Aanbevelingen migratie van tekstdocumenten naar PDF/A ten behoeve concern Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbevelingen migratie van tekstdocumenten naar PDF/A ten behoeve concern Amsterdam"

Transcriptie

1 Aanbevelingen migratie van tekstdocumenten naar PDF/A ten behoeve concern Amsterdam Datum: 8 december 2008 Versie: 0.2 Status: Concept

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Versiegeschiedenis...2 Inleiding...3 Doel van dit document...3 Opzet van dit document...3 Doelgroep...3 Herzieningstermijn van dit document...3 Gerelateerde documenten...3 Met dank aan...3 Vervolgonderzoek Afbakening Uitsluiting documentsoorten Geen aanbevelingen migratie van PDF naar PDF/A Migratiescenario s Migratietools Server-side migratie tools Voorbeeldtools Desktop migratie tools Voorbeeldtools Image migratie tools Voorbeeldtools Selectie van een migratie tool PDF/A validatie Weergave significant properties Literatuur- en internetbronnenlijst

3 Versiegeschiedenis Versie Versie datum Belangrijkste wijzigingen december Eerste conceptversie, auteur: Robèrt Gillesse december Tekstuele wijzigingen Aanpassing tekst pdf naar PDF/A conversie 2

4 Inleiding Doel van dit document Dit document behelst een set aanbevelingen voor de migratie naar PDF/A van elektronisch geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten. Opzet van dit document Dit document kent de volgende opzet: Afbakening Migratiescenario s Overzicht van migratietools Selectie van een migratietool Doelgroep I&A en DIV hoofden binnen het concern Amsterdam. Herzieningstermijn van dit document Gezien de snelle ontwikkeling van migratie tools zal dit document regelmatig worden aangepast. Eerst voorziene update zal na een jaar plaatsvinden Gerelateerde documenten Richtlijn standaard bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam Stadsarchief Amsterdam Digitaliseringsaanbevelingen tekstdocumenten SAA ten behoeve van het concern Amsterdam Stadsarchief Amsterdam 2008 (in bewerking). Stadsarchief Amsterdam. Standaard metadata voor digitaal informatiebeheer. Stadsarchief Amsterdam Met dank aan Wouter Kool, R&D onderzoeker en migratiespecialist van de Koninklijke Bibliotheek. Vervolgonderzoek Onderzoek naar nieuwe en nieuwere versies van migratietools Onderzoek naar PDF naar PDF/A conversie Onderzoek naar torture files voor het testen van PDF/A migratie tools 3

5 1. Afbakening 1.1 Uitsluiting documentsoorten In deze aanbevelingen gaat het exclusief om de migratie naar PDF/A voor twee documentsoorten: 1. Elektronisch geboren tekstdocumenten (gecreëerd in tekstverwerkingssoftware) 2. Van papier gedigitaliseerde tekstdocumenten Alle andere documentsoorten worden in deze aanbevelingen niet behandeld. 1.2 Geen aanbevelingen migratie van PDF naar PDF/A Migratie van het reguliere PDF formaat naar PDF/A maakt geen deel uit van deze aanbevelingen. Gezien de uiterst moeizame conversie van PDF naar PDF/A (ongeveer 50% van alle PDF naar PDF/A conversies op basis van digitaal geboren documenten mislukt) 1, de daarmee samenhangende kosten en het feit dat het reguliere PDF formaat ook een ISO norm is geworden (ISO 19005: 2008) maken dat op dit moment de migratie van bestaande reguliere PDF bestanden naar PDF/A niet verstandig. Al heeft PDF/A duidelijk de voorkeur wanneer het gaat om lange termijn archivering, ook het reguliere PDF bestand is geschikt voor lange termijn archivering. Zie hiervoor de Stadsarchief publicatie Richtlijn standaard bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam. 1 Franks L.Walker ea, PDF File Migration To PDF/A: Technical Considerations IS&T Conference Daarbij is de validatie van PDF/A de eisen waar een PDF/A precies aan moet voldoen - nog niet volledig uitgekristalliseerd. Zie ook paragraaf 4.1 4

6 2. Migratiescenario s In de gemeentelijke context kan de migratie van brondocument naar PDF/A op verschillende manieren verlopen. De volgende scenario s zijn mogelijk: 1. Migratie in het DMS: de conversie naar PDF/A gebeurt op gecontroleerde manier in het DMS. De gebruiker geeft aan dat het document is afgerond, waarna de omzetting in PDF/A plaatsvindt. 2. Server-side migratie: Gebruikers hebben de beschikking over een gestandaardiseerde webtool (PDF/A converter die draait op een server) die de PDF/A conversie gecontroleerd uitvoert. Voorbeeld van een online PDF converter: 3. Client-side migratie: Gebruikers hebben beschikking over een gestandaardiseerde PDF/A conversie desktop tool. 4. Migratie vanuit een scan- en eventuele OCR workflow. Hierbij gaat het om de digitalisering van bestaand archief of de verwerking van nieuw materiaal (bijvoorbeeld postverwerking). Voor de verschillende scenario s zullen in het onderstaande geschikte PDF/A creatie tools worden besproken. 5

7 3. Migratietools Scenario een en twee zullen in de praktijk gebruik maken van dezelfde soort tools: server-side PDF creators (voor scenario één geldt dat de migratie tool een onderdeel zal zijn van het DMS en voor scenario twee zal een webapplicatie moeten worden ontwikkeld). In scenario drie wordt gebruik gemaakt van desktop PDF creators. Deze tweedeling zal in het onderstaande worden aangehouden. In scenario vier (een scan- en een eventuele ocr workflow) zal gebruik worden gemaakt van tools die afbeeldingen kunnen verwerken tot PDF/A. Deze vormen een aparte categorie die ook in het onderstaande zal worden behandeld. Bij de selectie van de in het onderstaande genoemde tools is gebruik gemaakt van de productenlijst die is gepubliceerd op de PDF/A Competence Center website: Gezien de dynamische aard van de software markt kan deze lijst onmogelijk compleet en altijd up-to-date zijn 2. De tools die hier zijn genoemd hebben daarom absoluut geen pretentie van exclusiviteit. Belangrijk in de selectie van een tool zijn de twee zogenaamde conformance levels : 1. PDF/A-1a voldoet aan alle eisen van de PDF/A standaard en heeft als belangrijkste eigenschap dat de interne structuur van het brondocument (in zoverre aanwezig) in het PDF/A bestand is vastgelegd. Dit gebeurd in op XML gelijkende tags. Er is daarom sprake van een tagged PDF/A. 2. PDF/A-1b voldoet aan de minimum eisen van de PDF/A standaard. Het uiterlijk en opmaak worden hierbij goed weergegeven maar, de interne structuur van het brondocument gaat verloren Server-side migratie tools Servers-side tools draaien vanaf een server en kunnen over het algemeen grote aantallen documenten op hoge snelheid converteren. Deze software tools variëren van software die allerlei input aankunnen en meervoudige output kunnen genereren (waaronder PDF/A), tot tools die exclusief PDF(/A) bestanden creëren. Server-side tools creëren meestal PDF/A-1b bestanden Voorbeeldtools Compart DocBridge Mill 4 : dit is een voorbeeld van een meervoudige input en output tool. PDF/A conversie is slechts één van mogelijkheden. Adobe LiveCycle PDF Generator ES 5 : deze server gebaseerde tool kan van allerlei formaten PDF(/A) bestanden maken. De PDF Generator is deel van de Adobe LifeCycle (DMS) productenlijn. Als enigste van de hier genoemde tools kan de PDF Generator wel batchmatig PDF/A-1a bestanden creëren. 2 Voor deze lijst kunnen software bouwers zichzelf aanmelden. Het PDF/A Competence Center geeft er dit als waarschuwing bij: Important: Product information on this website is based solely on information provided by the product manufacturer and has not been verified by the PDF/A Competence Center. 3 Meer uitleg over het verschil tussen PDF/A-1a en 1b: 1_levelsa_and_b_accessible_and_basic

8 Jaws PDF Server Suite in combinatie met de Actino pdfamodul 6 : De Jaws PDF Server Suite converteert documenten naar PDF en de pdfamodule werkt als PDF/A plugin binnen Jaws. Solid Documents Solid PDF Framework 7 : dit is de server versie van de Solid PDF Tool waarvan één onderdeel de PDF/A conversie is. 3.2 Desktop migratie tools Deze tools bevinden zich op de desktop van de medewerker. Er zijn ontelbare gratis en nietgratis tools om PDF s mee te creëren. De kwaliteitsverschillen zijn groot. In het geval van te archiveren PDF/A bestanden is het gebruik van een goede tool daarom belangrijk (zie onderstaande hoofdstuk over selectie van een migratie tool). Desktop tools kunnen vaak op twee manieren werken: 1. Via de lokale printer functie 2. Via de bewaar of export functie van MS Word (of een ander tekstverwerkingsprogramma) Voor de eerste methode geldt dat er altijd PDF/A-1b bestanden worden geproduceerd. Via de tweede methode is ook de creatie van PDF/A-1a bestanden mogelijk. Sommige tools zijn geschikt om bestanden tegelijk (in batch) naar PDF/A te converteren Voorbeeldtools Adobe Acrobat 8 : dit is natuurlijk de meest bekende PDF desktop tool. Acrobat kan enerzijds bestanden creëren vanuit de desktop applicaties als MsWord. In MS Word kunnen PDF/A bestanden via de exportfunctie (de Acrobat PDFMaker) of de printfunctie (Acrobat Destiller) worden gemaakt. Via de PDFMaker is de creatie van PDF/A-1a bestanden mogelijk. De Acrobat export functie (PDFMaker) in MsWord 6 en Vergelijking tussen verschillende versies van Acrobat: 7

9 De Acrobat printfunctie (Destiller) vanuit MS Word met selectie van de PDF/A instelling Ook kunnen PDF/A bestanden via het programma Acrobat zelf worden gemaakt. Daarbij is het belangrijk om in het voorkeuren menu PDF/A te selecteren: Het instellen van PDF/A in het Acrobat 9.0 voorkeuren menu Het is ook mogelijk meerdere bestanden in batch naar PDF/A om te zetten. Dit laatste is ook direct mogelijk vanuit de Windows Verkenner: 8

10 De Acrobat printfunctie (Destiller) vanuit de Windows Verkenner PDF/A bestanden die direct via Acrobat of via de Destiller worden gemaakt zijn altijd PDF/A-1b. Het creëren van PDF/A bestanden kan met de standaard versie van Acrobat 9. Voor PDF/A validatie (zie onderstaande) is de Acrobat Pro versie nodig. Open Office Writer 9 : deze open source tekstverwerkingssoftware kan documenten naar PDF/A-1a exporteren. Het is op dit moment (december 2008) echter niet verstandig MsWord bestanden naar Writer te migreren. Daarbij gaat teveel van de opmaak verloren. Aanbevolen wordt alleen in Writer gecreëerde teksten (ODF formaat) op deze manier naar PDF/A om te zetten. PDFCreator van pdforge.org 10. Dit is een open-source (dus gratis) PDF creatie desktop tool die ook de mogelijkheid heeft PDF/A-1b te creëren. Dit kan via de printer driver van desktop applicaties of via het programma zelf. In het laatste geval is het ook mogelijk PDF/A bestanden in batch te creëren. 3-Heights PDF producer 11 : deze PDF printer driver tool is beschikbaar via standaard desktop applicaties. Daarbij kan voor PDF/A-1b creatie worden gekozen. Solid Documents PDF Tools 12 : deze PDF toolset biedt onder andere de mogelijkheid PDF/A-1b bestanden te creëren. Dit kan vanuit de printer driver van desktop applicaties of via het Solid Documents PDF programma zelf. 3.3 Image migratie tools Met deze tools is het mogelijk afbeeldingen (TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG etc) te migreren naar PDF/A. Soms is deze software een onderdeel van de software die de hele scan- en eventuele OCR workflow regelt. Daarnaast is er ook weer de keuze tussen desktop applicaties voor de migratie van kleine hoeveelheden en al dan niet server-side applicaties voor massale verwerking. Belangrijk bij de migratie naar PDF(/A) van afbeeldingen zijn de keuzes die kunnen worden gemaakt betreffende de compressie en downsampling (het omlaag brengen van de resolutie). 9 Open Office: 10 Pdfforge.org: 11 Pdf-tools.com: 12 Solid Documents: 9

11 Om de leesbaarheid te waarborgen dienen zowel de compressie als de downsampling met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast. Daarnaast zijn er in de PDF/A-1 standaard de nodige beperkingen aangebracht betreft toegestane compressie methodes. Exclusief toegestaan zijn: Voor grijswaarden- en kleurenafbeeldingen: JPEG MRC (Mixed Raster Content) met JPEG compressie ZIP Voor bitonale afbeeldingen: CITT Group 3 en 4 JBIG2 lossy of lossless ZIP Wanneer de originele afbeeldingen in een verboden compressieformaat zijn opgeslagen, migreert de PDF/A tool meestal naar een toegestaan formaat. Een speciale vermelding verdient de MRC compressie methode. Deze methode scheidt in het document de voorgrond van de achtergrond en comprimeert beiden verschillend. Dit maakt voor kleur- en grijswaardenbeelden grote opslagwinst mogelijk. Onder andere in de Luratech software is het gebruik van deze compressie methode mogelijk. PDF/A bestanden gemaakt van afbeeldingen zijn altijd PDF/A-1b Voorbeeldtools Adobe Acrobat: met Acrobat kunnen naast digitaal geboren documenten ook gescande documenten naar PDF/A worden geconverteerd. Solid Documents PDF Tools: ook met deze tool kunnen naast digitaal geboren documenten, gescande documenten naar PDF/A worden geconverteerd. Luratech LuraDocument PDF Compressor 13 : deze tool is exclusief gemaakt voor het converteren van afbeeldingen naar PDF(/A). Er is zowel een desktop als een server versie van deze tool verkrijgbaar. De Luratech PDF Compressor gebruikt daarbij de (bovengenoemde) MRC compressietechniek. 3 Heights Image to PDF converter 14 : dit is een server tool waarmee afbeeldingen naar PDF(/A) kunnen worden geconverteerd. 13 Luratech PDF compressor: https://www.luratech.com/products/document-conversion-solutions/luradocumentpdf-compressor.html 14 Pdf-tools.com: 10

12 4. Selectie van een migratie tool Bij de selectie van een geschikte PDF/A migratietool gaat het om twee zaken (naast eventuele eisen betreffende de performance): 1. Is de geselecteerde tool in staat valide PDF/A bestanden te produceren? Dat wil zeggen: voldoet de gemaakte PDF/A precies aan de eisen waaraan een PDF/A volgens de specificaties aan moet voldoen. 2. Is de geselecteerde tool in staat in staat inhoud, uiterlijk, eventuele aanwezige structuur en gedrag (de zogenaamde significant properties 15 ) goed weer te geven? 4.1 PDF/A validatie De validiteit van een tool kan worden getest door gebruik te maken van PDF/A validators. De meest betrouwbare validator lijkt op dit moment (eind 2008) de pdfapilot van Callas sofware te zijn 16. De pdfapilot werkt binnen Adobe Acrobat als een plugin. Binnen de Preflight functionaliteit van Adobe Acrobat Pro 9.0 wordt de laatste versie van de Callas validator gebruikt. Alleen als er dus een oudere versie van Acrobat (versie 8.0 of eerder) wordt gebruikt is het nodig de Callas plugin apart te installeren. Links de Callas PDF/A validator, rechts de Acrobat validator in de Preflight functionaliteit. 15 Waarbij context de metadata die het object identificeren - even buiten beschouwing is gelaten. 16 Het PDF/A Competence Center heeft recent (augustus 2008) een test omgeving (Isartor test suite) ontwikkeld waarmee PDF/A validators kunnen worden getest. Het zou prettig zijn als het center de op de site genoemde validators zou testen maar dit helaas nog niet gebeurd. 11

13 Een groot probleem op dit moment is het gebrek aan eenheid aan welke precieze eisen een PDF/A nu precies moet voldoen. Daarom kan het voorkomen dat ene tool aangeeft dat een bestand PDF/A valide is en andere tool deze afkeurt. Een overzicht van alle beschikbare PDF/A validators wordt gegeven door het PDF Competence Center: Alle in het bovenstaande genoemde desktop en image PDF/A tools zijn getest en produceren allen valide PDF/A bestanden. 4.2 Weergave significant properties Het vaststellen van de juiste weergave van de significant properties is een stuk lastiger. In het onderstaande worden de verschillende properties langsgelopen: Inhoud De inhoud van het brondocument zal bij conversie naar PDF/A bijna altijd foutloos worden omgezet. In zeer zeldzame gevallen kan het voorkomen dat een tool machine leesbare tekst in afbeeldingen omzet (waardoor de tekst niet meer doorzoekbaar is). Uiterlijk In sommige complex opgemaakte bronbestanden kan het voorkomen dat de uiterlijke kenmerken van het bronbestand niet geheel foutloos worden weergegeven. Hierbij moeten gedacht aan verspringende regeleindes, verkeerd geplaatste tabellen of illustraties en kleuren die verkeerd worden weergegeven. Structuur Wanneer structuur aanwezig is (altijd afwezig in gescande documenten en in documenten die zonder sjabloon zijn opgemaakt) kan dit alleen worden bewaard als het bestand als PDF/A-1a is opgeslagen. Bij conversie naar PDF/A-1b en dat doet de overgrote meerderheid van de PDF/A tools gaat de interne structuur van het brondocument altijd verloren. Dit kan bezwaarlijk zijn als het document moet worden geëxporteerd naar een ander gestructureerd formaat (als bijvoorbeeld XML). Gedrag Bij gedrag gaat het om interactiviteit in een bestand. Nu zijn interactieve elementen in PDF/A ernstig aan restricties onderworpen. Niet toegestaan zijn onder andere: multimedia, actieve formulieren, ingebedde bestanden en actieve hyperlinks (wel aanwezig, maar niet aanklikbaar). Wanneer eventueel aanwezig interactieve elementen van essentieel belang zijn is conversie naar PDF/A dus niet verstandig. Het reguliere PDF bestand ligt dan meer voor de hand. Kijken we naar het belang van de bovenstaande significant properties in het zicht van lange termijnbewaring van archiefdocumenten, dan lijken met name de eerste twee inhoud en uiterlijk van groot belang en zijn structuur en gedrag dit in minder mate. Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat het met name zaak is, gespitst te zijn op uiterlijke kenmerken. De aanbeveling is een aantal complex opgemaakte bestanden zogenaamde torture files (met kolommen, kaders, tabellen, secties etc) - door een testversie van de software te laten converteren naar PDF/A. Vervolgens kunnen de PDF/A bestanden 12

14 worden vergeleken met de bronbestanden. Overigens is hierbij wel de vraag of slecht opgemaakte bestanden (zonder gebruikmaking van sjablonen) überhaupt goed kunnen worden omgezet. Er zijn helaas geen standaard torture files aanwezig waarmee de tools kunnen worden getest. 13

15 5. Literatuur- en internetbronnenlijst Wouter Kool, Office to PDF/A. Migration Sofware. Implementing a long-term Preservation Solution. Presentatie op PDF/A Conference april Judith Rog, Robert Gillesse, Judith Rog en Robert Gillesse, Alternative File Formats for Storing Master Images of Digitisation Projects, Koninklijke Bibliotheek, Formats%20for%20Storing%20Masters%202%201.pdf Franks L.Walker ea, PDF File Migration To PDF/A: Technical Considerations IS&T Conference Caroline Van Wijk en Judith Rog Evaluating File Formats for Long-term Preservation (2007 on_method_ pdf PDF-A Competence Centre website Congresbundel First International PDF/A Conference

Testplan KB en migratie

Testplan KB en migratie Testplan KB en migratie Uitgave: 2.0 Datum: 6 november 2006 Koninklijke Bibliotheek Afdeling Digitale Duurzaamheid Versie 2.0 Pag: 1 Ontstaansgeschiedenis Testplan KB en migratie Versie Document Datum

Nadere informatie

Richtlijn Bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam

Richtlijn Bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam Richtlijn Bestandsformaten voor digitaal geboren en gedigitaliseerde tekstdocumenten ten behoeve van het concern Amsterdam Datum: 24 november 2008 Versie: 0.9 Status: geredigeerd concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Introduktie op PDF/A-2

Introduktie op PDF/A-2 Webinar 7 September 2011 Introduktie op PDF/A-2 Colin van Oosterhout & Dominique Hermans PDF/A Competence Center Benelux 1 Over het PDF/A Benelux Competence Center Benelux Opgericht in juli 2010 als country

Nadere informatie

A. Wat zijn digitale afbeeldingen? B. Bitonaal, grijswaarden of kleur en de bitdiepte C. Resolutie, bestandsgrootte, compressie en bestandsformaten

A. Wat zijn digitale afbeeldingen? B. Bitonaal, grijswaarden of kleur en de bitdiepte C. Resolutie, bestandsgrootte, compressie en bestandsformaten CURSUS DIGITAAL ATELIER AFBEELDINGEN A. Wat zijn digitale afbeeldingen? B. Bitonaal, grijswaarden of kleur en de bitdiepte C. Resolutie, bestandsgrootte, compressie en bestandsformaten A. Wat zijn digitale

Nadere informatie

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Helemaal Digitaal Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Digitaal archief? - digital born archief: - alle documenten/stukken die digitaal werden aangemaakt - bv. verslagen van bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Functionele Componenten

Functionele Componenten Functionele Componenten 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar en richt de

Nadere informatie

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software Erik van Eynde LUDIT KULeuven Erik van Eynde, March 8, 2004 Workshop PDF Toledo p. 1/15 Acrobat PDF Software Erik van Eynde, March 8, 2004 Workshop PDF Toledo p.

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot: zie deksel depot. Justitiële Informatiedienst Emile de Maat

Ten minste houdbaar tot: zie deksel depot. Justitiële Informatiedienst Emile de Maat Ten minste houdbaar tot: zie deksel depot Justitiële Informatiedienst Emile de Maat Justid 2 Uitwisselen in de vreemdelingenketen IND DT&V COA Politie DJI KMAR BZ Abonnementen Terugmeld voorziening Toegang

Nadere informatie

Acrobat PDF Software. Installeren van Acrobat. Adobe PDF driver Voorkeuren 1. Voorkeuren 2. Adobe PDF driver. Voorkeuren 3.

Acrobat PDF Software. Installeren van Acrobat. Adobe PDF driver Voorkeuren 1. Voorkeuren 2. Adobe PDF driver. Voorkeuren 3. Acrobat PDF Software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software 1 2 3 4 Erik van Eynde LUDIT KULeuven Adobe driver Aanmaken van PDF - 1 ppt Erik van Eynde, March 17, 2005 Workshop PDF Toledo - p. 1/?? Erik

Nadere informatie

Samenwerken aan PDF documenten

Samenwerken aan PDF documenten Samenwerken aan PDF documenten Colin van Oosterhout Solution Expert/Business development manager Adobe Systems Benelux 1 Onderwerpen die aan de orde komen Introductie op Adobe Waarom samenwerken aan documenten

Nadere informatie

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software

PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software PDF Workshop Toledo PDF Acrobat software Erik van Eynde LUDIT KULeuven Erik van Eynde, March 15, 2005 Workshop PDF Toledo - p. 1/23 Acrobat PDF Software 1 2 3 4 Adobe driver Aanmaken van PDF - 1 Aanmaken

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Bijlage III. Generiek scanprotocol gemeente Nijmegen - backlog

Bijlage III. Generiek scanprotocol gemeente Nijmegen - backlog Bijlage III Generiek scanprotocol gemeente Nijmegen - backlog april 2013 Inhoudsopgave 0 Algemeen 3 1 Technische voorzieningen m.b.t. de scanvoorziening 4 1.1 Technische specificaties scanapparatuur 4

Nadere informatie

Bijlage 1. Generiek scanprotocol

Bijlage 1. Generiek scanprotocol Bijlage 1 Generiek scanprotocol Inhoudsopgave 1 Technische voorzieningen m.b.t. de scanvoorziening 4 1.1 Technische specificaties scanapparatuur 4 1.2 Minimum hardware eisen Server 4 1.3 Ondersteuning

Nadere informatie

Archiveren met PDF/A (een introductie)

Archiveren met PDF/A (een introductie) Archiveren met PDF/A (een introductie) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux 1 Vier aspecten van digitale documenten Het begrip digitaal document als een combinatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

digitaliseren Archiveren kan je leren, les 4 Sint-Niklaas, 29 november 2008 Willem Vanneste

digitaliseren Archiveren kan je leren, les 4 Sint-Niklaas, 29 november 2008 Willem Vanneste digitaliseren Archiveren kan je leren, les 4 Sint-Niklaas, 29 november 2008 Willem Vanneste digitaliseren is 2 waarom digitaliseren? conservering toegankelijkheid automatisering substitutie backup 3 conservering

Nadere informatie

Documentverwerking P01 Logische en Fysische Structuur Prof.Dr.ir. Patrick P. Bergmans Faculteit IngenieursWetenschappen Universiteit Gent Documenten (1) Wat is een document? Een collectie grafische objecten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

De mogelijkheden van Adobe Acrobat 8 voor het maken van toegankelijke PDF documenten

De mogelijkheden van Adobe Acrobat 8 voor het maken van toegankelijke PDF documenten De mogelijkheden van Adobe Acrobat 8 voor het maken van toegankelijke PDF documenten Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Agenda Introductie op Adobe Achtergronden van PDF Drijfveren

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 Acrobat 8.0 Familie Functie vergelijk Maak PDF documenten met 3D inhoud vanuit CAD

Nadere informatie

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 PDF-WORKFLOW Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 1.0 Wat is PDF? Portable Document Format Is het standaard formaat voor het uitwisselen van belangrijke

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Ontdek Acrobat 8 Professional

Ontdek Acrobat 8 Professional Sessie 2 Ontdek Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 De belangrijkste thema s van Acrobat 8: De 5 C s 2 Werken met Acrobat 8 Combine bestanden

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie:

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: 25-07-17 Handleiding ETIM UP 1 Inhoudsopgave Over ETIM UP...3 1 Algemeen...4 1.1 Website...4 1.2 Toegang...4 1.3 Bestandsformaten...4 2 Dashboard...5

Nadere informatie

Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden

Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden 2004 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 3 Acrobat

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead

Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead Auteur training: Opdidakt Supplies, Mathieu van de Water Titel training: Vaardigheidstraining scannen met ClaroRead 2011, Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384

Nadere informatie

Functionele Componenten Release 2.1

Functionele Componenten Release 2.1 Functionele Componenten Release 2.1 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Foxit Phantom PDF Suite 2.24. www.cutepdf.com www.adobe.com www.foxitsoftware.com www.nuance.com

Foxit Phantom PDF Suite 2.24. www.cutepdf.com www.adobe.com www.foxitsoftware.com www.nuance.com PDF software: Functies en Prestaties CutePDF Professional 3.64 Acrobat X Pro 10.0.1 Foxit Phantom PDF Suite 2.24 PDF Converter Professional 7 Bedrijf Acro Software Adobe Foxit Software Nuance URL www.cutepdf.com

Nadere informatie

ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW

ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW ZAKELIJKE DOCUMENTSCANNERS PDS-5000 / PDS-6000 Snelle, nauwkeurige en betrouwbare digitale conversie van papieren documenten. Ideaal geschikt voor het verwerken en

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 3)

Beveiligen van PDF documenten (deel 3) Beveiligen van PDF documenten (deel 3) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux Redactie en documenten onderzoeken Nieuw in Acrobat 8 professional Redaction Blijvend

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs

Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs Certified PDF en de voordelen daarvan... PDF (Portable Document Format) is het document formaat van Adobe dat digitale aanlevering van

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

PDF maken van uw werkdocumenten. Cepom 14 05 2009

PDF maken van uw werkdocumenten. Cepom 14 05 2009 PDF maken van uw werkdocumenten Cepom 14 05 2009 1 Voordelen pdf formaat Platform onafhankelijk (windows, mac, linux ) Applicatie onafhankelijk (verschil met bv office) Object georiënteerd (met beelden,

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken Workflow Lightroom en Photoshop Verschil tussen werken in RGB en srgb Werken in 16 of 8 bits Verschil tussen RAW opslaan als PSD of TIF

Nadere informatie

Handreiking vervanging archiefbescheiden ELV EO B.V. W W W.ELV EO.N L OOST ER OM @ELV EO.N L

Handreiking vervanging archiefbescheiden ELV EO B.V. W W W.ELV EO.N L OOST ER OM @ELV EO.N L Handreiking vervanging archiefbescheiden D OOR : L EON VA N OOST ER OM ELV EO B.V. W W W.ELV EO.N L OOST ER OM @ELV EO.N L De handreiking vervanging archiefbescheiden Door Archief 2020 Versie 1.0 van 25

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal. 3.1 Invoer Scannen Digitale camera Internet en fotocd-roms

Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal. 3.1 Invoer Scannen Digitale camera Internet en fotocd-roms Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal Met een scanner papier afbeeldingen en foto s omzetten in digitale bestanden. Werken met digitale camera, Internet en fotocd-roms. Afbeeldingen bewerken en invoegen

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL versie 22 januari 2007 (INTERNATIONALE STANDAARDNORM) Meiboomlaan 33 B-8800 Roeselare Tel. +32 (0)51 26 61 11 Fax +32 (0)51 26 65 66 www.roulartaprinting.be info@roulartaprinting.be

Nadere informatie

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3 Vrijgave Inspire release 8.3 Per direct is Inspire versie 8.3 beschikbaar. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van deze nieuwe release. Tevens willen

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 1)

Beveiligen van PDF documenten (deel 1) Beveiligen van PDF documenten (deel 1) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux 1 Waar het vandaag niet over gaat MD4, MD5 SHA-1, DES PKI Private/Public key MSCAPI

Nadere informatie

IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller

IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller 6/7 InDesign 3 (CS1) InDesign 4 (CS 2) 2005 / 2006

Nadere informatie

Delen van een Arrangement

Delen van een Arrangement Delen van een Arrangement Optie 1: Mail met bijlage. De makkelijkste methode is uiteraard het document te downloaden en vervolgens in zijn geheel als bijlage door te sturen naar andere koorleden. Afhankelijk

Nadere informatie

Folder 4P DL liggend. Positionering en stand. Cover. A-Pagina( s) A-pag. B-Pagina( s) B-pag.

Folder 4P DL liggend. Positionering en stand. Cover. A-Pagina( s) A-pag. B-Pagina( s) B-pag. Folder 4P DL liggend Inkl. afloop: Eindformaat: 430 x 110 mm 420 x 100 mm DRUKWERKDISCOUNTER.COM de goedkoopste leverancier van Nederland! Positionering en stand Folders svp plano (opmaak met pagina s

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

PLANETS - Testbed. duizend jaar geschiedenis ligt op honderd kilometer plank van het de geschiedenis dijt uit, jaarlijks met kilometers

PLANETS - Testbed. duizend jaar geschiedenis ligt op honderd kilometer plank van het de geschiedenis dijt uit, jaarlijks met kilometers duizend jaar geschiedenis ligt op honderd kilometer plank van het de geschiedenis dijt uit, jaarlijks met kilometers PLANETS - Testbed Petra Helwig Senior adviseur Digitale Duurzaamheid Stel je voor Je

Nadere informatie

Origineel bestandsform aat DWG als archiveringsfo rmaat

Origineel bestandsform aat DWG als archiveringsfo rmaat Origineel bestandsform aat DWG als archiveringsfo rmaat Sterke punten Zwakke punten Risico s Behoud object characteristics 100 % zeker. Geen tijds- en geldinvestering in migraties. Grote kans op veel opties

Nadere informatie

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen ECM Pro Solutions Telefoon: (+31) 046 8509263 Website: www.ecmprosolutions.com Email: info@ecmprosolutions.com KvK 56313047 Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen Versie Status

Nadere informatie

Scannen met ClaroRead Pro

Scannen met ClaroRead Pro Scannen met ClaroRead Pro Auteur training: Opdidakt Supplies, Mathieu van de Water Titel training: Vaardigheidstraining scannen met ClaroRead 2011, Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384 AK Heesch Alle

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

illustrator Alleen een hands- on.. LESBRIEVEN

illustrator Alleen een hands- on.. LESBRIEVEN illustrator LESBRIEVEN HANDS- ON: OPDRACHTEN: SITE MET ALLE OEFENINGEN VOORKENNIS: PLAATSEN WEBINHOUD GEBRUIK FLASH Adobe illustrator Hét pakket uit de Adobe- suite om vector- a?eeldingen mee te bewerken

Nadere informatie

Op weg naar duurzame archivering

Op weg naar duurzame archivering Op weg naar duurzame archivering W h i t e p a p e r o v e r a r c h i v e r e n i n P D F D o o r C o l i n v a n O o s t e r h o u t Colofon Deze white paper werd gemaakt door Adobe Systems Benelux B.V.

Nadere informatie

LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten?

LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten? LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten? LibreOffice. LibreOffice wordt ontwikkeld en onderhouden door de The Document Foundation. De software kan zonder licentiekosten gebruikt

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

VNFE Digitale Workshop. Voorjaar 2006

VNFE Digitale Workshop. Voorjaar 2006 VNFE Digitale Workshop Voorjaar 2006 Doel van de Workshop Basisbegrippen digitale fotografie Theorie Camera Verwerking Mix van uitleg discussie uitproberen Poging de nieuwsgierigheid te prikkelen Stel

Nadere informatie

Foto s en Videobewerking

Foto s en Videobewerking Foto s en Videobewerking Arie Noteboom Computer Huis Mijdrecht Nr. 1 Doelstellingen Begrijpen hoe digitale foto s zijn opgebouwd en kunnen worden bewerkt en bewaard. Op basis daarvan foto s kunnen uitsnijden

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 9264 2 februari 2015 Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen 1. Algemeen / inleiding: De gemeente

Nadere informatie

Goede PDF bestanden maken voor kranten

Goede PDF bestanden maken voor kranten Goede PDF bestanden maken voor kranten NewspaperAds_1v3 NewspaperAds_1v3 1 juni 2006 1 juni 2006 QuarkXPress 6.5 Adobe InDesign 3 (CS) Adobe InDesign 4 (CS2) Adobe Acrobat 6 Adobe Acrobat 7 Dit is een

Nadere informatie

i l i s open van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u.30 & 13u. 30 tot 17 u. PLANAFDRUK & PLOTSERVICE

i l i s open van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u.30 & 13u. 30 tot 17 u. PLANAFDRUK & PLOTSERVICE G PLANAFDRUK & PLOTSERVICE i l i s e-mail: planafdruk@pandora.be http://users.pandora.be/planafdruk Tel.: 016.29.13.67 open van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u.30 & 13u. 30 tot 17 u. Enkele tips voor

Nadere informatie

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt PERSBERICHT Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt Bodegraven - 16 juni 2015 - Blauwborg is sinds begin

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

EXPERTADVIES NEN-ISO :2005 (PDF/A-1) Forum Standaardisatie

EXPERTADVIES NEN-ISO :2005 (PDF/A-1) Forum Standaardisatie EXPERTADVIES NEN-ISO 19005-1:2005 (PDF/A-1) Forum Standaardisatie EXPERTADVIES NEN-ISO 19005-1:2005 (PDF/A-1) Forum Standaardisatie Erika Hokke 05 juni 2008 status Definitief Versie 1.0 ii Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Handleiding Artsenviewer Radiologie

Handleiding Artsenviewer Radiologie Handleiding Artsenviewer Radiologie Het Heilig Hart Ziekebhuis Leuven biedt u de mogelijkheid om via een webbased applicatie onderzoeken, uitgevoerd op de afdeling Radiologie, te raadplegen. Wij hopen

Nadere informatie

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Arjen Schrijvers Docman 2011 SCHRIJVERS123.NL, Emmen Auteur: Arjen

Nadere informatie

Hoe gebruik ik CORSA/Info

Hoe gebruik ik CORSA/Info Informatie Hoe gebruik ik CORSA/Info BCT postbus 300 6430 AH Hoensbroek Heiberg 40 6436 CL Amstenrade T. +31 (0)46-442 45 45 F. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: T. +31 (0)46-442

Nadere informatie

PDF Formulieren met Adobe Acrobat 8

PDF Formulieren met Adobe Acrobat 8 PDF Formulieren met Adobe Acrobat 8 Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Adobe Systems Benelux Agenda Introductie op Adobe Het belang van electronische formulieren De rol van PDF voor

Nadere informatie

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop Workshop Tijdens deze sessie Aanleiding Vervolgens in de praktijk: Hans Dekker van de gemeente Houten Karola Czuj van de gemeente Almere Ysbrand Tromp van de provincie Overijssel Discussie Ambitie en doel

Nadere informatie

Acrobat Oplossingen voor de AEC & Manufacturing professionals. Hans Koorneef/Arnold van der Zeijden Bentley systems Benelux

Acrobat Oplossingen voor de AEC & Manufacturing professionals. Hans Koorneef/Arnold van der Zeijden Bentley systems Benelux Acrobat Oplossingen voor de AEC & Manufacturing professionals Hans Koorneef/Arnold van der Zeijden Bentley systems Benelux De projectmatige werkstroom Eilanden van automatisering Verbrokkelde werkstroom

Nadere informatie

Documenten scannen met OCR

Documenten scannen met OCR Documenten scannen met OCR Wat betekent OCR eigenlijk? OCR staat voor: "Optical Character Recognition" in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet

Nadere informatie

Bewaar als... Digitaal archiveren. Digitaal archiveren is niet hetzelfde als het maken van een back-up! Vuistregels digitaal archiveren

Bewaar als... Digitaal archiveren. Digitaal archiveren is niet hetzelfde als het maken van een back-up! Vuistregels digitaal archiveren Bewaar als... Digitaal archiveren Bewaren van digitale documenten vraagt om een andere aanpak dan het bewaren van papier. Dat komt omdat een digitaal bestand bestaat uit een reeks enen en nullen, de bitstream.

Nadere informatie

Een PDF rondreis. Didier Haazen Juni

Een PDF rondreis. Didier Haazen Juni Een PDF rondreis Didier Haazen Juni 2016 didier.haazen@vigc.be www.vigc.be Even kaderen... 23/06/2016 Een PDF rondreis 2 Even kaderen... PDF/X-4 4 ALL Project ter ondersteuning van nieuwe PDF-standaarden

Nadere informatie

Handleiding website Pax Christi

Handleiding website Pax Christi Handleiding website Pax Christi deel II Inhoudstafel 1. Invoegen van afbeeldingen... 1 1.1 Wat is een digitale afbeelding?...1 1.2 Het invoegen van een digitale afbeelding in een bericht... 2 2. Posten

Nadere informatie

Word 2013. Nieuw in. Danny Devriendt www.wwwsoft.be

Word 2013. Nieuw in. Danny Devriendt www.wwwsoft.be Word 2013 Nieuw in Danny Devriendt www.wwwsoft.be 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 1 Office 365 en Office 2013?... 3 2 Gebruikersinterface... 3 2.1 Tabblad Ontwerpen... 4 2.2 Lint weergeven/verbergen... 4 2.3 Aanraakmodus...

Nadere informatie

Is kwaliteitsverlies van kleurenscans door JPEG-compressie acceptabel in vergelijking tot het alternatief: verliesvrij comprimeren van grijswaarden?

Is kwaliteitsverlies van kleurenscans door JPEG-compressie acceptabel in vergelijking tot het alternatief: verliesvrij comprimeren van grijswaarden? Kleurrijk versus Grijswaarden : Op zoek naar een compromis voor comprimeren 1/5 Is kwaliteitsverlies van kleurenscans door JPEG-compressie acceptabel in vergelijking tot het alternatief: verliesvrij comprimeren

Nadere informatie

MAKKELIJK OVERSTAPPEN VAN WORD NAAR WRITER

MAKKELIJK OVERSTAPPEN VAN WORD NAAR WRITER WERKEN MET LIBREOFFICE WRITER MAKKELIJK OVERSTAPPEN VAN WORD NAAR WRITER De functies in LibreOffice, en het gebruiken daarvan, lijken heel sterk op dat in andere office-programma's, zoals die van Microsoft.

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN

UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN Versie 9 februari 2017 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Reikwijdte van het vervangingsproces... 3 2.1 Omschrijving van de te vervangen

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Tomra 820 InTouch. Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken

Tomra 820 InTouch. Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Tomra 820 InTouch Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Tomra Systems Apeldoorn 09.05.2012 2 Tomra 820 InTouch Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Er is gebruik gemaakt van freeware

Nadere informatie