Aanbevelingen migratie van tekstdocumenten naar PDF/A ten behoeve concern Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbevelingen migratie van tekstdocumenten naar PDF/A ten behoeve concern Amsterdam"

Transcriptie

1 Aanbevelingen migratie van tekstdocumenten naar PDF/A ten behoeve concern Amsterdam Datum: 8 december 2008 Versie: 0.2 Status: Concept

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Versiegeschiedenis...2 Inleiding...3 Doel van dit document...3 Opzet van dit document...3 Doelgroep...3 Herzieningstermijn van dit document...3 Gerelateerde documenten...3 Met dank aan...3 Vervolgonderzoek Afbakening Uitsluiting documentsoorten Geen aanbevelingen migratie van PDF naar PDF/A Migratiescenario s Migratietools Server-side migratie tools Voorbeeldtools Desktop migratie tools Voorbeeldtools Image migratie tools Voorbeeldtools Selectie van een migratie tool PDF/A validatie Weergave significant properties Literatuur- en internetbronnenlijst

3 Versiegeschiedenis Versie Versie datum Belangrijkste wijzigingen december Eerste conceptversie, auteur: Robèrt Gillesse december Tekstuele wijzigingen Aanpassing tekst pdf naar PDF/A conversie 2

4 Inleiding Doel van dit document Dit document behelst een set aanbevelingen voor de migratie naar PDF/A van elektronisch geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten. Opzet van dit document Dit document kent de volgende opzet: Afbakening Migratiescenario s Overzicht van migratietools Selectie van een migratietool Doelgroep I&A en DIV hoofden binnen het concern Amsterdam. Herzieningstermijn van dit document Gezien de snelle ontwikkeling van migratie tools zal dit document regelmatig worden aangepast. Eerst voorziene update zal na een jaar plaatsvinden Gerelateerde documenten Richtlijn standaard bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam Stadsarchief Amsterdam Digitaliseringsaanbevelingen tekstdocumenten SAA ten behoeve van het concern Amsterdam Stadsarchief Amsterdam 2008 (in bewerking). Stadsarchief Amsterdam. Standaard metadata voor digitaal informatiebeheer. Stadsarchief Amsterdam Met dank aan Wouter Kool, R&D onderzoeker en migratiespecialist van de Koninklijke Bibliotheek. Vervolgonderzoek Onderzoek naar nieuwe en nieuwere versies van migratietools Onderzoek naar PDF naar PDF/A conversie Onderzoek naar torture files voor het testen van PDF/A migratie tools 3

5 1. Afbakening 1.1 Uitsluiting documentsoorten In deze aanbevelingen gaat het exclusief om de migratie naar PDF/A voor twee documentsoorten: 1. Elektronisch geboren tekstdocumenten (gecreëerd in tekstverwerkingssoftware) 2. Van papier gedigitaliseerde tekstdocumenten Alle andere documentsoorten worden in deze aanbevelingen niet behandeld. 1.2 Geen aanbevelingen migratie van PDF naar PDF/A Migratie van het reguliere PDF formaat naar PDF/A maakt geen deel uit van deze aanbevelingen. Gezien de uiterst moeizame conversie van PDF naar PDF/A (ongeveer 50% van alle PDF naar PDF/A conversies op basis van digitaal geboren documenten mislukt) 1, de daarmee samenhangende kosten en het feit dat het reguliere PDF formaat ook een ISO norm is geworden (ISO 19005: 2008) maken dat op dit moment de migratie van bestaande reguliere PDF bestanden naar PDF/A niet verstandig. Al heeft PDF/A duidelijk de voorkeur wanneer het gaat om lange termijn archivering, ook het reguliere PDF bestand is geschikt voor lange termijn archivering. Zie hiervoor de Stadsarchief publicatie Richtlijn standaard bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam. 1 Franks L.Walker ea, PDF File Migration To PDF/A: Technical Considerations IS&T Conference Daarbij is de validatie van PDF/A de eisen waar een PDF/A precies aan moet voldoen - nog niet volledig uitgekristalliseerd. Zie ook paragraaf 4.1 4

6 2. Migratiescenario s In de gemeentelijke context kan de migratie van brondocument naar PDF/A op verschillende manieren verlopen. De volgende scenario s zijn mogelijk: 1. Migratie in het DMS: de conversie naar PDF/A gebeurt op gecontroleerde manier in het DMS. De gebruiker geeft aan dat het document is afgerond, waarna de omzetting in PDF/A plaatsvindt. 2. Server-side migratie: Gebruikers hebben de beschikking over een gestandaardiseerde webtool (PDF/A converter die draait op een server) die de PDF/A conversie gecontroleerd uitvoert. Voorbeeld van een online PDF converter: 3. Client-side migratie: Gebruikers hebben beschikking over een gestandaardiseerde PDF/A conversie desktop tool. 4. Migratie vanuit een scan- en eventuele OCR workflow. Hierbij gaat het om de digitalisering van bestaand archief of de verwerking van nieuw materiaal (bijvoorbeeld postverwerking). Voor de verschillende scenario s zullen in het onderstaande geschikte PDF/A creatie tools worden besproken. 5

7 3. Migratietools Scenario een en twee zullen in de praktijk gebruik maken van dezelfde soort tools: server-side PDF creators (voor scenario één geldt dat de migratie tool een onderdeel zal zijn van het DMS en voor scenario twee zal een webapplicatie moeten worden ontwikkeld). In scenario drie wordt gebruik gemaakt van desktop PDF creators. Deze tweedeling zal in het onderstaande worden aangehouden. In scenario vier (een scan- en een eventuele ocr workflow) zal gebruik worden gemaakt van tools die afbeeldingen kunnen verwerken tot PDF/A. Deze vormen een aparte categorie die ook in het onderstaande zal worden behandeld. Bij de selectie van de in het onderstaande genoemde tools is gebruik gemaakt van de productenlijst die is gepubliceerd op de PDF/A Competence Center website: Gezien de dynamische aard van de software markt kan deze lijst onmogelijk compleet en altijd up-to-date zijn 2. De tools die hier zijn genoemd hebben daarom absoluut geen pretentie van exclusiviteit. Belangrijk in de selectie van een tool zijn de twee zogenaamde conformance levels : 1. PDF/A-1a voldoet aan alle eisen van de PDF/A standaard en heeft als belangrijkste eigenschap dat de interne structuur van het brondocument (in zoverre aanwezig) in het PDF/A bestand is vastgelegd. Dit gebeurd in op XML gelijkende tags. Er is daarom sprake van een tagged PDF/A. 2. PDF/A-1b voldoet aan de minimum eisen van de PDF/A standaard. Het uiterlijk en opmaak worden hierbij goed weergegeven maar, de interne structuur van het brondocument gaat verloren Server-side migratie tools Servers-side tools draaien vanaf een server en kunnen over het algemeen grote aantallen documenten op hoge snelheid converteren. Deze software tools variëren van software die allerlei input aankunnen en meervoudige output kunnen genereren (waaronder PDF/A), tot tools die exclusief PDF(/A) bestanden creëren. Server-side tools creëren meestal PDF/A-1b bestanden Voorbeeldtools Compart DocBridge Mill 4 : dit is een voorbeeld van een meervoudige input en output tool. PDF/A conversie is slechts één van mogelijkheden. Adobe LiveCycle PDF Generator ES 5 : deze server gebaseerde tool kan van allerlei formaten PDF(/A) bestanden maken. De PDF Generator is deel van de Adobe LifeCycle (DMS) productenlijn. Als enigste van de hier genoemde tools kan de PDF Generator wel batchmatig PDF/A-1a bestanden creëren. 2 Voor deze lijst kunnen software bouwers zichzelf aanmelden. Het PDF/A Competence Center geeft er dit als waarschuwing bij: Important: Product information on this website is based solely on information provided by the product manufacturer and has not been verified by the PDF/A Competence Center. 3 Meer uitleg over het verschil tussen PDF/A-1a en 1b: 1_levelsa_and_b_accessible_and_basic

8 Jaws PDF Server Suite in combinatie met de Actino pdfamodul 6 : De Jaws PDF Server Suite converteert documenten naar PDF en de pdfamodule werkt als PDF/A plugin binnen Jaws. Solid Documents Solid PDF Framework 7 : dit is de server versie van de Solid PDF Tool waarvan één onderdeel de PDF/A conversie is. 3.2 Desktop migratie tools Deze tools bevinden zich op de desktop van de medewerker. Er zijn ontelbare gratis en nietgratis tools om PDF s mee te creëren. De kwaliteitsverschillen zijn groot. In het geval van te archiveren PDF/A bestanden is het gebruik van een goede tool daarom belangrijk (zie onderstaande hoofdstuk over selectie van een migratie tool). Desktop tools kunnen vaak op twee manieren werken: 1. Via de lokale printer functie 2. Via de bewaar of export functie van MS Word (of een ander tekstverwerkingsprogramma) Voor de eerste methode geldt dat er altijd PDF/A-1b bestanden worden geproduceerd. Via de tweede methode is ook de creatie van PDF/A-1a bestanden mogelijk. Sommige tools zijn geschikt om bestanden tegelijk (in batch) naar PDF/A te converteren Voorbeeldtools Adobe Acrobat 8 : dit is natuurlijk de meest bekende PDF desktop tool. Acrobat kan enerzijds bestanden creëren vanuit de desktop applicaties als MsWord. In MS Word kunnen PDF/A bestanden via de exportfunctie (de Acrobat PDFMaker) of de printfunctie (Acrobat Destiller) worden gemaakt. Via de PDFMaker is de creatie van PDF/A-1a bestanden mogelijk. De Acrobat export functie (PDFMaker) in MsWord 6 en Vergelijking tussen verschillende versies van Acrobat: 7

9 De Acrobat printfunctie (Destiller) vanuit MS Word met selectie van de PDF/A instelling Ook kunnen PDF/A bestanden via het programma Acrobat zelf worden gemaakt. Daarbij is het belangrijk om in het voorkeuren menu PDF/A te selecteren: Het instellen van PDF/A in het Acrobat 9.0 voorkeuren menu Het is ook mogelijk meerdere bestanden in batch naar PDF/A om te zetten. Dit laatste is ook direct mogelijk vanuit de Windows Verkenner: 8

10 De Acrobat printfunctie (Destiller) vanuit de Windows Verkenner PDF/A bestanden die direct via Acrobat of via de Destiller worden gemaakt zijn altijd PDF/A-1b. Het creëren van PDF/A bestanden kan met de standaard versie van Acrobat 9. Voor PDF/A validatie (zie onderstaande) is de Acrobat Pro versie nodig. Open Office Writer 9 : deze open source tekstverwerkingssoftware kan documenten naar PDF/A-1a exporteren. Het is op dit moment (december 2008) echter niet verstandig MsWord bestanden naar Writer te migreren. Daarbij gaat teveel van de opmaak verloren. Aanbevolen wordt alleen in Writer gecreëerde teksten (ODF formaat) op deze manier naar PDF/A om te zetten. PDFCreator van pdforge.org 10. Dit is een open-source (dus gratis) PDF creatie desktop tool die ook de mogelijkheid heeft PDF/A-1b te creëren. Dit kan via de printer driver van desktop applicaties of via het programma zelf. In het laatste geval is het ook mogelijk PDF/A bestanden in batch te creëren. 3-Heights PDF producer 11 : deze PDF printer driver tool is beschikbaar via standaard desktop applicaties. Daarbij kan voor PDF/A-1b creatie worden gekozen. Solid Documents PDF Tools 12 : deze PDF toolset biedt onder andere de mogelijkheid PDF/A-1b bestanden te creëren. Dit kan vanuit de printer driver van desktop applicaties of via het Solid Documents PDF programma zelf. 3.3 Image migratie tools Met deze tools is het mogelijk afbeeldingen (TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG etc) te migreren naar PDF/A. Soms is deze software een onderdeel van de software die de hele scan- en eventuele OCR workflow regelt. Daarnaast is er ook weer de keuze tussen desktop applicaties voor de migratie van kleine hoeveelheden en al dan niet server-side applicaties voor massale verwerking. Belangrijk bij de migratie naar PDF(/A) van afbeeldingen zijn de keuzes die kunnen worden gemaakt betreffende de compressie en downsampling (het omlaag brengen van de resolutie). 9 Open Office: 10 Pdfforge.org: 11 Pdf-tools.com: 12 Solid Documents: 9

11 Om de leesbaarheid te waarborgen dienen zowel de compressie als de downsampling met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast. Daarnaast zijn er in de PDF/A-1 standaard de nodige beperkingen aangebracht betreft toegestane compressie methodes. Exclusief toegestaan zijn: Voor grijswaarden- en kleurenafbeeldingen: JPEG MRC (Mixed Raster Content) met JPEG compressie ZIP Voor bitonale afbeeldingen: CITT Group 3 en 4 JBIG2 lossy of lossless ZIP Wanneer de originele afbeeldingen in een verboden compressieformaat zijn opgeslagen, migreert de PDF/A tool meestal naar een toegestaan formaat. Een speciale vermelding verdient de MRC compressie methode. Deze methode scheidt in het document de voorgrond van de achtergrond en comprimeert beiden verschillend. Dit maakt voor kleur- en grijswaardenbeelden grote opslagwinst mogelijk. Onder andere in de Luratech software is het gebruik van deze compressie methode mogelijk. PDF/A bestanden gemaakt van afbeeldingen zijn altijd PDF/A-1b Voorbeeldtools Adobe Acrobat: met Acrobat kunnen naast digitaal geboren documenten ook gescande documenten naar PDF/A worden geconverteerd. Solid Documents PDF Tools: ook met deze tool kunnen naast digitaal geboren documenten, gescande documenten naar PDF/A worden geconverteerd. Luratech LuraDocument PDF Compressor 13 : deze tool is exclusief gemaakt voor het converteren van afbeeldingen naar PDF(/A). Er is zowel een desktop als een server versie van deze tool verkrijgbaar. De Luratech PDF Compressor gebruikt daarbij de (bovengenoemde) MRC compressietechniek. 3 Heights Image to PDF converter 14 : dit is een server tool waarmee afbeeldingen naar PDF(/A) kunnen worden geconverteerd. 13 Luratech PDF compressor: https://www.luratech.com/products/document-conversion-solutions/luradocumentpdf-compressor.html 14 Pdf-tools.com: 10

12 4. Selectie van een migratie tool Bij de selectie van een geschikte PDF/A migratietool gaat het om twee zaken (naast eventuele eisen betreffende de performance): 1. Is de geselecteerde tool in staat valide PDF/A bestanden te produceren? Dat wil zeggen: voldoet de gemaakte PDF/A precies aan de eisen waaraan een PDF/A volgens de specificaties aan moet voldoen. 2. Is de geselecteerde tool in staat in staat inhoud, uiterlijk, eventuele aanwezige structuur en gedrag (de zogenaamde significant properties 15 ) goed weer te geven? 4.1 PDF/A validatie De validiteit van een tool kan worden getest door gebruik te maken van PDF/A validators. De meest betrouwbare validator lijkt op dit moment (eind 2008) de pdfapilot van Callas sofware te zijn 16. De pdfapilot werkt binnen Adobe Acrobat als een plugin. Binnen de Preflight functionaliteit van Adobe Acrobat Pro 9.0 wordt de laatste versie van de Callas validator gebruikt. Alleen als er dus een oudere versie van Acrobat (versie 8.0 of eerder) wordt gebruikt is het nodig de Callas plugin apart te installeren. Links de Callas PDF/A validator, rechts de Acrobat validator in de Preflight functionaliteit. 15 Waarbij context de metadata die het object identificeren - even buiten beschouwing is gelaten. 16 Het PDF/A Competence Center heeft recent (augustus 2008) een test omgeving (Isartor test suite) ontwikkeld waarmee PDF/A validators kunnen worden getest. Het zou prettig zijn als het center de op de site genoemde validators zou testen maar dit helaas nog niet gebeurd. 11

13 Een groot probleem op dit moment is het gebrek aan eenheid aan welke precieze eisen een PDF/A nu precies moet voldoen. Daarom kan het voorkomen dat ene tool aangeeft dat een bestand PDF/A valide is en andere tool deze afkeurt. Een overzicht van alle beschikbare PDF/A validators wordt gegeven door het PDF Competence Center: Alle in het bovenstaande genoemde desktop en image PDF/A tools zijn getest en produceren allen valide PDF/A bestanden. 4.2 Weergave significant properties Het vaststellen van de juiste weergave van de significant properties is een stuk lastiger. In het onderstaande worden de verschillende properties langsgelopen: Inhoud De inhoud van het brondocument zal bij conversie naar PDF/A bijna altijd foutloos worden omgezet. In zeer zeldzame gevallen kan het voorkomen dat een tool machine leesbare tekst in afbeeldingen omzet (waardoor de tekst niet meer doorzoekbaar is). Uiterlijk In sommige complex opgemaakte bronbestanden kan het voorkomen dat de uiterlijke kenmerken van het bronbestand niet geheel foutloos worden weergegeven. Hierbij moeten gedacht aan verspringende regeleindes, verkeerd geplaatste tabellen of illustraties en kleuren die verkeerd worden weergegeven. Structuur Wanneer structuur aanwezig is (altijd afwezig in gescande documenten en in documenten die zonder sjabloon zijn opgemaakt) kan dit alleen worden bewaard als het bestand als PDF/A-1a is opgeslagen. Bij conversie naar PDF/A-1b en dat doet de overgrote meerderheid van de PDF/A tools gaat de interne structuur van het brondocument altijd verloren. Dit kan bezwaarlijk zijn als het document moet worden geëxporteerd naar een ander gestructureerd formaat (als bijvoorbeeld XML). Gedrag Bij gedrag gaat het om interactiviteit in een bestand. Nu zijn interactieve elementen in PDF/A ernstig aan restricties onderworpen. Niet toegestaan zijn onder andere: multimedia, actieve formulieren, ingebedde bestanden en actieve hyperlinks (wel aanwezig, maar niet aanklikbaar). Wanneer eventueel aanwezig interactieve elementen van essentieel belang zijn is conversie naar PDF/A dus niet verstandig. Het reguliere PDF bestand ligt dan meer voor de hand. Kijken we naar het belang van de bovenstaande significant properties in het zicht van lange termijnbewaring van archiefdocumenten, dan lijken met name de eerste twee inhoud en uiterlijk van groot belang en zijn structuur en gedrag dit in minder mate. Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat het met name zaak is, gespitst te zijn op uiterlijke kenmerken. De aanbeveling is een aantal complex opgemaakte bestanden zogenaamde torture files (met kolommen, kaders, tabellen, secties etc) - door een testversie van de software te laten converteren naar PDF/A. Vervolgens kunnen de PDF/A bestanden 12

14 worden vergeleken met de bronbestanden. Overigens is hierbij wel de vraag of slecht opgemaakte bestanden (zonder gebruikmaking van sjablonen) überhaupt goed kunnen worden omgezet. Er zijn helaas geen standaard torture files aanwezig waarmee de tools kunnen worden getest. 13

15 5. Literatuur- en internetbronnenlijst Wouter Kool, Office to PDF/A. Migration Sofware. Implementing a long-term Preservation Solution. Presentatie op PDF/A Conference april Judith Rog, Robert Gillesse, Judith Rog en Robert Gillesse, Alternative File Formats for Storing Master Images of Digitisation Projects, Koninklijke Bibliotheek, Formats%20for%20Storing%20Masters%202%201.pdf Franks L.Walker ea, PDF File Migration To PDF/A: Technical Considerations IS&T Conference Caroline Van Wijk en Judith Rog Evaluating File Formats for Long-term Preservation (2007 on_method_ pdf PDF-A Competence Centre website Congresbundel First International PDF/A Conference

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

Archivering van born digital architectuurarchieven. Opname en verwerking van born digital objecten uit een architectuurarchief

Archivering van born digital architectuurarchieven. Opname en verwerking van born digital objecten uit een architectuurarchief 1/146 Opname en verwerking van born digital objecten uit een architectuurarchief een case study in opdracht van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven Henk Vanstappen 2013 2/146 Met dank aan Martine

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Werkt Bookshelf met voorleessoftware?

Werkt Bookshelf met voorleessoftware? Werkt Bookshelf met voorleessoftware? December 2013 In opdracht van: Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s Hertogenbosch T +31 (0)30 2753300 E algemeen@handicap-studie.nl W http://www.handicap-studie.nl/

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed

archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed Een verslag als voorbeeld Onder

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering FEBRUARI 2013 Handleiding digitale aanlevering VOORWOORD Drukkerscollectief De Wrikker is van oudsher (1975) de drukkerij voor kleine blaadjes, magazines, nieuwsbrieven, buurtkranten en plooifolders uit

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Handboek digitaliseren van documenten Technische aspecten en kwaliteitseisen

Handboek digitaliseren van documenten Technische aspecten en kwaliteitseisen Handboek digitaliseren van documenten Technische aspecten en kwaliteitseisen Jeroen Poppe FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw September 2011 Versie 1.0 Colofon Auteur Jeroen Poppe Tekstredactie

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

Geneaal 9.0 Help 1 / 174

Geneaal 9.0 Help 1 / 174 Geneaal 9.0 Help 1 / 174 Inhoud INHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. OVERZICHT... 4 WAT IS GENEAAL?... 5 DE LEVENSLOOP VAN GENEAAL... 7 VERSCHILLEN MET VERSIE 8.0... 9 PROBLEMEN EN SUGGESTIES...

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Whitepaper Smartsite Search Engine Optimization Toolkit 2009 Seneca

Nadere informatie

Augmented Landmarks. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Adviesrapport. Versie 1.0 [Final]

Augmented Landmarks. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Adviesrapport. Versie 1.0 [Final] Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Augmented Landmarks Adviesrapport Versie 1.0 [Final] Hans Horn, Youssef Ibrahimi, Ismail Ait Mouhou Thomas Gunther, Arnold Eriks en Rio Tri Harsono 24-5-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Open standaarden Infopakket

Open standaarden Infopakket Open standaarden Infopakket 3 Het maken van basisbestanden Open standaarden Infopakket Inhoudsopgave 1 Het open standaarden infopakket 5 Waarom dit infopakket? 5 Wat zit er in het pakket? 6 Wat staat er

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie