Telefoon : : Franc Winter Interim : VAR-verklaring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoon : 06 28879791 : Franc Winter Interim : franc@francwinter-interim.nl VAR-verklaring"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Personalia: Naam : Winter, Franciscus Antonius (Franc) Geboorteplaats en datum : Alkmaar, 27 oktober 1967 Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke Staat : Ongehuwd Telefoon : Bedrijf : Franc Winter Interim VAR-verklaring : Ja Persoonstypering: Als zelfstandig interim professional versterk ik organisaties bij het oplossen van complexe managementvraagstukken, vooral op het gebied van Wft-compliant werken. Met mijn specialistische kennis van vermogensopbouwproducten en uitgebreide expertise in zorgvuldig adviseren, help ik financiële dienstverleners te werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde Wft wet- en regelgeving. Ik opereer op het snijvlak van beleid en implementatie. Ik ben in staat om organisaties te ondersteunen bij het maken van beleid, maar ik zorg er vooral voor dat dit beleid ook daadwerkelijk in het bedrijf wordt geïmplementeerd. Ik heb een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, waardoor ik in staat ben om problemen snel te doorzien en verbanden te leggen. Daarnaast heb ik het vermogen om moeilijke materie terug te brengen naar de eenvoud, waardoor oplossingen echt bereikbaar worden. Mijn belangrijkste kwaliteiten zijn gedrevenheid, resultaatgerichtheid en vasthoudendheid. Ik denk niet in problemen, maar in oplossingen en kansen. Ik ben een doener die denkt en een denker die doet. Mijn commerciële kwaliteiten tenslotte uiten zich in het feit dat ik het klantbelang nooit uit het oog verliest. Specialiteiten: Traditionele en beleggingsgebonden hypotheek-, levens- en pensioenverzekeringen. Bancaire opbouwproducten. Overlijdensrisicoverzekeringen. Alle wet- en regelgeving rondom Zorgvuldig adviseren, Zorgplicht, Adviesprocessen, Wft, Bgfo2 en Bgfo3. Cursussen: : Solvency 2 geaccrediteerd door Actuarieel Genootschap : Prince2 Foundation APM Group : van WAO naar WIA - St. Examens Financiële Dienstverlening : Inleiding Effectenbedrijf - NIBE-SVV : PensioenPraktijk II - Stichting Examens Assurantiebedrijf : Spaar- en Beleggingscursus - Garant Invest : Praktijkcursus Pensioen Akkermans & Partners Pensioenen : PensioenPraktijk I - Stichting Examens Assurantiebedrijf Trainingen: : 7-daagse managementtraining Ik en de Anderen - de Baak : 8-daagse inkooptraining Kenneth Smit Trainingen 2001 : 3-daagse communicatietraining - ISA Training & Coaching

2 Masterclasses : Project management IG&H : Change : Communiceren met Inhoud - Delta Denken : Communiceren met Inhoud - Killer Slides : Woekerpolissen : Lean Leadership Opleidingen: : Opleiding psychiatrisch verpleegkundige - Dijk en Duin (HBO) : Lerarenopleiding Economie - Hogeschool Holland (Propedeuse) : Economische Handelswetenschappen RSG Schagen (HAVO) Opdrachten: Allianz Nederland Groep 06 / 2012 heden Projectleider Sales Compliance Program Als projectleider van het Sales Compliance Program zorg ik voor het realiseren van het gewenste eindresultaat van het programma, te weten: het beperken van het risico van misselling, door het optimaliseren van alle Sales-gerichte processen en procedures die moeten voldoen aan de Allianz SE Sales Compliance Minimum Standards en aan de voor Allianz Nederland Groep geldende relevante wet- en regelgeving. In het project zitten de leidinggevenden / directieleden van verschillende afdelingen binnen de domeinen Sales en Markt Management van de entiteiten ANS, ANL, ANAM en London. Ik rapporteer rechtstreeks aan de General Manager. ABN AMRO Hypotheken Groep 02 / / 2012 Projectleider Beleggingshypotheken Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het beleid, inhoud en planning van diverse projecten, waarbij er sprake was van een gap tussen de gewenste en geleverde zorgplichtinspanning. De projecten waren: Historie, Groeilijnbewaking, Optimaliseren Beleggingsbeleid en Update Beleggingsprofielen. Mijn gesprekspartners zijn onder andere de afdelingen productmanagement, sales (de business units Florius, MoneyYou en MNF, Direktbank), juridische zaken, compliance, marketing, communicatie, business intelligence, balansmanagement, Security Operations Breda, ABN AMRO en externe vermogensbeheerders en verzekeraars. Ik rapporteerde rechtstreeks aan de CRO en CEO. Het verloop en resultaten werden 2 keer per jaar getoetst door Group Audit van ABN AMRO Amsterdam. Rabobank Nederland 12 / / 2011 Ik heb een analyse gemaakt van de claim- en/of reputatierisico s in de portefeuille Interpolis beleggingsverzekeringen. Daarnaast heb ik een overzicht opgesteld van de informatie die nodig is voor een portefeuille-analyse, op basis waarvan de beschreven risico s ook in aantallen konden worden gekwantificeerd.

3 Hypodomus 11 / / 2010 Ik heb een audit zorgvuldig adviseren uitgevoerd; een onderzoek of Hypodomus voldeed aan de eisen die de Wft aan financiële dienstverleners stelt ten aanzien van het zorgvuldig adviseren van een financieel product. Cardif 10 / / 2010 Ik heb voor Cardif het Product Development Proces beschreven ten behoeve van het kunnen implementeren van nieuwe en/of aangepaste producten op de markt, waarbij alle relevante disciplines in de organisatie inzicht moesten krijgen in welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wanneer en op welk moment in het productontwikkelingsproces voor hen gelden. DFD De Financiële Dienstverleners 08 / / 2010 Ik heb voor DFD een volledig nieuw Adviesmodel ontworpen en ingericht met benodigde hulpmiddelen, waaronder een Dienstverleningsdocument, Klantinventarisatieformulier, beloningsmodel, productsoort keuzetool, proces kwaliteitsbewaking en een productassortiment Vermogensopbouwproducten. Daarnaast begeleide ik DFD bij de implementatie hiervan in de organisatie. Legal & General 10 / / 2010 Productmanager pensioenen,, Projectmanager Als productmanager pensioenen a.i. had ik tot taak het beheren van het productportfolio pensioenen (PW). Als specialist wet- en regelgeving was ik verantwoordelijk voor de implementatie van nominale kostentransparantie (Bgfo2) en kostensplitsing (zelfregulering) in de producten en systemen. Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid Inducement. Ik rapporteerde aan het MT en Directie. SNS Bank 06 / / 2009 Projectmanager (nazorg) beleggingsverzekeringen Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor het verrichten van een (data)analyse van de portefeuille beleggingsverzekeringen en het uitvoeren van een AFM-compensatietraject. Aansluitend werd ik verantwoordelijkheid voor de aanpak en implementatie van het project Nazorg beleggingsverzekeringen. Ik rapporteerde rechtstreeks aan de leidinggevenden van de afdelingen PM Hypotheken en Verkoop en de Directie. Inhoudelijke afstemming heb ik gevoerd met de afdelingen productmanagement, verkoop, in- en externe communicatie, juridische zaken, fiscale zaken, marketing, dbase marketing en REAAL.

4 Rabobank Nederland 04 / / 2008 Productspecialist beleggingsverzekeringen, Projectmedewerker Zorgplicht Als productspecialist had ik als het aanspreekpunt beleggingsverzekeringen de taak om de Stuurgroep inzicht te geven in de impact van de wet- en regelgeving, aanbevelingen AFM en marktontwikkelingen op het beleid, portefeuille, bestaande productaanbod en processen Beleggingsverzekeringen. Aansluitend werd ik als projectmedewerker mede verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van het programma Rabo Zorgplicht. Binnen het programma heb ik ervoor gezorgd dat er verschillende Rabobank-brede visies & normenkaders voor verschillende Wft-aandachtsgebieden zijn ontwikkeld. Het programma was gepositioneerd binnen het directoraat Toezicht & Compliance en viel rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Mijn gesprekspartners waren voornamelijk de product-, formule- en risicomanagers binnen de verschillende directoraten en juridische zaken. De communicatie richting de Stuurgroep verliep voornamelijk via beleidsnotities. Werkervaringen: Falcon Leven 04 / / 2007 Senior Productmanager Leven en Pensioenen Als senior productmanager was ik verantwoordelijk voor het beheer van het productaanbod leven- en pensioenproducten. Daarnaast was ik binnen diverse projecten verantwoordelijk voor het implementeren van product- en systeemaanpassingen als gevolg van de Wfd, NRfd, Wft en de Pensioenwet. Cordares 07 / / 2006 Teamleider verkoop binnendienst Binnen deze rol was ik verantwoordelijk voor een optimale personele bezetting, het opstellen en bewaken van interne procedures en het verbeteren van het verkoopresultaat van de binnendienst. Ik een managementinformatiesysteem ontwikkeld en het leadproces opnieuw ingericht. Bank ten Cate & Cie 12 / / 2005 Adviseur Intermediairs Als adviseur heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot vergroting van de omzet bij particuliere relaties via het professionele intermediair. Mijn conclusie was om de beleggingsrekening van Bank ten Cate & Cie niet via het intermediaire kanaal af te zetten, maar uitsluitend rechtsreeks via internet. De Hypothekers Associatie 12 / / 2004 Productmanager Financiële Coach Binnen deze functie heb ik een productaanbod van preffered suppliers voor de Financiële Coach samengesteld, ingekocht en deze bij de franchisenemers en financiële coaches geïntroduceerd.

5 MoneyView Research 02 / / 2002 Senior onderzoeker, Hoofd Leven & Pensioenen Als Senior onderzoeker heb ik zelfstandig de module pensioenen (psw) binnen de MoneyView Aequos Database ontwikkeld, vormgegeven en voorzien van alle relevante informatie hiervoor. Als Hoofd Leven & Pensioenen had ik tot taak het toezicht houden op, het controleren van en het verbeteren van alle inhoudelijke activiteiten en processen op de afdeling Leven & Pensioenen. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het aannemen, coördineren en toezicht houden op alle onderzoeken in opdracht. Pensioendesk Regio Alkmaar 06 / / 1999 Pensioenadviseur Ik was verantwoordelijk voor het opbouwen en beheren van een leven- en pensioenportefeuille. Na deze periode had ik 200 relaties in de boeken staan. TRC Pensioenadviseurs 05 / / 1996 Pensioenadviseur Tot mijn takenpakket behoorde klanten adviseren in vooral kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, bedrijfsspaarregelingen en beleggingen. Het Verzekeringshuis B.V. 02 / / 1995 Adviseur Tot mijn dagelijkse taak behoorde de acquisitie van nieuwe klanten (via de deur-tot-deur methode) en de verkoop van verschillende spaarproducten. Nevenactiviteiten: Stichting LEF Gastdocent Als gastdocent bij LEF heb ik tot taak het financieel bewustzijn van jongeren te vergroten. Skyteam Oprichter en Voorzitter Ik ben oprichter en voorzitter van een groep zelfstandige interimmers, die eens in de 6 tot 8 weken bijeenkomen om de relevante ontwikkelingen in de branche met elkaar te bespreken.

C U R R I C U L U M V I T A E. Pieter van Driel

C U R R I C U L U M V I T A E. Pieter van Driel Professie Adviseur, projectmanager, coach Geboortedatum 29 augustus 1962 Adres De Ruyterlaan 34 Woonplaats Bennebroek Telefoon 06-13 13 93 80 E-mail pietervandriel@gmail.com Werkgevers 2009 heden Zelfstandig

Nadere informatie

curriculum vitae militaire dienst 1989 1990 Koninklijke Landmacht Functie: Chauffeur, Radiotelefonist, -telexist (rang; soldaat der 1 e klasse)

curriculum vitae militaire dienst 1989 1990 Koninklijke Landmacht Functie: Chauffeur, Radiotelefonist, -telexist (rang; soldaat der 1 e klasse) persoonlijke informatie Naam & adres Drs. R.V. Frankena (René) Park Arenberg 2 3731 ES DE BILT curriculum vitae Telefoon 030.273.54.85 06.26.358.741 E-mail mail@renefrankena.com Geboortedatum & -plaats

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Mike Zwanink Gersteveld 3, 3931 WB Woudenberg telefoon 033-2588575 of 06 21254433 mzwanink@planet.nl info@zwaninkzeker.

CURRICULUM VITAE. Mike Zwanink Gersteveld 3, 3931 WB Woudenberg telefoon 033-2588575 of 06 21254433 mzwanink@planet.nl info@zwaninkzeker. CURRICULUM VITAE Mike Zwanink Gersteveld 3, 3931 WB Woudenberg telefoon 033-2588575 of 06 21254433 mzwanink@planet.nl info@zwaninkzeker.nl Opleiding 2009 PE Wft Verzekeren Leven Algemeen PE Wft Beleggen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Voorbeeld CV volgens de STAR methode Recruitment & Consultancy

Voorbeeld CV volgens de STAR methode Recruitment & Consultancy Lees deze tekst voordat je aan de slag gaat! STAR Methode Het onderstaande voorbeeld CV is opgemaakt volgens de STAR methode. STAR staat voor Situatie, Taak, Activiteiten, Resultaat. Kijk voor meer uitleg

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700 Curriculum Vitae Personalia Naam Jardy Leek Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Alkmaar Mobiel 06-43827700 e-mail adres jardyleek@advinti.nl Profiel Ik

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

MENSEN DIE HET VERSCHIL MAKEN

MENSEN DIE HET VERSCHIL MAKEN p Jaarverslag DPA Group N.V. p Jaarverslag DPA Group N.V. JAARVERSLAG DPA Group N.V. T +31 (0)20 51 51 555 F +31 (0)20 51 51 551 info@dpa.nl www.dpa.nl DPA Group N.V. Gatwickstraat 11 1043 GL Amsterdam

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : Winnie (E.J.) Weintré Geboortedatum : 21 juli 1963 Burgerlijke staat : Gehuwd met P.M.C. (Paula) ten Thij (1965) Kinderen : Katja (1997), Marit (1999) en Thijs (2003) Nationaliteit

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Disselhorst. Persoonlijke gegevens

Disselhorst. Persoonlijke gegevens CV Mark Disselhorst Persoonlijke gegevens Naam: Disselhorst Voornaam: Mark Adres: Stokebrand 584 Postcode + Woonplaats: 7206EV Zutphen Geboortedatum: 16 maart 1964 E-mail: info@mar-consulting.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie