject aangeboden. Zij krijgen betaald volgens het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als voorwaarde stelt de CAO hieraan dat de betreffende medewerker een individueel ontwikkelplan (IOP) heeft. Bij DZB worden deze IOP s of trajectplannen opgesteld door de trajectconsulenten in samenspraak met de medewerker. De leidinggevende van de afdeling waar de medewerker op dat moment werkt, wordt betrokken bij de uitvoering van het traject en de bespreking van de voortgang Opleidingen In 2010 is uit het opleidingsbudget weer een groot aantal beroepsgerichte opleidingen betaald (bv. schoonmaak- en horeca-assistent opleidingen). Daarnaast is er met name geïnvesteerd in opleidingen/trainingen voor werknemersvaardigheden. Bij DZB is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden van EVC (Eerder Verworven Competenties) en van e-learning voor de doelgroepen van DZB. 10

7 Info oktober 2010 Succesvolle stappen op de werkladder Leidinggevenden van de afdeling Montage zetten medewerkers die in 2010 een overstap hebben gemaakt naar een andere werkplek in het zonnetje. Xander Verduyn zei trots op deze groep medewerkers te zijn, die zoals dat heet Een stap op de werkladder hebben gezet. En uit de verhalen blijkt ook dat iedereen het op de nieuwe werkplek naar zijn zin heeft. Anneke de Roode: Als leidinggevende stimuleert het je ook als je zulke positieve geluiden hoort. Bovendien werkt het ook drempelverlagend voor de andere medewerkers van de afdeling. Een paar voorbeelden Wout van Steenbergen Is van de Montage, waar hij van allerlei soorten werkzaamheden deed, als speeltuinbeheerder gaan werken. Een wereldbaan noemt hij het zelf. Je bent onder de mensen en je krijgt waardering. Ondanks mijn spierziekte gaat dit werk mij goed af en dat vindt het bestuur van de speeltuinvereniging ook. Re-integratie Leiden Yussuf Akbulak Hij heeft al op diverse werkplekken met wisselend succes gewerkt. Nu is hij van de montage naar de Partycatering verhuisd. Zijn motivatie is overduidelijk. Ik wil niets anders meer. Ik heb een brede taak, maar ben vooral veel onderweg om broodjes af te leveren. Ik moet het visitekaartje voor DZB zijn en natuurlijk klantvriendelijk. Debbie Topee Haar fleurige kleding verraadt al dat Debbie overgestapt is naar Groen. Daar levert ze met nog zes collega s een bijdrage aan een schone stad. Zij prikt papier. Het buitenwerk geeft haar een gevoel van vrijheid en ze wil niet meer naar binnen. 12

8 Re-integratie Leiden Werkgeversnetwerk RL heeft in de loop der jaren een behoorlijk werkgeversnetwerk opgebouwd en deelgenomen aan netwerken, waar ook vacatures uitgewisseld worden. In de nieuwe organisatie wordt gestart met een team accountmanagement. Dit team gaat o.a. alle marktcontacten coördineren, het werkgeversnetwerk onderhouden en uitbreiden. Samenwerking RL werkt al sinds haar bestaan samen met een groot aantal werkgevers en opleiders. Daarnaast heeft RL ook in 2010 haar krachten gebundeld met andere netwerkpartners, zoals de Binnenvest en Exodus. Verder is RL actief deel gaan nemen aan het Jeugd Actieplan voor de Rijnstreek. Opdrachtgevers Tot 2010 was de gemeente Leiden veruit de grootste opdrachtgever voor Re-integratie Leiden. Daarnaast werden ook inwoners van Leiderdorp en Voorschoten aangemeld voor re-integratietrajecten. Sinds begin 2010 is ook het UWV een opdrachtgever voor RL. Het gaat hier voornamelijk om trajecten voor Wajong-gerechtigden. Re-integratie Leiden (RL) voert re-integratietrajecten uit voor mensen met een behoorlijke of grote afstand tot de arbeidsmarkt en vallen onder de WWB-, Wajong- of WIJ regeling. Het grootste deel betreft mensen die met een individueel traject en behulp van een stage buiten of binnen DZB, naar een zo regulier mogelijke baan worden geleid. Samenwerking Voor RL was 2010 een bijzonder jaar. Waar er in de voorgaande jaren en tot medio augustus 2010 alleen maar sprake was van groei, werd er in augustus 2010 door de gemeente Leiden aangekondigd, dat de re-integratiemiddelen op waren. Gevolg: Aanmeldingen voor nieuwe trajecten konden niet meer worden gedaan of in behandeling genomen. Verlenging van trajecten of het inzetten van extra producten om het gestelde einddoel te behalen was niet meer mogelijk. Dit had ook directe gevolgen voor de omvang van het personeelsbestand van RL; in september was er een krimp van 7 consulenten was ook een jaar waarin vooruit gekeken werd. Er werden voorbereidingen getroffen voor een samengaan met de afdeling detacheringen van DZB. De belangrijkste reden hiervoor is het creëren van een krachtig onderdeel om de markt optimaal te bewerken. Dit doet RL om onze cliënten/medewerkers een zo passend mogelijk aanbod te doen met als doel zo regulier mogelijk werk. Certificering In eerdere jaren heeft RL het keurmerk Blik op Werk behaald en de certificering als jobcoach-organisatie door het UWV. In 2010 is RL erin geslaagd beide keurmerken te behouden. Trajecten RL heeft in 2010 de volgende trajecten geboden: trajecten naar werk trajecten sociale activering en met zorg trajecten naar scholing Als gevolg van de eerder genoemde bezuinigingen zijn de trajecten met zgn. verloning (deelnemer krijgt salaris i.p.v. uitkering) gestopt. In plaats daarvan is RL trajecten gaan uitvoeren voor cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, dus met een grotere kans op regulier werk. Projecten In 2010 heeft RL de volgende projecten uitgevoerd: De Stal (horeca), schilderen/ klussenteams, EKT (voor ex gedetineerden), beveiliging en formulierenbrigade. Laatstgenoemde is een nieuw traject. Gezien de bezuinigingen op de re-integratiemiddelen zijn er in de 2e helft van het jaar alleen nog maar aanmeldingen geweest voor het leerwerktraject horeca. 14

9 Resultaten Tot en met het derde kwartaal is het aantal individuele trajecten sterk gegroeid tot ruim 650 lopende trajecten. Door de stop op het participatiebudget medio augustus 2010 zijn er echter 185 trajecten in opdracht van Werk & Inkomen ( W&I ) afgesloten. Door het uitblijven van nieuwe instroom (normaliter gemiddeld 30 per maand) en door een afsluitingsactie is de actuele stand van het totaal aantal trajecten op 31 december 2010 aanzienlijk gedaald. Het resultaat van de reguliere trajecten naar werk over geheel 2010 komt in de buurt van de afgesproken 35%. Dit is het aantal duurzame plaatsingen bij een reguliere werkgever ten opzichte van het aantal afgesloten trajecten. RL heeft voornamelijk cliënten met een lage c.q. midden startpositie op de participatieladder. Gezien deze doelgroep geen slechte score. Hieronder worden een aantal trajecten nader belicht. Werkervaring met verloning: Een product dat op verzoek van Werk & Inkomen (W&I) is ontwikkeld en waarmee gestart is in eind Het begrote volume verloningstrajecten was 60 voor heel Door de stop op het Participatie-budget in september 2010 is het aantal blijven steken op 51. Het succes voor deze trajecten bedroeg 20,4% voor reguliere uitstroom. Met loonkostensubsidie of WSW meegerekend zelfs 34%. Club van 100: Na de stop op het Participatie-budget, met als gevolg leegloop binnen trajecten; is het verloningsteam ingezet op korte trajecten naar werk. Een re-integratieconsulent, jobhunter, trainer en werkcoach stomen de klant op korte termijn klaar voor de arbeidsmarkt. De klant heeft een korte afstand tot de arbeidsmarkt en kan snel bemiddeld worden naar regulier werk. Met deze korte trajecten is in oktober 2010 gestart. Tot eind december zijn er 69 cliënten aangemeld. Van het aantal gestarte trajecten is eind 2010 in kort tijdsbestek 21,7% al geplaatst in regulier werk. Leerwerktraject horeca: Doel is WWB ers toe te leiden naar regulier werk met een kort, intensief leerwerktraject. De praktijkopleiding vindt plaats in het lunchcafé de Stal op het Bio Science Park. Theorie en kwalificatie worden verzorgd door het ROC. Dit leerwerktraject is gestart in januari In september 2010 is de 4e groep gestart. In totaal zijn 42 cliënten gestart met dit traject. Eind 2010 waren er nog 9 bezig; 9 zijn voortijdig afgehaakt. 24 hebben het traject afgerond, waarvan er 18 zijn bemiddeld naar een reguliere baan. Het succes is totnogtoe 54%. Klussenteam: Het klussenteam van RL heeft als doel WWB ers concrete ervaring te bieden teneinde hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit gebeurt door het opknappen van objecten. Het betreft schilder- en stucwerkzaamheden. Daarnaast leren cliënten algemene werknemersvaardigheden. Recent heeft het klussenteam nog meegeholpen met het opknappen van het Stadsbouwhuis. Eind 2010 waren 13 van de 39 afgesloten trajecten succesvol, dat is 33%. Een goed resultaat gezien de zwaarte van de doelgroep. Info maart 2010 Nitin gaat voor het schildersvak Heel secuur verft Nitin de posten van een deur. Hij is met zijn collega s van het klussenteam druk in de weer in het voormalig belastingkantoor. Onlangs is zijn contract met een half jaar verlengd. Een periode in Nitin s leven ging het bergafwaarts met hem, maar nu ziet de toekomst er voor hem rooskleuriger uit. Nitin vertelt, dat hij op 16-jarige leeftijd uit huis is gegaan en lange tijd op straat leefde. Het straatleven deed hem geen goed. Een periode van detentie volgde. Ook heeft hij lange tijd problemen gehad om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Als je op straat leeft heb je een heel ander tijdritme. Om je leven weer op te bouwen en op tijd op werk te komen dat is een hele omschakeling. Voor Nitin is dat al lang geen probleem meer. Hij heeft al bewezen dat hij een baan bij een reguliere werkgever aan kan. Drie maanden heeft hij gewerkt bij een aannemer in Alkmaar. Dat betekende s morgens om even over zessen vertrekken en om half zeven weer thuiskomen. Lange dagen van zo n 12 uur zonder zeuren en altijd op tijd. Werkbegeleider Wim Klaassen prijst de inzet van Nitin. Inmiddels volgt hij ook een opleiding en hoopt in juni zijn diploma assistentschilder te behalen. Hiermee heeft hij een startkwalificatie als schilder. Nitin heeft de draad goed opgepakt en staat boven aan de lijst om bij een reguliere werkgever geplaatst te worden. Info november 2010 Grand Café De Stal genomineerd als één van de beste leerbedrijven Grand Café De Stal, vrijwel volledig gerund door kandidaten van Re-integratie Leiden, is door Kenwerk (brancheorganisatie Horeca) genomineerd als één van de tien beste Horeca leerbedrijven van Nederland!! Dat is een enorme prestatie als je weet dat er landelijk horecaleerbedrijven zijn. Koos Koelewijn en Marian Siera, de twee leermeesters in de Stal, verdienen een groot compliment. Zij hebben dit met al hun inzet mogelijk gemaakt. 16

10 Leerwerkbedrijven De bedrijfsonderdelen in de leerwerkbedrijven hebben als hoofdtaak om leerwerkplekken in te richten en mensen binnen het traject te begeleiden bij het zetten van stappen op de werkladder. Om medewerkers te laten werken in een zo regulier mogelijke werkomgeving wordt de rol van werkgevers in de regio steeds belangrijker. Een aantal van deze werkgevers vertelt over hun samenwerking met DZB. Naast het begeleiden van medewerkers naar werk in een zo regulier mogelijke werkomgeving wil DZB een goed werkgever zijn voor medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. 18

11 Productgroep Verpakken en Food (PVF) Kinderpartijtjes Het organiseren van kinderpartijtjes heeft in 2010 een enorme groei doorgemaakt. Twee maal per week kunnen kinderen hun verjaardag vieren bij de PVF met het versieren van chocoladelolly s, cakejes e.d. Medewerkers van de chocolaterie begeleiden deze feestelijke middagen. Daarbij moeten zij uiteraard over goede contactuele vaardigheden beschikken. Werkgever aan het woord Doorstroom van medewerkers Bij de PVF hebben in 2010 ruim 30 medewerkers een vervolgstap in hun ontwikkeling gezet. Daarmee is ruim aan de uitstroomdoelstelling voldaan. Medewerkers zijn doorgestroomd naar Business Post, Catering, Groen of gedetacheerd aan het werk. Het aantal FTE bij de PVF is daarmee teruggebracht naar 146. Ruimschoots onder de verwachte krimp naar 157 FTE. Medewerkers bij de PVF staan op de laagste trede van de werkladder Beschut Binnen. De doorstroom van ruim 30 medewerkers naar een bedrijfsonderdeel in een minder beschutte werkomgeving is een goed resultaat. Meten van competenties In 2010 is de afdeling zodanig ingericht dat van de werkplekken de competenties in kaart zijn gebracht. Met het doorlopen van de zes verschillende werksoorten wordt een medewerker een allrounder op de afdeling. Nieuwe opdrachtgevers In 2010 heeft de PVF een nieuwe grote opdrachtgever voor de vervaardiging van groene chocolade gekregen. Inmiddels zijn machines omgebouwd zodat voor deze opdrachtgever op een snelle en flexibele wijze veel verschillende chocoladevormen afgevuld kunnen worden. Naast de vervaardiging van diverse chocoladevormen is de PVF met deze opdracht ook verzekerd van de bijbehorende inpakwerkzaamheden. Op deze productielijn wordt ca kg chocolade per week afgevuld. Dat zijn ongeveer chocolaatjes. Medewerkers DZB Jurgen Hanenmaaijer, DZB (l) en Jorn van der Bie, Avandis Groepsdetachering bij Avandis Avandis is één van Europa s modernste bottelarijen voor gedistilleerde dranken. In 2010 zijn de kontakten gelegd met DZB. Vlak na de zomer zijn twee ploegen van DZB gaan werken bij deze bottelarij. In totaal zijn dat zo n 12 medewerkers. Jorn van der Bie is inkoper bij Avandis en vertelt over zijn ervaringen met DZB. De medewerkers van DZB doen voornamelijk repeterende werkzaamheden zoals inpakwerk, het bevestigen van lintjes en stickeren. Wij hadden capaciteitsproblemen voor deze repeterende werkzaamheden. De twee ploegen worden aangestuurd door een leidinggevende van DZB. Dat is een prima constructie. De ervaring heeft geleerd dat de DZBploeg behoefte heeft aan een vaste structuur. Bovendien weet hun DZB-leidinggevende veel meer over hun achtergronden en hoe hij hun moet aansturen. Zo heeft de DZB-ploeg op de afdeling nu een andere plek dan voorheen. Zij zaten eerst veel meer in de loop en dat leidde teveel af. Nu zitten ze in een eigen hoek wat meer in de luwte. Het hoofd van het magazijn en expeditie heeft dagelijks contact en ook de medewerkster van de planning gaat regelmatig langs. Structurele gesprekken over bijvoorbeeld offertes voer ik met een detacheringsconsulent van DZB. Met DZB hebben we een inspanningsverplichting om medewerkers naar hun beschikbaar arbeidsvermogen te laten werken. We hebben voor deze repeterende werkzaamheden indertijd de samenwerking met een SW-bedrijf gezocht. Van onze eigen medewerkers verwachten wij dat zij zich doorontwikkelen binnen het bedrijf. Deze verwachting is er niet voor deze groep DZB-medewerkers. Zij komen van de een binnenafdeling van DZB en zijn nog niet zo ver in hun ontwikkeling dat zij zonder vaste begeleiding buiten de muren van DZB aan de slag kunnen. Vaste begeleiding is ook noodzakelijk. Op zich is het al een stap dat zij nu hier bij een regulier bedrijf aan de slag zijn. Over en weer gaat de samenwerking steeds beter. Binnen Avandis hebben de DZBmedewerkers hun plek gevonden en wij zijn blij dat zij deze werkzaamheden voor ons verrichten. aldus Jorn. 20

12 Montage Info oktober 2010 Feestelijke opening juwelenruimte Sensabeads Met het doorknippen van een zilveren slinger opende Chris van Kampen samen met Mustafa Metalsi en Hans van Wijk de nieuwe juwelenruimte bij DZB. Al twee jaar doet DZB zaken met de juwelengroothandel in sieraden. Chris van Kampen, eigenaar van de firma Sensabeads uit Zoeterwoude zocht twee jaar geleden een partner die voor hem sieraden kon inpakken. De sieraden waren naast losse verkoop ook verkrijgbaar als spaaractie van o.a. een grote supermarktketen. De afgelopen tijd is de afname van deze gewilde producten behoorlijk gegroeid. Om even een indicatie te geven in 12 weken zijn bij DZB items afgehandeld. Naast het inpakken verzorgt DZB Business Post de verzending Werken in de buitenschil Ook in 2010 zijn medewerkers gestimuleerd om te gaan werken in de buitenschil van DZB. Medewerkers geven steeds meer zelf aan dat zij een positieve stap in hun ontwikkeling willen zetten. Ongetwijfeld stimuleren de positieve berichten van hun collega s deze vraag om een vervolgstap. Inhaalslag Arbo-omstandigheden Samen met de Arbo-coördinator zijn de Arbo-omstandigheden op de afdeling onder de loep genomen. Dit heeft er toe geleid dat een lijst met verbeterpunten is opgesteld. Deze zijn puntsgewijs aangepakt. Hiermee is een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Een onderdeel daarvan was ook het keuren van alle machines. Op basis van vertrouwen Eigenaar Chris van Kampen: Het meedenken in oplossingen waardeer ik zo in de samenwerking met DZB. Als je met waardeproducten werkt, en zo kan je onze sieraden wel noemen, moet de samenwerking gebaseerd zijn op vertrouwen. En dat vertrouwen is nooit beschaamd. Mijn bedrijf is enorm gegroeid. Door de grote vraag naar de bedels en armbanden heeft DZB binnen haar pand nu een ruimte gecreëerd, waar onze producten veilig en op grotere schaal ingepakt kunnen worden. Daardoor durven wij ook met deze uitbreiding van werkzaamheden met elkaar door te gaan. Want door de goede samenwerking en het oplossingsgericht meedenken kunnen we dit aan. Werken in kleinere units Op de afdeling is een aantal kleinere units gerealiseerd, wat tot meer rust leidt voor met name autistische medewerkers. Het werkoverleg vindt plaats in kleinere groepen medewerkers. De achterliggende reden hiervan is om iedere medewerkers de gelegenheid te bieden zijn verhaal te doen. Hierdoor worden medewerkers mondiger. Groepsdetachering Een aantal medewerkers van de afdeling Montage is via een groepsdetachering aan het werk. Zeven medewerkers en een leidinggevende zijn bij drankengroothandel Avandis in Zoetermeer aan de slag. Ook werken er medewerkers in een groepsdetachering bij Prince Cladding, een bedrijf in dak- en gevelbekleding. Zij hebben gewerkt aan de nieuwe dakbedekking voor de Ahoy. 22

13 Schoonmaak & Onderhoud Beveiliging Samen met Re-integratie Leiden loopt er een opleidingstraject voor beveiliger. In 2010 is ook een teamleider Beveiliging gestart. Deze ziet er op toe dat het kwaliteitsniveau van de stagiaires verbetert. Dienstverleningsovereenkomst Met het Shared Service Center van de gemeente Leiden is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Deze dient als raamovereenkomst voor de diverse diensten die het Shared Service Center van DZB afneemt. Voor de verschillende onderdelen zijn nadere afspraken gemaakt. Dit geldt voor de Post, de Catering, Schoonmaak en de Beveiliging. Veerpont Door het tegenvallende weer hebben er minder mensen dan in 2009 gebruik gemaakt van de pont omgezet. Schildersploeg In samenwerking met het klussenteam van Re-integratie Leiden is een aantal projecten uitgevoerd, waaronder het schilderen van het voormalig belastingkantoor. Dit gebouw is nu in gebruik door een deel van het gemeentelijk apparaat. In 2010 is ook een gedeelte van de bestaande WSW-schildersploeg voorbereid op een detachering. Omdat de pensioendatum van de unitleider bekend is, kon hier vroegtijdig op ingespeeld worden. Er zijn nu afspraken om vijf medewerkers te detacheren. Twee medewerkers zijn naar de schildersvakschool van het SPOS en één medewerker is via Begeleid Werken aan de slag. Schoonmaak en graffiti Ook bij de schoonmaak is een aantal medewerkers doorgestroomd naar reguliere werkgevers. In 2010 is de samenwerking met Woningbouwcorporatie Portaal voortgezet. DZB en Portaal hebben een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar gesloten, met een optie voor verlenging. Fietsenstallingen Bij de exploitatie van de fietsenstalling bij het Centraal Station waren aanvankelijk wat kwaliteitsproblemen bij de personele bezetting. Er is actie ondernomen om dat probleem op te lossen. De kwaliteit voldoet nu aan de gestelde normen. Bij de fietsenstalling Lammenschans blijft het aantal reparaties mooi hoog en leveren veel inkomsten op. Bij deze stalling is een leerlingfietsenmaker opgeleid en werkt inmiddels via Begeleid Werken bij een rijwielhersteller. 24

14 Werkgever aan het woord Werken bij Centrum 45 Stichting Centrum 45 behandelt mensen met psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld. Erik Helmus is bij Stichting Centrum 45 coördinator hotelservice. Bij zijn onderdeel zijn drie medewerkers van DZB gedetacheerd. Theo van Santen onderhoudt de groenvoorziening bij het centrum en Joop Klootwijk en Lilawati Dhoen werken in de schoonmaak. Erik Helmus Centrum 45 (l) en Theo van Santen, DZB Info december 2010 Samenwerkingsovereenkomst Portaal en DZB De schoonmaak van portieken en galerijen van flats in het Morskwartier en het Jacques Urlusplantsoen besteedt de corporatie Portaal voor minimaal 3 jaar uit aan de afdeling Onderhoud van DZB Leiden. DZB Leiden heeft deze werkzaamheden eerder als onderaannemer uitgevoerd. Christoffel Klap, Portaal (l) en Bas van Drooge, DZB Erik: DZB heb ik leren kennen via jullie cateringafdeling. Voor een masterclass die hier gehouden werd heeft DZB de catering verzorgd. Zoals zoveel stichtingen hebben ook wij te maken met bezuinigingen. Wij huurden voor de schoonmaak een schoonmaakbedrijf in. We hebben gekeken hoe wij dat anders konden organiseren en ik heb toen contact opgenomen met DZB. Ik draai er niet omheen. Kostenbesparing was daarbij een drijfveer, maar ook het sociale aspect speelde mee. Dat kan ook niet anders bij een organisatie als de onze. Voor ik verder met DZB in zee ging heb ik bij DZB een rondleiding van een dagdeel gehad. De organisatie is mij dus bekend. Ik moet zeggen dat de samenwerking prima verloopt. De begeleiding is goed. De vroegere voorman van Theo komt ook nog regelmatig langs om Theo aanwijzingen te geven bij zijn werkzaamheden. De DZB-medewerkers vormen ook één geheel met de overige medewerkers. De corporatie Portaal heeft heel goede ervaringen met het uitbesteden van dit werk aan DZB. Daarom is gekozen om de samenwerking met DZB als hoofdaannemer voort te zetten. Christoffel Klap, directeur Portaal, benadrukt dat met de keuze voor DZB dezelfde kwaliteitseisen gehanteerd worden als voor reguliere bedrijven. Hieraan zijn geen concessies gedaan. Als corporatie weten wij wat DZB te bieden heeft. We hebben er dan ook vertrouwen in, dat DZB de kwaliteit gaat leveren die wij wensen. Bas van Drooge, directeur van DZB: Wij willen marktconforme kwaliteit leveren en kunnen dat ook. Onze mensen zijn enorm gedreven en gekwalificeerd om hun werk uitstekend af te leveren. Ik ben blij met deze samenwerkingsovereenkomst en trots op het werk dat de DZB-medewerkers leveren. Dankzij hun werkwijze kunnen wij hier dit contract tekenen. Zij dragen ook dezelfde werkkleding. Nee, geen uniform want bij een aantal cliënten roepen uniformen traumatische ervaringen op. Het werkpakket is ook hetzelfde als van hun voorgangers. Wel heb ik een aantal werkprocessen wat duidelijker en simpeler omschreven. Ik heb hun ook uiteraard ook verteld wat voor organisatie wij zijn. Zij weten ook dat cliënten hier een heel verleden achter zich hebben en soms geëmotioneerd reageren. Zij gaan hier gepast mee om. Kortom, ik ben dik tevreden. Niet alleen Erik is tevreden over de samenwerking ook de gedetacheerde medewerkers hebben het naar hun zin op hun nieuwe werkplek. Theo laat vol trots de resultaten van zijn werk van de eerste maanden zien. Hij heeft een groot deel van de groenvoorziening weer een verzorgd uiterlijk gegeven. 26

15 Catering Detachering Vijf medewerkers zijn op basis van detachering geplaatst bij verschillende werkgevers. Mensontwikkeling op vakcompetenties De structuur om Mensontwikkeling op het gebied van vakcompetenties te meten is verder uitgewerkt. De interne werklocaties zijn voor dit doel gedeeltelijk aangepast. Bij de catering is als competentie toegevoegd het beheersen van Klantcontacten. Marktoriëntaties In het vierde kwartaal van 2010 is gestart met een marktverkenning om de externe cateringlocaties, inclusief de medewerkers van DZB op basis van detachering onder te brengen bij een reguliere cateraar. Hiervoor zijn een aantal marktpartijen uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Verwacht wordt dat in de loop van 2011 de samenwerking met een marktpartij verder uitgewerkt wordt. Werkgever aan het woord Interne opleiding tot Horeca-assistent Bij de interne opleiding tot Horeca-assistent niveau I hebben 10 medewerkers hun diploma gehaald. Ook kandidaten van de Maregroep en SWA hebben aan deze opleiding deelgenomen en succesvol afgerond. Bijna alle cateringmedewerkers, die daartoe in staat zijn, hebben inmiddels Horeca-assistent niveau I behaald. Met het ROC lopen gesprekken over een eventuele vervolgopleiding. Meet en Weetboek Dit is een instrument om de registratie van met name hygiënegerelateerde zaken te verbeteren en meer hanteerbaar te maken voor de medewerkers. De resultaten van het nieuwe Meet- en Weetboek zijn reeds zichtbaar. Het blijkt een handig instrument dat snel inzicht biedt in locatiegebonden problemen en de technische staat van de apparatuur van de opdrachtgever. De hygiëneopleiding heeft zijn vruchten afgeworpen. Bij onderzoeken door een onafhankelijke controlerende instantie zijn prima resultaten behaald. Hof Catering biedt Merijn een werkplek Merijn Overdevest had bij zijn geboorte zuurstoftekort. Het gevolg hiervan is, dat hij minder snel dingen aanleert. Door deze beperking heeft hij de indicatie WSW gekregen. Merijn heeft drie jaar bij de catering van DZB gewerkt. Hier heeft hij zich zo goed ontwikkeld dat hij de stap naar Hof Catering kan zetten. Merijn (l) en Rob van Leeuwen Groepsdetachering De cateringafdeling is betrokken geweest bij de aanbestedingsprocedure die gemeente Leiden heeft uitgezet voor het beheer van de koffieautomaten. Bij de aanbesteding moest meegenomen worden dat het schoonmaken en vullen van de automaten door de afdeling Services van DZB-catering gebeurt. Met de nieuwe opdrachtnemer zijn afspraken gemaakt waarbij de medewerkers van DZB hun werkzaamheden van de koffieautomaten kunnen voortzetten. Dit gebeurt in de vorm van een groepsdetachering. Rob van Leeuwen, algemeen directeur Hof Catering, is tevreden over Merijn. Merijn is een gezellig teamlid en heeft een positieve uitwerking op de hele groep. Inmiddels neemt hij ook wat taken op zich. Hij zal niet als een volwaardige kok mee kunnen draaien, maar op termijn wel een functie krijgen. Ik zie dat wel groeien. DZB heeft me verleid om Merijn hier te laten werken. Zij hebben dat goed begeleid. Ik geef DZB hiervoor alle credits. 28

16 Groen & Kwekerij Rechts: Wethouder Jan-Jaap de Haan van de gemeente Leiden Info juli 2010 Groei van planten en ontwikkeling van mensen! Maar liefst 101 medewerkers van Groendiensten en Kwekerij hebben een cursus gevolgd en met goed resultaat afgesloten. Sommigen deden meer dan 1 opleiding; enkelen zelfs 4, 5 of 7 cursussen. Het ging in totaal om 19 verschillende cursussen. Meerjarig bestek met Voorschoten en Leiderdorp Met de gemeente Voorschoten is een bestek voor het onderhoud van groenvoorzieningen voor twee jaar met een optie voor een derde jaar. Groen heeft met de gemeente Leiderdorp een bestek voor 4 jaar. Werken bij reguliere opdrachtgever In de gemeente Voorschoten werken 15 a 20 medewerkers van DZB. Ook in Leiderdorp loopt permanent een ploeg van 10 á 15 medewerkers. In 2010 heeft de samenwerkingsovereenkomst met BTL vorm gekregen. BTL is marktleider op het gebied van omgevingsverzorging in de groensector. Onder leiding van een voorman werken daar een zestal medewerkers. Biologisch De teelt van biologische groente is ook in 2010 voortgezet en verwerkt in de keukens van de catering. De biologische bestrijding van ongedierte verloopt goed. Er is bij de bestrijding o.a. gebruik gemaakt van sluipwespen. Scholen van medewerkers Evenals in voorgaande jaren is veel aandacht besteed aan het scholen van medewerkers. Tijdens een grootschalige diploma-uitreiking werden maar liefst 167 certificaten uitgereikt. Bijvoorbeeld: Veilig werken langs de weg Bedrijfshulpverlening Assistent medewerker plantenteelt Assistent medewerker groen Administratieve cursussen Computercursussen Inspectie speelgelegenheden Veilig werken met de bosmaaier, etc. Het indrukwekkende aantal van 167 certificaten werd behaald. Wethouder Jan-Jaap de Haan van de gemeente Leiden feliciteerde de medewerkers met dit geweldige resultaat. Hij zei dat het hier om twee dingen gaat: Het groeien van planten bij de Kwekerij én het groeien van mensen bij DZB. Het is prachtig dat zoveel mensen in nieuwe kennis en dus in zichzelf geïnvesteerd hebben. Hij feliciteerde allen met het behaalde resultaat en zei daar trots op te zijn. En. de medewerkers kunnen trots op zichzelf zijn. 30

17 Werkgever aan het woord Nijman vult aan: Medewerkers hebben ook moeten wennen aan de bedrijfsmatige manier van werken. In deze periode van het jaar betekent dat vroeger beginnen en overwerken, want in deze periode moet er verdiend worden. Bouvry: Vorige week werd er ook doorgewerkt met regen. Gewoon regenpakken aan en doorwerken. Misschien even wennen. Maar al snel maakte één van de medewerkers de opmerking Eigenlijk is het wel beter zo, want anders zit je toch maar in de bus. Aan motivatie ontbreekt het de ploeg niet. Nijman: Wij hebben bij DZB beiden de cursus Omgaan met psychische handicaps gevolgd. Een stukje extra bagage waardoor je ook anders naar mensen gaat kijken. BTL heeft op meer plekken in het land een samenwerkingsverband met Sociale Werkvoorziening en in het begin zie je vaker opstartproblemen. Vestigingsmanager Bert Nijman (l) en voorman Reinier Bouvy Samenwerking met BTL Op 1 maart 2010 is het samenwerkingsproject met BTL gestart. BTL is marktleider op het gebied van omgevingsverzorging in Nederland en werkt vanuit een vijftiental vestigingen. Al met al denken wij dat het afgelopen jaar leerzaam is geweest voor alle betrokkenen. Afspraken zijn nu helderder dan in het begin, de kontakten zijn goed. Er zijn kortere lijnen, alles gaat vlotter; kortom we hebben elkaar gevonden. Deze samenwerking moet ook een aanvulling op elkaar zijn en daarbij moet je een gulden middenweg zien te vinden en die is er nu, aldus Nijman. Van DZB, afdeling Groendiensten en Kwekerij, werken vijf medewerkers op detacheringsbasis bij BTL. Vestigingsmanager Bert Nijman en voorman Reinier Bouvy blikken terug op het eerste jaar van de samenwerking met medewerkers van DZB. Voorman Bouvy: De beginperiode was niet makkelijk. De overdracht van de werkprojecten verliep wat stroef. De eerste periode was er één van bouwen. Er moest een kwaliteitsslag gemaakt worden. Ook moesten we investeren in de samenwerking tussen de medewerkers van BTL en die van DZB. Maar als ik nu naar de projecten kijk, dan hebben we nergens problemen en zijn de opdrachtgevers tevreden. We zijn ook bezig om binnen de projecten nog meer progressie te maken. De besteksnormen zijn gehaald, dus nu kan er een extra kwaliteitsslag gemaakt worden. Een van de eerste gezamenlijke klussen was plantwerk in Hoofddorp. In het begin konden de gedetacheerde medewerkers bijna geen spa in de grond te krijgen, maar na een paar weken kwamen die planten er vanzelf in en keurig langs een lijntje geplant in lange rechte rijen. 32

18 Business Post Werkgever aan het woord Postbode Marcel v.d. Kwaak (links) met Harm van Os (zoon van Rien) Nieuwe opdrachtgevers In 2010 is een aanzet gemaakt met het werven van nieuwe opdrachtgevers. Enerzijds om meer variatie in het werk aan te brengen en anderzijds vanuit het oogpunt van risicospreiding. Deze nieuwe opdrachtgevers moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerkers. Daar ligt de focus op. Nieuwe instroom Nieuwe instroom moet vooral van de interne afdelingen komen. Medewerkers ontwikkelen zich op die afdelingen om de stap naar een buitenactiviteit van DZB te maken. Uitstroom medewerkers Vier medewerkers zijn doorgestroomd naar de afdeling Detacheringen en met succes geplaatst bij een reguliere werkgever. Weersinvloeden Business Post heeft met name in het laatste kwartaal veel hinder ondervonden van het slechte weer. Eerst van de natte moesson en vervolgens van het winterweer. Medewerkers hebben hun werkwijze aangepast om ondanks het slechte weer de post tijdig te bezorgen. Zo werden er spikes onder de schoenen gedaan om vallen te voorkomen of werd gebruik gemaakt van het openbaar vervoer als fietsen door de sneeuw niet verantwoord was. Firma Freek van Os in Voorschoten is gespecialiseerd in installatietechniek en verricht o.a. werkzaamheden op het gebied van riolering, dakbedekking en sanitair. De postbezorging heeft het bedrijf uitbesteed aan Business Post van DZB Rien van Os, mededirecteur fa. Freek van Os: Na de liberalisering van de postmarkt kijk je als ondernemer op die markt toch eens om je heen en het viel mij op, dat op de bij ons bezorgde post regelmatig het stempel Business Post stond. Ik heb toen met Business Post contact opgenomen om te informeren welke diensten geboden kunnen worden. Het resultaat is nu dat de post bij ons bedrijf wordt opgehaald en daarna bij mijn klanten door de postbodes van Business Post bezorgd wordt. Dat gebeurt goed. Ik krijg geen klachten over de bezorging van offertes en rekeningen. Ja, mensen zeggen weleens dat ze geen rekening hebben ontvangen, maar dat is een ander verhaal. Je merkt dat de bezorgers zin hebben in hun werk. Ik stel me niet toleranter op omdat het medewerkers van DZB zijn. De dienstverlening is gewoon goed. Ook de afrekening die ik ontvang ziet er overzichtelijk uit. Ik vind het heel chique dat Business Post een extra stukje dienstverlening biedt in de vorm van het nabellen of de post daadwerkelijk en op tijd bezorgd is. Die kwaliteitsbewaking stel ik als ondernemer zeer op prijs. Met de Ondernemersvereniging Voorschoten hebben we een bezoek gebracht aan DZB. Ik was onder de indruk van de professionaliteit binnen het bedrijf en de zorgvuldigheid waarmee medewerkers hun werkzaamheden verrichten. De diversiteit aan werkzaamheden heeft mij verrast. Het zet je dan toch aan het denken of ook op andere terreinen DZB ingeschakeld kan worden. aldus Rien van Os. 34

19 Detachering Voorbereiding samenvoeging Per 1 januari 2011 gaat de afdeling Detacheringen verder als Team Detachering & Begeleid Werken en valt onder de afdeling Re-integratie Leiden. Op deze wijze is een krachtige, eenduidige aanpak mogelijk bij het realiseren van werkplekken bij werkgevers voor elke regeling die DZB uitvoert. Info februari 2009 Aan het werk in Leiderdorp In het onderkomen van de gemeente Leiderdorp aan de Simon Smitweg doen Xander en Gé verslag van hun eerste maanden in hun nieuwe baan. Van Binnen naar Buiten De eerste zes maanden zijn voor de afdeling turbulent geweest. Een record aantal medewerkers is van de eigen bedrijfsonderdelen naar Detacheringen overgeplaatst en werkt nu gedetacheerd in een meer reguliere werksetting. Een mooi resultaat binnen het doel van de actie Van Binnen naar Buiten Groepsdetachering Buitengewoon In een projectgroep Buitengewoon is een blauwdruk tot stand gekomen om op optimale wijze groepsdetacheringen te organiseren. Dit project heeft geresulteerd in een groepsdetachering bij Prince Cladding. Deze groepsdetachering loopt nog steeds door en wordt door de medewerkers en Prince Cladding als succesvol ervaren. Begeleid werken Het aantal Begeleid Werken plaatsingen is gestegen naar 37. Dit komt neer op 21 nieuwe plaatsingen in Samen werken aan succesvolle plaatsingen Met de bedrijfsonderdelen is in een vroegtijdig stadium overleg over medewerkers die mogelijk gedetacheerd kunnen worden. Detacheringsconsulenten gaan ook naar de afdelingen toe. Door deze intensievere samenwerking kan beter in kaart gebracht worden welke medewerkers in een meer reguliere werkomgeving kunnen en willen werken. Op de vraag of hij het naar zijn zin heeft zegt Xander: Ik heb veel geleerd bij DZB, maar ik merkte dat ik soms mijn tempo moest aanpassen aan collega s die minder snel kunnen werken. Dat geeft niet, want niet iedereen heeft hetzelfde tempo en je moet iedereen in zijn waarde laten, maar ik vond dat ik niet moest blijven hangen en mijn vleugels uit moest slaan. Ik vond dat ik voldoende ervaring had en verder moest. Hier kan ik beter in mijn eigen tempo werken. Over het werk Gé: Ik heb hier afwisselend werk en een leuke groep collega s. Op het moment haal ik grofvuil op, maar ik doe ook groenonderhoud in de wijk. En ik heb een leuk vooruitzicht. Ik kan meedraaien in het rooster van de kinderboerderij. Dan word je in de weekenden ingeroosterd voor het verzorgen van de dieren en het geven van informatie aan de bezoekers. Je bent dan gastheer van de kinderboerderij. Ook Xander heeft een leuk vooruitzicht. Hij zal in de wintermaanden ingezet worden bij de gladheidbestrijding. Ja, je denkt dat is nu nog ver weg, maar in de zomermaanden kan ik mij op de nieuwe taken voorbereiden, zodat ik van de winter weet wat ik moet doen. De werkleiding kan met de roosterindeling daar alvast rekening mee houden. Het werk is wat ik ervan verwacht had, zelfs nog wat uitgebreider. Binnenkort doe ik examen voor leidinggevende, daar moet ik nog even hard voor leren. Blijf niet hangen Beiden hebben het erg naar hun zin in Leiderdorp. Zij bevestigen nog eens dat angst om DZB te verlaten en de overstap te maken in hun geval zeker niet aan de orde was. Zij zijn goed opgevangen en blij deze stap gezet te hebben. Want zoals Xander al zei: Blijf niet hangen als je het idee hebt dat je meer kan. En niet onbelangrijk, leidinggevende Eric van Zundert en P&O-consulent Janine van de Velde vinden dat zij het erg getroffen hebben met de mannen van DZB. 36

20 Info maart 2010 Groepsdetachering bij Prince Cladding DZB heeft een groot aantal medewerkers op individuele basis gedetacheerd. Groepsdetacheringen zijn er veel minder. Om succesvoller groepsdetacheringen te realiseren is binnen DZB een werkgroep ingesteld waarin de procedure voor een groepsdetachering is vastgesteld. Ook Prince Cladding was hierbij betrokken. De geselecteerde medewerkers voor deze groepsdetachering hebben vervolgens een training gevolgd, waarin zij sociale vaardigheden, omgaan met elkaar en het kennen van je eigen sterke en zwakke punten trainden. Vanaf januari is een basisgroep bij Prince Cladding aan de slag bij de vervaardiging van een nieuw dak voor de Ahoy. De productie voor het nieuwe dak van Ahoy is in volle gang. Na 2½ week hard werken, zijn de mannen van DZB goed op weg met het maken van de in totaal 2700 dakplaten. Gemiddeld worden er zo n 55 dakplaten per dag gemaakt. Er werken nu nog 4 medewerkers uit de basisgroep bij Prince Cladding. Aanvankelijk zou de groepsdetachering tot half mei 2010 duren, maar volgens de laatste berichten komt daar nog een half jaar bij. Info maart 2010 Begeleid Werken bij Guliker & Roodbol Na jaren bij Schulpen Schuim gewerkt te hebben, was Felipe Gomez Duboy sinds 15 mei 2009 gedetacheerd bij Guliker en Roodbol. Guliker & Roodbol sorteert, verpakt en transporteert eieren voor grote supermarkten in Nederland. Per week gaan er miljoenen eieren door het distributiecentrum. Deze eieren worden intern op plastic eierrekjes getransporteerd. Felipe zorgt ervoor dat deze eierrekjes schoongemaakt worden. Dit doet hij met een speciale wasmachine. Felipe vindt het werk heel leuk. Hij is eigen baas over de wasmachine en kan lekker doorwerken. Daarnaast is de sfeer in het bedrijf goed. Felipe kan het goed vinden met zijn collega s. Ook opdrachtgever Steef Guliker is erg tevreden. Felipe is een harde werker en nooit ziek. Daarnaast vindt Steef het belangrijk om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Felipe doet het zo goed dat Steef hem graag in dienst neemt d.m.v. Begeleid Werken. Als ze allemaal zoals Felipe zouden zijn, kan ik naar huis! Een gouden vent!, aldus Steef Guliker. Info december 2010 Universiteit Leiden en DZB zetten samenwerking voort Universiteit Leiden en DZB hebben afspraken gemaakt over de toekomstige samenwerking. Al decennialang werken er medewerkers van DZB op detacheringsbasis bij de Universiteit van Leiden. In december ondertekenden de heer Te Beest, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de universiteit en de heer Van Drooge, directeur van DZB een nieuw contract. Universiteit Leiden en DZB zijn erg te spreken over de samenwerking. DZB heeft als doelstelling mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan te helpen. DZB detacheert ongeveer 35 medewerkers bij de universiteit op veel verschillende werkplekken. Bas van Drooge DZB (l) en Willem te Beest RUL Medewerkers van DZB werken als wetenschappelijk assistent, in de bibliotheek, bij de facilitaire dienst, in administratieve functies, maar ook in de hortus botanicus zijn zij actief. Bas van Drooge, directeur van DZB, noemt de Universiteit van Leiden een belangrijke partner. Drooge: Medewerkers van DZB doen werk waarmee zij daadwerkelijk een gewaardeerde bijdrage leveren aan een organisatie en dat is enorm belangrijk voor alle partijen. Willem te Beest van de Universiteit Leiden over de samenwerking: De Universiteit Leiden heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever én als partner van de gemeente Leiden. Wij zetten de samenwerking met DZB graag voort. 38

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven

Jaarbeeld 2011. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven 2 Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB 3 In vogelvlucht ontwikkelingen 2011 7 Kengetallen 14 Mensontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

WERKLOZEN AAN HET WOORD

WERKLOZEN AAN HET WOORD WERKLOZEN AAN HET WOORD EEN ONDERZOEK NAAR REÏNTEGRATIE IN LEIDEN LEIDEN Inleiding Zonder onderzoek geen recht van spreken. Dat is één van de lijfspreuken van de Socialistische Partij. Regelmatig gaat

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0665, d.d. 19 juni 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Evaluatie activiteiten Businesspost Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de conclusies van de bijgaande

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Succesvol herplaatsen TNT Mobility. Erna Meijer, 28 mei 2009

Succesvol herplaatsen TNT Mobility. Erna Meijer, 28 mei 2009 Succesvol herplaatsen TNT Mobility Erna Meijer, 28 mei 2009 Inhoud Introductie TNT Mobility Marktontwikkelingen en TNT Post Filosofie & werkwijze Vrijwillige versus verplichte mobiliteit Succescases Lessons

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

BuitenKans. Met BuitenKans heeft iedereen een. Kans op een leuke detachering Buiten

BuitenKans. Met BuitenKans heeft iedereen een. Kans op een leuke detachering Buiten BuitenKans Met BuitenKans heeft iedereen een Kans op een leuke detachering Buiten BuitenKans Met BuitenKans heeft iedereen een Kans op een leuke detachering Buiten Om iedereen een Kans te bieden op een

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Verordening PGB voor begeleid werken

Verordening PGB voor begeleid werken Bijlage bij verslag Inspraakbijeenkomst concept-voorordeningen Wet sociale werkvoorziening 2008 gehouden 2 april 2008 NB ten behoeve van de leesbaarheid zijn de vragen per verordening niet in volgorde

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Voor u als ondernemer Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Steeds meer bedrijven laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Bijvoorbeeld door werkzaamheden uit te besteden bij een organisatie

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Werken buiten het SW-bedrijf

Werken buiten het SW-bedrijf Werken buiten het SW-bedrijf SOCIALE WERKVOORZIENING Werken buiten het SW-bedrijf Wat betekent dat voor jou? Steeds meer SW-medewerkers werken buiten de sociale werkvoorziening (SW). In deze brochure lees

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Naam steller, telefoon. Portefeuillehouder

Naam steller, telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Stand van zaken De Rotonde Datum 25 maart 2014 Naam steller, Edith Langen Kenmerk telefoon 9354 Afdeling PWI Portefeuillehouder René Peters Kennisnemen van De ontwikkelingen bij re-integratievoorziening

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Aanleiding Achtergrond

Aanleiding Achtergrond aan: de raad Vergadering 17 december 2015, punt 9 van: het college datum: 1 december 2015 onderwerp: Vragen Grien Links over de banenafspraak stuknummer: S2015-27259 dossiernummer: Z2015-10237 toezegging.:

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt Ingekomen stuk D3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde.

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde. Werken bij IBN IBN heeft vacatures Je bent door jouw contactpersoon van de gemeente aangemeld voor de vacatures bij IBN omdat: 1. Je graag aan het werk wilt; 2. Je ondersteuning kan gebruiken bij het

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Beveiligers die ook post bezorgen

Beveiligers die ook post bezorgen Beveiligers die ook post bezorgen PostNL kan postbezorgers geen fulltime baan meer bieden, maar wil wel werven onder kostwinners. Veel facilitaire branches hebben te maken met een veranderende en soms

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

immens werkend aan jouw ontwikkeling

immens werkend aan jouw ontwikkeling immens werkend aan jouw ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Wil je graag werken, maar heb je er moeite mee om zelf aan een baan te komen? Bijvoorbeeld omdat je een lichamelijke, psychische of

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie