Auteur: Datum Uitgifte: Versie: De Lijn ICT 3.0 6/3/2013. SAP ICT Standaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur: Datum Uitgifte: Versie: De Lijn ICT 3.0 6/3/2013. SAP ICT Standaarden"

Transcriptie

1 Auteur: De Lijn ICT Datum Uitgifte: 6/3/2013 Versie: 3.0 SAP ICT Standaarden

2 Inhoudsopgave 1. Context Inleiding Architectuur principes Infrastructuur standaarden ALM standaarden Documentbeheer standaarden Integratie & Datamigratie standaarden Ontwikkeling standaarden Security & IAM standaarden Rapportering standaarden ICT methode, projectdocumentatie en tools Pagina 2 van 25

3 1. Context Naam Identificatie Versie Volledige Naam (huidige versie) Onderwerp SAP Standaarden N.v.t. 3.0 versie voor bestek Te volgen ICT standaarden voor SAP implementatoren Onder de koepel van een ERP Programma zullen diverse ERP projecten gefaseerd een SAP platform implementeren bij De Lijn. Dit document bevat de ICT standaarden welke de spelregels zijn waaraan de diverse ERP projecten en SAP implementatoren zich dienen te houden. Al deze ICT standaarden zullen ook opgenomen worden in het ICT standaarden register van De Lijn. De referentie van de betrokken standaarden in het register is vermeld in onderstaande lijst aan SAP standaarden. Toepassingsgebied Verantwoordelijke ERP platform ERP Solution architecten Pagina 3 van 25

4 2. Inleiding Dit document bevat de ICT standaarden waaraan elke ERP implementatie bij De Lijn dient te voldoen, en bevat volgende onderdelen: Architectuur principes De architectuurprincipes communiceren de architecturale stijl en denkwijze die gehanteerd moeten worden bij het ontwerpen en implementeren van informatiesystemen. De doelstelling van het formuleren van deze architectuurprincipes is om de vrijheidsgraden in te perken zodat alle ICT ontwerpen in overeenstemming zijn met de strategische doelstellingen van ICT De Lijn. In dit document zijn de relevante principes opgesomd die De Lijn wenst te hanteren voor het gehele ICT landschap van De Lijn, aangevuld met enkele specifieke architectuurprincipes voor het ERP platform. Infrastructuurstandaarden ALM standaarden Documentbeheer standaarden Integratie en datamigratie standaarden Standaardiseren het infrastructuurpark waarop de ERP componenten worden geïnstalleerd Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het systeembeheer van de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het documentbeheer van de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken toolset en methodes voor het integreren tussen de ERP componenten en tussen ERP componenten en raakvlakapplicaties en kanalen van De Lijn Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het uitvoeren van de datamigraties van de legacy systemen van De Lijn naar de ERP componenten Ontwikkeling standaarden Security & IAM standaarden Rapportering standaarden ICT methode Standaardiseren de te gebruiken tools en methodes voor het uitvoeren van bijkomende ontwikkelingen (programmeren van bijkomende functionaliteiten) binnen de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken tools en methodes voor het opzetten van de beveiligingsvereisten en identity management vereisten. Standaardiseren de te gebruiken toolset voor het opzetten van rapporteringen met gegevens uit de ERP componenten Standaardiseren de te gebruiken toolset en methodes te gebruiken ter ondersteuning van de ICT processen tijdens projectuitvoering Pagina 4 van 25

5 3. Architectuur principes Principe Nr Naam Omschrijving ALG.PR1 De principes hebben het laatste woord De architectuurprincipes & standaarden gelden voor alle afdelingen van de organisatie. Afwijkingen op de principes dienen te worden voorgelegd aan het ICT management van De Lijn. ALG.PR2 Hergebruik Hergebruik van bestaande processen, systemen, services, gegevens, applicaties en technologie zal steeds als eerste overwogen worden bij het definiëren van een oplossing voor de business. ALG.PR3 Denk in Services Hanteer een servicegeoriënteerde aanpak in plaats van een applicatiegeoriënteerde aanpak ALG.PR4 Gemeenschappelijke woordenschat en data definities Data is doorheen de gehele organisatie op consistente wijze gedefinieerd en de definities zijn begrijpbaar en beschikbaar voor alle gebruikers ALG.PR5 Applicatiebeveiliging Het ontwerp van applicaties en services houdt rekening met de risico's op het vlak van integriteit, beschikbaarheid en confidentialiteit. Deze risico's worden tijdens de ontwerpfase in kaart gebracht en gepaste maatregelen worden getroffen. ALG.PR6 Koop(voor hergebruik), eerder dan bouwen Aankopen (voor hergebruik) heeft voorrang op bouwen ALG.PR7 Vereenvoudig Vereenvoudiging wordt te allen tijde overwogen en er wordt proactief gewerkt aan het reduceren van wildgroei en van complexiteit. ALG.PR8 Databeheer Elk dataobject moet een business beheerder hebben die verantwoordelijk is voor de datakwaliteit. ALG.PR9 Databeveiliging Data moet beveiligd zijn tegen ongeoorloofd gebruik ervan, zowel op het vlak van lezen als van creëren, bijwerken of verwijderen. ALG.PR10 Data wordt gedeeld Gebruikers hebben toegang tot data die gedeeld worden over de functionele domeinen heen. ALG.PR11 Open integratieplatform Applicatie-integratie wordt beschouwd als een strategische bekwaamheid die los staat van elk individueel systeem in plaats van te beschouwen als onderdeel van elk individueel systeem ALG.PR12 Unieke data bronnen Data worden maar op één plaats beheerd: Elke data object kan slechts beheerd worden in 1 master-applicatie, die deze gegevens ter Pagina 5 van 25

6 beschikking stelt aan alle andere data-afnemers. ALG.PR13 Documentatie data De datamodellen voor De Lijn op de verschillende niveaus (conceptueel, logisch en fysisch) zijn beschikbaar. ALG.PR14 Data integriteit In het kader van een goede bedrijfsvoering kan op data slechts worden vertrouwd indien de integriteit van data voldoende gegarandeerd is. ALG.PR15 Audit trail Indien iemand iets aanpast aan een data-element moeten steeds een minimum aan sporen hiervan worden bewaard. Per datatype wordt best afgewogen op welk niveau deze traceerbaarheid moet worden voorzien (kosten-batenanalyse). ALG.PR16 Wet- en regelgeving m.b.t. databeheer en kwaliteit. Alle wetgeving m.b.t. databeheer wordt gevolgd. Een voorbeeld kan zijn dat bv. in het kader van de privacy-wetgeving correct wordt omgegaan met gegevens, data-archivering, dataretentie,. ALG.PR17 AS400 afbouw Binnen De Lijn is gestart met de afbouw van ISeries/RPG platform. Elke verandering aan dit platform dient bijgevolg te worden voorgelegd aan het ICT management. ALG.PR18 Sources blijven bestaan op AS400 Na oplevering van een project, dat een deel van de AS400 afbouwt, blijven alle AS400 sources bestaan, enkel menupunten worden verwijderd van de (hoofd)menu's ALG.PR19 Alles of niets Volledige uitfasering: als een project (een deel van) een applicatie vervangt, moet de hele applicatie worden verwijderd ALG.PR20 Cloud als uitzondering De Lijn is geen voorstander van cloud gebruik voor business kritische applicaties ALG.PR21 ALG.PR22 Maximaal twee versies in productie Enkel standaarden worden ondersteund Voor een technologie worden bij voorkeur 1 en maximaal 2 versies in productie beschikbaar geteld Alleen de technologieën die in het standaarden register effectief zijn opgenomen worden ondersteund door ICT De Lijn ALG.PR23 Less is more Met zo weinig mogelijk technologieën zoveel mogelijk realiseren. Bij het ontwerpen van oplossingen wordt eerst het hergebruik van bestaande technologieën overwogen ERP.PR1 ERP platform Binnen de ICT strategie van De Lijn wordt bepaald dat alle oplossingen gericht op de ondersteunende processen (Financiën, Personeelsbeleid, Inkoop en bevoorrading, Onderhoud, Projecten en investeringen) op termijn gebouwd worden als 1 geïntegreerd ERP platform Pagina 6 van 25

7 ERP.PR2 SAP technologie SAP is de standaard technologie voor het ERP platform ERP.PR3 Uniforme business processen Eén enkele manier van werken over de gehele organisatie van De Lijn (Centrale diensten en entiteiten) ERP.PR4 SAP best practices Bij de opzet van de ERP functionaliteiten dient maximaal herbruik gemaakt te worden van de SAP best practices : - Out of the box functionaliteiten in SAP tools wordt verkozen boven modificaties : Elke nieuwe toekomstige business functionaliteit dient afgetoetst te worden op realiseerbaarheid binnen standaard SAP alvorens specifieke modificaties uit te werken. - SAP functionaliteiten worden verkozen boven third party functionaliteiten: Elke nieuwe toekomstige business functionaliteit dient afgetoetst te worden op realiseerbaarheid binnen SAP alvorens andere oplossingen uit te werken. Afwijkingen ten opzichte van deze best practices dienen te worden goedgekeurd op het hiervoor bevoegd ERP stuurorgaan. ERP.PR5 ERP roadmap Bij de overgang van AS IS naar TO BE zal ICT architectuur de implementatie roadmap bepalen om zo weinig mogelijk tijdelijke interfaces te moeten maken. ERP.PR6 ERP toets Lopende projecten of nieuwe initiatieven moeten worden afgestemd met de ERP planning en principes en toegelicht aan het betrokken beleidsorgaan van De Lijn. Pagina 7 van 25

8 4. Infrastructuur standaarden Nr Naam Omschrijving I1 Databankplatform MS SQL Server 2012 is het standaard RDBMS platform voor alle SAP en third party componenten. I2 Besturingssysteem servers MS Windows Server bit is het standaard besturingssysteem voor alle SAP en third party server componenten I3 I4 OTAP straat business applicaties OTAP straat ondersteunende componenten Er worden binnen De Lijn standaard vier omgevingen voorzien voor business applicaties, respectievelijk ontwikkeling, test, UAT 1 en productie. Afwijkingen op dit aantal omgevingen kunnen pas toegestaan worden na overleg met ICT management. Voor ondersteunende componenten, waarop weinig ontwikkeling/enhancement gebeurt, volstaan twee omgevingen: 1 voor O/T/A en 1 voor Productie: - SAP solution manager - SAP Workforce Performance Builder - SAP Router I5 Opleidingsomgeving Er wordt geen aparte opleidingsomgeving voorzien. Opleidingen gebeuren op de UAT omgeving (eventueel via opzet van aparte client op UAT omgeving). I6 Simulatieomgeving Er dient een ad hoc simulatieomgeving worden voorzien voor simulaties van de loonberekening als aparte client op Acceptatie I7 Schaling UAT UAT krijgt dezelfde technische specificaties als productie. I8 Overzet data naar UAT Eens de ERP omgeving in productie is, zal bij de start van iedere UAT periode in de releasekalender de UAT database gelijk zijn aan de productie database (set up, masterdata). Hiervoor wordt de SAP Test Data Migration Server gebruikt. I9 UAT scrambling Het scramblen/anoniem maken van testgegevens op UAT is niet verplicht bij De Lijn. Indien toch scrambling wordt opgezet, dient 1 UAT = User Acceptance Testen Pagina 8 van 25

9 dit te gebeuren met behulp van SAP Test Data Migration Server Het uitvoeren van UAT scrambling wordt afgeraden door ICT De Lijn tenzij data integriteit kan worden gegarandeerd tijdens UAT testen rekening houdend met het feit dat raakplakplatformen (Retibo; AS400, ) niet gescrambled zijn. Omwille van deze reden wordt scrambling niet voorzien in eerste fase van het ERP project. I10 Performantietesten Performantietesten zullen steeds gebeuren op UAT. I11 Fail over - Er wordt gekozen voor een actief-passief opzet voor de ERP omgeving, waarbij de OTA als passieve sessie fungeert - Hiervoor zal zowel het datacenter in Mechelen als in Antwerpen worden ingezet: In Mechelen de OTA omgeving, in Antwerpen de P omgeving. I12 Beheer OTAP omgevingen ICT De Lijn is verantwoordelijk voor het beheer van de OTAP omgevingen van de ERP installaties. (SAP en third party componenten). ICT De Lijn kan bijkomend beroep doen op een externe partner voor het installeren en onderhouden van deze OTAP installaties. I13 Server virtualisatie De OTAP-servers voor ERP (SAP en third party componenten) worden gevirtualiseerd met behulp van: - VMWare ESX voor UAT en Productie - Hyper V voor Ontwikkeling en Test. I14 Externe connectiviteit Indien SAP zelf remote support moet leveren op de SAP omgeving van ICT De Lijn, dan zal de connectiviteit opgezet worden via het product SAP Router. Voor functionaliteiten die naar andere externe partijen worden opengezet, wordt hetzij een CITRIX ontsluiting, hetzij de Juniper SSL verbinding gebruikt die reeds bij De Lijn aanwezig is. I15 Data protection manager Data protection manager (DPM) van Microsoft is de standaard back up & restore tool van De Lijn Data Protection Manager zal voor alle ERP componenten de tool voor backups worden van SQL Server. Er zal een dagelijkse backup worden genomen. Daarnaast moeten de transactionele log files dagelijks gebackupt worden. I16 desktop beheer Clients worden ter beschikking gesteld volgens de volgende gangbare standaarden bij ICT De Lijn: virtueel, citrix of lokaal. Pagina 9 van 25

10 I17 desktop OS De werkplekken bij De Lijn zijn uitgerust met Windows 7 of hogere versie. I18 Netwerk monitoring Microsoft System Center Operations Manager I19 HANA HANA wordt niet gebruikt ter ondersteuning van het ERP platform bij De Lijn I20 Hosting Mobiele applicaties De Lijn doet geen hosting van het SAP Mobile Platform I21 Data-opslag SAN De Lijn maakt gebruik van SAN voor fysieke data opslag I22 Data Mirorring De productiedata dient actief te worden gespiegeld tussen twee SANs (één in elk van beide datacenters) Pagina 10 van 25

11 5. ALM standaarden Nr Naam Omschrijving ALM1 Release management De goedkeuring, transport en deployment van nieuwe releases zullen via SAP Solution Manager gebeuren volgens het ICT release management proces van De Lijn. ALM2 Release kalender De release kalender van De Lijn moet worden gevolgd voor OTAP-installaties van ERP componenten op de infrastructuur van De Lijn. Er zijn 6 releaseperiodes per jaar. ALM3 Systeem monitoring Systeemmonitoring gebeurt via Microsoft System Center Operations Manager Een overzicht van systeemissues zullen via een third party plugin van Solution Manager naar SCOM gestuurd worden. De details van deze issues zullen dan binnen solution manager bekeken worden door middel van de standaard EWA s (early watch alerts) die in Solution Manager voorhanden zijn. ALM4 Solution Manager Solution manager is de standaard ALM tool voor de SAP installaties: - Documentatie van de in SAP opgezette functionaliteiten (business processen, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, master data, ) - Technische installaties - Versiebeheer van patches - Release management - Testscenario's - Incident management - Problem management - Change management - Archivering: enkel de scheduling en monitoring van de archivering. Suggesties over wat moet worden gearchiveerd. Niet de archivering zelf. - Systeem monitoring (niet als primair systeem) Integratie van Solution Manager naar Microsoft System Center moet voorzien worden. Dit zowel voor monitoring als configuration management en incident management Pagina 11 van 25

12 ALM5 Job scheduling SAP background processing system zal gebruikt worden voor het automatiseren van de uitvoering van SAP jobs. Er is geen overkoepelende job scheduling tool bij De Lijn. Indien er afhankelijkheden zijn in scheduling tussen SAP jobs en jobs van raakvlaksystemen, dienen deze via alternatieve methodes opgelost te worden. ALM6 Archivering De gegevens uit de ERP componenten (SAP en third party componenten) worden gearchiveerd met behulp van volgende producten SAP Archiving by Opentext, zowel gestructureerde gegevens als documenten ALM7 Service desk Microsoft System Center Service Manager is de centrale service desk tool voor ICT De Lijn. De SAP gerelateerde tickets dienen gesynchroniseerd te worden tussen de SAP Solution manager en de centrale service desk tool. ALM8 ICT Asset management Microsoft System Center Configuration Manager is de centrale tool voor het beheer van de ICT assets. De SAP gerelateerde assets/cis dienen gesynchroniseerd te worden tussen de SAP Solution manager en de centrale ICT asset management tool. ALM9 Applicatieve monitoring De standaard beschikbare EWA s (early watch alerts) in solution manager zullen gebruikt worden voor de applicatieve monitoring. Indien deze niet volstaan, kan er mits verantwoording Custom service level reports worden opgezet waarbij de monitoring meer in detail kan worden geconfigureerd. ALM10 SAP Router SAP Router wordt opgezet bij de Lijn voor remote connectiviteit met SAP derde lijnsondersteuning en opladen van nieuwe versies en fixes. Pagina 12 van 25

13 6. Documentbeheer standaarden Nr Naam Omschrijving D1 Interactieve formulieren Voor externe formulieren zal er steeds worden gekozen voor SAP HTML forms. Voor interne formulieren mag gebruik gemaakt worden van SAP HTML form of Adobe Interactive Forms (indien out of the box standaard formulier beschikbaar of business vereisten interactiviteit noodzaken). D2 Document generatie SAP Smartforms zal gebruikt worden voor het generen van documenten op basis van gegevens uit SAP. Voor documentgeneratie van gegevens die niet uit SAP komen, zal Scriptura worden gebruikt. Voor documentgeneratie van gegevens die gedeeltelijk uit SAP komen en gedeeltelijk uit andere applicaties, zal SAP via de interface van SAP smartforms een XML genereren die aan Scriptura wordt doorgegeven ter aanmaak van het document. D3 Microsoft Exchange Microsoft Exchange Server 2010 wordt gebruikt bij De Lijn voor het hosten van het mailverkeer. D4 D5 D6 D7 Document management systeem SAP DMS SAP Vendor Invoice management by Opentext SAP content server SAP Archiving by Opentext wordt gebruikt als document management systeem van de ERP componenten voor opslag van documenten. SAP DMS wordt niet gebruikt bij De Lijn De OCR option for SAP VIM by Opentext ( = ICC) en Vendor Invoice management by Opentext (VIM) wordt gebruikt voor het verwerken van ingescande en electronische facturen. SAP content server wordt niet gebruikt als opslagmedium voor documenten Pagina 13 van 25

14 7. Integratie & Datamigratie standaarden Nr Naam Omschrijving ID1 Data migratie LSMW, Legacy Migration Workbench, is de standaard te gebruiken tool voor datamigraties van legacy systemen van De Lijn naar SAP. ID2 Global datatypes Indien beschikbaar zal er steeds met SAP global datatypes worden gewerkt als canonical informatiemodel bij te bouwen integraties met behulp van enterprise services. Iedere service operation interface maakt gebruik van SAP GDT s afkomstig uit de standaard GDT catalogus. Indien een standaard GDT niet beschikbaar is voor een bepaalde dataelement vereiste gelden de volgende regels: - De Lijn geeft de eigenschappen van het vereiste data element door en SAP waarbij SAP zal bevestigen indien een equivalent bestaand GDT kan gebruikt worden die zowel semantisch als qua formaat overeenkomt - Indien geen GDT of equivalent beschikbaar is zal De Lijn zijn eigen GDT s bouwen. ID3 Interne SAP integraties Bij de bouw van een interne SAP integratie dienen volgende standaarden in overweging genomen worden: Gebruik van een reeds bestaande integratie op applicatie niveau hier spreken we strikt gezien niet over een interface. Een voorbeeld hiervan is de integratie tussen SAP Finance en SAP aankoop Voor strikt gescheiden applicatie componenten dient iedere interne interface gebouwd te worden volgens de geldende best practice. Die best practice kan een van de volgende technologien omvatten: o o o Gebruik van een bestaande RFC interface Gebruik van een bestaande ALE/IDOC interface Gebruik van integratie dmv Enterprise Services via ESB bus Indien SAP voor eenzelfde interface verschillende implementatiemogelijkheden biedt, bijvoorbeeld eenzelfde interface kan zowel via ALE/IDOC als via Enterprise Services geimplementeerd worden, wordt steeds de voorkeur gegeven Pagina 14 van 25

15 aan de Enterprise Service implementatie. ID4 Enterprise Service bus IBM WPS is de standaard enterprise services bus binnen De Lijn - Service gebaseerde integraties tussen SAP componenten en applicaties van de Lijn zullen gebeuren via IBM WPS waarbij de SAP enterprise services zullen gebruikt worden voor de communicatie naar IBM WPS. Externe systemen gaan via de IBM WPS deze services oproepen. - Ook service gebaseerde integraties tussen SAP componenten en third party componenten opgezet binnen de ERP projecten zullen gebeuren via IBM WPS Er wordt in alle gevallen geen gebruik gemaakt van de SAP PI service bus. ID5 Beveiliging van services Standaard worden de webservices beveiligd mbv certificaten op de transport layer (trust tussen WPS & SAP). Specifieke services zullen extra beveiligd worden mbv WS- Security ID6 Transmodel Transmodel is de standaard voor datamoddelering bij De Lijn. SAP hoeft niet aangepast te worden om te voldoen aan transmodel, zoals gesteld in ID4 omtrent global data types. ID7 IBM InfoSphere Datastage IBM Infosphere Datastage (versie 8.7) is de standaard ETL tool bij De Lijn. ID8 Geen rechtstreekse data interacties op SAP database. Rechtstreekse data interacties op de SAP database zijn niet toegestaan. Ook database access via native SQL in ABAP, waarbij men eigenlijk de DB abstractionlayer omzeilt, is niet toegelaten ID9 GET De Lijn gebruikt GET prikklokken. Deze worden geïntegreerd met SAP ERP via GET TIME LINK software. Voor bijkomende informatie, zie: ID10 FTP/FTPS FTP communicatie wordt gebruikt voor data uitwisseling met derde partijen ID11 Programmeertaal Webservices Webservices in SAP worden steeds ontwikkeld in ABAP volgens het ABAP SOAP framework. Pagina 15 van 25

16 ID12 SOAP in webservices SOAP is het standaard toe te passen protocol voor het oproepen van enterprise services binnen De Lijn ID13 Master data AS400 De legacy AS/400 applicaties capteren de masterdata (personeelsgegevens, voertuigengegevens, ASW FIN gegevens, ) rechtstreeks uit de betrokken DB2-tabellen. Bij invoering van ERP zal veel van deze masterdata beheerd worden in SAP. Om deze masterdata ter beschikking te stellen aan de AS400 legacy applicaties dient de in SAP beheerde masterdata via datastage in de legacy DB2-tabellen te worden geplaatst ID14 SAP front ends Voor ontwikkelaars, beheerders en intensieve business gebruikers zal de SAP GUI (versie 7.3 of hoger) worden uitgerold. Voor de business eindgebruikers wordt de SAP NetWeaver business client gepositioneerd. ID15 SAP Portal SAP Portal wordt niet gebruikt bij De Lijn. ID16 Webbrowser intern gebruik Internet Explorer is de standaard internet browser voor intern gebruik (huidige versie 9). ID17 Webbrowser extern gebruik Alle websites aangeboden op moeten raadpleegbaar zijn via volgende browsers: - Internet explorer (minimum versie 8) - Google Chrome - Firefox - Safari ID18 SAP HTML ontsluiting SAP functionaliteit wordt geïntegreerd in het sharepoint gebaseerde intranet op volgende manieren: - Ofwel via Iframe incorporeren van SAP HTML schermen (webdynpro for APAP, ) presentatielogica beheerd in SAP. - Ofwel via URL link naar SAP schermen Beiden gebeuren via NW Business client. Authenticatie gebeurt steeds via single sign on. ID19 Sharepoint Intranet Microsoft Sharepoint Server 2010 is de standaard bij De Lijn voor het beheren van intranet webcontent. ID20 Nederlandstalige interface De volledige interface van alle ERP componenten (SAP en Third Party) is beschikbaar in het Nederlands voor de business gebruikers. Indien de vertalingen van SAP niet voldoende zijn, dan dienen bepaalde termen nog overschreven worden met custom vertalingen. Pagina 16 van 25

17 ID21 Interface ontwikkelaars De interfaces van alle ERP componenten (SAP en Third Party) zijn beschikbaar in het Engels. ID22 Huisstijl externe communicatie Alle communicatie (documenten, websites, ) met externe partijen (klanten, leveranciers, ) die worden gegenereerd door de ERP componenten zijn opgemaakt volgens de huisstijl van De Lijn: ID23 Huisstijl interne communicatie De opmaak van schermen in de interfaces naar de eindgebruikers van De Lijn zijn conform de huisstijl, zij het beperkt tot logo s en kleuren. ID24 Workflow manager Waar mogelijk worden in SAP de Netweaver business workflows gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, zal er voor Websphere process server worden gekozen. ID25 Tridion Tridion (versie 5.3 iof hoger) is het standaard content management systeem voor het internet van De Lijn. ID26 Isabel 6 De Lijn maakt gebruik van de Isabel Corporate Synchroniser (ICS) om te connecteren met het Isabel 6 betaalplatform ID27 Mobiele apps De Lijn wenst geen ontwikkeling te doen van eigen mobiele toepassingen. Enkel out of the box beschikbare of door SAP gecertifieerde mobiele applicaties worden aangeboden aan de eindgebruikers bij De Lijn Pagina 17 van 25

18 8. Ontwikkeling standaarden Nr Naam Omschrijving O1 Maatwerk tabellen en velden Er zullen geen custom velden worden toegevoegd in de tabellen die SAP zelf genereert tijdens de installatie. Custom tabellen en velden zullen steeds gemaakt volgens de Y of Z naming conventions. O2 Enhancements Enhancement dienen te gebeuren binnen de Standard enhancements frameworks van SAP en dienen steeds te worden goedgekeurd door een board van De Lijn. O3 ABAP tools De verplicht te gebruiken tools bij ABAP ontwikkeling zijn: ABAP workbench SAP transport systeem ABAP webdynpro via Floorplan Mgr O4 O5 ABAP release management Implementation Guide Gebeurt via de SAP Solution Manager. Implementation Guide zal gebruikt worden voor de functionele opzet van het SAP systeem. Zie 3c6b76/frameset.htm O6 ABAP Stijlgids De standaard ABAP stijlgids zal worden gevolgd bij het ontwikkelen van ABAP code, zoals voorgeschreven door SAP in "Official ABAP Programming Guidelines" gepubliceerd door SAP Press. O7 Programmeertaal ABAP is de te gebruiken programmeertaal binnen SAP voor het bouwen van business logica. Pagina 18 van 25

19 9. Security & IAM standaarden Nr Naam Omschrijving S1 Active Directory Active Directory 2007 is de actieve gebruikersrepository voor interne medewerkers. S2 Single sign on Single sign on wordt voorzien: - Tussen verschillende ERP componenten (SAP en third party) Tussen ERP componenten en intranet (sharepoint) via windows gebruiker S3 Kerberos Kerberos zal worden gebruikt als authenticatieprotocol ter realisatie van de single sign on tussen windows gebruiker en ERP componenten. S4 S5 Role based access in SAP Interne authentificatie via SAP IDM De toegang en beschikbare mogelijkheden binnen SAP worden gebaseerd op (applicatie)rollen die een gebruiker heeft toegewezen gekregen. Rollen worden o.a. automatisch toegewezen op basis van de bedrijfshiërarchie. Bij voorkeur zal de standaard rolhiërarchie binnen SAP worden gebruikt. Beheer door business medewerkers moet mogelijk zijn. Wijzigingen in personeelsinformatie in de HCM module van SAP ERP kan aanleiding geven tot het automatisch toekennen of wijzigen van bepaalde rollen. SAP identity management (IDM) bevat alle identiteiten en wordt gebruikt voor het provisionen van gebruikers binnen het ERP platform. De identiteiten in SAP IDM worden gevoed vanuit een extern systeem. S6 Anonieme toegang Binnen SAP zal voor elke gebruiker authenticatie afgedwongen worden om aldus de gebruiker uniek te kunnen identificeren. Anonieme toegang is niet toegestaan. S7 Audit trail Standaard logging en rapportering omtrent de SAP audit trail dient te worden gebruikt S8 Externe authentificatie Tivoli identity manager is de standaard binnen De Lijn voor het B2B en B2C gebruikersbeheer. S09 Tivoli Access manager Tivoli Access manager wordt gebruikt voor authentificatie van functionaliteiten naar het web Pagina 19 van 25

20 S10 Zonering Ter afscherming van de SAP gegevens wenst De Lijn de SAP installatie af te schermen via netwerk zonering en versleuteling van integraties met raakvlaksystemen. S11 Toekennen van applicatierollen in de business Applicatierollen worden beheerd door ICT en toegewezen door business. Delegatie moet mogelijk zijn. Pagina 20 van 25

21 10. Rapportering standaarden Nr Naam Omschrijving R1 Operationele rapporteringen Operationele rapporteringen worden opgezet met de standaard beschikbare rapporteringstools in SAP: - Advanced Lised viewer (ALV) - voorkeur - Crystal reports - optioneel Operationele rapporteringen worden gedefinieerd als rapporteringen met volgende kenmerken: Doel Termijn Niveau Doelpubliek Frequentie Periodiciteit Type informatie Logische inhoud Day to day operaties Zeer korte termijn (Proces)/ Activiteit Diensthoofden en applicatiegebruikers Week/Dag/Maand Vast Real-time Detailinformatie van één bron/applicatie Rigide Specifiek R2 Beleidsrapporteringen Beleidsrapporteringen worden binnen De Lijn opgezet vanuit een centrale enterprise datawarehouse, die periodiek gevoed wordt met gegevens uit de de operationele systemen. Beleidsrapporteringen worden gedefinieerd als rapporteringen met volgende kenmerken: Doel Termijn Niveau Doelpubliek Frequentie Periodiciteit Type informatie Strategisch en tactisch/ Trends / analyses Lange en middellange termijn (historiek) De Lijn / Functioneel Domein Directeuren en afdelingshoofden & overhead Jaar / Maand/ (Week) Vast en ad hoc Niet real-time Geaggregeerde informatie van verschillende bronnen/applicaties Pagina 21 van 25

22 Flexibel Logische inhoud Generiek De ERP gegevens worden via SAP BW extracties naar de enterprise datawarehouse gevoed, teneinde dataconsistentie tussen SAP BW en de enterprise datawarehouse te garanderen. R3 Cognos Cognos is de standaard BI Suite voor de aanmaak van beleidsrapporteringen binnen De Lijn, gebruik makend van de enterprise datawarehouse. R5 SAP BW SAP BW mag gebruikt worden voor de aanmaak van ERP specifieke einde dag rapporteringen en het genereren van incrementele einde dag extracties, waarbij maximaal gebruik dient gemaakt te worden van de standaard out of the box datastructuren in SAP BW R6 SAP BI Er mag enkel gebruik gemaakt worden van SAP BI voor de aanmaak van rapporteringen op de SAP BW data structuren. Er dient hier maximaal gebruik gemaakt te worden van de standaard out of the box rapporteringen in SAP BI R7 SAP Crystal reports viewer for SAP Business Suite applications SAP Crystal reports viewer for SAP Business Suite applications wordt gebruikt voor het beschikbaar maken van de Crystal reports in de SAP front ends. De Lijn wenst geen gebruik te maken van deze tool. R8 SAP BW data store De Lijn wenst alle ERP data in te laden in SAP BW data store, en pas filters toe te passen bij het opvullen van de Infocubes R9 LSA++ De LSA++ strategie dient te worden toegepast bij de opzet van SAP BW om de gehele BW opset HANA upgradable te maken. Pagina 22 van 25

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Invantive Producer. Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten.

Invantive Producer. Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten. Invantive Producer Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten. Agenda Invantive Visie De Invantive Benadering Het Invantive Resultaat Invantive Producer Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Inleiding Recent is een nieuwe grote release uitgebracht voor SAP Vendor Invoice Management. Deze VNSG tip beschrijft de belangrijkste toevoegingen en

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs Xebic Cloud Solutions voor het Onderwijs Cloud Solutions www.xebic.com Inleiding Doel Architectuur concepten OnStage, de Cloud applicatie van Xebic. 2 Inhoud Xebic Bedrijf Cloud-roots Views Cloud Applicaties

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Red Spider Next Generation: Identity Management voor gevorderden. Bert van Daalen René Visser Ronald Zierikzee

Red Spider Next Generation: Identity Management voor gevorderden. Bert van Daalen René Visser Ronald Zierikzee Red Spider Next Generation: Identity Management voor gevorderden Bert van Daalen René Visser Ronald Zierikzee Constateringen rijp en groen Hoge ontwikkelkosten en lange doorlooptijd nieuwe functionaliteit

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Bijlage Ketenlandschap Leerlingvolgsysteem. Applicatieketen. Aansluitvoorwaarden

Bijlage Ketenlandschap Leerlingvolgsysteem. Applicatieketen. Aansluitvoorwaarden Bijlage Ketenlandschap Leerlingolgsysteem Applicatieketen Afbeelding PSA01 toont de ereiste ketenkoppellakken an het Leerling Volg Systeem (LVS) naar andere benodigde applicaties. Indien in de toekomst

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Technische eisen & Testomgeving bij klant

Technische eisen & Testomgeving bij klant Technische eisen & Testomgeving bij klant Versie: 4.0 Datum: 16 december 2016 Gevoeligheid: Vertrouwelijk Status: Definitief Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010 Praktijkcasus Identity management Bert Dondertman 14 september 2010 Agenda Praktijkcasus: Waarom? Hoe? Score op de diverse dimensies OGh IAM presentatie juli 2010 2 Waarom? Centraal klantportaal waar mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Open Informatie Management Server

Open Informatie Management Server OpenIMSR Open Informatie Management Server OpenIMS Algemeen OpenIMS is een platform voor het beheren van ongestructureerde informatie (stromen). U kunt hierbij denken aan werkprocessen of projecten waarin

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Websphere Portal 6: Ronald Dekkers

Websphere Portal 6: Ronald Dekkers Websphere Portal 6: Koppelen met Domino, Sametime, ERP en Voip op System i5 Ronald Dekkers r.dekkers@acuity.nl (Booth 2) Agenda Even voorstellen Portal: waarom? Websphere Portal 6.0 Koppelen met SameTime

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie