Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam CROHO nr Hobéon Certificering BV Datum: 11 oktober 2010 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn MBA ir. T. van der Gaag drs. ing. P. Koger prof. dr. E. Barendsen E. Krens Secretaris: mr. J.A. Frederik CMC MBCS

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. MANAGEMENT SAMENVATTING INTEGRAAL ADVIES 1 2. INLEIDING 3 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 5 4. VORIGE ACCREDITATIE 7 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: Bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Programma 13 Facet 2.1. Eisen HBO 13 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 17 Facet 2.3. Samenhang programma 19 Facet 2.4. Studielast 21 Facet 2.5. Instroom 23 Facet 2.6. Duur 26 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 27 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 32 Facet 3.1. Eisen HBO 32 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 34 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 38 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 38 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 42 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 42 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 44 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten 47 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 47 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 53 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Programma en gesprekspartners Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen Werkwijze, beoordelingsprocedure, beslisregels Hobéon Geraadpleegde documenten

6

7 Deel 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo bacheloropleiding Informatica, verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, Croho nummer in al haar varianten te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Algemene gegevens Naam van de instelling Informatica Voltijd en deeltijd Locatie van de opleidingen Naam VBI Datum visitatie Datum adviesrapport Hogeschool van Amsterdam Informatica Voltijd en deeltijd Amsterdam Hobéon Certificering bv 27 april oktober 2010 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: De heer R.J.M. van der Hoorn is directeur van de Hobéon Groep en heeft inmiddels een groot aantal audits voorgezeten bij zowel bekostigde als aangewezen onderwijsinstellingen. De heer Van der Hoorn is opgetreden als voorzitter van het auditteam. De vakdeskundige, professor dr. E. Barendsen, is hoogleraar vakdidactiek en onderwijsontwikkeling bij het Instituut voor Leraar en School (ILS-RU) en universitair hoofddocent bij Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Twee werkvelddeskundigen, enerzijds de heer drs. ing. P. Koger, directeur bij Logica en al meer dan 20 jaar betrokken in grote complexe IT projecten. En anderzijds de heer ir. T. van der Gaag, directeur Noord-West Nederland van KPN. De student, mevrouw E. Krens is tweedejaars Technische Informatica bij Hogeschool Windesheim en heeft zitting in de opleidingscommissie van de faculteit SIS, welke de opleidingen BI, I en TI verzorgt. De secretaris en auditor onderwijs, de mr. J. A. Frederik CMC MBCS is onderwijsadviseur, doet onderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs en heeft een ruime ervaring als auditor. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 1

8 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 2

9 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo bachelor opleiding Informatica, verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, Croho nummer De opleiding wordt aangeboden in de varianten voltijd en deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review 2010 en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het beoordelingskader hbo bacheloropleidingen van augustus De audit heeft plaatsgevonden op 27 april Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door de heren R.J.M van der Hoorn, E. Barendsen, T. van der Gaag, P. Koger, J.A. Frederik en mevrouw E. Krens. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. Leden voorzitter R.J.M van der Hoorn MBA, directeur Hobéon werkvelddeskundige Ir. T. van der Gaag, regiodirecteur KPN, Amsterdam werkvelddeskundige Drs. Ing. P. Koger, directeur Logica, Amstelveen vakdeskundige Prof. Dr. E. Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen student E. Krens, Tweedejaars student TI, Hogeschool Windesheim secretaris en onderwijskundige Mr. J.A. Frederik CMC MBCS, professioneel auditor X X werkveld vak / discipline X X X onderwijs kwaliteitszorg /audit X X X X X X X studentperspectief X Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 4

11 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Hogeschool van Amsterdam De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een hogeschool met ruim 80 opleidingen, studenten en 2600 medewerkers, verdeeld over de domeinen Bewegen, sport & voeding, Economie & management, Gezondheid, Media, Creatie & Informatie, Onderwijs en Opvoeding, Techniek en Maatschappij & Recht. Informatica en Information Engineering zijn ondergebracht in het domein Media, Creatie en Informatie. Stafafdelingen, zoals Onderwijs & Onderzoek, Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie en Kwaliteit en Accreditatie ondersteunen en faciliteren de domeinen in het onderwijsproces. De domeinen worden aangestuurd door een domeinvoorzitter. De stafdiensten ressorteren rechtstreeks onder het gezamenlijke College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De HvA heeft een hogeschoolbreed instellingsplan. Hierin zijn de gezamenlijk gedragen en sturende positiebepaling vastgelegd en wordt geschetst hoe de UvA en HvA zich de komende vijf tot tien jaar willen profileren, welke keuzes zij willen maken en waarom. De UvA en HvA zien als een belangrijke taak om studenten te binden en hen te begeleiden naar een passend niveau met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Studiesucces De HvA is breed toegankelijk en herbergt een grote variëteit aan opleidingen. De diversiteit van de studentenpopulatie en het gevarieerde opleidingenaanbod vormen de grote kracht van de instelling. Speerpunt is het verhogen van het studiesucces van studenten. Het streven de hogeschool is om de studierendementen dusdanig te laten groeien dat zij het hoogst zijn in vergelijking met opleidingen in een soortgelijke (is: grootstedelijke) omgeving. De HvA profileert zich als een onderwijsinstelling die studenten maximale kansen op studiesucces biedt. Zij stelt zich als doel dat elke student die beschikt over voldoende vooropleiding, motivatie en capaciteiten de eindstreep haalt. Media, Creatie en Informatie Het domein Media, Creatie en Informatie van de HvA wil de studenten een omgeving aanbieden waarin zij worden uitgedaagd om te excelleren in hun vak, innoverende verbindingen te leggen en het vermogen te ontwikkelen om hun vak en de markten waarin zij actief zijn, blijvend te vernieuwen en binnen 4,5 jaar af te studeren. Op deze wijze wil het domein voor bedrijven en andere stakeholders een zinvolle partner zijn en tevens een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving leveren. De opleiding Informatica is ondergebracht in het domein Media, Creatie en Informatie. Dit samen met de opleidingen Information Engineering (IE; op hetzelfde CROHO als Informatica), Technische Commerciële Confectiekunde (AMFI), Communicatie en Multimedia Design (IAM) en Media, Informatie en Communicatie (MIC). De opleidingen hebben alle een voltijd variant. Informatica en MIC kennen ook een deeltijdvariant. De informaticaopleiding, voor wat betreft de voltijd variant, heeft een onderwijsaanbod dat is geïntegreerd met de Technische Informatica (CROHO 34475). Daar waar dit relevant is worden de banden met Technische Informatica steeds genoemd. Positionering De opleiding Informatica behoort tot de grotere van het land, het marktaandeel wat betreft de eerstejaars ligt voor het studiejaar op 15%. De jaren voor 2009 lag dat rond de 8%. De start van de richting Game Development heeft deze stijging veroorzaakt. In de regio heeft de Hogeschool INHolland drie informaticaopleidingen. Deze zijn geen van drieën (Diemen/Haarlem/Alkmaar) groot. Verder heeft de HvA nog een opleiding op het Informatica CROHO in Almere. Deze opleiding zal separaat beoordeeld worden, in verband met de verwachte overdracht dit jaar aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 5

12 Karakteristiek van de opleiding De informaticaopleiding leidt aankomende professionals op in een professionele grootstedelijke omgeving. Dit gebeurd in vijf richtingen, talloze uitstroomprofielen en in een nauw contact met het omringende beroepenveld, zowel het MKB als de grotere (multi)nationals. Via vele kanalen wordt het onderwijs actueel gehouden. De opleiding Informatica is een dynamische opleiding. Dat moet ook wel, want de ICT-wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Het uitgangspunt van de opleiding is dat onderwijs altijd beter kan, waardoor het interessanter en uitdagender wordt voor studenten. Het auditpanel onderschrijft deze zienswijze. Studenten krijgen de mogelijkheid zich gedurende tien weken te oriënteren voordat zij een keuze voor een richting maken. Deze opzet sluit aan bij de belevingswereld van nieuwe studenten die vaak nog niet in staat zijn direct de juiste keuze te maken, ook al hebben zij zich van tevoren goed georiënteerd. Het starten van een nieuwe richting Game Development geeft eveneens aan dat de opleiding niet stil zit en zich realiseert dat dynamiek in de ICT-wereld zeer belangrijk is voor docenten, maar vooral voor de studenten. Door middel van stages en projecten komen studenten in direct contact met het bedrijfsleven en mede via thema s en professionele vaardigheden ontwikkelen studenten die competenties die bij een beginnend professional horen. Op basis van de domeinambities geformuleerd in het domeinconvenant heeft de Informaticaopleiding in het managementcontract als doel geformuleerd om te groeien tot 400 studenten in de propedeuse voltijd, waarvan 280 studenten de richting Game Development volgen. Deze in 2009 gestarte specialisatie heeft in 2009 al tot een forse toename van de instroom geleid. De deeltijdopleiding wil van 64 propedeuse studenten groeien naar 90. Leeuwenburg De opleiding is gevestigd in gebouw de Leeuwenburg bij het Amstelstation; er staan per 1 oktober studenten ingeschreven: 901 voor de voltijd varianten van Informatica en Technische Informatica en 222 voor de deeltijd variant van Informatica. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 6

13 4. VORIGE ACCREDITATIE De opleiding is in 2004 gevisiteerd door de Dutch Validation Council. Het advies aan de NVAO was positief en de beoordeling kan als voldoende/goed worden getypeerd. De onderdelen niveau bachelor en voorzieningen staken boven het gemiddelde uit; het rendement werd als enige ongenoegzame punt beschouwd. Om het rendement te verhogen, zijn in de afgelopen jaren diverse activiteiten gestart en uitgevoerd. Uit de evaluaties van deze activiteiten blijkt dat het gewenste resultaat in enkele gevallen niet is behaald. Het onderwijsvernieuwingsproject van 2006 had onder andere als onderliggende motivatie dat studenten die eerder kunnen kiezen voor een beroepsprofiel, beter gemotiveerd zijn en dientengevolge betere studieresultaten behalen. Daarnaast is het project 42 days in 2006 gestart. Dit project gaat uit van de veronderstelling dat binding een van de primaire factoren is die studiesucces beïnvloeden. Sinds 2009 wordt het project Sturen op Studiesucces uitgevoerd met als specifiek doel het studiesucces en daarmee het studierendement te verhogen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 7

14 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 8

15 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: goed De competenties van de opleiding komen overeen met de beroepscompetenties voor de bachelor of ICT, uitgegeven door de HBO-I stichting. Uit eigen onderzoek van de opleiding blijkt dat hiermee adequaat wordt ingespeeld op de behoefte van de markt. De competenties voldoen eveneens aan de eisen van het beroepenveld. De opleiding ziet dit bevestigd in de externe opdrachten en afstudeeropdrachten die door bedrijven worden aangeboden. De Opleidingsadviesraad accordeert regelmatig de opleidingsplannen en adviseert tot bijstelling wanneer daar aanleiding toe is. De opleiding geeft de indruk midden in de samenleving te staan. Er zijn veel contacten met organisaties buiten de Hogeschool en het multiculturele karakter van de studentenpopulatie lijkt het team moeiteloos aan te kunnen. Een voorbeeld voor onze samenleving. Dit oordeel van het auditteam is gebaseerd op de volgende overwegingen: Overwegingen Instellingsplan HvA De doelstelling van de HvA is drieledig: In de eerste plaats: het opleiden van studenten tot allround professionals die zich met grote mate van zelfstandigheid verder kunnen specialiseren. Ten tweede stelt de HvA zich tot taak om studenten op te leiden tot maatschappelijk betrokken en zelfbewuste burgers die bijdragen aan de democratische samenleving. Ten derde stelt de HvA de ontwikkeling van de individuele student centraal en richt zij zich op de ontplooiing van individuele talenten. Opleidingsprofiel De opleiding Informatica van de HvA wil studenten binnen 4,5 jaar opleiden tot goed functionerende en gezaghebbende hbo-bachelors op het gebied van de informatie- en communicatie technologie. Afgestudeerden hebben een duidelijk beroepsprofiel, bovendien kennen zij hun eigen kwaliteiten en kunnen zij zich verder ontwikkelen tijdens de uitoefening van hun beroep. Kortom: het zijn professionals die zich kunnen handhaven in de internationale dynamische wereld van de ICT. Ze zijn in staat om naar aanleiding van een concrete vraag uit het werkveld onderzoek te doen naar mogelijkheden en oplossingen. Het opleidingsprofiel en de eindkwalificaties van de opleiding voldoen aan het competentieprofiel van het HBO-I platform: Bachelor of ICT een competentiegerichte profielbeschrijving dat in 2004 door de HBO-I stichting in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van het werkveld is opgesteld. Er is bij de uitwerking van dit HBO-I profiel een nadrukkelijke verbinding met de European Informatics Skills Structure (EISS) gelegd. In de EISS zijn standaarden voor alle functies op het terrein van de ICT beschreven. In het HBO-I profiel wordt de context als volgt verwoord: De bachelor of ICT zet haar of zijn competenties vooral in voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICT-systemen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam, 1.0 9

16 Het competentiemodel van 2009 van het HBO-I kent geen eindniveaus, maar werkt met profielen. De architectuurlagen van deze profielen passen goed op de vijf beroepsdomeinen. De rechtvaardiging voor het starten van een aparte richting Game Development komt voort uit onderzoek of deze branche in de Amsterdamse regio bestaat en voldoende capaciteit heeft om toekomstig afgestudeerden te absorberen. Dit is in de postion paper Game Development terug te vinden. De branche verschilt dusdanig van de bestaande richtingen dat de afgestudeerden deze niet optimaal bedienen. In principe wordt Game Development een vijfde branche. Dit wordt ook gerechtvaardigd door het gegeven dat er door de opleiding profielen in voorbereiding zijn (Game-production, Game-technology en Game-design) die in de landelijke ICTdomeinbeschrijving van de HBO-I stichting zijn meegenomen. Deze voegen toe aan de al bestaande profielen. Competentieprofiel Het HvA-Informatica competentieprofiel is gebaseerd op het informaticadeel van het HBO-I profiel. De opleiding Informatica van de HvA heeft ervoor gekozen om studenten die informatiesystemen analyseren, ontwerpen, bouwen en implementeren op te leiden voor beroepen in vijf richtingen, te weten: Software Engineering, (vt+dt) System and Network (vt+dt) Human Centered Design (vt) IT Management (vt+dt) Game Development (vt) Verder is er binnen de voltijds informaticaopleiding sprake van een samenwerking en vergaande integratie met Technische Informatica. De opleiding heeft, conform de uitgangspunten van de HvA, ervoor gekozen de eindkwalificaties in termen van beroepscompetenties te formuleren. Competenties zijn per definitie gekoppeld aan een context en aan het effect dat wordt gerealiseerd. Dit onderscheidt competenties dan ook van kwalificaties. Kwalificaties zeggen alleen iets over het ontwikkelingsniveau van iemand, dus niet iets over het effect van zijn gedrag en zijn handelen. Competenties worden altijd afgemeten aan de effecten van gedrag en aan de waardering van de resultaten door belanghebbenden. Het competentieprofiel is gespecificeerd voor de verschillende fasen in de opleiding, namelijk de propedeuse, de verdiepingsfase en de afstudeerfase. In een continue evaluatiecyclus worden deze resultaten gebruikt om het onderwijs te versterken. Zie facet 2.1 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

17 Facet 1.2. Niveau: Bachelor De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een hbo-bachelor Oordeel: voldoende Door de Opleidingsadviesraad, de bedrijfsbegeleiders en externe deskundigen wordt bevestigd dat de eindcompetenties op hbo-niveau zijn. Het auditpanel heeft geconstateerd dat de opleidingscompetenties aansluiten bij het bachelorniveau van de algemene, internationaal geaccepteerde Dublin Descriptoren. In de toetsplannen van de onderwijseenheden en in het beoordelingsformulier van het afstuderen worden de gedragsindicatoren en toetscriteria gekoppeld aan de competenties. Hiermee borgt de opleiding adequaat dat deze worden afgedekt in de opleiding. Dit oordeel van het auditteam is gebaseerd op de volgende overwegingen: Overwegingen Kernkwalificaties De opleidingen van de HvA nemen de hbo-kernkwalificaties als maatstaf. Deze kwalificaties zijn gelinkt aan de Dublin Descriptoren die de NVAO voorschrijft. Gezien de vraag van het nationale en internationale werkveld is dit niveau noodzakelijk. Deze kernkwalificaties zijn een integraal onderdeel van de competenties van informatica. Deze zijn vertaald naar een vierjarig programma waarin expliciet wordt aangegeven waar de desbetreffende competenties verworven kunnen worden. Daarin worden voor de voltijd drie niveaus aangehouden: propedeuse, na de stage en na de afstudeeropdracht. De eindkwalificaties hebben hiermee de reikwijdte en complexiteit waar de Dublin Descriptoren naar verwijzen. De deeltijd houdt de volgende niveaus aan: Niveau 1: Basis, te bereiken na de propedeuse, Niveau 2: Verbreding, te bereiken na het eerste semester van het derde jaar, Niveau 3: Verdieping, te bereiken na het afstuderen. Een deeltijdstudent beheerst alle richtingen op niveau twee en één van de drie richtingen op niveau drie. Zie verder facet 2.2. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

18 Facet 1.3. Oriëntatie HBO De eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties Een HBO-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 en 1.2 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

19 2. Programma Facet 2.1. Eisen HBO Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: goed De opleiding maakt gebruik van projecten die door bedrijven worden aangeleverd. Deze bedrijven beoordelen de uitgevoerde projecten in hoge mate positief en bieden regelmatig vervolgprojecten aan. Dit wijst er op dat de opleiding het vereiste niveau realiseert. Op grond van eigen studentevaluaties die enkele malen per jaar gehouden worden stelt de opleiding het programma jaarlijks bij. Dit gebeurt door overleg met alle medewerkers en de input van de Opleidingsadviesraad. Communicatie tussen de verschillende geledingen staat bij de opleiding hoog in het vaandel. Dit blijkt uit de student-, medewerker- en alumnitevredenheidmonitor. Dit oordeel van het auditteam is gebaseerd op de volgende overwegingen: Overwegingen Professional Skills De constatering dat sociale en communicatieve vaardigheden, projectvaardigheden, onderzoeks- en adviesvaardigheden tot de belangrijkste competenties van de informaticus behoren, heeft geleid tot een programma dat Professional Skills (Prof.) genoemd is. Het bedrijfsleven verwacht van de informaticabachelor professionele vaardigheden die uitstijgen boven vakkennis. Dit zijn de vaardigheden om zijn vakinhoudelijke kennis te delen met anderen, met zowel collega s als met niet-vakgenoten. Dat vereist dat hij in staat moet zijn om te communiceren en te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, dat hij over de vaardigheden beschikt om in projecten te kunnen functioneren en deze bij voorkeur zelfs te leiden, dat hij oplossingen kan bedenken voor nieuwe automatiseringsproblemen en dat hij over de vaardigheid beschikt om kennis en kunde in de voortdurend en snel veranderende ictwereld toe te passen en die kennis en kunde bovendien up-to-date te houden. Interactie met de praktijk vormt de kern van het curriculum. Dit wordt zichtbaar in het didactisch concept en organiserend beginsel. Het bedrijfsmodel ITopia zorgt voor samenhang, inhoudelijke borging en bedrijfsstandaarden, zoals Prince2, UML, Agile en Scrum. Als versiebeheersysteem wordt vanaf de eerste dag SVN(SubVersioN) gebruikt. De opleiding haalt de actualiteit binnen via cases in thema s en projecten. ITopia zorgt ervoor dat haar juniormedewerkers in de Business Unit die zij kiezen een brede basis krijgen op het terrein van de ICT. ITopia De opleiding Informatica voert het programma uit onder de naam ITopia (I+TI) en communiceert naar de studenten toe met deze naamgeving. ITopia kent zes Business Units, vijf binnen de informatica opleiding en een binnen de opleiding Technische Informatica. Deze Business Units kennen projecten en bedrijfsscholing en hebben een HRM afdeling. Een student is gedurende zijn gehele opleiding werknemer bij ITopia. De student verwerft competenties door projecten uit te voeren voor ITopia. In samenwerking met collega-studenten, docenten en het bedrijfsleven worden concrete oplossingen of producten ontwikkeld. De vakinhoudelijke know how wordt veelal aangeboden als just in time onderwijs. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

20 Vakliteratuur In het eerste en tweede jaar van de opleiding krijgt iedere student een vakinhoudelijke basisopleiding binnen en buiten zijn gekozen richting. Er wordt een gedegen basis aangeboden voor het uitoefenen van een relevante functie in de ICT, hierbij is uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van professionele persoonlijke vaardigheden op sociaal en communicatief vlak. In de studiehandleidingen wordt aangegeven welke verplichte vakliteratuur bestudeerd dient te worden. Jaarlijks is een geactualiseerde boekenlijst voor studenten beschikbaar. Externe opdrachtgevers Het werken in projecten met externe opdrachtgevers neemt een belangrijke plaats in binnen het curriculum. In een project werken studenten in teamverband aan een product voor een opdrachtgever. De studenten hebben in verschillende projectteams verschillende functies, zoals die in de praktijk ook voorkomen. Hierdoor krijgen zij al snel een beeld van de eisen die in de praktijk aan hen gesteld zullen worden. In het tweede jaar wordt voor geïnteresseerde studenten aandacht besteed aan de oriëntatie op de stage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bedrijf PROCAM dat voorlichting geeft over solliciteren. Daarnaast is er het praktijkbureau dat studenten helpt met het zoeken en vinden van relevante stageplekken. Interactie met de beroepspraktijk Projecten zijn de proeftuinen voor de aankomende professional: toepassen van opgedane kennis, opdoen van nieuwe kennis, planmatig werken, samenwerken en resultaatgericht werken. Via deze projecten verwerven studenten kennis die zij direct kunnen toepassen. Ook krijgen zij just in time vakkennis aangereikt door middel van workshops binnen projecten. Een deel van deze workshops is ingeroosterd, ook worden ze gegeven op aanvraag van de studenten. In dat geval wordt met een kennismanager gewerkt die als intermediair optreedt. Studenten leren vanaf het eerste jaar boeken, vakliteratuur en internet als bron te raadplegen. Ook leren zij vanaf het begin wat kennismanagement is en hoe zij dit kunnen toepassen. Prof- programma Gedurende de eerste twee jaar staat het studieonderdeel Prof. op het programma. Tijdens de Prof- lessen leren studenten wat projectmatig werken en wat competentiegericht leren is. Het maken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en het gebruik van het digitaal portfolio, waarin de student zijn competentie- ontwikkeling bijhoudt, zijn hier voorbeelden van. Aan het eind van het eerste jaar doet de student zijn eerste assessment, waarin hij aantoont dat hij geschikt is voor het tweede jaar, zijn POP is hierbij uitgangspunt. In de eerste helft van het tweede jaar bestaat het Prof-programma uit een keuzeonderdeel, opdat studenten specifiek aan bepaalde vaardigheden kunnen werken. In de tweede helft van het jaar ligt het accent op de voorbereiding op de stage of afstudeerfase, als er sprake is van een stagevrijstelling. Tijdens de oriënterende stage, het tweede assessment, in het derde jaar brengt de student de opgedane kennis in praktijk en bewijst hiermee klaar te zijn voor de afstudeerfase. Business Unit In de afstudeerfase specialiseert de student zich verder in zijn richting middels een Business Unit programma. In deze unit volgt hij een halfjaar projecten en, deels, verplichte cursussen. Daarna volgt hij een halfjaar een minorprogramma. De minor is een programma van 30 studiepunten waarin de student zich intensief bezighoudt met één onderwerp. Dit programma kan binnen of buiten de informaticaopleidingen gevolgd worden. Zie facet 2.2. Tijdens de afstudeeropdracht voert de student gedurende een halfjaar zelfstandig een opdracht uit, waarbij in de verslaglegging ook gelet wordt op de verifieerbaarheid van het gedocumenteerde. Zie facet 6.1. Dit is het derde en laatste assessment van de opleiding waarin de student aantoont dat hij de vereiste competenties heeft behaald. De beoordeling is ook hier competentiegericht. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

21 Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksvaardigheden lopen als een rode lijn door de opleiding. Het gaat altijd om een onderzoek naar aanleiding van een concrete vraag of concreet probleem uit het werkveld. Zo wordt in het eerste jaar in het derde blok een adviesrapport geschreven. Daartoe formuleren studenten eerst een onderzoeksvraag. Deze vraag is een van de uitgangspunten voor het te formuleren advies. In de projecten komen, door het open karakter van sommige projecten, ook onderzoeksvaardigheden terug. Zo wordt in het project Virt voor de SNE richting in het tweede jaar een advies gevraagd welke oplossingen er zijn voor het virtualiseren van een product dat nu als complete netwerktoegang aan het MKB wordt geleverd. Ook de afstudeeropdracht bevat altijd een onderzoeksdeel. Internationalisering Internationalisering is een geïntegreerd onderdeel van het programma. Aangezien Engels in de ICT wereld de voertaal is, moeten de studenten aantonen dat zij deze taal beheersen op B2 niveau. Is dat niet het geval, dan kunnen zij hun kennis via cursussen fluency en writing skills bijspijkeren. Bij twee projecten in de eerste twee jaar zijn de opdrachtgevers, die een multinational vertegenwoordigen, Engelstalig. Alle studenten communiceren in het Engels met hen en op deze manier wordt hun mondelinge en schriftelijke competentie Engels getoetst. Internationale kennisuitwisseling vindt plaats via uitwisselingsprogramma s en korte intensieve studiebezoeken van studenten en docenten. Dit komt ook tot stand middels het uitvoeren van internationale opdrachten van studenten en door het gebruik van internationale vakliteratuur. Studenten kunnen de oriënterende stage in het buitenland doen of een deel van de afstudeerfase in het buitenland volbrengen. Bovendien kunnen zij studieonderdelen volgen in het buitenland. Ook studeren sommige studenten in het buitenland af. Internationale dimensies van het vakgebied en het toekomstige beroep zijn beperkt geïntegreerd in projecten. De opdrachtgevers van een project werken bijvoorbeeld voor een buitenlandse holding, waardoor de studenten zich moeten verdiepen in de consequenties die cultuurverschillen teweeg kunnen brengen. Nieuwe ontwikkelingen Het op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de ICT is een belangrijk aspect van de opleiding. Zowel voor als na de stage worden studenten met de laatste ontwikkelingen geconfronteerd. In de eerste twee jaar wordt binnen het project OutFit4you een nieuwe hypermoderne lijn van kledingwinkels als case genomen. Ook in de projecten Nemo en Presence wordt via de externe opdrachtgevers op de laatste ontwikkelingen ingespeeld. Een voorbeeld is de huidige ontwikkellijn van LogicaCMG, Working Tomorrow, waarbij het gaat om innovatieve toepassingen van de ICT. Working Tomorrow heeft zeer regelmatig afstudeeropdrachten voor studenten. Uitvoering deeltijd De deeltijdvariant wijkt in zoverre af dat er niet bedrijfsmatig vanuit ITopia wordt gewerkt. Een deeltijdstudent heeft immers een relevante werkkring en het creëren van een bedrijfsmatige context is dus niet nodig. Omdat deeltijdstudenten zowel binnen de opleiding als op hun werk kennis en vaardigheden verwerven, is het onderwijsprogramma gericht op kennisontwikkeling in en met de praktijk. Zo is de module Werkervaring gekoppeld aan de competentie ontwikkeling van de student, doordat de relatie gelegd moet worden tussen het geleerde tijdens de opleiding en het werk. Het beperktere aantal studenten noopt tot een curriculum waarin minder keuzes mogelijk zijn. Bovendien is het programma om dezelfde reden ingedikt, maar stemt het inhoudelijk overeen met de voltijd. Het flexibiliseren van het programma was een ontwerp-eis voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum dat nu in zijn derde jaar is. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica, Hogeschool van Amsterdam,

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Opleiding: Technische Informatica, HBO bachelor; Croho: 34475 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/55 NQA -

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase. Ontbijt februari 2013

Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase. Ontbijt februari 2013 Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase Ontbijt februari 2013 welkom Nieuw Jaar Nieuwe Kansen en Nieuwe collega s: Business IT & Management Programma Vogelvlucht afstudeerfase

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie

Adviesrapport Accreditatie Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management (voltijd/deeltijd) en Associate Degree Facility Management (deeltijd) Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017 Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel Berber Visser NNK 13 april 2017 De breedte van flexibilisering Temporiseren Kennis en ervaren waarderen Met bewijslast uit de eigen praktijk of uit de opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatiedienstverlening en Informatie management Voltijd en deeltijd De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatiedienstverlening en Informatie management Voltijd en deeltijd De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatiedienstverlening en Informatie management Voltijd en deeltijd De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie

Adviesrapport accreditatie Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bouwkunde voltijd/duaal Civiele Techniek voltijd/duaal Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie