Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning"

Transcriptie

1 Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning September 2013

2 Inhoudstafel Deel 1 - Behoefteanalyse 1. Inleiding Deelnemers Opzet klankbordgroep Wat is bestuurlijke informatie? Vraagstelling Resultaten Conclusie Archivering vandaag Vraagstelling Resultaten Conclusie Archivering met het e-depot Vraagstelling Resultaten Conclusie...14 Deel 2 - Marktverkenning 1. Inleiding Leverancier Tessella Leverancier Archivematica Leverancier IBM Leverancier Delaware Consulting PwC 2

3 Deel 1 - Behoefteanalyse 1. Inleiding In het kader van de haalbaarheidsstudie rond het opzetten van een digitaal archief voor opslag van bestuurlijke informatie in Vlaanderen, werd een behoefteanalyse uitgevoerd bij verschillende besturen uit het publieke landschap. Doelstelling van deze behoefteanalyse was het in kaart brengen van de noden die leven in het publieke landschap met betrekking tot digitale archivering en mogelijke scenario s voor het opzetten van een digitaal archief. De resultaten van deze behoefteanalyse worden in deze nota besproken. 1.1 Deelnemers 21 vertegenwoordigers van openbare besturen namen deel aan een klankbordgroep als basis voor de analyse van de behoeften inzake digitale archivering. Deze 21 deelnemers vertegenwoordigden een brede waaier aan openbare besturen. Organisatie Naam Functie Cultuur Jeugd Sport Media Pascale Van Kerckvoorde Beleidsdomeinarchivaris Gemeente Boechout Nadia Lenaerts Beleids- en kwaliteitscoördinator Stad Gent Jan Godderis E-strategie - Strategie en Coördinatie - Stad Gent Stadsarchief Leuven Caroline Vleugels Archivaris OCMW Blankenberge Hilde Van Renterghem Bestuurssecretaris Gemeente en ocmw Evergem Marc Goethals ICT-Coördinator Overleg Cultuur/UiT in Regio Kortrijk Tijs De Schacht Coördinator regionaal collectie- & depotbeleid Stad Antwerpen Filip Boudrez digitaal archief VO, Agentschap Landbouw Visserij Eric Duton Projectleider e-government en ICT-Beheer (e-ib) Bestuurszaken Provinciale Archiefdienst West- Vlaanderen Dries Vandaele Nastasia Vanderperren Beleidsondersteuner Coördinerende archiefdienst Adjunct-adviseur Archiefdienst Provincie Vlaams-Brabant Bart De Keyser diensthoofd-archivaris Stad Ninove Sofie Neuckermans Archivaris VUB Ward Van Steenkiste Archief VUB Gemeente Beveren Carine Goossens gemeentearchivaris Gemeente Roeselaere Els Van de Velde consulent documentbeheer Stad Dendermonde Véronique Bonkoffsky Archivaris Stad Lier Luc Coenen archivaris-conservator Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rebekka Artoos Beleidsdomeinarchivaris OCMW Gent/VVBAD Tom Haeck Archivaris Departement Bestuurszaken van de Bart Severi Teamhoofd coördinerende archiefdienst Vlaamse overheid PwC 3

4 1.2 Opzet klankbordgroep De klankbordgroep werd gebaseerd op de generieke blauwdruk die voor het digitaal archief in het kader van dit project werd uitgewerkt en werd gestructureerd rond 3 thema s: 1. Wat is bestuurlijke informatie? Doelstelling van deze oefening voor het project DAV was een zicht te krijgen op de scope voor archivering en een analyse te doen rond de beschikbaarheid van digitale informatie 2. Archivering vandaag Doelstelling van deze oefening voor het project DAV was een zicht te krijgen op de huidige situatie in termen van archivering bij openbare besturen vandaag en de verschillen die zich in het landschap voordoen. 3. Archivering met het e-depot Doelstelling van deze oefening voor het project DAV was een zicht te krijgen op welke van de voorgestelde diensten nuttig zijn voor de verschillende besturen, hoe verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld en wat de technisch, organisatorisch/procesmatige en juridische haalbaarheid van gebruik van de verschillende diensten is voor de verschillende besturen. Daarnaast werd in deze stap ook gepeild naar bezorgdheden die leven bij de deelnemers. De resultaten van elk van deze onderdelen worden besproken in de volgende hoofdstukken. PwC 4

5 2. Wat is bestuurlijke informatie? 2.1 Vraagstelling Bestuurlijke informatie begrijp ik als? Wat is digitaal beschikbaar / kan zelf worden gedigitaliseerd? Welke informatie wordt vandaag analoog gearchiveerd? Welke informatie wordt vandaag digitaal gearchiveerd? 2.2 Resultaten Deelnemers definiëren de scope van bestuurlijke informatie zeer breed: het betreft alle informatie waarover een bestuursinstantie beschikt en die nodig is bij de uitvoering van haar taken. Dit zijn ondermeer vergunningen, dossiers, databanken, attesten, verslagen, etc. Deze informatie is grotendeels digitaal beschikbaar. Zoals onderstaande grafieken aantonen bestaat er een brede basis voor analoge archivering, terwijl digitale archivering momenteel slechts zeer beperkt wordt toegepast. Analoge archivering? Niets 0% Digitale archivering? Alles 6% Alles 42% Deels 29% Deels 58% Niets 67% 2.3 Conclusie De scope van bestuurlijke informatie omvat een zeer brede waaier aan informatie die bestaat in verschillende types en formaten. Het merendeel van deze informatie is vandaag digitaal beschikbaar maar wordt analoog gearchiveerd. Digitale archivering binnen het landschap is zeer beperkt. PwC 5

6 3. Archivering vandaag 3.1 Vraagstelling Huidige IT omgeving Welk document management systeem wordt vandaag gebruikt binnen uw organisatie? Welke archiveringssysteem wordt vandaag gebruikt binnen uw organisatie? Huidige situatie in termen van archivering 23 stellingen rond de huidige situatie van archivering werden voorgelegd aan de deelnemers. Elke stelling moest worden gescoord op een schaal van 1 tot 3: helemaal niet van toepassing (1) tot helemaal van toepassing (3). Score 0 kon gegeven worden indien de deelnemer het antwoord niet wist. Onderstaande tabel geeft de stellingen weer. Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 Stelling 13 Stelling 14 Stelling 15 Stelling 16 Stelling 17 Stelling 18 Stelling 19 Stelling 20 Stelling 21 Stelling 22 Stelling 23 Het management van mijn organisatie is zich voldoende bewust van de archiveringsproblematiek. Het management van mijn organisatie investeert voldoende in archivering. De administratie van mijn organisatie is klaar voor gestructureerde archivering. Hierover zijn duidelijke afspraken (rollen, procedures, records management...) aanwezig. Archiveringsprocedures zijn goed gedocumenteerd. Buiten de uren van de archivaris en wat infrastructuur kost archiveren onze organisatie niets. De archivaris informeert de organisatie over wat gearchiveerd moet worden. De archivaris krijgt alle informatie zodanig aangeboden dat hij enkel nog geschikte metadata moet toevoegen. Metadata is gebaseerd op vaste standaarden. De metadata wordt (automatisch) aangevuld op basis van trefwoorden die in de gearchiveerde informatie te vinden zijn. Het Ingest proces is waar mogelijk geautomatiseerd. Informatie die opgeslagen wordt in het archief kan inhoudelijk niet meer gewijzigd worden. Er is voldoende capaciteit om op te slaan aanwezig. Onze gegevens worden dubbel bijgehouden op minstens twee locaties, met daarnaast back-up. Er zijn duidelijke afspraken voor opvolging van formaten, preservatie en conversie. De informaticus van mijn organisatie wordt nauw betrokken bij uittekening en uitvoering van de bewaringsstrategie van het archief. Er is duidelijk toegangsbeheer voor gearchiveerde informatie (analoog + digitaal), alle opvragingen gaan via een archivaris. Ik moet maar één archivaris raadplegen om zowel analoge als digitale informatie terug te vinden. Onze ontsluiting gebeurt op maat van de eindgebruiker (geïntegreerd in andere applicaties/volgens gewenst formaat). Eindgebruikers hebben een volledig zicht op de inventaris, maar niet altijd op de inhoud van het archief. Er is een registratie van welke informatie door wie geconsulteerd wordt en rapportering is mogelijk. Wij vernietigen niet en dragen niet over. De archivaris wordt automatisch verwittigd vanuit het archief wanneer de bewaartermijn van een object verlopen is. De archivaris komt steeds manueel tussen bij vernietiging. PwC 6

7 3.2 Resultaten Huidige IT omgeving Van alle deelnemers geeft 43 % aan een document management systeem te gebruiken. Deze deelnemers gebruiken voornamelijk Sharepoint, Documentum of Alfresco. Ook Access wordt opgelijst als document management systeem maar Access wordt in deze studie niet als volwaardig document management systeem aanzien. 33 % van de deelnemers geeft aan een archiefsysteem te hebben. Deze deelnemers maken gebruik van eigen ontwikkelde systemen in combinatie met Sharepoint of andere marktoplossingen zoals van vb. leverancier Arco. Een aantal besturen geven opnieuw aan dat zij Access gebruiken voor digitale archivering. In de context van deze studie wordt dit echter niet als volwaardig archiefsysteem aanzien. Huidige situatie in termen van archivering De scores op de verschillende stellingen liggen sterk uiteen. Een duidelijk onderscheid is echter merkbaar tussen 3 groepen van besturen die consistent lager/hoger scoren dan de andere groepen. We benoemen deze groepen als type 1, type2 en type 3 besturen en geven de resultaten weer per groep: Type1 Type2 Type3 Een duidelijk onderscheid is merkbaar tussen besturen van type 1, 2 en 3 voor volgende stellingen: De inzet van management en organisatie is duidelijk groter naarmate de maturiteit van besturen verhoogt. (1 4) De ingezette financiële middelen voor archivering zijn veel groter bij type 3. (5) De technische uitwerking van zowel BCP, audit trail en automatische verwittiging na verlopen bewaartermijn is veel uitgebreider bij type 3 dan bij de rest. (13, 20 & 22) Er is een merkbaar verschil tussen wat gebruikers bij besturen van type 2 in het archief kunnen raadplegen en wat gebruikers van type 3 kunnen raadplegen. (19) Gelijklopend positief overheen de types: De rol van archivaris wordt hoog geschat betreffende het informeren van de organisatie en het beheren van gegevens. (6 & 23) PwC 7

8 Gelijklopend negatief overheen de types: De archivaris moet meer doen dan enkel geschikte metadata toevoegen, wegens een gebrek aan volledige informatie. (7) Algemeen gesteld is het gebruik van metadata erg beperkt overheen de 3 types besturen. (8 & 9) De automatisering van het Ingest proces is laag. (10) Er is een gebrek aan afspraken voor opvolging van formaten, preservatie en conversie. (14) Een ontsluiting op maat van de gebruiker ontbreekt. (18) Gelijklopend gemiddeld overheen de types: Inhoudelijke wijziging is mogelijk na archivering. (11) Aanwezige capaciteit voor opslag. (12) Samenwerking met IT. (15) Efficiënt toegangsbeheer. (16) Beheer digitaal en analoog archief door 1 archivaris. (17) Vernietiging en overdracht. (21) 3.3 Conclusie We stellen een duidelijke trend m.b.t. de huidige situatie in termen van archivering vast naargelang het type bestuur. We kunnen 3 grote types onderscheiden vanuit de analyse: Type 1: basis Bewustzijn bij management is laag Geen duidelijke rollen en procedures Gebrek aan documentatie van processen Geen duidelijk toegangsbeheer Type 2: uitgebreid proces in termen van analoge archivering en eerste stappen in de digitale wereld. Type 3: vergevorderd bewustzijn in en kennis van archivering (zowel analoog als digitaal). Volgende grafiek toont de verdeling van het aantal besturen per type en de soorten besturen per type. Type 2 omvat duidelijk de meerderheid van de besturen in de markt. Aantal deelnemers Besturen per type 0 Type1 (7) Type2 (11) Type3 (3) OCMW Onderwijs 1 Overheid 1 4 Provincie 2 Steden & Gemeentes PwC 8

9 4. Archivering met het e-depot 4.1 Vraagstelling Dienstenmodel generieke blauwdruk Welke diensten zijn nuttig/ontbreken in de generieke blauwdruk? Wat is voor u een minimale vereiste voor u instapt in het geheel? Wat is de technisch, organisatorisch/procesmatige, juridische haalbaarheid van gebruik van de verschillende diensten voor u? Wie doet wat? Liggen de verantwoordelijkheden op de juiste plaats? Enkele stellingen 15 stellingen rond de toekomst van archivering werden voorgelegd aan de deelnemers. Hieraan konden ze scores geven gaande van helemaal niet akkoord (1) tot helemaal akkoord (5). Onderstaande tabel geeft de stellingen weer. Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 Stelling 13 Stelling 14 Stelling 15 Mijn organisatie is bereid te investeren om (delen van) het digitaal archief binnenshuis te houden. Mijn organisatie is bereid een prijs te betalen voor externe digitale archiveringsdiensten. Overlegstructuren in de DAV structuur zijn noodzakelijk, zodat gedragen beslissingen worden genomen (maar een eindverantwoordelijkheid is nodig). Normalisatie en standaardisatie van digitale objecten moet gebeuren voor Ingest in het DAV en is taak van de zorgdrager. Mijn organisatie is bereid te investeren in eigen tools voor digitalisering. Aanpassingen in eigen infrastructuur en applicaties die noodzakelijk zijn voor aansluiting aan het e-depot zijn steeds voor eigen rekening (en in overleg met het e-depot). Ik wil archiveren in het e-depot op het moment dat ik 90% zeker ben dat we de informatie niet meer zullen aanpassen of nodig hebben. Onze gegevens moeten onmiddellijk beschikbaar zijn (online) en moeten niet geladen worden (near-line). Ik reken op een gecentraliseerde aansturing inzake formaten, preservatie en conversie (als mijn visie maar vertegenwoordigd wordt bij beslissingen). Idealiter wordt mijn inventaris (virtueel) deel van het centraal register. De ultieme doelstelling moet zijn om op termijn alle archieven met elkaar te doen praten. Ontsluiting naar burgers gebeurt via de zorgdrager en niet rechtstreeks vanuit het e-depot. Overdracht van digitale archiefstukken naar het Rijksarchief moet ondersteund worden. Toegang wordt geregeld op basis van overeengekomen generieke rollen. Ik wil inzage in de werking van het DAV en wil desnoods de code van elk programma kunnen bekijken. Bezorgdheden en valkuilen Welke valkuilen zien jullie naast wat we eerder hebben besproken voor implementatie en gebruik van een Vlaams digitaal archief? 4.2 Resultaten PwC 9

10 Dienstenmodel generieke blauwdruk Onderstaande functionaliteiten worden als minimum vereisten voor instap in het e-depot aangegeven. Merk op dat in het rood aangegeven functionaliteiten niet unaniem als vereist worden beschouwd door de 3 types. Minimum vereist Type 1 Type 2 Type 3 certificatie instap begeleiding opleiding standaardisatie autonomie pre-ingest via web interface pre-ingest via FTP upload SIP pre-ingest via link met applicaties search op metadata digitale leeszaal exit strategie architectuur flexibiliteit uitbreiding dienstverlening n.a.v. recente ontwikkelingen certificatie instap begeleiding opleiding inspraak in e-depot strategie standaardisatie autonomie pre-ingest via web interface pre-ingest via FTP upload SIP pre-ingest via link met applicaties search op metadata disseminatie via integratie met applicaties exit strategie architectuur flexibiliteit uitbreiding dienstverlening n.a.v. recente ontwikkelingen certificatie instap begeleiding inspraak in e-depot strategie standaardisatie autonomie pre-ingest via link met applicaties disseminatie via integratie met applicaties exit strategie architectuur flexibiliteit uitbreiding dienstverlening n.a.v. recente ontwikkelingen business intelligence rapportering Volgende functionaliteiten moet het e-depot volgens de deelnemers niet aanbieden. Niet aanbieden Type 1 Type 2 Type 3 / digitale leeszaal (interne en externe) thesauri gebruiken voor integratie, metadatering... pre-ingest via web interface search op metadata ontsluiting naar burgers PwC 10

11 Tot slot werd de deelnemers gevraagd de hoge risico s (belangrijk maar moeilijk realiseerbaar) en nice to have s aan te duiden. Geen enkele dienst werd door een meerderheid van de besturen per type als hoog risico aanzien. Voor de categorie nice to have zijn de resultaten opnieuw verschillend naargelang het type bestuur. Nice to have Type 1 Type 2 Type 3 inspraak in e-depot strategie centrale inventarisatie (integratie) full text search ontsluiting naar burgers centrale inventarisatie (integratie) full text search ontsluiting naar burgers business intelligence rapportering opleiding pre-ingest via FTP upload SIP centrale inventarisatie (integratie) full text search disseminatie via integratie met applicaties (interne en externe) thesauri gebruiken voor integratie, metadatering... digitale leeszaal (interne en externe) thesauri gebruiken voor integratie, metadatering... business intelligence rapportering Wie doet wat? Wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden zijn de verschillen beperkt tussen de meningen van de 3 types besturen. Als we voor elke groep de meerderheid van de antwoorden beschouwen, merken we enkel een afwijkende mening voor volgende taken: Dienst Taak Type 1 Type 2 Type 3 Instap technische en organisatorische afspraken maken en e-depot en e-depot in overleg e-depot strategie technology watch en e-depot e-depot en in overleg in overleg Architectuur aanpassen applicaties pre-ingest in overleg in overleg Ingest vervollediging metadata (en in 2 e lijn e- depot) Ingest creatie AIP en e-depot Vernietiging uitvoering vernietiging en e-depot Overdracht uitvoering overdracht en e-depot en e-depot en e-depot en e-depot (en in 2 e lijn e- depot) en e-depot Voor de overige taken vinden we volgende consensus terug: PwC 11

12 Dienst Taak Verantwoordelijkheid rechten authenticiteit objecten bewaren en e-depot auteursrechten opvolgen policy toegangsrechten toegangsrechten beheren (in overleg) in overleg aansturen technologische evolutie en migraties beheren standaarden in overleg in overleg aansturen preservatieplanning in overleg contracten SLA's definiëren in overleg SLA's opvolgen en e-depot audit controle van de afspraken in overleg documenteren ifv certificering en e-depot vorming opleiding en e-depot architectuur beheer e-depot architectuur en e-depot integratie van eigen archief en e-depot aanpassen van applicaties voor ontsluiting (in overleg) capaciteitsplanning in overleg () pre-ingest kwaliteitscontrole door archiefbeheerder opladen data opladen data naar e-depot in vorm van SIP aanleveren metadata ingest kwaliteitscontrole volgens technische en e-depot vereisten digitaal object kwaliteitscontrole metadata en e-depot bewaring bepalen van bewaartermijnen (in overleg) uitvoeren preservatieplanning en e-depot rapportering uitgevoerde en e-depot preservatieactiviteiten opzoeking zoeken op metadata of referentie verwerken query request en rapporteren en e-depot resultaten aanvraag DIP evalueren aanvragen (e-depot) ontsluiting info manuele ontsluiting naar aanvrager info via applicaties ontsluiten info ontsluiten naar burger info presenteren (consumer interfaces) en e-depot vernietiging rapportering vernietigen en e-depot aanvraag tot vernietiging overdracht rapportering over te dragen en e-depot aanvraag tot overdracht inventaris inventaris eigen instelling beheren globale inventaris beheren en e-depot PwC 12

13 Enkele stellingen We houden de verdeling van verschillende besturen in 3 types aan voor analyse van de resultaten van deze vraag. We merken ook hier een trend op waarbij de verschillende types voor bepaalde stellingen consistent hoger/lager scoren dan andere types besturen. Onderstaande grafiek geeft een overzicht weer van de scores per stelling en per type Type1 Type2 Type3 Een duidelijk onderscheid valt op tussen besturen van type 1 en type 2 enerzijds en 3 anderzijds. Type 3 scoort significant hoger voor: Inzet van de organisatie om eigen e-depot te bouwen en tools voor verdere digitalisering. (1 & 5) Besef van additionele kost voor aansluiting e-depot. (6) Eerder een afkeer van een gecentraliseerde aansturing m.b.t. formaten e.d. (9) Een hoge nood voor inzage in de werking van DAV. (15) Gelijklopend Positief: Overleg structuren voor werking DAV. (3) Ieder wordt een deel van centraal register. (10) Ontsluiting naar burgers zelf verzorgen. (12) Ondersteuning overdracht wordt verwacht van DAV. (13) Toegang op basis van generieke rollen. (14) Gelijklopend Negatief: Ultiem doel om op termijn 1 archief te vormen werd niet goed ontvangen. (11) Gelijklopend gemiddeld: Wil om prijs te betalen. (2) Normalisatie en standaardisatie zijn noodzakelijk. (4) Enkel statische archief overdragen. (7) PwC 13

14 Online beschikbaarheid is belangrijk. (8) Bezorgdheden en valkuilen Volgende bezorgdheden werden geuit door de deelnemers: Hoe kan een lokaal bestuur zijn documenten best digitaliseren om een goede opname in het e-depot te garanderen? Mogelijkheid om in te stappen met beperkte financiële en personeelsinvestering begeleiding en beheer door DAV Denk ook aan kleine openbare besturen die vaak geen archivaris hebben. Laat staan een archiveringsbeleid. Ook hun digitaal archief moet op lange termijn bewaard blijven. Middelen van de kleine tov de grote besturen, zowel financieel als personeel kleine besturen staan vaak minder ver in archivering dan grote besturen overnemen van specifieke software ontwikkeld door zorgdrager, of samen ontwikkelen? In huis opzetten van de software? nood aan verschillende niveaus van diepgang finaliteit dient duidelijk te zijn: eerst bewering en niet brede omsluiting afstemmen met het beheer van het papieren archief, kan hier moeilijk alles scheiden papier - digitaal, graag één beheerssysteem iemand zal archiefvorming/archiefvormers moeten begeleiden e-depot moet een duidelijke en expliciete beslissing van de regering zijn (continuïteit) zet voldoende in op de relatie met de marktspelers kies voor gedragen en erkende standaarden, zoek een draagvlak in de sectoren verschillende snelheden in archiefgang bij lokale zorgdragers financiële implicaties omzetten in meerjarenplan (timing) transparantie prijszetting lopen kleinen gemeenten gevaar om in de hoogste prijsklasse terecht te komen? Informatieveiligheid (privacy...) -> certificaat verschillende niveaus van zorgdragers: 3 types financiële kant: lokale besturen moeten hun meerjarenplanning ingeven voor het einde van het jaar, Vlaamse regering beslist pas in maart 2014? Is er genoeg architectuur kennis aanwezig voor de ontwikkeling? de kleinste overheden dreigen in de hoogste prijsklasse terecht te komen vb. zij kunnen SIP's afleveren beveiliging: beleid inzake vertrouwelijke gegevens (toegangsrechte, privacy...) 4.3 Conclusie We stellen een significant onderscheid vast tussen de behoeften en mogelijkheden van de 3 geïdentificeerde types besturen. Uit de resultaten blijkt dat zij alle drie een verschillend soort dienstverlening verwachten. Voor type 1 geldt bovendien ook dat een significante inspanning vereist zal zijn om hen tot een voldoende PwC 14

15 maturiteitsniveau te brengen voordat zij klaar zijn voor een instap in een digitaal archief. Begeleiding en opleiding zijn hierbij cruciaal. De belangrijkste bezorgdheden van de besturen kunnen als volgt worden samengevat: Verschillende types van besturen hebben duidelijk verschillende behoeften. Er is een nood aan verschillende service niveaus ( menu ) voor verschillende types van besturen. Het moet mogelijk zijn om in te stappen met beperkte financiële mogelijkheden, het prijskaartje is een belangrijke factor in de beslissing om al dan niet in te stappen in dit project. Begeleiding door DAV is een kritieke succes factor, vooral voor besturen van type 1 en in mindere mate ook voor besturen van type 2. Expertise van type 3 besturen moet worden aangewend voor ondersteuning van de strategie van het digitale archief. De uitbouw van een digitaal archief moet een duidelijke en expliciete beslissing van de regering zijn, continuïteit moet kunnen worden gegarandeerd. PwC 15

16 Deel 2 - Marktverkenning 1. Inleiding In deze marktverkenning werden een aantal producten en leveranciers onder de loep genomen die oplossingen aanbieden op het vlak van digitale archivering en preservatie. De generieke blauwdruk die werd ontwikkeld in de context van dit project dient als voor de analyse. Gebaseerd op de services die opgenomen zijn in de generieke blauwdruk wordt bij elke speler gepolst naar volgende aspecten: Functionele kenmerken; Technische kenmerken; Investeringskost voor systeemintegratie; Operationele kosten. Tijdens de identificatie van aanbieders en producten is er bewust gekozen om een mix van commerciële en open source producten te analyseren. De producten die geanalyseerd werden zijn de volgende: Safety Deposit Box en Preservica van Tessella (commercieel) Archivematica ontwikkeld door Artefactual Systems (open source) FileNet van IBM OpenText (Delaware Consulting) Voor elk van de oplossingen worden in de mate van het mogelijke de voordelen en de nadelen meegegeven. De keuze of iets al dan niet een voordeel of een nadeel is, hangt echter in veel gevallen af van hoe men ervoor kiest het te motiveren. PwC 16

17 2. Leverancier Tessella Leverancier Tessella Overzicht contact Contactpersoon Ann Keen General Producer interface & ingestion Informatievergaring Telefonisch interview Document research Product naam (indien Safety Deposit Box verschillend van naam leverancier) Preservica (cloud solution) Type Commercieel Belangrijkste gebruikers / Publieke sector klanten Referenties / implementaties UK National Archives Arkib Negara (the National Archives of Malaysia) Swiss Federal Archives Nationaal Archief (National Archives of the Netherlands) Gemeente Rotterdam GemeenteArchiv (Rotterdam City Archive) Welcome Trust Library National Archives of Estonia National Archives of Finland Federal Chancellery of Austria FamilySearch US STFC (Science and Technology Facilities Council UK) UK Parliamentary Archives National Archives of Latvia HSBC Corporate Archives National Library of Australia Hungarian National Archives and Budapest City Archives Gebruik van standaarden OAIS Product / Service offering Software / Ondersteuning Interface Portal Web interface FTP: external FTP location Applicatie: basic file system, specifieke content store (records management, , lab data ), paper scanning programma API Automatisch en/of manueel PwC 17

18 Leverancier Tessella Workflow Configureerbaar workflow voor het toevoegen van stappen, beslissingsmomenten en goedkeuring. BPMN compatibel Formaten Configureerbaar: type formaten, transformatie naar bepaalde formaten. Alle types bestanden en formaten kunnen geïmporteerd worden, afhankelijk van de noden. Metadata Configureerbaar metadata schema en business rules Mogelijkheid importeren van data in de correcte structuur met metadata geëxtraheerd van het bronsysteem. Mogelijkheid tot verrijking bij import om de package op te stellen, gebruik makend van de Submission Builder. Zowel automatisch als manueel Component aanwezig voor metadata management. Mogelijkheid tot toevoegen van beschrijvende metadata door gebruiker. Archive Opslag Meerdere bestanden in 1 package Relaties tussen verschillende packages en bestanden. Formaten Tussen verschillende formaten van hetzelfde document kunnen relaties worden gelegd of ze kunnen worden opgeslagen in éénzelfde package. Metadata Metadata worden eerst opgeslagen in het metamodel van Tessella. De metadata kunnen daarna getransformeerd worden naar eender welk metadata formaat gewenst door de gebruiker. Bij de opslag van het metadata schema wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige wijzigingen. Metadata worden sowieso opgeslagen in een afzonderlijke metadata store. Er is Consumer interfaces & access mogelijkheid om de metadata eveneens fysiek bij het pakket op te slaan. Zoeken Navigatie Zoeken op velden Zoeken op metadata Zoeken op tekst Search engine: Lucene (open source) Ontsluiting Acces control: wie toegang heeft tot welke content is configureerbaar tot op niveau van formaat. Rechtstreekse download voor kleinere pakketten of via een acces workflow voor grotere volumes Client-side rendering Server-side rendering 1 : wordt geïmplementeerd in de volgende release. Interface Mogelijkheid to het ontwikkelen van eigen access portal 1 PwC 18

19 Leverancier Tessella Web-based interface Applicatie API Preservation Diensten Geautomatiseerd proces Volledige implementatie van de Active Preservation processen: ondersteuning van technieken managed migration en simulated computer environment (=digitale leeszaal) Oude bestanden worden niet verwijderd maar worden bijgehouden bij migratie. Mogelijkheid tot het opzetten van complexe structuren waarbij sommige bestanden gemigreerd worden en andere niet. Metadata Diensten Mogelijkheid om eigen metadata schema te gebruiken door de implementatie van management XIP, een framework dat voorziet in de aspecten van de structurele en digitale preservatie van content organisatie. Schema transformatie Metadata editing tools Tools zijn bruikbaar via UI of API Administration Security User access management via LDAP. Configuration Configureerbare workflows voor content deletion en goedkeuring cycli. Metadata schema configureerbaar. Rapportering Mogelijkheid tot het definiëren van rapporten: Jasper (open source) Ondersteuning van bepaalde visualisatie rapporten. Infrastructuur Location Hangt af van het product: Safety Deposit Box: on-site of cloud implementatie (keuze van de klant) Preservica : cloud Application server Wordt niet aangeboden door Tessella. Keuze ligt bij de klant: Windows of Linux Database server Wordt niet aangeboden door Tessella. Keuze ligt bij de klant: SQL, MySQL, Oracle... Implementation Installatie Tessella Customisatie Tessella Integratie Mogelijkheid tot integratie met andere systemen. Momenteel niet mogelijk om enkel de metadata van andere systemen te importeren om bestanden zoekbaar te maken. De fysieke file moet telkens in het systeem aanwezig zijn. Voor het importeren van bestanden komende van andere omgevingen is het mogelijk om bijkomende stappen in de ingest workflow te implementeren om externe SIPs te importeren (bv. Bagit, SWORD,...). Er is reeds ervaring opgebouwd m.b.t. integratie op volgende vlakken: o Pakketsoftware; PwC 19

20 Leverancier Tessella Doorlooptijd Configuratie Training o Zelf ontwikkelde software; o APIs (Java, REST, SOAP) en OAI-PMH Er wordt momenteel gewerkt aan integratie met Microsoft SharePoint en systemen. 3-6 maanden Tessella en klant Gecustomiseerde trainingen kunnen voorzien worden voor de verschillende rollen. Business continuity measures Duidelijke exportmogelijkheden met gestructureerde output. Het is mogelijk om de broncode te verkrijgen. Financial Software afhankelijk van nodige customisaties en verbeteringen (indien out-of-the box zal het dichter bij het lagere bedrag liggen) Licenses Eenmalige kost Infrastructuur NVT Training Minimaal Maintenance & support /jaar Conclusie Voordelen Professionele support Marktleider op vlak van digitale archivering. Implementatiereferenties. Integratie en interface mogelijkheden via API (?) Aanpasbaarheid en configureerbaarheid. User interface mogelijkheden. Eenmalige kost van licenties. Mogelijkheid voor cloud implementatie. Gebaseerd op OAIS. Mogelijkheid tot het ingesten van alle formaten. Nadelen Kostprijs onduidelijk: afhankelijk van aantal customisaties. Vendor lock-in. Geen mogelijkheid voor het opladen van enkel metadata. Integratiemogelijkheden (?) Gebruik van open standaarden. PwC 20

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen www.pwc.com Digitaal Archief Vlaanderen September 2013 Generieke blauwdruk Agenda Inleiding generieke blauwdruk Blauwdruk 1. Dienstenmodel 2. Data architectuur 3. Applicatie architectuur 4. Technologische

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen www.pwc.com Digitaal Archief Vlaanderen 6 augustus 2013 Klankbordgroep 2 Generieke blauwdruk Agenda Doelstelling van deze klankbordgroep Inleiding generieke blauwdruk Blauwdruk 1. Dienstenmodel 2. Data

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen www.pwc.com Digitaal Archief Vlaanderen Feedback Klankbordgroep Agenda 1. Generiek stappenplan 2. Dienstenmodel 3. Impact analyse lokale besturen - oefening 2 1. Generiek stappenplan 3 Technische implementatie

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Dienstverlening Digitale Collecties

Dienstverlening Digitale Collecties Dienstverlening Digitale Collecties Documentatie Begeleidend document n.a.v. vragenlijst Juli 2016 Inhoudstafel Documentatie intake digitale collecties Service Agreements en samenwerkingsovereenkomst Welke

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

archiveringsdiensten in een shared services model

archiveringsdiensten in een shared services model DIGITAAL ARCHIEF VLAANDEREN archiveringsdiensten in een shared services model Luc Truyens, VIAA/DAV EFFICIËNTIE Digitaal tijdperk 24/24/7/7 en WWW Concurrentieel voordeel, Voordelen digitaal werken optimaal

Nadere informatie

Documentbeheerdag WTCB CentrumVirtueel Bouwen. 14 juni 2007 Heusden-Zolder

Documentbeheerdag WTCB CentrumVirtueel Bouwen. 14 juni 2007 Heusden-Zolder Documentbeheerdag WTCB CentrumVirtueel Bouwen 14 juni 2007 Heusden-Zolder Presentatie I.R.I.S. Documentbeheerdag 14 Juni Tom Denhaene Technical Team Manager WELKOM Agenda: Presentatie I.R.I.S. Wat is I.R.I.S.

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen -

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen - Windchill Document Management - Digitaliseren van documenten en processen - Bas Verbunt 20 November 2014 Agenda Waarom Document Management? Uitdagingen bij het beheren van documenten Uitdagingen bij het

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Het Depot te Vilvoorde Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Portals & Open Source

Portals & Open Source Portals & Open Source OGh Jaarcongres 2003 Zeist, 7 october R.V.L.P. Schaaf Agenda Introductie Begrippenkader en standaards Open Source portals Onder de loep: Imbrium Praktijk case Open Source in uw organisatie?

Nadere informatie

APEX en JasperReports

APEX en JasperReports APEX en JasperReports een Dream Team! Spreker(s) : Datum : E-mail : Vincent Deelen 28 mei 2013 vincent.deelen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline APEX en rapporten Oracle BI publisher

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

ODS: Open Directory service. Wat is ODS?

ODS: Open Directory service. Wat is ODS? Wat is ODS? Wat is ODS? Geïntegreerde Meta-directorie voor OpenScape Office LX/MX/HX voor het zoeken van contacten in verschillende databasen en directories. Toegang verlenen naar verschillende directories.

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot

Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot Filip Boudrez Expertisecentrum DAVID vzw Antwerpen, 2006 0. INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Opname en verwerking... 2 2.1 Controles... 2 2.2 Transformatie van

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Functionaliteit e-depot

Functionaliteit e-depot Functionaliteit e-depot Gevraagde demonstraties en toelichting van de functionaliteiten van de aangeboden e-depot voorzieningen. Inhoud Inleiding... 2 Generieke onderwerpen... 3 Opname van archiefobjecten...

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Zaakgericht archiveren met Blockchain

Zaakgericht archiveren met Blockchain Zaakgericht archiveren met Blockchain Aan de hand van een daadwerkelijke business case Sphereon at a glance Wat we doen Sphereon biedt een cloud platform voor Document Processing en Blockchain Start #

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix'

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Waarom TYPO3 5.0? Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Complexiteit De TYPO3 Core architectuur heeft zijn limiet bereikt en is

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

VERA LIPS - Klantendag Ondersteuning LIPS Evolutie Dali-Platform

VERA LIPS - Klantendag Ondersteuning LIPS Evolutie Dali-Platform VERA LIPS - Klantendag Ondersteuning LIPS Evolutie Dali-Platform ONDERSTEUNING LIPS Voortzetting LIPS / DaliCMS Blijft ondersteund en gebruikt in lopende projecten De kern (DaliCore) van het systeem wordt

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Document Management Made Easy

Document Management Made Easy Document Management Made Easy Contentverse 8 Feature Set Wat uw branche of bedrijfsgrootte ook is, wij hebben het antwoord op uw papier problemen. Onze document management oplossing, Contentverse, biedt

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit

Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit Inhoudsopgave Inleiding 3 Generieke onderwerpen -1 4 Generieke onderwerpen 2 5 Opname van archiefobjecten 6 Opslag van archiefobjecten

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant Archipol Document Management bij de Lokale Politie Quentin Legrand Software Consultant Doelstelling Inzicht geven over de aanpak en componenten voor een efficiënte document management bij de Lokale Politie

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie