Business- en informatieanalyse (methoden en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business- en informatieanalyse (methoden en"

Transcriptie

1 De training 'Business- en informatieanalyse (methoden en ' geeft een compleet overzicht van het vakgebied informatieanalyse, de aanpak en de technieken. In de training wordt een combinatie van methoden en technieken besproken die goed werkt. Daarbij gaat het vooral om de achterliggende concepten, niet om de technieken zelf. Zo kan de informatieanalist later zelf kiezen voor andere methoden en technieken die dezelfde concepten ondersteunen. Het is niet de bedoeling van de training om een aantal vergelijkbare methoden en technieken uitvoerig te evalueren. Doelstelling Het verwerven van basiskennis en inzicht om in het taakgebied informatieanalyse te kunnen functioneren onder begeleiding van ervaren collega's, of ervaring op te doen en kennis en inzicht te verbreden om zelfstandig informatieanalyse taken te kunnen uitvoeren. Doelgroep Informatieanalisten, business analisten en degenen die als zodanig willen gaan werken met verantwoordelijkheid voor of betrokkenheid bij het analyseren van bedrijfsprocessen, het vaststellen van de informatiebehoeften, het zoeken van mogelijke oplossingsrichtingen, alsmede het formuleren van systeemeisen Voorkennis De deelnemer heeft ervaring met het ontwerpen van informatiesystemen en bezit enige bedrijfskundige kennis of ervaring. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. ITIL is a registered trade mark of the Cabinet Office. MSP is a registered trade mark of the Cabinet Office M_o_R is a registered trade mark of the Cabinet Office. IT Infrastructure Library is a registered trade mark of the Cabinet Office.

2 Inhoud In deze training wordt het hele werkterrein van de informatieanalist in kaart gebracht. Daarbij leert u: een onderzoek af te bakenen; behoeften van het bedrijf of de organisatie vast te leggen; problemen, risico's en kansen te analyseren; oplossingsrichtingen aan te geven; een decompositie van bedrijfsprocessen uit te voeren; een objectmodel op te stellen; een procesmodel en een objectmodel op elkaar af te stemmen; de besturing van bedrijfsprocessen te analyseren; eisen te stellen aan een toekomstig informatiesysteem; een keuze te maken uit passende communicatievormen bij het achterhalen van informatiebehoeften. De training is als volgt opgebouwd: Introductie In deze module gaan we in op uitgangspunten en doelstellingen van de cursus en uw verwachtingen. Verder reiken we een raamwerk aan voor het werkterrein van de informatieanalist. U krijgt inzicht in de werkterreinen van andere ICT-professionals. Procesanalyse Processen kunnen op verscheidene manieren (hiërarchisch) worden geordend, maar een eenvoudige en duidelijke techniek is IDEF0. Daarin worden naast de bedrijfsprocessen zelf, ook de materiële stromen en gegevensstromen die deze processen gebruiken of produceren, in beschouwing genomen. Behoefteanalyse Hierin behandelen we een aantal technieken in samenhang. De doel-middelen hiërarchie staat centraal. Om deze goed te kunnen invullen zijn nog andere technieken nodig. Als eerste richten we ons op de SWOT-analyse. De resultaten daarvan geven een beeld van de redenen waarom een project gestart wordt en welke verandering nodig is om van huidige naar gewenste situatie te komen. Vervolgens vormen we ons een beeld van de bijdrage die de informatievoorziening daarbij kan leveren. Ook brengen we de behoeften samen in het problemenkruis. Hierbij kijken we vooral naar het onderscheid tussen problemen die meer met mensen te maken hebben, of meer met zakelijke aspecten en die dus op een andere manier moeten worden opgelost. Communicatievormen Interviewen is de meest gebruikte techniek voor het achterhalen van de informatiebehoeften bij gebruikers. Niettemin kunnen andere technieken even goed of beter bruikbaar zijn. Dat hangt af van het onderwerp dat gecommuniceerd moet worden en de geschiktheid van de werkvorm voor de informatieanalist zelf en de tegenpartij. We bespreken de meest gangbare technieken en doen er een praktische oefening mee.de verdieping hiervan vindt u in de training 'Professioneel communiceren'. Alternatievenanalyse Doel van de alternatieven analyse is om verschillende mogelijke oplossingsrichtingen met elkaar te vergelijken op haalbaarheid. Daarbij spelen zowel zakelijke als menselijke aspecten een rol. Met het bepalen van de optimale oplossingsrichting wordt ook duidelijk wat de scope van de rest van het project is, zodat een beslissing aan het management kan worden voorgelegd.de menskant van de veranderingen (de organisatie) wordt in de training 'Professioneel communiceren' besproken: hoe verkrijg je 'draagvlak' voor het project. Objectanalyse

3 Objectanalyse heeft tot doel een model op te stellen van de informatie, in termen van objecttypen, relatietypen, attribuuttypen en business rules. We gebruiken daarvoor de techniek van het ER-model, met de veel gebruikte Martin-notatie als tekenwijze. Zo'n 'entity-relationship model' biedt inzicht in de informatie, die nodig is om bedrijfsprocessen te ondersteunen. De nadruk ligt op het correct toepassen van de concepten. Tevens besteden we enige aandacht aan business rules. Omdat procesmodel en objectmodel complementair zijn in het beschrijven van de omgeving van een toekomstig informatiesysteem, besteden we ook aandacht aan het verband tussen beide modellen. Besturingsanalyse Bedrijfsprocessen vergen activiteiten. Activiteiten kunnen we clusteren tot taken die verdeeld worden over mensen of organisatieeenheden. Als activiteiten door verscheidene mensen worden uitgevoerd is coördinatie nodig. Volgens de definitie is besturing: gerichte beïnvloeding van activiteiten door toewijzing en coördinatie van taken. Het is voor de informatieanalist van belang om inzicht te hebben in het verband tussen besturingsvorm en het te ontwikkelen systeem: is binnen een proces de informatie beschikbaar die nodig is? Van bedrijfsniveau naar systeemniveau In deze module gaan we in op het vervolgtraject van informatieanalyse: functioneel ontwerp. Het omgevingsmodel dat wordt opgeleverd, wordt weergegeven volgens Structured Analysis and design (Yourdon) of volgens Unified Modeling Language. De centrale vraag is: wat moet de informatieanalist opleveren zodat de ontwerpfase kan beginnen. Werkwijze De kennisoverdracht vindt plaats door middel van presentaties, individuele oefeningen, groepswerk en discussies. Een uitgebreide praktijkcasus loopt als rode draad door de training. Tussen de twee blokken van samenkomst wordt van de deelnemer enig 'huiswerk' verwacht waardoor het leerproces doorgaat tijdens de blokken. Opbouw en duur De training heeft een doorlooptijd van circa 2 weken en bestaat uit 2 blokken van 2 dagen. Blok 1 en 2: dag 1 van uur tot uur dag 2 van uur tot uur Kosten Training Uw investering in deze training bedraagt 2.545,00. Volgt u de training of opleiding privé of via een btw-vrijgestelde organisatie (bijvoorbeeld overheid, zorginstelling of bank)? Dan bieden wij u een voordelige mogelijkheid waarbij u over de training en datgene wat onlosmakelijk is verbonden aan de training geen btw betaalt. U kunt hiervoor kiezen op het online inschrijfformulier of het aangeven bij uw telefonische inschrijving.

4 Studiemateriaal Gebruikte literatuur: Administratiekosten ( 25,00) Cursusmateriaal ( 35,00) Mocht u reeds in het bezit zijn van de genoemde literatuur of het om een andere reden niet op prijs stellen dat wij de literatuur voor u verzorgen, wilt u dit dan aangeven in het opmerkingenveld bij de inschrijving. Arrangement Voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet betaalt u totaal 280,00 exclusief 21% BTW. Aanmelden Meldt u gemakkelijk aan via ises.nl of via telefoonnummer U kunt natuurlijk ook een vrijblijvende optie nemen. Aanvullende informatie ISES Erkend ISES is al sinds 1990 een toonaangevend opleidings- en adviesbureau. Onze kennis en ervaring zetten we om in kwaliteit en blijvende resultaten voor onze klanten. Dit leidt tot erkenningen van diverse brancheorganisaties en vakverenigingen. ISES heeft het VOI keurmerk (Vereniging van Opleidingsinstituten in ICT) en is Cedeo erkend. In het laatste Cedeo klanttevredenheidsonderzoek behaalden wij een waardering van 9,9 voor de in-company opleidingen en zelfs een 8,4 voor de open rooster trainingen. Aanpak Bij een training van ISES draait alles om het versterken van uw soft én hard skills. Met de door ITSMF bekroonde Lerend- Veranderen-Aanpak helpen wij u competenties te ontwikkelen die u en uw organisatie succesvol maken. Persoonlijke feedback, succeservaringen en goede voorbeelden spelen daarbij een sleutelrol. U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelen en leerresultaten, maar wij helpen en stimuleren u met al onze kennis, ervaring en inzet. Tijdens de training oefent u methoden en gedragsvormen die effectief zijn en bij u passen. Uw (werk)situatie vormt hierbij altijd het uitgangspunt. Omdat mensen op verschillende manieren leren, zetten we een combinatie van leervormen en leeractiviteiten in. Deze variëren, afhankelijk van de training en doelgroep. Voorbeelden van leervormen en activiteiten zijn: trainingsdagen op locatie, praktijkopdrachten, intervisie, assessments, rollenspelen, supervisie, in-company trajecten, e-learning, casuïstiek uit uw eigen werksituatie en soms spelsimulatie. Met spelsimulatie kunt u risicoloos experimenteren met verschillende werkwijzen. Het is daardoor een uiterst krachtige en effectieve trainingsmethode, waarmee u snel een blijvend resultaat boekt. Ervaringen blijven nu eenmaal beter hangen dan kennis. Daarom maken we van elke training bij ISES een unieke belevenis! Durf te excelleren! InCompany en maatwerk ISES verzorgt ook opleidingen en trainingen aan meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie. We leveren maatwerk op het niveau van de deelnemer, de opdrachtgever en de organisatie. Hierbij vormen de doelstellingen van de klant het uitgangspunt. We houden altijd rekening met uw budget en zijn een echte sparringpartner. We blijven dan ook graag met u in gesprek. Alleen zo worden opleidingen en trainingen geheel afgestemd op uw specifieke wensen. En alleen zo levert een opleiding of training rendement op.

5 Contact ISES B.V. Van Heemstraweg West PA ZALTBOMMEL Postbus CA ZALTBOMMEL T F E W

6 Ingeplande uitvoeringen Doetinchem Groningen Leeuwarden Amsterdam Breda Delft Sittard Roermond Venlo Zaltbommel Maastricht Heerlen Eindhoven Zwolle Amersfoort Sittard Leeuwarden Zwolle Zaltbommel Venlo Roermond Eindhoven Groningen Amsterdam Heerlen Maastricht Utrecht Doetinchem Delft Breda Eindhoven Zwolle Sittard Roermond Maastricht Heerlen Venlo Leeuwarden Zaltbommel Delft Utrecht

7 Breda Amsterdam Doetinchem Groningen Eindhoven Doetinchem Amsterdam Roermond Sittard Heerlen Maastricht Amersfoort Zaltbommel Delft Zwolle Venlo Groningen Leeuwarden Breda Amsterdam Delft Breda Utrecht Heerlen Maastricht Sittard Doetinchem Zwolle Roermond Venlo Zaltbommel Eindhoven Groningen Leeuwarden Versie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Toepassen en voorbereiden op het PRINCE2 Practitioner-examen

Toepassen en voorbereiden op het PRINCE2 Practitioner-examen U leert principes, thema's en processen van PRINCE2 in al zijn facetten te omschrijven en toe te passen. Aan de hand van een casus doorloopt u een complete projectlevenscyclus volgens de PRINCE2 methodiek.

Nadere informatie

Agile Project Management Foundation en

Agile Project Management Foundation en Bedrijven en organisaties in profit en non profit willen steeds sneller toegevoegde waarde zien van hun projecten. Flexibele (agile) ontwikkelmethoden richten zich op het snel opleveren van bruikbare deelproducten.

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie