MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt."

Transcriptie

1 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie THEMANUMMER: Pharma in samenwerking met: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge De ISPE verbindt Een wereld van Farmaceutische kennis Lean Validation Met gebruik van GAMP Binnen Nederland zijn veel laboratoria in gebruik Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...?

2 EEN UiTgAvE van de vereniging con TA M inat ion control NEdERlANd JAARgANg 27 EdiTiE THEMANUMMER: P HARMA i N samenw ERkiN g MET: inhoud MAGAZINE Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge Wij doen waar wij het beste in zijn, zodat u zich kunt focussen op waar u het beste in bent: uw core business. Zijn uw risico s nu volledig geborgd? Doe de cleanroom stresstest De ISPE verbindt Een wereld van Farmaceutische kennis Lean Validation Met gebruik van GAMP Binnen Nederland zijn veel laboratoria in gebruik Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? Een nieuwe uitgave van VCCN, Vereniging Contamination Jaargang 27 Cleanrooms Editie Redactie Philip van Beek Mariëlle Rijpstra Ingrid Sweegers Dennis Wortel Redactie coördinatie Verenigingsbureau VCCN Contactpersoon: Carina Mulder De Mulderij NV Leusden Postbus AJ Leusden T F E Advertentieverkoop Bel voor onze tarieven naar of bezoek: Lidmaatschap Persoonlijk lidmaatschap: 50,- per jaar. (incl. BTW) Bedrijfslidmaatschap: 225,- per jaar. (excl. BTW) Inclusief vier keer per jaar het VCCN magazine en nog veel meer voordelen. Aanmelden via FOTOVERANTWOORDING Archief VCCN VORMGEVING Passionals Vormgeving Creatie & Styling VERANTWOORDING De realisatie van VCCN magazine is zorgvuldig voorbereid, gepland en uitgevoerd. Desondanks kan VCCN geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden. copyrights Behoudens uitzondering door de Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of in enige digitale, elektronische of optische of andere vorm, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 05 Voorwoord Van de Redactie, Philip van Beek 07 Bedrijfsinterview met Menno Niehe, Textwipe 09 De ISPE verbindt een wereld van farmaceutische kennis Ir. René Nanninga 14 Lean Validation met gebruik van GAMP René van Opstal 18 Wie laboratoria ontwerp moet weten hoe? Ing. Theo de Haas 20 Sterk trio voor permanent gebruik Marco Cau 23 Verenigingsnieuws Adieu Frans 27 Verenigingsnieuws Agenda Agenda Aankondiging 12de Nationale CleanroomDag Verenigingsnieuws Cursussen Cursussen en Opleidingen 30 Verenigingsnieuws Geslaagden CGC/ICEB Register Nieuwe leden Scan de QR-code of bel met Micronclean. Micronclean, Cleanroom service van Berendsen Tel , VCCN magazine editie

3 van de redactie Voorwoord Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Na enkele gesprekken is het gelukt om een VCCN Magazine in samenwerking met de ISPE te maken. Voor de VCCN-leden die niet weten wat de ISPE is. Het staat voor International Society Pharmaceutical Engineers. De ISPE is wereldwijd actief en heeft een afdeling in Nederland. De artikelen in dit VCCN Magazine zijn geschreven door hoofdzakelijk ISPE leden. Hiermee hopen we de VCCN-leden inzicht te geven in de kennis en activiteiten van de ISPE. Het eerste artikel is getiteld De ISPE verbindt een wereld van pharmaceutische kennis geschreven door René Nanninga, voorzitter van ISPE Philip van Beek Nederland. Het artikel geeft inzicht in de activiteiten en kennisbronnen waarmee de ISPE farmaceutische professionals ondersteunt om op kosteneffectieve wijze werkzame en veilige medicijnen te kunnen produceren. Het artikel dat volgt is geschreven door René Opstal, Voorzitter Benelux ISPE GAMP-COP, en gaat over Lean Validation met gebruik van GAMP. Het derde artikel is getiteld Wie laboratoria ontwerpt, moet weten hoe? geschreven door Theo de Haas Sr. adviseur, Management & Consultancy van Royal HaskoningDHV. In dit artikel verwijst De Haas naar de ISPE Good Practice Guide: Quality Laboratory Facilities en natuurlijk Arbo Informatie 18 Laboratoria. Tenslotte een artikel over Klimaatsensoren geschreven door: Marco Cau, directeur Marketing & Sales bij Novasina AG. Het is de redactie weer gelukt om een interessant VCCN Magazine te maken en rest mij u veel leesplezier te wensen. Philip van Beek Redactie VCCN Magazine VCCN magazine editie

4 bedrijfsinterview Bedrijfsinterview met Menno Niehe, managing director Texwipe Sinds wanneer bent u bedrijfslid van VCCN? Texwipe is sinds 1 juni 1988 lid van de VCCN. Waarom bent u bedrijfslid? Omdat het van belang is om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen betreffende contamination control en om bij te dragen aan informatieoverdracht. Van welk aanbod van VCCN maakt u gebruik of zou u gebruik willen maken? We maken momenteel gebruik van opleidingen, in-house cursussen, netwerk activiteiten, meetings en beurzen. We blijven in de toekomst, naarmate ons bedrijf verder groeit, veelvuldig van het aanbod en netwerk van VCCN gebruikmaken. Wat voor cleanroom heeft uw organisatie? Wereldwijd heeft Texwipe cleanrooms in alle soorten en maten. In Hoofddorp hebben wij een cleanroom demonstratieruimte waarin wij trainingen verzorgen (zie foto), tevens zijn wij op dit moment een controlled environment aan het bouwen waarin wij gaan produceren. Wat is uw toekomstverwachting met betrekking tot cleanrooms en contaminatiecontrole? Groei, omdat er in steeds meer fabricage processen schoner gewerkt moet worden. Dit resulteert in upgrades bij bestaande cleanroomgebruikers en nieuwe cleanrooms bij fabrikanten die schoner moeten gaan werken. Cleanrumours Stoffy ligt lekker in zijn hangmat en zegt tegen Beesy: Nou in dit nummer wordt hoofdzakelijk gekeken wat jij allemaal aanricht in de farmaceutische industrie. Je hebt er voor gezorgd dat men maar de handen vol heeft met het voorkomen dat jij en je familieleden besmettingen veroorzaken. Beesy kijkt wat zorgelijk voor zich uit. Hij laat zijn gedachten maar eens de vrije loop en denkt dat hij de leden van de VCCN rustig de baas kan blijven. Nee, het wordt pas echt precair als de strijd tegen ons gecoördineerd gaat plaatsvinden. Dan wordt het pas echt tijd om op je tellen te passen. Nou, het is te hopen dat deze samenwerking met de ISPE niet leidt tot een structurele coördinatie van beide vakgebieden om te proberen ons binnen de perken te houden. Stoffy & Beesy VCCN magazine editie

5 artikel Kweeklab LabMicTA, Hengelo De ISPE verbindt een wereld van Farmaceutische kennis IR. RENé NANNINGA XENDO B.V. VOORZITTER ISPE NEDERLAND Schone productieruimte? Deerns heeft alle kennis in huis voor het ontwerp van technische installaties binnen de pharma-industrie. Hierbij moet u denken aan expertise en design op het gebied van proces lay-out, containment maatregelen, ruimte classifi catie en condities, gas- en UPW-systemen, validatie (FDA GMP), desinfectie integratie en continu monitoring particles. We hebben de kennis, de ideeën, de materialen... Dankzij verzwaarde elementen in de wanden hangen de biohazard-kasten in het BSL3 lab vrij van de vloer. Tevens is de vloer tegen het meubilair en de wanden opgewerkt waardoor reiniging optimaal kan plaatsvinden....brengt ideeën tot leven De ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) is bekend van de GAMP 5 en de Baseline Guides; waardevolle informatiebronnen voor engineers in de farmaceutische industrie. Contamination Control in de breedte is daarin een veel besproken thema. En er is meer. Dit artikel geeft inzicht in de activiteiten en kennisbronnen waarmee de ISPE farmaceutische professionals ondersteunt om op kosteneffectieve wijze werkzame en veilige medicijnen te kunnen produceren. Doel van de ISPE De ISPE vindt zijn oorsprong in een kleine groep Noord Amerikaanse ingenieurs uit de farmaceutische industrie. Deze technische professionals begonnen in 1980 een overlegforum vanuit de overtuiging dat de farmaceutische industrie een organisatie nodig had voor de praktische toepassing van wetenschap en technologie. Nu bijna 35 jaar later is de ISPE uitgegroeid tot een non-for-profit organisatie met een wereldwijd ledenbestand van farmaceutische professionals. De vereniging heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke partner van de FDA (Food and Drug Administration). Kennisorganisatie De ISPE stelt zich ten doel de kennis binnen haar ledenbestand te bundelen en te verspreiden in de vorm van praktijkrichtlijnen en standpunten over nieuwe ontwikkelingen en technologieën, in lijn met de farmaceutische wetgeving zoals die van de US-FDA en de EU-EMA (European Medicines Agency). Het is een kennismanagementorganisatie die zich richt op het ontwikkelen, vastleggen en delen van best practices in productie, kwaliteitszaken en GMP-compliance gedurende de volledige levenscyclus van het farmaceutisch product. En dat alles met als doel haar leden in staat te stellen kosteneffectieve GMP-oplossingen van hoge kwaliteit te vinden voor de problemen van elke dag en voor de uitdagingen van de toekomst. Contamination Control is daarbij een centraal thema. Het bestrijden van besmetting via de lucht is een belangrijk aspect, maar het is breder dan dat. Het gaat ook om het voorkomen van besmetting door micro-organismen uit water, risico s minimaliseren van schoonmaak- en sterilisatieprocessen, tegengaan van vervuiling met andere medicijnen die in de zelfde faciliteit worden gemaakt, de beperking van degradatie van producten tijdens opslag, voorkomen van bijproducten tijdens synthetische of biotechnologische processen, verwisselingen van verpakkingen, maar ook het vervuilen van databestanden, of besmetting van de code van geautomatiseerde systemen (GAMP) door ongeautoriseerde aanpassingen. Om deze kennis te verspreiden publiceert de ISPE veel: Guidelines (Baseline Guide, Good Practices Guides), White Papers, het maandelijkse magazine Pharmaceutical Engineering. Daarnaast is er informatie beschikbaar via de website en in discussiefora van de Communities of Practice (COPs). Leden ontmoeten elkaar en wisselen hun kennis en ervaring uit tijdens conferenties, seminars en events en er zijn workshops en meetings van de COPs. De ISPE volgt niet alleen nieuwe weten regelgeving op de voet, maar zet zich ook actief in als klankbord of gesprekspartner van overheden tijdens de ontwikkeling van deze wetgeving. De praktijkervaring en expertise van de leden is hierbij essentieel. Met grote regelmaat worden de leden uitgenodigd commentaar te geven op concepten van nieuwe regelgeving. In de jaarlijkse Facility of the Year Award (FOYA) wordt een prijs toegekend aan de meest innovatieve, duurzame of op andere wijze in het oog springende farmaceutische nieuwbouwfaciliteit. Bijdragen aan wetgeving Organisatie Om dit alles te organiseren bevindt zich in de VS een professionele (betaalde) staforganisatie voor zaken als bestuur, IT, financiën, event- en seminarorganisatie, ondersteuning 0060_DEERNS_Advertentie_VCCN magazine_206x130 mm_v02.indd 1 5/13/14 2:43 PM VCCN magazine editie

6 artikel van de lokale besturen en sales en marketing. De organisatie steunt voor het grootste deel op vrijwilligers. Zij geven cursussen en lezingen tijdens seminars en conferenties. De landelijke en regionale besturen, comités en de organisaties van de COPs zijn allemaal in handen van vrijwilligers. De inhoud van de diverse Guides wordt door vrijwilligers opgesteld. Vrijwilligers vormen ISPE In Nederland heeft de ISPE ongeveer 250 leden. De organisatie bestaat uit een bestuur van de Nederlandse Affiliatie en twee lokale COP comités. Het bestuur voor de periode is onlangs verkozen. De Nederlandse Affiliatie organiseert regelmatig bedrijfsbezoeken aan farmabedrijven. Naast een rondleiding door de productiefaciliteiten worden presentaties gegeven over het bedrijf, de producten of processen of actuele thema s die spelen in de industrie. De bedrijfsbezoeken worden afgerond met een netwerkborrel. De twee in Nederland actieve COPs organiseren discussiebijeenkomsten en workshops op het gebied van Project Management en GAMP. Deelname aan de COPs en bedrijfsbezoeken staat open voor leden en niet leden. Strategie In oorsprong richtte de ISPE zich vooral op engineers en technische professionals die oplossingen aandragen voor procestechnologie en faciliteiten ten behoeve van de productie van medicijnen. Tegenwoordig richt de ISPE zich op advisering van professionals die betrokken zijn bij de volledige levenscyclus van farmaceutische of biotechnologische producten; apothekers, microbiologen, virologen, chemici, en deskundigen op het gebied van QA/QC, productie, proces- en productontwikkeling en regulatory affairs. De vereniging neemt initiatieven op gebieden als Quality Metrics, Drug Shortages en Clinical Trials. Veel gehoord commentaar is dat de ISPE erg US-centred is. Dat klopt ten dele; de Baseline Guides zijn ontwikkeld in samenwerking met de FDA. De ISPE pakt nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten van de FDA, zoals de GMP voor de 21ste eeuw en de ASTM- 2500, snel op. Daarnaast worden veel Europese en Nederlandse productiebedrijven geïnspecteerd door de FDA. GMP in Europa heeft hetzelfde doel als de GMP in de Verenigde Staten, maar de werkwijze en focus van de inspectie is verschillend. Cultuurverschillen tussen Europa en de Verenigde Staten liggen aan de basis hiervan. Het is daarom van belang dat de relatie met de Europese regelgevers wordt versterkt en dat er een dialoog op gang komt om de aandachtspunten en zienswijzen van de Europese regelgevers meer plek te geven in de adviezen van de ISPE. Meer Europese samenwerking In 2013 is een Europese coördinator aangesteld die tot taak heeft de relaties GAMP Good practice guides te onderhouden met de Europese- en landelijke regelgevers en inspecterende instanties zodat er ook in Europa een dialoog tot stand komt tussen ISPE en wet- en regelgevers. Kennisbronnen en contactmomenten De kennisbronnen die ter beschikking staan voor leden en niet leden: De GAMP 5: De GAMP (Good Automated Manufacturing Practices) Guide kent inmiddels zijn 5 de versie. Deze gids voorziet in pragmatische en doelgerichte adviezen om automatiseringssystemen te ontwikkelen en toe te passen die geschikt zijn voor het beoogde gebruik en die op een effectieve en efficiënte manier voldoen aan de wettelijke GxPvereisten (waaronder EU GMP Annex 11 en FDA 21CFR 21 part 11). In deze 5 de versie wordt een risico gebaseerde aanpak gevolgd en wordt innovatie en technische vooruitgang gefaciliteerd. Naast de GAMP 5 zijn er verschillende Good Practice Guides. Deze bevatten verdere uitwerkingen en specifiekere interpretaties van de regelgeving om beter en efficiënter aan de kwaliteitsen wettelijke vereisten te voldoen en kosten te reduceren. A Risk-Based Approach to Calibration Management (Second Edition) A Risk-Based Approach to Electronic Records and Signatures A Risk-Based Approach to GxP Compliant Laboratory Computerized Systems (Second Edition) A Risk-Based Approach to GxP Process Control Systems (Second Edition) A Risk-Based Approach to Operation of GxP Computerized Systems - A Companion Volume to GAMP 5 A Risk-Based Approach to Testing of GxP Systems (Second Edition) Electronic Data Archiving Global Information Systems Control and Compliance IT Infrastructure Control and Compliance Legacy Systems Manufacturing Execution Systems A Strategic and Program Management Approach Baseline Guides: Ook de Baseline Guides zijn een veel geraadpleegde bron voor advies. De eerste verscheen in 1996 en betrof Bulk Pharmaceutical Chemicals (tegenwoordig Active Pharmaceutical Ingredients ). Inmiddels zijn er zeven gepubliceerd en zijn er nog twee in ontwikkeling. Een gids mag pas Baseline Guide heten wanneer deze is opgezet in samenwerking met de FDA. ISPE s Baseline Guides bieden praktische antwoorden op de huidige complexe en dynamische uitdagingen voor ontwerpers van farmaceutische faciliteiten. Naast het leveren van een goed begrip van producten en processen, bieden ze ook inzicht in de civiele / architectonische aspecten en utiliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten. GMP en niet-gmp vereisten komen aan de orde, evenals inbedrijfstelling (commissioning), kwalificatie en validatie. Good Practice Guides ISPE s Good Practice Guides (GPG s) hebben tot doel over bepaalde thema s achtergrondinformatie en advies te geven en de onderliggende principes uit te leggen. Bij deze thema s is er niet per definitie één goede oplossing, maar kunnen op verschillende manieren de beoogde doelen bereikt worden. Volledige product lifecycle Overige Guides Andere ISPE Gidsen bieden praktische adviezen over initiatieven van de regelgevers met een effectieve, kostenefficiënte aanpak voor het voldoen aan de regelgeving en het stimuleren van innovatie en technologische vooruitgang. PQLI guides Product Quality Lifecycle Implementation (PQLI ) Good Practice Guides (GPGs) richten zich op product- en procesontwikkeling en leveren informatie over hoe de ICH-richtlijnen te implementeren. ISPE BASELINE GUIDES Volume 1: Volume 2: Volume 3: Volume 4: Volume 5: Volume 6: Volume 7: Active Pharmaceutical Ingredients (Second Edition) (Revision to Bulk Pharmaceutical Chemicals) Oral Solid Dosage Forms (Second Edition) Sterile Product Manufacturing Facilities (Second Edition) Water and Steam Systems (Second Edition) Commissioning and Qualification Biopharmaceutical Manufacturing Facilities (Second Edition) Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products (Risk-MaPP) ISPE Good Practice Guides Applied Risk Management for Commissioning and Qualification Assessing the Particulate Containment Performance of Pharmaceutical Equipment (Second Edition) Booklet Labels Cold Chain Management Commissioning and Qualification of Pharmaceutical Water and Steam Systems Comparator Management Development of Investigational Therapeutic Biological Products Good Engineering Practice Harmonizing the Definition and Use of Non-Investigational Medicinal Products (NIMPs) Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Interactive Response Technology Maintenance Ozone Sanitization of Pharmaceutical Water System Packaging, Labeling, and Warehousing Facilities Process Gases Project Management for the Pharmaceutical Industry Quality Laboratory Facilities ISPE GUIDES Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities, Systems, and Equipment Biopharmaceutical Process Development and Manufacturing Product Quality Lifecycle Implementation (PQLI) from Concept to Continual Improvement Part 1: Part 2: Part 3: Part 4: Product Realization using QbD, Concepts and Principles Product Realization using QbD, Illustrative Example Change Management System as a Key Element of a Pharmaceutical Quality System Process Performance and Product Quality Monitoring system (PP&PQMS) 10 VCCN magazine editie VCCN magazine editie

7 artikel Classroom trainingen Deze trainingen hebben tot doel de deelnemers oplossingen aan te reiken om de doelstellingen te behalen waar veel bedrijven voor staan: productiekosten verlagen, efficiëntie van het proces verbeteren, de productie vergroten of de kwaliteit verhogen en daarbij voldoen aan de wettelijke vereisten. De instructeurs werken in de industrie en staan zelf voor dezelfde dagelijkse uitdagingen. De meeste trainingen vinden plaats in de VS. Een of twee keer per jaar wordt een dergelijke trainingsessie ook in Europa gehouden op wisselende locaties. Face-to-Face en Web-based e-learning en opgenomen webinars De ISPE heeft een aantal van de classroom trainingen samengevat in e-learning trainingen. Deze zijn te downloaden en bevatten naast de slides minuten gesproken tekst, referentielijsten e.d. Er is een speciale sectie van trainingen die ingaat op hoe de FDA inspecteert en waar de FDA op let. Daarnaast zijn er meer dan 300 opgenomen webinars op de site te vinden en te downloaden, onderverdeeld in de 20 belangrijkste thema s. Product Development Facilities and Equipment Information Systems Production Systems Regulatory Compliance Quality Systems Supply Chain Management Webinars on FDA Approach USFDA GMP Inspection Approach to Quality Systems USFDA GMP Inspection Approach to Facilities and Equipment USFDA GMP Inspection Approach for Packaging and Labeling USFDA GMP Inspection Approach for Laboratory Control Systems USFDA GMP Inspection Approach for Materials Systems USFDA GMP Inspection Approach for Production Systems Industry Overview: Drug Dosage Forms Communities of Practice (COPs) Er is een groot aantal Communities of Practice actief. Dit zijn groepen van leden en niet-leden rondom een centraal thema, die met enige regelmaat bij elkaar komen, cases bespreken en ervaringen en best practices uitwisselen. Het zijn informele bijeenkomsten gericht op kennisdeling en discussie. In Nederland zijn twee COP s actief (zie Tabel en artikel over GAMP elders in dit magazine). Daarnaast zij er via de ISPE website in de Communities of Practice vaak levendige discussies gaande over actuele thema s, worden vragen gesteld en antwoorden gegeven door collega s en ontstaan discussies. Actief kennis uitwisselen Conclusie De ISPE heeft leden en niet-leden inhoudelijk veel te bieden en qua netwerk, om professionals die werkzaam zijn in en voor de farmaceutische industrie te ondersteunen in hun functioneren. Met dit overzicht verwachten we dat iedereen beter de weg kan vinden in de veelheid van informatie en activiteiten. We zien er naar uit u te ontmoeten op een van de bedrijfsactiviteiten of seminars. Website: Communities of Practice (COPs) Active Pharmaceutical Ingredients (API) Biotechnology (Biotech) Commissioning and Qualification (C&Q) Containment Critical Utilities (CU) Disposables Engineering Standards Benchmarking Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) *) Good Control Laboratory Practices (GCLP) Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Investigational Products (IP) Operations Management Oral Solid Dosage (OSD) Packaging Process Analytical Technology (PAT) Process/Product Development (PPD) Project Management (PM) *) Sterile Products Processing (SPP) Sustainable Facilities *) actief in Nederland Strategische visie ontwikkelen Events Naast de classroom trainingen organiseert de ISPE verschillende conferenties. De laatste in Europa was in Frankfurt. Hier worden de ontwikkelingen van en met de regelgevende instanties zoals de FDA en de EMA besproken en de strategische visie op actuele thema s gepresenteerd. Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge 12 VCCN magazine editie VCCN magazine editie

8 artikel Lean Validation Met gebruik van GAMP René van Opstal van Opstal Consulting bv Voorzitter Benelux ISPE GAMP-COP In de beheersing van contaminatierisico s wordt frequent gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen, zoals gebouwbeheersystemen, Building Monitoring Systems, toegangscontrole, automatisering van autoclaven en kill tanks. Als deze systemen kritisch zijn voor de kwaliteit van het farmaceutische product dienen ze gevalideerd te zijn. Veel bedrijven zien erg op tegen de grote hoeveelheid werk en papier die validatie van geautomatiseerde systemen met zich mee brengt. Ze vergeten daarbij echter, dat het doel van validatie het verhogen van de kwaliteit is. Een hogere kwaliteit zal zich uiteindelijk terugbetalen in minder fouten tijdens de bouw van een automatiseringssysteem en in de jaren daarna tijdens het gebruik van het systeem met bijvoorbeeld productverlies als gevolg. Door gebruik te maken van de GAMP en enkele Lean technieken kan op een efficiënte manier de validatie uitgevoerd worden. Hierdoor zal de ontwikkeling van automatiseringssystemen, zoals gebouwbeheersystemen, autoclaven etc., voorspelbaarder gaan verlopen. Op termijn kan de ontwikkeling van dit soort systemen zelfs efficiënter verlopen dan in het geval van een niet gevalideerd systeem. Dit artikel beschrijft hoe een verantwoorde validatie van een automatiseringssysteem efficiënt kan plaatsvinden. Regelgeving De Eudralex Annex 11 vereist dat systemen die invloed hebben op de kwaliteit van farmaceutische producten, de patiëntveiligheid en data integriteit gevalideerd worden. Tevens dient de daarbij behorende infrastructuur (hardware, netwerk) gekwalificeerd te zijn. Validatie is volgens een definitie van de FDA (US Food and Drug Administration): Het verkrijgen van gedocumenteerd bewijs dat een specifiek proces consistent een product kan produceren dat voldoet aan de vooraf gedefinieerde specificaties en kwaliteitseisen. Kwalificatie is een onderdeel hiervan. Kwalificatie is dan het verkrijgen van gedocumenteerd bewijs dat een systeem voldoet aan de vooraf gedefinieerde specificaties. Initiële risicoanalyse Aan de hand van een risicoanalyse dient te worden vastgesteld welke systemen invloed hebben op productkwaliteit, patiëntveiligheid of data integriteit. Hierbij wordt dan nog onderscheid gemaakt tussen hoge, gemiddelde en lage invloed. Uitgangspunt is een overzicht van alle systemen die op een site beschikbaar zijn (system inventory). Voor Figuur 1 - V-model al deze systemen dient de initiële risicoanalyse uitgevoerd en gedocumenteerd te worden. Bij deze risicoanalyse wordt aan de hand van een aantal standaardvragen het risico bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de omvang, complexiteit, productcontact, technologie, leverancier, locatie en gebruik van het systeem. Zo zal het risico van een uitgebreid gebouwbeheersysteem met veel maatwerk in PLC s meer risico vormen dan een standaard autoclaaf waar alleen enkele recepten in geconfigureerd worden. De autoclaaf geeft een groter risico dan een standaard temperatuurregeling. Afhankelijk van het vastgestelde risico wordt dan bepaald welke validatiedocumenten voor het systeem vereist zijn. Door deze risicoanalyse te standaardiseren kan veel tijd bespaard worden en is direct duidelijk welke documenten bij een bepaald systeem nodig zijn. GAMP 5 De ISPE is een organisatie die al vele guidelines voor de Life Science industrie heeft uitgebracht. Voor procesautomatisering is de GAMP 5 de belangrijkste en bij iedereen die te maken heeft met procesautomatisering in deze industrie wel bekend. Als basis van de validatie wordt het V-model gebruikt. De GAMP 5 is echter niet het enige document dat belangrijk is voor de doelgroep. Naast de GAMP 5 is een groot aantal Good Practice Guides (GPG) beschikbaar. Hierin is de aanpak zoals gedefinieerd in GAMP 5 verder uitgewerkt voor specifieke toepassingen, zoals IT Infrastructuur, Proces automatiseringssystemen, MES systemen, Business systemen en Laboratorium systemen. Natuurlijk bent u niet verplicht volgens de GAMP documenten te werken, maar zoals velen over de hele wereld al erkent hebben, kan er veel tijd bespaard worden door hier gebruik van te maken. Indien er ISPE documenten aangeschaft worden is het ook handig om direct lid te worden van de ISPE. Leden krijgen fikse kortingen op de documenten, zodat het lidmaatschap snel terugverdiend is. Lean validatie Lean validatie is een manier van valideren, waarbij met behulp van Lean Manufacturing en six sigma technieken, alle overbodige activiteiten uit het validatieproces gehaald worden. De volgende mogelijke verbeteringen worden verder toegelicht: risicoanalyse schalen van de validatie gebruik van leverancierdocumenten beperken van handtekeningen integratie van project management gebruik van templates training review procedure Risicoanalyse Met behulp van risicoanalyses kan de focus van de validatie gelegd worden op de belangrijke aspecten van het systeem, namelijk aspecten die invloed hebben op productkwaliteit, patiëntveiligheid en data integriteit. Een risicoanalyse kan op verschillende momenten van de validatie worden toegepast zoals in Figuur 2 is aangegeven. Voor een risicoanalyse wordt meestal gebruik gemaakt van de Failure Mode and Effect Analyses (FMEA). In de GAMP 5 wordt dit uitgebreid beschreven. Bij het uitvoeren van een risicoanalyse is het van het grootste belang dat de juiste personen bij de analyse aanwezig zijn om de impact, likelyhood en detectibility vanuit verschillende disciplines te beoordelen. Zorg ook altijd dat er een facilitator bij de analyse aanwezig is. Deze persoon bewaakt het analyseproces en voorkomt dat de groep mensen ter plekke een oplossing gaat engineeren. Als alle risico s in kaart zijn gebracht kunnen er risico beperkende maatregelen bedacht worden. Dit kan, afhankelijk in welke projectfase de risicoanalyse plaats vindt, een aanpassing zijn van de URS, het ontwerp of een beschrijving van een test. Hierdoor kunnen specificatie en ontwerpfouten in een vroeg stadium worden gevonden en gecorrigeerd en kunnen de testen zich concentreren op de punten waar de foutkans het grootst is. Figuur 2 - Risk Assessment momenten Schalen van de validatie In de initiële risicoanalyse is bepaald welke validatiedocumenten vereist zijn. Hiermee kan de validatie geschaald worden. Onderstaande V-modellen geven aan hoe een V-model aangepast wordt aan het type systeem. Voor bijvoorbeeld een kritische ph-meter kan het kleinste V-model gebruikt worden, terwijl voor een maatwerk systeem het meest uitgebreide V-model gebruikt wordt Gebruik van leverancierdocumenten Bij de validatie van systemen is de eindgebruiker verantwoordelijk. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk en wenselijk om werkzaamheden en documenten van de leverancier van de systemen te gebruiken voor de validatie. Dit bespaart veel werk bij de eindgebruiker en voorkomt veel dubbele werkzaamheden (Waste). Een aantal documenten en activiteiten, zoals URS, Validatie plan, PQ en Validation Summary Report dient altijd door de eindgebruiker zelf te worden gemaakt of uitgevoerd. De overige documenten kunnen vaak door leveranciers worden gemaakt. Hierbij dienen de 14 VCCN magazine editie VCCN magazine editie

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Succes verzekerd! juli 2013: editie 18 www.siemens.com/plm 17 Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Clichés in de PLM-wereld november 2009: editie 12 www.siemens.com/plm 8 Introductie NX voor Mac OS X 16 BKL Engineering Winnaars Verhuizing

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie