-1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012)"

Transcriptie

1 Gemeenteblad van Venlo Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012) Vastgesteld bij besluit d.d. van burgemeester en wethouders Afgekondigd d.d... In werking d.d... Wijzigingen Wijz.nr. Besluit nr. Afgekondigd d.d. In werking d.d. Betr. art.nr. 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 6 Artikel 1.1. Begripsbepalingen...6 Artike 1.2 Algemeen gebruikelijke voorzieningen 6 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel... 7 Artikel 2.1. De eigen bijdrage, het eigen aandeel in de kosten... 7 Artikel 2.2. Omvang van de eigen bijdrage, het eigen aandeel... 7 Artikel 2.3. Bedrag per periode van vier weken... 7 Artikel 2.4. Beperkingen... 8 Hoofdstuk 3 Verstrekkingsvormen en typen van individuele voorzieningen... 9 Artikel 3.1. Keuzevrijheid... 9 Artikel 3.2. Voorziening in natura...9 Artikel 3.3. Financiële tegemoetkoming... 9 Artikel 3.4. Persoonsgebonden budget... 9 Hoofdstuk 4 Hulp bij het huishouden Artikel 4.1. Aantal uren hulp Artikel 4.2. Hulp in natura Artikel 4.3. Persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden Hoofdstuk 5 Wonen in een geschikt huis Artikel 5.1. Verstrekkingvorm Artikel 5.2. Persoonsgebonden budget (PGB) Artikel 5.3. Overige tegemoetkomingen Artikel 5.4. Woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of technische aard Artikel 5.5. Onderhoud, keuring en reparatie Artikel 5.6. Terugbetalen bij verkoop Hoofdstuk 6 Individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.. 17 Artikel 6.1 Collectief vraagafhankelijk vervoer Artikel 6.2. Financiële tegemoetkoming Artikel 6.3. Forfaitaire vergoedingen (prijspeil 2011) Artikel 6.4. PGB voor vervoersvoorzieningen binnen het kernassortiment Artikel 6.5. PGB voor vervoersvoorzieningen binnen kernassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen Artikel 6.6. PGB voor vervoersvoorzieningen buiten kernassortiment Artikel 6.7. PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van de vervoersvoorziening Artikel 6.8. PGB voor een alternatieve voorziening voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 6.19 Autoaanpassing Hoofdstuk 7 Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning Artikel 7.1. PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen kernassortiment Artikel 7.2. PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen kernassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen Artikel 7.3. PGB voor rolstoelvoorzieningen buiten kernassortiment Artikel 7.4. PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van rolstoelen

3 Artikel 7.5. PGB voor een alternatieve voorziening voor het verplaatsen in en rond de woning Artikel 7.6. Financiële tegemoetkoming Hoofdstuk 8 Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden Artikel 8.1. Gemaximeerde financiële vergoeding voor individuele sportvoorziening Hoofdstuk 9 Samenhangende afstemming en heronderzoek Artikel 9.1. Samenhangende afstemming Artikel 9.2. Heronderzoek Hoofdstuk 10 Overige bepalingen Artikel Citeertitel Beleidsregel 1 - Het voeren van een huishouding in een geschikt huis Definitie/omschrijving van beperking(en) Oplossingen Definitie/omschrijving van individuele voorzieningen Hulp bij het huishouden Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten Niet-bouwkundige woonvoorzieningen Bouwkundige woonvoorzieningen Toetsingscriteria Algemeen criterium De beschikking hebben over een woonruimte Wonen in een woning voor permanent gebruik Hulp bij het huishouden Gebruikelijke zorg Fysieke afwezigheid (Dreigende) overbelasting Mantelzorg Toekenning in minuten Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten Algemeen gebruikelijke verhuizing Verhuizen naar een niet geschikte woning Niet bouwkundige woonvoorzieningen Langdurig noodzakelijk Mantelzorg Bouwkundige voorzieningen Hoofdverblijf Normaal gebruik Primaat van verhuizen Primaat van verhuizen Co-ouderschap Bezoekbaar maken Aanpassing boven primaat Woningsanering Bijlage A bij beleidsregel 1: Handreiking normering hulp bij het huishouden

4 1. Normering huishoudelijke taken in minuten Huishoudelijke werkzaamheden Boodschappen voor het dagelijkse leven doen Maaltijdverzorging: broodmaaltijd Licht poetswerk in huis: kamers opruimen Huishoudelijke werkzaamheden: stofzuigen, wc/badkamer schoonmaken Verzorging kleding/linnengoed Organisatie van het huishouden Opvang en/of verzorging van kinderen/volwassen huisgenoten (anderen helpen met zelfverzorging) en anderen helpen bij het bereiden van maaltijden Dagelijkse organisatie van het huishouden Hulp bij ontregelde huishouding, in verband met psychische stoornissen Begeleiding, tevens observeren Advies, instructie, voorlichting, gericht op het huishouden Bijlage B bij beleidsregel 1: Standaardindicaties hulp bij het huishouden A Huishoudelijke werkzaamheden alleenstaande (seniorenwoning/flat) B Huishoudelijke werkzaamheden alleenstaande (eengezinswoning) C Huishoudelijke werkzaamheden twee-/meerpersoonshuishouden (woonsituatie niet... van belang) D Organisatie van het huishouden alleenstaande/twee- of meerpersoonshuishouden E Hulp bij ontregelde huishouding in verband met psychische stoornis Bijlage C bij beleidsregel 1: Het onderzoeken van overbelasting Algemeen Onderzoek naar de draaglast-draagkracht mantelzorger Onderzoeksvragen Symptomen die zouden kunnen wijzen op overbelasting Beleidsregel 2 Zich verplaatsen in en om de woning Definitie/omschrijving van de beperking(en) Oplossingen Omschrijving van de individuele voorzieningen Toetsingcriteria Langdurig noodzakelijk Incidenteel gebruik Rolstoelvoorziening voor AWBZ-bewoners Tweede rolstoelvoorziening Accessoires Haalbaarheids- en gewenningslessen Beleidsregel 3 Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Definitie/omschrijving van de beperking(en) Oplossingen Definitie/omschrijving van individuele voorzieningen Scootmobiel Aangepaste fiets Collectieve vervoersvoorziening in de vorm van de Regiotaxi Autoaanpassing Auto verstrekt in bruikleen Financiële tegemoetkoming taxivervoer

5 3.4. Uitsluitingcriteria/toetsingscriteria Algemeen Primaat van collectief vervoer Inkomensgrens Sociaal vervoer Vervoer in verband met vrijwilligerswerk Auto verstrekt in bruikleen Beleidsregel 4 Mogelijk maken van sociale contacten en deelnemen aan recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten Definitie/omschrijving van beperkingen Oplossingen Omschrijving van individuele voorzieningen Toetsingscriteria Algemeen Sociale contacten Bijlage 1 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Venlo Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen Bijlage 2 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Venlo Extra bouw- en grondkosten Bijlage 3 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Venlo Algemeen gebruikelijke voorzieningen

6 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning b. verordening: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Venlo 2012 c. besluit: Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo 2012 d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo e. verzamelinkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 f. belastbaar loon: het loon zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964 g. peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning is verleend h. kernassortiment: voor de voorzieningen in natura wordt gewerkt met een kernassortiment. Dit is het brede assortiment dat is aanbesteed door de gemeente Venlo i. alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet, de verordening en het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning. Artikel 1.2 Algemeen gebruikelijke voorzieningen Ingevolge de bepalingen van de wet en de verordening worden algemeen gebruikelijke voorzieningen niet vergoed. Voor een niet-limitatief overzicht wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit besluit. 6

7 Hoofdstuk 2. Eigen bijdragen, eigen aandeel Artikel 2.1 De eigen bijdrage, het eigen aandeel in de kosten De gemeente Venlo vraagt voor alle individuele voorzieningen, waarvoor dit binnen het kader van de wet is toegestaan, een eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten tot het maximum dat op grond van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Staatsblad 2006, nr. 450 / Staatscourant 2010,nr ) is toegestaan, tenzij in het vervolg van dit hoofdstuk hiervan wordt afgeweken. Artikel 2.2 Omvang van de eigen bijdrage, het eigen aandeel 1. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die / dat de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar moet betalen bedraagt 18,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 18,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; 2. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die / dat de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder moet betalen bedraagt 18,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 18,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en ; 3. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die / dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar moeten betalen bedraagt 25,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 25,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ; 4. De eigen bijdrage / het eigen aandeel in de kosten die / dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn moeten betalen bedraagt 25,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan het bedrag van 25,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en Artikel 2.3. Bedrag per periode van vier weken 1. Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in bruikleen van een woonvoorziening die eigendom is van de gemeente, dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die de aanvrager huurt, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen van een eenmalige financiële tegemoetkoming voor een woonvoorziening, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen van een periodieke financiële tegemoetkoming, dan wordt per periode van vier weken een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht, zolang de verstrekking voortduurt. 5. Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in bruikleen van een roerende zaak door een leverancier met wie de gemeente een contract heeft afgesloten, dan wordt per 7

8 periode van vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht, zolang de verstrekking in bruikleen voortduurt. Artikel 2.4 Beperkingen 1. De eigen bijdrage of het eigen aandeel in de kosten mag nooit meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening in natura respectievelijk het bedrag van het PGB of de financiële tegemoetkoming die de gemeente voor de verstrekte voorziening betaalt. 2. Er wordt geen eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten meer gevraagd als degene aan wie de voorziening is verstrekt: a. is overleden; b. is verhuisd en daardoor geen gebruik meer kan maken van de verstrekte woonvoorziening; c. te kennen heeft gegeven geen gebruik meer te willen maken van een andere dan de onder b genoemde voorziening en er ook feitelijk geen gebruik van maakt. 3. Een eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten van een voorziening wordt niet opgelegd als de voorziening bestaat uit een algemene voorziening. 4. Een eigen bijdrage of het eigen aandeel in de kosten wordt niet opgelegd als de verstrekte voorziening bestaat uit collectief vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi). Let wel: de Wmo-gerechtigde die met de regiotaxi reist, is voor het gebruik wel een betaling per zone verschuldigd overeenkomstig het reizigerstarief van het openbaar vervoer. 5. Een eigen bijdrage of het eigen aandeel in de kosten wordt niet opgelegd als de verstrekte voorziening bestaat uit een gemeenschappelijke voorziening. 6. De eigen bijdrage of het eigen aandeel in de kosten wordt niet opgelegd, als de voorziening bestaat uit accessoires en aanpassingen van hulpmiddelen, die niet meteen bij de eerste verstrekking van het betreffende hulpmiddel zijn aangebracht (dit geldt niet voor autoaanpassingen). 7. De eigen bijdrage of het eigen aandeel in de kosten wordt niet opgelegd voor onderhouds-, reparatie- en keuringskosten die niet bij de eerste verstrekking in de kosten van de voorziening zijn inbegrepen. 8

9 Hoofdstuk 3 - Verstrekkingvormen en typen van individuele voorzieningen Artikel 3.1 Keuzevrijheid Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget. Artikel 3.2 Voorziening in natura 1. Bij het treffen van een voorziening in natura wordt in de beschikking vastgelegd: welke de te treffen voorziening is; wat de duur van de verstrekking is; hoe de voorziening in natura verstrekt wordt; of er sprake is van een overeenkomst waarin deze verstrekking is geregeld. 2. Indien sprake is van een overeenkomst als bedoeld onder 1, is de verkrijger gehouden de voorwaarden in acht te nemen, die gelden op grond van de bruikleenovereenkomst, huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst die is gesloten tussen de aanvrager en de gemeente (eigenaar). 3. Bij verstrekking in natura, in de vorm van collectief vervoer (Regiotaxi) moet de gerechtigde zich houden aan de voorwaarden en regels die voor dit vervoersysteem gelden. Artikel 3.3. Financiële tegemoetkoming 1. Bij het treffen van een voorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt in de beschikking vastgelegd: voor welke te treffen voorziening de financiële tegemoetkoming bestemd is; wat de duur van de verstrekking is; of er sprake is van een overeenkomst waarin deze verstrekking is geregeld; welke voorwaarden op de verstrekking van toepassing zijn. 2. Betaling van de financiële tegemoetkoming vindt plaats aan de belanghebbende of op grond van de wet aan de eigenaar van de woning. 3. Indien het college ingevolge artikel 30 van de Verordening besluit tot indexering van de in dit Besluit opgenomen financiële tegemoetkomingen, vindt indexering plaats op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (CBS). Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget (PGB) 1. Op verzoek van de aanvrager vindt verstrekking van een individuele voorziening plaats in de vorm van het PGB. 2. Op het PGB zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: a. het PGB wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen; b. de omvang van het PGB is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst compenserende te verstrekken voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor kosten van instandhouding en een eventuele verplichte WA-verzekering; c. bij het treffen van een voorziening in de vorm van een PGB wordt in de beschikking vastgelegd: voor welk te bereiken resultaat het PGB gebruikt moet worden, eventueel aangevuld met een programma van eisen waaraan bij de besteding voldaan moet worden; wat de omvang van het PGB is en hoe deze omvang tot stand is gekomen; welke regels gelden ten aanzien van het uitkeren van het PGB; wat de duur is van de verstrekking waarvoor het PGB bedoeld is; welke regels gelden ten aanzien van verantwoording van het PGB. 9

10 d. na verzending van de beschikking, met daarin vermeld de voorwaarden, wordt het PGB, eventueel in delen, ter beschikking gesteld door storting op de rekening van de belanghebbende. 3. Afwijzingsgronden Verstrekking als PGB vindt niet plaats indien: a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de belanghebbende problemen zal hebben bij het omgaan met het PGB en hiervoor geen beheerder kan worden aangewezen; b. de belanghebbende eerder een PGB is verleend op grond van de verordening en de belanghebbende zich niet gehouden heeft aan de bij de verlening van dat eerdere PGB opgelegde verplichtingen; c. op grond van aanwijzingen, die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden, het ernstige vermoeden bestaat dat de belanghebbende het PGB om financiële redenen niet kan aanwenden voor de aanschaf/inzet van de voorziening; d. de voorzienbare duur van de noodzakelijkheid van de voorziening korter is dan de normale afschrijvingstermijn van de geïndiceerde voorziening. 4. Budgetperiode voor PGB hulpmiddelen a. het PGB wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor een periode overeenkomend met de normale afschrijvingstermijn die, voor zover van toepassing, geldt voor de met het PGB te verwerven voorziening; b. blijkt na afloop van de onder a genoemde periode dat de voorziening nog steeds voldoende compensatie biedt, dan wordt geen nieuw PGB beschikbaar gesteld; c. in het onder b genoemde geval verstrekt het college wel, indien nodig, een vergoeding voor instandhoudingkosten en een eventuele verplichte WA-verzekering. 5. Algemene verplichtingen PGB Bij de verlening van het PGB gelden voor belanghebbende de volgende verplichtingen: a. het PGB wordt uitsluitend gebruikt voor betaling van de geïndiceerde voorziening en de daarmee samenhangende kosten; b. de geïndiceerde voorziening die de belanghebbende inkoopt met het PGB dient adequaat, veilig, op belanghebbende gericht en kwalitatief verantwoord te zijn; c. de belanghebbende dient een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor schade die door het gebruik van de voorziening aan derden kan ontstaan; d. de belanghebbende bewaart de rekening(en) en betalingsbewijs (betalingsbewijzen) van de met het PGB ingekochte geïndiceerde voorziening gedurende vijf jaar of, indien de normale afschrijvingsduur langer is dan deze termijn, overeenkomstig deze langere termijn en stelt deze desgevraagd ter beschikking aan het college. 6. Verantwoording PGB De verantwoording van het PGB door belanghebbende vindt direct plaats na aanschaf van de voorziening of voltooiing van de werkzaamheden waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt of, bij hulp bij het huishouden, op aanvraag (steekproefsgewijs) na iedere 3- maandelijkse budgetperiode. 10

11 Hoofdstuk 4 - Hulp bij het huishouden De op basis van artikel 4 lid 1 van de Wmo via compenserende maatregelen te bereiken resultaten zijn: a. een schoon en leefbaar huis; b. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; c. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; d. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren e. wonen in een geschikt huis; Dit hoofdstuk gaat over de onder a tot en met d genoemde resultaten Artikel 4.1 Aantal minuten hulp De compensatie die noodzakelijk is om het te behalen resultaat te bereiken wordt berekend in minuten. Artikel 4.2 Hulp in natura Als de belanghebbende hulp bij het huishouden in natura wil ontvangen, kan hij een keuze maken uit de door de gemeente gecontracteerde partijen. Artikel 4.3 Persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden 1. De hoogte van het PGB Het bruto uurtarief voor het PGB voor hulp bij het huishouden bedraagt: a. 13,05 voor hulp bij het huishouden I (tevens vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964, alfahulp) b. 17,40 voor hulp bij het huishouden II c. 12,20 in geval het PGB is bestemd voor cliënten die op grond van een overgangsregeling in verband met een wetswijziging per 1 januari 2010 gebruik maken van een alfahulp in combinatie met de servicefunctie van de zorgaanbieder. 2. Indexering Indien het college ingevolge artikel 30 van de Verordening besluit tot indexering van de PGBtarieven voor hulp bij het huishouden, vindt indexering plaats op basis van de prijsindex voor de CAO lonen in de gezondheids- en welzijnszorg (CBS). 3. Het bruto PGB wordt berekend naar het geïndiceerde aantal minuten gedurende de periode waarin de voorziening noodzakelijk is. 4. Uitbetaling PGB a. Het PGB wordt bruto uitgekeerd. Dit betekent dat de belanghebbende zelf nog de verschuldigde eigen bijdrage moet afdragen. b. Het PGB wordt maandelijks uitbetaald, waarbij uitbetaling altijd plaatsvindt aan de klant. 11

12 5. Bijzondere verplichtingen Bij de verlening van het PGB worden de budgethouder de volgende bijzondere verplichtingen opgelegd: a. de budgethouder sluit een schriftelijke overeenkomst (bij een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 5, eerste lid Wet op de loonbelasting 1964 wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten) met de persoon of instantie bij wie hij de huishoudelijke voorziening betrekt waarin ten minste de volgende afspraken zijn opgenomen: 1* declaraties voor de hulp bij het huishouden worden niet betaald indien zij niet binnen 6 weken na de maand waarin de zorg is verleend bij de budgethouder zijn ingediend; 2* een declaratie van een persoon bij wie de budgethouder de hulp bij het huishouden betrekt bevat een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren, het burgerservicenummer en de naam en het adres van deze persoon en wordt door deze persoon ondertekend; 3* een declaratie van een instantie bij wie de budgethouder de hulp bij het huishouden betrekt, bevat het BTW-nummer van die instantie, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren, alsmede de naam en het adres van de instantie en wordt namens de instantie ondertekend. b. de budgethouder bewaart de in onderdeel a bedoelde originele overeenkomsten en declaraties gedurende 5 jaar en stelt, desgevraagd, kopieën hiervan ter beschikking aan het college; c. na afloop van het kalenderjaar wordt desgevraagd door de budgethouder een daartoe bestemd formulier aan het college ter beschikking gesteld, waarop hij naam, adres en burgerservicenummer van de huishoudelijke hulp(en) respectievelijk naam, adres en BTWnummer en/of inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel van de hulpverlenende instantie heeft aangetekend, alsmede het in dat kalenderjaar aan die persoon of die instantie betaalde bedrag. Deze verplichting is niet van toepassing indien de budgethouder verplicht is tot loonheffing. 6. Tussentijdse verantwoording De tussentijdse verantwoording over de besteding van het verstrekte PGB gebeurt als volgt: a. Na iedere 3-maandelijkse budgetperiode wordt een aselecte steekproef getrokken, met een omvang van 10% van het aantal budgethouders. b. De budgethouder die in de steekproef valt, legt binnen 3 weken na afloop van de budgetperiode verantwoording af aan de hand van een door burgemeester en wethouders vastgesteld verantwoordingsformulier en levert desgevraagd bijlagen in. c. Bij iedere nieuwe budgethouder vindt altijd (eenmalig) controle plaats na afloop van de eerste verantwoordingsperiode. d. Gecontroleerde budgethouders krijgen binnen 8 weken na verantwoording een brief dat de opgevoerde kosten voorlopig zijn geaccepteerd. e. Als opgevoerde kosten niet worden geaccepteerd, ontvangt de budgethouder binnen 8 weken na verantwoording schriftelijk bericht. Als de volgende betaling al heeft plaats gevonden vindt verrekening plaats. Bij gedeeltelijk dan wel volledig en verwijtbaar foute besteding kan de betaling onmiddellijk worden gestopt. Indien tussentijds structurele onderuitputting wordt vastgesteld, neemt de gemeente contact op met de budgethouder over eventuele aanpassing van de betaling. 7. Bijzondere intrekkinggronden Onverminderd de intrekkinggronden genoemd in artikel 27 van de Verordening wordt de beschikking, waarbij het PGB is toegekend, geheel of gedeeltelijk ingetrokken: a. met ingang van de 14e dag gelegen ná de dag waarop de budgethouder overlijdt; b. met ingang van de dag waarop de budgethouder langer dan 2 maanden aaneengesloten verblijft in een instelling als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Zorgverzekeringswet; c. met ingang van de dag waarop de budgethouder schriftelijk heeft aangegeven geen prijs meer te stellen op het budget. 12

13 Hoofdstuk 5 - Wonen in een geschikt huis De op basis van artikel 4 lid 1 van de Wmo via compenserende maatregelen te bereiken resultaten zijn: a. een schoon en leefbaar huis; b. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; c. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; d. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; e. wonen in een geschikt huis. Dit hoofdstuk gaat over het onder e genoemde resultaat. Artikel 5.1 Verstrekkingvorm 1. De individuele voorzieningen binnen het resultaatgebied wonen in een geschikt huis kunnen worden verstrekt als voorziening in natura, als financiële tegemoetkoming of als PGB. 2. De financiële tegemoetkoming voor woonvoorzieningen is gelijk aan het bedrag dat is vermeld in de door de gemeente opgestelde kostenberekening dan wel de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. 3. Bij het opstellen van de kostenberekening door de gemeente en bij de beoordeling van de offerte wordt rekening gehouden met wat bepaald is in: a. Bijlage 1 bij dit Besluit: Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen; b. Bijlage 2 bij dit Besluit: Extra bouw- en grondkosten. 4. Voorzieningen in natura zijn: a. voorzieningen die binnen of buiten het kernassortiment van hulpmiddelen van de gemeente vallen en die de leverancier met wie de gemeente een contract heeft afgesloten aan de belanghebbende in bruikleen geeft; b. (trap)liften die door de gemeente in bruikleen worden gegeven. Artikel 5.2 Persoonsgebonden budget (PGB) 1. PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen binnen het kernassortiment a. het PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen, die binnen het kernassortiment van de gemeente Venlo vallen, wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. b. indien van toepassing wordt het PGB verhoogd met een bedrag voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen. c. de noodzaak voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt vastgesteld op basis van het medisch advies en/of het selectierapport van de voorziening. d. het PGB voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. e. de PGB-bedragen bedoeld in dit artikel onder a en b vormen tezamen het totale PGB voor de voorziening. 2. PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen buiten het kernassortiment Het PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen die buiten het kernassortiment van de gemeente Venlo vallen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de 13

14 gecontracteerde leverancier, waarin tevens is opgenomen een indicatie van de instandhoudingkosten (onderhoud en reparatie) gedurende de afschrijvingstermijn. 3. PGB voor onderhoud en reparatie van hulpmiddelen in het kader van wonen a. Het PGB voor onderhoud en reparatie van hulpmiddelen in het kader van wonen wordt bepaald is gelijk aan het bedrag dat is vermeld zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. b. Het PGB voor onderhoud en reparatie wordt jaarlijks uitgekeerd na overlegging van de factuur voor het jaarlijkse onderhoud. 4. PGB voor woonvoorzieningen a. Het PGB voor woonvoorzieningen is gelijk aan het bedrag dat is vermeld in de door het college opgestelde kostenberekening dan wel de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. b. Indien de belanghebbende niet de eigenaar is van de woning waarin de woningaanpassing dient te worden aangebracht, wordt het PGB voor de woningaanpassing betaald aan de eigenaar van de woning. 5. PGB voor keuring, onderhoud en reparatie a. Het PGB wordt verstrekt voor keuring, onderhoud en reparatie van de hieronder opgesomde voorzieningen: stoelliften; rolstoel- of sta-plateauliften; woonhuisliften; hefplateauliften; balansliften; de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren; toilet, voorzien van onderspoel en toiletföhn. b. Het PGB wordt op basis van de ingediende factuur achteraf bepaald en betaald. Artikel 5.3 Overige tegemoetkomingen 1. Tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten a. Geen verhuis- en inrichtingskosten wordt verstrekt als sprake is van een algemeen gebruikelijke verhuizing. Dit betekent dat geen tegemoetkoming voor de verhuis- en inrichtingskosten wordt toegekend indien deze tegemoetkoming is aangevraagd voor een verhuizing waarvan voorzienbaar was (verwacht kon worden) dat deze gezien de leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie van belanghebbende noodzakelijk zou worden en er geen sprake is van een onverwacht optredende noodzaak. Onder deze verhuizingen vallen ook verhuizingen zoals het voor de eerste keer zelfstandig gaan wonen en verhuizingen naar AWBZ instellingen. b. Als geen sprake is van een verhuizing als bedoeld onder a, kan de hoofdbewoner van de woonruimte een gemaximeerde tegemoetkoming ontvangen van 2.647,-. c. Een persoon, die op verzoek van de gemeente, ten behoeve van een gehandicapte een aangepaste woonruimte ontruimt, komt in aanmerking voor een gemaximeerde tegemoetkoming van 2.647,-. 14

15 2. Kosten van tijdelijke huisvesting a. De hoogte van de vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting in verband met het tijdelijk betrekken van een zelfstandige woonruimte of het langer aanhouden van een te verlaten woonruimte is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 eerste lid onder a van de Wet op de Huurtoeslag. b. De tegemoetkoming wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en de belanghebbende als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan. c. De vergoeding wordt maximaal zes maanden verstrekt; d. De vergoeding wordt verstrekt aan de hoofdbewoner van de woonruimte. 3. Huurderving a. De hoogte van de vergoeding in de kosten van huurderving is gelijk aan de kale huur van de woonruimte, met een maximum van met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 eerste lid onder a van de Wet op de Huurtoeslag; b. De vergoeding wordt maximaal zes maanden verstrekt; c. De eerste maand komt niet voor vergoeding in aanmerking. 4. Bezoekbaar maken a. Een woonvoorziening wordt slechts verleend indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen. b. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een woonvoorziening getroffen worden voor het bezoekbaar maken van één woonruimte indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling. c. Onder bezoekbaar maken wordt uitsluitend verstaan dat de aanvrager de woonruimte, de woonkamer en een toilet kan bereiken. d. De aanvraag voor het bezoekbaar maken wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen woning staat. e. Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt voor het bezoekbaar maken bedraagt 5.789,-. Artikel 5.4. Woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of technische aard Indien de bedoelde voorziening een woningsanering betreft, die noodzakelijk is in verband met cara en/of allergische aandoeningen, of de vervanging van tapijt dat niet geschikt is voor rolstoelgebruik, worden de maximale vergoedingsbedragen berekend op de wijze als aangegeven onder a en b. a. Voor gordijnen en vloerbedekking worden voor materiaal en overige kosten (maken, leggen) de volgende normbedragen per vierkante meter gehanteerd: overgordijnen woonkamer 30,73 per m2 raamoppervlak overgordijnen slaapkamer 22,03 per m2 raamoppervlak vitrage woon- en slaapkamer 20,24 per m2 raamoppervlak vloerbedekking woonkamer 16,40 per m2 vloeroppervlak vloerbedekking slaapkamer 14,48 per m2 vloeroppervlak b. Bij het bepalen van de financiële tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van de te vervangen gordijnen, vitrage en vloerbedekking in een periode van 8 jaar, op de volgende wijze: leeftijd tot 2 jaar: vergoeding van 100 % van het normbedrag; leeftijd tot 4 jaar: vergoeding van 75 % van het normbedrag; leeftijd tot 6 jaar: vergoeding van 50 % van het normbedrag; leeftijd tot 8 jaar: vergoeding van 25 % van het normbedrag; ouder dan 8 jaar: geen vergoeding meer omdat de artikelen zijn afgeschreven. 15

16 Artikel 5.5. Onderhoud, keuring en reparatie De kosten van onderhoud, keuring en reparatie van op grond van de Wmo of de Wet voorzieningen gehandicapten verstrekte voorzieningen worden vergoed zoals weergegeven in artikel 5.2, lid 5. Artikel 5.6 Terugbetalen bij verkoop 1. Aan de eigenaar-bewoner die op grond van de verordening een woonvoorziening als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, wordt op grond van de verordening de voorwaarde opgelegd om bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereed melding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient te worden terugbetaald overeenkomstig hetgeen bepaald is in de leden 2, 3, 4, en 5 van dit artikel. 2. De verplichting uit het eerste lid is van toepassing als de woonvoorziening gerealiseerd is in de vorm van uitbreiding van de woning door een aan- op- of bijbouw al dan niet gepaard gaande met verwerving van de voor de bouw benodigde grond. 3. De vaststelling van de eventuele meerwaarde geschiedt door een beëdigd taxateur, aan te wijzen door de woningeigenaar. 4. Het te restitueren bedrag bedraagt 100 procent van de meerwaarde, waarbij het bedrag op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaar jaarlijks met 10% afneemt 5. Het te restitueren bedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat ten laste van de gemeente is gekomen in verband met de getroffen voorzieningen. 6. Op het te restitueren bedrag worden de kosten van de taxatie in mindering gebracht. 16

17 Hoofdstuk 6 - Individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 6.1 Collectief vraagafhankelijk vervoer Met collectief vraagafhankelijk vervoer wordt Regiotaxi Noord- en Midden-Limburg bedoeld. Artikel 6.2 Financiële tegemoetkoming 1. De financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen in de vorm van een hulpmiddel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte W.A.-verzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de gecontracteerde leverancier. 2. De financiële tegemoetkoming voor onderhoud en reparatie en indien van toepassing verzekering worden het eerste jaar meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van de voorziening. 3. De financiële tegemoetkoming voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt vanaf het tweede jaar jaarlijks uitgekeerd aan belanghebbende na indiening van de factuur bij de gemeente door belanghebbende. Artikel 6.3 Forfaitaire vergoedingen 1. Kan een persoon vanwege zijn specifieke situatie geen gebruik maken van een collectief vraagafhankelijk vervoersysteem, dan kan hij in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming om zelf in het vervoer te voorzien. De tegemoetkoming bestaat uit een forfaitair bedrag per kalenderjaar dat per maand wordt uitbetaald. a. voor gebruik van een (eigen) auto: 1.074,07; b. voor gebruik van een taxi: 1.074,07; c. voor gebruik van een rolstoeltaxi: 1.614,55; d. voor gebruik van speciaal vervoer: 1.614,55; Artikel 6.4 PGB voor vervoersvoorzieningen binnen het kernassortiment Het PGB voor vervoersvoorzieningen binnen het kernassortiment wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier, waarin tevens een indicatie van de onderhoud- en reparatiekosten en indien van toepassing van de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering gedurende de afschrijvingstermijn is opgenomen. 17

18 Artikel 6.5 PGB voor vervoersvoorzieningen binnen kernassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen 1. Mits de noodzaak is vastgesteld, wordt het PGB voor een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 6.5 verhoogd met een bedrag voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen. 2. Het PGB voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. 3. De PGB-bedragen in dit artikel onder 1 en 2 vormen tezamen het totale PGB voor de voorziening. Artikel 6.6 PGB voor vervoersvoorzieningen buiten kernassortiment Het PGB voor vervoersvoorzieningen die buiten het kernassortiment van de gemeente Venlo vallen, wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier, waarin teven een indicatie van de onderhoud- en reparatiekosten en indien van toepassing van de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering gedurende de afschrijvingsduur is opgenomen. Artikel 6.7 PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van de vervoersvoorziening 1. Het PGB voor onderhoud, reparatie en, indien van toepassing, de verzekering is gelijk aan het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. 2. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt voor het eerste jaar worden meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van het PGB. 3. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt vanaf het tweede jaar jaarlijks uitgekeerd aan belanghebbende na indiening van de factuur bij de gemeente door belanghebbende. Artikel 6.8 PGB voor een alternatieve voorziening voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 1. Het PGB voor een alternatieve voorziening voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel is gebaseerd op de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. Er bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen, met daarin opgenomen een indicatie van de onderhoudskosten gedurende de afschrijvingstermijn. 2. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt voor het eerste jaar worden meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van het PGB. 3. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt vanaf het tweede jaar jaarlijks uitgekeerd aan belanghebbende na indiening van de factuur bij de gemeente door belanghebbende. Artikel 6.9 Autoaanpassing Als een belanghebbende op grond van de verordening in aanmerking komt voor een autoaanpassing, wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. Er is een verplichting op 2 offertes in te dienen. 18

19 Hoofdstuk 7 - Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning Artikel 7.1. PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen kernassortiment Het PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen het kernassortiment wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier, waarin tevens een indicatie van de onderhoud- en reparatiekosten en indien van toepassing van de kosten van de verzekering gedurende de afschrijvingstermijn is opgenomen. Artikel 7.2. PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen kernassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen 1. Mits de noodzaak is vastgesteld, wordt het PGB voor een rolstoelvoorziening als bedoeld in artikel 7.1 verhoogd met een bedrag voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen. 2. Het PGB voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening is de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. 3. De PGB-bedragen bedoeld in dit artikel onder artikel 7.1 en 7.2 lid 1 vormen tezamen het totale PGB voor de voorziening. Artikel 7.3 PGB voor rolstoelvoorzieningen buiten kernassortiment Het persoonsgebonden budget voor rolstoelvoorzieningen die buiten het kernassortiment van de gemeente Venlo vallen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier, met daarin opgenomen een indicatie van de onderhoud- en reparatiekosten en indien van toepassing van de kosten van de verzekering gedurende de afschrijvingstermijn is opgenomen. Artikel 7.4 PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van rolstoelen 1. Het PGB voor onderhoud en reparatie en, indien van toepassing, de verzekering is gelijk aan het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte van de gecontracteerde leverancier. 2. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt voor het eerste jaar meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van het PGB. 3. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt vanaf het tweede jaar jaarlijks uitgekeerd aan belanghebbende na indiening van de factuur bij de gemeente door belanghebbende. Artikel 7.5 PGB voor een alternatieve voorziening voor het verplaatsen in en rond de woning 1. Het PGB voor een alternatieve voorziening voor het verplaatsen in en rond de woning wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, met daarin opgenomen een indicatie van de onderhoud- en reparatiekosten en indien van toepassing van de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering gedurende de afschrijvingsduur. Er bestaat de verplichting om twee offertes aan te vragen. 19

20 2. Het bedrag voor onderhoud en reparatie en indien van toepassing voor de verzekering wordt het eerste jaar meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van het PGB. 3. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt vanaf het tweede jaar jaarlijks uitgekeerd aan belanghebbende na indiening van de factuur bij de gemeente door belanghebbende. Artikel 7.6 Financiële tegemoetkoming 1. De financiële tegemoetkoming voor rolstoelvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst compenserende voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte W.A.-verzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de gecontracteerde leverancier. 2. De tegemoetkoming voor onderhoud en reparatie en indien van toepassing verzekering wordt voor het eerste jaar worden meteen betaalbaar gesteld bij toekenning van de financiële tegemoetkoming. 3. De tegemoetkoming voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt vanaf het tweede jaar jaarlijks uitgekeerd aan belanghebbende na indiening van de factuur bij de gemeente door belanghebbende. 20

21 Hoofdstuk 8 - Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden Artikel 8.1 Gemaximeerde financiële vergoeding voor individuele sportvoorziening 1. Voor een sportvoorziening kan men in aanmerking komen, als zonder deze voorziening sportbeoefening in verenigingsverband niet mogelijk is. 2. Voor een sportvoorziening wordt uitsluitend een gemaximeerde financiële vergoeding verstrekt. De hoogte van deze vergoeding is, ongeacht het inkomen, gelijk aan de werkelijke kosten van de sportvoorziening tot een maximum van 2.653, Indien noodzakelijk wordt tegelijk met de verstrekking van de aanschafkosten een financiële tegemoetkoming in de vorm van een forfaitair bedrag van 585,00 verstrekt, waarmee de sportvoorziening voor een periode van drie jaar aangepast, verzekerd, gerepareerd en onderhouden dient te worden. 4. Als de gehandicapte nog steeds actief lid van een sportvereniging is, kan aansluitend aan de in het derde lid bedoelde periode van drie jaar, jaarlijkse een financiële tegemoetkoming in de vorm van een forfaitair bedrag verstrekt worden van 406,00 in de kosten van aanpassing, verzekering, onderhoud en reparatie van de sportvoorziening. 5. De werkelijke kosten van de sportvoorziening worden bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. Er bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen, met daarin opgenomen een indicatie van de onderhoud- en reparatiekosten gedurende de afschrijvingsduur. 21

22 Hoofdstuk 9 - Samenhangende afstemming en heronderzoek Artikel 9.1 Samenhangende afstemming Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek of het medisch advies, indien van toepassing, aandacht besteed aan: a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager; b. de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek; c. de woning en de woonomgeving van de aanvrager; d. het psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. de sociale omstandigheden van de aanvrager. Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten. Artikel 9.2 Heronderzoek 1. Het college kan een heronderzoek instellen om vast te stellen of belanghebbende nog steeds is aangewezen op de ingevolge de Verordening toegekende voorzieningen. 2. Indien uit het heronderzoek blijkt dat de belanghebbende niet langer is aangewezen op een voorziening ingevolge de Verordening, kan het college de voorziening intrekken. Hoofdstuk 10 - Overige bepalingen Artikel 10.1 Inwerkingtreding 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart Het Verstrekkingenboek maatschappelijke ondersteuning Venlo vervalt op het hiervoor genoemde tijdstip. Artikel 10.2 Citeertitel. Dit besluit kan worden aangehaald als: "Wmo-besluit Venlo 2012". 22

23 Beleidsregel 1 - Het voeren van een huishouden in een geschikt huis 1.1 Definitie/omschrijving van beperking(en) Het is niet mogelijk om zelfstandig te wonen in een schoon en leefbaar huis. Hierbij wordt bedoeld dat er beperkingen zijn in het normaal gebruik en bereikbaarheid van de functionele woonruimtes als woonkamer, keuken, slaapkamer(s), badkamer, toilet en berging. Naast het fysiek niet kunnen uitvoeren van alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden is het ook mogelijk dat iemand wel fysiek in staat is, maar vanwege psychi(atri)sche en psychosociale aandoeningen geen inzicht heeft in welke huishoudelijke taken wanneer uitgevoerd moeten worden. 1.2 Oplossingen Er moet naar oplossingen worden gezocht, die het mogelijk maken alle activiteiten in het huis zo zelfstandig mogelijk te kunnen verrichten. Het zo zelfstandig mogelijk kunnen verrichten heeft betrekking op het kunnen bereiken en gebruiken van alle in de woning aanwezige functionele ruimten. Daarnaast moeten de oplossingen het mogelijk maken dat iemand in een schoon huis woont, voldoende eten en drinken in huis heeft, over (schone) kleding beschikt en zorg kan dragen voor kleine kinderen die tot het huishouden behoren. Er wordt in de volgende volgorde naar een geschikte oplossing gezocht: - voorliggende voorzieningen: bijvoorbeeld kinderopvang (in diverse vormen), boodschappen-, maaltijd- of strijkservice, thuiszorgwinkel voor hulpmiddelen bij kortdurende noodzaak; - algemeen gebruikelijke voorzieningen: bijvoorbeeld eenvoudige woningaanpassingen in de vorm van standaardbeugels, losse toiletverhoger, eenvoudige toiletstoel (kruk), algemeen gebruikelijke verhuizing, aanschaffen van was/droog machine, mogelijkheid tot opnemen van ouderschapsverlof; - algemene voorziening: bijvoorbeeld personenalarmering; - individuele voorziening: bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, tegemoetkoming in verhuisen inrichtingskosten, bouwkundige of woontechnische woonvoorziening, roerende woonvoorziening, woningsanering. 1.3 Definitie/omschrijving van individuele voorzieningen Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden wordt als volgt gedefinieerd: het ondersteunen bij of overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van het huishouden van een persoon, dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort. Er wordt een onderscheid gemaakt in het soort taken die overgenomen kunnen worden, waardoor er twee categorieën Hulp bij het huishouden ontstaan. Hulp bij het huishouden categorie 1 (HbH1) kan bestaan uit de volgende onderdelen: lichte huishoudelijke taken, zware huishoudelijke taken, de was doen en huishoudelijke spullen in orde houden. Hulp bij het huishouden categorie 2 (HbH2) kan bestaan uit de volgende onderdelen: boodschappen doen voor het dagelijks leven, broodmaaltijd bereiden, warme maaltijd bereiden, opvang en verzorging van in huis wonende kinderen, anderen helpen bij maaltijdverzorging, dagelijkse organisatie van het huishouden. Voor iedere over te nemen taak wordt de omvang van overname in minuten bepaald. De omvang van de overname is afhankelijk van de ernst van de beperking(en), de grootte van de leefeenheid en de grootte van de woning. Hierbij kan naar boven (extra overname) en beneden 23

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) gemeente Eindhoven Wethouder van jeugd, welzijn en zorg Raadsnummer 11R4259 Inboeknummer 11bst00388 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.551 RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 135, 26 juni 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1. In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 November 2013 1 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Lid1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Burgemeester en wethouders van Zaltbommel d.d. 15 maart

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie