Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgacademie. van inzicht naar inzet"

Transcriptie

1 Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht

2 2

3 Inleiding Het jaar 2014 is Erasmus MC Zorgacademie gestart met de inschatting dat het een ander en turbulenter jaar zou worden dan andere jaren. Vanaf 2012 zagen we deze verandering al op ons afkomen. We merkten dat de instroom in de opleidingen stagneerde. Sommige van onze vaste klanten stuurden geen studenten in voor een opleiding. De reden hiervoor was gebrek aan verloop door de stagnerende economie en de mede daardoor een stagnerende arbeidsmarkt. Er waren echter meer belangrijke ontwikkelingen die resulteerden in een verminderde instroom. De gehele gezondheidszorg is in beweging gekomen. Ziekenhuizen staan aan de vooravond van fusietrajecten en budgetkortingen en zij krijgen de onontkoombare opdracht om keuzes te maken: Wat doen we wel, wat doen we niet. Maar ook: met welke opleidingsaanbieder willen we gaan samenwerken. Vraagstukken die zeker ook invloed hebben op het activiteitenniveau/de business van de Zorgacademie. Zo hebben we er in het afgelopen jaar nieuwe partners bij gekregen. Bij sommige opleidingen hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van partners die de overstap maakten naar een andere opleidingsaanbieder. De verminderde instroom in een aantal voor de patiëntenzorg cruciale opleidingen roept een gevoel van zorg op. We zijn ons er allen van bewust dat we willen voorkomen dat er een tekort aan zorgprofessionals ontstaat. Het blijft onverminderd belangrijk de instroom in de opleidingen landelijk en regionaal met elkaar te monitoren en in lijn te brengen met de vraag naar goed opgeleide zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Wij hebben, als Zorgacademie, zo goed als mogelijk geanticipeerd op de veranderde instroom. Bij sommige opleidingen hebben we het aantal startmomenten gereduceerd. Bij andere opleidingen hebben we juist de startfrequentie verhoogd. We zijn op zoek gegaan naar opleidingspartners. Opleidingspartners om in gezamenlijkheid continuïteit in opleiden voor onze partnerinstellingen te garanderen en voor onszelf om doelmatiger te werken. Generieke onderdelen van opleidingen hebben we aangeboden aan verschillende doelgroepen. Hierbij werden doelgroepen samengevoegd, waardoor multiprofessionele interactie ontstaat tijdens het leertraject. Binnen de acute zorg opleidingen is dit al jaren het geval. Deze aanpak heeft zich als een olievlek uitgebreid naar combinatiegroepen als de kinder- en obstetrieverpleegkundigen, de casemanagers en consulenten en de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers met de medisch hulpverlener. De opleiding gipsverbandmeester is op generieke onderdelen samengegaan met de acute zorg opleidingen. Een ontwikkeling die prima aansluit op de behoefte van managers aan breed opgeleide zorgprofessionals en efficiënte opleidingstrajecten. Ook hebben we gemerkt dat de behoefte aan maatwerktrajecten in dit kader is gegroeid. We hebben managers en medewerkers geadviseerd bij het inzetten van leeractiviteiten die het opleiden en ontwikkelen van medewerkers ondersteunen. Hierbij is gekeken welke mogelijkheden er op de werkplek aanwezig zijn, welke digitale middelen ingezet kunnen worden en wat er op de Zorgacademie aangeboden kan worden. We streven met elkaar naar efficiënte en effectieve trajecten die leiden naar duurzaam en flexibel inzetbare medewerkers op de korte en langere termijn. We zijn de verbinding aangegaan met partijen in de keten (o.a. thuiszorg, kinderthuiszorg, buurtzorg, verpleeghuiszorg, huisartsenposten). Ook deze partners ervaren de veranderingen in de zorg. Onze aandacht is hiermee verlegd naar het opleiden in de keten. In 2014 heeft Erasmus MC Zorgacademie niet alleen opgeleid op haar thuisbasis in Rotterdam. We hebben de in 2013 ingezette koers voortgezet en hebben opleidingstrajecten verzorgd op locatie Eindhoven (palliatieve zorg), in het Amphia Ziekenhuis in Breda (oncologie en train-de-trainer/-toetser) en we zijn voor het vervolgjaar van de radiotherapie in Suriname geweest. In Kortrijk -België zijn lessen verzorgd voor de opleiding tot Menopauzeconsulent. 3

4 De samenwerking met de Hogeschool en het ROC is versterkt. De HBO-studenten medisch hulpverlener hebben in 2014 samen met operatieassistenten en anesthesiemedewerkers onderwijs gevolgd. Voor de HBO-V heeft Erasmus MC Zorgacademie de minor oncologie verzorgd. We zijn begonnen met een verkenning van mogelijke samenwerking op het gebied van de acute zorg, scenariotrainingen en de minor zorg voor kind en jeugd. Ook hebben we medisch studenten opgeleid ter voorbereiding op hun zorgstage. We willen jullie hartelijk bedanken voor deze samenwerking, het maken van plannen en het samen realiseren van ambities! Hartelijke groet namens alle collega s van Erasmus MC Zorgacademie Adri van der Dussen Madelon Panman We kunnen al met al terugkijken op een goed en op sommige punten ook onzeker Samenwerking met het accent op samen heeft 2014 voor ons gekenmerkt. Samen met jullie als partners uit de praktijk en samen met collega-opleidingsaanbieders en met het HBO- en MBO- onderwijsveld. Actuele stand wat kunnen jullie van ons verwachten in 2014 en/of 2015? In ons jaaroverzicht 2013 hebben we jullie vast een vooruitblik gegeven op een deel van onze ambities voor 2014 en/of Onderstaand zien jullie de actuele stand van zaken. Verwacht in 2014 en/of 2015 Update maart 2015 Scholing 4a en 4b stralingshygiëne Bijscholing Kwaliteit en Veiligheid op de operatiekamer Cursus microchirurgie voor operatieassistenten Training zelfmanagement Blended Arrangement Acuut zieke volwassene Niet in ontwikkeling gebracht, opleidingsvraag en behoefte niet concreet 4

5 Blended Arrangement brandwonden Simulatieonderwijs voor verpleegkundigen op basis van blended learning Profchecks als toetsinstrument in het onderwijs en als deskundigheidsbevordering ABCDE methodiek voor iedere verpleegkundige Vernieuwing Landelijke Opleiding Gipsverbandmeester naar blended arrangementen Opleiding tot MDL verpleegkundige Verdiepende modules voor de bronchoscopie en de scopieën voor KNO gebied Psychiatrische problematiek in de obstetrie- en kinderverpleegkunde Pijnmanagement voor verschillende patiëntendoelgroepen voor verpleegkundigen Specifieke Gynaecologie (en urologie) voor verpleegkundigen Intensieve zorg voor (chronisch) zieke kinderen High care neonatologie (level 2) Minor Oncologie van de Hogeschool Rotterdam verzorgd door Erasmus MC Zorgacademie Voor de scopie afdelingen: Reinigen scopen Klinisch (verpleegkundig) redeneren voor verpleegkundigen Scholing op locatie Menukaart Eduplaza, leermanagementsysteem Erasmus MC Doorontwikkeling Blenden en Flippen Themadagen: Kwetsbare ouderen, Neurologie en geriatrie, Ouderenmishandeling, Ouderen in de palliatieve fase, Ouderen en kanker Publicaties in vakbladen In ontwikkeling, per september 2015 gereed In ontwikkeling Gerealiseerd in 2014 en vervolg in 2015 Mogelijkheden uitgebreid Gerealiseerd Continu 2 artikelen, één in Onderwijs en Gezondheidszorg één in Nurse Education Today 5

6 Wisselend beeld, instroomgroei en instroomdaling in 2014 Dalende instroom opleiding Kinderverpleegkundige De instroomdaling in de opleiding tot kinderverpleegkundige is duidelijk. We zijn twee ontwikkelingen gestart om de opleiding in 2015 e.v. te continueren. Enerzijds is het Erasmus MC-curriculum herzien om beter aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het land (moeder-en-kindcentra, geboortecentra, verschuiving van intramurale zorg naar thuiszorg). In de Moeder-en-Kind centra werken de obstetrie- en kinderverpleegkundigen samen. Nu ontmoeten ze elkaar ook tijdens de theorieopleiding en kunnen ze kennis en ervaringen delen en uitwisselen. Met de Zorgacademie van het LUMC en het ROC Albeda, beide ook aanbieders van de opleiding kinderverpleegkundige, is gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking. Om samen minimaal één startmoment te garanderen voor de aangesloten partners, wordt het onderwijs dat gericht is op specifieke kinderverpleegkunde per najaar 2015 in gezamenlijkheid aangeboden. Groei bij instroom opleiding Wondverpleegkundige en Wondconsulent De opleiding tot wondverpleegkundige en wondconsulent kent in 2014 juist een grote belangstelling. Deelnemers komen uit ziekenhuizen, wondexpertisecentra, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en de industrie. De groeiende instroom is gerelateerd aan de eisen die de zorgverzekeraars hebben gesteld aan de deskundigheid van de wondverpleegkundigen en consulenten. Het curriculum van de wondconsulenten is versterkt met vakinhoudelijke expertise. Thema s in het curriculum van de wondconsulent zelfmanagement, coaching, voorlichting, preventie en consultatie, ondernemen en implementeren van persoonsgerichte zorg - hebben een dusdanig vakoverstijgend karakter, dat deze thema s ook voor consulenten en voor casemanagers in andere expertetisegebieden van toepassing zijn. Voor deze onderdelen hebben we deze verschillende doelgroepen samengevoegd. Hierdoor ontstaat collegiale interactie die voor zowel de consulenten als de casemanagers waarde toevoegt en als boeiend wordt ervaren. De verschillende thema s zijn tevens als maatwerk apart te volgen voor belangstellenden. Groei bij instroom opleiding Oncologieverpleegkundige Zorgverzekeraars hebben eveneens eisen gesteld aan de behandeling van en zorg voor patiënten met een oncologische aandoening. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding Oncologie-verpleegkundige is hierdoor sterk gegroeid. Naast de vaste startmomenten zijn we in overleg met het Amphia Ziekenhuis te Breda in december 2014 gestart met onze eerste opleiding oncologieverpleegkundige op locatie Amphia. De lessen in de opleiding worden gegeven door experts uit het Amphia Ziekenhuis en uit de regio. De organisatie en coördinatie ligt bij de Zorgacademie. Om de verwachte toestroom van studenten voor deze opleiding verder te stroomlijnen, voeren we gesprekken met het Maasstad Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis om gezamenlijk nog een extra startmoment aan te bieden. De lessen worden in overleg met de instellingen op de locatie van het Erasmus MC gegeven. De lessen worden verzorgd door experts uit de betrokken instellingen. Instroomdaling bij de Radiotherapeutisch laboranten, Operatieasstenten en Anesthesiemedewerkers De instroomdaling in de medisch ondersteunende opleidingen is in 2014 groot. Waar we voor deze opleidingen altijd 2 startmomenten per jaar hadden, zijn we in goed overleg met onze partners uit de praktijk - teruggegaan naar 1 startmoment. In 2015 starten we met de opleidingen tot Operatieassistent en Anesthesiemedewerker weer 2x per jaar. Voor deze groep lijkt de grootste dip in instroom voorbij, maar we zullen met onze partners nauwlettend de instroom monitoren om ook doelmatig te kunnen blijven opleiden. 6

7 7

8 Intensivering samenwerking met het Instituut voor gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam Operatieassistenten en Anesthesiemedewerkers samen met bachelors Medisch Hulpverlener In het najaar van 2014 hebben studenten van de opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker onderwijs gevolgd samen met studenten van de Bacheloropleiding medisch hulpverlener. Het gaat hierbij om de vakspecifieke onderdelen van de anesthesiologische zorg en operatieve zorg die voor beide doelgroepen gelijk zijn. De ervaringen van de studenten, managers en onderwijspartijen zijn positief. Ook in 2015 zullen deze groepen waar mogelijk - onderwijs samen volgen. De opbouw van het curriculum is aangepast en vaardigheidstrainingen met de Human Patient Simulator in het SkillsLab zijn toegevoegd. Ook hebben we het docentenkorps kunnen uitbreiden met een sedatie praktijk specialist die dankzij zijn uitgebreide ervaring de theorie kan verbinden met de actuele praktijk. Veranderingen met resultaat, zo blijkt uit evaluaties en ook uit het feit dat de studenten van deze groep anno 2015 allen geslaagd zijn voor het landelijk examen. Minor Oncologie De HBO-V van de Hogeschool Rotterdam is in 2014 met een minor Oncologie gestart. De minor wordt inhoudelijk en organisatorisch verzorgd door de Zorgacademie en bevat specifieke leereenheden van de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Omdat de toetsing van de minor gelijk is aan de toetsing van leereenheden binnen de oncologieopleiding, kunnen deze minorstudenten later, als zij kiezen voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige, vrijstelling krijgen voor de gevolgde leereenheden van de theoriecomponent. Ook voor hun toekomstige werkgever biedt dit voordelen. 1 e Lichting Sedatie Praktijk Specialisten afgestudeerd Deze vervolgopleiding voor anesthesiemedewerkers is in 2013 voor de eerste maal georganiseerd. De sedatie praktijkspecialisten werken binnen maar vooral ook buiten de setting van de operatiekamer en geven zelfstandig diepe sedaties onder de eindverantwoordelijkheid van de anesthesist die daarbij niet aanwezig is. Een pittige opleiding, in theorie en praktijk, met een landelijk examen. We zijn er trots op dat iedereen is geslaagd, mede omdat de opleiding de nodige startproblemen kende die nog gedurende de opleiding zijn bijgestuurd. De opgedane ervaring is meteen omgezet in een groot aantal veranderingen voor de volgende groep die in 2014 is gestart. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Minor Oncologie tussen Hogeschool en Zorgacademie 8

9 Duurzame inzetbaarheid Factsheet Eduplaza It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Charles Darwin In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben wij in 2014 de volgende trainingen aangeboden: - Grip op veranderen - Assertiviteit - Persoonlijke effectiviteit - Personal coaching. Deze trainingen/trajecten geven medewerkers inzicht in hun eigen gedrag en wat ze daaraan kunnen veranderen om weer gemotiveerd en met plezier aan het werk te zijn. 9

10 Scenariotrainingen in een veilige leeromgeving De behoefte aan het trainen van vaardigheden in een veilige leeromgeving groeit. We zien deze ontwikkeling bij de Basic Life Support, de Pediatric Life Support, de opvang van de vitaal bedreigde patiënt (Trauma) en de opvang van het acuut zieke kind. Aanleiding voor ons om in co-creatie met partners binnen Erasmus MC toe te werken naar een patiëntvrij leerziekenhuis voor o.a. het simulatieonderwijs. In 2014 hebben we geïnvesteerd in het ontwikkelen van profchecks (proeven van bekwaamheid), assessments en scenariotoetsing. Enerzijds als eindtoetsing van leereenheden binnen de uitstroomprofielen acute zorgopleidingen. Anderzijds als maatwerk voor organisaties bij de borging van de deskundigheidsbevordering van hun zorgprofessionals. Een aantal partners ambieert een kwaliteitsslag te maken binnen de eigen instelling door met regelmaat hun zorgprofessionals te toetsen en te trainen in voor de patiëntenzorg cruciale vaardigheden op het gebied van het acuut zieke kind en de vitaal bedreigde patiënt (Trauma). Om partners te ondersteunen in het uitrollen van profchecks binnen de eigen organisatie, bieden we niet alleen de inhoudelijke arrangementen Trauma en Acuut Ziek Kind aan voor zorgprofessionials. We hebben tevens arrangementen om trainers en toetsers op te leiden, zodat de organisatie zelfvoorzienend kan zijn en kan voorzien in de trainingsbehoefte met een eigen trainerspool. We hebben hiervoor een aantal arran- 10

11 gementen beschikbaar zoals Stap naar Coachen, Didactische Vaardigheden, Train-de-toetser (praktijktoetsing) en Train-detrainer. In 2014 heeft Erasmus MC Zorgacademie erkenning verkregen van de NRR/ERC om zelfstandig instructeurs op te leiden voor reanimatietrainingen (BLS en PBLS). De NVSHV (Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen) heeft de leereenheden Acuut Ziek Kind èn Trauma (vitaal bedreigde patiënt) gewaardeerd met 25 accreditatiepunten voor elk volledig arrangement. Er zijn ook herhalingsarrangementen mogelijk die elk met 18 punten zijn geaccrediteerd. Geneeskunde onderwijs Voor haar samenwerkingspartner binnen het Erasmus MC, de Desiderius School, heeft de Zorgacademie een groot aantal lesdagen verzorgd voor o.a. de Teach-de-teacher trainingen voor docenten geneeskunde. Daarnaast zijn 385 medisch studenten getraind in verpleegkundige vaardigheden, waarna zij aan hun zorgstage konden beginnen. Met name is aandacht besteed aan gedrag, houding en communicatie. De trainers hadden enthousiaste en leergierige studenten aan het bed. 11

12 Publicaties In het tijdschrift Onderwijs & Gezondheidszorg van maart 2014 verscheen een artikel van de hand van onze opleiders Diana Storm en Irene Teeuwen. Hierin beschrijven zij de resultaten van een studie naar het effect van een blended versus een traditionele aanpak van een onderwijsprogramma binnen de intensieve acute zorg voor verpleegkundigen. De Engelse versie, getiteld A blended design in acute care training: similar learning results, less training costs compared with a traditional format verschijnt in Perspectives on Medical Education, het tijdschrift van de NVMO. In het oktobernummer van Nurse Education Today verscheen The development and empirical validation of the Q-PDN: A questionnaire measuring continuing professional development of nurses door Gerard Brekelmans, Susanne Maassen, Rob F. Poell, Kees van Wijk. In dit artikel beschrijven zij de ontwikkeling en validering van het Questionnaire Professional Development Nurses (Q-PDN) instrument waarmee continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen wordt gemeten. 12

13 Netwerkomgeving 2014 De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Om goed op de hoogte te blijven en tijdig op veranderde en veranderende behoeften in te kunnen spelen, participeren wij in een groot aantal netwerkgroepen. Hieronder volgt een korte opsomming met, waar van toepassing, bij welke onderwerpen wij betrokken zijn. - Participatie in het Nederlandse Nanda Netwerk - Participatie bij e-learning Zorg voor de geriatrische patiënt binnen de oncologie van het Integraal Kankercentrum Nederland (locatie Eindhoven). - Participatie in het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen, themagroep 2 Focus en differentiatie. Het beroepsprofiel is omgezet in een opleidingsprofiel en 28 januari 2015 gespresenteerd. De 17 hogescholen gaan samen met de praktijk aan de slag om het opleidingsprofiel om te zetten in een curriculum. - Participatie in de projectgroep Opleiden voor de toekomst van de RotterdamseZorg.nl. De onderwijsinstellingen en een aantal praktijkinstellingen onderzoeken aan de hand van het thema zelfmanagement hoe ze gezamenlijk in kaart kunnen brengen wat de toekomstige professional nodig heeft aan theorie om in de praktijk goed te kunnen functioneren. - Participatie in de regionale kenniskring leerafdeling - Participatie in de netwerkgroep Vereniging Branche- Opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG) met o.a. het aandachtsgebied Samenhang en samenwerking opleidingen - Participatie in de Verpleegkundige Raad - Participatie in het Landelijk netwerk UMC, bijscholingsafdelingen - Participatie in de Toets- en Examencommissie Ambulance Zorg Nederland - Participatie in het dagelijks bestuur van VIP2 - Participatie in netwerkgroep Functiehuis verpleegkundige - Participatie in netwerkgroep Farmacotherapie - Participatie in de aanvraag voor erkenning door het CZO van de opleidingen Hematologie, Endoscopie, Wondverpleegkundige en Wondconsulent 13

14 Presentaties / bijeenkomsten In mei was er weer een goed bezocht E-learning symposium, een middag gevuld met good practice voorbeelden van ICT- gebruik in het onderwijs en workshops voor opleiders en docenten. Voor het landelijk oncologiecongres verzorgde de Zorgacademie een workshop over de geriatrisch-oncologische patiënt. Daarnaast hebben we - in samenwerking met Erasmus MC Kankerinstituut - de nascholing, in de vorm van een symposium, georganiseerd voor hematologieverpleegkundigen uit het Erasmus MC en alle aangesloten zorginstellingen, zowel binnen als buiten de regio. Dit vond voor de eerste keer in het nieuwe Onderwijscentrum plaats. In het najaar werden twee lesdagen georganiseerd voor verpleegkundigen-in-opleiding tot menopauzeconsulent in Kortrijk, België. Wat kunt u van ons verwachten in 2015 en/of 2016? - E-learning NANDA, NIC, NOC voor professionaliseren van de verpleegkundige observatie, de verpleegkundige diagnoses en de verpleegkundige besluitvorming. - Een verkenning op de uitbreiding van gezamenlijke colleges en vaardigheidstrainingen voor geneeskunde- en verpleegkundestudenten met het oog op patiëntveiligheid en communicatie. - Onderzoek naar de mogelijkheden voor een academie/ leerhuis voor mantelzorg, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en E-health. - We gaan op zoek naar nieuwe vormen van leren, leernetwerken en onderzoeken de mogelijkheden van werkplekleren. - Een Handboek Toetsen. - Themadagen over de kwetsbare oudere, geriatrie en oncologie, ouderen en mishandeling, kwetsbare oudere en palliatieve zorg bij ouderen. - Doorontwikkeling van de opleidingen acute zorg-in-de-keten. Ook enkele internationale bijeenkomsten in de Verenigde Staten werden bezocht. Bij de Academy of Human Resource Development hield Gerard Brekelmans een presentatie over Continuous Professional Development: A Comparative study between Dutch and American nurses Hij was ook aanwezig op de 2nd European Regional Conference van Sigma Theta Tau International (de internationale vereniging van verpleegkundigen) met het onderwerp Similarities and differences in Continuing Professional Development of nurses in the Netherlands and in the USA. 14

15 Kengetallen Erasmus MC Zorgacademie Aantal studenten 1e, 2e en 3e jaar medisch ondersteunende opleidingen 2014 Totaal Radiotherapeutisch laborant Radiodiagnostisch laborant Operatieassistent Operatieassistent 2e deskundigheid Anesthesiemedewerker Sedatie Praktijk Specialist Aantallen basisverpleegkundigen met stage- of arbeidsplaats in Erasmus MC in 2014 Totaal 333 MBO stage MBO in dienst HBO stage HBO in dienst 23 15

16 Aantal studenten per verpleegkundige vervolgopleiding 2014 Totaal 380 Hemato-oncologie verpleegkundige Kinderverpleegkundige Obstetrie & Gynaecologie verpleegkundige Obstetrie verpleegkundige Oncologie verpleegkundige Mammacare Pallatieve zorg verpleegkundige Geriatrie verpleegkundige Wondconsulent Wondverpleegkundige Cardiac Care verpleegkundige High Care kinderverpleegkundige High Care verpleegkundige High Care TIV Intensive Care Kinderverpleegkundige Intensive Care neonatologie verpleegkundige Intensive Care verpleegkundige Interventie cardiologie verpleegkundige Interventie cardiologie laborant Recovery / Pacu Spoedeisende hulp verpleegkundige Gipsverbandmeester Acute Opvang Klinische Elektrofysiologie Generieke scholingen 2014 Totaal Coaching (stap naar coach en individueel) Leiderschap Communicatie Kennis & Wetenschap Professionalisering 16

17 Vakinhoudelijke bijscholingen/maatwerk 2014 Totaal 1587 Abcde Reanimatie Voorbehouden handelingen Overig Vakinhoudelijke bijscholingen/maatwerk 2014 (Overig) Totaal 700 Stralingshygiene Interventie cardiologie BIAZ BSIAZ EHBO Chirurgie Trauma Klinische Elektrofysiologie MDL Isolatie Nefrologie Dermatologie Bijscholing NTx LTx Cataract Minoren HBO-V en kinderverpleegkundige Contrast Didactische vaardigheden Oncologie PET-CT Logistiek medewerker Ouderen en mishandeling Casemanagement Screeningslaborant MRI TTT (trainer en toetser) BHV Operatiemedewerker poliklinische OK Microchirurgie voor operatieassistenten 17

18 Totaaloverzicht opleidingen Erasmus MC Zorgacademie Verpleegkundige Vervolgopleidingen Cardiac Care Verpleegkundige Endoscopie Verpleegkundige Geriatrie Verpleegkundige Gipsverbandmeester Hemato-Oncologie Verpleegkundige High Care Kinderverpleegkundige High Care Neurologie Verpleegkundige High Care Verpleegkundige Intensive Care Kinderverpleegkundige Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige Intensive Care Verpleegkundige Interventie Verpleegkundige Cardiologie Interventie Laborant Cardiologie Kinderverpleegkundige Mammacare Verpleegkundige Neonatologie Verpleegkundige Obstetrie Verpleegkundige Obstetrie & High Care Neonatologie Verpleegkundige Oncologie Verpleegkundige Palliatieve Zorg Verpleegkundige Recovery & PACU Verpleegkundige Spoedeisende Hulp Verpleegkundige Verpleegkundig Overgangsconsulent Wondconsulent Wondverpleegkundige Medisch Ondersteunende Opleidingen Anesthesiemedewerker Interventiemedewerker Cardiologie Operatieassistent Operatieassistent 2e deskundigheid Radiodiagnostisch Laborant Radiotherapeutisch Laborant Sedatie Praktijk Specialist Het bij-/nascholingsaanbod: Vakinhoudelijk Acuut Ziek Kind Anesthesie Basis Intensieve Acute Zorg (BIAZ) Basis Scholing Intensieve Acute Zorg (BSIAZ) Casemanagement Circulair gipsen & spalken Circulatie Contrast Didactische vaardigheden ECG EHBO Gynaecologie High Risk Zwangere Interventie cardiologie (Basis en Bijscholing) Isolatie Klinische Elektrofysiologie Kraamverzorgende in Klinische Setting Maag-, Darm- en Leverziekten voor verpleegkundigen Microchirurgie (basis) Minimaal Invasieve Chirurgie MRI voor Radiotherapeutische Laboranten Neurologie NTx LTx / Levertumoren Oncologie voor doktersassistenten Operatiemedewerker Cataractchirurgie Operatiemedewerker Poliklinische OK PET-CT Protonentherapie Reinigen & Desinfecteren Flexibele Scopen Respiratie Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/5A/5B/5R Transitie, zelfmanagement, participatie Traumatologie op de SEH Vaatchirurgie Zorgethiek 18

19 Het bij-/nascholingsaanbod : Generiek Assertiviteit Auteursklas E-Learning (workshop) Basistraining Webredactie Coachen: Stap naar coachen (Basis en Master) Conflicthantering Evidence Based Care HR Modules: Ambtenarenrecht / Financiën Veranderingsmanagement Implementeren in de dagelijkse praktijk Klantvriendelijkheid & feedback Leidinggeven in de wetenschap Persoonlijke Effectiviteit (PET) Projectmanagement / Prince2 Foundation Projectmatig werken Samenwerken en Collegiale Feedback (workshop) Seniorverpleegkundige als Spil Vaardigheidsonderwijs ABCDE BLS/AED PBLS Specialistische reanimatie Instructeur BLS + PBLS Training Praktijktoetsing Toets-de-Toetser Diverse Voorbehouden Handelingen (Volwassenen & Kinderen) 19

20 Contactgegevens Bezoekadres Wytemaweg CN Rotterdam (ingang Faculteit - 3e verdieping) Postadres Postbus CA Rotterdam Unit Intensieve Acute Zorg Unit Intensieve Zorg Unit Medisch Assisterend Unit Medisch Beeldvormend en Radiotherapie Unit Eduplaza: Opleiding, Advies & Innovatie Vaardigheidsonderwijs (Voorbehouden Handelingen) (overig vaardigheidsonderwijs) Verpleegkundige Basisopleidingen

21 Studentencommissie MBO-V en HBO-V Erasmus MC 21

22 Colofon Redactie Hester van Vugt Foto omslag Christian Grass Vormgeving Zita advertising BV, Barendrecht Adres Erasmus MC Zorgacademie Postbus CA Rotterdam 22

23 23

24 24

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2013 1 2 Voorwoord Ziekenhuizen bereiden zich voor op het maken van keuzes. Deze keuzes veroorzaken organisatorische veranderingen en leiden tot regionale

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1 Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg Dr. C.M.A. de Bot 1 *, Drs. J.F.M. Bruininks 1, Drs A.M.T. van Bers 2 1. HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool Breda

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

10.40-10.45 Welkomstwoord door prof.dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMC Groningen

10.40-10.45 Welkomstwoord door prof.dr. Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding, UMC Groningen DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 08.00-10.00 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE Zuiderduinzaal 10.00-10.10 Opening congres door dr. Hanke Dekker, hoofdorganisator NVMO congres 2014 10.10-10.40 en prof.dr. Janke Cohen-Schotanus,

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Jaarverslag anesthesiologie

Jaarverslag anesthesiologie Jaarverslag anesthesiologie 2014 Inhoud Voorwoord 4 1. Patiëntenzorg 5 1.1. Operatiekamers 5 1.2. Polikliniek Anesthesiologie 7 1.3. Anesthesie- en sedatiesessies 7 1.4. Mobiel Medisch Team 8 1.5. Bonaire

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie