Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgacademie. van inzicht naar inzet"

Transcriptie

1 Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht

2 2

3 Inleiding Het jaar 2014 is Erasmus MC Zorgacademie gestart met de inschatting dat het een ander en turbulenter jaar zou worden dan andere jaren. Vanaf 2012 zagen we deze verandering al op ons afkomen. We merkten dat de instroom in de opleidingen stagneerde. Sommige van onze vaste klanten stuurden geen studenten in voor een opleiding. De reden hiervoor was gebrek aan verloop door de stagnerende economie en de mede daardoor een stagnerende arbeidsmarkt. Er waren echter meer belangrijke ontwikkelingen die resulteerden in een verminderde instroom. De gehele gezondheidszorg is in beweging gekomen. Ziekenhuizen staan aan de vooravond van fusietrajecten en budgetkortingen en zij krijgen de onontkoombare opdracht om keuzes te maken: Wat doen we wel, wat doen we niet. Maar ook: met welke opleidingsaanbieder willen we gaan samenwerken. Vraagstukken die zeker ook invloed hebben op het activiteitenniveau/de business van de Zorgacademie. Zo hebben we er in het afgelopen jaar nieuwe partners bij gekregen. Bij sommige opleidingen hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van partners die de overstap maakten naar een andere opleidingsaanbieder. De verminderde instroom in een aantal voor de patiëntenzorg cruciale opleidingen roept een gevoel van zorg op. We zijn ons er allen van bewust dat we willen voorkomen dat er een tekort aan zorgprofessionals ontstaat. Het blijft onverminderd belangrijk de instroom in de opleidingen landelijk en regionaal met elkaar te monitoren en in lijn te brengen met de vraag naar goed opgeleide zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Wij hebben, als Zorgacademie, zo goed als mogelijk geanticipeerd op de veranderde instroom. Bij sommige opleidingen hebben we het aantal startmomenten gereduceerd. Bij andere opleidingen hebben we juist de startfrequentie verhoogd. We zijn op zoek gegaan naar opleidingspartners. Opleidingspartners om in gezamenlijkheid continuïteit in opleiden voor onze partnerinstellingen te garanderen en voor onszelf om doelmatiger te werken. Generieke onderdelen van opleidingen hebben we aangeboden aan verschillende doelgroepen. Hierbij werden doelgroepen samengevoegd, waardoor multiprofessionele interactie ontstaat tijdens het leertraject. Binnen de acute zorg opleidingen is dit al jaren het geval. Deze aanpak heeft zich als een olievlek uitgebreid naar combinatiegroepen als de kinder- en obstetrieverpleegkundigen, de casemanagers en consulenten en de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers met de medisch hulpverlener. De opleiding gipsverbandmeester is op generieke onderdelen samengegaan met de acute zorg opleidingen. Een ontwikkeling die prima aansluit op de behoefte van managers aan breed opgeleide zorgprofessionals en efficiënte opleidingstrajecten. Ook hebben we gemerkt dat de behoefte aan maatwerktrajecten in dit kader is gegroeid. We hebben managers en medewerkers geadviseerd bij het inzetten van leeractiviteiten die het opleiden en ontwikkelen van medewerkers ondersteunen. Hierbij is gekeken welke mogelijkheden er op de werkplek aanwezig zijn, welke digitale middelen ingezet kunnen worden en wat er op de Zorgacademie aangeboden kan worden. We streven met elkaar naar efficiënte en effectieve trajecten die leiden naar duurzaam en flexibel inzetbare medewerkers op de korte en langere termijn. We zijn de verbinding aangegaan met partijen in de keten (o.a. thuiszorg, kinderthuiszorg, buurtzorg, verpleeghuiszorg, huisartsenposten). Ook deze partners ervaren de veranderingen in de zorg. Onze aandacht is hiermee verlegd naar het opleiden in de keten. In 2014 heeft Erasmus MC Zorgacademie niet alleen opgeleid op haar thuisbasis in Rotterdam. We hebben de in 2013 ingezette koers voortgezet en hebben opleidingstrajecten verzorgd op locatie Eindhoven (palliatieve zorg), in het Amphia Ziekenhuis in Breda (oncologie en train-de-trainer/-toetser) en we zijn voor het vervolgjaar van de radiotherapie in Suriname geweest. In Kortrijk -België zijn lessen verzorgd voor de opleiding tot Menopauzeconsulent. 3

4 De samenwerking met de Hogeschool en het ROC is versterkt. De HBO-studenten medisch hulpverlener hebben in 2014 samen met operatieassistenten en anesthesiemedewerkers onderwijs gevolgd. Voor de HBO-V heeft Erasmus MC Zorgacademie de minor oncologie verzorgd. We zijn begonnen met een verkenning van mogelijke samenwerking op het gebied van de acute zorg, scenariotrainingen en de minor zorg voor kind en jeugd. Ook hebben we medisch studenten opgeleid ter voorbereiding op hun zorgstage. We willen jullie hartelijk bedanken voor deze samenwerking, het maken van plannen en het samen realiseren van ambities! Hartelijke groet namens alle collega s van Erasmus MC Zorgacademie Adri van der Dussen Madelon Panman We kunnen al met al terugkijken op een goed en op sommige punten ook onzeker Samenwerking met het accent op samen heeft 2014 voor ons gekenmerkt. Samen met jullie als partners uit de praktijk en samen met collega-opleidingsaanbieders en met het HBO- en MBO- onderwijsveld. Actuele stand wat kunnen jullie van ons verwachten in 2014 en/of 2015? In ons jaaroverzicht 2013 hebben we jullie vast een vooruitblik gegeven op een deel van onze ambities voor 2014 en/of Onderstaand zien jullie de actuele stand van zaken. Verwacht in 2014 en/of 2015 Update maart 2015 Scholing 4a en 4b stralingshygiëne Bijscholing Kwaliteit en Veiligheid op de operatiekamer Cursus microchirurgie voor operatieassistenten Training zelfmanagement Blended Arrangement Acuut zieke volwassene Niet in ontwikkeling gebracht, opleidingsvraag en behoefte niet concreet 4

5 Blended Arrangement brandwonden Simulatieonderwijs voor verpleegkundigen op basis van blended learning Profchecks als toetsinstrument in het onderwijs en als deskundigheidsbevordering ABCDE methodiek voor iedere verpleegkundige Vernieuwing Landelijke Opleiding Gipsverbandmeester naar blended arrangementen Opleiding tot MDL verpleegkundige Verdiepende modules voor de bronchoscopie en de scopieën voor KNO gebied Psychiatrische problematiek in de obstetrie- en kinderverpleegkunde Pijnmanagement voor verschillende patiëntendoelgroepen voor verpleegkundigen Specifieke Gynaecologie (en urologie) voor verpleegkundigen Intensieve zorg voor (chronisch) zieke kinderen High care neonatologie (level 2) Minor Oncologie van de Hogeschool Rotterdam verzorgd door Erasmus MC Zorgacademie Voor de scopie afdelingen: Reinigen scopen Klinisch (verpleegkundig) redeneren voor verpleegkundigen Scholing op locatie Menukaart Eduplaza, leermanagementsysteem Erasmus MC Doorontwikkeling Blenden en Flippen Themadagen: Kwetsbare ouderen, Neurologie en geriatrie, Ouderenmishandeling, Ouderen in de palliatieve fase, Ouderen en kanker Publicaties in vakbladen In ontwikkeling, per september 2015 gereed In ontwikkeling Gerealiseerd in 2014 en vervolg in 2015 Mogelijkheden uitgebreid Gerealiseerd Continu 2 artikelen, één in Onderwijs en Gezondheidszorg één in Nurse Education Today 5

6 Wisselend beeld, instroomgroei en instroomdaling in 2014 Dalende instroom opleiding Kinderverpleegkundige De instroomdaling in de opleiding tot kinderverpleegkundige is duidelijk. We zijn twee ontwikkelingen gestart om de opleiding in 2015 e.v. te continueren. Enerzijds is het Erasmus MC-curriculum herzien om beter aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het land (moeder-en-kindcentra, geboortecentra, verschuiving van intramurale zorg naar thuiszorg). In de Moeder-en-Kind centra werken de obstetrie- en kinderverpleegkundigen samen. Nu ontmoeten ze elkaar ook tijdens de theorieopleiding en kunnen ze kennis en ervaringen delen en uitwisselen. Met de Zorgacademie van het LUMC en het ROC Albeda, beide ook aanbieders van de opleiding kinderverpleegkundige, is gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking. Om samen minimaal één startmoment te garanderen voor de aangesloten partners, wordt het onderwijs dat gericht is op specifieke kinderverpleegkunde per najaar 2015 in gezamenlijkheid aangeboden. Groei bij instroom opleiding Wondverpleegkundige en Wondconsulent De opleiding tot wondverpleegkundige en wondconsulent kent in 2014 juist een grote belangstelling. Deelnemers komen uit ziekenhuizen, wondexpertisecentra, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en de industrie. De groeiende instroom is gerelateerd aan de eisen die de zorgverzekeraars hebben gesteld aan de deskundigheid van de wondverpleegkundigen en consulenten. Het curriculum van de wondconsulenten is versterkt met vakinhoudelijke expertise. Thema s in het curriculum van de wondconsulent zelfmanagement, coaching, voorlichting, preventie en consultatie, ondernemen en implementeren van persoonsgerichte zorg - hebben een dusdanig vakoverstijgend karakter, dat deze thema s ook voor consulenten en voor casemanagers in andere expertetisegebieden van toepassing zijn. Voor deze onderdelen hebben we deze verschillende doelgroepen samengevoegd. Hierdoor ontstaat collegiale interactie die voor zowel de consulenten als de casemanagers waarde toevoegt en als boeiend wordt ervaren. De verschillende thema s zijn tevens als maatwerk apart te volgen voor belangstellenden. Groei bij instroom opleiding Oncologieverpleegkundige Zorgverzekeraars hebben eveneens eisen gesteld aan de behandeling van en zorg voor patiënten met een oncologische aandoening. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding Oncologie-verpleegkundige is hierdoor sterk gegroeid. Naast de vaste startmomenten zijn we in overleg met het Amphia Ziekenhuis te Breda in december 2014 gestart met onze eerste opleiding oncologieverpleegkundige op locatie Amphia. De lessen in de opleiding worden gegeven door experts uit het Amphia Ziekenhuis en uit de regio. De organisatie en coördinatie ligt bij de Zorgacademie. Om de verwachte toestroom van studenten voor deze opleiding verder te stroomlijnen, voeren we gesprekken met het Maasstad Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis om gezamenlijk nog een extra startmoment aan te bieden. De lessen worden in overleg met de instellingen op de locatie van het Erasmus MC gegeven. De lessen worden verzorgd door experts uit de betrokken instellingen. Instroomdaling bij de Radiotherapeutisch laboranten, Operatieasstenten en Anesthesiemedewerkers De instroomdaling in de medisch ondersteunende opleidingen is in 2014 groot. Waar we voor deze opleidingen altijd 2 startmomenten per jaar hadden, zijn we in goed overleg met onze partners uit de praktijk - teruggegaan naar 1 startmoment. In 2015 starten we met de opleidingen tot Operatieassistent en Anesthesiemedewerker weer 2x per jaar. Voor deze groep lijkt de grootste dip in instroom voorbij, maar we zullen met onze partners nauwlettend de instroom monitoren om ook doelmatig te kunnen blijven opleiden. 6

7 7

8 Intensivering samenwerking met het Instituut voor gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam Operatieassistenten en Anesthesiemedewerkers samen met bachelors Medisch Hulpverlener In het najaar van 2014 hebben studenten van de opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker onderwijs gevolgd samen met studenten van de Bacheloropleiding medisch hulpverlener. Het gaat hierbij om de vakspecifieke onderdelen van de anesthesiologische zorg en operatieve zorg die voor beide doelgroepen gelijk zijn. De ervaringen van de studenten, managers en onderwijspartijen zijn positief. Ook in 2015 zullen deze groepen waar mogelijk - onderwijs samen volgen. De opbouw van het curriculum is aangepast en vaardigheidstrainingen met de Human Patient Simulator in het SkillsLab zijn toegevoegd. Ook hebben we het docentenkorps kunnen uitbreiden met een sedatie praktijk specialist die dankzij zijn uitgebreide ervaring de theorie kan verbinden met de actuele praktijk. Veranderingen met resultaat, zo blijkt uit evaluaties en ook uit het feit dat de studenten van deze groep anno 2015 allen geslaagd zijn voor het landelijk examen. Minor Oncologie De HBO-V van de Hogeschool Rotterdam is in 2014 met een minor Oncologie gestart. De minor wordt inhoudelijk en organisatorisch verzorgd door de Zorgacademie en bevat specifieke leereenheden van de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Omdat de toetsing van de minor gelijk is aan de toetsing van leereenheden binnen de oncologieopleiding, kunnen deze minorstudenten later, als zij kiezen voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige, vrijstelling krijgen voor de gevolgde leereenheden van de theoriecomponent. Ook voor hun toekomstige werkgever biedt dit voordelen. 1 e Lichting Sedatie Praktijk Specialisten afgestudeerd Deze vervolgopleiding voor anesthesiemedewerkers is in 2013 voor de eerste maal georganiseerd. De sedatie praktijkspecialisten werken binnen maar vooral ook buiten de setting van de operatiekamer en geven zelfstandig diepe sedaties onder de eindverantwoordelijkheid van de anesthesist die daarbij niet aanwezig is. Een pittige opleiding, in theorie en praktijk, met een landelijk examen. We zijn er trots op dat iedereen is geslaagd, mede omdat de opleiding de nodige startproblemen kende die nog gedurende de opleiding zijn bijgestuurd. De opgedane ervaring is meteen omgezet in een groot aantal veranderingen voor de volgende groep die in 2014 is gestart. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Minor Oncologie tussen Hogeschool en Zorgacademie 8

9 Duurzame inzetbaarheid Factsheet Eduplaza It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Charles Darwin In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben wij in 2014 de volgende trainingen aangeboden: - Grip op veranderen - Assertiviteit - Persoonlijke effectiviteit - Personal coaching. Deze trainingen/trajecten geven medewerkers inzicht in hun eigen gedrag en wat ze daaraan kunnen veranderen om weer gemotiveerd en met plezier aan het werk te zijn. 9

10 Scenariotrainingen in een veilige leeromgeving De behoefte aan het trainen van vaardigheden in een veilige leeromgeving groeit. We zien deze ontwikkeling bij de Basic Life Support, de Pediatric Life Support, de opvang van de vitaal bedreigde patiënt (Trauma) en de opvang van het acuut zieke kind. Aanleiding voor ons om in co-creatie met partners binnen Erasmus MC toe te werken naar een patiëntvrij leerziekenhuis voor o.a. het simulatieonderwijs. In 2014 hebben we geïnvesteerd in het ontwikkelen van profchecks (proeven van bekwaamheid), assessments en scenariotoetsing. Enerzijds als eindtoetsing van leereenheden binnen de uitstroomprofielen acute zorgopleidingen. Anderzijds als maatwerk voor organisaties bij de borging van de deskundigheidsbevordering van hun zorgprofessionals. Een aantal partners ambieert een kwaliteitsslag te maken binnen de eigen instelling door met regelmaat hun zorgprofessionals te toetsen en te trainen in voor de patiëntenzorg cruciale vaardigheden op het gebied van het acuut zieke kind en de vitaal bedreigde patiënt (Trauma). Om partners te ondersteunen in het uitrollen van profchecks binnen de eigen organisatie, bieden we niet alleen de inhoudelijke arrangementen Trauma en Acuut Ziek Kind aan voor zorgprofessionials. We hebben tevens arrangementen om trainers en toetsers op te leiden, zodat de organisatie zelfvoorzienend kan zijn en kan voorzien in de trainingsbehoefte met een eigen trainerspool. We hebben hiervoor een aantal arran- 10

11 gementen beschikbaar zoals Stap naar Coachen, Didactische Vaardigheden, Train-de-toetser (praktijktoetsing) en Train-detrainer. In 2014 heeft Erasmus MC Zorgacademie erkenning verkregen van de NRR/ERC om zelfstandig instructeurs op te leiden voor reanimatietrainingen (BLS en PBLS). De NVSHV (Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen) heeft de leereenheden Acuut Ziek Kind èn Trauma (vitaal bedreigde patiënt) gewaardeerd met 25 accreditatiepunten voor elk volledig arrangement. Er zijn ook herhalingsarrangementen mogelijk die elk met 18 punten zijn geaccrediteerd. Geneeskunde onderwijs Voor haar samenwerkingspartner binnen het Erasmus MC, de Desiderius School, heeft de Zorgacademie een groot aantal lesdagen verzorgd voor o.a. de Teach-de-teacher trainingen voor docenten geneeskunde. Daarnaast zijn 385 medisch studenten getraind in verpleegkundige vaardigheden, waarna zij aan hun zorgstage konden beginnen. Met name is aandacht besteed aan gedrag, houding en communicatie. De trainers hadden enthousiaste en leergierige studenten aan het bed. 11

12 Publicaties In het tijdschrift Onderwijs & Gezondheidszorg van maart 2014 verscheen een artikel van de hand van onze opleiders Diana Storm en Irene Teeuwen. Hierin beschrijven zij de resultaten van een studie naar het effect van een blended versus een traditionele aanpak van een onderwijsprogramma binnen de intensieve acute zorg voor verpleegkundigen. De Engelse versie, getiteld A blended design in acute care training: similar learning results, less training costs compared with a traditional format verschijnt in Perspectives on Medical Education, het tijdschrift van de NVMO. In het oktobernummer van Nurse Education Today verscheen The development and empirical validation of the Q-PDN: A questionnaire measuring continuing professional development of nurses door Gerard Brekelmans, Susanne Maassen, Rob F. Poell, Kees van Wijk. In dit artikel beschrijven zij de ontwikkeling en validering van het Questionnaire Professional Development Nurses (Q-PDN) instrument waarmee continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen wordt gemeten. 12

13 Netwerkomgeving 2014 De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Om goed op de hoogte te blijven en tijdig op veranderde en veranderende behoeften in te kunnen spelen, participeren wij in een groot aantal netwerkgroepen. Hieronder volgt een korte opsomming met, waar van toepassing, bij welke onderwerpen wij betrokken zijn. - Participatie in het Nederlandse Nanda Netwerk - Participatie bij e-learning Zorg voor de geriatrische patiënt binnen de oncologie van het Integraal Kankercentrum Nederland (locatie Eindhoven). - Participatie in het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen, themagroep 2 Focus en differentiatie. Het beroepsprofiel is omgezet in een opleidingsprofiel en 28 januari 2015 gespresenteerd. De 17 hogescholen gaan samen met de praktijk aan de slag om het opleidingsprofiel om te zetten in een curriculum. - Participatie in de projectgroep Opleiden voor de toekomst van de RotterdamseZorg.nl. De onderwijsinstellingen en een aantal praktijkinstellingen onderzoeken aan de hand van het thema zelfmanagement hoe ze gezamenlijk in kaart kunnen brengen wat de toekomstige professional nodig heeft aan theorie om in de praktijk goed te kunnen functioneren. - Participatie in de regionale kenniskring leerafdeling - Participatie in de netwerkgroep Vereniging Branche- Opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG) met o.a. het aandachtsgebied Samenhang en samenwerking opleidingen - Participatie in de Verpleegkundige Raad - Participatie in het Landelijk netwerk UMC, bijscholingsafdelingen - Participatie in de Toets- en Examencommissie Ambulance Zorg Nederland - Participatie in het dagelijks bestuur van VIP2 - Participatie in netwerkgroep Functiehuis verpleegkundige - Participatie in netwerkgroep Farmacotherapie - Participatie in de aanvraag voor erkenning door het CZO van de opleidingen Hematologie, Endoscopie, Wondverpleegkundige en Wondconsulent 13

14 Presentaties / bijeenkomsten In mei was er weer een goed bezocht E-learning symposium, een middag gevuld met good practice voorbeelden van ICT- gebruik in het onderwijs en workshops voor opleiders en docenten. Voor het landelijk oncologiecongres verzorgde de Zorgacademie een workshop over de geriatrisch-oncologische patiënt. Daarnaast hebben we - in samenwerking met Erasmus MC Kankerinstituut - de nascholing, in de vorm van een symposium, georganiseerd voor hematologieverpleegkundigen uit het Erasmus MC en alle aangesloten zorginstellingen, zowel binnen als buiten de regio. Dit vond voor de eerste keer in het nieuwe Onderwijscentrum plaats. In het najaar werden twee lesdagen georganiseerd voor verpleegkundigen-in-opleiding tot menopauzeconsulent in Kortrijk, België. Wat kunt u van ons verwachten in 2015 en/of 2016? - E-learning NANDA, NIC, NOC voor professionaliseren van de verpleegkundige observatie, de verpleegkundige diagnoses en de verpleegkundige besluitvorming. - Een verkenning op de uitbreiding van gezamenlijke colleges en vaardigheidstrainingen voor geneeskunde- en verpleegkundestudenten met het oog op patiëntveiligheid en communicatie. - Onderzoek naar de mogelijkheden voor een academie/ leerhuis voor mantelzorg, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en E-health. - We gaan op zoek naar nieuwe vormen van leren, leernetwerken en onderzoeken de mogelijkheden van werkplekleren. - Een Handboek Toetsen. - Themadagen over de kwetsbare oudere, geriatrie en oncologie, ouderen en mishandeling, kwetsbare oudere en palliatieve zorg bij ouderen. - Doorontwikkeling van de opleidingen acute zorg-in-de-keten. Ook enkele internationale bijeenkomsten in de Verenigde Staten werden bezocht. Bij de Academy of Human Resource Development hield Gerard Brekelmans een presentatie over Continuous Professional Development: A Comparative study between Dutch and American nurses Hij was ook aanwezig op de 2nd European Regional Conference van Sigma Theta Tau International (de internationale vereniging van verpleegkundigen) met het onderwerp Similarities and differences in Continuing Professional Development of nurses in the Netherlands and in the USA. 14

15 Kengetallen Erasmus MC Zorgacademie Aantal studenten 1e, 2e en 3e jaar medisch ondersteunende opleidingen 2014 Totaal Radiotherapeutisch laborant Radiodiagnostisch laborant Operatieassistent Operatieassistent 2e deskundigheid Anesthesiemedewerker Sedatie Praktijk Specialist Aantallen basisverpleegkundigen met stage- of arbeidsplaats in Erasmus MC in 2014 Totaal 333 MBO stage MBO in dienst HBO stage HBO in dienst 23 15

16 Aantal studenten per verpleegkundige vervolgopleiding 2014 Totaal 380 Hemato-oncologie verpleegkundige Kinderverpleegkundige Obstetrie & Gynaecologie verpleegkundige Obstetrie verpleegkundige Oncologie verpleegkundige Mammacare Pallatieve zorg verpleegkundige Geriatrie verpleegkundige Wondconsulent Wondverpleegkundige Cardiac Care verpleegkundige High Care kinderverpleegkundige High Care verpleegkundige High Care TIV Intensive Care Kinderverpleegkundige Intensive Care neonatologie verpleegkundige Intensive Care verpleegkundige Interventie cardiologie verpleegkundige Interventie cardiologie laborant Recovery / Pacu Spoedeisende hulp verpleegkundige Gipsverbandmeester Acute Opvang Klinische Elektrofysiologie Generieke scholingen 2014 Totaal Coaching (stap naar coach en individueel) Leiderschap Communicatie Kennis & Wetenschap Professionalisering 16

17 Vakinhoudelijke bijscholingen/maatwerk 2014 Totaal 1587 Abcde Reanimatie Voorbehouden handelingen Overig Vakinhoudelijke bijscholingen/maatwerk 2014 (Overig) Totaal 700 Stralingshygiene Interventie cardiologie BIAZ BSIAZ EHBO Chirurgie Trauma Klinische Elektrofysiologie MDL Isolatie Nefrologie Dermatologie Bijscholing NTx LTx Cataract Minoren HBO-V en kinderverpleegkundige Contrast Didactische vaardigheden Oncologie PET-CT Logistiek medewerker Ouderen en mishandeling Casemanagement Screeningslaborant MRI TTT (trainer en toetser) BHV Operatiemedewerker poliklinische OK Microchirurgie voor operatieassistenten 17

18 Totaaloverzicht opleidingen Erasmus MC Zorgacademie Verpleegkundige Vervolgopleidingen Cardiac Care Verpleegkundige Endoscopie Verpleegkundige Geriatrie Verpleegkundige Gipsverbandmeester Hemato-Oncologie Verpleegkundige High Care Kinderverpleegkundige High Care Neurologie Verpleegkundige High Care Verpleegkundige Intensive Care Kinderverpleegkundige Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige Intensive Care Verpleegkundige Interventie Verpleegkundige Cardiologie Interventie Laborant Cardiologie Kinderverpleegkundige Mammacare Verpleegkundige Neonatologie Verpleegkundige Obstetrie Verpleegkundige Obstetrie & High Care Neonatologie Verpleegkundige Oncologie Verpleegkundige Palliatieve Zorg Verpleegkundige Recovery & PACU Verpleegkundige Spoedeisende Hulp Verpleegkundige Verpleegkundig Overgangsconsulent Wondconsulent Wondverpleegkundige Medisch Ondersteunende Opleidingen Anesthesiemedewerker Interventiemedewerker Cardiologie Operatieassistent Operatieassistent 2e deskundigheid Radiodiagnostisch Laborant Radiotherapeutisch Laborant Sedatie Praktijk Specialist Het bij-/nascholingsaanbod: Vakinhoudelijk Acuut Ziek Kind Anesthesie Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ) Basis Scholing Intensieve Acute Zorg (BSIAZ) Casemanagement Circulair gipsen & spalken Circulatie Contrast Didactische vaardigheden ECG EHBO Gynaecologie High Risk Zwangere Interventie cardiologie (Basis en Bijscholing) Isolatie Klinische Elektrofysiologie Kraamverzorgende in Klinische Setting Maag-, Darm- en Leverziekten voor verpleegkundigen Microchirurgie (basis) Minimaal Invasieve Chirurgie MRI voor Radiotherapeutische Laboranten Neurologie NTx LTx / Levertumoren Oncologie voor doktersassistenten Operatiemedewerker Cataractchirurgie Operatiemedewerker Poliklinische OK PET-CT Protonentherapie Reinigen & Desinfecteren Flexibele Scopen Respiratie Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/5A/5B/5R Transitie, zelfmanagement, participatie Traumatologie op de SEH Vaatchirurgie Zorgethiek 18

19 Het bij-/nascholingsaanbod : Generiek Assertiviteit Auteursklas E-Learning (workshop) Basistraining Webredactie Coachen: Stap naar coachen (Basis en Master) Conflicthantering Evidence Based Care HR Modules: Ambtenarenrecht / Financiën Veranderingsmanagement Implementeren in de dagelijkse praktijk Klantvriendelijkheid & feedback Leidinggeven in de wetenschap Persoonlijke Effectiviteit (PET) Projectmanagement / Prince2 Foundation Projectmatig werken Samenwerken en Collegiale Feedback (workshop) Seniorverpleegkundige als Spil Vaardigheidsonderwijs ABCDE BLS/AED PBLS Specialistische reanimatie Instructeur BLS + PBLS Training Praktijktoetsing Toets-de-Toetser Diverse Voorbehouden Handelingen (Volwassenen & Kinderen) 19

20 Contactgegevens Bezoekadres Wytemaweg CN Rotterdam (ingang Faculteit - 3e verdieping) Postadres Postbus CA Rotterdam Unit Intensieve Acute Zorg Unit Intensieve Zorg Unit Medisch Assisterend Unit Medisch Beeldvormend en Radiotherapie Unit Eduplaza: Opleiding, Advies & Innovatie Vaardigheidsonderwijs (Voorbehouden Handelingen) (overig vaardigheidsonderwijs) Verpleegkundige Basisopleidingen

21 Studentencommissie MBO-V en HBO-V Erasmus MC 21

22 Colofon Redactie Hester van Vugt Foto omslag Christian Grass Vormgeving Zita advertising BV, Barendrecht Adres Erasmus MC Zorgacademie Postbus CA Rotterdam 22

23 23

24 24

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2013 1 2 Voorwoord Ziekenhuizen bereiden zich voor op het maken van keuzes. Deze keuzes veroorzaken organisatorische veranderingen en leiden tot regionale

Nadere informatie

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. Hoofdstuk Fout! Gebruik het tabblad Start om HEADING 1 toe te passen op de tekst die Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2015 1 2 Introductie Waar zijn we trots op? Deze vraag is ons als medewerkers Erasmus MC Zorgacademie gesteld bij de presentatie van de uitkomsten van

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2010 1 Beste lezer, Samenwerken en verbinden zijn voor Erasmus MC belangrijke waarden. Erasmus MC Zorgacademie streeft deze waarden na in de samenwerking

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2012 1 2 Voorwoord Bijzonder trots zijn we op het nieuwe Onderwijscentrum, geopend in 2012 na een periode van volop bouwactiviteiten. De uitstraling doet

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Regionaal maximaal opleiden

Regionaal maximaal opleiden Regionaal maximaal opleiden Update aanpak krapte van gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies ROAZ bijeenkomst 2 december 2016 F. Dings, OLVG E. v.d. Meer, BovenIj F. van den

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Instructie inschrijven student

Instructie inschrijven student Instructie inschrijven student Wij willen u vragen de instructie goed door te nemen, omdat het van belang is dat de juiste gegevens op de aanmelding worden vermeld. Wanneer het aanmeldformulier niet correct

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Radboud Zorgacademie. Vervolgonderwijs. Radboudumc

Radboud Zorgacademie. Vervolgonderwijs. Radboudumc Radboud Zorgacademie I Vervolgonderwijs 2014-2015 Voor een toekomst in de zorg Radboudumc CZO-erkende vervolgopleidingen met verplicht praktijkgedeelte www.czo.nl College Zorg Opleidingen www.fondsziekenhuisopleidingen.nl

Nadere informatie

Voorbeeld uit het ziekenhuis inzake CZO

Voorbeeld uit het ziekenhuis inzake CZO Geert van den Brink Radboud Zorgacademie April 2013 Taken UMC St Radboud Patiëntenzorg o 950 bedden o > 400.000 polikliniekbezoeken o Ca. 27.000 opnames per jaar Onderzoek o 6 verschillende onderzoekslijnen

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2011 1 Beste lezer, Soms is het een kwestie van met een andere bril ergens naar kijken. Erasmus MC Zorgacademie heeft in 2011 door de bril van digitale

Nadere informatie

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd April 2010 I N D I T N U M M E R : Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd Jaarverslag 2009 Fontys stopt Verpleegkundige

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud VBG-dag Echte zorgprofessionals blijven deskundig 12 december 2012 De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud Bas Vogel, verpleegkundige - Hoofd Registers V&VN Irene Lubberink Secretaris

Nadere informatie

Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020

Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020 Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020 Erasmus MC Desiderius School Erasmus MC Zorgacademie E learningsymposium 11 juni 2015 Programma 13:00 Opening / inleiding 13:15 Keynote prof.dr.

Nadere informatie

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters Tel: 06-45276878 Opleidingen WO Toegepaste onderwijskunde, Afgestudeerd als curriculumtechnoloog

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Assessment. Een uitnodiging om fouten te maken en succeservaringen te vieren

Assessment. Een uitnodiging om fouten te maken en succeservaringen te vieren Assessment Een uitnodiging om fouten te maken en succeservaringen te vieren Conny Alewijnse-Spierings, opleider SEH UMC Utrecht Ruben Verlangen, docent METS Center Bilthoven, RAVU Inhoud presentatie Introductie

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Adri van der Dussen

Bekwaam is bevoegd. Adri van der Dussen Bekwaam is bevoegd Adri van der Dussen Even voorstellen Manager Erasmus MC Zorgacademie Verpleegkundige vervolgopleidingen (post MBO en HBO) Medisch ondersteunende opleidingen (HBO niveau) Vakspecifieke

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Adviesrapport NVSHV LANDELIJKE STANDAARD GELIJKWAARDIGE CRITERIA TNCC EN ENPC. Ria Boel Henriëtte Merks Janneke van Schaijk

Adviesrapport NVSHV LANDELIJKE STANDAARD GELIJKWAARDIGE CRITERIA TNCC EN ENPC. Ria Boel Henriëtte Merks Janneke van Schaijk 11-3-2016 Adviesrapport NVSHV LANDELIJKE STANDAARD GELIJKWAARDIGE CRITERIA TNCC EN ENPC Ria Boel Henriëtte Merks Janneke van Schaijk Voorwoord Voor u ligt een adviesrapport waarmee de werkgroep het bestuur

Nadere informatie

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw Bij- en nascholingen Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Tineke Aantjes Senior opleider/ adviseur Opleidingscentrum UMC Utrecht Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw BijBij-en

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015)

Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015) Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015) 3058 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning

Nadere informatie

Doorsudderen of klaarstomen?

Doorsudderen of klaarstomen? Workshop Doorsudderen of klaarstomen? Zelfmanagementondersteuning in de opleiding tot zorgverlener (ontwerpsessie) 2-5-2012 Doorsudderen of klaarstomen? 1 Doel workshop Ingrediënten verzamelen om de opleiding

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015)

Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015) Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015) 2210 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Kennismaken met de LOI en haar opleiding HBO Verpleegkunde verkort

Kennismaken met de LOI en haar opleiding HBO Verpleegkunde verkort Kennismaken met de LOI en haar opleiding HBO Verpleegkunde verkort 2 Programma Wie is LOI en LOI Hogeschool Opleidingstraject HBO-V verkort LOI Hogeschool Waar kun je bij LOI Hogeschool op bouwen? Samenwerking

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Samen werken, samen leren

Samen werken, samen leren Netwerkdiner NVZ Samen werken, samen leren 8 maart 2017 Edwin van der Meer, voorzitter SIGRA voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ ziekenhuis ZONN Wat is SIGRA? Samenwerkingsverband van/voor/door zorg &

Nadere informatie

Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december 2017 Welkom! Gertie Tabor, Hogeschooldocent VPK deeltijd ghj.tabor@windesheim.nl 088-469 7771 06-23517848 Deeltijdopleidingen GW Windesheim Stand van

Nadere informatie

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Messi of Beckenbauer Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Beschouwing over een prachtig vak. En de vraag welke professionals we daarin nodig hebben deze...? Of deze.? Opbouw presentatie

Nadere informatie

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken Marian Baardwijk MSM a.i. directeur Hier istie dan: de keuken van het CZO De nieuwe etage van het CZO 1 Daar waar: 13 CZO ers werken 6 beleidsadviseurs

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Multidisciplinair symposium MS Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of

Nadere informatie

Samenvattingen sessies Symposium HBO-V van de toekomst, woensdag 15 maart 2017

Samenvattingen sessies Symposium HBO-V van de toekomst, woensdag 15 maart 2017 Samenvattingen sessies Symposium HBO-V van de toekomst, woensdag 15 maart 2017 Veerkracht, Vasthouden en Veranderen; de samenwerking tussen zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs Thema vasthouden 1.Ethische

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws. Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.nl 10 september 2014 Onderwerp: erkenning van het beroep researchverpleegkundige/clinical

Nadere informatie

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost SEH Havenziekenhuis Van Weel Bethesda Spijkenisse MC IJsselland Ziekenhuis Aantal eerste hulp kamers 5 kamers, 6 bedden 15 behandel plaatsen 12 behandelplaatsen 4 harthulp bedden 9 Poortspecialismen Alle,

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Beleidsnotitie Deskundigheidsbevordering Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Beleidsnotitie Deskundigheidsbevordering Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Beleidsnotitie Deskundigheidsbevordering Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Opgesteld in opdracht van het dagelijks bestuur Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente

Nadere informatie

www.expertcollege.com Brochure pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Samenwerking E-learning Blended learning Digitale toetsing Managementrapportage Maatwerk Actueel aanbod 2 2 2 3 3 3 4 4 Over ExpertCollege

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (t/m )

Statistieken e-modules Eduplaza (t/m ) Statistieken e-modules Eduplaza (t/m 2014-6) 5823 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning is

Nadere informatie

Postmaster opleiding medische psychologie

Postmaster opleiding medische psychologie me nse nkennis Postmaster opleiding medische psychologie Het accent ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Postmaster opleiding

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

PROFIEL SPECIALIST SCIOPENG

PROFIEL SPECIALIST SCIOPENG PROFIEL SPECIALIST SCIOPENG Personalia Naam Tine Vehof Geboortedatum 25/06/1981 Woonplaats Haaksbergen M/V V Beschikbaarheid 36 uur per week Persoonsomschrijving Tine is een dame met een brede kennis en

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Belangenverklaring. H.M.C. van der Weijden. Organisatie: In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ)

Belangenverklaring. H.M.C. van der Weijden. Organisatie: In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Naam: Organisatie: H.M.C. van der Weijden LUMC Ik heb geen 'potentiële' belangenverstrengeling Hematologiesymposium

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen Voor alle mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van de studenten die een Verpleegkundige Vervolgopleiding volgen: I.C. / M.C. / C.C. / S.E.H. / A.O.A.

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB)

Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) Monique Ridder opleidingscoördinator MEB Kerndocent Zorg en Welzijn mam.ridder@windesheim.nl Anoek klein Haar-Maters VMBO docent Gezondheidszorg

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

Verpleegkundige deskundigheid en opleiding MMC. Michela Zanetti unithoofd aoa

Verpleegkundige deskundigheid en opleiding MMC. Michela Zanetti unithoofd aoa Verpleegkundige deskundigheid en opleiding MMC Michela Zanetti unithoofd aoa Kengetallen medewerkers circa 3400 specialisten circa 195 specialismen 30 32000 SEH bezoeken eerste polikliniekbezoek 172.828

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC

Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Stage bij de Dienst Diëtetiek, Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice van het LUMC Het LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren

Nadere informatie