Arbeidsmarkt 2020: haves & have nots?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt 2020: haves & have nots?"

Transcriptie

1 Verslag van een rondetafeldiscussie Arbeidsmarkt 2020: haves & have nots? Els Oosthoek Hoe de arbeidsmarkt er in 2020 uitziet en waar het beroep van loopbaanprofessional dan staat, is een kwestie van creatief optellen en aftrekken van vele arbeidsmarktanalyses. Of is het vooral koffiedik kijken? LoopbaanVisie nodigde enkele deskundigen uit om daarover uit te wisselen. Het is een zonnige maandagmiddag waarop wij enkele arbeidsmarktprofessionals welkom heten voor een rondetafelgesprek over De Toekomstige Arbeidsmarkt. Hoofdredacteur Frank van der Mijn trapt af met een korte introductie over arbeidsmarkttrends, redacteur Els Oosthoek tikt haar ipad vol. Aan tafel zitten: Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam), Cristel van de Ven (onderzoeker en adviseur op het gebied van arbeidsrelaties), Wim Lochtenberg (initiator Platform Ambtelijke Mobiliteit), Ester Leibbrand (voorzitter Noloc), Ellen Beenders (Afdelingshoofd Mobiliteit bij Rijkswaterstaat), Willem Wijnen (directeur Smart Group) en Misja Bakx (directeur Matchcare). LoopbaanVisie nr. 3 - augustus

2 De genodigden anno 2020 In de kennismaking blijkt dat elk van de aanwezigen er naast zijn of haar echte baan interessante nevenactiviteiten en interesses op nahoudt. Omdat mensen, naast hun meningen, van belang zijn maken we nader kennis rond de prikkelende startvraag: Hoe ziet jullie eigen werk eruit in 2020? Ieder komt met een persoonlijke invulling van die vraag. Opvallend is de laconiek uitgesproken toekomstverwachting van Ellen Beenders: Ik houd erg van oude auto s. Ik kan mij voorstellen dat ik nog eens een doorstart maak als ondernemer, met een duurzame autosloperij. Voorlopig heeft Beenders haar handen nog vol aan haar actuele bijbaan, als voorzitter van het Platform Mobiliteit SSO's van het Rijk. Of, zoals Wim Lochtenberg het voor haar samenvat: "Je bent nu meer een bouwer dan een sloper. Anderen zijn meer conservatief in hun toekomstvisie. Wim Lochtenberg waagt zich er helemaal niet aan: Hoe kun je zoveel jaar vooruit kijken? De maatschappij ontwikkelt zich zo snel! Lochtenberg is al jaren actief als investeerder in HR-dienstverlening. Eerst als oprichter en eigenaar van detacheringsbureau Balance, nu als directeur van Grow/Work Group. Ook in 2020 verwacht Wim zijn werk nog leuk en uitdagend te vinden. Ik hoop dit over acht jaar nog steeds te doen, misschien met andere organisaties erbij. Cliché maar waar: enkele van de aanwezige dames noemen bij hun blik op 2020 ook de verandering in hun bestaan als werkende moeder. Aukje Nauta was, naar eigen zeggen al jong aan de kinderen, maar kijkt er wel naar uit dat bijvoorbeeld het samenwerken met buitenlandse universiteiten een stuk makkelijker zal gaan als er thuis niet van alles geregeld hoeft te worden. Ze komt net terug van een weekje internationale wetenschapsuitwisseling aan de Universiteit van Sevilla en popelt om dat vaker te doen. Ook Ester Leibbrand voelt het reisvirus kriebelen als ze vooruitkijkt: In 2020 zijn mijn kinderen alweer wat groter en hoop ik meer te kunnen reizen. Daar kijk ik nu al naar uit. Naast vorm het werken in het buitenland is inhoud natuurlijk ook van belang bij toekomstwensen. Cristel van de Ven heeft daar duidelijke wensen in geformuleerd. Cristel is net als Aukje Nauta partner bij adviesbureau Factor Vijf. Daarnaast doet zij promotieonderzoek aan de UvA naar dialoog en maatwerk in werkrelaties. Cristel: De afgelopen tijd heb ik zo n 75 gesprekken tussen werknemers en werkgevers geanalyseerd voor mijn promotieonderzoek. Daar zitten pareltjes tussen, maar ook valt mij op hoe vaak er langs elkaar heen wordt gepraat. Zij ziet zichzelf als een dialoogdokter met een praktijk die in 2020 nog meer dan nu in volle bloei zal zijn. Werk anno 2020 Zo zoetjes aan komt het gesprek op het doel van de rondetafeldiscussie: een visie uitwisselen rond de toekomstige arbeidsmarkt. Wat is er hoopgevend aan de toekomstige arbeidsmarkt? En is er ook een negatief effect te verwachten? Noodgedwongen of niet, Nederland kent momenteel een groeiende populatie van zzp ers. Alle aanwezigen herkennen dit in hun dagelijkse praktijk en werken op verschillende manieren samen met flexwerkers. Dat is bijvoorbeeld ook de dagelijkse praktijk voor Ellen Beenders. Sinds vijf jaar is zij Afdelingshoofd Mobiliteit bij fotografie: André Bouterse, Matchcare Misja Bakx Ellen Beenders Wim Lochtenberg & Aukje Nauta 10 LoopbaanVisie nr. 3 - augustus 2012

3 Rijkswaterstaat. Ik geef nu leiding aan zeventig mobiliteitsadviseurs. Dat zijn niet allemaal onze mensen. Ik geloof er sterk in dat je het vak van coach maximaal voor een jaar of twee, drie in dezelfde organisatie kunt vervullen. Daarna krijg je teveel last van bedrijfsblindheid en kent de organisatie ook jouw werkpalet. Daarom werken wij bij Rijkswaterstaat naast een vast aantal medewerkers met een nog grotere schil van flexibele krachten. Zo houdt je je eigen organisatie scherp en in ontwikkeling. Els Oosthoek voegt daar aan toe: Wij leveren die interim-coaches, onder anderen aan Rijkswaterstaat. Als je tijdens dat uitlenen blijft investeren in mensen, dan worden je eigen mensen daar alleen maar waardevoller door. De kennis die ze bij de ene organisatie opdoen, kunnen ze in de volgende organisatie weer inzetten. Iedereen is zich ervan bewust dat flexibele arbeid zich meer zal nestelen in onze werkcultuur. Rond dat thema worden twee trends gesignaleerd. Ten eerste dat zzp ers steeds meer verbinding zullen zoeken. Dat gebeurt nu al in sommige sectoren, zie bijvoorbeeld het recente samenwerkingsverbond in de bakkerijsector, waar schaalvoordeel behaald wordt in inkoop en verzekeringen. Van de Ven voorziet dat dit nog meer gaat groeien en dat zzp ers op een organische manier meer vormen van samenwerking aangaan. Dat doet zij met haar bureau ook, waar andere HR-partners op een min of meer vriendschappelijke basis aan verbonden zijn. Dat zou zich nog meer kunnen gaan formaliseren, Nederland heeft daar eerder succesvolle voorbeelden in gekend in de gildestructuur uit de Middeleeuwen. Een andere vorm van flexibele arbeid kan zijn dat werknemers meer hybride arbeidsrelaties aangaan met hun werkgever. Wel vast in dienst, maar altijd alert op dat wat na het dienstverband komen gaat. Nauta: Ik denk dat alle contracten naar zo n los-vaste relatie toegaan. Voor een goede balans voor flexibiliteit en zekerheid zouden contracten van vijf jaar tot zeven jaar voor iedereen ideaal zijn. Zo creëer je ook een minder afhankelijke, meer volwassen werkrelatie tussen medewerker en werkgever. De voortdurende verantwoordelijkheid voor ontwikkeling ligt niet alleen bij een werkgever. Ook de werknemer moet er kien op zijn dat hij of zij tegen het einde van zijn flex-contract nog voldoende marktwaarde behouden heeft. Nu zie je dat vooral hoger opgeleiden bezig zijn met hun ontwikkelvragen. En naar hun baas stappen met het verzoek om een MBA of een cursus Prince II. In de lagere functies is nog een bewustwordingsslag te slaan; ook schoonmakers moeten alert zijn op ontwikkelingen. Dat is ook wel gezond, zegt Lochtenberg. Door een krappere arbeidsmarkt gaan we nu toe naar een normalisatie van verwachtingen en verplichtingen. The sky is the limit, was het in de jaren negentig met sollicitatiegesprekken in autoshowrooms voor jonge ICT-ers: die stapten de deur uit met een contract en een leaseauto. Nu mag een werkgever weer echt iets verwachten van werknemers. Kwalificatie eisen worden steeds groter, maar werknemers hebben zelf ook sterk de verantwoordelijkheid om bij te blijven. Haves en have nots We belanden in een verhitte discussie rond dit onderwerp. De stemmen van de ondernemers aan tafel, Wijnen, Bakx en Lochtenberg, zijn luid en duidelijk te horen. Zij zijn gewend in oplossingen te denken en niet in problemen. Wjnen: Als het aan mij ligt, zou de overheid daar harder in kunnen handhaven. En een korting geven op de uitkering voor medewerkers die nooit zelf Els Oosthoek & Frank van der Mijn Cristel van de Ven Willem Wijnen & Ester Leibbrand LoopbaanVisie nr. 3 - augustus

4 in zichzelf hebben geïnvesteerd. Zekerheid moet in jezelf liggen en niet in je baan. Bakx: Het is ook van de zotte dat die contracten voor onbepaalde tijd de basis zijn geworden van ons economisch model. Zonder dat vaste contract krijg je bijvoorbeeld geen hypotheek. Je zou wat dat betreft ook aan andere knoppen kunnen draaien. Bakx toont zich daarin inventief: Zelf zijn wij in gesprek met banken rond het inzetten van een loopbaancheck als alternatief voor het vaste contract in hypotheekaanvragen. Lochtenberg, nuchter: Mensen gaan pas in zichzelf investeren als de nood hoog is en hun baan bijvoorbeeld op de tocht staat. Kortom: flexibilisering is leuk en uitdagend, maar kan iedereen daar aan meedoen? Uit de discussie blijft een naargeestig beeld hangen: het zou zomaar kunnen dat er een strakkere grens komt tussen de haves en de have nots op de arbeidsmarkt. Leibbrand was onlangs bij een congres over duurzame loopbaanontwikkeling, en hoorde daar Alexander Rinnooy Kan vertellen dat de randen van de samenleving in gevaar komen. Nauta heeft daar ook een mooie metafoor voor: Voor lager opgeleiden geldt een andere reflex dan voor hoger opgeleiden. Als de nood hoog wordt, lijken zij als een bang konijn op een snelweg en kijken met open ogen het licht in. Ze bevriezen en blijven stokstil zitten. Leibbrand gaat dat ter harte en ziet mogelijkheden voor haar Noloc-leden: Hoger opgeleiden kunnen zich nog wel ontwikkelen en vinden ook kansen. Zij hebben daar alleen een zetje in de rug bij nodig. Lager opgeleiden hebben echt hulp nodig, met een concrete aanpak, gericht op het vinden van werk. Hoe dat dan gefaciliteerd wordt, is maar de vraag. Bakx: Het is wel jammer dat de overheid zich nu helemaal terugtrekt op het terrein van arbeidsbemiddeling. Wijnen sluit daarbij aan; de uitzendsector krijgt die taak er nu min of meer bij. Zelf ziet hij daar ook weer kansen in. Wijnen: We werken tegenwoordig aan opbouwwerkzaamheden (vooral advies) en denken mee bij afbouwwerkzaamheden (vooral mobiliteit). Bij de Smart Group bewegen we zo steeds mee met de markt. Als je die basishouding hebt, kun je altijd aan werk komen. Zo heeft de Smart Group Consulting Kinderopvang opgericht, een aparte poot met consultancy en werving en selectie voor de kinderopvangbranche. In sectoren zoals zorg, onderwijs, kinderopvang, welzijn, zijn de salarissen overwegend lager. Daar gaat het soms nog meer om passie te hebben en te houden voor het vak. Juist in die sectoren is het belang van het binden en boeien van medewerkers groot. Wij delen de uitdaging met management en medewerkers om van dat vakmanschap weer elke dag iets te maken. Hoe ziet loopbaanbegeleiding eruit in 2020? De vraag die deze trends oproepen is natuurlijk: wat heeft dit voor effect op de dagelijkse praktijk van de toekomstige loopbaanprofessional? Kan zij (80% is vrouw) mee ontwikkelen met die veranderende arbeidsmarkt? Oosthoek signaleert dat er een golfbeweging gaande lijkt in de positionering van loopbaancoaching. Hoe is die golf naar ons toe komen rollen? Coaching was lang iets dat P&O-medewerkers erbij deden, het waren de krenten in de pap voor de mensgerichte P&O er. Dat heeft lange tijd prima gewerkt, zo lang als de balans gevonden werd tussen bedrijfsbelang enerzijds en de wensen van de individuele werknemer anderzijds. Maar toen kwamen er steeds meer streetwise medewerkers. In een periode van verdergaande individualisering, werden persoonlijke wensen steeds belangrijker. En bij persoonlijke wensen hoort natuurlijk een eigen, dedicated coach, niet zomaar een vriendelijk luisterend verlengstuk van je manager. Loopbaancoaching werd echt een vak, dat zich de afgelopen jaren verder heeft geprofessionaliseerd, mede door instituties als Noloc en het CMI. Maar nu: zijn loopbaanprofessionals niet wat ver doorgeschoten naar de andere kant? Hoe bewaak je de driehoeksrelatie coach-kandidaat-opdrachtgever? Hoe blijf je betrokken bij de ontwikkeling van een kandidaat maar verlies je de belangen van de organisatie én kansen op de arbeidsmarkt niet uit het oog? Zouden coaches zich niet moeten ontwikkelen tot professionals met een wat breder palet? Wijnen begint met een strak oordeel: in loopbaanvraagstukken zal de samenwerking met management steeds duidelijker gezocht moeten worden. De trend nu al is dat managers meer coachen, maar daar speelt altijd een andere rol in mee, namelijk de verantwoordelijkheid van een leidinggevende. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de manager, je hoeft als coach niet op de stoel van 12 LoopbaanVisie nr. 3 - augustus 2012

5 de manager te gaan kruipen, maar het andere uiterste is dat de coach een eenmanspost is. Dat laatste lijkt mij onwenselijk: verbinding is wat telt. Het zou ook kunnen betekenen dat coaches geleidelijk opschuiven naar de HR-kant. Bakx: Straks is een coach meer een werkorganisator. Hij of zij kan ook gaan adviseren over arbeidsvoorwaarden. De scope wordt breder. We gaan steeds meer over op á la carte arbeidsvoorwaarden, waarbij onze individuele ontwikkeling van belang is. Je wil toch ook wel eens af van die bloedeloze POPgesprekken waarin een lijstje wordt afgevinkt. Als je met wisselende tussenpozen gesprekken voert over de klassieke loopbaanvragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik en daarbij ook de onderliggende voorwaarden meeneemt, dan haal je meer uit je personeel. Bedrijven blijven natuurlijk graag loopbaanvragen uitbesteden. Waar loopbaanprofessionals zich meer bewust van kunnen worden, is dat inhuur ook inhoudt dat er besmettelijkheid plaatsvindt; de ideeën van de ingehuurde partij vinden hun weerslag in de organisatie. Die besmettelijkheid gaat twee kanten uit: ook een opdrachtgever kan met een al dan niet gewenste frisse blik kijken naar jouw werkwijze. Soms ontstaat daar wat wrijving uit. Maar ja: Your worst client is your biggest source of learning, zei Bill Gates al eens eerder. Het voeren van een dialoog is dan van essentieel belang. Dat gelijkwaardige gesprek van opdrachtgever tot loopbaanprofessional moet je dan wel durven én kunnen voeren. Dat vraagt mogelijk extra skills van de laatste. En dat lijkt het einde te betekenen van de ingekokerde, specialistische loopbaanbegeleider die alleen oog heeft voor de kandidaat. Beenders: Bedrijven zoeken adviseurs die ook op professionele stijl kunnen relateren aan de organisatie. Van de Ven ziet als effectieve werkwijze een drietrapsraket voor zich. Als eerste kunnen mensen zelf aan de slag met het in kaart brengen van hun talenten, kansen en wensen. Als iemand behoefte heeft aan ondersteuning hierbij of aan bezinning en verdieping, dan is de loopbaancoach een aangewezen partner. Deze heeft dan als taak om gericht te adviseren en te coachen op het tot stand komen van een unieke, op het individu afgestemde overeenkomst inzake werk en ontwikkeling. Ten derde kunnen dialoogcoaches worden ingezet die de smeerolie zijn op de werkvloer. Zij zorgen ervoor dat werknemer en werkgever beter met elkaar praten en samen uitkomen op een win-win. Nauta vult aan: Iedereen zou veel meer dan nu bezig moeten zijn met zijn of haar sociaal en menselijk kapitaal. Hoe vertaal je op een concrete manier jouw talent in de wereld? Hoe blijf je jezelf constant ontwikkelen? Meer samenwerking en context Deze ideeën klinken natuurlijk geweldig, maar organisaties hebben vast geen geld en tijd om voor elke werknemer dialoogcoaches en ontwikkelgesprekspartners in te huren. Ook daar hebben de gesprekspartners slimme oplossingen paraat. Lochtenberg: Leren kan ook door veel meer best practices te delen en kennisuitwisseling te bevorderen. Hij is voorstander van een strakke hand in het faciliteren van leerprocessen. De verantwoordelijkheid voor het opdoen van kennis kan veel meer bij professionals zelf gelegd worden. Het faciliteren van verandering doet Lochtenberg onder andere door als aanjager te fungeren van het Platform Ambtelijke Mobiliteit (PAM), dat mobiliteit binnen het openbaar bestuur wil bevorderen. PAM is gestart als een expertiseclub van HR-managers binnen de overheid. De komende jaren willen wij de uitwisseling van goede ideeën rond het bevorderen van mobiliteit verder stimuleren. In deze tijd sta je gewoon sterker als je samenwerkt, zeker met partijen die als doel hebben van elkaar te leren. Dat leren kan dus ook op een meer zelfredzame manier, door het bieden van een podium voor uitwisseling. Het is het soort leren dat ook volop plaatsvindt binnen LinkedIn groepen. Nauta: We moeten eens af van het idee dat leren alleen op een hiërarchische manier kan gebeuren, in een officiële setting, tijdens een cursus waarvoor je een chic certificaat krijgt en een werkmap die je nooit meer inkijkt. Het bijscholen van medewerkers hoeft niet altijd via officiële leerkanalen te gebeuren. Dat kan ook in meester-gezelverhoudingen; learning on the job. En zo komen we in een tijd terecht waarin nog meer dan nu de context centraal komt te staan. Loopbaancoaches mogen wat meer uit hun specialistische koker klimmen en zich storten op het verbreden van vaardigheden. Dat gaat nog spannend worden; allemaal op naar het CMI-C profiel. LoopbaanVisie nr. 3 - augustus

6 Deelnemers rondetafeldiscussie Misja Bakx is directeur van HR-softwareontwikkelaar en mobiliteitsbureau Matchcare. Misja is een praktijkman. Na een studie Personeelswetenschap werkte hij aan het begin van zijn loopbaan bij IBM. Hij was daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van digitale tools die in-, door- en uitstroom van personeel faciliteren. Daarnaast is Misja ook bestuurlijk actief als voorzitter van het B2G bestuur van Boaborea en van daaruit lid van de commissie Arbeidsmarkt van VNO-NCW. Ellen Beenders is, naar eigen zeggen, een autodidact in mobiliteitsland. Ze ontwikkelde zich van machinist naar bemiddelingsadviseur bij het NS Mobiliteitscentrum. Daarna vervulde zij verschillende rollen op het terrein van mobiliteit bij het Ministerie van VROM. Sinds vijf jaar is zij afdelingshoofd Mobiliteit bij Rijkswaterstaat. Ik geloof er sterk in dat je het vak van coach maximaal voor een jaar of twee, drie in dezelfde organisatie kunt vervullen. Daarna krijg je teveel last van bedrijfsblindheid. Cristel van de Ven richtte in 2010 samen met Nauta adviesbureau Factor Vijf op. Factor Vijf voert beleidsonderzoek uit en wenst dat organisaties en medewerkers het beste in elkaar naar boven halen, door hun belangen onderling te verbinden. Het onderzoek blijft dicht bij de praktijk, zodat organisaties onze aanbevelingen direct kunnen toepassen. Van de Ven doet promotieonderzoek aan de UvA naar dialoog en maatwerk in werkrelaties. Esther Leibbrand is sinds maart 2012 voorzitter van Noloc. Zij wil zich sterk maken voor het verder professionaliseren van de beroepsgroep. Daarnaast heeft Esther haar eigen loopbaanpraktijk, Sam&. Zij verzorgt loopbaan- en strategisch HR-advies aan organisaties in het MKB. Zij is bovendien vinoloog en organiseert als sommelier wijn- en spijsavonden. Wim Lochtenberg is actief als investeerder in HR-dienstverlening, momenteel als directeur van Grow/Work Group, eigenaar van ondermeer JS Consultancy en POSG, beide actief op de markt van mobiliteitsdienstverlening binnen het openbaar bestuur. Wim is initiator van het Platform Ambtelijke Mobiliteit (PAM). Lochtenberg: Ik geloof erin dat mobiliteit effect heeft als je daar op meerdere fronten in de organisatie aan werkt. Dat begint met het bepalen van je strategie. Prof. dr. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar Employability in Arbeidsrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk aan de UvA is zij mede-eigenaar van Factor Vijf. Aukje: Ik vraag mij af hoe het gaat met onze economie. Hebben we over acht jaar nog vaste instituties? Kunnen grote organisaties de steeds snellere ontwikkelingen wel bijbenen? Komen er rollen bij? Zelf heeft ze nog een derde rol: als plaatsvervangend kroonlid van de SER. Willem Wijnen is een ondernemer pur sang. Eerder in zijn loopbaan was hij bij KPN Telecom verantwoordelijk voor een ingrijpend reorganisatieproces. Sinds 12 jaar is de Smart Group zijn thuishaven, waar hij als mede-eigenaar verantwoordelijk is voor acquisitie en outplacement. Daarnaast heeft ook Willem een belangrijke bijrol : hij investeert in diverse ICT-gerelateerde bedrijven in Kroatië. Daar zal ik wel meer in zitten in LoopbaanVisie nr. 3 - augustus 2012

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

LinkedIn voor ZZP ers

LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers Jan Willem Alphenaar Schrijver: Jan Willem Alphenaar Coverontwerp: Jan Willem Alphenaar Coverfoto: Henk-Jan Winkeldermaat - Punkmedia ISBN: 9789463189798 Jan

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman VNU Media ZZP nader bekeken Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman 7 ½ jaar online ervaring Vooral commercieel De huis zzp-er van VNUmedia Nu adjunct-uitgever Verticals InInterim.nl

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Kansen op de arbeidsmarkt Wat maakt het verschil?

Kansen op de arbeidsmarkt Wat maakt het verschil? Kansen op de arbeidsmarkt Wat maakt het verschil? Hans Boer, directeur Van Ede & Partners Jolet Woordes, verenigingsmanager OVAL Utrecht, 22 maart 2016 Even voorstellen Hans Boer Van Ede & Partners Jolet

Nadere informatie

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFESSIONALS LINDE BREUNIS TRUUS DE KONING-STOLKER ANNELOES DE WIJN ARIE-PAUL EIJKELENBOOM Onze adviseurs kennen Rotterdam goed. Zij wonen in Rotterdam, hebben gewerkt bij

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman Wie is de beste stagegemeente van het jaar? Kenniscentrum ECABO organiseert hierover elk jaar samen met

Nadere informatie

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt 33 DAVERENDE DILEMMA S Francine ten Hoedt & Philine Spruijt VOOR COACHES EN BEGELEIDERS Beste coach, Een van de basisvereisten om coach te zijn is, volgens ons, willen ontwikkelen en willen leren. Hoe

Nadere informatie

INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH. Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet

INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH. Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet INTRODUCTIE LOOPBAANMANAGEMENT & LOOPBAANCOACH Ronald Swensson Trainer/coach TeamingNet www.teamingnet.nl 1 Loopbaanmanagement Wat heeft de organisatie aan beschikbaar werk, wat zijn de behoeften en mogelijkheden

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat?

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Leiderschapsontwikkeling: 11 Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde NVP leiderschapscongres 31 oktober, 2013 Welkom! 2 3 vragen staan

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid: facts & figures

Investeren in duurzame inzetbaarheid: facts & figures Investeren in duurzame inzetbaarheid: facts & figures Cristel van de Ven cristel.vandeven@factorvijf.eu, 06 81337133 Duurzame inzetbaarheid op de managementagenda Buzzen, in tweetallen: Bespreek met buurvrouw

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT?

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT? BROCHURE OUTP LACEMENT Loopbaan Als je te maken krijgt met outplacement dan wil je op een goede en professionele manier begeleid worden. Bij IK overtref me kies je voor een individuele en persoonlijke

Nadere informatie

De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie. Achtergrond

De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie. Achtergrond ETHIEK Rik Bekking Theo van Mulken De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie Rik Bekking & Theo van Mulken In dit artikel gaan we in op het contracteren. Dat begrip is afkomstig uit de Transactionele

Nadere informatie

baanzekerheid werkzekerheid Van naar IVA-rapport samenvatting Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit

baanzekerheid werkzekerheid Van naar IVA-rapport samenvatting Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit IVA-rapport samenvatting Van baanzekerheid naar werkzekerheid Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit Platform Ambtelijke Mobiliteit is een initiatief van IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid 1 Duurzame inzetbaarheid 2 Inzetbaarheid @ DSM Nederland Life Science & Materialen 46.5 jaar (NL 41.7)

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel.

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Detachering Voor het opdoen van werkervaring in uw specialisme en om een beeld te vormen van de diverse werkvelden.

Nadere informatie

Goed voorbereid op de toekomst!

Goed voorbereid op de toekomst! Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Generatie- Management

Generatie- Management Generatie- Management Vier generaties op de werkvloer. Werkt dat? Inleiding Kenmerken verschillende generaties / eigen invulling Veranderingen in samenwerken Werken in de toekomst Professional 3.0 Afsluiting

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH In de metaalsector worden scholingsfondsen nu ingezet voor persoonlijke opleidingstrajecten. Niet meer per se voor losse cursussen 24 OMSCHOLING REGELEN ONDERNEMERS

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning WELKOM Inleiding All Human - All round HR Adviesbureau - 3 professionals, samen ruim 75 jaar ervaring - Uitdaging: beweging creëren! - SpecialisaCes: - Coaching (individueel, teams en e- coaching) - Outplacement

Nadere informatie