Nieuwsbrief 10. Nieuwe Opdrachten. Willems Nederland & Partners. management & advies. In dit nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 10. Nieuwe Opdrachten. Willems Nederland & Partners. management & advies. In dit nummer:"

Transcriptie

1 Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 10 Nieuwsbrief 10 - april 2011 Voor u ligt de voorjaarsnieuwsbrief 2011 van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief kunt u en met Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening. Jan Willems, Peter Rhebergen, Mark Dam en Syco Fennema Nieuwe Opdrachten Begin 2011 liepen nog opdrachten bij Univé, ICTU, het ministerie van EL&I, Het Waterschapshuis en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Bij de GD is daarnaast begin 2011 een programma van start gegaan, als vervolg op het ontwikkelen In dit nummer: Nieuwe opdrachten: Programma Gezondheidsdienst voor Dieren Thema-artikel ERP-materiaalplanning; eerst denken, dan doen! En verder WN&P voor gemeenten - juist nu! MSP van een bedrijfsinformatieplan voor de GD in de periode van september t/m december 2010 (zie ook nieuwsbrief nr. 10). Bij de opstart van het programma zijn vijf medewerkers van Willems Nederland betrokken : Jan Willems voor het aansturen van de voorbereidende activiteiten en het samen met de toekomstige programmamanager van de GD opzetten van het programmaplan en de programmaorganisatie. Syco Fennema voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke inzet van een ERPsysteem bij de GD. Guido Bayens en Michel van der Hoek ondersteunen bij het opzetten van een referentiearchitectuur voor de GD. Sjoerd de Jong voor het ondersteunen van de ontwikkeling van een modulaire productopbouw voor de GD.

2 thema-artikel ERP-materiaalplanning; eerst denken, dan doen! door Syco Fennema Achtergrond Bedrijven vinden het belangrijk om over voldoende voorraad te beschikken zodat ze kunnen leveren zodra de klant dat vraagt. Material Requirement Planning (MRP-I) was rond 1975 de eerste geautomatiseerde oplossing die op basis van de verwachte vraag (via stuklijsten) de behoefte aan materialen berekende. Een paar jaar later kwam MRP-II (Manufacturing Resource Planning) beschikbaar. In deze oplossing werd in aanvulling op MRP-I ook de beschikbaarheid van machines en personeel gepland. Weer later werden de MRP-II functionaliteiten gekoppeld aan andere bedrijfsvoeringssystemen zoals financiën, customer relation management, supply chain management, workflow management, warehouse management. Dit werden de Enterprise Resource Planning (ERP) oplossingen. Materiaalplanning Materiaalplanning is eigenlijk in elk bedrijf van belang. De mate waarin de planning het bedrijfsresultaat beïnvloedt kan verschillen. Vergelijk bijvoorbeeld de materiaalplanning van handelsartikelen in een groothandel met die van bureauartikelen in een accountantskantoor. Een hoge voorraad leidt in het algemeen tot snelle levertijden en daarmee tot een sterke concurrentiepositie. Te veel materiaal op voorraad leidt echter ook tot onnodig groot kapitaalbeslag, hoge rentekosten, hoge afschrijvingen en hoge opslagkosten. Te lage voorraden daartegen leiden tot nee -verkopen en beperking van de omzet. Het gaat dus om de optimale keuze tussen de lasten van voorraden en de baten van extra (snelle) verkopen. Materiaalcyclus De vraag naar eindproducten initieert in principe de behoefte aan materialen. Het gaat om de optimale keuze tussen voorraadkosten en verkopen Bij handelsbedrijven is het gevraagde product veelal hetzelfde als het ingekochte artikel. Bij industriële bedrijven ligt dit anders. Het eindproduct is volgens een zogenaamde stuklijst opgebouwd uit diverse onderdelen. Via de stuklijst kan de vraag naar uitgangsmaterialen worden afgeleid van de vraag naar eindproducten. 2 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april 2011

3 thema-artikel controle ontvangen goederen magazijn-voorraad productie distributie ERP-systeem werk opdrachten gerealiseerde leveringen leveranciers check voorraadniveau bestelsuggesties bestelopdrachten klantorders inkoop Productbeheer & materiaalsturing kiezen, inrichten & onderhouden verkoop Het ERP-systeem berekent de materiaalbehoefte en geeft die door aan de inkoopafdeling. Die kan vervolgens de gegenereerde bestelsuggesties omzetten naar bestelopdrachten bij leveranciers. De geleverde materialen worden na controle vlot in de voorraad opgenomen en zo snel als nodig is verwerkt in de levering naar de klant. Materiaalsturing Bij MRP-I vormde het Hoofd Productieplan (MPS Master Production Schedule) de planning waarin de verwachte vraag naar producten was verwerkt naar de verwachte planning van productieorders. Het MPS functioneert prima mits je er vanuit kan gaan dat zo n planning gedurende een langere periode betrouwbaar is. In de dynamische omgeving van vandaag, is dat niet vaak het geval. Bij ERP-systemen hebben we veel meer keuzen om (1) de verwachte vraag te voorspellen en (2) hiervan de behoefte aan materialen van af te leiden. De verwachte vraag kan worden berekend op basis van het MPS, het verloop van de feitelijke leveringen en het actuele voorraadniveau. Een optie is om, op basis van statistische bewerking van een reeks van feitelijke productleveringen, de toekomstige vraag naar materialen te voorspellen. Je moet dan wel een passende statistische bewerking kiezen. Een lineaire regressie kan tot onvoldoende beschikbaarheid leiden bij een aantrekkende vraag. Andersom zal te veel voorraad worden aangelegd bij een afnemende vraag. De keuze voor een PD-sturing (progressief-degressief) is ook niet in alle gevallen gunstig. We moeten vaststellen dat intelligente vormen van materiaalsturing veel kennis en veel beheersinspanningen vereisen. Een minder complex alternatief is sturing vanuit het actuele voorraadniveau. De hoogte van de voorraad wordt bepaald door (1) de voorspelde of geplande vraag en (2) het veiligheidsmotief (niet nee willen verkopen). Om bij afwijkingen van de verwachte vraag toch te kunnen leveren, leggen we een veiligheidsvoorraad aan. Als we weten hoe lang het gemiddeld duurt om de voorraad aan te vullen en hoe snel gemiddeld voorraad wordt afgenomen, kunnen we berekenen op welk moment we een bestelling bij de leverancier moeten plaatsen. Dit is het bestelniveau. Als de voorraad onder dit bestelniveau komt, wordt automatisch de materiaalbehoefte gegenereerd. Ook deze, misschien wat minder complexe vorm van sturing, vraagt om deskundig beheer. We hebben te maken met veel producten met verschillende afzetkenmerken. Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april

4 thema-artikel Daarvoor zijn in het ERP-systeem vele vormen van sturing mogelijk. Hoe maken we de juiste keuze? We willen de mogelijkheden voor keuze voorleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Een leverancier van telecominstallatiematerialen had de materiaalplanning zo ingericht dat voor alle (circa ) producten in het weekend een statistische prognose werd gegenereerd. De zogenaamde MRP-run startte aan het einde van de werkweek en werd kort voor maandag afgerond met een keurig productieplan en inkoopplan. Afzetprognoses berekenen of veiligheidsvoorraad vaststellen? Wat was onze probleemanalyse? De realiteitswaarde van de planning voor een week was onvoldoende. De doorlooptijd van de MRP-run was te lang. Er werden extra kosten gemaakt om leverknelpunten op te lossen. Niet geplande omzetkansen konden niet worden benut. De personele inspanningen om per product de juiste sturingsparameters in te stellen, was verre van toereikend. Uit nader onderzoek bleek verder dat voor tie-wraps (kabelbinders) hetzelfde type materiaalsturing was gekozen als voor hoogwaardige technische componenten. De tie-wraps hadden een hoge omloopsnelheid en vertegenwoordigden maar een geringe voorraadwaarde. Veel hoogwaardige technische componenten vertegenwoordigden een grote voorraadwaarde en hadden een relatief lage omzetsnelheid. Hoe hebben we dit opgelost? De vraag varieerde echter sterk, de gevraagde levertijden waren kort en de levertijden van leveranciers relatief lang. Al kort na het begin van de werkweek onstond de behoefte om het productieplan en het inkoopplan aan te passen. De rekentijd van de MRP-run was echter te lang om vlot een nieuwe en betrouwbare planning te genereren. We adviseerden om het aantal artikelen met de statistische materiaalsturing sterk te beperken. We pasten voorraadwaarde en omloopsnelheid als criterium toe op het assortiment. Voor minder dan 10% van de producten werd de statistische sturing gehandhaafd. Voor de overige producten kozen we voor sturing op bestelniveau. 4 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april 2011

5 thema-artikel De interventie leidde tot een veel kortere MRP-run (enkele uren) die desgewenst elke dag kon worden herhaald. De inspanningen voor administratief beheer van de materialen (sturing e.d.) werden sterk beperkt en vooral gericht op knelpunt- en hefboomproducten. Bepaalt het systeem wat mogelijk is of de organisatie? De onderneming hoefde bijna nooit meer nee te verkopen. De business case van de investering in ERP ontwikkelde zich verder positief. Evaluatie Uit het voorbeeld blijkt dat de ERPtoverdoos erg veel kan, maar dat de mogelijkheden toch worden beperkt door menselijke factoren. Ook al zou met de snelle rekencapaciteit van vandaag de MRPrun geen dagenlang meer duren, dan nog vraagt het beheren en onderhouden van de voorraadsturing erg veel capaciteit en kennis. Een simpele bedrijfseconomische afweging tussen voorraadlasten en beheerslasten is nodig. In de vorige Nieuwsbrief hebben we al duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om korte perioden tussen opeenvolgende MRPruns te plannen. Die periode moet worden afgezet tegen de gevraagde levertijden. Na die afweging blijkt vaak het ERPsysteem een groot deel van de totale doorlooptijd in beslag neemt. Verkorten van die periode tussen de MRP-runs versterkt de concurrentiepositie en kan leiden tot meer (winstgevende) omzet. Materiaalplanning is nodig. Denk eerst goed na hoe dit instrument in het voordeel van de onderneming kan werken. Er zijn meer praktijkvoorbeelden die duidelijk maken dat we eerst goed nadenken voordat we het ERP-systeem gaan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een handelsartikel uit het assortimenten verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw artikel. Ga er maar eens mee aan de slag. Voor meer informatie over ERP kunt u altijd contact opnemen met Willems Nederland & Partners. naar: Raadpleeg ook de voorgaande nieuwsbrieven nog eens op Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april

6 En Verder WN&P voor gemeenten - juist nu! WN&P heeft in de afgelopen jaren een groot deel van haar specialisten ingezet bij de overheid en in het bijzonder bij gemeenten. Vanaf 2010 merkten we dat er door ingrijpende bezuinigingen minder mogelijkheden voor ondersteuning ontstonden. Dit was voor WN&P de aanleiding om met partners en geassocieerden de recente rol naar gemeenten te evalueren en voor de komende jaren een rol te kiezen die zowel voor opdrachtgevers en voor WN&P van betekenis is. In dit artikel willen we de bevindingen, conclusies en nieuwe propositie beknopt weergeven. Bevindingen Onveranderd veel vraagstukken Het tempo van veranderen in de wereld neemt nog steeds toe. Vraagstukken blijven komen en niet voor alle vraagstukken heeft de gemeentelijke organisatie competenties in huis. Dat zal ook wel zo blijven. Uit het onderzoek van de Nyenrode Business University voor de Queeste op 28 januari 2011 blijkt dat de overheid risicovolle vraagstukken graag voor oplossing delegeert naar externen. De diversiteit van vraagstukken is groot en ook WN&P is niet in alles gespecialiseerd. Sterke reductie van budgetten voor inhuur van personeel De recente economische ontwikkelingen veroorzaken een grote golf van bezuinigingen bij de overheid. Verder lopen de inkomsten van de gemeente verder terug doordat de inkomsten van de grondexploitatie sterk achterblijven bij de planning en langjarige prognoses. Verder streeft de landelijke politiek naar beperking van het aantal (rijks) ambtenaren. De manager kan vraagstukken niet meer overdragen aan interimmer De vraagstukken blijven en de budgetten voor inhuur worden lager. Die combinatie leidt ertoe dat de gemeentemanager zelf zijn of haar rol moet nemen om het betreffende vraagstuk op te lossen. Ondersteuning van de manager is nodig De managers zullen dus zelf de vraagstukken moeten oplossen, maar hebben niet altijd de competenties (in hun bereik) om dit te doen. Ze hebben steun nodig van externe specialisten die wel over die competenties beschikken. De ondersteuning is dus beperkt tot het specialisme in relatie tot het vraagstuk en wordt beperkt door de ruimte in het budget. Dit is heel wat anders dat een situatie 6 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april 2011

7 En Verder dat een externe het gehele vraagstuk uit handen neemt van de manager. De vorm van ondersteuning wordt anders De rol van de externe verschuift zo van interim manager naar coach/specialist. Om een manager goed te kunnen ondersteunen blijven de managementcompetenties van de externe naast de specialistische competenties wel van groot belang. In de praktijk komt het er op neer dat de opdrachten veranderen van langlopend naar kortlopend, van fulltime naar parttime, van generalist naar specialist. Het tarief in relatie tot risico en resultaat De druk op tarieven is toegenomen. Een nuancering daarbij is wel nodig. Het gaat bij de keuze voor ondersteuning nooit over één oplossing, maar over meerdere alternatieven. Het voor de hand liggende alternatief is om het vraagstuk met eigen mensen op te lossen. Het andere alternatief is om hiervoor externen in te huren. Beide alternatieven worden beoordeeld op de extra kosten, kwaliteit van het resultaat, doorlooptijd van het resultaat en het risico op falen. Het tarief is dus niet het enige argument dat belangrijk is voor de keuze om een interimmanager of adviseur in te huren. Als de inzet wordt geconcentreerd op het ondersteunen van de betrokken manager, dan zal het aantal inzeturen beperkt zijn en kan het tarief worden afgestemd op de toegevoegde waarde. Betrokkenheid en loyaliteit In tegenstelling tot het populaire beeld dat interimmanagers zich in beperkte mate betrokken voelen bij de klant-organisatie, blijkt dat externen, in vergelijking tot vaste medewerkers, in grotere mate loyaal zijn aan de doelstellingen van de organisatie en aan de opdrachtgever. Daarom worden vaak externen ingezet om verbeteringen vlot te trekken c.q. versnelling te brengen in noodzakelijke veranderprocessen. Relatie met de opdrachtgever Kennisoverdracht en wederzijds vertrouwen worden belangrijker. Kennis van de organisatie, betrokkenheid en samenwerking zijn belangrijke ingrediënten voor een duurzame relatie met de opdrachtgever. Voor WN&P betekent dit dat de relatie met de klant ook na afsluiting van de opdracht moet worden onderhouden. Voor de klant betekent dit dat er op de bank altijd specialisten beschikbaar zijn die vlot een bijdrage kunnen leveren. Conclusie De druk op de gemeenten neemt toe om doelmatigheids- en efficiëncyoperaties uit te voeren. De behoefte aan ondersteuning is niet minder geworden, misschien zelfs wel meer! De budgetten beperken de ondersteuning. Doelmatigheids- en efficiëncyoperaties sluiten zeer goed aan op de competenties die bij WN&P beschikbaar zijn. WN&P kan de propositie ook in deze magere tijd versterken door het aanbieden van korte opdrachten met een hoge toegevoegde waarde die de gemeentemanager ondersteunen bij zijn taken. Zo n opdracht kan een enkele fase zijn uit een voorgenomen groter veranderingsproces. Nieuwe producten van WN&P In de afgelopen jaren heeft WN&P een aantal overheidsklanten ondersteund met kortlopende opdrachten vanuit een expliciet specialisme. Die ervaringen waren wederzijds positief. We kunnen deze lijn doortrekken naar de Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april

8 En Verder toekomst en zien, gebaseerd de specialismen binnen WN&P, een aantal interessante producten zoals: scan/advies effectiviteit project- en programma-management scan/advies informatieplan scan/advies ERP toepassing cursus ERP bewustwording scan/advies bedrijfscultuur cultuurscan /cultuur-interventies effect-cause-effect analyse naar oorzaken van problemen scan/advies IT in relatie tot bedrijfsdoelstellingen scan/advies opdrachtgeverschap versus opdrachtnemerschap productiviteitsanalyse voor shared services Vanuit het specialisme ondersteunen we de klanten eerst m.b.t. de beeldvorming van de huidige situatie en adviseren we over stappen die nodig zijn voor verbetering. Deze relatief hoge toegevoegde waarde wordt in korte tijd opgeleverd en de kosten hiervoor zijn beperkt. De klanten kunnen hierna zelf kiezen of- en hoe ze het verbeterproces willen aanpakken en wie ze hierbij willen inzetten. Daarbij kan weer opnieuw een afweging worden gemaakt tussen belang van het resultaat en inhuur van specialisten en managers. Aanpakken! De partners en geassocieerden van WN&P zijn ervan overtuigd dat ze in deze krappe tijden managers bij gemeenten en andere overheden prima kunnen ondersteunen bij het bereiken van ambitieuze (efficiëncy) doelstellingen en zullen hierbij de kortlopende inzet van specialisten meer benadrukken. MSP Na de fasttrack cursussen Prince2 organiseert Willems Nederland & Partners nu voor haar partners en associés een cursus MSP (Managing Succesfull Programs). Naast negen deelnemers van Willems Nederland & Partners neemt ook de programmamanager van de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren), Jan Smelt, deel. Op de foto (van links naar rechts) Mark Dam, Jan Willems, Sjoerd de Jong, Jan Smelt, Frits van der Valk (cursusleider), Frank Bloemers, Rob Kool, Syco Fennema, Frank Kraus, Alida den Ouden en Siebolt Sissingh. Willems Nederland & Partners management & advies Pastoor Petersstraat MX Rijssen Tel. / Fax:

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie