Nieuwsbrief 10. Nieuwe Opdrachten. Willems Nederland & Partners. management & advies. In dit nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 10. Nieuwe Opdrachten. Willems Nederland & Partners. management & advies. In dit nummer:"

Transcriptie

1 Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 10 Nieuwsbrief 10 - april 2011 Voor u ligt de voorjaarsnieuwsbrief 2011 van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief kunt u en met Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening. Jan Willems, Peter Rhebergen, Mark Dam en Syco Fennema Nieuwe Opdrachten Begin 2011 liepen nog opdrachten bij Univé, ICTU, het ministerie van EL&I, Het Waterschapshuis en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Bij de GD is daarnaast begin 2011 een programma van start gegaan, als vervolg op het ontwikkelen In dit nummer: Nieuwe opdrachten: Programma Gezondheidsdienst voor Dieren Thema-artikel ERP-materiaalplanning; eerst denken, dan doen! En verder WN&P voor gemeenten - juist nu! MSP van een bedrijfsinformatieplan voor de GD in de periode van september t/m december 2010 (zie ook nieuwsbrief nr. 10). Bij de opstart van het programma zijn vijf medewerkers van Willems Nederland betrokken : Jan Willems voor het aansturen van de voorbereidende activiteiten en het samen met de toekomstige programmamanager van de GD opzetten van het programmaplan en de programmaorganisatie. Syco Fennema voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke inzet van een ERPsysteem bij de GD. Guido Bayens en Michel van der Hoek ondersteunen bij het opzetten van een referentiearchitectuur voor de GD. Sjoerd de Jong voor het ondersteunen van de ontwikkeling van een modulaire productopbouw voor de GD.

2 thema-artikel ERP-materiaalplanning; eerst denken, dan doen! door Syco Fennema Achtergrond Bedrijven vinden het belangrijk om over voldoende voorraad te beschikken zodat ze kunnen leveren zodra de klant dat vraagt. Material Requirement Planning (MRP-I) was rond 1975 de eerste geautomatiseerde oplossing die op basis van de verwachte vraag (via stuklijsten) de behoefte aan materialen berekende. Een paar jaar later kwam MRP-II (Manufacturing Resource Planning) beschikbaar. In deze oplossing werd in aanvulling op MRP-I ook de beschikbaarheid van machines en personeel gepland. Weer later werden de MRP-II functionaliteiten gekoppeld aan andere bedrijfsvoeringssystemen zoals financiën, customer relation management, supply chain management, workflow management, warehouse management. Dit werden de Enterprise Resource Planning (ERP) oplossingen. Materiaalplanning Materiaalplanning is eigenlijk in elk bedrijf van belang. De mate waarin de planning het bedrijfsresultaat beïnvloedt kan verschillen. Vergelijk bijvoorbeeld de materiaalplanning van handelsartikelen in een groothandel met die van bureauartikelen in een accountantskantoor. Een hoge voorraad leidt in het algemeen tot snelle levertijden en daarmee tot een sterke concurrentiepositie. Te veel materiaal op voorraad leidt echter ook tot onnodig groot kapitaalbeslag, hoge rentekosten, hoge afschrijvingen en hoge opslagkosten. Te lage voorraden daartegen leiden tot nee -verkopen en beperking van de omzet. Het gaat dus om de optimale keuze tussen de lasten van voorraden en de baten van extra (snelle) verkopen. Materiaalcyclus De vraag naar eindproducten initieert in principe de behoefte aan materialen. Het gaat om de optimale keuze tussen voorraadkosten en verkopen Bij handelsbedrijven is het gevraagde product veelal hetzelfde als het ingekochte artikel. Bij industriële bedrijven ligt dit anders. Het eindproduct is volgens een zogenaamde stuklijst opgebouwd uit diverse onderdelen. Via de stuklijst kan de vraag naar uitgangsmaterialen worden afgeleid van de vraag naar eindproducten. 2 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april 2011

3 thema-artikel controle ontvangen goederen magazijn-voorraad productie distributie ERP-systeem werk opdrachten gerealiseerde leveringen leveranciers check voorraadniveau bestelsuggesties bestelopdrachten klantorders inkoop Productbeheer & materiaalsturing kiezen, inrichten & onderhouden verkoop Het ERP-systeem berekent de materiaalbehoefte en geeft die door aan de inkoopafdeling. Die kan vervolgens de gegenereerde bestelsuggesties omzetten naar bestelopdrachten bij leveranciers. De geleverde materialen worden na controle vlot in de voorraad opgenomen en zo snel als nodig is verwerkt in de levering naar de klant. Materiaalsturing Bij MRP-I vormde het Hoofd Productieplan (MPS Master Production Schedule) de planning waarin de verwachte vraag naar producten was verwerkt naar de verwachte planning van productieorders. Het MPS functioneert prima mits je er vanuit kan gaan dat zo n planning gedurende een langere periode betrouwbaar is. In de dynamische omgeving van vandaag, is dat niet vaak het geval. Bij ERP-systemen hebben we veel meer keuzen om (1) de verwachte vraag te voorspellen en (2) hiervan de behoefte aan materialen van af te leiden. De verwachte vraag kan worden berekend op basis van het MPS, het verloop van de feitelijke leveringen en het actuele voorraadniveau. Een optie is om, op basis van statistische bewerking van een reeks van feitelijke productleveringen, de toekomstige vraag naar materialen te voorspellen. Je moet dan wel een passende statistische bewerking kiezen. Een lineaire regressie kan tot onvoldoende beschikbaarheid leiden bij een aantrekkende vraag. Andersom zal te veel voorraad worden aangelegd bij een afnemende vraag. De keuze voor een PD-sturing (progressief-degressief) is ook niet in alle gevallen gunstig. We moeten vaststellen dat intelligente vormen van materiaalsturing veel kennis en veel beheersinspanningen vereisen. Een minder complex alternatief is sturing vanuit het actuele voorraadniveau. De hoogte van de voorraad wordt bepaald door (1) de voorspelde of geplande vraag en (2) het veiligheidsmotief (niet nee willen verkopen). Om bij afwijkingen van de verwachte vraag toch te kunnen leveren, leggen we een veiligheidsvoorraad aan. Als we weten hoe lang het gemiddeld duurt om de voorraad aan te vullen en hoe snel gemiddeld voorraad wordt afgenomen, kunnen we berekenen op welk moment we een bestelling bij de leverancier moeten plaatsen. Dit is het bestelniveau. Als de voorraad onder dit bestelniveau komt, wordt automatisch de materiaalbehoefte gegenereerd. Ook deze, misschien wat minder complexe vorm van sturing, vraagt om deskundig beheer. We hebben te maken met veel producten met verschillende afzetkenmerken. Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april

4 thema-artikel Daarvoor zijn in het ERP-systeem vele vormen van sturing mogelijk. Hoe maken we de juiste keuze? We willen de mogelijkheden voor keuze voorleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Een leverancier van telecominstallatiematerialen had de materiaalplanning zo ingericht dat voor alle (circa ) producten in het weekend een statistische prognose werd gegenereerd. De zogenaamde MRP-run startte aan het einde van de werkweek en werd kort voor maandag afgerond met een keurig productieplan en inkoopplan. Afzetprognoses berekenen of veiligheidsvoorraad vaststellen? Wat was onze probleemanalyse? De realiteitswaarde van de planning voor een week was onvoldoende. De doorlooptijd van de MRP-run was te lang. Er werden extra kosten gemaakt om leverknelpunten op te lossen. Niet geplande omzetkansen konden niet worden benut. De personele inspanningen om per product de juiste sturingsparameters in te stellen, was verre van toereikend. Uit nader onderzoek bleek verder dat voor tie-wraps (kabelbinders) hetzelfde type materiaalsturing was gekozen als voor hoogwaardige technische componenten. De tie-wraps hadden een hoge omloopsnelheid en vertegenwoordigden maar een geringe voorraadwaarde. Veel hoogwaardige technische componenten vertegenwoordigden een grote voorraadwaarde en hadden een relatief lage omzetsnelheid. Hoe hebben we dit opgelost? De vraag varieerde echter sterk, de gevraagde levertijden waren kort en de levertijden van leveranciers relatief lang. Al kort na het begin van de werkweek onstond de behoefte om het productieplan en het inkoopplan aan te passen. De rekentijd van de MRP-run was echter te lang om vlot een nieuwe en betrouwbare planning te genereren. We adviseerden om het aantal artikelen met de statistische materiaalsturing sterk te beperken. We pasten voorraadwaarde en omloopsnelheid als criterium toe op het assortiment. Voor minder dan 10% van de producten werd de statistische sturing gehandhaafd. Voor de overige producten kozen we voor sturing op bestelniveau. 4 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april 2011

5 thema-artikel De interventie leidde tot een veel kortere MRP-run (enkele uren) die desgewenst elke dag kon worden herhaald. De inspanningen voor administratief beheer van de materialen (sturing e.d.) werden sterk beperkt en vooral gericht op knelpunt- en hefboomproducten. Bepaalt het systeem wat mogelijk is of de organisatie? De onderneming hoefde bijna nooit meer nee te verkopen. De business case van de investering in ERP ontwikkelde zich verder positief. Evaluatie Uit het voorbeeld blijkt dat de ERPtoverdoos erg veel kan, maar dat de mogelijkheden toch worden beperkt door menselijke factoren. Ook al zou met de snelle rekencapaciteit van vandaag de MRPrun geen dagenlang meer duren, dan nog vraagt het beheren en onderhouden van de voorraadsturing erg veel capaciteit en kennis. Een simpele bedrijfseconomische afweging tussen voorraadlasten en beheerslasten is nodig. In de vorige Nieuwsbrief hebben we al duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om korte perioden tussen opeenvolgende MRPruns te plannen. Die periode moet worden afgezet tegen de gevraagde levertijden. Na die afweging blijkt vaak het ERPsysteem een groot deel van de totale doorlooptijd in beslag neemt. Verkorten van die periode tussen de MRP-runs versterkt de concurrentiepositie en kan leiden tot meer (winstgevende) omzet. Materiaalplanning is nodig. Denk eerst goed na hoe dit instrument in het voordeel van de onderneming kan werken. Er zijn meer praktijkvoorbeelden die duidelijk maken dat we eerst goed nadenken voordat we het ERP-systeem gaan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een handelsartikel uit het assortimenten verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw artikel. Ga er maar eens mee aan de slag. Voor meer informatie over ERP kunt u altijd contact opnemen met Willems Nederland & Partners. naar: Raadpleeg ook de voorgaande nieuwsbrieven nog eens op Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april

6 En Verder WN&P voor gemeenten - juist nu! WN&P heeft in de afgelopen jaren een groot deel van haar specialisten ingezet bij de overheid en in het bijzonder bij gemeenten. Vanaf 2010 merkten we dat er door ingrijpende bezuinigingen minder mogelijkheden voor ondersteuning ontstonden. Dit was voor WN&P de aanleiding om met partners en geassocieerden de recente rol naar gemeenten te evalueren en voor de komende jaren een rol te kiezen die zowel voor opdrachtgevers en voor WN&P van betekenis is. In dit artikel willen we de bevindingen, conclusies en nieuwe propositie beknopt weergeven. Bevindingen Onveranderd veel vraagstukken Het tempo van veranderen in de wereld neemt nog steeds toe. Vraagstukken blijven komen en niet voor alle vraagstukken heeft de gemeentelijke organisatie competenties in huis. Dat zal ook wel zo blijven. Uit het onderzoek van de Nyenrode Business University voor de Queeste op 28 januari 2011 blijkt dat de overheid risicovolle vraagstukken graag voor oplossing delegeert naar externen. De diversiteit van vraagstukken is groot en ook WN&P is niet in alles gespecialiseerd. Sterke reductie van budgetten voor inhuur van personeel De recente economische ontwikkelingen veroorzaken een grote golf van bezuinigingen bij de overheid. Verder lopen de inkomsten van de gemeente verder terug doordat de inkomsten van de grondexploitatie sterk achterblijven bij de planning en langjarige prognoses. Verder streeft de landelijke politiek naar beperking van het aantal (rijks) ambtenaren. De manager kan vraagstukken niet meer overdragen aan interimmer De vraagstukken blijven en de budgetten voor inhuur worden lager. Die combinatie leidt ertoe dat de gemeentemanager zelf zijn of haar rol moet nemen om het betreffende vraagstuk op te lossen. Ondersteuning van de manager is nodig De managers zullen dus zelf de vraagstukken moeten oplossen, maar hebben niet altijd de competenties (in hun bereik) om dit te doen. Ze hebben steun nodig van externe specialisten die wel over die competenties beschikken. De ondersteuning is dus beperkt tot het specialisme in relatie tot het vraagstuk en wordt beperkt door de ruimte in het budget. Dit is heel wat anders dat een situatie 6 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april 2011

7 En Verder dat een externe het gehele vraagstuk uit handen neemt van de manager. De vorm van ondersteuning wordt anders De rol van de externe verschuift zo van interim manager naar coach/specialist. Om een manager goed te kunnen ondersteunen blijven de managementcompetenties van de externe naast de specialistische competenties wel van groot belang. In de praktijk komt het er op neer dat de opdrachten veranderen van langlopend naar kortlopend, van fulltime naar parttime, van generalist naar specialist. Het tarief in relatie tot risico en resultaat De druk op tarieven is toegenomen. Een nuancering daarbij is wel nodig. Het gaat bij de keuze voor ondersteuning nooit over één oplossing, maar over meerdere alternatieven. Het voor de hand liggende alternatief is om het vraagstuk met eigen mensen op te lossen. Het andere alternatief is om hiervoor externen in te huren. Beide alternatieven worden beoordeeld op de extra kosten, kwaliteit van het resultaat, doorlooptijd van het resultaat en het risico op falen. Het tarief is dus niet het enige argument dat belangrijk is voor de keuze om een interimmanager of adviseur in te huren. Als de inzet wordt geconcentreerd op het ondersteunen van de betrokken manager, dan zal het aantal inzeturen beperkt zijn en kan het tarief worden afgestemd op de toegevoegde waarde. Betrokkenheid en loyaliteit In tegenstelling tot het populaire beeld dat interimmanagers zich in beperkte mate betrokken voelen bij de klant-organisatie, blijkt dat externen, in vergelijking tot vaste medewerkers, in grotere mate loyaal zijn aan de doelstellingen van de organisatie en aan de opdrachtgever. Daarom worden vaak externen ingezet om verbeteringen vlot te trekken c.q. versnelling te brengen in noodzakelijke veranderprocessen. Relatie met de opdrachtgever Kennisoverdracht en wederzijds vertrouwen worden belangrijker. Kennis van de organisatie, betrokkenheid en samenwerking zijn belangrijke ingrediënten voor een duurzame relatie met de opdrachtgever. Voor WN&P betekent dit dat de relatie met de klant ook na afsluiting van de opdracht moet worden onderhouden. Voor de klant betekent dit dat er op de bank altijd specialisten beschikbaar zijn die vlot een bijdrage kunnen leveren. Conclusie De druk op de gemeenten neemt toe om doelmatigheids- en efficiëncyoperaties uit te voeren. De behoefte aan ondersteuning is niet minder geworden, misschien zelfs wel meer! De budgetten beperken de ondersteuning. Doelmatigheids- en efficiëncyoperaties sluiten zeer goed aan op de competenties die bij WN&P beschikbaar zijn. WN&P kan de propositie ook in deze magere tijd versterken door het aanbieden van korte opdrachten met een hoge toegevoegde waarde die de gemeentemanager ondersteunen bij zijn taken. Zo n opdracht kan een enkele fase zijn uit een voorgenomen groter veranderingsproces. Nieuwe producten van WN&P In de afgelopen jaren heeft WN&P een aantal overheidsklanten ondersteund met kortlopende opdrachten vanuit een expliciet specialisme. Die ervaringen waren wederzijds positief. We kunnen deze lijn doortrekken naar de Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 10 april

8 En Verder toekomst en zien, gebaseerd de specialismen binnen WN&P, een aantal interessante producten zoals: scan/advies effectiviteit project- en programma-management scan/advies informatieplan scan/advies ERP toepassing cursus ERP bewustwording scan/advies bedrijfscultuur cultuurscan /cultuur-interventies effect-cause-effect analyse naar oorzaken van problemen scan/advies IT in relatie tot bedrijfsdoelstellingen scan/advies opdrachtgeverschap versus opdrachtnemerschap productiviteitsanalyse voor shared services Vanuit het specialisme ondersteunen we de klanten eerst m.b.t. de beeldvorming van de huidige situatie en adviseren we over stappen die nodig zijn voor verbetering. Deze relatief hoge toegevoegde waarde wordt in korte tijd opgeleverd en de kosten hiervoor zijn beperkt. De klanten kunnen hierna zelf kiezen of- en hoe ze het verbeterproces willen aanpakken en wie ze hierbij willen inzetten. Daarbij kan weer opnieuw een afweging worden gemaakt tussen belang van het resultaat en inhuur van specialisten en managers. Aanpakken! De partners en geassocieerden van WN&P zijn ervan overtuigd dat ze in deze krappe tijden managers bij gemeenten en andere overheden prima kunnen ondersteunen bij het bereiken van ambitieuze (efficiëncy) doelstellingen en zullen hierbij de kortlopende inzet van specialisten meer benadrukken. MSP Na de fasttrack cursussen Prince2 organiseert Willems Nederland & Partners nu voor haar partners en associés een cursus MSP (Managing Succesfull Programs). Naast negen deelnemers van Willems Nederland & Partners neemt ook de programmamanager van de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren), Jan Smelt, deel. Op de foto (van links naar rechts) Mark Dam, Jan Willems, Sjoerd de Jong, Jan Smelt, Frits van der Valk (cursusleider), Frank Bloemers, Rob Kool, Syco Fennema, Frank Kraus, Alida den Ouden en Siebolt Sissingh. Willems Nederland & Partners management & advies Pastoor Petersstraat MX Rijssen Tel. / Fax:

Nieuwsbrief 9. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. In 2008 heeft het (vorige) college van B en W de. management & advies.

Nieuwsbrief 9. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. In 2008 heeft het (vorige) college van B en W de. management & advies. Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 9 Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 2010 van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen en/of opmerkingen naar

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. Met trots presenteren wij de 8ste nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. Met trots presenteren wij de 8ste nieuwsbrief Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 8 Met trots presenteren wij de 8ste nieuwsbrief van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen en/of opmerkingen

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

scoren met interimmanagement

scoren met interimmanagement jaap schaveling scoren met interimmanagement de weg naar tevreden opdrachtgevers mediawerf scoren met interim-management 1 inhoudsopgave inleiding 9 1 voortraject 15 1.1 Betrokkenheid van een inkoopafdeling

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148)

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) sd.clo13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain VKL congres Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Agenda CTAC Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Bedrijscase The Greenery Ctac stelt

Nadere informatie

Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN. Calculatie als rendementsverzekering

Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN. Calculatie als rendementsverzekering Tuinprofessionaldagen 2017 DOOR KENNIS VERBONDEN Calculatie als rendementsverzekering BEDREIGINGEN VOOR HET RENDEMENT Te weinig geld gevraagd Lekkage op het project Problemen met de klant 17/18 januari

Nadere informatie

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen Management briefing Volstaat een ERPsysteem altijd? Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen PRODUCTIEPLANNING Een ERP-systeem bezorgt het

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbereiden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain

Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain Presentatie AMC Seminar 2009 Door: Joost Florie NedTrain Jan Willem Rustenburg Gordian Logistic Experts Inhoud 1. Setting en doel 2.

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters Welkom bij PROPOS software Robert Peters PROPOS software AB Software & Consultancy Klantendag 2 juni 2015 Wat gaan we doen? Korte introductie PROPOS 4 stellingen, uw mening, discussie Visie van PROPOS

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen

Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Waarom kiezen voor Ammertech? Geschiedenis Gedragscode Klantenteams Software systemen Klantenportaal Kennis delen Snelle levertijd Voorraadbeheer

Nadere informatie

onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Zaaknummer: 00408211 Onderwerp: onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Collegevoorstel Inleiding Als follow-up op het rapport van de Commissie Huijbregts naar de veerkracht van

Nadere informatie

Voedingsmanagementsysteem

Voedingsmanagementsysteem Voedingsmanagement Voedingsmanagementsysteem Voedingsmanagement 02 Kwaliteit en efficiëntie Software ondersteund voedingsmanagement De moderne zorgmarkt heeft vandaag de dag meer dan ooit te maken met

Nadere informatie

Categoriemanagement voor inhuur van derden. PIANOo-Congres 4 juni 2009. Annemiek Jacobs: Projectmanager Bert Zwiep: Senior Interim inkoopadviseur

Categoriemanagement voor inhuur van derden. PIANOo-Congres 4 juni 2009. Annemiek Jacobs: Projectmanager Bert Zwiep: Senior Interim inkoopadviseur Categoriemanagement voor inhuur van derden PIANOo-Congres 4 juni 2009 Annemiek Jacobs: Projectmanager Bert Zwiep: Senior Interim inkoopadviseur 1 Agenda Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek Analyses Inkoopstrategieën

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor Wanneer u de productieplanning wilt optimaliseren, de voorraad wilt verlagen en de Customer Service wilt verbeteren,

Nadere informatie

Machinefabriek De Valk De Vest 76 NL-5555 XP Valkenswaard +31 (0)40 201 24 88 info@machinefabriekdevalk.nl V2.0

Machinefabriek De Valk De Vest 76 NL-5555 XP Valkenswaard +31 (0)40 201 24 88 info@machinefabriekdevalk.nl V2.0 Machinefabriek De Valk Fabricage mechanische componenten Assemblage van modules en machines Cleanroom faciliteit Competence Centre Additive Manufacturing 1 Machinefabriek De Valk in vogelvlucht Familiebedrijf

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Dat is wat ons beweegt.

Dat is wat ons beweegt. Blijvende verbetering realiseren op het snijvlak van ICT en Operational Excellence. Management Motion Dat is wat ons beweegt. INTERIM- EN PROGRAMMA MANAGEMENT Management Motion INTERIM- EN PROGRAMMA MANAGEMENT

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

Kostprijzen 2016: ziekenhuis en specialist samen

Kostprijzen 2016: ziekenhuis en specialist samen Kostprijzen 2016: ziekenhuis en specialist samen Holger Wagenaar, COO, Performation Sjoerd de Blok, gynaecoloog en managing director healthcare programs, Nyenrode Hardwin van den Doel, afdelingsmanager

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Geoliede logistiek loont

Geoliede logistiek loont Geoliede logistiek loont Kortere stilstand dankzij spare parts management Geoliede logistiek loont Kortere stilstand dankzij spare parts management Martin Vink Wouter Nering Bögel Rotterdam, November 5

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

Ontwikkelrapport Management Competence Scan

Ontwikkelrapport Management Competence Scan Ontwikkelrapport Management Competence Scan Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Ontwikkelrapportage MCS 2 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

CASE: DIMENCE GROEP. Think.Pink

CASE: DIMENCE GROEP. Think.Pink CASE: DIMENCE GROEP Samen met Pink Elephant hebben we in deze dynamische tijden een aantal uiterst slimme automatiseringsoplossingen neergezet. Think.Pink DIMENCE GROEP De Dimence Groep is een zorginstantie

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking In het Raadsvoorstel focus traject Rust, sturing en basis op orde, versie B&W 06-12-2016, wordt als alternatief aangegeven dat er geen alternatief is. Zeker omdat

Nadere informatie

Hoeveel geld houdt u in voorraad?

Hoeveel geld houdt u in voorraad? Hoeveel geld houdt u in voorraad? E-book voorraadoptimalisatie better results together Voorraadoptimalisatie Zo maar technologie gebruiken is een nadeel en geen voordeel. Natuurlijk, als ze verstandig

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie